DAGSORDEN MIDTPUNKTET 467

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN MIDTPUNKTET 467"

Transkript

1

2 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 467 til blokrådsmødet tirsdag den 7. januar 2014 kl Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. december Meddelelser og debat: a. Indlæg fra gæster b. Blokrådets Forretningsudvalg c. Andre udvalg 5. Blokrådssager: a. Ajourføring af husorden (s 10) b. Forhøjelse af depositum for leje af plads i garagebur (s 11) c. Selskabslokaler (s 14) d. Opgradering af Bolignettet (s 14) 6. Eventuelt Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne INDHOLD MIDTPUNKTET 467 Side Indhold 3 Endnu et projekt går i gang 4 Bolignetudvalget ændrer status budgetmøde gode råd 6 Et ganske særligt Nytår 8 Sivsko, vanter og ørevarmere 9 Flis med stjernestøv? 10 Blokrådssager 11 Har de vandfald i lejligheden? 12 Vinterstemning 16 Referat af Blokrådsmødet 3. december Der var jo også nogle terrasser der skulle vandes! 19 Ikke alle pengene er til os (øv!) 20 Praktiske oplysninger 2

3 Renovering af lavtage Af Bente Heltberg, projektleder KAB Foto: Lavtage (fotograf ubekendt) Furesø Kommune godkendte projektet på byrådsmødet i oktober måned. Det er firmaet Adserballe & Knudsen A/S, der skal udføre arbejdet. Efter den foreløbige tidsplan vil projektet starte til foråret, og vil være afsluttet i efteråret I vinteren vil projektet ligge stille, da den grønne sedum vækst på tagene ikke kan oplægges i meget koldt vejr. Det er planen, at renoveringen begynder i Nygårdsterrasserne i blok 35 og 36, og fortsætter i resten af Nygårdsterrasserne og derefter i Bybækterrasserne og slutter af i Paltholmterrasserne. Samtidig med renoveringen af lavtagene vil der blive udført isolering af vestvægge i A og D boligerne. For at arbejdet kan udføres, er det nødvendigt med adgang til boliger og terrasser. Der vil blive udsendt mere information til hver beboer, før arbejdet går i gang. Her vil der være beskrivelse af hvornår arbejdet bliver udført i din bolig, hvad der udføres, hvor du skal rydde og meget mere. 3

4 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG VALG AF MEDLEMMER TIL BOLIGNETUDVALGET I 2014 skal Blokrådet tage stilling til blandt andet om driften af Farum Midtpunkts bolignet skal sendes i udbud. Tiden med det nuværende Bolignet har dokumenteret, hvor vigtigt det er at vi i Farum Midtpunkt holder et højt ITniveau for at kunne både fastholde og tiltrække beboere, som lægger vægt på hurtig og billig internet. Derfor er det vigtigt at Bolignettet konstant fremtidssikres, og at der afsættes den fornødne økonomi hertil. For at kunne tage stilling til fordele og ulemper ved skift af serviceudbyder kræves blandt andet rådgivning fra eksternt firma, udarbejdelse af udbudsmateriale og selvfølgelig accept fra beboerne om vilkår og økonomi. Det vil sige at der i forløbet skal være afsat tid til udvalgs- og BR-behandling med mere. En sådan proces kræver tid, og derfor haster det med at få omdannet det nuværende Bolignetudvalg til et lukket Bolignetudvalg, hvis kommissorium er at være med til at sikre at Farum Midtpunkt fortsat har et stabilt, hurtigt og billigt Bolignet. I øjeblikket arbejder en gruppe beboere i et åbent udvalg, hvor man kan komme til og gå fra alt efter tid og interesse for de emner der drøftes. Når der skal ekstern rådgivning ind over en sag eller emne, er der i Farum Midtpunkt tradition for at nedsætte et lukket udvalg med højst 7 medlemmer, jf. Blokrådets Forretningsorden. Hvis du er interesseret i at blive medlem af Bolignetudvalget, er deadline for indgivelse af dit kandidatur til behandling på BR-møde 468, torsdag den 16. januar

5 BUDGETMØDE Samtlige beboere og udvalg er velkomne til budgetmøde Mødet afholdes tirsdag den 21. januar 2014, kl. 19:00 i Servicecentralen. MØD NYE MENNESKER BESØG GENBRUGSSTATIONEN På den kommunale Genbrugsstation det er næsten lige rundt om hjørnet kan du helt gratis aflevere stort og småt affald, eksempelvis udtjente sofaarrangementer, metal og elektronik med mere. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal placere dit affald hjælper det flinke opsynspersonale gerne med vejledning. Genbrugsstationen på Gammelgårdsvej har åbent alle ugens dage mellem kl VINTERVEJR OG GLATTE GANGSTRØG Pas på pas på! Der er glat på især vestblok-gangstrøget om vinteren. Når frysepunktet nærmer sig 0 grader, er der visse steder på grund af underafkøling fare for at miste fodfæstet på Farum Midtpunkt ellers flot ryddede stier og trapper. 5

6 ET LYSENDE IKON Stearinlysene spejler sig gennem ruden i de nøgne træer udenfor og gør rødvinen smuk og gennemsigtig i mit eneste antikke vinglas. Jeg sidder og holder mørkning på en af årets sidste dage og prøver at gøre status over Først på det globale plan: Verdensøkonomien er stadig stagnerende, der er borgerkrige og massedemonstrationer mod korrupte regimer, og etniske og religiøse konflikter i mange u-lande. Men først og fremmest vil vi nok huske året på grund af de frygtelige naturkatastrofer, hvor tusinder af mennesker er omkommet eller har mistet hus og ejendom. På det lokale plan (Danmark-Farum.): Her har vi også haft en af de største orkaner inden for de sidste hundrede år, med så store oversvømmelser, at hundreder har fået deres huse ødelagte. Og så har vores politikere brugt så megen tid på at kigge hinanden i kortene, indkalde til samråd og foranstalte undersøgelser, at de ikke har haft megen tid til det egentlige politiske arbejde med at skabe vækst og arbejdspladser og forbedre forholdene for de svageste. Og endelig er der det private plan: Her kan jeg glæde mig over, at den nærmeste familie er ved godt helbred og har et arbejde de er glade for. Og jeg selv trives stadig i min lille sporvognslejlighed med den store hængepil og fugleliv på altanrækværket samt den daglige kontakt med Midtpunktets kulturelle mangfoldighed. 6

7 Men rødvinen stiger mig vist til hovedet, for pludselig tegner der sig mod de sorte våde træer ude i tågen et lysende portræt af Nelson Mandelas milde træk og mange smilerynker i øjenkrogene. Og en kæde af gospelsyngende skygger danser forbi mine øjne. Først er det den afrikanske befolkning, der hylder ham ved hans begravelse. For hans enestående lange seje kamp mod apartheidstyrets undertrykkelse af de sorte. En kamp der bragte ham 27 år bag tremmer på fangeøen Robben Island og siden helt til tops som den første sorte sydafrikanske præsident. En post der gjorde det muligt for ham at starte en omfattende demokratiseringsproces, hvor alle mennesker i landet uanset farve, tro og køn får ligeværd og i hvert fald i teorien lige muligheder. Med samme ret til uddannelse og arbejde og ret til frit at kunne gi udtryk for deres mening. Men noget af det som måske nok har vakt størst beundring, er hans ønske om at tilgive sine tidligere fjender. Hans forsoningspolitik. Men måske har jeg kigget for dybt i glasset. For lidt efter forvandles skyggerne sig til Midtpunktets beboere der nytårsaften som en syngende og dansende lyskæde strømmer hen mod Stenalderpladsen for her at bekræfte over for hinanden en fælles tro på de værdier, som Mandela blev hyldet for. Og først efter at ha givet håndslag herpå, går de i gang med at skyde nytår ind. Mens jeg tømmer mit rødvinsglas ønsker jeg alle i Midtpunktet og resten af verden et grønt og mere bæredygtigt 2014! annelise, 2 c 7

8 M W h SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET LIGE NU Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget Forbrug Forventet Aktuelt Vurdering af november: Så sluttede festen! Når der korrigeres for graddage og tomme boliger, har vi brugt lidt for meget varme i november JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ Kilde: KAB, Energiområdet Varmeforbruget i november var på Budgettet for november var på Besparelsen var således på November måned havde 314 graddage, hvor normalen er 341. Besparelsen udgør 18½ % i forhold til månedens budget. Graddagekorrigerer vi forbruget altså tager højde for det milde vejr i måneden så falder besparelsen til ca. 13½ %. Samtidig mener vi, at de tomme lejligheder bidrager med at reducere energiforbruget med %, og så MWh (megawatt timer) MWh 447 MWh ligner det en balance i regnskabet måske endda lidt til den kedelige side, så der alt andet lige er tale om et lille merforbrug i de lejligheder, der er i brug. Så husk de varme sokker! 8

9 NYT FRA EJENDOMSKONTORET ALLE FARUM MIDTPUNKTS AFFALDSCONTAINERE ER AFLÅST I TIDSRUMMET 31. DECEMBER 2013 KL. 19: JANUAR 2013 KL. 08:00 BRUGTE JULETRÆER Brugte juletræer skal placeres på vendepladserne ved siden af containerne. Husk at afmontere julepynten, da træerne genanvendes til flis. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR EJENDOMSKONTORET BLOKRÅDETSFORRETNINGSUDVALG OG BLOKRÅDETS SEKRETARIAT ØNSKER BEBOERNE I FARUM MIDTPUNKT EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. 9

10 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 467 BR-sag 467.a: Ajourføring af husorden Forslagsstiller: Blokrådets Forretningsudvalg Sidst Husorden for Farum Midtpunkt blev revideret var i april 2011, hvor Blokrådet ved BR-sag 437.a vedtog Genindførelse af tilladelse til husdyrhold. En kritisk gennemlæsning af husordenen på baggrund af henvendelsen fra blok 21 vedr. uklarhed om, hvorvidt alle husstande i Farum Midtpunkt er omfattet af en fælles glas- og kummeforsikring har foranlediget behovet for en ajourføring af flere afsnit. På BR-møde 465 blev oplyst, jf. Midtpunktet 466, side 30 at Farum Midtpunkt ikke længere er omfattet af en fællesforsikring der dækker glas- og kummeskader. Men desværre står der noget andet i gældende husorden, jf. afsnittet Forsikring, side 4, og det jo mildest talt noget rod. Blokrådets Forretningsudvalg indstiller til Blokrådet at afsnittet Forsikring ændres til: FORSIKRING (side 4 af 11) Alle husstande opfordres til at have en husstands- eller familieforsikring, da lejernes indbo ved brand, brandskade, vandskade, vandskade som følge af rør- eller radiatorsprængning, utætte tage og terrasser, indbrud og forsøg på indbrud mv. ikke er omfattet af ejendommens forsikring. Og at flg. afsnit opdateres til: AFFALD (side 2 af 11) Køkkenaffald anbringes i de af ejendommen opsatte affaldsmolokker på stamvejene. Småt brændbart affald og pap anbringes i de af ejendommen mærkede containere på stamvejene/vendepladser. Bemærk! Containerne må ikke benyttes til køkkenaffald, elektronik og storaffald mv. Aviser og ugeblade anbringes i de opstillede papircontainere på stamvejene Flasker anbringes i de opstillede flaskecontainere på stamvejene. Der må ikke henstilles affald uden for de autoriserede containere, jf. ovenstående. BARNEVOGNE, CYKLER MED MERE (side 3 af 11) For at sikre fri passage i blokkene må barnevogne, cykler, anhængere mv. ikke henstilles uden for de til formålet mrk. områder i blokkenes indre gangstrøg. Blokkene har rum, stativer eller pladser der er mrk. til henstilling af cykler mv. Bemærk! Indkøbsvogne skal omgående returneres til Bytorvet og må ikke henstilles i bebyggelsen. 10

11 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 467 LEG OG BOLDSPIL (side 9 af 11) Lad ikke børnene lege eller opholde sig på stamvejene, i P-områderne eller ved nedgange til P-områderne og andre steder hvor de kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træbeklædning, beton eller cortenplader eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens udearealer. OBS! Gældende husorden for Farum Midtpunkt er tilgængelig på: &q=husorden+farum+midtpunkt eller kan rekvireres ved at skrive til Huslejekonsekvenser: Ingen Afstemningstema: Blokrådet godkender ovenstående ændringer af Husorden for Farum Midtpunkt. BR-sag 467.b: Forhøjelse af depositum for leje af plads i garagebur Forslagsstiller: Ejendomskontoret Ønsket om en markant forhøjelse af indskuddet til fremover at være kr. uanset type af garagebur skyldes stigende problemer med at få nøglerne retur, når lejemålet ophører ved eksempelvis fraflytning. Ejendomskontorets personale bruger uforholdsmæssigt meget tid på at få beboerne til at aflevere nøglerne. I flere tilfælde har den manglende nøgleaflevering resulteret i, at det har været nødvendigt at effektuere en låseomstilling, det vil sige der bliver sat ny cylinder i låsen. Det koster mandetimer som tages fra andre opgaver. ENERGIHJØRNET Regnskabsåret 2012/13 Vand Vandregningen vi skulle dele var på Opkrævet aconto vand er udlignet ved: Tilbagebetaling til beboerne, herunder tomme lejligheder Efterbetaling fra beboerne ca. kr. 8,0 mio. ca. kr. 9,6 mio. ca. kr. 2,9 mio. ca. kr. 1,3 mio. - Og til læsning af den uhyggelige del af regnskabet: Vandregningen til 4 familier lå i intervallet ca. kr ,- til ca. kr ,-. Hvilket vist er ødelæggende for ethvert husholdningsbudget. Venlig hilsen Teknik/Miljø Udvalget v/ Ole Andersen tlf.: , 11

12 Vinter på Stenalderpladsen Foto: Hans, 222F (26. december 2008) 12 13

13 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 467 Nuværende depositum Enkelt bur: kr. Dobbelt bur: kr. Fællesbur: kr. Depositum efter 1. april 2014 Enkelt-, dobbelt- eller fællesbur: kr. Depositummet refunderes fuldt ud, hvis lejer senest 3 dage efter ophør af lejekontrakten eller fraflytning har afleveret samtlige af de nøgler man har modtaget til det pågældende garagebur. Nøglerne afleveres på ejendomskontoret. Mangler en nøgle fratrækkes 500 kr. fra depositummet. Huslejekonsekvenser: Ingen Afstemningstema: Depositum for leje af garagebur vil for lejekontrakter indgået efter 1. april 2014 udgøre kr. BR-sag 467.c: Selskabslokalerne Forslagsstiller: Ejendomskontoret Selskabslokalerne i 206 er lidt trætte i betrækket måske vil det hjælpe med ny kunst på væggene, nye farver eller? Men inden vi går i gang med at bygge luftkasteller, må vi have afklaret hvordan den økonomiske situation er. Der ikke er afsat penge til forbedringer i budget , så ingen penge herfra. Men der er en anden mulighed Blokrådets Forretningsudvalg foreslog, at vi søgte om kr. fra det gennem 5 år opsparede overskud fra Genbrugsen. På kontoen står i øjeblikket kr. Finn, der er kontaktpersonen til beboeraktiviteten Genbrugsen, har sagt god for ideen. Hvis Blokrådet frigiver beløbet, vil vi forelægge en mere detaljeret beskrivelse af, hvad vi forestiller os pengene skal bruges til samt et budget - til blokrådets godkendelse. Huslejekonsekvenser: Ingen Afstemningstema: Blokrådet godkender, at der frigives kr. til ovennævnte formål. BR-sag 467.d: Opgradering af Bolignettet Forslagsstiller: Bolignetudvalget Bolignettet i Farum Midtpunkt har indtil for nylig delt en fælles Internetlinje på 500/500 Mbit/s. Udviklingen inden for den seneste tid har imidlertid vist, at der er brug for en fordobling af kapaciteten, hvis vi skal leve op til målsætningen om løbende at opgradere den fælles Internetlinje, med henblik på i videst mulig omfang at have en stabil og hurtig internetforbindelse inden for den økonomi der er til rådighed. 14

14 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 467 Behovet for en opgradering er dokumenteret via blandt andet målinger. De viser, at i tidsrummet er det helt galt med båndkapaciteten. Det er utilfredsstilende, og vi har modtaget en del klager over sløvt internet. Heldigvis er der i Antennebudgettet for 2013/2014 luft til at fordoble kapaciteten, uden at det udløser huslejestigning. Bolignetudvalget anbefaler, at Blokrådet godkender tilbuddet fra Dansk Kabel TV om for kr./md. (ex. moms), at opgradere Farum Midtpunkts fælles Internetlinje til 1/1Gbit/s. Et tilbud vi har hørt skulle være meget favorabelt. Huslejekonsekvenser: Ingen udgiften er dækket af antennebudgettet. Afstemningstema: Blokrådet vedtager, at Bolignettets internetlinje opgraderes til 1/1 Gbit/s. Foto: Hans, 222F 15

15 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE december Godkendelse af dirigent (Tobias, BR-FU) 2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 3. Godkendelse af referat fra november 2013 (Godk. u/bemærkn.) 4. Meddelelser og debat: a. Indlæg fra gæster b. Blokrådets Forretningsudvalg c. Andre udvalg 5. Blokrådssager: (afstemning:) a. Driftsregnskab (10/0/2) 6. Eventuelt STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER Blok Navn Adr. Telefon A Gerd 206G Mogens 221C B Pia 20D Erik 80F 24 Tobias 143E Berit 141E Uden stemmeret: Frank Carlsen/EJK, Anne Brønnum/KAB Blok Navn Adr. Telefon 31 Anne-Charlotte 239A 32 Niels 253F 33 Vibeke 260A Erling 262A 46 Michael 452D Sebastian 456C 1. Godkendelse af dirigent Tobias, BR-FU blev godkendt som dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 3. Godkendelse af referat fra november 2013 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 4. Meddelelser og debat 4.a Indlæg fra gæster Ingen gæster på dette møde. 4.b Blokrådets Forretningsudvalg Nyt medlem til Blokrådets forretningsudvalg Blok A har givet stafetten videre til blok 46. Tusind tak til Bjarne for dit engagement i beboerdemokratiet. Vi kommer til at savne dig, og held og lykke med dit fremtidige virke i Kagerup. Velkommen til Michael fra blok 46, der ikke er ny i BR-FU arbejdet. Michael har været med i BR-FU i et år de sidste måneder dog kun som observatør. Med udgangen af februar måned 2014 udløber blok 36 s BR-FU periode. Turen er herefter kommet til blok 35. Blok 35 bedes snarest meddele 16

16 BR-sekretariatet om blokken stiller med et BR-FU medlem. Budget Udvalgene erindres om at budgetønsker skal være BR-sekretariatet i hænde senest den 5. december Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 19 afholdes budgetmøde, hvor budgetoplægget for præsenteres for interesserede beboere og udvalgsmedlemmer. Softwarefejl på dørstationer I flere måneder har nogle beboere været plaget af spøgelsesopkald, og en række dørstationers displays er så sløve med at vise adgangssymbolet, at folk ikke når at reagere før døren igen er blokeret. Irriterende! Teknikerne arbejder selvfølgelig på højtryk for at få fejlene udbedret. Udlejningssituationen Ingen boliger til øjeblikkelig udlejning i skrivende stund, men ventelisten til især de store boliger er tynd. Udvikling af beboerdemokratiet Tobias/BR-FU orienterede kort om mødet den 2. december, hvor BR-FU sammen med Hans/222F og Christian Fries/KAB afholdt indledende møde i Servicecentralen om beboerdemokratiets fremtid med fokus på rekruttering af yngre beboere. Christian havde inviteret Charlotte Sommer fra Boligkontoret Danmark, som han er i ERFA gruppe med. Under mødet viste det sig ret hurtigt, at der er sammenfald mellem vores ønsker og det projekt som Boligkontoret har fået midler til at gennemføre, så hvorfor ikke komme med i deres forsøgsordning? Fordelen er at der stilles ressourcer og en medarbejder til rådighed, men vi skal skynde os for de skal have besked i februar. Debat: Under debatten blev fremhævet, at tidsfristen er kort, at det er en dårlig ide at indkalde til møder i julemåneden og op til påske samt tvivl om projektet når at blive BR-behandlet indenfor tidsfristen. Hans/FURBO, 222F sluttede af med at bemærke, at da Boligkontoret er længere fremme end os, kan vi VANDSTATUS Situationen pr. 30. nov. 2013: Juni nov. 2006: (ref.) m 3 Juni nov. 2012: m 3 Juni nov. 2013: m 3 Mængderne er det faktiske vandforbrug for hele Midtpunktet. For at undgå påvirkning fra de mange tomme lejligheder når vi vurderer udviklingen i forbruget, ser vi på gruppen af blokke, som ikke er berørt af PCB-renoveringen og plejehjemsbyggeriet. Herved får vi: Merforbrug i november i år i forhold til november sidste år: ca. 11 % Merforbrug i regnskabsåret i forhold til tilsvarende 6 måneder sidste år: ca. 6 % Besparelse i regnskabsåret i forhold til tilsvarende 6 måneder i referenceåret: ca. 25 % Venlig hilsen Teknik/Miljø Udvalget v/ole Andersen tlf.: , 17

17 drage nytte af deres ressourcer, men han ser gerne at vi på sigt kommer videre i FM regi. Tobias/BR-FU projektet kan godt nå BR-behandling, der er 2 BR-møder inden vi skal give tilsagn. Projektet er udgiftsneutralt og BR-FU lægger det ud til debat, når det er klart. 4.c Andre udvalg PCB-følgegruppen Tobias/BR-FU er nyt BR-FU medlem i PCB-følgegruppen. Børne- og ungdomsudvalget Ca. 75 børn og 50 voksne er tilmeldt Juletræsfesten på søndag. Næste møde i Børne- og Ungdomsudvalget er annonceret til at finde sted torsdag den 12. december 2013 kl. 19:30 - i Servicecentralen. Udvalget er åbent og der er også i Børne- og ungdomsudvalget brug for nye medlemmer. Furesø Boligselskab Gerd/FURBO Det årlige repræsentantskabsmøde har været afholdt. Repræsentantskabet er den øverste myndighed. Ingen af de 5 indbudte FM-repræsentanter deltog, der var afbud fra 1. Erik/80F blev valgt ind i bestyrelsen, Gerd/206G fortsætter som formand, Anette Ågard Nielsen/Nordvænget fortsætter som næstformand. Bolignetudvalget Michael/BNU Der er udvalgsmøde i morgen, hvor jeg ikke selv kan være til stede. På dagsorden er dialog med beboer, der har fået sat sin hastighed ned pga. uhensigtsmæssig adfærd. Desuden generel snak om teknik samt drøftelse af tilbud fra DKTV om tilkøb af båndbrede. DKTV kontrakten forlænges et år. I øvrigt er vores server pt. SPAMramt. Debat: Berit/141E efterlyste udvalgenes mødedatoer og nævnte at det måske vil være hensigtsmæssig med en stor mødekalender i vinduet. Ann-Charlotte/239A erindrede BNU om at få valgt en følgegruppe, som kan være med på sidelinjen, når Bolignettet (formentlig) skal opsiges til næste år i november med ophør medio juni Forslag om kalender på web, men en udbygning af hjemmesiden kræver penge. Følgegrupper Gerd/FURBO oplyste at Skema B vedr. boligombygninger er godkendt i kommunen. Vi kan nu gå i gang med projektet, jf. de af blokrådet godkendte principper for boligomdannelser. 5. Blokrådssager BR-sag 466.a: Driftsregnskab Debat om revisorbemærkning: Har den effekt? spurgte Erling/blok 33. Frank/KAB forklarede, at der var truffet en 2-årig aftale med tilsynsmyndigheden, og at man herfra ikke ville forlange en øjeblikkelig udligning. Flere undrede sig over, at størrelsen af tabet på ledige boliger er på over 4 mio. kr., især med den indsats der har været lokalt for at få udlejet boliger, bemærkede Berit/141E Måske er en del af årsagen sagde Gerd/FURBO måden vi udbyder tomme boliger på. Hvis en lejer hopper fra umiddelbart før kontrakt- 18

18 underskrivelse, eller hvis vedkommende ikke kan godkendes af kommunen, skal der startes forfra. Anne/KAB bekræftede, at tallet er renset for de øvrige projekter så det er ikke en fejl. Afstemning Taget til efterretning: 10 for, 0 imod og 2 undlod at stemme. 6. Eventuelt John/57B undrede sig over forskellen i kvadratmeterprisen han betaler 231 kr. mere i husleje end naboen overfor. Frank/KAB forklarede, at jo mindre en lejlighed er jo færre kvadratmeter fordeles udgifterne til tekniske installationer. Debat om unge der igen, igen tager ophold i indre gangstrøg: Udveksling af erfaringer om hvad der kan gøres for at få de unge ud af blokkene. SMS-kæder, hvor beboere hurtigt kontakter hinanden og mødes på indre gangstrøg til en hyggelig snak, har angiveligt en positiv effekt på de unge de forsvinder. VARMEØKONOMI Status pr. 30. nov. 2013: Variabel fjernv. kr ,- Aconto rådighed kr ,- Overskud kr ,- Det ser ud som, der er fart på opsparingen første halvår har givet et overskud på aconto varmeregnskabet på godt kr. 2,2 mio. Mange af pengene tilkommer beboerne, men vi skal også huske, at en del skal tilbagebetales for tomme lejligheder i forbindelse med PBCrenoveringen og plejehjemsbyggeriet, hvor der er betalt aconto varme. Venlig hilsen Teknik/Miljø Udvalget v/ Ole Andersen tlf.: , Problemet med de unge der hænger ud er blandt andet, at de ryger, sviner og skaber utryghed. I øvrigt bor mange af de unge angiveligt ikke i Farum Midtpunkt, men finder at de er i deres ret til at bruge os som varmestue. Spørgsmålet er hvordan vi får dem guidet til kommunale klub tilbud og hvad med uddannelse og job? BR-MØDER januar 1. maj 4. september 6. februar 3. juni 2. oktober 4. marts juli mødefri 4. november 3. april 6. august 2. december 19

19 PRAKTISKE OPLYSNINGER BEBOERHOTEL Depositum: 200 kr. 1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat. Leje sker gennem Ejendomskontoret. Værelserne er møblerede, har dynetæpper og hovedpuder; toilet med håndbruser. Beskedent, men pænt. Værelserne er røg- og dyrefri. BLADUDVALGET Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon Mail: BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon Mail: BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat mandag i ulige uger samt før blokrådsmødet (se datoer i kalenderen s. 23) Medlemmer af BR-FU er for tiden: Navn Bopæl Tlf Blok Bent 34D Tobias 143E Asger 296A Michael 452D Følgende blokke står for tur til BR-FU Blok C Blok Blok Blok Besked om medlemskab af BR-FU skal gives i god tid, da turen ellers skal gå videre til næste blok. BLOKRÅDETS SEKRETARIAT Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon / Mobil Mail: Personlige henvendelser: Mandag Torsdag Henvendelser på mail, telefon eller mobil: Sekretæren træffes sædvanligvis mandag torsdag I Sekretariatet kan du få information om alt i Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til blokrådssager m.v. Desuden laves annoncer og meddelelser til ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering, husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydelser, sange, blok-hæfter og plastlaminerede dørskilte. Vi har farveprintere i både A4 og A3. BLØDE GÅRDMÆND Anita telefon: hverdage kl Vikar: Jørgen telefon: BOLIGNET Ved problemer kontakt Dansk Kabel TV telefon: eller læs bloggen: BORETIDER Mandag fredag: Lørdag, søndag, helligdage: EJENDOMSKONTOR Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon / Fax Mail: Personlige henvendelser: Mandag fredag: Mandag tillige: Telefoniske henvendelser: Mandag torsdag: Fredag: Man kan altid indtale sin besked på telefonsvareren uden for åbningstiderne. Husk navn, adresse og telefonnummer. 20

20 FALCK-VAGTEN Vagttelefon ved vandskade, skade efter brand, elevatorstop, manglende vand el. varme og lignende katastrofer: Telefon: , abonnementsnr.: FARUM ITV Farum ITV er bebyggelsens interne infokanal. Henv.: BRs Sekretariat tlf.: FOREBYGGELSESKONSULENT Michael: Telefon: Mail: FORKORTELSER ABF Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg BL Boligselskabernes Landsforening BNU Bolignetudvalget BR Blokrådet BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg BRM Blokrådsmøde BRS Blokrådssekretariatet BU Bladudvalget BUU Børne- og Ungdomsudvalget DBU Driftsbudgetudvalget EJK Ejendomskontoret FAU Friarealudvalget FURBO Furesø Boligselskab FK Furesø Kommune FM Farum Midtpunkt FV Fjernvarmeværket ITA IT KAB Københavns Almindelige Boligselskab LLO Lejernes Landsorganisation MP Beboerbladet»Midtpunktet«MSFG Miljøsagsfølgegruppe NB Nærbiksen SC Servicecentralen SH Spisehuset SL Selskabslokalerne TMU Teknik/Miljø Udvalget ØU Økonomiudvalget GENBRUGSEN Paltholmterrasserne 2A Telefon: Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: Vi køber ikke, men tager med glæde imod næsten alt. Genbrugsen drives af frivillige. GENHUSNINGSKOORDINATOR Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15 Trine telefon: (indtal evt. besked) mail: IT Netcaféen i Servicecentralen alle aldre Søndag KAB Vester Voldgade København V. Telefon: Mail: KATTEPROJEKTET Blokrådets projekt vedrørende vilde/bortløbne katte. Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne tamkatte koster 75 kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr ved udlevering af katten til ejeren. Henvendelse: Annelise og Asger telefon KLUBBER Backgammon klubben Sidste onsdag i måneden kl i Seniorklubbens lokaler, Nygårdterr. 215 Kontakt: Per telefon Dartklubben Nygårdterrasserne 228A Farum Dart Klubs formål er at fremme kendskabet til Dart under Dansk Dart Union. Vi spiller og hygger mandage og torsdage Medlemmer kan optages det år, de fylder 10 år. Kontingent (½ år) senior: 300,- kr. junior (u. 16 år): 125,- kr. Formand: Karsten Jørgensen telefon Fiskeklubben Nygårdterrasserne 219A Åben 1. onsdag i måneden Kontakt Jan Malmros telefon

21 Litra X Nygårdterrasserne 228A Klub for interesserede i jernbaner i størrelse H0. Der køres og bygges for medlemmer torsdage kl samt efter aftale. Kontingent: senior: 200,- kr. pr. kvt. junior: 100,- kr. pr. kvt. Kontaktperson: Jeppe tlf.: Seniorklubben i Farum Midtpunkt Nygårdterrasserne 215 For alle beboere i Furesø Boligselskab over 50 år. Alle tirsdage kl samt 1. og 3. torsdag i måneden kl Kontaktperson: Bjarne Stubbegaard tlf.: NÆRBIKSEN Nygårdterrasserne 212 Telefon / Fax Åbningstider Mandag fredag Lørdag søndag: Udbringning 25,- kr. Ring onsdag eller fredag kl og få varerne bragt om eftermiddagen. Dankort-automat. Lynlotto og tips. Købmænd: Seref og Ergin POLITI / ALARMCENTRAL Øjeblikkelig fare: Ring 112 Anmeldelser: Ring 114 PRAKTISKE TIPS Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler og afbrydes med tilfældige mellemrum. Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes mandag fredag kl Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr. Det må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer i parkeringsarealerne. Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md. Alle elevatorer aktiveres med nøglebrikken til egen blok. Tilladelse til opsætning af parabol fås hos driftschefen i KAB. Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt). RADIO/TV & TELEFONI Dansk Kabel TV telefon: YouSee telefon: TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV: Oprettelse: 595,- kr. Pakkeskift: 315,- kr. Flytning 295,- kr. Grundpakke: Mellempakke: Fuldpakke: Abonnement betales kvartalsvis forud. 85,88 kr./md 251,19 kr./md 350,11 kr./md Telefoni leveret af Dansk Kabel TV Oprettelse: gratis Portering af telefonnummer: 125,- kr. Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere information og priser. YouSee Plus kræver minimum mellempakke; kontakt YouSee direkte. SELSKABSLOKALER Nygårdterrasserne 206 Selskabslokalerne lejes ved henvendelse til Ejendomskontoret. Plads til 60 personer. To velmøblerede sale, garderobe og toiletter. Alt i service og køkkengrej, komfur og opvaskemaskine. Musikanlæg kan lånes. Pris weekend: kr. + depositum 500 kr. (inklusiv almindelig rengøring). Pris hverdage: kr. + depositum 500 kr. (inklusiv almindelig rengøring). 22

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 479 til blokrådsmødet tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. januar 2015 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 461

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 461 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 461 til blokrådsmødet torsdag den 6. juni 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 7. maj 2013 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Foto: Bjarne, 450D. Midtpunktet 482 Maj 2015

Foto: Bjarne, 450D. Midtpunktet 482 Maj 2015 Foto: Bjarne, 450D Midtpunktet 482 Maj 2015 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 482 til blokrådsmødet tirsdag den 5. maj 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 468 til blokrådsmødet torsdag den 6. februar 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 7. januar 2014 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 484

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 484 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 484 til blokrådsmødet torsdag den 6. august 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 4. juni 2015 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 til blokrådsmødet tirsdag den 3. september 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. august 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 489 til blokrådsmødet tirsdag den 5. januar 2016 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 1. december 2015 4. Meddelelser og

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 446

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 446 Midtpunktet 446 Februar 2012 Kom til fastelavnsfest 19.. februar kl.. 14 på Sankt Hans Plads DAGSORDEN MIDTPUNKTET 446 til blokrådsmødet torsdag den 2. februar 2012 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 472 til blokrådsmødet tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. maj 2014 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 488 INDHOLD MIDTPUNKTET 488

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 488 INDHOLD MIDTPUNKTET 488 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 488 til blokrådsmødet tirsdag den 1. december 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. november 2015 4. Meddelelser og

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Øbro95. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 477 til blokrådsmødet tirsdag den 2. december 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 4. november 2014 4. Meddelelser og

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 473 til blokrådsmødet torsdag den 7. august 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. juni 2014 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset

Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Husorden revideret på ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2008. Omdelt til samtlige beboere oktober 2009. Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 PRAKTISKE INFORMATIONER AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret,

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen

Nyhedsbrev. Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Nyhedsbrev Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk Bestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 493 til blokrådsmødet tirsdag den 3. maj 2016 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 5. april 2016 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet.

Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet. Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet. DAGSORDEN MIDTPUNKTET 465 til blokrådsmødet tirsdag den 5. november 2013 kl. 19 30 1.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden 1-3051 Østerhøj

Husorden 1-3051 Østerhøj Husorden 1-3051 Østerhøj Udsendt februar 2012 Formål med husordenen En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden og fælles om mange ting. For at skabe et

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE AFFALD CYKLER, KNALLERTER M.M. ANSØGNINGER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE AFFALD CYKLER, KNALLERTER M.M. ANSØGNINGER «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 10. december 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 10. december 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 10. december 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ INFORMATIONSGUIDE

EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ INFORMATIONSGUIDE EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 INFORMATIONSGUIDE 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Husorden side 4-5 Praktiske oplysninger side 5-10 Oversigt over bilag side 10 2 Indledning Nye ejere bydes velkommen

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Fortunen, Lyngby Boligselskab. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også,

Læs mere

Husorden 1-1036 Midgård

Husorden 1-1036 Midgård Husorden 1-1036 Midgård Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 11. december 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Thielebo-ungdomsboliger Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden Prangerhuset

Husorden Prangerhuset Husorden 1-3058 Prangerhuset Revideret på ordinært afdelingsmøde den 29. august 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden og fælles om mange ting.

Læs mere