Info. Thorvaldsens Museum ARKEN. Vikingeskibsmuseet. Nikolaj Kunsthal. Arbejdermuseet. Københavns Museum. Experimentarium.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Info. Thorvaldsens Museum ARKEN. Vikingeskibsmuseet. Nikolaj Kunsthal. Arbejdermuseet. Københavns Museum. Experimentarium."

Transkript

1 Thorvaldsens Museum ARKEN Vikingeskibsmuseet Nikolaj Kunsthal Arbejdermuseet Københavns Museum # 8 august 2011 Info SKOLETJENESTEN S UNDERVISN I N G STILBUD U N G D O M S U D D A N N E L S E R SKO L EÅRET / 1 2 Experimentarium Nationalmuseet Dansk Arkitektur Center Ny Carlsberg Glyptotek DR Symfoni Orkestret Kulturcentret Assistens GeoCenter Møns Klint Gl Holtegaard Zoologisk Have Statens Museum for Kunst Mute Comp. Physical Theatre KØS Museum for kunst i det offentlige rum Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot Designmuseum Danmark Statens Forsvarshistoriske Museum Orlogsmuseet Tøjhusmuseet Danmarks Tekniske Universitet

2 TIL LÆSERNE Skoletjenestens undervisningstilbud til ungdomsuddannelser omfatter først og fremmest det almene gymnasium (stx) og hf, men i de seneste år er der i stigende grad tilrettelagt tilbud, der henvender sig bredt til de gymnasiale uddannelser, og især er der nye tilbud til htx. De gymnasiale uddannelser har altid været en central målgruppe i Skoletjenestens virke, og nye og gamle tilbud tilrettelægges i et samspil mellem de gældende læreplaner m.v. og de særlige muligheder for at inddrage en anden og supplerende faglighed og oplevelse, som et besøg i de autentiske læringsmiljøer giver. Et eksempel på, at de gymnasiale uddannelser er i fokus i udviklingsarbejdet, er de mange nye tiltag, som Skoletjenesten Statens Naturhistoriske Museum har stået for i de sidste to år. Det målrettede arbejde har både resulteret i en bred vifte af aktivitetstilbud og et stort besøg. På Københavns Museum har en helt ny profil på museet med nye måder at skabe nutidige udstillinger på givet grundlag for at skabe nye læringsressourcer, blandt andet med inddragelse af ny teknologi i undervisningen. Interaktive læringsrum indgår også i udstillingerne Europa! på Nationalmuseet og Yinka Shonibare på Designmuseum, som samtidig hver især omhandler centrale temaer. På de følgende sider giver vi et kort overblik over det kommende skoleårs undervisningstilbud. En nærmere beskrivelse kan læses på og yderligere oplysninger kan desuden altid fås ved direkte henvendelse til Skoletjenestens medarbejdere på de enkelte museer og kulturinstitutioner. Kulturinstitutionerne er levende og dynamiske, og vi udvikler derfor hele tiden nye undervisningsaktiviteter følg med på hjemmesiden og via Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev! Info # 8, august 2011 Skoletjenesten 2011 Oplag: ISSN: Skoletjenesten Artillerivej 126, 5. sal 2300 København S Tlf.: Poul Vestergaard, Leder af Skoletjenesten Redaktion: Pia Justesen og Poul Vestergaard (ansv.). Layout: Marianne Bisballe/Skoletjenesten. Tryk: Kailow Graphic. Forsidefoto: Københavns Museum. Bagsidefoto: Lars Skaaning. Thorvaldsens Museum. Der tages forbehold for trykfejl og evt. prisændringer. Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster og en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder. INDHOLD KULTURHISTORIE Europa! 3 Nationalmuseet 5 Arbejdermuseet 10 Bakkehusmuseet 11 Danmarks Tekniske Museum 11 Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot 12 Karen Blixen Museet 14 Kulturcentret Assistens 14 Københavns Museum storbyen, identiteter og nærvær 15 Københavns Museum 17 DieselHouse 18 Medicinsk Museion 19 Brede Værk 19 Frilandsmuseet 20 Politihistorisk Museum 20 Orlogsmuseet 20 Tøjhusmuseet 20 Teatermuseet i Hofteatret 21 Vikingeskibsmuseet 21 NATURVIDENSKAB Esrum Kloster & Møllegård 22 Experimentarium 22 GeoCenter Møns Klint 23 Tivoli 23 Danmarks Akvarium 24 Danmarks Tekniske Universitet 24 Nye tider nye tiltag 25 Botanisk Have 26 Geologisk Museum 26 Zoologisk Museum 26 Zoologisk Have 27 KUNST ARKITEKTUR DESIGN ARKEN Museum for Moderne Kunst 28 Dansk Arkitektur Center 29 Davids Samling 30 Den Frie Udstillingsbygning 31 Den Hirschsprungske Samling 32 Yinka Shonibare 33 Designmuseum Danmark 34 Gl Holtegaard 35 KØS Museum for kunst i det offentlige rum 36 Louisiana Museum for Moderne Kunst 37 Museet for Samtidskunst 38 Ny Carlsberg Glyptotek 38 Nikolaj Kunsthal 39 Ordrupgaard 40 Statens Museum for Kunst 40 Thorvaldsens Museum 44 MUSIK TEATER DANS Verdensmusikbanken.dk 45 Figura 45 DR SymfoniOrkestret 45 Mute Comp. Physical Theatre 45 Det Kongelige Teater 46

3 Europa! Særudstilling på Nationalmuseet, 6. januar 3. juni 2012 af vibeke mader, skoletjenesten nationalmuseet Europas historie og relationer til omverdenen gennem år er temaet for Nationalmuseet næste store særudstilling, der åbner for publikum den 6. januar Udstillingen viser et langt forløb over år, hvor udvalgte genstande viser snit af Europas historie, og hvordan idéen om Europa er blevet knyttet til forskellige betydningsbærende fænomener som kristendom, den videnskabelige revolution, forskellige styreformer, demokrati, kapitalisme og menneskerettigheder. Udstillingen omhandler 9 nedslag i Europas historie, som viser de muligheder og brud, der har været med til at forme Europas historie i et konstant samspil med omverdenen fra antikken til det 20. århundredes ødelæggende krige og ideologiske kampe og et Europa i globaliseringens tegn. De 9 nedslag er konstrueret således, at europæisk kultur og andre kulturer fra samme periode modstilles. Her undersøges bl.a. den indflydelse, den arabiske højkultur har haft på middelalderens samfund, men også, hvordan det middelalderlige samfund forstod at anvende disse bidrag, og hvordan ændrede politiske og økonomiske strukturer skabte grundlaget for Europas store ekspansion, der fandt sted i årene. Her underlagde de europæiske stater sig store dele af verden og opbyggede et globalt hegemoni, som gennem de herskende magtstrukturer kom til udtryk i senere tiders kolonisering og imperialisme. Indadtil var Europa i 1700-årene europa bortført af zeus i skikkelse af en tyr, potteskår. foto: nationalmuseet. Kulturhistorie Læs mere på 3

4 præget af store politiske omvæltninger, hvor idéer om universelle værdier som menneskerettigheder og en retsstat skabte et samfund, hvor nye sociale grupper kom til orde og kunne formulere en anden politisk dagsorden. Europa skabte fra 1500-tallet en verdensmagt, hvor europæiske værdier fik en fremtrædende betydning; men med krigene i og bryder Europas verdensmagt sammen og bliver udfordret af nye magter, der har taget moderniteten til sig. Et underliggende tema og spørgsmål gennem udstillingen er: Hvad er Europa: En idé, en konstruktion? Findes der en fælles europæisk identitet? Hvordan forstås europæisk identitet? Idéer om Europa stammer fra græsk kultur, fik blivende betydning i middelalderen og hviler i dag på forestillinger om samhørighed og forskelle og på fælles erfaringer fra fortiden og forestillinger om fremtiden. Begrebet europæisk identitet forbindes i dag med konkrete politiske sammenhænge og knytter sig til forestillinger om modernitet og rationalitet, men har været under konstant forhandling og konstruktion i de forskellige historiske perioder i mødet med kulturer uden for Europa. Europæisk identitet har ofte historisk set udkrystalliseret sig i opposition til en ikke-europæisk anden, som afrikanere, asiater og muslimer, og står derfor over for nye kolossale ydre udfordringer fra andre aktører i verden, der ikke længere anerkender en europæisk eller vestlig dominans. Digital læring med fokus på demokrati og europæisk identitet Temaer i undervisningen fokuserer på begreberne demokrati, europæisk identitet og et kronologiforløb, og selve undervisningen ved besøget er organiseret som en workshop med mobil læring og som omvisninger i udstillingen. Workshoppen Vejen til demokrati har til formål at analysere demokratibegrebet i europæisk historie og afsøge begrebets ændrede betydning gennem udvalgte punktnedslag. Eleverne arbejder i udstillingen med ipods og samler data til en fælles produktion, der bliver uploadet til Nationalmuseets netværk og vises på en storskærm i udstillingen. Formål: At give eleverne en stemme i udstillingen. Temaet Hvad er europæisk identitet? undersøger, hvad en sådan identitet består af, og hvor den historisk stammer fra, og Historiens gang periodisering til diskussion tager med udgangspunkt i Europa-udstillingen diskussionen op om, hvilke historiesyn der ligger til grund for de historiske perioders betegnelser. Tilbuddet er særligt velegnet til det obligatoriske kronologiforløb i 3. g, men alle tilbuddene passer til langt det meste af historiefagets kernestof og arbejder med en tæt inddragelse af eleverne i omvisningerne. videnskabelige nybrud. ur med armillarsfære, der viser en model af universet. foto: nationalmuseet. 4 Læs mere på Kulturhistorie

5 NATIONALMUSEET Frederiksholms Kanal København K Tlf , kl SÆRUDSTILLING Hvad er europæisk identitet? 17. januar 25. maj 2012 Diskussionen om en særlig europæisk identitet er aktuel med en stadig stigende integration i det europæiske samarbejde. Hvad består en sådan identitet af, og hvor stammer den historisk fra? Historiens gang periodisering til diskussion 17. januar 25. maj 2012 Hvorfor er der uenighed om, hvornår perioder starter og slutter? Vores inddeling af historien er udtryk for, hvilke begivenheder vi ser som afgørende elementer for at forstå os selv og vores nutid. Vejen mod demokrati workshop med mobil læring 17. januar 25. maj 2012 Workshoppen sigter på at analysere demokratibegrebet i europæisk historie fra antikken til det 20. århundrede og afsøge begrebets ændredede betydningslag gennem tiden. 2 t. / 600 kr. DANMARKS OLDTID Danmarks tilblivelse Få en introduktion til Danmarks oldtid gennem nogle af de mest spektakulære fund fra rensdyrjægerne til de første kristne vikinger. MIDDELALDER OG RENÆSSANCE Fra vikingetid til middelalder et kort kronologiforløb Harald Blåtands dåb i o. 965 blev begyndelsen på en række markante religiøse, mentale, sociale og politiske ændringer, der på sigt integrerede Danmark i den vesteuropæiske kultur. Dagligliv i renæssancen Renæssancen er en periode, som banede vejen for et nyt verdensbillede, ny videnskab og nye måder at leve på. Verden blev større, og det satte skub i en dynamisk udvikling. Troens billeder Kirkens kunst var en integreret og uundværlig del af den kristne forkyndelse. Fra hvælvinger, malerier og gyldne altre fortaltes Bibelens historier til den ofte analfabetiske menighed. Perioden fra 1536 til 1660 brud og kontinuitet Tiden fra 1536 til 1660 bød bl.a. på reformationen, sociale omvæltninger, religionskrige og en ny samfundsstruktur. Temaet fokuserer på periodens samfundsmæssige forandringer. portræt af luther. foto: nationalmuseet. Reformationen 1536 religion, politik og krig I 1517 slog Luther sine teser op i Wittenberg. Det blev starten på en reformbevægelse, der førte til dannelsen af de protestantiske kirker i Nordeuropa. armillarsfære, model af universet. foto: nationalmuseet. Renæssancens naturvidenskabelige revolution Vi gennemgår tallets videnskabshistorie, hvor nye metoder levede side om side med den magiske praksis. Der perspektiveres til nutidens evidensbaserede forskning. uroksen. foto: nationalmuseet. Kulturhistorie Læs mere på 5

6 Drømme om universet skiftet fra det geo- til det heliocentriske verdensbillede Et undervisningstilbud, hvor rollespil, fysikforsøg, kulturhistoriske kilder, genstande og it er ingredienserne i et tværfagligt dynamisk historie/fysik-forløb, der kræver elevernes aktive deltagelse. 3 t. / 950 kr. Mellem stjerner og planeter et digitalt læringsspil Skoletjenesten og Nationalmuseet har udviklet et tværfagligt læringsspil om skiftet fra det geocentriske til det heliocentriske verdenbillede rettet mod historie og fysik. DANMARKSHISTORIER Enevældens Danmark I 1660 blev enevælden indført i Danmark ved et statskup. Hør om enevælden som magtsystem og om et samfund inddelt i stænder. Oplysningstiden og det galante 1700-tal Oplysningstiden var præget af enevælde, en magtfuld kirke og et brutalt retssystem, men den var også præget af oplysningsfilosoffer og et borgerskab, der satte samfund, religion og videnskab til debat. Det moderne bryder igennem Grundloven af 1849 lagde med sin begrænsede valgret op til et nyt og demokratisk samfund. Undervisningen tager udgangspunkt i emner som folk, demokrati, industrialisering og fremskridtstro. Danmark i det 20. århundrede Undervisningen handler om opbygningen af det danske velfærdssamfund. Fra de visionære tanker omkring år 1900, over krisen i 1930 erne til tiden efter 2. verdenskrig. Danmark i mellemkrigstiden De brølende 1920 eres sorgløshed blev afløst af 1930 ernes krisetider. Det var også i denne periode, at de første spadestik til det velfærdssamfund, vi kender i dag, blev taget. Historiens lange linier En hurtig indføring i centrale begivenheder, hændelser og fænomener i de seneste 350 års Danmarkshistorie, krydret med små historier om det levede liv. Lige køn? I 1909 stemte danske kvinder for første gang ved et valg. Hvad betød det, at kvinder fik stemmeret? På omvisningen ses på kvinders stilling i samfundet, og der diskuteres ligestilling førhen og nu. KLUNKEHJEMMET Borgerskab i plys og klunker Omvisningen belyser alle sider af denne enestående lejlighed, både de rum, hvor familiens gæster kom, og de områder, hvor kun herskab og tjenestefolk satte deres ben. Der tegnes et indgående billede af hverdagen i et borgerskabshjem omkring år 1900 samt tidens boligindretning og modestil. Der lægges vægt på at vise forskelle mellem kvindens og mandens verden. En god baggrund for at arbejde videre med et tema som f.eks. sædelighedsfejden. 2 x 1 t. / 500 kr. Ved klasser over 30 personer inkl. lærer kan ekstra hold bestilles til 250 kr. 3 x 1 t. / 750 kr. Guldalderens Danmark Undervisningen giver et indblik i perioden samt i de mange nye opfindelser, opdagelser og idéer, som prægede tiden. familiebillede malet af emilius bærentzen. foto: nationalmuseet. 6 Læs mere på Kulturhistorie

7 ETNOGRAFISK SAMLING INDIANERE Præcolumbiansk kultur og religion Religion i Sydamerika (Latinamerika) har en række fællestræk. For de mesoamerikanske såvel som de sydamerikanske kulturer gælder det, at de var polyteistiske religioner med mange guder. Præcolumbianske skatte Azteker-, maya- og inkarigerne var velorganiserede stater med en højtudviklet kultur og politiske institutioner. Det illustreres gennem skattefund, keramik og kulturel udveksling. nøjagtige modeller blev hjembragt af knud rasmussen. foto: nationalmuseet. Fangerliv i Grønland Lær om familieliv, bolig, transport, handel, fangst og åndeverden. Se de unikke genstande fra Nationalmuseets grønlandske samlinger, og få en kort indføring i Grønlands historie op til i dag. Natursyn og livssyn hos arktiske folk Eskimoerne levede i en verden fuld af ånder og tabuer. Eleverne får en indføring i det livssyn, hvori sagn og myter fra de arktiske områder indgik, og ser på amuletter, tupilakker m.v. maske i form af solkvinden. foto: nationalmuseet. GRØNLAND På ekspedition til Grønland Modige danskere som Knud Rasmussen har trodset mørket og kulden på lange ekspeditioner for at skaffe oplysninger om Grønlands natur og folk. Hør om rejserne, og se på de hjembragte genstande. ØSTASIEN Made in China Kineserne har opfundet alt fra kompas og fyrværkeri til bogtrykkeri og krudt. I dag produceres mange af de varer, som indgår i vores hverdag, i Riget i Midten. Forlystelseskvarterer og karaoke Hør om den japanske underholdningsindustri fra animationsfilm og avancerede computerspil til gamle traditioner, såsom de hvidmalede geishaer og Noh-teatret. samuraisværd (katana) med lakeret skede fra 1800-tallet. foto: nationalmuseet. Ære og skønhed i Japan Hør om tiden omkring 1600, hvor Japan blev forenet til ét rige. Æreskodekser, skønhedsidealer og populær underholdning i nutidens Japan knytter sig til datidens samuraier og geishaer. Kulturhistorie Læs mere på 7

8 kvindemaske fra dr congo, kaldet en kifwebe. foto: nationalmuseet. AFRIKA Maskens rolle Om masketraditionen i Afrika og dens rolle i forbindelse med overgangsritualer, religiøse og politiske processer. Maskebrugen sættes i en social og politisk sammenhæng med perspektiv til Danmark. Sukker, slaver og skæbner Danskerne skibede engang ca slaver over Atlanten. Tag med på en tværfaglig rejse, og lær om den danske slavehandel, der forandrede mange menneskers liv. Politiske og sociale strukturer i Central- og Vestafrika Vi sætter fokus på den komplekse politiske, religiøse og sociale organisering i Central- og Vestafrika. Undervisningen omhandler blandt andet magiske figurer og statussymbolers essentielle rolle. indbygger i landsbyen sesemi. foto: dorthe nielsen. Løvens fortælling I undervisningsmaterialet Løvens fortælling perspektiveres dansk slavehandel gennem personportrætter fra nutidens Ghana. Læs om livet, drømme og holdninger til slavehandlen blandt efterkommerne. Gratis. RELIGION OG KULTURMØDER Ritualer Hvad er et ritual, og hvilken rolle spiller ritualer for de religiøse og i samfundet? Vi diskuterer dåb, omskæring, begravelse, ligbål, bøn og ofringer i et historisk og ritualteoretisk perspektiv. islams fem søjler, indisk plakat købt på zanzibar. foto: universitetet i bergen. Islam i dag Få en kulturhistorisk introduktion til islams grundlag og mangfoldighed, der kvalificerer eleverne til at deltage i den aktuelle debat. Lærereksemplar af Koranen udleveres gratis. 1½ t. / 425 kr. 8 Læs mere på Kulturhistorie

9 Religion for gymnasieklasser De fem største verdensreligioner, jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme, belyses med fokus på genstande, myter og ritualer. Eleverne prøver dragter og inddrages aktivt gennem dialog. 1½ t. / 425 kr. ANTIKSAMLINGEN Civilisationens fødsel i Den nære Orient Hør om landbrugets opståen, skriftens opfindelse og de første byer i det, der i dag er Mellemøsten, og hvordan stormagter kendt fra Bibelen kæmpede indbyrdes om jord, handelsret og ressourcer. odysseus undslipper kyklopen under maven på et får. foto: nationalmuseet. Da kultur og litteratur blev til billeder Det antikke græske billedsprog afspejlede både mytologi og samfundsforhold. Vi ser, hvordan litteraturen kommunikeredes ud til folket gennem billeder, og hvad de betød for den græske selvopfattelse. Ørnen og korset Romerriget på Jesu tid Hør om livet i Romerrigets østlige del på Jesu tid. Vi følger kristendommens begyndelse igennem bibelhistorier og arkæologi. I Osiris rige Vi tager på rejse til Dødsriget, hvor Osiris hersker. I Antiksamlingen findes gravudstyr, der går over 4000 år tilbage. Genstandene fortæller om ægypternes forestillinger om livet efter døden. alexander d. store vist med vædderhorn. foto: nationalmuseet. Propaganda i Antikken Billedernes magt i antikken. Hvordan magthaverne markerede sig, og hvordan kunst og dagligdags genstande gav udtryk for politiske omstændigheder i Grækenland og Rom. Det romerske verdensrige Følg Roms udvikling til verdensrige, og fra republik til kejserdømme. Mød den romerske borger i Rom og i rigets provinser, og oplev, hvordan også Danmark havde kontakt med romerne. prisamfora, der viser den vundne sportsgren. foto: nationalmuseet. Hurtigere, højere, stærkere sport i antikken Om sport i antikkens Grækenland og de olympiske lege i oldtid og nutid. kopi af græske stemmehjul. foto: nationalmuseet. Demokratiets vugge livet i den græske bystat Vi ser på forskellen mellem athenernes og vor tids demokrati. Hvordan artede livet sig for bystatens indbyggere? Når kulturer mødes på rejse omkring Middelhavet Tag med på rejse omkring Middelhavet. Vi besøger Ægypten, Grækenland, etruskerne og Rom og ser på fællestræk i kulturerne i kunst, religion og gravskikke. 1½ t. / 425 kr. NATIONALMUSEET Bestilling: Tlf , kl Kulturhistorie Læs mere på 9

10 ARBEJDERMUSEET Rømersgade København K Tlf , mandag-torsdag kl John Kørner: Kvinder til salg 1. september 20. december 2011 Ud fra John Kørners nymalede værker sættes der fokus på den sexhandel, der foregår med udenlandske kvinder i Danmark. Forløbet illlustrerer, hvordan kunsten kan kommentere og debattere et aktuelt problem. 1 t. / 200 kr. Familien Sørensen Hvordan formede hverdagslivet sig hos arbejderklassen omkring år 1900? Forløbet fokuserer på arbejderfamiliens hverdag, kønsmoral, forholdet til religion samt bolig- og arbejdsforhold. 1 t. / 200 kr. john kørner: kvinder til salg. john kørner. Industriarbejdet De sidste 150 år har industrien gennemgået en udviklingsproces fra håndværk til IT-styrede produktioner. Undervejs har industrien og industriarbejderne gensidigt påvirket hinanden i processen. 1 t. / 200 kr. Kold krig ideologiernes kamp Hvordan forsøgte øst og vest at påvirke danskerne i 1950 erne? Og fik den kolde krig indflydelse på hverdagslivet, som det formede sig i 1950 ernes Danmark? 1 t. / 200 kr. Byvandring: Kampen for demokratiet: Byvandringen formidler den politiske kamp, der foregik mellem Socialdemokratiet, Ventre og Højre i tiden. Faglige oplæg og øvelser giver eleverne et indblik i tidens begreber og begivenheder. Ca. 2 t. / 500 kr. Byvandring: Slaget på Fælleden Nørrebro, stenkast og sammenstød mellem civile og myndigheder. Slaget på Fælleden tager eleverne tilbage til 1870 ernes Nørrebro, hvor den spirende arbejderbevægelse slår rødder i brokvarteret. Ca. 2 t. / 500 kr. strejkemøde i festsalen foto: arbejdermuseet. 10 Læs mere på Kulturhistorie

11 BAKKEHUSMUSEET Rahbeks Allé Frederiksberg C Tlf portræt af adam oehlenschläger. foto: stuart mcintyre. Oplysningstiden og romantikken i Danmark Med udgangspunkt i ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbeks hjem i Bakkehuset beskrives dansk kulturliv i perioden Begreber som oplysningstiden, romantikken og guldalderen vil blive belyst. 1 t. / 1 kr. pr. elev. DANMARKS TEKNISKE MUSEUM Fabriksvej Helsingør Tlf Myter og sandheder Ellehammers flyforsøg i 1906 Hjemmeside bygget op omkring Ellehammers påstand Jeg fløj og en diskussion af begrebet flyvning. e-museum.dk/ Den industrielle revolution Dampmaskinen indvarsler en ny æra med industrielle teknologier. 50 min. / 250 kr. foto: danmarks tekniske museum. Innovation Med afsæt i Joseph A. Schumpeters klassiske skelnen mellem invention, innovation og diffusion udbydes undervisning i museets omfattende samling. 50 min. / 250 kr. Energikrisen på mobil Tag tilbage og ændr historien det er din egen fremtid, der er på spil. Du skal få fremtidens biler til at køre! 1½ t. / 250 kr. illustration: ignacio peña. Tilmeld dig Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev på udsendes hver måned med sidste NYT! Kulturhistorie Læs mere på 11

12 DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM PÅ FREDERIKSBORG SLOT Frederiksborg Slot 3400 Hillerød Tlf , kl danmark, 2009, malet af peter carlsen. foto: kitt weis. Christian 4.s Frederiksborg renæssanceslot og kongespejl 1. april 30. september Christian 4.s Frederiksborg Slot blev opført og dekoreret efter renæssancens principper. Tag med på opdagelse i renæssancens symbolik, og hør, hvordan slottet var en spejling af kongens magt og rigdom. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Fra kongebolig til museum Oplev Christian 4.s pragtfulde renæssanceslot, og hør om slottets tid som kongebolig samt om branden, der førte til oprettelsen af museet, hvor Danmarkshistorien fra 1500 til i dag fortælles. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Christian 4. Christian 4.s tid opleves gennem renæssanceslottet og de store pragtrum fra hans tid. Portrætter og historiemalerier belyser vigtige faser og begivenheder i Christian 4.s liv. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Historiemaleriet Historiemalerierne indbyder til spændende fortællinger om historiske begivenheder. Samtidig giver de mulighed for analyse og kildekritiske studier, da de ofte er malet, længe efter begivenheden fandt sted. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Leonora Christina og Danmarks største landsforræder Historien om Leonora Christinas fangenskab i Blåtårn og selvbiografien Jammersminde er en vigtig del af Danmarks historie og kultur. På Det Nationalhistoriske Museum kan eleverne opleve begge dele. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Portrættets historie Oplev Danmarks største portrætsamling af markante danskere fra 1500 til i dag. Hør om portrætternes iscenesættelse for de forskellige samfundslag og om portrættets stilmæssige udvikling fra renæssancen til i dag. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Kongemagtens historie Hør om kongemagtens udvikling fra Christian 1. til dronning Margrethe. Der fortælles om forskellige styreformer samt om ændringer i kongernes rolle og selvopfattelse. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Audienssalen og den enevældige kongemagts forherligelse Den prægtige Audienssal i tallets barokstil giver et unikt indblik i en enevældig monarks iscenesættelse af sig selv som en sejrrig feltherre med slægtens ret til tronen og arvefølgen sikret. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Oplyst enevælde Den oplyste enevælde omfatter bl.a. den dramatiske historie om Christian 7.s sindssygdom og hans livlæge Struensee, der tog magten og var dronningens elsker, indtil han blev arresteret og henrettet. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. 12 Læs mere på Kulturhistorie

13 Enevælden på Frederiksborg Enevældens kroningskirke og Audienssalen beskrives sammen med portrætter af hovedpersonerne ved enevældens indførelse og historiemalerier om svenskekrigene og arvehyldningen t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Besættelsen og krigen i kunsten Gennem museets billeder behandles efterkrigstidens fortolkninger af besættelsen, hvor splittelsen mellem samarbejdspolitikerne og modstandsbevægelsen spillede en central rolle. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. De lange linjer i Danmarkshistorien Oplev de lange udviklingslinjer i Danmarkshistorien fra o til i dag gennem portrætter, historiemalerier, møbler og kunstgenstande, og vælg selv, om temaet skal være historie eller kunst. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Guldalderen Gennem slagbilleder og portrætter af de betydeligste personligheder behandles de dramatiske Englandskrige og den efterfølgende kunstneriske og videnskabelige blomstringsperiode. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Reformationen Reformationstiden i Danmark var præget af kampen mellem katolicisme og protestantisme. Oplev periodens hovedpersoner som Hans Tavsen og Christian 3., og se den første Bibel på dansk fra t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Danmark i det 20. århundrede Danmarks udvikling skildres ved portrætter af markante danskere og historiemalerier af vigtige begivenheder. Portrætterne viser alle samfundslag og belyser de vigtigste ismer i epokens portrætkunst. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. en konditor foto: august sander. die photographische sammlung/sk stiftung kultur, cologne. De slesvigske krige og genforeningen De slesvigske krige og genforeningen er skildret i kunsten, så man både får indtryk af krigenes gang og af de nationale myter om ånden fra 48 og 1864, der har formet den danske identitet. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Demokratiets indførelse Junigrundloven omhandler perioden omkring afskaffelsen af den enevældige statsform i 1849, hvor Danmark fik folkestyre, hvilket bl.a. illustreres ved Constantin Hansens maleri af grundlovsfædrene. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Fra kaos til kosmos Med fokus på Danmarkshistoriens største videnskabsmænd fortælles via museets genstande verdensbilledets historie gennem 500 år samt den betydning, danske videnskabsmænd har haft for udviklingen. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. detalje fra den grundlovgivende rigsforsamling, malet af constantin hansen foto: lennart larsen. DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM PÅ FREDERIKSBORG SLOT Bestilling: Tlf , kl Kulturhistorie Læs mere på 13

14 KAREN BLIXEN MUSEET Rungsted Strandvej Rungsted Kyst Tlf KULTURCENTRET ASSISTENS Assistens Kirkegård Kapelvej 4, 2200 København N Tlf Lad latteren rulle på gravens rand NYHED Lad latteren rulle med latterinstruktør Hanne Siboni. Latterkursus giver glæde og energi. Med en række øvelser igangsættes latteren helt uden årsag. 1 t. / 750 kr. foto: kulturcentret assistens. karen blixens skrivemaskine. foto: erica lennard, Kreativ skrivning Ved at læse og analysere Blixens tekster afprøver vi forskellige skriveøvelser, der styrker elevernes iagttagelsesevne og sproglige bevidsthed. 1½ t. / 775 kr. Skræddersyet undervisning Vi tager gerne udgangspunkt i en specifik tekst af Karen Blixen, som klassen har læst, f.eks. fra kanonen. 1 t. 550 kr. / 1½ t. 775 kr. Tilmeld dig Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev på udsendes hver måned med sidste NYT! LÆRERKURSUS Latterkursus lad latteren rulle på gravens rand Tag hele lærerværelset med på latterkursus. Latter øger velværen og er en fantastisk måde at slippe tøjlerne løs sammen på. En metode til sammen med kollegerne at få overskud og energi i hverdagen. Alle undervisere kr. Da naturen blev moderne Naturen er ikke til at komme udenom! I 1700-tallet ændredes vores opfattelse af naturen, og forholdet mellem menneske og natur blev anderledes. Naturen blev læremester for ånd, kultur og samfund. 1½ t. / 500 kr. foto: kulturcentret assistens. Indimellem tænker man jo på døden Forløbet giver indsigt i forskellige tiders, kulturers og konkrete steders sætten ord og billeder på døden. 1½ t. / 500 kr. Digterruten Fortællinger om forfattere og digtere, som ligger begravet på Assistens Kirkegård. Blandt andre H.C. Andersen, Michael Strunge, Dan Turèll, Søren Kierkegaard og mange flere. 1½ t. / 500 kr. Ånden i naturen Hvad er egentlig naturvidenskab? På Assistens Kirkegård ligger mange af de naturvidenskabsmænd, hos hvem ånds- og naturvidenskab udgjorde et sammenhængende hele. 1½ t. / 500 kr. Den fortællende have En kirkegård er en have med de døde, men anlagt for de levende. 1½ t. / 500 kr. 14 Læs mere på Kulturhistorie

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2008-09 Foto: SMK Foto 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2010: Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Margit

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. PROGRAM EFteRår 2010

Folkeuniversitetet i København. PROGRAM EFteRår 2010 Folkeuniversitetet i København PROGRAM EFteRår 2010 Folkeuniversitetet i København, 2010 Omslag og grafisk tilrettelægning: Rikke Marie Nielsen Trykt hos Rosendahl-Schultz Grafisk A/S, 2010 Illustrationerne

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Program EftErår 2014. Folkeuniversitetet i københavn. Folkeuniversitetet er... ... en verden af viden. ... overalt i københavn. ...

Program EftErår 2014. Folkeuniversitetet i københavn. Folkeuniversitetet er... ... en verden af viden. ... overalt i københavn. ... Folkeuniversitetet i københavn Folkeuniversitetet er... Folkeuniversitetet i københavn... en verden af viden Folkeuniversitetet er et tilbud til alle nysgerrige mennesker, som er interesseret i videnskab

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Grundkurser, forelæsninger eller introduktion til videnskaben hvad skal man vælge?

Grundkurser, forelæsninger eller introduktion til videnskaben hvad skal man vælge? Grundkurser, forelæsninger eller introduktion til videnskaben hvad skal man vælge? I kataloget, som du sidder med i hånden, er der 300 forskellige hold, du kan melde dig til. Men hvad skal man nu vælge?

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? På Gefion Gymnasium er alle elever vigtige medspillere i vores fælles projekt: at skabe et inspirerende og udfordrende studiemiljø i hjertet af København med plads til både

Læs mere

Program efterår 2015. www.fukbh.dk

Program efterår 2015. www.fukbh.dk Folkeuniversitetet i København Program efterår 2015 www.fukbh.dk Fra Tallinn til Tashkent: De postsovjetiske rum Hold 1100: Lørdag den 21. november kl. 9.30-15.30 Ved cand.mag. Rikke Helms, cand.mag. Karsten

Læs mere

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg MUSEET BAG FACADEN Rikke Rosenberg HVAD ER ET MUSEUM? Museer kan ses som samfundets kollektive hukommelsesrum og erfaringsrum. Museer indsamler, formidler og udstiller genstande fra forskellige tider og

Læs mere

viden GRATIS NYHED i bevægelse MØD DETTE EFTERÅR BL.A. LOFkurser.dk

viden GRATIS NYHED i bevægelse MØD DETTE EFTERÅR BL.A. LOFkurser.dk LOFkurser.dk viden EFTERÅR 2015 i bevægelse MØD DETTE EFTERÅR BL.A. Bonderøven Ellen Hillingsø Lykke Friis Annette Heick Holger Bech Nielsen Anders Høeg Nissen NYHED Nyt sprog? Nu begynderhold på de fleste!

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

FOLKEUNIVERSITETET. Folkeuniversitetet KØBENHAVN. København PROGRAM

FOLKEUNIVERSITETET. Folkeuniversitetet KØBENHAVN. København PROGRAM FOLKEUNIVERSITETET Folkeuniversitetet I i KØBENHAVN København PROGRAM EftERåR 2012 Kom tæt på teknologien og dens fascinerende historie Læs mere på side 81 om vores teknologiforelæsninger TEKNOLOGI Teknologihistorie

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien nr. 191 december 2011 tema: Brug og misbrug af historien 1 Anmeldelser Noter 191 december 2011 Klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen! Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Danmark i verden fortid,

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina 1 Anmeldelser Noter 195 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Finn Madsen: Det amerikanske samfund i dansk perspektiv. Forlaget Lee 2012.

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13 ÅRSBERETNING 2012-13 FOTO: DEN BLÅ PLANET. 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2014: Pia Allerslev (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Malene Barkhus,

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 SKOLER Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe og

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

inspiration til busture med oplevelser!

inspiration til busture med oplevelser! inspiration til busture med oplevelser! SamSø inspiration Golftur fra Sjælland (t/r) til spændende 1- og 2-dags programmer i Danmark samt priser med Færgen. Se også catering bagerst i mappen. 1-dags program

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

KULTURTILBUD 2015-2016. - for skoler i Helsingør Kommune 2015-16 KULTURTILBUD. alle klassetrin. til skoler, sfo og klub

KULTURTILBUD 2015-2016. - for skoler i Helsingør Kommune 2015-16 KULTURTILBUD. alle klassetrin. til skoler, sfo og klub 2015-2016 KULTURTILBUD KULTURTILBUD alle klassetrin til skoler, sfo og klub 1 2015 2016 alle klassetrin Kære lærer, SFO- og klubfolk Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest både

Læs mere