Kristuskransen (Livets Perler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristuskransen (Livets Perler)"

Transkript

1 Kristuskransen (Livets Perler) Mit møde med Kristuskransen... 1 Fandt fodfæste i den kristne tradition... 1 Kristuskransen til undervisning, samtaler og bøn... 2 En bedekrans i protestantisk sammenhæng... 2 Om Kristuskransen (Livets Perler)... 2 At overgive sig til Gud og lade Gud handle... 3 Gennemgang af perlerne... 4 Kristuskransen i praksis... 7 Meditation med Kristuskransen... 8 Den personlige Kristuskrans... 9 Fader Vor med Kristuskransen...10 Kristuskransen i grupper...10 Udtalelser fra kursusdeltagere...12 Mit møde med Kristuskransen Fandt fodfæste i den kristne tradition Som ung var jeg usikker på mig selv, og tanken om at blive voksen skræmte mig. Men tilliden til Gud og til livet lå dybere end frygten, og min længsel efter at kunne leve og ånde frit førte mig ud på en lang rejse. Jeg bad intenst til Gud, men oplevede en smertelig adskillelse mellem Gud og mig. I de kristne kredse, jeg dengang kom i, mødte jeg ringe forståelse for mine sjælekvaler. De velmenende råd lød, at jeg havde alt i Jesus, og at alt ville blive godt i Himlen. Min frustration voksede. Jeg ville leve - nu! Ellers gav det hele ingen mening. Min livsvej førte mig nogle år til Afrika, hvor mine begrænsende mønstre og forestillinger blev udfordret og det nødvendige sammenbrud kom. Det bristede - og bar! En milepæl på min vej blev det, da jeg i 2001 begyndte at gå på kristne retræter og gennem åndelig vejledning fik indsigt i den vej, som mange havde gået før mig. Da jeg et par år senere mødte Kristuskransen, så jeg min egen fortælling afspejlet i perlerne. Jeg oplevede, at perlerne rummede mine erfaringer og kampe på troens vej. Især ørkenperlen gav mening. Mit liv havde været en lang og ensom ørkenvandring. Det var befriende at opdage, at kriser ikke noget, der bør undgås, men at ørkenen er en integreret del af livet og af troens vej. Jeg kunne se modgang og smerte i et større perspektiv, som en mulighed for modning og vækst, en anledning til at finde sig selv og komme tættere på Gud. Det var jo netop min egen erfaring. Jeg fik øjnene op for, at frelse ikke kun handler om udfrielse fra livets kvaler, 1

2 men om indre helbredelse og genoprettelse af mig som menneske. Og at det ikke bare drejer sig om det enkelte menneske, men at målet er en fuldendelse af hele skaberværket. Ud over at skabe sammenhæng i mit eget liv, forbinder Kristuskransen mig med andre på vejen, ikke bare andre kristne, men også mennesker fra forskellige religiøse og spirituelle sammenhænge. Med sin forankring i Biblen og den kristne tradition er den med til at aktualisere kirkens spirituelle tradition. Perlerne forbinder det fysiske og det åndelige, har appel til forestillingsevnen og er som porte ind til Gudsrigets mysterier, der ikke kan udtrykkes med ord. Kristuskransen til undervisning, samtaler og bøn Da en veninde præsenterede kransen for mig for 12 år siden, var jeg som medarbejder i I Mesterens Lys af Ole Skjerbæk Madsen blevet opfordret til at arrangere et kursus i kristen spiritualitet som et tilbud til åndeligt søgende. Jeg fornemmede straks, at det var et fortrinligt redskab til undervisningen. Fordi perlerne på én gang afspejler grundelementerne i den kristne tro, faserne i Jesu liv og vores erfaringer på troens vej. Uanset hvor jeg er eller hvordan jeg har det, kan jeg søge tilflugt til en perle. Kristuskransen er en trofast ledsager på min livsvej, både i min personlige bøn og i mødet med andre mennesker. Jeg bruger Kristuskransen i samtale og dialog om tro, i sjælesorg og åndelig vejledning. Og i undervisning og studiekredse om kristen spiritualitet i forhold til åndeligt søgende og andre der søger fordybelse, i foreninger, på aftenskoler og Folkeuniversitet. I min tid som præst i Vestre Fængsel holdt jeg studiekreds om kransen og brugte den i forbindelse med eksistentielle og åndelige samtaler med de indsatte. Kristuskransen har været med til at uddybe mit bønsliv. Jeg bruger den som indledning til stille meditation og til at bede Fader Vor. Først var jeg skeptisk over idéen, men det viste sig at perlernes symboler understøtter bønnerne i Fader Vor. Stilhedsperlerne gør, at bønnerne har udvidet sig fra at være en bøn, som jeg ikke tænkte så meget over, til at få dybere betydning. Fra at være min personlige eller menighedens bøn til at få universel betydning. Jeg beder på vegne af menneskeheden. "Giv os, som menneskehed, vort daglige brød, og hjælp mig til at forvalte dette 'brød' og dele det med verden. Forlad os, som menneskehed, vor skyld, fri os fra det onde. Led os til at leve med hinanden i overensstemmelse med din vilje." En bedekrans i protestantisk sammenhæng Om Kristuskransen (Livets Perler) Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop emeritus, Martin Lønnebo, som i den protestantiske kirke savnede et redskab til at holde fokus og understøtte bønnen. Han fortæller i sin bog om Kristuskransen, at han, da han var strandet på en lille ø i Middelhavet, sad og tegnede perlekranse ud fra spørgsmålet: 'hvad er vigtigst for et menneske, når det nærmer sig sin Skaber?' Alt skulle med og kransen voksede, så det kom til at ligne en fælde, hvor han blev fanget i alle kravene. Så tog han perlerne væk én for én og Gudsperlen blev tilbage som den eneste og det 2

3 vigtigste. Så byggede han kransen op ud fra de centrale elementer i troen. Det blev til et armbånd med 18 perler - 12 perler, der beskriver Jesu liv og faserne på troens vej, og seks stilhedsperler, der minder om, at de dybeste sandheder ikke kan udtrykkes i ord. Kristuskransen føjer sig ind i rækken af bedekranse, som findes i stort set alle religiøse traditioner, og som bruges som hjælp til meditation og koncentration under bøn. Muslimernes krans har 99 perler for hver af Allah's navne. Hinduer og buddhister bruger mala'en med 108 perler til gentagelse af et mantra og andre former for åndelig øvelser. I den Østortodokse kirke beder man Jesus bønnen med en krans, ofte en uldkrans med knuder eller en læderrem med perler. Endelig er der Rosenkransen med faste bønner og meditationer knyttet til hver perle. Martin Lønnebo understreger kransens økumeniske præg, fordi den "er bundet af fælles menneskelige erfaringer og Jesu Kristi liv, som det er skildret i evangelierne. Den er således knyttet sammen af den fælles kristne tro, sammenfattet i den apostolske trosbekendelse, den som forbinder enhver kristen med sin dåb." Han kalder Kristuskransen for en beskrivelse af den kristne tros pilgrimsvej med dens forskellige herberger og dens mål for vandringen. For Lønnebo er Kristuskransen en kosmisk krans. Der er god plads i perlerne og alle mennesker af god vilje er velkomne. Den er for alle, for dem, der har ord for troen og dem uden, dem, der har tro og dem uden. Derfor har den også fået navnet Livets Perler. At overgive sig til Gud og lade Gud handle Fordi kransen rummer så mange aspekter, kan den bruges på mange måder med forskelligt fokus. I min præsentation lægger jeg vægt på troens vandring, der er afspejlet i perlerne. Det er helliggørelsens vej mod forening med Gud, som er beskrevet i biblen og den kristne tradition. Der er en fin vekselvirkning mellem de 12 runde perler og de seks stilhedsperler. Mens de 12 runde udtrykker stadierne på troens vej, synker perlernes budskaber i stilheden ned i bevidstheden og erkendelsen vokser. Bøn og meditation er udtryk for en holdning af åbenhed og lydhørhed for Gud. En åbenhed, som tillader Guds Ånds rensende og genoprettende gerning. Den tilgang og brug af Kristuskransen falder fint i tråd med Reichelts definition på meditation: At overgive sig til Gud og lade Gud handle. Overgivelsen er en del af den aktive vej, som i den mystiske tradition betegner det, mennesket kan gøre. Mens den passive vej er troens modtagelse af Guds retfærdighed i Kristus. Stilhedsperlerne minder os om det passive aspekt, mens de andre perler præsenterer det aktive aspekt - den en åndelige praksis, bøn, meditation, overgivelse, læsning, selvransagelse, udholdenhed, øvelse i tro og livsmod. Denne vekselvirkning mellem perlerne er med til at holde den sunde og til tider vanskelige balance mellem Guds og menneskets gerning. 'At være på, at give slip'. 3

4 Gennemgang af perlerne I min gennemgang af perlerne lægger jeg fokus på troen som en vandring i Jesu fodspor. Det er en vandring mod forening med Gud, en vej mod at kende sig selv, finde Gud og tjene Gud i alt. For hver perle har jeg udvalgt nogle bibeltekster til inspiration og bøn med kransen. Ved flere perler nævner jeg de græske ord, som Lønnebo knytter til perlerne. For yderligere fordybelse og brug af kransen henviser jeg til Lønnebo's bog om Kristuskransen. Gudsperlen (gylden) Gudsperlen er den største perle og symbolet for Gud, det højeste, det guddommelige. Den eneste perle, der sider fast på snoren. Gud er på en gang højt ophøjet over alt og dog lige så nær som perlen mellem fingrene. Gud er over alt og overalt. Det er vigtigt at huske på det uudgrundelige i Guds væsen. Sagt med filosofiske termer: Gud er i sit væsen transcendent, unddrager sig enhver tanke og forestilling og samtidig immanent, iboende i det skabte. Gud åbenbarede sig for Moses i den brændende tornebusk som "Jeg Er den, Jeg Er" og samtidig den, der ser sit folks lidelser og hører deres råb. Gud er den treenige Gud, der åbenbarer sig i verden gennem sit Ord, sin Søn, og sin Hellige Ånd. Gud er udgangspunktet og endemålet for vandringen. Fra bibelen: 2. Mosebog 3.1-6, 14 (den brændende tornebusk), Esajas 57.15, 1 (højt ophøjet og dog nær). 1.Timotheus 6.16 (Gud bor i et utilgængeligt lys), 1.Johannes 4,16 (Gud er kærlighed) Stilhedsperlerne (seks aflange perler) De seks stilhedsperler minder os om, at Gud selv og de dybeste sandheder ikke kan udtrykkes i ord. Sandheden er mere end dogmer, Gud er større end ord. Stilhedsperlerne minder os om at blive stille og hvile i Guds nærvær med kærlighedsfuld opmærksomhed. Gud er altid nærværende, vi må øve os på at være det. Meditation handler om at gå ind i sit kammer og lukke sin dør. At stilne sindet, lade sig rense og genoprette. I den kristne tradition er der mange former for meditation. En enkel form er at have fokus på åndedrættet med bevidstheden om at modtage livsånden fra Gud for hvert åndedræt. At drage ånde i Guds Ånde. På udåndingen giver du slip på uro, hengiver dig til Gud. På indåndingen tager du imod Guds fred og nærvær. Fra bibelen: Salme 62,2-3 (vær stille, min sjæl), Salme 131 (falde til ro i Guds favn), Mattæus 6,6 (gå ind i dit kammer), Markus 1,35 og 6,31 (kom med til et øde sted) Jegperlen (hvid) Der er kun en stilhedsperle mellem perlerne for Gud og mennesket. Stilheden fører dig nærmere på, hvem du selv er. Der er en sammenhæng mellem at kende Gud og kende sig selv. Komme til Gud og komme til sig selv. Den lille hvide perle minder om din dybeste identitet som Guds barn, dybere end tanker, følelser, livsomstændigheder og andres domme. I ortodoks tradition taler man om en uberørt sjælegrund, hvor Gud har lagt sit billede. Kristus er Guds udtrykte billede og det er det billede du bærer i dig. Guds billedet er som et potentiale, der skal renses, genoprettes og 4

5 udfoldes, så vi genspejler Guds lys og kærlighed i verden. Vi er skabt i Guds billede med en længsel efter Gud, og for at være Guds medarbejdere og medskabere i verden. Den kristne vandring er en proces mod at blive dem, du er skabt til. Fra bibelen: 1.Mosebog 1.27 (skabt i Guds billede), Salme 8 (hvad er et menneske?), Esajas (jeg kalder dig ved navn) Overgivelsesperlen eller Dåbsperlen (hvid) At give slip på kontrol, lægge forsvarsværkerne ned og åbne sig for Gud. Synd på græsk betyder "at ramme forbi målet" og beskriver en grundlæggende erfaring af at være ved siden af sig selv og sin bestemmelse. Her kan vi stå ved vores brudthed, bekende vor synd og overgive det, der blokerer og begrænser og vende os mod Gud. Det græske ord for omvendelse er methanoia betyder at fatte et nyt sind. Perlen kaldes også Dåbsperlen. I dåben fødes et nyt liv, som skal leves og vokse til. Sagt med Luther - vi skal leve dagligt dåben. Paulus beskriver denne mystiske betydning af dåben, at vi ved dåben bliver begravet med Kristus, for at vi skal leve et nyt liv. Maria er forbilledet på overgivelse, åbenhed og tillid til Gud. Fra bibelen: Mattæus (bliv som et barn), Johannes (fødes af vand og ånd), Romerbrevet (dø og opstå med Kristus i dåben). Ørkenperlen Ligesom Jesus efter sin dåb af Ånden blev ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen, sådan er ørkenen en del af rejsen og Guds førelse med os. Jesus modstod Djævelens fristelse og styrker os, når vi fristes. Israels folk blev ført gennem ørkenen. Det er stedet hvor guldet renses for slagger og vi begynder at kende os selv og Gud nærmere. Prøvelser og de svære ting i livet er en anledning til selvbesindelse og til at fokusere på det væsentlige. I det 3.-4.århundreder drog fromme mænd og kvinder ud i ørkenen for at møde Gud og tage kampen op mod dæmonerne. Det græske ord, askesis, betyder træning, øvelse i at leve et helt og ægte liv. Søge det, der er nødvendigt for livet og sætte grænser for det unødvendige. Denne fase kaldes sansernes nat, hvor vi lærer at søge Gud selv frem for hans gaver og trøst. Fra bibelen 5. Mosebog 8,2-6 (Israel i ørkenen), Salme (tørst efter Gud) Lukas (Jesu fristelse i ørkenen), Jakob (holde ud i fristelser) Bekymringsløshedsperlen eller Glædesperlen (blå) Fra ørkenen bevæger vi os videre på vandringen med Jesus til sletten og lytter til ordene: vær ikke bekymrede, jeres himmelske far ved, hvad I trænger til. Se til himlens fugle og markens liljer. Om den dybe glæde, som ingen kan tage fra os. Om den fred, der overgår al forstand. Det er den hellige ligegyldighed, apatheia, den indre frihed. Det minder om buddhismens tanke om ubundethed, hvor vi ikke er i begærets og følelsernes vold, og hvor det materielle ikke fylder så meget. Her kan du lade Maria lægge sin blå kappe om dig, hylde dig i omsorg og nåde. Jo mindre vi bekymrer os, desto mere styrke får vi til at bære vore virkelige byrder med løftet hoved. Den blå 5

6 farve minder om en oase, midt i ørkenen, hvor vi kan drikke af det kølige vand, Guds kærligheds kildevæld. Fra bibelen Salme 23 (Gud er vor hyrde), Esajas 35 og (vand i ørkenen), Mattæus 6,25-34 (vær ikke bekymrede), Mattæus 11,28-30 (lægge byrderne fra sig), Filipperbrevet 4,4-6 (fred og glæde i Herren). Første kærlighedsperle (rød) For kærligheden du modtager. Perlen rummer kærligheden fra Gud og mennesker. Gud elsker dig med en ubetinget kærlighed. Når du ved dig elsket i dit væsens dyb, bliver du fri til at leve som den, du er. Således elskede Gud verden, at gav sin søn. Ingen har set Gud, men Jesus tolker Guds kærlighed og vilje for verden. Jesus gav afkald på retten til at dømme og at hævde sin ret. Han tjente i liv og død - korset var prisen for Guds kærlighed. Ligesom et hvedekorn falder i jorden og dør for bære frugt, måtte Jesus dø for at give liv for verden. Jesus gik ind i mørket og døden for at overvinde mørket og døden indefra. Han bar verdens og menneskehedens synd og forsonede verden med Gud. I Nadveren forener Kristus sig med os. Fra bibelen Esajas (han blev såret for os), Lukas 23,32-46 (korsfæstelsen), Johannes og 3.16 (Guds tolk og verdens frelser), 1.johannes 4,9-10 og 16 (kærligheden er fra Gud), Anden kærlighedsperle (rød) For kærligheden du giver. Her giver du den kærlighed videre, som du modtager. Begge perler benævnes agape, som betyder betingelsesløs kærlighed. Guds kærlighed i og gennem os er vort svar på Jesu kærlighed - vi elsker, fordi han elskede os først. Kaldes også offerperlen - i den selvhengivende kærlighed er der et offer. Når vi elsker, ofrer vi noget af vores eget. Det er perlen for discipelskab og efterfølgelse i tjenende kærlighed. Hvedekornets lov gælder også disciplene. Hvedekornet må lægges i jorden, for at skallen kan opløses og det indre potentiale vokser frem. Sådan må den, der vil være Jesu discipel miste sig selv, korsfæste de syndige tilbøjeligheder (det, Paulus kalder kødet) og overvinde egoet. For at det sande Selv kan udfoldes. Fra bibelen Salme (offer for Gud er en sønderbrudt ånd), Johannes (hvedekornets lov), Romerbrevet (bring jeres legemer som offer), 1.Johannesbrev (kærligheden er af Gud). Hemmelighedsperlerne (tre hvide perler) Disse perler rummer vores hemmeligheder. Her er plads til vore drømme, længsler og det smertefulde, vi ikke kan dele med andre. Som i naturen er der nogle processer i sindet, der kun kan ske i det skjulte, ved at man 'går stille med det'. Værner om det. Derved kan man nå til ny erkendelse og der kan ske en forvandling gennem smerten. Perlerne kaldes også for forbønsperler. Det kan være bøn for vore børn eller for verden. På pilgrimscenteret i Vadstena er der - efter Lønnebo's intention - indføjet en grøn perle for diakoni og omsorg for skaberværket. Når vi berører perlerne, minder det os om, at alt er kendt og berørt af Gud, omsluttet af Guds kærlighed og tilgivelse. Fra bibelen salme 139,1-6 (kendt fuldt ud), Luk 12,6-7 (alle hovedhår er talte), Fil 4,4-6 (ønsker frem for Gud), 6

7 Nattens perle (sort) Mørket, lidelsen og døden er en del af livet. Den sorte perler rummer fortvivlelse, kriser, sorg, tab ensomhed og oplevelse af meningsløshed. Perlen præsenterer sjælens mørke nat som er en del af troens vandring, beskrevet hos mystikeren Johannes af Korset. Det er en fase, hvor Gud opleves fraværende, men dog er nær. Hvor Gud trækker sig tilbage, for at sjælen kan renses for vore falske forestillinger om Gud. Det er egoets død, en centrering. Det er tomhedens perle, kenosis, som minder om at Jesus gav afkald, da han udtømte sig selv og blev lydig til døden. 'Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?' En Jesu discipel får del i den erfaring af tomhed og gudsforladthed. Mørket kan også betegne nattens hvile eller livmoderens mørke. Der er processer der kun sker i mørket. Hvedekornets skal opløses i mulmet under mulmen - og det nye liv spirer frem. Fra bibelen Salme 22 (gudsforladthed), Mattæus 27.46, Lukas 23.46, Filipperbrevet (Jesus gav afkald), Kol 2,15 (Jesus afvæbnede mørkets magter), Kol 1,13 (udfriede os af mørkets magt) Opstandelsesperlen Efter nat kommer dag. Efter mørke kommer lys. Efter død kommer opstandelsen. Det er naturens rytme og vores. Opstandelsesperlen minder om opstandelsen til det evige liv på den yderste dag, men også om den åndelige opstandelse, der sker dagligt. Den præsenterer Gudsbilledet, der udfoldes, det nye liv, Kristuslivet, vokser til. Grundtvig kaldte kristenlivet for et Kristusliv, hvor Kristus vinder skikkelse i den troende og vi får mere af Kristi sindelag. Vandringen i Ånden og livet i Guds lys, et liv i tjenende kærlighed. Ved Jesu Kristi død og opstandelse er syndens, dødens og mørkets magt brudt og Guds Rige bryder frem i dit liv og i verden. Fra bibelen: Johannes 8.12 (vandre i lyset), johs 11 (Jesus er opstandelsen og livet), 2. Korinterbrev 5.17 (nyt skabning i Kristus), Rom 6,13 (redskab for retfærdigheden), Gal 6,13 (leve i Ånden) Gudsperlen Vandringen ender hos Gud, i Himlen. På vejen i Jesu fodspor forvandles vi mere og mere, gudsbilledet renses og Kristus vinder skikkelse. Helliggørelse er en proces, som begynder på jorden og fuldendes i Himlen. Målet for troens vandring er at nå til kærlighedens forening med Gud, hvor sjælen hviler i Gud, skuer Gud. Og hvor viljen stadig mere ligedannes med Guds vilje. Guds Riges komme - en ny himmel og den nye jord. Fra bibelen: Lukas 15,11-32 (fortabte søn vender hjem), 2.kor 3,18 (forvandles efter Kristi billede),? (Kristus vinder skikkelse), Johs Åb 21,1-8 (ny himmel og jord) Kristuskransen i praksis Kristuskransen adskiller sig fra andre bedekranse ved at perlerne har forskellige former og farver. Mens der i andre traditioner knyttes bestemte ord og bønner til perlerne, er det op til den enkelte, hvordan man vil bruge Kristuskransen. Det er udfordringen ved den protestantiske frihed! Tag dig tid til at blive kendt med kransen og lyt efter dens budskab. Du kan eventuelt binde deres egen krans. 7

8 Jeg henviser igen til Martin Lønnebo's bog, hvor der er forslag til bønner med de enkelte perler og andre former for bøn med kransen. Man kan bruge Kristuskransen på mange måder og med forskellig hensigt. Her er nogle forslag: Meditation med Kristuskransen, den personlige Kristuskrans, Fadervor med Kristuskransen. Meditation med Kristuskransen Du kan meditere over de enkelte perlers budskab ved at knytte skriftsteder og bønner til, eller ved indlevelse i den vandring, perlerne præsenterer. Ved stilhedsperlerne åbner du dig for Helligåndens gerning og lader budskaberne synke ind i bevidstheden. Du kan lade åndedrættet understøtte meditationen og forankre dig i Gud. På udåndingen giver du slip på uro og mørke, og på indåndingen modtager du fred, Guds lys og kærlighed. Berør Gudsperlen. Bliv bevidst om Guds nærvær. Gud er lige så nær som perlen, du kan mærke mellem fingrene. Ja, han dig nærmere, end du er dig selv. Stilhedsperlen. Hvil i Guds nærvær. Drag ånde i Guds Ånde. Tænk under indåndingen: Gud i mig. Og under udåndingen: Jeg i Gud. Jegperlen. Den lille hvide perle minder dig om din værdighed som menneske. Frygt ikke, jeg kalder dig ved navn, du er min. Du er dyrebar i mine øjne, og jeg elsker dig. Lyt til din længsel og lad den blive en bøn til Gud. Overgivelsesperlen. Her kan du give slip på det, der blokerer i forhold til Gud og andre. Du kan bekende dine synder og modtage tilgivelse. Sig med Maria: mig ske efter dit ord. Stilhedsperlen. Giv under udåndingen slip på det, der blokerer - indånd tilgivelse. Udånd uro - indånd fred. Udånd mørke indånd lys. Ørkenperlen. Forsøg at komme i kontakt med det, der opleves som ørken i dit liv lige nu. Det kan være en smerte, en uløst konflikt, bekymring for fremtiden eller en synd, du kæmper med. Jesus var selv i ørkenen og er i din ørken. Stilhedsperlen. Vær i ørkenen, vær med det, der er. Indånd Jesu kærligheds nærvær. Bekymringsløshedsperlen. Læg dine byrder og bekymringer frem for Gud. Du kan forestille dig perlen som en oase midt i ørkenen. Lad Maria lægge sin blå kappe omkring dig. Stilhedsperlen. Udånd uro og bekymring - indånd fred. Drik af kilden, af Guds kærligheds kilde. Første kærlighedsperle. Tag imod kærligheden, som strømmer fra Guds hjerte gennem Jesu Kristi hjerte og ind i dit hjerte. Anden kærlighedsperle. Lad Jesu Kristi kærlighed strømme videre - ind i dine relationer og til verden omkring dig. Hemmelighedsperlerne. Læg dine dybeste længsler og det, du kæmper med, ind i perlerne. Du kan bede for andre og for verden. 8

9 Nattens perle. Måske kommer du i kontakt med en følelse af tomhed eller angst. Måske finder du hvile i natten og en frihed ved at slippe alt. Jesus har været i natten. Han råbte på korset: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig. Og senere: Fader, i dine hænder betror jeg min ånd Stilhedsperlen. Vær i nattens stilhed. Giv slip, overgiv din ånd i Guds hænder. Opstandelsesperlen. Lad lyset fra opstandelsens morgen strømme ind i dit liv og opløse mørket. Ved Jesu Kristi død og opstandelse er syndens, dødens og mørkets magt brudt. Lad det nye liv, Kristuslivet i dig, vokse til. Stilhedsperlen. Udånd mørke indånd lys. Udånd død - indånd nyt liv. Gudsperlen. Hvil i Gud. Gud i mig jeg i Gud. Den personlige Kristuskrans Bare at gå med kransen om håndleddet eller i lommen minder om Guds nærvær. Nogle har den med sig altid, andre har den liggende på andagtsbordet eller sengebordet. Dvæl ved enkelte perler Hvis du befinder dig i en ørken, kan du dvæle ved Ørkenperlen og lade den minde dig om, at ørkenen er en del af livet og din åndelige vej. Mærk din længsel og tørst, og husk, at Jesus er hos dig. Indånd hans nærvær, lys og kærlighed. Når du er bekymret kan du dvæle ved Bekymringsløshedsperlen, og lægge byrderne fra dig. Lytte til ordene: vær ikke bekymret for noget (Fil,4,4-6). En tidligere deltager mig lavede sin egen krans med tre blå perler! Hvis du er i konflikt med et andet menneske kan du gribe om kærlighedsperlerne, modtage kærligheden og tilgivelsen fra Jesu hjerte og sende den videre ud i relationen. Det kan virke lægende at meditere over den hvide jegperle, hvis man har mistet grebet om sig selv eller har lavt selvværd. Indledning til stille bøn De første perler kan bruges som indledning til stille bøn og meditation. Forslag: Guds-perlen: bliv bevidst om Guds nærvær. Mød Guds kærlige blik. Stilhedsperlen: bliv stille, drag ånde i Guds Ånde. Jeg-perlen: kom i kontakt med tanker, krop og følelse - vær med det, der er - og giv slip. Lyt til din længsel og udtryk dit ønske og intention som en bøn til Gud. Overgivelses-perlen - overgiv det, der blokerer og hengiv dig til Gud. Berør stilhedsperlen, eller hold hele kransen i hånden. Mediter i stilhed i minutter. Du kan rette opmærksomheden på dit åndedræt, Jesu navn eller vælge et ord, der udtrykker din 9

10 intention. Når tankerne går på afveje, vender du blidt opmærksomheden mod åndedrættet eller ordet 1. 'Liturgisk' brug Du kan bruge kransen med bestemte bønner og skriftsteder til perlerne, som man gør i andre traditioner. Du kan bruge de bønner, Lønnebo foreslår i sin bog, vælge nogle skriftsteder til perlerne eller bede Fader Vor med Kristuskransen. Fader Vor med Kristuskransen Ved at bede Fader Vor med Kristuskransen, bliver bønnen fysisk forankret. Perlernes symboler og stilheden mellem bønnerne giver en fordybelse og større perspektiv på bønnerne. Selv har jeg oplevet at Fader Vor har udvidet sig til at blive en bøn på menneskehedens vegne. Husk stilhedsperlerne. Lad bønnerne og bevidstheden om Guds nærvær synke ned i hjertet. Gudsperlen Vor Fader, du som er i himlene Jegperlen Helliget blive dit navn Dåbsperlen (overgivelsesperlen) Komme dit Rige Ørkenperlen Ske din vilje som i himlen således også på jorden Bekymringsløshedsperlen (Glædesperlen) Giv os i dag vort daglige brød Første kærlighedsperle Forlad os vor skyld Anden kærlighedsperle -...som også vi forlader vore skyldnere Hemmelighedsperlerne du kan bede for verden og for andre om tilgivelse og forsoning. Nattens perle Og led os ikke ind i fristelse Opstandelsesperlen...men fri os fra det onde Gudsperlen For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen Kristuskransen i grupper Kransen er egnet til meditation i en gruppe som fordybelse i den kristne tro og vandring. Fordi perlerne forbinder mennesker med forskellig baggrund i en fælles erfaring. Jeg oplever, at kransen for mange er en direkte vej ind til et dybere gudsforhold, uanset religiøs eller spirituel baggrund. Perlerne giver sprog og billeder for den åndelige erfaring og tolker livserfaringer i lyset af den kristne tradition. Som tidligere nævnt bruger jeg Kristuskransen til formidling af kristen tro og liv i mange forskellige sammenhænge, med åndeligt, eksistentielt eller alment menneskeligt fokus. 1 Se afsnittet om Centrerende bøn i bogen her 10

11 Jeg har i mange år holdt workshops med Kristuskransen for forskellige grupper, især for åndeligt søgende. I de sammenhænge kalder jeg kurserne for 'Indføring i kristen spiritualitet med Kristuskransen' eller 'Personlig udvikling med Livets Perler'. Der er ikke tale om kurser i traditionel forstand, for man kan ikke lære andre troens vej. Den enkelte må selv gå sin vej og gennem egne erfaringer lære Gud og sig selv at kende. Men jeg kan anvise en vej, som andre har gået og jeg selv går. Den åndelige erfaring er dyrebar og fra Gud, og ved at give plads for samtalen vokser vi sammen i indsigt og erkendelse. Vi er på vandring sammen. Ved at samles om et symbol som en perlekrans vendes fokus fra det mentale plan til hjertet. Perlerne gør det muligt at formidle kristendom på en livsnær og udogmatisk måde. Jeg har holdt forskellige forløb og ofte sammen med en anden. Det kan være en studiegruppe med en perle per aften, eller nogle perler ad gangen, som éndags workshop, en fredag aften og lørdag eller en retræte over en weekend. Forslag til forløb af en aften: Præsentation. Første gang er det vigtigt at give deltagerne mulighed for at fortælle lidt om deres baggrund og om deres forventninger. Det er en god oplevelse for gruppen at opdage, at der er andre med samme erfaring og længsel. Inddrag gerne med en form for afspænding, hvor man slipper spændinger i kroppen og sjæl. Eller bøn med kroppen. Kontakt med åndedrættet. Bøn om Helligåndens nærvær: Kom, Gud Helligånd med Guds kærligheds nærvær og lys for os på vores vandring sammen. Meditativ sang ud fra aftenens tema. Taizésang eller fra den keltiske tradition. Oplæg. Lad deltagerne sidde med perlen og komme med associationer i forhold til aftenens perle udseende og rækkefølge. Derefter kort oplæg til inspiration for samtale. Samtale. Hvis det er en større gruppe, kan deltagerne snakke sammen i mindre grupper eller to og to. Det giver alle mulighed for at komme til orde. Samtale i plenum. Gerne afklarende refleksioner om teologi, men undgå ørkesløse diskussioner og tal ud fra egen erfaring. Afslutning. Slut med en meditation over aftenens perler. Tag gerne de forrige perler med. Udsmykning af 'alter' Man kan sidde i en cirkel eller halvcirkel omkring et lille bord, der er udsmykket efter aftenens tema. Forskellige farver stof og symboler. Det er en god idé at inddrage forestillingsevnen. For eksempel bruger jeg ved ørkenperlen en bakke med sand, hvor der er skjult en hvid perle. Deltagerne overvejer, hvad perlen i sandet betyder for dem. Ved overgivelsesperlen, offerperlen og nattens perle kan man bruge kastanjer eller agern som symbol for det, der må overgives for at nyt kan vokse frem. Forslag til en temadag. Eller forløb over tre aftener. 11

12 10-12 Vandring i tillid og overgivelse Gudsperlen-jegperlen-dåbsperlen Frokost Gennem ørkner og oaser Ørkenperlen-bekymringsløsheds-perlen Pause med forfriskninger Gennem død til liv Kærlighedsperlerne-natten-opstandelsen Udtalelser fra kursusdeltagere På mine kurser og workshops møder jeg ofte mennesker, der i mødet med Kristuskransen og den kristne spiritualitet finder hjem til deres kristne rødder. En deltager beskrev det sådan, at perlerne faldt ned i nogle huller i hendes liv. Hun havde gjort op med en ensidig dogmatisk forståelse af kristendommen i sin opvækst og havde i mange år søgt i det nyåndelige miljø. Kristuskransen hjalp hende til at finde hjem til Gud og få sat (egne) ord på troen. Til sidst vil jeg lade nogle deltagere komme til orde. Hvad har du fået ud af at være med på workshoppen? En følelse af at være på vej/i gang med noget stort og fantastisk. At kristendommen er langt mere end jeg hidtil havde troet. Jeg vil bruge Kristuskransen med en ny forståelse og ny tilgang til det at være kristen. Øget sammenhæng mellem min kristne baggrund og det spirituelle. På vej hjem. Gode udvekslinger. Rummelighed. Meget glad for min Kristuskrans - at forbinde det guddommelige med noget fysisk. En større forståelse af kristendommen. Større ydmyghed over for det, jeg (endnu) ikke forstår. At der er god plads til alle vore forskellige tilgange... At det er en rigdom at følges med andre på livets ve, tilbage til Gud. At komme dybere på hjertets vej. At komme tættere på Kristus og den fred, som åbenbares gennem vandringen. At lidelsen og glæden er skridtene vi må gå. At vi ikke er alene. Indsigt i kristendom. Åbne rummelige og ærlige undervisere. At blive mødt i øjenhøjde uden fordømmelse. Sammen i et fællesskab med søgende mennesker. Inspiration. Det har været inspirerende og givet mig en større indsigt og forståelse. Til min store overraskelse er nogle af mine gamle fortolkninger forsvundet. 12

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Bed med Hænderne (Kristuskrans)

Bed med Hænderne (Kristuskrans) Bed med Hænderne (Kristuskrans) Tema Gud i dit liv Deltagere Max 10 pr. hold Varighed Ca. 2 timer Sted Inde Materialer Nåle, perler, snor, saks, ark om Kristuskransen til udlevering Forberedelse Kopier

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Meditation med Kristuskransen

Meditation med Kristuskransen Lene Skovmark: Meditation med Kristuskransen Perler på en snor #3 Lene Skovmark Meditation med Kristuskransen 2017 Meditation med Kristuskransen Lene Skovmark Areopagos Copyright: 2017 Areopagos Forlag

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE)

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE) Menighedsvision 2002 ark 1 Odder Frimenigheds vision er bygget op over to bibelsteder nemlig Mt. 22,37-40 og Mt 28,18-20. Menighedsvision 2002 Det dobbelte Kærlighedsbud Mat 22, 37-40. Du skal elske Herren..

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 23. november 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække Salmer DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 380:

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Hele bedehæftet i PDF- format

Hele bedehæftet i PDF- format Hele bedehæftet i PDF- format Beskærmelses-bønner hvis du oplever uforklarlige fænomener i dit hjem? 1. Indledning 2. Ritual for renselse og velsignelse af en bolig eller et hjemsøgt sted 3. Morgen- og

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477 1 22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl. 16.00. Salmer: 289/695/439/382/477 Åbningshilsen Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. Det er

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Denne hellige lektie skrives i 2. mosebog

Denne hellige lektie skrives i 2. mosebog Denne hellige lektie skrives i 2. mosebog Gud sagde til Moses ved den brændende tornebusk: Gå nu! Jeg vil sende dig til Farao. Du skal føre mit folk israelitterne ud af Egypten.«v11 Moses sagde til Gud:»Hvem

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere