Hornbæk Idrætsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 Februar årgang

2 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: Løvvænget 16, Næstformand H.H. Schmidt, tlf.: Hattemagervej 1, hatten HORNBÆK HJÆLPEN til fordel for børn i Asien 2005 Kasserer Jørn Lien, tlf.: Sauntevej 111, Sekretær Lars Fisker, tlf.: V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk Suppleant Anne Marie Jørgensen Tlf.: Kleinsmedevej 6, samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen Tlf.: fax: kontortid: hverdage kl Carl Bødker Nielsens Vej Gamle klubhus Tlf.: Halinspektør Stig Petersen, mobil Drejervej 15, Hjemmeside: Redaktør: Peter Poulsen (ansvarsh.) Tlf.: Redaktion: Harry Duus, Hafnia Grafisk Tlf.: Paw Bak, Hafnia Grafisk Tlf.: Annoncer: H.H. Schmidt, tlf.: Layout og tryk: Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund Forsidefoto af: Peter Poulsen Oplag: Stof til næste nummer senest onsdag den 23. feb. HIF-Informerer 2005 Deadlines: Marts nr. Deadline onsdag den 23. februar April nr. Deadline onsdag den 30. marts Maj nr. Deadline onsdag den 27. april Indlæg sendes til: Post: Hafnia Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund 2 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

3 Hornbæk Hjælpen 2005 På baggrund af den frygtelige naturkatastrofe i Asien tog Katja og Lars Fich i begyndelse af det nye år initiativ til at sammensætte en arbejdsgruppe bestående af en række personer fra Hornbæk, som skulle arrangere et velgørenhedsarrangement i Hornbæk Hallen fredag den 21. januar, herefter kaldet Hornbæk Hjælpen Arrangementet som udelukkende blev stablet på benene med frivillig arbejdskraft, kunstnere og leverandører som vederlagsfrit stillede sig til rådighed blev en stor succes med 350 tilskuere og med et overskud på omkring kr. som ubeskåret skal gå til én eller flere hjælpeorganisationer, som koncentrerer sin indsats om at hjælpe børnene de mindste og svageste ofre for flodbølgen i Asien. Jeg vil gerne på vegne af Hornbæk Hjælpen 2005 sige tusind tak til alle det være sig kunstnere, leverandører, de mange frivillige hjælpere og andre der gjorde en kæmpe indsats for, at dette arrangement kunne lade sig gennemføre. Ikke mindst tak til Katja og Lars Fich for det gode initiativ og det gode samarbejde omkring Hornbæk Hjælpen Dette viser med al tydelighed, at vi kan, når vi vil noget i Hornbæk Endnu engang tak til alle. Hornbæk Idrætsforening Februar

4 Hovedafdelingen Juletræsfesten igen en succes Hornbæk idrætsforenings juletræsfest lørdag den 4. december 2004 blev igen en stor succes med 170 børn og 140 voksne. Julemanden kom og legede og dansede om juletræet med børnene. Endvidere var der rigtig god børneunderholdning med Arne Anton, og Broens spillemænd hyggede med god julemusik. Tak til alle der deltog og ikke mindst tak til alle, der var med til at hjælpe, så denne eftermiddag blev en succes for både børn og voksne. En særlig tak til Wiibroe og Super Brugsen i Hornbæk, som sponsorerede en del af arrangementet. Også tak til Matas i Hornbæk, som sammen med Super Brugsen solgte billetter til arrangementet. Samme dag om aftenen deltog 285 personer i gymnastik-, håndbold og fodboldafdelingens julefest med en fantastisk julebuffét fra Café 4 og Café Hansen og underholdning med Johnny Reimar og dans til musik af Sunshine Boys. Ingen nævnt ingen glemt, men en stor tak til alle, der var med til at arrangere denne fest og hjalp til før, under og efter festen. Hornbæk Idrætsforening for fair play og god sportsånd Hornbæk Idrætsforening har på sit hovedbestyrelsesmøde den 2. december 2004, efter et forslag fra næstformand Hans Henrik Schmidt, besluttet at søge om økonomiske midler til at gennemføre et projekt, der har til formål at præsentere Hornbæk Idrætsforening og Hornbæk Idrætsanlæg som et område, der i særlig grad fokuserer på fair play og god sportsånd, hvor man klart tager afstand for mobning, usportslig optræden, hooliganisme, hærværk, vold og trusler om vold. Vi er derfor nu ved at udarbejde en projektansøgning til Helsingør kommunes Børne- og Unge udvalg og Idrætsudvalg i forventning om, at man vil støtte dette projekt både moralsk og økonomisk. Såfremt vi får de nødvendige økonomiske midler, vil der blive nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra afdelingerne, som så skal arbejde med og gennemføre projektet i meget nær kontakt med alle afdelinger i Hornbæk Idrætsforening. Timefordelingsmøde Der afholdes timefordelingsmøde tirsdag den 22. februar 2005 kl i klubhuset samtlige afdelinger har fået en mødeindkaldelse tilsendt direkte pr. mail. Det er vigtigt, at de afdelinger, der ønsker træningstider i hallen eller på skolen, kommer til dette møde. Fest for idrætsledere i Helsingør Kommune Lørdag den 5. februar kl afholder Helsingør Kommunes Idrætsudvalg for 3. gang et festarrangement i Helsingør hallen, for frivillige ledere i kommunes idrætsforeninger. Jeg vil opfordre de inviterede afdelinger til at deltage i dette arrangement, hvor der bliver rig mulighed for at møde andre frivillige ledere fra kommunes mange idrætsforeninger. Værterfest Lørdag den 5. marts afholdes der værterfest for klubhusets mange frivillige værter. Vi håber, at så mange som muligt vil tage imod indbydelsen til dette arrangement. Indbydelserne er udsendt direkte til samtlige værter. Idræts- og Kulturpris Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på hovedgeneralforsamlingen søndag den 24. april, og kandidatforslag til denne pris skal være hovedafdelingen i hænde senest mandag den 11. april Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF. Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra både afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget tager den endelige beslutning. Peter Poulsen Hovedformand 4 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

5 Badminton Generalforsamling i Hornbæk Badminton fredag den 25. februar 2005 kl Dagsorden: 1. valg af Dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Indkommende forslag 5. Valg af a. Formand b. Sekretær c. Seniorspilleudvalgsformand d. Juniorspilleudvalgsformand e. Motionistspilleudvalgsformand 6. Valg af : a. Bestyrelsessuppleant b. Revisorer c. Revisorsuppleant 7. Valg af festudvalg mindst 2 medlemmer 8. Eventuelt Afslutningsfest i Hornbæk Badminton fredag den 25. februar 2005 kl Så er det igen tid til god mad og hygge i klubhuset. Husk at krydse datoen af i kalenderen, og tilmeld jer på opslag i hallen. Vi ses! Bestyrelsen: Formand Niels Fritzbøger Tlf.: Rødtjørnevej 8, Næstformand Kjeld Hansen Tlf.: Jupitervej 67, Sekretær Liselotte Kartman Mobil: Holmevænget 2C Kasserer Karin Mathiesen Tlf.: Havreholmvej, Banefordeler Margit Fritzbøger Tlf.: / Holmevænget 13A Suppleant Spilleudvalg: Motionistformand Hans Jørgen Beck Tlf.: Ole Piis Vej 4, Seniorformand Niels Fritzbøger Tlf.: Rødtjørnevej 8, Juniorformand Christine Bogattke Mobil: Mads Holmsvej 42B 3000 Helsingør Turneringsudvalg Jette Beck Tlf.: Ole Piisvej 4, Hornbæk Idrætsforening Februar

6 Hornbæk bådeklub Formand William Leedgaard Tlf.: Skovvænget 7 Næstformand & Joller Jens Kristian Pedersen Tlf.: Stolemagervej 12 Kasserer Ann-Birthe Rasmussen Tlf.: Ndr. Strandvej Sekretær/PR Benn Bak Tlf.: Syrenvej 40 Kølbåde Steen Guttknecht Tlf.: / Uranusvej 22 Saunte klubhus & udlejning Nis Kragelund Tlf.: Skovvænget 16C Hornbæk Bådeklub Tlf.: Havnevej 30 Nyt fra formanden På første bestyrelsesmøde konstitueredes Jens Kristian Pedersen som næstformand, Ben Bak blev klubbens mand i havnefestkomiteen og Ole K. Andersen blev udpeget til klubbens repræsentant i Fonden Hornbæk Havns bestyrelse. Det blev besluttet, at udlejningsperioden af klubhuset udvides lidt og nu går fra 1/10 og indtil standerhejsningen, såfremt dette ikke kolliderer med andre klubarrangementer. Kontingentopkrævningerne er nu udsendt. Jeg skal her gøre opmærksom på, at betalingsfristen ikke er den påtrykte, men 15. marts i.h.t. vore vedtægter. Betaling kan ske via girokortet eller via netbank, hvor det dog kræver, at man klart identificerer sig, så vi kan konstatere, hvem det er som har betalt. En tredje mulighed, som Nis foretrækker, er at betale kontingent i klubbaren. Så mener han omsætningen her stiger lidt. Foreløbig klubkalender for 2005: Fredag den 25/2: Fra Gibraltar til Efesos. Tirsdag den 15/3: Organisationsplanmøde for medlemmer på plan Lørdag den 30/4: Standerhejsning. Lørdag den 4/6: Kølbådsafdelingens snapsesejlads. Lørdag den 13/8: Krebsekalas. Fre/lørdag 26-27/8: DM i Molich 10 meter. 17.,18. og 24/9: Klubmesterskab kølbåde. Lørdag den 29/10: Standerstrygning og afriggerfest. Fredag den 25/11: Generalforsamling. Lørdag den 3/12: Julefrokost. Husk klubaften fredag den 25. februar kl Ove V. Hansen, tidligere formand for Roskilde sejlklub, har de sidste 4 år levet 8 måneder om året udenfor Danmark i sin Finnsailer 34. Han er nu hjemme og blev anbefalet af Dansk Sejlunion til at give os en rigtig sejleraften om sine oplevelser på turen fra Gibraltar til Efesos i Tyrkiet langs stranden. Ove V. Hansen er en meget erfaren foredragsholder, der er meget efterspurgt af sejlklubberne. Oves visuelle indlæg er baseret på flotte slides med engageret tale. Vi har besluttet, at der ikke opkræves deltagelsesgebyr. For dem, som ønsker det, vil der være lidt godt middelhavsspise for et mindre beløb. Vi håber på stort fremmøde. William Leedgaard 6 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

7 Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej Kvistgård Hornbæk Idrætsforening Februar

8 Fodbold Postadresse Hornbæk IF fodbold Postbox 48 Formand Kaj Flyger Ndr. Strandvej 285 B 3140 Ålsgårde Tlf.: / / Kasserer Henrik Olsen Drejervej 17, Tlf.: Styregruppe, ungdom Ivan S. Jensen (Formand) Smedevænget 8, Saunte, Tlf: / Henrik Olsen (Administrator) Drejervej 17, Tlf.: Carsten Nielsen (Sportschef) Støberens Vænge 8, Tlf.: / Jørgen Olsen (Sportschef) Bødkervej 2, Tlf.: Tlf. arb.: Generalforsamling og træningsstart Lørdag 29. januar (efter disse linier blev trykt) afviklede fodboldafdelingen den ordinære generalforsamling i klubhuset. Efterfølgende indledte seniorspillerne for alvor den udendørs træning, under ledelse af John Larsen, Kim Porsgaard og Steen Jørgensen. Der trænes på tirsdage og torsdage og spilles en række træningskampe frem mod sæsonstarten lørdag 9. april. Turneringsplanen for den kommende sæson i serie 2 og serie 4 kan fra mandag 24. januar ses via vores hjemmeside Her finder du også nyt fra både generalforsamlingen og træningsstarten. Tillykke med de 70 år til Inge Pedersen En af fodboldafdelingens hjælpere igennem mange år, Inge Pedersen, fyldte 70 år i starten af december. Inge vasker fast førsteholdets spilletøj og er en af de mange trofaste hjælpere, som ikke kan undværes. Inge be r os viderebringe en tak for det gavekort, som hun fik i anledning af den runde dag. Kontingent 2005 Fodboldafdelingens kontingent for 2005 er følgende: 2 x 400 kr. for ungdom (årgang 87 og yngre). 2 x 750 kr. for senior (årgang 86 og ældre). Medlemmer på 40 år og ældre betaler 2 x 375 kr. (halvt seniorkontingent). Fodboldskole i uge 25 Fodboldafdelingen er også i den kommende sommer vært for en af DBU s fodboldskoler. Denne sommer er skolen placeret i uge 25, fra mandag 20. fredag 24. juni. Jørgen Olsen er igen leder for skolen men mangler en assistent, der har lyst til at bruge det meste af en uge i fodboldens tegn. Hør mere hos Jørgen Olsen på tlf Bemærk at billetsalget starter tirsdag 8. marts via Billetnet. Det forventes at skolen er udsolgt i løbet af få minutter, så det gælder om at være på stikkerne. Læs mere om DBU s fodboldskole på Stor succes for den første indefodboldturnering Fodboldafdelingen afholdte i weekenden januar Hornbæk Cup for første gang. Arrangørerne af indendørsstævnet kunne notere en kæmpe succes og fik megen ros fra de deltagende klubber. Langt de fleste af de 67 deltagende hold var fra lokalområdet. Vapnagård, Helsingør IF, Tikøb, Snekkersten, Hellebæk, Gilleleje, Fredensborg, Humlebæk og mange andre klubber var med til at gøre de tre dage til en fodboldfest af dimensioner. Arrangørerne havde bestræbt sig på at gøre stævnet til andet end bare flot fodbold, så der var gjort en masse ud af andre aktiviteter. Der blev serveret frisk mad i den grønne linie, der var tombola og High Tea (en kagekonkurrence), mange forældre havde med stor kreativitet medbragt hjemmebagte kager, som blev vurderet og præmieret. På det sportslige plan var der selvfølgelig medaljer til de bedste hold, ligesom hver rækkes bedste spiller blev kåret og præmieret. Årgang 91 blev vundet af Vapnagård foran Hellebæk, i årgang 92 var vinderne Hillerød GI foran Vapnagård, mens Hellebæk tog sig af både første- og andenplads i årgang 93. På samme måde besatte Hillerød GI både første- og andenplads i årgang 94, i årgang 95 vandt Humlebæk foran Hornbæk, mens 8 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

9 Hellebæk vandt årgang 96 foran Espergærde. I årgang 97 var Hillerød GI bedst foran Espergærde, mens værterne fra Hornbæk tog sig af pigerækken i årgang 91 foran Hundested. Hele stævnet blev kommenteret fra dommerbordet, således at de mange målscorere blev nævnt, og smilene blev dermed endnu bredere, når der blev scoret. Hornbæk blev ligesom resten af landet ramt af den orkanagtige storm lørdag aften, hvilket betød at de ca. 60 drenge i årgang 93 og deres forældre måtte blive i Hornbæk hallen, og spille en lille ekstra turnering, indtil Helsingør Politi gav klarmelding om at alle forsigtigt, og med et par timers forsinkelse, kunne begynde hjemturen. Så også på den led blev Hornbæk Cup et stævne, lidt ud over det sædvanlige. Arrangørerne er taknemmelige for den store opbakning, de fik i forbindelse med stævnet. RFS Danmark og Shell i Hornbæk var hovedsponsorer, og Fodboldens Venner var på samme måde en vigtig støtte og bidragsyder. De handlende støttede solidt med gevinster til tombolaen, og endelig nød man på vanlig vis godt af den store indsats fra forældre og ledere. Alt i alt kan man således se tilbage på en vellykket weekend, som efter alt at dømme også udløser et pænt overskud til fodboldungdommen i klubben. På vores hjemmeside kan ses en række billeder fra weekenden. Piger Bjørn Hoffmann Hornebyvej 7, Tlf.: / Seniorformand Thomas Lynge Sauntevej 55 B, Tlf.: / Sponsorer Ivan S. Jensen Smedevænget 8, Saunte, Tlf.: / Diverse Betina Porsgaard Søvænget 29, Tlf.: / / Sekretær Peter Clausen Saturnvej 24, Tlf.: / / ØLPAUSE..! JAN BORG VVS INSTALLATØR Service Fjernvarme Naturgas Badeværelser williams as Firma Privat Fax Hornbæk Installationsforretning A/S Ahrendt-Jensen & Søn Alt i elektriske anlæg Hvidevareservice EDB-installationer TV og antenner Havnevej 6, Tlf.: Telefax Hornbæk Idrætsforening Februar

10 Fodboldens venner Formand Stig Petersen Drejervej 15 Tlf. arb.: Mobil: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fodboldens Venner den 13.marts 2005 kl Kasserer Gitte Pedersen Hornebyvej 40 Tlf.: Mobil: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. John Sørensen Toftemosevej 7 a Tlf.: Arb.: Brian Joe Johnston Ndr.Strandvej 343, 1 Tlf.: Arb.: post.tele.dk Hans Strand Jupitervej 73 Tlf.: Birthe Larsen Skovvænget 13 Tlf.: Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag.(indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.) 6. Valg af: Formand: Stig Petersen (modtager ikke genvalg) Sekretær: Annette Flyger (modtager genvalg) Best. medlem: John Sørensen (modtager genvalg) Best. medlem: Hans Srand (modtager genvalg) Best. medlem: Brian Joe Johnston (modtager genvalg) Best. medlem: Ib Nicolajsen (modtager genvalg) Best. medlem: Birthe Larsen (modtager genvalg) Kasserer Gitte Pedersen er ikke på valg. 7. Eventuelt. P. b. v. Stig Petersen Ib Nicolajsen Jupitervej 71 Tlf.: Annette Flyger Ndr.: Strandvej 285 b Tlf.: Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

11 Tilbud på Bilvask! Vaskekort værdi 1.000,- Rabat 40% Nu kun 600,- Tilbuddet gælder hele maj måned Shell Hornbæk Ndr. Strandvej 359 Tlf Dansk/fransk a la carte Selskaber op til 50 personer Mad ud af huset Bordbestilling Havnevej 19 DK-BENZIN OG NÆRKØB BENZIN DIESEL FYRINGSOLIE Altid lave priser på dagligvare f.eks g. DK Kaffe 100,- kr. Udlejning af DVD OG VIDEO bagerbrød franske hotdog mælk petroleum i dunke frimærker taletidskort buskl.kort fersk kød trailer udlejning KOLDE ØL OG VAND flaskegas super 95 m. bly NODRE STRANDVEJ Åbningstider: L/S Hornbæk Idrætsforening Februar

12 4FForeningen for forhenværende formænd Næstformand Ellen Jørgensen Tlf: Skovvej 2 Kasserer Michael Kørner Tlf: Løvvænget 18 B Sekretær Thomas Jørgensen Tlf: Holmegårdsvej 21 Best. Medlem Lone Bruun Tlf: Holmegårdsvej 18 Best. Medlem Henning Andersen Tlf: Hornebyvej 59 4F De gamle travere på banen Travbanen 17. september 2004 Indledningen bliver desværre noget mangelfuld, da deres udsendte desværre kom for sent til det aftalte mødested. Årsagen skal søges i fællestransport med ordensmagten (HONK), som jo naturligvis ikke overskrider fartgrænserne. Nå, men Thomas ventede pænt på os ved indgangen på Ordrupvej og efter lidt søgen i staldområdet, fandt vi det øvrige selskab igang med en forelæsning om travsportens mysterier. Rundvisning og forelæsning blev foretaget af travkusk Lars, som fortalte meget detaljeret om hestene, deres udstyr og sulkyen(den kusken sidder på). Lars Kusk kom endog ind på dopingproblematikken og spil fra staldene, men travsporten er naturligvis helt clean. Efter staldene gik selskabet tværs over travbanen og iagttog 12 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

13 hestene varme op, det er dog utrolig en fart de kan skyde, for derefter at indtage restaurant Pegasus, hvor den kolde buffet stod klar. I arrangementets pris var indkluderet 20 kr. som gav ret til spil i et løb,men man kunne selvfølgelig skyde noget ekstra til, hvilket øjensynlig mange valgte at gøre, da spillelysten var stor. Der sker de særeste ting med mennesker når det drejer sig om penge. Mange vil slet ikke oplyse hvor meget der spilles for, endsige hvor meget udbyttet eller mere præcist tabet er blevet. Spillet omgives med stort hemmelighedskræmmeri, men deres udsendte med ledsager formøblede 200 kr på hestene. Efter 10 spændende løb, mange kloge kommentarer og en dejlig buffet var det igen tid til at begive sig hjemad mod det nordsjællandske. Undertegnede takker bestyrelsen for endnu et godt arrangement (synd at næstformanden blev sygdomsramt). Peter Storminger Aktivitetskalender forår marts: Generalforsamling kl i det nye Klubhus. 15. april: Bowling nærmere herom senere. 22. maj: Golf på Havreholm, vi mødes i Hornbæk Golfklub, kl juni: Store legedag/skovtur. Vi mødes Holmegårdsvej 21, kl Indtryk af en juleafslutning Den dato deltog vi i vort første 4F arrangement, årets julefrokost. Vi ankom til lærerværelset på Hornbæk skole, som var pyntet op i dagens anledning. Det var en hyggelig forsamling, hvor vi kendte alle fremmødte. Efter en kort velkomst indtog vi en veltillavet julebuffet, sild, steg, andebryster m.m. der manglede intet. Hertil en dejlig vin, går vi ud fra. Indkøberen heraf var nemlig Nuller og da han ikke selv drikker vin, var valget foretaget ud fra farvekombinationen Hornbæk Idrætsforening Februar

14 4FForeningen for forhenværende formænd på vinens mærkat. Ingen klager indløb, men vi holdt os til øl for at være på den sikre side. Efter en dejlig julebuffet blev der spillet bingo. Dette forløb næsten uden uro, dog havde Christina lidt problemer med at holde tempoet, idet mange at de opråbte numre fik hende til at tænke på bestemte årstal og hændelser. Ganske underholdende, men hvis alle havde fået samme associationer havde vi måtte forlænge spillet med flere dage tror jeg. Efter bingoet, skulle der dystes om bedste viden om forgangne år i 4F. Påfaldende kort hukommelse for mange af deltagernes vedkomne, men det lykkedes dog at kåre en vinder. Alt i alt en meget hyggelig aften og vi ser frem til kommende arrangementer. Hilsen Jette & Christian 14 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

15 Flügger farver støtter sporten Malermester Flemming Larsen Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf Åben , fredag 9-18, lørdag 9-13 Ndr. Strandvej 343,. Tlf Åben , fredag 9-18, lørdag R 03 hornbæk materialhandel ndr. strandvej 342a 3100 hornbæk tlf.: MATAS støtter idrætten i Hornbæk Træfældning Flishugning Hegnsopsætning (Folde, dyre & raftehegn) Nyplantning Brænde V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager Hornbækvej 708 Abellund Tlf Mobil: Hornbæk Idrætsforening Februar

16 Gedden Klubhus: Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Thomas Ratzlaff Tlf.: Mobil: Lindehøj Helsingør (Adm. & koordination ) Kasserer Flemming Nielsen Tlf.: Kagerupvej Hillerød (Økonomi) Best. medl. Erik Ibsen Tlf.: Ll. Ewaldsvej 3 (Klubhus) Best. medl. Bjørn Andersen Tlf.: Mobil: Søvænget 23 (Klubture) ÅBNINGSTIDER 2005 Hornbæk lystfiskerforening GEDDEN Klubhuset Per Bjørnsvej 20 Kl til Ugedag Dato/måned Aktiviteter Åbnevagt Ansvarlige Lukkevagt Torsdag 3. Februar Støbning af pirke / blink Jacob Peter L. Børge Mandag 7. Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Bjørn Torsdag 10. Februar Fluebinding Christoffer Christian Børge Mandag 14. Februar Videoaften Peter H. Erik Morten Torsdag 17. Februar Fluebinding Jacob Thomas B.A. Børge Mandag 21. Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Bjørn Torsdag 24. Februar Fluebinding Christoffer Christian Børge Mandag 28. Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Morten Torsdag 3. Marts Blink & spinner Henrik Thomas B. A. Børge Mandag 7. Marts Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Peter L. Torsdag 10. Marts Fluebinding Christoffer Christian Børge Mandag 14. Marts Videoaften Peter H. Erik Henrik Torsdag 17. Marts Støbning af pirke / blink Jacob Bjørn Børge Mandag 21. Marts Geddeaften.Basal strategi vedt.r. Peter H. Erik Thomas R. Onsdag 23. Marts Rengøring Alle velkomne Torsdag 24. Marts Skærtorsdag ( LUKKET ) Mandag 28. Marts 2.Påskedag ( LUKKET ) Torsdag 31. Marts Blink & spinner Peter L. Morten Børge Kontrollèr hvilke dage du har og husk at selv finde en afløser hvis du er forhindret en dag. Christian Skands / Peter Hansen Jacob Thorman / Børge Nilsson / Bjørn Andersen / Thomas BjørnAndersen Henning Blom Nielsen Erik Ibsen Thomas Ratzlaff / HenrikWillum Petersen Mic Ogilvie Bronee Morten Skands Christoffer Jørgensen / Best. medl. Michael Ogilvie-Bronee Tlf.: Per Bjørnsvej 20 kld. Best. medl. Børge Nilsson Tlf.: Karetmagervej 34 Best. medl. Henrik Willum Petersen Tlf.: Karetmagervej Sidste nyt fra Hornbæk Sø Jeg har været på søen et par gange i midten af januar med henholdsvis Nicolai Hansen og Christoffer. Fiskeriet har været ret hektisk, da vi i alt har fået 16 gedder i båden på de korte formiddagsture. Snitvægten har ikke været mere end et par kg, men action var der nok af. Fiskene står over det hele, så der er gode chancer ved søen. 16 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

17 Jeg mødte også Peter Hansen den ene dag, som forsøgte sig 1 2 time med spindestangen. Det blev til 3 hug og 1 fisk på land på ca. 3 kg, så fiskeriet fra land er også fint. Snyd ikke dig selv for en god oplevelse ved søen, selvom det er lidt køligt. Det eneste du fanger hjemme i sofaen er hæmorider. Knæk og bræk. Formanden Torsdag den 24. Februar kommer Rasmus Hansen til GEDDEN og holder foredrag. Rasmus Hansen er udover at være lystfisker også tegner/illustrator, skribent og fotograf. Han har bla. skrevet for Fisk & Fri, skriver for Sportsfiskeren samt leverer tegninger og fotos til en række udenlandske fiskemagasiner. Foredraget vil være lidt anderledes end vi har prøvet før. Der vil ikke blive vist lysbilleder, men videoen kører mens Rasmus fortæller om bla. Laksefiskeri, Kolahalvøen 2003, Lapland 2003, Laplandsgedder 2004 og Svenskekysten Det meste med fluestang. Selvom du ikke er fluefisker er jeg sikker på at det er værd at komme alligevel. Gratis entre. Evt. Spørgsmål til arrangementet til Christian Hornbæk Idrætsforening Februar

18 Viden er god medicin spørg på apoteket Sauntevej Mad ud af huset / Seher s just the best! Kim Lykkegaard Bygningskonstruktør Rådgivning Renovering Om- og tilbygninger Byggestyring Døre og vinduer Holmegårdsvej 3 Tlf / DYHL ELECTRIC Lys Kraft EDB Nybygning/ombygning Engholmvej 3 Tlf.: Fax HORNBÆK KØRESKOLE Små hold DVD undervisningsudstyr Kirsten Stilling Lodsensvej 5 Medlem af DKU

19 NYTHornbæk Kirke & Sogn FRA Kirkesiderne vil fremover udkomme hver anden gang. Gem derfor midtersiderne, hvor gudstjenestetiderne og andre praktiske oplysninger står. Gudstjenester 13. Februar. 1. s. i fasten. Kl. 10. Kristian Hein 20. Februar. 2. s. i fasten. Kl. 10. Kristian Hein 27. Februar. 3. s. i fasten. Kl. 10. Bodil Olesen 6. Marts. Midfaste. Kl. 10. Bodil Olesen 13. Marts. Mariæ Bebudelsesdag. Kl. 10. Bodil Olesen 20. Marts. Palmesøndag. Kl. 10. Kristian Hein 24. Marts. Skærtorsdag. Kl. 10. Bodil Olesen 25. Marts. Langfredag. Kl Bodil Olesen. Liturgisk gudstjeneste 27. Marts. Påskedag. Kl. 10. Kristian Hein 28. Marts. 2. Påskedag. Kl. 10. Bodil Olesen 3. April. 1. s. e. Påske. Kl. 10. Bodil Olesen 7. April. Kl.17. Spaghettigudstjeneste. Bodil Olesen 10. April. 2. s. e.påske. Kl. 10. Bodil Olesen Bøgehøjgård Der er gudstjeneste med altergang i pejsestuen på Bøgehøjgård torsdagene den 7. april og den 12. maj kl Bibeltime i pejsestuen torsdagene den 17. marts og den 21. april kl. 14 ved Bodil Olesen. Spaghettigudstjeneste Fredag den 7. april er der spaghettigudstjeneste i Hornbæk kirke kl. 17. Gudstjenesten er tilrettelagt så mindre børn kan være med. Efter gudstjenesten, som ventes at vare en halv times tid,går børn og forældre i sognehuset, hvor der serveres spaghetti og kødsovs til alle. Arrangementet slutter kl. ca (så man kan nå hjem og se Disneyshow kl. 19!). Nyt fra Menighedsrådet Det ny menighedsråd havde konstituerende møde den 23. november 2004 i Sognehuset. Udvalgsposterne blev fordelt, og der var stor opbakning omkring formanden Jytte Berthelsens forslag. Næste møde bliver afholdt onsdag den 26. januar 2005 og vi glæder os til at gå igang med arbejdet i det nyvalgte Menighedsråd. Det kan vi berette om i næste nummer af kirkebladet. Herudover afholdes der møder: Torsdag den 24. februar 2005 kl Mandag den 21. marts 2005 kl Tirsdag den 26. april 2005 kl Alle dage i sognehuset Fredagstræfs forårsudflugt Fredag den 15. april går til Jørlunde kirke, der er nyrestaureret. Sognepræsten fortæller om kalkmalerierne og organisten vil spille et stykke på orglet. Derefter drikkes der kaffe/the på et hyggeligt sted i nærheden. Afgang med lejet bus fra p-pladsen ved sognehuset kl. 13. Pris for udflugt og traktement kr. 35,-, som betales til Ruth Svensson inden afgang. Tilmelding til Ruth Svensson, tlf.: senest 18. marts. Programmet for Fredagstræf s forårssæson findes i sidste nummer af kirkebladet. Statistik Her er en lille oversigt over kirkelige handlinger i Hornbæk sogn i løbet af 2004: Gudstjenester i kirken: Gudstjenester på Bøgehøjgård: Fødte: Døbte i Hornbæk kirke: Fremstillinger: Navngivelser uden dåb: Vielser: Kirkelige velsignelser af borgerligt indgået ægteskab: Døde: Døde bosat andetsteds, men begravet fra kirken: Begravet/bisat fra Hornbæk kirke: Begravet/bisat andeteds: Bisat uden gejstlig medvirken: Konfirmerede: Juniorkonfirmander: hold Hornbæk Idrætsforening Februar

20 Fri os fra det onde! Af sognepræst Kristian Hein Sådan lyder det i vores mest kendte bøn Fadervor, som bliver udlagt i en række artikler her i Hornbæk Sogneblad. Netop denne bøn om, at måtte blive fri for det onde får en særlig aktualitet for os, når der sker voldsomme og forfærdelige begivenheder i vores liv og verden. Begivenheder, hvor død, ulykke og ja, det vi opfatter som ondskab rammer os. Som for eksempel den store flodbølgekatastrofe i Sydøstasien. Hvor var Gud henne i alt det? Spørger vi os selv. Hvad siger kristendommen om det? Og hvad siger andre religioner om det? Dette spørgsmål forsøger repræsentanter fra de fem store verdensreligioner kristendom, islam, hinduisme, buddhisme og jødedom at besvare i den følgende artikel, der er redigeret fra en artikel i Kristeligt Dagblad i begyndelsen af januar Hvad var Guds rolle i den store flodbølgekatastrofe i Sydøstasien? Kristendommens svar iflg. professor i dogmatik Niels Henrik Gregersen fra Københavns Universitet. Gud har to sider. Der er dels Gud som skaber af hele universet og dermed af både godt og ondt. Og der er dels Gud som frelser, fuldender og trøster, siger han. Man kan ikke iflg. kristendommen i modsætning til eksempelvis islam sige, at Gud har haft en speciel mening med det, der skete 2. juledag i Sydøstasien. Gud har skabt en verden, som er i bevægelse. Helt overordnet set, så eksisterede for eksempel Island ikke, hvis ikke der fandtes jordskælv. Naturen er et stort system i bevægelse, og det står Gud bag.vi må både eksistentielt og teologisk anerkende det vilkår, at Gud har skabt en verden i bevægelse. Alting har en pris og også en tragisk pris.vi er ikke placeret i et perfekt paradis og skal ikke forvente at verden er harmonisk. Man kan ikke have en verden, der udvikler sig, uden at have en verden, der er i bevægelse. Man kan ikke skabe en verden med frihed, uden at der sker sådan noget, som vi har været vidner til. Men til gengæld må vi have lov at råbe til himlen. Problemet er nemlig, at i forhold til den lidende, er det utilstedeligt at henvise til det overordnede svar. Ud fra troen på Guds inkarnation i Kristus og Guds tilstedeværerelse på korset er der ikke et eneste menneske, som bevæger sig ind i lidelse, uden at Gud er der, har været og fortsat er der. Gud deler hele menneskelighedens betingelser. Endelig er der jo også Helligånden, som er helt nødvendig i det kristne svar til den lidende. Helligånden står for Guds kraft til at skabe nyt. Både på jorden ikke mindst igennem vi menneskers og andre skabningers medfølelse og aktivitet og i det evige liv. For i sidste ende kan kun Gud selv genrejse ofrene, siger Niels Henrik Gregersen. Islams svar iflg. imam Abdul Wahid Petersen. Den dræbende flodbølge var bestemt ikke nogen tilfældighed. I islam har vi en uigendrivelig tro på, at der intet som helst finder sted, med mindre Gud tillader det. Gud var tilstede og lod katastrofen ske. Vi tror, at ethvert menneskes livstid er udmålt, inden det bliver født. Alle sekunder er talt og øremærket, og både tid og sted for vores dødsfald er bestemt fra allerførste færd. Livslyset for de mennesker, der er omkommet ved katastrofen, var brændt ud. De havde ikke fået mere tid bevilget. Det kan godt være, at man synes, at det er en hård skæbne og en barsk besked at give til katastroferamte mennesker, men det ændrer ikke på virkeligheden. Sådan er det bare. Om Gud vælger at tage folk fra Jorden som 70-årige eller som fem-årige, eller om han vælger at tage folk én ad gangen eller sende dem afsted i store flokke,ændrer ikke på den opfattelse,at det er Gud, der giver livet og det er også ham, som standser det igen. Alligevel er der trøst at hente, for de muslimer, der for eksempel har mistet deres børn ved katastrofen. I islam har børn direkte adgang til paradis, hvortil de bliver sendt med det samme og uden mellemregning for at befinde sig i umiddelbar nærhed af profeten Abraham. Sådan må man søge trøst hos Gud og så at sige læne sig ind i Gud, siger han. Jødedommens svar iflg. overrabbiner Bent Lexner. Jødedommens svar i denne situation er, at der ikke er noget svar. Vi kan stille alle de spørgsmål, vi vil, men der er ikke noget teologisk svar på dem. Gud har skabt verden og indimellem trækker han sig tilbage som verdens skaber. Og så sker tingene. 20 Hornbæk Idrætsforening Februar 2005

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

GUDSTJENESTER I HORNBÆK KIRKE

GUDSTJENESTER I HORNBÆK KIRKE Nyt fra Hornbæk Kirke & Sogn GUDSTJENESTER I HORNBÆK KIRKE september: 18. 13. s. e. trin. kl. 10. Bodil Olesen og Sven Ove Gade se omtalen nedenfor. 25. 14. s. e. trin. kl. 10. Domprovst Steffen Ravn Jørgensen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 December 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere