Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud?"

Transkript

1

2 Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? 2 af Jørgen Christensen I foråret har en hidsig diskussion sat dagsordenen i kirken, og her tænker jeg ikke på de tragiske afsløringer af misbrug af børn betroet i katolske præsters varetægt, men på debatten om der måske er flere veje til Gud. Når Jesus siger Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. (Johannes 14,6), hvad betyder det så i forhold til jøder, muslimer, hinduer, ateister osv.? Er det hele så ét fedt, fordi enhver ikke blot er salig i sin tro, men fordi Gud frelser alle uden forskel, lige meget hvad de tror på? Og hvad med dem, der er født i dele af verden, hvor de ikke har en jordisk chance for at møde det kristne evangelium? Se, hvem Gud frelser, det vil jeg trygt overlade i Guds hænder, det er så sikkert som Amen i kirken, at når vi mennesker begynder at sætte grænser for Guds kærligheds almagt, så går det altid helt galt, så den dom var, er og bliver lykkeligvis Guds. Men det med de flere veje til Gud tvinges vi som kristne til at tage stilling til, for skal vi bare hygge os med hinanden og vores kristne tro, og så tolerant lade alle dem, der tror noget andet, være i fred? ELLER er vi som kristne forpligtet til at missionere for verdens godt 4 milliarder ikke-kristne ikke blot ude i den store verden, men også naboen, kollegaen, vennen, slægtningen, der ikke er kristne? Og er det ikke frygtelig intolerant med al denne missioneren og tagen patent på, at sandheden er at finde i Jesus Kristus? Den kristne tro peger på et mere Sandt nok, det er ikke særligt politisk korrekt at gå og hævde, at min tro er mere sand end andres, men vi kommer bare ikke uden om det. Det betyder ikke, at der ikke kan være noget sandt og smukt i andre religioner, men når det kommer til spørgsmålet om SANDHEDEN om Gud, så hævder den kristne tro, at dér SKAL vi vejen omkring Jesu liv og lære, død og opstandelse for at møde sandheden om Gud. Det betyder ikke, at andre religioner forkastes eller kasseres, men det betyder, at den kristne tro peger på et mere. Det gjorde allerede Paulus, da han omkring år 60 stod på Areopagos (ligger den dag i dag lige uden for indgangen til Akropolis) og sagde: Athenere! Jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres Foto fra kirke i Athen: Paulus taler på Areopagos. helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. (Apostlenes Gerninger kap. 17 vers 22-23). Alle skal høre sandheden Så vidt jeg kan se, står vi i dag i akkurat samme position som Paulus og er forpligtet på at pege på et mere vi skal være med til at sætte navn og ansigt på den Gud, vi lærer at kende gennem Jesus Kristus. Ikke for at fordømme andres tro, men for at åbne døren ind til et nyt troens rum, hvor Gud viser sig som den, der i Jesus Kristus selv har taget livet, med alt hvad det indebærer af lidelse og død, på sig og fyldt både død og gravens mørke med så meget lys og liv, at vi aldrig mere kan komme noget sted, hvor vi er skilt fra Gud og hans kærlighed. For Jesus Kristus døde og opstod ikke kun for dem, der troede eller tror, han gav sig selv som løsesum for alle (1.Tim. 2,6), derfor skal alle også høre sandheden. Der er altså ingen tvivl: som kristne er vi forpligtet på at fortælle om Jesus som vejen til sandheden om livet og Gud. MEN med Jesus bliver det også soleklart, at vejen ikke går fra os til Gud, men fra Gud til os. Retningen er ikke som i så mange andre religioner fra jorden mod himlen, intet menneske skal eller kan selv hæve sig gennem åndelige øvelser eller særlige gerninger op til Gud. Gud blev menneske, himlen bøjede sig mod jorden, konkret udtrykt ved at forhænget ind til det allerhelligste i Jerusalems tempel flængede fra øverst til nederst i det øjeblik, Jesus udåndede. Fra øverst til nederst vejen går fra Gud til mennesker det er ikke os, der åbner døren ind til det allerhelligste, Paradiset, Guds rige, det gør Gud suverænt. Derfor kan vi heller aldrig vide, om der findes andre veje fra Gud til mennesker. Gud kan suverænt og til enhver tid og overalt bane sig vej til menneskers hjerter i den verden, som han selv har skabt, og hvor Jesus Kristus ifølge Johannesevangeliets indledning har været til stede fra skabelsens morgen som det ord (logos), ved hvem alt er blevet til. Guds veje er som bekendt uransagelige, og dem skal vi mennesker ikke kloge os på vi burde som kristne også have mere end nok at gøre med at pege på Jesus Kristus som vejen, sandheden og livet, så vi slet ikke havde tid til at sætte grænser for Guds kærligheds almagt.

3 Og friest er dit åndefang... af Ulla Handler... når dybt du drager det i sang, så højt i sky det klinger. Den danske sangskat rummer tekster og melodier, der spænder vidt, fra middelaldertekster til helt moderne poesi og musik. For et par generationer siden var disse linier en uomgængelig del af morgensangsrepertoiret i alle danske skoler. De stammer fra Grundtvigs salme Alt, hvad som fuglevinger fik. Salmen er digtet i 1851 og fik hurtigt udbredelse som en af vores centrale lovprisningssalmer. Indrømmet salmens indhold kan være svært at forstå for en skoleelev. Og nej, det var ikke sjovt at være duknakket i datidens skole. Og ja, det er svært at forklare poesi. Så er det trods alt noget nemmere og sjovere at synge Shu-bi-duas Storken er en dejlig flyver, når det nu skal handle om fuglevinger. Vi, der har med salmer at gøre i det daglige, må agitere så meget desto mere for deres udbredelse. Kingosalmebog fra ca Den danske Salmebog er en gudbenådet samling af den mest slidstærke poesi, lige fra Hans Christensen Sthen ( Du, Herre Krist ) i 1500-tallet til lyslevende Lisbeth Smedegaard Andersen ( I går var hveden moden ). Men jeg kunne lige så godt pege på for eksempel Morten Børup ( Frydeligt med jubelkor ) eller Johannes Johansen ( Det var ikke en nat som de andre ). Og så har jeg endda slet ikke nævnt de helt store fyrtårne Kingo, Brorson og Grundtvig. Sidstnævnte har foruden sin egen produktion oversat, bearbejdet og gendigtet talrige oldkirkelige salmer, som for eksempel Kædmons I kvæld blev der banket på Helvedes port. Alt dette er for os, hvad ikonerne er for østkirken: Gudsbilleder. Salmen er et gudsbillede, fordi det uudsigelige bliver udtrykt i poesien og i musikken, når vi synger. Davidssalmerne i Det gamle Testamente er eksempler på oldtidens digtning. Mange gange har de dannet direkte forlæg for de store salmedigteres rim. Et af de mest kendte eksempler herpå er Salme 19 fra Salmernes Bog i Det gamle Testamente med indledningen: Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk; dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat. I Grundvigs gendigtning bliver det i første vers til Himlene, Herre, fortælle din ære, mesteren prises af hvælvingen blå, solen og månen og stjernernes hære vise os, hvad dine hænder formå Når den lutherske reformation greb så hurtigt om sig, som tilfældet var, skyldes det blandt andet fremkomsten af salmer på modersmålet, hvor såvel ordene som melodierne fængede det hele menneske med forstand, følelse og fantasi. Selv elskede Luther musik og var klar over de vældige muligheder, der lå i salmesangen: Kom, lad os djævelen til trods synge af fuld hals. Djævelen er ikke rigtig vel til mode, når man synger og spiller Guds ord i den rette tro, for han husker, hvordan han ved sit fald blev forstødt fra de himmelske hærskarer som en udygtig musikant. Djævelen, ophavsmanden til nedtrykthed, bekymringer og deprimerende tanker, flygter fra musikkens røst, lige som han flygter fra teologiens ord. (Citeret efter en artikel af universitetslektor Jørgen I. Jensen i Dansk Kirketidende). Nye salmer er allerede klassikere Heldigvis har nogle af vores nulevende salmedigtere formået, med stor pietetsfølelse for den tradition, de er en del af, at skabe nogle nye klassikere, hvor skoleelever, minikonfirmander og konfirmander kan føle sig hjemme, både i melodi og tekst. Hans Anker Jørgensens Du satte dig selv i de nederstes sted er et hit hos konfirmanderne. Hos deres forældre er det Uberørt af byens travlhed af Lars Busk Sørensen fra Denne salme er med en flot opbygget melodi af Klaus Brinch og et sikkert greb om det cykliske, både i opbygning og indhold ( Slægters fodtrin lyder mod os op igennem glemte år, danselette eller tunge, som de følte deres kår ), allerede en klassiker. Den har potentiale til at blive en slags afløser for Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, som tidligere var en yndet konfirmationssalme. Måtte de nye salmer blive en indgang for kommende generationer til den fantastiske rigdom, der er at hente i den danske salmeskat. 3

4 På vej til Gud? 4 af Henrik Winther Nielsen Sognepræst Henrik Winther Nielsen fortæller her om, hvordan Gud kender mange veje for at finde frem til os. På det seneste har der i medierne kørt en debat om, hvorvidt der var flere veje til Gud end gennem Kristus. Flere folkekirkepræster har stillet sig åbne over for muligheden, mens andre har slået i bordet. Argumentet for, at Gud kan nås ad flere veje, går mest på, at siden der kun er én Gud, er det Gud, vi alle tilbeder, blot under forskellige navne. Og derfor har vi alle sammen en lille smule ret, og det er det samlede billede af alle religiøse forestillinger, der viser, hvem og hvad Gud er. Gud viser vel sin guddommelighed på mange måder? Gud kan ikke bare proppes ned i en kasse, hvor der står Jesus på. Vi længes efter at komme videre Mig forekommer det, at der er tale om rod i begreberne. At tale om veje til Gud indebærer tanken om en bevægelse nedefra og opad, eller i hvert fald en bevægelse, der tager udgangspunkt i mennesket selv. Længslen efter at komme op, ud eller videre ligger dybt i ethvert menneske. Og længslen, der undertiden tager form af religiøs stræben, fører os alle sammen ud til mange sidealtre, hvor vi tilbeder på mere eller mindre skjulte måder. Ingen kan sige sig fri for at tilbede ved andre altre. Det hører med til det at være menneske. Men at denne til tider religiøse tilbedelse i sig selv skulle være en vej til Gud, er nok at tage munden for fuld. Sociologisk set altså set nedefra er der masser af tilbud i det religiøse supermarked, og fra denne vinkel kan det være svært at afgøre, hvad der er den rigtige vej til Gud, og derfor kan man enten afskrive dem alle, vælge sig én eller flere eller man kan uddrage essensen af dem alle og sige, at det alt sammen er udtryk for noget af Guds virkelighed. Sociologisk set er og bliver de religiøse tilbud ligestillede, for det kan jo konstateres, at de ér der. Teologisk set altså set ovenfra - kan man gøre noget nær det samme og hævde, at Gud naturligvis manifesterer sig, hvor og hvordan Gud vil. Det forud- sætter bare én ting: man bliver nødt til at have klarhed over, hvad man mener, når man siger Gud, før man kan kategorisere noget som en guddommelig manifestation. Dét forudsætter igen, at Gud selv har vist sig som Gud, og dermed hvem og hvad Gud er, sådan at Guds selvåbenbaring kan benyttes som skabelon for manifestationerne, for ellers kan hvad som helst jo - helt dækningsløst - kaldes Gud. Og religiøsitet og åndelige oplevelser er altså ingen garanti. Det vidste mystikerne i gamle dage. Og de vidste også noget andet. At blive mødt af Gud De vidste nemlig, at da de endelig mødte Gud, skyldtes det bestemt ikke, at de havde været på rette vej. Endsige på vej overhovedet. De blev ganske vist mødt af Gud på deres vej. Men det var Gud, der havde mødt dem på deres vej. De havde overhovedet ikke været på vej til Gud. De havde tilbedt ved sidealtre: forfængelighedens, grådighedens, hovmodets, osv. Men de blev afbrudt midt i deres forehavende af noget, de var overbeviste om, var Gud, fordi de i Jesus Kristus havde en skabelon for, at Gud er den imødekommende kærlighed. Derfor kunne de være overbeviste om, at det var Gud, de mødte, og at de selv havde gået deres egen vej. Vejen væk. Gud som kærlighed Forbindelsen mellem Gud og mennesker går oppefra og nedad. Vi kender Gud som den, der møder os på en hvilken som helst vej. Men vi kender bestemt ikke Gud som én, der stryger os med hårene og siger, at vi var på rette vej. Heller ikke de af os, som er overbevist om, at vi står på det rigtige sted. Hele hemmeligheden ved det at være kristen er, at man ganske enkelt ikke kan stå (eller blive stående) på det rette sted. Men man kan gøre sit yderste for at pege ét bestemt sted hen: på den korsfæstede og opstandne Kristus, derfra, hvor forkyndelsen af Gud som kærlighed (f. eks. 1 Joh. 4,9) henter sin gyldighed. Der er bestemt mange veje til Gud. Men kun på en yderst bagvendt måde: alle vores veje er steder, som Gud kan benytte sig af til at komme os i møde. Religiøsitet behøver ikke at være et tegn på, at man er på vej til Gud. Ikke mere end en ateist er det. Ingen kan være mere eller mindre på vej til Gud men Gud er altid på vej til os. På din og min vej. Og det er noget meget andet.

5 Konfirmandfodbold en ny tradition Søndag eftermiddag den 18. april dystede 6 konfirmandhold fra hele Hillerød provsti i en fodboldturnering på Hillerød Stadion om en vandrepokal, som konfirmanderne fra Præstevang vandt efter et tæt opgør (2-1) mod Grønnevang i finalekampen. Den efterfølgende opvisningskamp mellem vinderholdet og et hold af præster fra provstiet bød på mange spændende situationer og endte med konfirmandernes store sejr (4-0). Både her og i turneringen som sådan var det karakteristisk, at pigerne gjorde sig stærkt gældende! Turneringen blev arrangeret af sognepræsterne Henrik Winther Nielsen fra Frederiksborg Slotssogn, Michael Thomsen fra Skævinge-Lille Lyngby og Anne Boye fra Præstevang for at konfirmander fra hele provstiet kunne møde hinanden og de forskellige præster under mere kammeratlige former. Efter denne succes håber præsterne, at provstiturneringen kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Pinsegudstjeneste Stor friluftsgudstjeneste i Slotsparken 2. Pinsedag, mandag den 24. maj kl Ni kirker er gået sammen om en festlig pinsegudstjeneste under åben himmel med præster, organister, sangere og kor fra alle kirkerne og masser af musik! Gudstjenesten holdes på plænen oven for Hesteskodammen, lige ved det lille Havehus. Vi regner med sol og varme, så vi efter gudstjenesten kan spise frokost i det grønne. Så pak madkurven, tag tæppet under armen og mød op i Slotsparken kl. 11. I tilfælde af vedholdende regn holdes gudstjenesten i Slotskirken. Vi håber, at mange har lyst til at være med til denne fælles gudstjeneste den sædvanlige gudstjeneste er denne dag aflyst i de medvirkende kirker. Farvel til Steen Gullaksen efter mere end 10 år ved klokkerne Den 28. marts 2010 ringede Steen Gullaksen for sidste gang med klokkerne til højmesse. Efter omkring 10 år som ringer ved Frederiksborg Slotskirke takkede han af. Nogle måneder forinden havde han sikret en ny ringer til at tage over efter ham, sådan at den manuelle ringning kan fortsætte. Den røde løber var næsten lagt ud i alt fald var der røde snore, som markerede indgangen til tårnet. De øvrige ringere, Niels Jørgensen, Kim Hald Petersen, Jens Axelsen og Henrik Larsen, formanden for menighedsrådet, Steen Clausen, kontaktperson Inge Espensen og kirketjener Keld Ivan Pedersen havde forberedt en lille overraskelse til Steen. Der var dækket op med morgenbrød, kaffe og en Gammel Dansk, da Steen kom ned fra tårnet. Og han blev overrasket. Steen Clausen takkede Steen for hans mangeårige ringervirke og overrakte en lille klokke. Inge Espensen overrakte menighedsrådets gave og takkede på rådets vegne for Steens engagement og vilje til at medvirke til at bevare den manuelle ringning og hans varetagelse af det praktiske med planlægning af mødeplaner for ringerne. Den 1. april 2010 begyndte endnu en ny ringer. Ringerlauget består herefter p.t. af 5 ringere. Det nye ringerlaug: Henrik, Jens, Niels, Kim (bagest) og Jens Rasmus 5

6 Gudstjenester i Frederiksborg Slotskirke JUNI 6. juni 1. s. e. t. kl Ida Secher 13. juni 2. s. e. t. kl Jørgen Christensen 15. juni Valdemarsgudstjeneste kl Jørgen Christensen 20. juni 3. s. e. t. kl Henrik Winther Nielsen 27. juni 4. s. e. t. kl Jørgen Christensen JULI AUGUST 4. juli 5. s. e. t. kl Jørgen Christensen Kl juli 6. s. e. t. kl Jørgen Christensen 18. juli 7. s. e. t. kl Karen Møldrup Rasmussen 25. juli 8. s. e. t. kl Ida Secher 1. august 9. s. e. t. kl Henrik Winther Nielsen 8. august 10. s. e. t. kl Ida Secher 15. august 11. s. e. t. kl Jørgen Christensen 22. august 12. s. e. t. kl Henrik Winther Nielsen 29. august 13. s. e. t. kl Ida Secher 6

7 Internationale sommerkoncerter 2010 I sommermånederne er der hver søndag kl. 17 koncert i Frederiksborg Slotskirke. Koncerterne ligger i umiddelbar forlængelse af Frederiksborgmuseets åbningstid, og alle koncerter indledes med en kort koncert på slottets historiske klokkespil fra kl Koncertrækken indledes søndag den 6. juni med et besøg af det verdensberømte mandskor A Filetta fra Korsika, og den følgende søndag disker Frederiksborg Slotskirkes Kor op med sit eget ønskerepertoire. A Filetta fra Korsika INTERNATIONALE SOMMERKONCERTER 2010 FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE Søndag den 6. juni A Filetta Mandskor fra Korsika Entré: 125 kr. Unge og studerende 75 kr. Forsalg: Klaverfabrikken (tlf ) eller Søndag den 13. juni Frederiksborg Slotskirkes Kor Søndag den 20. juni Ulla Handler, orgel Søndag den 27. juni Florian Wilkes (Tyskland), orgel Søndag den 4. juli Henry Fairs (England), orgel Søndag den 11. juli Carolyn Shuster Fournier (Frankrig), orgel Søndag den 18. juli Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel Søndag den 25. juli Hans Hellsten (Sverige), orgel Derefter vil man hver søndag indtil den 15. august kunne høre danske og internationale orgelsolister spille på slotskirkens tre orgler: det nyrestaurerede Marcussen-orgel fra 1864, kirkens hovedorgel, Andersen-orglet fra 1970, og ikke mindst det verdensberømte 400 år gamle Compenius-orgel fra 1610, som senere på året vil blive fejret ved et stort jubilæumsarrangement oktober. Udover danske orgelsolister vil man kunne høre musikere fra Sverige, Tyskland, Østrig, Frankrig og Italien. En nærmere omtale af de enkelte koncerter vil kunne læses på slotskirkens hjemmeside en uge før hver koncert. Der er gratis adgang til alle sommerkoncerter, bortset fra koncerten med A Filetta den 6. juni. Roberto Canali Florian Wilkes Søndag den 1. august Gustav Auzinger (Østrig), orgel Søndag den 8. august Charlotte Møller, orgel Søndag den 15. august Roberto Canali (Italien), orgel COMPENIUS-ORGLET (adgang gennem museet) Hver torsdag kl minutters demonstrationskoncert med Ulla Handler og Sven-Ingvart Mikkelsen KLOKKESPILLET Hver torsdag kl og søndag kl minutters klokkespil med Ulla Handler og Sven-Ingvart Mikkelsen 7

8 Hvad balkonen gemmer 8 Denne artikel er nummer 2 i rækken af artikler om Frederiksborg Slotssogn som arbejdsplads. Denne gang sætter vi fokus på kirkekorsangerne, sidste gang var det ringerne. Jeg hører korsang, da jeg bevæger mig op ad den snoede trappe til orglet og korlokalet. Korprøven er i gang. Jeg lister mig ind - frakken af og computeren frem. Efter korprøven går snakken livligt. Et par skiver franskbrød ryger indenbords. Der skal noget i maven, når der skal synges. Har du tom mave, eller har du det ikke godt, kan det høres. Der skal præsteres hver gang, siger Lars og David. Så er det tid. Højmessen skal i gang. Lars og David tygger ivrigt på endnu et stykke franskbrød og tager lige en slurk vand og kakao, inden de skynder sig efter de øvrige kormedlemmer. af Inge Espensen Lidt efter er prædiken i gang. Den kan høres i korlokalet. Sangerne er tilbage. Der tygges igen det går på skift med at have brød og kaffe med. I dag er her varmt. Solen står ind. Kirken er et gammelt hus, ikke mindst slotskirken. I denne vinter har her været koldt. Nye vinduer og lignende forbedringer er ikke nemt at få. Så det er bare på med den tykke trøje, siger Lena med et smil. At være kirkekorsanger er fedt, Lars smiler stort. Her er et godt fællesskab, gode kolleger, og vi har det sjovt sammen, supplerer Katrine. Man lærer noget hele tiden, og på kort tid, lyder det samstemmende. Mie giver et eksempel: Du får en node værsgo syng den det giver læring her og nu og udfordringer. Også vi ældre lærer, tilføjer Maria. Bodil nikker. Hun har været med længst, i 21 år. Faglig udvikling er centralt for hende. Bodil har oplevet mange korledere og mange korsammensætninger. For mig er det vigtigt, at alle er seriøse, og det er alle her. Den tilgang er meget befordrende. Det er også vigtigt, at det hele fungerer at alle fra organist, præst til korsangere er bevidste om flowet i gudstjenesten. Når du arbejder med musik, har du brug for feedback og gode råd, uden at det bliver til kritik og gøres til noget personligt. Her er åbenhed, tolerance og respekt, siger Lars, det er tydeligt, at dette er vigtigt for ham at få sagt. Bodil peger på, at god feedback kan være en vanskelig opgave, og at vi kan blive bedre, og hun fortsætter Frederiksborg Slotskirke er en åben kirke, hvor musik, sang og tro går i et. Det betyder meget for mig. Og tænk at få penge for sin hobby, smiler Henrik. Det er jo ikke så dårligt. Flere synger også i andre kirker. Er det anderledes? spørger jeg nysgerrigt, Ja, alle er enige. Stedet her er unikt, et flot sted, en flot kirke, Lars lyser af begejstring. Der er noget at kigge på hele tiden, tilføjer David. Det er pompøst, der er en anden klang, dejlige omgivelser og frisk luft, siger Katrine. Lena supplerer: I en lille kirke er du ofte alene og samtidig tæt på kirkegængerne. Her er der afstand. Du står oppe over kirkegængerne. Og så er vi 10. Og så er det vigtigt, at stemmerne passer sammen. Det giver særlige udfordringer ved sygdom, hvis der mangler en stemme tilføjer Henrik. Alle vil gerne udfordres musikalsk, ellers bliver det kedeligt.

9 I slotskirken er der en god vekslen mellem opgaverne. Vi vil gerne bruges endnu mere, præciserer Bodil. Det øger glæden og motivationen. Hvilke salmer kan I bedst selv lide? Straks reciteres og synges salmer på kryds og tværs. At vælge én er svært. Alle brænder for musik, om end stilarten er forskellig. Mie er mest til rytmisk musik. Bodil og Henrik er ikke så meget til hurra-musik hellere til de store som f.eks. Bach. Musik skal sammen med teksten udtrykke glæde og livets forskellige facetter, siger Bodil. Lena er til folkemusik. Katrine er til alle former for musik og skriver også selv. Lars spiller trompet, så måske vi hører en trompet en dag? Frederiksborg Slotskirkes kor består af 10 faste sangere, hvoraf en er korleder, og et antal tilknyttede vikarer. Ved højmessen er alle 10 korsangere med. Ved øvrige tjenester er antallet mindre. Udover at have en god stemme og holde af musik, kræver det disciplin og koncentration. Det nytter ikke at komme 10 minutter over 10, når korprøven til højmessen er kl Sangen er Lenas levevej. Det var ikke planlagt det blev bare sådan, smiler hun. Andre går på musikkonservatoriet, på universitetets musiklinje eller har helt andre jobs ved siden af sangen. Højmessen kalder på sangerne igen. Lidt efter er også korprøven efter højmessen forbi. Nogle fortsætter til dagens øvrige tjenester, andre haster snakkende af sted. De fleste bor i København. Togturen bruges til afslapning og mental opvarmning. Jeg sidder tilbage med en god fornemmelse i maven og er i godt humør. Den gode stemning blandt sangerne smitter. Jeg glæder mig allerede til, at det bliver søndag igen. Ringeren i tårnet, der giver signalet til højmessens start, venter ikke på nogen. Alle skal være klar til tiden. Efter højmessen er der igen korprøve. Denne gang til næste uges højmesse. I løbet af ugen øver man selv. Udover højmessen er der om søndagen tjeneste kl og i ugens løb kan der være begravelser, vielser, dåbsgudstjenester og koncerter, foruden højtiderne og konfirmationer. At være kirkekorsanger er ikke kun søndagsarbejde. FREDERIKSBORG SLOTSSOGNS KOR Forreste række fra venstre: Mie, Bodil, Katrine og Henrik. Bagerste række fra venstre: Mikkel, David, Lena og Lars 9 9

10 Sogneudflugt af Ejvind Flensted-Jensen Sogneudflugt fredag den 27. august 2010 Rundt om Roskilde Fjord Sogneudflugten, som i år går langs den smukke Roskilde Fjord, vil bl.a. omfatte en sejltur på Roskilde Fjord. Men vi starter med et besøg vest for Frederikssund i Over Dråby Kirke, som er kendt for sine smukke kalkmalerier fra Derefter indtager vi en lækker frokost i Restaurant Herthadalen, som ligger i naturskønne omgivelser ved Lejre. Efter frokosten skal vi se Roskilde Domkirke, som er den kirke i verden, der har flest konger og dronninger begravet. Selv om du måske har set domkirken før, er den rigeligt et gensyn værd. Vores sognepræst Henrik Winther Nielsen, som er født og opvokset i Roskilde og døbt i Roskilde Domkirke, vil guide os under besøget i den righoldige og smukke kirke. Kl skal vi sejle en tur med skibet M/S Sagafjord, som i 21 år har sejlet på Roskilde Fjord. Vi får eftermiddagskaffen ombord. Derefter går turen hjemad. Tider og priser: Vi starter turen præcis kl fra Frederiksborg Slots p-plads ved rundkørslen. Hjemkomst til p-pladsen ca. kl Prisen for udflugten er 300 kr., som betales i bussen. Tilmelding kan fra 1. august ske til kordegnen på det fælles kirkekontor, Tamsborgvej 2, tlf , eller via Slotskirkens hjemmeside hvor du også vil kunne læse om turen. Der er plads til ca. 100 deltagere. Derfor gælder først til mølle. Sutter og salmer Sutter og Salmer i Sognegården begynder igen til efteråret Efter en vellykket forårssæson med mange deltagende babyer og deres mødre og fædre tilbyder Frederiksborg Slotskirke igen babysalmesang og rytmik for børn fra 0-2 år. Det foregår i Sognegården, Frederiksværksgade 2B hver anden torsdag kl Vi begynder den 26. august og afholder i alt 6 gange. Vi synger, vugger, danser og laver fagter til salmer og sange. Og vi stimulerer barnets sanser gennem mange former for lyd og bevægelse. Vi slutter af med kaffe/te, frugt og småkager og tid til at være sammen. Undervisningen er gratis og varetages af musikpædagog Susanne Østergaard og sognepræst Ida Secher. Der er ingen tilmelding. Bedsteforældre er også meget velkomne. Som afslutning på forløbet afholder vi kravlegudstjeneste søndag den 14. november kl i Slotskirken. Spørgsmål kan rettes til sognemedhjælper Anne-Marie Hartoft-Jacobsen på eller 10

11 Adresser Provst: Jørgen Christensen, Hillerødsholmsallé 5 - træffes bedst kl (undtagen onsdag) - torsdag tillige kl tlf.: , Sognepræst: Ida Secher, Selskovvej 42 - træffes bedst kl (undtagen onsdag) - torsdag tillige kl tlf.: , Sognepræst: Henrik Winther Nielsen, Frederiksværksgade 2 B - træffes bedst kl (undtagen onsdag) - torsdag tillige kl tlf.: , Sognepræst: Karen Møldrup Rasmussen (træffes ikke mandag) tlf.: , Kordegne/Det fælles Kirkekontor: Svend Ulstrup, Kirsten Baunegaard, Tamsborgvej 2, tlf , Træffes mandag til fredag kl , torsdag tillige kl Sognegården/Kirketjenere: Tlf.: Laura Noelle Kiel, Keld Pedersen, Robert Bossen, Sognemedhjælper: Anne-Marie Hartoft-Jacobsen, tlf , Slotsorganist: Sven-Ingvart Mikkelsen, Foderknægtsvej 9, 3400 Hillerød, tlf.: , Organistassistent: Ulla Handler, Solvej 7, 3400 Hillerød tlf , Formand for menighedsrådet: Steen Clausen, tlf Formand for medieudvalget: Susanne Gram Larsen, tlf Formand for aktivitetsudvalget vedr. voksne: Bente Veileborg, tlf Formand for aktivitetsudvalget vedr. børn/unge: Jørgen Christensen tlf.: , FDF Hillerød Kreds: Nicklas Larsen Godthåbsvej 56, 3400 Hillerød, tlf Kirkelig vejviser Dåb Man henvender sig til præsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor dåben skal finde sted. Når datoen er fastlagt, aftales et møde med præsten. Vielse Først aftales tidspunkt for vielsen med den præst, der skal forestå vielsen. Dernæst henvender man sig til borgmesterkontoret i kommunen, hvor parret eller en af parterne bor. Her udfærdiges en prøvelsesattest (kun gyldig i 4 måneder). Prøvelsesattesten sendes sammen med kopi af dåbsattesten til kirkekontoret. Ved en samtale med præsten forud for vielsen aftales salmer m.m. - til samtalen medbringes navn og adresse på to vidner. Begravelse/bisættelse Begravelser og bisættelser aftales med begravelsesforretning, præst, kirkekontor og kirkegårdskontor. Det er mest hensigtsmæssigt først at henvende sig i begravelsesforretningen, hvor man er behjælpelig med at træffe alle aftaler. Brug kirkebilen! Både til højmessen og aftensangen i Slotskirken kører der kirkebil for ældre og/eller gangbesværede. Ønsker De at benytte den, så ring til Det fælles Kirkekontor senest fredag kl. 13 på tlf Kirkebladet udgives af: Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd. Redaktion: Annalise Binderup, Inge Espensen, Ejvind Flensted-Jensen, Henrik Winther Nielsen, Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Susanne Gram Larsen (ansv). Distribution Hillerød Y s Mens Club. Næste nummer udkommer1. september Stof modtages indtil 25. juli

12 Udstilling i Sognegården Forsidebilledet På forsidebilledet ses konfirmanderne fra 7. C på Hillerødsholmskolen i det nyindrettede konfirmandlokale i Sognegården. Vægmaleriet med lignelsesfrugter og den knælende Jesus foran er udført af kirketjener Laura Noelle Kiel. INDHOLD Flere veje til Gud side 2 Og friest er dit åndefang side 3 På vej til Gud side 4 Konfirmandfodbold side 5 Pinsegudstjeneste side 5 Farvel til Steen Gullaksen side 5 Gudstjenesteliste side 6 Frem til 6. juni kan Jonna Jensens og Eva Müllers smukke udstilling af ikoner og billedtæpper ses i Sognegården. Åben på hverdage (undt. onsdag), samt ved arrangementer i Sognegården. Internationale sommerkoncerter side 7 Hvad balkonen gemmer side 8 Sommerudflugt side 10 Sutter og salmer side 10 Kontakt og vejviser side 11 Kirkekaffe i præstegårdshaven, Hillerødsholmsalle 5, efter højmessen søndag den 4. juli. Tilmelding er ikke nødvendig. Hvis vejret ikke er sommerligt nok, trækker vi indendørs. 12 Cykeltur Lørdag den 21. august indbyder Frederiksborg Slotskirke til en eftermiddagstur på cykel ud i det blå. Turen foregår i et roligt tempo, så alle kan være med. Mødetid og sted : kl ved Sognegården, Frederiksværkgade 2B. Tilmelding ikke nødvendig. Alle er velkomne. På vegne af aktivitetsudvalget Karen Hansen og Anne Lise Kornbo Er der flere veje til Gud? Forårets debat i mange medier har affødt to artikler fra to af Frederiksborg Slotskirkes præster. Læs Jørgen Christensens artikel på side 2 og Henrik Winther Nielsens artikel på side 4. Lay-out: Gert Holm-Larsen

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2012. for Frederiksborg Slotssogn. Nyt menighedsråd fra november 2. Sognerejse til Israel 3. Kirken i børnehøjde 5

KIRKEBLAD. Nr. 1-2012. for Frederiksborg Slotssogn. Nyt menighedsråd fra november 2. Sognerejse til Israel 3. Kirken i børnehøjde 5 Nyt menighedsråd fra november 2 Sognerejse til Israel 3 Kirken i børnehøjde 5 Mød kirkens frivillige 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2012 marts - april - maj af Susanne Gram Larsen Menighedsrådet

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere