ASSISI-NYT - NOVEMBER 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASSISI-NYT - NOVEMBER 2005"

Transkript

1 ASSISI-NYT - NOVEMBER 2005 Kæreste Assisi-venner. Dialog mellem Hinduismen og Kristendommen Pater Mizzi og Dr. Singh oktober 2002 I meget smukt vintervejr med højtryk, sne på toppen af bjergene, der omkranser Spoletodalen, snevejr i Assisi i går nat samt blå himmel og sol om dagen er vi nu gået ind i den mere stille november måned. Selvom det er helt i tråd med Frans' vision for Assisi kort før han døde og meget vigtigt, at flest muligt søgende mennesker kommer til Assisi for at få hjælp til dybere indre absorbering via Assisis smukke vibrationer af fred, glæde, medfølende kærlighed og opløftelse, er det en lise for alle os, der bor og arbejder i den hellige by at få nogle måneders større stilhed - naturligvis ikke mindst for de travle ordenssøstre og -brødre, der tager sig af mange af de omkring 5 millioner pilgrimme og

2 turister, der hvert år besøger Assisi. Gennem mine nu 5 vintre i Assisi kan jeg konstatere, at den stille periode synes at blive kortere og kortere, og at den ikke mere synes at gælde lørdag og søndag. Selv her i november er der ganske mange pilgrimme i Assisi i weekenderne - primært italienere, men også grupper fra øvrige lande - og under søndagens højmesser er Basilikaen fortsat fyldt til randen. Livet i Assisi lige nu November har budt på de smukke særlige messer omkring Allehelgensdag og Allesjælesdag, d. 1. og 2. november, samt forskellige mindre fejringer, koncerter og møder, bl.a. har Pater Mizzi deltaget i fortsatte møder i det fredsinitiativ med afvikling af atomvåben med hjælp til udviklingslandene, som jeg beskrev i sidste nyhedsbrev. November har også budt på dejlige besøg af kære venner og støtter fra Danmark og Japan, som vi var meget glade for at gense, og på en længe ønsket pilgrimstur. Vi tog til den storslåede Rieti-dal med fordybelse i Greccio, hvor Frans som den første i historien julenat 1223 genspillede Jesu fødsel i en klippegrotte, efter først have modtaget Pavens tilladelse og velsignelse. Denne særlige julenat i Greccio kom til at være forbilledet for alle de julekrybber og krybbespil, som i dag er så almindelige i Den Katolske Kirke, og Greccio er da også idag fyldt med vidnesbyrd om, hvad det var, Frans var igangsætter af. Pilgrimsturen gik videre til Fonte Colombo, hvor Frans efter 40 dages meditation, bøn og faste i en hule nedskrev den endelige regel for ordenen, hvorefter han overlod denne til sine nærmeste medbrødre. Det er meget smukt og dybt at tage i Frans' fodspor til nogle af de mange steder i Italien, hvor han opholdt sig i kortere eller længere tid, og mærke hvor stærkt hans nærvær fortsat er. På sådanne ture reflekterer jeg altid over, hvordan Frans hele året og i al slags vejr vandrede barfodet til disse steder, der oftest ligger afsondret og ufremkommeligt på stejle bjergsider, og som i Frans' tid ikke bød på andet en kold klippehule, mens vi i vor tid tager bilen rundt til helligstederne, der i dag ligger beskyttet af kirker, kapeller og klostre. D. 22. november fejres i Den Katolske Kirke Sankt Cecilia, en martyr fra 200-tallet, der er skytshelgen for kirkemusikken, musikere, sangere, instrumentmagere, orgelbyggere og digtere. Som en anerkendelse og tak til Basilikaens dygtige kor, indbyder Sacro Convento hvert år koret til en særlig fest på denne specielle dag. Også i år samledes alle brødrene, jeg og en anden lægsøster, der arbejder for Sacro Convento, samt koret til vesper i underkirken. Jeg glæder mig altid til denne specielle fest, idet vesperen naturligvis er ekstra smuk, når der er koret, der synger vekselsangene til Guds ære afvekslende med vore svar, og fordi koret altid afslutter vesperen med en lille koncert, som vi blot kan sidde og nyde i det smukke kirkerum. Efter messen fejres koret ved en dejlig festmiddag i refektoriet på Sacro Convento, og også i år glædede de os alle med at synge så smukt og kraftfuldt mellem retterne, at det var som taget på refektoriet løftede sig. Vi mærker alle i denne tid, hvordan den indre forberedelse til julen nu er ved at starte, og på søndag er det allerede 1. søndag i advent og begyndelsen på det nye kirkeår. Præsterne vil i hele adventstiden bortset fra festdagene celebrere messer i lilla messehagler - farven, der understøtter de individuelle og kollektive indre forberedelses- og forvandlingsprocesser, som bl.a. også fremmes med faste og ekstra bønsarbejde. Snart begynder vi også den 9 dages indre forberedelse til årets allersmukkeste Maria-fejring i Den Katolske Kirke - Marias uplettede undfangelse d. 8. december - og både Pater Mizzi og jeg ser 2

3 frem til at dele denne specielle uge med retrætegruppen fra Danmark og Norge, som kommer til Assisi d. 2. december. Den mere stille november har givet både Pater Mizzi og mig mulighed for at fordybe os i noget af det, der ikke kan nås i månederne med flere ydre aktiviteter. En af disse fordybelser er den beskrivelse af dialogen mellem Assisi og Indien, som dette nyhedsbrev dedikeres til. Dialog med Indien I begyndelsen af 1970'erne startede i Assisi det fredsinitiativ, som Frans var en lysende pioner for i den blodige middelalder, nemlig dialogen med verdensreligionerne. Allerede i 1219 viste Frans, at hans broder-/søsterskabsforståelse var gældende for hele den menneskelige familie, og dermed også indbefattede de såkaldte vantro, saracenerne (muslimer), som de kristne lå i blodig krig med primært i Det Hellige Land. De blodbad, som kaldes korstogene, og på Frans' tid var det de 3. korstoge, der hærgede Mellemøsten. I 1219 var Frans på en af sine utallige missionsrejser, vandrende barfodet rundt i Det Hellige Land, og på trods af den overhængende risiko for at dø som martyr ønskede han at bringe Evangeliet som det glade budskab til den muslimske sultan af Egypten, Melek el Kamel. På mirakuløs vis lykkedes det for Frans at blive ført uskadt til sultanen af den muslimske hærs forposter, og Melek el Kamel lyttede til Frans' prædiken i sit overdådige palads. Det fortælles, at sultanen blev så glad for Frans' tilstedeværelse, at han søgte at overtale Frans til at forblive hos sig i sit palads, idet han lovede ham et harem og alskens verdslige glæder. Frans afslog venligt men bestemt sultanens tilbud og accepterede kun at modtage en enkelt gave, inden han drog videre, nemlig et jagthorn, som den dag i dag opbevares i relikviekapellet i Sacro Convento som et vidnesbyrd om det særlige og på den tid usædvanlige broderskab mellem en kristen og en "vantro". Efter dette første fredelige møde mellem en kristen leder og ordensstifter og en muslimsk leder skulle der gå omkring 750 år, førend en større del af menneskeheden var så mætte af århundreders lidelser gennem religiøst betonede krige med rædselsfulde blodbad, had, separatisme, fordomme og uvidenhed, at de begyndte at nærme sig hinanden på tværs af de hidtidige skel. I1960 startede dialogen og arbejdet for enhed mellem de kristne kirker i Assisi, hvor Pater Mizzi havde sine første kontakter med de anglikanske og protestantiske kirker, og i de følgende år foldede denne tilnærmelse mellem de kristne kirker sig for alvor ud. I gennemførte Den Katolske Kirke det epokegørende 2. Vatikanerkoncil, hvor et af de mest betydningsfulde nybrud var, at Den Katolske Kirke ikke bare åbnede op for verdens trosretninger men aktivt ønskede at fremme den økumeniske og interreligiøse dialog. I år efter, at Pater Mizzi havde startet dialogen med de kristne kirker - begyndte dialogen med de øvrige verdensreligioner at folde sig ud i Assisi. Hvis det i 1960 var noget meget fremmed og usædvanligt at starte en dialog med brødre og søstre inden for de mange forskellige kristne kirker, som man i Den Katolske Kirke siden reformationen generelt havde betragtet som "frafaldne, der blot måtte se at vende tilbage til Kristi eneste kirke", så var det i 1972 om end endnu mere fremmed og usædvanligt at gå i dialog med brødre og søstre af en helt anden religiøs opfattelse, hvor Kristus ikke spillede nogen større rolle, hvis overhovedet nogen. Det store multikulturelle og multireligiøse Indien, der har tilhængere inden for primært Hinduismen (82% af Indiens befolkning er hinduer), men også Islam, Kristendommen 3

4 Sikhismen, Buddhismen, Jainismen, Zarathustrismen og Baha'i er repræsenteret, skulle vise sig at blive et af de første lande, hvorfra religiøse ledere kom til Assisi for at gå i dialog med Den Katolske Kirke. I 1972 kom nogle hinduledere fra Indien på besøg i Assisi som gæster på Sacro Convento, og Pater Mizzi arrangerede en dialog mellem de franciskanske brødre og hindumunkene, der blev det første skridt i Assisi mod at åbne sig i respekt for hinandens religioner. Samme dag blev hindumunkene inviteret til et fælles bøns- og meditationsmøde ved Frans' grav, som Pater Mizzi den dag i dag husker som en meget dyb spirituel oplevelse. I de følgende år kom flere hindu-ledere som pilgrimme til Frans' grav. De ønskede alle at tilbringe noget tid i bøn og meditation ved graven, og hver gang sørgede Pater Mizzi for ikke blot at tilbringe tid med dem i fælles spirituel fordybelse, men han arrangerede også dialogmøder mellem de to religioners munke. Pater Mizzi fortæller, "at disse møder var en stor hjælp til at gøre op med de misforståelser og fordomme med hensyn til Hinduismen - denne meget gamle religion, hvis rødder synes at gå tilbage til omkring 2500 år før Kristus - og det gjorde mig langt mere fortrolig med de forståelser, som hinduer deler med hinanden. Også de øvrige franciskanske brødre på Sacro Convento blev i disse år gradvist mere kendt med verdensreligionerne og mere åbne over for deres tilhængere". Sadhana Ashram I 1978 byggede en Hindu-swami fra Inden, Swami Satyananda, i et storslået bjergområde bag Assisi en ashram, Sadhana Ashram, der med sine rødder i den ældgamle indiske tradition, er dedikeret til at være et center for spirituel søgning via indre stilhed, bøn og kontemplation. I ashramen, som er åben for alle uanset social, religiøs eller etnisk baggrund, er der mulighed for at opleve en syntese mellem de forskellige trosretninger og spirituelle erfaringer. Pater Mizzi og Swami Satyananda knyttede meget nære bånd. Da Swami Sayananda helt øjensynligt er en af de pionerer, der ser sin opgave i at femme dialog mellem repræsentanter af de forskellige religiøse trosretninger i et forsøg på at finde enheden i mangfoldigheden, ønskede han, at der i ashramen også var et kristent kapel. Han lod et meget smukt, enkelt kapel bygge i sten fra Monte Subasio. Kapellet blev naturligvis dedikeret til Frans, og i maj måned år efter Frans' fødsel - blev kapellet officielt velsignet og åbnet for bønner og meditation af Pater Mizzi. Siden da er Pater Mizzi hvert år blev inviteret til at celebrere både en katolsk julemesse og en påskemesse i kapellet, og den eneste forskel på at deltage i en messe her frem for i en af de katolske kirker i Assisi, er stort set, at alle hinduerne i ærbødighed tager deres sko af, inden de går ind i det hellige rum. Jeg har besøgt Sadhana Ashram nogle gange sammen med Pater Mizzi, og det har altid glædet mig inderligt at høre om centrets visioner, at opleve en franciskanermunks og en hindumunks dybe, hjertelige samtale, ligesom jeg har moret mig over Swami Satyanandas store hengivenhed og trofasthed mod Pater Mizzi og de vanskeligheder, som han gennemlever i disse år. Jeg har hørt ham sige meget bestemt til Pater Mizzi: "Jeg beder for dig. Jeg har bedt Frans om at hjælpe dig, og hvis han ikke gør det, har jeg sagt til ham, at så vil jeg aldrig tale med ham mere!" The Spirit of Assisi til Indien Ved indvielsen af Frans-kapellet i Sadhana Ashram var en verdenskendt hinduleder fra Indien inviteret, Swami Chidananda, som Pater Mizzi lærte at kende ved denne lejlighed. Swami Chidananda er dybt dedikeret til Frans, og lige meget hvor han er i verden, taler han om Frans og Frans' spiritualitet. Han er derfor blevet kendt under tilnavnet "Den hellige Frans af Indien". Pater Mizzi og Swami Chidananda opbyggede et nært venskab, og også via invitationer fra disse to swamis begyndte Pater Mizzi fra 1994 at bringe "The 4

5 Spirit of Assisi" til Indien på nu ialt 7 rejser rundt i landet, ligesom indiske religiøse ledere fra flere af Indiens religioner løbende er kommet på besøg i Assisi. På disse rejser deltog Pater Mizzi som repræsentant for Kristendommen i dialogmøder og interreligiøse fejringer overalt i Indien med Hinduismen, Sikhismen, Jainismen og Zarathustrismen. Et af de smukkeste interreligiøse møder i Indien, som Pater Mizzi tænker tilbage på med stor glæde, var et møde i 1999 bl.a. arrangeret af den verdenskendte Sikh-leder, Sant Rajinder Singh. Pater Mizzi fortæller, at "jeg blev inviteret til Punjab i Indien for at fejre 300 års jubilæet for stiftelsen af the Order of Khalsa, en gren af Sikh-spiritualiteten. Det var et meget smukt møde med 2-3 millioner deltagere, hvor religiøse ledere og tilhængere fra Sikhismen fra hele verden samledes sammen med repræsentanter for de øvrige religioner på Jorden. Efter mødet besøgte vi det helligste sted for Sikhismen, The Golden Tempel i Punjab". Et andet møde i 1996 i Delhi i Indien samlede mennesker fra hele Jorden under overskriften "16th International Conference on Human Unity", hvor Pater Mizzi deltog som en af hovedtalerne. Pater Mizzi fortæller videre, at et andet af højdepunkterne på mine rejser i dette storslåede land var besøgene i Rishikesh og Hardwar i Nordindien, som regnes blandt de største helligsteder for Hinduismen, hvor hinduer fra hele landet stimler sammen for at bade i Ganges. Da Dalai Lama og udøvere af den tibetanske buddhisme som bekendt lever i eksil i Inden, har flere af disse interreligøse møder og fejringer i Indien været arrangeret af tibetanske buddhister, bl.a. et møde i 2000 i Bangalore i Sydindien, hvor tibetanerne arrangerede et fredsmøde med musik "World Peace Festival of Sacred Music". Der var omkring 180 koncerter fra forskellige religiøse grupper, som spillede og sang deres spirituelle musik, ligesom der også var en konference "Round Table on Religion in the New Millennium", hvor Dalai Lama og Pater Mizzi sammen med 5 andre religiøse ledere udgjorde lederpanelet. Pater Mizzi fortæller sammenfattende om sit indtryk af Indien, at "den første kontakt med Indien kan det være vanskelig og nærmest et chok for os vesterlændinge. Men når vi er blevet mere fortrolige med denne for os i Vesten umiddelbart fremmede kultur, er den meget smuk og fascinerende. Det, der gjorde størst indtryk på mig under mine rejser i Indien, var befolkningens naturlige religiøsitet, enkelthed, venlighed og varme. Jeg tror, at vi, som kommer fra de højteknologiske lande, har meget at lære fra en kultur som den, den indiske befolkning repræsenterer". Bhaktivedanta Institute - syntese mellem videnskab og religion Billedet øverst i mailen er Pater Mizzi og Dr. T.D. Singh ved et møde her i Assisi i Dr. Singh er hindu, professor og leder af Bhaktivedanta Institute i Indien med afdelinger i Rom og i Denver, USA. Bhaktivedanta Institute er et opløftende eksempel på et brobygningsarbejde i Den Nye Tids ånd, idet instituttet som en non-profit organisation arbejder for at fremme syntesen mellem videnskab og religion. Målet for instituttet er at få den spirituelle virkelighed accepteret og indarbejdet i videnskabelig forskning og udvikling og at få videnskabelige principper og metoder integreret i den spirituelle praksis. Instituttet har stået for flere internationale kongresser om spiritualitet og videnskab, bl.a. den internationale kongres "Life and its Origin", som blev afholdt i Rom i november 2004, og som jeg skrev om i nyhedsbrevet fra november sidste år, idet Pater Mizzi holdt kongressens åbningstale. Dr. Singh er selv et levende eksempel på denne brobygning, idet han samtidigt med en international doktorgrad i kemi, modtog 5

6 spirituel træning i Vaishnava Vedanta under den spirituelle lærer, der grundlagde instituttet og gjorde Dr. Singh til dets leder. Dr. Singh har stået som redaktør og medforfatter af flere bøger, bl.a. Thoughts on Synthesis of Science and Religion, hvor 42 videnskabsmænd, filosoffer, statsmænd og religiøse ledere, inkl. Pater Mizzi, formulerer deres forståelser om videnskab og religion. Pater Mizzis bidrag vil indgå i den artikelserie, som vi nu er i gang med at arbejde på. Ønsker du at vide mere om Bhaktivedanta Institute, giver hjemmesiden: flere oplysninger. Shanti Ashram Som en afrunding på dette korte overblik over dialogen mellem Assisi og Indien er her følgende lille, morsomme historie, der vidner om den store dedikation og kærlighed, som tilhængerne og lederne af alle verdens religioner nærer for Den hellige Frans af Assisi. I 2002 modtog vi på CEFID et besøg af en meget speciel, sød og altruistisk indisk Hindufamilie, nemlig en gammel, vis kvinde og discipel af Mahatma Ghandi, fr. Minoti Aram, der kom i rullestol hjulpet af sine børn og svigerbørn. De kom for at besøge deres nu afdøde mand og far/svigerfar samt Pater Mizzi. Dr. Aram, som foruden sit discipelskab af Mahatma Ghandi også lod sig inspirere ved møder med Einstein, stiftede med sin hustru i 1986 en idag kendt ashram i Indien, Shanti Ashram, som inspireret af Ghandis lære har et omfattende godgørende hjælpe- og undervisningsprogram, der indbefatter Agro-Foresty Programmes, Women's Development, Community Health, Peace Education and Interfaith Collaboration, Youth Leader og Children's programmes m.v. Pater Mizzi lærte Dr. Aram og hans familie at kende under sine besøg i Indien, og da Dr. Aram i 2000 døde, kom hans enke på et helt uventet besøg hos Pater Mizzi i Assisi medbringende en urne med halvdelen af sin mands aske. Den anden halvdel var spredt over Ganges, som Hindu-traditionen foreskriver. Hun fremsatte over for Pater Mizzi den usædvanlige bøn, at hendes mands aske blev begravet tæt på Frans - dette var Dr. Arams sidste ønske. Pater Mizzi stod nu med en hellig indisk mands aske og måtte starte den relativt omstændelige proces, det er, at få tilladelse til at begrave en ikke-kristen på en kristen kirkegård. Urnen blev, indtil tilladelsen blev givet, opbevaret i CEFID's kapel, hvor Pater Mizzi med enken holdt andagter, og idag står Dr. Arams urne og billede i Franciskanerordenens gravsted i Assisi, hvor han "har selskab" af de kristne ordensbrødre af Frans, der har haft deres primære mission i Assisi. Det var et meget smukt møde, vi havde med familien Aram, og en stor glæde var det at opleve den visdom og mildhed, der strømmede ud af dr. Arams enke. Hun har iøvrigt skrevet en smuk bog, "St. Francis of Assisi and Mahatma Ghandi", hvori hun sammenligner disse to fredselskeres idealer, spiritualitet, liv og mission, ligesom Dr. Aram har skrevet flere bøger, bl.a. den visionære "The Future of Mankind". Har du lyst til at vide mere om Shanti Ashram, kan du gå ind på hjemmesiden: Refleksion Når jeg i årene med mit samarbejde med Pater Mizzi i Assisi løbende er blevet bekendt med de fredsfremmende initiativer, store fremskridt og tilnærmelser mellem alle de tidligere så splittede kulturer og religioner på Jorden, som vitterligt har fundet sted siden 1960, og som blomster i så omfattende grad over hele Jorden i dag, er det en stedse kilde til det håb og den entusiasme og glæde, der bærer igennem under de tilsyneladende bagslag for verdensfreden og visionerne om den menneskelige families enhed, som vi dagligt "fodres" med via medierne. Hvor har medierne et stort ansvar med hensyn til nære de kollektive lag af modløshed, usikkerhed og angst, og hvor ville jeg ønske, at medierne tog dette ansvar på sig ved at dedikere bare en del af nyhedsdækningen og gerne 6

7 halvdelen til at berette om alle de smukke initiativer og fremskridt, der også finder sted hver eneste dag over hele Jorden. De kærligste hilsner fra Assisi - med Frans' hilsen: Må Herren give dig fred Bente Bente Wolf Via Fortini 7 I Assisi (PG) Tlf

ASSISI-NYT - OKTOBER 2004

ASSISI-NYT - OKTOBER 2004 ASSISI-NYT - OKTOBER 2004 Kæreste Assisi-venner. Festen for Frans Også dette års fest for Frans, som jeg beskrev forberedelserne til i sidste nyhedsbrev, var en fejring, der fornemmedes at røre mange mennesker

Læs mere

ASSISI-NYT JULEN 2004

ASSISI-NYT JULEN 2004 ASSISI-NYT JULEN 2004 Gloria in cielo e pace in terra! Kæreste Assisi-venner. Til tonerne af smuk julemusik fra Assisi sender jeg hermed mine ønsker til jer alle om en hellig og inderlig jul velsignet

Læs mere

Initiativtager til interreligiøs dialog 1

Initiativtager til interreligiøs dialog 1 Initiativtager til interreligiøs dialog 1 Pater Max Mizzi OFM conv. da han i 1978 forærer Pave Johannes Paul II albumet med artikler og fotos fra det økumeniske og interreligiøse arbejde i Assisi, som

Læs mere

ASSISI-NYT NOVEMBER 2006

ASSISI-NYT NOVEMBER 2006 ASSISI-NYT NOVEMBER 2006 Assisi set fra landevejen i dalen en smuk dag over midten af november i 2006 Velsignet være du af Gud min by! For takket være dig, skal mange sjæle blive frelst, i dig skal bo

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

ASSISI-NYT JUL OG NYTÅR 2008

ASSISI-NYT JUL OG NYTÅR 2008 ASSISI-NYT JUL OG NYTÅR 2008 Kæreste Assisi-venner. Fødslen af Jesus freske af Giotto i Basilica di San Francesco, Assisi I det flotteste vintervejr med sol, klar blå himmel og sne på toppen af Monte Subasio

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013

ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013 ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013 Havnen i Sandvig på Nordbornholm Kære medlemmer. For 4 år siden i september måned 2008 kom

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Teater Refleksions klassiker: dukkeforestillingen Broder Sol, Søster Måne er en af teatrets største successer. Forestillingen er de senere år med stor succes blevet

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Symboler på gravsten. og deres betydning

Symboler på gravsten. og deres betydning på gravsten og deres betydning Gravsten fortæller om menneskers liv og den tid, de har levet i. Inskriptionerne i stenene, med navnetrækket på afdøde samt fødsels- og dødsåret indhugget, vidner om de konkrete

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

ASSISI-NYT APRIL 2005

ASSISI-NYT APRIL 2005 ASSISI-NYT APRIL 2005 Pave Johannes Paul II Kæreste Assisi-venner. Efter 3 uger med daglig sol og lunt vejr er Assisi nu præget af forårets mange glade budbringere. Det saftigt grønne græs er prydet af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

ASSISI-NYT Fornyelsens impuls under Barack Obama

ASSISI-NYT Fornyelsens impuls under Barack Obama ASSISI-NYT Fornyelsens impuls under Barack Obama Det Hvide Hus, Washington D.C., set fra sydsiden August 2009 Kære Assisi-venner. Her i den solrige og varme august måned i Assisi har jeg sat mig ved computeren

Læs mere

ASSISI NYT oktober 2013 Pave Frans hjerternes pave

ASSISI NYT oktober 2013 Pave Frans hjerternes pave ASSISI NYT oktober 2013 Pave Frans hjerternes pave Kære Assisi-venner. Pave Frans beder ved Frans grav i Assisi d. 4. oktober 2013 Dette Assisi-Nyt er dedikeret til Pave Frans. Baseret på flere nyhedsbreve

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke tilladt at kopiere hele eller dele af dette hæfte uden tilladelse fra

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

ASSISI MISSION Invitation til lys- og gralsrejse: Med the Sprit of Assisi til Malta d. 6. til 16. maj 2013

ASSISI MISSION Invitation til lys- og gralsrejse: Med the Sprit of Assisi til Malta d. 6. til 16. maj 2013 ASSISI MISSION Invitation til lys- og gralsrejse: Med the Sprit of Assisi til Malta d. 6. til 16. maj 2013 Kære medlemmer af Assisi Mission. Valletta, Maltas hovedstad, med Grand Harbour 2013 byder på

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere