Kristuskransen (Livets Perler)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristuskransen (Livets Perler)"

Transkript

1 Kristuskransen (Livets Perler) Mit møde med Kristuskransen... 1 Fandt fodfæste i den kristne tradition... 1 Kristuskransen til undervisning, samtaler og bøn... 2 En bedekrans i protestantisk sammenhæng... 2 Om Kristuskransen (Livets Perler)... 2 At overgive sig til Gud og lade Gud handle... 3 Gennemgang af perlerne... 4 Kristuskransen i praksis... 7 Meditation med Kristuskransen... 8 Den personlige Kristuskrans... 9 Fader Vor med Kristuskransen...10 Kristuskransen i grupper...10 Udtalelser fra kursusdeltagere...12 Mit møde med Kristuskransen Fandt fodfæste i den kristne tradition Som ung var jeg usikker på mig selv, og tanken om at blive voksen skræmte mig. Men tilliden til Gud og til livet lå dybere end frygten, og min længsel efter at kunne leve og ånde frit førte mig ud på en lang rejse. Jeg bad intenst til Gud, men oplevede en smertelig adskillelse mellem Gud og mig. I de kristne kredse, jeg dengang kom i, mødte jeg ringe forståelse for mine sjælekvaler. De velmenende råd lød, at jeg havde alt i Jesus, og at alt ville blive godt i Himlen. Min frustration voksede. Jeg ville leve - nu! Ellers gav det hele ingen mening. Min livsvej førte mig nogle år til Afrika, hvor mine begrænsende mønstre og forestillinger blev udfordret og det nødvendige sammenbrud kom. Det bristede - og bar! En milepæl på min vej blev det, da jeg i 2001 begyndte at gå på kristne retræter og gennem åndelig vejledning fik indsigt i den vej, som mange havde gået før mig. Da jeg et par år senere mødte Kristuskransen, så jeg min egen fortælling afspejlet i perlerne. Jeg oplevede, at perlerne rummede mine erfaringer og kampe på troens vej. Især ørkenperlen gav mening. Mit liv havde været en lang og ensom ørkenvandring. Det var befriende at opdage, at kriser ikke noget, der bør undgås, men at ørkenen er en integreret del af livet og af troens vej. Jeg kunne se modgang og smerte i et større perspektiv, som en mulighed for modning og vækst, en anledning til at finde sig selv og komme tættere på Gud. Det var jo netop min egen erfaring. Jeg fik øjnene op for, at frelse ikke kun handler om udfrielse fra livets kvaler, 1

2 men om indre helbredelse og genoprettelse af mig som menneske. Og at det ikke bare drejer sig om det enkelte menneske, men at målet er en fuldendelse af hele skaberværket. Ud over at skabe sammenhæng i mit eget liv, forbinder Kristuskransen mig med andre på vejen, ikke bare andre kristne, men også mennesker fra forskellige religiøse og spirituelle sammenhænge. Med sin forankring i Biblen og den kristne tradition er den med til at aktualisere kirkens spirituelle tradition. Perlerne forbinder det fysiske og det åndelige, har appel til forestillingsevnen og er som porte ind til Gudsrigets mysterier, der ikke kan udtrykkes med ord. Kristuskransen til undervisning, samtaler og bøn Da en veninde præsenterede kransen for mig for 12 år siden, var jeg som medarbejder i I Mesterens Lys af Ole Skjerbæk Madsen blevet opfordret til at arrangere et kursus i kristen spiritualitet som et tilbud til åndeligt søgende. Jeg fornemmede straks, at det var et fortrinligt redskab til undervisningen. Fordi perlerne på én gang afspejler grundelementerne i den kristne tro, faserne i Jesu liv og vores erfaringer på troens vej. Uanset hvor jeg er eller hvordan jeg har det, kan jeg søge tilflugt til en perle. Kristuskransen er en trofast ledsager på min livsvej, både i min personlige bøn og i mødet med andre mennesker. Jeg bruger Kristuskransen i samtale og dialog om tro, i sjælesorg og åndelig vejledning. Og i undervisning og studiekredse om kristen spiritualitet i forhold til åndeligt søgende og andre der søger fordybelse, i foreninger, på aftenskoler og Folkeuniversitet. I min tid som præst i Vestre Fængsel holdt jeg studiekreds om kransen og brugte den i forbindelse med eksistentielle og åndelige samtaler med de indsatte. Kristuskransen har været med til at uddybe mit bønsliv. Jeg bruger den som indledning til stille meditation og til at bede Fader Vor. Først var jeg skeptisk over idéen, men det viste sig at perlernes symboler understøtter bønnerne i Fader Vor. Stilhedsperlerne gør, at bønnerne har udvidet sig fra at være en bøn, som jeg ikke tænkte så meget over, til at få dybere betydning. Fra at være min personlige eller menighedens bøn til at få universel betydning. Jeg beder på vegne af menneskeheden. "Giv os, som menneskehed, vort daglige brød, og hjælp mig til at forvalte dette 'brød' og dele det med verden. Forlad os, som menneskehed, vor skyld, fri os fra det onde. Led os til at leve med hinanden i overensstemmelse med din vilje." En bedekrans i protestantisk sammenhæng Om Kristuskransen (Livets Perler) Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop emeritus, Martin Lønnebo, som i den protestantiske kirke savnede et redskab til at holde fokus og understøtte bønnen. Han fortæller i sin bog om Kristuskransen, at han, da han var strandet på en lille ø i Middelhavet, sad og tegnede perlekranse ud fra spørgsmålet: 'hvad er vigtigst for et menneske, når det nærmer sig sin Skaber?' Alt skulle med og kransen voksede, så det kom til at ligne en fælde, hvor han blev fanget i alle kravene. Så tog han perlerne væk én for én og Gudsperlen blev tilbage som den eneste og det 2

3 vigtigste. Så byggede han kransen op ud fra de centrale elementer i troen. Det blev til et armbånd med 18 perler - 12 perler, der beskriver Jesu liv og faserne på troens vej, og seks stilhedsperler, der minder om, at de dybeste sandheder ikke kan udtrykkes i ord. Kristuskransen føjer sig ind i rækken af bedekranse, som findes i stort set alle religiøse traditioner, og som bruges som hjælp til meditation og koncentration under bøn. Muslimernes krans har 99 perler for hver af Allah's navne. Hinduer og buddhister bruger mala'en med 108 perler til gentagelse af et mantra og andre former for åndelig øvelser. I den Østortodokse kirke beder man Jesus bønnen med en krans, ofte en uldkrans med knuder eller en læderrem med perler. Endelig er der Rosenkransen med faste bønner og meditationer knyttet til hver perle. Martin Lønnebo understreger kransens økumeniske præg, fordi den "er bundet af fælles menneskelige erfaringer og Jesu Kristi liv, som det er skildret i evangelierne. Den er således knyttet sammen af den fælles kristne tro, sammenfattet i den apostolske trosbekendelse, den som forbinder enhver kristen med sin dåb." Han kalder Kristuskransen for en beskrivelse af den kristne tros pilgrimsvej med dens forskellige herberger og dens mål for vandringen. For Lønnebo er Kristuskransen en kosmisk krans. Der er god plads i perlerne og alle mennesker af god vilje er velkomne. Den er for alle, for dem, der har ord for troen og dem uden, dem, der har tro og dem uden. Derfor har den også fået navnet Livets Perler. At overgive sig til Gud og lade Gud handle Fordi kransen rummer så mange aspekter, kan den bruges på mange måder med forskelligt fokus. I min præsentation lægger jeg vægt på troens vandring, der er afspejlet i perlerne. Det er helliggørelsens vej mod forening med Gud, som er beskrevet i biblen og den kristne tradition. Der er en fin vekselvirkning mellem de 12 runde perler og de seks stilhedsperler. Mens de 12 runde udtrykker stadierne på troens vej, synker perlernes budskaber i stilheden ned i bevidstheden og erkendelsen vokser. Bøn og meditation er udtryk for en holdning af åbenhed og lydhørhed for Gud. En åbenhed, som tillader Guds Ånds rensende og genoprettende gerning. Den tilgang og brug af Kristuskransen falder fint i tråd med Reichelts definition på meditation: At overgive sig til Gud og lade Gud handle. Overgivelsen er en del af den aktive vej, som i den mystiske tradition betegner det, mennesket kan gøre. Mens den passive vej er troens modtagelse af Guds retfærdighed i Kristus. Stilhedsperlerne minder os om det passive aspekt, mens de andre perler præsenterer det aktive aspekt - den en åndelige praksis, bøn, meditation, overgivelse, læsning, selvransagelse, udholdenhed, øvelse i tro og livsmod. Denne vekselvirkning mellem perlerne er med til at holde den sunde og til tider vanskelige balance mellem Guds og menneskets gerning. 'At være på, at give slip'. 3

4 Gennemgang af perlerne I min gennemgang af perlerne lægger jeg fokus på troen som en vandring i Jesu fodspor. Det er en vandring mod forening med Gud, en vej mod at kende sig selv, finde Gud og tjene Gud i alt. For hver perle har jeg udvalgt nogle bibeltekster til inspiration og bøn med kransen. Ved flere perler nævner jeg de græske ord, som Lønnebo knytter til perlerne. For yderligere fordybelse og brug af kransen henviser jeg til Lønnebo's bog om Kristuskransen. Gudsperlen (gylden) Gudsperlen er den største perle og symbolet for Gud, det højeste, det guddommelige. Den eneste perle, der sider fast på snoren. Gud er på en gang højt ophøjet over alt og dog lige så nær som perlen mellem fingrene. Gud er over alt og overalt. Det er vigtigt at huske på det uudgrundelige i Guds væsen. Sagt med filosofiske termer: Gud er i sit væsen transcendent, unddrager sig enhver tanke og forestilling og samtidig immanent, iboende i det skabte. Gud åbenbarede sig for Moses i den brændende tornebusk som "Jeg Er den, Jeg Er" og samtidig den, der ser sit folks lidelser og hører deres råb. Gud er den treenige Gud, der åbenbarer sig i verden gennem sit Ord, sin Søn, og sin Hellige Ånd. Gud er udgangspunktet og endemålet for vandringen. Fra bibelen: 2. Mosebog 3.1-6, 14 (den brændende tornebusk), Esajas 57.15, 1 (højt ophøjet og dog nær). 1.Timotheus 6.16 (Gud bor i et utilgængeligt lys), 1.Johannes 4,16 (Gud er kærlighed) Stilhedsperlerne (seks aflange perler) De seks stilhedsperler minder os om, at Gud selv og de dybeste sandheder ikke kan udtrykkes i ord. Sandheden er mere end dogmer, Gud er større end ord. Stilhedsperlerne minder os om at blive stille og hvile i Guds nærvær med kærlighedsfuld opmærksomhed. Gud er altid nærværende, vi må øve os på at være det. Meditation handler om at gå ind i sit kammer og lukke sin dør. At stilne sindet, lade sig rense og genoprette. I den kristne tradition er der mange former for meditation. En enkel form er at have fokus på åndedrættet med bevidstheden om at modtage livsånden fra Gud for hvert åndedræt. At drage ånde i Guds Ånde. På udåndingen giver du slip på uro, hengiver dig til Gud. På indåndingen tager du imod Guds fred og nærvær. Fra bibelen: Salme 62,2-3 (vær stille, min sjæl), Salme 131 (falde til ro i Guds favn), Mattæus 6,6 (gå ind i dit kammer), Markus 1,35 og 6,31 (kom med til et øde sted) Jegperlen (hvid) Der er kun en stilhedsperle mellem perlerne for Gud og mennesket. Stilheden fører dig nærmere på, hvem du selv er. Der er en sammenhæng mellem at kende Gud og kende sig selv. Komme til Gud og komme til sig selv. Den lille hvide perle minder om din dybeste identitet som Guds barn, dybere end tanker, følelser, livsomstændigheder og andres domme. I ortodoks tradition taler man om en uberørt sjælegrund, hvor Gud har lagt sit billede. Kristus er Guds udtrykte billede og det er det billede du bærer i dig. Guds billedet er som et potentiale, der skal renses, genoprettes og 4

5 udfoldes, så vi genspejler Guds lys og kærlighed i verden. Vi er skabt i Guds billede med en længsel efter Gud, og for at være Guds medarbejdere og medskabere i verden. Den kristne vandring er en proces mod at blive dem, du er skabt til. Fra bibelen: 1.Mosebog 1.27 (skabt i Guds billede), Salme 8 (hvad er et menneske?), Esajas (jeg kalder dig ved navn) Overgivelsesperlen eller Dåbsperlen (hvid) At give slip på kontrol, lægge forsvarsværkerne ned og åbne sig for Gud. Synd på græsk betyder "at ramme forbi målet" og beskriver en grundlæggende erfaring af at være ved siden af sig selv og sin bestemmelse. Her kan vi stå ved vores brudthed, bekende vor synd og overgive det, der blokerer og begrænser og vende os mod Gud. Det græske ord for omvendelse er methanoia betyder at fatte et nyt sind. Perlen kaldes også Dåbsperlen. I dåben fødes et nyt liv, som skal leves og vokse til. Sagt med Luther - vi skal leve dagligt dåben. Paulus beskriver denne mystiske betydning af dåben, at vi ved dåben bliver begravet med Kristus, for at vi skal leve et nyt liv. Maria er forbilledet på overgivelse, åbenhed og tillid til Gud. Fra bibelen: Mattæus (bliv som et barn), Johannes (fødes af vand og ånd), Romerbrevet (dø og opstå med Kristus i dåben). Ørkenperlen Ligesom Jesus efter sin dåb af Ånden blev ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen, sådan er ørkenen en del af rejsen og Guds førelse med os. Jesus modstod Djævelens fristelse og styrker os, når vi fristes. Israels folk blev ført gennem ørkenen. Det er stedet hvor guldet renses for slagger og vi begynder at kende os selv og Gud nærmere. Prøvelser og de svære ting i livet er en anledning til selvbesindelse og til at fokusere på det væsentlige. I det 3.-4.århundreder drog fromme mænd og kvinder ud i ørkenen for at møde Gud og tage kampen op mod dæmonerne. Det græske ord, askesis, betyder træning, øvelse i at leve et helt og ægte liv. Søge det, der er nødvendigt for livet og sætte grænser for det unødvendige. Denne fase kaldes sansernes nat, hvor vi lærer at søge Gud selv frem for hans gaver og trøst. Fra bibelen 5. Mosebog 8,2-6 (Israel i ørkenen), Salme (tørst efter Gud) Lukas (Jesu fristelse i ørkenen), Jakob (holde ud i fristelser) Bekymringsløshedsperlen eller Glædesperlen (blå) Fra ørkenen bevæger vi os videre på vandringen med Jesus til sletten og lytter til ordene: vær ikke bekymrede, jeres himmelske far ved, hvad I trænger til. Se til himlens fugle og markens liljer. Om den dybe glæde, som ingen kan tage fra os. Om den fred, der overgår al forstand. Det er den hellige ligegyldighed, apatheia, den indre frihed. Det minder om buddhismens tanke om ubundethed, hvor vi ikke er i begærets og følelsernes vold, og hvor det materielle ikke fylder så meget. Her kan du lade Maria lægge sin blå kappe om dig, hylde dig i omsorg og nåde. Jo mindre vi bekymrer os, desto mere styrke får vi til at bære vore virkelige byrder med løftet hoved. Den blå 5

6 farve minder om en oase, midt i ørkenen, hvor vi kan drikke af det kølige vand, Guds kærligheds kildevæld. Fra bibelen Salme 23 (Gud er vor hyrde), Esajas 35 og (vand i ørkenen), Mattæus 6,25-34 (vær ikke bekymrede), Mattæus 11,28-30 (lægge byrderne fra sig), Filipperbrevet 4,4-6 (fred og glæde i Herren). Første kærlighedsperle (rød) For kærligheden du modtager. Perlen rummer kærligheden fra Gud og mennesker. Gud elsker dig med en ubetinget kærlighed. Når du ved dig elsket i dit væsens dyb, bliver du fri til at leve som den, du er. Således elskede Gud verden, at gav sin søn. Ingen har set Gud, men Jesus tolker Guds kærlighed og vilje for verden. Jesus gav afkald på retten til at dømme og at hævde sin ret. Han tjente i liv og død - korset var prisen for Guds kærlighed. Ligesom et hvedekorn falder i jorden og dør for bære frugt, måtte Jesus dø for at give liv for verden. Jesus gik ind i mørket og døden for at overvinde mørket og døden indefra. Han bar verdens og menneskehedens synd og forsonede verden med Gud. I Nadveren forener Kristus sig med os. Fra bibelen Esajas (han blev såret for os), Lukas 23,32-46 (korsfæstelsen), Johannes og 3.16 (Guds tolk og verdens frelser), 1.johannes 4,9-10 og 16 (kærligheden er fra Gud), Anden kærlighedsperle (rød) For kærligheden du giver. Her giver du den kærlighed videre, som du modtager. Begge perler benævnes agape, som betyder betingelsesløs kærlighed. Guds kærlighed i og gennem os er vort svar på Jesu kærlighed - vi elsker, fordi han elskede os først. Kaldes også offerperlen - i den selvhengivende kærlighed er der et offer. Når vi elsker, ofrer vi noget af vores eget. Det er perlen for discipelskab og efterfølgelse i tjenende kærlighed. Hvedekornets lov gælder også disciplene. Hvedekornet må lægges i jorden, for at skallen kan opløses og det indre potentiale vokser frem. Sådan må den, der vil være Jesu discipel miste sig selv, korsfæste de syndige tilbøjeligheder (det, Paulus kalder kødet) og overvinde egoet. For at det sande Selv kan udfoldes. Fra bibelen Salme (offer for Gud er en sønderbrudt ånd), Johannes (hvedekornets lov), Romerbrevet (bring jeres legemer som offer), 1.Johannesbrev (kærligheden er af Gud). Hemmelighedsperlerne (tre hvide perler) Disse perler rummer vores hemmeligheder. Her er plads til vore drømme, længsler og det smertefulde, vi ikke kan dele med andre. Som i naturen er der nogle processer i sindet, der kun kan ske i det skjulte, ved at man 'går stille med det'. Værner om det. Derved kan man nå til ny erkendelse og der kan ske en forvandling gennem smerten. Perlerne kaldes også for forbønsperler. Det kan være bøn for vore børn eller for verden. På pilgrimscenteret i Vadstena er der - efter Lønnebo's intention - indføjet en grøn perle for diakoni og omsorg for skaberværket. Når vi berører perlerne, minder det os om, at alt er kendt og berørt af Gud, omsluttet af Guds kærlighed og tilgivelse. Fra bibelen salme 139,1-6 (kendt fuldt ud), Luk 12,6-7 (alle hovedhår er talte), Fil 4,4-6 (ønsker frem for Gud), 6

7 Nattens perle (sort) Mørket, lidelsen og døden er en del af livet. Den sorte perler rummer fortvivlelse, kriser, sorg, tab ensomhed og oplevelse af meningsløshed. Perlen præsenterer sjælens mørke nat som er en del af troens vandring, beskrevet hos mystikeren Johannes af Korset. Det er en fase, hvor Gud opleves fraværende, men dog er nær. Hvor Gud trækker sig tilbage, for at sjælen kan renses for vore falske forestillinger om Gud. Det er egoets død, en centrering. Det er tomhedens perle, kenosis, som minder om at Jesus gav afkald, da han udtømte sig selv og blev lydig til døden. 'Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?' En Jesu discipel får del i den erfaring af tomhed og gudsforladthed. Mørket kan også betegne nattens hvile eller livmoderens mørke. Der er processer der kun sker i mørket. Hvedekornets skal opløses i mulmet under mulmen - og det nye liv spirer frem. Fra bibelen Salme 22 (gudsforladthed), Mattæus 27.46, Lukas 23.46, Filipperbrevet (Jesus gav afkald), Kol 2,15 (Jesus afvæbnede mørkets magter), Kol 1,13 (udfriede os af mørkets magt) Opstandelsesperlen Efter nat kommer dag. Efter mørke kommer lys. Efter død kommer opstandelsen. Det er naturens rytme og vores. Opstandelsesperlen minder om opstandelsen til det evige liv på den yderste dag, men også om den åndelige opstandelse, der sker dagligt. Den præsenterer Gudsbilledet, der udfoldes, det nye liv, Kristuslivet, vokser til. Grundtvig kaldte kristenlivet for et Kristusliv, hvor Kristus vinder skikkelse i den troende og vi får mere af Kristi sindelag. Vandringen i Ånden og livet i Guds lys, et liv i tjenende kærlighed. Ved Jesu Kristi død og opstandelse er syndens, dødens og mørkets magt brudt og Guds Rige bryder frem i dit liv og i verden. Fra bibelen: Johannes 8.12 (vandre i lyset), johs 11 (Jesus er opstandelsen og livet), 2. Korinterbrev 5.17 (nyt skabning i Kristus), Rom 6,13 (redskab for retfærdigheden), Gal 6,13 (leve i Ånden) Gudsperlen Vandringen ender hos Gud, i Himlen. På vejen i Jesu fodspor forvandles vi mere og mere, gudsbilledet renses og Kristus vinder skikkelse. Helliggørelse er en proces, som begynder på jorden og fuldendes i Himlen. Målet for troens vandring er at nå til kærlighedens forening med Gud, hvor sjælen hviler i Gud, skuer Gud. Og hvor viljen stadig mere ligedannes med Guds vilje. Guds Riges komme - en ny himmel og den nye jord. Fra bibelen: Lukas 15,11-32 (fortabte søn vender hjem), 2.kor 3,18 (forvandles efter Kristi billede),? (Kristus vinder skikkelse), Johs Åb 21,1-8 (ny himmel og jord) Kristuskransen i praksis Kristuskransen adskiller sig fra andre bedekranse ved at perlerne har forskellige former og farver. Mens der i andre traditioner knyttes bestemte ord og bønner til perlerne, er det op til den enkelte, hvordan man vil bruge Kristuskransen. Det er udfordringen ved den protestantiske frihed! Tag dig tid til at blive kendt med kransen og lyt efter dens budskab. Du kan eventuelt binde deres egen krans. 7

8 Jeg henviser igen til Martin Lønnebo's bog, hvor der er forslag til bønner med de enkelte perler og andre former for bøn med kransen. Man kan bruge Kristuskransen på mange måder og med forskellig hensigt. Her er nogle forslag: Meditation med Kristuskransen, den personlige Kristuskrans, Fadervor med Kristuskransen. Meditation med Kristuskransen Du kan meditere over de enkelte perlers budskab ved at knytte skriftsteder og bønner til, eller ved indlevelse i den vandring, perlerne præsenterer. Ved stilhedsperlerne åbner du dig for Helligåndens gerning og lader budskaberne synke ind i bevidstheden. Du kan lade åndedrættet understøtte meditationen og forankre dig i Gud. På udåndingen giver du slip på uro og mørke, og på indåndingen modtager du fred, Guds lys og kærlighed. Berør Gudsperlen. Bliv bevidst om Guds nærvær. Gud er lige så nær som perlen, du kan mærke mellem fingrene. Ja, han dig nærmere, end du er dig selv. Stilhedsperlen. Hvil i Guds nærvær. Drag ånde i Guds Ånde. Tænk under indåndingen: Gud i mig. Og under udåndingen: Jeg i Gud. Jegperlen. Den lille hvide perle minder dig om din værdighed som menneske. Frygt ikke, jeg kalder dig ved navn, du er min. Du er dyrebar i mine øjne, og jeg elsker dig. Lyt til din længsel og lad den blive en bøn til Gud. Overgivelsesperlen. Her kan du give slip på det, der blokerer i forhold til Gud og andre. Du kan bekende dine synder og modtage tilgivelse. Sig med Maria: mig ske efter dit ord. Stilhedsperlen. Giv under udåndingen slip på det, der blokerer - indånd tilgivelse. Udånd uro - indånd fred. Udånd mørke indånd lys. Ørkenperlen. Forsøg at komme i kontakt med det, der opleves som ørken i dit liv lige nu. Det kan være en smerte, en uløst konflikt, bekymring for fremtiden eller en synd, du kæmper med. Jesus var selv i ørkenen og er i din ørken. Stilhedsperlen. Vær i ørkenen, vær med det, der er. Indånd Jesu kærligheds nærvær. Bekymringsløshedsperlen. Læg dine byrder og bekymringer frem for Gud. Du kan forestille dig perlen som en oase midt i ørkenen. Lad Maria lægge sin blå kappe omkring dig. Stilhedsperlen. Udånd uro og bekymring - indånd fred. Drik af kilden, af Guds kærligheds kilde. Første kærlighedsperle. Tag imod kærligheden, som strømmer fra Guds hjerte gennem Jesu Kristi hjerte og ind i dit hjerte. Anden kærlighedsperle. Lad Jesu Kristi kærlighed strømme videre - ind i dine relationer og til verden omkring dig. Hemmelighedsperlerne. Læg dine dybeste længsler og det, du kæmper med, ind i perlerne. Du kan bede for andre og for verden. 8

9 Nattens perle. Måske kommer du i kontakt med en følelse af tomhed eller angst. Måske finder du hvile i natten og en frihed ved at slippe alt. Jesus har været i natten. Han råbte på korset: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig. Og senere: Fader, i dine hænder betror jeg min ånd Stilhedsperlen. Vær i nattens stilhed. Giv slip, overgiv din ånd i Guds hænder. Opstandelsesperlen. Lad lyset fra opstandelsens morgen strømme ind i dit liv og opløse mørket. Ved Jesu Kristi død og opstandelse er syndens, dødens og mørkets magt brudt. Lad det nye liv, Kristuslivet i dig, vokse til. Stilhedsperlen. Udånd mørke indånd lys. Udånd død - indånd nyt liv. Gudsperlen. Hvil i Gud. Gud i mig jeg i Gud. Den personlige Kristuskrans Bare at gå med kransen om håndleddet eller i lommen minder om Guds nærvær. Nogle har den med sig altid, andre har den liggende på andagtsbordet eller sengebordet. Dvæl ved enkelte perler Hvis du befinder dig i en ørken, kan du dvæle ved Ørkenperlen og lade den minde dig om, at ørkenen er en del af livet og din åndelige vej. Mærk din længsel og tørst, og husk, at Jesus er hos dig. Indånd hans nærvær, lys og kærlighed. Når du er bekymret kan du dvæle ved Bekymringsløshedsperlen, og lægge byrderne fra dig. Lytte til ordene: vær ikke bekymret for noget (Fil,4,4-6). En tidligere deltager mig lavede sin egen krans med tre blå perler! Hvis du er i konflikt med et andet menneske kan du gribe om kærlighedsperlerne, modtage kærligheden og tilgivelsen fra Jesu hjerte og sende den videre ud i relationen. Det kan virke lægende at meditere over den hvide jegperle, hvis man har mistet grebet om sig selv eller har lavt selvværd. Indledning til stille bøn De første perler kan bruges som indledning til stille bøn og meditation. Forslag: Guds-perlen: bliv bevidst om Guds nærvær. Mød Guds kærlige blik. Stilhedsperlen: bliv stille, drag ånde i Guds Ånde. Jeg-perlen: kom i kontakt med tanker, krop og følelse - vær med det, der er - og giv slip. Lyt til din længsel og udtryk dit ønske og intention som en bøn til Gud. Overgivelses-perlen - overgiv det, der blokerer og hengiv dig til Gud. Berør stilhedsperlen, eller hold hele kransen i hånden. Mediter i stilhed i minutter. Du kan rette opmærksomheden på dit åndedræt, Jesu navn eller vælge et ord, der udtrykker din 9

10 intention. Når tankerne går på afveje, vender du blidt opmærksomheden mod åndedrættet eller ordet 1. 'Liturgisk' brug Du kan bruge kransen med bestemte bønner og skriftsteder til perlerne, som man gør i andre traditioner. Du kan bruge de bønner, Lønnebo foreslår i sin bog, vælge nogle skriftsteder til perlerne eller bede Fader Vor med Kristuskransen. Fader Vor med Kristuskransen Ved at bede Fader Vor med Kristuskransen, bliver bønnen fysisk forankret. Perlernes symboler og stilheden mellem bønnerne giver en fordybelse og større perspektiv på bønnerne. Selv har jeg oplevet at Fader Vor har udvidet sig til at blive en bøn på menneskehedens vegne. Husk stilhedsperlerne. Lad bønnerne og bevidstheden om Guds nærvær synke ned i hjertet. Gudsperlen Vor Fader, du som er i himlene Jegperlen Helliget blive dit navn Dåbsperlen (overgivelsesperlen) Komme dit Rige Ørkenperlen Ske din vilje som i himlen således også på jorden Bekymringsløshedsperlen (Glædesperlen) Giv os i dag vort daglige brød Første kærlighedsperle Forlad os vor skyld Anden kærlighedsperle -...som også vi forlader vore skyldnere Hemmelighedsperlerne du kan bede for verden og for andre om tilgivelse og forsoning. Nattens perle Og led os ikke ind i fristelse Opstandelsesperlen...men fri os fra det onde Gudsperlen For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen Kristuskransen i grupper Kransen er egnet til meditation i en gruppe som fordybelse i den kristne tro og vandring. Fordi perlerne forbinder mennesker med forskellig baggrund i en fælles erfaring. Jeg oplever, at kransen for mange er en direkte vej ind til et dybere gudsforhold, uanset religiøs eller spirituel baggrund. Perlerne giver sprog og billeder for den åndelige erfaring og tolker livserfaringer i lyset af den kristne tradition. Som tidligere nævnt bruger jeg Kristuskransen til formidling af kristen tro og liv i mange forskellige sammenhænge, med åndeligt, eksistentielt eller alment menneskeligt fokus. 1 Se afsnittet om Centrerende bøn i bogen her 10

11 Jeg har i mange år holdt workshops med Kristuskransen for forskellige grupper, især for åndeligt søgende. I de sammenhænge kalder jeg kurserne for 'Indføring i kristen spiritualitet med Kristuskransen' eller 'Personlig udvikling med Livets Perler'. Der er ikke tale om kurser i traditionel forstand, for man kan ikke lære andre troens vej. Den enkelte må selv gå sin vej og gennem egne erfaringer lære Gud og sig selv at kende. Men jeg kan anvise en vej, som andre har gået og jeg selv går. Den åndelige erfaring er dyrebar og fra Gud, og ved at give plads for samtalen vokser vi sammen i indsigt og erkendelse. Vi er på vandring sammen. Ved at samles om et symbol som en perlekrans vendes fokus fra det mentale plan til hjertet. Perlerne gør det muligt at formidle kristendom på en livsnær og udogmatisk måde. Jeg har holdt forskellige forløb og ofte sammen med en anden. Det kan være en studiegruppe med en perle per aften, eller nogle perler ad gangen, som éndags workshop, en fredag aften og lørdag eller en retræte over en weekend. Forslag til forløb af en aften: Præsentation. Første gang er det vigtigt at give deltagerne mulighed for at fortælle lidt om deres baggrund og om deres forventninger. Det er en god oplevelse for gruppen at opdage, at der er andre med samme erfaring og længsel. Inddrag gerne med en form for afspænding, hvor man slipper spændinger i kroppen og sjæl. Eller bøn med kroppen. Kontakt med åndedrættet. Bøn om Helligåndens nærvær: Kom, Gud Helligånd med Guds kærligheds nærvær og lys for os på vores vandring sammen. Meditativ sang ud fra aftenens tema. Taizésang eller fra den keltiske tradition. Oplæg. Lad deltagerne sidde med perlen og komme med associationer i forhold til aftenens perle udseende og rækkefølge. Derefter kort oplæg til inspiration for samtale. Samtale. Hvis det er en større gruppe, kan deltagerne snakke sammen i mindre grupper eller to og to. Det giver alle mulighed for at komme til orde. Samtale i plenum. Gerne afklarende refleksioner om teologi, men undgå ørkesløse diskussioner og tal ud fra egen erfaring. Afslutning. Slut med en meditation over aftenens perler. Tag gerne de forrige perler med. Udsmykning af 'alter' Man kan sidde i en cirkel eller halvcirkel omkring et lille bord, der er udsmykket efter aftenens tema. Forskellige farver stof og symboler. Det er en god idé at inddrage forestillingsevnen. For eksempel bruger jeg ved ørkenperlen en bakke med sand, hvor der er skjult en hvid perle. Deltagerne overvejer, hvad perlen i sandet betyder for dem. Ved overgivelsesperlen, offerperlen og nattens perle kan man bruge kastanjer eller agern som symbol for det, der må overgives for at nyt kan vokse frem. Forslag til en temadag. Eller forløb over tre aftener. 11

12 10-12 Vandring i tillid og overgivelse Gudsperlen-jegperlen-dåbsperlen Frokost Gennem ørkner og oaser Ørkenperlen-bekymringsløsheds-perlen Pause med forfriskninger Gennem død til liv Kærlighedsperlerne-natten-opstandelsen Udtalelser fra kursusdeltagere På mine kurser og workshops møder jeg ofte mennesker, der i mødet med Kristuskransen og den kristne spiritualitet finder hjem til deres kristne rødder. En deltager beskrev det sådan, at perlerne faldt ned i nogle huller i hendes liv. Hun havde gjort op med en ensidig dogmatisk forståelse af kristendommen i sin opvækst og havde i mange år søgt i det nyåndelige miljø. Kristuskransen hjalp hende til at finde hjem til Gud og få sat (egne) ord på troen. Til sidst vil jeg lade nogle deltagere komme til orde. Hvad har du fået ud af at være med på workshoppen? En følelse af at være på vej/i gang med noget stort og fantastisk. At kristendommen er langt mere end jeg hidtil havde troet. Jeg vil bruge Kristuskransen med en ny forståelse og ny tilgang til det at være kristen. Øget sammenhæng mellem min kristne baggrund og det spirituelle. På vej hjem. Gode udvekslinger. Rummelighed. Meget glad for min Kristuskrans - at forbinde det guddommelige med noget fysisk. En større forståelse af kristendommen. Større ydmyghed over for det, jeg (endnu) ikke forstår. At der er god plads til alle vore forskellige tilgange... At det er en rigdom at følges med andre på livets ve, tilbage til Gud. At komme dybere på hjertets vej. At komme tættere på Kristus og den fred, som åbenbares gennem vandringen. At lidelsen og glæden er skridtene vi må gå. At vi ikke er alene. Indsigt i kristendom. Åbne rummelige og ærlige undervisere. At blive mødt i øjenhøjde uden fordømmelse. Sammen i et fællesskab med søgende mennesker. Inspiration. Det har været inspirerende og givet mig en større indsigt og forståelse. Til min store overraskelse er nogle af mine gamle fortolkninger forsvundet. 12

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ Studiemateriale Det er en central tanke i det bibelske univers, at Gud kalder på mennesket. Han kalder både på konger og profeter, disciple og helt almindelige

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Kronborgvejens Kirkecenter

Kronborgvejens Kirkecenter Kronborgvejens Kirkecenter 2015 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig,

Læs mere

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Troen & Ingen Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 2011 Indhold Indledning Søren Huss: Troen & Ingen Hvad er Sorg? Døden i Bibelen Trøst

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr!

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! 1 Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! Intet kan være større end dette at få, ikke tusinde heller ikke millioner, men milliarder af mennesker verden over, hvoraf en meget stor procentdel i forvejen

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Kirkevækstbevægelsen og New Age.

Kirkevækstbevægelsen og New Age. Kirkevækstbevægelsen og New Age. Endetidens tegn i kristenheden eller blot en tilfældighed? Udarbejdet af Poul Erik Haahr december 2006. 1 Indhold Kirkevækstbevægelsen og New Age 1) Den lovløses komme

Læs mere

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den OPBYGGELIGE BØGER A004 Ahrendtsen, Alex: Indsigt eller fordom. Missionen i litteraturen fra Åkjær til Høeg. Lohse 1997. 5 t. 24 min. - Læst af Niels Zeuthen. En kortfattet, men tankevækkende gennemgang

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere