Korup Sognenyt. Kirkeblad for Korup Sogn november december 2010 januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korup Sognenyt. Kirkeblad for Korup Sogn november december 2010 januar 2011"

Transkript

1 Korup Sognenyt Kirkeblad for Korup Sogn november december 2010 januar 2011 Myrna fra Damascus 3 Aktivitetskalender 6 Børnesiden 9 Juniorkonfirmand-afslutning 10

2 Korup Sognenyt Korup Sognenyt Korup Kirkekontor Korupvej 40, 5210 Odense NV Tlf Fax Åbent: Tirsdag-fredag kl. 9-13, torsdag tillige Henvendelse udenfor åbningstid på tlf. nr Kirkens hjemmeside Sognepræst John Børsting Mikkelsen, Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed Korupvej 45, 5210 Odense NV Tlf eller Træffes bedst i præstegården tirsdag til fredag kl og torsdag tillige kl Mandag fridag. Sognepræst Anders Finn Aastrup Allerup Bygade 54, 5220 Odense SØ Tlf Træffes på ovenstående telefonnummer. Mandag fridag. Organist Tlf Kirketjener Pernille Guldbrandt Lindstrøm Kirkesvinget 2, 5210 Odense NV. Tlf Kirkeværge Niels Holt Jeppesen Præstevej 37, 5210 Odense NV. Tlf Kirkegårdsleder Aage Vejbøl Korupvej 43, 5210 Odense NV. Træffes telefonisk kl Tlf Kirkegårdsmedarbejder Torben Jensen Korupvej 43, 5210 Odense NV Menighedsrådsformand Bjarne Pedersen Bynkevænget 20, 5210 Odense NV. Tlf Anmeldelse af fødsel til moderens bopælssogn Medbring fødselsanmeldelsen (udleveret af jordemoderen) samt kopi af begge forældres dåbsattester. Tillige evt. en kopi af vielsesattest eller den udleverede ansvars-/omsorgserklæring, såfremt forældrene ikke er gift. Senest 14 dage efter fødslen afleveres eller sendes papirerne til kirkekontoret. Dåb eller navngivning Barnet skal have et navn, inden det bliver 6 måneder. Navngivning skal ske til kirkekontoret i barnets fødesogn. Navngivning ved dåb bestilles på kirkekontoret ved den pågældende kirke, hvor man ønsker dåben foretaget. Yderligere oplysninger fås hos præsten eller kordegnen. Indtil barnet har fået navn, kan der rekvireres en fødselsattest, hvis man har brug for det. Vielse Bestil brylluppet i god tid på kirkekontoret, som informerer om, hvilke papirer man har brug for. Det samme gælder en kirkelig velsignelse. Dødsfald og begravelse Man er altid velkommen til at kontakte præsten og anmode om et besøg. Begravelsesforretninger kan være behjælpelig med de praktiske ting og de nødvendige papirer. Mindesammenkomst i Korup Sognegård kan bestilles ved henvendelse til kirkekontoret. Gravsted på Korup kirkegård aftales med graveren. Redaktion Anders Aastrup (ansvarshavende), Bjarne Pedersen og Anne Bundgaard Hansen. Layout: Boomerang. Tryk: Øko-tryk, Skjern Deadline for næste nr.: 11. januar Myrna fra Damascus Miraklernes tid er ikke forbi Myrnas hjem I nærheden af en af Damaskus gamle byporte i Soufaniyeh-kvarteret bor der en usædvanlig kvinde, der har vakt opsigt over hele verden. Familiens hus er åbent for offentligheden nogle timer hver dag, hvor man kan besøge den traditionelle gård, der er omdannet til et kapel. Hertil valfarter folk fra indland og udland. Myrna, som hun kaldes, går rundt og ordner dagens gøremål, og familiens lille hund vimser rundt. Somme tider bliver der kaldt på hende. - Et forældrepar kommer med en spastisk dreng, og Myrna taler venligt til ham, beder sammen med ham og giver ham et stykke vat, hvor spidsen er farvet gul af olie. Forældrene har håbet på en mirakuløs helbredelse, - det oplever de ikke, men det er der andre, der har oplevet. Historie Myrnas usædvanlige historie begyndte i november 1982, da hun var 18 år og nygift. Myrna var på besøg hos sin syge svigerinde. De forsamlede gæster bad for den syge, og pludselig begyndte der at komme olie fra Myrnas hænder. Efter hendes første forbavselse og forundring, gned hun den syge med olien, og hendes smerter ophørte. Dette var kun begyndelsen til en lang række lignende hændelser, hvor der i nogle tilfælde også fandt helbredelser sted. Langfredagsgudstjeneste. Kristus på en båre af roser. Efter udgangsprocessionen får alle deltagere en rose med hjem. Hendes mand var i begyndelsen meget skeptisk og gjorde grin med det, men helbredelserne gjorde et dybt indtryk på ham. Nogle få dage senere begyndte der at dryppe olie - meget olie - fra en lille papikon, der hang på væggen i parrets hus. Det rygtedes i nabolaget,- huset og gaden var fuld af mennesker, og der kom besøg fra det allestedsnærværende efterretningsvæsen, der kun kunne konstatere, at det forholdt sig, som rygtet sagde. Derefter lod de hende i fred. Jomfru Maria En dag følte Myrna det, som om nogen puffede hende op ad trappen op på tagterrassen. Da hun kom derop, så hun Jomfru Maria komme imod sig. Hun stak rædselsslagen af, men hendes præst pålagde hende at blive, hvis hun oplevede det igen. Det gjorde hun, og flere gange viste Jomfru Maria sig for hende og talte til hende, og præsten nedskrev omhyggeligt, hvad hun havde hørt. Senere oplevede hun også flere gange at høre Jesus tale til sig, efter at hun kom i en trancelignende tilstand. Det skete ofte i fuld offentlighed, og hendes præst noterede igen alt, hvad hun sagde. Kristen i Damaskus De kristne i Damaskus er kendetegnet af et meget stort antal af kirkesamfund, der har drevet strandhugst hos hinanden, og som står i et anspændt forhold til hinanden. Påsken fejres på to forskellige datoer, afhængigt af, om man er ortodoks (som Myrnas mand er det) eller katolik/protestant (Myrna er græsk-katolsk). Denne adskillelse i fejringen af de centrale kristne begivenheder opleves som meget smertelig. Somme tider falder datoen for den østlige og vestlige påske, så der er en fælles påskefejring, i hvert fald tidsmæssigt. Stigmatisering Nogle af disse gange skete det, at Myrna oplevede en stigmatisering - hun fik sår

3 Korup Sognenyt Korup Sognenyt de samme steder, som Jesus fik under korsfæstelsen: på hænder, fødder, i brystet og i panden, under stærke smerter. De store begivenheder er ophørt, men så sent som i påsken 2010, kom der olie fra hendes hænder og ansigt under gudstjenesten i hendes hus påskelørdag (jeg var selv til stede dagen før, men gik altså glip af lørdagens oplevelse). Myrna - langfredagsgudstjeneste i hendes hus. Dokumentation Lige fra begyndelsen af er der foretaget dokumentation i form af utallige videooptagelser og videnskabelige undersøgelser. Læger har tilset hende under hendes stigmatiseringer. Olien fra hendes hænder er analyseret og ligeledes blodet fra hendes sår. Vores hjemlige Niels Christian Hvidt har også skrevet om hende. Myrna er blevet inviteret til Nordamerika, Europa og andre mellemøstlig lande adskillige gange, og der er dannet grupper i udlandet, inspireret af hende. Myrnas personlighed Myrna var ikke et oplagt helgen-emne. Hun var fra begyndelsen ikke videre velbevandret i troen, og som helgen-emne har hun det minus, at hun har levet et ganske almindeligt ægteskabeligt liv og har født to børn, hvilket passer dårligt ind i den katolske opfattelse af en helgen. Der er sket en enorm udvikling af hendes personlighed. Nogle af de oplevelser, hun har haft, har påført hende store fysiske smerter, men hun ville ikke være dem foruden. Hun fremtræder som en meget dyb, afklaret og spirituel person. Rolig og blid, men samtidig myndig og stærk, og med begge ben plantet solidt på jorden. Hun hviler i troen, og viser hele tiden bort fra sin egen person, hen til Jesus og til Jomfru Maria, som har en meget stor betydning for hende. Miraklerne er ting, der viser hen mod Kristus, og det, at de store begivenheder i Soufaniyah er ophørt, betyder blot, at nu er det de troendes tur til at komme i arbejdstøjet. Et centralt tema i de budskaber, Myrna modtog fra Jesus, er kirkens enhed: Kirken er Himmeriget på jorden. Den, der har opsplittet den, har syndet. Sidste budskab I 2004 modtog hun sit sidste budskab i overværelse af bl.a. nogle udenlandske gæster. Til dem var budskabet rettet, der bl.a. lød: Enhver af jer vil rejse hjem. Bevar ikke desto mindre Østen i jeres hjerter. Herfra udgik et lys på ny. I er dets stråleglans i en verden besnæret af materialisme, sensualitet og berømmelse, så den næsten har mistet sine værdier. Hold fast ved Østens identitet. Tillad ikke at jeres vilje, jeres frihed og jeres tro i denne Orient vil blive taget fra jer. (Niels Chr. Hvidts oversættelse) Litteratur Man kan læse om Myrna i bogen Syrernes Damaskus, red. af Michael Irving Jensen. På er der en hel serie af videoer om hende med stor vægt på stigmatiseringerne. Endelig findes der også en officiel website, der på trods af sit kitschede og uoverskuelige lay-out rummer mange gode oplysninger. Anna-Karin Guindy Kirkebil Korup menighedsråd tilbyder gratis kirkebil til gangbesværede og ældre. Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester i Korup kirke ved at ringe til Korup kirkekontor på tlf senest fredag kl eller til den præst, som har gudstjenesten, senest lørdag aften. Der kan ligeledes bestilles kirkebil til alle arrangementer i Korup Sognegård ved at ringe til kirkekontoret senest dagen før. Nyt fra Korup Sogn Døde og begravede/bisatte i Korup sogn Charlotte Bugge Serritslev Yrsa Elisabeth Agerboe Ruth Rasmussen Axel Hardorf Erik Aksel Nielsen Inger Margit Carlsen Anna Jensen Aksel Madsen Tommy Poulsen Sonja Henny Larsen Ninna Olsen Døbte i Korup sogn Marco Thaisen Lauritzen Benjamin Baastrup Kudsk Magne Storm Jørgensen Marie Thorenfeldt Nyrnberg Lasse Bay Langebæk Oliver Hansen Olsdal Louis Winther Daniel Reinholt Petersen Valdemar Foldager Hartwig Jesper Blicher Fremlev Oscar Bædkel Kjærgaard Viede i Korup Kirke Maj Armila Duga Duga Andersen og Flemming Andersen Marina Skok Nielsen og Rasmus Kamp Nielsen Louise Baastrup Kudsk og Michael Baastrup Kudsk Jeanette Thorenfeldt Nyrnberg og Ulrik Nyrnberg Maria Forbord Hansen og Stephen Brian Dugdale Kristina Ploug Olsen og Jimmie John Olsen Mathilde Møller Tvingsholm og Fini Tvingsholm Birgitte Emilie Sand Ullerup og Ib Sand Knudsen

4 Korup Sognenyt Korup Sognenyt November Søndag d kl Alle Helgens Dag. Søndag d kl Gospeltræf, gospelarrangement som slutter med en gudstjeneste kl Kom og vær med eller hør resultatet af dagens øvetimer (se omtale i dette blad). Søndag d kl søndag i advent. Korupblæserne medvirker ved den første gudstjeneste i det nye kirkeår. December Aktivitetskalender vinter for Korup sogn Festlig juniorkonfirmand-gudstjeneste som afslutning på deres konfirmandforløb. Torsdag d kl Adventsfest for ældre. Efter gudstjenesten går vi i sognegården og drikker kaffe. Tirsdag d kl Julekoncert. De tre fløjter spiller, og der er solosang ved kirkesanger Jette Olsen og menighedsrådsmedlem Dag Waade. Januar 2011 Onsdag d. 12. januar kl Foredrag om Balis historie og kultur ved Vibeke og John Mikkelsen. Gratis adgang og kaffe og brød til 20 kr. Den 26. januar kl Korkoncert i kirken ved det blandede kor Voxpop, der synger 2- og 3 stemmigt repertoire. Overskuddet går til lokalt velgørende formål. Søndag 30. januar kl Kyndelmisse-gudstjeneste med efterfølgende Kjørmes-gilde med pandekager i sognegården. Pris 20 kr. Alle Helgen i Korup kirke Søndag d. 7. november 2010 kl Alle Helgen er en dag, der i den lutherske kirke har erstattet den dag, hvor man i katolsk tid mindedes de mennesker, der led martyrdøden - de såkaldte helgener. I stedet mindes vi de som er døde i sognet i det forløbne år, mennesker der har været liv og lys for andre og som derfor altid vil være til stede i vore hjerter. Der er mulighed for at sætte lys i lysgloben samt, hvis vejret tillader det, at sætte lys på gravene. Kirkesanger Jette Olsen synger solo. Bagefter er der kaffe i sognegården. GOSPEL-SONG-DAY! Søndag d. 14. november 2010 afholder Korup kirke gospelworkshop med Therese Andreasen som korinstruktør. Programmet er: Kl Opvarmning og indstudering af gospelsange Kl Frokost (er inkluderet i arrangementet) Kl Indstudering ef gospelsange med nødvendige pauser Kl Generalprøve Kl Gudstjeneste i kirken med indlagte gospelsange med en festlig gudstjeneste i kirken, hvori alle naturligvis er velkommen til at deltage. På gensyn fra undervisere, frivillige og præster Adventsfest for ældre Torsdag d. 9. december kl Vi begynder med gudstjeneste i Korup kirke. Efter gudstjenesten går vi i sognegården for at drikke kaffe, synge og hygge. Der er buskørsel til dette arrangement den afgår fra Aldis parkeringsplads kl og fra parkeringspladsen ved Elsdyrløkken kl Arrangementet er gratis, og vi håber at se så mange som muligt. Mvh. præster og menighedsråd Julekoncert med De tre fløjter Tirsdag d. 14. december 2010 kl Bag navnet gemmer sig tværfløjte, alttværfløjte og bas-tværfløjte. Det er en unik kombination, der åbner for en smuk klangverden og livsglad atmosfære. De værker, som de 3 fløjter optræder murer tømrer beton kloak maler Østerbro Odense C Tlf Deltagerbetaling: 50,- kr pr. person. Tilmelding til Korup kirkekontor i åbningstiden tirsdag til fredag på telefon VEL MØDT! Tlf Mobil ApS Ørritslevvej Søndersø Juniorkonfirmander - udstilling og gudstjeneste afslutter juniorkonfirmanderne deres forløb

5 Korup Sognenyt Korup Sognenyt med, er arrangeret direkte til trioen af deres husarrangør Steve Dobrogoz. Koncerten bliver krydret med charmerende historier, så oplevelsen bliver mere end musik. Læs mere på nettet: Desuden bliver der fremført soli af lokale kræfter. Afsæt denne aften til en festlig koncert i Korup kirke. Vel mødt! Bali, en hinduistisk ø i et muslimsk ørige Et foredrag ved Vibeke og John Mikkelsen Onsdag d. 12. januar 2011, kl I Indonesien, der er verdens folkerigeste muslimske land, ligger der en lille ø, hvis historie og kultur er anderledes end resten af landet. Forskellige hændelser har gjort, at denne lille ø har en anden religion end resten af øerne i det store ørige. Men hvordan kan det nu være, og hvad er det for et folk, der bor på denne lille ø? Vi har været der og har taget en mængde billeder og vil her give jer en aften, hvor I får svar på de spørgsmål, som er givet længere oppe. Der er gratis adgang og kaffe med brød er 20 kr. Korkoncert i Korup kirke Den 26. januar 2011 kl Denne aften får vi besøg af Odense Musikskoles drenge- og pigekor VOXPOP. Det består af 25 piger og drenge i alderen år. Deres dirigenter er Jette Holk Hansen og Torstein Danielsen. Koret vil gerne synge et blandet 2- og 3-stemmigt repertoire med bl.a. gospel, vintersange og musicalnumre. Udover kormusik vil tilhørerne også få fornøjelsen af instrumentale numre af nogle af de dygtige korister. Alt overskud ved denne koncert vil gå til velgørenhed ved et lokalt Odenseprojekt. Vel mødet! Kyndelmisse 2011 Kyndelmisse er en gammel dansk helligdag, der falder hvert år den 2. februar. Dagen blev af danskerne kaldt for Kjørmes Knud. Kyndelmisse er også en fordanskning af de latinske ord for lysmesse: kyndel = candelarum, lys og missa, messe. Det er dagen, hvor det markeres at halvdelen af vinteren er gået, og i den katolske kirke fejres dagen stadig med en stor lysmesse, hvor de lys, som skal bruges i det kommende år, velsignes. At det lige sker denne dag skyldes, at der ved kyndelmisse er gået 40 dage, siden Jesus blev født. Lysfesten er i dag ikke længere en officiel helligdag i Danmark. Selv om kyndelmisse i over 200 år derfor ikke har haft en officiel status som helligdag, er der en tendens til at markere dagen med en gudstjeneste, hvilket vi også vil gøre i Korup kirke søndag d. 30. januar kl Ved kyndelmisse afholdtes Kjørmes-gilde, traditionelt et sammenskudsgilde, hvorfor vi efter gudstjenesten samles i sognegården og spiser pandekager. Pris 20 kr. Hole Skovvej 2 Odense NV 5210 Tlf Lav en tegning om den kristne jul. For eksempel en julekrybbe, hyrderne på marken eller måske de tre vise mænd på vej til Bethlehem lige hvad du har lyst til. Send tegningen inden 5. december til Korup kirke, Korupvej 40, 5210 Odense NV, mærket juletegning. Måske kan du få mor eller far til at sende tegningen via Alle Helgensdag d. 7. november kl Kirkesanger Jette Olsen synger solo til Alle Helgensgudstjenesten. Se side søndag i advent d. 28. november Vi får besøg af Korupblæserne, som vil indlede gudstjenesten med præludium og igen spille nogle passende numre før prædiken. Efter gudstjenesten vil de spille nogle kendte julesalmer fra kirkens tårn, hvis vejret tillader. Vi vil glæde os til et festligt genhør. Børne siden Musik i Korup kirke Så laver vi en udstilling i sognegården, hvor du og din familie kan komme og se på. Nogle af tegningerne vil også blive vist på vores hjemmeside: Vi kvitterer med en flot plakat til dit værelse. Juleaften d. 24. december Vi kan i år glæde os til et genhør med Kurt Jensen på sit euphonium. Kurt Jensen vil spille soli og ledsage salmesangen sammen med orglet med sit instruments bløde toner ved alle gudstjenester. Juledag d. 25. december På denne højtidsdag får vi besøg af trompetisten Børge Christoffersen, der som sidste år vil lade sine dejlige toner klinge ved præludium og salmeledsagelse og til sidst ved postludiet.

6 10 Korup Sognenyt Korup Sognenyt 11 Juniorkonfirmander - udstilling og gudstjeneste afslutter juniorkonfirmanderne deres forløb med en festlig gudstjeneste i kirken, hvori alle naturligvis er velkommen til at deltage. På gensyn fra undervisere, frivillige og præster Dette års juniorkonfirmander har, blandt meget andet, lavet nogle flotte illustrationer til skabelsesberetningen. afslutter juniorkonfirmanderne deres forløb med en festlig gudstjeneste i kirken, hvori alle naturligvis er velkommen til at deltage. På gensyn fra undervisere, frivillige og præster Der blev ændret i programmet for efteråret, da der - trods mange rykkere ikke var nogen medlemmer, der ønskede at vise billeder frem fra eget hjem. I hast blev der lavet en aftale med Morten Funder samt hans kone, tekstildesigner, og udstillingen var i oktober til at se og beundre. Morten Funder er fotokunstner, og med inspiration i den allestedsværende natur finder han emner til billeder, der er både abstrakte og genkendelige. Hans kone Joan Berg glæder med sjaler mm. i nunofilt, som er silkestof, hvori der er filtet råuld ind. Der blev købt og beundret. Nyt fra kunstforeningen I november vil vi byde velkommen til Frank Buchgraitz Søndag d. 7. november kl. 17 holder vi fernisering. NB! Kl. 17 af hensyn til kirkelige arrangementer i Sognegården om eftermiddagen. Frank Buchgraitz viser malerier af humoristisk og satirisk karakter og vil selv være til stede. Frank Buchgraitz - se mere på Birgitte Thorlacius I december og januar er der ikke udstillinger, men i februar er der fernisering med grafikeren Birgitte Thorlacius fra Nordfyn. Et par mindre skulpturer fra hendes mand Frode Troelsen har vi også forventning om. Efter ferniseringen er der generalforsamling med udlodning af de indkøbte kunstværker. HUSK: alle er velkomne til ferniseringerne også vordende medlemmer! Med venlig hilsen Hanne Nordentoft, formand Malermester Martin Jelstrøm Lucernevej Odense NV Mobil Tlf Modernisering af badeværelse Skifertage og varmeanlæg Evt. totalentreprise. Uforbindende tilbud v/aut. installatør Lars Berg Pedersen Hjertegræsvej 3 Tlf Mobil visitkort/annonce.indd 1 05/03/09 13:46:29

7 Gudstjenester i Korup kirke 7. november Alle Helgens Dag Matt 5, John Mikkelsen 14. november Gospel John Mikkelsen 21. november Sidste søndag i kirkeåret Matt 11, Anders Aastrup 28. november 1. søndag i advent Matt 21, John Mikkelsen 5. december Juniorkonfirmandafslutning John Mikkelsen 13. december 3. søndag i advent Matt 11, Anders Aastrup 20. december 4. søndag i advent Joh 1, John Mikkelsen 24. december Juleaftensdag Luk 2, John Mikkelsen 24. december Anders Aastrup 24. december John Mikkelsen 24. december John Mikkelsen 25. december Juledag Luk 2, John Mikkelsen 26. december 2. juledag Matt 23, Anders Aastrup 1. januar Nytårsdag Luk 2, John Mikkelsen 2. januar Hellig 3 konger Matt 2, Anders Aastrup 9. januar 1. søndag efter Hellig 3 k. Luk 2, John Mikkelsen 16. januar 2. søndag efter Hellig 3 k. Joh 2, John Mikkelsen 23. januar 3. søndag efter Hellig 3 k. Matt 8, John Mikkelsen 30. januar 4. søndag efter Hellig 3 k. Matt 8, Anders Aastrup 6. februar 5. søndag efter Hellig 3 k. Matt 13, Anders Aastrup

Korup Sognenyt. Kirkeblad for Korup Sogn november december 2011 januar 2012

Korup Sognenyt. Kirkeblad for Korup Sogn november december 2011 januar 2012 Korup Sognenyt Kirkeblad for Korup Sogn november december 2011 januar 2012 Nye tider, nye skikke 3 Aktiviteter i Korup sogn 4-7 At blive gift i kirken 8-9 Udstilling i sognegården 11 2 Korup Sognenyt Korup

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Indhold Salmens tonestige Side 2 Valgt til menighedsrådet Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Børnesider Side 6-10 Indvielse

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Side 5: Filmklub på Søndag: den 5. Januar kl. 15.00 Grusomme Mig 2 Kirkenyt Gudstjenester 2 Hellig tre kongers Gudstjeneste 4 Om Børnejulegudstjenesten 11 Kursus

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 Nr. 1-31. årgang Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forår, skønt skoven har mistet hvert blad. Der er noget i luften, som rosernes

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg SUNDBY SOGN Nr. 1 December, januar og februar 2008 Menighedsrådsvalg Et stort valg i verden og valget til menighedsrådet er overstået. I skrivende stund, har vi været vidne til et afgørende valg i USA.

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere