Kirken februar 2014 (2)_Kirken oktober.qxd :20 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirken februar 2014 (2)_Kirken oktober.qxd 22-01-2014 15:20 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og"

Transkript

1 Kirken februar 2014 (2)_Kirken oktober.qxd :20 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRUp TULsTRUp HvILsTED og TIsET sogne FEBRUAR 2014

2 Kirken februar 2014 (2)_Kirken oktober.qxd :20 Side 2 ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE FEBRUAR Februar, den lille stakkel fuld af frost og sne, gemmer på et stort mirakel. Kom så skal du se: Under sneen er der spor af det, vi kalder Gud. Som en himmel lagt i jorden springer livet ud. Se som sole i Atlantis lyser endnu skjult vintergækker og erantis grønt og hvidt og gult De forkynder vintervejens kraft og herlighed. Den er døden overlegen! Den er kærlighed! Hans Anker Jørgensen Inspiration fra Malaysia Kan mennesker med forskellig religion finde ud af at leve fredeligt sammen? Det spørgsmål er vi i Danmark blevet stillet over for i løbet af de seneste årtier efter at vi i århundreder stort set alle sammen havde tilhørt én religion, nemlig kristendommen. Mere præcist lyder spørgsmålet: kan kristne og muslimer finde ud af det sammen? Man kan søge svar på spørgsmålet på mange måder, fx ved at se, hvordan man gør i andre dele af verden. Det gjorde min hustru, Anne Vejbæk, og jeg, da vi tilbragte de første to uger af det nye år i Malaysia. Anledningen til vores rejse var, at hun blev født for 60 år siden i landets hovedstad, Kuala Lumpur, og tilbragte de første syv år af sit liv i landet. Man kan ikke opholde sig i Malaysia uden at blive opmærksom på den blanding af folkeslag og religioner, der præger landet. Godt halvdelen af befolkningen er muslimske malayer. Dertil kommer kinesere, der dyrker forskellige former for buddhisme, indiske hinduer og ca. 10 procent kristne. Malaysia er en forbundsstat, hvor ni delstater har en sultan som overhoved. Blandt sultanerne vælges hvert femte år en konge. Landet har dog demokratisk styre, så monarkiet har som i Danmark begrænset politisk magt. Ifølge den malaysiske forfatning er Islam statsreligion, men samtidig er der religionsfrihed. Også på dette punkt er der en vis lighed med Danmark, idet vi jo også kombinerer religionsfrihed med en fortrinsstilling til luthersk kristendom. I modsætning til andre muslimske lande giver Malaysia således reel plads og vidtgående ligestilling til andre religioner. Et klart forbehold er dog, at folk af anden tro ikke har lov til at missionere blandt muslimerne. Mens vi var derovre kom en vis spænding op til overfladen i form af Allah-sagen. I nogle områder er Bibelen oversat til et sprog, der bruger ordet Allah for Gud. Det opfatter nogle muslimer som stødende, idet de mener, at kun de må kalde Gud sådan. Bortset fra disse skærmydsler virkede det dog, som om man i Malaysia har fundet en tålelig balance mellem en dominerende religion og mindretallenes tro. Måske kunne vi i Danmark lære noget af dette sympatiske asiatiske kongerige. Svend Andersen, professor dr.theol. og hjælpepræst 2 KIRKEBLADET

3 Kirken februar 2014 (2)_Kirken oktober.qxd :20 Side 3 FREDAGSSANG I ASTRUP SOGNEHUS Sidste fredag i måneden, den 28. februar kl Vores organist, Søren Jensen, indbyder alle sangglade, og som gerne vil synge årstidens sange og salmer, nye og gamle, kendte og mindre kendte, til fællessang i Astrup Sognegård. Kom og syng med. Det er en dejlig måde at være sammen på. Der bydes på kaffe/te. Evt. henvendelse bedes rettet til eller tlf KIRKENS STUDIEDAGE 2014 BABYSALMESANG Vores kirkesanger Lise Westzynthius tilbyder igen babysalmesang i Astrup Sognegård hver torsdag kl Alle forældre med babyer er velkomne. Lørdag den 22. februar kl i Tranbjerg Sognegård. Emne: Gudsbilleder i personlige kriser hvilke gudsbilleder melder sig, når vi får ondt i livet. Ved sognepræst Hanne Marie Houkjær KIRKEBLADET 3

4 Kirken februar 2014 (2)_Kirken oktober.qxd :20 Side 4 KONFIRMAND- OG KONFIRMAND- FORÆLDRESAMMENKOMST Søndag den 23. februar kl vil jeg gerne indbyde konfirmander og deres forældre til sammenkomst i Astrup Sognegård med filmforevisning med en efterfølgende beværtning ( 20 kr. pr. voksen). Jeg vil være til stede allerede kl til evt. forældrespørgsmål om konfirmationen. Til den tid har vi afsluttet et tema med konfirmanderne, som handler om det 9. bud om ikke at sige falsk vidnesbyrd mod din næste og om, hvordan tilfældige løgne kan sprede sig som virus og ødelægge menneskers liv. Vi skal se Thomas Vinterbergs film: JAGTEN, som handler om netop dette emne; og jeg håber, at det vil give anledning til eftertanke og overvejelser over, hvor forsigtige vi skal være, når vi bærer informationer videre om hinanden. Af hensyn til beværtning vil jeg gerne bede om tilmelding. Anne Vejbæk Fælles for Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne PRAKTISKE OPLYSNINGER Sognepræst: Anne Vejbæk, Astrup præstegård, Østergårdsvej 223, 8355 Solbjerg Tlf , (mandag er fridag) Ulønnet hjælpepræst: Professor. dr.theol. Svend Andersen, Astrup præstegård, Østergårdsvej 223, Solbjerg Tlf , Organist: Søren Jerne Jensen, St. St. Blichersvej 15, 8230 Åbyhøj. Tlf Graver: Rico Møller. Graverkontoret, Østergårdsvej 221a, Solbjerg - Tlf Formand for menighedsrådet: Inge Kruhøffer, Borresøvej 4, Sejs, Silkeborg - Tlf Regnskabsfører: Dorte Koch Jakobsen Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg Regnskabskontoret - Tlf Kasserer: Erling Poulsen, Kærgårdsvej 76, 8355 Solbjerg Tlf Sekretær: Henny Bauning, Mårslet kirkekontor, Obstrupvej 4, Mårslet - Tlf Kirkesanger: Lise Westzynthius, Vadestedet 14, Ry. -Telefon Sognegårdsvært: Ulla Pedersen, Præstehøjvej 180, 8300 Odder - tlf Astrup sogn: Kirketjener: Marianne Gasbjerg, Østergårdsvej 228, Solbjerg Tlf mobil: Kirkeværge: Ester Reintoft, Solbjerg Søvej 39, 8355 Solbjerg - tlf En scene fra filmen Jagten som vises i Astrup Sognegård søndag den 23. februar. MENIGHEDSRÅDSMØDE Der holdes menighedsrådmøde i Astrup Sognegård onsdag den 26. februar kl Astrup/Tulstrup og Hvilsted menighedsråd. Tulstrup sogn: Kirkeværge: Mette Bjerglund Andersen, Østergård, Malling. Tlf Hvilsted sogn: Kirketjener: Natasja Jensen, Nordvejen 23, Solbjerg - Tlf nalle Kirkeværge: Jens Sejr Jensen, Lethenborgvej 2, Solbjerg. Tlf KIRKEBLADET

5 Kirken februar 2014 (2)_Kirken oktober.qxd :20 Side 5 TISET SOGN BØRNEGUDSTJENESTE OG FÆLLESSPISNING ONSDAG DEN 5. FEBRUAR KL holder vi børnegudstjeneste og fællesspisning. Gudstjenesten varer ca. ½ time. Efter gudstjenesten serveres der pasta og kødsovs for alle, som har lyst til at spise med. Spisningen foregår i sognehuset ved præstegården, Gl. Horsensvej 77. Arrangementet slutter senest kl Børnegudstjeneste og fællesspisning er en mulighed for børnefamilier for at kombinere en gudstjeneste i børnehøjde med en efterfølgende hyggestund over maden sammen med andre børnefamilier. Tilmelding til spisning er ikke nødvendig. Pris for maden: voksne 20,- børn gratis FASTELAVNSFEST. FAMILIEGUDSTJENESTE OG TØNDESLAGNING SØNDAG DEN 2. MARTS KL KAN DU GÆTTE HVEM JEG ER? Vi holder familiegudstjeneste, og minikonfirmanderne medvirker. Bagefter slår vi katten af tønden i præstegården og slutter af med fastelavnsboller, saft og kaffe i sognehuset. Kom gerne udklædte - vi glæder os til at se jer! STUDIEDAGE 2014 KIRKENS STUDIEDAGE 2014 Gudsbilleder og dannelse i det moderne Tiset menighedsråd indbyder sammen med Astrup, Mårslet og Tranbjerg til en række spændende formiddage med foredrag og debat. Der kræves ikke særlige forudsætninger for at kunne være med. Alle studiedage ligger på lørdage kl Pris: 25, pr gang. Prisen inkluderer formiddagskaffe. 22. februar: Tranbjerg Sognegård Emne: Gudsbilleder i personlige kriser hvilke gudsbilleder melder sig, når vi får ondt i livet? Ved sognepræst: Hanne Marie Houkjær 15. marts: Tiset Sognehus Emne: Hjertes dannelse - gudsbilleder i den folkelige religiøsitet. Ved forfatter og ph.d Iben Krogsdal 29. marts: Astrup Sognegård Emne: Levende gudsbilleder i kunst og digtning. Ved provst Elof Westergaard SORG- OG LIVSMODSGRUPPE Så er det igen muligt at deltage i en sorggruppe i Tiset sogn. Den begynder mandag den 17. februar 2014 og varer 8 mødegange a 2 timer. Det er hver anden mandag og forgår i Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4, Mårslet I gruppen er det muligt at blive hørt og forstået samt at være sammen med andre i samme situation. Det er godt at udveksle erfaringer. Sådan udtrykker tidligere deltagere deres erfaring efter at have været med i gruppen. Gruppen ledes af Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm. Har du brug for at deltage, eller kender en, der måske kunne have glæde af at være med, er du velkommen til at kontakte sognepræst Jette Christiansen, tlf , der også kan give nærmere oplysninger. KIRKEBLADET 5

6 Kirken februar 2014 (2)_Kirken oktober.qxd :20 Side 6 SOGNEINDSAMLING lingsdag, siger indsamlingsleder Freddy Horslund Alberg. Gå med i kampen mod sult! Søndag den 9. marts 2014 sætter Tiset og Astrup sogne igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling. Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Det er arbejdet med at give hjælp til selvhjælp, som vi også i Tiset og Astrup sogne vil støtte ved Sogneindsamlingen den 9. marts. Sidste år kunne vi sende 28 indsamlere på gaden og samlede kroner ind. I år håber vi at få 12 ekstra indsamlere, så vi kan dække alle ruter i sognet. Så inviter venner og familie med til en festlig indsam- Foto: Mikkel Østergaard Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Freddy Horslund Alberg, tlf (benyt gerne SMS) Indsamlingen begynder kl. 11 og mødestedet er FDFs kredshus Lunden, Kærgårdsvej 55 MENIGHEDSRÅDSMØDE Offentlig menighedsrådsmøde onsdag den 19. februar kl i sognehuset Dagsorden og referat kan ses i kirkens våbenhus. KIRKELIGE HANDLINGER DØBT I TISET KIRKE: Victor Alexander Kajberg Leth Jensen Spurvevej 1, Hørning DØDE FRA TISET SOGN, BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD ELLER BISAT FRA TISET KIRKE: Anton Peter Sørensen, Møllegårdsparken 7, Solbjerg 6 KIRKEBLADET

7 Kirken februar 2014 (2)_Kirken oktober.qxd :20 Side 7 Folkekirkesamarbejdet i Aarhus - en tråd i dit netværk Aflastningstjeneste - aflastning af pårørende til alvorligt syge og demente Sorggrupper for børn og unge - fra 5 til 16 år, der har mistet et nært familiemedlem Sorgruppe for voksne - der har mistet ægtefælle/partner eller et nært familiemedlem Det er gratis at benytte Folkekirkesamvirkets tilbud! Ret henvendelse til sekretariatet på tlf eller hent flere oplysninger på KøREPLAN FOR KIRKEbILEN Af gudstjenestelisten fremgår det til hvilke gudstjenester kirkebilen kører. Gudstjeneste kl. 10 Egevangen (den gule port) 9.10 Elleskovvej/Kærgårdsvej 9.15 Kærgårdsvejv. lokalcenteret 9.17 Kærgårdsparken Parkvangen 9.23 Solbjerg Hovedgade (overfor fritidscentret) 9.25 Tiset kirke 9.30 Tiset by 9.35 Ravnholtvej v. forsamlingshuset 9.37 Ravnholtvej/Kildegårdsvej 9.38 Hovvejen 9.40 Ingerslevvej v. Overballe 9.43 Ingerslevvej v. Grøndal 9.45 Orholt allé 9.47 Tingskoven 9.50 Tiset kirke 9.55 PRAKTISKE OPLYSNINGER Sognepræst: Jette Rosenberg Christiansen Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77, Solbjerg. Tlf: , (mandag er fridag) Organist: Jan Ole Christiansen, Hamphøjvej 22, 8270 Højbjerg Tlf Graver, kirketjener og ringer: Anders Nyløkke Jørgensen Ravnholtvej 36, 8310 Tranbjerg Tlf Menighedsrådsformand: Svend Erik Pedersen Ravnholtvej 77, 8310 Tranbjerg Tlf Kirkeværge: Karin Stær Gl. Horsensvej 69, Solbjerg Tlf Kirkekasserer: Gunhild Budde Vestervangsparken 10, Solbjerg tlf KIRKEBLADET 7

8 Kirken februar 2014 (2)_Kirken oktober.qxd :20 Side 8 GUDSTJENESTELISTEN Søndag den 2. februar: 4. søndag efter hellig tre konger Tulstrup kl Svend Andersen Tiset kl Kirkebil, kirkekaffe Jette R. Christiansen Vitved kl Kyndelmissegudstjeneste Inge-Gerd Terpager Staal Damekor medvirker Onsdag den 5. februar: børnegudstjeneste og fællesspisning Tiset kl Jette R. Christiansen Søndag den 9. februar: Sidste søndag efter helligtrekonger Astrup kl Kirkebil Anne Vejbæk Tiset kl Jette R. Christiansen Søndag d. 16. februar: Septuagesima Hvilsted kl Kirkebil Anne Vejbæk Tiset kl Hanne Davidsen Vitved kl Inge-Gerd Terpager Staal Søndag d. 23. februar: Seksagesima Astrup kl Anne Vejbæk Tiset kl Jette R. Christiansen Vitved kl Inge-Gerd Terpager Staal Søndag d. 2. marts: Fastelavn Astrup kl Anne Vejbæk Tiset kl Familiegudstjeneste og tøndeslagning (Se omtale side 5) Jette R. Christiansen Vitved kl Inge-Gerd Terpager Staal Fruering kl Familiegudstjeneste og tøndeslagning Inge-Gerd Terpager Staal Søndag den 9. marts: 1. søndag i fasten Tiset kl Kirkebil, kirkekaffe Jette R. Christiansen Gudstjenester på Lokalcenter Solbjerg Torsdag den 6. februar kl Jette R. Christiansen Torsdag den 20. februar kl Anne Vejbæk De, som har brug for kirkebil til Astrup, Tulstrup og Hvilsted kirke bedes selv ringe til Århus Taxa og bestille en vogn. Det skal ske inden kl søndag morgen, og man skal blot nævne navnet på kirken, hvor man skal til gudstjeneste. Man vil blive bedt om at opgive sit telefon-nr., så vil taxachaufføren ringe op kort tid før han er ved døren. Man vil således blive hentet ved sit hjem. Gratis kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og sangarragementer i Fruering og Vitved kirker ved henvendelse til Dantaxi, Skanderborg på tlf KIRKEBLADET

Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og

Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRUp TULsTRUp HvILsTED og TIsET sogne FEBRUAR 2015 Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRup TuLsTRup HvILsTED og TIsET sogne DECEMBER 2014 Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 KirkeNyt JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL 2014 Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8 Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 NYKØBING SOGN Sognepræst Caroline Kollenberg

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11 Kirke og Sogn Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 15. februar er der fastelavnsgudstjeneste. Fastelavn var oprindelig en fest, hvor man skulle have det sjovt, inden den lange fastetid begyndte. Det var der,

Læs mere

Nørrevang Sogneblad 20. årgang Nr. 1 Februar marts april 2014

Nørrevang Sogneblad 20. årgang Nr. 1 Februar marts april 2014 Nørrevang Sogneblad 20. årgang Nr. 1 Februar marts april 2014 FOTO: MOGENS VALENTIN NIELSEN ADRESSEBOGEN www.norrevangskirken.dk Kordegnekontoret Kordegn Susan Jensen Nørrevangstorvet 3. 4200 Slagelse.

Læs mere

Kirkebladet. Læs i dette blad: Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL

Kirkebladet. Læs i dette blad: Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL Kirkebladet LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2013/2014 Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! Læs i dette blad: Eksistens i det nære Foredrag med Lola Jensen Læs side

Læs mere

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 1. Læs i bladet: Januar Februar 2014. 2-i-1

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 1. Læs i bladet: Januar Februar 2014. 2-i-1 Kirkebladet Januar Februar 2014 Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 1 Hvornum kirke Snæbum kirke Hvilsom kirke 2-i-1 HUSK at kirkebladet også indeholder Landsbynyt, hvor du kan se, hvad der sker i Hvornum,

Læs mere

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2014 årgang 65

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2014 årgang 65 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2014 årgang 65 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam Viborg Domkirke December 2013 Januar 2014 Februar 2014 Nr. 1 KIRKEBLAD Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN

www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN NAVNE OG ADRESSER LANGENÆSKIRKEN, KIRKEDAMMEN 2, 8000 AARHUS C SOGNEPRÆST Tlf.: 86147033 - E-mail:

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 Se forårets spændende arrangementer i bladet - Foredrag, koncerter m.m. se mere fra

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

INDLEDNING. Guldkorn. Vi ses i kirken - og god læselyst...

INDLEDNING. Guldkorn. Vi ses i kirken - og god læselyst... INDLEDNING I dette nummer af kirkebladet har vi valgt at zoome ind på sammenhængen mellem krop og sjæl. I vor tid er dyrkelsen af kroppen nærmest blevet kult, ligesom den velproportionerede krop ses som

Læs mere

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

KUREREN Nr. 2 Februar 2014

KUREREN Nr. 2 Februar 2014 KUREREN Nr. 2 Februar 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Indsamling mod sult side 5 Generalforsamling for grundejere side 3 Møde om kirsebærtræer

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet APRIL 2006 1 APRIL 2006 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 MÅRSLET-bladet APRIL 2006

Læs mere

Søborgmagle SOGN & KIRKE. Febr.-marts 2014

Søborgmagle SOGN & KIRKE. Febr.-marts 2014 Søborgmagle SOGN & KIRKE Febr.-marts 2014 Fastelavn i Søborgmagle Familiegudstjeneste og fastelavnsfest søndag den 2. marts kl. 10.30 Tag godt imod vore indsamlere! Støt kampen mod sult ved Sogneindsamlingen

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG.

NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG. KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG. 47 Det er hvidt herude Kyndelmisse slår sin knude Overmåde hvas og hård Det er koldt herude Ravne skrige, ugler tude søge føde, søge

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

MELLEM ARRESØ OG HILLERØD LOKALT NYT

MELLEM ARRESØ OG HILLERØD LOKALT NYT Februar 2014 NR. 1 MELLEM ARRESØ OG HILLERØD LOKALT NYT 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl.

Læs mere

Nyheder. Fernisering søndag den 11. januar kl. 16 med kunsteneren Erik Hagens og musik ved Allan Jarmer og Hugo Rasmussen.

Nyheder. Fernisering søndag den 11. januar kl. 16 med kunsteneren Erik Hagens og musik ved Allan Jarmer og Hugo Rasmussen. Nyheder Fernisering søndag den 11. januar kl. 16 med kunsteneren Erik Hagens og musik ved Allan Jarmer og Hugo Rasmussen Julehjælp Julen nærmer sig og dermed også bekymringen hos nogle om der nu er penge

Læs mere

Borum og Lyngby. Fastelavn. Sogneblad Nr. 2 Februar 2013. Soldaterne går rundt i Borum og omegn 10. februar hele dagen Side 11

Borum og Lyngby. Fastelavn. Sogneblad Nr. 2 Februar 2013. Soldaterne går rundt i Borum og omegn 10. februar hele dagen Side 11 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2013 Fastelavn Soldaterne går rundt i Borum og omegn 10. februar hele dagen Side 11 Fastelavnsfest i Borum 15. februar kl. 19.00 Side 11 Fastelavnsfest i Lyngby

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere