Åbning af kontoret i Trekantområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbning af kontoret i Trekantområdet"

Transkript

1 ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet

2 Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland skal i større omfang tage vare på dine interesser som beboer. Det besluttede selskabet på sit ordinære repræsentantskabsmøde i juni. Rigtig mange beboere, medarbejdere og leverandører har gennem spørgeskemaer og interview sagt deres mening.... fortsættes... er et blad for alle beboere i Boligselskabet Sjælland, Solrød Boligselskab, Fjordbo og Hvalsø Boligselskab og udgives to gange om året, et nummer vinter og et sommer. Boligselskabet Sjælland administrerer boliger. Udgiver: Boligselskabet Sjælland Parkvænget Roskilde Tlf bosj.dk Redaktion: Morten Lykkeberg, Annette Brunbjerg, Peter Frimer, Layout: Helene Obel, Forsidefoto: Tina Kristensen Oplag: stk. Tryk: Rosenberg Bogtryk

3 Ud fra de mange input har vi lagt en strategi. En strategi der fortæller, hvilken vej vi skal gå frem til Repræsentantskabet vedtog strategien den 2. juni Dine interesser Inputtene gik meget på, at boligselskabet fremover i større omfang skal forsøge at tage vare på dine interesser som beboer. Det vil sige over for politikere og andre, som kan påvirke vores husleje eller boligvilkår. Det viser også det unikke ved os som alment boligselskab. Selskabet er os. Det er vores strategi. Det er os, der har bestemt, hvad vi vil. Vi har både friheden til f.eks. at lave nyt køkken via råderetten, og vi ved samtidig, at vi som beboere er til for hinanden. Vi er fælles om at skabe nogle gode vilkår for os som lejere. Vi får alle service fra et selskab, der lægger vægt på at være tæt på. Samtidig er vi fuldt ud klar over, at vi skal være store for at få billige priser hos leverandører og for at kunne ansætte specialister, som kan bidrage til de bedst mulige ydelser. Mere markante Vi vil være mere markante ud ad til. Det gælder lokalt i de seks kommuner, vi har boliger, regionalt og nationalt. Den service, du får, skal samtidig blive endnu bedre. Forvent ikke, at det sker allerede i morgen. Men forvent, at vi i Selskabsbestyrelsen træffer de beslutninger, der skal til for, at vi som beboere får den bedst mulige service. Nogle ting er lette at ændre på. Andre ting kræver, at vi tænker tingene anderledes. De ting tager længere tid. Derfor løber strategien også i tre år. For at yde en bedre service skal vi optimere driften. Det handler om, at vi skal blive mere effektive til de ting, vi gør, så udgifterne kan holdes nede samtidig med, at vi får bedre service og kvalitet. Det kræver en stor indsats af os. Det kræver også en indsats af medarbejderne. Derfor har vi også et mål om, at fastholde boligselskabet som en attraktiv arbejdsplads. Hurtigere opfølgning Kommunikationen med dig og din afdelingsbestyrelsen har vi også en del ønsker til. Fx har vi lige gennemført pilotprojekter i Roskilde med en ændret beboerbetjening. Her har en del beboere oplevet, at når de kontaktede os om f.eks. ting der er gået i stykker, har de talt med ansatte, som sidder sammen med dem, der skal udføre opgaverne der. Vi er i skrivende stund ved at evaluere på projektet. God sommer. Jan René Petersen Formand for Selskabsbestyrelsen

4 flere muligheder På vores nye hjemmeside finder du mange nyttige oplysninger om din afdeling, og der vil løbende komme flere muligheder for selvbetjening. Den 28. maj åbnede det nye bosj.dk. Udover en række visuelle forbedringer og øget brugervenlighed er der kommet en del nye funktioner og indhold; bl.a.: Der er nu langt flere informationer om den enkelte afdeling, og det er let at finde din afdeling via knappen øverst. Hvis du både er beboer og boligsøgende, har du på Min side adgang til begge dele. Og som beboer kan du betale for at blive skrevet på ventelisten med Dankort, hvis du ikke allerede er skrevet op. Hvis du er bestyrelsesmedlem, kan du på Min side lægge dokumenter ind på afdelingens side, og du har online adgang til afdelingens økonomital. Man kan nu gratis blive skrevet op til en ungdomsbolig online. Flere muligheder kræver styr på brugerne Vi er i gang med at kvalitetssikre vores kartoteker over beboere og opskrevne på ventelisterne. I dag har vi mange dubletter, hvor ét menneske f.eks. både er registreret på en venteliste med en gammel adresse og som beboer med en ny adresse. Det giver problemer både ved telefonisk betjening og på hjemmesiden. Fremover vil vores registrering bygge på CPR-numre, så vi kan undgå dubletter. Det giver også mulighed for at tilbagebetale penge via NemKonto. På den nye Min side skal hver bruger have sin egen mailadresse. Hvis du tidligere har opgivet din mailadresse, kan du logge ind på Min side nu. Du kan få adgangsoplysningerne tilsendt på bosj.dk/glemtkode. Hvis ikke, vil du i sensommeren modtage et brev med dine adgangsoplysninger, så du kan logge ind og opdatere din mailadresse og skrive CPR-nummeret. Se en mere detaljeret gennemgang af mulighederne på det nye bosj.dk:

5

6 Ansvar for de Huslejen stiger år efter år. Det er oplevelsen for rigtig mange. Også selvom Boligselskabet Sjælland faktisk er blevet mere effektivt. Forklaringen findes i både fortiden, nutiden og fremtiden. Hver boligafdeling har sin egen økonomi. Det betyder, at den enkelte boligafdeling skal spare op til, at f.eks. taget skal udskiftes om 5 10 år. Helt firkantet skal de lejere, som bor i en afdeling, betale for det slid, der sker, når de bor der. Taget bliver hvert år et år ældre, og derfor skal alle beboere betale for et års slid. Ved at spare op tager de nuværende beboere ansvar for fremtidens beboere. Ikke lagt penge nok til side Tidligere har nogle boligafdelinger holdt huslejen kunstigt nede ved ikke at sætte penge til side. De penge mangler i dag. Beboerne i de afdelinger kan opleve, at huslejen kan stige meget i forbindelse med, at der f.eks. skal nyt tag på. Beboerne for år siden har altså ikke betalt for sliddet. Og tidligere har hverken selskabet eller kommunen grebet ind.

7 kommende beboere Mindre udsving fremover I dag holder Boligselskabet Sjælland øje med, at der lægges nok penge til side i den enkelte boligafdeling. De kommende beboere står altså bedre end tidligere. Dermed øges trygheden for den enkelte afdelings økonomi i fremtiden og dermed også beboernes egen økonomi. Administrationsudgifterne er faldet De enkelte boligafdelinger betaler hvert år penge til Boligselskabet Sjælland, som sørger for, at der kan opkræves husleje, laves regnskaber osv. Her er selskabet blevet mere effektivt gennem årene. Det betyder, at administrationsbidraget de seneste år ikke er steget. Reelt er det faldet, når man tager højde for inflationen. Beløbet til administration er dog så lille i forhold til afdelingens udgifter til vedligeholdelse, skatter, afgifter og renovation, så huslejen kan stadig stige, selvom selskabet bliver mere effektivt.

8 Frihed til at opfylde Finn Alexanderson valgte sammen med sin kone at få nyt køkken under råderetten.

9 dine drømme Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver, der skal være på væggene, men også om der skal blændes en dør, sættes en skillevæg op - eller om køkkenet eller badeværelset skal indrettes på en helt anden måde. Råderet Din frihed til at opfylde dine drømme hedder råderet. Den frie råderet betyder, at du må forny, forbedre eller tilføje nyt i din bolig næsten som du vil både ude og inde. Så længe arbejdet udføres korrekt, og loven overholdes. Drøm ud i fremtiden Har du planer om at udføre råderetsarbejder i din bolig, skal du have tilladelse til dette hos Boligselskabet Sjælland. Ved udvendig råderet skal vi undersøge reglerne hos den kommune, du bor i. Det gælder altså om at være i god tid, inden du går i gang. Begynd derfor allerede nu at tænke over forårets projekter. Læs mere Læs mere på bosj.dk/raaderet og læs også råderetskataloget for din afdeling. Find din afdeling på bosj.dk/minafdeling

10 Sådan læser du din afdelings budget I løbet af sommeren vil du modtage et udkast til afdelingens budget for Budgettet skal drøftes og godkendes på jeres årlige afdelingsmøde. Datoen for mødet finder du på mødeindkaldelsen, som du modtager enten sidst i juli eller i løbet af august. Budgetterne er ikke helt enkle at læse, fordi vi (på grund af lovgivning og god regnskabsskik) ikke kan undgå revisor-ord som f.eks. henlæggelser. Derfor giver vi både her og i videoklippet forklaringer på nogle af de vigtigste dele i budgettet. Indhold i det budgetudkast, du modtager: Forside Diagram med fordelingen af afdelingens udgifter. Indtægter og udgifter Her finder du selve budgetforslaget for 2013, sat op over for budget 2012 og regnskabstallene for Antennebudget og lejeændringer Her kan du se priserne for afdelingens TV-pakke, samt hvad budgetforslaget giver af huslejestigninger for netop din type lejebolig. Videoklip som forberedelse til budgetmødet Regnskabsmedarbejder Marianne Jering forklarer, hvordan budgettet er bygget op og hvilke udgiftsposter, du som beboer bør være opmærksom på og kan påvirke. Se på computer: Se på mobil:

11 De faste udgifter Udover forbruget af el, vand og varme i fællesområderne kan afdelingen ikke ændre meget på offentlige og andre faste udgifter. De variable udgifter Renholdelse og almindelig vedligeholdelse kan i et vist omfang justeres efter afdelingens ønsker. Forbedringsprojekter Mens vedligeholdelse sker gennem årlige henlæggelser, skal nye ting (f.eks. etablering af legeplads) finansieres via lån.

12 Fokus på miljøet Boligselskabet Sjælland har udarbejdet en strategi for selskabet frem til Miljø er et af de områder, som vi især vil have fokus på. Her på siderne kan du læse om fire miljø-tiltag, der alle reducerer energiforbruget og derved Co 2 -udledningen. Samtidig sparer beboerne penge. Ny cirkulationspumpe i Ringparken Cirkulationspumpen er den pumpe, der fordeler vandet i bygningens varmerør. Og der er store besparelser at hente ved at udskifte cirkulationspumpen med en energibesparende model. Ringparken i Roskilde udskiftede sidste år deres pumpe, hvilket kostede afdelingen kr. Den nye pumpe giver samtidig afdelinge en el-basparelse på 11 kr. i timen. Cirkulations-pumpen tjener sig selv ind på ¾ år. Nye ventilationsanlæg gør det svært for skimmel Afdelingerne Knolden og Kristianslund (begge i Roskilde) har begge problemer med skimmelsvamp. Derfor er der på forsøgsbasis installeret to fugtstyrede ventilationsanlæg i afdelingerne, som fjerner fugten i boligen og dermed grobunden for skimmelsvamp. Anlægget koster kr. pr. bolig, så det er en stor investering. Men hvis den kan forhindre skimmelsvamp, kan den til gengæld spare afdelingen for millioner. Ventilationsanlægget genbruger størstedelen af varmen fra boligen, som ellers ville ryge ud. Derved reduceres varmeregningen med ca. 20 %. En yderligere fordel er, at luften varmes op, inden den bliver sendt ind i boligen. Dette betyder, at den friske luft ikke føles som træk. Der findes også en vægventil til ventilationsanlægget. Den genbruger dog ikke varmen og opvarmer heller ikke luften inden den blæses ind. Den koster kr. at installere i hver bolig. Lamper tænder efter behov I mange kældre er lyset tændt døgnet rundt. Hvis det er tilfældet i jeres kælder, så har I en oplagt mulighed for at spare på afdelingens CO 2 -udslip og beboernes udgift til el. De nye diodelamper tænder efter behov. I kældre kan man fx indstille dem til at tænde lyset en meter frem foran der, hvor man går. Diodelamper kan også med fordel sættes op i opgange, hvor man jo reelt ikke har behov for, at lyset tænder i hele opgangen, hvis man fx bare skal ned fra 1. sal. Diodelamperne tænder efterhånden, som man kommer frem. Diodelamper har en tilbagebetalingstid på 2-3 år. Elbesparelsen pr. lampe er herefter kr. om året.

13 Miljøvenlig el-varme Boligselskabets maskiner skal stå i et rum, hvor der minimum er otte grader, så maskinerne kan starte med det samme. Det er fx vigtigt efter en nat med snefald, så snerydningen hurtigt kan komme i gang. Boligselskabets redskabsrum blev tidligere varmet op med el-radiatorer. De er i dag udskiftet med varmepumper, som udnytter den varme, der findes i luften. Traditionel el-varme bruger en kilowatt for at producere en kilowatt. El-varme med varmepumpe bruger en kilowatt for at producere seks kilowatt. To boliger i Ferslev ved Skibby har også fået varmepumper. Boligerne havde tidligere el-radiatorer og udgiften til varme var så høj, at det var svært at leje boligerne ud. Varmeudgiften blev reduceret med 841 kr. om måneden, og den årlige CO 2 udledning blev nedsat med 2½ ton pr. bolig. Begge boliger er nu lejet ud. Som en sidegevinst har varmepumpen et indbygget luftfilter, der renser luften. Eivind Carlsen fra Energiafdelingen ved siden af det fugtstyrede ventilationsanlæg, der installeres over emhætten på krydderihyldens plads. Fronten dækkes af med en plade, der passer til køkkenlågerne. Varmepumpe på et af boligselskabets redskabsrum.

14 [2015] Du skal bo hos eller få service fra Danmarks bedste Boligselskab i Det er målet for Boligselskabet Sjælland. Hvad kendetegner så Danmarks bedste boligselskab? Det spørgsmål har mange beboere, ansatte og leverandører svaret på. Nu har beboere, som sidder i repræsentantskabet, besluttet strategien for de næste tre år. Strategien indeholder seks fokusområder. De seks fokusområder skal være med til at sikre, at du som beboer oplever forbedringer på en række områder. Service til de mange [service] Det skal være tydeligt, hvad du som beboer kan forvente. Kort og godt handler det om, at selskabet skal udvikle den service du som beboer får samtidig med, at der skal være klare og tydelige grænser for, hvad du kan forvente. Det handler også om, at det skal være nemmere at være beboer. Boligselskabet Sjælland er udmærket klar over, at der kan være områder, hvor det ikke altid er lige nemt at være beboer. Det skal der ændres på. En arbejdsplads til gavn for beboerne Boligselskabet Sjælland er arbejdsplads for over 220 medarbejdere. Der skal ikke være tvivl om, at medarbejderne er til for beboernes skyld. Derfor skal Boligselskabet Sjælland være en attraktiv arbejdsplads med dygtige medarbejdere. Medarbejdernes trivsel og et lavt sygefravær er også vigtigt for at yde en god service til beboere. I 2011 var selskabet præget af højt sygefravær, som det allerede nu er lykkes at nedbringe.

15 Fremtidens boliger og billig administration [udvikling] Lørdag den 21. april var beboere fra Rønnebærparken og Æblehaven i Roskilde en tur i Malmö. Her blev de inspireret af Økostaden Augustenborg til at udvikle de to boligområder i Roskilde. Udviklingen i selskabet går på to ben. Det ene ben handler om at udvikle boliger og det du kan få fra dit boligselskab. Det andet ben handler om at gøre de ting vi gør i øjeblikket meget bedre. Målet er attraktive boliger, samtidig med at der bliver brugt så få penge som muligt til at administrere boligerne. Beboerne bestemmer I mange boligafdelinger er det kun få beboere, som deltager i beboermøder. Selskabet vil gerne have flere til at deltage i den formelle del med møder og afstemninger, samtidig med, at der skal afprøves nye måder at få indflydelse på. Klima og miljø Vi har alle observeret det. Antallet af skybrud er steget. Det skal vi tage højde for i fremtiden. Vi skal også spare på energien. Det er godt for både miljøet og pengepungen. Du skal vide, hvad der sker Som beboer skal du modtage information, som har betydning for dig på det rette tidspunkt. Selvom det lyder simpelt, er det svært at praktisere i virkeligheden. Selskabet lægger sig dog i selen for at nå det mål. Kommende beboere vil også opleve øget markedsføring fremover. Det sikrer, at der ikke står tomme boliger nogen steder.

16 Renovering: Penge i energi Der er penge i energi. Den konklusion ligger lige for i boligafdelingen Traneparken i Hvalsø. Den nuværende energirenovering er med til at betale for bl.a. nye altaner. Energibesparelserne begyndte for alvor tilbage i starten af 80 erne. Efter lovændringer blev det også muligt at sætte varmemålere op i alle boliger. Det sænkede varmeforbruget med cirka 20 %. Elforbruget er også løbende blevet sænket ved, at pærer er udskiftet med lavenergipærer, vaskemaskinerne får opvarmet vand fra varmesystemets returvand, nye energivaskermaskiner mv. Den 11. juni 2012 mødte en dansk projektgruppe under Det Internationale Miljøagentur op i Traneparken. Erfaringerne med energirenovering i Hvalsø havde fået international bevågenhed. Projektgruppen ville drage nytte af de mange erfaringer med energi i Traneparken. Målinger i Traneparken og Boligselskabet Sjællands andre afdelinger er sammenholdt og det var den viden, som projektgruppen var interesseret i at høre mere om. Renoveringen af Traneparken tager fat i rigtig mange ting. Ny ydermur, nyt tag, nye glasindgange, så der ikke kommer kold luft ind i opgangene. Samtidig kommer der altaner til boligerne. Det hele er selvfølgelig kombineret med en god isolering. 250 kvm. solceller skal samtidig levere den mængde strøm, som det fælles vaskeri bruger. Mange års indsats Beboerne i Traneparken begyndte allerede i starten af 80 erne at fokusere på at spare på udgifterne til energi. Formanden Preben Holtz har personligt lagt stor energi i at holde øje med forbruget i afdelingen og finde på tiltag. Da Traneparken blev bygget, var energi noget man havde meget af. 70 ernes energikrise ændrede det. Derfor blev der i starten af 80 erne indført f.eks. natsænkning af varmeanlægget. 800 kroner om måneden Hele renoveringen betyder for en lejlighed på 91 kvm. en stigning i huslejen på 1300 kroner om måneden før besparelserne er regnet ind. Formanden Preben Holtz regner med, at den øgede isolering givet et mindre varmeforbrug på 500 kroner om måneden. For 800 kroner om måneden får beboerne således lunere lejligheder, altan og en langt flottere facade på bygningerne. At beløbet ikke er større hænger også sammen med, at der i byggeriet var en bygningsskade, så en del af renoveringen betales af Landsbyggefonden som byggeskade. Formanden for Traneparken Preben Holtz følger nøje forbruget i afdelingen. Ud over aflæsning på målerne kan han via internettet også aflæse forbruget.

17 Traneparken i Hvalsø er en del af Hvalsø Boligselskab, der administreres af Boligselskabet Sjælland. Ud over væsentlig energiforbedring bliver boligblokkene også markant flottere. Samtidig er der kommet et glasparti foran opgangene. Det sikrer, at der ikke kommer så meget kold luft ind i opgangene i de kolde måneder.

18 Kalajdoskop Send en historie fra din boligafdeling til Bytte lejlighed: Som lejer har du ret til at bytte din bolig med en person, der også bor til leje. Læs mere på bosj. dk/byt Connie Petersen efterlyser en, som vil bytte med hende: Haves: Dejlig 113 m2 5-værelses lejlighed i Moesgården. Have med stor flisebelagt terasse med markise. Tæt på daginstitution, skole, bus og købmand. Ønskes: 3-værelses lejlighed i Blegdammen, Tømrergården eller Bredgade. Kontakt: Connie Petersen, tlf.: , mail: 60 år i Ringparken Den 15. februar var det 60 år siden, at Rigmor Iversen flyttede ind i Ringparken sammen med mand og børn. Stefan Zola Ahlm, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Ringparken, ønskede hende tillykke med blomster, vin og chokolade fra afdelingsbestyrelsen. Rigmor var den første, der flyttede ind i det nye byggeri, som dengang lå langt uden for Roskilde med udsyn over kornmarker. Dengang kaldte folk i Roskilde Ringparken for et luksusbyggeri fordi der var køleskab! Der var ikke blot køleskabe, men også mange børn i Ringparken. I Rigmors opgang var der i 50 erne 28 børn i de i alt otte lejligheder. Ringparken bærer i dag præg af de mange års slid, og står nu over for en gennemgribende renovering.

19 Ministeren oplevede det lange seje træk Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter, besøgte mandag den 16. april Karlemoseparken i Køge. I Karlemoseparken oplevede Carsten Hansen et boligområde, hvor det handler om det lange seje træk for at skabe tryghed og trivsel. Carsten Hansen fik i Karlemoseparken mulighed for at høre nærmere om bl.a. kontingenttilskuddet, som afdelingen giver til børn og unge. Uden kontingenttilskuddet ville mange af de unge ikke have mulighed for at dyrke fritidsaktiviteter. Bestyrelsen i Karlemoseparken fik meget tidligt øje på, hvor vigtigt det er at hjælpe, så alle kan blive en del af foreningslivet. Mens man i Karlemoseparken har haft kontingenttilskuddet i rigtig mange år, er det noget, man i resten af Danmark kun lige er begyndt på. Nye vinduer og døre Beboerne i Boligafdelingen Østerled/ Marievej besluttede i foråret 2011, at de gamle vinduer og døre skulle udskiftes. Husene er fra 1948, og der er derfor mange krav til arkitekturen, som skal overholdes. Nu er vinduerne sat i, og beboerne kan nyde den komfort, det giver at have nye vinduer. Har I ønsker i jeres boligafdeling, kan I tage det op på et beboermøde.

20 KortNyt KortNyt Ny næstformand i selskabsbestyrelsen På repræsentantskabsmødet den 2. juni 2012 blev Tine Fristrup valgt til ny næstformand. Tine Fristrup er også afdelingsformand i Stjerneparken i Roskilde. Vi byder Tine velkommen. Retshjælp I flere kommuner er det muligt at få gratis retshjælp. F.eks. er Roskilde Juristen lige åbnet med hjælp. Læs mere på Opbakning til håndtering af skimmelsvamp De store ord rammer engang imellem forsiderne på aviserne, når emnet er boligselskabers håndtering af skimmelsvamp. Selvom Boligselskabet Sjælland yder en stor indsats for at fjerne skimmelsvamp, kommer der også historier om beboere i Boligselskabet Sjælland. På repræsentantskabsmødet i juni bakkede beboerne i repræsentantskabet op om selskabets håndtering af skimmelsvamp, men erkendte også, at der ikke altid er lette veje at gå, når det handler om noget så vigtigt, som det sted man bor. Nyt logo Måske har du allerede bemærket det. Boligselskabet Sjællands logo er ændret. Figuren symboliserer et forenklet hus og er justeret i forhold til det tidligere. Logoet kan nu også benyttes med og uden lokal geo- grafi, hvilket gør det lettere for Boligselskabet Sjællands lokale områder at benytte logoet lokalt. Logoet udskiftes løbende. Du vil altså i mange år endnu kunne se det gamle logo på arbejdstøj, køretøjer mv.

21 KortNyt KortNyt Nyt områdekontor i Holbæk Beboere i Holbæk kan nu lettere finde områdekontoret, som er flyttet til en tidligere børnehave på Lundemarksvej 6 i Holbæk. Det nye kontor blev åbnet i maj. Forsøg med åbne områdekontorer i Roskilde Onsdag den 20. juni var der indvielse af det nye områdekontor for Trekantområdet i Roskilde. Over 100 beboere var mødt op og nød pølser, fadøl og vand. Åbningen af områdekontoret skete som en del af et pilotprojekt, der skal undersøge om beboerne oplever bedre service, når henvendelserne sker direkte til det områdekontor, som også har ansvaret for at udføre opgaverne. Synes godt om 500 Synes godt om har Boligselskabet Sjælland passeret på Facebook. Dermed er Boligselskabet Sjælland det boligselskab i Danmark, som har flest Synes godt om. Flere skriver sig op Over 65 % flere har skrevet sig på ventelisten i juni i forhold til samme måned sidste år. Boligselskabet Sjælland har øget markedsføringen af de boliger, som selskabet udlejer. I april startede et lignende forsøg i Roskilde Syd. Tidligere har beboerne skullet henvende sig til den centrale Beboerservice i administrationen.

22 Sund luft til dig Både din bolig og dig selv er afhængig af et godt indeklima. Vi har samlet nogle gode råd til, hvordan du får et sundt indeklima i din bolig. Har du et dårligt indeklima, øger du risikoen for skimmelsvamp i boligen. Samtidig kan din egen krop også reagere, hvis du ikke sørger for et sundt indeklima.

23 og din bolig Sæt låg på gryden, når du laver mad, og tænd for emhætten eller luft ud. Luft ud 2-3 gange om dagen ved gennemtræk i cirka 5-10 minutter. Indret dit hjem, så det er nemmest muligt at gøre rent. I stedet for åbne frie hylder, så overvej en reol med glaslåger, så du undgår for meget støv. Sørg for at benene på din seng er høje nok til, at en støvsuger kan komme ind under. Gør det samme med sofaen og andre ting, der står på gulvet. Hvis der kommer vand indvendigt på ruden, skal du tørre det af og lufte ud. Hold en temperatur på cirka 20 grader i alle rum. Sørg for at luften kan cirkulere ved vinduerne. Brug lette gardiner og træk persienner op. Undgå at tørre tøj i din bolig. Møbler, der står ved en ydervæg, bør stå mindst 5 cm fra væggen.

24 Det er dit afdelingsmøde! Sammen med den første invitation til det kommende afdelingsmøde, får du en lille folder, der handler om, hvorfor det er vigtigt at møde op. God sommer.

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling www.elspareportalen.bl.dk Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling Foto: Colourbox Kaysergården. Foto: Boligforeningen 3B Kaysergården sparer år efter år Kaysergården i København har de sidste

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

BYG & ANLÆG. Chef for Byg og Anlæg Søren Peter Nielsen. Souschef Charlotte Jakobsen Szöts. Teamleder af Energiafdelingen Kim Jensen

BYG & ANLÆG. Chef for Byg og Anlæg Søren Peter Nielsen. Souschef Charlotte Jakobsen Szöts. Teamleder af Energiafdelingen Kim Jensen Chef for Byg og Anlæg Søren Peter Nielsen Souschef Charlotte Jakobsen Szöts Teamleder af Energiafdelingen Kim Jensen Hvad laver de i Byg & Anlæg? Nybygning Renovering samt helhedsplaner Konsulentvirksomhed

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Denne bog er udarbejdet til regelmæssig aflæsning af dit varmeforbrug. Så kan du selv følge med og undgå overraskelser på varmeregningen. Fjernvarme helt sikkert

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Tjek dit forbrug. El Vand Fjernvarme. Energi Fyn A/S Fjernvarme Fyn A/S VandCenter Syd

Tjek dit forbrug. El Vand Fjernvarme. Energi Fyn A/S Fjernvarme Fyn A/S VandCenter Syd Tjek dit forbrug El Vand Fjernvarme Energi Fyn A/S Fjernvarme Fyn A/S VandCenter Syd Aflæs God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kraghave Gaabensevej 36 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005012 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

AFTALT GRØN BYFORNYELSE

AFTALT GRØN BYFORNYELSE AFTALT GRØN YFORNYLS M AFTALT GRØN YFORNYLS FÅR U......større komfort...en billigere varmeregning...en bedre og sundere bolig...en fremtidssikret ejendom...og du bidrager den fælles indsats mod udledning

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energirenovering i Albertslund Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor renovere energirigtigt? Energiforbedringer af eksisterende bygninger er billigst at gennemføre, når bygningen alligevel skal

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Valg af dirigent Det blev driftschef Svend Aage Hansen, som kunne konstatere, at indkaldelsen var sket

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til 68.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 989 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 49,3

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Samdrift i Urbanplanen

Samdrift i Urbanplanen Samdrift i Urbanplanen Morten Boje Administrerende direktør Boligforeningen 3B Samdrift i Urbanplanen Samdrift i 3B Urbanplanen Processen mod fremdrift Organisering af samdriften Gevinster Refleksioner

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere