Forsidemaleri af Anders Lind, Tændt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidemaleri af Anders Lind, Tændt"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Forsidemaleri af Anders Lind, Tændt Undervisning, didaktik og læring Indledning 3 Ungdomskulturen 3 Samfundskrav 5 Højskolerne 5 Undervisning 6 Den gode underviser 7 Didaktik 7 Fire lærerroller 8 Skulptøren 9 Entertaineren 10 Træneren 11 Arbejdslederen 12 Overvejelser 14 Innovation, hjerneforskning og læring 15 Mappetænkning 17 Forelæsning 20 Rummet 22 De audiovisuelle hjælpemidler 24 Sanserne 26 Samtaleundervisning 26 Diskussion 28 Samtalepauser 28 Gruppearbejde 28 Individuelt arbejde 29 Udviklingsmuligheder 30 Litteraturliste 31 Migrantmenigheder i Danmark 33

3 Side 3 Didaktik, undervisning og læring i højskolen Indledning Det er umuligt at generalisere, men der er for mig at se sket en udvikling i højskolen, hvor højskolebevægelsen har bevæget sig fra at være et dannelses- og uddannelses- hjem, over i 70 erne at tænke progressivt og kollektivt, til i dag at være mere en individuel oplevelses- og dannelsesinstitution. Målgruppen er også gradvist blevet udvidet fra oprindeligt de unge mellem år på længere kurser til en satsning på alle aldersgrupper, med særlig vægt på de unge og ældre til de længere kurser og kortkursustilbud til alle aldersgrupper. Der, hvor højskolen har størst betydning samfundsmæssigt, er de lange kurser, hvor det fortrinsvis er de unge mellem 18 og 29 år, der prioriterer et tre til fem måneders højskoleophold. Kostskoleformen er unik i dannelses- og undervisningsforløbet. Hvis højskolerne frit kunne vælge deres elever, er jeg overbevidst om, at de fleste ville satse på de lange kurser med de unge elever. Det er her de store muligheder og perspektiver er, men det er også denne aldersgruppe, der i de senere år har valgt det lange højskoleophold fra. Derfor vil jeg, inden jeg går over til selve temaet om didaktik, undervisning og læring i højskolen, rette fokus på de unge. Ungdomskulturen Kendskab til ungdomskulturen er afgørende for højskolernes fremtid, både på den didaktiske forberedelse og læringsprocessen. Derfor vil jeg kort præcisere nogle tendenser i ungdomskulturen, som er nødvendige at agere ud fra. Da vi på HPU-kurset skulle sætte et til to ord på de unge, vi kendte fra højskolerne, kom kompleksiteten tydeligt frem: Kompetente festaber Målrettede forvirrede Ansvarlige dovne Fællesskabssøgende individualister Interesserede svære at engagere Pressede søgende Selvbevidste sårbare

4 Side 4 Europæisk undersøgelse I en stor europæisk undersøgelse, hvor et af spørgsmålene var: Hvad er vigtigt i livet? Var hovedparten af svarene centreret omkring de unges egen følelse og oplevelse: At komme ud at rejse At jeg gør det, jeg har lyst til At jeg har det godt At jeg er lykkelig At drømmene går i opfyldelse Dansk undersøgelse Denne europæiske undersøgelse falder godt i tråd med en anden undersøgelse, som Centeret for Ungdomsforskning stod for i Danmark, men hvor emnet var De unges forventninger til sig selv. Her var de dominerende svar: Jeg bør være lykkelig Spændende sex- og privat-liv More mig Se godt ud Mulighed for at købe alt muligt Få den rigtige uddannelse og det rigtige arbejde Gøre en forskel Når det gælder arbejdslivet, er de unge klare i deres udmeldinger. De ønsker ikke at arbejde for arbejdets skyld eller kun for at tjene penge. De ønsker ikke: Rutinepræget arbejde Langsomme og kedelige processer Hierarkier Endeligt valg Men de ønsker: Godt socialt miljø Synlighed i arbejdet og blandt kollegaer Klare uddannelsesperspektiver hele tiden Fokus på den enkelte Bekræftelse af egen identitet

5 Side 5 Samfundskrav Over for disse klare ønsker fra de unge, er der et pres på de unge fra forskellige sider. Samfundet står med nogle konkrete opgaver, som ikke opfylder de unges ønsker og drømme, men som skal løses. Hvis de unge ikke frivilligt vælger efter de behov, som samfundet har, må de presses/lokkes økonomisk, prestigemæssigt, med godt socialt fællesskab, det at gøre en forskel og meget andet som appellerer til de unge. Allerede i grundskolens klasse arbejdes der målrettet med en uddannelsesplan, så børnene tidligt kan spores ind på uddannelser, der efterspørges, så de uden fumleår kan begynde at bidrage til samfundsøkonomien. Med denne materialistiske tilgang til tilværelsen er det måske ikke så svært at forstå de unges kompleksitet. På den ene side overskud og drømme og på den anden side usikkerhed og en barsk virkelighed. Hvis tilværelsen ikke tilbyder andet end bristede drømme og øjebliksglæder bundet op på egen skabt betydning, så er meningsløshed og usikkerhed daglige erfaringer. Højskolerne Ind i disse komplekse problemstillinger tilbyder de fleste højskoler undervisning og læring på et værdigrundlag, som bevarer fokus på de bløde menneskelige og metafysiske værdier uden at negligere virkeligheden. For mig har det været af stor betydning at læse den kristne svenske samfundsanalytiker Magnus Malm, som i sin bog Fodtrin i glastrappen ser på konsekvenserne af at fokusere alene på en materialistisk tilgang til tilværelsen. Han skriver: Gennem det store nej til GUD synes mennesker at have opbrugt hele deres evne til at sige nej: Der kan ikke længere opretholdes nogen grænse. Vi arbejder aldrig nok Tjener aldrig nok Ejer aldrig nok Ved aldrig nok Er aldrig tilstrækkelig raske eller smukke nok Får aldrig tilstrækkelig stærke oplevelser Bliver aldrig beundret nok Får aldrig tilstrækkelig magt

6 Side 6 Et bundløst slaveri i egne projekter i at realisere vor egen drøm. Højskoleophold Højskolerne har virkelig et fantastisk aktuelt tilbud ind i en samfundsudvikling, som på mange måder ofrer menneskelige behov og hensyn på materialismens alter. Højskolernes værdigrundlag, de engagerede lærere, fællesskabet og kostskoleformen skaber mulighed for en undervisnings-, lærings- og dannelsesproces, som kan give de unge en ballast, der både får afgørende indflydelse på deres egen tilværelse og i særdeleshed på deres samfundsengagement. Det store spørgsmål for højskolerne bliver: Hvordan kan vi kommunikere de unges uerkendte behov ud, så de også ser værdien i tilbuddet og ikke mindst, så de virkelig prioriterer højskoleopholdet højt. Undervisning Nu vil jeg vende mig imod de unge, der har prioriteret et langt højskoleophold. Her er det selvfølgelig vigtigt, at de også får meget med fra deres tid på højskolen. I det følgende vil jeg fokusere på en side af alt det, de møder under et højskoleophold. Ikke fordi jeg mener, at det altid er det vigtigste, de får med, men fordi undervisningen og læringen i undervisningen ikke er afsluttet efter de fem måneder. Erkendelsen og læringen fortsætter og danner fundament for deres fremtidige udfordringer og stillingstagen. Derfor er det så vigtigt, at undervisningen ikke fremmer passivitet og manglende engagement. Løgstrup siger det tankevækkende: Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej. Autenticitet

7 Side 7 Efter at autoriteterne stod for fald efter ungdomsoprøret i 60 erne og 70 erne, så er autenticiteten i lærerrollen blevet afgørende. Hvis der opstår konflikt mellem det, der bliver sagt og lærerens eget liv, mister læreren sin troværdighed hos eleven. Det lægger et stort pres på læreren, for det er utænkeligt, at læreren ikke på et eller andet tidspunkt kommer i konflikt med sit eget budskab. Når eleven opdager det, kræves læreren øjeblikkeligt til regnskab. Nu er det ikke sådan, at de unge kræver fuldkommenhed, da de selv ser deres egen ufuldkommenhed. Men hvis vi bortforklarer og dækker over vores ufuldkommenhed, bliver vi både latterlige og utroværdige. Det betyder ikke, at vi konstant skal vise vore fejl frem, men at vi både vedgår dem over for os selv og i nødvendigt omfang over for andre mennesker. Derfor er det ikke afgørende at være fuldkommen, men at være redelig. Den gode underviser Per Fibæk Laursen nævner i sin bog Den autentiske lærer syv egenskaber, som han har set hos ca. 50 lærere, som andre har karakteriseret som gode lærere. Vil noget Repræsenterer sit stof Respekterer modtagerne Har rammer, der understøtter det, læreren vil Har gode kollegaer Har faglig kompetence Tager vare på sin egen udvikling Didaktik Det kan være udbytterigt en gang i mellem at træde et par skridt tilbage, stoppe op og gennemtænke ens egen undervisningsform. I det daglige er der ikke så meget tid, så hvis det skal have en effekt i det daglige arbejde, er det nødvendigt at afsætte tid til refleksion, debat og øvelser. Da det er et meget følsomt emne at tage ærligt og redeligt op i kollegafællesskabet, er det vigtigt på forhånd at tale om det givtige ved åbenhed, fortrolighed og innovation. Ofte er læreren alene i undervisnings situationen og får som sådan ikke en kvalificeret respons. Eleverne er enten for flinke eller for grove, og få af eleverne har den fornødne viden og erfaring til at give perspektiveret og kvalificeret respons. Det gør det ikke bedre, at mange lærere også sidder alene under forberedelsen, og derfor har fokus på stoffet, og ikke bliver

8 Side 8 didaktisk og pædagogisk inspireret af andre end sig selv. Så er det for let at tage noterne fra sidste gang, stoffet blev gennemgået, og så fyre det af en gang til, selv om det måske er for tiende gang. Overlegenheden i viden kan skabe en fascination hos eleverne, som bærer igennem, men det kan også skabe passivitet og manglende læring. Vi er forskellige som lærere og mennesker, så der findes ikke én måde, der er den eneste rigtige måde at undervise på, men vi kan alle lære noget om håndværket i undervisningen, og det er udviklende at udveksle erfaringer med kollegaer. Læreren må have en forholdsvis høj grad af handlefrihed. Fordi enhver undervisnings- og læringssituation grundlæggende er unik. Den har ofte noget uforudsigeligt over sig, øjeblikke hvor situationen ændrer alt det, der er planlagt, og hvor intuitionen overtager. Eleverne er forskellige, stoffet er forskelligt og lærerne er forskellige. Undervisning og læring må tilpasses den aktuelle situation, og derfor må spørgsmålene altid være: Hvordan lærer akkurat disse elever bedst muligt i denne situation? Hvordan kan undervisningen tilrettelægges på en god måde? Undervisningen byder på så mange udfordringer og forskellige situationer, at læreren aldrig bliver udlært, men hele tiden må søge nye udfordringer og lære nyt. Gennem udviklingsarbejde og samarbejde på det pædagogiske og didaktiske område bliver man bedre til at løse problemer og skabe et trygt og berigende undervisnings- og læringsmiljø til gavn for både lærere og elever. Fire lærerroller I det følgende beskrives fire forskellige lærerroller, som det vil være sundt og udviklende at spejle sig i. Overvejelserne er i første omgang rettet mod lærerne på Børkop Højskole, samt til HPU kursisterne under fremlæggelsen af projektet. 1) Du skal i første omgang prøve at udvælge den af lærerrollerne, som du ligner mest. Selvfølgelig påtager vi os ikke kun en lærerrolle, men har måske hentet lidt fra dem alle, men prøv alligevel at placere dig i en af dem og begrund, hvorfor det netop blev denne rolle, du genkender dig mest i. 2) Fortæl om og begrund hvilke andre lærertyper, du overvejede. 3) Lav en prioriteret rækkefølge af de forskellige lærerroller 4) Fortæl hvorfor du netop valgte denne rækkefølge.

9 Side 9 1) Skulptøren (Martin Hansen) Det er hans ansvar at sørge for at læring finder sted. Han tager hånd om læringsopgaven, den befinder sig hos ham, og han præsenterer den for eleverne. Denne præsentation er i sig selv vigtig for læringen. Han giver øvelser, kontrollerer og evaluerer. En vellykket time er, når han har nået at gennemgå det planlagte. Pensum er målet for arbejdet på holdet. Eleverne er forskellige, men det er ikke hans fejl at ikke alle er lige motiverede eller lige dygtige. Han gør sit for at støtte de svageste elever. Hans teoretiske forankring er i klassisk associationisme og moderne adfærdsforskning. Nøgleord: Formidling, myndighed, kontrol og lærercentreret. Læreren sætter ved sin præsentation spor i eleverne, der får deres læringsadfærd korrigeret.

10 Side 10 2) Entertaineren (Elisabeth Gram) Samme teoretiske grundlag som skulptøren, men hun tager ikke elevernes interesse og motivation for givet. Det er en nødvendig del af lærerens opgave at skabe interesse for læringsopgaven og motivere den. Lærerens opgave er formidlerens, eleven er passiv. Det kræver skuespillerkunst at være lærer. En god lærer er en, der kan gøre stoffet let fatteligt for eleverne. En vellykket time er, når hun har formået at engagere eleverne og de har haft det sjovt. Der er en slags forventningsrum mellem klassen og hendes scenefremtræden. Nøgleord: Engagement, perspektiv, dramatisering, forklaring og underholdning. Det er vanskeligt at finde teoretiske begrundelser i læringsforskning for ideen om, at man som lærer gennem sin egen tilrettelæggelse af stoffet kan spare eleverne for læringsarbejdet. Elisabeth Gram er mange elevers favorit.

11 Side 11 3) Træneren (Robert Vangen) Lærestoffet er i centrum, og lærerens opgave er at præcisere opgaven, demonstrere teknikker, give nuanceret feed-back og være evaluator. Eleverne skal selv gøre læringsarbejdet, resultatet er det arbejde hver enkelt elev gør. Konkurrence kan bidrage til motivation og arbejdslyst, men den enkeltes fremskridt i forhold til dennes forudsætninger er vigtigst. En vellykket lærer er en, som har sat eleverne i gang med læringen og kan trække sig tilbage. Nøgleord: Kammeratskab, planlægning, egenaktivitet, støtte og feedback. Begrundelserne hentes i kognitiv læringsforskning og aktivitetspædagogik. Feed-back- teknikkerne hentes fra idræt.

12 Side 12 4) Arbejdslederen (Eva Mortensen) Individet er i centrum. Eva er en god leder, som viser interesse for alle forhold, der indvirker på eleverne i arbejdssituationen. Hun organiserer, skaber et trygt arbejdsmiljø og forventer, at hver enkelt elev gør sit bedste. Holdet er en arbejdsplads og klassen et team, hvor lærerens opgave er at forbedre effektiviteten af arbejdet på holdet. Læringsprocessen må være så gennemsigtig som muligt for eleverne. Eva bruger megen tid på at forklare og begrunde arbejdet. Hun er åben for forslag fra eleverne, hun prøver sig frem og er pragmatisk. Nøgleord: Kommunikation, information, samarbejde, målbevidsthed og effektivitet. Hun har samme teoretiske grundlag som træneren men med bidrag fra erhvervslivet; bl.a. samarbejdsforskning og effektivisering. Kommunikationsaspektet er hentet fra kognitiv læringsforskning og socialpsykologi. Formål med den norske undersøgelse

13 Side 13 Et af formålene ved at udvikle disse lærertyper, var at kunne give en helhedsbeskrivelse af lærerens virksomhed i undervisningsrummet. De har været benyttet som grundlag for observationer i undervisningslokalet på forskellige linjer i den videregående skole, og de har været brugt som vurderingsskema både for egenvurdering, og for at eleverne skal kunne give deres vurdering af lærerrollen. I store træk var der enighed om rækkefølgen af disse fire: Det er træneren og arbejdslederen, som man foretrækker og ønsker sig, men traditionen og systemet trækker i retning af skulptøren. I et vurderingsskema skulle man fordele 10 krydser for at få den lærerprofil, som er den ideelle. Ved en videregående skole gav lærere og elever omtrent identiske profiler: Lærere Elever Træneren Robert Vangen 4,74 4,49 Arbejdslederen Eva Mortensen 3,12 3,08 Entertaineren Elisabeth Gram 1,50 1,88 Skulptøren Martin Hansen 0,74 0,64 Til forskel fra højskolerne, er de undersøgte skoler eksamensskoler, men da vi også ønsker, at undervisningen og læringen sætter spor, er undersøgelsen relevant for højskolerne i Danmark. Den professionelle lærer De fire prototypiske lærer-roller er forsøgt beskrevet som levende mennesker, ikke karikaturer, men sådan at forskellige teoretiske forankringer fra erhvervet kommer til udtryk. De søger alle ud fra forskellige udgangspunkter at gøre et godt job. Skulptøren og entertaineren dominerer norsk skole, men idealet er snarere træneren og arbejdslederen. Trænerens situation er særlig velegnet til at illustrere læringssituationen: Træneren kan nok træne hårdt, men det er eleven, der skal udføre øvelserne. Læreren kan lægge tilrette for andres læring, men han/hun kan aldrig lære for eleven. Modellerne arbejdslederen og træneren er hentet fra erhvervs- og idrætslivet, fordi man her har taget forskning i brug for at løse læringsproblemer.

14 Side 14 Overvejelser Overvejelserne er rettet til lærerne på Børkop Højskole, samt til HPU kursisterne under fremlæggelsen af projektet. 1) Overvej og diskuter om jeres undervisning med fordel kan blive inspireret af træneren og arbejdslederen. 2) Giv et eksempel fra den daglige undervisning, hvor det kunne lade sig gøre. 3) Ville du være interesseret i, at en kollega overværede din undervisning, og bagefter gav dig konstruktiv respons? 4) Kunne du tænke at overvære kollegas undervisning og derefter give respons?

15 Side 15 Innovation Der er mange elementer, der kan tages i brug i undervisningen, men det kræver viden, mod og kreativitet. Mange lærere vil gennem årerne udvikle deres egen gennemprøvede undervisningsstruktur, og er derfor ikke motiveret for at ændre eller revurdere deres praksis. Men det er både synd for eleverne og dem selv. Der er sket meget i forskningen inden for det pædagogiske område de sidste 20 år, som det er vigtigt at kende til og bruge i det omfang, det beriger undervisningen. På læringsområdet er det spændende, hvad den moderne hjerneforskning har været med til at klargøre. Hjerneforskning og læring På HPU-kurset på Køng Idrætshøjskole fortalte professor Knud Illeris fra Syddansk Universitet meget engageret om den nyere hjerneforskning og dens betydning for forståelsen af læringsprocessen. Han tog udgangspunkt i sin tese om, at læringen altid vil omfatte tre integrerede dimensioner, der kan betegnes som den kognitive, den psykodymaniske og den socialt-samfundsmæssige dimension. Gennem den kognitive dimension udvikles viden, færdigheder, forståelse og i sidste ende mening og funktionalitet. Gennem den psykodynamiske dimension udvikles følelses- og motivationsmønstre, holdninger og i sidste ende sensivitet. Gennem den socialt-samfundsmæssige dimension udvikles indlevelses-, kommunikations- og samarbejdspotentiale og i sidste ende socialitet. Læringens resultater oplagres som dannelser i centralnervesystemet, der kan betegnes som skemaer eller psykiske mønstre. Det er afgørende, at læringens resultater skal være strukturerede, for at de kan fastholdes. Struktureringen skabes på fire forskellige måder i hjernen, og der er stor forskel på, hvor meget energi de enkelte måder kræver. Kumulativ eller mekanisk læring Denne læringsform drejer sig om en isoleret dannelse, noget nyt der ikke hænger sammen med noget andet. Den forekommer hyppigst i de første leveår, senere kun i specielle situationer, hvor det ikke har nogen meningsmæssige eller personligt betydende sammenhænge. Det kan være et telefonnummer, pinkode og lignende. Kræver ikke meget energi.

16 Side 16 Assimilativ eller tilføjende Den tilføjende form er den mest almindeligste form for læring, hvor det nye knyttes til ved et allerede etableret skema eller mønster. Den læring der sker i almindelig undervisning. Det er nemt at huske sammenhængen, når man er fokuseret på det bestemte område, hvorimod det er svært at benytte læringen på andre områder og sammenhænge. Kræver en del energi. Akkomodativ eller overskridende læring Denne form for læring kræver, at man nedbryder dele af et eksisterende skema og omformer det, så det nye kan tilkobles. Det er meget energikrævende, da man skal erkende, at det nye er så væsentligt, at andet må ændres. Men brydes grænserne flere steder, kan den nye læring bruges i det store perspektiv. Transformativ eller ekspansiv læring Der er her tale om vidtgående læringsform, der medfører personlighedsmæssige ændringer, som påvirker alle læringsformerne. Typisk fremkaldet af en personlig krisesituation. Det kræver mange ressourcer og megen energi. Jeg vil ikke uddybe dette område mere, men har taget det med, fordi det har betydning for vores opfattelse af læring. Det giver også en forståelse af, hvorfor vi nogle gange møder blokeringer, aggressiv adfærd, manglende motivation og energi i en helt almindelig undervisningssituation. Men den væsentligste grund er, at det danner grundlag for mine tanker om en meget struktureret undervisningsform, som jeg vil kalde mappetænkning. Mappetænkning

17 Side 17 Inspirationen til disse tanker er dels kommet fra den procesorienterede undervisningsmetode, dels fra opbygningen af mapper på computeren. At jeg begyndte at tænke i disse baner skyldtes, at mange elever gav udtryk for, at undervisningen var super god, men de havde svært ved at huske det, de havde lært. Og senere, når de kom i tanker om, at de vist nok havde skrevet nogle noter ned om det emne, kunne de ikke finde noterne. En klar tendens til at det hele blev rodet sammen i en stor pærevælling, som det var svært at bruge til noget. Derfor begyndte jeg at tænke over, hvordan det væsentlige for den enkelte fra undervisningen kunne blive både husket, og senere nemt kunne findes frem. Jeg er slet ikke færdig med arbejdet, og metoden er heller ikke afprøvet i konkret undervisning, så den har ikke stået sin prøve endnu. Men jeg vil alligevel lægge det frem, som jeg indtil nu er kommet frem til, så må vi se, hvor mange der vil føre det ud i livet eller inkorporere dele af metoden. For at illustrere mappetækningen til konkret brug i undervisningen, laver jeg et tænkt eksempel med eventyr som tema. Selvfølgelig kan alle andre temaer og undervisningsforløb bruges i stedet for.

18 Side 18 Eventyr Krosture eventyr Anekdoter Ukendt forfatter Folke eventyr ukendt forfatter Ting eventyr H.C. Anderssen Kunst eventyr Kendt forfatter Store Claus og Lille Claus Lindormen Synålen Den grimme ælling Logbog Logbog Logbog Logbog Hvad får du særligt med fra denne time? Få ord Hvad får du særligt med fra denne time? Få ord Hvad får du særligt med fra denne time? Få ord Hvad får du særligt med fra denne time? Få ord Noter Noter Noter Noter Logbog Logbog Logbog Logbog Hvad får du særligt med fra denne time? Få ord Hvad får du særligt med fra denne time? Få ord Hvad får du særligt med fra denne time? Få ord Hvad får du særligt med fra denne time? Få ord Noter Noter Noter Noter Svinedrengen Logbog Hvad får du særligt med fra denne time? Få ord Noter

19 Side 19 Læringspotentiale i mappetænkning Mappetænkningen er tænkt som en logisk strukturering med en individuel tilgang, som øger muligheden for perspektivrig læring. Det vil være enklest at arbejde med, hvis eleverne har computer med til undervisningen, men det kan også lade sig gøre med håndskrevne noter, bare eleverne er forberedt på metoden, så der altid er plads til at skrive logmappens sætning før noterne. Her vil det være en fordel, hvis eleven laver en indholdsfortegnelse, hvor logmappe-sætningerne også står. Metoden er tænkt som et muligt bindeled mellem den (Assimilativ) tilføjende læring og den (Akkomodativ) overskridende læring. Jeg er godt klar over, at det ikke vil lykkes i alle forløb, men jeg tror, at der er mange styrker i mappetænkningen, hvis den bliver brugt konsekvent. Rent praktisk kunne hver lektion afslutte med, at der var 5-10 minutter til med få ord at skrive i logmappen, hvad eleven særligt tager med sig fra denne lektion. Denne logmappe er så indgangsmappen til noterne fra lektionen. (Se illustrationen) Hvis læreren bruger mappetænkningen i den didaktiske forberedelse, vil det af sig selv skabe en god struktur, og eleven og læreren føres ind i de samme tankebaner. Jeg vil fremhæve nogle af de andre fordele, jeg ser i mappetænkningen: Det særlige fra lektionen i logmappen brænder sig på en særlig måde ind i hukommelsen. Logmappen vil knytte til ved og åbne for erindringsmappen, som findes i notemappen med de udførlige noter fra undervisningen. Nogle af udsagnene i logmappen vil være overskridende læring, som derfor vil kunne bruges i helt andre sammenhænge. Det vil altid være givende at gennemtænke det, der lige er blevet undervist om. Skærper opmærksomheden, når man ved, at man skal sammenfatte det personligt betydningsfulde i nogle få ord til sidst. Eleven vil blive opmærksom på konstruktiv respons på undervisningen. Det personligt betydningsfulde ligger lige under overfladen. Holder fokus på stoffets indhold. (gælder både lærer og elev)

20 Side 20 Bruger hjernens måde at associere på. Fremmer reflektering En mini-evaluering Hvis læreren en gang i mellem samler logmapperne sammen, giver det en god baggrund for at vurdere sin egen undervisning. Større fokus om stoffet fra elever med computer. Min kollega Erik Holmgaard er med på at prøve mappetænkningen i de fire sidste lektioner i sin undervisning i Apostlenes Gerninger. Derved får eleverne og Erik mulighed for at relatere til det hidtidige undervisningsforløb og vægte dem op imod hinanden. Både Eriks og elevernes respons vil indgå i rapporten. Jeg vil selv være med i den sidste lektion, hvor både eleverne jeg kan komme med kommentarer og stille spørgsmål. Erik vil på lærermødet den 1. maj, hvor jeg skal fremlægge udviklingsprojektet for kollegaerne, fortælle om undervisningsforløbet med udgangspunkt i mappetænkning. Elevernes logmappeord vil også komme med i rapporten. Andre undervisningsmetoder Der findes mange kendte og gennemprøvede undervisningsmetoder, som dog ikke skal bruges uden at overveje om, det er den optimale metode i den aktuelle situation. Derfor vil jeg kort gennemgå fordele og ulemper ved nogle af de kendte undervisningsmetoder, samt introducere nogle nye. anderledes og kreative muligheder. Forelæsning Forelæsningen er i stand til at formidle meget store mængder information. Men for at denne undervisningsform kan blive til læring, kræver det motiverede elever, høj motivation, stor koncentrationsevne og lang træning fra både lærerens og elevernes side. Forelæsningsformen er god, når man ønsker at indføre eleverne i et nyt stofområde eller sætte fokus på særlige problemer, som eleverne ikke har forudsætninger for at kunne identificere sig med. Forelæsningen skulle i princippet give alle en fælles baggrund, men da ikke alle elever er motiverede, koncentrerede eller har intellektuel kapaci-

21 Side 21 tet til at følge med til denne form for undervisning, opnås det ønskede resultat ikke. På nogle er undervisningsformen passiviserende og trættende. Desuden kan den give underviseren en falsk tryghed, fordi han fejlagtigt tror, at alt det, han har sagt, også er blevet lært af eleverne. Forelæsningen bør fortsat bruges, men læreren skal blot være klar over svaghederne og derfor så vidt muligt kombinere forelæsningsformen med andre undervisningsmetoder. Seks ting som er vigtige forudsætninger for en vellykket forelæsning: Forelæsningen skal være båret af en klar disposition. Eleverne bliver i starten af undervisningen præsenteret for sagen og de væsentlige punkter i dispositionen, så de har mulighed for at overskue helheden og sætte enkeltdelene ind i den. Læreren skal enten aflevere disposition eller et ekstrakt af forelæsningen før eller efter lektionen. Der skal være indlagte pauser. Pauser er vigtige for at kunne konsumere stoffet og for at strække benene, summe med sidemanden eller til personlig eftertanke. Sproget skal være klart og tydeligt. Forberedelsen skal være grundig, så tankens klarhed smitter af på sproget. Ikke for lange og indviklede sætninger. Ikke mumle eller råbe op. Godt at få en kollega til at lytte med og give konstruktiv kritik. Øjenkontakt. Læreren må ikke være for bundet af at se ned i manuskriptet. Ved at se eleverne får underviseren en god feedback og eleverne føler sig set og mødt. Der bør bruges audiovisuelle hjælpemidler. Der er større sandsynlighed for læring, hvis stoffet ikke kun bliver hørt, men også bliver set. En tegning, maleri, punkter på tavlen, klip fra TV-udsendelser mm. Stoffet skal være i centrum, ikke læreren selv. Forelæsningen er ikke underholdning eller et one-man-show, hvor det gælder om at score billige point hos eleverne med smarte bemærkninger og jokes på stribe. Humor og selvuhøjtidelighed er godt; men læreren står der ikke for at bringe sig selv, men sit stof i fokus. Rummet

22 Side 22 Det kunne være spændende at eksperimentere med indretningen af lokalet, så det passer til undervisningsmetoden. Det var en revolution, da man i 60 erne brød med den almindelige skoleklasse-indretning og opfandt hestesko-opstillingen. Siden er der jo ikke sket så meget på det område. Hvorfor ikke udtænke helt nye opstillinger, som fremmer den undervisningsform, man har valgt. Det kunne være at sidde i små grupper ved bordene stille stole op på række uden borde bevidst at isolere hver enkelt elev flytte alle borde og stole ud til væggen, og bruge gulvet til undervisningen. Sedler på gulvet elever to og to den ene bestemmer og spørger, den anden svarer. Katten Frit Hanen Familien Ællingen Svanerne

23 Side 23 Eks. nr. 2: Formuler et problem og spørg dem i inderkredsen efter tur om deres svar på spørgsmålet. F.eks.: Hvorfor finder den grimme ælling sig i at blive mobbet? Efter en runde bytter man pladser. Problem - spørger Problemknusere Svar Eks nr. 3: I hvert hjørne er der modsatrettede påstande, så eleverne skal placere sig efter deres egne holdninger. Derefter skal de argumentere for deres mening, og hele tiden er det tilladt at skifte holdning/placering. A) 1) Mobning kan ikke undgås 3) mobning må ikke finde sted B) 2) Den mobbede er selv skyld i det 4) skylden ligger altid hos dem der mobber Audiovisuelle hjælpemidler44 4

24 Side 24 De audiovisuelle hjælpemidler må ikke komme til at skygge for stoffet, derfor skal de bruges med omtanke. For læringen har det stor betydning, at både høre og synssansen bruges. Særlig fire fordele ved brug af de audiovisuelle hjælpemidler. Konkretiserer stoffet ved at gøre det synligt og/eller hørligt. Fastfryser information. Velegnet til at individualisere undervisningen, da nogle elever har store ører og andre store øjne. Jo flere sanser der appelleres til, desto større chance er der for, at nogen får noget ud af det. Godt med afvekslingen. Almindelige av-midler Tavlen Tavlen er velegnet til al form for undervisning. God til dispositioner, hovedpointer, vigtige sætninger, figurer og modeller. Fordel at man kan viske ud. Pas på at tavlen ikke bliver rodet, del gerne tavlen i felter. Skriv store og læselige bogstaver. Store tegninger og modeller så alle kan se dem. Megen tekst og indviklede modeller bør udleveres på papir. Man bør ikke tale, mens man skriver på tavlen. Kan nogle gange være en fordel at skrive noget, inden eleverne kommer. Overheadprojektor Overheadprojektor har den fordel, at man kan skrive på den uden at vende ryggen til eleverne. Kan have forberedt teksterne, billederne, tegningerne, illustrationer, disposition og meget andet, og har mulighed for at vise det lidt efter lidt. Kan fotokopiere kunstværker, kort eller billeder. Klarhed, enkelhed og oversigtbarhed er vigtige kvaliteter ved alle former for avmidler. Ting Rumlige genstande, som enten konkret eller symbolsk anskueliggør ting fra undervisningen. Kan også være skulpturer, udstoppede dyr, gamle genstande mm. Levende billeder Filmklip og tv-indslag kan gøre ting, handlingsforløb, situationer og problemstillinger nærværende, men må ikke fylde for meget. Det må ikke

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17 Indhold Leder i mit liv... 3 12 moduler med fokus på at blive Leder i mit liv... 3 Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK... 3 Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv... 4 Didaktiske

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære :

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Retten til at lære Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Læring starter fra det øjeblik vi bliver født og fortsætter

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Nr. 12 December 2000 3. årgang

Nr. 12 December 2000 3. årgang Nr. 12 December 2000 3. årgang Et magasin for undervisningssektoren Kulturel Forvaltning T EMA: KREATIVITETEN SOM NY KOMPETENCE Undervisningen hos KaosPiloterne skaber kreativitet Kreativitetens uundværlighed

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere