Gudstjenesten. Skibet Sogne og kirkenyt. fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Til samtlige hustande. September- november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gudstjenesten. Skibet Sogne og kirkenyt. fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Til samtlige hustande. September- november 2011"

Transkript

1 Til samtlige hustande Gudstjenesten fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Skibet Sogne og kirkenyt September- november 2011 Overskriften skitserer et dilemma: Skal gudstjenesten stå som en gammel, uforanderlig kolos i vores omskiftelige hverdag, eller skal den følge med tidens trends og tale til os i et sprog og med et indhold, der (kun) rammer det moderne menneske? Den er ikke ny, men inspireret af udsendelsen Folk og Kirke på Danmarks Radios P1, hvor journalist Kåre Gade besøgte to gudstjenester i to århusianske folkekirkemenigheder: Århus Domkirke og Århus Valgmenighed. I domkirken udfoldede højmessen sig med et fast, genkendeligt og stramt forløb. Sognepræsten prædikede over søndagens tekst, og der blev sunget salmer af Luther, Kingo og Grundtvig. Gudstjenesten i Århus Valgmenighed var derimod henvist til en lagerhal, hvor en scene havde afløst prædikestol og alter. Herfra spillede et rockband til PowerPoints. En fæn- (fortsættes side 2)

2 Nyt fra sognepræsten! Det liturgiske paradoks (fortsat fra forsiden) gende og meget aktuel prædiken blev holdt af menighedens tidligere præst, der gående frem og tilbage på scenen fortalte om, hvordan Gud havde absolut kontrol over hans liv. Til sidst var der forbøn, hvor flere af de to-trehundrede kirkegængere sank sammen i gråd og høje skrig. Nu skulle man så tro, at der til den klassiske - nogen ville sige gammeldags - højmesse også hørte en forstenet og konservativ kristendomsforståelse. Og at man ville finde en frisindet, moderne og aktuel forkyndelse i den karismatiske valgmenighed. Men det forholdt sig lige omvendt. Det var prædikenen og kristendomsforståelsen i Århus Domkirke, der var frisindet, moderne og aktuel. Her blev der gjort alvor af den kendsgerning, at evangeliet ikke er identisk med de bibelske skrifter, og at man derfor må anlægge et historisk syn på dem for overhovedet at kunne høre det, der er evangeliets sag. Prædikanten var en kvinde, og velsignelse af homofile par var ikke et åbent spørgsmål, men virkelighed. Valgmenighedens teologi var mere gammeldags: bibelen skulle tages bogstaveligt i alle aspekter, her var ikke plads til kvindelige præster, homoseksualitet blev opfattet som en synd og så fremdeles. Funky fundamentalisme og fossilt frisind, konkluderede journalisten - lidt smart, men klart. Form og indhold hører sammen Og hvorfor er det så sådan? Digteren Søren Ulrik Thomsen (som kommer til Skibet og holder foredrag, se mere inde i bladet) har sagt følgende: En ændring af den lutherske højmesse i lavkirkelig (eller kunne vi tilføje frikirkelig, karismatisk) retning vil ikke blot betyde et traditionstab og en kulturel forarmelse, men som en trojansk hest tillige medføre en ganske anden teologi. Form og indhold hører altså sammen - også i dette tilfælde. Den spontane og meget ekspressive gudstjenesteform hos valgmenighedsfolkene afspejler en teologi, hvor det afgørende i troen ikke er, hvad jeg tror på, men det, at jeg tror. Det er min tro, forstået som min følelse og oplevelse af troen, der er det egentligt frelsende. Derfor skal der føles meget stærkt, og der skal gives stærkt udtryk for det, for at den karismatiske kirkegænger med sig selv ved, at han er troende nok. Og når det indres ydre udtryk bliver så afgørende, så bliver der bestemte måder kristne lever på og måder, som man netop som kristen må fordømme. Den lutherske gudstjenesteordning derimod, giver plads og frihed til at være et helt og holdent moderne menneske, netop fordi gudstjenesten har en stram og traditionsbundet form. For når formen er fast, så er det ikke op til den enkelte at holde den oppe. I stedet kan man lade sig bære af den. Den faste liturgi giver et frirum, hvor der er plads til de forskelligste mennesker, og hvor vore erfaringer, viden og fornuft positivt kommer i spil. Det skyldes, at gudstjenesteformen afspejler kernen i den lutherske kristendomsforståelse: Det afgørende ved troen er, hvad troen er tro på, og ikke på at og hvordan man tror. For troen er jo netop, at jeg hverken ved min tro eller gode gerninger kan vinde Guds nåde, men at Gud af nåde og barmhjertighed har vundet og antaget mig og ethvert andet menneske. Det er det ord, der ved gudstjenesten lyder til præstens og menighedens efterretning. 2

3 Det gælder uafkortet også de dage, vi intet føler ved at høre det. Derfor er lutheranere befriet fra at skulle tage vores åndelige temperatur, for den er ligegyldig. Og derfor findes der heller ingen særlig livsstil eller særlig moral, hvoraf man kan se, om Guds ord nu er hørt. Vi har kun et liv, og det er det liv, der i gudstjenesten bliver erklæret for at være Guds. Og den befrielse, der ligger i at være antaget af Gud, sådan som man går og står, er frimodigheden, hvormed livet i al sin mangfoldighed og åbenhed kan leves udenfor gudstjenesten. Formløshedens tyranni Formløshed gør ufri, skrev teologen Løgstrup engang i sit essay Formløshedens tyranni. Vi skal passe på med, som Århus Valgmenighed og mange andre steder i det folkekirkelige landskab, at dyrke det spontane og formløse. For det er netop ved den lutherske gudstjenestes stramme form, stringensen i udtryk og tanke, at der gives plads og rum også for vores nutidige liv. Der kommer et reelt møde i stand, hvor det moderne menneske ikke bare møder sig selv, men netop noget helt andet. Og det kaster nyt af sig: en nutidig forståelse af evangeliet, nye tanker om tro, for slet ikke at tale om ny kirkekunst, nye salmer osv. Med ovenstående velmente provokation har jeg forhåbentligt skudt efterårets debat om gudstjenestens betydning i gang. Det har altid været en kunst for kirken at finde balancen mellem tradition og aktualitet, og jeg glæder mig til at høre de kommende måneders diskussioner og ønsker i øvrigt alle i Skibet sogn et godt efterår. - UO. HØSTGUDSTJENESTE med frokost og festlig auktion Søndag den 4. september kl holder vi høstgudstjeneste tilrettelagt både for voksne og børn. Ved høstgudstjenesten samles børnene i våbenhuset før gudstjenesten og går ind i kirken i procession med årets høst i armene. Vi håber derfor, at I medbringer lidt af jeres egen høst som f.eks. gulerødder, æbler eller noget helt tredje. Frugterne vil blive anbragt på et bord i kirken og efter gudstjenesten afholder vi en auktion over jeres høst. De indkomne penge vil blive delt mellem FDF og Folkekirkens nødhjælp. Det plejer at være en rigtig festlig dag, hvor der også vil blive budt på en lille frokostbuffet. Prisen er 30 kr. for voksne. Menigheds rådet er vært ved denne frokost, så beløbet herfra også kan gå til FDF og Folkekirkens nødhjælp. Tak for en god dag! Der skal lyde en stor tak fra hele præstefamilien for de mange hilsner, blomster og gaver, vi fik ved Åbent Hus-arrangementet den 12. august. Vejret var med os, og rigtig mange var mødt op. Vi håber, at alle havde en god eftermiddag og føler nu, at vi er blevet endeligt modtaget og er faldet godt til i både sogn og præstegård. Mange sensommerhilsener fra hele præstefamilien. 3

4 Nyt fra sognemedhjælperen Babysalmesang næste hold starter 26.oktober kl. 10 og kører i 8 uger frem Efter ca. 45 min. sang i kirken er der hyggeligt samvær i kirkehuset, hvor både store og små kan få lidt til ganen. Der er plads til 10 babyer i alderen ca. 1½-10 måneder + mødre/fædre. Hvad er babysalmesang? Vi synger salmer og sange, siger remser og der vil blive brugt instrumenter og andre virkemidler, når vi er sammen i kirken. Vi vil synge, danse og vugge stemningen ind i barnet, så det oplever med alle sine sanser. Samtidig er babysalmesang en god lejlighed til at få lært nogle salmer, der også kan bruges som godnatsange derhjemme. Man behøver ikke at kunne synge for at deltage. Det er heller ikke nødvendigt, at man på anden måde har sin gang i kirken. Tilmelding skal ske til sognemedhjælper Stine Grinderslev Minikonfirmand et tilbud til børn i 3. klasse Minikonfirmandundervisning er et tilbud til børn om at møde kirken og kristendommen på en aktiv og medlevende måde, som svarer til børnenes alder. Voksne forstår mest med hovedet. Børn forstår med hele kroppen, - så med minikonfirmanderne vil vi stræbe efter at fortælle børnene kristendom på en levende måde med brug af alle sanser. Vi ser legen som en frugtbar tilgang til indlevelse og forståelse. Minikonfirmand starter mandag den 5. september 2011, når børnene har fri fra skole kl Yderligere information om minikonfirmandforløbet vil blive lagt ud på skolens forældre-intra. Tilmelding skal ske til sognemedhjælper Stine Grinderslev Børneklubben Boblerne opstart torsdag den 1. september kl Er du barn? Kan du undvære din mor/far 1½ time hver torsdag eftermiddag? Har du lyst til at synge, være kreativ og høre fortællinger fra Bibelen? Så er Skibet Kirkes frivillige børneklub Boblerne måske noget for dig! Er du interesseret og har lyst til at høre mere om børneklubben Boblerne, så er du meget velkommen til at kontakte en af os. Kontaktoplysninger: Marianne Ravn: eller Birgit Lindved Knudsen: eller Rebekka Clement Kragh: eller Stine Grinderslev: eller Venlige hilsner fra Marianne, Birgit, Rebekka og Stine 4

5 Salmesang i børnehøjde! Salmesang i børnehøjde er for de 1-3-årige og deres forældre/bedsteforældre. Vi skal synge, danse og lave fagtesange alt sammen aktiviteter, der udvikler det lille barns musikalitet og styrker samværet mellem barn og voksen. Det foregår mandag kl i Kirkehuset. Holdet starter op mandag den 5. september og kører 10 gange. Tilmelding skal ske til sognemedhjælper Stine Grinderslev Kirkekorene ved Skibet Kirke Korskolen (3. klasse), Kirkekoret (4-9. klasse) og Voksenkoret er gået i gang efter sommerferien. Alle korene er åbne for alle og kræver ingen nodekendskab kun sangglæde. Kontakt Pojken for yderligere informationer. Arrangementer Fælleseftermiddage Efterårets fælleseftermiddage præsenterer tre rejseberetninger om oplevelser i tre meget forskellige lande. Ved foredragene kan det hænde, at man få en prøve på andre kulturers køkkener, musiktraditioner el.lign. Fælleseftermiddagene finder sted sidste onsdag i hver måned kl og er gratis. Der serveres kaffe og kage. En god gerning Hvis du har en bil, kan du måske spørge en ældre ven, bekendt eller nabo, som ikke længere går så godt, om de har lyst til at køre med til fælleseftermiddagen. Så får de ældre en oplevelse og du gør en god gerning! OBS: KONFIRMAND- FORBEREDELSE BEGYNDER ONSDAG OG TORSDAG I UGE 37! Bosnien Efter Dayton 28. september kl Brian Bonderup, kirkesanger med mange jern i ilden! Brian skriver om sit foredrag: Jeg elsker Bosnien! Ingen andre steder, som jeg har besøgt, provokerer, imponerer og fascinerer som Bosnien. Når jeg nævner Bosnien, tænker de fleste på den borgerkrig, der rystede og forfærdede hele Europa. Men jeg vil gerne fortælle en anden historie. Først og fremmest historien om min æbleplantage. Men også historien om et land, der er på vej til at rejse sig, og prøve at finde sin plads i Europa. Eftermiddagen byder ud over foredraget og den almindelige kaffe og kage også på et par små smagsprøver fra det bosniske køkken. 5

6 På præstepraktik i Rumænien, 26. oktober 2011 Mary Holm-Larsen, tidl. præst i Skibet Mødet med variationer af vores kristne tro samt religionsmødet har altid haft Mary Holm-Larsens interesse. Især har hun besøgt de ortodokse - og de tidligste kirker. Nogle gange ser det ud som om, de lutherske og reformerte kirker har taget al nøgternheden og de ortodokse kirker den mere spirituelle del af kristendommen. Begge dele er i rendyrket form problematisk i Holm- Larsens optik. I foredraget beretter hun om sin deltagelse i et kursus for rumænske præster og danske folkekirkepræster. Kurset fandt sted på et rumænsk præsteseminar og bestod delvist af praktik. Her fik hun lov at følge en rumænsk præst i hans mangesidige gerning. Det bød på møder med mange forunderlige kristne traditioner (f.eks. udrensninger af onde ånder, indvielser af butikker m.m.). Ofte bragte handlingerne opmærksomheden tilbage til nytestamentlig praksis og tankegods; det er den samme tro; men en anden forestillingsverden. Alt det vil Holm- Larsen fortælle om i ord og billeder. QUO VADIS - hvor går du hen 30. november kl Hanne-Lise Hansen, Bodil B. Lund og Else Duedahl, tre rejselystne sognebørn fra Nr. Vilstrup De tre foredragsholdere skriver om foredraget: I februar 2011 var vi 3 piger, der tog udfordringen op og meldte os til en rejse til et gammelt missionsområde i Sydindien arrangeret af sognepræst Anne Dolmer, der er næstformand i Danmission. Foredraget beretter om vore overskridende oplevelser, om livsvilkår, Danmissions arbejdsområder og om dialogen mellem de 3 store religioner: kristendom, hinduisme og islam. Quo vadis er en oase midt i en hellig by og et tilbud, hvor vesterlændinge kan mødes med hinduer og muslimer. Det vil vi gerne i dialog med jer om! Foredrag Som forsiden indikerer diskuterer efterårets tre foredrag gudstjenesten ud fra spørgsmålet om, hvorvidt den stadigt taler til det moderne menneske, eller om den trænger til at blive fornyet. Foredragsholderne har hver deres spændende tilgang til emnet og derfor også meget forskellige og velbegrundede bud på et svar. Foredragene er gratis, og der serveres kaffe og kage. Gudstjenesteliv liv i gudstjenesten Onsdag den 14. september kl : Tine Illum, sognepræst i Sdr. Bjert. Har været medforfatter på flere bøger; bl.a. Himlen i mine fodsåler, Tradition og Liv og Den stille uge i kirken. Tine Illum henviser til kelterne, der kalder gudstjenesten for a thin place - et gennemsigtigt sted. Gudstjenesten skal være et sted, hvor mennesker kan opleve, at det bare er en tynd hinde, der skiller det materielle fra det åndelige; det hverdagsagtige fra det hellige. Hvis mennesker får fornemmelsen af, at det hellige er nærmere, end vi tror, at Gud møder os i alle livets situationer, så kan gudstjenesten komme til at give mening. Grundlæggende må vi overveje, hvad gudstjenesten er er der overensstemmelse mellem ideal og erfaring? Vi må gennemtænke, 6

7 hvorfor vi egentlig holder gudstjeneste? Hvordan formidler vi i gudstjenesten troværdigt, hvad der her er på færde? Gud skal sanses! Onsdag den 12. oktober kl : Poul Joachim Stender, præst i Kirke Saaby og Kisserup Sogn på Midtsjælland. Har bl.a. udgivet indtil flere bøger; Med Gud i sengen, Gud i vold og Præsten og kogejomfruen. Gudstjenesten har i al for lang tid været præget af, at vi har sat sanserne op i en rangorden, hvor høre-, syns- og til dels lugtesansen var de pæne sanser, mens smagsog følesansen var de anarkistiske og upålidelige sanser. Men Gud skal huskes i bl.a. gudstjenesten gennem alle vore sanser, så vi kan være kristne med hele vor krop. Pro Ecclesia forsvar for gudstjenesten Onsdag den 9. november kl Søren Ulrik Thomsen, Digter, forfatter og foredragsholder. Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om, skriver digteren Søren Ulrik Thomsen, som vil fortælle om, hvordan han begyndte at gå i kirke og langsomt fik øjnene op for rigdommen i gudstjenesten, hvis forskellige aspekter han vil gennemgå. Foredraget rummer desuden udblik til andre kirkesamfunds gudstjenester, som forfatteren har besøgt på sine rejser rundt omkring i verden, ikke mindst USA. Allehelgen Om at være i Guds hænder Der er et digt, som passer godt her om efteråret, gerne ind under alle helgen. Det hedder Efterår og er skrevet af den tyske lyriker Rainer Maria Rilke ( ). Det lyder sådan: Bladene falder, hvirvles langt omkring, som visnede i Himlens fjerne Haver; de falder, vægrende, med store Sving. Om Natten falder jorden, tung og stum, fra Stjærnerne til Ensomhedens Rum. Vi falder alle. denne Haand vil falde. Se på de andre, se: det er i alle. Dog er der Én, og altings Falden ender uendeligt forsigtigt i Hans Hænder. Et efterårsdigt om løvfaldet, men altså også om altings forgængelighed, om livets vilkår og det ubønhørlige over livet. Efteråret minder os om det, hver gang det sker, hvor smukt det end kan være, dette løvfald. Men også Rilkes digt gør det ved alle helgen og fortsætter i en stærk tillid til Gud i understregningen af, at døden er et fald ikke i afgrunden men langsomt og nænsomt ned i Guds kærlige hænder. Dette billede er ivrigt brugt i kunsten. Møllehave bruger billedet i en sang til Anne Linnets musik, skrevet ved et barns dødsleje, i omkvædet Men vi tror du falder i levende hænder. Det samme gør Jakob Knudsen i Se, nu stiger solen, når han skriver ud hans hånd mig river af dødens garn, og maleren Arne Haugen Sørensen, som har lavet udsmykninger til en del kirker, siger om opstandelsen som motiv: Frygt ikke, du er i gode hænder. Det er sådan et opstandelsesbillede, jeg igen og igen har forsøgt at lave. Noget der kan få os til at acceptere vores urimelige menneskelige lod og se den i en større sammenhæng. Give os tro og tillid. Altså, n nutidig opstandelse som moderne mennesker kan bruge uden at krumme tæerne i skoene. UO 7

8 Særgudstjenester Børnegudstjeneste Lørdag den 1. oktober kl Vi skal høre gode historier og synge, og der vil indgå elementer fra bl.a. kirkens børnehold. Gudstjenesten er for hele familien med fokus på de yngste. Efter Gudstjenesten vil der være hygge i kirkehuset med lidt godt til store og små. Alle er velkomne. Forklaringsgudstjeneste for nye og gamle kirkegængere Søndag den 2. oktober Hvorfor vender præsten sig om midt i det hele? Hvad er meningen med gudstjenestens opdeling? Hvorfor læses der forskellige tekster? Og hvordan passer det med bøn og salmesang? En forklaringsgudstjeneste er en helt normal højmesse, men undervejs i gudstjenesten vil det kort blive forklaret, hvorfor vi står, knæler og sidder på de tidspunkter, vi gør i gudstjenesten. Denne gudstjeneste er især god for de nye konfirmander, som nu skal i gang med forberedelsen til deres konfirmation. Allehelgensgudstjeneste Søndag den 6. november kl Ved den årlige allehelgensgudstjeneste tænder vi lys for og oplæser navnene på dem, der er døde i Skibet Sogn i det forløbne år. Kom og vær med sammen med de pårørende til denne stærke traditionsrige gudstjeneste. Forud for gudstjenesten inviteres alle, der har mistet en af deres nærmeste til at mødes over en kop kaffe med kage. Sammenkomsten finder sted i Kirkehuset og begynder kl Stjernestund for Sjæl og Mund, Onsdag den 2. november kl Stjernestund for Sjæl og Mund er vores tilbud til børnefamilier og alle andre, der har lyst til at deltage. Vi indleder med er en kort gudstjeneste på børnenes præmisser, og efterfølgende er der fællesspisning og sang i Kirkehuset. Vi starter i kirken kl Det koster 20 kr. pr. voksen, og børn er gratis. Tag endelig også naboen med vi glæder os til at se jer! 8

9 Forum for studier og drøftelse af gudstjeneste og krisendom Forårets studiegruppe fortsætter sam talerne om aktuelle emner indenfor kirke og kristendom Alle er velkomne; man behøver ingen forkundskaber. Datoerne for efterårets møder er: Tirsdag den 13. sept. kl Tirsdag den 15. nov. kl Sognemøde 20. nov. kl Skibet Kirke inviterer til et dialogmøde over en let frokost. Hvordan skal vi bruge kirkeskatten i 2012? Og hvordan sikrer vi et godt menighedsrådsvalg næste efterår? Ved mødet vil der blive orienteret om årets gang i Skibet sogn i 2011 og om budgetter for Frokosten er gratis MENIGHEDSRÅDSMØDER Onsdag den 20. september kl Onsdag den 6. oktober kl Onsdag den 17. november kl Alle møder er offentlige og afholdes i Kirkehuset, hvor dagsorden og referat er på opslagstavlen Siden sidst DØBT I SKIBET KIRKE: Karla Juel Holland, Charlottenlund Kåre Granild Sørensen, Jennumvej 142 Ida-Marie Kock Thinggaard, Vinkelvej 18 Magnus Gam Møller, Åsvinget 6 Marcus Dahl Pedersen, Åsvinget 15 William Søndergaard Nielsen, Fredericia Camille Sander Christiansen, Stenagervænget 51 Frederik Rosenlund Hartvig Nielsen, Havesangervej 20 Silje Brøchner Rasmussen, Bakkeglimt 18 Mikkel Bech Erlendsson, Skovglimt 46 Noria Ozlati Skaanning, Vejle BEGRAVET/BISAT FRA SKIBET KIRKE: Erik Poulsen, 68 år Lissy Ottosen, 79 år Hedvig Karoline Rasmussen, 98 år Inger Halberg Rasmussen, 87 år Anna Sofie Ulbæk, 72 år BEGRAVET FRA HØJEN KIRKE: Knud Kjerkegaard, 80 år 9

10 Koncerter Krogh synger Aakjær Onsdag den 7. september kl Søren Krogh: vokal & guitar, NO Thorning: piano, Ulrik Bust: saxofon Søren Krogh har en lang karriere bag sig med adskillige cd er i eget navn og med egne sange. Derudover har han sat musik til digte af Knuth Becker, og senest er det blevet til den meget anmelderroste udgivelse med Jeppe Aakjærs sange. Søren er nordjyde og det er ikke uden grund at han ofte sammenlignes med Niels Hausgaard. De har den samme fortællende og underholdende form med sjove og finurlige anekdoter mellem sangene. Denne aften tages der udgangspunkt i Jeppe Aakjær repertoiret, men I vil også stifte bekendtskab med enkelte perler fra Sørens eget sangkatalog. Frokostkoncert v. Pojken Flensborg Søndag den 16. oktober ca. kl Efter højmessen (se starttidspunkt på bagsiden) spiller Pojken Flensborg en frokostkoncert med toner fra det spændende krydsdfelt mellem jazz ens verden og både salme- og højskolesangen. Barokmusik for sopran og orgel Onsdag den 23. november kl Sopran Anne Mette Balling synger dejlig, iørefaldende barokmusik akkompagneret af organist Vibeke Astner. Anne Mette Balling er solistuddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og har optrådt som oratoriesolist med bl.a. Radiounderholdnings-orkesteret og barokensemblerne Concerto Copenhagen og Ensemble Zimmermann. Vibeke Astner er uddannet på Det kongelige danske Musikkonservatorium og har ligeledes en meget omfattende koncertvirksomhed som kammermusiker. I 2002 prisvinder ved P2 s kammermusikkonkurrence med ensemblet Festa Musicale. Som 13 årig ansat i sit første organistembede. Nu ansat ved Mølholm Kirke, Vejle. Anne Mette Balling Vibeke Astner 10

11 Kirkelig vejviser FØDSEL: anmeldes til Kirkekontoret i Præstegården. Er forældrene ikke gift medsendes en omsorgs- og ansvarserklæring. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: skal ske inden barnet bliver ½ år ved henvendelse på Kirkekontoret i Præstegården. Se også: og VIELSE/VELSIGNELSE: Henvendelse til Kirkekontoret for at aftale tid. Prøvelsesattest fås hos Borgerservice. DØDSFALD: Anmeldes senest 2 dage efter til kirkekontoret i bopælssognet. Begravelse/bisættelse aftales personligt med den præst, som skal stå for den. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge. Adresser SOGNEPRÆST (personregisterfører/begravelsesmyndighed): ULRIK OVERGAARD Præstegårdsvej 12, Slelde, 7100 Vejle, tlf , SKIBET KIRKEKONTOR tlf SEKRETÆR FOR SOGNEPRÆSTEN MONA BECH HANSEN, BISTANDSPRÆST HENRIK SKOVEN tlf , GRAVER OG KIRKETJENER ERIK GJØL RASMUSSEN tlf , KIRKEGÅRDSKONTORET Skibetvej 166, Skibet, 7100 Vejle. tlf , kontortid ORGANIST POJKEN FLENSBORG, SOGNEMEDHJÆLPER STINE GRINDERSLEV tlf: , mail: KIRKESANGERE CHARLOTTE WESTPHAL ERIKSEN tlf , BRIAN BONDERUP tlf , KASSERER CHR. MADSEN, Løvsangervej 5, Østengaard, 7100 Vejle. tlf , MENIGHEDSRÅDETS FORMAND HANS CORDIUS, Havesangervej 27, Østengård, tlf , KIRKE OG KIRKEGÅRDSUDVALG HANS CORDIUS, tlf KIRKEVÆRGE INGER USSING, tlf KIRKELIVS- og ARRANGEMENTSUDVALG LILLY BØGE DALSGAARD, tlf KORUDVALG KNUD ERIK ARENTSEN, tlf BØRNE-FAMILIEUDVALG BENTE KVIESGAARD, tlf

12 Gudstjenester, møder m.m. Søndag den 4. september kl Høstgudstjeneste, Luk. 18, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 11. september kl Mark. 7, s. e. trin. Henrik Nielsen Skoven Søndag den 18. september kl Luk. 10, s. e. trin. Rikke Holm Søndag d. 25. september kl Luk. 17, s. e. trin. Ulrik Overgaard Lørdag den 1. oktober kl Børnegudstjeneste Ulrik Overgaard Søndag den 2. oktober kl Forklaringsgudstjeneste Matt. 6, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 9. oktober kl Luk. 7, s. e. trin. Henrik Nielsen Skoven Søndag den 16. oktober kl Luk. 14, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 23. oktober kl Matt. 22, s. e. trin. Leif Arffmann Søndag den 30. oktober kl BUSK-gudstjeneste Mark. 2, s. e. trin. Henrik Nielsen Skoven Onsdag den 2. november kl Stjernestund for Sjæl og Mund Familiegudstjeneste med fællesspisning Ulrik Overgaard Søndag den 6. november kl Matt. 5, 1-12 Alle helgens dag Ulrik Overgaard Søndag den 13. november kl Johs. 4, s. e. trin. Ulrik Overgaard Søndag den 20. november kl Matt. 25, Sidste søn. i kirkeåret Ulrik Overgaard Søndag den 27. november kl Matt. 25, sønd.i advent Henrik Nielsen Skoven KIRKEBILEN: Bestilles over TAXA med oplysning om, hvor man vil tages op. Skulle der være problemer med kirkebilen bedes det meddelt til kirkekontoret. Stof til næste nr. af Skibet Sogne- og Kirkenyt senest den 28. oktober Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Ansv.red. sognepræsten 92. årg. nr. 5.

Skibet Sogne og kirkenyt

Skibet Sogne og kirkenyt Til samtlige hustande Skibet Sogne og kirkenyt Oktober 2010 Sommeren er gået og en ny tid begynder for Skibet Sogn Vi mangler stadig nogen ting at få ordnet før kirkehuset er helt færdigt. Vi skal have

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 1 September december 2013 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen Præsten skriver Gudstjenesten er gammeldags og kedelig Det er dem, der ikke hører musikken,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Skibet Sogne og kirkenyt

Skibet Sogne og kirkenyt Til samtlige hustande Skibet Sogne og kirkenyt Dec.-feb. 2010-11 En højtid fuld af forundring venter os! I en af vore kønneste dåbssalmer, nr. 448, synger vi et vers, hvor vi undrer os over Gud. Det lyder

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 i Skibet kirkehus. Til stede: Medlemmer af Menighedsrådet: Anne Kragh Hans Cordius Birthe Lind Poul-Jørn Linnebjerg Christina

Læs mere

Kirketuren søndag den 10. august 2008

Kirketuren søndag den 10. august 2008 Kirketuren søndag den 10. august 2008 Sommetjerien er så småt ved at være overstået, og menighed\tådet er klar til at trække i arbejdstfi?jet igen. Med slogan'et "Er kirken bare for sjovt' og den tilhørende

Læs mere

Skibet Sogne og kirkenyt

Skibet Sogne og kirkenyt Til samtlige hustande Skibet Sogne og kirkenyt Juni- august 2011 Jesu indtog i Jerusalem. Juniorklubbens passionsspil i Skibet kirke Palmesøndag 2011. Vi er alle konfirmander for Vorherre En gammel præstevits

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD . Referat af Menighedsrådsmøde den 21. februar 2012. Fraværende med afbud: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Punkt 2.5, 2.6 og 7.9 tilføjedes til dagsordenen. 2. Meddelelser

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

mehl skal prøves af lidt efter lidt. absolut selv hjemme. Derlor har vi også de største forhåbninger og glæder os til samarbejdet.

mehl skal prøves af lidt efter lidt. absolut selv hjemme. Derlor har vi også de største forhåbninger og glæder os til samarbejdet. VELKOMMEN til sognemedhjælper og præstesekretær KIRKEHUSET Da vi for ca. et år siden:fik det første overslag på, hvad det vil koste al bygge el nyt kirkehus samt begge del gamle kirkehus om, synes alle

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

IBET SOGN SK Skibet Sogne og Kirkenyt September 2014 november 2014

IBET SOGN SK Skibet Sogne og Kirkenyt September 2014 november 2014 Skibet Sogne og Kirkenyt September 2014 november 2014 SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt september november 2014 95. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes op af Manuel Toebs,

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Prædiken Høstgudstj. søndag den 28. september 2014 i Skibet kirke fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 21.marts 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Bente Vind Kviesgaard Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Punkt 3.7, 3.8, 7.7 og 7.8 blev tilføjet

Læs mere

Skibet Sogne og kirkenyt

Skibet Sogne og kirkenyt Til samtlige hustande Skibet Sogne og kirkenyt Feb. - marts 2011 Konfirmanderne på trappen foran det gamle universitet i København Nyt fra sognepræsten! Lørdagsdåb I Skibet sogn får vi heldigvis en masse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 Prædiken lidt stikordsagtig til Helligtrekongers søndag. Sct. Pauls kirke 3. januar 2016 kl. 16.00. Salmer: 108//362/439/136/ Hvad er det der gør jul til noget særligt /138 Åbningshilsen. Nåde være med

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse JUNI Onsdag den 4. kl. 9.30 Morgensang begynder i Hvalsø kirke Onsdag den 4. kl. 19.30 Orgelaften i Osted kirke Torsdag

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere