indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen"

Transkript

1 mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter. Du har ikke pligt til at betale for aflastningspersonens kost, medmindre spise situationen er en del af opgaven. INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Familieværket HandiBasen Koordinator Annette Kristensen Egedalsvej Ebeltoft tlf.: / Mail: - HANDIBASEN HandiBasen tilbyder formidling af aflastningspersoner til familier med børn med handicap. En af HandiBasens vigtigste opgaver er et optimalt match mellem dit barn/dig og aflastningspersonen. Det sker på baggrund af et besøg hos dig samt en samtale med aflastningspersonen. Vores rolle er endvidere at rådgive og vejlede både aflastningspersonen og dig som forælder i forbindelse med spørgsmål om opgaverne. HandiBasen sørger for administration vedr. ansættelse, ophør, ændringer samt løn. Det er primært voksne med andre arbejdsforhold der søger job gennem HandiBasen og det er et krav, at de har erfaring med børn, og at de som udgangspunkt er mere end 18 år. Der indhentes børneog straffeattest. HandiBasens personale består af en faglig leder, en koordinator og 12 en sekretær. 1

2 HVORDAN KAN AFLASTNINGSTIMERNE ANVENDES Alastningstimerne kan anvendes på flere måder, men udgangspunktet er altid samvær med dit barn. Aflastningen kan f.eks. være: hvoraf det fremgår, at timerne må bruges til rengøring. * At passe dit barn i hjemmet, i en række situationer, f.eks når du er på arbejde, eller hvis du som forælder har behov for alenetid, eller tid til andre børn i familien. * At lave diverse aktiviteter med dit barn eller tage barnet med på ture derfor ikke skattepligtig for dig. ud af huset. * At ledsage dit barn til en fritidsaktivitet, undersøgelse eller behandling. STRAFFE- OG BØRNEATTEST *Der henvises i øvrigt til bevilling vedr. det konkrete formål. FAMILIER TILKNYTTET HANDIBASEN SYGDOM Hvis aflastningspersonen bliver syg, skal vedkommende give dig besked så hurtigt som muligt. Eventuelt ubrugte timer, kan du benyt- te på et andet tidspunkt, efter aftale med med aflastningspersonen. Bliver dit barn sygt, og vil du aflyse en planlagt timeaflastning, skal dette ske senest 24 timer før aflastningspersonen skulle møde. I modsat fald er han/hun berettiget til løn for de aftalte timer. ARBEJDSGIVERROLLEN SOM FORÆLDRE Som forælder til et barn, der er bevilliget timeaflastning, har du rollen som arbejdsgiver for aflastningspersonen. Mange forældre oplever denne nye arbejdsgiverrolle som ukendt og udfordrende. De kan være i tvivl om, hvilke krav og forventninger, de kan stille til aflastningspersonen, og hvilke krav der kan blive stillet til dem selv. Vi vil i dette afsnit forsøge at give dig inspiration til rollen som arbejdsgiver. SØSKENDE Der kan ikke aftales timeaflastning til søskende. Dvs. at aflastnings- personen kun er ansat til at tage vare på dit barn med handicap. En meget vigtig del af det at være arbejdsgiver er dit ansvar for aflastningspersonens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. I denne forbindelse er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring. Se mere herom i opslagsværket sidst i pjecen. TAVSHEDSPLIGT Aflastningspersonen har tavshedspligt i forhold til dig og din familie. Brud på denne tavshedspligt betragtes som strafbart og kan med- føre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten ophører IKKE, når man stoppet i jobbet. Det er også dig, der har ansvaret for oplæring samt planlægning af arbejdet. Mange af de erfaringer, som du har gjort med dit barn, ligger efterhånden på rygraden og er en naturlighed. Vær opmærksomhed på, at aflastningspersonen ikke har de samme erfaringer og har derfor behov for indsigt i disse. I forbindelse med oplæringen er en vigtig del Aflastningspersonen må gerne udføre lettere praktisk arbejde i dit hjem, såfremt dette er knyttet direkte til dit barn. Det kan f.eks. være at bage/lave mad sammen med dit barn eller rydde op sammen med eller efter dit barn. SKATTEMÆSSIGE OPLYSNINGER Timeaflastning ydes som merudgift efter Servicelovens 41 og er HandiBasen indhenter både straffe- og børneattest på alle aflastningspersoner, der er tilknyttet ordningen. UDGIFTER I ØVRIGT Alle udgifter i forbindelse med arbejdet, f.eks. Entreudgifter til svøm- 2 11

3 ophør, ændringer, samt lønudbetaling. HandiBasen varetager endvidere at videregive regler for ophold i dit hjem. administrationen vedr. aflastningspersonens arbejdssedler. Aflastningspersonerne udfylder hver måned en arbejdsseddel, som Du har ligeledes ansvaret for at godkende og indsende aflastningsskal afleveres til og underskrives af dig og aflastningspersonen selv. personens arbejdsseddel rettidigt hver måned. Med din underskrift Du skal sende arbejdssedlen til HandiBasen. Den skal være Handi- på arbejdssedlen, garanterer du, at aflastningspersonen har arbejdet Basen i hænde den 1. efterfølgende måned. Det er vigtigt at arbejds det antal timer, der er påført sedlen. sedlen indsendes rettidigt, da aflastningspersonen ellers vil få sin løn udbetalt med en måneds forsinkelse. Der sker lønudbetaling sidste Opsigelse af aflastningspersonen er dit ansvar som arbejdsgiver. hverdag i hver måned. Første lønudbetaling sker således efter Skulle du ikke længere have behov for timeaflastning, er det dermed 2 måneder. dig, der skal give både aflastningspersonen og HandiBasen besked om ophøret. Opsigelsen er ligeledes nødvendig, når din bevilling på NYANSÆTTELSER aflastning ophører - eksempelvis hvis du og din familie flytter fra HandiBasen hjælper dig med formidling af ny aflastningsperson, hvis Syddjurs kommune, eller når dit barn fylder 18 år. en ansat ophører, eller hvis du evt. har behov for flere aflastningspersoner. Hvis du har ønske om en bestemt aflastningsperson, vil Handi- OVERVEJELSER I FORHOLD TIL AT ANSÆTTE EN Basen gerne vide det. Det er vigtigt at du selv kontakter HandiBasen, AFLASTNINGSPERSON når din aflastningsperson holder. Ved ansættelse af en ny aflastnings- Når du ansætter en aflastningsperson, er der flere vigtige punkter, person, kan der evt. blive tale om et nyt hjemmebesøg. du bør overveje. OPLÆRING * Dine forventninger til aflastningspersonen. Det er dit ansvar, at aflastningspersonen får den fornødne oplæring * Opgaver som aflastningspersonen skal varetage, pasning, aktiveog viden i forhold til at kunne passe dit barn. ring, voksen ven, hjælpe med lektier. * Hvornår timeaflastning skal foregå - på hverdage, i weekender eller OPSIGELSE både og. Aflastningspersonen er ansat på timeløn, der udbetales månedsvis. * Hvor timeaflastningen skal foregå - i dit hjem, ude af hjemmet eller Det betyder, at ansættelsesforholdet kan opsiges med dags varsel af måske indimellem hos aflastningspersonen. såvel aflastningspersonen som af dig. Vi anmoder dog altid om, at op- * Fordelingen af rollerne mellem dig og aflastningspersonen, f.eks. sigelser varsles i så god tid som muligt. Det er ligeledes vigtigt, at du når både du og aflastningspersonen er i hjemmet. som arbejdsgiver orienterer HandiBasen, hvis den aflastningsperson, * Hvilke oplysninger der er behov for, at aflastningspersonen får om der er ansat hos dig, holder. dit barn og din familie. * Hviordan oplæringen skal foregå - oplæring af dig, af daginstitution RENGØRING/LETTERE PRAKTISK HJÆLP eller tidligere aflastningsperson. Aflastningstimerne må som udgangspunkt ikke anvendes til rengøring. Der kan kun i særlige tilfælde bevilliges til dette. Kompetencen hertil er Når HandiBasen har formidlet en potentiel aflastningsperson til dig, hos din sagsbehandler. HandiBasen skal i givet fald have særlig bevilling, skal du afholde en ansættelsessamtale med vedkommende, 10 3

4 evt. med deltagelse af HandiBasen. Ved denne samtale er det vigtigt at finde ud af, om kemien mellem dig, dit barn og aflastningspersonen harmonerer. Forbered dig inden samtalen på, hvad du gerne vil vide om aflastningspersonen. Beslut også om dit barn skal være tilstede. Er dit barn tilstede, kan du også se, hvordan kemien er imellem dem. VED ANSÆTTELSESSAMTALEN KAN DET VÆRE RELEVANT AT SPØRGE TIL HELLIGDAGE Som udgangspunkt har aflastningspersonen fri på helligdage. bl.a. juleaften, 1. og 2. juledag, påske og pinse) medmindre andet er aftalt. HJEMMEBESØG Inden en aflastningsordning etableres, kommer koordinatoren fra HandiBasen på hjemmebesøg hos dig. Formålet med besøget er at gøre dig bekendt med HandiBasen samt den hjælp, du kan forvente fra ordningen. Besøget giver også HandiBasen et indtryk af dit * Begrundelse for at søge jobbet som aflastningsperson. barn og barnets handicap, samt dine forventninger til aflastnings * Forventninger til jobbet. personen. Koordinatoren vil ved hjemmebesøget gerne møde dit * Tidligere arbejdserfaringer. barn. Det er vores erfaring, at vi på denne måde får den bedst muli- * Erfaring med børn generelt. Evt. fra egne børn/søskende og familie- ge baggrund for et godt samarbejde, og for at finde en egnet aflastforhold. * kørekort, ryger/ikke ryger, transport til og fra arbejdet mv. EFTER ANSÆTTELSESSAMTALEN Efter samtalen kontakter du HandiBasen og fortæller, om du ønsker aflastningspersonen ansat. Aflastningspersonen gør det samme. Hvis både du og aflastningspersonen er interesseret, sørger Handi- Basen for det administrative omkring ansættelse, fremsendelse af arbejdssedler mv. Som arbejdsgiver står du for starten og arbejdsplanlægningen i samarbejde med aflastningspersonen. ningsperson. HJÆLPEMIDLER Hvis dit barn har et fysisk handicap, er det vigtigt, at de nødvendige hjælpemidler er tilstede i forbindelse med aflastningspersonens arbejde. LEDSAGERKORT Bevægelseshæmmede og psykisk handicappede kan ansøge om et ledsagerkort ved Danske Handicaporganisationers Brugerservice. For børn under 10 år, kan der udstedes et særligt børneledsagerkort. Ansøgningsskema findes på: OPFØLGNING Et kort koster kr. 100,00 og kan give rabat ved rejser med DSB. En løbende dialog er naturligvis vigtig, men det er HandiBasens erfaring, Kortet giver også ret til rabat for en nødvendig handicapledsager på at en egentlig opfølgning er hensigtmæssig. en række kulturinstitutioner, seværdigheder, og attraktioner. Se Opfølgningen giver en god mulighed for at få opgaven justeret. Opfølg- aktuel liste over kulturinstitutioner på hjemmesiden. Ledsagerkortet ningen med deltagelse af HandiBasen og din sagsbehandler bør finde kan både benyttes af forældre og aflastningspersoner. sted første gang efter ca. 3 måneders ansættelse. Efterfølgende vil din sagsbehandler sammen med dig, justere ved de LØN & ANSÆTTELSESVILKÅR årlige opfølgningssamtaler. HandiBasen varetager de administrative opgaver vedr. ansættelse, 4 9

5 Falder din og aflastningspersonens ferie ikke på samme tid, kan Handi- Basen evt. hjælpe med at finde en vikar. FORSIKRING Du er arbejdsgiver med fuld arbejdsgiveransvar. Har du samlet bevilling eller bevillinger på over 400 timer indenfor et kalenderår, skal du tegne en lovpligtig arbejdskadeforsikring. Kontakt dit eget forsikringsselskab for nærmere orientering herom. Husk at kontakte forsikringsselskabet, hvis der sker ændringer i din bevilling, da præmien afhænger af antal bevilliget timer. Kommer aflastningspersonenen til at forvolde skade på personer eller ting, mens han/hun er på arbejdet hos dig, vil hans/hendes privatforsikring ikke dække dette. Det vil derfor være en fordel for dig at undersøge hos dit eget forsikringsselskab, om din ansvar/privatforsikring dækker en evt. skade forvoldt af aflastningspersonen. Hvis du ikke har en forsikringsmæssig dækning, vil du selv skulle afholde udgiften for det ødelagte. Som arbejdsgiver har du ansvaret for at "indrette" arbejdspladsen, så risikoen for skader minineres. Udgiften for den lovpligtige arbejdsskadeforsikringkan søges dækket hos din sagsbehandler efter Servicelovens 41. Ved aflastningspersonens ledsagelse ved rejser, skal du være opmærksom på at tegne en rejseforsikring. HANDIBASEN Træffetid for personlig henvendelse efter aftale. Træffetid pr. telefon - der kan indtales besked med efterfølgende opringning, indenfor almindelig arbejdstid på tlf.: Der kan ligeledes sendes en mail: Ved opfølgningsmødet er det vigtigt at fortælle aflastningspersonen hvad han/hun gør godt - men også hvad der går knap så godt. Hvordan du er tilfreds med arbejdet der bliver udført, er der evt. nogle ting, der skal ændres eller justeres? Spørg aflastningspersonen hvordan han/hun oplever at være ansat hos dig. Er der ting han/ hun ønsker, der skal ændres. Husk på at det er nødvendigt med re- spons på det arbejde, man laver, for at få justeret det der evt. ikke fungerer. OPHØR AF ANSÆTTELSESFORHOLDET Ligesom det er vigtigt at få sagt ordentlig goddag, er det også vigtigt at få sluttet ordentlig af. Har den afgående aflastningsperson mulig- hed for overlapning med den nye, kan det være en god måde at begynde/slutte på. Skulle det ske, at ansættelsesforholdet ikke fungerer tilfredsstillende, er det vigtigt at få det stoppet, inden det bliver konfliktfyldt. Det er vig- tigt, at du så hurtigt og præcist som muligt tilkendegiver din utilfredshed overfor aflastningspersonen. Det er din pligt som arbejdsgiver at give aflastningspersonen besked om opsigelsen samt at infor- mere HandiBasen, der gerne giver rådgivning. HandiBasen forbeholder sig ret til at stoppe et eksisterende ansættelsesforhold, hvis det vurderes, at opgaven stiller større krav, end HandiBasen kan hornorere, eller hvis samarbejdet mellem dig og HandiBasen ikke fungerer. I sådanne tilfælde vil HandiBasen give din sagsbehandler besked om ophøret, ligesom du kan kontakte din sagsbehandler i Familieafdelingen, for at undersøge muligheden for en anden hjælp og støtte. Faglig leder Marianne Lindberg Koordinator Annette Kristensen 8 Sekretær Charlotte Lavrsen 5

6 ALFABETISK OPSLAGSVÆRK mulighed for at opspare/flytte bevilligede timer - dog kun de timer, der er opsparet indenfor samme kvartal. AFLASTNINGSPERSONERNE De aflastningspersoner, der ansættes gennem Handibasen, har i langt Der kan ikke opspares timer hen over et årsskifte. Opsparede timer de fleste tilfælde job ved siden af. For at kunne få job som aflastnings- bortfalder således pr. 1. januar hvert år. person er det et krav, at personen, som udgangspunkt, er fyldt 18 år, har erfaring med børn og har interesse for at arbejde med et barn med BILKØRSEL handicap. Aflastningspersonerne skal endvidere have mulighed for Aflastningspersonen skal altid have din tilladelse til at køre bil med at være tilknyttet den samme familie gennem længere periode. dit barn. Kører aflastningspersonen i din bil, er det din ansvarsforsikring (bilejerens), der dækker dit barn ved en eventuel ulykke. AFLYSNING AF AFTALER Hvis du er nødt til at aflyse en planlagt aflastningsopgave, skal du give Har du tegnet arbejdsskadeforsikring, dækker den aflastningsperaflastningspersonen besked senest 24 timer før. I modsat fald er sonen ved kørsel, ellers bliver aflastningspersonen dækket via aflastningspersonen berettiget til løn for den planlagte timeaflastning. arbejdsskadestyrelsen. Sker der skade på din bil, mens aflastningspersonen kører den, skal det dækkes af din egen/bilens forsikring. ARBEJDERSGIVERANSVAR Du har arbejdsgiveransvaret overfor aflastningspersonen. Det gælder Har du givet aflastningspersonen tilladelse til at køre med dit barn i f.eks. tilrettelæggelsen af arbejdet, forsikringspligt, rimelige arbejdsfor- aflastningspersonens egen bil, dækker aflastningspersonens hold mv. Det er ligeledes dit ansvar, at de bevilligede timer ikke over- (bilejerens) ansvarforsikring dit barn ved en eventuel ulykke. skrides. Der kan dog være forsikrings- og dækningsmæssige problemer for aflastningspersonen, hvis pågældende bærer skylden for en eventu- ARBEJDSTID el soloulykke. HandiBasen fraråder derfor som hovedregel, at aflast- Du og aflastningspersonen aftaler selv, hvornår en aflastningsopgave ningspersonen bruger egen bil. Er det både dit og og aflastningsperskal finde sted. En aflastningsopgave aflønnes som udgangspunkt sonens ønske, at vedkommende bruger sin egen bil i forhold til en med minimum to timer. opgave, anbefaler HandiBasen, at der udarbejdes et skriftligt samtykke til dette af forældrene. Kopi af dette samtykke ønsker Handi- BEVILLING Basen tilsendt. Bevilling af timeraflastning sker hos sagsbehandleren i Familieafdelingen. Der bevilliges efter Serviceloven 41. Sagsbehandleren har pligt til at DØGNAFLASTNING revurdere bevillingen mindst en gang om året. HandiBasen har ingen De bevilligede timer kan ikke bruges til døgnaflastning. Såfremt du bevillingskompetence. har et behov for døgnaflastning, bedes du kontakte din sagsbehandler, som kan orientere dig om mulighederne herfor. Det er dit ansvar at holde øje med forbruget af timer. Ubrugte bevilligede timer (pga. sygdom, ferie mv.) kan efter aftale med aflastningsperson- FERIE en planlægges på et andet tidspunkt. Som udgangspunkt vil der være Aftal ferie med aflastningspersonen i så god tid som muligt. 6 7

7 spørgsmål i familier med

8 mmen med

9 har arbejdet det dermed kender eller

10 edsagerkort.

11 edsstillende, t. Det er vigmuligheden

12 INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Familieværket HandiBasen Egedalsvej Ebeltoft tlf.: / HANDIBASEN HandiBasen tilbyder formidling af aflastningspersoner til familier med børn med handicap. En af HandiBasens vigtigste opgaver er et optimalt match mellem dit barn/dig og aflastningspersonen. Det sker på baggrund af et besøg hos dig samt en samtale med aflastningspersonen. Vores rolle er endvidere at rådgive og vejlede både aflastningspersonen og dig som forælder i forbindelse med spørgsmål om opgaverne. HandiBasen sørger for administration vedr. ansættelse, ophør, ændringer samt løn. Det er primært voksne med andre arbejdsforhold der søger job gennem HandiBasen og det er et krav, at de har erfaring med børn, og at de som udgangspunkt er mere end 18 år. Der indhentes børne- og straffeattest. HandiBasens personale består af en faglig leder, en koordinator og en sekretær. 12 1

13 HVORDAN KAN AFLASTNINGSTIMERNE ANVENDES Alastningstimerne kan anvendes på flere måder, men udgangspunktet er altid samvær med dit barn. Aflastningen kan f.eks. være: * At passe dit barn i hjemmet, i en række situationer, f.eks når du er på arbejde, eller hvis du som forælder har behov for alenetid, eller tid til andre børn i familien. * At lave diverse aktiviteter med dit barn eller tage barnet med på ture ud af huset. * At ledsage dit barn til en fritidsaktivitet, undersøgelse eller behandling. *Der henvises i øvrigt til bevilling vedr. det konkrete formål. FAMILIER TILKNYTTET HANDIBASEN ARBEJDSGIVERROLLEN SOM FORÆLDRE Som forælder til et barn, der er bevilliget timeaflastning, har du rollen som arbejdsgiver for aflastningspersonen. Mange forældre oplever denne nye arbejdsgiverrolle som ukendt og udfordrende. De kan være i tvivl om, hvilke krav og forventninger, de kan stille til aflastningspersonen, og hvilke krav der kan blive stillet til dem selv. Vi vil i dette afsnit forsøge at give dig inspiration til rollen som arbejdsgiver. En meget vigtig del af det at være arbejdsgiver er dit ansvar for aflastningspersonens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. I denne forbindelse er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring. Se mere herom i opslagsværket sidst i pjecen. Det er også dig, der har ansvaret for oplæring samt planlægning af arbejdet. Mange af de erfaringer, som du har gjort med dit barn, ligger efterhånden på rygraden og er en naturlighed. Vær opmærksomhed på, at aflastningspersonen ikke har de samme erfaringer og har derfor behov for indsigt i disse. I forbindelse med oplæringen er en vigtig del 2 11

14 at videregive regler for ophold i dit hjem. Du har ligeledes ansvaret for at godkende og indsende aflastningspersonens arbejdsseddel rettidigt hver måned. Med din underskrift på arbejdssedlen, garanterer du, at aflastningspersonen har arbejdet det antal timer, der er påført sedlen. Opsigelse af aflastningspersonen er dit ansvar som arbejdsgiver. Skulle du ikke længere have behov for timeaflastning, er det dermed dig, der skal give både aflastningspersonen og HandiBasen besked om ophøret. Opsigelsen er ligeledes nødvendig, når din bevilling på aflastning ophører - eksempelvis hvis du og din familie flytter fra Syddjurs kommune, eller når dit barn fylder 18 år. OVERVEJELSER I FORHOLD TIL AT ANSÆTTE EN AFLASTNINGSPERSON Når du ansætter en aflastningsperson, er der flere vigtige punkter, du bør overveje. * Dine forventninger til aflastningspersonen. * Opgaver som aflastningspersonen skal varetage, pasning, aktivering, voksen ven, hjælpe med lektier. * Hvornår timeaflastning skal foregå - på hverdage, i weekender eller både og. * Hvor timeaflastningen skal foregå - i dit hjem, ude af hjemmet eller måske indimellem hos aflastningspersonen. * Fordelingen af rollerne mellem dig og aflastningspersonen, f.eks. når både du og aflastningspersonen er i hjemmet. * Hvilke oplysninger der er behov for, at aflastningspersonen får om dit barn og din familie. * Hviordan oplæringen skal foregå - oplæring af dig, af daginstitution eller tidligere aflastningsperson. Når HandiBasen har formidlet en potentiel aflastningsperson til dig, skal du afholde en ansættelsessamtale med vedkommende, 3

15 evt. med deltagelse af HandiBasen. Ved denne samtale er det vigtigt at finde ud af, om kemien mellem dig, dit barn og aflastningspersonen harmonerer. Forbered dig inden samtalen på, hvad du gerne vil vide om aflastningspersonen. Beslut også om dit barn skal være tilstede. Er dit barn tilstede, kan du også se, hvordan kemien er imellem dem. VED ANSÆTTELSESSAMTALEN KAN DET VÆRE RELEVANT AT SPØRGE TIL * Begrundelse for at søge jobbet som aflastningsperson. * Forventninger til jobbet. * Tidligere arbejdserfaringer. * Erfaring med børn generelt. Evt. fra egne børn/søskende og familieforhold. * kørekort, ryger/ikke ryger, transport til og fra arbejdet mv. EFTER ANSÆTTELSESSAMTALEN Efter samtalen kontakter du HandiBasen og fortæller, om du ønsker aflastningspersonen ansat. Aflastningspersonen gør det samme. Hvis både du og aflastningspersonen er interesseret, sørger Handi- Basen for det administrative omkring ansættelse, fremsendelse af arbejdssedler mv. Som arbejdsgiver står du for starten og arbejdsplanlægningen i samarbejde med aflastningspersonen. OPFØLGNING En løbende dialog er naturligvis vigtig, men det er HandiBasens erfaring, at en egentlig opfølgning er hensigtmæssig. Opfølgningen giver en god mulighed for at få opgaven justeret. Opfølgningen med deltagelse af HandiBasen og din sagsbehandler bør finde sted første gang efter ca. 3 måneders ansættelse. Efterfølgende vil din sagsbehandler sammen med dig, justere ved de årlige opfølgningssamtaler. 4 9

16 Ved opfølgningsmødet er det vigtigt at fortælle aflastningspersonen hvad han/hun gør godt - men også hvad der går knap så godt. Hvordan du er tilfreds med arbejdet der bliver udført, er der evt. nogle ting, der skal ændres eller justeres? Spørg aflastningspersonen hvordan han/hun oplever at være ansat hos dig. Er der ting han/ hun ønsker, der skal ændres. Husk på at det er nødvendigt med respons på det arbejde, man laver, for at få justeret det der evt. ikke fungerer. OPHØR AF ANSÆTTELSESFORHOLDET Ligesom det er vigtigt at få sagt ordentlig goddag, er det også vigtigt at få sluttet ordentlig af. Har den afgående aflastningsperson mulighed for overlapning med den nye, kan det være en god måde at begynde/slutte på. Skulle det ske, at ansættelsesforholdet ikke fungerer tilfredsstillende, er det vigtigt at få det stoppet, inden det bliver konfliktfyldt. Det er vigtigt, at du så hurtigt og præcist som muligt tilkendegiver din utilfredshed overfor aflastningspersonen. Det er din pligt som arbejdsgiver at give aflastningspersonen besked om opsigelsen samt at informere HandiBasen, der gerne giver rådgivning. HandiBasen forbeholder sig ret til at stoppe et eksisterende ansættelsesforhold, hvis det vurderes, at opgaven stiller større krav, end HandiBasen kan hornorere, eller hvis samarbejdet mellem dig og HandiBasen ikke fungerer. I sådanne tilfælde vil HandiBasen give din sagsbehandler besked om ophøret, ligesom du kan kontakte din sagsbehandler i Familieafdelingen, for at undersøge muligheden for en anden hjælp og støtte. 5

17 ALFABETISK OPSLAGSVÆRK Har du tegnet arbejdsskadeforsikring, dækker den aflastningsper- sonen ved kørsel, ellers bliver aflastningspersonen dækket via arbejdsskadestyrelsen. Sker der skade på din bil, mens aflastningspersonen kører den, skal det dækkes af din egen/bilen forsikring. AFLASTNINGSPERSONERNE De aflastningspersoner, der ansættes gennem Handibasen, har i langt de fleste tilfælde job ved siden af. For at kunne få job som aflastningsperson er det et krav, at personen, som udgangspunkt, er fyldt 18 år, har erfaring med børn og har interesse for at arbejde med et barn med hanicap. Aflastningspersonerne skal endvidere have mukughed for at være tilknyttet den samme familie gennem længere periode. AFLYSNING AF AFTALER Hvis du er nødt til at aflyse en planlagt aflastningsopgave, skal du give aflastningspersonen besked senest 24 timer før. I modsat fald er aflastningspersonen berettiget til løn for den planlagte timeaflastning. ARBEJDERSGIVERANSVAR Du har arbejdsgiveransvaret overfor aflastningspersonen. Det gælder f.eks. tilrettelæggelsen af arbejdet, forsikringspligt, rimelige arbejdsforhold mv. Det er ligeledes dit ansvar, at de bevilligede timer ikke overskrides. mulighed for at opspare/flytte bevilligede timer - dog kun de timer, der er opsparet indenfor samme kvartal. Der kan ikke opspares timer hen over et årsskifte. Opsparede timer bortfalder således pr. 1. januar hvert år. BILKØRSEL Aflastningspersonen skal altid have din tilladelse til at køre bil med dit barn. Kører aflastningspersonen i din bil, er det din ansvarsforsikring (bilejerens), der dækker dit barn ved en eventuel ulykke. Har du givet aflastningspersonen tilladelse til at køre med dit barn i aflastningspersonens egen bil, dækker aflastningspersonens (bilejerens) ansvarforsikring dit barn ved en eventuel ulykke. Der kan dog være forsikrings- og dækningsmæssige problemer for ARBEJDSTID Du og aflastningspersonen aftaler selv, hvornår en aflastningsopgave skal finde sted. En aflastningsopgave aflønnes som udgangspunkt med minimum to timer. BEVILLING Bevilling af timeraflastning sker hos sagsbehandleren i Familieafdelingen. Der bevilliges efter Serviceloven 41. Sagsbehandleren har pligt til at revurdere bevillingen mindst en gang om året. HandiBasen har ingen bevillingskompetence. Det er dit ansvar at holde øje med forbruget af timer. Ubrugte bevilligede timer (pga. sygdom, ferie mv.) kan efter aftale med aflastningspersonen planlægges på et andet tidspunkt. Som udgangspunkt vil der være 6 7

18 familier med tningspersond børn, og at

19

20 har arbejdet det dermed kender eller

21

22 edsstillende, t. Det er vigmuligheden

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER

INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER Information fra Aflastningsordningen Til dig, der er aflastningsperson for et barn Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Kontaktperson for døvblinde

Kontaktperson for døvblinde Retningslinjer Information til borgere og pårørende Februar 2017 Kontaktperson for døvblinde Serviceloven 98 Indhold 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 98... 2 3. Borger... 2 3.1. Ansøgning,

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER Serviceinformation om ledsagerordningen 97 i Lov om Social Service Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 97... 1 3. BORGER...

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Sådan tilrettelægges afløsning i hjemmet

Sådan tilrettelægges afløsning i hjemmet Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Handicap 2016 Sådan tilrettelægges afløsning i hjemmet Hvem, hvad og hvordan? Guide til forældre og afløsere om afløsning i hjemmet for børn og unge

Læs mere

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Privat børnepasning Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Indhold: Forord 4 Privat børnepasning i eget eller udenfor eget hjem.... 5-6 Generelle bestemmelser for pasningsordninger

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for ledsageordning efter Servicelovens 97 Handicap og Psykiatri

Retningslinjer Retningslinjer for ledsageordning efter Servicelovens 97 Handicap og Psykiatri Retningslinjer Retningslinjer for ledsageordning efter Servicelovens 97 Handicap og Psykiatri // April 2017 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med ledsageordning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Hvem kan få en

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Handicapledsager i Skive Kommune

Handicapledsager i Skive Kommune Handicapledsager i Skive Kommune (Ledsagerordning, servicelovens 97) Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Hvad vil det sige at være ledsager? At være ledsager for et menneske med handicap indebærer: At du er

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Information om Ledsageordningen

Information om Ledsageordningen Information om Ledsageordningen Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver udenfor hjemmet i henhold til lov om Social Service 97 og 45. Er du mellem 12 og 67 år og kan du ikke færdes

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

GRANBOHUS HJEMMEPASNINGEN. En fast person aflaster familien i hjemmet

GRANBOHUS HJEMMEPASNINGEN. En fast person aflaster familien i hjemmet GRANBOHUS HJEMMEPASNINGEN En fast person aflaster familien i hjemmet Efter fem år, hvor vi var på uafbrudt, var det en kæmpe, kæmpe frihed at sige, at nu tager vi bare i biografen eller sætter os ned til

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Respiratorisk overvågning i eget hjem

Respiratorisk overvågning i eget hjem Respiratorisk overvågning i eget hjem Orientering til forældre med barn, der har behov for midlertidig vikardækning Region Midt Aarhus Universitetshospital Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I Respirationsteamet

Læs mere

- på børnepasningsområdet Dagtilbud

- på børnepasningsområdet Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2017 Dagtilbud Indhold Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Ledsageordning for 18 67 årige

Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere