Kristuskransen (Livets Perler)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristuskransen (Livets Perler)"

Transkript

1 Kristuskransen (Livets Perler) Mit møde med Kristuskransen... 1 Fandt fodfæste i den kristne tradition... 1 Kristuskransen til undervisning, samtaler og bøn... 2 En bedekrans i protestantisk sammenhæng... 2 Om Kristuskransen (Livets Perler)... 2 At overgive sig til Gud og lade Gud handle... 3 Gennemgang af perlerne... 4 Kristuskransen i praksis... 7 Meditation med Kristuskransen... 8 Den personlige Kristuskrans... 9 Fader Vor med Kristuskransen...10 Kristuskransen i grupper...10 Udtalelser fra kursusdeltagere...12 Mit møde med Kristuskransen Fandt fodfæste i den kristne tradition Som ung var jeg usikker på mig selv, og tanken om at blive voksen skræmte mig. Men tilliden til Gud og til livet lå dybere end frygten, og min længsel efter at kunne leve og ånde frit førte mig ud på en lang rejse. Jeg bad intenst til Gud, men oplevede en smertelig adskillelse mellem Gud og mig. I de kristne kredse, jeg dengang kom i, mødte jeg ringe forståelse for mine sjælekvaler. De velmenende råd lød, at jeg havde alt i Jesus, og at alt ville blive godt i Himlen. Min frustration voksede. Jeg ville leve - nu! Ellers gav det hele ingen mening. Min livsvej førte mig nogle år til Afrika, hvor mine begrænsende mønstre og forestillinger blev udfordret og det nødvendige sammenbrud kom. Det bristede - og bar! En milepæl på min vej blev det, da jeg i 2001 begyndte at gå på kristne retræter og gennem åndelig vejledning fik indsigt i den vej, som mange havde gået før mig. Da jeg et par år senere mødte Kristuskransen, så jeg min egen fortælling afspejlet i perlerne. Jeg oplevede, at perlerne rummede mine erfaringer og kampe på troens vej. Især ørkenperlen gav mening. Mit liv havde været en lang og ensom ørkenvandring. Det var befriende at opdage, at kriser ikke noget, der bør undgås, men at ørkenen er en integreret del af livet og af troens vej. Jeg kunne se modgang og smerte i et større perspektiv, som en mulighed for modning og vækst, en anledning til at finde sig selv og komme tættere på Gud. Det var jo netop min egen erfaring. Jeg fik øjnene op for, at frelse ikke kun handler om udfrielse fra livets kvaler, 1

2 men om indre helbredelse og genoprettelse af mig som menneske. Og at det ikke bare drejer sig om det enkelte menneske, men at målet er en fuldendelse af hele skaberværket. Ud over at skabe sammenhæng i mit eget liv, forbinder Kristuskransen mig med andre på vejen, ikke bare andre kristne, men også mennesker fra forskellige religiøse og spirituelle sammenhænge. Med sin forankring i Biblen og den kristne tradition er den med til at aktualisere kirkens spirituelle tradition. Perlerne forbinder det fysiske og det åndelige, har appel til forestillingsevnen og er som porte ind til Gudsrigets mysterier, der ikke kan udtrykkes med ord. Kristuskransen til undervisning, samtaler og bøn Da en veninde præsenterede kransen for mig for 12 år siden, var jeg som medarbejder i I Mesterens Lys af Ole Skjerbæk Madsen blevet opfordret til at arrangere et kursus i kristen spiritualitet som et tilbud til åndeligt søgende. Jeg fornemmede straks, at det var et fortrinligt redskab til undervisningen. Fordi perlerne på én gang afspejler grundelementerne i den kristne tro, faserne i Jesu liv og vores erfaringer på troens vej. Uanset hvor jeg er eller hvordan jeg har det, kan jeg søge tilflugt til en perle. Kristuskransen er en trofast ledsager på min livsvej, både i min personlige bøn og i mødet med andre mennesker. Jeg bruger Kristuskransen i samtale og dialog om tro, i sjælesorg og åndelig vejledning. Og i undervisning og studiekredse om kristen spiritualitet i forhold til åndeligt søgende og andre der søger fordybelse, i foreninger, på aftenskoler og Folkeuniversitet. I min tid som præst i Vestre Fængsel holdt jeg studiekreds om kransen og brugte den i forbindelse med eksistentielle og åndelige samtaler med de indsatte. Kristuskransen har været med til at uddybe mit bønsliv. Jeg bruger den som indledning til stille meditation og til at bede Fader Vor. Først var jeg skeptisk over idéen, men det viste sig at perlernes symboler understøtter bønnerne i Fader Vor. Stilhedsperlerne gør, at bønnerne har udvidet sig fra at være en bøn, som jeg ikke tænkte så meget over, til at få dybere betydning. Fra at være min personlige eller menighedens bøn til at få universel betydning. Jeg beder på vegne af menneskeheden. "Giv os, som menneskehed, vort daglige brød, og hjælp mig til at forvalte dette 'brød' og dele det med verden. Forlad os, som menneskehed, vor skyld, fri os fra det onde. Led os til at leve med hinanden i overensstemmelse med din vilje." En bedekrans i protestantisk sammenhæng Om Kristuskransen (Livets Perler) Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop emeritus, Martin Lønnebo, som i den protestantiske kirke savnede et redskab til at holde fokus og understøtte bønnen. Han fortæller i sin bog om Kristuskransen, at han, da han var strandet på en lille ø i Middelhavet, sad og tegnede perlekranse ud fra spørgsmålet: 'hvad er vigtigst for et menneske, når det nærmer sig sin Skaber?' Alt skulle med og kransen voksede, så det kom til at ligne en fælde, hvor han blev fanget i alle kravene. Så tog han perlerne væk én for én og Gudsperlen blev tilbage som den eneste og det 2

3 vigtigste. Så byggede han kransen op ud fra de centrale elementer i troen. Det blev til et armbånd med 18 perler - 12 perler, der beskriver Jesu liv og faserne på troens vej, og seks stilhedsperler, der minder om, at de dybeste sandheder ikke kan udtrykkes i ord. Kristuskransen føjer sig ind i rækken af bedekranse, som findes i stort set alle religiøse traditioner, og som bruges som hjælp til meditation og koncentration under bøn. Muslimernes krans har 99 perler for hver af Allah's navne. Hinduer og buddhister bruger mala'en med 108 perler til gentagelse af et mantra og andre former for åndelig øvelser. I den Østortodokse kirke beder man Jesus bønnen med en krans, ofte en uldkrans med knuder eller en læderrem med perler. Endelig er der Rosenkransen med faste bønner og meditationer knyttet til hver perle. Martin Lønnebo understreger kransens økumeniske præg, fordi den "er bundet af fælles menneskelige erfaringer og Jesu Kristi liv, som det er skildret i evangelierne. Den er således knyttet sammen af den fælles kristne tro, sammenfattet i den apostolske trosbekendelse, den som forbinder enhver kristen med sin dåb." Han kalder Kristuskransen for en beskrivelse af den kristne tros pilgrimsvej med dens forskellige herberger og dens mål for vandringen. For Lønnebo er Kristuskransen en kosmisk krans. Der er god plads i perlerne og alle mennesker af god vilje er velkomne. Den er for alle, for dem, der har ord for troen og dem uden, dem, der har tro og dem uden. Derfor har den også fået navnet Livets Perler. At overgive sig til Gud og lade Gud handle Fordi kransen rummer så mange aspekter, kan den bruges på mange måder med forskelligt fokus. I min præsentation lægger jeg vægt på troens vandring, der er afspejlet i perlerne. Det er helliggørelsens vej mod forening med Gud, som er beskrevet i biblen og den kristne tradition. Der er en fin vekselvirkning mellem de 12 runde perler og de seks stilhedsperler. Mens de 12 runde udtrykker stadierne på troens vej, synker perlernes budskaber i stilheden ned i bevidstheden og erkendelsen vokser. Bøn og meditation er udtryk for en holdning af åbenhed og lydhørhed for Gud. En åbenhed, som tillader Guds Ånds rensende og genoprettende gerning. Den tilgang og brug af Kristuskransen falder fint i tråd med Reichelts definition på meditation: At overgive sig til Gud og lade Gud handle. Overgivelsen er en del af den aktive vej, som i den mystiske tradition betegner det, mennesket kan gøre. Mens den passive vej er troens modtagelse af Guds retfærdighed i Kristus. Stilhedsperlerne minder os om det passive aspekt, mens de andre perler præsenterer det aktive aspekt - den en åndelige praksis, bøn, meditation, overgivelse, læsning, selvransagelse, udholdenhed, øvelse i tro og livsmod. Denne vekselvirkning mellem perlerne er med til at holde den sunde og til tider vanskelige balance mellem Guds og menneskets gerning. 'At være på, at give slip'. 3

4 Gennemgang af perlerne I min gennemgang af perlerne lægger jeg fokus på troen som en vandring i Jesu fodspor. Det er en vandring mod forening med Gud, en vej mod at kende sig selv, finde Gud og tjene Gud i alt. For hver perle har jeg udvalgt nogle bibeltekster til inspiration og bøn med kransen. Ved flere perler nævner jeg de græske ord, som Lønnebo knytter til perlerne. For yderligere fordybelse og brug af kransen henviser jeg til Lønnebo's bog om Kristuskransen. Gudsperlen (gylden) Gudsperlen er den største perle og symbolet for Gud, det højeste, det guddommelige. Den eneste perle, der sider fast på snoren. Gud er på en gang højt ophøjet over alt og dog lige så nær som perlen mellem fingrene. Gud er over alt og overalt. Det er vigtigt at huske på det uudgrundelige i Guds væsen. Sagt med filosofiske termer: Gud er i sit væsen transcendent, unddrager sig enhver tanke og forestilling og samtidig immanent, iboende i det skabte. Gud åbenbarede sig for Moses i den brændende tornebusk som "Jeg Er den, Jeg Er" og samtidig den, der ser sit folks lidelser og hører deres råb. Gud er den treenige Gud, der åbenbarer sig i verden gennem sit Ord, sin Søn, og sin Hellige Ånd. Gud er udgangspunktet og endemålet for vandringen. Fra bibelen: 2. Mosebog 3.1-6, 14 (den brændende tornebusk), Esajas 57.15, 1 (højt ophøjet og dog nær). 1.Timotheus 6.16 (Gud bor i et utilgængeligt lys), 1.Johannes 4,16 (Gud er kærlighed) Stilhedsperlerne (seks aflange perler) De seks stilhedsperler minder os om, at Gud selv og de dybeste sandheder ikke kan udtrykkes i ord. Sandheden er mere end dogmer, Gud er større end ord. Stilhedsperlerne minder os om at blive stille og hvile i Guds nærvær med kærlighedsfuld opmærksomhed. Gud er altid nærværende, vi må øve os på at være det. Meditation handler om at gå ind i sit kammer og lukke sin dør. At stilne sindet, lade sig rense og genoprette. I den kristne tradition er der mange former for meditation. En enkel form er at have fokus på åndedrættet med bevidstheden om at modtage livsånden fra Gud for hvert åndedræt. At drage ånde i Guds Ånde. På udåndingen giver du slip på uro, hengiver dig til Gud. På indåndingen tager du imod Guds fred og nærvær. Fra bibelen: Salme 62,2-3 (vær stille, min sjæl), Salme 131 (falde til ro i Guds favn), Mattæus 6,6 (gå ind i dit kammer), Markus 1,35 og 6,31 (kom med til et øde sted) Jegperlen (hvid) Der er kun en stilhedsperle mellem perlerne for Gud og mennesket. Stilheden fører dig nærmere på, hvem du selv er. Der er en sammenhæng mellem at kende Gud og kende sig selv. Komme til Gud og komme til sig selv. Den lille hvide perle minder om din dybeste identitet som Guds barn, dybere end tanker, følelser, livsomstændigheder og andres domme. I ortodoks tradition taler man om en uberørt sjælegrund, hvor Gud har lagt sit billede. Kristus er Guds udtrykte billede og det er det billede du bærer i dig. Guds billedet er som et potentiale, der skal renses, genoprettes og 4

5 udfoldes, så vi genspejler Guds lys og kærlighed i verden. Vi er skabt i Guds billede med en længsel efter Gud, og for at være Guds medarbejdere og medskabere i verden. Den kristne vandring er en proces mod at blive dem, du er skabt til. Fra bibelen: 1.Mosebog 1.27 (skabt i Guds billede), Salme 8 (hvad er et menneske?), Esajas (jeg kalder dig ved navn) Overgivelsesperlen eller Dåbsperlen (hvid) At give slip på kontrol, lægge forsvarsværkerne ned og åbne sig for Gud. Synd på græsk betyder "at ramme forbi målet" og beskriver en grundlæggende erfaring af at være ved siden af sig selv og sin bestemmelse. Her kan vi stå ved vores brudthed, bekende vor synd og overgive det, der blokerer og begrænser og vende os mod Gud. Det græske ord for omvendelse er methanoia betyder at fatte et nyt sind. Perlen kaldes også Dåbsperlen. I dåben fødes et nyt liv, som skal leves og vokse til. Sagt med Luther - vi skal leve dagligt dåben. Paulus beskriver denne mystiske betydning af dåben, at vi ved dåben bliver begravet med Kristus, for at vi skal leve et nyt liv. Maria er forbilledet på overgivelse, åbenhed og tillid til Gud. Fra bibelen: Mattæus (bliv som et barn), Johannes (fødes af vand og ånd), Romerbrevet (dø og opstå med Kristus i dåben). Ørkenperlen Ligesom Jesus efter sin dåb af Ånden blev ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen, sådan er ørkenen en del af rejsen og Guds førelse med os. Jesus modstod Djævelens fristelse og styrker os, når vi fristes. Israels folk blev ført gennem ørkenen. Det er stedet hvor guldet renses for slagger og vi begynder at kende os selv og Gud nærmere. Prøvelser og de svære ting i livet er en anledning til selvbesindelse og til at fokusere på det væsentlige. I det 3.-4.århundreder drog fromme mænd og kvinder ud i ørkenen for at møde Gud og tage kampen op mod dæmonerne. Det græske ord, askesis, betyder træning, øvelse i at leve et helt og ægte liv. Søge det, der er nødvendigt for livet og sætte grænser for det unødvendige. Denne fase kaldes sansernes nat, hvor vi lærer at søge Gud selv frem for hans gaver og trøst. Fra bibelen 5. Mosebog 8,2-6 (Israel i ørkenen), Salme (tørst efter Gud) Lukas (Jesu fristelse i ørkenen), Jakob (holde ud i fristelser) Bekymringsløshedsperlen eller Glædesperlen (blå) Fra ørkenen bevæger vi os videre på vandringen med Jesus til sletten og lytter til ordene: vær ikke bekymrede, jeres himmelske far ved, hvad I trænger til. Se til himlens fugle og markens liljer. Om den dybe glæde, som ingen kan tage fra os. Om den fred, der overgår al forstand. Det er den hellige ligegyldighed, apatheia, den indre frihed. Det minder om buddhismens tanke om ubundethed, hvor vi ikke er i begærets og følelsernes vold, og hvor det materielle ikke fylder så meget. Her kan du lade Maria lægge sin blå kappe om dig, hylde dig i omsorg og nåde. Jo mindre vi bekymrer os, desto mere styrke får vi til at bære vore virkelige byrder med løftet hoved. Den blå 5

6 farve minder om en oase, midt i ørkenen, hvor vi kan drikke af det kølige vand, Guds kærligheds kildevæld. Fra bibelen Salme 23 (Gud er vor hyrde), Esajas 35 og (vand i ørkenen), Mattæus 6,25-34 (vær ikke bekymrede), Mattæus 11,28-30 (lægge byrderne fra sig), Filipperbrevet 4,4-6 (fred og glæde i Herren). Første kærlighedsperle (rød) For kærligheden du modtager. Perlen rummer kærligheden fra Gud og mennesker. Gud elsker dig med en ubetinget kærlighed. Når du ved dig elsket i dit væsens dyb, bliver du fri til at leve som den, du er. Således elskede Gud verden, at gav sin søn. Ingen har set Gud, men Jesus tolker Guds kærlighed og vilje for verden. Jesus gav afkald på retten til at dømme og at hævde sin ret. Han tjente i liv og død - korset var prisen for Guds kærlighed. Ligesom et hvedekorn falder i jorden og dør for bære frugt, måtte Jesus dø for at give liv for verden. Jesus gik ind i mørket og døden for at overvinde mørket og døden indefra. Han bar verdens og menneskehedens synd og forsonede verden med Gud. I Nadveren forener Kristus sig med os. Fra bibelen Esajas (han blev såret for os), Lukas 23,32-46 (korsfæstelsen), Johannes og 3.16 (Guds tolk og verdens frelser), 1.johannes 4,9-10 og 16 (kærligheden er fra Gud), Anden kærlighedsperle (rød) For kærligheden du giver. Her giver du den kærlighed videre, som du modtager. Begge perler benævnes agape, som betyder betingelsesløs kærlighed. Guds kærlighed i og gennem os er vort svar på Jesu kærlighed - vi elsker, fordi han elskede os først. Kaldes også offerperlen - i den selvhengivende kærlighed er der et offer. Når vi elsker, ofrer vi noget af vores eget. Det er perlen for discipelskab og efterfølgelse i tjenende kærlighed. Hvedekornets lov gælder også disciplene. Hvedekornet må lægges i jorden, for at skallen kan opløses og det indre potentiale vokser frem. Sådan må den, der vil være Jesu discipel miste sig selv, korsfæste de syndige tilbøjeligheder (det, Paulus kalder kødet) og overvinde egoet. For at det sande Selv kan udfoldes. Fra bibelen Salme (offer for Gud er en sønderbrudt ånd), Johannes (hvedekornets lov), Romerbrevet (bring jeres legemer som offer), 1.Johannesbrev (kærligheden er af Gud). Hemmelighedsperlerne (tre hvide perler) Disse perler rummer vores hemmeligheder. Her er plads til vore drømme, længsler og det smertefulde, vi ikke kan dele med andre. Som i naturen er der nogle processer i sindet, der kun kan ske i det skjulte, ved at man 'går stille med det'. Værner om det. Derved kan man nå til ny erkendelse og der kan ske en forvandling gennem smerten. Perlerne kaldes også for forbønsperler. Det kan være bøn for vore børn eller for verden. På pilgrimscenteret i Vadstena er der - efter Lønnebo's intention - indføjet en grøn perle for diakoni og omsorg for skaberværket. Når vi berører perlerne, minder det os om, at alt er kendt og berørt af Gud, omsluttet af Guds kærlighed og tilgivelse. Fra bibelen salme 139,1-6 (kendt fuldt ud), Luk 12,6-7 (alle hovedhår er talte), Fil 4,4-6 (ønsker frem for Gud), 6

7 Nattens perle (sort) Mørket, lidelsen og døden er en del af livet. Den sorte perler rummer fortvivlelse, kriser, sorg, tab ensomhed og oplevelse af meningsløshed. Perlen præsenterer sjælens mørke nat som er en del af troens vandring, beskrevet hos mystikeren Johannes af Korset. Det er en fase, hvor Gud opleves fraværende, men dog er nær. Hvor Gud trækker sig tilbage, for at sjælen kan renses for vore falske forestillinger om Gud. Det er egoets død, en centrering. Det er tomhedens perle, kenosis, som minder om at Jesus gav afkald, da han udtømte sig selv og blev lydig til døden. 'Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?' En Jesu discipel får del i den erfaring af tomhed og gudsforladthed. Mørket kan også betegne nattens hvile eller livmoderens mørke. Der er processer der kun sker i mørket. Hvedekornets skal opløses i mulmet under mulmen - og det nye liv spirer frem. Fra bibelen Salme 22 (gudsforladthed), Mattæus 27.46, Lukas 23.46, Filipperbrevet (Jesus gav afkald), Kol 2,15 (Jesus afvæbnede mørkets magter), Kol 1,13 (udfriede os af mørkets magt) Opstandelsesperlen Efter nat kommer dag. Efter mørke kommer lys. Efter død kommer opstandelsen. Det er naturens rytme og vores. Opstandelsesperlen minder om opstandelsen til det evige liv på den yderste dag, men også om den åndelige opstandelse, der sker dagligt. Den præsenterer Gudsbilledet, der udfoldes, det nye liv, Kristuslivet, vokser til. Grundtvig kaldte kristenlivet for et Kristusliv, hvor Kristus vinder skikkelse i den troende og vi får mere af Kristi sindelag. Vandringen i Ånden og livet i Guds lys, et liv i tjenende kærlighed. Ved Jesu Kristi død og opstandelse er syndens, dødens og mørkets magt brudt og Guds Rige bryder frem i dit liv og i verden. Fra bibelen: Johannes 8.12 (vandre i lyset), johs 11 (Jesus er opstandelsen og livet), 2. Korinterbrev 5.17 (nyt skabning i Kristus), Rom 6,13 (redskab for retfærdigheden), Gal 6,13 (leve i Ånden) Gudsperlen Vandringen ender hos Gud, i Himlen. På vejen i Jesu fodspor forvandles vi mere og mere, gudsbilledet renses og Kristus vinder skikkelse. Helliggørelse er en proces, som begynder på jorden og fuldendes i Himlen. Målet for troens vandring er at nå til kærlighedens forening med Gud, hvor sjælen hviler i Gud, skuer Gud. Og hvor viljen stadig mere ligedannes med Guds vilje. Guds Riges komme - en ny himmel og den nye jord. Fra bibelen: Lukas 15,11-32 (fortabte søn vender hjem), 2.kor 3,18 (forvandles efter Kristi billede),? (Kristus vinder skikkelse), Johs Åb 21,1-8 (ny himmel og jord) Kristuskransen i praksis Kristuskransen adskiller sig fra andre bedekranse ved at perlerne har forskellige former og farver. Mens der i andre traditioner knyttes bestemte ord og bønner til perlerne, er det op til den enkelte, hvordan man vil bruge Kristuskransen. Det er udfordringen ved den protestantiske frihed! Tag dig tid til at blive kendt med kransen og lyt efter dens budskab. Du kan eventuelt binde deres egen krans. 7

8 Jeg henviser igen til Martin Lønnebo's bog, hvor der er forslag til bønner med de enkelte perler og andre former for bøn med kransen. Man kan bruge Kristuskransen på mange måder og med forskellig hensigt. Her er nogle forslag: Meditation med Kristuskransen, den personlige Kristuskrans, Fadervor med Kristuskransen. Meditation med Kristuskransen Du kan meditere over de enkelte perlers budskab ved at knytte skriftsteder og bønner til, eller ved indlevelse i den vandring, perlerne præsenterer. Ved stilhedsperlerne åbner du dig for Helligåndens gerning og lader budskaberne synke ind i bevidstheden. Du kan lade åndedrættet understøtte meditationen og forankre dig i Gud. På udåndingen giver du slip på uro og mørke, og på indåndingen modtager du fred, Guds lys og kærlighed. Berør Gudsperlen. Bliv bevidst om Guds nærvær. Gud er lige så nær som perlen, du kan mærke mellem fingrene. Ja, han dig nærmere, end du er dig selv. Stilhedsperlen. Hvil i Guds nærvær. Drag ånde i Guds Ånde. Tænk under indåndingen: Gud i mig. Og under udåndingen: Jeg i Gud. Jegperlen. Den lille hvide perle minder dig om din værdighed som menneske. Frygt ikke, jeg kalder dig ved navn, du er min. Du er dyrebar i mine øjne, og jeg elsker dig. Lyt til din længsel og lad den blive en bøn til Gud. Overgivelsesperlen. Her kan du give slip på det, der blokerer i forhold til Gud og andre. Du kan bekende dine synder og modtage tilgivelse. Sig med Maria: mig ske efter dit ord. Stilhedsperlen. Giv under udåndingen slip på det, der blokerer - indånd tilgivelse. Udånd uro - indånd fred. Udånd mørke indånd lys. Ørkenperlen. Forsøg at komme i kontakt med det, der opleves som ørken i dit liv lige nu. Det kan være en smerte, en uløst konflikt, bekymring for fremtiden eller en synd, du kæmper med. Jesus var selv i ørkenen og er i din ørken. Stilhedsperlen. Vær i ørkenen, vær med det, der er. Indånd Jesu kærligheds nærvær. Bekymringsløshedsperlen. Læg dine byrder og bekymringer frem for Gud. Du kan forestille dig perlen som en oase midt i ørkenen. Lad Maria lægge sin blå kappe omkring dig. Stilhedsperlen. Udånd uro og bekymring - indånd fred. Drik af kilden, af Guds kærligheds kilde. Første kærlighedsperle. Tag imod kærligheden, som strømmer fra Guds hjerte gennem Jesu Kristi hjerte og ind i dit hjerte. Anden kærlighedsperle. Lad Jesu Kristi kærlighed strømme videre - ind i dine relationer og til verden omkring dig. Hemmelighedsperlerne. Læg dine dybeste længsler og det, du kæmper med, ind i perlerne. Du kan bede for andre og for verden. 8

9 Nattens perle. Måske kommer du i kontakt med en følelse af tomhed eller angst. Måske finder du hvile i natten og en frihed ved at slippe alt. Jesus har været i natten. Han råbte på korset: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig. Og senere: Fader, i dine hænder betror jeg min ånd Stilhedsperlen. Vær i nattens stilhed. Giv slip, overgiv din ånd i Guds hænder. Opstandelsesperlen. Lad lyset fra opstandelsens morgen strømme ind i dit liv og opløse mørket. Ved Jesu Kristi død og opstandelse er syndens, dødens og mørkets magt brudt. Lad det nye liv, Kristuslivet i dig, vokse til. Stilhedsperlen. Udånd mørke indånd lys. Udånd død - indånd nyt liv. Gudsperlen. Hvil i Gud. Gud i mig jeg i Gud. Den personlige Kristuskrans Bare at gå med kransen om håndleddet eller i lommen minder om Guds nærvær. Nogle har den med sig altid, andre har den liggende på andagtsbordet eller sengebordet. Dvæl ved enkelte perler Hvis du befinder dig i en ørken, kan du dvæle ved Ørkenperlen og lade den minde dig om, at ørkenen er en del af livet og din åndelige vej. Mærk din længsel og tørst, og husk, at Jesus er hos dig. Indånd hans nærvær, lys og kærlighed. Når du er bekymret kan du dvæle ved Bekymringsløshedsperlen, og lægge byrderne fra dig. Lytte til ordene: vær ikke bekymret for noget (Fil,4,4-6). En tidligere deltager mig lavede sin egen krans med tre blå perler! Hvis du er i konflikt med et andet menneske kan du gribe om kærlighedsperlerne, modtage kærligheden og tilgivelsen fra Jesu hjerte og sende den videre ud i relationen. Det kan virke lægende at meditere over den hvide jegperle, hvis man har mistet grebet om sig selv eller har lavt selvværd. Indledning til stille bøn De første perler kan bruges som indledning til stille bøn og meditation. Forslag: Guds-perlen: bliv bevidst om Guds nærvær. Mød Guds kærlige blik. Stilhedsperlen: bliv stille, drag ånde i Guds Ånde. Jeg-perlen: kom i kontakt med tanker, krop og følelse - vær med det, der er - og giv slip. Lyt til din længsel og udtryk dit ønske og intention som en bøn til Gud. Overgivelses-perlen - overgiv det, der blokerer og hengiv dig til Gud. Berør stilhedsperlen, eller hold hele kransen i hånden. Mediter i stilhed i minutter. Du kan rette opmærksomheden på dit åndedræt, Jesu navn eller vælge et ord, der udtrykker din 9

10 intention. Når tankerne går på afveje, vender du blidt opmærksomheden mod åndedrættet eller ordet 1. 'Liturgisk' brug Du kan bruge kransen med bestemte bønner og skriftsteder til perlerne, som man gør i andre traditioner. Du kan bruge de bønner, Lønnebo foreslår i sin bog, vælge nogle skriftsteder til perlerne eller bede Fader Vor med Kristuskransen. Fader Vor med Kristuskransen Ved at bede Fader Vor med Kristuskransen, bliver bønnen fysisk forankret. Perlernes symboler og stilheden mellem bønnerne giver en fordybelse og større perspektiv på bønnerne. Selv har jeg oplevet at Fader Vor har udvidet sig til at blive en bøn på menneskehedens vegne. Husk stilhedsperlerne. Lad bønnerne og bevidstheden om Guds nærvær synke ned i hjertet. Gudsperlen Vor Fader, du som er i himlene Jegperlen Helliget blive dit navn Dåbsperlen (overgivelsesperlen) Komme dit Rige Ørkenperlen Ske din vilje som i himlen således også på jorden Bekymringsløshedsperlen (Glædesperlen) Giv os i dag vort daglige brød Første kærlighedsperle Forlad os vor skyld Anden kærlighedsperle -...som også vi forlader vore skyldnere Hemmelighedsperlerne du kan bede for verden og for andre om tilgivelse og forsoning. Nattens perle Og led os ikke ind i fristelse Opstandelsesperlen...men fri os fra det onde Gudsperlen For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen Kristuskransen i grupper Kransen er egnet til meditation i en gruppe som fordybelse i den kristne tro og vandring. Fordi perlerne forbinder mennesker med forskellig baggrund i en fælles erfaring. Jeg oplever, at kransen for mange er en direkte vej ind til et dybere gudsforhold, uanset religiøs eller spirituel baggrund. Perlerne giver sprog og billeder for den åndelige erfaring og tolker livserfaringer i lyset af den kristne tradition. Som tidligere nævnt bruger jeg Kristuskransen til formidling af kristen tro og liv i mange forskellige sammenhænge, med åndeligt, eksistentielt eller alment menneskeligt fokus. 1 Se afsnittet om Centrerende bøn i bogen her 10

11 Jeg har i mange år holdt workshops med Kristuskransen for forskellige grupper, især for åndeligt søgende. I de sammenhænge kalder jeg kurserne for 'Indføring i kristen spiritualitet med Kristuskransen' eller 'Personlig udvikling med Livets Perler'. Der er ikke tale om kurser i traditionel forstand, for man kan ikke lære andre troens vej. Den enkelte må selv gå sin vej og gennem egne erfaringer lære Gud og sig selv at kende. Men jeg kan anvise en vej, som andre har gået og jeg selv går. Den åndelige erfaring er dyrebar og fra Gud, og ved at give plads for samtalen vokser vi sammen i indsigt og erkendelse. Vi er på vandring sammen. Ved at samles om et symbol som en perlekrans vendes fokus fra det mentale plan til hjertet. Perlerne gør det muligt at formidle kristendom på en livsnær og udogmatisk måde. Jeg har holdt forskellige forløb og ofte sammen med en anden. Det kan være en studiegruppe med en perle per aften, eller nogle perler ad gangen, som éndags workshop, en fredag aften og lørdag eller en retræte over en weekend. Forslag til forløb af en aften: Præsentation. Første gang er det vigtigt at give deltagerne mulighed for at fortælle lidt om deres baggrund og om deres forventninger. Det er en god oplevelse for gruppen at opdage, at der er andre med samme erfaring og længsel. Inddrag gerne med en form for afspænding, hvor man slipper spændinger i kroppen og sjæl. Eller bøn med kroppen. Kontakt med åndedrættet. Bøn om Helligåndens nærvær: Kom, Gud Helligånd med Guds kærligheds nærvær og lys for os på vores vandring sammen. Meditativ sang ud fra aftenens tema. Taizésang eller fra den keltiske tradition. Oplæg. Lad deltagerne sidde med perlen og komme med associationer i forhold til aftenens perle udseende og rækkefølge. Derefter kort oplæg til inspiration for samtale. Samtale. Hvis det er en større gruppe, kan deltagerne snakke sammen i mindre grupper eller to og to. Det giver alle mulighed for at komme til orde. Samtale i plenum. Gerne afklarende refleksioner om teologi, men undgå ørkesløse diskussioner og tal ud fra egen erfaring. Afslutning. Slut med en meditation over aftenens perler. Tag gerne de forrige perler med. Udsmykning af 'alter' Man kan sidde i en cirkel eller halvcirkel omkring et lille bord, der er udsmykket efter aftenens tema. Forskellige farver stof og symboler. Det er en god idé at inddrage forestillingsevnen. For eksempel bruger jeg ved ørkenperlen en bakke med sand, hvor der er skjult en hvid perle. Deltagerne overvejer, hvad perlen i sandet betyder for dem. Ved overgivelsesperlen, offerperlen og nattens perle kan man bruge kastanjer eller agern som symbol for det, der må overgives for at nyt kan vokse frem. Forslag til en temadag. Eller forløb over tre aftener. 11

12 10-12 Vandring i tillid og overgivelse Gudsperlen-jegperlen-dåbsperlen Frokost Gennem ørkner og oaser Ørkenperlen-bekymringsløsheds-perlen Pause med forfriskninger Gennem død til liv Kærlighedsperlerne-natten-opstandelsen Udtalelser fra kursusdeltagere På mine kurser og workshops møder jeg ofte mennesker, der i mødet med Kristuskransen og den kristne spiritualitet finder hjem til deres kristne rødder. En deltager beskrev det sådan, at perlerne faldt ned i nogle huller i hendes liv. Hun havde gjort op med en ensidig dogmatisk forståelse af kristendommen i sin opvækst og havde i mange år søgt i det nyåndelige miljø. Kristuskransen hjalp hende til at finde hjem til Gud og få sat (egne) ord på troen. Til sidst vil jeg lade nogle deltagere komme til orde. Hvad har du fået ud af at være med på workshoppen? En følelse af at være på vej/i gang med noget stort og fantastisk. At kristendommen er langt mere end jeg hidtil havde troet. Jeg vil bruge Kristuskransen med en ny forståelse og ny tilgang til det at være kristen. Øget sammenhæng mellem min kristne baggrund og det spirituelle. På vej hjem. Gode udvekslinger. Rummelighed. Meget glad for min Kristuskrans - at forbinde det guddommelige med noget fysisk. En større forståelse af kristendommen. Større ydmyghed over for det, jeg (endnu) ikke forstår. At der er god plads til alle vore forskellige tilgange... At det er en rigdom at følges med andre på livets ve, tilbage til Gud. At komme dybere på hjertets vej. At komme tættere på Kristus og den fred, som åbenbares gennem vandringen. At lidelsen og glæden er skridtene vi må gå. At vi ikke er alene. Indsigt i kristendom. Åbne rummelige og ærlige undervisere. At blive mødt i øjenhøjde uden fordømmelse. Sammen i et fællesskab med søgende mennesker. Inspiration. Det har været inspirerende og givet mig en større indsigt og forståelse. Til min store overraskelse er nogle af mine gamle fortolkninger forsvundet. 12

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010 Til vandring Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen må Gud holde, holde dig i sin hånd. (Irsk-keltisk tradition)

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Bønnebogens indhold. Salmebogens Bønnebog 753

Bønnebogens indhold. Salmebogens Bønnebog 753 Salmebogens Bønnebog 753 Bønnebogens indhold BØN (indledning) 1.-2. Morgen- og aftenbøn i Luthers lille Katekismus MENNESKELIVET 3.-6. At møde dagen Livsaldre 7.-8. Samliv og ægteskab Forældre og børn

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere