Lovens lange arm. Politiets historie fra middelalderen til i dag set fra Politihistorisk Museum. Politihistorisk Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovens lange arm. Politiets historie fra middelalderen til i dag set fra Politihistorisk Museum. Politihistorisk Museum"

Transkript

1 Lovens lange arm Politiets historie fra middelalderen til i dag set fra Politihistorisk Museum Politihistorisk Museum

2 Politihistorisk Museum Vil du vide mere om politiets og kriminalitetens historie, kan du besøge os på Politihistorisk Museum. Museet har åbent tirsdag, torsdag og søndag kl , også når disse dage er helligdage. I ferieperioder kan der være udvidede åbningstider. Omvisninger kan bestilles uden for museets åbningstid. Politihistorisk Museum har en skoletjeneste, der tilbyder forskellige undervisningsforløb særligt udviklet til skoleklasser. På museets hjemmeside: kan du læse om særudstillinger, særlige arrangementer mm. Du kan også finde billeder og læse historier fra museet. Indhold Uden politi 3 Det første politi 3 Politiet i 1700-tallet 4 Sammenstød med befolkningen 6 Fælledvejens politistation 10 Det første kriminalpoliti 16 Politihistorisk Museum Fælledvej København N telefon fax Politiet under besættelsen 19 Politiet i dag 22 Besøg også hvis du vil vide mere om politiet i dag.

3 Uden politi I dag er vi vant til, at politiet er en naturlig del af vores hverdag. Vi ved knap, hvad vi skulle gøre uden. Men sådan har det ikke altid været. Blev man fx udsat for en forbrydelse i middelalderen, måtte man klare sig selv. Der fandtes ikke noget politi. Det var ens egen opgave at finde forbryderen og bringe ham til dommeren. Når dommeren skulle afgøre, om den anklagede var skyldig eller ej, var hans vigtigste metode edsaflæggelser. Hvis en række folk ville aflægge ed over for Gud på, at den anklagede var skyldig, blev det anset for et så alvorligt vidnesbyrd, at det ikke kunne betvivles. Claus Rasch var politimester helt frem til sin død i 1705, selvom kongen af og til havde problemer med ham. Det første politi I 1660 blev enevælden indført i Danmark. Den enevældige konge begyndte straks at samle magten og sætte orden på landet. I 1683 kom Danske Lov, der var den første samlede lovgivning for Danmark nogensinde. Men loven gjorde det ikke alene. Det skulle også sikres, at den blev overholdt. Derfor blev Claus Rasch ansat som den første danske politimester allerede i Han var landets eneste politimester, men hans opgaver lå udelukkende i København. Til sin hjælp fik han ti politibetjente. Den københavnske befolkning var dog ikke særlig glad for de nye betjente. De var nemlig voldelige og korrupte og forsøgte fx at opkræve ekstra bøder, der kunne supplere deres løn. Politimesteren var heller ikke noget moralsk forbillede. Han var effektiv, men temperamentsfuld, og bøjede loven efter forgodtbefindende. Betjentene var også svære at genkende på gaden. Der var nemlig ikke råd til at give dem en uniform, så de måtte bruge deres almindelige tøj i tjenesten. I 1687 fik alle betjente et tinskilt på brystet, så de kunne identificeres. Men tinskiltene var nemme at efterligne, og der var mange problemer med falske betjente. Indtil politiet fik denne identifikation i 1701, havde man mange problemer med falske betjente, der fx forsøgte at opkræve bøder. 3

4 Politiet i 1700-tallet Ordet politie blev oprindelig brugt som en betegnelse for ro og orden. I dag bruger man i stedet ordet om de personer, der skal sikre denne tilstand. Men i 1700-tallet betød det begge dele. En af politiets opgaver var derfor at holde god skik og politie. Chr. V s Danske Lov fra At holde god politie dækkede over mange opgaver. Fx skulle politiet holde opsyn med de handlende og sikre, at de brugte de rigtige mål og vægte, så ingen blev snydt. De skulle også sørge for ro i gaderne, fx at ingen opholdt sig i danse- eller værtshuse længere end til kl. 22. Med en tommelskrue kunne man langsomt knuse knoglerne i fingrene på den anklagede, indtil han tilstod. Der fandtes også skruer til fx knæet og hovedet. En sag for politiet? I 1717 blev en konstabel skudt i Skidenstræde. Nogle vidner mente, at gerningsmandens hest tilhørte studenten Lyngby. Andre havde hørt Lyngby prale med, at han havde gennempisket nogle soldater. Politiet undersøgte derfor Lyngbys værelse og fandt nogle breve, som gav indtryk af, at han var ødsel og usympatisk. Man fandt også to pistoler og den ene var affyret! Nu gjaldt det bare om at finde Lyngby, men det var ikke let. Lyngby var som sunket i jorden. Politiet tilbageholdt hans post, men det gav ingen spor. Da nogle vidner mente, at han var rejst til Roskilde, besluttede politiet sig for at afhøre alle Roskildes vognmænd. Igen uden resultat. Sporene fra de mange vidner endte alle blindt. Til sidst blev der også sået tvivl om, hvorvidt det overhovedet var Lyngby, der var blevet set i Skidenstræde. Sagen smuldrede, og politiet opgav at finde gerningsmanden. Historier som denne fyldte ikke meget i politiets hverdag i 1700-tallet. I tilfælde af alvorlige straffesager, blev efterforskningen nemlig overladt til dommerne. Men der var ikke 4

5 mange metoder til at efterforske en forbrydelse. Fx var man i 1700-tallet ikke i stand til at afgøre, om kuglen i brystet på konstablen kom fra Lyngbys pistol. For at være sikker på, at man havde fat i den skyldige, havde man brug for en tilståelse. Den mest benyttede metode til at opnå tilståelsen var et pinligt forhør. Til et pinligt forhør brugte man forskellige hjælpemidler til at presse tilståelsen frem. Et af disse hjælpemidler kunne fx være en tommelskrue. Politibetjenten I 1700-tallet var en politimands vigtigste kvalifikationer at være stor og stærk og kunne slå en proper næve. Det var der brug for, hvis han skulle sætte sig i respekt. Men han skulle også have en god moral og ikke lade sig bestikke. Det sidste kunne det godt knibe med, for politibetjentene fik så dårlig en løn, at det var svært at overleve på den. I 1705 fyrede politimester Ole Rømer ligefrem hele politistyrken, fordi de var korrupte. Da politiet fik de første uniformer i slutningen af 1700-tallet, var de forskellige fra by til by. De københavnske bydele havde forskellige farver i kokarden. Denne grønne er fra Nørrebro. Vægteren Under politimesteren rangerede andre folk, der tog sig af det mere beskidte arbejde. Den største gruppe var vægterne. Vægterne patruljerede om natten og skulle tænde gadens tranlamper og holde øje med ildebrande. Mens de gik deres runder, skulle de også synge vægtervers. Hver time sang de et nyt vers, så byens befolkning kunne vide, hvad klokken var. Vægteren var udstyret med en lygte, så han kunne tænde gadelamperne og en morgenstjerne, således at han også kunne forsvare sig. På Politihistorisk Museum kan du høre ham synge sine vægtervers. 5

6 Fedlen fungerede ligesom den spanske kappe, men den var knap så tung at bære. Fedlen blev brugt til kvinder, hvis de fx var kommet op at toppes i det offentlige rum. Kvinden blev ført omkring i byen til offentlig beskuelse og spot. Straffene I forhold til i dag var 1700-tallets straffe voldelige og makabre. Straffene havde til formål at udstøde forbryderen fra det øvrige samfund og skræmme andre fra at begå noget lignende. De fleste straffe fandt sted på kagen en høj træpæl midt på byens torv. Bundet til kagen kunne forbryderen blive pisket, få hugget kropsdele af eller blive brændt med glødende jern. Andre strafferedskaber skulle forbryderen bære rundt i byen, fx en spansk kappe, der er en tønde med hul til hovedet. 6

7 Sammenstød med befolkningen Ingen døde under kampene, men Slaget på Fælleden er gået over i historien som et eksempel på, hvor galt det kan gå, når politiet og befolkningen af staten spilles ud mod hinanden. Slaget på Fælleden Den 5. maj 1872 er en dramatisk dag i danmarkshistorien. Denne dag stødte politiet og flere tusinder arbejdere, kvinder og børn sammen i voldelige optøjer, som i dag kaldes Slaget på Fælleden. Politidirektøren havde forsøgt at undgå det voldsomme sammenstød ved at forbyde et planlagt folkemøde og arresteret arrangørerne, men på trods af forbudet mødte tusinder op. Da politibetjente med bambusstokke ikke kunne splitte den store gruppe ad, blev også gardehusarerne sat ind. 7

8 Politiets balancegang Politiet har en særlig placering mellem statsmagten og folket. På den ene side skal politiet yde befolkningen beskyttelse og sikkerhed på den anden side skal de sikre, at befolkningen overholder statsmagtens love. Balancegangen mellem de to opgaver er svær. Den sidste opgave kan være meget utaknemmelig særlig i krisetider, hvor lovene er upopulære. 8

9 I 1874 skrev Udvalget til overvejelse af politiets forhold, at det var vigtigt, at befolkningen ikke opfattede politiet som en modstående magt, men som en virkelig beskyttelse. Det var dog svært at opnå, for på det tidspunkt var der stor forskel på, hvad regeringen ville, og hvad den brede befolkning havde brug for. Arbejderne var fattige, og når de kæmpede for bedre forhold ved fx at organisere sig, stødte de på forbud fra regeringen. Det skabte vrede og oprør. Når politiet arbejdede på at sikre, at lovene blev fulgt, blev de mål for arbejdernes voldsomme vrede. Den selskabelige forening Rufinus blev opkaldt efter en katolsk helgen, der var knyttet til stiftelsesdagen. I foreningen blev der mere diskuteret fælles problemer og tjenesteforhold, end der blev sunget sange. Egne arbejdsvilkår De dårlige arbejdsforhold, som arbejderne protesterede imod, kendte den menige politibetjent på egen krop. Arbejdet som politibetjent var hårdt og dårligt betalt. Men som ansat i politiet måtte man foregå med et godt eksempel. Så længe statsmagten og politidirektøren var imod det, kunne betjentene ikke danne en fagforening. I 1884 oprettede politiet dog foreningen Rufinus. Den blev omtalt som en sangforening, men fungerede i praksis som en camoufleret fagforening. 9

10 Fælledvejens politistation På Fælledvej 20 ligger en stor bevaringsværdig bygning i tre etager. Bygningen er uden overflødig pynt og virker solid og uindtagelig. Det er også meningen. Bygningen er nemlig en politistation. Det er stadig muligt at komme ind og se den gamle Station 6. I dag huser den nemlig Politihistorisk Museum, og når du besøger museet, kan du blandt andet se sovesalene og detentionen. Nørrebros politistation har ligget på Fælledvej 20 siden Dengang var København midt i en rivende forvandling. Byen voksede eksplosivt. I løbet af 50 år blev byens indbyggertal tredoblet, og efterhånden som tilflytterne fyldte brokvartererne, blev der brug for mere politi. I 1863 lavede man en længe tiltrængt omorganisering af politiet. Den betød blandt andet, at politistyrken i København blev fordoblet, og at byen blev inddelt i seks politikredse. Nørrebros politistation fik nummer 6. 10

11 Station 6 var arbejdsplads for over 30 mennesker, og størstedelen var almindelige politibetjente. For at blive politibetjent i 1880 erne skulle man være mellem 22 og 40 år, kunne læse og skrive og ikke være straffet. Derudover måtte man ikke lide nogen legemlig mangel man skulle altså være fysisk stærk. De nye betjent blev oplært ved at følge de ældre betjente, men en egentlig uddannelse fik de ikke. På gaden Alle politikredse var opdelt i poster. Hver betjent var tilknyttet en fast post, så han kunne lære området og alle beboerne at kende. Betjentenes lokalkendskab havde stor betydning, når en mistænkt skulle fanges. Det var vigtigt, at betjenten var årvågen på sin post. Alle gaderne skulle patruljeres regelmæssigt, så En panserbasse. Fra 1863 til 1938 så politiets uniform sådan ud. Der var strenge instrukser om, hvordan uniformen skulle bæres fx skulle overkjolen altid være knappet og livremmen bæres udenpå. Den korte, tykke politistav erstattede de lange, tynde kæppe, som var meget forhadte i befolkningen. 11

12 På Politihistorisk Museum kan du besøge ekspeditionslokalet, som det så ud, da overbetjenten regerede her i 1880 erne. betjenten var hele tiden i bevægelse. Han måtte ikke sætte sig ned, tale med nogen eller gå ind i en beværtning. Hver post havde et fast punkt, hvor betjenten skulle være hvert hele klokkeslæt. Dagtjenesten var delt i to den første kl og kl den anden kl og kl Station 6 havde i begyndelsen seks dagposter, der om natten blev splittet op i 12 natposter, med tjeneste fra kl Når det var tid til vagtafløsning, samledes det nye hold ved stationen. Opstillet i to rækker med en inspektionsbetjent i spidsen marcherede holdet rundt til politikredsens poster. Inspektionsbetjentene var udvalgt blandt de dygtigste af politibetjentene. Det var også deres opgave at gå rundt på posterne og sikre sig, at betjentene udførte deres arbejde tilfredsstillende. På stationen På Station 6 var hele stueetagen indrettet til politiarbejde. Den rummede blandt andet garage, detention og kontorer. Ekspeditionslokalet var det lokale, de almindelige borgere 12

13 oftest så. I politistationens ekspedition skulle fx hundeejere betale hundeskat eller tilflyttere melde deres ankomst. Alle tjenestefolk havde en lille skudsmålsbog, som politiet skulle notere i, når de flyttede til eller fra politikredsen. Det var også i ekspeditionen, at overbetjenten tog imod de anholdte, som politibetjentene bragte ind. Efter at have tømt deres lommer og noteret navn og forseelse i anholdelsesprotokollen, sendte overbetjenten de anholdte i stationens detention, som lå lige bag garagen. Overbetjenten noterede alt i anholdelsesprotokollen. De fleste blev anholdt for drukkenskab eller slagsmål og slap ud igen efter en nat i detentionen. 13

14 Over dørene stod stuernes nummer malet med sirlig skrift. Station 6 var dog mere end en arbejdsplads. Den var også hjem for op til 16 politibetjente samt den ledende politiassistent og hele hans familie. Første sal var indrettet som kaserne for politibetjentene. Der var fire sovestuer med fire sengepladser i hver samt et fælles opholdsrum. I 1880 erne forventede man, at de ugifte politibetjente boede på stationen. Startlønnen på 700 kr. om året var nemlig så lav, at betjentene dårlig havde råd til et andet logi. Efter flere års ansættelse kunne betjentenes løn stige op til 1200 kr. om året. Når en politibetjent ville gifte sig, skulle han høre til i de øverste lønklasser, ellers ville han blive fyret. Ledelsen frygtede nemlig, at betjentens dårlige økonomi ellers kunne gøre ham modtagelig for bestikkelse. På anden sal var en stor lejlighed med fem værelser, pigekammer og køkken. Her boede politiassistenten med sin familie. Politiassistenten var den øverste myndighed på politistationen. 14

15 Ruden med de indridsede navne er fra en af belægningsstuerne, som husede fire betjente, og stammer fra perioden Senere anvendelse To af de fire belægningsstuer var i brug helt frem til 1931, hvor de blev nedlagt med den begrundelse, at det var svært at få personale til at bo på stationen, hvis der skulle bo mere end én mand på hvert værelse. Herefter flyttede kriminalpolitiet ind i de tre rum ud mod Fælledvej. Bygningen fungerede som almindelig politistation indtil Derefter blev den anvendt af forskellige politiafdelinger, blandt andet bevillingspolitiet og den kriminalpræventive afdeling. I 1993 flyttede disse afdelinger andre steder hen, hvilket gav mulighed for at indrette denne historiske politibygning som museum. Det tidligere Kriminalmuseum havde siden starten i 1904 haft til huse mange forskellige steder og været lukket for offentligheden. Politihistorisk Museum slog første gang dørene op for publikum den 18. november

16 Det første kriminalpoliti Med en brandmaskine kunne man påsætte en brand og samtidig have sit alibi i orden. På den måde snød mange bønder deres forsikringsselskaber. Før 1863 fandtes der ikke noget kriminalpoliti i Danmark. Det betød, at politiets opgave kun var at indfange de mistænkte så tog dommerne sig af efterforskningen. Men ved en omorganisering i 1863 oprettede Københavns Politi for første gang en opdagelsesafdeling, der skulle tage sig af grove forbrydelser og arbejde i civil. Senere blev der også oprettet et statspolitikorps, der kunne rejse rundt i provinsen og hjælpe med opklaringsarbejdet. På landet havde man fx problemer med påsatte brande. Bønder satte ild på deres egne gård for snyde forsikringsselskabet, og det var svært at opklare for det lokale politi. Der manglede dog stadig en vigtig ting, før vi kan sammenligne det første opdagelsespoliti med det kriminalpoliti, vi har i dag: Man havde nemlig ingen videnskabelige teknikker til at opklare forbrydelser med, så en tilståelse fra den mistænkte blev stadig regnet for det sikreste bevis. 16

17 I 1908 tog en mand patent på denne fingeraftryksmaskine. I praksis er det dog så nemt at tage et fingeraftryk, at man ikke behøver en maskine. Med dette instrument kunne man måle størrelsen på en mistænkts hoved. Nye metoder I slutningen af 1800-tallet begyndte man at lede efter videnskabelige metoder, der kunne hjælpe politiet i deres opklaringsarbejde. En videnskabsmand, der arbejdede med dette, var Alphonse Bertillion. Han udviklede et system til at identificere forbrydere. Systemet gik ud på at måle deres kropsdele og forholdet imellem dem. I praksis var systemet besværlig at anvende og ikke særligt pålideligt, men indtil begyndelsen af 1900-tallet havde politiet ikke andre metoder. En meget mere pålidelig fremgangsmåde var fingeraftryksmetoden. Helt tilbage fra oldtidens Babylon har man brugt fingeraftrykket som en underskrift, der ikke kunne forfalskes. Men det var først i 1890 ernes London, at man begyndte at bruge det til at identificere forbrydere med. I Danmark var det opdagelsesbetjent Carl Fahlberg Hansen, der i 1903 introducerede fingeraftryks-metoden i hæftet Om fingeraftryk og deres Anvendelse i Identifikationsøjemed. I 1905 blev fingeraftrykket anerkendt som bevis ved domstolene. 17

18 På den nyoprettede politiskole lærte eleverne blandt andet selvforsvar. De mange fotografier af ører i baggrunden har været brugt til signalementslære. På skolebænken Med de mange nye videnskabelige metoder blev politiets arbejde mere kompliceret. Der var brug for at give de nye betjente en uddannelse. I 1914 oprettede man den første statslige politiskole. Undervisningen bestod af gamle færdigheder som selvforsvar og rapportskrivning, men også de nye teknikker som efterforsknings- og signalementslære. Allerede ti år før Politiskolen åbnede, havde opdagelsesbetjent Carl Fahlberg Hansen fået den idé at samle de effekter, der havde været involveret i tidligere kriminalsager. Han mente, de var af stor værdi i uddannelsen af nye betjente. Det lykkedes ham i 1904 at etablere et lille Kriminalmuseum i domhusets kælder, og siden da er samlingerne vokset. I dag kan man se mange af Kriminalmuseets til tider makabre sager i en særlig afdeling på Politihistorisk Museum. På Politihistorisk Museum kan du se mordvåbnet og læse om Ruderkongemordet. Ruderkonge-mordet en sag fra Kriminalmuseet En af Kriminalmuseets mange sager er Ruderkonge-mordet fra På Langeland fandt man en tidlig morgen et ægtepar i deres senge med knuste hoveder. Eneste spor var en tung trækølle med tydelige blodspor, der var efterladt på gerningsstedet. Politiet benyttede sig af den eneste metode, de havde til rådighed: afhøringer. Et vidne mente at have set en skummel mand kaldet Ruderkonge i nærheden. Afhøringerne af Ruderkonge og hans familie gav dog ingen tilståelser, og sagen blev henlagt. Det var først, da en færgemand fem år senere pludselig huskede, at han på mordaftenen havde færget en mærkelig modløs soldat til Langeland og tilbage igen, at sagen tog fart. Efter en lang række afhøringer blev sagen trevlet op. Det viste sig, at soldaten havde begået mordet sammen med Ruderkonge og to andre kompagnoner. Tre af dem blev idømt tugthusarbejde på livstid, mens den sidste slap med to år. 18

19 Politiet under besættelsen Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Tyskland. Den danske regering valgte at samarbejde med besættelsesmagten, og det betød, at det danske politi skulle fortsætte med at holde ro og orden. Politiet skulle samarbejde med tyskerne og blandt andet hjælpe med at stoppe modstandsgruppernes sabotage. Det betød ekstra arbejde med fx jernbanebevogtning, og der blev hurtigt brug for flere politibetjente. Politistyrken på mand blev mere end fordoblet under krigen. I løbet af krigen blev tyskerne mere og mere bange for, at politistyrken ville vende sig mod dem. Den 19. september 1944 iværksatte tyskerne derfor overfaldet på politistationerne i København, Odense, Århus og Ålborg under kodenavnet Aktion Möwe. Ved denne aktion blev politifolk anholdt og sendt til koncentrationslejren Buchenwald i Tyskland. Politifolkene på de øvrige politistationer rundt om i landet blev afvæbnet og sendt hjem. I midten af december blev politiet En privat person tog dette foto af den københavnske Station 6 kort tid efter den tyske besættelsesmagts overfald på politistationerne den 19. september Bygningen er i dag den nuværende museumsbygning. 19

20 Illegalt foto af danske politifolk, mens de var interneret i krigsfangelejren i Mühlberg. 20

21 flyttet til krigsfangelejre ved Leipzig og Mühlberg, hvor de skulle arbejde for den tyske krigsindustri. Efter syv måneder i tysk fangenskab blev de frigivet i april Grev Folke Bernadotte og Røde Kors hentede politifolkene hjem i De hvide busser. At klare sig i koncentrationslejrene var svært. Politifolkene boede i overfyldte barakker, de havde ganske tynde fangedragter og fik meget lidt at spise. Rundt om dem døde mennesker på stribe. 81 af politifolkene døde i lejrene. At det ikke var flere, skyldes i høj grad de pakker med mad og tøj, som Dansk Røde Kors og familierne hjemme i Danmark kunne sende ned til dem. De hvide busser er synonymt med hjemtransporterne af deporterede politifolk og andre danske og norske internerede fra de tyske kzlejre. Det var dansk og svensk Røde Kors, der stod bag transporterne. < Overpolitibetjent Carl Røgild Nielsen døde den 13. januar 1945 af tyfus i sygebarakken i Stalag IV B, Mühlberg. Han blev begravet i Neuburxdorf under deltagelse af en æreskommando fra den tyske hær samt af et detachement af danske politifolk. En tysk fotograf forevigede ceremonien, og billedet blev med alle relevante dokumenter sendt til det danske Udenrigsministerium i København, som herefter underrettede de pårørende. 21

22 Ordenspolitiet bærer denne uniform. Kriminalpolitiet arbejder som regel i civil. Politiet bruger stadig det gamle symbol med øjet i hånden. Man kan blandt andet se symbolet på uniformsknapperne. Politiet i dag For at blive politibetjent i dag skal man være mellem 21 og 29 år, dansk statsborger og have et godt helbred. Der bliver også lagt vægt på, at man er tolerant, har menneskekundskab og er interesseret i samfundsforhold. Uddannelsen i politiet tager fire år. Politiet er opdelt i et ordenspoliti og et kriminalpoliti. Ca ordensbetjente tager sig af sager som fx patruljering, færdselskontrol og husspektakler. Når man har været ved ordenspolitiet et stykke tid, kan man blive kriminalbetjent. Ca kriminalbetjente tager sig af alvorlige forbrydelser som vold, røveri og drab. Når der sker en alvorlig forbrydelse, er det de uniformerede ordensbetjente, der tager sig af at afspærre gerningsstedet. Herefter ankommer kriminalpolitiet, som undersøger gerningsstedet og afhører vidner. Den største del af kriminalpolitiets arbejde foregår bag skrivebordet med blandt andet afhøringer, sammenholde vidneudsagn og tekniske spor. Selvom politiet stadig benytter sig af vidneudsagn, tillægges de ikke så stor betydning som fx i 1700-tallet. De tekniske spor tillægges altid den største værdi. 22

23 Tidligere måtte politiet sammenligne alle fingeraftryk manuelt. I dag har man computersystemet AFIS, der kan gennemgå aftryk i minuttet. På Politihistorisk Museum kan du se flere andre teknikker, som kriminalpolitiet bruger i sit arbejde. Grundlaget for kriminalpolitiets arbejde er stadig den 100 år gamle kontaktsporsteori. Ifølge den afsætter en forbryder altid spor på gerningsstedet. Derfor kan enhver forbrydelse i princippet efterspores. I løbet af de sidste 100 år er kriminalpolitiet blevet stadig dygtigere til at finde spor, men nogle teknikker er stadig de samme. Fingeraftrykket er fx stadig et af de vigtigste redskaber, som ofte leder til opklaringen af en sag. Nye metoder som DNA giver muligheder for at opklare endnu flere forbrydelser. Lidt spyt, blod eller hår kan nu fælde en gerningsmand. Udsnit af signalementsblanket. Fingeraftrykkene er optaget i Aarhus den 24. august 1906 af kriminalbetjentene Andersen og Mikkelsen. 23

24 Politihistorisk Museum Fælledvej København N telefon fax Besøg også hvis du vil vide mere om politiet i dag.

Lovens lange arm. Politiets historie fra middelalderen til i dag - set fra Politimuseet

Lovens lange arm. Politiets historie fra middelalderen til i dag - set fra Politimuseet Lovens lange arm Politiets historie fra middelalderen til i dag - set fra Politimuseet 1 Indhold Uden politi Det første politi Politiet i 1700-tallet Sammenstød med befolkningen Fælledvejens politistation

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4.

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4. Side 1 - Opgavesæt til 6.-8. klasse A Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Selvom det var en

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Historie Færdighedsmål: Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

From: Subject: Forespørgsel om assistance Date: 9. September 21:41:33 CET To:

From: Subject: Forespørgsel om assistance Date: 9. September 21:41:33 CET To: From: Subject: Forespørgsel om assistance Date: 9. September 21:41:33 CET To: Vi har en situation her i Ringsted, som kommer til at kræve assistance fra

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Tema. Kriminalsager. 12 bøger. om virkelighedens kriminalsager i danmark

Tema. Kriminalsager. 12 bøger. om virkelighedens kriminalsager i danmark Tema Kriminalsager 12 bøger om virkelighedens kriminalsager i danmark Der findes efterhånden rigtig mange skildringer af virkelighedens kriminalsager under danske himmelstrøg. Politiets arbejde med opklaring

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

Sarah Engel Libonati Bachelorprojekt Læreruddannelsen Zahle Lise Anna Breuning Historie 18/5 2016

Sarah Engel Libonati Bachelorprojekt Læreruddannelsen Zahle Lise Anna Breuning Historie 18/5 2016 Bilag 1a Observation/case af "De Hvide Busser En 9. klasse mødes med en underviser fra Nationalmuseet foran indgangen til udstillingen "De Hvide Busser". Inden de går ind til udstillingen fortæller underviseren

Læs mere

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder Husk dine rettigheder under varetægtsfængsling Rettighederne i denne meddelelse gælder i henhold til lovgivningen i England og Wales og efterkommer EU-direktivet 2012/13 om retten til information under

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller 1. OVERSIGT: Politiets roller 2. FOTO+TEKST: Under Jorden Titel: Under Jorden fra bogen Jul i Sorø - årgang 37 Hvor er stammer kilden fra?: citat fra Jul i Sorø - årgang 37 3. FOTO+TEKST: I Frøslev-lejren

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Historie Færdighedsmål: Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 35_09 Værløse u*flt-t'o,o Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9-19'iint KAN SKE MAN HAR Da Danmark var...et ELLER ANDET MAN besat og

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver

Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver 1 Konfrontationen 5. maj 1872 Opgave 1 Hvad sker der søndag den 5. maj 1872 på Nørre Fælled i København? Opgave 2 Billedet af Slaget på Fælleden,

Læs mere

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Side 1 af 5 Vejledning til opgavesæt til 9.-10.klasse. Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Praktisk information om opgavesættet Opgavesættet kan både løses med og uden forudgående omvisning/foredrag.

Læs mere

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7 32 KAPITEL 7 APG 12, 1-19. MESTERENS EFTERFØLGERE, S.80-86 Endelig helbredt! Har du nogen sinde kendt nogen, som var i vanskeligheder? Hvordan kunne du hjælpe dem? Peters venner bad og bad og bad for ham,

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Jeg har oplevet et Danmark uden politi

Jeg har oplevet et Danmark uden politi Af Axel Lange Jeg har oplevet et Danmark uden politi Hverdagsliv.. I løbet af 1944 eroderede strukturen i det danske samfund gradvist. Sabotagehandlingerne blev mere og mere generende for tyskerne. De

Læs mere

From: Subject: Forespørgsel om assistance Date: 9. September 21:41:33 CET To:

From: Subject: Forespørgsel om assistance Date: 9. September 21:41:33 CET To: From: Subject: Forespørgsel om assistance Date: 9. September 21:41:33 CET To: Vi har en situation her i Ringsted, som kommer til at kræve assistance fra

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Politiassistent Carl Liltorp

Politiassistent Carl Liltorp Politiassistent Carl Liltorp og hans oplevelser i tysk fangenskab Carl Liltorp Carl Liltorp, der er født 27. december 1919 i Vester Hassing, er søn af Mary og Lars Liltorp, der i mange år boede Krogensvej

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

RÅD FRA POLITIET TIL UDLÆNDINGE, DER BESØGER WARSZAWA

RÅD FRA POLITIET TIL UDLÆNDINGE, DER BESØGER WARSZAWA KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/informator-dla-turystow/19528,rd-fra-politiet-til-udlndinge-der-besger-warszawa.html Wygenerowano: Środa, 28 grudnia 2016, 12:32 RÅD FRA POLITIET

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Kristendomskundskab (1.-3. klasse) Færdighedsmål: Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin)

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) SYNOPSIS er et rollespil, der er inspireret af konflikten omkring

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere