År 2009, mandag den 27. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset"

Transkript

1 År 2009, mandag den 27. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår. 5. Forslag. 6. Indkommet forslag fra ejer, Erik Fjeldsøe-Nielsen, vedlægges indkaldelsen. 7. Valg af formand for bestyrelsen. Formand Christian Møller er på valg og genopstiller. 8. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Susanne Sebens og Katja Cotta-Schønberg er på valg for 2 år og genopstiller. 9. Valg af to suppleanter. Suppleant Annmaria Nielsen er på valg. 10. Valg af administrator. 11. Valg af revisor og eventuel suppleant for denne. 12. Eventuelt. Der var repræsenteret i fordelingstal ud af , heraf 100 ved fuldmagt, der var 21 repræsenteret. Endvidere var Pernille Olsen og Helena Koch, DATEA, til stede. Formanden Christian Møller bød velkommen til generalforsamlingen. Ad. 1 Til dirigent valgtes Pernille Olsen og til referent valgtes Helena Koch. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig. Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Tlf Fax Lokalkontor: Viby Centret Viby J. DATEA AS - et selskab i DADES-koncernen CVR.nr

2 Side 2 af 6 Ad. 2 Christian Møller forelagde bestyrelsens beretning. Beretningen vedlægges referatet. En ejer spurgte, om man i forhold til gulvene skulle lave et søgsmål individuelt eller som en gruppe. Hertil svarede bestyrelsen, at det kunne anbefales, at man lagde sag an som en gruppe, da problemet er generelt for mindst halvdelen af ejendommens lejligheder. Flere ønskede mere information om syns- og skønsrapporten, der bliver udarbejdet om gulvene - evt. via hjemmesiden. Beretning blev godkendt af forsamlingen. Ad. 3 Helena Koch gennemgik årsregnskabet. Der var enkelte spørgsmål hertil. En ejer spurgte, om det ikke var de nye ejere, der skulle bekoste navneskiltene i forhold til den store post. Hertil svarede bestyrelsen, at de nye ejere selv betalte for navneskilte på døren, og at posten ligeledes dækkede en computer til programmering af porttelefonerne. En ejer spurgte, om bestyrelsen havde overvejet at klage over advokathonoraret. Det agtede bestyrelsen ikke, da det var sandsynligt, at advokaten havde brugt det antal timer, der ønskedes honoreret. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Ad. 4 Helena Koch gennemgik driftsbudgettet. En ejer pointerede, at rengøringen ikke var tilstrækkelig, og omkostningen hertil var for stor i forhold til det udførte arbejde. Bestyrelsen oplyste nogle af de punkter, der indgår i kontrakten. Flere ønskede at se kontrakten, hvorfor kontrakten vedlægges referatet. Driftsbudgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad. 5 Der var ikke nogle forslag, hvorfor punktet bortfaldt. Ad. 6

3 Side 3 af 6 Indkommet forslag fra ejer, Erik Fjeldsøe-Nielsen. Dirigenten og bestyrelsen oplyste, at punkt 1-2 er medtaget på mangellisten til JM Danmark. Til punkt 2 var der flere ejere, der ønskede, at det blev mere sikkert i forhold til tyveri i opgangen ved en evt. afspærring/aflåsning af adgang til stuen og op i opgangene. Flere foreslog en dialog med kommunen i forhold til at flytte nødudgangene, så de ikke havde udgang i foreningen. Bestyrelsen ville kigge på alternativer og indhente tilbud på mulige løsninger. Såfremt udgifterne hertil ikke kan afholdes indenfor budgettet, vil der efterfølgende blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Vedrørende punkt 3 om affaldsskakterne er det et spørgsmål om økonomi, og det er kun de enkelte ejere, der har adgang til disse. Ved en løsning af punkt 2 vil man samtidig løse dette problem. Til punkt 4 blev det oplyst, at man ikke kan pålægge den enkelte ejer det, men opfordre til at altanglasdørene holdes lukket. Flere ytrede ønske om dørpumper eller en anden automatisk lukkefunktion. Bestyrelsen vil indhente tilbud og undersøge dette nærmere. Ejeren fik besvaret sine spørgsmål, og der blev ikke diskuteret yderligere. Indkommet forslag fra ejer, Annmaria Nielsen. En ejer oplyste, at lamperne er blevet vendt mod græsset, men dette ikke løste problemet. Bestyrelsen oplyste, at lyset i ejendommen er koblet sammen, så hvis der skal slukkes i et tidsrum, gælder dette al belysning i gården m.v. Når pærerne brænder ud, vil disse blive skiftet til diodepærer, som ikke er så skarpe som de nuværende. Bestyrelsen vil efterfølgende se på, om der skal slukkes for lyset i et tidsrum om natten. Ad. 7 Formand Christian Møller er på valg og genopstiller. Christian Møller blev valgt for 2 år. Ad. 8 Bestyrelsesmedlem Susanne Sebens og Katja Cotta-Schønberg er på valg for 2 år og genopstiller. De blev begge valgt for en 2-årig periode. René Larsen fra Dan-Ejendomme ønsker at udtræde af bestyrelsen i forhold til, at han ikke længere er den daglige kontaktperson, og foreslår i stedet Bendix Kristiansen for den resterende del af perioden. Der var ikke indvendinger herimod, hvorfor Bendix Kristiansen blev valgt for en 1- årig periode. Ad. 9 Suppleant Annmaria Nielsen er på valg. Yderligere opstillede Morten Juhl-Sørensen. De blev begge valgt for en 1-årig periode.

4 Side 4 af 6 Hvorefter bestyrelsen består af: Formand, Christian Møller På valg 2011 Bestyrelsesmedlem, Susanne Sebens På valg 2011 Bestyrelsesmedlem, Bendix Kristiansen På valg 2010 Bestyrelsesmedlem, Frans Pedersen På valg 2010 Bestyrelsesmedlem, Katja Cotta-Schønberg På valg 2011 Bestyrelsessuppleant, Annmaria Nielsen På valg 2010 Bestyrelsessuppleant, Morten Juhl-Sørensen På valg 2010 Ad. 10 Til administrator genvalgtes DATEA AS. Ad. 11 Til revisor genvalgtes RSMplus. Ad. 12 En ejer spurgte, om andre også fik stjålet deres post og aviser. Dette var et generelt problem for mange af ejerne. Bestyrelsen oplyste, at de tidligere har fået oplyst af Postdanmark, at postkasserne ikke er typegodkendt, men at de ikke vil undlade at levere post i disse. Bestyrelsen har bedt arkitekten finde en bedre løsning, og indtil da opfordres der til, at alle de, der har problemet, skriver til Postdanmark og klager, for at foreningen har en bedre sag. Katja har undersøgt muligheden for en billigere tv-pakke, men dette inkludere, at alle medlemmer i foreningen deltager. René Larsen oplyste, at FSP ikke støttede idéen og ikke ville deltage i dette. Katja ville se på, hvad det ville koste, hvis kun ejerne skulle deltage i dette. Der blev foreslået, om bestyrelsen samtidig med dørpumper til altanglasdørene ville kigge på dette til gitterdørene. Bestyrelsen ville se på dette og har oplyst, at de samtidig har i tankerne at opsætte plexiglas foran gitterdøren for at sikre mere læ i gården. Flere ejere opfordrede bestyrelsen til at tage fat i Københavns Kommune vedrørende cykel/gangbro, som endnu ikke er opført, og om Kommunen har ret til at udskyde projektet.

5 Side 5 af 6 Bestyrelsen oplyste, at forslag til det, der skal ske på Amerika Plads, kan sendes til Christian Møller, som vil viderebringe dette til det dertil nedsatte udvalg. En ejer opfordrede til, at der blev en bedre kommunikation via hjemmesiden ud til ejerne. En ejer spurgte, om der ikke kunne laves en fælles legeplads for alle ejendommene. Gæstelejligheden vil i den nærmeste fremtid blive overdraget til foreningen, og man er velkommen til at komme med input til bestyrelsen om, hvad lejligheden skal bruges til samt driften af denne. Forsamlingen ønskede lejligheden anvendt til gæstelejlighed. Bestyrelsen vil udarbejde retningslinier for gæstelejligheden. En ejer ønskede, at datoerne for vinduespudsning blev varslet på hjemmesiden. En ejer ønskede at vide, hvad pladsen foran gæstelejligheden skulle benyttes til. Bestyrelsen oplyste, at planen er et cykelfrit område. En ejer spurgte, om man kunne give bestyrelsen en forhåndsbemyndigelse til at foretage ting udenfor det vedtagne budget. Hertil oplyste dirigenten, at dette ikke kunne lade sig gøre i forhold til budgettets overholdelse. En ejer forslog herunder, at man i næste års budget hævede vedligeholdelsesbudgettet og posten til diverse. En ejer ville høre, om andre havde problemer med taxierne, når færgen kommer ind om formiddagen. Der vil ikke blive taget hånd om sagen, før der foreligger en klage fra foreningen. Ejeren skriver klagen og giver denne videre til bestyrelsens ekspedition. Da der ikke var yderligere, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med at takke for god ro og orden kl. 19:30. Endelig takkede formanden René Larsen for hans indsats i bestyrelsen i det forløbne år. Dirigent Bestyrelse

6 Side 6 af 6

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 587/flb Flemming Bie flb@valdal.com Til medlemmerne af Gårdlauget Grønneport Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Gårdlauget Grønneport hos Valdal Advokatfirma, Øster Allé 33, 2100 København

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere