indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen"

Transkript

1 mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter. Du har ikke pligt til at betale for aflastningspersonens kost, medmindre spise situationen er en del af opgaven. INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Familieværket HandiBasen Koordinator Annette Kristensen Egedalsvej Ebeltoft tlf.: / Mail: - HANDIBASEN HandiBasen tilbyder formidling af aflastningspersoner til familier med børn med handicap. En af HandiBasens vigtigste opgaver er et optimalt match mellem dit barn/dig og aflastningspersonen. Det sker på baggrund af et besøg hos dig samt en samtale med aflastningspersonen. Vores rolle er endvidere at rådgive og vejlede både aflastningspersonen og dig som forælder i forbindelse med spørgsmål om opgaverne. HandiBasen sørger for administration vedr. ansættelse, ophør, ændringer samt løn. Det er primært voksne med andre arbejdsforhold der søger job gennem HandiBasen og det er et krav, at de har erfaring med børn, og at de som udgangspunkt er mere end 18 år. Der indhentes børneog straffeattest. HandiBasens personale består af en faglig leder, en koordinator og 12 en sekretær. 1

2 HVORDAN KAN AFLASTNINGSTIMERNE ANVENDES Alastningstimerne kan anvendes på flere måder, men udgangspunktet er altid samvær med dit barn. Aflastningen kan f.eks. være: hvoraf det fremgår, at timerne må bruges til rengøring. * At passe dit barn i hjemmet, i en række situationer, f.eks når du er på arbejde, eller hvis du som forælder har behov for alenetid, eller tid til andre børn i familien. * At lave diverse aktiviteter med dit barn eller tage barnet med på ture derfor ikke skattepligtig for dig. ud af huset. * At ledsage dit barn til en fritidsaktivitet, undersøgelse eller behandling. STRAFFE- OG BØRNEATTEST *Der henvises i øvrigt til bevilling vedr. det konkrete formål. FAMILIER TILKNYTTET HANDIBASEN SYGDOM Hvis aflastningspersonen bliver syg, skal vedkommende give dig besked så hurtigt som muligt. Eventuelt ubrugte timer, kan du benyt- te på et andet tidspunkt, efter aftale med med aflastningspersonen. Bliver dit barn sygt, og vil du aflyse en planlagt timeaflastning, skal dette ske senest 24 timer før aflastningspersonen skulle møde. I modsat fald er han/hun berettiget til løn for de aftalte timer. ARBEJDSGIVERROLLEN SOM FORÆLDRE Som forælder til et barn, der er bevilliget timeaflastning, har du rollen som arbejdsgiver for aflastningspersonen. Mange forældre oplever denne nye arbejdsgiverrolle som ukendt og udfordrende. De kan være i tvivl om, hvilke krav og forventninger, de kan stille til aflastningspersonen, og hvilke krav der kan blive stillet til dem selv. Vi vil i dette afsnit forsøge at give dig inspiration til rollen som arbejdsgiver. SØSKENDE Der kan ikke aftales timeaflastning til søskende. Dvs. at aflastnings- personen kun er ansat til at tage vare på dit barn med handicap. En meget vigtig del af det at være arbejdsgiver er dit ansvar for aflastningspersonens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. I denne forbindelse er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring. Se mere herom i opslagsværket sidst i pjecen. TAVSHEDSPLIGT Aflastningspersonen har tavshedspligt i forhold til dig og din familie. Brud på denne tavshedspligt betragtes som strafbart og kan med- føre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten ophører IKKE, når man stoppet i jobbet. Det er også dig, der har ansvaret for oplæring samt planlægning af arbejdet. Mange af de erfaringer, som du har gjort med dit barn, ligger efterhånden på rygraden og er en naturlighed. Vær opmærksomhed på, at aflastningspersonen ikke har de samme erfaringer og har derfor behov for indsigt i disse. I forbindelse med oplæringen er en vigtig del Aflastningspersonen må gerne udføre lettere praktisk arbejde i dit hjem, såfremt dette er knyttet direkte til dit barn. Det kan f.eks. være at bage/lave mad sammen med dit barn eller rydde op sammen med eller efter dit barn. SKATTEMÆSSIGE OPLYSNINGER Timeaflastning ydes som merudgift efter Servicelovens 41 og er HandiBasen indhenter både straffe- og børneattest på alle aflastningspersoner, der er tilknyttet ordningen. UDGIFTER I ØVRIGT Alle udgifter i forbindelse med arbejdet, f.eks. Entreudgifter til svøm- 2 11

3 ophør, ændringer, samt lønudbetaling. HandiBasen varetager endvidere at videregive regler for ophold i dit hjem. administrationen vedr. aflastningspersonens arbejdssedler. Aflastningspersonerne udfylder hver måned en arbejdsseddel, som Du har ligeledes ansvaret for at godkende og indsende aflastningsskal afleveres til og underskrives af dig og aflastningspersonen selv. personens arbejdsseddel rettidigt hver måned. Med din underskrift Du skal sende arbejdssedlen til HandiBasen. Den skal være Handi- på arbejdssedlen, garanterer du, at aflastningspersonen har arbejdet Basen i hænde den 1. efterfølgende måned. Det er vigtigt at arbejds det antal timer, der er påført sedlen. sedlen indsendes rettidigt, da aflastningspersonen ellers vil få sin løn udbetalt med en måneds forsinkelse. Der sker lønudbetaling sidste Opsigelse af aflastningspersonen er dit ansvar som arbejdsgiver. hverdag i hver måned. Første lønudbetaling sker således efter Skulle du ikke længere have behov for timeaflastning, er det dermed 2 måneder. dig, der skal give både aflastningspersonen og HandiBasen besked om ophøret. Opsigelsen er ligeledes nødvendig, når din bevilling på NYANSÆTTELSER aflastning ophører - eksempelvis hvis du og din familie flytter fra HandiBasen hjælper dig med formidling af ny aflastningsperson, hvis Syddjurs kommune, eller når dit barn fylder 18 år. en ansat ophører, eller hvis du evt. har behov for flere aflastningspersoner. Hvis du har ønske om en bestemt aflastningsperson, vil Handi- OVERVEJELSER I FORHOLD TIL AT ANSÆTTE EN Basen gerne vide det. Det er vigtigt at du selv kontakter HandiBasen, AFLASTNINGSPERSON når din aflastningsperson holder. Ved ansættelse af en ny aflastnings- Når du ansætter en aflastningsperson, er der flere vigtige punkter, person, kan der evt. blive tale om et nyt hjemmebesøg. du bør overveje. OPLÆRING * Dine forventninger til aflastningspersonen. Det er dit ansvar, at aflastningspersonen får den fornødne oplæring * Opgaver som aflastningspersonen skal varetage, pasning, aktiveog viden i forhold til at kunne passe dit barn. ring, voksen ven, hjælpe med lektier. * Hvornår timeaflastning skal foregå - på hverdage, i weekender eller OPSIGELSE både og. Aflastningspersonen er ansat på timeløn, der udbetales månedsvis. * Hvor timeaflastningen skal foregå - i dit hjem, ude af hjemmet eller Det betyder, at ansættelsesforholdet kan opsiges med dags varsel af måske indimellem hos aflastningspersonen. såvel aflastningspersonen som af dig. Vi anmoder dog altid om, at op- * Fordelingen af rollerne mellem dig og aflastningspersonen, f.eks. sigelser varsles i så god tid som muligt. Det er ligeledes vigtigt, at du når både du og aflastningspersonen er i hjemmet. som arbejdsgiver orienterer HandiBasen, hvis den aflastningsperson, * Hvilke oplysninger der er behov for, at aflastningspersonen får om der er ansat hos dig, holder. dit barn og din familie. * Hviordan oplæringen skal foregå - oplæring af dig, af daginstitution RENGØRING/LETTERE PRAKTISK HJÆLP eller tidligere aflastningsperson. Aflastningstimerne må som udgangspunkt ikke anvendes til rengøring. Der kan kun i særlige tilfælde bevilliges til dette. Kompetencen hertil er Når HandiBasen har formidlet en potentiel aflastningsperson til dig, hos din sagsbehandler. HandiBasen skal i givet fald have særlig bevilling, skal du afholde en ansættelsessamtale med vedkommende, 10 3

4 evt. med deltagelse af HandiBasen. Ved denne samtale er det vigtigt at finde ud af, om kemien mellem dig, dit barn og aflastningspersonen harmonerer. Forbered dig inden samtalen på, hvad du gerne vil vide om aflastningspersonen. Beslut også om dit barn skal være tilstede. Er dit barn tilstede, kan du også se, hvordan kemien er imellem dem. VED ANSÆTTELSESSAMTALEN KAN DET VÆRE RELEVANT AT SPØRGE TIL HELLIGDAGE Som udgangspunkt har aflastningspersonen fri på helligdage. bl.a. juleaften, 1. og 2. juledag, påske og pinse) medmindre andet er aftalt. HJEMMEBESØG Inden en aflastningsordning etableres, kommer koordinatoren fra HandiBasen på hjemmebesøg hos dig. Formålet med besøget er at gøre dig bekendt med HandiBasen samt den hjælp, du kan forvente fra ordningen. Besøget giver også HandiBasen et indtryk af dit * Begrundelse for at søge jobbet som aflastningsperson. barn og barnets handicap, samt dine forventninger til aflastnings * Forventninger til jobbet. personen. Koordinatoren vil ved hjemmebesøget gerne møde dit * Tidligere arbejdserfaringer. barn. Det er vores erfaring, at vi på denne måde får den bedst muli- * Erfaring med børn generelt. Evt. fra egne børn/søskende og familie- ge baggrund for et godt samarbejde, og for at finde en egnet aflastforhold. * kørekort, ryger/ikke ryger, transport til og fra arbejdet mv. EFTER ANSÆTTELSESSAMTALEN Efter samtalen kontakter du HandiBasen og fortæller, om du ønsker aflastningspersonen ansat. Aflastningspersonen gør det samme. Hvis både du og aflastningspersonen er interesseret, sørger Handi- Basen for det administrative omkring ansættelse, fremsendelse af arbejdssedler mv. Som arbejdsgiver står du for starten og arbejdsplanlægningen i samarbejde med aflastningspersonen. ningsperson. HJÆLPEMIDLER Hvis dit barn har et fysisk handicap, er det vigtigt, at de nødvendige hjælpemidler er tilstede i forbindelse med aflastningspersonens arbejde. LEDSAGERKORT Bevægelseshæmmede og psykisk handicappede kan ansøge om et ledsagerkort ved Danske Handicaporganisationers Brugerservice. For børn under 10 år, kan der udstedes et særligt børneledsagerkort. Ansøgningsskema findes på: OPFØLGNING Et kort koster kr. 100,00 og kan give rabat ved rejser med DSB. En løbende dialog er naturligvis vigtig, men det er HandiBasens erfaring, Kortet giver også ret til rabat for en nødvendig handicapledsager på at en egentlig opfølgning er hensigtmæssig. en række kulturinstitutioner, seværdigheder, og attraktioner. Se Opfølgningen giver en god mulighed for at få opgaven justeret. Opfølg- aktuel liste over kulturinstitutioner på hjemmesiden. Ledsagerkortet ningen med deltagelse af HandiBasen og din sagsbehandler bør finde kan både benyttes af forældre og aflastningspersoner. sted første gang efter ca. 3 måneders ansættelse. Efterfølgende vil din sagsbehandler sammen med dig, justere ved de LØN & ANSÆTTELSESVILKÅR årlige opfølgningssamtaler. HandiBasen varetager de administrative opgaver vedr. ansættelse, 4 9

5 Falder din og aflastningspersonens ferie ikke på samme tid, kan Handi- Basen evt. hjælpe med at finde en vikar. FORSIKRING Du er arbejdsgiver med fuld arbejdsgiveransvar. Har du samlet bevilling eller bevillinger på over 400 timer indenfor et kalenderår, skal du tegne en lovpligtig arbejdskadeforsikring. Kontakt dit eget forsikringsselskab for nærmere orientering herom. Husk at kontakte forsikringsselskabet, hvis der sker ændringer i din bevilling, da præmien afhænger af antal bevilliget timer. Kommer aflastningspersonenen til at forvolde skade på personer eller ting, mens han/hun er på arbejdet hos dig, vil hans/hendes privatforsikring ikke dække dette. Det vil derfor være en fordel for dig at undersøge hos dit eget forsikringsselskab, om din ansvar/privatforsikring dækker en evt. skade forvoldt af aflastningspersonen. Hvis du ikke har en forsikringsmæssig dækning, vil du selv skulle afholde udgiften for det ødelagte. Som arbejdsgiver har du ansvaret for at "indrette" arbejdspladsen, så risikoen for skader minineres. Udgiften for den lovpligtige arbejdsskadeforsikringkan søges dækket hos din sagsbehandler efter Servicelovens 41. Ved aflastningspersonens ledsagelse ved rejser, skal du være opmærksom på at tegne en rejseforsikring. HANDIBASEN Træffetid for personlig henvendelse efter aftale. Træffetid pr. telefon - der kan indtales besked med efterfølgende opringning, indenfor almindelig arbejdstid på tlf.: Der kan ligeledes sendes en mail: Ved opfølgningsmødet er det vigtigt at fortælle aflastningspersonen hvad han/hun gør godt - men også hvad der går knap så godt. Hvordan du er tilfreds med arbejdet der bliver udført, er der evt. nogle ting, der skal ændres eller justeres? Spørg aflastningspersonen hvordan han/hun oplever at være ansat hos dig. Er der ting han/ hun ønsker, der skal ændres. Husk på at det er nødvendigt med re- spons på det arbejde, man laver, for at få justeret det der evt. ikke fungerer. OPHØR AF ANSÆTTELSESFORHOLDET Ligesom det er vigtigt at få sagt ordentlig goddag, er det også vigtigt at få sluttet ordentlig af. Har den afgående aflastningsperson mulig- hed for overlapning med den nye, kan det være en god måde at begynde/slutte på. Skulle det ske, at ansættelsesforholdet ikke fungerer tilfredsstillende, er det vigtigt at få det stoppet, inden det bliver konfliktfyldt. Det er vig- tigt, at du så hurtigt og præcist som muligt tilkendegiver din utilfredshed overfor aflastningspersonen. Det er din pligt som arbejdsgiver at give aflastningspersonen besked om opsigelsen samt at infor- mere HandiBasen, der gerne giver rådgivning. HandiBasen forbeholder sig ret til at stoppe et eksisterende ansættelsesforhold, hvis det vurderes, at opgaven stiller større krav, end HandiBasen kan hornorere, eller hvis samarbejdet mellem dig og HandiBasen ikke fungerer. I sådanne tilfælde vil HandiBasen give din sagsbehandler besked om ophøret, ligesom du kan kontakte din sagsbehandler i Familieafdelingen, for at undersøge muligheden for en anden hjælp og støtte. Faglig leder Marianne Lindberg Koordinator Annette Kristensen 8 Sekretær Charlotte Lavrsen 5

6 ALFABETISK OPSLAGSVÆRK mulighed for at opspare/flytte bevilligede timer - dog kun de timer, der er opsparet indenfor samme kvartal. AFLASTNINGSPERSONERNE De aflastningspersoner, der ansættes gennem Handibasen, har i langt Der kan ikke opspares timer hen over et årsskifte. Opsparede timer de fleste tilfælde job ved siden af. For at kunne få job som aflastnings- bortfalder således pr. 1. januar hvert år. person er det et krav, at personen, som udgangspunkt, er fyldt 18 år, har erfaring med børn og har interesse for at arbejde med et barn med BILKØRSEL handicap. Aflastningspersonerne skal endvidere have mulighed for Aflastningspersonen skal altid have din tilladelse til at køre bil med at være tilknyttet den samme familie gennem længere periode. dit barn. Kører aflastningspersonen i din bil, er det din ansvarsforsikring (bilejerens), der dækker dit barn ved en eventuel ulykke. AFLYSNING AF AFTALER Hvis du er nødt til at aflyse en planlagt aflastningsopgave, skal du give Har du tegnet arbejdsskadeforsikring, dækker den aflastningsperaflastningspersonen besked senest 24 timer før. I modsat fald er sonen ved kørsel, ellers bliver aflastningspersonen dækket via aflastningspersonen berettiget til løn for den planlagte timeaflastning. arbejdsskadestyrelsen. Sker der skade på din bil, mens aflastningspersonen kører den, skal det dækkes af din egen/bilens forsikring. ARBEJDERSGIVERANSVAR Du har arbejdsgiveransvaret overfor aflastningspersonen. Det gælder Har du givet aflastningspersonen tilladelse til at køre med dit barn i f.eks. tilrettelæggelsen af arbejdet, forsikringspligt, rimelige arbejdsfor- aflastningspersonens egen bil, dækker aflastningspersonens hold mv. Det er ligeledes dit ansvar, at de bevilligede timer ikke over- (bilejerens) ansvarforsikring dit barn ved en eventuel ulykke. skrides. Der kan dog være forsikrings- og dækningsmæssige problemer for aflastningspersonen, hvis pågældende bærer skylden for en eventu- ARBEJDSTID el soloulykke. HandiBasen fraråder derfor som hovedregel, at aflast- Du og aflastningspersonen aftaler selv, hvornår en aflastningsopgave ningspersonen bruger egen bil. Er det både dit og og aflastningsperskal finde sted. En aflastningsopgave aflønnes som udgangspunkt sonens ønske, at vedkommende bruger sin egen bil i forhold til en med minimum to timer. opgave, anbefaler HandiBasen, at der udarbejdes et skriftligt samtykke til dette af forældrene. Kopi af dette samtykke ønsker Handi- BEVILLING Basen tilsendt. Bevilling af timeraflastning sker hos sagsbehandleren i Familieafdelingen. Der bevilliges efter Serviceloven 41. Sagsbehandleren har pligt til at DØGNAFLASTNING revurdere bevillingen mindst en gang om året. HandiBasen har ingen De bevilligede timer kan ikke bruges til døgnaflastning. Såfremt du bevillingskompetence. har et behov for døgnaflastning, bedes du kontakte din sagsbehandler, som kan orientere dig om mulighederne herfor. Det er dit ansvar at holde øje med forbruget af timer. Ubrugte bevilligede timer (pga. sygdom, ferie mv.) kan efter aftale med aflastningsperson- FERIE en planlægges på et andet tidspunkt. Som udgangspunkt vil der være Aftal ferie med aflastningspersonen i så god tid som muligt. 6 7

7 spørgsmål i familier med

8 mmen med

9 har arbejdet det dermed kender eller

10 edsagerkort.

11 edsstillende, t. Det er vigmuligheden

12 INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Familieværket HandiBasen Egedalsvej Ebeltoft tlf.: / HANDIBASEN HandiBasen tilbyder formidling af aflastningspersoner til familier med børn med handicap. En af HandiBasens vigtigste opgaver er et optimalt match mellem dit barn/dig og aflastningspersonen. Det sker på baggrund af et besøg hos dig samt en samtale med aflastningspersonen. Vores rolle er endvidere at rådgive og vejlede både aflastningspersonen og dig som forælder i forbindelse med spørgsmål om opgaverne. HandiBasen sørger for administration vedr. ansættelse, ophør, ændringer samt løn. Det er primært voksne med andre arbejdsforhold der søger job gennem HandiBasen og det er et krav, at de har erfaring med børn, og at de som udgangspunkt er mere end 18 år. Der indhentes børne- og straffeattest. HandiBasens personale består af en faglig leder, en koordinator og en sekretær. 12 1

13 HVORDAN KAN AFLASTNINGSTIMERNE ANVENDES Alastningstimerne kan anvendes på flere måder, men udgangspunktet er altid samvær med dit barn. Aflastningen kan f.eks. være: * At passe dit barn i hjemmet, i en række situationer, f.eks når du er på arbejde, eller hvis du som forælder har behov for alenetid, eller tid til andre børn i familien. * At lave diverse aktiviteter med dit barn eller tage barnet med på ture ud af huset. * At ledsage dit barn til en fritidsaktivitet, undersøgelse eller behandling. *Der henvises i øvrigt til bevilling vedr. det konkrete formål. FAMILIER TILKNYTTET HANDIBASEN ARBEJDSGIVERROLLEN SOM FORÆLDRE Som forælder til et barn, der er bevilliget timeaflastning, har du rollen som arbejdsgiver for aflastningspersonen. Mange forældre oplever denne nye arbejdsgiverrolle som ukendt og udfordrende. De kan være i tvivl om, hvilke krav og forventninger, de kan stille til aflastningspersonen, og hvilke krav der kan blive stillet til dem selv. Vi vil i dette afsnit forsøge at give dig inspiration til rollen som arbejdsgiver. En meget vigtig del af det at være arbejdsgiver er dit ansvar for aflastningspersonens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. I denne forbindelse er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring. Se mere herom i opslagsværket sidst i pjecen. Det er også dig, der har ansvaret for oplæring samt planlægning af arbejdet. Mange af de erfaringer, som du har gjort med dit barn, ligger efterhånden på rygraden og er en naturlighed. Vær opmærksomhed på, at aflastningspersonen ikke har de samme erfaringer og har derfor behov for indsigt i disse. I forbindelse med oplæringen er en vigtig del 2 11

14 at videregive regler for ophold i dit hjem. Du har ligeledes ansvaret for at godkende og indsende aflastningspersonens arbejdsseddel rettidigt hver måned. Med din underskrift på arbejdssedlen, garanterer du, at aflastningspersonen har arbejdet det antal timer, der er påført sedlen. Opsigelse af aflastningspersonen er dit ansvar som arbejdsgiver. Skulle du ikke længere have behov for timeaflastning, er det dermed dig, der skal give både aflastningspersonen og HandiBasen besked om ophøret. Opsigelsen er ligeledes nødvendig, når din bevilling på aflastning ophører - eksempelvis hvis du og din familie flytter fra Syddjurs kommune, eller når dit barn fylder 18 år. OVERVEJELSER I FORHOLD TIL AT ANSÆTTE EN AFLASTNINGSPERSON Når du ansætter en aflastningsperson, er der flere vigtige punkter, du bør overveje. * Dine forventninger til aflastningspersonen. * Opgaver som aflastningspersonen skal varetage, pasning, aktivering, voksen ven, hjælpe med lektier. * Hvornår timeaflastning skal foregå - på hverdage, i weekender eller både og. * Hvor timeaflastningen skal foregå - i dit hjem, ude af hjemmet eller måske indimellem hos aflastningspersonen. * Fordelingen af rollerne mellem dig og aflastningspersonen, f.eks. når både du og aflastningspersonen er i hjemmet. * Hvilke oplysninger der er behov for, at aflastningspersonen får om dit barn og din familie. * Hviordan oplæringen skal foregå - oplæring af dig, af daginstitution eller tidligere aflastningsperson. Når HandiBasen har formidlet en potentiel aflastningsperson til dig, skal du afholde en ansættelsessamtale med vedkommende, 3

15 evt. med deltagelse af HandiBasen. Ved denne samtale er det vigtigt at finde ud af, om kemien mellem dig, dit barn og aflastningspersonen harmonerer. Forbered dig inden samtalen på, hvad du gerne vil vide om aflastningspersonen. Beslut også om dit barn skal være tilstede. Er dit barn tilstede, kan du også se, hvordan kemien er imellem dem. VED ANSÆTTELSESSAMTALEN KAN DET VÆRE RELEVANT AT SPØRGE TIL * Begrundelse for at søge jobbet som aflastningsperson. * Forventninger til jobbet. * Tidligere arbejdserfaringer. * Erfaring med børn generelt. Evt. fra egne børn/søskende og familieforhold. * kørekort, ryger/ikke ryger, transport til og fra arbejdet mv. EFTER ANSÆTTELSESSAMTALEN Efter samtalen kontakter du HandiBasen og fortæller, om du ønsker aflastningspersonen ansat. Aflastningspersonen gør det samme. Hvis både du og aflastningspersonen er interesseret, sørger Handi- Basen for det administrative omkring ansættelse, fremsendelse af arbejdssedler mv. Som arbejdsgiver står du for starten og arbejdsplanlægningen i samarbejde med aflastningspersonen. OPFØLGNING En løbende dialog er naturligvis vigtig, men det er HandiBasens erfaring, at en egentlig opfølgning er hensigtmæssig. Opfølgningen giver en god mulighed for at få opgaven justeret. Opfølgningen med deltagelse af HandiBasen og din sagsbehandler bør finde sted første gang efter ca. 3 måneders ansættelse. Efterfølgende vil din sagsbehandler sammen med dig, justere ved de årlige opfølgningssamtaler. 4 9

16 Ved opfølgningsmødet er det vigtigt at fortælle aflastningspersonen hvad han/hun gør godt - men også hvad der går knap så godt. Hvordan du er tilfreds med arbejdet der bliver udført, er der evt. nogle ting, der skal ændres eller justeres? Spørg aflastningspersonen hvordan han/hun oplever at være ansat hos dig. Er der ting han/ hun ønsker, der skal ændres. Husk på at det er nødvendigt med respons på det arbejde, man laver, for at få justeret det der evt. ikke fungerer. OPHØR AF ANSÆTTELSESFORHOLDET Ligesom det er vigtigt at få sagt ordentlig goddag, er det også vigtigt at få sluttet ordentlig af. Har den afgående aflastningsperson mulighed for overlapning med den nye, kan det være en god måde at begynde/slutte på. Skulle det ske, at ansættelsesforholdet ikke fungerer tilfredsstillende, er det vigtigt at få det stoppet, inden det bliver konfliktfyldt. Det er vigtigt, at du så hurtigt og præcist som muligt tilkendegiver din utilfredshed overfor aflastningspersonen. Det er din pligt som arbejdsgiver at give aflastningspersonen besked om opsigelsen samt at informere HandiBasen, der gerne giver rådgivning. HandiBasen forbeholder sig ret til at stoppe et eksisterende ansættelsesforhold, hvis det vurderes, at opgaven stiller større krav, end HandiBasen kan hornorere, eller hvis samarbejdet mellem dig og HandiBasen ikke fungerer. I sådanne tilfælde vil HandiBasen give din sagsbehandler besked om ophøret, ligesom du kan kontakte din sagsbehandler i Familieafdelingen, for at undersøge muligheden for en anden hjælp og støtte. 5

17 ALFABETISK OPSLAGSVÆRK Har du tegnet arbejdsskadeforsikring, dækker den aflastningsper- sonen ved kørsel, ellers bliver aflastningspersonen dækket via arbejdsskadestyrelsen. Sker der skade på din bil, mens aflastningspersonen kører den, skal det dækkes af din egen/bilen forsikring. AFLASTNINGSPERSONERNE De aflastningspersoner, der ansættes gennem Handibasen, har i langt de fleste tilfælde job ved siden af. For at kunne få job som aflastningsperson er det et krav, at personen, som udgangspunkt, er fyldt 18 år, har erfaring med børn og har interesse for at arbejde med et barn med hanicap. Aflastningspersonerne skal endvidere have mukughed for at være tilknyttet den samme familie gennem længere periode. AFLYSNING AF AFTALER Hvis du er nødt til at aflyse en planlagt aflastningsopgave, skal du give aflastningspersonen besked senest 24 timer før. I modsat fald er aflastningspersonen berettiget til løn for den planlagte timeaflastning. ARBEJDERSGIVERANSVAR Du har arbejdsgiveransvaret overfor aflastningspersonen. Det gælder f.eks. tilrettelæggelsen af arbejdet, forsikringspligt, rimelige arbejdsforhold mv. Det er ligeledes dit ansvar, at de bevilligede timer ikke overskrides. mulighed for at opspare/flytte bevilligede timer - dog kun de timer, der er opsparet indenfor samme kvartal. Der kan ikke opspares timer hen over et årsskifte. Opsparede timer bortfalder således pr. 1. januar hvert år. BILKØRSEL Aflastningspersonen skal altid have din tilladelse til at køre bil med dit barn. Kører aflastningspersonen i din bil, er det din ansvarsforsikring (bilejerens), der dækker dit barn ved en eventuel ulykke. Har du givet aflastningspersonen tilladelse til at køre med dit barn i aflastningspersonens egen bil, dækker aflastningspersonens (bilejerens) ansvarforsikring dit barn ved en eventuel ulykke. Der kan dog være forsikrings- og dækningsmæssige problemer for ARBEJDSTID Du og aflastningspersonen aftaler selv, hvornår en aflastningsopgave skal finde sted. En aflastningsopgave aflønnes som udgangspunkt med minimum to timer. BEVILLING Bevilling af timeraflastning sker hos sagsbehandleren i Familieafdelingen. Der bevilliges efter Serviceloven 41. Sagsbehandleren har pligt til at revurdere bevillingen mindst en gang om året. HandiBasen har ingen bevillingskompetence. Det er dit ansvar at holde øje med forbruget af timer. Ubrugte bevilligede timer (pga. sygdom, ferie mv.) kan efter aftale med aflastningspersonen planlægges på et andet tidspunkt. Som udgangspunkt vil der være 6 7

18 familier med tningspersond børn, og at

19

20 har arbejdet det dermed kender eller

21

22 edsstillende, t. Det er vigmuligheden

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune Ret og vrang dine rettigheder og muligheder En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune FororD Hva så Århus? Dansk Handicap Forbund arbejder for at forbedre forholdene for mennesker

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere