Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud?"

Transkript

1

2 Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? 2 af Jørgen Christensen I foråret har en hidsig diskussion sat dagsordenen i kirken, og her tænker jeg ikke på de tragiske afsløringer af misbrug af børn betroet i katolske præsters varetægt, men på debatten om der måske er flere veje til Gud. Når Jesus siger Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. (Johannes 14,6), hvad betyder det så i forhold til jøder, muslimer, hinduer, ateister osv.? Er det hele så ét fedt, fordi enhver ikke blot er salig i sin tro, men fordi Gud frelser alle uden forskel, lige meget hvad de tror på? Og hvad med dem, der er født i dele af verden, hvor de ikke har en jordisk chance for at møde det kristne evangelium? Se, hvem Gud frelser, det vil jeg trygt overlade i Guds hænder, det er så sikkert som Amen i kirken, at når vi mennesker begynder at sætte grænser for Guds kærligheds almagt, så går det altid helt galt, så den dom var, er og bliver lykkeligvis Guds. Men det med de flere veje til Gud tvinges vi som kristne til at tage stilling til, for skal vi bare hygge os med hinanden og vores kristne tro, og så tolerant lade alle dem, der tror noget andet, være i fred? ELLER er vi som kristne forpligtet til at missionere for verdens godt 4 milliarder ikke-kristne ikke blot ude i den store verden, men også naboen, kollegaen, vennen, slægtningen, der ikke er kristne? Og er det ikke frygtelig intolerant med al denne missioneren og tagen patent på, at sandheden er at finde i Jesus Kristus? Den kristne tro peger på et mere Sandt nok, det er ikke særligt politisk korrekt at gå og hævde, at min tro er mere sand end andres, men vi kommer bare ikke uden om det. Det betyder ikke, at der ikke kan være noget sandt og smukt i andre religioner, men når det kommer til spørgsmålet om SANDHEDEN om Gud, så hævder den kristne tro, at dér SKAL vi vejen omkring Jesu liv og lære, død og opstandelse for at møde sandheden om Gud. Det betyder ikke, at andre religioner forkastes eller kasseres, men det betyder, at den kristne tro peger på et mere. Det gjorde allerede Paulus, da han omkring år 60 stod på Areopagos (ligger den dag i dag lige uden for indgangen til Akropolis) og sagde: Athenere! Jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres Foto fra kirke i Athen: Paulus taler på Areopagos. helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. (Apostlenes Gerninger kap. 17 vers 22-23). Alle skal høre sandheden Så vidt jeg kan se, står vi i dag i akkurat samme position som Paulus og er forpligtet på at pege på et mere vi skal være med til at sætte navn og ansigt på den Gud, vi lærer at kende gennem Jesus Kristus. Ikke for at fordømme andres tro, men for at åbne døren ind til et nyt troens rum, hvor Gud viser sig som den, der i Jesus Kristus selv har taget livet, med alt hvad det indebærer af lidelse og død, på sig og fyldt både død og gravens mørke med så meget lys og liv, at vi aldrig mere kan komme noget sted, hvor vi er skilt fra Gud og hans kærlighed. For Jesus Kristus døde og opstod ikke kun for dem, der troede eller tror, han gav sig selv som løsesum for alle (1.Tim. 2,6), derfor skal alle også høre sandheden. Der er altså ingen tvivl: som kristne er vi forpligtet på at fortælle om Jesus som vejen til sandheden om livet og Gud. MEN med Jesus bliver det også soleklart, at vejen ikke går fra os til Gud, men fra Gud til os. Retningen er ikke som i så mange andre religioner fra jorden mod himlen, intet menneske skal eller kan selv hæve sig gennem åndelige øvelser eller særlige gerninger op til Gud. Gud blev menneske, himlen bøjede sig mod jorden, konkret udtrykt ved at forhænget ind til det allerhelligste i Jerusalems tempel flængede fra øverst til nederst i det øjeblik, Jesus udåndede. Fra øverst til nederst vejen går fra Gud til mennesker det er ikke os, der åbner døren ind til det allerhelligste, Paradiset, Guds rige, det gør Gud suverænt. Derfor kan vi heller aldrig vide, om der findes andre veje fra Gud til mennesker. Gud kan suverænt og til enhver tid og overalt bane sig vej til menneskers hjerter i den verden, som han selv har skabt, og hvor Jesus Kristus ifølge Johannesevangeliets indledning har været til stede fra skabelsens morgen som det ord (logos), ved hvem alt er blevet til. Guds veje er som bekendt uransagelige, og dem skal vi mennesker ikke kloge os på vi burde som kristne også have mere end nok at gøre med at pege på Jesus Kristus som vejen, sandheden og livet, så vi slet ikke havde tid til at sætte grænser for Guds kærligheds almagt.

3 Og friest er dit åndefang... af Ulla Handler... når dybt du drager det i sang, så højt i sky det klinger. Den danske sangskat rummer tekster og melodier, der spænder vidt, fra middelaldertekster til helt moderne poesi og musik. For et par generationer siden var disse linier en uomgængelig del af morgensangsrepertoiret i alle danske skoler. De stammer fra Grundtvigs salme Alt, hvad som fuglevinger fik. Salmen er digtet i 1851 og fik hurtigt udbredelse som en af vores centrale lovprisningssalmer. Indrømmet salmens indhold kan være svært at forstå for en skoleelev. Og nej, det var ikke sjovt at være duknakket i datidens skole. Og ja, det er svært at forklare poesi. Så er det trods alt noget nemmere og sjovere at synge Shu-bi-duas Storken er en dejlig flyver, når det nu skal handle om fuglevinger. Vi, der har med salmer at gøre i det daglige, må agitere så meget desto mere for deres udbredelse. Kingosalmebog fra ca Den danske Salmebog er en gudbenådet samling af den mest slidstærke poesi, lige fra Hans Christensen Sthen ( Du, Herre Krist ) i 1500-tallet til lyslevende Lisbeth Smedegaard Andersen ( I går var hveden moden ). Men jeg kunne lige så godt pege på for eksempel Morten Børup ( Frydeligt med jubelkor ) eller Johannes Johansen ( Det var ikke en nat som de andre ). Og så har jeg endda slet ikke nævnt de helt store fyrtårne Kingo, Brorson og Grundtvig. Sidstnævnte har foruden sin egen produktion oversat, bearbejdet og gendigtet talrige oldkirkelige salmer, som for eksempel Kædmons I kvæld blev der banket på Helvedes port. Alt dette er for os, hvad ikonerne er for østkirken: Gudsbilleder. Salmen er et gudsbillede, fordi det uudsigelige bliver udtrykt i poesien og i musikken, når vi synger. Davidssalmerne i Det gamle Testamente er eksempler på oldtidens digtning. Mange gange har de dannet direkte forlæg for de store salmedigteres rim. Et af de mest kendte eksempler herpå er Salme 19 fra Salmernes Bog i Det gamle Testamente med indledningen: Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk; dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat. I Grundvigs gendigtning bliver det i første vers til Himlene, Herre, fortælle din ære, mesteren prises af hvælvingen blå, solen og månen og stjernernes hære vise os, hvad dine hænder formå Når den lutherske reformation greb så hurtigt om sig, som tilfældet var, skyldes det blandt andet fremkomsten af salmer på modersmålet, hvor såvel ordene som melodierne fængede det hele menneske med forstand, følelse og fantasi. Selv elskede Luther musik og var klar over de vældige muligheder, der lå i salmesangen: Kom, lad os djævelen til trods synge af fuld hals. Djævelen er ikke rigtig vel til mode, når man synger og spiller Guds ord i den rette tro, for han husker, hvordan han ved sit fald blev forstødt fra de himmelske hærskarer som en udygtig musikant. Djævelen, ophavsmanden til nedtrykthed, bekymringer og deprimerende tanker, flygter fra musikkens røst, lige som han flygter fra teologiens ord. (Citeret efter en artikel af universitetslektor Jørgen I. Jensen i Dansk Kirketidende). Nye salmer er allerede klassikere Heldigvis har nogle af vores nulevende salmedigtere formået, med stor pietetsfølelse for den tradition, de er en del af, at skabe nogle nye klassikere, hvor skoleelever, minikonfirmander og konfirmander kan føle sig hjemme, både i melodi og tekst. Hans Anker Jørgensens Du satte dig selv i de nederstes sted er et hit hos konfirmanderne. Hos deres forældre er det Uberørt af byens travlhed af Lars Busk Sørensen fra Denne salme er med en flot opbygget melodi af Klaus Brinch og et sikkert greb om det cykliske, både i opbygning og indhold ( Slægters fodtrin lyder mod os op igennem glemte år, danselette eller tunge, som de følte deres kår ), allerede en klassiker. Den har potentiale til at blive en slags afløser for Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, som tidligere var en yndet konfirmationssalme. Måtte de nye salmer blive en indgang for kommende generationer til den fantastiske rigdom, der er at hente i den danske salmeskat. 3

4 På vej til Gud? 4 af Henrik Winther Nielsen Sognepræst Henrik Winther Nielsen fortæller her om, hvordan Gud kender mange veje for at finde frem til os. På det seneste har der i medierne kørt en debat om, hvorvidt der var flere veje til Gud end gennem Kristus. Flere folkekirkepræster har stillet sig åbne over for muligheden, mens andre har slået i bordet. Argumentet for, at Gud kan nås ad flere veje, går mest på, at siden der kun er én Gud, er det Gud, vi alle tilbeder, blot under forskellige navne. Og derfor har vi alle sammen en lille smule ret, og det er det samlede billede af alle religiøse forestillinger, der viser, hvem og hvad Gud er. Gud viser vel sin guddommelighed på mange måder? Gud kan ikke bare proppes ned i en kasse, hvor der står Jesus på. Vi længes efter at komme videre Mig forekommer det, at der er tale om rod i begreberne. At tale om veje til Gud indebærer tanken om en bevægelse nedefra og opad, eller i hvert fald en bevægelse, der tager udgangspunkt i mennesket selv. Længslen efter at komme op, ud eller videre ligger dybt i ethvert menneske. Og længslen, der undertiden tager form af religiøs stræben, fører os alle sammen ud til mange sidealtre, hvor vi tilbeder på mere eller mindre skjulte måder. Ingen kan sige sig fri for at tilbede ved andre altre. Det hører med til det at være menneske. Men at denne til tider religiøse tilbedelse i sig selv skulle være en vej til Gud, er nok at tage munden for fuld. Sociologisk set altså set nedefra er der masser af tilbud i det religiøse supermarked, og fra denne vinkel kan det være svært at afgøre, hvad der er den rigtige vej til Gud, og derfor kan man enten afskrive dem alle, vælge sig én eller flere eller man kan uddrage essensen af dem alle og sige, at det alt sammen er udtryk for noget af Guds virkelighed. Sociologisk set er og bliver de religiøse tilbud ligestillede, for det kan jo konstateres, at de ér der. Teologisk set altså set ovenfra - kan man gøre noget nær det samme og hævde, at Gud naturligvis manifesterer sig, hvor og hvordan Gud vil. Det forud- sætter bare én ting: man bliver nødt til at have klarhed over, hvad man mener, når man siger Gud, før man kan kategorisere noget som en guddommelig manifestation. Dét forudsætter igen, at Gud selv har vist sig som Gud, og dermed hvem og hvad Gud er, sådan at Guds selvåbenbaring kan benyttes som skabelon for manifestationerne, for ellers kan hvad som helst jo - helt dækningsløst - kaldes Gud. Og religiøsitet og åndelige oplevelser er altså ingen garanti. Det vidste mystikerne i gamle dage. Og de vidste også noget andet. At blive mødt af Gud De vidste nemlig, at da de endelig mødte Gud, skyldtes det bestemt ikke, at de havde været på rette vej. Endsige på vej overhovedet. De blev ganske vist mødt af Gud på deres vej. Men det var Gud, der havde mødt dem på deres vej. De havde overhovedet ikke været på vej til Gud. De havde tilbedt ved sidealtre: forfængelighedens, grådighedens, hovmodets, osv. Men de blev afbrudt midt i deres forehavende af noget, de var overbeviste om, var Gud, fordi de i Jesus Kristus havde en skabelon for, at Gud er den imødekommende kærlighed. Derfor kunne de være overbeviste om, at det var Gud, de mødte, og at de selv havde gået deres egen vej. Vejen væk. Gud som kærlighed Forbindelsen mellem Gud og mennesker går oppefra og nedad. Vi kender Gud som den, der møder os på en hvilken som helst vej. Men vi kender bestemt ikke Gud som én, der stryger os med hårene og siger, at vi var på rette vej. Heller ikke de af os, som er overbevist om, at vi står på det rigtige sted. Hele hemmeligheden ved det at være kristen er, at man ganske enkelt ikke kan stå (eller blive stående) på det rette sted. Men man kan gøre sit yderste for at pege ét bestemt sted hen: på den korsfæstede og opstandne Kristus, derfra, hvor forkyndelsen af Gud som kærlighed (f. eks. 1 Joh. 4,9) henter sin gyldighed. Der er bestemt mange veje til Gud. Men kun på en yderst bagvendt måde: alle vores veje er steder, som Gud kan benytte sig af til at komme os i møde. Religiøsitet behøver ikke at være et tegn på, at man er på vej til Gud. Ikke mere end en ateist er det. Ingen kan være mere eller mindre på vej til Gud men Gud er altid på vej til os. På din og min vej. Og det er noget meget andet.

5 Konfirmandfodbold en ny tradition Søndag eftermiddag den 18. april dystede 6 konfirmandhold fra hele Hillerød provsti i en fodboldturnering på Hillerød Stadion om en vandrepokal, som konfirmanderne fra Præstevang vandt efter et tæt opgør (2-1) mod Grønnevang i finalekampen. Den efterfølgende opvisningskamp mellem vinderholdet og et hold af præster fra provstiet bød på mange spændende situationer og endte med konfirmandernes store sejr (4-0). Både her og i turneringen som sådan var det karakteristisk, at pigerne gjorde sig stærkt gældende! Turneringen blev arrangeret af sognepræsterne Henrik Winther Nielsen fra Frederiksborg Slotssogn, Michael Thomsen fra Skævinge-Lille Lyngby og Anne Boye fra Præstevang for at konfirmander fra hele provstiet kunne møde hinanden og de forskellige præster under mere kammeratlige former. Efter denne succes håber præsterne, at provstiturneringen kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Pinsegudstjeneste Stor friluftsgudstjeneste i Slotsparken 2. Pinsedag, mandag den 24. maj kl Ni kirker er gået sammen om en festlig pinsegudstjeneste under åben himmel med præster, organister, sangere og kor fra alle kirkerne og masser af musik! Gudstjenesten holdes på plænen oven for Hesteskodammen, lige ved det lille Havehus. Vi regner med sol og varme, så vi efter gudstjenesten kan spise frokost i det grønne. Så pak madkurven, tag tæppet under armen og mød op i Slotsparken kl. 11. I tilfælde af vedholdende regn holdes gudstjenesten i Slotskirken. Vi håber, at mange har lyst til at være med til denne fælles gudstjeneste den sædvanlige gudstjeneste er denne dag aflyst i de medvirkende kirker. Farvel til Steen Gullaksen efter mere end 10 år ved klokkerne Den 28. marts 2010 ringede Steen Gullaksen for sidste gang med klokkerne til højmesse. Efter omkring 10 år som ringer ved Frederiksborg Slotskirke takkede han af. Nogle måneder forinden havde han sikret en ny ringer til at tage over efter ham, sådan at den manuelle ringning kan fortsætte. Den røde løber var næsten lagt ud i alt fald var der røde snore, som markerede indgangen til tårnet. De øvrige ringere, Niels Jørgensen, Kim Hald Petersen, Jens Axelsen og Henrik Larsen, formanden for menighedsrådet, Steen Clausen, kontaktperson Inge Espensen og kirketjener Keld Ivan Pedersen havde forberedt en lille overraskelse til Steen. Der var dækket op med morgenbrød, kaffe og en Gammel Dansk, da Steen kom ned fra tårnet. Og han blev overrasket. Steen Clausen takkede Steen for hans mangeårige ringervirke og overrakte en lille klokke. Inge Espensen overrakte menighedsrådets gave og takkede på rådets vegne for Steens engagement og vilje til at medvirke til at bevare den manuelle ringning og hans varetagelse af det praktiske med planlægning af mødeplaner for ringerne. Den 1. april 2010 begyndte endnu en ny ringer. Ringerlauget består herefter p.t. af 5 ringere. Det nye ringerlaug: Henrik, Jens, Niels, Kim (bagest) og Jens Rasmus 5

6 Gudstjenester i Frederiksborg Slotskirke JUNI 6. juni 1. s. e. t. kl Ida Secher 13. juni 2. s. e. t. kl Jørgen Christensen 15. juni Valdemarsgudstjeneste kl Jørgen Christensen 20. juni 3. s. e. t. kl Henrik Winther Nielsen 27. juni 4. s. e. t. kl Jørgen Christensen JULI AUGUST 4. juli 5. s. e. t. kl Jørgen Christensen Kl juli 6. s. e. t. kl Jørgen Christensen 18. juli 7. s. e. t. kl Karen Møldrup Rasmussen 25. juli 8. s. e. t. kl Ida Secher 1. august 9. s. e. t. kl Henrik Winther Nielsen 8. august 10. s. e. t. kl Ida Secher 15. august 11. s. e. t. kl Jørgen Christensen 22. august 12. s. e. t. kl Henrik Winther Nielsen 29. august 13. s. e. t. kl Ida Secher 6

7 Internationale sommerkoncerter 2010 I sommermånederne er der hver søndag kl. 17 koncert i Frederiksborg Slotskirke. Koncerterne ligger i umiddelbar forlængelse af Frederiksborgmuseets åbningstid, og alle koncerter indledes med en kort koncert på slottets historiske klokkespil fra kl Koncertrækken indledes søndag den 6. juni med et besøg af det verdensberømte mandskor A Filetta fra Korsika, og den følgende søndag disker Frederiksborg Slotskirkes Kor op med sit eget ønskerepertoire. A Filetta fra Korsika INTERNATIONALE SOMMERKONCERTER 2010 FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE Søndag den 6. juni A Filetta Mandskor fra Korsika Entré: 125 kr. Unge og studerende 75 kr. Forsalg: Klaverfabrikken (tlf ) eller Søndag den 13. juni Frederiksborg Slotskirkes Kor Søndag den 20. juni Ulla Handler, orgel Søndag den 27. juni Florian Wilkes (Tyskland), orgel Søndag den 4. juli Henry Fairs (England), orgel Søndag den 11. juli Carolyn Shuster Fournier (Frankrig), orgel Søndag den 18. juli Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel Søndag den 25. juli Hans Hellsten (Sverige), orgel Derefter vil man hver søndag indtil den 15. august kunne høre danske og internationale orgelsolister spille på slotskirkens tre orgler: det nyrestaurerede Marcussen-orgel fra 1864, kirkens hovedorgel, Andersen-orglet fra 1970, og ikke mindst det verdensberømte 400 år gamle Compenius-orgel fra 1610, som senere på året vil blive fejret ved et stort jubilæumsarrangement oktober. Udover danske orgelsolister vil man kunne høre musikere fra Sverige, Tyskland, Østrig, Frankrig og Italien. En nærmere omtale af de enkelte koncerter vil kunne læses på slotskirkens hjemmeside en uge før hver koncert. Der er gratis adgang til alle sommerkoncerter, bortset fra koncerten med A Filetta den 6. juni. Roberto Canali Florian Wilkes Søndag den 1. august Gustav Auzinger (Østrig), orgel Søndag den 8. august Charlotte Møller, orgel Søndag den 15. august Roberto Canali (Italien), orgel COMPENIUS-ORGLET (adgang gennem museet) Hver torsdag kl minutters demonstrationskoncert med Ulla Handler og Sven-Ingvart Mikkelsen KLOKKESPILLET Hver torsdag kl og søndag kl minutters klokkespil med Ulla Handler og Sven-Ingvart Mikkelsen 7

8 Hvad balkonen gemmer 8 Denne artikel er nummer 2 i rækken af artikler om Frederiksborg Slotssogn som arbejdsplads. Denne gang sætter vi fokus på kirkekorsangerne, sidste gang var det ringerne. Jeg hører korsang, da jeg bevæger mig op ad den snoede trappe til orglet og korlokalet. Korprøven er i gang. Jeg lister mig ind - frakken af og computeren frem. Efter korprøven går snakken livligt. Et par skiver franskbrød ryger indenbords. Der skal noget i maven, når der skal synges. Har du tom mave, eller har du det ikke godt, kan det høres. Der skal præsteres hver gang, siger Lars og David. Så er det tid. Højmessen skal i gang. Lars og David tygger ivrigt på endnu et stykke franskbrød og tager lige en slurk vand og kakao, inden de skynder sig efter de øvrige kormedlemmer. af Inge Espensen Lidt efter er prædiken i gang. Den kan høres i korlokalet. Sangerne er tilbage. Der tygges igen det går på skift med at have brød og kaffe med. I dag er her varmt. Solen står ind. Kirken er et gammelt hus, ikke mindst slotskirken. I denne vinter har her været koldt. Nye vinduer og lignende forbedringer er ikke nemt at få. Så det er bare på med den tykke trøje, siger Lena med et smil. At være kirkekorsanger er fedt, Lars smiler stort. Her er et godt fællesskab, gode kolleger, og vi har det sjovt sammen, supplerer Katrine. Man lærer noget hele tiden, og på kort tid, lyder det samstemmende. Mie giver et eksempel: Du får en node værsgo syng den det giver læring her og nu og udfordringer. Også vi ældre lærer, tilføjer Maria. Bodil nikker. Hun har været med længst, i 21 år. Faglig udvikling er centralt for hende. Bodil har oplevet mange korledere og mange korsammensætninger. For mig er det vigtigt, at alle er seriøse, og det er alle her. Den tilgang er meget befordrende. Det er også vigtigt, at det hele fungerer at alle fra organist, præst til korsangere er bevidste om flowet i gudstjenesten. Når du arbejder med musik, har du brug for feedback og gode råd, uden at det bliver til kritik og gøres til noget personligt. Her er åbenhed, tolerance og respekt, siger Lars, det er tydeligt, at dette er vigtigt for ham at få sagt. Bodil peger på, at god feedback kan være en vanskelig opgave, og at vi kan blive bedre, og hun fortsætter Frederiksborg Slotskirke er en åben kirke, hvor musik, sang og tro går i et. Det betyder meget for mig. Og tænk at få penge for sin hobby, smiler Henrik. Det er jo ikke så dårligt. Flere synger også i andre kirker. Er det anderledes? spørger jeg nysgerrigt, Ja, alle er enige. Stedet her er unikt, et flot sted, en flot kirke, Lars lyser af begejstring. Der er noget at kigge på hele tiden, tilføjer David. Det er pompøst, der er en anden klang, dejlige omgivelser og frisk luft, siger Katrine. Lena supplerer: I en lille kirke er du ofte alene og samtidig tæt på kirkegængerne. Her er der afstand. Du står oppe over kirkegængerne. Og så er vi 10. Og så er det vigtigt, at stemmerne passer sammen. Det giver særlige udfordringer ved sygdom, hvis der mangler en stemme tilføjer Henrik. Alle vil gerne udfordres musikalsk, ellers bliver det kedeligt.

9 I slotskirken er der en god vekslen mellem opgaverne. Vi vil gerne bruges endnu mere, præciserer Bodil. Det øger glæden og motivationen. Hvilke salmer kan I bedst selv lide? Straks reciteres og synges salmer på kryds og tværs. At vælge én er svært. Alle brænder for musik, om end stilarten er forskellig. Mie er mest til rytmisk musik. Bodil og Henrik er ikke så meget til hurra-musik hellere til de store som f.eks. Bach. Musik skal sammen med teksten udtrykke glæde og livets forskellige facetter, siger Bodil. Lena er til folkemusik. Katrine er til alle former for musik og skriver også selv. Lars spiller trompet, så måske vi hører en trompet en dag? Frederiksborg Slotskirkes kor består af 10 faste sangere, hvoraf en er korleder, og et antal tilknyttede vikarer. Ved højmessen er alle 10 korsangere med. Ved øvrige tjenester er antallet mindre. Udover at have en god stemme og holde af musik, kræver det disciplin og koncentration. Det nytter ikke at komme 10 minutter over 10, når korprøven til højmessen er kl Sangen er Lenas levevej. Det var ikke planlagt det blev bare sådan, smiler hun. Andre går på musikkonservatoriet, på universitetets musiklinje eller har helt andre jobs ved siden af sangen. Højmessen kalder på sangerne igen. Lidt efter er også korprøven efter højmessen forbi. Nogle fortsætter til dagens øvrige tjenester, andre haster snakkende af sted. De fleste bor i København. Togturen bruges til afslapning og mental opvarmning. Jeg sidder tilbage med en god fornemmelse i maven og er i godt humør. Den gode stemning blandt sangerne smitter. Jeg glæder mig allerede til, at det bliver søndag igen. Ringeren i tårnet, der giver signalet til højmessens start, venter ikke på nogen. Alle skal være klar til tiden. Efter højmessen er der igen korprøve. Denne gang til næste uges højmesse. I løbet af ugen øver man selv. Udover højmessen er der om søndagen tjeneste kl og i ugens løb kan der være begravelser, vielser, dåbsgudstjenester og koncerter, foruden højtiderne og konfirmationer. At være kirkekorsanger er ikke kun søndagsarbejde. FREDERIKSBORG SLOTSSOGNS KOR Forreste række fra venstre: Mie, Bodil, Katrine og Henrik. Bagerste række fra venstre: Mikkel, David, Lena og Lars 9 9

10 Sogneudflugt af Ejvind Flensted-Jensen Sogneudflugt fredag den 27. august 2010 Rundt om Roskilde Fjord Sogneudflugten, som i år går langs den smukke Roskilde Fjord, vil bl.a. omfatte en sejltur på Roskilde Fjord. Men vi starter med et besøg vest for Frederikssund i Over Dråby Kirke, som er kendt for sine smukke kalkmalerier fra Derefter indtager vi en lækker frokost i Restaurant Herthadalen, som ligger i naturskønne omgivelser ved Lejre. Efter frokosten skal vi se Roskilde Domkirke, som er den kirke i verden, der har flest konger og dronninger begravet. Selv om du måske har set domkirken før, er den rigeligt et gensyn værd. Vores sognepræst Henrik Winther Nielsen, som er født og opvokset i Roskilde og døbt i Roskilde Domkirke, vil guide os under besøget i den righoldige og smukke kirke. Kl skal vi sejle en tur med skibet M/S Sagafjord, som i 21 år har sejlet på Roskilde Fjord. Vi får eftermiddagskaffen ombord. Derefter går turen hjemad. Tider og priser: Vi starter turen præcis kl fra Frederiksborg Slots p-plads ved rundkørslen. Hjemkomst til p-pladsen ca. kl Prisen for udflugten er 300 kr., som betales i bussen. Tilmelding kan fra 1. august ske til kordegnen på det fælles kirkekontor, Tamsborgvej 2, tlf , eller via Slotskirkens hjemmeside hvor du også vil kunne læse om turen. Der er plads til ca. 100 deltagere. Derfor gælder først til mølle. Sutter og salmer Sutter og Salmer i Sognegården begynder igen til efteråret Efter en vellykket forårssæson med mange deltagende babyer og deres mødre og fædre tilbyder Frederiksborg Slotskirke igen babysalmesang og rytmik for børn fra 0-2 år. Det foregår i Sognegården, Frederiksværksgade 2B hver anden torsdag kl Vi begynder den 26. august og afholder i alt 6 gange. Vi synger, vugger, danser og laver fagter til salmer og sange. Og vi stimulerer barnets sanser gennem mange former for lyd og bevægelse. Vi slutter af med kaffe/te, frugt og småkager og tid til at være sammen. Undervisningen er gratis og varetages af musikpædagog Susanne Østergaard og sognepræst Ida Secher. Der er ingen tilmelding. Bedsteforældre er også meget velkomne. Som afslutning på forløbet afholder vi kravlegudstjeneste søndag den 14. november kl i Slotskirken. Spørgsmål kan rettes til sognemedhjælper Anne-Marie Hartoft-Jacobsen på eller 10

11 Adresser Provst: Jørgen Christensen, Hillerødsholmsallé 5 - træffes bedst kl (undtagen onsdag) - torsdag tillige kl tlf.: , Sognepræst: Ida Secher, Selskovvej 42 - træffes bedst kl (undtagen onsdag) - torsdag tillige kl tlf.: , Sognepræst: Henrik Winther Nielsen, Frederiksværksgade 2 B - træffes bedst kl (undtagen onsdag) - torsdag tillige kl tlf.: , Sognepræst: Karen Møldrup Rasmussen (træffes ikke mandag) tlf.: , Kordegne/Det fælles Kirkekontor: Svend Ulstrup, Kirsten Baunegaard, Tamsborgvej 2, tlf , Træffes mandag til fredag kl , torsdag tillige kl Sognegården/Kirketjenere: Tlf.: Laura Noelle Kiel, Keld Pedersen, Robert Bossen, Sognemedhjælper: Anne-Marie Hartoft-Jacobsen, tlf , Slotsorganist: Sven-Ingvart Mikkelsen, Foderknægtsvej 9, 3400 Hillerød, tlf.: , Organistassistent: Ulla Handler, Solvej 7, 3400 Hillerød tlf , Formand for menighedsrådet: Steen Clausen, tlf Formand for medieudvalget: Susanne Gram Larsen, tlf Formand for aktivitetsudvalget vedr. voksne: Bente Veileborg, tlf Formand for aktivitetsudvalget vedr. børn/unge: Jørgen Christensen tlf.: , FDF Hillerød Kreds: Nicklas Larsen Godthåbsvej 56, 3400 Hillerød, tlf Kirkelig vejviser Dåb Man henvender sig til præsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor dåben skal finde sted. Når datoen er fastlagt, aftales et møde med præsten. Vielse Først aftales tidspunkt for vielsen med den præst, der skal forestå vielsen. Dernæst henvender man sig til borgmesterkontoret i kommunen, hvor parret eller en af parterne bor. Her udfærdiges en prøvelsesattest (kun gyldig i 4 måneder). Prøvelsesattesten sendes sammen med kopi af dåbsattesten til kirkekontoret. Ved en samtale med præsten forud for vielsen aftales salmer m.m. - til samtalen medbringes navn og adresse på to vidner. Begravelse/bisættelse Begravelser og bisættelser aftales med begravelsesforretning, præst, kirkekontor og kirkegårdskontor. Det er mest hensigtsmæssigt først at henvende sig i begravelsesforretningen, hvor man er behjælpelig med at træffe alle aftaler. Brug kirkebilen! Både til højmessen og aftensangen i Slotskirken kører der kirkebil for ældre og/eller gangbesværede. Ønsker De at benytte den, så ring til Det fælles Kirkekontor senest fredag kl. 13 på tlf Kirkebladet udgives af: Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd. Redaktion: Annalise Binderup, Inge Espensen, Ejvind Flensted-Jensen, Henrik Winther Nielsen, Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Susanne Gram Larsen (ansv). Distribution Hillerød Y s Mens Club. Næste nummer udkommer1. september Stof modtages indtil 25. juli

12 Udstilling i Sognegården Forsidebilledet På forsidebilledet ses konfirmanderne fra 7. C på Hillerødsholmskolen i det nyindrettede konfirmandlokale i Sognegården. Vægmaleriet med lignelsesfrugter og den knælende Jesus foran er udført af kirketjener Laura Noelle Kiel. INDHOLD Flere veje til Gud side 2 Og friest er dit åndefang side 3 På vej til Gud side 4 Konfirmandfodbold side 5 Pinsegudstjeneste side 5 Farvel til Steen Gullaksen side 5 Gudstjenesteliste side 6 Frem til 6. juni kan Jonna Jensens og Eva Müllers smukke udstilling af ikoner og billedtæpper ses i Sognegården. Åben på hverdage (undt. onsdag), samt ved arrangementer i Sognegården. Internationale sommerkoncerter side 7 Hvad balkonen gemmer side 8 Sommerudflugt side 10 Sutter og salmer side 10 Kontakt og vejviser side 11 Kirkekaffe i præstegårdshaven, Hillerødsholmsalle 5, efter højmessen søndag den 4. juli. Tilmelding er ikke nødvendig. Hvis vejret ikke er sommerligt nok, trækker vi indendørs. 12 Cykeltur Lørdag den 21. august indbyder Frederiksborg Slotskirke til en eftermiddagstur på cykel ud i det blå. Turen foregår i et roligt tempo, så alle kan være med. Mødetid og sted : kl ved Sognegården, Frederiksværkgade 2B. Tilmelding ikke nødvendig. Alle er velkomne. På vegne af aktivitetsudvalget Karen Hansen og Anne Lise Kornbo Er der flere veje til Gud? Forårets debat i mange medier har affødt to artikler fra to af Frederiksborg Slotskirkes præster. Læs Jørgen Christensens artikel på side 2 og Henrik Winther Nielsens artikel på side 4. Lay-out: Gert Holm-Larsen

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

KIRKEUGLEN. Frederiksborg Slotssogn. Nr. 2 2015. Det armenske folkedrab 2 Sommerens koncerter 7 Spil teater i Slotskirken 8 Musik med børn 9

KIRKEUGLEN. Frederiksborg Slotssogn. Nr. 2 2015. Det armenske folkedrab 2 Sommerens koncerter 7 Spil teater i Slotskirken 8 Musik med børn 9 Det armenske folkedrab 2 Sommerens koncerter 7 Spil teater i Slotskirken 8 Musik med børn 9 KIRKEUGLEN Frederiksborg Slotssogn 38744.indd 1 Nr. 2 2015 juni juli august 20-05-2015 09:11:59 af Kate Royster

Læs mere

KIRKEBLAD For Frederiksborg Slots Sogn Nr. 4-2006 /2007 December - Januar - Februar

KIRKEBLAD For Frederiksborg Slots Sogn Nr. 4-2006 /2007 December - Januar - Februar KIRKEBLAD For Frederiksborg Slots Sogn Nr. 4-2006 /2007 December - Januar - Februar 2 Forventning Dag Hammerskjöld skriver et sted: Gud dør den dag, hvor vi ikke længere tror på ham. Men vi dør den dag,

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

45. årgang nr. 1 Jul/Nytår 2014/2015

45. årgang nr. 1 Jul/Nytår 2014/2015 45. årgang nr. 1 Jul/Nytår 2014/2015 Julestemning i Rungsted Kirke, Poul Bay Kære læser! Vore forfædre mærkede mørketiden på deres egen krop. For dem var det tiltagende december mørke koldt og knugende

Læs mere

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund Kirkekontor Kirkegade

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 96 - September 2011 September / Oktober / November 2011 September 2011 Tanker i anledning af tragedien i Norge Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Den norske statsminister

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE Sæby kirke Gershøj kirke Kr. Hyllinge kirke Lyndby kirke Rye kirke Kr. Sonnerup kirke TEMA: Paradiset #4-5. ÅRGANG DECEMBER - FEBRUAR 2014/15 TUE WEST spiller i Kirke Sonnerup Interview METTE ØSTERGAARD

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, 10-11 Højskoledage og studietur side 16-17 Kirkeblad Møllevangskirken december 2008 - januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang

Læs mere