Hornbæk Idrætsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 Februar årgang

2 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: Løvvænget 16, Næstformand H.H. Schmidt, tlf.: Hattemagervej 1, hatten HORNBÆK HJÆLPEN til fordel for børn i Asien 2005 Kasserer Jørn Lien, tlf.: Sauntevej 111, Sekretær Lars Fisker, tlf.: V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk Suppleant Anne Marie Jørgensen Tlf.: Kleinsmedevej 6, samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen Tlf.: fax: kontortid: hverdage kl Carl Bødker Nielsens Vej Gamle klubhus Tlf.: Halinspektør Stig Petersen, mobil Drejervej 15, Hjemmeside: Redaktør: Peter Poulsen (ansvarsh.) Tlf.: Redaktion: Harry Duus, Hafnia Grafisk Tlf.: Paw Bak, Hafnia Grafisk Tlf.: Annoncer: H.H. Schmidt, tlf.: Layout og tryk: Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund Forsidefoto af: Peter Poulsen Oplag: Stof til næste nummer senest onsdag den 23. feb. HIF-Informerer 2005 Deadlines: Marts nr. Deadline onsdag den 23. februar April nr. Deadline onsdag den 30. marts Maj nr. Deadline onsdag den 27. april Indlæg sendes til: Post: Hafnia Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund 2 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

3 Hornbæk Hjælpen 2005 På baggrund af den frygtelige naturkatastrofe i Asien tog Katja og Lars Fich i begyndelse af det nye år initiativ til at sammensætte en arbejdsgruppe bestående af en række personer fra Hornbæk, som skulle arrangere et velgørenhedsarrangement i Hornbæk Hallen fredag den 21. januar, herefter kaldet Hornbæk Hjælpen Arrangementet som udelukkende blev stablet på benene med frivillig arbejdskraft, kunstnere og leverandører som vederlagsfrit stillede sig til rådighed blev en stor succes med 350 tilskuere og med et overskud på omkring kr. som ubeskåret skal gå til én eller flere hjælpeorganisationer, som koncentrerer sin indsats om at hjælpe børnene de mindste og svageste ofre for flodbølgen i Asien. Jeg vil gerne på vegne af Hornbæk Hjælpen 2005 sige tusind tak til alle det være sig kunstnere, leverandører, de mange frivillige hjælpere og andre der gjorde en kæmpe indsats for, at dette arrangement kunne lade sig gennemføre. Ikke mindst tak til Katja og Lars Fich for det gode initiativ og det gode samarbejde omkring Hornbæk Hjælpen Dette viser med al tydelighed, at vi kan, når vi vil noget i Hornbæk Endnu engang tak til alle. Hornbæk Idrætsforening Februar

4 Hovedafdelingen Juletræsfesten igen en succes Hornbæk idrætsforenings juletræsfest lørdag den 4. december 2004 blev igen en stor succes med 170 børn og 140 voksne. Julemanden kom og legede og dansede om juletræet med børnene. Endvidere var der rigtig god børneunderholdning med Arne Anton, og Broens spillemænd hyggede med god julemusik. Tak til alle der deltog og ikke mindst tak til alle, der var med til at hjælpe, så denne eftermiddag blev en succes for både børn og voksne. En særlig tak til Wiibroe og Super Brugsen i Hornbæk, som sponsorerede en del af arrangementet. Også tak til Matas i Hornbæk, som sammen med Super Brugsen solgte billetter til arrangementet. Samme dag om aftenen deltog 285 personer i gymnastik-, håndbold og fodboldafdelingens julefest med en fantastisk julebuffét fra Café 4 og Café Hansen og underholdning med Johnny Reimar og dans til musik af Sunshine Boys. Ingen nævnt ingen glemt, men en stor tak til alle, der var med til at arrangere denne fest og hjalp til før, under og efter festen. Hornbæk Idrætsforening for fair play og god sportsånd Hornbæk Idrætsforening har på sit hovedbestyrelsesmøde den 2. december 2004, efter et forslag fra næstformand Hans Henrik Schmidt, besluttet at søge om økonomiske midler til at gennemføre et projekt, der har til formål at præsentere Hornbæk Idrætsforening og Hornbæk Idrætsanlæg som et område, der i særlig grad fokuserer på fair play og god sportsånd, hvor man klart tager afstand for mobning, usportslig optræden, hooliganisme, hærværk, vold og trusler om vold. Vi er derfor nu ved at udarbejde en projektansøgning til Helsingør kommunes Børne- og Unge udvalg og Idrætsudvalg i forventning om, at man vil støtte dette projekt både moralsk og økonomisk. Såfremt vi får de nødvendige økonomiske midler, vil der blive nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra afdelingerne, som så skal arbejde med og gennemføre projektet i meget nær kontakt med alle afdelinger i Hornbæk Idrætsforening. Timefordelingsmøde Der afholdes timefordelingsmøde tirsdag den 22. februar 2005 kl i klubhuset samtlige afdelinger har fået en mødeindkaldelse tilsendt direkte pr. mail. Det er vigtigt, at de afdelinger, der ønsker træningstider i hallen eller på skolen, kommer til dette møde. Fest for idrætsledere i Helsingør Kommune Lørdag den 5. februar kl afholder Helsingør Kommunes Idrætsudvalg for 3. gang et festarrangement i Helsingør hallen, for frivillige ledere i kommunes idrætsforeninger. Jeg vil opfordre de inviterede afdelinger til at deltage i dette arrangement, hvor der bliver rig mulighed for at møde andre frivillige ledere fra kommunes mange idrætsforeninger. Værterfest Lørdag den 5. marts afholdes der værterfest for klubhusets mange frivillige værter. Vi håber, at så mange som muligt vil tage imod indbydelsen til dette arrangement. Indbydelserne er udsendt direkte til samtlige værter. Idræts- og Kulturpris Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på hovedgeneralforsamlingen søndag den 24. april, og kandidatforslag til denne pris skal være hovedafdelingen i hænde senest mandag den 11. april Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF. Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra både afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget tager den endelige beslutning. Peter Poulsen Hovedformand 4 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

5 Badminton Generalforsamling i Hornbæk Badminton fredag den 25. februar 2005 kl Dagsorden: 1. valg af Dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Indkommende forslag 5. Valg af a. Formand b. Sekretær c. Seniorspilleudvalgsformand d. Juniorspilleudvalgsformand e. Motionistspilleudvalgsformand 6. Valg af : a. Bestyrelsessuppleant b. Revisorer c. Revisorsuppleant 7. Valg af festudvalg mindst 2 medlemmer 8. Eventuelt Afslutningsfest i Hornbæk Badminton fredag den 25. februar 2005 kl Så er det igen tid til god mad og hygge i klubhuset. Husk at krydse datoen af i kalenderen, og tilmeld jer på opslag i hallen. Vi ses! Bestyrelsen: Formand Niels Fritzbøger Tlf.: Rødtjørnevej 8, Næstformand Kjeld Hansen Tlf.: Jupitervej 67, Sekretær Liselotte Kartman Mobil: Holmevænget 2C Kasserer Karin Mathiesen Tlf.: Havreholmvej, Banefordeler Margit Fritzbøger Tlf.: / Holmevænget 13A Suppleant Spilleudvalg: Motionistformand Hans Jørgen Beck Tlf.: Ole Piis Vej 4, Seniorformand Niels Fritzbøger Tlf.: Rødtjørnevej 8, Juniorformand Christine Bogattke Mobil: Mads Holmsvej 42B 3000 Helsingør Turneringsudvalg Jette Beck Tlf.: Ole Piisvej 4, Hornbæk Idrætsforening Februar

6 Hornbæk bådeklub Formand William Leedgaard Tlf.: Skovvænget 7 Næstformand & Joller Jens Kristian Pedersen Tlf.: Stolemagervej 12 Kasserer Ann-Birthe Rasmussen Tlf.: Ndr. Strandvej Sekretær/PR Benn Bak Tlf.: Syrenvej 40 Kølbåde Steen Guttknecht Tlf.: / Uranusvej 22 Saunte klubhus & udlejning Nis Kragelund Tlf.: Skovvænget 16C Hornbæk Bådeklub Tlf.: Havnevej 30 Nyt fra formanden På første bestyrelsesmøde konstitueredes Jens Kristian Pedersen som næstformand, Ben Bak blev klubbens mand i havnefestkomiteen og Ole K. Andersen blev udpeget til klubbens repræsentant i Fonden Hornbæk Havns bestyrelse. Det blev besluttet, at udlejningsperioden af klubhuset udvides lidt og nu går fra 1/10 og indtil standerhejsningen, såfremt dette ikke kolliderer med andre klubarrangementer. Kontingentopkrævningerne er nu udsendt. Jeg skal her gøre opmærksom på, at betalingsfristen ikke er den påtrykte, men 15. marts i.h.t. vore vedtægter. Betaling kan ske via girokortet eller via netbank, hvor det dog kræver, at man klart identificerer sig, så vi kan konstatere, hvem det er som har betalt. En tredje mulighed, som Nis foretrækker, er at betale kontingent i klubbaren. Så mener han omsætningen her stiger lidt. Foreløbig klubkalender for 2005: Fredag den 25/2: Fra Gibraltar til Efesos. Tirsdag den 15/3: Organisationsplanmøde for medlemmer på plan Lørdag den 30/4: Standerhejsning. Lørdag den 4/6: Kølbådsafdelingens snapsesejlads. Lørdag den 13/8: Krebsekalas. Fre/lørdag 26-27/8: DM i Molich 10 meter. 17.,18. og 24/9: Klubmesterskab kølbåde. Lørdag den 29/10: Standerstrygning og afriggerfest. Fredag den 25/11: Generalforsamling. Lørdag den 3/12: Julefrokost. Husk klubaften fredag den 25. februar kl Ove V. Hansen, tidligere formand for Roskilde sejlklub, har de sidste 4 år levet 8 måneder om året udenfor Danmark i sin Finnsailer 34. Han er nu hjemme og blev anbefalet af Dansk Sejlunion til at give os en rigtig sejleraften om sine oplevelser på turen fra Gibraltar til Efesos i Tyrkiet langs stranden. Ove V. Hansen er en meget erfaren foredragsholder, der er meget efterspurgt af sejlklubberne. Oves visuelle indlæg er baseret på flotte slides med engageret tale. Vi har besluttet, at der ikke opkræves deltagelsesgebyr. For dem, som ønsker det, vil der være lidt godt middelhavsspise for et mindre beløb. Vi håber på stort fremmøde. William Leedgaard 6 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

7 Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej Kvistgård Hornbæk Idrætsforening Februar

8 Fodbold Postadresse Hornbæk IF fodbold Postbox 48 Formand Kaj Flyger Ndr. Strandvej 285 B 3140 Ålsgårde Tlf.: / / Kasserer Henrik Olsen Drejervej 17, Tlf.: Styregruppe, ungdom Ivan S. Jensen (Formand) Smedevænget 8, Saunte, Tlf: / Henrik Olsen (Administrator) Drejervej 17, Tlf.: Carsten Nielsen (Sportschef) Støberens Vænge 8, Tlf.: / Jørgen Olsen (Sportschef) Bødkervej 2, Tlf.: Tlf. arb.: Generalforsamling og træningsstart Lørdag 29. januar (efter disse linier blev trykt) afviklede fodboldafdelingen den ordinære generalforsamling i klubhuset. Efterfølgende indledte seniorspillerne for alvor den udendørs træning, under ledelse af John Larsen, Kim Porsgaard og Steen Jørgensen. Der trænes på tirsdage og torsdage og spilles en række træningskampe frem mod sæsonstarten lørdag 9. april. Turneringsplanen for den kommende sæson i serie 2 og serie 4 kan fra mandag 24. januar ses via vores hjemmeside Her finder du også nyt fra både generalforsamlingen og træningsstarten. Tillykke med de 70 år til Inge Pedersen En af fodboldafdelingens hjælpere igennem mange år, Inge Pedersen, fyldte 70 år i starten af december. Inge vasker fast førsteholdets spilletøj og er en af de mange trofaste hjælpere, som ikke kan undværes. Inge be r os viderebringe en tak for det gavekort, som hun fik i anledning af den runde dag. Kontingent 2005 Fodboldafdelingens kontingent for 2005 er følgende: 2 x 400 kr. for ungdom (årgang 87 og yngre). 2 x 750 kr. for senior (årgang 86 og ældre). Medlemmer på 40 år og ældre betaler 2 x 375 kr. (halvt seniorkontingent). Fodboldskole i uge 25 Fodboldafdelingen er også i den kommende sommer vært for en af DBU s fodboldskoler. Denne sommer er skolen placeret i uge 25, fra mandag 20. fredag 24. juni. Jørgen Olsen er igen leder for skolen men mangler en assistent, der har lyst til at bruge det meste af en uge i fodboldens tegn. Hør mere hos Jørgen Olsen på tlf Bemærk at billetsalget starter tirsdag 8. marts via Billetnet. Det forventes at skolen er udsolgt i løbet af få minutter, så det gælder om at være på stikkerne. Læs mere om DBU s fodboldskole på Stor succes for den første indefodboldturnering Fodboldafdelingen afholdte i weekenden januar Hornbæk Cup for første gang. Arrangørerne af indendørsstævnet kunne notere en kæmpe succes og fik megen ros fra de deltagende klubber. Langt de fleste af de 67 deltagende hold var fra lokalområdet. Vapnagård, Helsingør IF, Tikøb, Snekkersten, Hellebæk, Gilleleje, Fredensborg, Humlebæk og mange andre klubber var med til at gøre de tre dage til en fodboldfest af dimensioner. Arrangørerne havde bestræbt sig på at gøre stævnet til andet end bare flot fodbold, så der var gjort en masse ud af andre aktiviteter. Der blev serveret frisk mad i den grønne linie, der var tombola og High Tea (en kagekonkurrence), mange forældre havde med stor kreativitet medbragt hjemmebagte kager, som blev vurderet og præmieret. På det sportslige plan var der selvfølgelig medaljer til de bedste hold, ligesom hver rækkes bedste spiller blev kåret og præmieret. Årgang 91 blev vundet af Vapnagård foran Hellebæk, i årgang 92 var vinderne Hillerød GI foran Vapnagård, mens Hellebæk tog sig af både første- og andenplads i årgang 93. På samme måde besatte Hillerød GI både første- og andenplads i årgang 94, i årgang 95 vandt Humlebæk foran Hornbæk, mens 8 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

9 Hellebæk vandt årgang 96 foran Espergærde. I årgang 97 var Hillerød GI bedst foran Espergærde, mens værterne fra Hornbæk tog sig af pigerækken i årgang 91 foran Hundested. Hele stævnet blev kommenteret fra dommerbordet, således at de mange målscorere blev nævnt, og smilene blev dermed endnu bredere, når der blev scoret. Hornbæk blev ligesom resten af landet ramt af den orkanagtige storm lørdag aften, hvilket betød at de ca. 60 drenge i årgang 93 og deres forældre måtte blive i Hornbæk hallen, og spille en lille ekstra turnering, indtil Helsingør Politi gav klarmelding om at alle forsigtigt, og med et par timers forsinkelse, kunne begynde hjemturen. Så også på den led blev Hornbæk Cup et stævne, lidt ud over det sædvanlige. Arrangørerne er taknemmelige for den store opbakning, de fik i forbindelse med stævnet. RFS Danmark og Shell i Hornbæk var hovedsponsorer, og Fodboldens Venner var på samme måde en vigtig støtte og bidragsyder. De handlende støttede solidt med gevinster til tombolaen, og endelig nød man på vanlig vis godt af den store indsats fra forældre og ledere. Alt i alt kan man således se tilbage på en vellykket weekend, som efter alt at dømme også udløser et pænt overskud til fodboldungdommen i klubben. På vores hjemmeside kan ses en række billeder fra weekenden. Piger Bjørn Hoffmann Hornebyvej 7, Tlf.: / Seniorformand Thomas Lynge Sauntevej 55 B, Tlf.: / Sponsorer Ivan S. Jensen Smedevænget 8, Saunte, Tlf.: / Diverse Betina Porsgaard Søvænget 29, Tlf.: / / Sekretær Peter Clausen Saturnvej 24, Tlf.: / / ØLPAUSE..! JAN BORG VVS INSTALLATØR Service Fjernvarme Naturgas Badeværelser williams as Firma Privat Fax Hornbæk Installationsforretning A/S Ahrendt-Jensen & Søn Alt i elektriske anlæg Hvidevareservice EDB-installationer TV og antenner Havnevej 6, Tlf.: Telefax Hornbæk Idrætsforening Februar

10 Fodboldens venner Formand Stig Petersen Drejervej 15 Tlf. arb.: Mobil: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fodboldens Venner den 13.marts 2005 kl Kasserer Gitte Pedersen Hornebyvej 40 Tlf.: Mobil: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. John Sørensen Toftemosevej 7 a Tlf.: Arb.: Brian Joe Johnston Ndr.Strandvej 343, 1 Tlf.: Arb.: post.tele.dk Hans Strand Jupitervej 73 Tlf.: Birthe Larsen Skovvænget 13 Tlf.: Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag.(indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.) 6. Valg af: Formand: Stig Petersen (modtager ikke genvalg) Sekretær: Annette Flyger (modtager genvalg) Best. medlem: John Sørensen (modtager genvalg) Best. medlem: Hans Srand (modtager genvalg) Best. medlem: Brian Joe Johnston (modtager genvalg) Best. medlem: Ib Nicolajsen (modtager genvalg) Best. medlem: Birthe Larsen (modtager genvalg) Kasserer Gitte Pedersen er ikke på valg. 7. Eventuelt. P. b. v. Stig Petersen Ib Nicolajsen Jupitervej 71 Tlf.: Annette Flyger Ndr.: Strandvej 285 b Tlf.: Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

11 Tilbud på Bilvask! Vaskekort værdi 1.000,- Rabat 40% Nu kun 600,- Tilbuddet gælder hele maj måned Shell Hornbæk Ndr. Strandvej 359 Tlf Dansk/fransk a la carte Selskaber op til 50 personer Mad ud af huset Bordbestilling Havnevej 19 DK-BENZIN OG NÆRKØB BENZIN DIESEL FYRINGSOLIE Altid lave priser på dagligvare f.eks g. DK Kaffe 100,- kr. Udlejning af DVD OG VIDEO bagerbrød franske hotdog mælk petroleum i dunke frimærker taletidskort buskl.kort fersk kød trailer udlejning KOLDE ØL OG VAND flaskegas super 95 m. bly NODRE STRANDVEJ Åbningstider: L/S Hornbæk Idrætsforening Februar

12 4FForeningen for forhenværende formænd Næstformand Ellen Jørgensen Tlf: Skovvej 2 Kasserer Michael Kørner Tlf: Løvvænget 18 B Sekretær Thomas Jørgensen Tlf: Holmegårdsvej 21 Best. Medlem Lone Bruun Tlf: Holmegårdsvej 18 Best. Medlem Henning Andersen Tlf: Hornebyvej 59 4F De gamle travere på banen Travbanen 17. september 2004 Indledningen bliver desværre noget mangelfuld, da deres udsendte desværre kom for sent til det aftalte mødested. Årsagen skal søges i fællestransport med ordensmagten (HONK), som jo naturligvis ikke overskrider fartgrænserne. Nå, men Thomas ventede pænt på os ved indgangen på Ordrupvej og efter lidt søgen i staldområdet, fandt vi det øvrige selskab igang med en forelæsning om travsportens mysterier. Rundvisning og forelæsning blev foretaget af travkusk Lars, som fortalte meget detaljeret om hestene, deres udstyr og sulkyen(den kusken sidder på). Lars Kusk kom endog ind på dopingproblematikken og spil fra staldene, men travsporten er naturligvis helt clean. Efter staldene gik selskabet tværs over travbanen og iagttog 12 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

13 hestene varme op, det er dog utrolig en fart de kan skyde, for derefter at indtage restaurant Pegasus, hvor den kolde buffet stod klar. I arrangementets pris var indkluderet 20 kr. som gav ret til spil i et løb,men man kunne selvfølgelig skyde noget ekstra til, hvilket øjensynlig mange valgte at gøre, da spillelysten var stor. Der sker de særeste ting med mennesker når det drejer sig om penge. Mange vil slet ikke oplyse hvor meget der spilles for, endsige hvor meget udbyttet eller mere præcist tabet er blevet. Spillet omgives med stort hemmelighedskræmmeri, men deres udsendte med ledsager formøblede 200 kr på hestene. Efter 10 spændende løb, mange kloge kommentarer og en dejlig buffet var det igen tid til at begive sig hjemad mod det nordsjællandske. Undertegnede takker bestyrelsen for endnu et godt arrangement (synd at næstformanden blev sygdomsramt). Peter Storminger Aktivitetskalender forår marts: Generalforsamling kl i det nye Klubhus. 15. april: Bowling nærmere herom senere. 22. maj: Golf på Havreholm, vi mødes i Hornbæk Golfklub, kl juni: Store legedag/skovtur. Vi mødes Holmegårdsvej 21, kl Indtryk af en juleafslutning Den dato deltog vi i vort første 4F arrangement, årets julefrokost. Vi ankom til lærerværelset på Hornbæk skole, som var pyntet op i dagens anledning. Det var en hyggelig forsamling, hvor vi kendte alle fremmødte. Efter en kort velkomst indtog vi en veltillavet julebuffet, sild, steg, andebryster m.m. der manglede intet. Hertil en dejlig vin, går vi ud fra. Indkøberen heraf var nemlig Nuller og da han ikke selv drikker vin, var valget foretaget ud fra farvekombinationen Hornbæk Idrætsforening Februar

14 4FForeningen for forhenværende formænd på vinens mærkat. Ingen klager indløb, men vi holdt os til øl for at være på den sikre side. Efter en dejlig julebuffet blev der spillet bingo. Dette forløb næsten uden uro, dog havde Christina lidt problemer med at holde tempoet, idet mange at de opråbte numre fik hende til at tænke på bestemte årstal og hændelser. Ganske underholdende, men hvis alle havde fået samme associationer havde vi måtte forlænge spillet med flere dage tror jeg. Efter bingoet, skulle der dystes om bedste viden om forgangne år i 4F. Påfaldende kort hukommelse for mange af deltagernes vedkomne, men det lykkedes dog at kåre en vinder. Alt i alt en meget hyggelig aften og vi ser frem til kommende arrangementer. Hilsen Jette & Christian 14 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

15 Flügger farver støtter sporten Malermester Flemming Larsen Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf Åben , fredag 9-18, lørdag 9-13 Ndr. Strandvej 343,. Tlf Åben , fredag 9-18, lørdag R 03 hornbæk materialhandel ndr. strandvej 342a 3100 hornbæk tlf.: MATAS støtter idrætten i Hornbæk Træfældning Flishugning Hegnsopsætning (Folde, dyre & raftehegn) Nyplantning Brænde V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager Hornbækvej 708 Abellund Tlf Mobil: Hornbæk Idrætsforening Februar

16 Gedden Klubhus: Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Thomas Ratzlaff Tlf.: Mobil: Lindehøj Helsingør (Adm. & koordination ) Kasserer Flemming Nielsen Tlf.: Kagerupvej Hillerød (Økonomi) Best. medl. Erik Ibsen Tlf.: Ll. Ewaldsvej 3 (Klubhus) Best. medl. Bjørn Andersen Tlf.: Mobil: Søvænget 23 (Klubture) ÅBNINGSTIDER 2005 Hornbæk lystfiskerforening GEDDEN Klubhuset Per Bjørnsvej 20 Kl til Ugedag Dato/måned Aktiviteter Åbnevagt Ansvarlige Lukkevagt Torsdag 3. Februar Støbning af pirke / blink Jacob Peter L. Børge Mandag 7. Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Bjørn Torsdag 10. Februar Fluebinding Christoffer Christian Børge Mandag 14. Februar Videoaften Peter H. Erik Morten Torsdag 17. Februar Fluebinding Jacob Thomas B.A. Børge Mandag 21. Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Bjørn Torsdag 24. Februar Fluebinding Christoffer Christian Børge Mandag 28. Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Morten Torsdag 3. Marts Blink & spinner Henrik Thomas B. A. Børge Mandag 7. Marts Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Peter L. Torsdag 10. Marts Fluebinding Christoffer Christian Børge Mandag 14. Marts Videoaften Peter H. Erik Henrik Torsdag 17. Marts Støbning af pirke / blink Jacob Bjørn Børge Mandag 21. Marts Geddeaften.Basal strategi vedt.r. Peter H. Erik Thomas R. Onsdag 23. Marts Rengøring Alle velkomne Torsdag 24. Marts Skærtorsdag ( LUKKET ) Mandag 28. Marts 2.Påskedag ( LUKKET ) Torsdag 31. Marts Blink & spinner Peter L. Morten Børge Kontrollèr hvilke dage du har og husk at selv finde en afløser hvis du er forhindret en dag. Christian Skands / Peter Hansen Jacob Thorman / Børge Nilsson / Bjørn Andersen / Thomas BjørnAndersen Henning Blom Nielsen Erik Ibsen Thomas Ratzlaff / HenrikWillum Petersen Mic Ogilvie Bronee Morten Skands Christoffer Jørgensen / Best. medl. Michael Ogilvie-Bronee Tlf.: Per Bjørnsvej 20 kld. Best. medl. Børge Nilsson Tlf.: Karetmagervej 34 Best. medl. Henrik Willum Petersen Tlf.: Karetmagervej Sidste nyt fra Hornbæk Sø Jeg har været på søen et par gange i midten af januar med henholdsvis Nicolai Hansen og Christoffer. Fiskeriet har været ret hektisk, da vi i alt har fået 16 gedder i båden på de korte formiddagsture. Snitvægten har ikke været mere end et par kg, men action var der nok af. Fiskene står over det hele, så der er gode chancer ved søen. 16 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

17 Jeg mødte også Peter Hansen den ene dag, som forsøgte sig 1 2 time med spindestangen. Det blev til 3 hug og 1 fisk på land på ca. 3 kg, så fiskeriet fra land er også fint. Snyd ikke dig selv for en god oplevelse ved søen, selvom det er lidt køligt. Det eneste du fanger hjemme i sofaen er hæmorider. Knæk og bræk. Formanden Torsdag den 24. Februar kommer Rasmus Hansen til GEDDEN og holder foredrag. Rasmus Hansen er udover at være lystfisker også tegner/illustrator, skribent og fotograf. Han har bla. skrevet for Fisk & Fri, skriver for Sportsfiskeren samt leverer tegninger og fotos til en række udenlandske fiskemagasiner. Foredraget vil være lidt anderledes end vi har prøvet før. Der vil ikke blive vist lysbilleder, men videoen kører mens Rasmus fortæller om bla. Laksefiskeri, Kolahalvøen 2003, Lapland 2003, Laplandsgedder 2004 og Svenskekysten Det meste med fluestang. Selvom du ikke er fluefisker er jeg sikker på at det er værd at komme alligevel. Gratis entre. Evt. Spørgsmål til arrangementet til Christian Hornbæk Idrætsforening Februar

18 Viden er god medicin spørg på apoteket Sauntevej Mad ud af huset / Seher s just the best! Kim Lykkegaard Bygningskonstruktør Rådgivning Renovering Om- og tilbygninger Byggestyring Døre og vinduer Holmegårdsvej 3 Tlf / DYHL ELECTRIC Lys Kraft EDB Nybygning/ombygning Engholmvej 3 Tlf.: Fax HORNBÆK KØRESKOLE Små hold DVD undervisningsudstyr Kirsten Stilling Lodsensvej 5 Medlem af DKU

19 NYTHornbæk Kirke & Sogn FRA Kirkesiderne vil fremover udkomme hver anden gang. Gem derfor midtersiderne, hvor gudstjenestetiderne og andre praktiske oplysninger står. Gudstjenester 13. Februar. 1. s. i fasten. Kl. 10. Kristian Hein 20. Februar. 2. s. i fasten. Kl. 10. Kristian Hein 27. Februar. 3. s. i fasten. Kl. 10. Bodil Olesen 6. Marts. Midfaste. Kl. 10. Bodil Olesen 13. Marts. Mariæ Bebudelsesdag. Kl. 10. Bodil Olesen 20. Marts. Palmesøndag. Kl. 10. Kristian Hein 24. Marts. Skærtorsdag. Kl. 10. Bodil Olesen 25. Marts. Langfredag. Kl Bodil Olesen. Liturgisk gudstjeneste 27. Marts. Påskedag. Kl. 10. Kristian Hein 28. Marts. 2. Påskedag. Kl. 10. Bodil Olesen 3. April. 1. s. e. Påske. Kl. 10. Bodil Olesen 7. April. Kl.17. Spaghettigudstjeneste. Bodil Olesen 10. April. 2. s. e.påske. Kl. 10. Bodil Olesen Bøgehøjgård Der er gudstjeneste med altergang i pejsestuen på Bøgehøjgård torsdagene den 7. april og den 12. maj kl Bibeltime i pejsestuen torsdagene den 17. marts og den 21. april kl. 14 ved Bodil Olesen. Spaghettigudstjeneste Fredag den 7. april er der spaghettigudstjeneste i Hornbæk kirke kl. 17. Gudstjenesten er tilrettelagt så mindre børn kan være med. Efter gudstjenesten, som ventes at vare en halv times tid,går børn og forældre i sognehuset, hvor der serveres spaghetti og kødsovs til alle. Arrangementet slutter kl. ca (så man kan nå hjem og se Disneyshow kl. 19!). Nyt fra Menighedsrådet Det ny menighedsråd havde konstituerende møde den 23. november 2004 i Sognehuset. Udvalgsposterne blev fordelt, og der var stor opbakning omkring formanden Jytte Berthelsens forslag. Næste møde bliver afholdt onsdag den 26. januar 2005 og vi glæder os til at gå igang med arbejdet i det nyvalgte Menighedsråd. Det kan vi berette om i næste nummer af kirkebladet. Herudover afholdes der møder: Torsdag den 24. februar 2005 kl Mandag den 21. marts 2005 kl Tirsdag den 26. april 2005 kl Alle dage i sognehuset Fredagstræfs forårsudflugt Fredag den 15. april går til Jørlunde kirke, der er nyrestaureret. Sognepræsten fortæller om kalkmalerierne og organisten vil spille et stykke på orglet. Derefter drikkes der kaffe/the på et hyggeligt sted i nærheden. Afgang med lejet bus fra p-pladsen ved sognehuset kl. 13. Pris for udflugt og traktement kr. 35,-, som betales til Ruth Svensson inden afgang. Tilmelding til Ruth Svensson, tlf.: senest 18. marts. Programmet for Fredagstræf s forårssæson findes i sidste nummer af kirkebladet. Statistik Her er en lille oversigt over kirkelige handlinger i Hornbæk sogn i løbet af 2004: Gudstjenester i kirken: Gudstjenester på Bøgehøjgård: Fødte: Døbte i Hornbæk kirke: Fremstillinger: Navngivelser uden dåb: Vielser: Kirkelige velsignelser af borgerligt indgået ægteskab: Døde: Døde bosat andetsteds, men begravet fra kirken: Begravet/bisat fra Hornbæk kirke: Begravet/bisat andeteds: Bisat uden gejstlig medvirken: Konfirmerede: Juniorkonfirmander: hold Hornbæk Idrætsforening Februar

20 Fri os fra det onde! Af sognepræst Kristian Hein Sådan lyder det i vores mest kendte bøn Fadervor, som bliver udlagt i en række artikler her i Hornbæk Sogneblad. Netop denne bøn om, at måtte blive fri for det onde får en særlig aktualitet for os, når der sker voldsomme og forfærdelige begivenheder i vores liv og verden. Begivenheder, hvor død, ulykke og ja, det vi opfatter som ondskab rammer os. Som for eksempel den store flodbølgekatastrofe i Sydøstasien. Hvor var Gud henne i alt det? Spørger vi os selv. Hvad siger kristendommen om det? Og hvad siger andre religioner om det? Dette spørgsmål forsøger repræsentanter fra de fem store verdensreligioner kristendom, islam, hinduisme, buddhisme og jødedom at besvare i den følgende artikel, der er redigeret fra en artikel i Kristeligt Dagblad i begyndelsen af januar Hvad var Guds rolle i den store flodbølgekatastrofe i Sydøstasien? Kristendommens svar iflg. professor i dogmatik Niels Henrik Gregersen fra Københavns Universitet. Gud har to sider. Der er dels Gud som skaber af hele universet og dermed af både godt og ondt. Og der er dels Gud som frelser, fuldender og trøster, siger han. Man kan ikke iflg. kristendommen i modsætning til eksempelvis islam sige, at Gud har haft en speciel mening med det, der skete 2. juledag i Sydøstasien. Gud har skabt en verden, som er i bevægelse. Helt overordnet set, så eksisterede for eksempel Island ikke, hvis ikke der fandtes jordskælv. Naturen er et stort system i bevægelse, og det står Gud bag.vi må både eksistentielt og teologisk anerkende det vilkår, at Gud har skabt en verden i bevægelse. Alting har en pris og også en tragisk pris.vi er ikke placeret i et perfekt paradis og skal ikke forvente at verden er harmonisk. Man kan ikke have en verden, der udvikler sig, uden at have en verden, der er i bevægelse. Man kan ikke skabe en verden med frihed, uden at der sker sådan noget, som vi har været vidner til. Men til gengæld må vi have lov at råbe til himlen. Problemet er nemlig, at i forhold til den lidende, er det utilstedeligt at henvise til det overordnede svar. Ud fra troen på Guds inkarnation i Kristus og Guds tilstedeværerelse på korset er der ikke et eneste menneske, som bevæger sig ind i lidelse, uden at Gud er der, har været og fortsat er der. Gud deler hele menneskelighedens betingelser. Endelig er der jo også Helligånden, som er helt nødvendig i det kristne svar til den lidende. Helligånden står for Guds kraft til at skabe nyt. Både på jorden ikke mindst igennem vi menneskers og andre skabningers medfølelse og aktivitet og i det evige liv. For i sidste ende kan kun Gud selv genrejse ofrene, siger Niels Henrik Gregersen. Islams svar iflg. imam Abdul Wahid Petersen. Den dræbende flodbølge var bestemt ikke nogen tilfældighed. I islam har vi en uigendrivelig tro på, at der intet som helst finder sted, med mindre Gud tillader det. Gud var tilstede og lod katastrofen ske. Vi tror, at ethvert menneskes livstid er udmålt, inden det bliver født. Alle sekunder er talt og øremærket, og både tid og sted for vores dødsfald er bestemt fra allerførste færd. Livslyset for de mennesker, der er omkommet ved katastrofen, var brændt ud. De havde ikke fået mere tid bevilget. Det kan godt være, at man synes, at det er en hård skæbne og en barsk besked at give til katastroferamte mennesker, men det ændrer ikke på virkeligheden. Sådan er det bare. Om Gud vælger at tage folk fra Jorden som 70-årige eller som fem-årige, eller om han vælger at tage folk én ad gangen eller sende dem afsted i store flokke,ændrer ikke på den opfattelse,at det er Gud, der giver livet og det er også ham, som standser det igen. Alligevel er der trøst at hente, for de muslimer, der for eksempel har mistet deres børn ved katastrofen. I islam har børn direkte adgang til paradis, hvortil de bliver sendt med det samme og uden mellemregning for at befinde sig i umiddelbar nærhed af profeten Abraham. Sådan må man søge trøst hos Gud og så at sige læne sig ind i Gud, siger han. Jødedommens svar iflg. overrabbiner Bent Lexner. Jødedommens svar i denne situation er, at der ikke er noget svar. Vi kan stille alle de spørgsmål, vi vil, men der er ikke noget teologisk svar på dem. Gud har skabt verden og indimellem trækker han sig tilbage som verdens skaber. Og så sker tingene. 20 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 8 oktober 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer April 2003, 28. årgang Nr. 3 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Løvvænget 16, E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand H.H.

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Maj 2002, 27. årgang 1 Nr. 4 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk HOVEDAFDELINGEN

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Marts 2001, 26. årgang 1 Nr. 2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Oktober 2001, 26. årgang 1 Nr. 8 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HORNBÆK IDRÆTSFORENING ØNSKER ALLE ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR HIF Hovedbestyrelse

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36 Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 december 2009 34. årgang. N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 december 2009 34. årgang. N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 december 2009 34. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16,

Læs mere

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD HORNBÆK CUP 2014 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer November 1999 Nr. 8 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik V. Andersen...

Læs mere

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Løvvænget 16, Tlf.:

Læs mere

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS 2013 -GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Magic Torsdag på Kulsviergården Lykkesholm Sønder Strødam

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere