juni 2012 Forvist fra Tordendragens Rige Tema om Bhutans flygtninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "juni 2012 Forvist fra Tordendragens Rige Tema om Bhutans flygtninge"

Transkript

1 juni 2012 Medlemsmagasin magasin for e fra Dansk i flygtningehjælp DFH marts Forvist fra Tordendragens Rige Tema om Bhutans flygtninge

2 LEDER Vi må ikke glemme Bhutans flygtninge Det er mere end 20 år siden, at op mod etniske nepalesere måtte flygte fra deres hjem i det sydlige Bhutan, fordi de blev anset som en trussel mod Bhutan som kulturel og politisk entitet. Selvom det er længe siden, er sagen stadig aktuel. Flere vestlige lande, heriblandt Danmark, har siden 2007 genbosat op mod af de bhutanske flygtninge. Danmark arrangerer stadig kvoterejser til flygtningelejre i det østlige Nepal, hvor mere end flygtninge opholder sig. Når Bhutan omtales i danske medier og formidlingsprojekter, er det dog sjældent flygtninges sag, der trækkes frem. Der er til gengæld et stærkt fokus på Bhutan som et nyt demokrati. Et land, der gør en dyd ud af at måle befolkningens lykketilstand. Når man taler om lykke og demokrati i Bhutan, bør man også nævne, at landet har forvist mange af sine egne statsborgere og stadig afviser at tage dem tilbage. Generalsekretær Andreas Kamm Dansk Flygtningehjælp Den fremstilling mangler væsentlige nuancer. Når man taler om lykke og demokrati i Bhutan, bør man også nævne, at landet har forvist mange af sine egne statsborgere og stadig afviser at tage dem tilbage. Det skylder man både historieskrivningen og de mange bhutanske flygtninge, der i dag er henvist til en tilværelse uden for deres hjemland. Jeg ved, at flere e og herboende bhutanske flygtninge har skrevet læserbreve og henvendelser til landets aviser om sagen. Det er den helt rigtige vej at gå. Jeg vil opfordre jer til at fortsætte med at gøre opmærksom på problematikken. Det mener Dansk Flygtningehjælp På kan du læse mere om Dansk Flygtningehjælps holdninger til de politiske områder, der berører flygtninge, både når det handler om integration, asyl og internationalt flygtningearbejde. 2 Frivillig udkommer 4 gange årligt og udgives af Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 1300 København K, tlf , fax , Ansvarshavende redaktør: Lone Tinor-Centi, redaktør: Bente Bækgaard, tekster: Bente Bækgaard, Villads Zahle Forsidefoto: WFP/Anne Poulsen. til redaktionen: Tryk: Datagraf Layout: Daniel Dalsgaard/Datagraf. ISSN Oplag: Næste nummer af Frivillig udkommer i september 2012.

3 Indhold lektiebørn fra Birkerød lærte nyt om former og farver, da de i marts måned besøgte Kunstmuseet Louisiana Syriske flygtninge strømmer lige nu over grænsen til Libanon. De er helt afhængige af støtte fra Dansk Flygtningehjælp. 4 Flere tilbud til etniske minoriteter nyt vil øge tilbuddet til etniske minoriteter ved at indgå tættere samarbejde med landets kommuner. 8 Sara elsker at svømme med hjælp fra ForeningsGuiderne er 10-årige Sara fra Frederiksberg begyndt at gå til svømning. 14 Smidt ud af Lykkeland Danske medier hylder Bhutan for demokrati og lykkeindeks, men de glemmer de mennesker, som landets regering fordrev i begyndelsen af 1990 erne år i en flygtningelejr Bineeta, Hem og Bishnu fra Bhutan har opholdt sig 17 år i en flygtningelejr i Nepal. I dag har de fået asyl i Danmark. 18 Flygtninge på kirkebesøg Det var begravelser, der var omdrejningspunktet, da en gruppe bhutanske flygtninge besøgte Sct. Nicolai Kirke i Middelfart. 20 Det værste er overstået sikkerhedssituationen er forbedret i dele af Nordkaukasus, som har været martret af krige og konflikter, siden Sovjetunionens opløsning. Der er stadig brug for at skabe muligheder for de mange fordrevne og tilbagevendte flygtninge i regionen. Hjem. De bhutanske flygtninge, som i disse år genbosættes i Vesten, har længe næret et stærkt ønske om at vende hjem til Bhutan. Esiras hus blev bombet under krigen i Tjetjenien. I dag kæmper hun for at skabe en fremtid for sig selv og sine seks døtre i naborepublikken Ingusjetien Dansk Flygtningehjælps vision: Ingen flygtninge skal savne hjælp til at finde beskyttelse og varige løsninger. Og ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp til det. Vi vil være de bedste til at løse problemer, der knytter sig til fordrivelse og integration. FRIVILLIG RÅDGIVNING FOR FLYGTNINGE Dansk Flygtningehjælp yder rådgivning i udlændingeloven, integrationsloven, aktiv socialpolitik, familieret, psyko-sociale forhold m.m. Find adresse og åbningstider på rådgivningen i dit lokalområde på: PROJEKTER To timer om ugen , Mikrovirksomheder / , Guideprojektet København: , DFUNK-sekretariatet FRIVILLIGNET , 3

4 Frivilligt arbejde vil styrke samarbejdet med Frivillignet har henvendt sig til 60 af landets kommuner med henblik på at skabe flere t baserede tilbud til etniske minoriteter. I løbet af de sidste to år har Frivillignet en del af Dansk Flygtningehjælp indgået fire såkaldte partnerskabsaftaler med henholdsvis Odense, København, Høje Taastrup og Frederiksberg Kommuner. Ifølge aftalerne har Frivillignet forpligtet sig til at levere nogle bestemte ydelser, f.eks. en lektiehjælpsgruppe eller et vist antal netværksfamilier. Kommunerne har til gengæld forpligtet sig til at finansiere de es aktiviteter og den konsulent, der skal støtte og udvikle de e tilbud lokalt. Nu har Frivillignet besluttet at gøre en ekstra indsats for at få tilsvarende aftaler i stand i andre kommuner rundt om i landet: Det handler grundlæggende om, at vi gerne vil have mulighed for at støtte endnu flere etniske minoriteter. Men da vi har nået rammerne for, hvad vi kan løfte med den satspuljebevilling, der finansierer hovedparten af vores e arbejde, har vi brug for at komme i dialog med kommunerne om, hvordan vi kan skabe flere aktiviteter lokalt, siger leder af Frivillignet Lone Tinor-Centi. Grunden til, at det netop er kommunerne, Frivillignet henvender sig til, er, at kommunerne i de senere år, er blevet mere velvilligt indstillet over for at involvere e. Det dokumenterer både Center for Frivilligt Socialt Arbejde og en rundringning, Frivillignet har foretaget til en række kommuner. Vores indtryk er, at udviklingen i kommunerne bærer hen mod øget inddragelse af e, og der er i dag en 4 Flere tilbud til de e Lise Hauge, konsulent i Hovedstaden. En af fordelene ved en kommuneaftale er, at de e får flere tilbud fra kommunen. På Frederiksberg arrangerer kommunen hvert år en temaaften, hvor de e bliver inviteret med. Her får de mulighed for at møde e fra andre aktiviteter i kommunen, kommunale medarbejdere og andre relevante samarbejdspartnere. Derudover får de e også information og tilbud om andre ting, som foregår i kommunen. En klar forventningsafstemning er nødvendig Kirstine Fjordbak-Trier, konsulent i Hovedstaden. Fordelen er, at man arbejder tættere sammen med kommunen. De er mere involveret og står klar til at hjælpe med forskellige ting. Min erfaring er dog, at det er meget vigtigt at lave en meget klar forventningsafstemning af, hvad der ligger i en partnerskabsaftale, så man sikrer, at begge parter har samme forventninger til opgaver og rollefordeling. Derudover er det nødvendigt, at aftalen er fleksibel og kan justeres efter behov. Et andet vigtigt element i forventningsafstemningen er, at alle parter deler samme opfattelse af, hvad det vil sige at være. Jeg er meget bevidst om at italesætte, at vi i Frivillignet sondrer mellem opgaver, der kan udføres af e, og opgaver vi mener bør udføres af fagprofessionelle.

5 Frivilligt arbejde landets kommuner øget bevidsthed om, at hed kan noget andet end det offentlige system, siger Lone Tinor-Centi. Kan der ikke være en fare for, at kommunerne begynder at hundse rundt med de e? Det er vigtigt, at vi som organisation sætter rammen for de es indsats med udgangspunkt i brugernes behov. Kommunen er ansvarlig for at indkredse de brugere, der kan have glæde af et t baseret tilbud. En partnerskabsaftale skal være fleksibel, så der er mindre fokus på output og mere fokus på behovet. På den måde sikrer vi, at de e gør en forskel, der hvor behovet er inden for nogle rammer skabt af Frivillignet. Frivillignet har indtil videre henvendt sig til 60 kommuner for at gøre opmærksom på, hvordan netværket kan bidrage til at skabe flere t baserede tilbud til etniske minoriteter lokalt. Demografien udvikler sig hele tiden i kommunerne og afføder nye behov. Derfor er det vigtigt at have en kontinuerlig dialog med kommunerne om, hvordan Frivillignet kan være med til at løse de integrationsopgaver, som opstår lokalt, siger Lone Tinor-Centi. De kommuner, som Frivillignet har henvendt sig til, fordeler sig over hele landet og er udvalgt på baggrund af vurderinger fra Frivillignets regionale konsulenter. Kontaktpersonerne for grupperne i de pågældende kommuner er orienteret om initiativet. De grupper, som allerede er til stede i de kommuner, vi har henvendt os til, vil ikke blive berørt af, at vi eventuelt indgår et nyt samarbejde med deres kommune. Vores henvendelser handler udelukkende om finansiering til nye aktiviteter, siger Lone Tinor- Centi og tilføjer, at det vil være en fordel, hvis de gamle grupper vil bakke op og samarbejde med et nyt t tilbud i kommunen. Kommuneaftaler spreder risikoen Jon Jackson, konsulent i Hovedstaden. En af fordelene ved kommunale partnerskaber er, at finansieringen af det e arbejde bliver spredt ud på flere donorer. Hidtil har Frivillignets arbejde næsten udelukkende været finansieret af SATS-puljemidler fra staten, og det kan blive for sårbart i længden at lægge alle æg i én kurv. Jeg synes, det er utroligt spændende at arbejde med kommunale partnerskaber, fordi det giver rigtig god mening at arbejde tæt sammen med den offentlige instans, der er tættest på borgerne. Men vi skal som konsulenter selvfølgelig hele tiden have øje for, at der er tilpas fleksibilitet i de aftaler, vi laver med kommunerne, til, at det e arbejde kan blomstre og udfolde sig frit. Det har vi også. Bedre mulighed for justering Else Tersgov, regional konsulent i Syddanmark. Partnerskabsaftalen i Odense gav mulighed for, at vi kunne ansætte en projektmedarbejder på deltid, der kunne opdyrke nye aktiviteter. Vi var i meget tæt dialog med relevante medarbejdere i kommunen, i den periode aftalen løb, og det er en stor fordel, når man er i gang med at starte nyt op. Den løbende dialog med kommunen sikrede en grundig opfølgning og gav os mulighed for hurtigt at justere indsatsen, dér hvor det var nødvendigt. Min erfaring er, at man med en kommuneaftale er sikker på, at indsatsen er rigtig, og at den virker. 5

6 FRIVILLIGNYT Dansk Flygtningehjælp har ca e fordelt i grupper over hele landet. Find gruppen i dit lokalområde på: Du kan også kontakte en af vores konsulenter: til idræt fra Giro 413 Region Nordjylland Henrik Bo Rasmussen Solsortvej 2, 9000 Aalborg Region Midtjylland Hans Bo Pedersen Emil Bojsens Gade 10, 8700 Horsens Region Syddanmark Marianne Mulvad Poulsen Bøge Allé Ribe Else Tersgov Jernbanegade 24, 3., 6000 Kolding Region Sjælland Kristine Bjerre Næbvej 19, 4720 Præstø Region Hovedstaden Anne Cathrine Lausten / Julie Bachmann Stockmarr (på barselsorlov) Lise Hauge Kristian Krogh Hansen Jon Jackson Kirstine Fjordbak-Trier Kirstine.Fjordbak-Trier.drc.dk Flere flygtningebørn i Ringe får nu mulighed for at komme ud i idrætsforeningerne og møde andre unge. I april måned modtog Frivilliggruppen i Ringe kroner fra Giro 413 til flere idrætsaktiviteter. De kroner vil blive brugt til at udvide en populær svømmeordning, som allerede er i gang, og til at sende fem børn af sted til Faaborg-Midtfyn Kommunes ugeaktiviteter i sommerferien. Sidste år havde gruppen kun penge til at sende ét barn af sted. Vi er rigtig glade for pengene. De kan virkelig gøre en forskel i forhold til at få flere flygtningebørn ud i sportsklubberne, hvor der er god mulighed for at møde jævnaldrende. Og så er vi naturligvis stolte over, at andre kan se værdien i vores arbejde og har lyst til at støtte det, siger Lene Berthelsen fra Frivilliggruppen i Ringe. Flere mænd vil være Forenings Guider ForeningsGuiderne, som hjælper etniske minoritetsbørn og -unge i udsatte boligområder med at komme ud i foreningslivet, er nu lykkes med at rekruttere flere mænd som e. Langt størstedelen af de e har indtil videre været kvinder, men efter en målrettet rekruttering af e på DTU, Institut for Idræt og Professionsuddannelsen Metropol er der nu hele 21 mænd blandt de 110 e. ForeningsGuiderne er et samarbejdsprojekt mellem Integration & Fritid i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Dansk Flygtningehjælp. Pakkeleg og dans i Ribe Der var både pakkeleg og boogie-woogie på programmet, da gruppen i Ribe for tredje gang holdt sommerfest. 52 personer mødte op, heriblandt også en del etnisk danske familier, som gruppen ikke har kontakt med til daglig. Hver familie havde mad med, så det blev til et dejligt stort fællesbord. 6

7 FRIVILLIGNYT Næstved vil have styr på økonomien I Næstved er en gruppe flygtninge, indvandrere og e blevet klogere på økonomi efter at have deltaget i informationsmøde hos gruppens bank, Sparnord. Frivilliggruppen Sam-X Næstved havde taget initiativ til mødet, fordi flere e havde indtryk af, at en del af gruppens brugere havde svært ved at styre økonomien. På mødet forklarede to af bankens medarbejdere begreber som Nemkonto og NemID, lønkonto, budgetkonto, opsparingskonto, hævekort, betalingsservice og netbank. Deltagerne fik udleveret budgetskemaer, og det blev pointeret, hvor vigtigt det er at føre budget over de faste omkostninger, som f.eks. husleje, forsikringer etc., samt at spare op til uforudsete udgifter. Det var en stor mundfuld at kapere på kort tid, og der skal naturligvis følges op på bankens rådgivning. Ikke alt blev forstået, men deltagerne fulgte interesseret med, og de e fra Sam-X, som deltog i mødet, fik et bedre grundlag for at kunne hjælpe de unge og familierne, siger Inga Fuhrmann fra Sam-X Næstved. 14 børn malede kunst på Louisiana Kold fisketur med få fisk 14 børn fra lektiehjælpen i Birkerød fik mulighed for at fordybe sig i kunsten både praktisk og teoretisk, da de deltog i en kunstworkshop på Kunstmuseet Louisiana i marts måned. Børnene var meget engagerede og spørgelystne. Workshoppen blev indledt med en introduktion af, hvordan former og farver virker på os. Derefter fik de lov til selv at prøve kræfter med maleriet. Det var en stor oplevelse at se, hvor engagerede og spørgelystne børnene var først ved introduktionen, og hvor højt de fleste gik op i at bruge, hvad de havde hørt og set. Det var også spændende at se børnene i andre roller end dem, vi kender dem fra i lektiecafeen, siger Inge Eisemann, som var en af de fem voksne, der ledsagede børnene i kunstworkshoppen. Ved afskeden fik hvert af børnene et adgangskort til museet for et barn og et voksen. Det var bidende koldt, da Netværksgruppen i Lyngby sejlede ud fra Helsingør havn med kurs mod Hven den 4. marts. 72 velforberedte optimistfiskere stod klar til at hale friske torsk indenbords på Havstrygeren. De nåede Ven efter en times sejlads, og så blev der højlydt kamp om fiskestængerne. Nu skulle det være. Desværre var det ikke nok med tålmodigheden torsk og sild havde fornemmet lystfiskernes angrebsiver, og de undgik de mest kunstfærdige snører. Kun 1 1 /2 torsk og en rødspætte var fangsten. Fiskerne var i havn ved 16-tiden. Nogle lidt forkomne, få med et strejf af søsyge, men Svend Erik fra Lyngby har en fornemmelse af, at der vil være opbakning til endnu en tur på sundet en anden gang. 7

8 Profiler 1:1 Jeg vil gerne give foreningsgejsten videre Som barn har Cathrine Klokkedal dyrket sport og musik i forskellige foreninger. I dag hjælper hun børn og unge ud i foreningslivet på Frederiksberg. Hvorfor blev du ForeningsGuide? Af mange grunde. En af dem er, at jeg gennem ForeningsGuiderne får mulighed for at møde nogle mennesker, jeg ellers ikke ville have mødt, og få nogle succeshistorier. For nogle år siden var der en tendens til, at udlændinge blev meget negativt fremstillet i danske medier. ForeningsGuiderne giver mig mulighed for selv at møde mennesker og finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Hvilke succeshistorier har du oplevet? Mange. Min oplevelse er, at både børn, unge og forældre er enormt glade for, at der er nogle e, som bruger tid på dem og introducerer børn og unge til noget nyt. Når familierne kommer til det første møde, er børnene meget engagerede og forberedte. Det er sjovt at arbejde med børn, der er så energiske, og det ser ud til, at deres interesse holder ved. Når de har været i foreningerne i et halvt år, ringer vi dem op for at høre, hvordan det går. Jeg har endnu ikke oplevet, at der er nogen, der er stoppet i foreningen. Hvilke udfordringer er du stødt på? Kommunikation med både forældre og foreninger kan være en udfordring. Foreningerne har tit travlt, og det kan være svært at få fat på dem. Mange af forældrene bruger taletidskort og har ikke længere det telefonnummer, de havde, da de skrev deres barn op til en guide. Derudover er der sproglige barrierer. Hvad giver det dig at være ForeningsGuide? Det giver mig mulighed for at hjælpe etniske minoritetsbørn og -unge ud i foreningslivet. Jeg vil gerne give foreningsgejsten videre. I hele min barndom har jeg været medlem af forskellige foreninger, dyrket sport, musik og mødt en masse mennesker. Det geniale ved foreningerne er, at man kan dyrke sine interesser i et socialt fællesskab. Hvad skal du lave i sommerferien? Jeg skal en måned til Afrika. En af mine store passioner er at rejse. Sidste år var jeg i Asien et par måneder, og i efteråret planlægger jeg at tage til London og læse antropologi et halvt år. Samtidig vil jeg prøve at finde noget t integrationsarbejde derovre, så jeg får en oplevelse af, hvordan den slags fungerer dér. ForeningsGuiderne hjælper børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund ud i foreningslivet. Du kan læse mere om dem på Cathrine Klokkedal er 24 år. Hun studerer tværkulturelle studier på Københavns Universitet, men er i øjeblikket i praktik i Dansk Flygtningehjælps Integrationsafdeling. Hun bor på Frederiksberg, hvor hun er aktiv i den lokale gruppe af ForeningsGuider. 8

9 Profiler 1:1 Svømning er det bedste for mig Sara er startet til svømning. Hun glæder sig til sommerferien, hvor hun skal med sin mor til Iran. Hvordan kom du i kontakt med Cathrine fra ForeningsGuiderne? Faktisk var det meget heldigt. Min mor og jeg gik over på biblioteket en dag for at finde ud af, hvordan man kommer til at gå til svømning. Så mødte vi én, som sagde til os, at vi skulle snakke med Cathrine og en anden én. De sad tilfældigvis ovre på biblioteket den dag og hjalp folk med at finde ud af, hvad de kunne lave, når de havde fri fra skole. Cathrine hjalp mig med at finde et svømmehold og var med mig til svømning den første gang. Hvorfor var det lige svømning, du valgte? Fordi jeg altid har elsket at være ved vandet. Før i tiden svømmede jeg meget sammen med min mor. Svømning er det bedste for mig. Jeg har sådan nogle hypermobile led. Det betyder, at jeg meget let forstuver arme og ben, men det sker ikke så let, når man svømmer. Hvad kan du ellers lide at lave i din fritid? Jeg kan godt lide mange ting. Forskellig slags sport, og så kan jeg lide vores ab-swing-maskine, som gør maven flad. Jeg kan også godt lide skimaskinen, som får kroppen til at blive tynd. Vi har en masse træningsmaskiner herhjemme, fordi både min mor, min bror og jeg bruger dem. Jeg kan også lide at tegne. Et år, da vi var i Iran, gik jeg til tegning. Og jeg kan lide at se tv og spille violin. Jeg har engang gået til violinspil, men jeg stoppede, fordi det gjorde ondt i nakken. Men jeg kunne godt tænke mig at begynde igen. For ikke så længe siden var der nogle, der spillede violin til morgensang henne i skolen. Det er et sjovt og dejligt instrument. Hvad skal du lave i sommerferien? Jeg skal til Iran i otte uger. Det glæder jeg mig til. Jeg har en meget stor familie i Iran, min mor har 11 søskende dernede. Jeg taler flydende farsi, så det er ikke noget problem for mig at snakke med dem. Ellers vil jeg hygge mig og skrive en dagbog om det, jeg laver. Det beder vores klasselærer os meget tit om at gøre. Iran er et dejligt land. Det er Danmark også. Begge steder er der folk, der er søde mod mig. Hvad kunne du tænke dig at arbejde med, når du bliver stor? Jeg skal være læge. Jeg har også tænkt på at blive advokat, men så hørte jeg i radioen, at dem, der er dommere. risikerer at blive truet eller måske ligefrem dræbt. Så det har jeg alligevel ikke lyst til. Måske kunne jeg tænke mig at blive svømmetræner henne i svømmehallen. Sara er ti år og går i 3. klasse på Søndermarkskolen på Frederiksberg. Hendes familie kommer fra Iran. 9

10 NYT FRA DFH Støt flygtninge fra Syrien Syriske flygtninge strømmer lige nu over grænsen til nabolandet Libanon. De har ingen mulighed for at flygte videre og er helt afhængige af støtte fra Dansk Flygtningehjælp. Siden konflikten i Syrien startede, er mere end syrere flygtet til Wadi Khaledområdet i det nordlige Libanon. Og antallet stiger dag for dag. På trods af udbredt fattigdom og mangel på ressourcer ser vi, at de libanesiske lokalsamfund tager imod de syriske flygtninge med åbne arme. Dansk Flygtningehjælp hjælper både flygtninge og de lokale familier, der bor i det område, som flygtningene ankommer til. Vi uddeler vand, mad og nødhjælp i form af tæpper, presenninger og køkkenredskaber. Samtidig er vi i fuld gang med at etablere modtagelseslejre for flygtninge og skabe børnevenlige områder for de mange flygtningebørn. Indtil lejrene står klar, søger flygtningene ly og beskyttelse hos lokale familier. Det er svært at forudse, hvordan konflikten udvikler sig i Syrien. Men vi forventer, at den voldsomme konflikt vil betyde, at flygtningestrømmen fortsætter. Derfor opruster Dansk Flygtningehjælp, og vores ansatte i felten gør alt, hvad de kan, for at hjælpe flygtningene. Du kan støtte de syriske flygtninge ved at give et bidrag online eller sende en sms med teksten flygtning til 1241, eller ringe til vores indsamlingstelefon på så donerer du automatisk 150 kr. over din mobilregning. Tak for din støtte. Nyt holdningskompas fra Dansk Flygtningehjælp Hvad mener Dansk Flygtningehjælp om asyl, integration og internationalt flygtningearbejde? Det kan du få svar på i organisationens nye holdningskompas. Der er tale om et levende papir, som skal justeres og suppleres i forhold til de udfordringer, Dansk Flygtningehjælp møder i sit arbejde. Papiret slår fast, at beskyttelse af flygtninge og fordrevne bør være en sammenhængende indsats. Det betyder, at opgaverne løses bedst gennem en samtidig, langvarig og differentieret indsats i både Danmark, Europa og verdens brændpunkter. Papiret er et holdningskompas. Det skal til enhver tid kunne bruges af medarbejdere og andre, der midt i skoven af udmeldinger og positioner har behov for en sikker retningssans i deres arbejde, herunder i debatten om flygtningepolitikken. Er det ikke for farligt at arbejde i Somalia? Skal vi lade de skrøbelige stater være? Hvad skal man mene om en fælleseuropæisk asylpolitik, og skal Danmark være en del af denne politik? Der er mange spørgsmål, og nye kommer hele tiden til. Nogle vedrører mest organisationens værdier, andre mest vores holdninger. Vi håber, at dette holdningskompas vil være nyttigt, når det drejer sig om at finde svar på, hvad Dansk Flygtningehjælp mener i flygtningepolitiske spørgsmål. Alle grupper har fået holdningskompasset tilsendt. Du kan finde holdningskompasset på 10

11 nyt fra DFH Køb en vinder-t-shirt med gentlemankodeks Du skal opføre dig ordentligt, når du har T-shirten på. En gentleman behandler andre som sine venner, også selvom de kommer fra en anden gade eller gruppe. Det er en del af kodekset for, hvordan man opfører sig, når man bærer gentleman-tshirten fra mikrovirksomheden G for Gentleman. Drengene bag virksomheden har med støtte fra mikrovirksomhedsprojektet Mind Your Own Business udviklet og lanceret den adfærdsregulerende T-shirt. De vandt Mind Your Own Business-Prisen i maj 2012 for deres innovative projekt, der sammentænker værdi og produkt. T-shirten koster 200 kroner. Den findes i forskellige design og størrelser. Du kan bestille den her: Foto: Dan Nielsen Bliv pantindsamler med DFUNK på Roskilde Festival 2012 Læs mere på 11

12 TEMA: Bhutans flygtninge Foto: WFP/Anne Poulsen Foto: WFP/Anne Poulsen En ny generation af bhutanske flygtninge er vokset op i flygtningelejre i Nepal. Til forskel fra den ældre generation, som oftest er analfabeter, får de unge mulighed for at komme i skole i lejren. Bhutanerne ville hjem I løbet af 2012 vil 150 nye bhutanske flygtninge blive genbosat i Danmark. De bhutanske flygtninge har opholdt sig i lejre i Nepal siden begyndelsen af 1990 erne og i årevis næret et stærkt ønske om at vende tilbage til Bhutan. Den 4. juni tager Dansk Flygtningehjælp igen med Udlændingestyrelsen til Nepal for at udvælge bhutanske flygtninge til genbosætning i Danmark. Flygtningene, som oprindeligt er etniske nepalesere, blev fordrevet fra Bhutan i begyndelsen af 1990 erne og har siden da opholdt sig i flygtningelejre i det østlige Nepal. Forklaringerne på, at der er gået så lang tid, inden man er begyndt at genbosætte flygtningegruppen, er, dels at forhandlingerne mellem de to lande, som skulle finde en lokal løsning, Bhutan og Nepal, gennem mere end ti år ikke førte til resultater, dels at der var stor modstand mod genbo sætning i flygtningegruppen: Bhutanerne var selv imod genbosætning. De så sig selv som bhutanere og havde svært ved at opgive tanken om at skulle tilbage til Bhutan, siger Eva Singer, som er chef for Asylafdelingen i Dansk Flygtningehjælp. Hun har flere gange deltaget i de delegationer, der udvælger de bhutanske flygtninge, som skal genbosættes i Danmark. Eva Singer fortæller, at ønsket om at vende tilbage til Bhutan på et tidspunkt var så stærkt, at de flygtninge, som var De bhutanske flygtninges historie Slutningen af 1800-tallet: Etniske nepalesere begynder at bosætte sig i den sydlige del af Bhutan erne: Etniske nepalesere begynder i stigende grad at indtage poster inden for bureaukratiet, hæren, politiet og domstolene. 1958: En del etniske nepalesere får bhutansk statsborgerskab som følge af en ny lov om statsborgerskab erne: Drukpa-majoriteten i Bhutan begynder at anse de etniske nepalesere som en trussel mod landets kulturelle identitet og 1985: Regeringen indfører en række diskriminerende tiltag, møntet på etniske nepalesere, blandt andet stramninger af krav til folk, der ønsker statsborgerskab. 1988: Folketælling i den sydlige del af Bhutan, hvor de etniske nepalesere bor. Alle, som ikke kan dokumentere, at de havde bopæl i Bhutan i 1958, klassificeres som ikke-statsborgere eller illegale immigranter. 12

13 TEMA: Bhutans flygtninge Forholdene i flygtningelejrene i Nepal er forholdsvist gode. Flygtningene kan bevæge sig ud og ind ad lejrene. De må ikke arbejde, men får uddelt mad af Word Food Programme. Der er skoler i lejrene til børnene. interesseret i genbosætning, lod sig indregistrere i det skjulte for ikke at lægge sig ud med resten af gruppen. Ifølge Bishnu Adhikari, som selv er bhutansk flygtning, var det særligt de ældre i gruppen, som ikke ville lade sig genbosætte: De ældre havde svært ved at forestille sig et nyt liv et helt andet sted i verden. De er født og opvokset i Bhutan og længtes tilbage dertil. Mange af dem har ingen uddannelse og dermed ikke så gode forudsætninger for at klare sig andre steder. Genbosætning begynder I 2006 tilbød USA at genbosætte af de bhutanske flygtninge, og det fik flygtningene til at ændre indstilling. Flere lande, herunder Danmark, fulgte trop, og i 2007 gennemførte UNHCR en massiv informationskampagne, der skulle give flygtningene mulighed for at træffe en velovervejet beslutning om, hvorvidt de ønskede genbosætning eller ej. Flere flygtninge begyndte nu at lade sig indregistrere hos UNHCR. De flygtninge, som var børn, da de kom til lejrene eller er født dér, har ikke den samme tilknytning til Bhutan, og jeg tror, den unge generation så genbosætning som en mulighed for en ny chance et andet sted. Derudover har de unge gået i skole, og det er en vigtig forudsætning for at klare sig godt i et vestligt land, siger Bishnu Adhikari. I dag har flere end bhutanske flygtninge forladt Nepal til fordel for enten USA, Canada, New Zealand, Australien, Danmark, Norge eller Nederlandene. Danmark har genbosat cirka 600 flygtninge siden Den nye delegation, som skal af sted i juni måned, skal udvælge 150 nye flygtninge, som kommer til Danmark i løbet af Det er endnu ikke besluttet, hvor i landet flygtningene skal placeres. Kilde: Rapport om kvoterejse og før-afrejse-kursus til Nepal 2011/12 fra Udlændingeservice. 1990: Etniske nepalesere arrangerer massedemonstrationer mod regeringen. Regeringen svarer igen ved at stemple deltagerne som anti-nationalister. Tusindvis af mennesker arresteres og udsættes for tortur og anden nedværdigende behandling. Situationen kulminerer med de første tvangsudsendelser i slutningen af : Nepal og Bhutan indleder de første forhandlinger om en permanent løsning for de bhutanske flygtninge. 2003: Nepal og Bhutan bliver enige om en aftale, der giver en vis kategori af flygtninge ret til at vende tilbage til Bhutan. I realiteten får ingen af dem lov til at vende tilbage. Forhandlingerne går i stå. 2006: USA tilbyder at genbosætte flygtninge. Flere andre lande, heriblandt Danmark, følger trop. 2007: De første bhutanske flygtninge genbosættes. 2008: De første bhutanske flygtninge kommer til Danmark. 13

Alene på flugt. Tema om børn, der flygter alene. 36 millioner drevet på flugt af klimaet Dansk Flygtningehjælp forlader Bosnien

Alene på flugt. Tema om børn, der flygter alene. 36 millioner drevet på flugt af klimaet Dansk Flygtningehjælp forlader Bosnien Medlemsmagasin magasin fra Dansk for e flygtningehjælp i DFH marts 08 10 18 Alene på flugt Tema om børn, der flygter alene 12 20 36 millioner drevet på flugt af klimaet Dansk Flygtningehjælp forlader Bosnien

Læs mere

Brug ressourcerne Tema om etniske minoritetsforeninger

Brug ressourcerne Tema om etniske minoritetsforeninger Medlemsmagasin magasin fra Dansk for flygtningehjælp e i DFH September marts 08 09 14 Brug ressourcerne Tema om etniske minoritetsforeninger LEDER Flygtninge og indvandrere har ret til medindflydelse Flygtninge

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

STOP! RØDE KORS MAGASINET+ SEND IKKe ASYLANSØGERE. Din hjælp nytter Se hvor stor en forskel 350 kr. gør for Chiedza i Zimbabwe

STOP! RØDE KORS MAGASINET+ SEND IKKe ASYLANSØGERE. Din hjælp nytter Se hvor stor en forskel 350 kr. gør for Chiedza i Zimbabwe Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 148 Offentligt RØDE KORS MAGASINET+ juni 2010 Nr 02 Din hjælp nytter Se hvor stor en forskel 350 kr. gør for Chiedza i Zimbabwe

Læs mere

Jeg tror på det frivillige arbejde!

Jeg tror på det frivillige arbejde! Indhold Jeg tror på det frivillige arbejde side 1 Ingen jul i Sydsudan side 2-3 Indsamling og salg af genbrug- og overskudsvarer side 4 Fra butik til butik side 5 Genbrugsgruppen 2014 side 6-7 Butikker,

Læs mere

Folkehjælp. Juli 2009 nr. 88 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. TEMA - Afghanistan

Folkehjælp. Juli 2009 nr. 88 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. TEMA - Afghanistan Folkehjælp Juli 2009 nr. 88 Udgives af TEMA - Afghanistan Indhold: leder Leder: Afghanistan Farligt at samarbejde med soldater 3 DACAAR igennem 25 år 4-7 Vi støtter. De gør et stort arbejde både ude og

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere. Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter du dig til?

Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere. Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter du dig til? Medlemsmagasin Inspirationshæfte for frivillige fra Dansk i flygtningehjælp DFH marts 08 Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter

Læs mere

rammer magasinet Nye metoder redder liv

rammer magasinet Nye metoder redder liv Poul Nyrup Rasmussen Jeg går aldrig på pension 6 Dagbog fra Uganda Barbara Moleko møder stærke kvinder 18 Bedstehjælp i Kirgisistan De ældste støtter hinanden 20 2 april 2015 Folkekirkens Nødhjælp magasinet

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

RINGER PÅ UANMELDT LÆSERNE HAR ORDET FAGBLADET FÅR BÅDE RIS OG ROS 8 ET FRIRUM FOR LEDERE NY MENTORORDNING I DS 10

RINGER PÅ UANMELDT LÆSERNE HAR ORDET FAGBLADET FÅR BÅDE RIS OG ROS 8 ET FRIRUM FOR LEDERE NY MENTORORDNING I DS 10 10 16. juni 2011 HOLLANDSK DYNELØFTERI: RINGER PÅ UANMELDT LÆSERNE HAR ORDET FAGBLADET FÅR BÅDE RIS OG ROS 8 ET FRIRUM FOR LEDERE NY MENTORORDNING I DS 10 LEDER VED ET TILFÆLDE TR-ROLLEN BANEDE VEJEN 18

Læs mere

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI h u sfo r bi nr. 12 december 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Bemmers jul Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk + Jule X-ord og DUSADUKU

Læs mere

BRIKKER TIL ET FÆLLESSKAB JUNI 9. ÅRGANG NR. 1. Danmarks sigøjnere

BRIKKER TIL ET FÆLLESSKAB JUNI 9. ÅRGANG NR. 1. Danmarks sigøjnere BRIKKER TIL ET FÆLLESSKAB JUNI 9. ÅRGANG NR. 1 Danmarks sigøjnere Af Dorte Schmidt Fotos: Vibeke Toft De stjæler. De snyder og bedrager gamle damer og forretningsdrivende, hvis de kan slippe af sted med

Læs mere

Veteraner bliver hjemløse

Veteraner bliver hjemløse h u sfo r bi nr. 02 februar 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Veteraner bliver hjemløse Socialt udsatte har tabt mest på krisen Han fik en lejlighed

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune 2015 HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo- og integrationsprojektet

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

ARVER BØRNEHJEM I NEPAL KEDELIG REKORD KUN EN TIME TIL BORGEREN 10 15-20 BØRNE- SAGER I SVERIGE BEDRE OG BILLIGERE INDSATS FOR UDSATTE 8

ARVER BØRNEHJEM I NEPAL KEDELIG REKORD KUN EN TIME TIL BORGEREN 10 15-20 BØRNE- SAGER I SVERIGE BEDRE OG BILLIGERE INDSATS FOR UDSATTE 8 06 4. april 2012 ARVER BØRNEHJEM I NEPAL KEDELIG REKORD KUN EN TIME TIL BORGEREN 10 15-20 BØRNE- SAGER I SVERIGE BEDRE OG BILLIGERE INDSATS FOR UDSATTE 8 SLUT MED EFTERLØNNEN? GUIDE TIL DEN ENDE- LIGE

Læs mere