Nr. 3 december årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 december 2011 67. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 3 cm ågang

2 t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.: Piv:sag 48, tlf: Suschf Mikal Slg K. Jnsn Dikt n.: SEKRETARIAT Sktaiatsl Chista Sktt Dikt n.: Sktæ Anja Hu Dikt n.: Tknisk assistnt Ln Nissn Dikt n.: Assistnt Dt Klmi Dikt n.: EKSPEDITION/uljning Omål igitta Maquat Dikt n Assistnt Guun Gumunstti Dikt n.: Assistnt Pia Michalk Dikt n.: INSPEKTØRAFDELING Inspktø Aln Palm Hansn Ansva f: All flyttsyn g hånvækaflingn. Dikt n.: ØKONOMI Øknmichf Jns O. Jhansn Dikt n.: Assistnt Maian Ptz Chistiansn Dikt n.: Inspktø Jac Kath Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå Dikt n.: Inspktø Knu Chistnsn Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå Dikt n.:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø/mål Jac Kath Omå 1 g 2: aglig fa kl tlf S si 53. Knu Chistnsn Omå 3 g 4: aglig fa kl tlf S si 54 Finn Masn (må 1-2): manag-fag kl tlf Søn Ull ck (må 3): manag-fag kl tlf Jimmy Ptsn (må 4): manag- fag kl tlf Inhl: Fmann ha t 4 Nyt fa aktinn m kmmn ugav 5 Rfat af pæsntantskasmø 6 stylssmø 8 Aflingsmø 11 stylsns åstning 12 -svic i ag i ny mgivls 23 Rnving af Skvpakn 24 Så t att jul i Ganly 25 stylsns stuitu til Kønhavn 26 Nyt m Gatnpakn 30 Ikk t øj tøt (af. 37) 31 Ajuføings - g vntlistgy 33 yttljligh 33 Ny 34 Infmatin m igital tv g kanalæning 35 TV- g ai - pakk fa Gæstvæls g hus 41 Aflingsstyls 44 Ejnmsfunktinæ 51 Hånvækaflingn g psnalnyt 52 Ejnmsfunktinæns tlf. ti g pstkass 53 Hvstylsn 55 Raktin i 42: Tag Sktt/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , Inlæg til næst numm - SENEST D. 1. fua Dalin på t i 2012: 1.fua, 1. maj, 1. sptm g 1. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks. 3

4 t Fmtin Fmann ha t 4 Hva fmtin y på, kan væ mang u på. F vs vkmmn vs hvpgav staig at pfø, nv g ulj lig. Opføls g uljning af ny lig ha vi haft hl m, ll s hll sig, at vi ha væt igtig ygtig til at hav n tt va til n tt pis. Dtt slvfølglig n kus vi ønsk at ftsætt, mn vi skal væ mgt pmæksmm på maksvilkå. H skal vi følg uviklingn i, hvls t gå m at ulj v nuvæn lig. E t svæt at ulj lign ll gå a sm "vamt ø?" Hvilk ljligh ha vi svæt v at ulj? Hva åsagn til vt. uljningsplm? Hvls stanan på lig, sm svæ at ulj? E fkt pc? E husljn f høj? Ha v kllg tmm lig? Hva åsagn til tmm lig? Ha v kllg i kmmunn plm m uljning af lig? Hvilk plm, g hva åsagn? D kan sikkt væ fl spøgsmål, mn ét sikkt, vi skal ikk a ygg lig f at fningn skal vks. Vi skal så gt sm t nu muligt pøv at sik s, at ftspøgsl g hv f at ygg ny lig. Én ting at pfø ny lig, mn vi ha j gså lign i vs afling, vi skal hav uljt. H kan gså jss n l spøgsmål. E svæ at ulj? E vlighlt g ajuføt til nuvæn hv? E agangsfhln g nk? Hva m køkkn g a? liv ljmåln f y ft nving? Dtt højst sansynligt kun ngl af spøgsmåln. F at sik g pnå at vi gså kan lj v lig u i fmtin, liv vi nøt til at hav t tæt samaj mllm aflingsstyls, aministatin g hvstyls. I fmtin vil vi sikkt liv stillt vf at skull pfø lig til stt st samm pis sm i ag, slvm vil liv stillt stø kav til f.ks. isling g lignn. Df liv vi nøt til at s på, hva huslj inklusiv

5 mkstning til l g vam. I ag vil ugift til hnhlsvis l g vam væ tivt høj, st i tin til fugt i fmtins lig. Målt må f væ, at hva vil liv spat på l g vam, tillæggs pisn p. kvaatmt, såls at n saml månlig pis f ljmålt ikk stig vlsmt st i fhl til nuvæn pis. All g maj ønsks n igtig glælig jul samt t gt g lykkingn nytå. Kaj Englhat nyt fa aktinn m kmmn ugav t 42 s styls ha sammn m ts aktinsuvalg øftt fmtiig ugivls af t. Dt skyls ls hvt f ylig infmatin til n n nuvæn t num af t åligt ls ønskt m i staigt høj ga at nytt lktnisk infmatinsmuligh via intnttt til at giv n n hutig inting. Dt f sluttt at uvi n aktinll - infmatin fa ttil fi gang åligt, nmlig v at ugiv n lktnisk ugav nyt t gang åligt, i fua g sptm, g n tykt ugav 4 2 t t gang åligt i maj g nvm. Inhlt af nyt g t vil ftsat liv uajt af aktinsuvalgt, i samaj m styls g maj g gn m iag fa nklt afling. t N. 2 sptm ågang Dn næst ugav af vs gnll infmatin i fm af nyt vil kunn læss på ligfningns hjmmsi fa n 15. fua Raktinn 5

6 t Rfat af Rpæsntantskasmø i ligfningn 42 Tsag kl i Hlg Dachmanns Ga 1. Til st va: Fa stylsn: Kaj Englhat (KE) Eik Ticht (ET) Tn A. Sønsn (TAS) Kistn itsch (K) Tnni Asmussn (TA) Hny Kjæ (HK) Els Ptsn (EP) Aln Høffl (AH) Hlg Palm Knusn (HPK) Fa aministatinn: Diktø Tag Sktt (TS) Suschf Mikal K. Jnsn (MJ) Øknmichf Jns O. Jhansn (JOJ) Sktaiatsl Chista Sktt Sktæ Anja Hu (f.) Omål igitta Maquat Inspktø Aln Palm Hansn Inspktø Knu Chistnsn Hft lv pæsntant fa aflingn åt p. D va møt 44 stmmttig pæsntantskas-mlmm. Pkt. 2. Aflæggls af stylsns åstning, hun m ftningsfølsn f t snst fløn å. Dn usnt skiftlig tning ingå sm stanl af ptklln. KE gnnmgik n muntlig tning, sm i hvtæk mhanl følgn punkt: Råtsgl Affalshånting Dgngån Pljhjmmt Vstvang Dt gaml Psthus Skæntn t Guntvigspakn (EUC-SYD) 6 saktø: Pn Sønsn Fa aflingn: 44 pæsntant inkl. 9 fa hvstylsn. KE ø vlkmmn til pæsntantskasmø i 42. KE fslg TS valgt sm iignt. Pkt. 1. Valg af iignt. TS takk f valgt, knstat hft møt lvligt invaslt g klæ møt f slutningsygtig. Han gnnmgik agsn. KE plyst m, at aflingsmø i 2012 vil liv afhlt i ug 8, 9, 10 g 11. Dn afhls 70 ås juilæumsfst f hvstylsn, pæsntantskasmlmm, aflingsstyls, m lsag, samt psnalt. Dn skiftlig g n muntlig tning lv hft punkt f punkt stillt til at g still spøgsmål lv svat.

7 tningn lv tagt til fttning. Pkt. 3. Enlig gknls af åsgnska m tilhøn visinstning samt flæggls af ugt. JOJ gnnmgik hvpunktn i gnskat 42 å i tal g gafisk fmstilling. Rgnskat va i fvjn usnt til pæsntantskasmlmm. Han plyst nvi, at all aflings gnska ha væt usnt g va lvt gknt af spktiv afling, hv va aflingsstyls. JOJ km hft kt in på ugttn f 2011/2012, hv aflingns ugtt skull gkns på aflingsmøn til fåt. D still spøgsmål til gnskat g ugt, lv svat g attt. Rgnskat g ugttt lv gknt. Pkt. 4 hanling af vntult inkmn fsg. Ingn inkmn fsg. Pkt. 5. Valg af fman. Fmann ikk på valg Pkt. 6. Valg af stylssmlmm. Ingn af stylssmlmmn på valg. Pkt. 7. Valg af suppnt. Fsg: Finn Maquasn g Dt Haa Valgt: 1. suppnt: Finn Maquasn 2. suppnt: Dt Haa Pkt. 8. Valg af vis. Picwathuscps (PWC) lv fslåt. PWC lv gnvalgt. Pkt. 9. Ointing g pincipil gknls af nyt yggi samt kø g pantsætning af jnmm. KE gun stylsns ønsk m ign at pæsntantskat m n pincipil gknls g tyningn af t pincipill manat, sm man giv stylsn v gknls af punktt. Pincipil gknls til nyt yggi samt kø g pantsætning af jnmm lv vtagt. Pkt. 10. Evntult. EUC gilsal kan nu ljs gnnm kntt g v P V. Nilsn sm ha køkkn u. Gilsaln kan umm 150 psn. Enigh m at pæsntantskasmøn fmv stat m miag kl g slv møn stat kl TS takk f g g n. KE afslutt m tak til iigntn samt takk fmmøt f g g n. t 7

8 ESTYRELSESMØDER t 8 Tsag n 15. sptm 2011 Pkt. 1 Gknls af fat n. 73. Rfatt lv gknt. Pkt. 2 Efttningssag. a. D lv intt m mø m kmmunn m samaj.. D vil liv afhlt t mø m stylsn v. hlhspnn f Guntvigs Allé 88 i n kmmn mån. Pkt. 3 Igangvæn yggi: D lv intt m, at ygggnska f Mølkkn 20 g Stga 13 vill liv aflvt til kmmunn nu. Lysvængt: All va nu v at flytt in, mn lvatn va svæ ikk kmmt i gang, hvilkt va mgt utilfsstilln. V kmmn yggi vil man hvis muligt pøv at fygg tt. stga 4 g Dgngån: Omygningn va statt p nu. Pkt. 4. Fmtiig lv attt. Dt lv vtagt, at man fa næst å ha 2 papi m åt, g at uvalgt til næst mø skal kmm m t plæg til 2 ylig til hjmmsin. Pkt. 5 Rpæsntantskasmøt Punktt lv øftt. Vtagt, at ha stf til stylsns tning skal aflv t snst til stylssmøt V. valg af suppnt til stylsn. Fmann lv ft aftal m stylsn mynigt til at "sn tænt". Pkt ks. TA int m SA g SALUS utilfsh m at 42 ygg så mgt. KE sætt spøgsmålstgn v samajt i ksn. Pkt. 7 Fjnvam: a. Søng: K int m snst nyt i Søng fjnvam.. ag: ET int m ajt i ag Fjnvam. stylsn lv nig m at instill ET til stylsn i ag Fjnvam. Pkt. 8 KU uvalgn. KE int m øftlsn g samajt m yggi i Søng g satt spøgsmål mht. samajt. Affalssting i kmmunn lv øftt.

9 Pkt. 9 DOA. TS int m, at n va intingsmø f all fning samt at va pæsntantskasmø n Søng LOKAL- TV va statt m at sn. Pkt. 10 An sag. a. ajuføingsgy: Evt. fhøjls lv øftt. Evt. fhøjls lv usat til næst mø. Tsag n 27. kt 2011 Pkt. 1 Gnnmgang g gknls af visinsptklt m ltagls af visinn. S g GS gnnmgik visinsptklt f ligfningn 42 si D va mækning til t suppln plysning i visinspåtgningn, sm lv gnnmgåt g øftt. Fningns saml likviitt va ft m ca. 10 mi. k. Pngt- g alminlig vlighl lv gnnmgåt hun hvilk afling, sm fningn skull hav fkus på. un ftningsgang aglig ift va aln knstatt nklt fjl, va lvt kigt i åsgnskan. Hvfningns sultatpgøls anc. V. ugift til stylssmlmms intnt-lning samt gtgøls af tlfntilsku, hv lv multimiskattt haf, va anmækning m, at skull søgs m kmmunns gknls. D va ftsat ingn afling, sm va mfattt af ulånsfut. Dt psitiv sultat i hånvækaflingn va n kaftig fing g n g uvikling. V. fntning lv hnstillt til, at gln lv agt i vnsstmmls m ny gl. Rgnskan f hvfning g all aflingsgnska va fu f agns mø lvt usnt til stylssmlmmn. KE takk visinn f gnnmgangn. kl fl visinn g JOJ møt. Rvisinsptklln m faln mækning samt gnskan lv gknt. Pkt. 2 Gknls af fat n. 76. Rfatt lv gknt. Pkt. 3 yggi: a. EUC: TS skull til mø m kmmunn på tisag. Alt ft, hva kmmunn stmm. Fningn skal hav n skiftlig tilkngivls på, hva kan tily mht. kvt g hvilk å kan fvnts til.. Knt ag t ny g t gaml: Dt ny knt på Stga 4 va ånt i ag. Kntt vt sm pngløst knt. t 9

10 t 10 Dt gaml knt på mjg vill nu liv yggt m til n lill 2 væ. ljligh, sm fvnts k til uljning c. Skvpakn, Egnsun: TS skull hav mø m akitkt g ingniø i mgn. Han hå nu at få skma ufylt, mn han tvivl på, at man kan kmm i gang til apil Ftningsgangn i L va ngsmmlig. Han gav n inting m, hva til nu va sat i gang.. Dgngån g Stga 4: D vill væ Ånt Hus i ny lig n kl D va annnct til uljning p D vill v samm ljligh liv muligt at fmvis n lig lig i Dgngån.. Vstaln: Vstaln skull matikuls m pga. svicaalt, sm ifølg lvn skal væ n slvstænig afling. f. Skæntn: Kmmunn vil gn hav Cntt ngt, mn husljkntaktmæssigt fpligtt til Fningn skal føst hav på skift, at t skal myggs til ællig m gaanti. Kan ft fvnts igangsat ca stylsn tg sagn til fttning g afvnt n skiftlig gaanti fa kmmunn. Pkt. 4 Ajuføings- g vntlistgy. Fhøjls af ajuføingsgyt lv attt. Vtagt at fhøj ajuføingsgyt f 2012 til 75 k. v taling via PS g 125 k. v usnls af gikt. Oplysning m fhøjlsn mtags i ugntlig uljningsannnc stn af åt. D skull pt. ikk sk æning i vntlistgyt, mn skal tags p inn smmfin stylsn skull fmv hav instilling m fhøjls af gy inn smmfin. Pkt. 5 Døftls af kmmn pæsntantskasmø. KE hav mtagt inlæg til stylsns tning fa all pat tst fa TA g ET v. ajt i hhv. 8. ks g ag Fjnvam. KE vill mail tningn til sktaiatt i løt af wknn. Instilling til valg af suppnt lv øftt. KE vill tag kntakt til pågæln. Aftalt, at TA g ET skull mail s inlæg ikt til sktaiatt. Pkt. 6 Målsætningspgam f 42. Dt gaml målsætningspgam f va lvt tilttt m t ny navn, mn m n samm målsætning, sm staig va fylstgøn. Dt vi målsætningspgam lv gknt.

11 Pkt. 7 Evaluing af stuitu til Kønhavn. D va nigh m, at t hav væt n g tu m t gt tilttgt pgam, g va man lit k af, at i Milfat ikk hav væt ngn til at ftæll m lign. Pkt. 8 DOA. TS int m pæsntantskasmø afhlt i gå i DOA samt m pngt ny tiltag gså i ag g Egnsun. TV2 vil fliv i pakk 1, sm vil stig m 19 k. p. mån. Tsag n 17. nvm 2011 Pkt. 1 Gknls af fat n. 78. Rfatt lv gknt. Pkt. 2 Fls af pæsntantskasmøt. KE gnnmgik agsnn til pæsntantskasmøt g int m punktn til n muntlig tning. TS fslås til iignt. JOJ int m, at all gnska va kmmt tu fa aflingsstylsn i unskvn stan. Knstitun stylssmø tsag n Pkt. 1. stylsn knstitu sig sm følg: Fman: Kaj Englhat Næstfman: Eik Ticht 2. næstfman: Tn A. Sønsn Øvig stylssmlmm: Aln Høffl Kistn itsch Hlg Palm Knusn Tnni Asmussn Els Ptsn Hny Kjæ Pkt. 2. Tiltæls af ftningsn. Dn fmgt ftningsn lv tiltåt g unskvt. Ftningsn lv tiltåt g unskvt. t AFDELINGSMØDER: D inæ aflingsmø i all afling i ligfningn 42 vil i 2012 liv afhlt i ugn 8 til g m 11. Vi i ful gang m skmalægningn, så vi kan pt. svæ ikk plys nøjagtig at f aflingn, mn vil liv plyst på 42 s hjmmsi. 11

12 t stylsns tning f ligfningn Fa stylsns si vil vi gn y vlkmmn til nyvalgt mlmm af pæsntantskat g aflingsstyls, g samtiig sig n st tak til nuvæn g afgå mlmm f s insats i aflingn g i ligfningn ignnm t snst å. Fningn ha nu ksistt sm slvstænig fning i gt g vl t å. Vi ha læt hinann at kn g samajt fung igtigt gt. D liv vt møkaln f t hlt å af gangn, g vi kø m ll min m n fast agsn. Lvgivningn pålægg nu, at fat fa stylssmø g aflingsstylssmø skal væ tilgænglig f all. Vi ha valgt at lægg fatn u på nttt. Knskvnsn, at agsnn ligsm hs kmmunn ls p i ån g lukk sag, g t slvfølglig kun t ån fat, sm læggs u på vs hjmmsi. F aflingn ligg fatt fa aflingsmøt un s afling, hv gså fat fa mø i aflingsstylsn ligg. stylsn V sammnlægningn af ag Anlsligfning g ligfningn af ftsatt 2 hitiig styls i n ny styls g vil ftsætt sm såan fm til pæsntantskasmøt i Dtt ty, at vi skal uc antallt af stylssmlmm m 3 psn. På stylssmøt n 11. august 2011 mlt Svn Åg Eichsn, at han af hlsmæssig åsag ønsk at stpp ajt i 42 fa ags at. Svn Åg ha væt m i mang å, hvaf hvpatn på v 20 å ha væt i ag. D skal hfa ly n mgt st tak f t g samaj samt n st insats, u ha gt i hnhlsvis ag Anlsligfning g 42. Stuitu Dt nu 2 å sin vi ha væt på stuitu, g vi hav f sluttt, at t ign va ti til at hnt inspiatin an st. Tun fgik i agn fa n 15.til n 17. sptm. Vi køt føst i us til Mil i Vjl, hv vi fik n gnnmgang af s pukt g ikk nk m t, vi fik så sanlig gså lv at ug ngl af puktn, a vi slv skull v ma. Eft n ltt fkst gik tun til Milfat, hv ligkntt Danmak pfø 17 famililig. lign va svæ kun på yggstait, mn vi fik alligvl t gt intyk

13 Kai Englhat aflægg tning på pæsntantskasmøt t af, hvls lv inttt g km til at s u v afslutningn af yggit. F at unytt tin igtig ffktivt hav vi hjmmfa sluttt, at skull afhls stylssmø på tun til Kønhavn. Dt n spcil må at hl t mø på, hvilkt man slv n gang ø plv. På annagn va afgang til Calsg yn på Gaml Calsg Vj 11, i Kønhavn. Vl ankmmt fik vi n gnnmgang af måt, g gså hva t skull ugs til i fmtin. Gunn ca. 33 ha g m å vil gunn væ n mangflig g æygtig yl, sm umm t miks af lig, hvv, kultu g institutin. En lill sjv histi m måt, at n kusul m, at skal yggs øl på gunn, så f t lill yggi, hv yggs spcial øl. Rstn af agn fgik u i Østan, hv vi fik n gnnmgang af, hva skt i måt. (S ylig mtal af stuitun si 26. ) Fum D ha læng væt fsg m, at vi skull hav t st på vs hjmmsi, hv va muligh f at hnt plysning g still spøgsmål. Fummt lvt pttt i fåt, g t gnt f aflingsstyls, aministatin g hvstyls. I apil mån ha væt afhlt 2 mø/kus, hv givt n inting m, hvls man kan ug fummt. Ha u spøgsmål ll mangl u hjælp - så kntakt Hny Kjæ ll Aln Høffl. Infmatin lvt gt u på nttt : Faflytning, ugtt, gnska, makvaning g aktivittslist. Ngl af iss plysning tilig usnt p. -mail, mn nu at fin på vs hjmmsi på intnttt. Råtsgl Sin 1974 ha fningn køt m n kllktiv ning, hv ligfningn finansi st aj/æning f n nklt. Dt kunn f.ks. væ uskiftning af køkkn, a, vinu g ø. Dn nklt talt f æningn v husljn, g t lv n flivn stigning i husljn, slvm lånt va tigtalt. I 1979 lv via lvgivning inføt åtsgl. Diss 2010 lvt ænt såls, at fing ha 13

14 t 14 n lvti på minst 20 å kan afskivs v maks. 20 å. Hv vs gaml ning vhalt innm. Dt ty i pincippt, at sm ha fåt vt fingsaj tal f mgt i huslj, g ikk ha fåt vt fingsaj tal f lit. Hvstylsn ha øftt nn plmstilling g ha sluttt at gnnmfø nn lvpligtig husljuligning p. 1. juli. Æningn vil mfø at ljmål m fingsaj vil få n husljnsættls g n slutat f lånt, hvft husljn nsætts, it man fæig m at tal f lånt. M nn må at gø t på, vil liv intalt min i huslj i aflingn, så ikk ha fåt vt fingsaj vil få n husljstigning. Fmv vil fingsaj finansis m t lån, g nå tt talt vil husljn liv nsat svan til n månlig taling f lånt. Mlmsnumm P. 1. janua 2010 tåt n ny lv i kaft angån vals af ancinnitt på mlmsnummt. F at kunn va sit mlmsnumm, skull man aktivt ml tig, at man ønsk at va sit mlmsnumm. Flk sm ikk ha givt n tigmling i tt ti, ha mistt s ancinnitt, såfmt hav t mlmsnumm. Fmv liv ancinnittstispunktt f ny fa t tispunkt, man ha talt ajuføingsgy. Fningn ha i finls m ajuføingn af mlmsnummt fåt mgt få kg. All kg g liv hanlt i hvstylsn. Kgn kmm fa flk, sm ha mistt s ancinnitt, fi ikk ha talt ajuføingsgyt. Kgn j sig m, at man ikk vist ngt m æningn, til at påstå at gyt talt. Til t føst kan sigs, at såfmt man hav ajuføt sin ass, vill man væ lvt kntaktt ikt via v fa fningn. Ligls hav ligfningn i Søng kmmun haft annnc i Ugavisn, sm husstansmls til samtlig i kmmunn. D vil gså i fmtin liv usnt intalingskt, mn t nmmst at tilml sig PS, så gyt autmatisk tækks, g t tilm illig n at tal via gikt. F all intaling, ftags på kntt, vil mlmmt få ulvt kvitting f intalt gy. Dtt gæl gså såfmt, man tal giktt på psthust. tals via ntank, vil t fmgå af éns talingsvsigt. Såfmt man kmm g sig, at gyt talt, g man m ikk skal mist sin ancinnitt, skal kunn fmings kumntatin f, at gyt talt ttiigt. Kan tt ikk gøs ancinnittn mistt, g man ø hutigst muligt intal gyt så hutigt sm muligt f at pnå ny ancinnitt fa tt tispunkt. Aktivitt i fningn Almn ligag Sin kngssn lvt ngt i ligslskans Lansfning (L), man gåt v til at afhl Almn ligag hvt 3. å. H kan all, sm mlm af L ltag. Møt va i å lvt hngt til Kønhavn g lv afhlt i l Cntt. Vi ha ikk ltagt i lignn aangmnt tilig, mn hav sluttt at ltag g va såls pæsntt m 8 lta-

15 g, hvaf 2 va fa aministatinn g 6 fa hvstylsn. På knfncn va mang spænn inlæg m l.a. avæn ligminist nnikt Kjæ, talt m n nuvæn situatin, miljøkmmissæ Cnni Hgaa, talt m miljøt, Ln Kühlmann, snakk m, at vi all skal tag t valg samt Clmnt Kjæsgå, hav n pant mllm 4 ltag. En ækk kskusin va aangt g flst af s km m på tun sm h: Dømmækkhus i Nsjæln. Vi va in g s på 2 lig, ngnlun sva til v gaml ækkhus. lign va nvt ft åtsgln, g fingn lign m, vi v i v gn ækkhus, g ligg husljn ca k. høj n vs, mn husn mgt attaktiv, g ingn uljningsplm. I l Cntt va aangt ustilling m fskllig. Fa Søng måt hav vi i samaj m kmmunn vt n stan, hv lv kmt m, hva måt hav at y på, hun hva nklt ligfning kunn y på. Vi hav mtagt vs ny pfilchu, mgt fint skiv vs fning, samt hvilk ljmål vi ha at y på. Mang af an stan va ligls sat af ligfning, g va gså stan m, hvls man kunn v pæfaik hus. Dt vil sig, at kmm n kass, hv lign næstn inttt fæig. Dt nk ikk n må, vi ønsk at ygg v hus på. Vi ha pøvt m t lmnt i Slyggit, g t va avælst. Kunn vi v t m, lv t gjt på n gammgs må. t Ugivls af t lv i 2011 ænt til 3 gang åligt. Dt vis sig g, at gå mgt ng til mllm t føst numm i mats g t næst numm i sptm g mgt kt ti til sist numm. Vi aj nu m n løsning, hv vi ign vil vgå til 4 num, hvaf 2 i papiugav g sist 2 vil liv gt u på hjmmsin. M tt tiltag vil vi spa mkstningn til 1 g samtiig få 4 num åligt. Ligsm sist å ftlyss staig insg fa aflingn. t D lv lyttt intsst til tning g gnska 15

16 t 16 Emn kunn væ: Havfst Jultæsfst skivls af hv nklt afling Inlæg m ngl af v g mgt ant YGGERIER NU OG I FREMTIDEN Lysvængt Slvm vintn ha væt hå pjktt m 21 lig nu fæigt. D ha væt inflytning hnhlsvis n 1. juli 2011 g n 15. sptm Dt ha slvfølglig væt lit tælst f føst flyttt in, at yggit ikk ha væt hlt fæigt, mn ha tagt t m gt humø. V inflytningn i ann mæing vist t sig, at lvatn ikk va fæig, så ny mått slæ alt in p a tappn. Vi ha øftt plmstillingn m mangln fæiggøls af lvat, så tt fhåntligt ikk kmm til at sk ign t ant st, hv skal tals lvat i finls m nyyggi. Stga i ag På Stga i ag man nu fæig m 11 lig. Pjktt lvt n smul fsinkt p.g.a. n stng vint. Slvm lig va kgjt til inflytning, lv hlt ånt hus n 26. fua 2011, hv flk kunn kmm g s ny ljligh. D va mang, sm km f at s t ny yggi, g vi vu, at ha væt ca. 300 søgn. Vi fik s f yggit, å f n må t pass in i yillt, samt f intning g lys ljligh. Ånt hus aangmntt va fa kl. 10 til kl. 14, så ny va k m il, tail.l., så kunn kmm in kl. 14. Aflingsknt i ag Vi ha læng haft t ønsk m at flytt kntt p mit i yn f at gø t m tilgængligt f all i ag. Dnn muligh ha vi fåt, it Søng kmmuns kntakt mking t gaml psthus phøt i august I stupn vil liv vt knt g n nuvæn ljligh vil liv nvt. Inflytning f kntt vil væ n 27. kt 2011, g famililign fvnts at væ k til inflytning n 1. janua Vstvang Pljhjmmt på Vstvang i ag ha mgt læng haft t ønsk m fælls lkal, hv man kunn saml n. Føst spastik tagt i fåt g i august mån t nu i Fællshust aktivittn fgå. n på pljhjmmt ha kunnt følg yggit hl vjn, g t pføt i n g stil sm 42 plj at gø tt. I Fællshust agcntt i ag gså flyttt in, så t liv h s aktivitt kmm til at fgå i stt f i lkaln i Dgngån. Dgngån Søng kmmun psag aftaln n 1. august i å, g phævlsn af aftaln skt i ful fståls. På Dgngån liv pføt 3 ny snilig, hv hjmmpljn i ag tilig hlt til. lign pføs i samm pn sm gilsaln g vil ft pnn væ k til inflytning n 1. janua. M pfølsn af lign vil sm n knskvns gså kmm ny gl f uljning af gilsaln. Skvpakn i Egnsun I Skvpakn ha vi læng haft t ønsk m at nv lig, a mgt y i vlighlls. D skal nu ufæigs t pjkt, hvft skal vs licitatin. Fvntt stat vil

17 væ mking åsskiftt ll i gynlsn af n vil liv inkalt til kstainæt aflingsmø i løt af ftåt. Dt ha væt n mgt ng g sj kamp m at få villigt mil fa Lansyggfnn, mn ngt m læng villigt ca. 45 millin til pjktt. KØ AF EJENDOMME EUC-SYD - Guntvigspakn Vi ha nu køt jnmmn, g ha væt inkalt til 2 ffntlig mø. Til møn ha væt t stt fmmø på ca. 100 psn hv gang. I skitsfm pjktt lvt gnnmgåt, g flk ha haft muligh f at kmm m fsg g ié til, hva man kunn tænk sig, skull ingå i t såant pjkt. Kmmunn ha væt in i illt til at kunn ufyl ca. 1/3 af måt til pljhjm, g uv fspugt m kunn vs ca. 10 lig, sm va såls pføt, at nå n vt. skull til at på pljhjm, så kunn vkmmn liv n i sin nuvæn lig. Vi ha ykkt kmmunn f sva, mn ha ikk svat tig inn tisfistns ulø, så hl måt vil liv vt til almn lig. yggit kmm til at fgå i 3 tap. Opinligt va pnn, at skull væ pstat h i 2011, mn tt uskut til 2012, såls at yggit stækk sig v 2012, 2013 g D n lill smul plm m at kmm i gang, it ikk må yggs lig, såfmt v 2% lig lig i måt. Dan skal g i gang m at iv lig n i Havnjg, så t s u til at vi kan kmm i gang i Skull vi m fvntning ikk få kmmunal gknls, sm nøvnig f pfølsn af lig, ha vi sikt s, at vi kan hanln gå tig, så t liv EUC, kmm til at "hæng m stp". D vt pækvalifikatin på pjktt, hv 5 ågiv, sm ha afgivt tilu. Af iss 5 pfylt akitktfimat A78 flst af pstill kav st, g f valgt sm ttalågiv. D gåt i gang m at uaj n vn pn f yggit. Pnn flæggs stylsn, hvft vi ign inkal til ffntligt mø, fmntligt afhls i nvm mån. På nuvæn tispunkt ha vi uljt n l af aalt til n Intnatinal Skl, samt køkknt til Dt Gønn Køkkn. På pakingspsn skal n ny puktinsskl ligg g gt gang i yggit, mn pcingn af puktinsskln h vil ikk giv s ngn plm. Fjnvam Søng Hvis man ha fulgt m i Søng Ugavis man ikk i tvivl m at ful aktivitt hs Søng Fjnvam, m nt n ygning af t Flisvæk sm skal væ m til at pvam vant fa n gtmisk ing i Spang sm ca g. Vjt ha ikk væt hlt ilt til at gav n til n ca. 4 km ng tansmissinslning sm skal føs fa t gtmisk anlæg i Spang til t ny flisvæk sm yggt v sin af kaftvamvækt. Dn. 16. spt. va jsgil på t nm yggi hv 2 st kl løftt på ps - vægt tilsammn t

18 t 18 tn. Kln skal hvis alt gå ft pnn pump CO2-nutal vamt van unt i fugns aiat føst i D flisfy kl skal hæv tmpatun på n gtmisk ing fa 50 > 80 ga. Invils D vil væ invils af å Flisvækt g Gtmi anlæggt i maj mån. Pnn at vil væ ustanspt fa Spang til Vstmak, så all ha muligh f at s yggin. D vil væ vaskls---- hl øj m avisn! Flis D vil på ålig asis væ ug f tns flis sm Natustylsn vil lv, vil liv tagt stt hnsyn til at tansptn ikk st miljøt. Dt liv måsk n ntal intægt f nmæn, sm m på ykning af pil på ngl af s mak. Slpakn Ja, man kan snat skiv n "slstål histi t kø a u af g ha ikk væt ug f tilskusvam. Lit knas ha væt intil man fant u af n ålig kvalitt af ili va åsagn. Nu t spænn m t ftsætt nå ny tilslutning i Høuphav fæig - m t vil gø n fskl? Evt. hv f tilskusvam. Omking 40 pcnt i Høuphav ha sagt ja til fjnvamtilslutning, man sats på n l fl tilslutning. Fugn få n n gøn ngifm fa slvam g ili. Dt kst n k. at liv tilsluttt hvis man slv k t in anlæg, skal fjnvamn stå f alt pisn k. Man kan gså vælg at tal k. i 10 å. Tansmissinslningn D ajs staig m pjktt hv nt ant sat n unsøgls i gang m hnlik på hva mkstningn vill lø sig til. På initiativ fa Pjkt Z ha væt afhlt t mø m t vt. EUstøttt pjkt. Dt n afgøn fakt at Danfss tilslutt sig g psitiv tilkngivls fa g an. Ovnstån i ha mføt at sammnsat n gupp sm skal s på nt EU-støttn m.m. Husk fjnvam - gnalfsamlingn n. 17. apil kl.19. ag Fjnvam ag Fjnvam t slska fsyn v 1000 lig i ag y. D afhlt gnalfsamling tsag n 22. sptm, hv ny vtægtsæning va på agsn. Eft t føst plæg fa stylsn, til valg sm 42 gik im, lv følgn nyt plæg vtagt. Slskats styls stå af 6 gnalfsamlingsvalgt mlmm, hvaf minst 4 mlmm skal væ anlshav. Gupp 2 sm 42 un, skal vælg 2 mlmm til slskats styls. F ligfningn 42 følgn gæln: 42 upg/vælg 1 mlm til slskats styls. Kmmunn upg t stylssmlm. Slskat vil hft stå af 7 mlmm I 15 å Eik Ticht ha vatagt, føst ag ligfning, g nu 42, ha ag Fjnvam løn nvt lningsnættt i gan, så vi i ag hlt "fmm i skn". Dt ca. 20% vamta på lningn, inn t nå u til fugn.

19 Dt ny slfanganlæg kø nu gt, ft lit ålig stat. Slfangn lv 20% af vamn i ag, igtig fint. Fhanlingn m fjnvam til Højmakn gå i gang i nvm. Aflingn sm nu ha gas, hå at kan uskift gasfyt, sm f y i vlighlls, m fjnvam. DEN OVERORDNEDE ANTENNE- FORENING (DOA) I DOA ha vi ajt m pgamm, HD tv, ny kntakt m Stfa g stø muligh f slv at sammnsætt sin tv pakk. Pgampakkn f 2012 liv næstn sm i å. Vi ha fjnt Nat. G Wil. TV2 Danmak fliv i pakk 1, tt ty at pakk 1 få n stø stigning. Pisn f 2012 Søng liv ca. p. mån. f pakk 1: 90,- k., f pakk 2: 375,- k. p mån. Vi i gang m at fhanl pis g tilhøsfhl m Stfa f øvig må i kmmunn. Følgn ha stylsn ylig ajt m: Vi ha haft mø m pgamm samt m fl HD pgamm. Vi ha haft 6 stylssmø i åts lø samt ltagt i mø m å Stfa, i favitguppn ha væt 10 mø, g fl unvjs. D st øftls ha væt: DOA Lkal TV: Æns til DOA Inf g læggs ikt un DOA s styls. SAMAREJDET MED STOFA. Nuvæn aftal m Stfa: Zapt, v ny aftal m ks g ktafgift. Kø af zapt pis intil k. 395,00 Ktafgift halv pis. n slv pakk ha nu 85 pgamm. Fmtins uvikling Ovgangn til igitalising af all kanal Ovgang til mpg2/mpg4 p Dt igital spjl. Uygning af fiast Ø stuktu Døftls af Antnnns vntull umlls af DOA g vgangs løsning m Stfa. Ny kntakt m Stfa. DLTV h nu DOA Inf: Vi vil gn takk stylsn f t aj, sm n ha uføt i DOA Lkal TV. Pgampis Pgampakk 1 Pgampakk 2 Søng 853,- k. åligt k. åligt + Egnsun Dyøl 1.066,- k. åligt k. åligt (DOG) ag 1.081,- k. åligt k. åligt DOAs Infkanal Dn 8. cm 2010, slutt DOA Lkal-tv på n kstainæ gnalfsamling at nlægg fningn, a nu tagt tiltag til, at i Søng kmmun lvt pttt n lkal fning, Søng Lkal-tv (SLTV), sm ønsk at v lkalt tv i kmmunn. Og så va navnt DOA Lkal-tv misvisn, a alig fa DOAs si ha væt tal m at usn igtigt tv på kanaln. DOA Lkal-tv lv stiftt 25. maj 1993 sm DOA s nyhskanal til fningns antnnfning. Nyhn lvt pæsntt i fm af tkst-tv g kauslill fm til 2006, hv DOA slutt at uvi nyhsækningn v gså at ptt n hjmmsi, 19 t

20 t 20 All aktiv g aktivitt nu flyttt v i DOA, g kanaln ha skiftt navn til DOA Inf. D ikk skt æning i nyhsækningn, g t staig Tn A. Sønsn, sty kanaln, mn nu sm aktø / wmast m fnc til DOA s styls. På DOA s hjmmsi g på Infkanaln pimæt lvt plyst m pøvkanaln g DOA s pgamuu samt væsntlig nyh fa Stfa. D ca søgn på hjmmsin m månn, svan til ca søg m åt. U v nyhsfmilingn til antnnfningn still DOA gså Infkanaln til åigh f Søng Lkal-TV m lkal ptag g 2 Mia, sm i hånlsæsnn v ptag fa SønjyskE s hånlkamp. Fmtin vil vis m kanaln gså kan ingå sm n l af kmmunns nyhsinfmatin vt. m ækning af yåsmø g /ll yns hanln g hvvsviksmhn i måt. ill på Infkanaln Ingn "kauslill" un Kim ntzn. D snat ingn st i DOAs fsyningsmå, ikk lvt ækkt in. Da Kim lsk ufing g ny i, man vlkmmn til at skiv til DOA Inf, hvis må nnu ikk lvt ækkt, så vil vi s på t. Vi vil hfa sig mang tak til Kim f nn insats. taling til ftgafn ikk, mn vi ha n taitin f at giv n miag u i yn, hvilkt gså vil liv gjt i Søng Lkal-TV (SLTV): Ha nu statt sin usnls. Søng Lkal-TV sn fm gang m agn, kl. 15, 17, 19, 21 g 23. Usnlsn kan ss på DOAs infmatinskanal, sm Stfa lv signal til i Søng, ag, Egnsun, Dyøl, Nyøl / Vst Sttup, Høup / Høuphav g Guup. Usnlsn skift hv ug. Vi ha aftalt n pøvti m Sønjysk TV, hv kan sn i lig tim m nt ant upluk fa SønjyskE hånl. Eftlys fivillig E ngn, sm gn vil v Søng Lkal-TVs hjmmsi, så mø p til t ugntlig aktinsmø, sm hls hv manag kl. 19 i Lkal-TVs lkal på Nø Havnga 82 i Søng. Vil u v TV, u gså mgt vlkmmn til at puc små kt nyhs - /fakta - g infmatinsinsg til i føst mgang vs ugntlig usnls. SLTV vil fsøg at tal 2 puktinshl m følgn ansvasmå: Dt fficill Søng (insg m kmmunn, yå, uannlssinstitutin, hvvsliv m.v.) g t ufficill Søng (insg m fning, kultu, spt m.v.) Ha u lyst til at lægg t pa tim p. ug i vnstån - vi giv slvfølglig unvisning g vjlning - u vlkmmn til at skiv til 8. ks H ngl af ting vi pt. aj m i 8. ks.vi pøv at aj sammn m vs naks. Vi ha j samm plm. Pgam f fælls kspæsntantmø f 7. g 8. ks: Hva kan t ks samaj m fmv? Hv fælls intssmå på

21 stylsn samlt v pæsntantskasmøt i fningns møsal tvæs af ksgænsn? Hva still vi p m mkatit g kan vi læ ngt af hinann? Hvan kan t ks styk s synligh i L? Hvan kan maksføingn af almn lig styks ( salg i uljningn, fælls pnting, imag m.v.?) Hvan nå kspæsntantskan u i ksn, så all mlmm inags? E sælig fælls fhl f hhv. n vstlig g østlig l af ksn? Åts kswknknfnc n 28. g 29. kt lv i 2011 afhlt på Tinity i Ficia. I å va hvtmat: aning, maksføing g synligh, hv L s fman Pall Aamsn talt m L- Danmaks Almn lig g vjn hn im at gø L til n mn intssganisatin. Raktø Cus Møll Jnsn fa Jysk Vstkystn, km m sin mning g hlning til hvan ligganisatinn kan liv m intssant f min. D va wkshps m, hvan man kan få ftalt mang g histi fa ligmån. En ann wkshp kigg på hvan maksføing g øgt synligh kan unstøtt uljningn, é hv t m ll min svæt. Dn sist wkshp kigg på aning af ligmån, g hva man kan gø f at æn ligmåts imag. Psnalsin Hinz Fig ha valgt at gå på ftløn fa 1. apil Ligls ha Main Chistnsn valgt at gå på pnsin fa 1. apil Ina jning ha valgt at gå på pnsin fa n 9. nvm Rt Schumach ansat sm jnmsfunktinæ i må 3 fa 1. mats Tim Øng stat sm løsaj i 42 p. 25. juli g nu ftfølgn lvt fastansat sm jnmsfunktinæ p. 1. nvm Vi ønsk afgå maj hl g lykk i fmtin g y all ny maj i fningn vlkmmn. Vi hå fal gt til i fningn, g at n vil tag gt im m. Fmtin Hva fmtin y på, kan væ mang u på. F vs vkmmn vs hvpgav staig at pfø, nv g ulj lig. Opføls g uljning af ny lig ha vi haft hl m, ll s hll sig, at vi ha væt igtig ygtig til at hav n tt va til n tt pis. Dtt slvfølglig n kus vi ønsk at ftsætt, mn vi skal væ mgt pmæksmm på maksvilkå. H skal vi følg uviklingn i, hvls t gå m at ulj v nuvæn lig. E t svæt at ulj lign ll gå a sm vamt ø? 21 t

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Middelfart i top på velstand og vækst

Middelfart i top på velstand og vækst Milfart i to å lstan og ækst Fionia Bank har offntliggjort n analys, som gir Milfart n samlt 1. las å Fyn, når man målr å inkomstniau, rhrsfrkns, uiklingn i husrisr, ækst i antal arbjslasr og fal i lighn.

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere