Info. Thorvaldsens Museum ARKEN. Vikingeskibsmuseet. Nikolaj Kunsthal. Arbejdermuseet. Københavns Museum. Experimentarium.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Info. Thorvaldsens Museum ARKEN. Vikingeskibsmuseet. Nikolaj Kunsthal. Arbejdermuseet. Københavns Museum. Experimentarium."

Transkript

1 Thorvaldsens Museum ARKEN Vikingeskibsmuseet Nikolaj Kunsthal Arbejdermuseet Københavns Museum # 8 august 2011 Info SKOLETJENESTEN S UNDERVISN I N G STILBUD U N G D O M S U D D A N N E L S E R SKO L EÅRET / 1 2 Experimentarium Nationalmuseet Dansk Arkitektur Center Ny Carlsberg Glyptotek DR Symfoni Orkestret Kulturcentret Assistens GeoCenter Møns Klint Gl Holtegaard Zoologisk Have Statens Museum for Kunst Mute Comp. Physical Theatre KØS Museum for kunst i det offentlige rum Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot Designmuseum Danmark Statens Forsvarshistoriske Museum Orlogsmuseet Tøjhusmuseet Danmarks Tekniske Universitet

2 TIL LÆSERNE Skoletjenestens undervisningstilbud til ungdomsuddannelser omfatter først og fremmest det almene gymnasium (stx) og hf, men i de seneste år er der i stigende grad tilrettelagt tilbud, der henvender sig bredt til de gymnasiale uddannelser, og især er der nye tilbud til htx. De gymnasiale uddannelser har altid været en central målgruppe i Skoletjenestens virke, og nye og gamle tilbud tilrettelægges i et samspil mellem de gældende læreplaner m.v. og de særlige muligheder for at inddrage en anden og supplerende faglighed og oplevelse, som et besøg i de autentiske læringsmiljøer giver. Et eksempel på, at de gymnasiale uddannelser er i fokus i udviklingsarbejdet, er de mange nye tiltag, som Skoletjenesten Statens Naturhistoriske Museum har stået for i de sidste to år. Det målrettede arbejde har både resulteret i en bred vifte af aktivitetstilbud og et stort besøg. På Københavns Museum har en helt ny profil på museet med nye måder at skabe nutidige udstillinger på givet grundlag for at skabe nye læringsressourcer, blandt andet med inddragelse af ny teknologi i undervisningen. Interaktive læringsrum indgår også i udstillingerne Europa! på Nationalmuseet og Yinka Shonibare på Designmuseum, som samtidig hver især omhandler centrale temaer. På de følgende sider giver vi et kort overblik over det kommende skoleårs undervisningstilbud. En nærmere beskrivelse kan læses på og yderligere oplysninger kan desuden altid fås ved direkte henvendelse til Skoletjenestens medarbejdere på de enkelte museer og kulturinstitutioner. Kulturinstitutionerne er levende og dynamiske, og vi udvikler derfor hele tiden nye undervisningsaktiviteter følg med på hjemmesiden og via Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev! Info # 8, august 2011 Skoletjenesten 2011 Oplag: ISSN: Skoletjenesten Artillerivej 126, 5. sal 2300 København S Tlf.: Poul Vestergaard, Leder af Skoletjenesten Redaktion: Pia Justesen og Poul Vestergaard (ansv.). Layout: Marianne Bisballe/Skoletjenesten. Tryk: Kailow Graphic. Forsidefoto: Københavns Museum. Bagsidefoto: Lars Skaaning. Thorvaldsens Museum. Der tages forbehold for trykfejl og evt. prisændringer. Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster og en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder. INDHOLD KULTURHISTORIE Europa! 3 Nationalmuseet 5 Arbejdermuseet 10 Bakkehusmuseet 11 Danmarks Tekniske Museum 11 Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot 12 Karen Blixen Museet 14 Kulturcentret Assistens 14 Københavns Museum storbyen, identiteter og nærvær 15 Københavns Museum 17 DieselHouse 18 Medicinsk Museion 19 Brede Værk 19 Frilandsmuseet 20 Politihistorisk Museum 20 Orlogsmuseet 20 Tøjhusmuseet 20 Teatermuseet i Hofteatret 21 Vikingeskibsmuseet 21 NATURVIDENSKAB Esrum Kloster & Møllegård 22 Experimentarium 22 GeoCenter Møns Klint 23 Tivoli 23 Danmarks Akvarium 24 Danmarks Tekniske Universitet 24 Nye tider nye tiltag 25 Botanisk Have 26 Geologisk Museum 26 Zoologisk Museum 26 Zoologisk Have 27 KUNST ARKITEKTUR DESIGN ARKEN Museum for Moderne Kunst 28 Dansk Arkitektur Center 29 Davids Samling 30 Den Frie Udstillingsbygning 31 Den Hirschsprungske Samling 32 Yinka Shonibare 33 Designmuseum Danmark 34 Gl Holtegaard 35 KØS Museum for kunst i det offentlige rum 36 Louisiana Museum for Moderne Kunst 37 Museet for Samtidskunst 38 Ny Carlsberg Glyptotek 38 Nikolaj Kunsthal 39 Ordrupgaard 40 Statens Museum for Kunst 40 Thorvaldsens Museum 44 MUSIK TEATER DANS Verdensmusikbanken.dk 45 Figura 45 DR SymfoniOrkestret 45 Mute Comp. Physical Theatre 45 Det Kongelige Teater 46

3 Europa! Særudstilling på Nationalmuseet, 6. januar 3. juni 2012 af vibeke mader, skoletjenesten nationalmuseet Europas historie og relationer til omverdenen gennem år er temaet for Nationalmuseet næste store særudstilling, der åbner for publikum den 6. januar Udstillingen viser et langt forløb over år, hvor udvalgte genstande viser snit af Europas historie, og hvordan idéen om Europa er blevet knyttet til forskellige betydningsbærende fænomener som kristendom, den videnskabelige revolution, forskellige styreformer, demokrati, kapitalisme og menneskerettigheder. Udstillingen omhandler 9 nedslag i Europas historie, som viser de muligheder og brud, der har været med til at forme Europas historie i et konstant samspil med omverdenen fra antikken til det 20. århundredes ødelæggende krige og ideologiske kampe og et Europa i globaliseringens tegn. De 9 nedslag er konstrueret således, at europæisk kultur og andre kulturer fra samme periode modstilles. Her undersøges bl.a. den indflydelse, den arabiske højkultur har haft på middelalderens samfund, men også, hvordan det middelalderlige samfund forstod at anvende disse bidrag, og hvordan ændrede politiske og økonomiske strukturer skabte grundlaget for Europas store ekspansion, der fandt sted i årene. Her underlagde de europæiske stater sig store dele af verden og opbyggede et globalt hegemoni, som gennem de herskende magtstrukturer kom til udtryk i senere tiders kolonisering og imperialisme. Indadtil var Europa i 1700-årene europa bortført af zeus i skikkelse af en tyr, potteskår. foto: nationalmuseet. Kulturhistorie Læs mere på 3

4 præget af store politiske omvæltninger, hvor idéer om universelle værdier som menneskerettigheder og en retsstat skabte et samfund, hvor nye sociale grupper kom til orde og kunne formulere en anden politisk dagsorden. Europa skabte fra 1500-tallet en verdensmagt, hvor europæiske værdier fik en fremtrædende betydning; men med krigene i og bryder Europas verdensmagt sammen og bliver udfordret af nye magter, der har taget moderniteten til sig. Et underliggende tema og spørgsmål gennem udstillingen er: Hvad er Europa: En idé, en konstruktion? Findes der en fælles europæisk identitet? Hvordan forstås europæisk identitet? Idéer om Europa stammer fra græsk kultur, fik blivende betydning i middelalderen og hviler i dag på forestillinger om samhørighed og forskelle og på fælles erfaringer fra fortiden og forestillinger om fremtiden. Begrebet europæisk identitet forbindes i dag med konkrete politiske sammenhænge og knytter sig til forestillinger om modernitet og rationalitet, men har været under konstant forhandling og konstruktion i de forskellige historiske perioder i mødet med kulturer uden for Europa. Europæisk identitet har ofte historisk set udkrystalliseret sig i opposition til en ikke-europæisk anden, som afrikanere, asiater og muslimer, og står derfor over for nye kolossale ydre udfordringer fra andre aktører i verden, der ikke længere anerkender en europæisk eller vestlig dominans. Digital læring med fokus på demokrati og europæisk identitet Temaer i undervisningen fokuserer på begreberne demokrati, europæisk identitet og et kronologiforløb, og selve undervisningen ved besøget er organiseret som en workshop med mobil læring og som omvisninger i udstillingen. Workshoppen Vejen til demokrati har til formål at analysere demokratibegrebet i europæisk historie og afsøge begrebets ændrede betydning gennem udvalgte punktnedslag. Eleverne arbejder i udstillingen med ipods og samler data til en fælles produktion, der bliver uploadet til Nationalmuseets netværk og vises på en storskærm i udstillingen. Formål: At give eleverne en stemme i udstillingen. Temaet Hvad er europæisk identitet? undersøger, hvad en sådan identitet består af, og hvor den historisk stammer fra, og Historiens gang periodisering til diskussion tager med udgangspunkt i Europa-udstillingen diskussionen op om, hvilke historiesyn der ligger til grund for de historiske perioders betegnelser. Tilbuddet er særligt velegnet til det obligatoriske kronologiforløb i 3. g, men alle tilbuddene passer til langt det meste af historiefagets kernestof og arbejder med en tæt inddragelse af eleverne i omvisningerne. videnskabelige nybrud. ur med armillarsfære, der viser en model af universet. foto: nationalmuseet. 4 Læs mere på Kulturhistorie

5 NATIONALMUSEET Frederiksholms Kanal København K Tlf , kl SÆRUDSTILLING Hvad er europæisk identitet? 17. januar 25. maj 2012 Diskussionen om en særlig europæisk identitet er aktuel med en stadig stigende integration i det europæiske samarbejde. Hvad består en sådan identitet af, og hvor stammer den historisk fra? Historiens gang periodisering til diskussion 17. januar 25. maj 2012 Hvorfor er der uenighed om, hvornår perioder starter og slutter? Vores inddeling af historien er udtryk for, hvilke begivenheder vi ser som afgørende elementer for at forstå os selv og vores nutid. Vejen mod demokrati workshop med mobil læring 17. januar 25. maj 2012 Workshoppen sigter på at analysere demokratibegrebet i europæisk historie fra antikken til det 20. århundrede og afsøge begrebets ændredede betydningslag gennem tiden. 2 t. / 600 kr. DANMARKS OLDTID Danmarks tilblivelse Få en introduktion til Danmarks oldtid gennem nogle af de mest spektakulære fund fra rensdyrjægerne til de første kristne vikinger. MIDDELALDER OG RENÆSSANCE Fra vikingetid til middelalder et kort kronologiforløb Harald Blåtands dåb i o. 965 blev begyndelsen på en række markante religiøse, mentale, sociale og politiske ændringer, der på sigt integrerede Danmark i den vesteuropæiske kultur. Dagligliv i renæssancen Renæssancen er en periode, som banede vejen for et nyt verdensbillede, ny videnskab og nye måder at leve på. Verden blev større, og det satte skub i en dynamisk udvikling. Troens billeder Kirkens kunst var en integreret og uundværlig del af den kristne forkyndelse. Fra hvælvinger, malerier og gyldne altre fortaltes Bibelens historier til den ofte analfabetiske menighed. Perioden fra 1536 til 1660 brud og kontinuitet Tiden fra 1536 til 1660 bød bl.a. på reformationen, sociale omvæltninger, religionskrige og en ny samfundsstruktur. Temaet fokuserer på periodens samfundsmæssige forandringer. portræt af luther. foto: nationalmuseet. Reformationen 1536 religion, politik og krig I 1517 slog Luther sine teser op i Wittenberg. Det blev starten på en reformbevægelse, der førte til dannelsen af de protestantiske kirker i Nordeuropa. armillarsfære, model af universet. foto: nationalmuseet. Renæssancens naturvidenskabelige revolution Vi gennemgår tallets videnskabshistorie, hvor nye metoder levede side om side med den magiske praksis. Der perspektiveres til nutidens evidensbaserede forskning. uroksen. foto: nationalmuseet. Kulturhistorie Læs mere på 5

6 Drømme om universet skiftet fra det geo- til det heliocentriske verdensbillede Et undervisningstilbud, hvor rollespil, fysikforsøg, kulturhistoriske kilder, genstande og it er ingredienserne i et tværfagligt dynamisk historie/fysik-forløb, der kræver elevernes aktive deltagelse. 3 t. / 950 kr. Mellem stjerner og planeter et digitalt læringsspil Skoletjenesten og Nationalmuseet har udviklet et tværfagligt læringsspil om skiftet fra det geocentriske til det heliocentriske verdenbillede rettet mod historie og fysik. DANMARKSHISTORIER Enevældens Danmark I 1660 blev enevælden indført i Danmark ved et statskup. Hør om enevælden som magtsystem og om et samfund inddelt i stænder. Oplysningstiden og det galante 1700-tal Oplysningstiden var præget af enevælde, en magtfuld kirke og et brutalt retssystem, men den var også præget af oplysningsfilosoffer og et borgerskab, der satte samfund, religion og videnskab til debat. Det moderne bryder igennem Grundloven af 1849 lagde med sin begrænsede valgret op til et nyt og demokratisk samfund. Undervisningen tager udgangspunkt i emner som folk, demokrati, industrialisering og fremskridtstro. Danmark i det 20. århundrede Undervisningen handler om opbygningen af det danske velfærdssamfund. Fra de visionære tanker omkring år 1900, over krisen i 1930 erne til tiden efter 2. verdenskrig. Danmark i mellemkrigstiden De brølende 1920 eres sorgløshed blev afløst af 1930 ernes krisetider. Det var også i denne periode, at de første spadestik til det velfærdssamfund, vi kender i dag, blev taget. Historiens lange linier En hurtig indføring i centrale begivenheder, hændelser og fænomener i de seneste 350 års Danmarkshistorie, krydret med små historier om det levede liv. Lige køn? I 1909 stemte danske kvinder for første gang ved et valg. Hvad betød det, at kvinder fik stemmeret? På omvisningen ses på kvinders stilling i samfundet, og der diskuteres ligestilling førhen og nu. KLUNKEHJEMMET Borgerskab i plys og klunker Omvisningen belyser alle sider af denne enestående lejlighed, både de rum, hvor familiens gæster kom, og de områder, hvor kun herskab og tjenestefolk satte deres ben. Der tegnes et indgående billede af hverdagen i et borgerskabshjem omkring år 1900 samt tidens boligindretning og modestil. Der lægges vægt på at vise forskelle mellem kvindens og mandens verden. En god baggrund for at arbejde videre med et tema som f.eks. sædelighedsfejden. 2 x 1 t. / 500 kr. Ved klasser over 30 personer inkl. lærer kan ekstra hold bestilles til 250 kr. 3 x 1 t. / 750 kr. Guldalderens Danmark Undervisningen giver et indblik i perioden samt i de mange nye opfindelser, opdagelser og idéer, som prægede tiden. familiebillede malet af emilius bærentzen. foto: nationalmuseet. 6 Læs mere på Kulturhistorie

7 ETNOGRAFISK SAMLING INDIANERE Præcolumbiansk kultur og religion Religion i Sydamerika (Latinamerika) har en række fællestræk. For de mesoamerikanske såvel som de sydamerikanske kulturer gælder det, at de var polyteistiske religioner med mange guder. Præcolumbianske skatte Azteker-, maya- og inkarigerne var velorganiserede stater med en højtudviklet kultur og politiske institutioner. Det illustreres gennem skattefund, keramik og kulturel udveksling. nøjagtige modeller blev hjembragt af knud rasmussen. foto: nationalmuseet. Fangerliv i Grønland Lær om familieliv, bolig, transport, handel, fangst og åndeverden. Se de unikke genstande fra Nationalmuseets grønlandske samlinger, og få en kort indføring i Grønlands historie op til i dag. Natursyn og livssyn hos arktiske folk Eskimoerne levede i en verden fuld af ånder og tabuer. Eleverne får en indføring i det livssyn, hvori sagn og myter fra de arktiske områder indgik, og ser på amuletter, tupilakker m.v. maske i form af solkvinden. foto: nationalmuseet. GRØNLAND På ekspedition til Grønland Modige danskere som Knud Rasmussen har trodset mørket og kulden på lange ekspeditioner for at skaffe oplysninger om Grønlands natur og folk. Hør om rejserne, og se på de hjembragte genstande. ØSTASIEN Made in China Kineserne har opfundet alt fra kompas og fyrværkeri til bogtrykkeri og krudt. I dag produceres mange af de varer, som indgår i vores hverdag, i Riget i Midten. Forlystelseskvarterer og karaoke Hør om den japanske underholdningsindustri fra animationsfilm og avancerede computerspil til gamle traditioner, såsom de hvidmalede geishaer og Noh-teatret. samuraisværd (katana) med lakeret skede fra 1800-tallet. foto: nationalmuseet. Ære og skønhed i Japan Hør om tiden omkring 1600, hvor Japan blev forenet til ét rige. Æreskodekser, skønhedsidealer og populær underholdning i nutidens Japan knytter sig til datidens samuraier og geishaer. Kulturhistorie Læs mere på 7

8 kvindemaske fra dr congo, kaldet en kifwebe. foto: nationalmuseet. AFRIKA Maskens rolle Om masketraditionen i Afrika og dens rolle i forbindelse med overgangsritualer, religiøse og politiske processer. Maskebrugen sættes i en social og politisk sammenhæng med perspektiv til Danmark. Sukker, slaver og skæbner Danskerne skibede engang ca slaver over Atlanten. Tag med på en tværfaglig rejse, og lær om den danske slavehandel, der forandrede mange menneskers liv. Politiske og sociale strukturer i Central- og Vestafrika Vi sætter fokus på den komplekse politiske, religiøse og sociale organisering i Central- og Vestafrika. Undervisningen omhandler blandt andet magiske figurer og statussymbolers essentielle rolle. indbygger i landsbyen sesemi. foto: dorthe nielsen. Løvens fortælling I undervisningsmaterialet Løvens fortælling perspektiveres dansk slavehandel gennem personportrætter fra nutidens Ghana. Læs om livet, drømme og holdninger til slavehandlen blandt efterkommerne. Gratis. RELIGION OG KULTURMØDER Ritualer Hvad er et ritual, og hvilken rolle spiller ritualer for de religiøse og i samfundet? Vi diskuterer dåb, omskæring, begravelse, ligbål, bøn og ofringer i et historisk og ritualteoretisk perspektiv. islams fem søjler, indisk plakat købt på zanzibar. foto: universitetet i bergen. Islam i dag Få en kulturhistorisk introduktion til islams grundlag og mangfoldighed, der kvalificerer eleverne til at deltage i den aktuelle debat. Lærereksemplar af Koranen udleveres gratis. 1½ t. / 425 kr. 8 Læs mere på Kulturhistorie

9 Religion for gymnasieklasser De fem største verdensreligioner, jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme, belyses med fokus på genstande, myter og ritualer. Eleverne prøver dragter og inddrages aktivt gennem dialog. 1½ t. / 425 kr. ANTIKSAMLINGEN Civilisationens fødsel i Den nære Orient Hør om landbrugets opståen, skriftens opfindelse og de første byer i det, der i dag er Mellemøsten, og hvordan stormagter kendt fra Bibelen kæmpede indbyrdes om jord, handelsret og ressourcer. odysseus undslipper kyklopen under maven på et får. foto: nationalmuseet. Da kultur og litteratur blev til billeder Det antikke græske billedsprog afspejlede både mytologi og samfundsforhold. Vi ser, hvordan litteraturen kommunikeredes ud til folket gennem billeder, og hvad de betød for den græske selvopfattelse. Ørnen og korset Romerriget på Jesu tid Hør om livet i Romerrigets østlige del på Jesu tid. Vi følger kristendommens begyndelse igennem bibelhistorier og arkæologi. I Osiris rige Vi tager på rejse til Dødsriget, hvor Osiris hersker. I Antiksamlingen findes gravudstyr, der går over 4000 år tilbage. Genstandene fortæller om ægypternes forestillinger om livet efter døden. alexander d. store vist med vædderhorn. foto: nationalmuseet. Propaganda i Antikken Billedernes magt i antikken. Hvordan magthaverne markerede sig, og hvordan kunst og dagligdags genstande gav udtryk for politiske omstændigheder i Grækenland og Rom. Det romerske verdensrige Følg Roms udvikling til verdensrige, og fra republik til kejserdømme. Mød den romerske borger i Rom og i rigets provinser, og oplev, hvordan også Danmark havde kontakt med romerne. prisamfora, der viser den vundne sportsgren. foto: nationalmuseet. Hurtigere, højere, stærkere sport i antikken Om sport i antikkens Grækenland og de olympiske lege i oldtid og nutid. kopi af græske stemmehjul. foto: nationalmuseet. Demokratiets vugge livet i den græske bystat Vi ser på forskellen mellem athenernes og vor tids demokrati. Hvordan artede livet sig for bystatens indbyggere? Når kulturer mødes på rejse omkring Middelhavet Tag med på rejse omkring Middelhavet. Vi besøger Ægypten, Grækenland, etruskerne og Rom og ser på fællestræk i kulturerne i kunst, religion og gravskikke. 1½ t. / 425 kr. NATIONALMUSEET Bestilling: Tlf , kl Kulturhistorie Læs mere på 9

10 ARBEJDERMUSEET Rømersgade København K Tlf , mandag-torsdag kl John Kørner: Kvinder til salg 1. september 20. december 2011 Ud fra John Kørners nymalede værker sættes der fokus på den sexhandel, der foregår med udenlandske kvinder i Danmark. Forløbet illlustrerer, hvordan kunsten kan kommentere og debattere et aktuelt problem. 1 t. / 200 kr. Familien Sørensen Hvordan formede hverdagslivet sig hos arbejderklassen omkring år 1900? Forløbet fokuserer på arbejderfamiliens hverdag, kønsmoral, forholdet til religion samt bolig- og arbejdsforhold. 1 t. / 200 kr. john kørner: kvinder til salg. john kørner. Industriarbejdet De sidste 150 år har industrien gennemgået en udviklingsproces fra håndværk til IT-styrede produktioner. Undervejs har industrien og industriarbejderne gensidigt påvirket hinanden i processen. 1 t. / 200 kr. Kold krig ideologiernes kamp Hvordan forsøgte øst og vest at påvirke danskerne i 1950 erne? Og fik den kolde krig indflydelse på hverdagslivet, som det formede sig i 1950 ernes Danmark? 1 t. / 200 kr. Byvandring: Kampen for demokratiet: Byvandringen formidler den politiske kamp, der foregik mellem Socialdemokratiet, Ventre og Højre i tiden. Faglige oplæg og øvelser giver eleverne et indblik i tidens begreber og begivenheder. Ca. 2 t. / 500 kr. Byvandring: Slaget på Fælleden Nørrebro, stenkast og sammenstød mellem civile og myndigheder. Slaget på Fælleden tager eleverne tilbage til 1870 ernes Nørrebro, hvor den spirende arbejderbevægelse slår rødder i brokvarteret. Ca. 2 t. / 500 kr. strejkemøde i festsalen foto: arbejdermuseet. 10 Læs mere på Kulturhistorie

11 BAKKEHUSMUSEET Rahbeks Allé Frederiksberg C Tlf portræt af adam oehlenschläger. foto: stuart mcintyre. Oplysningstiden og romantikken i Danmark Med udgangspunkt i ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbeks hjem i Bakkehuset beskrives dansk kulturliv i perioden Begreber som oplysningstiden, romantikken og guldalderen vil blive belyst. 1 t. / 1 kr. pr. elev. DANMARKS TEKNISKE MUSEUM Fabriksvej Helsingør Tlf Myter og sandheder Ellehammers flyforsøg i 1906 Hjemmeside bygget op omkring Ellehammers påstand Jeg fløj og en diskussion af begrebet flyvning. e-museum.dk/ Den industrielle revolution Dampmaskinen indvarsler en ny æra med industrielle teknologier. 50 min. / 250 kr. foto: danmarks tekniske museum. Innovation Med afsæt i Joseph A. Schumpeters klassiske skelnen mellem invention, innovation og diffusion udbydes undervisning i museets omfattende samling. 50 min. / 250 kr. Energikrisen på mobil Tag tilbage og ændr historien det er din egen fremtid, der er på spil. Du skal få fremtidens biler til at køre! 1½ t. / 250 kr. illustration: ignacio peña. Tilmeld dig Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev på udsendes hver måned med sidste NYT! Kulturhistorie Læs mere på 11

12 DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM PÅ FREDERIKSBORG SLOT Frederiksborg Slot 3400 Hillerød Tlf , kl danmark, 2009, malet af peter carlsen. foto: kitt weis. Christian 4.s Frederiksborg renæssanceslot og kongespejl 1. april 30. september Christian 4.s Frederiksborg Slot blev opført og dekoreret efter renæssancens principper. Tag med på opdagelse i renæssancens symbolik, og hør, hvordan slottet var en spejling af kongens magt og rigdom. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Fra kongebolig til museum Oplev Christian 4.s pragtfulde renæssanceslot, og hør om slottets tid som kongebolig samt om branden, der førte til oprettelsen af museet, hvor Danmarkshistorien fra 1500 til i dag fortælles. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Christian 4. Christian 4.s tid opleves gennem renæssanceslottet og de store pragtrum fra hans tid. Portrætter og historiemalerier belyser vigtige faser og begivenheder i Christian 4.s liv. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Historiemaleriet Historiemalerierne indbyder til spændende fortællinger om historiske begivenheder. Samtidig giver de mulighed for analyse og kildekritiske studier, da de ofte er malet, længe efter begivenheden fandt sted. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Leonora Christina og Danmarks største landsforræder Historien om Leonora Christinas fangenskab i Blåtårn og selvbiografien Jammersminde er en vigtig del af Danmarks historie og kultur. På Det Nationalhistoriske Museum kan eleverne opleve begge dele. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Portrættets historie Oplev Danmarks største portrætsamling af markante danskere fra 1500 til i dag. Hør om portrætternes iscenesættelse for de forskellige samfundslag og om portrættets stilmæssige udvikling fra renæssancen til i dag. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Kongemagtens historie Hør om kongemagtens udvikling fra Christian 1. til dronning Margrethe. Der fortælles om forskellige styreformer samt om ændringer i kongernes rolle og selvopfattelse. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Audienssalen og den enevældige kongemagts forherligelse Den prægtige Audienssal i tallets barokstil giver et unikt indblik i en enevældig monarks iscenesættelse af sig selv som en sejrrig feltherre med slægtens ret til tronen og arvefølgen sikret. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Oplyst enevælde Den oplyste enevælde omfatter bl.a. den dramatiske historie om Christian 7.s sindssygdom og hans livlæge Struensee, der tog magten og var dronningens elsker, indtil han blev arresteret og henrettet. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. 12 Læs mere på Kulturhistorie

13 Enevælden på Frederiksborg Enevældens kroningskirke og Audienssalen beskrives sammen med portrætter af hovedpersonerne ved enevældens indførelse og historiemalerier om svenskekrigene og arvehyldningen t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Besættelsen og krigen i kunsten Gennem museets billeder behandles efterkrigstidens fortolkninger af besættelsen, hvor splittelsen mellem samarbejdspolitikerne og modstandsbevægelsen spillede en central rolle. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. De lange linjer i Danmarkshistorien Oplev de lange udviklingslinjer i Danmarkshistorien fra o til i dag gennem portrætter, historiemalerier, møbler og kunstgenstande, og vælg selv, om temaet skal være historie eller kunst. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Guldalderen Gennem slagbilleder og portrætter af de betydeligste personligheder behandles de dramatiske Englandskrige og den efterfølgende kunstneriske og videnskabelige blomstringsperiode. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Reformationen Reformationstiden i Danmark var præget af kampen mellem katolicisme og protestantisme. Oplev periodens hovedpersoner som Hans Tavsen og Christian 3., og se den første Bibel på dansk fra t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Danmark i det 20. århundrede Danmarks udvikling skildres ved portrætter af markante danskere og historiemalerier af vigtige begivenheder. Portrætterne viser alle samfundslag og belyser de vigtigste ismer i epokens portrætkunst. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. en konditor foto: august sander. die photographische sammlung/sk stiftung kultur, cologne. De slesvigske krige og genforeningen De slesvigske krige og genforeningen er skildret i kunsten, så man både får indtryk af krigenes gang og af de nationale myter om ånden fra 48 og 1864, der har formet den danske identitet. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Demokratiets indførelse Junigrundloven omhandler perioden omkring afskaffelsen af den enevældige statsform i 1849, hvor Danmark fik folkestyre, hvilket bl.a. illustreres ved Constantin Hansens maleri af grundlovsfædrene. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Fra kaos til kosmos Med fokus på Danmarkshistoriens største videnskabsmænd fortælles via museets genstande verdensbilledets historie gennem 500 år samt den betydning, danske videnskabsmænd har haft for udviklingen. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. detalje fra den grundlovgivende rigsforsamling, malet af constantin hansen foto: lennart larsen. DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM PÅ FREDERIKSBORG SLOT Bestilling: Tlf , kl Kulturhistorie Læs mere på 13

14 KAREN BLIXEN MUSEET Rungsted Strandvej Rungsted Kyst Tlf KULTURCENTRET ASSISTENS Assistens Kirkegård Kapelvej 4, 2200 København N Tlf Lad latteren rulle på gravens rand NYHED Lad latteren rulle med latterinstruktør Hanne Siboni. Latterkursus giver glæde og energi. Med en række øvelser igangsættes latteren helt uden årsag. 1 t. / 750 kr. foto: kulturcentret assistens. karen blixens skrivemaskine. foto: erica lennard, Kreativ skrivning Ved at læse og analysere Blixens tekster afprøver vi forskellige skriveøvelser, der styrker elevernes iagttagelsesevne og sproglige bevidsthed. 1½ t. / 775 kr. Skræddersyet undervisning Vi tager gerne udgangspunkt i en specifik tekst af Karen Blixen, som klassen har læst, f.eks. fra kanonen. 1 t. 550 kr. / 1½ t. 775 kr. Tilmeld dig Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev på udsendes hver måned med sidste NYT! LÆRERKURSUS Latterkursus lad latteren rulle på gravens rand Tag hele lærerværelset med på latterkursus. Latter øger velværen og er en fantastisk måde at slippe tøjlerne løs sammen på. En metode til sammen med kollegerne at få overskud og energi i hverdagen. Alle undervisere kr. Da naturen blev moderne Naturen er ikke til at komme udenom! I 1700-tallet ændredes vores opfattelse af naturen, og forholdet mellem menneske og natur blev anderledes. Naturen blev læremester for ånd, kultur og samfund. 1½ t. / 500 kr. foto: kulturcentret assistens. Indimellem tænker man jo på døden Forløbet giver indsigt i forskellige tiders, kulturers og konkrete steders sætten ord og billeder på døden. 1½ t. / 500 kr. Digterruten Fortællinger om forfattere og digtere, som ligger begravet på Assistens Kirkegård. Blandt andre H.C. Andersen, Michael Strunge, Dan Turèll, Søren Kierkegaard og mange flere. 1½ t. / 500 kr. Ånden i naturen Hvad er egentlig naturvidenskab? På Assistens Kirkegård ligger mange af de naturvidenskabsmænd, hos hvem ånds- og naturvidenskab udgjorde et sammenhængende hele. 1½ t. / 500 kr. Den fortællende have En kirkegård er en have med de døde, men anlagt for de levende. 1½ t. / 500 kr. 14 Læs mere på Kulturhistorie

15 Københavns Museum storbyen, identiteter og nærvær Metamorfose, forandringer og nye måder at skabe vedkommende, nutidige udstillinger og læringsressourcer på har kendetegnet Skoletjenestens arbejde igennem de sidste 3 år. af sidsel risted staun, skoletjenesten københavns museum Museet har ikke bare skiftet navn fra Københavns Bymuseum til Københavns Museum, men også sat fokus på at være til stede som kulturinstitution i byen lige nu, på storbyen som livsvilkår, og på hvordan det er muligt at skabe identiteter. At blive københavner I slutningen af 2010 åbnede vores nye store særudstilling At blive københavner, og med den søsatte Skoletjenesten på Københavns Museum også et stort undervisningsprogram til gymnasieskolen. Udstillingen er en todelt rejse, som på én gang fortæller om de mange forskellige måder, man kan blive københavner på både for 400 år siden og i dag og tydeliggør, at vi alle er kommet til byen på et tidspunkt og har valgt at blive: Om bonden, der kom til storbyen med industrialiseringen og aldrig vendte hjem igen og på den måde var med til at skabe storbyen. Om hollænderne, som blev inviteret til Amager i 1600-tallet med særlige privilegier og også slog rødder. Eller om Reza fra Iran, som i 1995 besluttede at blive i Danmark efter et internationalt foto: københavns museum. portrætter fra vognmandsparken foto: jiro monchizuki/københavns museum. karatestævne og senere aktivt brugte karate og foreningslivet til at finde nye steder at slå rødder i København. Men udstillingen er også fortællingen om, hvordan der alligevel er fællesskaber i kosmopolen København, som forener de mange forskellige mennesker i byen: Et eksempel er den jødiske ghetto i Vognmagergade i begyndelsen af 1900-tallet, mens et andet er det internationale jazz-musikermiljø i 1960 ernes København, der gav rum til mange sorte musikere, som rejste fra det stærkt raceopdelte USA. Den personlige fortælling og flerstemmighed Undervisningen i At blive københavner har sat identitetsskabelse som rammen for forløbene: Kan man være noget eller nogen hele livet? Eller er identitet noget, vi hele tiden skaber gennem de situationer og relationer, vi indgår i, og i de valg og fravalg, vi dagligt foretager? Her er der fokus på identitetsskabelse som københavner, men også på en nuancering af fortællingerne gennem flerstemmighed og perspektiveringer. Den flerstemmighed, som er en af udstillingens Kulturhistorie Læs mere på 15

16 bærende pointer, går igen i undervisningsforløb, migrationsbyvandring og det store undervisningsmagasin på 48 sider, som er udviklet til gymnasieskolen. Magasinet består af artikler, introduktioner og arbejdsspørgsmål, som også diskuterer identitet, sprog- og kulturmøder og urbanitet fra forskellige vinkler. Magasinet kan downloades gratis på copenhagen.dk eller sendes mod et gebyr på 100 kr. Undervisningsforløbet på museet er struktureret omkring introduktioner til Københavns indvandrings-historier og til øvelser, som eleverne skal lave i relation til udstillingens 4 temaer om Ankomster, Ønsket/uønsket, Kosmopolen og Urbane fællesskaber. Lærerkursus: At blive københavner torsdag den 1. september kl Velkommen til VÆGGEN Hvad nu hvis alle kunne være med til at skabe fremtidens kulturarv? Og hvad hvis gymnasieelever og lærere også kunne være med til at samle ind og bidrage med byggesten til de fortællinger, som vores børn, børnebørn og tiptiptip vil sample deres historier om København ud fra i fremtiden? Og endnu bedre: Hvad hvis både nyt og gammelt materiale kunne bruges af lærere og elever frit i undervisningssammenhæng? Den gode nyhed er, at det faktisk allerede er en mulighed. Det er ikke kun gennem de sociale medier som facebook, twitter og flikr, at vi kan udveksle, kommentere og fortælle historier om os selv nu og her. Det kan vi også i den store digitale formidlingsplatform VÆGGEN, som Københavns Museum lancerede i forbindelse med udgravningerne til den nye metroring. VÆGGEN er en 12 meter lang multitouch skærm på Rådhuspladsen med over historiske og nutidige fotos af København og livet og hverdagen i byen. Materialet er både museets, privatpersoners og uddannelsesinstitutioners, som Skoletjenesten har arbejdet sammen med i det forløbne år. VÆGGEN er både en fotosafari, man kan gå på en legende opdagelse i direkte på Rådhuspladsen, og så er det et fordybelses-website, som kan inddrages i undervisningen hjemme i klasseværelset. væggen på kongens nytorv, foto: spild af tid / københavns museum. I efteråret holder Skoletjenesten på Københavns Museum lærerkursus 8. september med introduktioner til VÆGGEN. Se desuden undervisningstilbuddet Fremtidens kulturarv. Industrikultur for unge fra diesel til dåseøl Hvordan er industrikultur, byen og gymnasieelevers hverdag forbundet? Et nyt undervisningstilbud tager dels udgangspunkt i byernes industrielle kulturarvsmiljøer som konkret afsæt for en undersøgelse af Danmarks industrialisering og grundlaget for vores samfund, dels i bekendtgørelser og læreplaner. Undervisningstilbuddene er udviklet i samarbejde med gymnasielærere fra Gefion og Christianshavn Gymnasium og bygger på, at eleverne skal bruge de faktiske miljøer som læringsrum og ved sammenholdning med originale kilder af forskellig art diskutere relevante problemstillinger i fag som dansk, historie, samfundsfag, kemi, fysik, billedkunst og design. Forløbet er tværfagligt og blander fag, metode og læringsrum, men giver samtidig eleverne plads til kreativitet. Efter besøg og introduktioner skal eleverne producere og formidle deres emne i en digital produktion, der kan bidrage til et nyt blik på byens industrikultur. Elevernes produktioner bliver samtidig en del af Københavns fortællinger gennem VÆGGEN. Læs mere på: for introduktion, lærervejledning og undervisningsforløb om industrikultur til gymnasieskolen. 16 Læs mere på Kulturhistorie

17 KØBENHAVNS MUSEUM Vesterbrogade København V Post: Absalonsgade København V Tlf , kl Skrald om byens symbiose med sit affald Fra 24. oktober 2011 Intet forsvinder, men alt bliver til noget andet: skrald og affald som bæredygtighed, forbrugssamfund og historiske kulturlag. Hvad siger dit skrald om dig? 2 lektioner / 500 kr. VÆGGEN fremtidens kulturarv VÆGGEN et digitalt undervisningsforløb, hvor elever gøres til videreformidlere og fortolkere af Københavns kulturarv gennem brug af digitale og sociale medier. 3 lektioner / 750 kr. AT BLIVE KØBENHAVNER At blive københavner Om indvandring til København gennem tiden Hvad definerer en københavner? Forløbet stiller skarpt på migration og kulturel mangfoldighed som foto: spild af tid / københavns museum. fundamentalt for Københavns historiske og nutidige udvikling og for forståelsen af byens identitet. 2 lektioner / 500 kr. Indvandringens historie i København en byvandring om migration Migrationen er og har altid været en vigtig del af hovedstadens historie. Ikke kun som et kuriøst indslag i byens liv, men som en fundamental ingrediens i udviklingen af byen. Hvad rager det mig? et AT-forløb med mening I dette AT-forløb med udgangspunkt i de humanistiske og naturvidenskabelige fag får eleverne mulighed for at behandle historiske fund og diskutere metoder ud fra arkæologien i København. 2 undervisningsdage (12 lektioner) kr. / 4 moduler 750 kr. foto: københavns museum. Velfærdssamfundets udvikling København i det 20. århundrede Hvor går grænsen for, hvilke funktioner det offentlige system skal varetage? I det 20. århundrede overgår flere og flere opgaver, der tidligere var forankret i familien, til et offentligt korps. 1 lektion / 300 kr. Frihed, lighed og borgerskab om overgangen fra enevælde til demokrati Undervisning om demokratiets udvikling og overgange. Eleverne skal forholde sig til 1800-tallets spæde demokrati gennem dialog og øvelser. 1 lektion / 300 kr. Under demokratiets vinger Besøg udstillingen, og få et indblik i København og københavnernes liv og hverdag i det 20. århundrede. Eleverne inddrages aktivt gennem dialog og gruppearbejde. 1 lektion / 300 kr. Demokratiworkshop Demokratiet i Danmark sættes på prøve. Hvordan opstod demokratiet, og er det den bedste styreform? Gennem øvelser, udstillinger og diskussion arbejder eleverne med deres forståelse af demokratibegrebet 2 lektioner / 500 kr. foto: københavns museum. Kulturhistorie Læs mere på 17

18 Prostitution før og nu Verdens ældste erhverv eller verdens dårligste undskyldning? Det har eleverne nu mulighed for at diskutere med udgangspunkt i et nyt website med artikler, arbejdsspørgsmål og en lang række kilder. Gratis. Industrikultur fra diesel til dåseøl Industrikultur udgør en væsentlig del af det 20. århundredes historier om København. Eleverne arbejder gennem 2 minutters film og fotoserier med deres relation til de konkrete industrimiljøer i København. besog_museet/undervisning/fra_ diesel_til_dasel/ 5-12 moduler / gratis. BYVANDRINGER Byvandring til enevældens København Tag klassen med på byvandring fra Amalienborg Slotsplads, og hør om flåde og handel, kongens administration og forordninger samt hverdagslivet på tur ned gennem byen. 2 lektioner / 800 kr. København i koleraens skygge Brug byvandringen om København i koleraens skygge til dels at få et indblik i sundheds- og sygdomsopfattelser i 1800-tallets København, dels til at lære byen og dens historie at kende. 2 lektioner / 800 kr. Herstories en byvandring om kvinders kampe i København Gennem historier om borgerkvinder, prostituerede, tjenestepiger og rødstrømper udfordres eleverne til at reflektere over, om der er brug for et opgør med udgangspunkt i kønnet. 2 lektioner / 800 kr. Et ædelt og tappert folk Københavns bombardement 1807 En byvandring om Københavns bombardement. At befolkningen bliver taget som gidsel i krige, er ikke nyt. I 1807 gik det ud over Københavns borgere. 2 lektioner / 800 kr. Mursten og manifestationer I 2007 lagde Nørrebro asfalt til gadekampe. Det var ikke første gang, Nørrebro var scene for voldsomme konfrontationer mellem unge og politi. 2 lektioner / 800 kr. Fra vold til velfærd byvandring på Nørrebro Brug byvandringen Fra vold til velfærd til at få et andet blik på Nørrebro og til at lære bydelen og dens historie at kende. 2 lektioner / 800 kr. Det moderne gennembrud en byvandring på Nørrevold Tag med på en byvandring på Nørrevold, og få et konkret eksempel på den udvikling, som skete med København sidst i 1800-tallet. Lær din by og dens historie at kende. 2 lektioner / 800 kr. Byvandring på Vesterbro fra landlig idyl til byfornyelse Brug byvandringen som eksempel på, hvad industrialiseringen betød for de mennesker, som arbejdede ved maskinerne og boede i det trange karrébyggeri. Lær din by og dens historie at kende. 2 lektioner / 800 kr. DIESELHOUSE Elværksvej København SV Bestilling via Københavns Museum: Tlf , kl Kultur og teknologi industrialisering i autentiske omgivelser På DieselHouse får eleverne et indblik i samspillet mellem kultur og teknologi og ser verdens engang største dieselmotor. Eleverne inddrages aktivt i undervisningen gennem gruppearbejde og dialog. 2 lektioner / gratis. KØBENHAVNS MUSEUM Bestilling: Tlf , kl foto: man diesel a/s. 18 Læs mere på Kulturhistorie

19 foto: medicinsk museion. NATIONALMUSEET BREDE VÆRK I. C. Modewegs vej 2800 Kgs. Lyngby Tlf MEDICINSK MUSEION Bredgade København K Post: Fredericiagade København K Tlf , kl Undervisning onsdag og torsdag kl. 10,10.30,11.30 og 12. Skal forudbestilles. Medicinens historie Besøg Medicinsk Museion i Det Kongelige Kirurgiske Akademi fra 1787, hvor der frem til 1942 blev uddannet kirurger. Udstillingerne fortæller om opfattelsen af sundhed og sygdom gennem tiden. 1½ t. / 600 kr. Tilmeld dig Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev på udsendes hver måned med sidste NYT! lene bros hotpants, foto: nationalmuseet brede værk. Krop og forklædning Til 23. oktober 2011 Klæder og kultur. Gennem klædedragtens historie hører klassen om stilarternes værdier og formsprog. 1 t. / 400 kr. Litteratur og industrialisering Til 23. oktober 2011 I slutningen af 1800-tallet begyndte forfattere at skildre virkeligheden og mange af de konsekvenser, som industrialiseringen og liberalismen havde. Vi følger i temaer, hvordan den store historie om Danmarks industrialisering, som den fremtræder i tidens store litterære værker, spejler sig i den konkrete historie om Brede Klædefabrik. 1½ t. / 400 kr. Landliggerliv side om side med den industrielle revolution tilbage til naturen Kaniner og ferskner på væggene, kys-mig-om-du-tør -kyser på hovedet. Borgerskabet søger ud i naturen i sidste halvdel af 1700-tallet, også for at finde nye sider af sig selv. 1½ t. / 400 kr. fejedrenge foto: nationalmuseet brede værk. Direktør og arbejder fabrikssamfundet i Brede Til 23. oktober 2011 På tur i industrisamfundet i Brede. Klassen kommer igennem alle de autentiske bygninger fra fabrikkens funktionstid og hører om produktion, arbejde og organisation. 1½ t. / 400 kr. Hænderne i maskinen Til 23. oktober 2011 Med hænderne på samlebåndet arbejder klassen med industriel produktion under hårdt pres fra verdensmarkedet. 2 t. / 450 kr. Det virtuelle Brede Kilde- og faktamateriale til undervisning i (teknologi)historie og samfundsfag. Fakta om fabrikkens teknologi og arbejdskraft gennem 250 år. Gratis. den kinesiske pavillon. foto: nationalmuseet brede værk. Kulturhistorie Læs mere på 19

20 NATIONALMUSEET FRILANDSMUSEET Kongevejen Kgs. Lyngby Tlf , tirsdag-torsdag kl Omvisning på Frilandsmuseet 16. august 14. oktober 2011 Gårde, huse og landskaber fortæller om livet på landet for høj og lav gennem 400 år. Omvisningen vil blive tilrettelagt ud fra det ønskede emne med inddragelse af relevante bygninger og landskaber. 1½ t. / 400 kr. POLITIHISTORISK MUSEUM Fælledvej København N Tlf , mandag og onsdag kl Forbrydelse og straf filosofien bag Luppen skal frem i dette undervisningstilbud, hvor vi kigger bag om straffens og forbrydelsens umiddelbare udtryk. 1½ t. / 400 kr. STATENS FORSVARSHISTORISKE MUSEUM ORLOGSMUSEET Overgaden oven Vandet København K Tlf , mandag-onsdag kl Byvandring på Holmen Vi besøger flådebasen på Holmen og den gamle mastekran. 2 t. / 500 kr. Ti byde Vi september 2011 Om sagen mod barnemordersken Gisle Nielsdatter i det Herrens år Med udgangspunkt i den tids retssystem og menneskeopfattelse får eleverne rollerne som anklaget og anklager, forsvarer og dommer. 3 t. / 800 kr. foto: frilandsmuseet. foto: hans michaelsen. Demokratiet på spidsen Hvad er demokrati? Og hvad rager det mig? Politihistorisk Museum sætter demokratiet på spidsen i en omvisning, der ikke tager udgangspunkt i folketingssalen, men i politiarbejdets dilemmaer. 1½ t. / 400 kr. Politi, demokrati og prostitution I tretrinsraketten Politi, demokrati og prostitution får eleverne mulighed for at arbejde med tre emner, der er tæt knyttet og fyldt med problemer. 2 t. / 500 kr. ubåden sælen. foto: jens lauridsen. Besøg i ubåden SÆLEN og torpedomissilbåden SEHESTED Kom om bord på de historiske krigsskibe på Holmen, og hør om livet til søs i den danske flåde. 2 t. / 500 kr. TØJHUSMUSEET Tøjhusgade København K Tlf , mandag-onsdag kl Fra langbue til kalashnikov Skydevåbnenes udvikling fra middelalderen til i dag et forløb om, hvorledes ændring af skydevåbnene har ændret krigsførelsen. 2 t. / 500 kr. 20 Læs mere på Kulturhistorie

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger Kompetencemål Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kronologi og sammenhæng Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv Eleven kan

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

Historiensverden.dk Rundvisning

Historiensverden.dk Rundvisning Historiensverden.dk Rundvisning Historiensverden.dk er udviklet og forfattet af historikere med undervisnings- og formidlingserfaring bl.a. indenfor grundskole, gymnasie og universitet. 3. RUNDTUR I HISTORIENSVERDEN.DK

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Fag og Tema Beskrivelse Læsestof og opgaver Øvrige oplysninger 33 Introduktion

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (2):

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider.

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider. Side 1 af i alt 15 sider August Uge 31 01-02 Uge 32 05-09 Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Uge 34 19-23 Hvad er samfundsfag? Uge 35 26-30 Hvem er vi? Meningen med dette forløb er, at eleverne først skal

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed Gruppearbejde om et forløb. Oplysningstid og revolution. 1.a. 3 faglige mål: formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed dokumentere viden om forskellige

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Hverdag og arbejde under demokratiseringen. foto. Vidste du, at.. Landet. Kvindearbejde på landet. Mandearbejde på landet. Byen. Kvindearbejde i byen

Hverdag og arbejde under demokratiseringen. foto. Vidste du, at.. Landet. Kvindearbejde på landet. Mandearbejde på landet. Byen. Kvindearbejde i byen Historiefaget.dk: Hverdag og arbejde under demokratiseringen Hverdag og arbejde under demokratiseringen Det daglige arbejde var forskelligt alt efter køn, og om man boede på landet eller i byen. Landbefolkningens

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE Af Anne Bang, Svendborg Gymnasium ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 1 SIDE 19: CICEROS PENTAGRAM Skriv en kort tekst til skolens hjemmeside om religion

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere