ASSISI-NYT - NOVEMBER 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASSISI-NYT - NOVEMBER 2005"

Transkript

1 ASSISI-NYT - NOVEMBER 2005 Kæreste Assisi-venner. Dialog mellem Hinduismen og Kristendommen Pater Mizzi og Dr. Singh oktober 2002 I meget smukt vintervejr med højtryk, sne på toppen af bjergene, der omkranser Spoletodalen, snevejr i Assisi i går nat samt blå himmel og sol om dagen er vi nu gået ind i den mere stille november måned. Selvom det er helt i tråd med Frans' vision for Assisi kort før han døde og meget vigtigt, at flest muligt søgende mennesker kommer til Assisi for at få hjælp til dybere indre absorbering via Assisis smukke vibrationer af fred, glæde, medfølende kærlighed og opløftelse, er det en lise for alle os, der bor og arbejder i den hellige by at få nogle måneders større stilhed - naturligvis ikke mindst for de travle ordenssøstre og -brødre, der tager sig af mange af de omkring 5 millioner pilgrimme og

2 turister, der hvert år besøger Assisi. Gennem mine nu 5 vintre i Assisi kan jeg konstatere, at den stille periode synes at blive kortere og kortere, og at den ikke mere synes at gælde lørdag og søndag. Selv her i november er der ganske mange pilgrimme i Assisi i weekenderne - primært italienere, men også grupper fra øvrige lande - og under søndagens højmesser er Basilikaen fortsat fyldt til randen. Livet i Assisi lige nu November har budt på de smukke særlige messer omkring Allehelgensdag og Allesjælesdag, d. 1. og 2. november, samt forskellige mindre fejringer, koncerter og møder, bl.a. har Pater Mizzi deltaget i fortsatte møder i det fredsinitiativ med afvikling af atomvåben med hjælp til udviklingslandene, som jeg beskrev i sidste nyhedsbrev. November har også budt på dejlige besøg af kære venner og støtter fra Danmark og Japan, som vi var meget glade for at gense, og på en længe ønsket pilgrimstur. Vi tog til den storslåede Rieti-dal med fordybelse i Greccio, hvor Frans som den første i historien julenat 1223 genspillede Jesu fødsel i en klippegrotte, efter først have modtaget Pavens tilladelse og velsignelse. Denne særlige julenat i Greccio kom til at være forbilledet for alle de julekrybber og krybbespil, som i dag er så almindelige i Den Katolske Kirke, og Greccio er da også idag fyldt med vidnesbyrd om, hvad det var, Frans var igangsætter af. Pilgrimsturen gik videre til Fonte Colombo, hvor Frans efter 40 dages meditation, bøn og faste i en hule nedskrev den endelige regel for ordenen, hvorefter han overlod denne til sine nærmeste medbrødre. Det er meget smukt og dybt at tage i Frans' fodspor til nogle af de mange steder i Italien, hvor han opholdt sig i kortere eller længere tid, og mærke hvor stærkt hans nærvær fortsat er. På sådanne ture reflekterer jeg altid over, hvordan Frans hele året og i al slags vejr vandrede barfodet til disse steder, der oftest ligger afsondret og ufremkommeligt på stejle bjergsider, og som i Frans' tid ikke bød på andet en kold klippehule, mens vi i vor tid tager bilen rundt til helligstederne, der i dag ligger beskyttet af kirker, kapeller og klostre. D. 22. november fejres i Den Katolske Kirke Sankt Cecilia, en martyr fra 200-tallet, der er skytshelgen for kirkemusikken, musikere, sangere, instrumentmagere, orgelbyggere og digtere. Som en anerkendelse og tak til Basilikaens dygtige kor, indbyder Sacro Convento hvert år koret til en særlig fest på denne specielle dag. Også i år samledes alle brødrene, jeg og en anden lægsøster, der arbejder for Sacro Convento, samt koret til vesper i underkirken. Jeg glæder mig altid til denne specielle fest, idet vesperen naturligvis er ekstra smuk, når der er koret, der synger vekselsangene til Guds ære afvekslende med vore svar, og fordi koret altid afslutter vesperen med en lille koncert, som vi blot kan sidde og nyde i det smukke kirkerum. Efter messen fejres koret ved en dejlig festmiddag i refektoriet på Sacro Convento, og også i år glædede de os alle med at synge så smukt og kraftfuldt mellem retterne, at det var som taget på refektoriet løftede sig. Vi mærker alle i denne tid, hvordan den indre forberedelse til julen nu er ved at starte, og på søndag er det allerede 1. søndag i advent og begyndelsen på det nye kirkeår. Præsterne vil i hele adventstiden bortset fra festdagene celebrere messer i lilla messehagler - farven, der understøtter de individuelle og kollektive indre forberedelses- og forvandlingsprocesser, som bl.a. også fremmes med faste og ekstra bønsarbejde. Snart begynder vi også den 9 dages indre forberedelse til årets allersmukkeste Maria-fejring i Den Katolske Kirke - Marias uplettede undfangelse d. 8. december - og både Pater Mizzi og jeg ser 2

3 frem til at dele denne specielle uge med retrætegruppen fra Danmark og Norge, som kommer til Assisi d. 2. december. Den mere stille november har givet både Pater Mizzi og mig mulighed for at fordybe os i noget af det, der ikke kan nås i månederne med flere ydre aktiviteter. En af disse fordybelser er den beskrivelse af dialogen mellem Assisi og Indien, som dette nyhedsbrev dedikeres til. Dialog med Indien I begyndelsen af 1970'erne startede i Assisi det fredsinitiativ, som Frans var en lysende pioner for i den blodige middelalder, nemlig dialogen med verdensreligionerne. Allerede i 1219 viste Frans, at hans broder-/søsterskabsforståelse var gældende for hele den menneskelige familie, og dermed også indbefattede de såkaldte vantro, saracenerne (muslimer), som de kristne lå i blodig krig med primært i Det Hellige Land. De blodbad, som kaldes korstogene, og på Frans' tid var det de 3. korstoge, der hærgede Mellemøsten. I 1219 var Frans på en af sine utallige missionsrejser, vandrende barfodet rundt i Det Hellige Land, og på trods af den overhængende risiko for at dø som martyr ønskede han at bringe Evangeliet som det glade budskab til den muslimske sultan af Egypten, Melek el Kamel. På mirakuløs vis lykkedes det for Frans at blive ført uskadt til sultanen af den muslimske hærs forposter, og Melek el Kamel lyttede til Frans' prædiken i sit overdådige palads. Det fortælles, at sultanen blev så glad for Frans' tilstedeværelse, at han søgte at overtale Frans til at forblive hos sig i sit palads, idet han lovede ham et harem og alskens verdslige glæder. Frans afslog venligt men bestemt sultanens tilbud og accepterede kun at modtage en enkelt gave, inden han drog videre, nemlig et jagthorn, som den dag i dag opbevares i relikviekapellet i Sacro Convento som et vidnesbyrd om det særlige og på den tid usædvanlige broderskab mellem en kristen og en "vantro". Efter dette første fredelige møde mellem en kristen leder og ordensstifter og en muslimsk leder skulle der gå omkring 750 år, førend en større del af menneskeheden var så mætte af århundreders lidelser gennem religiøst betonede krige med rædselsfulde blodbad, had, separatisme, fordomme og uvidenhed, at de begyndte at nærme sig hinanden på tværs af de hidtidige skel. I1960 startede dialogen og arbejdet for enhed mellem de kristne kirker i Assisi, hvor Pater Mizzi havde sine første kontakter med de anglikanske og protestantiske kirker, og i de følgende år foldede denne tilnærmelse mellem de kristne kirker sig for alvor ud. I gennemførte Den Katolske Kirke det epokegørende 2. Vatikanerkoncil, hvor et af de mest betydningsfulde nybrud var, at Den Katolske Kirke ikke bare åbnede op for verdens trosretninger men aktivt ønskede at fremme den økumeniske og interreligiøse dialog. I år efter, at Pater Mizzi havde startet dialogen med de kristne kirker - begyndte dialogen med de øvrige verdensreligioner at folde sig ud i Assisi. Hvis det i 1960 var noget meget fremmed og usædvanligt at starte en dialog med brødre og søstre inden for de mange forskellige kristne kirker, som man i Den Katolske Kirke siden reformationen generelt havde betragtet som "frafaldne, der blot måtte se at vende tilbage til Kristi eneste kirke", så var det i 1972 om end endnu mere fremmed og usædvanligt at gå i dialog med brødre og søstre af en helt anden religiøs opfattelse, hvor Kristus ikke spillede nogen større rolle, hvis overhovedet nogen. Det store multikulturelle og multireligiøse Indien, der har tilhængere inden for primært Hinduismen (82% af Indiens befolkning er hinduer), men også Islam, Kristendommen 3

4 Sikhismen, Buddhismen, Jainismen, Zarathustrismen og Baha'i er repræsenteret, skulle vise sig at blive et af de første lande, hvorfra religiøse ledere kom til Assisi for at gå i dialog med Den Katolske Kirke. I 1972 kom nogle hinduledere fra Indien på besøg i Assisi som gæster på Sacro Convento, og Pater Mizzi arrangerede en dialog mellem de franciskanske brødre og hindumunkene, der blev det første skridt i Assisi mod at åbne sig i respekt for hinandens religioner. Samme dag blev hindumunkene inviteret til et fælles bøns- og meditationsmøde ved Frans' grav, som Pater Mizzi den dag i dag husker som en meget dyb spirituel oplevelse. I de følgende år kom flere hindu-ledere som pilgrimme til Frans' grav. De ønskede alle at tilbringe noget tid i bøn og meditation ved graven, og hver gang sørgede Pater Mizzi for ikke blot at tilbringe tid med dem i fælles spirituel fordybelse, men han arrangerede også dialogmøder mellem de to religioners munke. Pater Mizzi fortæller, "at disse møder var en stor hjælp til at gøre op med de misforståelser og fordomme med hensyn til Hinduismen - denne meget gamle religion, hvis rødder synes at gå tilbage til omkring 2500 år før Kristus - og det gjorde mig langt mere fortrolig med de forståelser, som hinduer deler med hinanden. Også de øvrige franciskanske brødre på Sacro Convento blev i disse år gradvist mere kendt med verdensreligionerne og mere åbne over for deres tilhængere". Sadhana Ashram I 1978 byggede en Hindu-swami fra Inden, Swami Satyananda, i et storslået bjergområde bag Assisi en ashram, Sadhana Ashram, der med sine rødder i den ældgamle indiske tradition, er dedikeret til at være et center for spirituel søgning via indre stilhed, bøn og kontemplation. I ashramen, som er åben for alle uanset social, religiøs eller etnisk baggrund, er der mulighed for at opleve en syntese mellem de forskellige trosretninger og spirituelle erfaringer. Pater Mizzi og Swami Satyananda knyttede meget nære bånd. Da Swami Sayananda helt øjensynligt er en af de pionerer, der ser sin opgave i at femme dialog mellem repræsentanter af de forskellige religiøse trosretninger i et forsøg på at finde enheden i mangfoldigheden, ønskede han, at der i ashramen også var et kristent kapel. Han lod et meget smukt, enkelt kapel bygge i sten fra Monte Subasio. Kapellet blev naturligvis dedikeret til Frans, og i maj måned år efter Frans' fødsel - blev kapellet officielt velsignet og åbnet for bønner og meditation af Pater Mizzi. Siden da er Pater Mizzi hvert år blev inviteret til at celebrere både en katolsk julemesse og en påskemesse i kapellet, og den eneste forskel på at deltage i en messe her frem for i en af de katolske kirker i Assisi, er stort set, at alle hinduerne i ærbødighed tager deres sko af, inden de går ind i det hellige rum. Jeg har besøgt Sadhana Ashram nogle gange sammen med Pater Mizzi, og det har altid glædet mig inderligt at høre om centrets visioner, at opleve en franciskanermunks og en hindumunks dybe, hjertelige samtale, ligesom jeg har moret mig over Swami Satyanandas store hengivenhed og trofasthed mod Pater Mizzi og de vanskeligheder, som han gennemlever i disse år. Jeg har hørt ham sige meget bestemt til Pater Mizzi: "Jeg beder for dig. Jeg har bedt Frans om at hjælpe dig, og hvis han ikke gør det, har jeg sagt til ham, at så vil jeg aldrig tale med ham mere!" The Spirit of Assisi til Indien Ved indvielsen af Frans-kapellet i Sadhana Ashram var en verdenskendt hinduleder fra Indien inviteret, Swami Chidananda, som Pater Mizzi lærte at kende ved denne lejlighed. Swami Chidananda er dybt dedikeret til Frans, og lige meget hvor han er i verden, taler han om Frans og Frans' spiritualitet. Han er derfor blevet kendt under tilnavnet "Den hellige Frans af Indien". Pater Mizzi og Swami Chidananda opbyggede et nært venskab, og også via invitationer fra disse to swamis begyndte Pater Mizzi fra 1994 at bringe "The 4

5 Spirit of Assisi" til Indien på nu ialt 7 rejser rundt i landet, ligesom indiske religiøse ledere fra flere af Indiens religioner løbende er kommet på besøg i Assisi. På disse rejser deltog Pater Mizzi som repræsentant for Kristendommen i dialogmøder og interreligiøse fejringer overalt i Indien med Hinduismen, Sikhismen, Jainismen og Zarathustrismen. Et af de smukkeste interreligiøse møder i Indien, som Pater Mizzi tænker tilbage på med stor glæde, var et møde i 1999 bl.a. arrangeret af den verdenskendte Sikh-leder, Sant Rajinder Singh. Pater Mizzi fortæller, at "jeg blev inviteret til Punjab i Indien for at fejre 300 års jubilæet for stiftelsen af the Order of Khalsa, en gren af Sikh-spiritualiteten. Det var et meget smukt møde med 2-3 millioner deltagere, hvor religiøse ledere og tilhængere fra Sikhismen fra hele verden samledes sammen med repræsentanter for de øvrige religioner på Jorden. Efter mødet besøgte vi det helligste sted for Sikhismen, The Golden Tempel i Punjab". Et andet møde i 1996 i Delhi i Indien samlede mennesker fra hele Jorden under overskriften "16th International Conference on Human Unity", hvor Pater Mizzi deltog som en af hovedtalerne. Pater Mizzi fortæller videre, at et andet af højdepunkterne på mine rejser i dette storslåede land var besøgene i Rishikesh og Hardwar i Nordindien, som regnes blandt de største helligsteder for Hinduismen, hvor hinduer fra hele landet stimler sammen for at bade i Ganges. Da Dalai Lama og udøvere af den tibetanske buddhisme som bekendt lever i eksil i Inden, har flere af disse interreligøse møder og fejringer i Indien været arrangeret af tibetanske buddhister, bl.a. et møde i 2000 i Bangalore i Sydindien, hvor tibetanerne arrangerede et fredsmøde med musik "World Peace Festival of Sacred Music". Der var omkring 180 koncerter fra forskellige religiøse grupper, som spillede og sang deres spirituelle musik, ligesom der også var en konference "Round Table on Religion in the New Millennium", hvor Dalai Lama og Pater Mizzi sammen med 5 andre religiøse ledere udgjorde lederpanelet. Pater Mizzi fortæller sammenfattende om sit indtryk af Indien, at "den første kontakt med Indien kan det være vanskelig og nærmest et chok for os vesterlændinge. Men når vi er blevet mere fortrolige med denne for os i Vesten umiddelbart fremmede kultur, er den meget smuk og fascinerende. Det, der gjorde størst indtryk på mig under mine rejser i Indien, var befolkningens naturlige religiøsitet, enkelthed, venlighed og varme. Jeg tror, at vi, som kommer fra de højteknologiske lande, har meget at lære fra en kultur som den, den indiske befolkning repræsenterer". Bhaktivedanta Institute - syntese mellem videnskab og religion Billedet øverst i mailen er Pater Mizzi og Dr. T.D. Singh ved et møde her i Assisi i Dr. Singh er hindu, professor og leder af Bhaktivedanta Institute i Indien med afdelinger i Rom og i Denver, USA. Bhaktivedanta Institute er et opløftende eksempel på et brobygningsarbejde i Den Nye Tids ånd, idet instituttet som en non-profit organisation arbejder for at fremme syntesen mellem videnskab og religion. Målet for instituttet er at få den spirituelle virkelighed accepteret og indarbejdet i videnskabelig forskning og udvikling og at få videnskabelige principper og metoder integreret i den spirituelle praksis. Instituttet har stået for flere internationale kongresser om spiritualitet og videnskab, bl.a. den internationale kongres "Life and its Origin", som blev afholdt i Rom i november 2004, og som jeg skrev om i nyhedsbrevet fra november sidste år, idet Pater Mizzi holdt kongressens åbningstale. Dr. Singh er selv et levende eksempel på denne brobygning, idet han samtidigt med en international doktorgrad i kemi, modtog 5

6 spirituel træning i Vaishnava Vedanta under den spirituelle lærer, der grundlagde instituttet og gjorde Dr. Singh til dets leder. Dr. Singh har stået som redaktør og medforfatter af flere bøger, bl.a. Thoughts on Synthesis of Science and Religion, hvor 42 videnskabsmænd, filosoffer, statsmænd og religiøse ledere, inkl. Pater Mizzi, formulerer deres forståelser om videnskab og religion. Pater Mizzis bidrag vil indgå i den artikelserie, som vi nu er i gang med at arbejde på. Ønsker du at vide mere om Bhaktivedanta Institute, giver hjemmesiden: flere oplysninger. Shanti Ashram Som en afrunding på dette korte overblik over dialogen mellem Assisi og Indien er her følgende lille, morsomme historie, der vidner om den store dedikation og kærlighed, som tilhængerne og lederne af alle verdens religioner nærer for Den hellige Frans af Assisi. I 2002 modtog vi på CEFID et besøg af en meget speciel, sød og altruistisk indisk Hindufamilie, nemlig en gammel, vis kvinde og discipel af Mahatma Ghandi, fr. Minoti Aram, der kom i rullestol hjulpet af sine børn og svigerbørn. De kom for at besøge deres nu afdøde mand og far/svigerfar samt Pater Mizzi. Dr. Aram, som foruden sit discipelskab af Mahatma Ghandi også lod sig inspirere ved møder med Einstein, stiftede med sin hustru i 1986 en idag kendt ashram i Indien, Shanti Ashram, som inspireret af Ghandis lære har et omfattende godgørende hjælpe- og undervisningsprogram, der indbefatter Agro-Foresty Programmes, Women's Development, Community Health, Peace Education and Interfaith Collaboration, Youth Leader og Children's programmes m.v. Pater Mizzi lærte Dr. Aram og hans familie at kende under sine besøg i Indien, og da Dr. Aram i 2000 døde, kom hans enke på et helt uventet besøg hos Pater Mizzi i Assisi medbringende en urne med halvdelen af sin mands aske. Den anden halvdel var spredt over Ganges, som Hindu-traditionen foreskriver. Hun fremsatte over for Pater Mizzi den usædvanlige bøn, at hendes mands aske blev begravet tæt på Frans - dette var Dr. Arams sidste ønske. Pater Mizzi stod nu med en hellig indisk mands aske og måtte starte den relativt omstændelige proces, det er, at få tilladelse til at begrave en ikke-kristen på en kristen kirkegård. Urnen blev, indtil tilladelsen blev givet, opbevaret i CEFID's kapel, hvor Pater Mizzi med enken holdt andagter, og idag står Dr. Arams urne og billede i Franciskanerordenens gravsted i Assisi, hvor han "har selskab" af de kristne ordensbrødre af Frans, der har haft deres primære mission i Assisi. Det var et meget smukt møde, vi havde med familien Aram, og en stor glæde var det at opleve den visdom og mildhed, der strømmede ud af dr. Arams enke. Hun har iøvrigt skrevet en smuk bog, "St. Francis of Assisi and Mahatma Ghandi", hvori hun sammenligner disse to fredselskeres idealer, spiritualitet, liv og mission, ligesom Dr. Aram har skrevet flere bøger, bl.a. den visionære "The Future of Mankind". Har du lyst til at vide mere om Shanti Ashram, kan du gå ind på hjemmesiden: Refleksion Når jeg i årene med mit samarbejde med Pater Mizzi i Assisi løbende er blevet bekendt med de fredsfremmende initiativer, store fremskridt og tilnærmelser mellem alle de tidligere så splittede kulturer og religioner på Jorden, som vitterligt har fundet sted siden 1960, og som blomster i så omfattende grad over hele Jorden i dag, er det en stedse kilde til det håb og den entusiasme og glæde, der bærer igennem under de tilsyneladende bagslag for verdensfreden og visionerne om den menneskelige families enhed, som vi dagligt "fodres" med via medierne. Hvor har medierne et stort ansvar med hensyn til nære de kollektive lag af modløshed, usikkerhed og angst, og hvor ville jeg ønske, at medierne tog dette ansvar på sig ved at dedikere bare en del af nyhedsdækningen og gerne 6

7 halvdelen til at berette om alle de smukke initiativer og fremskridt, der også finder sted hver eneste dag over hele Jorden. De kærligste hilsner fra Assisi - med Frans' hilsen: Må Herren give dig fred Bente Bente Wolf Via Fortini 7 I Assisi (PG) Tlf

ASSISI-NYT - MARTS 2006

ASSISI-NYT - MARTS 2006 ASSISI-NYT - MARTS 2006 Pater Mizzi og Swami Chidananda i Delhi i 1994 som deltagere i det interreligiøse møde International Conference on the Unity of the Human Family, hvor 150.000 mennesker deltog i

Læs mere

Dialog mellem religionerne

Dialog mellem religionerne Bearbejdet artikel fra Nordens Stjerne nr. 2, april 2002 Af Bente Wolf Møde på Sacro Convento i december 2005 med medlemmer af den japanske Buddhistbevægelse, Rissho-Kosei kai Dialog mellem religionerne

Læs mere

Med Gud i Assisi 1. Af Bente Wolf

Med Gud i Assisi 1. Af Bente Wolf Med Gud i Assisi 1 Foto Fr. Max Mizzi Japansk Buddhistgruppe til middag på Sacro Convento under interreligiøst møde i oktober 2002 Af Bente Wolf Denne artikel er et forsøg på at beskrive en udviklingsvej

Læs mere

De Tre Grale. Lucindra ~ 1 ~

De Tre Grale. Lucindra ~ 1 ~ De Tre Grale Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Fotos fra Assisi, Iona & Israel taget af Lucindra Udgivelser: Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. Indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

ASSISI-NYT februar 2015 CEFID 25 års jubilæum

ASSISI-NYT februar 2015 CEFID 25 års jubilæum ASSISI-NYT februar 2015 CEFID 25 års jubilæum Kære Assisi-venner. En af CEFID s økumeniske aktiviteter: I 2013 skabtes et spirituelt link mellem Assisi og Mount Athos, dvs. mellem Sacro Conventos katolske

Læs mere

ASSISI-NYT - OKTOBER 2004

ASSISI-NYT - OKTOBER 2004 ASSISI-NYT - OKTOBER 2004 Kæreste Assisi-venner. Festen for Frans Også dette års fest for Frans, som jeg beskrev forberedelserne til i sidste nyhedsbrev, var en fejring, der fornemmedes at røre mange mennesker

Læs mere

ASSISI-NYT JULEN 2004

ASSISI-NYT JULEN 2004 ASSISI-NYT JULEN 2004 Gloria in cielo e pace in terra! Kæreste Assisi-venner. Til tonerne af smuk julemusik fra Assisi sender jeg hermed mine ønsker til jer alle om en hellig og inderlig jul velsignet

Læs mere

ASSISI-NYT FEBRUAR 2005

ASSISI-NYT FEBRUAR 2005 ASSISI-NYT FEBRUAR 2005 Skt. Antonius af Egypten Kæreste Assisi-venner Lige før Pater Mizzis og min rejse til Danmark i morgen når jeg mod forventning at sende jer lidt nyheder fra Assisi, der efter det

Læs mere

ASSISI du fredens by 1

ASSISI du fredens by 1 ASSISI du fredens by 1 Af Bente Wolf Assisi set fra dalen med Sacro Convento og Basilica di San Francesco i forgrunden Velsignet være du af Gud, min by! For takket være dig skal mange sjæle blive frelst,

Læs mere

ASSISI-NYT NOVEMBER 2007

ASSISI-NYT NOVEMBER 2007 ASSISI-NYT NOVEMBER 2007 Interreligiøst bønsmøde mellem hinduer og kristne ved Frans grav i krypten på Basilica di San Francesco, Assisi, i september 2007 Pater Mizzi og Swami Muktananda mediterer ved

Læs mere

ASSISI-NYT JANUAR 2005

ASSISI-NYT JANUAR 2005 ASSISI-NYT JANUAR 2005 Velsignet være du af Gud, min by! For takket være dig skal mange sjæle blive frelst, i dig skal bo mange tjenere for den højeste, og ved dig skal mange blive kaldet til Himmeriget.

Læs mere

Initiativtager til interreligiøs dialog 1

Initiativtager til interreligiøs dialog 1 Initiativtager til interreligiøs dialog 1 Pater Max Mizzi OFM conv. da han i 1978 forærer Pave Johannes Paul II albumet med artikler og fotos fra det økumeniske og interreligiøse arbejde i Assisi, som

Læs mere

INVITATION Hyrdesamling i Assisi over 14 dage Onsdag, d. 5. september til onsdag, d. 19. september 2018

INVITATION Hyrdesamling i Assisi over 14 dage Onsdag, d. 5. september til onsdag, d. 19. september 2018 INVITATION Hyrdesamling i Assisi over 14 dage Onsdag, d. 5. september til onsdag, d. 19. september 2018 Kære medhyrder. Frans grav i Basilica di San Francesco Assisi, d. 8. december 2017 Efter succesen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

ASSISI-NYT AUGUST 2005

ASSISI-NYT AUGUST 2005 ASSISI-NYT AUGUST 2005 Frans' grav i 2003 - møde med buddhister fra forskellige områder i Japan Kæreste Assisi-venner. Efter maj, juni og juli, der er præget af besøg af en stor del af de op mod 5 millioner

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

ASSISI-NYT - NOVEMBER 2004

ASSISI-NYT - NOVEMBER 2004 ASSISI-NYT - NOVEMBER 2004 Kæreste Assisi-venner. Maria i sit aspekt som Himmeldronningen Maria Guds moder Assisi er helt vidunderlig lige nu, og det er simpelthen min yndlingsperiode. Stille, fredelig

Læs mere

ASSISI-NYT NOVEMBER 2006

ASSISI-NYT NOVEMBER 2006 ASSISI-NYT NOVEMBER 2006 Assisi set fra landevejen i dalen en smuk dag over midten af november i 2006 Velsignet være du af Gud min by! For takket være dig, skal mange sjæle blive frelst, i dig skal bo

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

ASSISI-NYT FEBRUAR 2006

ASSISI-NYT FEBRUAR 2006 ASSISI-NYT FEBRUAR 2006 Frans har dialog med den muslimske sultan af Egypten i 1219 som det første interreligiøse møde mellem en kristen og en muslim Fresko af Giotto i overkirken af Basilica di San Francesco,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Pave Frans er en Jesus Kristus-centreret mand, der læser i Bibelen hver dag. Luis Palau, præst og evangelist 2

Pave Frans er en Jesus Kristus-centreret mand, der læser i Bibelen hver dag. Luis Palau, præst og evangelist 2 Han er sky, reserveret og fåmælt og har aldrig været karrierebevidst. Men det er netop de karaktertræk, der betragtes som hans største fortrin. Han lever spartansk og enkelt, samtidig med at han er dybt

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

VORES FORHOLD TIL DØDEN

VORES FORHOLD TIL DØDEN R.I.P. - om døden i Danmark Når mennesker i Danmark dør sker det for 49% på hospital 25% på plejehjem eller i en beskyttet bolig 22% i eget hjem 4% et andet sted De fleste dør altså ikke i eget hjem. I

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

ASSISI-NYT OKTOBER 2009

ASSISI-NYT OKTOBER 2009 ASSISI-NYT OKTOBER 2009 Basilica di San Francesco d. 19. september 2009 Højmesse, hvor tre brødre aflægger evige løfter Kære Assisi-venner. Her midt i oktober i det fortsatte smukkeste vejr med sol og

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

ASSISI-NYT december 2014 Retræte i Danmark med Fr. Thomas Calleja, OFM Conv. Ny CD med Fr. Alessandro, Maria-retræte og julens indre arbejde

ASSISI-NYT december 2014 Retræte i Danmark med Fr. Thomas Calleja, OFM Conv. Ny CD med Fr. Alessandro, Maria-retræte og julens indre arbejde ASSISI-NYT december 2014 Retræte i Danmark med Fr. Thomas Calleja, OFM Conv. Ny CD med Fr. Alessandro, Maria-retræte og julens indre arbejde Kære Assisi-venner. Retræte i København, d. 14. og 15. november

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013

ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013 ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013 Havnen i Sandvig på Nordbornholm Kære medlemmer. For 4 år siden i september måned 2008 kom

Læs mere

ASSISI-NYT JUL OG NYTÅR 2008

ASSISI-NYT JUL OG NYTÅR 2008 ASSISI-NYT JUL OG NYTÅR 2008 Kæreste Assisi-venner. Fødslen af Jesus freske af Giotto i Basilica di San Francesco, Assisi I det flotteste vintervejr med sol, klar blå himmel og sne på toppen af Monte Subasio

Læs mere

ASSISI-NYT FEBRUAR 2009

ASSISI-NYT FEBRUAR 2009 ASSISI-NYT FEBRUAR 2009 ASSISI MISSION s indsamling i 2008 til Pater Mizzis bog. Checken på indsamlingskontoen overrækkes til Padre Silvestro d. 4. januar 2009 Kæreste Assisi-venner. Nu hvor vi for alvor

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl 139.1-12, Matt. 5.13-16 Forleden var jeg på Frederiksberg kirkegård. Det er jeg som regel, når jeg er i København, fordi jeg har en nevø, der er begravet

Læs mere

Undervisningen skal sigte på at bibringe eleverne forståelse af religiøse begreber og praksis.

Undervisningen skal sigte på at bibringe eleverne forståelse af religiøse begreber og praksis. Katolsk kristendom Klare mål: Faget katolsk kristendomskundskab har til formål: At lade eleverne se sig selv og verden i relation til Kristus. Undervisningen skal lægge vægt på at bibringe eleverne viden

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

ASSISI-NYT NYTÅRET 2006/2007

ASSISI-NYT NYTÅRET 2006/2007 ASSISI-NYT NYTÅRET 2006/2007 Messe for de præstestuderende franciskanermunke ved Frans grav i Basilica di San Francesco, Assisi, d. 23. december 2006 Kæreste Assisi-venner I de smukke dage mellem jul og

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Kristendom 4. - 5. klasse Religiøse symboler 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Udlever opgaverne og lad eleverne kigge på de forskellige symboler. Spørg dem

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

Værdier, kvalitet og omstilling

Værdier, kvalitet og omstilling DET TALTE ORD GÆLDER! Værdier, kvalitet og omstilling Talepunkter til departementschef Henrik Nepper Christensens foredrag ved åbning af Nordisk Kongres for kirkegårde og krematorier 4. sep. 2013 Indledning

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706) Advent I advent tager flere af teksterne fra Det Gamle Testamente udgangspunkt i det golde ørkenlandskab og forjættelsen af ny frugtbarhed. Hos Esajas hører vi til 3. søndag i advent om dette tørre land

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Teater Refleksions klassiker: dukkeforestillingen Broder Sol, Søster Måne er en af teatrets største successer. Forestillingen er de senere år med stor succes blevet

Læs mere

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og 1 Sidste søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 9. februar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/356/138/601//603/439/565/476 Uddelingssalme: se ovenfor: 565 Åbningshilsen Der er frokost efter højmessen

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Sandt Liv i Gud Nyhedsbrev 25. november 2015. 1. Sandt Liv i Gud fejrer 30 års fødselsdag 28. november 2015

Sandt Liv i Gud Nyhedsbrev 25. november 2015. 1. Sandt Liv i Gud fejrer 30 års fødselsdag 28. november 2015 Sandt Liv i Gud Nyhedsbrev 25. november 2015 1. Sandt Liv i Gud fejrer 30 års fødselsdag 28. november 2015 2. Sandt Liv i Gud Budskaberne 1986-91 udkommer på fredag! 3. Jesu budskab til Vassula, der blev

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5/ kl

RG Grindsted Kirke 5/ kl 1 RG Grindsted Kirke 5/11-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - FOREVER Præludium: Vi er ét folk Velkomst v. Steen En gudstjeneste om Guds rige og om håb. Jeg har tænkt noget over temaet håb, fordi der

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Læsning. Lukas. 2,21.

Læsning. Lukas. 2,21. 02-01-2015 side 1 Prædiken til Nytårsdag 2015. Bording. Læsning. Lukas. 2,21. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere