Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba"

Transkript

1 Dato : 1. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Nytår. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Alle er én; vær ens over for alle af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Solen ser afklaret og fredfyldt ud. Dagene er blevet kortere, og den kølige vind blæser. Markerne står klar til høst med deres gyldne afgrøder. Morgenfruer blomstrer som perlekranse på flodernes bredder. Landmændene jubler og synger. Sankranti s dejlige festlighed kommer i pushya-måneden og fylder vores hjem med det nylig høstede korn. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget, og bevæger sig ind i den nordlige hemisfære. Solen tilbedes i denne sammenhæng som Gud. I visse dele af Indien afholdes der høstfest på denne dag - typisk den 14. januar. Pushya er en måned i den indiske kalender). I denne verden har mennesket behov for mange forskellige ting, men ingen af disse ting er varige. Alle disse ting er som forbipasserende skyer. Hvad I opfatter som værende varige i denne verden, er i virkeligheden flygtige. Derfor skal I stræbe efter at opnå det, der er varigt, virkeligt og evigt. Bhagavad Gita erklærer: Mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanathana (Den Evige Atma (Den guddommelige Gnist) i alle eksistenser er en del af Min Væren). Jeg er i jer, med jer, omkring jer, over jer, under jer. Der findes ikke noget sted i universet, hvor Gud ikke er til stede. På samme måde findes der intet navn eller nogen genstand, der ikke tilhører Gud. Upanishaderne (hellige tekster, der er knyttet til vedaerne; teksterne kaldes også for vedanta) proklamerer den samme sandhed i erklæringerne: Easwara sarva bhutanam (Gud er iboende alle eksistenser) og Isavasyam idam sarvam (hele universet er gennemtrængt af Gud). Ude af stand til at erkende denne sandhed jamrer mennesket: Uanset hvor jeg ser hen, så ser jeg kun mennesker; jeg er ikke i stand til at se Gud. Yad bhavam thath bhavathi (som følelserne, således resultatet; I bliver, som I føler). Forestil jer, at I har et bestemt sæt tøj på og står foran et spejl. I vil se det selv samme tøj reflekteret i spejlet. På samme måde reflekteres jeres egne tanker og følelser i den ydre verden. Alt er reaktion, refleksion og genlyd. Jeres egen livsstil bliver reflekteret i den ydre verden. Alt hvad I siger, kommer tilbage til jer som et svar. Men folk tror, at det er en anden, 1

2 der siger disse ord. Dette er sandheden. Imidlertid forklarer forskellige mennesker denne sandhed på forskellige måder i overensstemmelse med aforismen: Ekam sath viprah bahudha vadanti (der eksisterer udelukkende Én; Denne er kendt og bliver beskrevet af de vise på mange måder). Enhver form, I ser i den ydre verden, er i virkeligheden jeres egen refleksion. Mange tusind mennesker er forsamlet i denne sal. Men der er kun ét hjerte i dem alle det åndelige hjerte. Her taler Jeg ikke om det fysiske hjerte. På trods af deres gode uddannelse er folk desværre ude af stand til nære tillid til deres åndelige hjerte. I er alle uddannede; godt uddannede. På trods af uddannelse og intelligens kender en tåbelig mand ikke sit sande jeg, og en ondsindet person vil ikke opgive sine onde kvaliteter. Det er ikke den slags uddannelse, I skal stræbe efter. Den befinder sig i kategorien af verdslige uddannelser. Den slags uddannelse får I på en skole under en lærers vejledning. I dag er både jeres uddannelse, ord og måde at tale på kunstig. Der findes noget dybere, der danner grundlag for alting. Det er den grundlæggende sathya. (Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, er sathya. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er Sandhed). Den falder ikke ind under begrebet uddannelse. Den kaldes educare. (Sai Baba taler altid om education og educare. Education er den traditionelle verdslige og boglige uddannelse. Educare relatere til de menneskelige værdier. Educare betyder at bringe det frem, der allerede er i en elev. De menneskelige værdier: Sandhed, rigtig handling, fred, kærlighed og ikke-vold er latent til stede i mennesket). Uddannelse er verdslig, mens educare er æterisk. Educare er ikke noget, man kan se med det blotte øje. Den ligger i jeres hjertes dyb. Educare skal bringes frem gennem en bevidst indsats. Hvor er der peace (fred)? Er den i den ydre verden? Nej, i den ydre verden er der kun pieces og pieces (dele og stykker). Freden er i jeres hjerte. Det samme er tilfældet med kærlighed. Kærligheden er i jeres hjerte. Den kan ikke ses. Kærlighed er Gud; lev i kærlighed. Det udgør også dele af educare. Det samme gør ikke-vold. Ikke-vold finder I ikke i den ydre verden. I dag er verden splittet på grund af konflikter. I finder ikke fred noget sted i verden. Sathya (Sandhed), dharma ( rigtig handling ), santhi (fred), prema (kærlighed) og ahimsa (ikke-vold) udgør et menneskes fem vitale livsenergier (panchapranas). Kærlighed er den understrøm, der flyder gennem alle disse menneskelige værdier. Følg Sandhed, idet I bevarer kærligheden som grundlaget i jeres hjerte. Sandhed er evig. Sandhed er Gud. Sandhed bliver ikke underkastet forandring med tiden. Lad kærligheden blive reflekteret i Sandhedens spejl. Når som helst I møder en person, som I ikke kan lide, opfatter I ham som jeres fjende, idet I tænker på jeres verdslige forbindelse med ham. I begynder at hade ham. Det er ikke rigtigt at gøre. I virkeligheden er han ikke forskellig fra jer. I og han er én. Derfor er det det samme som at hade sig selv. Der findes ikke sådan noget som en anden person eller en anden genstand i denne verden. Der er udelukkende én. Først og fremmest er I nødt til at erkende og efterleve denne Sandhed. I dag er I desværre overhovedet ikke i stand til at finde Sandhed i denne verden. Uanset om det er inden for uddannelse, politik eller i det verdslige liv, så finder I overhovedet ikke 2

3 Sandhed! Selv i retssalen, sædet for retfærdighed, sværger folk til Gud og taler derefter usandt. Således bliver usandhed eller løgn mere og mere udbredt, ligegyldig hvorhen I rejser. Folk bruger mange penge på at finde frem til Sandhed. Det er ikke nødvendigt. Det er nok, hvis folk blot vil fremelske kærlighed til hinanden. Uanset hvornår I møder nogen, som I betragter som jeres fjender, så hils venligt og ærbødigt på dem. Til gengæld vil de hilse venligt og ærbødigt på jer. Som jeres følelser, således deres følelser. Jeres egne tanker og følelser finder en refleksion i den anden person. Nu om stunder finder I overhovedet ingen fred i verden. Ligegyldig hvorhen I ser, så ser I udelukkende forvirring og konflikter. Det være sig på markedspladsen, i basaren eller i en butik. Selv når I tager på hotel, vil I opleve en eller anden, der skændes med tjeneren og siger: Denne idly er ikke god, vada en smager ikke godt; denne dosa er ikke stegt nok og så videre. (En Idli er en form for luftig brød, der bages af en dej bestående af linser og ris. En vada er en krydret snack, der har form som en doughtnut. Dosa er en syd-indisk pandekage, som man spiser til morgenmad). I finder ikke ro og orden noget sted i verden. Overalt er der forvirring og konflikt. Faktisk kan man ikke finde den sande betydning af ordet fred noget sted i verden. Modsat er atmosfæren her i Prasanthi Nilayam helt anderledes. Her i denne sal hersker der fuldstændig fred. I finder ikke denne form for fred noget andet sted i verden. Det samme gælder følelsen af kærlighed. I finder ikke denne form for kærlighed noget andet sted i verden. Det er årsagen til, at hundredtusindvis af mennesker fra hele verden kommer hertil. Hvorfor tager folk til hellige steder for at bede? Hvad er formålet med det? Det er for at opnå fred, lykke, lyksalighed og kærlighed. Disse drenge studerede i Brindavan (skoleområdet, der er placeret i nærheden af Sai Baba s ashram i Whitefield ca. 15 km fra Bangalore) og i Puttaparthi. (Her henviser Baba til tidligere studerende, der er til stede i salen). De har rejst over det ganske land, og de har rejst i udlandet. Men intet sted kunne de få fred i sindet i så meget som to minutter. I virkeligheden er freden i jeres eget sind. Der er ingen grund til at lede efter fred i den ydre verden. Tilsvarende finder I også udelukkende Sandhed og kærlighed i jeres eget bryst. Når I fremelsker kærlighed, kan I opnå alt i verden. Swami er legemliggørelsen af kærlighed. (Sai Baba omtaler ofte Sig selv som Swami; ordet betyder guru eller mand af visdom). Kærlighed er Min største ejendom. Det er Min pligt at dele denne kærlighed med jer alle. Hvis I er i stand til at forstå Swami s kærlighed i den rette ånd og benytte den på rette vis, så vil I opleve fremgang. Bortset fra Swami s kærlighed så er der intet, der kan beskytte jer. I er nødt til at forstå dette prema thathwa (kærligheds-princip). Alle er brødre og søstre! Men selv blandt brødre og søstre opstår der uenigheder. Derfor skal I udvikle kærlighed til hinanden. I skal altid bevare et glad og muntert gemyt; I skal altid have et smil på læberne. I bør aldrig se sure ud. Først da vil jeres liv blive ædelt og forbilledligt. I skal altid være glade og muntre. Hvad mangler I? Med Swami s kærlighed og nåde har I alt. Nogle mennesker er ikke i stand til at tackle vanskeligheder. Hvis de imidlertid bare ville have lidt tålmodighed, så vil selv den slags pine og lidelse vise sig at være en grund til glæde. Glæde er et interval mellem to sorger. I er ikke én person, men tre: Den, I tro, I er. Den, andre tror, I er. Den, som I i virkeligheden er. Den, I i virkeligheden er, er den virkelige Sandhed. I vil komme til at læse mange bøger. Men hvis I ikke er i stand til at holde jeres intellekt skarpt, så vil al denne læsning være nytteløs. Derfor er hovedet meget vigtigt. Det fører til educare. 3

4 I må have set store mængder af bøger, der er skrevet af store og betydningsfulde mennesker. Hver eneste af disse forfattere har lagt vægt på et bestemt aspekt af det guddommelige. Men den totale sum af alle disse beskrivelser betegner og udtrykker det guddommelige, der er Én. Nogle gange vender jeres eget sind sig mod jer. Det er resultatet af jeres egne tanker. Alt er reaktion, refleksion og genlyd. Både det gode og det dårlige er i jer; det er ikke i den ydre verden. Når jeres indstilling er dårlig, vil I se alt som værende dårligt. På den anden side gælder, at når jeres indstilling er god, så vil I se Gud alle vegne. Hvis I opgiver sandhed og kærlighed og begynder at se verden uden sandhed og kærlighed, så vil I finde forskelligheder alle vegne. Legemliggørelser af kærlighed! Kære studerende! I arbejder alle i fjerntliggende lande. Alligevel husker I Swami og forsøger at være i Hans guddommelige nærvær i mindst nogle få dage hvert år. Det er jeres gode skæbne! Der kan kun være én grund til jeres besøg; jeres kærlighed til Swami. Hvis der ikke var noget kærlighedsbånd mellem jer og Swami, så ville I ikke være kommet hertil med jeres familier. Så ville I ikke pådrage jer meget store udgifter og gennemgå mange fysiske anstrengelser. I må forstå følgende sandhed. I har studeret i Brindavan eller i Prasanthi Nilayam, og nu arbejder I i forskellige lande. Uanset hvor I befinder jer, så husk altid, at Swami er med jer og i jer. Når nogen spørger jer, hvor I kommer fra, så svarer I, at I kommer fra Brindavan eller Prasanthi Nilayam. Det siger I for jeres egen skyld. Men sandheden er, at alene Swami er i jer, at Brindavan er i jer, og at Prasanthi er i jer. Hvis I ønsker at opnå tilfredshed med jer selv, så er I nødt til at forstå, at alt og alle er én. Religioner er mange, men målet er ét. Klæder er mange, men garnet er ét. Smykker er mange, men guld er ét. Køer er mange, men mælk er ét. Væsener er mange, men åndedrættet er ét. Racer er mange, men menneskeheden er én. Mennesker er muligvis forskellige med hensyn til hudfarve, men den lyksalighed de oplever i deres hjerte, er kun én. I skal stræbe efter denne lyksalighed, idet I ignorerer individuelle forskelle. Forskellene er kun midlertidige. Det guddommelige er udelukkende Én. Det antager forskellige former i forskellige tidsaldre. Herren Vishnu antog skikkelse som forskellige Avatarer i Kritha-tidsalderen. Den samme Herre kom som Herren Rama i Tretha-tidsalderen og som Herren Krishna i Dwapara-tidsalderen. Det samme guddommelige princip (Gud) bliver omtalt som Herren Brahma, Herren Vishnu og Maheswara. Gud er blevet tildelt de forskellige navne med det formål at kunne identificere Ham. (Den Hinduistiske Treenighed består af Brahma (Skaberen), Vishnu (Opretholderen) og Maheswara (navn for Herren Siva, Nedbryderen). Kritha, Thretha, Dwapara og Kali tidsaldrene er den første, anden, tredje og fjerde tidsalder i cyklusen af i alt fire tidsaldre). Når nogen spørger jer om, hvad I hedder, så nævner I et eller andet navn. I virkeligheden fik I dette navn af jeres forældre. I blev ikke født med navnet. På det tidspunkt, I blev født, var I blot en baby. Navnene fik I på et senere tidspunkt. Ulykkeligvis forfalder I nu til dags endog til at strides om forhold, der angår Gud med hensyn til navne og former. Hvem I end møder, så er vedkommende i sandhed en legemliggørelse af det guddommelige. For eksempel møder I en tigger. Denne tigger er også Gud. Gud er i denne skikkelse. Derfor skal I hilse på dem. Det er der ikke noget forkert i. Alle er én; vær ens over for alle. Elsk alle; tjen alle om de så er tigger eller millionær. 4

5 På det fysiske plan vil der muligvis forekomme mange forandringer i det nye år. Men der vil overhovedet ikke være nogen forandringer på det åndelige plan. Det er muligt, at der her og der vil opstå nogle konflikter i den verdslige verden. Inden for det politiske område vil der måske forekomme nogle få forandringer og nye koalitioner. Måske bliver der dannet nogle nye partier og alliancer. Parties, parties og parties (parties betyder partier, men også selskab). Hvad er parties i det hele taget? Kun til te. I skal behandle alle mennesker ens. Hvis I gør det, vil alle mennesker være lykkelige. Godt og dårligt, glæde og sorg alt skal I møde med sindsro og sindsligevægt. Det er et menneskes fremmeste pligt. På grund af den mad mennesker spiser, og det selskab de er i, er det menneskelige sind følsomt over for alle mulige slags forandringer. Sindet er som en tosset abe. Det er ikke en almindelig abe, men en tosset abekat. (Et abekatte-sind er et sind, der aldrig er i ro, men som springer fra den ene til den anden tanke) Sandt at sige er sindet et element af menneskeheden. Derfor bør det være venligt. Desværre forvandler I det i dag til et abekattesind. Et menneske bør altid være et menneske. Lad andre, i deres uvidenhed, gøre, hvad de ønsker mod jer. Men lad være med bevidst at tænke på at skade andre. Det er Mit råd. Denne krop gennemlever Sit 83. år. I alle disse år har Jeg aldrig forvoldt skade på nogen eller forårsaget smerte hos nogen. Jeg har aldrig talt usandt. Jeg siger altid sandheden og kun sandheden. Det smerter Mig meget, når Jeg oplever, nogen taler usandt. I skal derfor kun sige sandheden og intet andet end sandheden. Så vil sejren helt sikkert blive jeres. I skal altid betræde sandhedens vej. Elsk alle! Det er let at elske andre, men ret vanskeligt at hade. Hvis I elsker hinanden, vil der være enhed blandt jer. Alle vil blive én. Hvor der er enhed, der vil der være renhed. Hvor der er renhed, der vil det guddommelige være. Hvis I ønsker at opnå guddommelighed, skal I derfor fremelske enhed. Og for at opnå enhed, skal I lægge jeres snæversynethed fra jer. Dette er et lommetørklæde. Det er sammensat af mange tråde. Hvis I fjerner den ene tråd efter den anden, så vil der til sidst overhovedet ikke være noget lommetørklæde! Klæde er sammensat af tråde, og de er fremstillet af bomuld. Tilsvarende kan der ikke være nogen menneskelighed uden mennesker. Menneskeligheden skal gradvist transformeres til guddommelighed. En guddommelig person vil have guddommelige kræfter. I virkeligheden besidder I alle guddommelige kræfter. Der eksisterer ikke ét eneste menneske uden guddommelige kræfter. Men ingen er bevidst om deres medfødte guddommelige kræfter. Meget ofte stiller folk Mig spørgsmålet: Swami! Hvordan kan vi opnå enhed? Faktisk er enhed selve menneskehedens natur. Idet de glemmer denne sandhed, bliver det enkelte menneske ved med at hævde, at han er forskellig fra mig, at jeg er forskellig fra hende og så videre. Man kan aldrig opnå guddommelighed, når man argumenterer på denne måde. I skal altid tænke på, at I og andre udelukkende er én. I siger, at den og den er min fader; at den og den er min moder, og at den og den er min søster. Men det er ikke virkelige slægtskaber. Fader, moder, søster og så videre er kun slægtskaber på kroppens plan. Mandhustru slægtskabet er udelukkende opstået på grund af indgåelse af ægteskab. Hvis der ikke var noget, der hed ægteskab, hvem er så ægtemand, og hvem er så hustru? Disse er alle menneskeskabte slægtskaber. Så længe slægtskabet varer, bør I imidlertid respektere og være tro mod det. Mand og hustru bør aldrig såre hinanden. Hvis en af dem begår en fejl, bør den anden blidt henlede vedkommendes opmærksomhed på den, så fejlen kan blive korrigeret. Det er dårlige vaner at 5

6 irritere, at bruge skældsord og at anvende fysiske vold. I må aldrig gribe til sådanne metoder. Hvis I alle lever i enhed og i konstant kontemplation på Gud, så vil I opnå renhed. Så vil Swami helt sikkert give jer darshan (synet af Mesteren) lige der, hvor I måtte befinde jer. Jeg tilhører jer alle. I tilhører alle Mig. Jeg skelner ikke mellem enkeltpersoner. Alle er I Mine, og Jeg tilhører alle. Set fra en verdslig synsvinkel er der muligvis forskel på fok med hensyn til visse aspekter. Men på det åndelige plan bør der ikke opleves nogen forskel. Kære drenge! I er kommet hertil med stor kærlighed til Swami! Må jeres hjerter blive fyldt til randen med kærlighed. Tal altid sandt. I støder muligvis på visse vanskeligheder, når I taler sandt, men det betyder ikke noget. Hold jer til sandheden. Så vil I helt sikkert opnå succes. Vær aldrig bange for at sige sandheden. Vær klar til at kæmpe for Sandhed. Sathyameva jayathe (alene Sandheden sejrer). Tal derfor altid sandt. Hvis I taler usandt, vil det give jer et dårligt omdømme. Hold under alle omstændigheder fast ved sandheden. Fremelsk kærlighed. Sandhed er kærlighed, og kærlighed er Sandhed. Hvis I bliver vejledt af disse to, som var de jeres to øjne, så vil I altid opleve succes i livet. Det nytter ikke noget at tilbede Gud ved at gentage ordet bhakti (hengivenhed) som tom retorik. I er muligvis meget intelligente. I har muligvis erhvervet jer en umådelig stor viden. Hvis I imidlertid ikke udvikler jeres skelneevne, vil al jeres intelligens og viden blive reduceret til ingenting. Derfor er skelneevnen af den største betydning. I skal undersøge, hvorvidt jeres synspunkt er rigtigt eller forkert. Hvis I er overbevist om, at jeres synspunkt er rigtigt, så hold fast i det. (Begrebet skelneevne betegner evnen til at skelne mellem det varige og det flygtige; at erkende at verden er flygtig, mens Gud er varig. Ligeledes betegner skelneevnen evnen til at kunne skelne mellem, hvad der er godt eller dårlig; hvad der er rigtigt eller forkert). I dag er verden i en tilstand af fuldkommen forvirring og kaos. Uanset hvor I vender blikket, så er der endeløse stridigheder. Verden er i dag fuld af selviskhed og egennyttighed. Så længe disse to er fremherskende og dominerende, vil det udelukkende føre til nederlag. I er alle elever og studerende på Sri Sathya Sai College. I skal derfor leve op til Sri Sathya Sai Uddannelsesinstituts idealer. Hvis folk roser jer og siger: Den og den er en god dreng; han er elev på Sri Sathya Sai College, så vil Jeg blive meget lykkelig. I fortjener alle dette gode omdømme. Det skænker Mig stor glæde. Jeg kan ikke ønske Mig noget bedre. Jeg beder ikke om dette for Min egen skyld. I skal erhverve jer et godt omdømme for jeres egen skyld. Bangaru! Opfør jer i overensstemmelse hermed. (Bangaru betyder I gyldne sjæle. Baba bruger denne betegnelse, fordi menneskene er legemliggørelser af Hiranyagarbha - Det kosmiske guddommelige sind, den kosmisk livmoder; det gyldne æg der var det første, der blev skabt af Brahman, hvorfra hele skabelsen hidrører). Uanset hvor I befinder jer, så må I ikke glemme at kontemplere på Guds guddommelige navn. I vil måske kontemplere på navne som Rama, Krishna, Govinda (navn for Krishna), Narayana (navn for Vishnu), Madhusudana (navn for Krishna), Trivikrama (navn for Vishnu) og så videre. Skønt navnene er forskellige, så er Gud én. Han er Sahasra seersha purusha sahasraksha sahasra pad (Det Kosmiske Væsen der har tusindvis af hoveder, øjne og fødder). Hold altid fast i Sandhed og kærligheden. (Efter at have sunget bhajan en (lovsangen) Hari bhajan bina sukha santhi nahin - Herre giv os fred i vor sjæl og i vort sind) fortsatte Baba Sin tale). Den glæde, som I oplever ved at synge lovsang, kan I ikke opleve på andre måder. Der er så megen glæde i at synge lovsang og prise Guds herlighed. Jeg kan også synge melodiøse lovsange. Men i øjeblikket har Jeg en 6

7 meget dårlig hals. Lovsang skænker stor glæde. Selv om andre ikke skulle dele denne glæde, så syng lovsange for jeres egen skyld. Jeg er meget lykkelig. (Nu henvendte Baba Sig direkte til Sine tidligere studerende). Hvornår regner I med at tage hjem? Uanset hvor I tager hen, så vil Swami s nåde være med jer i overflod. Jeg vil uddele prasadam til jer alle i morgen. (Ordet prasadham angiver noget helliggjort, noget der er ofret til Gud; Sai Baba uddeler ofte slik, kager, billeder osv. som prasadam til sine elever og hengivne). Måtte I alle vende hjem med glade minder fra denne guddommelige forsamling. Oversat af 7

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Kærlighed

Læs mere

Vær forenet i guddommelig kærlighed

Vær forenet i guddommelig kærlighed Dato : 11. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Adilabad parthi yatra. (Parthi yatra betyder: Storslået åndelig rejse. 3200 hengivne fra Adilabad,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. november 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Den 28. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget, og bevæger

Læs mere

I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 25. december 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. I skal kontemplere

Læs mere

I skal altid være glade og fredfyldte

I skal altid være glade og fredfyldte Dato : 28. juli 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sai Baba s afslutningstale i forbindelse med Verdenskonferencen for Ungdom. Oversætterens supplerende

Læs mere

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. marts 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri: ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai.

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. Dato : 27. januar 2007 Sted Anledning : Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig,

Læs mere

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. august 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Udskiftning af rektor for Sri Sathya Sai Universitetet. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai

Bhagavan Sri Sathya Sai Dato : 22. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Den 26. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

At tjene samfundet er at tjene Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

At tjene samfundet er at tjene Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. november 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sathya Sai Baba s 81 års fødselsdag. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv

Læs mere

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. maj 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Årsdagen for Sai Baba s moders, Easwaramma s, død. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. februar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam i Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Akhanda Bhajan (uafbrudt lovsang; ofte 24 timer i træk). Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 7. april 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Rama Navami (Rama s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere

Et menneske uden en god moral er i sandhed en dæmon. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et menneske uden en god moral er i sandhed en dæmon. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 01. maj 2008 Sted Anledning : Brindavan. (Sai Baba s ashram beliggende ca. 15 kilometer fra Bangalore; også kaldet ashram en i Whitefield) : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor

Læs mere

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

Ungdommen bør følge sandhedens og retskaffenhedens vej. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ungdommen bør følge sandhedens og retskaffenhedens vej. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. maj 2006 Sted Anledning : Sai Baba s ashram i Brindavan, Whitefield. : Lejrophold for unge fra delstaten Karnataka. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Ungdommen

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Hvis I tror på

Læs mere

Udfør jeres pligter med en følelse af overgivelse til Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Udfør jeres pligter med en følelse af overgivelse til Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 14. januar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sankranti. (Ordet betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. august 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Konference vedrørende etik og finansverdenen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Penge kommer og går, men moral kommer og vokser! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Penge kommer og går, men moral kommer og vokser! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 14. januar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget og bevæger

Læs mere

En moders kærlighed har umådelig stor kraft. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

En moders kærlighed har umådelig stor kraft. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. maj 2006 Sted Anledning : Sai Baba s ashram i Brindavan, Whitefield. : Easwaraama s dag. (Dagen der højtideligholdes til ære for Sai Baba s moder) Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud Dato : 16. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

Sansekontrol er den sande sadhana (åndelige øvelse)

Sansekontrol er den sande sadhana (åndelige øvelse) Dato : 23. februar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Tale til elever i gymnasiet Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 28. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Stol på jeres samvittighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Stol på jeres samvittighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranti. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget og bevæger

Læs mere

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 16. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

I skal udvikle tro og selvtillid, så I kan nå frem til erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle tro og selvtillid, så I kan nå frem til erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 18. juli 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Guru Purnima (dagen hvor man ærer sin guru). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med

Læs mere

Studiekredstekster 2. halvår 2016

Studiekredstekster 2. halvår 2016 Odense Sathya Sai Gruppe Odense Sathya Sai Gruppe er tilsluttet Sathya Sai International Organisation Studiekredstekster 2. halvår 2016 Lokale Nielsen, Kulturmaskinen kl. 19.15 Studiekreds den 25. august

Læs mere

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. juli 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Sathya Sai s Verdens Undervisningskonference. Afsluttende tale på konferencens 3. dag. Oversætterens

Læs mere

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. marts 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ramanavmi. (Herren Rama s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv

Læs mere

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Studiekreds 19. august 2015 København Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Betragt kærlighed som jeres liv og sandhed som jeres åndedrag. Der er en intim og uadskillelig forbindelse

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Dharma Vahini. Dharma s kildevæld. Af Sathya Sai Baba. Oversat af www.saibabapaadansk.dk

Dharma Vahini. Dharma s kildevæld. Af Sathya Sai Baba. Oversat af www.saibabapaadansk.dk Dharma Vahini Dharma s kildevæld Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der udkommet 15 bøger af Sathya

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Summer Showers in Brindavan. 1974 bind 2. Af Sathya Sai Baba

Summer Showers in Brindavan. 1974 bind 2. Af Sathya Sai Baba Summer Showers in Brindavan 1974 bind 2 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende. Det

Læs mere

Summer Showers in Brindavan. 1974 - bind 1. Af Sathya Sai Baba

Summer Showers in Brindavan. 1974 - bind 1. Af Sathya Sai Baba Summer Showers in Brindavan 1974 - bind 1 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Madhura by. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Madhura by. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 25. oktober 1961 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætter sig

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Gita-vægten. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Gita-vægten. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 24. oktober 1963. Sted Anledning Ordliste : Prasanthi Nilayam. : Dasara. : De danske ord der er understreget i teksten, er at finde i ordlisten. Disse danske ord er oversættelser af sanskrit-ord,

Læs mere

Opnå åndelig oplysning ved at give afkald på ønsker. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Opnå åndelig oplysning ved at give afkald på ønsker. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. maj 2006 Sted Anledning : Sai Baba s ashram i Brindavan, Whitefield. : Buddha Purnima (Buddha s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Opnå åndelig

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

ODENSE SATHYA SAI GRUPPE AKTIVITETER FØRSTE HALVÅR 2018

ODENSE SATHYA SAI GRUPPE AKTIVITETER FØRSTE HALVÅR 2018 ODENSE SATHYA SAI GRUPPE AKTIVITETER FØRSTE HALVÅR 2018 Sai-møde, sang og studiekreds foregår i mødelokale Nielsen, Kulturmaskinen, Farvergården 7, 1. sal, Odense og tjeneste på et plejehjem og på Odenses

Læs mere

Svar der fordriver åndelig tvivl

Svar der fordriver åndelig tvivl Svar der fordriver åndelig tvivl Originaltitel: Sandeha Nivarini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Studiekreds 14. januar 2016:

Studiekreds 14. januar 2016: Al studiekredsmateriale til 1. halvår 2016 i Horsensgruppen er fra kompendiet om Kærlighed fra 2014. Studiekreds 14. januar 2016: Kærlighed vejen til Gud Vejen til Gud går gennem kærlighed. Med kærlighed

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Studiekreds-materiale

Studiekreds-materiale Studiekreds-materiale Kærlighed Et kompendium bestående af uddrag af taler og citater fremsat at Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 2014 Sathya Sai International Organisation Eftertryk forbudt 1 Dedikeret med

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. januar 1965 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Dagen, der er helliget Herren Vishnu. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Kærlighedens kildevæld

Kærlighedens kildevæld Kærlighedens kildevæld Originaltitel: Prema Vahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der udkommet

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 07. juli 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Guru Purnima. Dagen, hvor man ærer sin guru. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Ingen kan undslippe konsekvenserne af deres handlinger. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ingen kan undslippe konsekvenserne af deres handlinger. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 10. oktober 1964 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Dasara. Dasara, der betyder 10, festligholdes hvert efterår. Højtiden består af Navarathri (ordet

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 09. oktober 1964 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Dasara. Dasara, der betyder 10, festligholdes hvert efterår. Højtiden består af Navarathri (ordet

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Summer Roses on the Blue Mountains 1976

Summer Roses on the Blue Mountains 1976 Summer Roses on the Blue Mountains 1976 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende. Det

Læs mere

Summer Showers in Brindavan. Af Sathya Sai Baba

Summer Showers in Brindavan. Af Sathya Sai Baba Summer Showers in Brindavan 1972 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende. Det overordnede

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

I skal have selvtillid og derved opnå alting. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal have selvtillid og derved opnå alting. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. april 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Det tamilske nytår. Den tamilske befolkningsgruppe bor primært i delstaten Tamil Nadu. Oversætterens

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

4. søndag efter trinitatis, den 19. juli 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (5. Mos 24,17-22) Mt 5,43-48 Salmer: 313, 434, 276, 710, 292, 473, 778.

4. søndag efter trinitatis, den 19. juli 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (5. Mos 24,17-22) Mt 5,43-48 Salmer: 313, 434, 276, 710, 292, 473, 778. 1 4. søndag efter trinitatis, den 19. juli 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (5. Mos 24,17-22) Mt 5,43-48 Salmer: 313, 434, 276, 710, 292, 473, 778. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

vederfarelser. overtro.

vederfarelser. overtro. Prædiken 10 søndag efter Trinitatis, 2. tekstrække, Matth. 11,16-24. bemærket vistnok ikke fordi, der er lagt op til, at det skal gå Sodoma særligt tåleligt. Kanske at sådanne udsagn skurrer noget i ørene.

Læs mere

RG Grindsted Kirke 24/ kl

RG Grindsted Kirke 24/ kl 1 RG Grindsted Kirke 24/9-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - NOW Præludium: Du regerer (se en smagsprøve her: https://www.youtube.com/watch?v=d7a6gxbgmzi) Velkomst v. Steen - mulighed for bøn nævnes

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere