Åbning af kontoret i Trekantområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbning af kontoret i Trekantområdet"

Transkript

1 ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet

2 Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland skal i større omfang tage vare på dine interesser som beboer. Det besluttede selskabet på sit ordinære repræsentantskabsmøde i juni. Rigtig mange beboere, medarbejdere og leverandører har gennem spørgeskemaer og interview sagt deres mening.... fortsættes... er et blad for alle beboere i Boligselskabet Sjælland, Solrød Boligselskab, Fjordbo og Hvalsø Boligselskab og udgives to gange om året, et nummer vinter og et sommer. Boligselskabet Sjælland administrerer boliger. Udgiver: Boligselskabet Sjælland Parkvænget Roskilde Tlf bosj.dk Redaktion: Morten Lykkeberg, Annette Brunbjerg, Peter Frimer, Layout: Helene Obel, Forsidefoto: Tina Kristensen Oplag: stk. Tryk: Rosenberg Bogtryk

3 Ud fra de mange input har vi lagt en strategi. En strategi der fortæller, hvilken vej vi skal gå frem til Repræsentantskabet vedtog strategien den 2. juni Dine interesser Inputtene gik meget på, at boligselskabet fremover i større omfang skal forsøge at tage vare på dine interesser som beboer. Det vil sige over for politikere og andre, som kan påvirke vores husleje eller boligvilkår. Det viser også det unikke ved os som alment boligselskab. Selskabet er os. Det er vores strategi. Det er os, der har bestemt, hvad vi vil. Vi har både friheden til f.eks. at lave nyt køkken via råderetten, og vi ved samtidig, at vi som beboere er til for hinanden. Vi er fælles om at skabe nogle gode vilkår for os som lejere. Vi får alle service fra et selskab, der lægger vægt på at være tæt på. Samtidig er vi fuldt ud klar over, at vi skal være store for at få billige priser hos leverandører og for at kunne ansætte specialister, som kan bidrage til de bedst mulige ydelser. Mere markante Vi vil være mere markante ud ad til. Det gælder lokalt i de seks kommuner, vi har boliger, regionalt og nationalt. Den service, du får, skal samtidig blive endnu bedre. Forvent ikke, at det sker allerede i morgen. Men forvent, at vi i Selskabsbestyrelsen træffer de beslutninger, der skal til for, at vi som beboere får den bedst mulige service. Nogle ting er lette at ændre på. Andre ting kræver, at vi tænker tingene anderledes. De ting tager længere tid. Derfor løber strategien også i tre år. For at yde en bedre service skal vi optimere driften. Det handler om, at vi skal blive mere effektive til de ting, vi gør, så udgifterne kan holdes nede samtidig med, at vi får bedre service og kvalitet. Det kræver en stor indsats af os. Det kræver også en indsats af medarbejderne. Derfor har vi også et mål om, at fastholde boligselskabet som en attraktiv arbejdsplads. Hurtigere opfølgning Kommunikationen med dig og din afdelingsbestyrelsen har vi også en del ønsker til. Fx har vi lige gennemført pilotprojekter i Roskilde med en ændret beboerbetjening. Her har en del beboere oplevet, at når de kontaktede os om f.eks. ting der er gået i stykker, har de talt med ansatte, som sidder sammen med dem, der skal udføre opgaverne der. Vi er i skrivende stund ved at evaluere på projektet. God sommer. Jan René Petersen Formand for Selskabsbestyrelsen

4 flere muligheder På vores nye hjemmeside finder du mange nyttige oplysninger om din afdeling, og der vil løbende komme flere muligheder for selvbetjening. Den 28. maj åbnede det nye bosj.dk. Udover en række visuelle forbedringer og øget brugervenlighed er der kommet en del nye funktioner og indhold; bl.a.: Der er nu langt flere informationer om den enkelte afdeling, og det er let at finde din afdeling via knappen øverst. Hvis du både er beboer og boligsøgende, har du på Min side adgang til begge dele. Og som beboer kan du betale for at blive skrevet på ventelisten med Dankort, hvis du ikke allerede er skrevet op. Hvis du er bestyrelsesmedlem, kan du på Min side lægge dokumenter ind på afdelingens side, og du har online adgang til afdelingens økonomital. Man kan nu gratis blive skrevet op til en ungdomsbolig online. Flere muligheder kræver styr på brugerne Vi er i gang med at kvalitetssikre vores kartoteker over beboere og opskrevne på ventelisterne. I dag har vi mange dubletter, hvor ét menneske f.eks. både er registreret på en venteliste med en gammel adresse og som beboer med en ny adresse. Det giver problemer både ved telefonisk betjening og på hjemmesiden. Fremover vil vores registrering bygge på CPR-numre, så vi kan undgå dubletter. Det giver også mulighed for at tilbagebetale penge via NemKonto. På den nye Min side skal hver bruger have sin egen mailadresse. Hvis du tidligere har opgivet din mailadresse, kan du logge ind på Min side nu. Du kan få adgangsoplysningerne tilsendt på bosj.dk/glemtkode. Hvis ikke, vil du i sensommeren modtage et brev med dine adgangsoplysninger, så du kan logge ind og opdatere din mailadresse og skrive CPR-nummeret. Se en mere detaljeret gennemgang af mulighederne på det nye bosj.dk:

5

6 Ansvar for de Huslejen stiger år efter år. Det er oplevelsen for rigtig mange. Også selvom Boligselskabet Sjælland faktisk er blevet mere effektivt. Forklaringen findes i både fortiden, nutiden og fremtiden. Hver boligafdeling har sin egen økonomi. Det betyder, at den enkelte boligafdeling skal spare op til, at f.eks. taget skal udskiftes om 5 10 år. Helt firkantet skal de lejere, som bor i en afdeling, betale for det slid, der sker, når de bor der. Taget bliver hvert år et år ældre, og derfor skal alle beboere betale for et års slid. Ved at spare op tager de nuværende beboere ansvar for fremtidens beboere. Ikke lagt penge nok til side Tidligere har nogle boligafdelinger holdt huslejen kunstigt nede ved ikke at sætte penge til side. De penge mangler i dag. Beboerne i de afdelinger kan opleve, at huslejen kan stige meget i forbindelse med, at der f.eks. skal nyt tag på. Beboerne for år siden har altså ikke betalt for sliddet. Og tidligere har hverken selskabet eller kommunen grebet ind.

7 kommende beboere Mindre udsving fremover I dag holder Boligselskabet Sjælland øje med, at der lægges nok penge til side i den enkelte boligafdeling. De kommende beboere står altså bedre end tidligere. Dermed øges trygheden for den enkelte afdelings økonomi i fremtiden og dermed også beboernes egen økonomi. Administrationsudgifterne er faldet De enkelte boligafdelinger betaler hvert år penge til Boligselskabet Sjælland, som sørger for, at der kan opkræves husleje, laves regnskaber osv. Her er selskabet blevet mere effektivt gennem årene. Det betyder, at administrationsbidraget de seneste år ikke er steget. Reelt er det faldet, når man tager højde for inflationen. Beløbet til administration er dog så lille i forhold til afdelingens udgifter til vedligeholdelse, skatter, afgifter og renovation, så huslejen kan stadig stige, selvom selskabet bliver mere effektivt.

8 Frihed til at opfylde Finn Alexanderson valgte sammen med sin kone at få nyt køkken under råderetten.

9 dine drømme Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver, der skal være på væggene, men også om der skal blændes en dør, sættes en skillevæg op - eller om køkkenet eller badeværelset skal indrettes på en helt anden måde. Råderet Din frihed til at opfylde dine drømme hedder råderet. Den frie råderet betyder, at du må forny, forbedre eller tilføje nyt i din bolig næsten som du vil både ude og inde. Så længe arbejdet udføres korrekt, og loven overholdes. Drøm ud i fremtiden Har du planer om at udføre råderetsarbejder i din bolig, skal du have tilladelse til dette hos Boligselskabet Sjælland. Ved udvendig råderet skal vi undersøge reglerne hos den kommune, du bor i. Det gælder altså om at være i god tid, inden du går i gang. Begynd derfor allerede nu at tænke over forårets projekter. Læs mere Læs mere på bosj.dk/raaderet og læs også råderetskataloget for din afdeling. Find din afdeling på bosj.dk/minafdeling

10 Sådan læser du din afdelings budget I løbet af sommeren vil du modtage et udkast til afdelingens budget for Budgettet skal drøftes og godkendes på jeres årlige afdelingsmøde. Datoen for mødet finder du på mødeindkaldelsen, som du modtager enten sidst i juli eller i løbet af august. Budgetterne er ikke helt enkle at læse, fordi vi (på grund af lovgivning og god regnskabsskik) ikke kan undgå revisor-ord som f.eks. henlæggelser. Derfor giver vi både her og i videoklippet forklaringer på nogle af de vigtigste dele i budgettet. Indhold i det budgetudkast, du modtager: Forside Diagram med fordelingen af afdelingens udgifter. Indtægter og udgifter Her finder du selve budgetforslaget for 2013, sat op over for budget 2012 og regnskabstallene for Antennebudget og lejeændringer Her kan du se priserne for afdelingens TV-pakke, samt hvad budgetforslaget giver af huslejestigninger for netop din type lejebolig. Videoklip som forberedelse til budgetmødet Regnskabsmedarbejder Marianne Jering forklarer, hvordan budgettet er bygget op og hvilke udgiftsposter, du som beboer bør være opmærksom på og kan påvirke. Se på computer: Se på mobil:

11 De faste udgifter Udover forbruget af el, vand og varme i fællesområderne kan afdelingen ikke ændre meget på offentlige og andre faste udgifter. De variable udgifter Renholdelse og almindelig vedligeholdelse kan i et vist omfang justeres efter afdelingens ønsker. Forbedringsprojekter Mens vedligeholdelse sker gennem årlige henlæggelser, skal nye ting (f.eks. etablering af legeplads) finansieres via lån.

12 Fokus på miljøet Boligselskabet Sjælland har udarbejdet en strategi for selskabet frem til Miljø er et af de områder, som vi især vil have fokus på. Her på siderne kan du læse om fire miljø-tiltag, der alle reducerer energiforbruget og derved Co 2 -udledningen. Samtidig sparer beboerne penge. Ny cirkulationspumpe i Ringparken Cirkulationspumpen er den pumpe, der fordeler vandet i bygningens varmerør. Og der er store besparelser at hente ved at udskifte cirkulationspumpen med en energibesparende model. Ringparken i Roskilde udskiftede sidste år deres pumpe, hvilket kostede afdelingen kr. Den nye pumpe giver samtidig afdelinge en el-basparelse på 11 kr. i timen. Cirkulations-pumpen tjener sig selv ind på ¾ år. Nye ventilationsanlæg gør det svært for skimmel Afdelingerne Knolden og Kristianslund (begge i Roskilde) har begge problemer med skimmelsvamp. Derfor er der på forsøgsbasis installeret to fugtstyrede ventilationsanlæg i afdelingerne, som fjerner fugten i boligen og dermed grobunden for skimmelsvamp. Anlægget koster kr. pr. bolig, så det er en stor investering. Men hvis den kan forhindre skimmelsvamp, kan den til gengæld spare afdelingen for millioner. Ventilationsanlægget genbruger størstedelen af varmen fra boligen, som ellers ville ryge ud. Derved reduceres varmeregningen med ca. 20 %. En yderligere fordel er, at luften varmes op, inden den bliver sendt ind i boligen. Dette betyder, at den friske luft ikke føles som træk. Der findes også en vægventil til ventilationsanlægget. Den genbruger dog ikke varmen og opvarmer heller ikke luften inden den blæses ind. Den koster kr. at installere i hver bolig. Lamper tænder efter behov I mange kældre er lyset tændt døgnet rundt. Hvis det er tilfældet i jeres kælder, så har I en oplagt mulighed for at spare på afdelingens CO 2 -udslip og beboernes udgift til el. De nye diodelamper tænder efter behov. I kældre kan man fx indstille dem til at tænde lyset en meter frem foran der, hvor man går. Diodelamper kan også med fordel sættes op i opgange, hvor man jo reelt ikke har behov for, at lyset tænder i hele opgangen, hvis man fx bare skal ned fra 1. sal. Diodelamperne tænder efterhånden, som man kommer frem. Diodelamper har en tilbagebetalingstid på 2-3 år. Elbesparelsen pr. lampe er herefter kr. om året.

13 Miljøvenlig el-varme Boligselskabets maskiner skal stå i et rum, hvor der minimum er otte grader, så maskinerne kan starte med det samme. Det er fx vigtigt efter en nat med snefald, så snerydningen hurtigt kan komme i gang. Boligselskabets redskabsrum blev tidligere varmet op med el-radiatorer. De er i dag udskiftet med varmepumper, som udnytter den varme, der findes i luften. Traditionel el-varme bruger en kilowatt for at producere en kilowatt. El-varme med varmepumpe bruger en kilowatt for at producere seks kilowatt. To boliger i Ferslev ved Skibby har også fået varmepumper. Boligerne havde tidligere el-radiatorer og udgiften til varme var så høj, at det var svært at leje boligerne ud. Varmeudgiften blev reduceret med 841 kr. om måneden, og den årlige CO 2 udledning blev nedsat med 2½ ton pr. bolig. Begge boliger er nu lejet ud. Som en sidegevinst har varmepumpen et indbygget luftfilter, der renser luften. Eivind Carlsen fra Energiafdelingen ved siden af det fugtstyrede ventilationsanlæg, der installeres over emhætten på krydderihyldens plads. Fronten dækkes af med en plade, der passer til køkkenlågerne. Varmepumpe på et af boligselskabets redskabsrum.

14 [2015] Du skal bo hos eller få service fra Danmarks bedste Boligselskab i Det er målet for Boligselskabet Sjælland. Hvad kendetegner så Danmarks bedste boligselskab? Det spørgsmål har mange beboere, ansatte og leverandører svaret på. Nu har beboere, som sidder i repræsentantskabet, besluttet strategien for de næste tre år. Strategien indeholder seks fokusområder. De seks fokusområder skal være med til at sikre, at du som beboer oplever forbedringer på en række områder. Service til de mange [service] Det skal være tydeligt, hvad du som beboer kan forvente. Kort og godt handler det om, at selskabet skal udvikle den service du som beboer får samtidig med, at der skal være klare og tydelige grænser for, hvad du kan forvente. Det handler også om, at det skal være nemmere at være beboer. Boligselskabet Sjælland er udmærket klar over, at der kan være områder, hvor det ikke altid er lige nemt at være beboer. Det skal der ændres på. En arbejdsplads til gavn for beboerne Boligselskabet Sjælland er arbejdsplads for over 220 medarbejdere. Der skal ikke være tvivl om, at medarbejderne er til for beboernes skyld. Derfor skal Boligselskabet Sjælland være en attraktiv arbejdsplads med dygtige medarbejdere. Medarbejdernes trivsel og et lavt sygefravær er også vigtigt for at yde en god service til beboere. I 2011 var selskabet præget af højt sygefravær, som det allerede nu er lykkes at nedbringe.

15 Fremtidens boliger og billig administration [udvikling] Lørdag den 21. april var beboere fra Rønnebærparken og Æblehaven i Roskilde en tur i Malmö. Her blev de inspireret af Økostaden Augustenborg til at udvikle de to boligområder i Roskilde. Udviklingen i selskabet går på to ben. Det ene ben handler om at udvikle boliger og det du kan få fra dit boligselskab. Det andet ben handler om at gøre de ting vi gør i øjeblikket meget bedre. Målet er attraktive boliger, samtidig med at der bliver brugt så få penge som muligt til at administrere boligerne. Beboerne bestemmer I mange boligafdelinger er det kun få beboere, som deltager i beboermøder. Selskabet vil gerne have flere til at deltage i den formelle del med møder og afstemninger, samtidig med, at der skal afprøves nye måder at få indflydelse på. Klima og miljø Vi har alle observeret det. Antallet af skybrud er steget. Det skal vi tage højde for i fremtiden. Vi skal også spare på energien. Det er godt for både miljøet og pengepungen. Du skal vide, hvad der sker Som beboer skal du modtage information, som har betydning for dig på det rette tidspunkt. Selvom det lyder simpelt, er det svært at praktisere i virkeligheden. Selskabet lægger sig dog i selen for at nå det mål. Kommende beboere vil også opleve øget markedsføring fremover. Det sikrer, at der ikke står tomme boliger nogen steder.

16 Renovering: Penge i energi Der er penge i energi. Den konklusion ligger lige for i boligafdelingen Traneparken i Hvalsø. Den nuværende energirenovering er med til at betale for bl.a. nye altaner. Energibesparelserne begyndte for alvor tilbage i starten af 80 erne. Efter lovændringer blev det også muligt at sætte varmemålere op i alle boliger. Det sænkede varmeforbruget med cirka 20 %. Elforbruget er også løbende blevet sænket ved, at pærer er udskiftet med lavenergipærer, vaskemaskinerne får opvarmet vand fra varmesystemets returvand, nye energivaskermaskiner mv. Den 11. juni 2012 mødte en dansk projektgruppe under Det Internationale Miljøagentur op i Traneparken. Erfaringerne med energirenovering i Hvalsø havde fået international bevågenhed. Projektgruppen ville drage nytte af de mange erfaringer med energi i Traneparken. Målinger i Traneparken og Boligselskabet Sjællands andre afdelinger er sammenholdt og det var den viden, som projektgruppen var interesseret i at høre mere om. Renoveringen af Traneparken tager fat i rigtig mange ting. Ny ydermur, nyt tag, nye glasindgange, så der ikke kommer kold luft ind i opgangene. Samtidig kommer der altaner til boligerne. Det hele er selvfølgelig kombineret med en god isolering. 250 kvm. solceller skal samtidig levere den mængde strøm, som det fælles vaskeri bruger. Mange års indsats Beboerne i Traneparken begyndte allerede i starten af 80 erne at fokusere på at spare på udgifterne til energi. Formanden Preben Holtz har personligt lagt stor energi i at holde øje med forbruget i afdelingen og finde på tiltag. Da Traneparken blev bygget, var energi noget man havde meget af. 70 ernes energikrise ændrede det. Derfor blev der i starten af 80 erne indført f.eks. natsænkning af varmeanlægget. 800 kroner om måneden Hele renoveringen betyder for en lejlighed på 91 kvm. en stigning i huslejen på 1300 kroner om måneden før besparelserne er regnet ind. Formanden Preben Holtz regner med, at den øgede isolering givet et mindre varmeforbrug på 500 kroner om måneden. For 800 kroner om måneden får beboerne således lunere lejligheder, altan og en langt flottere facade på bygningerne. At beløbet ikke er større hænger også sammen med, at der i byggeriet var en bygningsskade, så en del af renoveringen betales af Landsbyggefonden som byggeskade. Formanden for Traneparken Preben Holtz følger nøje forbruget i afdelingen. Ud over aflæsning på målerne kan han via internettet også aflæse forbruget.

17 Traneparken i Hvalsø er en del af Hvalsø Boligselskab, der administreres af Boligselskabet Sjælland. Ud over væsentlig energiforbedring bliver boligblokkene også markant flottere. Samtidig er der kommet et glasparti foran opgangene. Det sikrer, at der ikke kommer så meget kold luft ind i opgangene i de kolde måneder.

18 Kalajdoskop Send en historie fra din boligafdeling til Bytte lejlighed: Som lejer har du ret til at bytte din bolig med en person, der også bor til leje. Læs mere på bosj. dk/byt Connie Petersen efterlyser en, som vil bytte med hende: Haves: Dejlig 113 m2 5-værelses lejlighed i Moesgården. Have med stor flisebelagt terasse med markise. Tæt på daginstitution, skole, bus og købmand. Ønskes: 3-værelses lejlighed i Blegdammen, Tømrergården eller Bredgade. Kontakt: Connie Petersen, tlf.: , mail: 60 år i Ringparken Den 15. februar var det 60 år siden, at Rigmor Iversen flyttede ind i Ringparken sammen med mand og børn. Stefan Zola Ahlm, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Ringparken, ønskede hende tillykke med blomster, vin og chokolade fra afdelingsbestyrelsen. Rigmor var den første, der flyttede ind i det nye byggeri, som dengang lå langt uden for Roskilde med udsyn over kornmarker. Dengang kaldte folk i Roskilde Ringparken for et luksusbyggeri fordi der var køleskab! Der var ikke blot køleskabe, men også mange børn i Ringparken. I Rigmors opgang var der i 50 erne 28 børn i de i alt otte lejligheder. Ringparken bærer i dag præg af de mange års slid, og står nu over for en gennemgribende renovering.

19 Ministeren oplevede det lange seje træk Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter, besøgte mandag den 16. april Karlemoseparken i Køge. I Karlemoseparken oplevede Carsten Hansen et boligområde, hvor det handler om det lange seje træk for at skabe tryghed og trivsel. Carsten Hansen fik i Karlemoseparken mulighed for at høre nærmere om bl.a. kontingenttilskuddet, som afdelingen giver til børn og unge. Uden kontingenttilskuddet ville mange af de unge ikke have mulighed for at dyrke fritidsaktiviteter. Bestyrelsen i Karlemoseparken fik meget tidligt øje på, hvor vigtigt det er at hjælpe, så alle kan blive en del af foreningslivet. Mens man i Karlemoseparken har haft kontingenttilskuddet i rigtig mange år, er det noget, man i resten af Danmark kun lige er begyndt på. Nye vinduer og døre Beboerne i Boligafdelingen Østerled/ Marievej besluttede i foråret 2011, at de gamle vinduer og døre skulle udskiftes. Husene er fra 1948, og der er derfor mange krav til arkitekturen, som skal overholdes. Nu er vinduerne sat i, og beboerne kan nyde den komfort, det giver at have nye vinduer. Har I ønsker i jeres boligafdeling, kan I tage det op på et beboermøde.

20 KortNyt KortNyt Ny næstformand i selskabsbestyrelsen På repræsentantskabsmødet den 2. juni 2012 blev Tine Fristrup valgt til ny næstformand. Tine Fristrup er også afdelingsformand i Stjerneparken i Roskilde. Vi byder Tine velkommen. Retshjælp I flere kommuner er det muligt at få gratis retshjælp. F.eks. er Roskilde Juristen lige åbnet med hjælp. Læs mere på Opbakning til håndtering af skimmelsvamp De store ord rammer engang imellem forsiderne på aviserne, når emnet er boligselskabers håndtering af skimmelsvamp. Selvom Boligselskabet Sjælland yder en stor indsats for at fjerne skimmelsvamp, kommer der også historier om beboere i Boligselskabet Sjælland. På repræsentantskabsmødet i juni bakkede beboerne i repræsentantskabet op om selskabets håndtering af skimmelsvamp, men erkendte også, at der ikke altid er lette veje at gå, når det handler om noget så vigtigt, som det sted man bor. Nyt logo Måske har du allerede bemærket det. Boligselskabet Sjællands logo er ændret. Figuren symboliserer et forenklet hus og er justeret i forhold til det tidligere. Logoet kan nu også benyttes med og uden lokal geo- grafi, hvilket gør det lettere for Boligselskabet Sjællands lokale områder at benytte logoet lokalt. Logoet udskiftes løbende. Du vil altså i mange år endnu kunne se det gamle logo på arbejdstøj, køretøjer mv.

21 KortNyt KortNyt Nyt områdekontor i Holbæk Beboere i Holbæk kan nu lettere finde områdekontoret, som er flyttet til en tidligere børnehave på Lundemarksvej 6 i Holbæk. Det nye kontor blev åbnet i maj. Forsøg med åbne områdekontorer i Roskilde Onsdag den 20. juni var der indvielse af det nye områdekontor for Trekantområdet i Roskilde. Over 100 beboere var mødt op og nød pølser, fadøl og vand. Åbningen af områdekontoret skete som en del af et pilotprojekt, der skal undersøge om beboerne oplever bedre service, når henvendelserne sker direkte til det områdekontor, som også har ansvaret for at udføre opgaverne. Synes godt om 500 Synes godt om har Boligselskabet Sjælland passeret på Facebook. Dermed er Boligselskabet Sjælland det boligselskab i Danmark, som har flest Synes godt om. Flere skriver sig op Over 65 % flere har skrevet sig på ventelisten i juni i forhold til samme måned sidste år. Boligselskabet Sjælland har øget markedsføringen af de boliger, som selskabet udlejer. I april startede et lignende forsøg i Roskilde Syd. Tidligere har beboerne skullet henvende sig til den centrale Beboerservice i administrationen.

22 Sund luft til dig Både din bolig og dig selv er afhængig af et godt indeklima. Vi har samlet nogle gode råd til, hvordan du får et sundt indeklima i din bolig. Har du et dårligt indeklima, øger du risikoen for skimmelsvamp i boligen. Samtidig kan din egen krop også reagere, hvis du ikke sørger for et sundt indeklima.

23 og din bolig Sæt låg på gryden, når du laver mad, og tænd for emhætten eller luft ud. Luft ud 2-3 gange om dagen ved gennemtræk i cirka 5-10 minutter. Indret dit hjem, så det er nemmest muligt at gøre rent. I stedet for åbne frie hylder, så overvej en reol med glaslåger, så du undgår for meget støv. Sørg for at benene på din seng er høje nok til, at en støvsuger kan komme ind under. Gør det samme med sofaen og andre ting, der står på gulvet. Hvis der kommer vand indvendigt på ruden, skal du tørre det af og lufte ud. Hold en temperatur på cirka 20 grader i alle rum. Sørg for at luften kan cirkulere ved vinduerne. Brug lette gardiner og træk persienner op. Undgå at tørre tøj i din bolig. Møbler, der står ved en ydervæg, bør stå mindst 5 cm fra væggen.

24 Det er dit afdelingsmøde! Sammen med den første invitation til det kommende afdelingsmøde, får du en lille folder, der handler om, hvorfor det er vigtigt at møde op. God sommer.

Regnskab & beretning 2011

Regnskab & beretning 2011 Regnskab & beretning 2011 Indhold Selskabets beretning 2011 - Vi skal yde mere... side 3 Byg & Anlæg - Projekter i afdelingerne...side 16 Selskabets økonomi...side 20 Resultatopgørelse...side 22 Balance...side

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Lejligheden. Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor efterregning s.

Lejligheden. Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor efterregning s. Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia sept 3 2014 Afdelingsmøder 2014 Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

2013 fsb årsberetning

2013 fsb årsberetning 2013 fsb årsberetning Udgiver fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3376 8000 fsb.dk Redaktion Organisationsbestyrelsen i fsb Redaktionsgruppe Birthe Qasem, formand (ansv.) Bjarne Larsson, adm. direktør

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 5 - maj 2010 Gourmet i stor stil i Kløvermarken

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere