Gudstjenesten. Skibet Sogne og kirkenyt. fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Til samtlige hustande. September- november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gudstjenesten. Skibet Sogne og kirkenyt. fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Til samtlige hustande. September- november 2011"

Transkript

1 Til samtlige hustande Gudstjenesten fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Skibet Sogne og kirkenyt September- november 2011 Overskriften skitserer et dilemma: Skal gudstjenesten stå som en gammel, uforanderlig kolos i vores omskiftelige hverdag, eller skal den følge med tidens trends og tale til os i et sprog og med et indhold, der (kun) rammer det moderne menneske? Den er ikke ny, men inspireret af udsendelsen Folk og Kirke på Danmarks Radios P1, hvor journalist Kåre Gade besøgte to gudstjenester i to århusianske folkekirkemenigheder: Århus Domkirke og Århus Valgmenighed. I domkirken udfoldede højmessen sig med et fast, genkendeligt og stramt forløb. Sognepræsten prædikede over søndagens tekst, og der blev sunget salmer af Luther, Kingo og Grundtvig. Gudstjenesten i Århus Valgmenighed var derimod henvist til en lagerhal, hvor en scene havde afløst prædikestol og alter. Herfra spillede et rockband til PowerPoints. En fæn- (fortsættes side 2)

2 Nyt fra sognepræsten! Det liturgiske paradoks (fortsat fra forsiden) gende og meget aktuel prædiken blev holdt af menighedens tidligere præst, der gående frem og tilbage på scenen fortalte om, hvordan Gud havde absolut kontrol over hans liv. Til sidst var der forbøn, hvor flere af de to-trehundrede kirkegængere sank sammen i gråd og høje skrig. Nu skulle man så tro, at der til den klassiske - nogen ville sige gammeldags - højmesse også hørte en forstenet og konservativ kristendomsforståelse. Og at man ville finde en frisindet, moderne og aktuel forkyndelse i den karismatiske valgmenighed. Men det forholdt sig lige omvendt. Det var prædikenen og kristendomsforståelsen i Århus Domkirke, der var frisindet, moderne og aktuel. Her blev der gjort alvor af den kendsgerning, at evangeliet ikke er identisk med de bibelske skrifter, og at man derfor må anlægge et historisk syn på dem for overhovedet at kunne høre det, der er evangeliets sag. Prædikanten var en kvinde, og velsignelse af homofile par var ikke et åbent spørgsmål, men virkelighed. Valgmenighedens teologi var mere gammeldags: bibelen skulle tages bogstaveligt i alle aspekter, her var ikke plads til kvindelige præster, homoseksualitet blev opfattet som en synd og så fremdeles. Funky fundamentalisme og fossilt frisind, konkluderede journalisten - lidt smart, men klart. Form og indhold hører sammen Og hvorfor er det så sådan? Digteren Søren Ulrik Thomsen (som kommer til Skibet og holder foredrag, se mere inde i bladet) har sagt følgende: En ændring af den lutherske højmesse i lavkirkelig (eller kunne vi tilføje frikirkelig, karismatisk) retning vil ikke blot betyde et traditionstab og en kulturel forarmelse, men som en trojansk hest tillige medføre en ganske anden teologi. Form og indhold hører altså sammen - også i dette tilfælde. Den spontane og meget ekspressive gudstjenesteform hos valgmenighedsfolkene afspejler en teologi, hvor det afgørende i troen ikke er, hvad jeg tror på, men det, at jeg tror. Det er min tro, forstået som min følelse og oplevelse af troen, der er det egentligt frelsende. Derfor skal der føles meget stærkt, og der skal gives stærkt udtryk for det, for at den karismatiske kirkegænger med sig selv ved, at han er troende nok. Og når det indres ydre udtryk bliver så afgørende, så bliver der bestemte måder kristne lever på og måder, som man netop som kristen må fordømme. Den lutherske gudstjenesteordning derimod, giver plads og frihed til at være et helt og holdent moderne menneske, netop fordi gudstjenesten har en stram og traditionsbundet form. For når formen er fast, så er det ikke op til den enkelte at holde den oppe. I stedet kan man lade sig bære af den. Den faste liturgi giver et frirum, hvor der er plads til de forskelligste mennesker, og hvor vore erfaringer, viden og fornuft positivt kommer i spil. Det skyldes, at gudstjenesteformen afspejler kernen i den lutherske kristendomsforståelse: Det afgørende ved troen er, hvad troen er tro på, og ikke på at og hvordan man tror. For troen er jo netop, at jeg hverken ved min tro eller gode gerninger kan vinde Guds nåde, men at Gud af nåde og barmhjertighed har vundet og antaget mig og ethvert andet menneske. Det er det ord, der ved gudstjenesten lyder til præstens og menighedens efterretning. 2

3 Det gælder uafkortet også de dage, vi intet føler ved at høre det. Derfor er lutheranere befriet fra at skulle tage vores åndelige temperatur, for den er ligegyldig. Og derfor findes der heller ingen særlig livsstil eller særlig moral, hvoraf man kan se, om Guds ord nu er hørt. Vi har kun et liv, og det er det liv, der i gudstjenesten bliver erklæret for at være Guds. Og den befrielse, der ligger i at være antaget af Gud, sådan som man går og står, er frimodigheden, hvormed livet i al sin mangfoldighed og åbenhed kan leves udenfor gudstjenesten. Formløshedens tyranni Formløshed gør ufri, skrev teologen Løgstrup engang i sit essay Formløshedens tyranni. Vi skal passe på med, som Århus Valgmenighed og mange andre steder i det folkekirkelige landskab, at dyrke det spontane og formløse. For det er netop ved den lutherske gudstjenestes stramme form, stringensen i udtryk og tanke, at der gives plads og rum også for vores nutidige liv. Der kommer et reelt møde i stand, hvor det moderne menneske ikke bare møder sig selv, men netop noget helt andet. Og det kaster nyt af sig: en nutidig forståelse af evangeliet, nye tanker om tro, for slet ikke at tale om ny kirkekunst, nye salmer osv. Med ovenstående velmente provokation har jeg forhåbentligt skudt efterårets debat om gudstjenestens betydning i gang. Det har altid været en kunst for kirken at finde balancen mellem tradition og aktualitet, og jeg glæder mig til at høre de kommende måneders diskussioner og ønsker i øvrigt alle i Skibet sogn et godt efterår. - UO. HØSTGUDSTJENESTE med frokost og festlig auktion Søndag den 4. september kl holder vi høstgudstjeneste tilrettelagt både for voksne og børn. Ved høstgudstjenesten samles børnene i våbenhuset før gudstjenesten og går ind i kirken i procession med årets høst i armene. Vi håber derfor, at I medbringer lidt af jeres egen høst som f.eks. gulerødder, æbler eller noget helt tredje. Frugterne vil blive anbragt på et bord i kirken og efter gudstjenesten afholder vi en auktion over jeres høst. De indkomne penge vil blive delt mellem FDF og Folkekirkens nødhjælp. Det plejer at være en rigtig festlig dag, hvor der også vil blive budt på en lille frokostbuffet. Prisen er 30 kr. for voksne. Menigheds rådet er vært ved denne frokost, så beløbet herfra også kan gå til FDF og Folkekirkens nødhjælp. Tak for en god dag! Der skal lyde en stor tak fra hele præstefamilien for de mange hilsner, blomster og gaver, vi fik ved Åbent Hus-arrangementet den 12. august. Vejret var med os, og rigtig mange var mødt op. Vi håber, at alle havde en god eftermiddag og føler nu, at vi er blevet endeligt modtaget og er faldet godt til i både sogn og præstegård. Mange sensommerhilsener fra hele præstefamilien. 3

4 Nyt fra sognemedhjælperen Babysalmesang næste hold starter 26.oktober kl. 10 og kører i 8 uger frem Efter ca. 45 min. sang i kirken er der hyggeligt samvær i kirkehuset, hvor både store og små kan få lidt til ganen. Der er plads til 10 babyer i alderen ca. 1½-10 måneder + mødre/fædre. Hvad er babysalmesang? Vi synger salmer og sange, siger remser og der vil blive brugt instrumenter og andre virkemidler, når vi er sammen i kirken. Vi vil synge, danse og vugge stemningen ind i barnet, så det oplever med alle sine sanser. Samtidig er babysalmesang en god lejlighed til at få lært nogle salmer, der også kan bruges som godnatsange derhjemme. Man behøver ikke at kunne synge for at deltage. Det er heller ikke nødvendigt, at man på anden måde har sin gang i kirken. Tilmelding skal ske til sognemedhjælper Stine Grinderslev Minikonfirmand et tilbud til børn i 3. klasse Minikonfirmandundervisning er et tilbud til børn om at møde kirken og kristendommen på en aktiv og medlevende måde, som svarer til børnenes alder. Voksne forstår mest med hovedet. Børn forstår med hele kroppen, - så med minikonfirmanderne vil vi stræbe efter at fortælle børnene kristendom på en levende måde med brug af alle sanser. Vi ser legen som en frugtbar tilgang til indlevelse og forståelse. Minikonfirmand starter mandag den 5. september 2011, når børnene har fri fra skole kl Yderligere information om minikonfirmandforløbet vil blive lagt ud på skolens forældre-intra. Tilmelding skal ske til sognemedhjælper Stine Grinderslev Børneklubben Boblerne opstart torsdag den 1. september kl Er du barn? Kan du undvære din mor/far 1½ time hver torsdag eftermiddag? Har du lyst til at synge, være kreativ og høre fortællinger fra Bibelen? Så er Skibet Kirkes frivillige børneklub Boblerne måske noget for dig! Er du interesseret og har lyst til at høre mere om børneklubben Boblerne, så er du meget velkommen til at kontakte en af os. Kontaktoplysninger: Marianne Ravn: eller Birgit Lindved Knudsen: eller Rebekka Clement Kragh: eller Stine Grinderslev: eller Venlige hilsner fra Marianne, Birgit, Rebekka og Stine 4

5 Salmesang i børnehøjde! Salmesang i børnehøjde er for de 1-3-årige og deres forældre/bedsteforældre. Vi skal synge, danse og lave fagtesange alt sammen aktiviteter, der udvikler det lille barns musikalitet og styrker samværet mellem barn og voksen. Det foregår mandag kl i Kirkehuset. Holdet starter op mandag den 5. september og kører 10 gange. Tilmelding skal ske til sognemedhjælper Stine Grinderslev Kirkekorene ved Skibet Kirke Korskolen (3. klasse), Kirkekoret (4-9. klasse) og Voksenkoret er gået i gang efter sommerferien. Alle korene er åbne for alle og kræver ingen nodekendskab kun sangglæde. Kontakt Pojken for yderligere informationer. Arrangementer Fælleseftermiddage Efterårets fælleseftermiddage præsenterer tre rejseberetninger om oplevelser i tre meget forskellige lande. Ved foredragene kan det hænde, at man få en prøve på andre kulturers køkkener, musiktraditioner el.lign. Fælleseftermiddagene finder sted sidste onsdag i hver måned kl og er gratis. Der serveres kaffe og kage. En god gerning Hvis du har en bil, kan du måske spørge en ældre ven, bekendt eller nabo, som ikke længere går så godt, om de har lyst til at køre med til fælleseftermiddagen. Så får de ældre en oplevelse og du gør en god gerning! OBS: KONFIRMAND- FORBEREDELSE BEGYNDER ONSDAG OG TORSDAG I UGE 37! Bosnien Efter Dayton 28. september kl Brian Bonderup, kirkesanger med mange jern i ilden! Brian skriver om sit foredrag: Jeg elsker Bosnien! Ingen andre steder, som jeg har besøgt, provokerer, imponerer og fascinerer som Bosnien. Når jeg nævner Bosnien, tænker de fleste på den borgerkrig, der rystede og forfærdede hele Europa. Men jeg vil gerne fortælle en anden historie. Først og fremmest historien om min æbleplantage. Men også historien om et land, der er på vej til at rejse sig, og prøve at finde sin plads i Europa. Eftermiddagen byder ud over foredraget og den almindelige kaffe og kage også på et par små smagsprøver fra det bosniske køkken. 5

6 På præstepraktik i Rumænien, 26. oktober 2011 Mary Holm-Larsen, tidl. præst i Skibet Mødet med variationer af vores kristne tro samt religionsmødet har altid haft Mary Holm-Larsens interesse. Især har hun besøgt de ortodokse - og de tidligste kirker. Nogle gange ser det ud som om, de lutherske og reformerte kirker har taget al nøgternheden og de ortodokse kirker den mere spirituelle del af kristendommen. Begge dele er i rendyrket form problematisk i Holm- Larsens optik. I foredraget beretter hun om sin deltagelse i et kursus for rumænske præster og danske folkekirkepræster. Kurset fandt sted på et rumænsk præsteseminar og bestod delvist af praktik. Her fik hun lov at følge en rumænsk præst i hans mangesidige gerning. Det bød på møder med mange forunderlige kristne traditioner (f.eks. udrensninger af onde ånder, indvielser af butikker m.m.). Ofte bragte handlingerne opmærksomheden tilbage til nytestamentlig praksis og tankegods; det er den samme tro; men en anden forestillingsverden. Alt det vil Holm- Larsen fortælle om i ord og billeder. QUO VADIS - hvor går du hen 30. november kl Hanne-Lise Hansen, Bodil B. Lund og Else Duedahl, tre rejselystne sognebørn fra Nr. Vilstrup De tre foredragsholdere skriver om foredraget: I februar 2011 var vi 3 piger, der tog udfordringen op og meldte os til en rejse til et gammelt missionsområde i Sydindien arrangeret af sognepræst Anne Dolmer, der er næstformand i Danmission. Foredraget beretter om vore overskridende oplevelser, om livsvilkår, Danmissions arbejdsområder og om dialogen mellem de 3 store religioner: kristendom, hinduisme og islam. Quo vadis er en oase midt i en hellig by og et tilbud, hvor vesterlændinge kan mødes med hinduer og muslimer. Det vil vi gerne i dialog med jer om! Foredrag Som forsiden indikerer diskuterer efterårets tre foredrag gudstjenesten ud fra spørgsmålet om, hvorvidt den stadigt taler til det moderne menneske, eller om den trænger til at blive fornyet. Foredragsholderne har hver deres spændende tilgang til emnet og derfor også meget forskellige og velbegrundede bud på et svar. Foredragene er gratis, og der serveres kaffe og kage. Gudstjenesteliv liv i gudstjenesten Onsdag den 14. september kl : Tine Illum, sognepræst i Sdr. Bjert. Har været medforfatter på flere bøger; bl.a. Himlen i mine fodsåler, Tradition og Liv og Den stille uge i kirken. Tine Illum henviser til kelterne, der kalder gudstjenesten for a thin place - et gennemsigtigt sted. Gudstjenesten skal være et sted, hvor mennesker kan opleve, at det bare er en tynd hinde, der skiller det materielle fra det åndelige; det hverdagsagtige fra det hellige. Hvis mennesker får fornemmelsen af, at det hellige er nærmere, end vi tror, at Gud møder os i alle livets situationer, så kan gudstjenesten komme til at give mening. Grundlæggende må vi overveje, hvad gudstjenesten er er der overensstemmelse mellem ideal og erfaring? Vi må gennemtænke, 6

7 hvorfor vi egentlig holder gudstjeneste? Hvordan formidler vi i gudstjenesten troværdigt, hvad der her er på færde? Gud skal sanses! Onsdag den 12. oktober kl : Poul Joachim Stender, præst i Kirke Saaby og Kisserup Sogn på Midtsjælland. Har bl.a. udgivet indtil flere bøger; Med Gud i sengen, Gud i vold og Præsten og kogejomfruen. Gudstjenesten har i al for lang tid været præget af, at vi har sat sanserne op i en rangorden, hvor høre-, syns- og til dels lugtesansen var de pæne sanser, mens smagsog følesansen var de anarkistiske og upålidelige sanser. Men Gud skal huskes i bl.a. gudstjenesten gennem alle vore sanser, så vi kan være kristne med hele vor krop. Pro Ecclesia forsvar for gudstjenesten Onsdag den 9. november kl Søren Ulrik Thomsen, Digter, forfatter og foredragsholder. Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om, skriver digteren Søren Ulrik Thomsen, som vil fortælle om, hvordan han begyndte at gå i kirke og langsomt fik øjnene op for rigdommen i gudstjenesten, hvis forskellige aspekter han vil gennemgå. Foredraget rummer desuden udblik til andre kirkesamfunds gudstjenester, som forfatteren har besøgt på sine rejser rundt omkring i verden, ikke mindst USA. Allehelgen Om at være i Guds hænder Der er et digt, som passer godt her om efteråret, gerne ind under alle helgen. Det hedder Efterår og er skrevet af den tyske lyriker Rainer Maria Rilke ( ). Det lyder sådan: Bladene falder, hvirvles langt omkring, som visnede i Himlens fjerne Haver; de falder, vægrende, med store Sving. Om Natten falder jorden, tung og stum, fra Stjærnerne til Ensomhedens Rum. Vi falder alle. denne Haand vil falde. Se på de andre, se: det er i alle. Dog er der Én, og altings Falden ender uendeligt forsigtigt i Hans Hænder. Et efterårsdigt om løvfaldet, men altså også om altings forgængelighed, om livets vilkår og det ubønhørlige over livet. Efteråret minder os om det, hver gang det sker, hvor smukt det end kan være, dette løvfald. Men også Rilkes digt gør det ved alle helgen og fortsætter i en stærk tillid til Gud i understregningen af, at døden er et fald ikke i afgrunden men langsomt og nænsomt ned i Guds kærlige hænder. Dette billede er ivrigt brugt i kunsten. Møllehave bruger billedet i en sang til Anne Linnets musik, skrevet ved et barns dødsleje, i omkvædet Men vi tror du falder i levende hænder. Det samme gør Jakob Knudsen i Se, nu stiger solen, når han skriver ud hans hånd mig river af dødens garn, og maleren Arne Haugen Sørensen, som har lavet udsmykninger til en del kirker, siger om opstandelsen som motiv: Frygt ikke, du er i gode hænder. Det er sådan et opstandelsesbillede, jeg igen og igen har forsøgt at lave. Noget der kan få os til at acceptere vores urimelige menneskelige lod og se den i en større sammenhæng. Give os tro og tillid. Altså, n nutidig opstandelse som moderne mennesker kan bruge uden at krumme tæerne i skoene. UO 7

8 Særgudstjenester Børnegudstjeneste Lørdag den 1. oktober kl Vi skal høre gode historier og synge, og der vil indgå elementer fra bl.a. kirkens børnehold. Gudstjenesten er for hele familien med fokus på de yngste. Efter Gudstjenesten vil der være hygge i kirkehuset med lidt godt til store og små. Alle er velkomne. Forklaringsgudstjeneste for nye og gamle kirkegængere Søndag den 2. oktober Hvorfor vender præsten sig om midt i det hele? Hvad er meningen med gudstjenestens opdeling? Hvorfor læses der forskellige tekster? Og hvordan passer det med bøn og salmesang? En forklaringsgudstjeneste er en helt normal højmesse, men undervejs i gudstjenesten vil det kort blive forklaret, hvorfor vi står, knæler og sidder på de tidspunkter, vi gør i gudstjenesten. Denne gudstjeneste er især god for de nye konfirmander, som nu skal i gang med forberedelsen til deres konfirmation. Allehelgensgudstjeneste Søndag den 6. november kl Ved den årlige allehelgensgudstjeneste tænder vi lys for og oplæser navnene på dem, der er døde i Skibet Sogn i det forløbne år. Kom og vær med sammen med de pårørende til denne stærke traditionsrige gudstjeneste. Forud for gudstjenesten inviteres alle, der har mistet en af deres nærmeste til at mødes over en kop kaffe med kage. Sammenkomsten finder sted i Kirkehuset og begynder kl Stjernestund for Sjæl og Mund, Onsdag den 2. november kl Stjernestund for Sjæl og Mund er vores tilbud til børnefamilier og alle andre, der har lyst til at deltage. Vi indleder med er en kort gudstjeneste på børnenes præmisser, og efterfølgende er der fællesspisning og sang i Kirkehuset. Vi starter i kirken kl Det koster 20 kr. pr. voksen, og børn er gratis. Tag endelig også naboen med vi glæder os til at se jer! 8

9 Forum for studier og drøftelse af gudstjeneste og krisendom Forårets studiegruppe fortsætter sam talerne om aktuelle emner indenfor kirke og kristendom Alle er velkomne; man behøver ingen forkundskaber. Datoerne for efterårets møder er: Tirsdag den 13. sept. kl Tirsdag den 15. nov. kl Sognemøde 20. nov. kl Skibet Kirke inviterer til et dialogmøde over en let frokost. Hvordan skal vi bruge kirkeskatten i 2012? Og hvordan sikrer vi et godt menighedsrådsvalg næste efterår? Ved mødet vil der blive orienteret om årets gang i Skibet sogn i 2011 og om budgetter for Frokosten er gratis MENIGHEDSRÅDSMØDER Onsdag den 20. september kl Onsdag den 6. oktober kl Onsdag den 17. november kl Alle møder er offentlige og afholdes i Kirkehuset, hvor dagsorden og referat er på opslagstavlen Siden sidst DØBT I SKIBET KIRKE: Karla Juel Holland, Charlottenlund Kåre Granild Sørensen, Jennumvej 142 Ida-Marie Kock Thinggaard, Vinkelvej 18 Magnus Gam Møller, Åsvinget 6 Marcus Dahl Pedersen, Åsvinget 15 William Søndergaard Nielsen, Fredericia Camille Sander Christiansen, Stenagervænget 51 Frederik Rosenlund Hartvig Nielsen, Havesangervej 20 Silje Brøchner Rasmussen, Bakkeglimt 18 Mikkel Bech Erlendsson, Skovglimt 46 Noria Ozlati Skaanning, Vejle BEGRAVET/BISAT FRA SKIBET KIRKE: Erik Poulsen, 68 år Lissy Ottosen, 79 år Hedvig Karoline Rasmussen, 98 år Inger Halberg Rasmussen, 87 år Anna Sofie Ulbæk, 72 år BEGRAVET FRA HØJEN KIRKE: Knud Kjerkegaard, 80 år 9

10 Koncerter Krogh synger Aakjær Onsdag den 7. september kl Søren Krogh: vokal & guitar, NO Thorning: piano, Ulrik Bust: saxofon Søren Krogh har en lang karriere bag sig med adskillige cd er i eget navn og med egne sange. Derudover har han sat musik til digte af Knuth Becker, og senest er det blevet til den meget anmelderroste udgivelse med Jeppe Aakjærs sange. Søren er nordjyde og det er ikke uden grund at han ofte sammenlignes med Niels Hausgaard. De har den samme fortællende og underholdende form med sjove og finurlige anekdoter mellem sangene. Denne aften tages der udgangspunkt i Jeppe Aakjær repertoiret, men I vil også stifte bekendtskab med enkelte perler fra Sørens eget sangkatalog. Frokostkoncert v. Pojken Flensborg Søndag den 16. oktober ca. kl Efter højmessen (se starttidspunkt på bagsiden) spiller Pojken Flensborg en frokostkoncert med toner fra det spændende krydsdfelt mellem jazz ens verden og både salme- og højskolesangen. Barokmusik for sopran og orgel Onsdag den 23. november kl Sopran Anne Mette Balling synger dejlig, iørefaldende barokmusik akkompagneret af organist Vibeke Astner. Anne Mette Balling er solistuddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og har optrådt som oratoriesolist med bl.a. Radiounderholdnings-orkesteret og barokensemblerne Concerto Copenhagen og Ensemble Zimmermann. Vibeke Astner er uddannet på Det kongelige danske Musikkonservatorium og har ligeledes en meget omfattende koncertvirksomhed som kammermusiker. I 2002 prisvinder ved P2 s kammermusikkonkurrence med ensemblet Festa Musicale. Som 13 årig ansat i sit første organistembede. Nu ansat ved Mølholm Kirke, Vejle. Anne Mette Balling Vibeke Astner 10

11 Kirkelig vejviser FØDSEL: anmeldes til Kirkekontoret i Præstegården. Er forældrene ikke gift medsendes en omsorgs- og ansvarserklæring. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: skal ske inden barnet bliver ½ år ved henvendelse på Kirkekontoret i Præstegården. Se også: og VIELSE/VELSIGNELSE: Henvendelse til Kirkekontoret for at aftale tid. Prøvelsesattest fås hos Borgerservice. DØDSFALD: Anmeldes senest 2 dage efter til kirkekontoret i bopælssognet. Begravelse/bisættelse aftales personligt med den præst, som skal stå for den. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge. Adresser SOGNEPRÆST (personregisterfører/begravelsesmyndighed): ULRIK OVERGAARD Præstegårdsvej 12, Slelde, 7100 Vejle, tlf , SKIBET KIRKEKONTOR tlf SEKRETÆR FOR SOGNEPRÆSTEN MONA BECH HANSEN, BISTANDSPRÆST HENRIK SKOVEN tlf , GRAVER OG KIRKETJENER ERIK GJØL RASMUSSEN tlf , KIRKEGÅRDSKONTORET Skibetvej 166, Skibet, 7100 Vejle. tlf , kontortid ORGANIST POJKEN FLENSBORG, SOGNEMEDHJÆLPER STINE GRINDERSLEV tlf: , mail: KIRKESANGERE CHARLOTTE WESTPHAL ERIKSEN tlf , BRIAN BONDERUP tlf , KASSERER CHR. MADSEN, Løvsangervej 5, Østengaard, 7100 Vejle. tlf , MENIGHEDSRÅDETS FORMAND HANS CORDIUS, Havesangervej 27, Østengård, tlf , KIRKE OG KIRKEGÅRDSUDVALG HANS CORDIUS, tlf KIRKEVÆRGE INGER USSING, tlf KIRKELIVS- og ARRANGEMENTSUDVALG LILLY BØGE DALSGAARD, tlf KORUDVALG KNUD ERIK ARENTSEN, tlf BØRNE-FAMILIEUDVALG BENTE KVIESGAARD, tlf

12 Gudstjenester, møder m.m. Søndag den 4. september kl Høstgudstjeneste, Luk. 18, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 11. september kl Mark. 7, s. e. trin. Henrik Nielsen Skoven Søndag den 18. september kl Luk. 10, s. e. trin. Rikke Holm Søndag d. 25. september kl Luk. 17, s. e. trin. Ulrik Overgaard Lørdag den 1. oktober kl Børnegudstjeneste Ulrik Overgaard Søndag den 2. oktober kl Forklaringsgudstjeneste Matt. 6, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 9. oktober kl Luk. 7, s. e. trin. Henrik Nielsen Skoven Søndag den 16. oktober kl Luk. 14, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 23. oktober kl Matt. 22, s. e. trin. Leif Arffmann Søndag den 30. oktober kl BUSK-gudstjeneste Mark. 2, s. e. trin. Henrik Nielsen Skoven Onsdag den 2. november kl Stjernestund for Sjæl og Mund Familiegudstjeneste med fællesspisning Ulrik Overgaard Søndag den 6. november kl Matt. 5, 1-12 Alle helgens dag Ulrik Overgaard Søndag den 13. november kl Johs. 4, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 20. november kl Matt. 25, Sidste søn. i kirkeåret Ulrik Overgaard Søndag den 27. november kl Matt. 25, sønd.i advent Henrik Nielsen Skoven KIRKEBILEN: Bestilles over TAXA med oplysning om, hvor man vil tages op. Skulle der være problemer med kirkebilen bedes det meddelt til kirkekontoret. Stof til næste nr. af Skibet Sogne- og Kirkenyt senest den 28. oktober Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Ansv.red. sognepræsten 92. årg. nr. 5.

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 i Skibet kirkehus. Til stede: Medlemmer af Menighedsrådet: Anne Kragh Hans Cordius Birthe Lind Poul-Jørn Linnebjerg Christina

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen KIRKE Søndag d. 6. september kl. 11-15 SEPTEMBERFEST Igen i år rykker kirken udendørs og inviterer til et brag af en Septemberfest for hele familien. Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste, hvor kirkens

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00.

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.6. 1 Juni Juli 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 28. juni 12.00 Rainer Stage, tysk præst 28. juni 4. Søndag Kl. 14.00 Sommermøde i Hune: Gudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Kan du mon kende kirketårnet?

Kan du mon kende kirketårnet? KIRKE Kan du mon kende kirketårnet? Måske har du lagt mærke til, at kirketårnet på Frederiksholm Kirke henover foråret har skiftet udseende. Du har måske også lagt mærke til byggerodet, containerne, kranerne,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 Salmedigteren N.F.S. Grundtvig Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Maj Torsdag den 16. maj kl. 16.00 Lørdag den 25. maj kl. 9.00 Salmer & Leg for børn

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere