Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud?"

Transkript

1

2 Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? 2 af Jørgen Christensen I foråret har en hidsig diskussion sat dagsordenen i kirken, og her tænker jeg ikke på de tragiske afsløringer af misbrug af børn betroet i katolske præsters varetægt, men på debatten om der måske er flere veje til Gud. Når Jesus siger Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. (Johannes 14,6), hvad betyder det så i forhold til jøder, muslimer, hinduer, ateister osv.? Er det hele så ét fedt, fordi enhver ikke blot er salig i sin tro, men fordi Gud frelser alle uden forskel, lige meget hvad de tror på? Og hvad med dem, der er født i dele af verden, hvor de ikke har en jordisk chance for at møde det kristne evangelium? Se, hvem Gud frelser, det vil jeg trygt overlade i Guds hænder, det er så sikkert som Amen i kirken, at når vi mennesker begynder at sætte grænser for Guds kærligheds almagt, så går det altid helt galt, så den dom var, er og bliver lykkeligvis Guds. Men det med de flere veje til Gud tvinges vi som kristne til at tage stilling til, for skal vi bare hygge os med hinanden og vores kristne tro, og så tolerant lade alle dem, der tror noget andet, være i fred? ELLER er vi som kristne forpligtet til at missionere for verdens godt 4 milliarder ikke-kristne ikke blot ude i den store verden, men også naboen, kollegaen, vennen, slægtningen, der ikke er kristne? Og er det ikke frygtelig intolerant med al denne missioneren og tagen patent på, at sandheden er at finde i Jesus Kristus? Den kristne tro peger på et mere Sandt nok, det er ikke særligt politisk korrekt at gå og hævde, at min tro er mere sand end andres, men vi kommer bare ikke uden om det. Det betyder ikke, at der ikke kan være noget sandt og smukt i andre religioner, men når det kommer til spørgsmålet om SANDHEDEN om Gud, så hævder den kristne tro, at dér SKAL vi vejen omkring Jesu liv og lære, død og opstandelse for at møde sandheden om Gud. Det betyder ikke, at andre religioner forkastes eller kasseres, men det betyder, at den kristne tro peger på et mere. Det gjorde allerede Paulus, da han omkring år 60 stod på Areopagos (ligger den dag i dag lige uden for indgangen til Akropolis) og sagde: Athenere! Jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres Foto fra kirke i Athen: Paulus taler på Areopagos. helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. (Apostlenes Gerninger kap. 17 vers 22-23). Alle skal høre sandheden Så vidt jeg kan se, står vi i dag i akkurat samme position som Paulus og er forpligtet på at pege på et mere vi skal være med til at sætte navn og ansigt på den Gud, vi lærer at kende gennem Jesus Kristus. Ikke for at fordømme andres tro, men for at åbne døren ind til et nyt troens rum, hvor Gud viser sig som den, der i Jesus Kristus selv har taget livet, med alt hvad det indebærer af lidelse og død, på sig og fyldt både død og gravens mørke med så meget lys og liv, at vi aldrig mere kan komme noget sted, hvor vi er skilt fra Gud og hans kærlighed. For Jesus Kristus døde og opstod ikke kun for dem, der troede eller tror, han gav sig selv som løsesum for alle (1.Tim. 2,6), derfor skal alle også høre sandheden. Der er altså ingen tvivl: som kristne er vi forpligtet på at fortælle om Jesus som vejen til sandheden om livet og Gud. MEN med Jesus bliver det også soleklart, at vejen ikke går fra os til Gud, men fra Gud til os. Retningen er ikke som i så mange andre religioner fra jorden mod himlen, intet menneske skal eller kan selv hæve sig gennem åndelige øvelser eller særlige gerninger op til Gud. Gud blev menneske, himlen bøjede sig mod jorden, konkret udtrykt ved at forhænget ind til det allerhelligste i Jerusalems tempel flængede fra øverst til nederst i det øjeblik, Jesus udåndede. Fra øverst til nederst vejen går fra Gud til mennesker det er ikke os, der åbner døren ind til det allerhelligste, Paradiset, Guds rige, det gør Gud suverænt. Derfor kan vi heller aldrig vide, om der findes andre veje fra Gud til mennesker. Gud kan suverænt og til enhver tid og overalt bane sig vej til menneskers hjerter i den verden, som han selv har skabt, og hvor Jesus Kristus ifølge Johannesevangeliets indledning har været til stede fra skabelsens morgen som det ord (logos), ved hvem alt er blevet til. Guds veje er som bekendt uransagelige, og dem skal vi mennesker ikke kloge os på vi burde som kristne også have mere end nok at gøre med at pege på Jesus Kristus som vejen, sandheden og livet, så vi slet ikke havde tid til at sætte grænser for Guds kærligheds almagt.

3 Og friest er dit åndefang... af Ulla Handler... når dybt du drager det i sang, så højt i sky det klinger. Den danske sangskat rummer tekster og melodier, der spænder vidt, fra middelaldertekster til helt moderne poesi og musik. For et par generationer siden var disse linier en uomgængelig del af morgensangsrepertoiret i alle danske skoler. De stammer fra Grundtvigs salme Alt, hvad som fuglevinger fik. Salmen er digtet i 1851 og fik hurtigt udbredelse som en af vores centrale lovprisningssalmer. Indrømmet salmens indhold kan være svært at forstå for en skoleelev. Og nej, det var ikke sjovt at være duknakket i datidens skole. Og ja, det er svært at forklare poesi. Så er det trods alt noget nemmere og sjovere at synge Shu-bi-duas Storken er en dejlig flyver, når det nu skal handle om fuglevinger. Vi, der har med salmer at gøre i det daglige, må agitere så meget desto mere for deres udbredelse. Kingosalmebog fra ca Den danske Salmebog er en gudbenådet samling af den mest slidstærke poesi, lige fra Hans Christensen Sthen ( Du, Herre Krist ) i 1500-tallet til lyslevende Lisbeth Smedegaard Andersen ( I går var hveden moden ). Men jeg kunne lige så godt pege på for eksempel Morten Børup ( Frydeligt med jubelkor ) eller Johannes Johansen ( Det var ikke en nat som de andre ). Og så har jeg endda slet ikke nævnt de helt store fyrtårne Kingo, Brorson og Grundtvig. Sidstnævnte har foruden sin egen produktion oversat, bearbejdet og gendigtet talrige oldkirkelige salmer, som for eksempel Kædmons I kvæld blev der banket på Helvedes port. Alt dette er for os, hvad ikonerne er for østkirken: Gudsbilleder. Salmen er et gudsbillede, fordi det uudsigelige bliver udtrykt i poesien og i musikken, når vi synger. Davidssalmerne i Det gamle Testamente er eksempler på oldtidens digtning. Mange gange har de dannet direkte forlæg for de store salmedigteres rim. Et af de mest kendte eksempler herpå er Salme 19 fra Salmernes Bog i Det gamle Testamente med indledningen: Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk; dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat. I Grundvigs gendigtning bliver det i første vers til Himlene, Herre, fortælle din ære, mesteren prises af hvælvingen blå, solen og månen og stjernernes hære vise os, hvad dine hænder formå Når den lutherske reformation greb så hurtigt om sig, som tilfældet var, skyldes det blandt andet fremkomsten af salmer på modersmålet, hvor såvel ordene som melodierne fængede det hele menneske med forstand, følelse og fantasi. Selv elskede Luther musik og var klar over de vældige muligheder, der lå i salmesangen: Kom, lad os djævelen til trods synge af fuld hals. Djævelen er ikke rigtig vel til mode, når man synger og spiller Guds ord i den rette tro, for han husker, hvordan han ved sit fald blev forstødt fra de himmelske hærskarer som en udygtig musikant. Djævelen, ophavsmanden til nedtrykthed, bekymringer og deprimerende tanker, flygter fra musikkens røst, lige som han flygter fra teologiens ord. (Citeret efter en artikel af universitetslektor Jørgen I. Jensen i Dansk Kirketidende). Nye salmer er allerede klassikere Heldigvis har nogle af vores nulevende salmedigtere formået, med stor pietetsfølelse for den tradition, de er en del af, at skabe nogle nye klassikere, hvor skoleelever, minikonfirmander og konfirmander kan føle sig hjemme, både i melodi og tekst. Hans Anker Jørgensens Du satte dig selv i de nederstes sted er et hit hos konfirmanderne. Hos deres forældre er det Uberørt af byens travlhed af Lars Busk Sørensen fra Denne salme er med en flot opbygget melodi af Klaus Brinch og et sikkert greb om det cykliske, både i opbygning og indhold ( Slægters fodtrin lyder mod os op igennem glemte år, danselette eller tunge, som de følte deres kår ), allerede en klassiker. Den har potentiale til at blive en slags afløser for Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, som tidligere var en yndet konfirmationssalme. Måtte de nye salmer blive en indgang for kommende generationer til den fantastiske rigdom, der er at hente i den danske salmeskat. 3

4 På vej til Gud? 4 af Henrik Winther Nielsen Sognepræst Henrik Winther Nielsen fortæller her om, hvordan Gud kender mange veje for at finde frem til os. På det seneste har der i medierne kørt en debat om, hvorvidt der var flere veje til Gud end gennem Kristus. Flere folkekirkepræster har stillet sig åbne over for muligheden, mens andre har slået i bordet. Argumentet for, at Gud kan nås ad flere veje, går mest på, at siden der kun er én Gud, er det Gud, vi alle tilbeder, blot under forskellige navne. Og derfor har vi alle sammen en lille smule ret, og det er det samlede billede af alle religiøse forestillinger, der viser, hvem og hvad Gud er. Gud viser vel sin guddommelighed på mange måder? Gud kan ikke bare proppes ned i en kasse, hvor der står Jesus på. Vi længes efter at komme videre Mig forekommer det, at der er tale om rod i begreberne. At tale om veje til Gud indebærer tanken om en bevægelse nedefra og opad, eller i hvert fald en bevægelse, der tager udgangspunkt i mennesket selv. Længslen efter at komme op, ud eller videre ligger dybt i ethvert menneske. Og længslen, der undertiden tager form af religiøs stræben, fører os alle sammen ud til mange sidealtre, hvor vi tilbeder på mere eller mindre skjulte måder. Ingen kan sige sig fri for at tilbede ved andre altre. Det hører med til det at være menneske. Men at denne til tider religiøse tilbedelse i sig selv skulle være en vej til Gud, er nok at tage munden for fuld. Sociologisk set altså set nedefra er der masser af tilbud i det religiøse supermarked, og fra denne vinkel kan det være svært at afgøre, hvad der er den rigtige vej til Gud, og derfor kan man enten afskrive dem alle, vælge sig én eller flere eller man kan uddrage essensen af dem alle og sige, at det alt sammen er udtryk for noget af Guds virkelighed. Sociologisk set er og bliver de religiøse tilbud ligestillede, for det kan jo konstateres, at de ér der. Teologisk set altså set ovenfra - kan man gøre noget nær det samme og hævde, at Gud naturligvis manifesterer sig, hvor og hvordan Gud vil. Det forud- sætter bare én ting: man bliver nødt til at have klarhed over, hvad man mener, når man siger Gud, før man kan kategorisere noget som en guddommelig manifestation. Dét forudsætter igen, at Gud selv har vist sig som Gud, og dermed hvem og hvad Gud er, sådan at Guds selvåbenbaring kan benyttes som skabelon for manifestationerne, for ellers kan hvad som helst jo - helt dækningsløst - kaldes Gud. Og religiøsitet og åndelige oplevelser er altså ingen garanti. Det vidste mystikerne i gamle dage. Og de vidste også noget andet. At blive mødt af Gud De vidste nemlig, at da de endelig mødte Gud, skyldtes det bestemt ikke, at de havde været på rette vej. Endsige på vej overhovedet. De blev ganske vist mødt af Gud på deres vej. Men det var Gud, der havde mødt dem på deres vej. De havde overhovedet ikke været på vej til Gud. De havde tilbedt ved sidealtre: forfængelighedens, grådighedens, hovmodets, osv. Men de blev afbrudt midt i deres forehavende af noget, de var overbeviste om, var Gud, fordi de i Jesus Kristus havde en skabelon for, at Gud er den imødekommende kærlighed. Derfor kunne de være overbeviste om, at det var Gud, de mødte, og at de selv havde gået deres egen vej. Vejen væk. Gud som kærlighed Forbindelsen mellem Gud og mennesker går oppefra og nedad. Vi kender Gud som den, der møder os på en hvilken som helst vej. Men vi kender bestemt ikke Gud som én, der stryger os med hårene og siger, at vi var på rette vej. Heller ikke de af os, som er overbevist om, at vi står på det rigtige sted. Hele hemmeligheden ved det at være kristen er, at man ganske enkelt ikke kan stå (eller blive stående) på det rette sted. Men man kan gøre sit yderste for at pege ét bestemt sted hen: på den korsfæstede og opstandne Kristus, derfra, hvor forkyndelsen af Gud som kærlighed (f. eks. 1 Joh. 4,9) henter sin gyldighed. Der er bestemt mange veje til Gud. Men kun på en yderst bagvendt måde: alle vores veje er steder, som Gud kan benytte sig af til at komme os i møde. Religiøsitet behøver ikke at være et tegn på, at man er på vej til Gud. Ikke mere end en ateist er det. Ingen kan være mere eller mindre på vej til Gud men Gud er altid på vej til os. På din og min vej. Og det er noget meget andet.

5 Konfirmandfodbold en ny tradition Søndag eftermiddag den 18. april dystede 6 konfirmandhold fra hele Hillerød provsti i en fodboldturnering på Hillerød Stadion om en vandrepokal, som konfirmanderne fra Præstevang vandt efter et tæt opgør (2-1) mod Grønnevang i finalekampen. Den efterfølgende opvisningskamp mellem vinderholdet og et hold af præster fra provstiet bød på mange spændende situationer og endte med konfirmandernes store sejr (4-0). Både her og i turneringen som sådan var det karakteristisk, at pigerne gjorde sig stærkt gældende! Turneringen blev arrangeret af sognepræsterne Henrik Winther Nielsen fra Frederiksborg Slotssogn, Michael Thomsen fra Skævinge-Lille Lyngby og Anne Boye fra Præstevang for at konfirmander fra hele provstiet kunne møde hinanden og de forskellige præster under mere kammeratlige former. Efter denne succes håber præsterne, at provstiturneringen kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Pinsegudstjeneste Stor friluftsgudstjeneste i Slotsparken 2. Pinsedag, mandag den 24. maj kl Ni kirker er gået sammen om en festlig pinsegudstjeneste under åben himmel med præster, organister, sangere og kor fra alle kirkerne og masser af musik! Gudstjenesten holdes på plænen oven for Hesteskodammen, lige ved det lille Havehus. Vi regner med sol og varme, så vi efter gudstjenesten kan spise frokost i det grønne. Så pak madkurven, tag tæppet under armen og mød op i Slotsparken kl. 11. I tilfælde af vedholdende regn holdes gudstjenesten i Slotskirken. Vi håber, at mange har lyst til at være med til denne fælles gudstjeneste den sædvanlige gudstjeneste er denne dag aflyst i de medvirkende kirker. Farvel til Steen Gullaksen efter mere end 10 år ved klokkerne Den 28. marts 2010 ringede Steen Gullaksen for sidste gang med klokkerne til højmesse. Efter omkring 10 år som ringer ved Frederiksborg Slotskirke takkede han af. Nogle måneder forinden havde han sikret en ny ringer til at tage over efter ham, sådan at den manuelle ringning kan fortsætte. Den røde løber var næsten lagt ud i alt fald var der røde snore, som markerede indgangen til tårnet. De øvrige ringere, Niels Jørgensen, Kim Hald Petersen, Jens Axelsen og Henrik Larsen, formanden for menighedsrådet, Steen Clausen, kontaktperson Inge Espensen og kirketjener Keld Ivan Pedersen havde forberedt en lille overraskelse til Steen. Der var dækket op med morgenbrød, kaffe og en Gammel Dansk, da Steen kom ned fra tårnet. Og han blev overrasket. Steen Clausen takkede Steen for hans mangeårige ringervirke og overrakte en lille klokke. Inge Espensen overrakte menighedsrådets gave og takkede på rådets vegne for Steens engagement og vilje til at medvirke til at bevare den manuelle ringning og hans varetagelse af det praktiske med planlægning af mødeplaner for ringerne. Den 1. april 2010 begyndte endnu en ny ringer. Ringerlauget består herefter p.t. af 5 ringere. Det nye ringerlaug: Henrik, Jens, Niels, Kim (bagest) og Jens Rasmus 5

6 Gudstjenester i Frederiksborg Slotskirke JUNI 6. juni 1. s. e. t. kl Ida Secher 13. juni 2. s. e. t. kl Jørgen Christensen 15. juni Valdemarsgudstjeneste kl Jørgen Christensen 20. juni 3. s. e. t. kl Henrik Winther Nielsen 27. juni 4. s. e. t. kl Jørgen Christensen JULI AUGUST 4. juli 5. s. e. t. kl Jørgen Christensen Kl juli 6. s. e. t. kl Jørgen Christensen 18. juli 7. s. e. t. kl Karen Møldrup Rasmussen 25. juli 8. s. e. t. kl Ida Secher 1. august 9. s. e. t. kl Henrik Winther Nielsen 8. august 10. s. e. t. kl Ida Secher 15. august 11. s. e. t. kl Jørgen Christensen 22. august 12. s. e. t. kl Henrik Winther Nielsen 29. august 13. s. e. t. kl Ida Secher 6

7 Internationale sommerkoncerter 2010 I sommermånederne er der hver søndag kl. 17 koncert i Frederiksborg Slotskirke. Koncerterne ligger i umiddelbar forlængelse af Frederiksborgmuseets åbningstid, og alle koncerter indledes med en kort koncert på slottets historiske klokkespil fra kl Koncertrækken indledes søndag den 6. juni med et besøg af det verdensberømte mandskor A Filetta fra Korsika, og den følgende søndag disker Frederiksborg Slotskirkes Kor op med sit eget ønskerepertoire. A Filetta fra Korsika INTERNATIONALE SOMMERKONCERTER 2010 FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE Søndag den 6. juni A Filetta Mandskor fra Korsika Entré: 125 kr. Unge og studerende 75 kr. Forsalg: Klaverfabrikken (tlf ) eller Søndag den 13. juni Frederiksborg Slotskirkes Kor Søndag den 20. juni Ulla Handler, orgel Søndag den 27. juni Florian Wilkes (Tyskland), orgel Søndag den 4. juli Henry Fairs (England), orgel Søndag den 11. juli Carolyn Shuster Fournier (Frankrig), orgel Søndag den 18. juli Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel Søndag den 25. juli Hans Hellsten (Sverige), orgel Derefter vil man hver søndag indtil den 15. august kunne høre danske og internationale orgelsolister spille på slotskirkens tre orgler: det nyrestaurerede Marcussen-orgel fra 1864, kirkens hovedorgel, Andersen-orglet fra 1970, og ikke mindst det verdensberømte 400 år gamle Compenius-orgel fra 1610, som senere på året vil blive fejret ved et stort jubilæumsarrangement oktober. Udover danske orgelsolister vil man kunne høre musikere fra Sverige, Tyskland, Østrig, Frankrig og Italien. En nærmere omtale af de enkelte koncerter vil kunne læses på slotskirkens hjemmeside en uge før hver koncert. Der er gratis adgang til alle sommerkoncerter, bortset fra koncerten med A Filetta den 6. juni. Roberto Canali Florian Wilkes Søndag den 1. august Gustav Auzinger (Østrig), orgel Søndag den 8. august Charlotte Møller, orgel Søndag den 15. august Roberto Canali (Italien), orgel COMPENIUS-ORGLET (adgang gennem museet) Hver torsdag kl minutters demonstrationskoncert med Ulla Handler og Sven-Ingvart Mikkelsen KLOKKESPILLET Hver torsdag kl og søndag kl minutters klokkespil med Ulla Handler og Sven-Ingvart Mikkelsen 7

8 Hvad balkonen gemmer 8 Denne artikel er nummer 2 i rækken af artikler om Frederiksborg Slotssogn som arbejdsplads. Denne gang sætter vi fokus på kirkekorsangerne, sidste gang var det ringerne. Jeg hører korsang, da jeg bevæger mig op ad den snoede trappe til orglet og korlokalet. Korprøven er i gang. Jeg lister mig ind - frakken af og computeren frem. Efter korprøven går snakken livligt. Et par skiver franskbrød ryger indenbords. Der skal noget i maven, når der skal synges. Har du tom mave, eller har du det ikke godt, kan det høres. Der skal præsteres hver gang, siger Lars og David. Så er det tid. Højmessen skal i gang. Lars og David tygger ivrigt på endnu et stykke franskbrød og tager lige en slurk vand og kakao, inden de skynder sig efter de øvrige kormedlemmer. af Inge Espensen Lidt efter er prædiken i gang. Den kan høres i korlokalet. Sangerne er tilbage. Der tygges igen det går på skift med at have brød og kaffe med. I dag er her varmt. Solen står ind. Kirken er et gammelt hus, ikke mindst slotskirken. I denne vinter har her været koldt. Nye vinduer og lignende forbedringer er ikke nemt at få. Så det er bare på med den tykke trøje, siger Lena med et smil. At være kirkekorsanger er fedt, Lars smiler stort. Her er et godt fællesskab, gode kolleger, og vi har det sjovt sammen, supplerer Katrine. Man lærer noget hele tiden, og på kort tid, lyder det samstemmende. Mie giver et eksempel: Du får en node værsgo syng den det giver læring her og nu og udfordringer. Også vi ældre lærer, tilføjer Maria. Bodil nikker. Hun har været med længst, i 21 år. Faglig udvikling er centralt for hende. Bodil har oplevet mange korledere og mange korsammensætninger. For mig er det vigtigt, at alle er seriøse, og det er alle her. Den tilgang er meget befordrende. Det er også vigtigt, at det hele fungerer at alle fra organist, præst til korsangere er bevidste om flowet i gudstjenesten. Når du arbejder med musik, har du brug for feedback og gode råd, uden at det bliver til kritik og gøres til noget personligt. Her er åbenhed, tolerance og respekt, siger Lars, det er tydeligt, at dette er vigtigt for ham at få sagt. Bodil peger på, at god feedback kan være en vanskelig opgave, og at vi kan blive bedre, og hun fortsætter Frederiksborg Slotskirke er en åben kirke, hvor musik, sang og tro går i et. Det betyder meget for mig. Og tænk at få penge for sin hobby, smiler Henrik. Det er jo ikke så dårligt. Flere synger også i andre kirker. Er det anderledes? spørger jeg nysgerrigt, Ja, alle er enige. Stedet her er unikt, et flot sted, en flot kirke, Lars lyser af begejstring. Der er noget at kigge på hele tiden, tilføjer David. Det er pompøst, der er en anden klang, dejlige omgivelser og frisk luft, siger Katrine. Lena supplerer: I en lille kirke er du ofte alene og samtidig tæt på kirkegængerne. Her er der afstand. Du står oppe over kirkegængerne. Og så er vi 10. Og så er det vigtigt, at stemmerne passer sammen. Det giver særlige udfordringer ved sygdom, hvis der mangler en stemme tilføjer Henrik. Alle vil gerne udfordres musikalsk, ellers bliver det kedeligt.

9 I slotskirken er der en god vekslen mellem opgaverne. Vi vil gerne bruges endnu mere, præciserer Bodil. Det øger glæden og motivationen. Hvilke salmer kan I bedst selv lide? Straks reciteres og synges salmer på kryds og tværs. At vælge én er svært. Alle brænder for musik, om end stilarten er forskellig. Mie er mest til rytmisk musik. Bodil og Henrik er ikke så meget til hurra-musik hellere til de store som f.eks. Bach. Musik skal sammen med teksten udtrykke glæde og livets forskellige facetter, siger Bodil. Lena er til folkemusik. Katrine er til alle former for musik og skriver også selv. Lars spiller trompet, så måske vi hører en trompet en dag? Frederiksborg Slotskirkes kor består af 10 faste sangere, hvoraf en er korleder, og et antal tilknyttede vikarer. Ved højmessen er alle 10 korsangere med. Ved øvrige tjenester er antallet mindre. Udover at have en god stemme og holde af musik, kræver det disciplin og koncentration. Det nytter ikke at komme 10 minutter over 10, når korprøven til højmessen er kl Sangen er Lenas levevej. Det var ikke planlagt det blev bare sådan, smiler hun. Andre går på musikkonservatoriet, på universitetets musiklinje eller har helt andre jobs ved siden af sangen. Højmessen kalder på sangerne igen. Lidt efter er også korprøven efter højmessen forbi. Nogle fortsætter til dagens øvrige tjenester, andre haster snakkende af sted. De fleste bor i København. Togturen bruges til afslapning og mental opvarmning. Jeg sidder tilbage med en god fornemmelse i maven og er i godt humør. Den gode stemning blandt sangerne smitter. Jeg glæder mig allerede til, at det bliver søndag igen. Ringeren i tårnet, der giver signalet til højmessens start, venter ikke på nogen. Alle skal være klar til tiden. Efter højmessen er der igen korprøve. Denne gang til næste uges højmesse. I løbet af ugen øver man selv. Udover højmessen er der om søndagen tjeneste kl og i ugens løb kan der være begravelser, vielser, dåbsgudstjenester og koncerter, foruden højtiderne og konfirmationer. At være kirkekorsanger er ikke kun søndagsarbejde. FREDERIKSBORG SLOTSSOGNS KOR Forreste række fra venstre: Mie, Bodil, Katrine og Henrik. Bagerste række fra venstre: Mikkel, David, Lena og Lars 9 9

10 Sogneudflugt af Ejvind Flensted-Jensen Sogneudflugt fredag den 27. august 2010 Rundt om Roskilde Fjord Sogneudflugten, som i år går langs den smukke Roskilde Fjord, vil bl.a. omfatte en sejltur på Roskilde Fjord. Men vi starter med et besøg vest for Frederikssund i Over Dråby Kirke, som er kendt for sine smukke kalkmalerier fra Derefter indtager vi en lækker frokost i Restaurant Herthadalen, som ligger i naturskønne omgivelser ved Lejre. Efter frokosten skal vi se Roskilde Domkirke, som er den kirke i verden, der har flest konger og dronninger begravet. Selv om du måske har set domkirken før, er den rigeligt et gensyn værd. Vores sognepræst Henrik Winther Nielsen, som er født og opvokset i Roskilde og døbt i Roskilde Domkirke, vil guide os under besøget i den righoldige og smukke kirke. Kl skal vi sejle en tur med skibet M/S Sagafjord, som i 21 år har sejlet på Roskilde Fjord. Vi får eftermiddagskaffen ombord. Derefter går turen hjemad. Tider og priser: Vi starter turen præcis kl fra Frederiksborg Slots p-plads ved rundkørslen. Hjemkomst til p-pladsen ca. kl Prisen for udflugten er 300 kr., som betales i bussen. Tilmelding kan fra 1. august ske til kordegnen på det fælles kirkekontor, Tamsborgvej 2, tlf , eller via Slotskirkens hjemmeside hvor du også vil kunne læse om turen. Der er plads til ca. 100 deltagere. Derfor gælder først til mølle. Sutter og salmer Sutter og Salmer i Sognegården begynder igen til efteråret Efter en vellykket forårssæson med mange deltagende babyer og deres mødre og fædre tilbyder Frederiksborg Slotskirke igen babysalmesang og rytmik for børn fra 0-2 år. Det foregår i Sognegården, Frederiksværksgade 2B hver anden torsdag kl Vi begynder den 26. august og afholder i alt 6 gange. Vi synger, vugger, danser og laver fagter til salmer og sange. Og vi stimulerer barnets sanser gennem mange former for lyd og bevægelse. Vi slutter af med kaffe/te, frugt og småkager og tid til at være sammen. Undervisningen er gratis og varetages af musikpædagog Susanne Østergaard og sognepræst Ida Secher. Der er ingen tilmelding. Bedsteforældre er også meget velkomne. Som afslutning på forløbet afholder vi kravlegudstjeneste søndag den 14. november kl i Slotskirken. Spørgsmål kan rettes til sognemedhjælper Anne-Marie Hartoft-Jacobsen på eller 10

11 Adresser Provst: Jørgen Christensen, Hillerødsholmsallé 5 - træffes bedst kl (undtagen onsdag) - torsdag tillige kl tlf.: , Sognepræst: Ida Secher, Selskovvej 42 - træffes bedst kl (undtagen onsdag) - torsdag tillige kl tlf.: , Sognepræst: Henrik Winther Nielsen, Frederiksværksgade 2 B - træffes bedst kl (undtagen onsdag) - torsdag tillige kl tlf.: , Sognepræst: Karen Møldrup Rasmussen (træffes ikke mandag) tlf.: , Kordegne/Det fælles Kirkekontor: Svend Ulstrup, Kirsten Baunegaard, Tamsborgvej 2, tlf , Træffes mandag til fredag kl , torsdag tillige kl Sognegården/Kirketjenere: Tlf.: Laura Noelle Kiel, Keld Pedersen, Robert Bossen, Sognemedhjælper: Anne-Marie Hartoft-Jacobsen, tlf , Slotsorganist: Sven-Ingvart Mikkelsen, Foderknægtsvej 9, 3400 Hillerød, tlf.: , Organistassistent: Ulla Handler, Solvej 7, 3400 Hillerød tlf , Formand for menighedsrådet: Steen Clausen, tlf Formand for medieudvalget: Susanne Gram Larsen, tlf Formand for aktivitetsudvalget vedr. voksne: Bente Veileborg, tlf Formand for aktivitetsudvalget vedr. børn/unge: Jørgen Christensen tlf.: , FDF Hillerød Kreds: Nicklas Larsen Godthåbsvej 56, 3400 Hillerød, tlf Kirkelig vejviser Dåb Man henvender sig til præsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor dåben skal finde sted. Når datoen er fastlagt, aftales et møde med præsten. Vielse Først aftales tidspunkt for vielsen med den præst, der skal forestå vielsen. Dernæst henvender man sig til borgmesterkontoret i kommunen, hvor parret eller en af parterne bor. Her udfærdiges en prøvelsesattest (kun gyldig i 4 måneder). Prøvelsesattesten sendes sammen med kopi af dåbsattesten til kirkekontoret. Ved en samtale med præsten forud for vielsen aftales salmer m.m. - til samtalen medbringes navn og adresse på to vidner. Begravelse/bisættelse Begravelser og bisættelser aftales med begravelsesforretning, præst, kirkekontor og kirkegårdskontor. Det er mest hensigtsmæssigt først at henvende sig i begravelsesforretningen, hvor man er behjælpelig med at træffe alle aftaler. Brug kirkebilen! Både til højmessen og aftensangen i Slotskirken kører der kirkebil for ældre og/eller gangbesværede. Ønsker De at benytte den, så ring til Det fælles Kirkekontor senest fredag kl. 13 på tlf Kirkebladet udgives af: Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd. Redaktion: Annalise Binderup, Inge Espensen, Ejvind Flensted-Jensen, Henrik Winther Nielsen, Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Susanne Gram Larsen (ansv). Distribution Hillerød Y s Mens Club. Næste nummer udkommer1. september Stof modtages indtil 25. juli

12 Udstilling i Sognegården Forsidebilledet På forsidebilledet ses konfirmanderne fra 7. C på Hillerødsholmskolen i det nyindrettede konfirmandlokale i Sognegården. Vægmaleriet med lignelsesfrugter og den knælende Jesus foran er udført af kirketjener Laura Noelle Kiel. INDHOLD Flere veje til Gud side 2 Og friest er dit åndefang side 3 På vej til Gud side 4 Konfirmandfodbold side 5 Pinsegudstjeneste side 5 Farvel til Steen Gullaksen side 5 Gudstjenesteliste side 6 Frem til 6. juni kan Jonna Jensens og Eva Müllers smukke udstilling af ikoner og billedtæpper ses i Sognegården. Åben på hverdage (undt. onsdag), samt ved arrangementer i Sognegården. Internationale sommerkoncerter side 7 Hvad balkonen gemmer side 8 Sommerudflugt side 10 Sutter og salmer side 10 Kontakt og vejviser side 11 Kirkekaffe i præstegårdshaven, Hillerødsholmsalle 5, efter højmessen søndag den 4. juli. Tilmelding er ikke nødvendig. Hvis vejret ikke er sommerligt nok, trækker vi indendørs. 12 Cykeltur Lørdag den 21. august indbyder Frederiksborg Slotskirke til en eftermiddagstur på cykel ud i det blå. Turen foregår i et roligt tempo, så alle kan være med. Mødetid og sted : kl ved Sognegården, Frederiksværkgade 2B. Tilmelding ikke nødvendig. Alle er velkomne. På vegne af aktivitetsudvalget Karen Hansen og Anne Lise Kornbo Er der flere veje til Gud? Forårets debat i mange medier har affødt to artikler fra to af Frederiksborg Slotskirkes præster. Læs Jørgen Christensens artikel på side 2 og Henrik Winther Nielsens artikel på side 4. Lay-out: Gert Holm-Larsen

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen!

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 28. september 2008 19.s.e. Trinitatis Johs. 1, 35-51 Salmer: 402 299 449 331 596 729 1 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Du må ikke gøre dig

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234 1 2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: 241 434, 218, 236, 230, 233, 234 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16, tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16, tekstrække Side 1 af 7 Grindsted Kirke Søndag d. 7. maj 2017 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 369: Du, som gi r os liv DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op.

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op. 403 Denne er dagen 90 Op glædes alle (mel. Alt hvad som fuglevinger) 80 Tak og ære 76 Op thi dagen nu frembryder 438 Hellig 86. 5 Kom bange sjæl 117 En rose så jeg skyde Nu står vores alter der. En stor,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

Septuagesima. Søndag d.16.februar 2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30 (Kirkeradio).

Septuagesima. Søndag d.16.februar 2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30 (Kirkeradio). Septuagesima. Søndag d.16.februar 2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30 (Kirkeradio). Salmer: Hinge kl.9: 31-661/ 728-372 Vinderslev kl.10.30: 31-661- 22/ 728-208- 372 Tekst: Matt 25,14-30.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 29. januar 2017 Kirkedag: 4.s.e.H3K/A Tekst: Job 38,1-18+31-33; Rom 13,8-10; Matt 8,23-27 Salmer: SK: 36 * 18 * 150 * 52,1 * 33,1-3 LL: 36 * 18 * 696 *

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Altid allerede elsket. Gud kommer os i forkøbet. 1.søndag efter påske Konfirmation

Altid allerede elsket. Gud kommer os i forkøbet. 1.søndag efter påske Konfirmation Altid allerede elsket. Gud kommer os i forkøbet. 1.søndag efter påske 2017. Konfirmation Evangelieteksten til 1.søndag efter påske, konfirmationsdagen, læser vi i Johannesevangeliet kap.20, vers 19-31:

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Es 12) Johs 3,25-36 Salmer: 268, 441, 82, 86, 123 v.7, 90. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere