Gudstjenesten. Skibet Sogne og kirkenyt. fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Til samtlige hustande. September- november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gudstjenesten. Skibet Sogne og kirkenyt. fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Til samtlige hustande. September- november 2011"

Transkript

1 Til samtlige hustande Gudstjenesten fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Skibet Sogne og kirkenyt September- november 2011 Overskriften skitserer et dilemma: Skal gudstjenesten stå som en gammel, uforanderlig kolos i vores omskiftelige hverdag, eller skal den følge med tidens trends og tale til os i et sprog og med et indhold, der (kun) rammer det moderne menneske? Den er ikke ny, men inspireret af udsendelsen Folk og Kirke på Danmarks Radios P1, hvor journalist Kåre Gade besøgte to gudstjenester i to århusianske folkekirkemenigheder: Århus Domkirke og Århus Valgmenighed. I domkirken udfoldede højmessen sig med et fast, genkendeligt og stramt forløb. Sognepræsten prædikede over søndagens tekst, og der blev sunget salmer af Luther, Kingo og Grundtvig. Gudstjenesten i Århus Valgmenighed var derimod henvist til en lagerhal, hvor en scene havde afløst prædikestol og alter. Herfra spillede et rockband til PowerPoints. En fæn- (fortsættes side 2)

2 Nyt fra sognepræsten! Det liturgiske paradoks (fortsat fra forsiden) gende og meget aktuel prædiken blev holdt af menighedens tidligere præst, der gående frem og tilbage på scenen fortalte om, hvordan Gud havde absolut kontrol over hans liv. Til sidst var der forbøn, hvor flere af de to-trehundrede kirkegængere sank sammen i gråd og høje skrig. Nu skulle man så tro, at der til den klassiske - nogen ville sige gammeldags - højmesse også hørte en forstenet og konservativ kristendomsforståelse. Og at man ville finde en frisindet, moderne og aktuel forkyndelse i den karismatiske valgmenighed. Men det forholdt sig lige omvendt. Det var prædikenen og kristendomsforståelsen i Århus Domkirke, der var frisindet, moderne og aktuel. Her blev der gjort alvor af den kendsgerning, at evangeliet ikke er identisk med de bibelske skrifter, og at man derfor må anlægge et historisk syn på dem for overhovedet at kunne høre det, der er evangeliets sag. Prædikanten var en kvinde, og velsignelse af homofile par var ikke et åbent spørgsmål, men virkelighed. Valgmenighedens teologi var mere gammeldags: bibelen skulle tages bogstaveligt i alle aspekter, her var ikke plads til kvindelige præster, homoseksualitet blev opfattet som en synd og så fremdeles. Funky fundamentalisme og fossilt frisind, konkluderede journalisten - lidt smart, men klart. Form og indhold hører sammen Og hvorfor er det så sådan? Digteren Søren Ulrik Thomsen (som kommer til Skibet og holder foredrag, se mere inde i bladet) har sagt følgende: En ændring af den lutherske højmesse i lavkirkelig (eller kunne vi tilføje frikirkelig, karismatisk) retning vil ikke blot betyde et traditionstab og en kulturel forarmelse, men som en trojansk hest tillige medføre en ganske anden teologi. Form og indhold hører altså sammen - også i dette tilfælde. Den spontane og meget ekspressive gudstjenesteform hos valgmenighedsfolkene afspejler en teologi, hvor det afgørende i troen ikke er, hvad jeg tror på, men det, at jeg tror. Det er min tro, forstået som min følelse og oplevelse af troen, der er det egentligt frelsende. Derfor skal der føles meget stærkt, og der skal gives stærkt udtryk for det, for at den karismatiske kirkegænger med sig selv ved, at han er troende nok. Og når det indres ydre udtryk bliver så afgørende, så bliver der bestemte måder kristne lever på og måder, som man netop som kristen må fordømme. Den lutherske gudstjenesteordning derimod, giver plads og frihed til at være et helt og holdent moderne menneske, netop fordi gudstjenesten har en stram og traditionsbundet form. For når formen er fast, så er det ikke op til den enkelte at holde den oppe. I stedet kan man lade sig bære af den. Den faste liturgi giver et frirum, hvor der er plads til de forskelligste mennesker, og hvor vore erfaringer, viden og fornuft positivt kommer i spil. Det skyldes, at gudstjenesteformen afspejler kernen i den lutherske kristendomsforståelse: Det afgørende ved troen er, hvad troen er tro på, og ikke på at og hvordan man tror. For troen er jo netop, at jeg hverken ved min tro eller gode gerninger kan vinde Guds nåde, men at Gud af nåde og barmhjertighed har vundet og antaget mig og ethvert andet menneske. Det er det ord, der ved gudstjenesten lyder til præstens og menighedens efterretning. 2

3 Det gælder uafkortet også de dage, vi intet føler ved at høre det. Derfor er lutheranere befriet fra at skulle tage vores åndelige temperatur, for den er ligegyldig. Og derfor findes der heller ingen særlig livsstil eller særlig moral, hvoraf man kan se, om Guds ord nu er hørt. Vi har kun et liv, og det er det liv, der i gudstjenesten bliver erklæret for at være Guds. Og den befrielse, der ligger i at være antaget af Gud, sådan som man går og står, er frimodigheden, hvormed livet i al sin mangfoldighed og åbenhed kan leves udenfor gudstjenesten. Formløshedens tyranni Formløshed gør ufri, skrev teologen Løgstrup engang i sit essay Formløshedens tyranni. Vi skal passe på med, som Århus Valgmenighed og mange andre steder i det folkekirkelige landskab, at dyrke det spontane og formløse. For det er netop ved den lutherske gudstjenestes stramme form, stringensen i udtryk og tanke, at der gives plads og rum også for vores nutidige liv. Der kommer et reelt møde i stand, hvor det moderne menneske ikke bare møder sig selv, men netop noget helt andet. Og det kaster nyt af sig: en nutidig forståelse af evangeliet, nye tanker om tro, for slet ikke at tale om ny kirkekunst, nye salmer osv. Med ovenstående velmente provokation har jeg forhåbentligt skudt efterårets debat om gudstjenestens betydning i gang. Det har altid været en kunst for kirken at finde balancen mellem tradition og aktualitet, og jeg glæder mig til at høre de kommende måneders diskussioner og ønsker i øvrigt alle i Skibet sogn et godt efterår. - UO. HØSTGUDSTJENESTE med frokost og festlig auktion Søndag den 4. september kl holder vi høstgudstjeneste tilrettelagt både for voksne og børn. Ved høstgudstjenesten samles børnene i våbenhuset før gudstjenesten og går ind i kirken i procession med årets høst i armene. Vi håber derfor, at I medbringer lidt af jeres egen høst som f.eks. gulerødder, æbler eller noget helt tredje. Frugterne vil blive anbragt på et bord i kirken og efter gudstjenesten afholder vi en auktion over jeres høst. De indkomne penge vil blive delt mellem FDF og Folkekirkens nødhjælp. Det plejer at være en rigtig festlig dag, hvor der også vil blive budt på en lille frokostbuffet. Prisen er 30 kr. for voksne. Menigheds rådet er vært ved denne frokost, så beløbet herfra også kan gå til FDF og Folkekirkens nødhjælp. Tak for en god dag! Der skal lyde en stor tak fra hele præstefamilien for de mange hilsner, blomster og gaver, vi fik ved Åbent Hus-arrangementet den 12. august. Vejret var med os, og rigtig mange var mødt op. Vi håber, at alle havde en god eftermiddag og føler nu, at vi er blevet endeligt modtaget og er faldet godt til i både sogn og præstegård. Mange sensommerhilsener fra hele præstefamilien. 3

4 Nyt fra sognemedhjælperen Babysalmesang næste hold starter 26.oktober kl. 10 og kører i 8 uger frem Efter ca. 45 min. sang i kirken er der hyggeligt samvær i kirkehuset, hvor både store og små kan få lidt til ganen. Der er plads til 10 babyer i alderen ca. 1½-10 måneder + mødre/fædre. Hvad er babysalmesang? Vi synger salmer og sange, siger remser og der vil blive brugt instrumenter og andre virkemidler, når vi er sammen i kirken. Vi vil synge, danse og vugge stemningen ind i barnet, så det oplever med alle sine sanser. Samtidig er babysalmesang en god lejlighed til at få lært nogle salmer, der også kan bruges som godnatsange derhjemme. Man behøver ikke at kunne synge for at deltage. Det er heller ikke nødvendigt, at man på anden måde har sin gang i kirken. Tilmelding skal ske til sognemedhjælper Stine Grinderslev Minikonfirmand et tilbud til børn i 3. klasse Minikonfirmandundervisning er et tilbud til børn om at møde kirken og kristendommen på en aktiv og medlevende måde, som svarer til børnenes alder. Voksne forstår mest med hovedet. Børn forstår med hele kroppen, - så med minikonfirmanderne vil vi stræbe efter at fortælle børnene kristendom på en levende måde med brug af alle sanser. Vi ser legen som en frugtbar tilgang til indlevelse og forståelse. Minikonfirmand starter mandag den 5. september 2011, når børnene har fri fra skole kl Yderligere information om minikonfirmandforløbet vil blive lagt ud på skolens forældre-intra. Tilmelding skal ske til sognemedhjælper Stine Grinderslev Børneklubben Boblerne opstart torsdag den 1. september kl Er du barn? Kan du undvære din mor/far 1½ time hver torsdag eftermiddag? Har du lyst til at synge, være kreativ og høre fortællinger fra Bibelen? Så er Skibet Kirkes frivillige børneklub Boblerne måske noget for dig! Er du interesseret og har lyst til at høre mere om børneklubben Boblerne, så er du meget velkommen til at kontakte en af os. Kontaktoplysninger: Marianne Ravn: eller Birgit Lindved Knudsen: eller Rebekka Clement Kragh: eller Stine Grinderslev: eller Venlige hilsner fra Marianne, Birgit, Rebekka og Stine 4

5 Salmesang i børnehøjde! Salmesang i børnehøjde er for de 1-3-årige og deres forældre/bedsteforældre. Vi skal synge, danse og lave fagtesange alt sammen aktiviteter, der udvikler det lille barns musikalitet og styrker samværet mellem barn og voksen. Det foregår mandag kl i Kirkehuset. Holdet starter op mandag den 5. september og kører 10 gange. Tilmelding skal ske til sognemedhjælper Stine Grinderslev Kirkekorene ved Skibet Kirke Korskolen (3. klasse), Kirkekoret (4-9. klasse) og Voksenkoret er gået i gang efter sommerferien. Alle korene er åbne for alle og kræver ingen nodekendskab kun sangglæde. Kontakt Pojken for yderligere informationer. Arrangementer Fælleseftermiddage Efterårets fælleseftermiddage præsenterer tre rejseberetninger om oplevelser i tre meget forskellige lande. Ved foredragene kan det hænde, at man få en prøve på andre kulturers køkkener, musiktraditioner el.lign. Fælleseftermiddagene finder sted sidste onsdag i hver måned kl og er gratis. Der serveres kaffe og kage. En god gerning Hvis du har en bil, kan du måske spørge en ældre ven, bekendt eller nabo, som ikke længere går så godt, om de har lyst til at køre med til fælleseftermiddagen. Så får de ældre en oplevelse og du gør en god gerning! OBS: KONFIRMAND- FORBEREDELSE BEGYNDER ONSDAG OG TORSDAG I UGE 37! Bosnien Efter Dayton 28. september kl Brian Bonderup, kirkesanger med mange jern i ilden! Brian skriver om sit foredrag: Jeg elsker Bosnien! Ingen andre steder, som jeg har besøgt, provokerer, imponerer og fascinerer som Bosnien. Når jeg nævner Bosnien, tænker de fleste på den borgerkrig, der rystede og forfærdede hele Europa. Men jeg vil gerne fortælle en anden historie. Først og fremmest historien om min æbleplantage. Men også historien om et land, der er på vej til at rejse sig, og prøve at finde sin plads i Europa. Eftermiddagen byder ud over foredraget og den almindelige kaffe og kage også på et par små smagsprøver fra det bosniske køkken. 5

6 På præstepraktik i Rumænien, 26. oktober 2011 Mary Holm-Larsen, tidl. præst i Skibet Mødet med variationer af vores kristne tro samt religionsmødet har altid haft Mary Holm-Larsens interesse. Især har hun besøgt de ortodokse - og de tidligste kirker. Nogle gange ser det ud som om, de lutherske og reformerte kirker har taget al nøgternheden og de ortodokse kirker den mere spirituelle del af kristendommen. Begge dele er i rendyrket form problematisk i Holm- Larsens optik. I foredraget beretter hun om sin deltagelse i et kursus for rumænske præster og danske folkekirkepræster. Kurset fandt sted på et rumænsk præsteseminar og bestod delvist af praktik. Her fik hun lov at følge en rumænsk præst i hans mangesidige gerning. Det bød på møder med mange forunderlige kristne traditioner (f.eks. udrensninger af onde ånder, indvielser af butikker m.m.). Ofte bragte handlingerne opmærksomheden tilbage til nytestamentlig praksis og tankegods; det er den samme tro; men en anden forestillingsverden. Alt det vil Holm- Larsen fortælle om i ord og billeder. QUO VADIS - hvor går du hen 30. november kl Hanne-Lise Hansen, Bodil B. Lund og Else Duedahl, tre rejselystne sognebørn fra Nr. Vilstrup De tre foredragsholdere skriver om foredraget: I februar 2011 var vi 3 piger, der tog udfordringen op og meldte os til en rejse til et gammelt missionsområde i Sydindien arrangeret af sognepræst Anne Dolmer, der er næstformand i Danmission. Foredraget beretter om vore overskridende oplevelser, om livsvilkår, Danmissions arbejdsområder og om dialogen mellem de 3 store religioner: kristendom, hinduisme og islam. Quo vadis er en oase midt i en hellig by og et tilbud, hvor vesterlændinge kan mødes med hinduer og muslimer. Det vil vi gerne i dialog med jer om! Foredrag Som forsiden indikerer diskuterer efterårets tre foredrag gudstjenesten ud fra spørgsmålet om, hvorvidt den stadigt taler til det moderne menneske, eller om den trænger til at blive fornyet. Foredragsholderne har hver deres spændende tilgang til emnet og derfor også meget forskellige og velbegrundede bud på et svar. Foredragene er gratis, og der serveres kaffe og kage. Gudstjenesteliv liv i gudstjenesten Onsdag den 14. september kl : Tine Illum, sognepræst i Sdr. Bjert. Har været medforfatter på flere bøger; bl.a. Himlen i mine fodsåler, Tradition og Liv og Den stille uge i kirken. Tine Illum henviser til kelterne, der kalder gudstjenesten for a thin place - et gennemsigtigt sted. Gudstjenesten skal være et sted, hvor mennesker kan opleve, at det bare er en tynd hinde, der skiller det materielle fra det åndelige; det hverdagsagtige fra det hellige. Hvis mennesker får fornemmelsen af, at det hellige er nærmere, end vi tror, at Gud møder os i alle livets situationer, så kan gudstjenesten komme til at give mening. Grundlæggende må vi overveje, hvad gudstjenesten er er der overensstemmelse mellem ideal og erfaring? Vi må gennemtænke, 6

7 hvorfor vi egentlig holder gudstjeneste? Hvordan formidler vi i gudstjenesten troværdigt, hvad der her er på færde? Gud skal sanses! Onsdag den 12. oktober kl : Poul Joachim Stender, præst i Kirke Saaby og Kisserup Sogn på Midtsjælland. Har bl.a. udgivet indtil flere bøger; Med Gud i sengen, Gud i vold og Præsten og kogejomfruen. Gudstjenesten har i al for lang tid været præget af, at vi har sat sanserne op i en rangorden, hvor høre-, syns- og til dels lugtesansen var de pæne sanser, mens smagsog følesansen var de anarkistiske og upålidelige sanser. Men Gud skal huskes i bl.a. gudstjenesten gennem alle vore sanser, så vi kan være kristne med hele vor krop. Pro Ecclesia forsvar for gudstjenesten Onsdag den 9. november kl Søren Ulrik Thomsen, Digter, forfatter og foredragsholder. Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om, skriver digteren Søren Ulrik Thomsen, som vil fortælle om, hvordan han begyndte at gå i kirke og langsomt fik øjnene op for rigdommen i gudstjenesten, hvis forskellige aspekter han vil gennemgå. Foredraget rummer desuden udblik til andre kirkesamfunds gudstjenester, som forfatteren har besøgt på sine rejser rundt omkring i verden, ikke mindst USA. Allehelgen Om at være i Guds hænder Der er et digt, som passer godt her om efteråret, gerne ind under alle helgen. Det hedder Efterår og er skrevet af den tyske lyriker Rainer Maria Rilke ( ). Det lyder sådan: Bladene falder, hvirvles langt omkring, som visnede i Himlens fjerne Haver; de falder, vægrende, med store Sving. Om Natten falder jorden, tung og stum, fra Stjærnerne til Ensomhedens Rum. Vi falder alle. denne Haand vil falde. Se på de andre, se: det er i alle. Dog er der Én, og altings Falden ender uendeligt forsigtigt i Hans Hænder. Et efterårsdigt om løvfaldet, men altså også om altings forgængelighed, om livets vilkår og det ubønhørlige over livet. Efteråret minder os om det, hver gang det sker, hvor smukt det end kan være, dette løvfald. Men også Rilkes digt gør det ved alle helgen og fortsætter i en stærk tillid til Gud i understregningen af, at døden er et fald ikke i afgrunden men langsomt og nænsomt ned i Guds kærlige hænder. Dette billede er ivrigt brugt i kunsten. Møllehave bruger billedet i en sang til Anne Linnets musik, skrevet ved et barns dødsleje, i omkvædet Men vi tror du falder i levende hænder. Det samme gør Jakob Knudsen i Se, nu stiger solen, når han skriver ud hans hånd mig river af dødens garn, og maleren Arne Haugen Sørensen, som har lavet udsmykninger til en del kirker, siger om opstandelsen som motiv: Frygt ikke, du er i gode hænder. Det er sådan et opstandelsesbillede, jeg igen og igen har forsøgt at lave. Noget der kan få os til at acceptere vores urimelige menneskelige lod og se den i en større sammenhæng. Give os tro og tillid. Altså, n nutidig opstandelse som moderne mennesker kan bruge uden at krumme tæerne i skoene. UO 7

8 Særgudstjenester Børnegudstjeneste Lørdag den 1. oktober kl Vi skal høre gode historier og synge, og der vil indgå elementer fra bl.a. kirkens børnehold. Gudstjenesten er for hele familien med fokus på de yngste. Efter Gudstjenesten vil der være hygge i kirkehuset med lidt godt til store og små. Alle er velkomne. Forklaringsgudstjeneste for nye og gamle kirkegængere Søndag den 2. oktober Hvorfor vender præsten sig om midt i det hele? Hvad er meningen med gudstjenestens opdeling? Hvorfor læses der forskellige tekster? Og hvordan passer det med bøn og salmesang? En forklaringsgudstjeneste er en helt normal højmesse, men undervejs i gudstjenesten vil det kort blive forklaret, hvorfor vi står, knæler og sidder på de tidspunkter, vi gør i gudstjenesten. Denne gudstjeneste er især god for de nye konfirmander, som nu skal i gang med forberedelsen til deres konfirmation. Allehelgensgudstjeneste Søndag den 6. november kl Ved den årlige allehelgensgudstjeneste tænder vi lys for og oplæser navnene på dem, der er døde i Skibet Sogn i det forløbne år. Kom og vær med sammen med de pårørende til denne stærke traditionsrige gudstjeneste. Forud for gudstjenesten inviteres alle, der har mistet en af deres nærmeste til at mødes over en kop kaffe med kage. Sammenkomsten finder sted i Kirkehuset og begynder kl Stjernestund for Sjæl og Mund, Onsdag den 2. november kl Stjernestund for Sjæl og Mund er vores tilbud til børnefamilier og alle andre, der har lyst til at deltage. Vi indleder med er en kort gudstjeneste på børnenes præmisser, og efterfølgende er der fællesspisning og sang i Kirkehuset. Vi starter i kirken kl Det koster 20 kr. pr. voksen, og børn er gratis. Tag endelig også naboen med vi glæder os til at se jer! 8

9 Forum for studier og drøftelse af gudstjeneste og krisendom Forårets studiegruppe fortsætter sam talerne om aktuelle emner indenfor kirke og kristendom Alle er velkomne; man behøver ingen forkundskaber. Datoerne for efterårets møder er: Tirsdag den 13. sept. kl Tirsdag den 15. nov. kl Sognemøde 20. nov. kl Skibet Kirke inviterer til et dialogmøde over en let frokost. Hvordan skal vi bruge kirkeskatten i 2012? Og hvordan sikrer vi et godt menighedsrådsvalg næste efterår? Ved mødet vil der blive orienteret om årets gang i Skibet sogn i 2011 og om budgetter for Frokosten er gratis MENIGHEDSRÅDSMØDER Onsdag den 20. september kl Onsdag den 6. oktober kl Onsdag den 17. november kl Alle møder er offentlige og afholdes i Kirkehuset, hvor dagsorden og referat er på opslagstavlen Siden sidst DØBT I SKIBET KIRKE: Karla Juel Holland, Charlottenlund Kåre Granild Sørensen, Jennumvej 142 Ida-Marie Kock Thinggaard, Vinkelvej 18 Magnus Gam Møller, Åsvinget 6 Marcus Dahl Pedersen, Åsvinget 15 William Søndergaard Nielsen, Fredericia Camille Sander Christiansen, Stenagervænget 51 Frederik Rosenlund Hartvig Nielsen, Havesangervej 20 Silje Brøchner Rasmussen, Bakkeglimt 18 Mikkel Bech Erlendsson, Skovglimt 46 Noria Ozlati Skaanning, Vejle BEGRAVET/BISAT FRA SKIBET KIRKE: Erik Poulsen, 68 år Lissy Ottosen, 79 år Hedvig Karoline Rasmussen, 98 år Inger Halberg Rasmussen, 87 år Anna Sofie Ulbæk, 72 år BEGRAVET FRA HØJEN KIRKE: Knud Kjerkegaard, 80 år 9

10 Koncerter Krogh synger Aakjær Onsdag den 7. september kl Søren Krogh: vokal & guitar, NO Thorning: piano, Ulrik Bust: saxofon Søren Krogh har en lang karriere bag sig med adskillige cd er i eget navn og med egne sange. Derudover har han sat musik til digte af Knuth Becker, og senest er det blevet til den meget anmelderroste udgivelse med Jeppe Aakjærs sange. Søren er nordjyde og det er ikke uden grund at han ofte sammenlignes med Niels Hausgaard. De har den samme fortællende og underholdende form med sjove og finurlige anekdoter mellem sangene. Denne aften tages der udgangspunkt i Jeppe Aakjær repertoiret, men I vil også stifte bekendtskab med enkelte perler fra Sørens eget sangkatalog. Frokostkoncert v. Pojken Flensborg Søndag den 16. oktober ca. kl Efter højmessen (se starttidspunkt på bagsiden) spiller Pojken Flensborg en frokostkoncert med toner fra det spændende krydsdfelt mellem jazz ens verden og både salme- og højskolesangen. Barokmusik for sopran og orgel Onsdag den 23. november kl Sopran Anne Mette Balling synger dejlig, iørefaldende barokmusik akkompagneret af organist Vibeke Astner. Anne Mette Balling er solistuddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og har optrådt som oratoriesolist med bl.a. Radiounderholdnings-orkesteret og barokensemblerne Concerto Copenhagen og Ensemble Zimmermann. Vibeke Astner er uddannet på Det kongelige danske Musikkonservatorium og har ligeledes en meget omfattende koncertvirksomhed som kammermusiker. I 2002 prisvinder ved P2 s kammermusikkonkurrence med ensemblet Festa Musicale. Som 13 årig ansat i sit første organistembede. Nu ansat ved Mølholm Kirke, Vejle. Anne Mette Balling Vibeke Astner 10

11 Kirkelig vejviser FØDSEL: anmeldes til Kirkekontoret i Præstegården. Er forældrene ikke gift medsendes en omsorgs- og ansvarserklæring. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: skal ske inden barnet bliver ½ år ved henvendelse på Kirkekontoret i Præstegården. Se også: og VIELSE/VELSIGNELSE: Henvendelse til Kirkekontoret for at aftale tid. Prøvelsesattest fås hos Borgerservice. DØDSFALD: Anmeldes senest 2 dage efter til kirkekontoret i bopælssognet. Begravelse/bisættelse aftales personligt med den præst, som skal stå for den. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge. Adresser SOGNEPRÆST (personregisterfører/begravelsesmyndighed): ULRIK OVERGAARD Præstegårdsvej 12, Slelde, 7100 Vejle, tlf , SKIBET KIRKEKONTOR tlf SEKRETÆR FOR SOGNEPRÆSTEN MONA BECH HANSEN, BISTANDSPRÆST HENRIK SKOVEN tlf , GRAVER OG KIRKETJENER ERIK GJØL RASMUSSEN tlf , KIRKEGÅRDSKONTORET Skibetvej 166, Skibet, 7100 Vejle. tlf , kontortid ORGANIST POJKEN FLENSBORG, SOGNEMEDHJÆLPER STINE GRINDERSLEV tlf: , mail: KIRKESANGERE CHARLOTTE WESTPHAL ERIKSEN tlf , BRIAN BONDERUP tlf , KASSERER CHR. MADSEN, Løvsangervej 5, Østengaard, 7100 Vejle. tlf , MENIGHEDSRÅDETS FORMAND HANS CORDIUS, Havesangervej 27, Østengård, tlf , KIRKE OG KIRKEGÅRDSUDVALG HANS CORDIUS, tlf KIRKEVÆRGE INGER USSING, tlf KIRKELIVS- og ARRANGEMENTSUDVALG LILLY BØGE DALSGAARD, tlf KORUDVALG KNUD ERIK ARENTSEN, tlf BØRNE-FAMILIEUDVALG BENTE KVIESGAARD, tlf

12 Gudstjenester, møder m.m. Søndag den 4. september kl Høstgudstjeneste, Luk. 18, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 11. september kl Mark. 7, s. e. trin. Henrik Nielsen Skoven Søndag den 18. september kl Luk. 10, s. e. trin. Rikke Holm Søndag d. 25. september kl Luk. 17, s. e. trin. Ulrik Overgaard Lørdag den 1. oktober kl Børnegudstjeneste Ulrik Overgaard Søndag den 2. oktober kl Forklaringsgudstjeneste Matt. 6, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 9. oktober kl Luk. 7, s. e. trin. Henrik Nielsen Skoven Søndag den 16. oktober kl Luk. 14, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 23. oktober kl Matt. 22, s. e. trin. Leif Arffmann Søndag den 30. oktober kl BUSK-gudstjeneste Mark. 2, s. e. trin. Henrik Nielsen Skoven Onsdag den 2. november kl Stjernestund for Sjæl og Mund Familiegudstjeneste med fællesspisning Ulrik Overgaard Søndag den 6. november kl Matt. 5, 1-12 Alle helgens dag Ulrik Overgaard Søndag den 13. november kl Johs. 4, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 20. november kl Matt. 25, Sidste søn. i kirkeåret Ulrik Overgaard Søndag den 27. november kl Matt. 25, sønd.i advent Henrik Nielsen Skoven KIRKEBILEN: Bestilles over TAXA med oplysning om, hvor man vil tages op. Skulle der være problemer med kirkebilen bedes det meddelt til kirkekontoret. Stof til næste nr. af Skibet Sogne- og Kirkenyt senest den 28. oktober Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Ansv.red. sognepræsten 92. årg. nr. 5.

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

fra sognekirke til synodekirke September oktober november december

fra sognekirke til synodekirke September oktober november december Z Z Z Z fra sognekirke til synodekirke September 2013 oktober november december Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Sep Onsdag den 4. kl. 14: Onsdag den 4. kl. 17: Torsdag den 5. kl. 17:

Læs mere

FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007

FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007 FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007 KALENDER September - November 2007 2 SEPTEMBER Lørdag den 1. kl. 10.00: Søndag den 2. kl. 10.30: Søndag den 2. kl. 17.00: Tirsdag den 4. kl. 13.00: Fredag den 7. kl.

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk Trinitatis Kirke - kirken midt i 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Indhold Salmens tonestige Side 2 Valgt til menighedsrådet Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Børnesider Side 6-10 Indvielse

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Det sker i KIRKEN. September Oktober November 2015. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. September Oktober November 2015. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN September Oktober November 2015 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Præstens sider Forsiden: Børn laver kunst i Funder Kirke 5. klasse Funder: Eva skabes af Adams ribben 5. klasse

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse SEPTEMBER Tirsdag den 1. kl. 14.00 Torsdag den 3. kl. 17.00 Torsdag den 3. kl. 14.10 Fredag den 4. kl. 17.30

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere