Nr. 3 december årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 december 2011 67. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 3 cm ågang

2 t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.: Piv:sag 48, tlf: Suschf Mikal Slg K. Jnsn Dikt n.: SEKRETARIAT Sktaiatsl Chista Sktt Dikt n.: Sktæ Anja Hu Dikt n.: Tknisk assistnt Ln Nissn Dikt n.: Assistnt Dt Klmi Dikt n.: EKSPEDITION/uljning Omål igitta Maquat Dikt n Assistnt Guun Gumunstti Dikt n.: Assistnt Pia Michalk Dikt n.: INSPEKTØRAFDELING Inspktø Aln Palm Hansn Ansva f: All flyttsyn g hånvækaflingn. Dikt n.: ØKONOMI Øknmichf Jns O. Jhansn Dikt n.: Assistnt Maian Ptz Chistiansn Dikt n.: Inspktø Jac Kath Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå Dikt n.: Inspktø Knu Chistnsn Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå Dikt n.:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø/mål Jac Kath Omå 1 g 2: aglig fa kl tlf S si 53. Knu Chistnsn Omå 3 g 4: aglig fa kl tlf S si 54 Finn Masn (må 1-2): manag-fag kl tlf Søn Ull ck (må 3): manag-fag kl tlf Jimmy Ptsn (må 4): manag- fag kl tlf Inhl: Fmann ha t 4 Nyt fa aktinn m kmmn ugav 5 Rfat af pæsntantskasmø 6 stylssmø 8 Aflingsmø 11 stylsns åstning 12 -svic i ag i ny mgivls 23 Rnving af Skvpakn 24 Så t att jul i Ganly 25 stylsns stuitu til Kønhavn 26 Nyt m Gatnpakn 30 Ikk t øj tøt (af. 37) 31 Ajuføings - g vntlistgy 33 yttljligh 33 Ny 34 Infmatin m igital tv g kanalæning 35 TV- g ai - pakk fa Gæstvæls g hus 41 Aflingsstyls 44 Ejnmsfunktinæ 51 Hånvækaflingn g psnalnyt 52 Ejnmsfunktinæns tlf. ti g pstkass 53 Hvstylsn 55 Raktin i 42: Tag Sktt/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , Inlæg til næst numm - SENEST D. 1. fua Dalin på t i 2012: 1.fua, 1. maj, 1. sptm g 1. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks. 3

4 t Fmtin Fmann ha t 4 Hva fmtin y på, kan væ mang u på. F vs vkmmn vs hvpgav staig at pfø, nv g ulj lig. Opføls g uljning af ny lig ha vi haft hl m, ll s hll sig, at vi ha væt igtig ygtig til at hav n tt va til n tt pis. Dtt slvfølglig n kus vi ønsk at ftsætt, mn vi skal væ mgt pmæksmm på maksvilkå. H skal vi følg uviklingn i, hvls t gå m at ulj v nuvæn lig. E t svæt at ulj lign ll gå a sm "vamt ø?" Hvilk ljligh ha vi svæt v at ulj? Hva åsagn til vt. uljningsplm? Hvls stanan på lig, sm svæ at ulj? E fkt pc? E husljn f høj? Ha v kllg tmm lig? Hva åsagn til tmm lig? Ha v kllg i kmmunn plm m uljning af lig? Hvilk plm, g hva åsagn? D kan sikkt væ fl spøgsmål, mn ét sikkt, vi skal ikk a ygg lig f at fningn skal vks. Vi skal så gt sm t nu muligt pøv at sik s, at ftspøgsl g hv f at ygg ny lig. Én ting at pfø ny lig, mn vi ha j gså lign i vs afling, vi skal hav uljt. H kan gså jss n l spøgsmål. E svæ at ulj? E vlighlt g ajuføt til nuvæn hv? E agangsfhln g nk? Hva m køkkn g a? liv ljmåln f y ft nving? Dtt højst sansynligt kun ngl af spøgsmåln. F at sik g pnå at vi gså kan lj v lig u i fmtin, liv vi nøt til at hav t tæt samaj mllm aflingsstyls, aministatin g hvstyls. I fmtin vil vi sikkt liv stillt vf at skull pfø lig til stt st samm pis sm i ag, slvm vil liv stillt stø kav til f.ks. isling g lignn. Df liv vi nøt til at s på, hva huslj inklusiv

5 mkstning til l g vam. I ag vil ugift til hnhlsvis l g vam væ tivt høj, st i tin til fugt i fmtins lig. Målt må f væ, at hva vil liv spat på l g vam, tillæggs pisn p. kvaatmt, såls at n saml månlig pis f ljmålt ikk stig vlsmt st i fhl til nuvæn pis. All g maj ønsks n igtig glælig jul samt t gt g lykkingn nytå. Kaj Englhat nyt fa aktinn m kmmn ugav t 42 s styls ha sammn m ts aktinsuvalg øftt fmtiig ugivls af t. Dt skyls ls hvt f ylig infmatin til n n nuvæn t num af t åligt ls ønskt m i staigt høj ga at nytt lktnisk infmatinsmuligh via intnttt til at giv n n hutig inting. Dt f sluttt at uvi n aktinll - infmatin fa ttil fi gang åligt, nmlig v at ugiv n lktnisk ugav nyt t gang åligt, i fua g sptm, g n tykt ugav 4 2 t t gang åligt i maj g nvm. Inhlt af nyt g t vil ftsat liv uajt af aktinsuvalgt, i samaj m styls g maj g gn m iag fa nklt afling. t N. 2 sptm ågang Dn næst ugav af vs gnll infmatin i fm af nyt vil kunn læss på ligfningns hjmmsi fa n 15. fua Raktinn 5

6 t Rfat af Rpæsntantskasmø i ligfningn 42 Tsag kl i Hlg Dachmanns Ga 1. Til st va: Fa stylsn: Kaj Englhat (KE) Eik Ticht (ET) Tn A. Sønsn (TAS) Kistn itsch (K) Tnni Asmussn (TA) Hny Kjæ (HK) Els Ptsn (EP) Aln Høffl (AH) Hlg Palm Knusn (HPK) Fa aministatinn: Diktø Tag Sktt (TS) Suschf Mikal K. Jnsn (MJ) Øknmichf Jns O. Jhansn (JOJ) Sktaiatsl Chista Sktt Sktæ Anja Hu (f.) Omål igitta Maquat Inspktø Aln Palm Hansn Inspktø Knu Chistnsn Hft lv pæsntant fa aflingn åt p. D va møt 44 stmmttig pæsntantskas-mlmm. Pkt. 2. Aflæggls af stylsns åstning, hun m ftningsfølsn f t snst fløn å. Dn usnt skiftlig tning ingå sm stanl af ptklln. KE gnnmgik n muntlig tning, sm i hvtæk mhanl følgn punkt: Råtsgl Affalshånting Dgngån Pljhjmmt Vstvang Dt gaml Psthus Skæntn t Guntvigspakn (EUC-SYD) 6 saktø: Pn Sønsn Fa aflingn: 44 pæsntant inkl. 9 fa hvstylsn. KE ø vlkmmn til pæsntantskasmø i 42. KE fslg TS valgt sm iignt. Pkt. 1. Valg af iignt. TS takk f valgt, knstat hft møt lvligt invaslt g klæ møt f slutningsygtig. Han gnnmgik agsn. KE plyst m, at aflingsmø i 2012 vil liv afhlt i ug 8, 9, 10 g 11. Dn afhls 70 ås juilæumsfst f hvstylsn, pæsntantskasmlmm, aflingsstyls, m lsag, samt psnalt. Dn skiftlig g n muntlig tning lv hft punkt f punkt stillt til at g still spøgsmål lv svat.

7 tningn lv tagt til fttning. Pkt. 3. Enlig gknls af åsgnska m tilhøn visinstning samt flæggls af ugt. JOJ gnnmgik hvpunktn i gnskat 42 å i tal g gafisk fmstilling. Rgnskat va i fvjn usnt til pæsntantskasmlmm. Han plyst nvi, at all aflings gnska ha væt usnt g va lvt gknt af spktiv afling, hv va aflingsstyls. JOJ km hft kt in på ugttn f 2011/2012, hv aflingns ugtt skull gkns på aflingsmøn til fåt. D still spøgsmål til gnskat g ugt, lv svat g attt. Rgnskat g ugttt lv gknt. Pkt. 4 hanling af vntult inkmn fsg. Ingn inkmn fsg. Pkt. 5. Valg af fman. Fmann ikk på valg Pkt. 6. Valg af stylssmlmm. Ingn af stylssmlmmn på valg. Pkt. 7. Valg af suppnt. Fsg: Finn Maquasn g Dt Haa Valgt: 1. suppnt: Finn Maquasn 2. suppnt: Dt Haa Pkt. 8. Valg af vis. Picwathuscps (PWC) lv fslåt. PWC lv gnvalgt. Pkt. 9. Ointing g pincipil gknls af nyt yggi samt kø g pantsætning af jnmm. KE gun stylsns ønsk m ign at pæsntantskat m n pincipil gknls g tyningn af t pincipill manat, sm man giv stylsn v gknls af punktt. Pincipil gknls til nyt yggi samt kø g pantsætning af jnmm lv vtagt. Pkt. 10. Evntult. EUC gilsal kan nu ljs gnnm kntt g v P V. Nilsn sm ha køkkn u. Gilsaln kan umm 150 psn. Enigh m at pæsntantskasmøn fmv stat m miag kl g slv møn stat kl TS takk f g g n. KE afslutt m tak til iigntn samt takk fmmøt f g g n. t 7

8 ESTYRELSESMØDER t 8 Tsag n 15. sptm 2011 Pkt. 1 Gknls af fat n. 73. Rfatt lv gknt. Pkt. 2 Efttningssag. a. D lv intt m mø m kmmunn m samaj.. D vil liv afhlt t mø m stylsn v. hlhspnn f Guntvigs Allé 88 i n kmmn mån. Pkt. 3 Igangvæn yggi: D lv intt m, at ygggnska f Mølkkn 20 g Stga 13 vill liv aflvt til kmmunn nu. Lysvængt: All va nu v at flytt in, mn lvatn va svæ ikk kmmt i gang, hvilkt va mgt utilfsstilln. V kmmn yggi vil man hvis muligt pøv at fygg tt. stga 4 g Dgngån: Omygningn va statt p nu. Pkt. 4. Fmtiig lv attt. Dt lv vtagt, at man fa næst å ha 2 papi m åt, g at uvalgt til næst mø skal kmm m t plæg til 2 ylig til hjmmsin. Pkt. 5 Rpæsntantskasmøt Punktt lv øftt. Vtagt, at ha stf til stylsns tning skal aflv t snst til stylssmøt V. valg af suppnt til stylsn. Fmann lv ft aftal m stylsn mynigt til at "sn tænt". Pkt ks. TA int m SA g SALUS utilfsh m at 42 ygg så mgt. KE sætt spøgsmålstgn v samajt i ksn. Pkt. 7 Fjnvam: a. Søng: K int m snst nyt i Søng fjnvam.. ag: ET int m ajt i ag Fjnvam. stylsn lv nig m at instill ET til stylsn i ag Fjnvam. Pkt. 8 KU uvalgn. KE int m øftlsn g samajt m yggi i Søng g satt spøgsmål mht. samajt. Affalssting i kmmunn lv øftt.

9 Pkt. 9 DOA. TS int m, at n va intingsmø f all fning samt at va pæsntantskasmø n Søng LOKAL- TV va statt m at sn. Pkt. 10 An sag. a. ajuføingsgy: Evt. fhøjls lv øftt. Evt. fhøjls lv usat til næst mø. Tsag n 27. kt 2011 Pkt. 1 Gnnmgang g gknls af visinsptklt m ltagls af visinn. S g GS gnnmgik visinsptklt f ligfningn 42 si D va mækning til t suppln plysning i visinspåtgningn, sm lv gnnmgåt g øftt. Fningns saml likviitt va ft m ca. 10 mi. k. Pngt- g alminlig vlighl lv gnnmgåt hun hvilk afling, sm fningn skull hav fkus på. un ftningsgang aglig ift va aln knstatt nklt fjl, va lvt kigt i åsgnskan. Hvfningns sultatpgøls anc. V. ugift til stylssmlmms intnt-lning samt gtgøls af tlfntilsku, hv lv multimiskattt haf, va anmækning m, at skull søgs m kmmunns gknls. D va ftsat ingn afling, sm va mfattt af ulånsfut. Dt psitiv sultat i hånvækaflingn va n kaftig fing g n g uvikling. V. fntning lv hnstillt til, at gln lv agt i vnsstmmls m ny gl. Rgnskan f hvfning g all aflingsgnska va fu f agns mø lvt usnt til stylssmlmmn. KE takk visinn f gnnmgangn. kl fl visinn g JOJ møt. Rvisinsptklln m faln mækning samt gnskan lv gknt. Pkt. 2 Gknls af fat n. 76. Rfatt lv gknt. Pkt. 3 yggi: a. EUC: TS skull til mø m kmmunn på tisag. Alt ft, hva kmmunn stmm. Fningn skal hav n skiftlig tilkngivls på, hva kan tily mht. kvt g hvilk å kan fvnts til.. Knt ag t ny g t gaml: Dt ny knt på Stga 4 va ånt i ag. Kntt vt sm pngløst knt. t 9

10 t 10 Dt gaml knt på mjg vill nu liv yggt m til n lill 2 væ. ljligh, sm fvnts k til uljning c. Skvpakn, Egnsun: TS skull hav mø m akitkt g ingniø i mgn. Han hå nu at få skma ufylt, mn han tvivl på, at man kan kmm i gang til apil Ftningsgangn i L va ngsmmlig. Han gav n inting m, hva til nu va sat i gang.. Dgngån g Stga 4: D vill væ Ånt Hus i ny lig n kl D va annnct til uljning p D vill v samm ljligh liv muligt at fmvis n lig lig i Dgngån.. Vstaln: Vstaln skull matikuls m pga. svicaalt, sm ifølg lvn skal væ n slvstænig afling. f. Skæntn: Kmmunn vil gn hav Cntt ngt, mn husljkntaktmæssigt fpligtt til Fningn skal føst hav på skift, at t skal myggs til ællig m gaanti. Kan ft fvnts igangsat ca stylsn tg sagn til fttning g afvnt n skiftlig gaanti fa kmmunn. Pkt. 4 Ajuføings- g vntlistgy. Fhøjls af ajuføingsgyt lv attt. Vtagt at fhøj ajuføingsgyt f 2012 til 75 k. v taling via PS g 125 k. v usnls af gikt. Oplysning m fhøjlsn mtags i ugntlig uljningsannnc stn af åt. D skull pt. ikk sk æning i vntlistgyt, mn skal tags p inn smmfin stylsn skull fmv hav instilling m fhøjls af gy inn smmfin. Pkt. 5 Døftls af kmmn pæsntantskasmø. KE hav mtagt inlæg til stylsns tning fa all pat tst fa TA g ET v. ajt i hhv. 8. ks g ag Fjnvam. KE vill mail tningn til sktaiatt i løt af wknn. Instilling til valg af suppnt lv øftt. KE vill tag kntakt til pågæln. Aftalt, at TA g ET skull mail s inlæg ikt til sktaiatt. Pkt. 6 Målsætningspgam f 42. Dt gaml målsætningspgam f va lvt tilttt m t ny navn, mn m n samm målsætning, sm staig va fylstgøn. Dt vi målsætningspgam lv gknt.

11 Pkt. 7 Evaluing af stuitu til Kønhavn. D va nigh m, at t hav væt n g tu m t gt tilttgt pgam, g va man lit k af, at i Milfat ikk hav væt ngn til at ftæll m lign. Pkt. 8 DOA. TS int m pæsntantskasmø afhlt i gå i DOA samt m pngt ny tiltag gså i ag g Egnsun. TV2 vil fliv i pakk 1, sm vil stig m 19 k. p. mån. Tsag n 17. nvm 2011 Pkt. 1 Gknls af fat n. 78. Rfatt lv gknt. Pkt. 2 Fls af pæsntantskasmøt. KE gnnmgik agsnn til pæsntantskasmøt g int m punktn til n muntlig tning. TS fslås til iignt. JOJ int m, at all gnska va kmmt tu fa aflingsstylsn i unskvn stan. Knstitun stylssmø tsag n Pkt. 1. stylsn knstitu sig sm følg: Fman: Kaj Englhat Næstfman: Eik Ticht 2. næstfman: Tn A. Sønsn Øvig stylssmlmm: Aln Høffl Kistn itsch Hlg Palm Knusn Tnni Asmussn Els Ptsn Hny Kjæ Pkt. 2. Tiltæls af ftningsn. Dn fmgt ftningsn lv tiltåt g unskvt. Ftningsn lv tiltåt g unskvt. t AFDELINGSMØDER: D inæ aflingsmø i all afling i ligfningn 42 vil i 2012 liv afhlt i ugn 8 til g m 11. Vi i ful gang m skmalægningn, så vi kan pt. svæ ikk plys nøjagtig at f aflingn, mn vil liv plyst på 42 s hjmmsi. 11

12 t stylsns tning f ligfningn Fa stylsns si vil vi gn y vlkmmn til nyvalgt mlmm af pæsntantskat g aflingsstyls, g samtiig sig n st tak til nuvæn g afgå mlmm f s insats i aflingn g i ligfningn ignnm t snst å. Fningn ha nu ksistt sm slvstænig fning i gt g vl t å. Vi ha læt hinann at kn g samajt fung igtigt gt. D liv vt møkaln f t hlt å af gangn, g vi kø m ll min m n fast agsn. Lvgivningn pålægg nu, at fat fa stylssmø g aflingsstylssmø skal væ tilgænglig f all. Vi ha valgt at lægg fatn u på nttt. Knskvnsn, at agsnn ligsm hs kmmunn ls p i ån g lukk sag, g t slvfølglig kun t ån fat, sm læggs u på vs hjmmsi. F aflingn ligg fatt fa aflingsmøt un s afling, hv gså fat fa mø i aflingsstylsn ligg. stylsn V sammnlægningn af ag Anlsligfning g ligfningn af ftsatt 2 hitiig styls i n ny styls g vil ftsætt sm såan fm til pæsntantskasmøt i Dtt ty, at vi skal uc antallt af stylssmlmm m 3 psn. På stylssmøt n 11. august 2011 mlt Svn Åg Eichsn, at han af hlsmæssig åsag ønsk at stpp ajt i 42 fa ags at. Svn Åg ha væt m i mang å, hvaf hvpatn på v 20 å ha væt i ag. D skal hfa ly n mgt st tak f t g samaj samt n st insats, u ha gt i hnhlsvis ag Anlsligfning g 42. Stuitu Dt nu 2 å sin vi ha væt på stuitu, g vi hav f sluttt, at t ign va ti til at hnt inspiatin an st. Tun fgik i agn fa n 15.til n 17. sptm. Vi køt føst i us til Mil i Vjl, hv vi fik n gnnmgang af s pukt g ikk nk m t, vi fik så sanlig gså lv at ug ngl af puktn, a vi slv skull v ma. Eft n ltt fkst gik tun til Milfat, hv ligkntt Danmak pfø 17 famililig. lign va svæ kun på yggstait, mn vi fik alligvl t gt intyk

13 Kai Englhat aflægg tning på pæsntantskasmøt t af, hvls lv inttt g km til at s u v afslutningn af yggit. F at unytt tin igtig ffktivt hav vi hjmmfa sluttt, at skull afhls stylssmø på tun til Kønhavn. Dt n spcil må at hl t mø på, hvilkt man slv n gang ø plv. På annagn va afgang til Calsg yn på Gaml Calsg Vj 11, i Kønhavn. Vl ankmmt fik vi n gnnmgang af måt, g gså hva t skull ugs til i fmtin. Gunn ca. 33 ha g m å vil gunn væ n mangflig g æygtig yl, sm umm t miks af lig, hvv, kultu g institutin. En lill sjv histi m måt, at n kusul m, at skal yggs øl på gunn, så f t lill yggi, hv yggs spcial øl. Rstn af agn fgik u i Østan, hv vi fik n gnnmgang af, hva skt i måt. (S ylig mtal af stuitun si 26. ) Fum D ha læng væt fsg m, at vi skull hav t st på vs hjmmsi, hv va muligh f at hnt plysning g still spøgsmål. Fummt lvt pttt i fåt, g t gnt f aflingsstyls, aministatin g hvstyls. I apil mån ha væt afhlt 2 mø/kus, hv givt n inting m, hvls man kan ug fummt. Ha u spøgsmål ll mangl u hjælp - så kntakt Hny Kjæ ll Aln Høffl. Infmatin lvt gt u på nttt : Faflytning, ugtt, gnska, makvaning g aktivittslist. Ngl af iss plysning tilig usnt p. -mail, mn nu at fin på vs hjmmsi på intnttt. Råtsgl Sin 1974 ha fningn køt m n kllktiv ning, hv ligfningn finansi st aj/æning f n nklt. Dt kunn f.ks. væ uskiftning af køkkn, a, vinu g ø. Dn nklt talt f æningn v husljn, g t lv n flivn stigning i husljn, slvm lånt va tigtalt. I 1979 lv via lvgivning inføt åtsgl. Diss 2010 lvt ænt såls, at fing ha 13

14 t 14 n lvti på minst 20 å kan afskivs v maks. 20 å. Hv vs gaml ning vhalt innm. Dt ty i pincippt, at sm ha fåt vt fingsaj tal f mgt i huslj, g ikk ha fåt vt fingsaj tal f lit. Hvstylsn ha øftt nn plmstilling g ha sluttt at gnnmfø nn lvpligtig husljuligning p. 1. juli. Æningn vil mfø at ljmål m fingsaj vil få n husljnsættls g n slutat f lånt, hvft husljn nsætts, it man fæig m at tal f lånt. M nn må at gø t på, vil liv intalt min i huslj i aflingn, så ikk ha fåt vt fingsaj vil få n husljstigning. Fmv vil fingsaj finansis m t lån, g nå tt talt vil husljn liv nsat svan til n månlig taling f lånt. Mlmsnumm P. 1. janua 2010 tåt n ny lv i kaft angån vals af ancinnitt på mlmsnummt. F at kunn va sit mlmsnumm, skull man aktivt ml tig, at man ønsk at va sit mlmsnumm. Flk sm ikk ha givt n tigmling i tt ti, ha mistt s ancinnitt, såfmt hav t mlmsnumm. Fmv liv ancinnittstispunktt f ny fa t tispunkt, man ha talt ajuføingsgy. Fningn ha i finls m ajuføingn af mlmsnummt fåt mgt få kg. All kg g liv hanlt i hvstylsn. Kgn kmm fa flk, sm ha mistt s ancinnitt, fi ikk ha talt ajuføingsgyt. Kgn j sig m, at man ikk vist ngt m æningn, til at påstå at gyt talt. Til t føst kan sigs, at såfmt man hav ajuføt sin ass, vill man væ lvt kntaktt ikt via v fa fningn. Ligls hav ligfningn i Søng kmmun haft annnc i Ugavisn, sm husstansmls til samtlig i kmmunn. D vil gså i fmtin liv usnt intalingskt, mn t nmmst at tilml sig PS, så gyt autmatisk tækks, g t tilm illig n at tal via gikt. F all intaling, ftags på kntt, vil mlmmt få ulvt kvitting f intalt gy. Dtt gæl gså såfmt, man tal giktt på psthust. tals via ntank, vil t fmgå af éns talingsvsigt. Såfmt man kmm g sig, at gyt talt, g man m ikk skal mist sin ancinnitt, skal kunn fmings kumntatin f, at gyt talt ttiigt. Kan tt ikk gøs ancinnittn mistt, g man ø hutigst muligt intal gyt så hutigt sm muligt f at pnå ny ancinnitt fa tt tispunkt. Aktivitt i fningn Almn ligag Sin kngssn lvt ngt i ligslskans Lansfning (L), man gåt v til at afhl Almn ligag hvt 3. å. H kan all, sm mlm af L ltag. Møt va i å lvt hngt til Kønhavn g lv afhlt i l Cntt. Vi ha ikk ltagt i lignn aangmnt tilig, mn hav sluttt at ltag g va såls pæsntt m 8 lta-

15 g, hvaf 2 va fa aministatinn g 6 fa hvstylsn. På knfncn va mang spænn inlæg m l.a. avæn ligminist nnikt Kjæ, talt m n nuvæn situatin, miljøkmmissæ Cnni Hgaa, talt m miljøt, Ln Kühlmann, snakk m, at vi all skal tag t valg samt Clmnt Kjæsgå, hav n pant mllm 4 ltag. En ækk kskusin va aangt g flst af s km m på tun sm h: Dømmækkhus i Nsjæln. Vi va in g s på 2 lig, ngnlun sva til v gaml ækkhus. lign va nvt ft åtsgln, g fingn lign m, vi v i v gn ækkhus, g ligg husljn ca k. høj n vs, mn husn mgt attaktiv, g ingn uljningsplm. I l Cntt va aangt ustilling m fskllig. Fa Søng måt hav vi i samaj m kmmunn vt n stan, hv lv kmt m, hva måt hav at y på, hun hva nklt ligfning kunn y på. Vi hav mtagt vs ny pfilchu, mgt fint skiv vs fning, samt hvilk ljmål vi ha at y på. Mang af an stan va ligls sat af ligfning, g va gså stan m, hvls man kunn v pæfaik hus. Dt vil sig, at kmm n kass, hv lign næstn inttt fæig. Dt nk ikk n må, vi ønsk at ygg v hus på. Vi ha pøvt m t lmnt i Slyggit, g t va avælst. Kunn vi v t m, lv t gjt på n gammgs må. t Ugivls af t lv i 2011 ænt til 3 gang åligt. Dt vis sig g, at gå mgt ng til mllm t føst numm i mats g t næst numm i sptm g mgt kt ti til sist numm. Vi aj nu m n løsning, hv vi ign vil vgå til 4 num, hvaf 2 i papiugav g sist 2 vil liv gt u på hjmmsin. M tt tiltag vil vi spa mkstningn til 1 g samtiig få 4 num åligt. Ligsm sist å ftlyss staig insg fa aflingn. t D lv lyttt intsst til tning g gnska 15

16 t 16 Emn kunn væ: Havfst Jultæsfst skivls af hv nklt afling Inlæg m ngl af v g mgt ant YGGERIER NU OG I FREMTIDEN Lysvængt Slvm vintn ha væt hå pjktt m 21 lig nu fæigt. D ha væt inflytning hnhlsvis n 1. juli 2011 g n 15. sptm Dt ha slvfølglig væt lit tælst f føst flyttt in, at yggit ikk ha væt hlt fæigt, mn ha tagt t m gt humø. V inflytningn i ann mæing vist t sig, at lvatn ikk va fæig, så ny mått slæ alt in p a tappn. Vi ha øftt plmstillingn m mangln fæiggøls af lvat, så tt fhåntligt ikk kmm til at sk ign t ant st, hv skal tals lvat i finls m nyyggi. Stga i ag På Stga i ag man nu fæig m 11 lig. Pjktt lvt n smul fsinkt p.g.a. n stng vint. Slvm lig va kgjt til inflytning, lv hlt ånt hus n 26. fua 2011, hv flk kunn kmm g s ny ljligh. D va mang, sm km f at s t ny yggi, g vi vu, at ha væt ca. 300 søgn. Vi fik s f yggit, å f n må t pass in i yillt, samt f intning g lys ljligh. Ånt hus aangmntt va fa kl. 10 til kl. 14, så ny va k m il, tail.l., så kunn kmm in kl. 14. Aflingsknt i ag Vi ha læng haft t ønsk m at flytt kntt p mit i yn f at gø t m tilgængligt f all i ag. Dnn muligh ha vi fåt, it Søng kmmuns kntakt mking t gaml psthus phøt i august I stupn vil liv vt knt g n nuvæn ljligh vil liv nvt. Inflytning f kntt vil væ n 27. kt 2011, g famililign fvnts at væ k til inflytning n 1. janua Vstvang Pljhjmmt på Vstvang i ag ha mgt læng haft t ønsk m fælls lkal, hv man kunn saml n. Føst spastik tagt i fåt g i august mån t nu i Fællshust aktivittn fgå. n på pljhjmmt ha kunnt følg yggit hl vjn, g t pføt i n g stil sm 42 plj at gø tt. I Fællshust agcntt i ag gså flyttt in, så t liv h s aktivitt kmm til at fgå i stt f i lkaln i Dgngån. Dgngån Søng kmmun psag aftaln n 1. august i å, g phævlsn af aftaln skt i ful fståls. På Dgngån liv pføt 3 ny snilig, hv hjmmpljn i ag tilig hlt til. lign pføs i samm pn sm gilsaln g vil ft pnn væ k til inflytning n 1. janua. M pfølsn af lign vil sm n knskvns gså kmm ny gl f uljning af gilsaln. Skvpakn i Egnsun I Skvpakn ha vi læng haft t ønsk m at nv lig, a mgt y i vlighlls. D skal nu ufæigs t pjkt, hvft skal vs licitatin. Fvntt stat vil

17 væ mking åsskiftt ll i gynlsn af n vil liv inkalt til kstainæt aflingsmø i løt af ftåt. Dt ha væt n mgt ng g sj kamp m at få villigt mil fa Lansyggfnn, mn ngt m læng villigt ca. 45 millin til pjktt. KØ AF EJENDOMME EUC-SYD - Guntvigspakn Vi ha nu køt jnmmn, g ha væt inkalt til 2 ffntlig mø. Til møn ha væt t stt fmmø på ca. 100 psn hv gang. I skitsfm pjktt lvt gnnmgåt, g flk ha haft muligh f at kmm m fsg g ié til, hva man kunn tænk sig, skull ingå i t såant pjkt. Kmmunn ha væt in i illt til at kunn ufyl ca. 1/3 af måt til pljhjm, g uv fspugt m kunn vs ca. 10 lig, sm va såls pføt, at nå n vt. skull til at på pljhjm, så kunn vkmmn liv n i sin nuvæn lig. Vi ha ykkt kmmunn f sva, mn ha ikk svat tig inn tisfistns ulø, så hl måt vil liv vt til almn lig. yggit kmm til at fgå i 3 tap. Opinligt va pnn, at skull væ pstat h i 2011, mn tt uskut til 2012, såls at yggit stækk sig v 2012, 2013 g D n lill smul plm m at kmm i gang, it ikk må yggs lig, såfmt v 2% lig lig i måt. Dan skal g i gang m at iv lig n i Havnjg, så t s u til at vi kan kmm i gang i Skull vi m fvntning ikk få kmmunal gknls, sm nøvnig f pfølsn af lig, ha vi sikt s, at vi kan hanln gå tig, så t liv EUC, kmm til at "hæng m stp". D vt pækvalifikatin på pjktt, hv 5 ågiv, sm ha afgivt tilu. Af iss 5 pfylt akitktfimat A78 flst af pstill kav st, g f valgt sm ttalågiv. D gåt i gang m at uaj n vn pn f yggit. Pnn flæggs stylsn, hvft vi ign inkal til ffntligt mø, fmntligt afhls i nvm mån. På nuvæn tispunkt ha vi uljt n l af aalt til n Intnatinal Skl, samt køkknt til Dt Gønn Køkkn. På pakingspsn skal n ny puktinsskl ligg g gt gang i yggit, mn pcingn af puktinsskln h vil ikk giv s ngn plm. Fjnvam Søng Hvis man ha fulgt m i Søng Ugavis man ikk i tvivl m at ful aktivitt hs Søng Fjnvam, m nt n ygning af t Flisvæk sm skal væ m til at pvam vant fa n gtmisk ing i Spang sm ca g. Vjt ha ikk væt hlt ilt til at gav n til n ca. 4 km ng tansmissinslning sm skal føs fa t gtmisk anlæg i Spang til t ny flisvæk sm yggt v sin af kaftvamvækt. Dn. 16. spt. va jsgil på t nm yggi hv 2 st kl løftt på ps - vægt tilsammn t

18 t 18 tn. Kln skal hvis alt gå ft pnn pump CO2-nutal vamt van unt i fugns aiat føst i D flisfy kl skal hæv tmpatun på n gtmisk ing fa 50 > 80 ga. Invils D vil væ invils af å Flisvækt g Gtmi anlæggt i maj mån. Pnn at vil væ ustanspt fa Spang til Vstmak, så all ha muligh f at s yggin. D vil væ vaskls---- hl øj m avisn! Flis D vil på ålig asis væ ug f tns flis sm Natustylsn vil lv, vil liv tagt stt hnsyn til at tansptn ikk st miljøt. Dt liv måsk n ntal intægt f nmæn, sm m på ykning af pil på ngl af s mak. Slpakn Ja, man kan snat skiv n "slstål histi t kø a u af g ha ikk væt ug f tilskusvam. Lit knas ha væt intil man fant u af n ålig kvalitt af ili va åsagn. Nu t spænn m t ftsætt nå ny tilslutning i Høuphav fæig - m t vil gø n fskl? Evt. hv f tilskusvam. Omking 40 pcnt i Høuphav ha sagt ja til fjnvamtilslutning, man sats på n l fl tilslutning. Fugn få n n gøn ngifm fa slvam g ili. Dt kst n k. at liv tilsluttt hvis man slv k t in anlæg, skal fjnvamn stå f alt pisn k. Man kan gså vælg at tal k. i 10 å. Tansmissinslningn D ajs staig m pjktt hv nt ant sat n unsøgls i gang m hnlik på hva mkstningn vill lø sig til. På initiativ fa Pjkt Z ha væt afhlt t mø m t vt. EUstøttt pjkt. Dt n afgøn fakt at Danfss tilslutt sig g psitiv tilkngivls fa g an. Ovnstån i ha mføt at sammnsat n gupp sm skal s på nt EU-støttn m.m. Husk fjnvam - gnalfsamlingn n. 17. apil kl.19. ag Fjnvam ag Fjnvam t slska fsyn v 1000 lig i ag y. D afhlt gnalfsamling tsag n 22. sptm, hv ny vtægtsæning va på agsn. Eft t føst plæg fa stylsn, til valg sm 42 gik im, lv følgn nyt plæg vtagt. Slskats styls stå af 6 gnalfsamlingsvalgt mlmm, hvaf minst 4 mlmm skal væ anlshav. Gupp 2 sm 42 un, skal vælg 2 mlmm til slskats styls. F ligfningn 42 følgn gæln: 42 upg/vælg 1 mlm til slskats styls. Kmmunn upg t stylssmlm. Slskat vil hft stå af 7 mlmm I 15 å Eik Ticht ha vatagt, føst ag ligfning, g nu 42, ha ag Fjnvam løn nvt lningsnættt i gan, så vi i ag hlt "fmm i skn". Dt ca. 20% vamta på lningn, inn t nå u til fugn.

19 Dt ny slfanganlæg kø nu gt, ft lit ålig stat. Slfangn lv 20% af vamn i ag, igtig fint. Fhanlingn m fjnvam til Højmakn gå i gang i nvm. Aflingn sm nu ha gas, hå at kan uskift gasfyt, sm f y i vlighlls, m fjnvam. DEN OVERORDNEDE ANTENNE- FORENING (DOA) I DOA ha vi ajt m pgamm, HD tv, ny kntakt m Stfa g stø muligh f slv at sammnsætt sin tv pakk. Pgampakkn f 2012 liv næstn sm i å. Vi ha fjnt Nat. G Wil. TV2 Danmak fliv i pakk 1, tt ty at pakk 1 få n stø stigning. Pisn f 2012 Søng liv ca. p. mån. f pakk 1: 90,- k., f pakk 2: 375,- k. p mån. Vi i gang m at fhanl pis g tilhøsfhl m Stfa f øvig må i kmmunn. Følgn ha stylsn ylig ajt m: Vi ha haft mø m pgamm samt m fl HD pgamm. Vi ha haft 6 stylssmø i åts lø samt ltagt i mø m å Stfa, i favitguppn ha væt 10 mø, g fl unvjs. D st øftls ha væt: DOA Lkal TV: Æns til DOA Inf g læggs ikt un DOA s styls. SAMAREJDET MED STOFA. Nuvæn aftal m Stfa: Zapt, v ny aftal m ks g ktafgift. Kø af zapt pis intil k. 395,00 Ktafgift halv pis. n slv pakk ha nu 85 pgamm. Fmtins uvikling Ovgangn til igitalising af all kanal Ovgang til mpg2/mpg4 p Dt igital spjl. Uygning af fiast Ø stuktu Døftls af Antnnns vntull umlls af DOA g vgangs løsning m Stfa. Ny kntakt m Stfa. DLTV h nu DOA Inf: Vi vil gn takk stylsn f t aj, sm n ha uføt i DOA Lkal TV. Pgampis Pgampakk 1 Pgampakk 2 Søng 853,- k. åligt k. åligt + Egnsun Dyøl 1.066,- k. åligt k. åligt (DOG) ag 1.081,- k. åligt k. åligt DOAs Infkanal Dn 8. cm 2010, slutt DOA Lkal-tv på n kstainæ gnalfsamling at nlægg fningn, a nu tagt tiltag til, at i Søng kmmun lvt pttt n lkal fning, Søng Lkal-tv (SLTV), sm ønsk at v lkalt tv i kmmunn. Og så va navnt DOA Lkal-tv misvisn, a alig fa DOAs si ha væt tal m at usn igtigt tv på kanaln. DOA Lkal-tv lv stiftt 25. maj 1993 sm DOA s nyhskanal til fningns antnnfning. Nyhn lvt pæsntt i fm af tkst-tv g kauslill fm til 2006, hv DOA slutt at uvi nyhsækningn v gså at ptt n hjmmsi, 19 t

20 t 20 All aktiv g aktivitt nu flyttt v i DOA, g kanaln ha skiftt navn til DOA Inf. D ikk skt æning i nyhsækningn, g t staig Tn A. Sønsn, sty kanaln, mn nu sm aktø / wmast m fnc til DOA s styls. På DOA s hjmmsi g på Infkanaln pimæt lvt plyst m pøvkanaln g DOA s pgamuu samt væsntlig nyh fa Stfa. D ca søgn på hjmmsin m månn, svan til ca søg m åt. U v nyhsfmilingn til antnnfningn still DOA gså Infkanaln til åigh f Søng Lkal-TV m lkal ptag g 2 Mia, sm i hånlsæsnn v ptag fa SønjyskE s hånlkamp. Fmtin vil vis m kanaln gså kan ingå sm n l af kmmunns nyhsinfmatin vt. m ækning af yåsmø g /ll yns hanln g hvvsviksmhn i måt. ill på Infkanaln Ingn "kauslill" un Kim ntzn. D snat ingn st i DOAs fsyningsmå, ikk lvt ækkt in. Da Kim lsk ufing g ny i, man vlkmmn til at skiv til DOA Inf, hvis må nnu ikk lvt ækkt, så vil vi s på t. Vi vil hfa sig mang tak til Kim f nn insats. taling til ftgafn ikk, mn vi ha n taitin f at giv n miag u i yn, hvilkt gså vil liv gjt i Søng Lkal-TV (SLTV): Ha nu statt sin usnls. Søng Lkal-TV sn fm gang m agn, kl. 15, 17, 19, 21 g 23. Usnlsn kan ss på DOAs infmatinskanal, sm Stfa lv signal til i Søng, ag, Egnsun, Dyøl, Nyøl / Vst Sttup, Høup / Høuphav g Guup. Usnlsn skift hv ug. Vi ha aftalt n pøvti m Sønjysk TV, hv kan sn i lig tim m nt ant upluk fa SønjyskE hånl. Eftlys fivillig E ngn, sm gn vil v Søng Lkal-TVs hjmmsi, så mø p til t ugntlig aktinsmø, sm hls hv manag kl. 19 i Lkal-TVs lkal på Nø Havnga 82 i Søng. Vil u v TV, u gså mgt vlkmmn til at puc små kt nyhs - /fakta - g infmatinsinsg til i føst mgang vs ugntlig usnls. SLTV vil fsøg at tal 2 puktinshl m følgn ansvasmå: Dt fficill Søng (insg m kmmunn, yå, uannlssinstitutin, hvvsliv m.v.) g t ufficill Søng (insg m fning, kultu, spt m.v.) Ha u lyst til at lægg t pa tim p. ug i vnstån - vi giv slvfølglig unvisning g vjlning - u vlkmmn til at skiv til 8. ks H ngl af ting vi pt. aj m i 8. ks.vi pøv at aj sammn m vs naks. Vi ha j samm plm. Pgam f fælls kspæsntantmø f 7. g 8. ks: Hva kan t ks samaj m fmv? Hv fælls intssmå på

21 stylsn samlt v pæsntantskasmøt i fningns møsal tvæs af ksgænsn? Hva still vi p m mkatit g kan vi læ ngt af hinann? Hvan kan t ks styk s synligh i L? Hvan kan maksføingn af almn lig styks ( salg i uljningn, fælls pnting, imag m.v.?) Hvan nå kspæsntantskan u i ksn, så all mlmm inags? E sælig fælls fhl f hhv. n vstlig g østlig l af ksn? Åts kswknknfnc n 28. g 29. kt lv i 2011 afhlt på Tinity i Ficia. I å va hvtmat: aning, maksføing g synligh, hv L s fman Pall Aamsn talt m L- Danmaks Almn lig g vjn hn im at gø L til n mn intssganisatin. Raktø Cus Møll Jnsn fa Jysk Vstkystn, km m sin mning g hlning til hvan ligganisatinn kan liv m intssant f min. D va wkshps m, hvan man kan få ftalt mang g histi fa ligmån. En ann wkshp kigg på hvan maksføing g øgt synligh kan unstøtt uljningn, é hv t m ll min svæt. Dn sist wkshp kigg på aning af ligmån, g hva man kan gø f at æn ligmåts imag. Psnalsin Hinz Fig ha valgt at gå på ftløn fa 1. apil Ligls ha Main Chistnsn valgt at gå på pnsin fa 1. apil Ina jning ha valgt at gå på pnsin fa n 9. nvm Rt Schumach ansat sm jnmsfunktinæ i må 3 fa 1. mats Tim Øng stat sm løsaj i 42 p. 25. juli g nu ftfølgn lvt fastansat sm jnmsfunktinæ p. 1. nvm Vi ønsk afgå maj hl g lykk i fmtin g y all ny maj i fningn vlkmmn. Vi hå fal gt til i fningn, g at n vil tag gt im m. Fmtin Hva fmtin y på, kan væ mang u på. F vs vkmmn vs hvpgav staig at pfø, nv g ulj lig. Opføls g uljning af ny lig ha vi haft hl m, ll s hll sig, at vi ha væt igtig ygtig til at hav n tt va til n tt pis. Dtt slvfølglig n kus vi ønsk at ftsætt, mn vi skal væ mgt pmæksmm på maksvilkå. H skal vi følg uviklingn i, hvls t gå m at ulj v nuvæn lig. E t svæt at ulj lign ll gå a sm vamt ø? 21 t

Nr. 2 september 2011 67. årgang

Nr. 2 september 2011 67. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere