Lovens lange arm. Politiets historie fra middelalderen til i dag set fra Politihistorisk Museum. Politihistorisk Museum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovens lange arm. Politiets historie fra middelalderen til i dag set fra Politihistorisk Museum. Politihistorisk Museum"

Transkript

1 Lovens lange arm Politiets historie fra middelalderen til i dag set fra Politihistorisk Museum Politihistorisk Museum

2 Politihistorisk Museum Vil du vide mere om politiets og kriminalitetens historie, kan du besøge os på Politihistorisk Museum. Museet har åbent tirsdag, torsdag og søndag kl , også når disse dage er helligdage. I ferieperioder kan der være udvidede åbningstider. Omvisninger kan bestilles uden for museets åbningstid. Politihistorisk Museum har en skoletjeneste, der tilbyder forskellige undervisningsforløb særligt udviklet til skoleklasser. På museets hjemmeside: kan du læse om særudstillinger, særlige arrangementer mm. Du kan også finde billeder og læse historier fra museet. Indhold Uden politi 3 Det første politi 3 Politiet i 1700-tallet 4 Sammenstød med befolkningen 6 Fælledvejens politistation 10 Det første kriminalpoliti 16 Politihistorisk Museum Fælledvej København N telefon fax Politiet under besættelsen 19 Politiet i dag 22 Besøg også hvis du vil vide mere om politiet i dag.

3 Uden politi I dag er vi vant til, at politiet er en naturlig del af vores hverdag. Vi ved knap, hvad vi skulle gøre uden. Men sådan har det ikke altid været. Blev man fx udsat for en forbrydelse i middelalderen, måtte man klare sig selv. Der fandtes ikke noget politi. Det var ens egen opgave at finde forbryderen og bringe ham til dommeren. Når dommeren skulle afgøre, om den anklagede var skyldig eller ej, var hans vigtigste metode edsaflæggelser. Hvis en række folk ville aflægge ed over for Gud på, at den anklagede var skyldig, blev det anset for et så alvorligt vidnesbyrd, at det ikke kunne betvivles. Claus Rasch var politimester helt frem til sin død i 1705, selvom kongen af og til havde problemer med ham. Det første politi I 1660 blev enevælden indført i Danmark. Den enevældige konge begyndte straks at samle magten og sætte orden på landet. I 1683 kom Danske Lov, der var den første samlede lovgivning for Danmark nogensinde. Men loven gjorde det ikke alene. Det skulle også sikres, at den blev overholdt. Derfor blev Claus Rasch ansat som den første danske politimester allerede i Han var landets eneste politimester, men hans opgaver lå udelukkende i København. Til sin hjælp fik han ti politibetjente. Den københavnske befolkning var dog ikke særlig glad for de nye betjente. De var nemlig voldelige og korrupte og forsøgte fx at opkræve ekstra bøder, der kunne supplere deres løn. Politimesteren var heller ikke noget moralsk forbillede. Han var effektiv, men temperamentsfuld, og bøjede loven efter forgodtbefindende. Betjentene var også svære at genkende på gaden. Der var nemlig ikke råd til at give dem en uniform, så de måtte bruge deres almindelige tøj i tjenesten. I 1687 fik alle betjente et tinskilt på brystet, så de kunne identificeres. Men tinskiltene var nemme at efterligne, og der var mange problemer med falske betjente. Indtil politiet fik denne identifikation i 1701, havde man mange problemer med falske betjente, der fx forsøgte at opkræve bøder. 3

4 Politiet i 1700-tallet Ordet politie blev oprindelig brugt som en betegnelse for ro og orden. I dag bruger man i stedet ordet om de personer, der skal sikre denne tilstand. Men i 1700-tallet betød det begge dele. En af politiets opgaver var derfor at holde god skik og politie. Chr. V s Danske Lov fra At holde god politie dækkede over mange opgaver. Fx skulle politiet holde opsyn med de handlende og sikre, at de brugte de rigtige mål og vægte, så ingen blev snydt. De skulle også sørge for ro i gaderne, fx at ingen opholdt sig i danse- eller værtshuse længere end til kl. 22. Med en tommelskrue kunne man langsomt knuse knoglerne i fingrene på den anklagede, indtil han tilstod. Der fandtes også skruer til fx knæet og hovedet. En sag for politiet? I 1717 blev en konstabel skudt i Skidenstræde. Nogle vidner mente, at gerningsmandens hest tilhørte studenten Lyngby. Andre havde hørt Lyngby prale med, at han havde gennempisket nogle soldater. Politiet undersøgte derfor Lyngbys værelse og fandt nogle breve, som gav indtryk af, at han var ødsel og usympatisk. Man fandt også to pistoler og den ene var affyret! Nu gjaldt det bare om at finde Lyngby, men det var ikke let. Lyngby var som sunket i jorden. Politiet tilbageholdt hans post, men det gav ingen spor. Da nogle vidner mente, at han var rejst til Roskilde, besluttede politiet sig for at afhøre alle Roskildes vognmænd. Igen uden resultat. Sporene fra de mange vidner endte alle blindt. Til sidst blev der også sået tvivl om, hvorvidt det overhovedet var Lyngby, der var blevet set i Skidenstræde. Sagen smuldrede, og politiet opgav at finde gerningsmanden. Historier som denne fyldte ikke meget i politiets hverdag i 1700-tallet. I tilfælde af alvorlige straffesager, blev efterforskningen nemlig overladt til dommerne. Men der var ikke 4

5 mange metoder til at efterforske en forbrydelse. Fx var man i 1700-tallet ikke i stand til at afgøre, om kuglen i brystet på konstablen kom fra Lyngbys pistol. For at være sikker på, at man havde fat i den skyldige, havde man brug for en tilståelse. Den mest benyttede metode til at opnå tilståelsen var et pinligt forhør. Til et pinligt forhør brugte man forskellige hjælpemidler til at presse tilståelsen frem. Et af disse hjælpemidler kunne fx være en tommelskrue. Politibetjenten I 1700-tallet var en politimands vigtigste kvalifikationer at være stor og stærk og kunne slå en proper næve. Det var der brug for, hvis han skulle sætte sig i respekt. Men han skulle også have en god moral og ikke lade sig bestikke. Det sidste kunne det godt knibe med, for politibetjentene fik så dårlig en løn, at det var svært at overleve på den. I 1705 fyrede politimester Ole Rømer ligefrem hele politistyrken, fordi de var korrupte. Da politiet fik de første uniformer i slutningen af 1700-tallet, var de forskellige fra by til by. De københavnske bydele havde forskellige farver i kokarden. Denne grønne er fra Nørrebro. Vægteren Under politimesteren rangerede andre folk, der tog sig af det mere beskidte arbejde. Den største gruppe var vægterne. Vægterne patruljerede om natten og skulle tænde gadens tranlamper og holde øje med ildebrande. Mens de gik deres runder, skulle de også synge vægtervers. Hver time sang de et nyt vers, så byens befolkning kunne vide, hvad klokken var. Vægteren var udstyret med en lygte, så han kunne tænde gadelamperne og en morgenstjerne, således at han også kunne forsvare sig. På Politihistorisk Museum kan du høre ham synge sine vægtervers. 5

6 Fedlen fungerede ligesom den spanske kappe, men den var knap så tung at bære. Fedlen blev brugt til kvinder, hvis de fx var kommet op at toppes i det offentlige rum. Kvinden blev ført omkring i byen til offentlig beskuelse og spot. Straffene I forhold til i dag var 1700-tallets straffe voldelige og makabre. Straffene havde til formål at udstøde forbryderen fra det øvrige samfund og skræmme andre fra at begå noget lignende. De fleste straffe fandt sted på kagen en høj træpæl midt på byens torv. Bundet til kagen kunne forbryderen blive pisket, få hugget kropsdele af eller blive brændt med glødende jern. Andre strafferedskaber skulle forbryderen bære rundt i byen, fx en spansk kappe, der er en tønde med hul til hovedet. 6

7 Sammenstød med befolkningen Ingen døde under kampene, men Slaget på Fælleden er gået over i historien som et eksempel på, hvor galt det kan gå, når politiet og befolkningen af staten spilles ud mod hinanden. Slaget på Fælleden Den 5. maj 1872 er en dramatisk dag i danmarkshistorien. Denne dag stødte politiet og flere tusinder arbejdere, kvinder og børn sammen i voldelige optøjer, som i dag kaldes Slaget på Fælleden. Politidirektøren havde forsøgt at undgå det voldsomme sammenstød ved at forbyde et planlagt folkemøde og arresteret arrangørerne, men på trods af forbudet mødte tusinder op. Da politibetjente med bambusstokke ikke kunne splitte den store gruppe ad, blev også gardehusarerne sat ind. 7

8 Politiets balancegang Politiet har en særlig placering mellem statsmagten og folket. På den ene side skal politiet yde befolkningen beskyttelse og sikkerhed på den anden side skal de sikre, at befolkningen overholder statsmagtens love. Balancegangen mellem de to opgaver er svær. Den sidste opgave kan være meget utaknemmelig særlig i krisetider, hvor lovene er upopulære. 8

9 I 1874 skrev Udvalget til overvejelse af politiets forhold, at det var vigtigt, at befolkningen ikke opfattede politiet som en modstående magt, men som en virkelig beskyttelse. Det var dog svært at opnå, for på det tidspunkt var der stor forskel på, hvad regeringen ville, og hvad den brede befolkning havde brug for. Arbejderne var fattige, og når de kæmpede for bedre forhold ved fx at organisere sig, stødte de på forbud fra regeringen. Det skabte vrede og oprør. Når politiet arbejdede på at sikre, at lovene blev fulgt, blev de mål for arbejdernes voldsomme vrede. Den selskabelige forening Rufinus blev opkaldt efter en katolsk helgen, der var knyttet til stiftelsesdagen. I foreningen blev der mere diskuteret fælles problemer og tjenesteforhold, end der blev sunget sange. Egne arbejdsvilkår De dårlige arbejdsforhold, som arbejderne protesterede imod, kendte den menige politibetjent på egen krop. Arbejdet som politibetjent var hårdt og dårligt betalt. Men som ansat i politiet måtte man foregå med et godt eksempel. Så længe statsmagten og politidirektøren var imod det, kunne betjentene ikke danne en fagforening. I 1884 oprettede politiet dog foreningen Rufinus. Den blev omtalt som en sangforening, men fungerede i praksis som en camoufleret fagforening. 9

10 Fælledvejens politistation På Fælledvej 20 ligger en stor bevaringsværdig bygning i tre etager. Bygningen er uden overflødig pynt og virker solid og uindtagelig. Det er også meningen. Bygningen er nemlig en politistation. Det er stadig muligt at komme ind og se den gamle Station 6. I dag huser den nemlig Politihistorisk Museum, og når du besøger museet, kan du blandt andet se sovesalene og detentionen. Nørrebros politistation har ligget på Fælledvej 20 siden Dengang var København midt i en rivende forvandling. Byen voksede eksplosivt. I løbet af 50 år blev byens indbyggertal tredoblet, og efterhånden som tilflytterne fyldte brokvartererne, blev der brug for mere politi. I 1863 lavede man en længe tiltrængt omorganisering af politiet. Den betød blandt andet, at politistyrken i København blev fordoblet, og at byen blev inddelt i seks politikredse. Nørrebros politistation fik nummer 6. 10

11 Station 6 var arbejdsplads for over 30 mennesker, og størstedelen var almindelige politibetjente. For at blive politibetjent i 1880 erne skulle man være mellem 22 og 40 år, kunne læse og skrive og ikke være straffet. Derudover måtte man ikke lide nogen legemlig mangel man skulle altså være fysisk stærk. De nye betjent blev oplært ved at følge de ældre betjente, men en egentlig uddannelse fik de ikke. På gaden Alle politikredse var opdelt i poster. Hver betjent var tilknyttet en fast post, så han kunne lære området og alle beboerne at kende. Betjentenes lokalkendskab havde stor betydning, når en mistænkt skulle fanges. Det var vigtigt, at betjenten var årvågen på sin post. Alle gaderne skulle patruljeres regelmæssigt, så En panserbasse. Fra 1863 til 1938 så politiets uniform sådan ud. Der var strenge instrukser om, hvordan uniformen skulle bæres fx skulle overkjolen altid være knappet og livremmen bæres udenpå. Den korte, tykke politistav erstattede de lange, tynde kæppe, som var meget forhadte i befolkningen. 11

12 På Politihistorisk Museum kan du besøge ekspeditionslokalet, som det så ud, da overbetjenten regerede her i 1880 erne. betjenten var hele tiden i bevægelse. Han måtte ikke sætte sig ned, tale med nogen eller gå ind i en beværtning. Hver post havde et fast punkt, hvor betjenten skulle være hvert hele klokkeslæt. Dagtjenesten var delt i to den første kl og kl den anden kl og kl Station 6 havde i begyndelsen seks dagposter, der om natten blev splittet op i 12 natposter, med tjeneste fra kl Når det var tid til vagtafløsning, samledes det nye hold ved stationen. Opstillet i to rækker med en inspektionsbetjent i spidsen marcherede holdet rundt til politikredsens poster. Inspektionsbetjentene var udvalgt blandt de dygtigste af politibetjentene. Det var også deres opgave at gå rundt på posterne og sikre sig, at betjentene udførte deres arbejde tilfredsstillende. På stationen På Station 6 var hele stueetagen indrettet til politiarbejde. Den rummede blandt andet garage, detention og kontorer. Ekspeditionslokalet var det lokale, de almindelige borgere 12

13 oftest så. I politistationens ekspedition skulle fx hundeejere betale hundeskat eller tilflyttere melde deres ankomst. Alle tjenestefolk havde en lille skudsmålsbog, som politiet skulle notere i, når de flyttede til eller fra politikredsen. Det var også i ekspeditionen, at overbetjenten tog imod de anholdte, som politibetjentene bragte ind. Efter at have tømt deres lommer og noteret navn og forseelse i anholdelsesprotokollen, sendte overbetjenten de anholdte i stationens detention, som lå lige bag garagen. Overbetjenten noterede alt i anholdelsesprotokollen. De fleste blev anholdt for drukkenskab eller slagsmål og slap ud igen efter en nat i detentionen. 13

14 Over dørene stod stuernes nummer malet med sirlig skrift. Station 6 var dog mere end en arbejdsplads. Den var også hjem for op til 16 politibetjente samt den ledende politiassistent og hele hans familie. Første sal var indrettet som kaserne for politibetjentene. Der var fire sovestuer med fire sengepladser i hver samt et fælles opholdsrum. I 1880 erne forventede man, at de ugifte politibetjente boede på stationen. Startlønnen på 700 kr. om året var nemlig så lav, at betjentene dårlig havde råd til et andet logi. Efter flere års ansættelse kunne betjentenes løn stige op til 1200 kr. om året. Når en politibetjent ville gifte sig, skulle han høre til i de øverste lønklasser, ellers ville han blive fyret. Ledelsen frygtede nemlig, at betjentens dårlige økonomi ellers kunne gøre ham modtagelig for bestikkelse. På anden sal var en stor lejlighed med fem værelser, pigekammer og køkken. Her boede politiassistenten med sin familie. Politiassistenten var den øverste myndighed på politistationen. 14

15 Ruden med de indridsede navne er fra en af belægningsstuerne, som husede fire betjente, og stammer fra perioden Senere anvendelse To af de fire belægningsstuer var i brug helt frem til 1931, hvor de blev nedlagt med den begrundelse, at det var svært at få personale til at bo på stationen, hvis der skulle bo mere end én mand på hvert værelse. Herefter flyttede kriminalpolitiet ind i de tre rum ud mod Fælledvej. Bygningen fungerede som almindelig politistation indtil Derefter blev den anvendt af forskellige politiafdelinger, blandt andet bevillingspolitiet og den kriminalpræventive afdeling. I 1993 flyttede disse afdelinger andre steder hen, hvilket gav mulighed for at indrette denne historiske politibygning som museum. Det tidligere Kriminalmuseum havde siden starten i 1904 haft til huse mange forskellige steder og været lukket for offentligheden. Politihistorisk Museum slog første gang dørene op for publikum den 18. november

16 Det første kriminalpoliti Med en brandmaskine kunne man påsætte en brand og samtidig have sit alibi i orden. På den måde snød mange bønder deres forsikringsselskaber. Før 1863 fandtes der ikke noget kriminalpoliti i Danmark. Det betød, at politiets opgave kun var at indfange de mistænkte så tog dommerne sig af efterforskningen. Men ved en omorganisering i 1863 oprettede Københavns Politi for første gang en opdagelsesafdeling, der skulle tage sig af grove forbrydelser og arbejde i civil. Senere blev der også oprettet et statspolitikorps, der kunne rejse rundt i provinsen og hjælpe med opklaringsarbejdet. På landet havde man fx problemer med påsatte brande. Bønder satte ild på deres egne gård for snyde forsikringsselskabet, og det var svært at opklare for det lokale politi. Der manglede dog stadig en vigtig ting, før vi kan sammenligne det første opdagelsespoliti med det kriminalpoliti, vi har i dag: Man havde nemlig ingen videnskabelige teknikker til at opklare forbrydelser med, så en tilståelse fra den mistænkte blev stadig regnet for det sikreste bevis. 16

17 I 1908 tog en mand patent på denne fingeraftryksmaskine. I praksis er det dog så nemt at tage et fingeraftryk, at man ikke behøver en maskine. Med dette instrument kunne man måle størrelsen på en mistænkts hoved. Nye metoder I slutningen af 1800-tallet begyndte man at lede efter videnskabelige metoder, der kunne hjælpe politiet i deres opklaringsarbejde. En videnskabsmand, der arbejdede med dette, var Alphonse Bertillion. Han udviklede et system til at identificere forbrydere. Systemet gik ud på at måle deres kropsdele og forholdet imellem dem. I praksis var systemet besværlig at anvende og ikke særligt pålideligt, men indtil begyndelsen af 1900-tallet havde politiet ikke andre metoder. En meget mere pålidelig fremgangsmåde var fingeraftryksmetoden. Helt tilbage fra oldtidens Babylon har man brugt fingeraftrykket som en underskrift, der ikke kunne forfalskes. Men det var først i 1890 ernes London, at man begyndte at bruge det til at identificere forbrydere med. I Danmark var det opdagelsesbetjent Carl Fahlberg Hansen, der i 1903 introducerede fingeraftryks-metoden i hæftet Om fingeraftryk og deres Anvendelse i Identifikationsøjemed. I 1905 blev fingeraftrykket anerkendt som bevis ved domstolene. 17

18 På den nyoprettede politiskole lærte eleverne blandt andet selvforsvar. De mange fotografier af ører i baggrunden har været brugt til signalementslære. På skolebænken Med de mange nye videnskabelige metoder blev politiets arbejde mere kompliceret. Der var brug for at give de nye betjente en uddannelse. I 1914 oprettede man den første statslige politiskole. Undervisningen bestod af gamle færdigheder som selvforsvar og rapportskrivning, men også de nye teknikker som efterforsknings- og signalementslære. Allerede ti år før Politiskolen åbnede, havde opdagelsesbetjent Carl Fahlberg Hansen fået den idé at samle de effekter, der havde været involveret i tidligere kriminalsager. Han mente, de var af stor værdi i uddannelsen af nye betjente. Det lykkedes ham i 1904 at etablere et lille Kriminalmuseum i domhusets kælder, og siden da er samlingerne vokset. I dag kan man se mange af Kriminalmuseets til tider makabre sager i en særlig afdeling på Politihistorisk Museum. På Politihistorisk Museum kan du se mordvåbnet og læse om Ruderkongemordet. Ruderkonge-mordet en sag fra Kriminalmuseet En af Kriminalmuseets mange sager er Ruderkonge-mordet fra På Langeland fandt man en tidlig morgen et ægtepar i deres senge med knuste hoveder. Eneste spor var en tung trækølle med tydelige blodspor, der var efterladt på gerningsstedet. Politiet benyttede sig af den eneste metode, de havde til rådighed: afhøringer. Et vidne mente at have set en skummel mand kaldet Ruderkonge i nærheden. Afhøringerne af Ruderkonge og hans familie gav dog ingen tilståelser, og sagen blev henlagt. Det var først, da en færgemand fem år senere pludselig huskede, at han på mordaftenen havde færget en mærkelig modløs soldat til Langeland og tilbage igen, at sagen tog fart. Efter en lang række afhøringer blev sagen trevlet op. Det viste sig, at soldaten havde begået mordet sammen med Ruderkonge og to andre kompagnoner. Tre af dem blev idømt tugthusarbejde på livstid, mens den sidste slap med to år. 18

19 Politiet under besættelsen Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Tyskland. Den danske regering valgte at samarbejde med besættelsesmagten, og det betød, at det danske politi skulle fortsætte med at holde ro og orden. Politiet skulle samarbejde med tyskerne og blandt andet hjælpe med at stoppe modstandsgruppernes sabotage. Det betød ekstra arbejde med fx jernbanebevogtning, og der blev hurtigt brug for flere politibetjente. Politistyrken på mand blev mere end fordoblet under krigen. I løbet af krigen blev tyskerne mere og mere bange for, at politistyrken ville vende sig mod dem. Den 19. september 1944 iværksatte tyskerne derfor overfaldet på politistationerne i København, Odense, Århus og Ålborg under kodenavnet Aktion Möwe. Ved denne aktion blev politifolk anholdt og sendt til koncentrationslejren Buchenwald i Tyskland. Politifolkene på de øvrige politistationer rundt om i landet blev afvæbnet og sendt hjem. I midten af december blev politiet En privat person tog dette foto af den københavnske Station 6 kort tid efter den tyske besættelsesmagts overfald på politistationerne den 19. september Bygningen er i dag den nuværende museumsbygning. 19

20 Illegalt foto af danske politifolk, mens de var interneret i krigsfangelejren i Mühlberg. 20

21 flyttet til krigsfangelejre ved Leipzig og Mühlberg, hvor de skulle arbejde for den tyske krigsindustri. Efter syv måneder i tysk fangenskab blev de frigivet i april Grev Folke Bernadotte og Røde Kors hentede politifolkene hjem i De hvide busser. At klare sig i koncentrationslejrene var svært. Politifolkene boede i overfyldte barakker, de havde ganske tynde fangedragter og fik meget lidt at spise. Rundt om dem døde mennesker på stribe. 81 af politifolkene døde i lejrene. At det ikke var flere, skyldes i høj grad de pakker med mad og tøj, som Dansk Røde Kors og familierne hjemme i Danmark kunne sende ned til dem. De hvide busser er synonymt med hjemtransporterne af deporterede politifolk og andre danske og norske internerede fra de tyske kzlejre. Det var dansk og svensk Røde Kors, der stod bag transporterne. < Overpolitibetjent Carl Røgild Nielsen døde den 13. januar 1945 af tyfus i sygebarakken i Stalag IV B, Mühlberg. Han blev begravet i Neuburxdorf under deltagelse af en æreskommando fra den tyske hær samt af et detachement af danske politifolk. En tysk fotograf forevigede ceremonien, og billedet blev med alle relevante dokumenter sendt til det danske Udenrigsministerium i København, som herefter underrettede de pårørende. 21

22 Ordenspolitiet bærer denne uniform. Kriminalpolitiet arbejder som regel i civil. Politiet bruger stadig det gamle symbol med øjet i hånden. Man kan blandt andet se symbolet på uniformsknapperne. Politiet i dag For at blive politibetjent i dag skal man være mellem 21 og 29 år, dansk statsborger og have et godt helbred. Der bliver også lagt vægt på, at man er tolerant, har menneskekundskab og er interesseret i samfundsforhold. Uddannelsen i politiet tager fire år. Politiet er opdelt i et ordenspoliti og et kriminalpoliti. Ca ordensbetjente tager sig af sager som fx patruljering, færdselskontrol og husspektakler. Når man har været ved ordenspolitiet et stykke tid, kan man blive kriminalbetjent. Ca kriminalbetjente tager sig af alvorlige forbrydelser som vold, røveri og drab. Når der sker en alvorlig forbrydelse, er det de uniformerede ordensbetjente, der tager sig af at afspærre gerningsstedet. Herefter ankommer kriminalpolitiet, som undersøger gerningsstedet og afhører vidner. Den største del af kriminalpolitiets arbejde foregår bag skrivebordet med blandt andet afhøringer, sammenholde vidneudsagn og tekniske spor. Selvom politiet stadig benytter sig af vidneudsagn, tillægges de ikke så stor betydning som fx i 1700-tallet. De tekniske spor tillægges altid den største værdi. 22

23 Tidligere måtte politiet sammenligne alle fingeraftryk manuelt. I dag har man computersystemet AFIS, der kan gennemgå aftryk i minuttet. På Politihistorisk Museum kan du se flere andre teknikker, som kriminalpolitiet bruger i sit arbejde. Grundlaget for kriminalpolitiets arbejde er stadig den 100 år gamle kontaktsporsteori. Ifølge den afsætter en forbryder altid spor på gerningsstedet. Derfor kan enhver forbrydelse i princippet efterspores. I løbet af de sidste 100 år er kriminalpolitiet blevet stadig dygtigere til at finde spor, men nogle teknikker er stadig de samme. Fingeraftrykket er fx stadig et af de vigtigste redskaber, som ofte leder til opklaringen af en sag. Nye metoder som DNA giver muligheder for at opklare endnu flere forbrydelser. Lidt spyt, blod eller hår kan nu fælde en gerningsmand. Udsnit af signalementsblanket. Fingeraftrykkene er optaget i Aarhus den 24. august 1906 af kriminalbetjentene Andersen og Mikkelsen. 23

24 Politihistorisk Museum Fælledvej København N telefon fax Besøg også hvis du vil vide mere om politiet i dag.

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014

20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014 20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014 INDHOLD 1 Hovedresultater... 4 2 Indledning... 6 3 20 tyve... 7 4 En tyve-livsform... 28

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971. af Morten Thing. [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.]

Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971. af Morten Thing. [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.] 1 Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971 af Morten Thing [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.] Børge Thing er blevet kendt som modstandsmanden, der ledte den store sabotageorganisation

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Det moderne gennembrud. Danmark i slutningen af 1800-tallet

Det moderne gennembrud. Danmark i slutningen af 1800-tallet Det moderne gennembrud Danmark i slutningen af 1800-tallet Indhold 1 3 7 11 14 18 22 26 29 32 35 38 40 43 Indledning Fremskridtstro Demokrati? Arbejderne Fagforeninger og strejke Storbyen lokker Et grossererhjem

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen 4. I fængsel udflugter fra fængslet Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen De 3 ældre medlemmer af Churchill-klubben fra Brønderslev-Afdelingen blev også indsat i Aalborg arrest. Da de andre

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En familie flytter til byen fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En stor beslutning Den 10. februar 1882 kommer et ungt par ud af Asminderød Kirke ved Fredensborg. Karen Marie og Peter

Læs mere