DAGSORDEN MIDTPUNKTET 467

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN MIDTPUNKTET 467"

Transkript

1

2 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 467 til blokrådsmødet tirsdag den 7. januar 2014 kl Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. december Meddelelser og debat: a. Indlæg fra gæster b. Blokrådets Forretningsudvalg c. Andre udvalg 5. Blokrådssager: a. Ajourføring af husorden (s 10) b. Forhøjelse af depositum for leje af plads i garagebur (s 11) c. Selskabslokaler (s 14) d. Opgradering af Bolignettet (s 14) 6. Eventuelt Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne INDHOLD MIDTPUNKTET 467 Side Indhold 3 Endnu et projekt går i gang 4 Bolignetudvalget ændrer status budgetmøde gode råd 6 Et ganske særligt Nytår 8 Sivsko, vanter og ørevarmere 9 Flis med stjernestøv? 10 Blokrådssager 11 Har de vandfald i lejligheden? 12 Vinterstemning 16 Referat af Blokrådsmødet 3. december Der var jo også nogle terrasser der skulle vandes! 19 Ikke alle pengene er til os (øv!) 20 Praktiske oplysninger 2

3 Renovering af lavtage Af Bente Heltberg, projektleder KAB Foto: Lavtage (fotograf ubekendt) Furesø Kommune godkendte projektet på byrådsmødet i oktober måned. Det er firmaet Adserballe & Knudsen A/S, der skal udføre arbejdet. Efter den foreløbige tidsplan vil projektet starte til foråret, og vil være afsluttet i efteråret I vinteren vil projektet ligge stille, da den grønne sedum vækst på tagene ikke kan oplægges i meget koldt vejr. Det er planen, at renoveringen begynder i Nygårdsterrasserne i blok 35 og 36, og fortsætter i resten af Nygårdsterrasserne og derefter i Bybækterrasserne og slutter af i Paltholmterrasserne. Samtidig med renoveringen af lavtagene vil der blive udført isolering af vestvægge i A og D boligerne. For at arbejdet kan udføres, er det nødvendigt med adgang til boliger og terrasser. Der vil blive udsendt mere information til hver beboer, før arbejdet går i gang. Her vil der være beskrivelse af hvornår arbejdet bliver udført i din bolig, hvad der udføres, hvor du skal rydde og meget mere. 3

4 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG VALG AF MEDLEMMER TIL BOLIGNETUDVALGET I 2014 skal Blokrådet tage stilling til blandt andet om driften af Farum Midtpunkts bolignet skal sendes i udbud. Tiden med det nuværende Bolignet har dokumenteret, hvor vigtigt det er at vi i Farum Midtpunkt holder et højt ITniveau for at kunne både fastholde og tiltrække beboere, som lægger vægt på hurtig og billig internet. Derfor er det vigtigt at Bolignettet konstant fremtidssikres, og at der afsættes den fornødne økonomi hertil. For at kunne tage stilling til fordele og ulemper ved skift af serviceudbyder kræves blandt andet rådgivning fra eksternt firma, udarbejdelse af udbudsmateriale og selvfølgelig accept fra beboerne om vilkår og økonomi. Det vil sige at der i forløbet skal være afsat tid til udvalgs- og BR-behandling med mere. En sådan proces kræver tid, og derfor haster det med at få omdannet det nuværende Bolignetudvalg til et lukket Bolignetudvalg, hvis kommissorium er at være med til at sikre at Farum Midtpunkt fortsat har et stabilt, hurtigt og billigt Bolignet. I øjeblikket arbejder en gruppe beboere i et åbent udvalg, hvor man kan komme til og gå fra alt efter tid og interesse for de emner der drøftes. Når der skal ekstern rådgivning ind over en sag eller emne, er der i Farum Midtpunkt tradition for at nedsætte et lukket udvalg med højst 7 medlemmer, jf. Blokrådets Forretningsorden. Hvis du er interesseret i at blive medlem af Bolignetudvalget, er deadline for indgivelse af dit kandidatur til behandling på BR-møde 468, torsdag den 16. januar

5 BUDGETMØDE Samtlige beboere og udvalg er velkomne til budgetmøde Mødet afholdes tirsdag den 21. januar 2014, kl. 19:00 i Servicecentralen. MØD NYE MENNESKER BESØG GENBRUGSSTATIONEN På den kommunale Genbrugsstation det er næsten lige rundt om hjørnet kan du helt gratis aflevere stort og småt affald, eksempelvis udtjente sofaarrangementer, metal og elektronik med mere. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal placere dit affald hjælper det flinke opsynspersonale gerne med vejledning. Genbrugsstationen på Gammelgårdsvej har åbent alle ugens dage mellem kl VINTERVEJR OG GLATTE GANGSTRØG Pas på pas på! Der er glat på især vestblok-gangstrøget om vinteren. Når frysepunktet nærmer sig 0 grader, er der visse steder på grund af underafkøling fare for at miste fodfæstet på Farum Midtpunkt ellers flot ryddede stier og trapper. 5

6 ET LYSENDE IKON Stearinlysene spejler sig gennem ruden i de nøgne træer udenfor og gør rødvinen smuk og gennemsigtig i mit eneste antikke vinglas. Jeg sidder og holder mørkning på en af årets sidste dage og prøver at gøre status over Først på det globale plan: Verdensøkonomien er stadig stagnerende, der er borgerkrige og massedemonstrationer mod korrupte regimer, og etniske og religiøse konflikter i mange u-lande. Men først og fremmest vil vi nok huske året på grund af de frygtelige naturkatastrofer, hvor tusinder af mennesker er omkommet eller har mistet hus og ejendom. På det lokale plan (Danmark-Farum.): Her har vi også haft en af de største orkaner inden for de sidste hundrede år, med så store oversvømmelser, at hundreder har fået deres huse ødelagte. Og så har vores politikere brugt så megen tid på at kigge hinanden i kortene, indkalde til samråd og foranstalte undersøgelser, at de ikke har haft megen tid til det egentlige politiske arbejde med at skabe vækst og arbejdspladser og forbedre forholdene for de svageste. Og endelig er der det private plan: Her kan jeg glæde mig over, at den nærmeste familie er ved godt helbred og har et arbejde de er glade for. Og jeg selv trives stadig i min lille sporvognslejlighed med den store hængepil og fugleliv på altanrækværket samt den daglige kontakt med Midtpunktets kulturelle mangfoldighed. 6

7 Men rødvinen stiger mig vist til hovedet, for pludselig tegner der sig mod de sorte våde træer ude i tågen et lysende portræt af Nelson Mandelas milde træk og mange smilerynker i øjenkrogene. Og en kæde af gospelsyngende skygger danser forbi mine øjne. Først er det den afrikanske befolkning, der hylder ham ved hans begravelse. For hans enestående lange seje kamp mod apartheidstyrets undertrykkelse af de sorte. En kamp der bragte ham 27 år bag tremmer på fangeøen Robben Island og siden helt til tops som den første sorte sydafrikanske præsident. En post der gjorde det muligt for ham at starte en omfattende demokratiseringsproces, hvor alle mennesker i landet uanset farve, tro og køn får ligeværd og i hvert fald i teorien lige muligheder. Med samme ret til uddannelse og arbejde og ret til frit at kunne gi udtryk for deres mening. Men noget af det som måske nok har vakt størst beundring, er hans ønske om at tilgive sine tidligere fjender. Hans forsoningspolitik. Men måske har jeg kigget for dybt i glasset. For lidt efter forvandles skyggerne sig til Midtpunktets beboere der nytårsaften som en syngende og dansende lyskæde strømmer hen mod Stenalderpladsen for her at bekræfte over for hinanden en fælles tro på de værdier, som Mandela blev hyldet for. Og først efter at ha givet håndslag herpå, går de i gang med at skyde nytår ind. Mens jeg tømmer mit rødvinsglas ønsker jeg alle i Midtpunktet og resten af verden et grønt og mere bæredygtigt 2014! annelise, 2 c 7

8 M W h SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET LIGE NU Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget Forbrug Forventet Aktuelt Vurdering af november: Så sluttede festen! Når der korrigeres for graddage og tomme boliger, har vi brugt lidt for meget varme i november JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ Kilde: KAB, Energiområdet Varmeforbruget i november var på Budgettet for november var på Besparelsen var således på November måned havde 314 graddage, hvor normalen er 341. Besparelsen udgør 18½ % i forhold til månedens budget. Graddagekorrigerer vi forbruget altså tager højde for det milde vejr i måneden så falder besparelsen til ca. 13½ %. Samtidig mener vi, at de tomme lejligheder bidrager med at reducere energiforbruget med %, og så MWh (megawatt timer) MWh 447 MWh ligner det en balance i regnskabet måske endda lidt til den kedelige side, så der alt andet lige er tale om et lille merforbrug i de lejligheder, der er i brug. Så husk de varme sokker! 8

9 NYT FRA EJENDOMSKONTORET ALLE FARUM MIDTPUNKTS AFFALDSCONTAINERE ER AFLÅST I TIDSRUMMET 31. DECEMBER 2013 KL. 19: JANUAR 2013 KL. 08:00 BRUGTE JULETRÆER Brugte juletræer skal placeres på vendepladserne ved siden af containerne. Husk at afmontere julepynten, da træerne genanvendes til flis. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR EJENDOMSKONTORET BLOKRÅDETSFORRETNINGSUDVALG OG BLOKRÅDETS SEKRETARIAT ØNSKER BEBOERNE I FARUM MIDTPUNKT EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. 9

10 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 467 BR-sag 467.a: Ajourføring af husorden Forslagsstiller: Blokrådets Forretningsudvalg Sidst Husorden for Farum Midtpunkt blev revideret var i april 2011, hvor Blokrådet ved BR-sag 437.a vedtog Genindførelse af tilladelse til husdyrhold. En kritisk gennemlæsning af husordenen på baggrund af henvendelsen fra blok 21 vedr. uklarhed om, hvorvidt alle husstande i Farum Midtpunkt er omfattet af en fælles glas- og kummeforsikring har foranlediget behovet for en ajourføring af flere afsnit. På BR-møde 465 blev oplyst, jf. Midtpunktet 466, side 30 at Farum Midtpunkt ikke længere er omfattet af en fællesforsikring der dækker glas- og kummeskader. Men desværre står der noget andet i gældende husorden, jf. afsnittet Forsikring, side 4, og det jo mildest talt noget rod. Blokrådets Forretningsudvalg indstiller til Blokrådet at afsnittet Forsikring ændres til: FORSIKRING (side 4 af 11) Alle husstande opfordres til at have en husstands- eller familieforsikring, da lejernes indbo ved brand, brandskade, vandskade, vandskade som følge af rør- eller radiatorsprængning, utætte tage og terrasser, indbrud og forsøg på indbrud mv. ikke er omfattet af ejendommens forsikring. Og at flg. afsnit opdateres til: AFFALD (side 2 af 11) Køkkenaffald anbringes i de af ejendommen opsatte affaldsmolokker på stamvejene. Småt brændbart affald og pap anbringes i de af ejendommen mærkede containere på stamvejene/vendepladser. Bemærk! Containerne må ikke benyttes til køkkenaffald, elektronik og storaffald mv. Aviser og ugeblade anbringes i de opstillede papircontainere på stamvejene Flasker anbringes i de opstillede flaskecontainere på stamvejene. Der må ikke henstilles affald uden for de autoriserede containere, jf. ovenstående. BARNEVOGNE, CYKLER MED MERE (side 3 af 11) For at sikre fri passage i blokkene må barnevogne, cykler, anhængere mv. ikke henstilles uden for de til formålet mrk. områder i blokkenes indre gangstrøg. Blokkene har rum, stativer eller pladser der er mrk. til henstilling af cykler mv. Bemærk! Indkøbsvogne skal omgående returneres til Bytorvet og må ikke henstilles i bebyggelsen. 10

11 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 467 LEG OG BOLDSPIL (side 9 af 11) Lad ikke børnene lege eller opholde sig på stamvejene, i P-områderne eller ved nedgange til P-områderne og andre steder hvor de kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træbeklædning, beton eller cortenplader eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens udearealer. OBS! Gældende husorden for Farum Midtpunkt er tilgængelig på: &q=husorden+farum+midtpunkt eller kan rekvireres ved at skrive til Huslejekonsekvenser: Ingen Afstemningstema: Blokrådet godkender ovenstående ændringer af Husorden for Farum Midtpunkt. BR-sag 467.b: Forhøjelse af depositum for leje af plads i garagebur Forslagsstiller: Ejendomskontoret Ønsket om en markant forhøjelse af indskuddet til fremover at være kr. uanset type af garagebur skyldes stigende problemer med at få nøglerne retur, når lejemålet ophører ved eksempelvis fraflytning. Ejendomskontorets personale bruger uforholdsmæssigt meget tid på at få beboerne til at aflevere nøglerne. I flere tilfælde har den manglende nøgleaflevering resulteret i, at det har været nødvendigt at effektuere en låseomstilling, det vil sige der bliver sat ny cylinder i låsen. Det koster mandetimer som tages fra andre opgaver. ENERGIHJØRNET Regnskabsåret 2012/13 Vand Vandregningen vi skulle dele var på Opkrævet aconto vand er udlignet ved: Tilbagebetaling til beboerne, herunder tomme lejligheder Efterbetaling fra beboerne ca. kr. 8,0 mio. ca. kr. 9,6 mio. ca. kr. 2,9 mio. ca. kr. 1,3 mio. - Og til læsning af den uhyggelige del af regnskabet: Vandregningen til 4 familier lå i intervallet ca. kr ,- til ca. kr ,-. Hvilket vist er ødelæggende for ethvert husholdningsbudget. Venlig hilsen Teknik/Miljø Udvalget v/ Ole Andersen tlf.: , 11

12 Vinter på Stenalderpladsen Foto: Hans, 222F (26. december 2008) 12 13

13 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 467 Nuværende depositum Enkelt bur: kr. Dobbelt bur: kr. Fællesbur: kr. Depositum efter 1. april 2014 Enkelt-, dobbelt- eller fællesbur: kr. Depositummet refunderes fuldt ud, hvis lejer senest 3 dage efter ophør af lejekontrakten eller fraflytning har afleveret samtlige af de nøgler man har modtaget til det pågældende garagebur. Nøglerne afleveres på ejendomskontoret. Mangler en nøgle fratrækkes 500 kr. fra depositummet. Huslejekonsekvenser: Ingen Afstemningstema: Depositum for leje af garagebur vil for lejekontrakter indgået efter 1. april 2014 udgøre kr. BR-sag 467.c: Selskabslokalerne Forslagsstiller: Ejendomskontoret Selskabslokalerne i 206 er lidt trætte i betrækket måske vil det hjælpe med ny kunst på væggene, nye farver eller? Men inden vi går i gang med at bygge luftkasteller, må vi have afklaret hvordan den økonomiske situation er. Der ikke er afsat penge til forbedringer i budget , så ingen penge herfra. Men der er en anden mulighed Blokrådets Forretningsudvalg foreslog, at vi søgte om kr. fra det gennem 5 år opsparede overskud fra Genbrugsen. På kontoen står i øjeblikket kr. Finn, der er kontaktpersonen til beboeraktiviteten Genbrugsen, har sagt god for ideen. Hvis Blokrådet frigiver beløbet, vil vi forelægge en mere detaljeret beskrivelse af, hvad vi forestiller os pengene skal bruges til samt et budget - til blokrådets godkendelse. Huslejekonsekvenser: Ingen Afstemningstema: Blokrådet godkender, at der frigives kr. til ovennævnte formål. BR-sag 467.d: Opgradering af Bolignettet Forslagsstiller: Bolignetudvalget Bolignettet i Farum Midtpunkt har indtil for nylig delt en fælles Internetlinje på 500/500 Mbit/s. Udviklingen inden for den seneste tid har imidlertid vist, at der er brug for en fordobling af kapaciteten, hvis vi skal leve op til målsætningen om løbende at opgradere den fælles Internetlinje, med henblik på i videst mulig omfang at have en stabil og hurtig internetforbindelse inden for den økonomi der er til rådighed. 14

14 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 467 Behovet for en opgradering er dokumenteret via blandt andet målinger. De viser, at i tidsrummet er det helt galt med båndkapaciteten. Det er utilfredsstilende, og vi har modtaget en del klager over sløvt internet. Heldigvis er der i Antennebudgettet for 2013/2014 luft til at fordoble kapaciteten, uden at det udløser huslejestigning. Bolignetudvalget anbefaler, at Blokrådet godkender tilbuddet fra Dansk Kabel TV om for kr./md. (ex. moms), at opgradere Farum Midtpunkts fælles Internetlinje til 1/1Gbit/s. Et tilbud vi har hørt skulle være meget favorabelt. Huslejekonsekvenser: Ingen udgiften er dækket af antennebudgettet. Afstemningstema: Blokrådet vedtager, at Bolignettets internetlinje opgraderes til 1/1 Gbit/s. Foto: Hans, 222F 15

15 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE december Godkendelse af dirigent (Tobias, BR-FU) 2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 3. Godkendelse af referat fra november 2013 (Godk. u/bemærkn.) 4. Meddelelser og debat: a. Indlæg fra gæster b. Blokrådets Forretningsudvalg c. Andre udvalg 5. Blokrådssager: (afstemning:) a. Driftsregnskab (10/0/2) 6. Eventuelt STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER Blok Navn Adr. Telefon A Gerd 206G Mogens 221C B Pia 20D Erik 80F 24 Tobias 143E Berit 141E Uden stemmeret: Frank Carlsen/EJK, Anne Brønnum/KAB Blok Navn Adr. Telefon 31 Anne-Charlotte 239A 32 Niels 253F 33 Vibeke 260A Erling 262A 46 Michael 452D Sebastian 456C 1. Godkendelse af dirigent Tobias, BR-FU blev godkendt som dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 3. Godkendelse af referat fra november 2013 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 4. Meddelelser og debat 4.a Indlæg fra gæster Ingen gæster på dette møde. 4.b Blokrådets Forretningsudvalg Nyt medlem til Blokrådets forretningsudvalg Blok A har givet stafetten videre til blok 46. Tusind tak til Bjarne for dit engagement i beboerdemokratiet. Vi kommer til at savne dig, og held og lykke med dit fremtidige virke i Kagerup. Velkommen til Michael fra blok 46, der ikke er ny i BR-FU arbejdet. Michael har været med i BR-FU i et år de sidste måneder dog kun som observatør. Med udgangen af februar måned 2014 udløber blok 36 s BR-FU periode. Turen er herefter kommet til blok 35. Blok 35 bedes snarest meddele 16

16 BR-sekretariatet om blokken stiller med et BR-FU medlem. Budget Udvalgene erindres om at budgetønsker skal være BR-sekretariatet i hænde senest den 5. december Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 19 afholdes budgetmøde, hvor budgetoplægget for præsenteres for interesserede beboere og udvalgsmedlemmer. Softwarefejl på dørstationer I flere måneder har nogle beboere været plaget af spøgelsesopkald, og en række dørstationers displays er så sløve med at vise adgangssymbolet, at folk ikke når at reagere før døren igen er blokeret. Irriterende! Teknikerne arbejder selvfølgelig på højtryk for at få fejlene udbedret. Udlejningssituationen Ingen boliger til øjeblikkelig udlejning i skrivende stund, men ventelisten til især de store boliger er tynd. Udvikling af beboerdemokratiet Tobias/BR-FU orienterede kort om mødet den 2. december, hvor BR-FU sammen med Hans/222F og Christian Fries/KAB afholdt indledende møde i Servicecentralen om beboerdemokratiets fremtid med fokus på rekruttering af yngre beboere. Christian havde inviteret Charlotte Sommer fra Boligkontoret Danmark, som han er i ERFA gruppe med. Under mødet viste det sig ret hurtigt, at der er sammenfald mellem vores ønsker og det projekt som Boligkontoret har fået midler til at gennemføre, så hvorfor ikke komme med i deres forsøgsordning? Fordelen er at der stilles ressourcer og en medarbejder til rådighed, men vi skal skynde os for de skal have besked i februar. Debat: Under debatten blev fremhævet, at tidsfristen er kort, at det er en dårlig ide at indkalde til møder i julemåneden og op til påske samt tvivl om projektet når at blive BR-behandlet indenfor tidsfristen. Hans/FURBO, 222F sluttede af med at bemærke, at da Boligkontoret er længere fremme end os, kan vi VANDSTATUS Situationen pr. 30. nov. 2013: Juni nov. 2006: (ref.) m 3 Juni nov. 2012: m 3 Juni nov. 2013: m 3 Mængderne er det faktiske vandforbrug for hele Midtpunktet. For at undgå påvirkning fra de mange tomme lejligheder når vi vurderer udviklingen i forbruget, ser vi på gruppen af blokke, som ikke er berørt af PCB-renoveringen og plejehjemsbyggeriet. Herved får vi: Merforbrug i november i år i forhold til november sidste år: ca. 11 % Merforbrug i regnskabsåret i forhold til tilsvarende 6 måneder sidste år: ca. 6 % Besparelse i regnskabsåret i forhold til tilsvarende 6 måneder i referenceåret: ca. 25 % Venlig hilsen Teknik/Miljø Udvalget v/ole Andersen tlf.: , 17

17 drage nytte af deres ressourcer, men han ser gerne at vi på sigt kommer videre i FM regi. Tobias/BR-FU projektet kan godt nå BR-behandling, der er 2 BR-møder inden vi skal give tilsagn. Projektet er udgiftsneutralt og BR-FU lægger det ud til debat, når det er klart. 4.c Andre udvalg PCB-følgegruppen Tobias/BR-FU er nyt BR-FU medlem i PCB-følgegruppen. Børne- og ungdomsudvalget Ca. 75 børn og 50 voksne er tilmeldt Juletræsfesten på søndag. Næste møde i Børne- og Ungdomsudvalget er annonceret til at finde sted torsdag den 12. december 2013 kl. 19:30 - i Servicecentralen. Udvalget er åbent og der er også i Børne- og ungdomsudvalget brug for nye medlemmer. Furesø Boligselskab Gerd/FURBO Det årlige repræsentantskabsmøde har været afholdt. Repræsentantskabet er den øverste myndighed. Ingen af de 5 indbudte FM-repræsentanter deltog, der var afbud fra 1. Erik/80F blev valgt ind i bestyrelsen, Gerd/206G fortsætter som formand, Anette Ågard Nielsen/Nordvænget fortsætter som næstformand. Bolignetudvalget Michael/BNU Der er udvalgsmøde i morgen, hvor jeg ikke selv kan være til stede. På dagsorden er dialog med beboer, der har fået sat sin hastighed ned pga. uhensigtsmæssig adfærd. Desuden generel snak om teknik samt drøftelse af tilbud fra DKTV om tilkøb af båndbrede. DKTV kontrakten forlænges et år. I øvrigt er vores server pt. SPAMramt. Debat: Berit/141E efterlyste udvalgenes mødedatoer og nævnte at det måske vil være hensigtsmæssig med en stor mødekalender i vinduet. Ann-Charlotte/239A erindrede BNU om at få valgt en følgegruppe, som kan være med på sidelinjen, når Bolignettet (formentlig) skal opsiges til næste år i november med ophør medio juni Forslag om kalender på web, men en udbygning af hjemmesiden kræver penge. Følgegrupper Gerd/FURBO oplyste at Skema B vedr. boligombygninger er godkendt i kommunen. Vi kan nu gå i gang med projektet, jf. de af blokrådet godkendte principper for boligomdannelser. 5. Blokrådssager BR-sag 466.a: Driftsregnskab Debat om revisorbemærkning: Har den effekt? spurgte Erling/blok 33. Frank/KAB forklarede, at der var truffet en 2-årig aftale med tilsynsmyndigheden, og at man herfra ikke ville forlange en øjeblikkelig udligning. Flere undrede sig over, at størrelsen af tabet på ledige boliger er på over 4 mio. kr., især med den indsats der har været lokalt for at få udlejet boliger, bemærkede Berit/141E Måske er en del af årsagen sagde Gerd/FURBO måden vi udbyder tomme boliger på. Hvis en lejer hopper fra umiddelbart før kontrakt- 18

18 underskrivelse, eller hvis vedkommende ikke kan godkendes af kommunen, skal der startes forfra. Anne/KAB bekræftede, at tallet er renset for de øvrige projekter så det er ikke en fejl. Afstemning Taget til efterretning: 10 for, 0 imod og 2 undlod at stemme. 6. Eventuelt John/57B undrede sig over forskellen i kvadratmeterprisen han betaler 231 kr. mere i husleje end naboen overfor. Frank/KAB forklarede, at jo mindre en lejlighed er jo færre kvadratmeter fordeles udgifterne til tekniske installationer. Debat om unge der igen, igen tager ophold i indre gangstrøg: Udveksling af erfaringer om hvad der kan gøres for at få de unge ud af blokkene. SMS-kæder, hvor beboere hurtigt kontakter hinanden og mødes på indre gangstrøg til en hyggelig snak, har angiveligt en positiv effekt på de unge de forsvinder. VARMEØKONOMI Status pr. 30. nov. 2013: Variabel fjernv. kr ,- Aconto rådighed kr ,- Overskud kr ,- Det ser ud som, der er fart på opsparingen første halvår har givet et overskud på aconto varmeregnskabet på godt kr. 2,2 mio. Mange af pengene tilkommer beboerne, men vi skal også huske, at en del skal tilbagebetales for tomme lejligheder i forbindelse med PBCrenoveringen og plejehjemsbyggeriet, hvor der er betalt aconto varme. Venlig hilsen Teknik/Miljø Udvalget v/ Ole Andersen tlf.: , Problemet med de unge der hænger ud er blandt andet, at de ryger, sviner og skaber utryghed. I øvrigt bor mange af de unge angiveligt ikke i Farum Midtpunkt, men finder at de er i deres ret til at bruge os som varmestue. Spørgsmålet er hvordan vi får dem guidet til kommunale klub tilbud og hvad med uddannelse og job? BR-MØDER januar 1. maj 4. september 6. februar 3. juni 2. oktober 4. marts juli mødefri 4. november 3. april 6. august 2. december 19

19 PRAKTISKE OPLYSNINGER BEBOERHOTEL Depositum: 200 kr. 1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat. Leje sker gennem Ejendomskontoret. Værelserne er møblerede, har dynetæpper og hovedpuder; toilet med håndbruser. Beskedent, men pænt. Værelserne er røg- og dyrefri. BLADUDVALGET Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon Mail: BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon Mail: BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat mandag i ulige uger samt før blokrådsmødet (se datoer i kalenderen s. 23) Medlemmer af BR-FU er for tiden: Navn Bopæl Tlf Blok Bent 34D Tobias 143E Asger 296A Michael 452D Følgende blokke står for tur til BR-FU Blok C Blok Blok Blok Besked om medlemskab af BR-FU skal gives i god tid, da turen ellers skal gå videre til næste blok. BLOKRÅDETS SEKRETARIAT Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon / Mobil Mail: Personlige henvendelser: Mandag Torsdag Henvendelser på mail, telefon eller mobil: Sekretæren træffes sædvanligvis mandag torsdag I Sekretariatet kan du få information om alt i Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til blokrådssager m.v. Desuden laves annoncer og meddelelser til ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering, husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydelser, sange, blok-hæfter og plastlaminerede dørskilte. Vi har farveprintere i både A4 og A3. BLØDE GÅRDMÆND Anita telefon: hverdage kl Vikar: Jørgen telefon: BOLIGNET Ved problemer kontakt Dansk Kabel TV telefon: eller læs bloggen: BORETIDER Mandag fredag: Lørdag, søndag, helligdage: EJENDOMSKONTOR Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon / Fax Mail: Personlige henvendelser: Mandag fredag: Mandag tillige: Telefoniske henvendelser: Mandag torsdag: Fredag: Man kan altid indtale sin besked på telefonsvareren uden for åbningstiderne. Husk navn, adresse og telefonnummer. 20

20 FALCK-VAGTEN Vagttelefon ved vandskade, skade efter brand, elevatorstop, manglende vand el. varme og lignende katastrofer: Telefon: , abonnementsnr.: FARUM ITV Farum ITV er bebyggelsens interne infokanal. Henv.: BRs Sekretariat tlf.: FOREBYGGELSESKONSULENT Michael: Telefon: Mail: FORKORTELSER ABF Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg BL Boligselskabernes Landsforening BNU Bolignetudvalget BR Blokrådet BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg BRM Blokrådsmøde BRS Blokrådssekretariatet BU Bladudvalget BUU Børne- og Ungdomsudvalget DBU Driftsbudgetudvalget EJK Ejendomskontoret FAU Friarealudvalget FURBO Furesø Boligselskab FK Furesø Kommune FM Farum Midtpunkt FV Fjernvarmeværket ITA IT KAB Københavns Almindelige Boligselskab LLO Lejernes Landsorganisation MP Beboerbladet»Midtpunktet«MSFG Miljøsagsfølgegruppe NB Nærbiksen SC Servicecentralen SH Spisehuset SL Selskabslokalerne TMU Teknik/Miljø Udvalget ØU Økonomiudvalget GENBRUGSEN Paltholmterrasserne 2A Telefon: Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: Vi køber ikke, men tager med glæde imod næsten alt. Genbrugsen drives af frivillige. GENHUSNINGSKOORDINATOR Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15 Trine telefon: (indtal evt. besked) mail: IT Netcaféen i Servicecentralen alle aldre Søndag KAB Vester Voldgade København V. Telefon: Mail: KATTEPROJEKTET Blokrådets projekt vedrørende vilde/bortløbne katte. Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne tamkatte koster 75 kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr ved udlevering af katten til ejeren. Henvendelse: Annelise og Asger telefon KLUBBER Backgammon klubben Sidste onsdag i måneden kl i Seniorklubbens lokaler, Nygårdterr. 215 Kontakt: Per telefon Dartklubben Nygårdterrasserne 228A Farum Dart Klubs formål er at fremme kendskabet til Dart under Dansk Dart Union. Vi spiller og hygger mandage og torsdage Medlemmer kan optages det år, de fylder 10 år. Kontingent (½ år) senior: 300,- kr. junior (u. 16 år): 125,- kr. Formand: Karsten Jørgensen telefon Fiskeklubben Nygårdterrasserne 219A Åben 1. onsdag i måneden Kontakt Jan Malmros telefon

21 Litra X Nygårdterrasserne 228A Klub for interesserede i jernbaner i størrelse H0. Der køres og bygges for medlemmer torsdage kl samt efter aftale. Kontingent: senior: 200,- kr. pr. kvt. junior: 100,- kr. pr. kvt. Kontaktperson: Jeppe tlf.: Seniorklubben i Farum Midtpunkt Nygårdterrasserne 215 For alle beboere i Furesø Boligselskab over 50 år. Alle tirsdage kl samt 1. og 3. torsdag i måneden kl Kontaktperson: Bjarne Stubbegaard tlf.: NÆRBIKSEN Nygårdterrasserne 212 Telefon / Fax Åbningstider Mandag fredag Lørdag søndag: Udbringning 25,- kr. Ring onsdag eller fredag kl og få varerne bragt om eftermiddagen. Dankort-automat. Lynlotto og tips. Købmænd: Seref og Ergin POLITI / ALARMCENTRAL Øjeblikkelig fare: Ring 112 Anmeldelser: Ring 114 PRAKTISKE TIPS Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler og afbrydes med tilfældige mellemrum. Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes mandag fredag kl Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr. Det må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer i parkeringsarealerne. Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md. Alle elevatorer aktiveres med nøglebrikken til egen blok. Tilladelse til opsætning af parabol fås hos driftschefen i KAB. Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt). RADIO/TV & TELEFONI Dansk Kabel TV telefon: YouSee telefon: TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV: Oprettelse: 595,- kr. Pakkeskift: 315,- kr. Flytning 295,- kr. Grundpakke: Mellempakke: Fuldpakke: Abonnement betales kvartalsvis forud. 85,88 kr./md 251,19 kr./md 350,11 kr./md Telefoni leveret af Dansk Kabel TV Oprettelse: gratis Portering af telefonnummer: 125,- kr. Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere information og priser. YouSee Plus kræver minimum mellempakke; kontakt YouSee direkte. SELSKABSLOKALER Nygårdterrasserne 206 Selskabslokalerne lejes ved henvendelse til Ejendomskontoret. Plads til 60 personer. To velmøblerede sale, garderobe og toiletter. Alt i service og køkkengrej, komfur og opvaskemaskine. Musikanlæg kan lånes. Pris weekend: kr. + depositum 500 kr. (inklusiv almindelig rengøring). Pris hverdage: kr. + depositum 500 kr. (inklusiv almindelig rengøring). 22

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 468 til blokrådsmødet torsdag den 6. februar 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 7. januar 2014 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 til blokrådsmødet tirsdag den 3. september 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. august 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 473 til blokrådsmødet torsdag den 7. august 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. juni 2014 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet.

Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet. Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet. DAGSORDEN MIDTPUNKTET 465 til blokrådsmødet tirsdag den 5. november 2013 kl. 19 30 1.

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 464 INDHOLD MIDTPUNKTET 464

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 464 INDHOLD MIDTPUNKTET 464 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 464 til blokrådsmødet tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. september 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 459 til blokrådsmødet torsdag den 4. april 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 5. marts 2013 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Husorden. for. Farum Midtpunkt. Furesø Boligselskab. Furesø Boligselskab 4106-0 Farum Midtpunkt Revideret i h.t. blokrådssag den 5.

Husorden. for. Farum Midtpunkt. Furesø Boligselskab. Furesø Boligselskab 4106-0 Farum Midtpunkt Revideret i h.t. blokrådssag den 5. for Farum Midtpunkt Furesø Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

1) Helligdag og dag før helligdag Prissættes som fredag. Dag før helligdag er torsdag før Bededag og onsdag før Kr. Himmelfartsdag

1) Helligdag og dag før helligdag Prissættes som fredag. Dag før helligdag er torsdag før Bededag og onsdag før Kr. Himmelfartsdag Udlejning Udlejning koordineres via telefon 22 57 35 14. Telefonen er åben mandage fra kl. 17.00 til 19.00 (tirsdage når mandag er helligdag). Det er ikke muligt at indtale besked til telefonen. Spørgsmål

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere