Info. Thorvaldsens Museum ARKEN. Vikingeskibsmuseet. Nikolaj Kunsthal. Arbejdermuseet. Københavns Museum. Experimentarium.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Info. Thorvaldsens Museum ARKEN. Vikingeskibsmuseet. Nikolaj Kunsthal. Arbejdermuseet. Københavns Museum. Experimentarium."

Transkript

1 Thorvaldsens Museum ARKEN Vikingeskibsmuseet Nikolaj Kunsthal Arbejdermuseet Københavns Museum # 8 august 2011 Info SKOLETJENESTEN S UNDERVISN I N G STILBUD U N G D O M S U D D A N N E L S E R SKO L EÅRET / 1 2 Experimentarium Nationalmuseet Dansk Arkitektur Center Ny Carlsberg Glyptotek DR Symfoni Orkestret Kulturcentret Assistens GeoCenter Møns Klint Gl Holtegaard Zoologisk Have Statens Museum for Kunst Mute Comp. Physical Theatre KØS Museum for kunst i det offentlige rum Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot Designmuseum Danmark Statens Forsvarshistoriske Museum Orlogsmuseet Tøjhusmuseet Danmarks Tekniske Universitet

2 TIL LÆSERNE Skoletjenestens undervisningstilbud til ungdomsuddannelser omfatter først og fremmest det almene gymnasium (stx) og hf, men i de seneste år er der i stigende grad tilrettelagt tilbud, der henvender sig bredt til de gymnasiale uddannelser, og især er der nye tilbud til htx. De gymnasiale uddannelser har altid været en central målgruppe i Skoletjenestens virke, og nye og gamle tilbud tilrettelægges i et samspil mellem de gældende læreplaner m.v. og de særlige muligheder for at inddrage en anden og supplerende faglighed og oplevelse, som et besøg i de autentiske læringsmiljøer giver. Et eksempel på, at de gymnasiale uddannelser er i fokus i udviklingsarbejdet, er de mange nye tiltag, som Skoletjenesten Statens Naturhistoriske Museum har stået for i de sidste to år. Det målrettede arbejde har både resulteret i en bred vifte af aktivitetstilbud og et stort besøg. På Københavns Museum har en helt ny profil på museet med nye måder at skabe nutidige udstillinger på givet grundlag for at skabe nye læringsressourcer, blandt andet med inddragelse af ny teknologi i undervisningen. Interaktive læringsrum indgår også i udstillingerne Europa! på Nationalmuseet og Yinka Shonibare på Designmuseum, som samtidig hver især omhandler centrale temaer. På de følgende sider giver vi et kort overblik over det kommende skoleårs undervisningstilbud. En nærmere beskrivelse kan læses på og yderligere oplysninger kan desuden altid fås ved direkte henvendelse til Skoletjenestens medarbejdere på de enkelte museer og kulturinstitutioner. Kulturinstitutionerne er levende og dynamiske, og vi udvikler derfor hele tiden nye undervisningsaktiviteter følg med på hjemmesiden og via Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev! Info # 8, august 2011 Skoletjenesten 2011 Oplag: ISSN: Skoletjenesten Artillerivej 126, 5. sal 2300 København S Tlf.: Poul Vestergaard, Leder af Skoletjenesten Redaktion: Pia Justesen og Poul Vestergaard (ansv.). Layout: Marianne Bisballe/Skoletjenesten. Tryk: Kailow Graphic. Forsidefoto: Københavns Museum. Bagsidefoto: Lars Skaaning. Thorvaldsens Museum. Der tages forbehold for trykfejl og evt. prisændringer. Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster og en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder. INDHOLD KULTURHISTORIE Europa! 3 Nationalmuseet 5 Arbejdermuseet 10 Bakkehusmuseet 11 Danmarks Tekniske Museum 11 Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot 12 Karen Blixen Museet 14 Kulturcentret Assistens 14 Københavns Museum storbyen, identiteter og nærvær 15 Københavns Museum 17 DieselHouse 18 Medicinsk Museion 19 Brede Værk 19 Frilandsmuseet 20 Politihistorisk Museum 20 Orlogsmuseet 20 Tøjhusmuseet 20 Teatermuseet i Hofteatret 21 Vikingeskibsmuseet 21 NATURVIDENSKAB Esrum Kloster & Møllegård 22 Experimentarium 22 GeoCenter Møns Klint 23 Tivoli 23 Danmarks Akvarium 24 Danmarks Tekniske Universitet 24 Nye tider nye tiltag 25 Botanisk Have 26 Geologisk Museum 26 Zoologisk Museum 26 Zoologisk Have 27 KUNST ARKITEKTUR DESIGN ARKEN Museum for Moderne Kunst 28 Dansk Arkitektur Center 29 Davids Samling 30 Den Frie Udstillingsbygning 31 Den Hirschsprungske Samling 32 Yinka Shonibare 33 Designmuseum Danmark 34 Gl Holtegaard 35 KØS Museum for kunst i det offentlige rum 36 Louisiana Museum for Moderne Kunst 37 Museet for Samtidskunst 38 Ny Carlsberg Glyptotek 38 Nikolaj Kunsthal 39 Ordrupgaard 40 Statens Museum for Kunst 40 Thorvaldsens Museum 44 MUSIK TEATER DANS Verdensmusikbanken.dk 45 Figura 45 DR SymfoniOrkestret 45 Mute Comp. Physical Theatre 45 Det Kongelige Teater 46

3 Europa! Særudstilling på Nationalmuseet, 6. januar 3. juni 2012 af vibeke mader, skoletjenesten nationalmuseet Europas historie og relationer til omverdenen gennem år er temaet for Nationalmuseet næste store særudstilling, der åbner for publikum den 6. januar Udstillingen viser et langt forløb over år, hvor udvalgte genstande viser snit af Europas historie, og hvordan idéen om Europa er blevet knyttet til forskellige betydningsbærende fænomener som kristendom, den videnskabelige revolution, forskellige styreformer, demokrati, kapitalisme og menneskerettigheder. Udstillingen omhandler 9 nedslag i Europas historie, som viser de muligheder og brud, der har været med til at forme Europas historie i et konstant samspil med omverdenen fra antikken til det 20. århundredes ødelæggende krige og ideologiske kampe og et Europa i globaliseringens tegn. De 9 nedslag er konstrueret således, at europæisk kultur og andre kulturer fra samme periode modstilles. Her undersøges bl.a. den indflydelse, den arabiske højkultur har haft på middelalderens samfund, men også, hvordan det middelalderlige samfund forstod at anvende disse bidrag, og hvordan ændrede politiske og økonomiske strukturer skabte grundlaget for Europas store ekspansion, der fandt sted i årene. Her underlagde de europæiske stater sig store dele af verden og opbyggede et globalt hegemoni, som gennem de herskende magtstrukturer kom til udtryk i senere tiders kolonisering og imperialisme. Indadtil var Europa i 1700-årene europa bortført af zeus i skikkelse af en tyr, potteskår. foto: nationalmuseet. Kulturhistorie Læs mere på 3

4 præget af store politiske omvæltninger, hvor idéer om universelle værdier som menneskerettigheder og en retsstat skabte et samfund, hvor nye sociale grupper kom til orde og kunne formulere en anden politisk dagsorden. Europa skabte fra 1500-tallet en verdensmagt, hvor europæiske værdier fik en fremtrædende betydning; men med krigene i og bryder Europas verdensmagt sammen og bliver udfordret af nye magter, der har taget moderniteten til sig. Et underliggende tema og spørgsmål gennem udstillingen er: Hvad er Europa: En idé, en konstruktion? Findes der en fælles europæisk identitet? Hvordan forstås europæisk identitet? Idéer om Europa stammer fra græsk kultur, fik blivende betydning i middelalderen og hviler i dag på forestillinger om samhørighed og forskelle og på fælles erfaringer fra fortiden og forestillinger om fremtiden. Begrebet europæisk identitet forbindes i dag med konkrete politiske sammenhænge og knytter sig til forestillinger om modernitet og rationalitet, men har været under konstant forhandling og konstruktion i de forskellige historiske perioder i mødet med kulturer uden for Europa. Europæisk identitet har ofte historisk set udkrystalliseret sig i opposition til en ikke-europæisk anden, som afrikanere, asiater og muslimer, og står derfor over for nye kolossale ydre udfordringer fra andre aktører i verden, der ikke længere anerkender en europæisk eller vestlig dominans. Digital læring med fokus på demokrati og europæisk identitet Temaer i undervisningen fokuserer på begreberne demokrati, europæisk identitet og et kronologiforløb, og selve undervisningen ved besøget er organiseret som en workshop med mobil læring og som omvisninger i udstillingen. Workshoppen Vejen til demokrati har til formål at analysere demokratibegrebet i europæisk historie og afsøge begrebets ændrede betydning gennem udvalgte punktnedslag. Eleverne arbejder i udstillingen med ipods og samler data til en fælles produktion, der bliver uploadet til Nationalmuseets netværk og vises på en storskærm i udstillingen. Formål: At give eleverne en stemme i udstillingen. Temaet Hvad er europæisk identitet? undersøger, hvad en sådan identitet består af, og hvor den historisk stammer fra, og Historiens gang periodisering til diskussion tager med udgangspunkt i Europa-udstillingen diskussionen op om, hvilke historiesyn der ligger til grund for de historiske perioders betegnelser. Tilbuddet er særligt velegnet til det obligatoriske kronologiforløb i 3. g, men alle tilbuddene passer til langt det meste af historiefagets kernestof og arbejder med en tæt inddragelse af eleverne i omvisningerne. videnskabelige nybrud. ur med armillarsfære, der viser en model af universet. foto: nationalmuseet. 4 Læs mere på Kulturhistorie

5 NATIONALMUSEET Frederiksholms Kanal København K Tlf , kl SÆRUDSTILLING Hvad er europæisk identitet? 17. januar 25. maj 2012 Diskussionen om en særlig europæisk identitet er aktuel med en stadig stigende integration i det europæiske samarbejde. Hvad består en sådan identitet af, og hvor stammer den historisk fra? Historiens gang periodisering til diskussion 17. januar 25. maj 2012 Hvorfor er der uenighed om, hvornår perioder starter og slutter? Vores inddeling af historien er udtryk for, hvilke begivenheder vi ser som afgørende elementer for at forstå os selv og vores nutid. Vejen mod demokrati workshop med mobil læring 17. januar 25. maj 2012 Workshoppen sigter på at analysere demokratibegrebet i europæisk historie fra antikken til det 20. århundrede og afsøge begrebets ændredede betydningslag gennem tiden. 2 t. / 600 kr. DANMARKS OLDTID Danmarks tilblivelse Få en introduktion til Danmarks oldtid gennem nogle af de mest spektakulære fund fra rensdyrjægerne til de første kristne vikinger. MIDDELALDER OG RENÆSSANCE Fra vikingetid til middelalder et kort kronologiforløb Harald Blåtands dåb i o. 965 blev begyndelsen på en række markante religiøse, mentale, sociale og politiske ændringer, der på sigt integrerede Danmark i den vesteuropæiske kultur. Dagligliv i renæssancen Renæssancen er en periode, som banede vejen for et nyt verdensbillede, ny videnskab og nye måder at leve på. Verden blev større, og det satte skub i en dynamisk udvikling. Troens billeder Kirkens kunst var en integreret og uundværlig del af den kristne forkyndelse. Fra hvælvinger, malerier og gyldne altre fortaltes Bibelens historier til den ofte analfabetiske menighed. Perioden fra 1536 til 1660 brud og kontinuitet Tiden fra 1536 til 1660 bød bl.a. på reformationen, sociale omvæltninger, religionskrige og en ny samfundsstruktur. Temaet fokuserer på periodens samfundsmæssige forandringer. portræt af luther. foto: nationalmuseet. Reformationen 1536 religion, politik og krig I 1517 slog Luther sine teser op i Wittenberg. Det blev starten på en reformbevægelse, der førte til dannelsen af de protestantiske kirker i Nordeuropa. armillarsfære, model af universet. foto: nationalmuseet. Renæssancens naturvidenskabelige revolution Vi gennemgår tallets videnskabshistorie, hvor nye metoder levede side om side med den magiske praksis. Der perspektiveres til nutidens evidensbaserede forskning. uroksen. foto: nationalmuseet. Kulturhistorie Læs mere på 5

6 Drømme om universet skiftet fra det geo- til det heliocentriske verdensbillede Et undervisningstilbud, hvor rollespil, fysikforsøg, kulturhistoriske kilder, genstande og it er ingredienserne i et tværfagligt dynamisk historie/fysik-forløb, der kræver elevernes aktive deltagelse. 3 t. / 950 kr. Mellem stjerner og planeter et digitalt læringsspil Skoletjenesten og Nationalmuseet har udviklet et tværfagligt læringsspil om skiftet fra det geocentriske til det heliocentriske verdenbillede rettet mod historie og fysik. DANMARKSHISTORIER Enevældens Danmark I 1660 blev enevælden indført i Danmark ved et statskup. Hør om enevælden som magtsystem og om et samfund inddelt i stænder. Oplysningstiden og det galante 1700-tal Oplysningstiden var præget af enevælde, en magtfuld kirke og et brutalt retssystem, men den var også præget af oplysningsfilosoffer og et borgerskab, der satte samfund, religion og videnskab til debat. Det moderne bryder igennem Grundloven af 1849 lagde med sin begrænsede valgret op til et nyt og demokratisk samfund. Undervisningen tager udgangspunkt i emner som folk, demokrati, industrialisering og fremskridtstro. Danmark i det 20. århundrede Undervisningen handler om opbygningen af det danske velfærdssamfund. Fra de visionære tanker omkring år 1900, over krisen i 1930 erne til tiden efter 2. verdenskrig. Danmark i mellemkrigstiden De brølende 1920 eres sorgløshed blev afløst af 1930 ernes krisetider. Det var også i denne periode, at de første spadestik til det velfærdssamfund, vi kender i dag, blev taget. Historiens lange linier En hurtig indføring i centrale begivenheder, hændelser og fænomener i de seneste 350 års Danmarkshistorie, krydret med små historier om det levede liv. Lige køn? I 1909 stemte danske kvinder for første gang ved et valg. Hvad betød det, at kvinder fik stemmeret? På omvisningen ses på kvinders stilling i samfundet, og der diskuteres ligestilling førhen og nu. KLUNKEHJEMMET Borgerskab i plys og klunker Omvisningen belyser alle sider af denne enestående lejlighed, både de rum, hvor familiens gæster kom, og de områder, hvor kun herskab og tjenestefolk satte deres ben. Der tegnes et indgående billede af hverdagen i et borgerskabshjem omkring år 1900 samt tidens boligindretning og modestil. Der lægges vægt på at vise forskelle mellem kvindens og mandens verden. En god baggrund for at arbejde videre med et tema som f.eks. sædelighedsfejden. 2 x 1 t. / 500 kr. Ved klasser over 30 personer inkl. lærer kan ekstra hold bestilles til 250 kr. 3 x 1 t. / 750 kr. Guldalderens Danmark Undervisningen giver et indblik i perioden samt i de mange nye opfindelser, opdagelser og idéer, som prægede tiden. familiebillede malet af emilius bærentzen. foto: nationalmuseet. 6 Læs mere på Kulturhistorie

7 ETNOGRAFISK SAMLING INDIANERE Præcolumbiansk kultur og religion Religion i Sydamerika (Latinamerika) har en række fællestræk. For de mesoamerikanske såvel som de sydamerikanske kulturer gælder det, at de var polyteistiske religioner med mange guder. Præcolumbianske skatte Azteker-, maya- og inkarigerne var velorganiserede stater med en højtudviklet kultur og politiske institutioner. Det illustreres gennem skattefund, keramik og kulturel udveksling. nøjagtige modeller blev hjembragt af knud rasmussen. foto: nationalmuseet. Fangerliv i Grønland Lær om familieliv, bolig, transport, handel, fangst og åndeverden. Se de unikke genstande fra Nationalmuseets grønlandske samlinger, og få en kort indføring i Grønlands historie op til i dag. Natursyn og livssyn hos arktiske folk Eskimoerne levede i en verden fuld af ånder og tabuer. Eleverne får en indføring i det livssyn, hvori sagn og myter fra de arktiske områder indgik, og ser på amuletter, tupilakker m.v. maske i form af solkvinden. foto: nationalmuseet. GRØNLAND På ekspedition til Grønland Modige danskere som Knud Rasmussen har trodset mørket og kulden på lange ekspeditioner for at skaffe oplysninger om Grønlands natur og folk. Hør om rejserne, og se på de hjembragte genstande. ØSTASIEN Made in China Kineserne har opfundet alt fra kompas og fyrværkeri til bogtrykkeri og krudt. I dag produceres mange af de varer, som indgår i vores hverdag, i Riget i Midten. Forlystelseskvarterer og karaoke Hør om den japanske underholdningsindustri fra animationsfilm og avancerede computerspil til gamle traditioner, såsom de hvidmalede geishaer og Noh-teatret. samuraisværd (katana) med lakeret skede fra 1800-tallet. foto: nationalmuseet. Ære og skønhed i Japan Hør om tiden omkring 1600, hvor Japan blev forenet til ét rige. Æreskodekser, skønhedsidealer og populær underholdning i nutidens Japan knytter sig til datidens samuraier og geishaer. Kulturhistorie Læs mere på 7

8 kvindemaske fra dr congo, kaldet en kifwebe. foto: nationalmuseet. AFRIKA Maskens rolle Om masketraditionen i Afrika og dens rolle i forbindelse med overgangsritualer, religiøse og politiske processer. Maskebrugen sættes i en social og politisk sammenhæng med perspektiv til Danmark. Sukker, slaver og skæbner Danskerne skibede engang ca slaver over Atlanten. Tag med på en tværfaglig rejse, og lær om den danske slavehandel, der forandrede mange menneskers liv. Politiske og sociale strukturer i Central- og Vestafrika Vi sætter fokus på den komplekse politiske, religiøse og sociale organisering i Central- og Vestafrika. Undervisningen omhandler blandt andet magiske figurer og statussymbolers essentielle rolle. indbygger i landsbyen sesemi. foto: dorthe nielsen. Løvens fortælling I undervisningsmaterialet Løvens fortælling perspektiveres dansk slavehandel gennem personportrætter fra nutidens Ghana. Læs om livet, drømme og holdninger til slavehandlen blandt efterkommerne. Gratis. RELIGION OG KULTURMØDER Ritualer Hvad er et ritual, og hvilken rolle spiller ritualer for de religiøse og i samfundet? Vi diskuterer dåb, omskæring, begravelse, ligbål, bøn og ofringer i et historisk og ritualteoretisk perspektiv. islams fem søjler, indisk plakat købt på zanzibar. foto: universitetet i bergen. Islam i dag Få en kulturhistorisk introduktion til islams grundlag og mangfoldighed, der kvalificerer eleverne til at deltage i den aktuelle debat. Lærereksemplar af Koranen udleveres gratis. 1½ t. / 425 kr. 8 Læs mere på Kulturhistorie

9 Religion for gymnasieklasser De fem største verdensreligioner, jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme, belyses med fokus på genstande, myter og ritualer. Eleverne prøver dragter og inddrages aktivt gennem dialog. 1½ t. / 425 kr. ANTIKSAMLINGEN Civilisationens fødsel i Den nære Orient Hør om landbrugets opståen, skriftens opfindelse og de første byer i det, der i dag er Mellemøsten, og hvordan stormagter kendt fra Bibelen kæmpede indbyrdes om jord, handelsret og ressourcer. odysseus undslipper kyklopen under maven på et får. foto: nationalmuseet. Da kultur og litteratur blev til billeder Det antikke græske billedsprog afspejlede både mytologi og samfundsforhold. Vi ser, hvordan litteraturen kommunikeredes ud til folket gennem billeder, og hvad de betød for den græske selvopfattelse. Ørnen og korset Romerriget på Jesu tid Hør om livet i Romerrigets østlige del på Jesu tid. Vi følger kristendommens begyndelse igennem bibelhistorier og arkæologi. I Osiris rige Vi tager på rejse til Dødsriget, hvor Osiris hersker. I Antiksamlingen findes gravudstyr, der går over 4000 år tilbage. Genstandene fortæller om ægypternes forestillinger om livet efter døden. alexander d. store vist med vædderhorn. foto: nationalmuseet. Propaganda i Antikken Billedernes magt i antikken. Hvordan magthaverne markerede sig, og hvordan kunst og dagligdags genstande gav udtryk for politiske omstændigheder i Grækenland og Rom. Det romerske verdensrige Følg Roms udvikling til verdensrige, og fra republik til kejserdømme. Mød den romerske borger i Rom og i rigets provinser, og oplev, hvordan også Danmark havde kontakt med romerne. prisamfora, der viser den vundne sportsgren. foto: nationalmuseet. Hurtigere, højere, stærkere sport i antikken Om sport i antikkens Grækenland og de olympiske lege i oldtid og nutid. kopi af græske stemmehjul. foto: nationalmuseet. Demokratiets vugge livet i den græske bystat Vi ser på forskellen mellem athenernes og vor tids demokrati. Hvordan artede livet sig for bystatens indbyggere? Når kulturer mødes på rejse omkring Middelhavet Tag med på rejse omkring Middelhavet. Vi besøger Ægypten, Grækenland, etruskerne og Rom og ser på fællestræk i kulturerne i kunst, religion og gravskikke. 1½ t. / 425 kr. NATIONALMUSEET Bestilling: Tlf , kl Kulturhistorie Læs mere på 9

10 ARBEJDERMUSEET Rømersgade København K Tlf , mandag-torsdag kl John Kørner: Kvinder til salg 1. september 20. december 2011 Ud fra John Kørners nymalede værker sættes der fokus på den sexhandel, der foregår med udenlandske kvinder i Danmark. Forløbet illlustrerer, hvordan kunsten kan kommentere og debattere et aktuelt problem. 1 t. / 200 kr. Familien Sørensen Hvordan formede hverdagslivet sig hos arbejderklassen omkring år 1900? Forløbet fokuserer på arbejderfamiliens hverdag, kønsmoral, forholdet til religion samt bolig- og arbejdsforhold. 1 t. / 200 kr. john kørner: kvinder til salg. john kørner. Industriarbejdet De sidste 150 år har industrien gennemgået en udviklingsproces fra håndværk til IT-styrede produktioner. Undervejs har industrien og industriarbejderne gensidigt påvirket hinanden i processen. 1 t. / 200 kr. Kold krig ideologiernes kamp Hvordan forsøgte øst og vest at påvirke danskerne i 1950 erne? Og fik den kolde krig indflydelse på hverdagslivet, som det formede sig i 1950 ernes Danmark? 1 t. / 200 kr. Byvandring: Kampen for demokratiet: Byvandringen formidler den politiske kamp, der foregik mellem Socialdemokratiet, Ventre og Højre i tiden. Faglige oplæg og øvelser giver eleverne et indblik i tidens begreber og begivenheder. Ca. 2 t. / 500 kr. Byvandring: Slaget på Fælleden Nørrebro, stenkast og sammenstød mellem civile og myndigheder. Slaget på Fælleden tager eleverne tilbage til 1870 ernes Nørrebro, hvor den spirende arbejderbevægelse slår rødder i brokvarteret. Ca. 2 t. / 500 kr. strejkemøde i festsalen foto: arbejdermuseet. 10 Læs mere på Kulturhistorie

11 BAKKEHUSMUSEET Rahbeks Allé Frederiksberg C Tlf portræt af adam oehlenschläger. foto: stuart mcintyre. Oplysningstiden og romantikken i Danmark Med udgangspunkt i ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbeks hjem i Bakkehuset beskrives dansk kulturliv i perioden Begreber som oplysningstiden, romantikken og guldalderen vil blive belyst. 1 t. / 1 kr. pr. elev. DANMARKS TEKNISKE MUSEUM Fabriksvej Helsingør Tlf Myter og sandheder Ellehammers flyforsøg i 1906 Hjemmeside bygget op omkring Ellehammers påstand Jeg fløj og en diskussion af begrebet flyvning. e-museum.dk/ Den industrielle revolution Dampmaskinen indvarsler en ny æra med industrielle teknologier. 50 min. / 250 kr. foto: danmarks tekniske museum. Innovation Med afsæt i Joseph A. Schumpeters klassiske skelnen mellem invention, innovation og diffusion udbydes undervisning i museets omfattende samling. 50 min. / 250 kr. Energikrisen på mobil Tag tilbage og ændr historien det er din egen fremtid, der er på spil. Du skal få fremtidens biler til at køre! 1½ t. / 250 kr. illustration: ignacio peña. Tilmeld dig Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev på udsendes hver måned med sidste NYT! Kulturhistorie Læs mere på 11

12 DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM PÅ FREDERIKSBORG SLOT Frederiksborg Slot 3400 Hillerød Tlf , kl danmark, 2009, malet af peter carlsen. foto: kitt weis. Christian 4.s Frederiksborg renæssanceslot og kongespejl 1. april 30. september Christian 4.s Frederiksborg Slot blev opført og dekoreret efter renæssancens principper. Tag med på opdagelse i renæssancens symbolik, og hør, hvordan slottet var en spejling af kongens magt og rigdom. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Fra kongebolig til museum Oplev Christian 4.s pragtfulde renæssanceslot, og hør om slottets tid som kongebolig samt om branden, der førte til oprettelsen af museet, hvor Danmarkshistorien fra 1500 til i dag fortælles. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Christian 4. Christian 4.s tid opleves gennem renæssanceslottet og de store pragtrum fra hans tid. Portrætter og historiemalerier belyser vigtige faser og begivenheder i Christian 4.s liv. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Historiemaleriet Historiemalerierne indbyder til spændende fortællinger om historiske begivenheder. Samtidig giver de mulighed for analyse og kildekritiske studier, da de ofte er malet, længe efter begivenheden fandt sted. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Leonora Christina og Danmarks største landsforræder Historien om Leonora Christinas fangenskab i Blåtårn og selvbiografien Jammersminde er en vigtig del af Danmarks historie og kultur. På Det Nationalhistoriske Museum kan eleverne opleve begge dele. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Portrættets historie Oplev Danmarks største portrætsamling af markante danskere fra 1500 til i dag. Hør om portrætternes iscenesættelse for de forskellige samfundslag og om portrættets stilmæssige udvikling fra renæssancen til i dag. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Kongemagtens historie Hør om kongemagtens udvikling fra Christian 1. til dronning Margrethe. Der fortælles om forskellige styreformer samt om ændringer i kongernes rolle og selvopfattelse. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Audienssalen og den enevældige kongemagts forherligelse Den prægtige Audienssal i tallets barokstil giver et unikt indblik i en enevældig monarks iscenesættelse af sig selv som en sejrrig feltherre med slægtens ret til tronen og arvefølgen sikret. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Oplyst enevælde Den oplyste enevælde omfatter bl.a. den dramatiske historie om Christian 7.s sindssygdom og hans livlæge Struensee, der tog magten og var dronningens elsker, indtil han blev arresteret og henrettet. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. 12 Læs mere på Kulturhistorie

13 Enevælden på Frederiksborg Enevældens kroningskirke og Audienssalen beskrives sammen med portrætter af hovedpersonerne ved enevældens indførelse og historiemalerier om svenskekrigene og arvehyldningen t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Besættelsen og krigen i kunsten Gennem museets billeder behandles efterkrigstidens fortolkninger af besættelsen, hvor splittelsen mellem samarbejdspolitikerne og modstandsbevægelsen spillede en central rolle. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. De lange linjer i Danmarkshistorien Oplev de lange udviklingslinjer i Danmarkshistorien fra o til i dag gennem portrætter, historiemalerier, møbler og kunstgenstande, og vælg selv, om temaet skal være historie eller kunst. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Guldalderen Gennem slagbilleder og portrætter af de betydeligste personligheder behandles de dramatiske Englandskrige og den efterfølgende kunstneriske og videnskabelige blomstringsperiode. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Reformationen Reformationstiden i Danmark var præget af kampen mellem katolicisme og protestantisme. Oplev periodens hovedpersoner som Hans Tavsen og Christian 3., og se den første Bibel på dansk fra t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Danmark i det 20. århundrede Danmarks udvikling skildres ved portrætter af markante danskere og historiemalerier af vigtige begivenheder. Portrætterne viser alle samfundslag og belyser de vigtigste ismer i epokens portrætkunst. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. en konditor foto: august sander. die photographische sammlung/sk stiftung kultur, cologne. De slesvigske krige og genforeningen De slesvigske krige og genforeningen er skildret i kunsten, så man både får indtryk af krigenes gang og af de nationale myter om ånden fra 48 og 1864, der har formet den danske identitet. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Demokratiets indførelse Junigrundloven omhandler perioden omkring afskaffelsen af den enevældige statsform i 1849, hvor Danmark fik folkestyre, hvilket bl.a. illustreres ved Constantin Hansens maleri af grundlovsfædrene. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. Fra kaos til kosmos Med fokus på Danmarkshistoriens største videnskabsmænd fortælles via museets genstande verdensbilledets historie gennem 500 år samt den betydning, danske videnskabsmænd har haft for udviklingen. 1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré. detalje fra den grundlovgivende rigsforsamling, malet af constantin hansen foto: lennart larsen. DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM PÅ FREDERIKSBORG SLOT Bestilling: Tlf , kl Kulturhistorie Læs mere på 13

14 KAREN BLIXEN MUSEET Rungsted Strandvej Rungsted Kyst Tlf KULTURCENTRET ASSISTENS Assistens Kirkegård Kapelvej 4, 2200 København N Tlf Lad latteren rulle på gravens rand NYHED Lad latteren rulle med latterinstruktør Hanne Siboni. Latterkursus giver glæde og energi. Med en række øvelser igangsættes latteren helt uden årsag. 1 t. / 750 kr. foto: kulturcentret assistens. karen blixens skrivemaskine. foto: erica lennard, Kreativ skrivning Ved at læse og analysere Blixens tekster afprøver vi forskellige skriveøvelser, der styrker elevernes iagttagelsesevne og sproglige bevidsthed. 1½ t. / 775 kr. Skræddersyet undervisning Vi tager gerne udgangspunkt i en specifik tekst af Karen Blixen, som klassen har læst, f.eks. fra kanonen. 1 t. 550 kr. / 1½ t. 775 kr. Tilmeld dig Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev på udsendes hver måned med sidste NYT! LÆRERKURSUS Latterkursus lad latteren rulle på gravens rand Tag hele lærerværelset med på latterkursus. Latter øger velværen og er en fantastisk måde at slippe tøjlerne løs sammen på. En metode til sammen med kollegerne at få overskud og energi i hverdagen. Alle undervisere kr. Da naturen blev moderne Naturen er ikke til at komme udenom! I 1700-tallet ændredes vores opfattelse af naturen, og forholdet mellem menneske og natur blev anderledes. Naturen blev læremester for ånd, kultur og samfund. 1½ t. / 500 kr. foto: kulturcentret assistens. Indimellem tænker man jo på døden Forløbet giver indsigt i forskellige tiders, kulturers og konkrete steders sætten ord og billeder på døden. 1½ t. / 500 kr. Digterruten Fortællinger om forfattere og digtere, som ligger begravet på Assistens Kirkegård. Blandt andre H.C. Andersen, Michael Strunge, Dan Turèll, Søren Kierkegaard og mange flere. 1½ t. / 500 kr. Ånden i naturen Hvad er egentlig naturvidenskab? På Assistens Kirkegård ligger mange af de naturvidenskabsmænd, hos hvem ånds- og naturvidenskab udgjorde et sammenhængende hele. 1½ t. / 500 kr. Den fortællende have En kirkegård er en have med de døde, men anlagt for de levende. 1½ t. / 500 kr. 14 Læs mere på Kulturhistorie

15 Københavns Museum storbyen, identiteter og nærvær Metamorfose, forandringer og nye måder at skabe vedkommende, nutidige udstillinger og læringsressourcer på har kendetegnet Skoletjenestens arbejde igennem de sidste 3 år. af sidsel risted staun, skoletjenesten københavns museum Museet har ikke bare skiftet navn fra Københavns Bymuseum til Københavns Museum, men også sat fokus på at være til stede som kulturinstitution i byen lige nu, på storbyen som livsvilkår, og på hvordan det er muligt at skabe identiteter. At blive københavner I slutningen af 2010 åbnede vores nye store særudstilling At blive københavner, og med den søsatte Skoletjenesten på Københavns Museum også et stort undervisningsprogram til gymnasieskolen. Udstillingen er en todelt rejse, som på én gang fortæller om de mange forskellige måder, man kan blive københavner på både for 400 år siden og i dag og tydeliggør, at vi alle er kommet til byen på et tidspunkt og har valgt at blive: Om bonden, der kom til storbyen med industrialiseringen og aldrig vendte hjem igen og på den måde var med til at skabe storbyen. Om hollænderne, som blev inviteret til Amager i 1600-tallet med særlige privilegier og også slog rødder. Eller om Reza fra Iran, som i 1995 besluttede at blive i Danmark efter et internationalt foto: københavns museum. portrætter fra vognmandsparken foto: jiro monchizuki/københavns museum. karatestævne og senere aktivt brugte karate og foreningslivet til at finde nye steder at slå rødder i København. Men udstillingen er også fortællingen om, hvordan der alligevel er fællesskaber i kosmopolen København, som forener de mange forskellige mennesker i byen: Et eksempel er den jødiske ghetto i Vognmagergade i begyndelsen af 1900-tallet, mens et andet er det internationale jazz-musikermiljø i 1960 ernes København, der gav rum til mange sorte musikere, som rejste fra det stærkt raceopdelte USA. Den personlige fortælling og flerstemmighed Undervisningen i At blive københavner har sat identitetsskabelse som rammen for forløbene: Kan man være noget eller nogen hele livet? Eller er identitet noget, vi hele tiden skaber gennem de situationer og relationer, vi indgår i, og i de valg og fravalg, vi dagligt foretager? Her er der fokus på identitetsskabelse som københavner, men også på en nuancering af fortællingerne gennem flerstemmighed og perspektiveringer. Den flerstemmighed, som er en af udstillingens Kulturhistorie Læs mere på 15

16 bærende pointer, går igen i undervisningsforløb, migrationsbyvandring og det store undervisningsmagasin på 48 sider, som er udviklet til gymnasieskolen. Magasinet består af artikler, introduktioner og arbejdsspørgsmål, som også diskuterer identitet, sprog- og kulturmøder og urbanitet fra forskellige vinkler. Magasinet kan downloades gratis på copenhagen.dk eller sendes mod et gebyr på 100 kr. Undervisningsforløbet på museet er struktureret omkring introduktioner til Københavns indvandrings-historier og til øvelser, som eleverne skal lave i relation til udstillingens 4 temaer om Ankomster, Ønsket/uønsket, Kosmopolen og Urbane fællesskaber. Lærerkursus: At blive københavner torsdag den 1. september kl Velkommen til VÆGGEN Hvad nu hvis alle kunne være med til at skabe fremtidens kulturarv? Og hvad hvis gymnasieelever og lærere også kunne være med til at samle ind og bidrage med byggesten til de fortællinger, som vores børn, børnebørn og tiptiptip vil sample deres historier om København ud fra i fremtiden? Og endnu bedre: Hvad hvis både nyt og gammelt materiale kunne bruges af lærere og elever frit i undervisningssammenhæng? Den gode nyhed er, at det faktisk allerede er en mulighed. Det er ikke kun gennem de sociale medier som facebook, twitter og flikr, at vi kan udveksle, kommentere og fortælle historier om os selv nu og her. Det kan vi også i den store digitale formidlingsplatform VÆGGEN, som Københavns Museum lancerede i forbindelse med udgravningerne til den nye metroring. VÆGGEN er en 12 meter lang multitouch skærm på Rådhuspladsen med over historiske og nutidige fotos af København og livet og hverdagen i byen. Materialet er både museets, privatpersoners og uddannelsesinstitutioners, som Skoletjenesten har arbejdet sammen med i det forløbne år. VÆGGEN er både en fotosafari, man kan gå på en legende opdagelse i direkte på Rådhuspladsen, og så er det et fordybelses-website, som kan inddrages i undervisningen hjemme i klasseværelset. væggen på kongens nytorv, foto: spild af tid / københavns museum. I efteråret holder Skoletjenesten på Københavns Museum lærerkursus 8. september med introduktioner til VÆGGEN. Se desuden undervisningstilbuddet Fremtidens kulturarv. Industrikultur for unge fra diesel til dåseøl Hvordan er industrikultur, byen og gymnasieelevers hverdag forbundet? Et nyt undervisningstilbud tager dels udgangspunkt i byernes industrielle kulturarvsmiljøer som konkret afsæt for en undersøgelse af Danmarks industrialisering og grundlaget for vores samfund, dels i bekendtgørelser og læreplaner. Undervisningstilbuddene er udviklet i samarbejde med gymnasielærere fra Gefion og Christianshavn Gymnasium og bygger på, at eleverne skal bruge de faktiske miljøer som læringsrum og ved sammenholdning med originale kilder af forskellig art diskutere relevante problemstillinger i fag som dansk, historie, samfundsfag, kemi, fysik, billedkunst og design. Forløbet er tværfagligt og blander fag, metode og læringsrum, men giver samtidig eleverne plads til kreativitet. Efter besøg og introduktioner skal eleverne producere og formidle deres emne i en digital produktion, der kan bidrage til et nyt blik på byens industrikultur. Elevernes produktioner bliver samtidig en del af Københavns fortællinger gennem VÆGGEN. Læs mere på: for introduktion, lærervejledning og undervisningsforløb om industrikultur til gymnasieskolen. 16 Læs mere på Kulturhistorie

17 KØBENHAVNS MUSEUM Vesterbrogade København V Post: Absalonsgade København V Tlf , kl Skrald om byens symbiose med sit affald Fra 24. oktober 2011 Intet forsvinder, men alt bliver til noget andet: skrald og affald som bæredygtighed, forbrugssamfund og historiske kulturlag. Hvad siger dit skrald om dig? 2 lektioner / 500 kr. VÆGGEN fremtidens kulturarv VÆGGEN et digitalt undervisningsforløb, hvor elever gøres til videreformidlere og fortolkere af Københavns kulturarv gennem brug af digitale og sociale medier. 3 lektioner / 750 kr. AT BLIVE KØBENHAVNER At blive københavner Om indvandring til København gennem tiden Hvad definerer en københavner? Forløbet stiller skarpt på migration og kulturel mangfoldighed som foto: spild af tid / københavns museum. fundamentalt for Københavns historiske og nutidige udvikling og for forståelsen af byens identitet. 2 lektioner / 500 kr. Indvandringens historie i København en byvandring om migration Migrationen er og har altid været en vigtig del af hovedstadens historie. Ikke kun som et kuriøst indslag i byens liv, men som en fundamental ingrediens i udviklingen af byen. Hvad rager det mig? et AT-forløb med mening I dette AT-forløb med udgangspunkt i de humanistiske og naturvidenskabelige fag får eleverne mulighed for at behandle historiske fund og diskutere metoder ud fra arkæologien i København. 2 undervisningsdage (12 lektioner) kr. / 4 moduler 750 kr. foto: københavns museum. Velfærdssamfundets udvikling København i det 20. århundrede Hvor går grænsen for, hvilke funktioner det offentlige system skal varetage? I det 20. århundrede overgår flere og flere opgaver, der tidligere var forankret i familien, til et offentligt korps. 1 lektion / 300 kr. Frihed, lighed og borgerskab om overgangen fra enevælde til demokrati Undervisning om demokratiets udvikling og overgange. Eleverne skal forholde sig til 1800-tallets spæde demokrati gennem dialog og øvelser. 1 lektion / 300 kr. Under demokratiets vinger Besøg udstillingen, og få et indblik i København og københavnernes liv og hverdag i det 20. århundrede. Eleverne inddrages aktivt gennem dialog og gruppearbejde. 1 lektion / 300 kr. Demokratiworkshop Demokratiet i Danmark sættes på prøve. Hvordan opstod demokratiet, og er det den bedste styreform? Gennem øvelser, udstillinger og diskussion arbejder eleverne med deres forståelse af demokratibegrebet 2 lektioner / 500 kr. foto: københavns museum. Kulturhistorie Læs mere på 17

18 Prostitution før og nu Verdens ældste erhverv eller verdens dårligste undskyldning? Det har eleverne nu mulighed for at diskutere med udgangspunkt i et nyt website med artikler, arbejdsspørgsmål og en lang række kilder. Gratis. Industrikultur fra diesel til dåseøl Industrikultur udgør en væsentlig del af det 20. århundredes historier om København. Eleverne arbejder gennem 2 minutters film og fotoserier med deres relation til de konkrete industrimiljøer i København. besog_museet/undervisning/fra_ diesel_til_dasel/ 5-12 moduler / gratis. BYVANDRINGER Byvandring til enevældens København Tag klassen med på byvandring fra Amalienborg Slotsplads, og hør om flåde og handel, kongens administration og forordninger samt hverdagslivet på tur ned gennem byen. 2 lektioner / 800 kr. København i koleraens skygge Brug byvandringen om København i koleraens skygge til dels at få et indblik i sundheds- og sygdomsopfattelser i 1800-tallets København, dels til at lære byen og dens historie at kende. 2 lektioner / 800 kr. Herstories en byvandring om kvinders kampe i København Gennem historier om borgerkvinder, prostituerede, tjenestepiger og rødstrømper udfordres eleverne til at reflektere over, om der er brug for et opgør med udgangspunkt i kønnet. 2 lektioner / 800 kr. Et ædelt og tappert folk Københavns bombardement 1807 En byvandring om Københavns bombardement. At befolkningen bliver taget som gidsel i krige, er ikke nyt. I 1807 gik det ud over Københavns borgere. 2 lektioner / 800 kr. Mursten og manifestationer I 2007 lagde Nørrebro asfalt til gadekampe. Det var ikke første gang, Nørrebro var scene for voldsomme konfrontationer mellem unge og politi. 2 lektioner / 800 kr. Fra vold til velfærd byvandring på Nørrebro Brug byvandringen Fra vold til velfærd til at få et andet blik på Nørrebro og til at lære bydelen og dens historie at kende. 2 lektioner / 800 kr. Det moderne gennembrud en byvandring på Nørrevold Tag med på en byvandring på Nørrevold, og få et konkret eksempel på den udvikling, som skete med København sidst i 1800-tallet. Lær din by og dens historie at kende. 2 lektioner / 800 kr. Byvandring på Vesterbro fra landlig idyl til byfornyelse Brug byvandringen som eksempel på, hvad industrialiseringen betød for de mennesker, som arbejdede ved maskinerne og boede i det trange karrébyggeri. Lær din by og dens historie at kende. 2 lektioner / 800 kr. DIESELHOUSE Elværksvej København SV Bestilling via Københavns Museum: Tlf , kl Kultur og teknologi industrialisering i autentiske omgivelser På DieselHouse får eleverne et indblik i samspillet mellem kultur og teknologi og ser verdens engang største dieselmotor. Eleverne inddrages aktivt i undervisningen gennem gruppearbejde og dialog. 2 lektioner / gratis. KØBENHAVNS MUSEUM Bestilling: Tlf , kl foto: man diesel a/s. 18 Læs mere på Kulturhistorie

19 foto: medicinsk museion. NATIONALMUSEET BREDE VÆRK I. C. Modewegs vej 2800 Kgs. Lyngby Tlf MEDICINSK MUSEION Bredgade København K Post: Fredericiagade København K Tlf , kl Undervisning onsdag og torsdag kl. 10,10.30,11.30 og 12. Skal forudbestilles. Medicinens historie Besøg Medicinsk Museion i Det Kongelige Kirurgiske Akademi fra 1787, hvor der frem til 1942 blev uddannet kirurger. Udstillingerne fortæller om opfattelsen af sundhed og sygdom gennem tiden. 1½ t. / 600 kr. Tilmeld dig Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev på udsendes hver måned med sidste NYT! lene bros hotpants, foto: nationalmuseet brede værk. Krop og forklædning Til 23. oktober 2011 Klæder og kultur. Gennem klædedragtens historie hører klassen om stilarternes værdier og formsprog. 1 t. / 400 kr. Litteratur og industrialisering Til 23. oktober 2011 I slutningen af 1800-tallet begyndte forfattere at skildre virkeligheden og mange af de konsekvenser, som industrialiseringen og liberalismen havde. Vi følger i temaer, hvordan den store historie om Danmarks industrialisering, som den fremtræder i tidens store litterære værker, spejler sig i den konkrete historie om Brede Klædefabrik. 1½ t. / 400 kr. Landliggerliv side om side med den industrielle revolution tilbage til naturen Kaniner og ferskner på væggene, kys-mig-om-du-tør -kyser på hovedet. Borgerskabet søger ud i naturen i sidste halvdel af 1700-tallet, også for at finde nye sider af sig selv. 1½ t. / 400 kr. fejedrenge foto: nationalmuseet brede værk. Direktør og arbejder fabrikssamfundet i Brede Til 23. oktober 2011 På tur i industrisamfundet i Brede. Klassen kommer igennem alle de autentiske bygninger fra fabrikkens funktionstid og hører om produktion, arbejde og organisation. 1½ t. / 400 kr. Hænderne i maskinen Til 23. oktober 2011 Med hænderne på samlebåndet arbejder klassen med industriel produktion under hårdt pres fra verdensmarkedet. 2 t. / 450 kr. Det virtuelle Brede Kilde- og faktamateriale til undervisning i (teknologi)historie og samfundsfag. Fakta om fabrikkens teknologi og arbejdskraft gennem 250 år. Gratis. den kinesiske pavillon. foto: nationalmuseet brede værk. Kulturhistorie Læs mere på 19

20 NATIONALMUSEET FRILANDSMUSEET Kongevejen Kgs. Lyngby Tlf , tirsdag-torsdag kl Omvisning på Frilandsmuseet 16. august 14. oktober 2011 Gårde, huse og landskaber fortæller om livet på landet for høj og lav gennem 400 år. Omvisningen vil blive tilrettelagt ud fra det ønskede emne med inddragelse af relevante bygninger og landskaber. 1½ t. / 400 kr. POLITIHISTORISK MUSEUM Fælledvej København N Tlf , mandag og onsdag kl Forbrydelse og straf filosofien bag Luppen skal frem i dette undervisningstilbud, hvor vi kigger bag om straffens og forbrydelsens umiddelbare udtryk. 1½ t. / 400 kr. STATENS FORSVARSHISTORISKE MUSEUM ORLOGSMUSEET Overgaden oven Vandet København K Tlf , mandag-onsdag kl Byvandring på Holmen Vi besøger flådebasen på Holmen og den gamle mastekran. 2 t. / 500 kr. Ti byde Vi september 2011 Om sagen mod barnemordersken Gisle Nielsdatter i det Herrens år Med udgangspunkt i den tids retssystem og menneskeopfattelse får eleverne rollerne som anklaget og anklager, forsvarer og dommer. 3 t. / 800 kr. foto: frilandsmuseet. foto: hans michaelsen. Demokratiet på spidsen Hvad er demokrati? Og hvad rager det mig? Politihistorisk Museum sætter demokratiet på spidsen i en omvisning, der ikke tager udgangspunkt i folketingssalen, men i politiarbejdets dilemmaer. 1½ t. / 400 kr. Politi, demokrati og prostitution I tretrinsraketten Politi, demokrati og prostitution får eleverne mulighed for at arbejde med tre emner, der er tæt knyttet og fyldt med problemer. 2 t. / 500 kr. ubåden sælen. foto: jens lauridsen. Besøg i ubåden SÆLEN og torpedomissilbåden SEHESTED Kom om bord på de historiske krigsskibe på Holmen, og hør om livet til søs i den danske flåde. 2 t. / 500 kr. TØJHUSMUSEET Tøjhusgade København K Tlf , mandag-onsdag kl Fra langbue til kalashnikov Skydevåbnenes udvikling fra middelalderen til i dag et forløb om, hvorledes ændring af skydevåbnene har ændret krigsførelsen. 2 t. / 500 kr. 20 Læs mere på Kulturhistorie

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Der arbejdes primært med bogen Historie 7 fra Gyldendal samt www.historiefaget.dk. Hertil kommer brug af film og andre medier. Uge 33-41

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Skive-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 VUC Skive-Viborg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Fag: Historie B, HFE Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Historie B enkeltfag koncentreret Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hf-enkeltfag Historie B- niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007 Undervisningsplan for faget Historie Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert

Læs mere

Museet Ribes Vikinger

Museet Ribes Vikinger Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 for lejrskoler Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Museet Ribes Vikinger er placeret på netop det sted,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløboversigt (8): 1

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Lærervejledning. Familien Sørensen

Lærervejledning. Familien Sørensen Lærervejledning Familien Sørensen Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkomne til undervisningsforløbet Familien Sørensen på Arbejdermuseet. Lærervejledningen er udarbejdet med det formål,

Læs mere

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud 2017 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på netop

Læs mere

Lærervejledning. Slaget på Fælleden

Lærervejledning. Slaget på Fælleden Lærervejledning Slaget på Fælleden Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet Slaget på Fælleden en byvandring, der foregår på Nørrebro, og som kan afsluttes

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen.

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen. Fortællingen om Danmarks historie Vi følger den eventyrlige Danmarkshistorie fra de ældste tider til nutiden i 20 fortællinger hver med sit tema. De væsentligste emner i Danmarks lange historie forbindes

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens:

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens: FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for historie Signalement af faget Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og

Læs mere

Sydvestjyske Museer Læringstilbud i Ribe

Sydvestjyske Museer Læringstilbud i Ribe 2017-18 Der tages forbehold for prisændringer Sydvestjyske Museer Læringstilbud i Ribe Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning book hos Visit Ribe Tilpasses

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina Bisgaard

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2017-2018 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Idéhistorie B Trine Korp Skovgaard 3. x/y vf3 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til gymnasier 2012 Generelt om skoletjenesten Fjord&Bælt har stor erfaring i undervisning rettet mod de gymnasiale uddannelser. Undervisningen har er ofte tilrettelagt i samarbejde

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

August 2011 #28 U N D E R V I S N I N G S T I L B U D T I L G R U N D S K O L E N S K O L E Å R E T 2 0 1 1 / 1 2

August 2011 #28 U N D E R V I S N I N G S T I L B U D T I L G R U N D S K O L E N S K O L E Å R E T 2 0 1 1 / 1 2 August 2011 #28 KUNST KULTURHISTORIE NATURVIDENSKAB TEATER MUSIK FILM UNDERVISNING EKSKURSIONER MUSEER KULTURINSTITUTIONER U N D E R V I S N I N G S T I L B U D T I L G R U N D S K O L E N S K O L E Å

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger Kompetencemål Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kronologi og sammenhæng Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv Eleven kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 Herning

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Forløbsoversigt

Læs mere

Bilag 4 - Historie Kompetencemål

Bilag 4 - Historie Kompetencemål Bilag 4 - Historie Kompetencemål Kompetenceområde 4. klasse 6. klasse 9. klasse relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv sammenligne væsentlige træk ved perioder på bagrund af et

Læs mere

Utterslev skole Udskolingen. Fordybelsesuger. Fordybelseshold 2017

Utterslev skole Udskolingen. Fordybelsesuger. Fordybelseshold 2017 Utterslev skole Udskolingen Fordybelsesuger Fordybelseshold 2017 Hour of code Interesser du dig for matematik, spil og kodning? På vores hold skal I lære at programmere gennem Hour of code og programmet

Læs mere

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie KS konference 17. marts 2011 Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie Disposition Faggruppens identitet Faglighed og fagligt samspil Lærerplansændringerne: Slankning af fællesfagligt indhold og kernestof

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2.s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Fortælle om Uge 33 37 middelalderen i Danmark og nogle af de personer, der spillede en vigtig rolle

Læs mere

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Kulturmøde korset og halvmånen Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

5. klasse skoleår 13/14

5. klasse skoleår 13/14 5. klasse skoleår 13/14 Redaktørens forslag til en årsplan for 5. klasse. Om årsplanen Denne årsplan bygger videre på sidste års årsplan. Hver uge har eleverne normalt 2 lektioner historie. I september

Læs mere

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS Form og indhold Vidensfag er sammensat af 3 fag natur/teknologi, religion og historie. Årsplanen er lavet således, at vi veksler mellem disse 3

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL MATERIALET SLAGET PÅ FÆLLEDEN

LÆRERVEJLEDNING TIL MATERIALET SLAGET PÅ FÆLLEDEN LÆRERVEJLEDNING TIL MATERIALET SLAGET PÅ FÆLLEDEN Introduktion til materialet Undervisningsmaterialet "Slaget på Fælleden" er udgivet af Skoletjenesten på Arbejdermuseet. Materialet understøtter museets

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 7. KLASSE Eksempler på smål Bondelandet på bagrund af forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud Eleven har viden om historisk udvikling karakterisere træk ved udvalgte

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE Eksempler på smål At arbejde med kilder med afsæt i bruge kildekritiske i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer forklare, hvad centrale kildekritiske betyder til at analysere og tolke

Læs mere

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder Vidar Skolen en eksamensfri friskole der tager dit barns indlæring alvorligt Du er på denne side > Forside > Pædagogik > Kompetenceplaner for overskolen > Historie Historie Formål og perspektiv Historie

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet

Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet Denne vejledning har til formål at inspirere dig som lærer til at få et lærerigt og spændende besøg på museet. Vi har samlet information om museumsbesøget, gode råd

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Her finder du en række tilbud til dig og din klasse i uge 47

Her finder du en række tilbud til dig og din klasse i uge 47 Her finder du en række tilbud til dig og din klasse i uge 47 I forbindelse med uddannelsesuge 47, har vi lavet aftaler med en række virksomheder, organisationer og museer om klassebesøg. Herunder kan du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering.

Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering. Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering. Forløbets faglige mål: Dette forløb dækker dels over den obligatoriske danmarkshistoriske oversigtslæsning og dels

Læs mere

Skole-kirkeprojekter

Skole-kirkeprojekter Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Udskoling er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en

Læs mere

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg Lærervejledning Mit Østfyn Danehoffets by - Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg Mit Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn om formidling af egnens kulturarv. Målet

Læs mere

Innovation i historiefaget. Københavns åbne Gymnasium

Innovation i historiefaget. Københavns åbne Gymnasium Innovation i historiefaget Københavns åbne Gymnasium Hvordan lærer du bedst? Københavns åbne Gymnasium Tænk over spørgsmålet i 2 min. Find sammen med én, der har samme farve trøje som dig og diskuter spørgsmålet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2011 Herningsholm

Læs mere

Samfundsfag på Århus Friskole

Samfundsfag på Århus Friskole Samfundsfag på Århus Friskole Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

Lærervejledning. Baggrund

Lærervejledning. Baggrund Lærervejledning Formidlingsmaskinen er en hjemmeside, hvor Kulturhistorisk Museum stiller middelalderudstillingen Middelalderens mennesker til rådighed blandt andet for skoleklasser. Her kan eleverne ved

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie

Læs mere

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål, som beskrevet i Fælles Mål 2009 for faget. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Uddannelse Fag og niveau

Læs mere