Indledning. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Af Carsten Fenger-Grøn, Kamal Qureshi og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Af Carsten Fenger-Grøn, Kamal Qureshi og"

Transkript

1 Indledning Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet Af Carsten Fenger-Grøn, Kamal Qureshi og Tøger Seidenfaden Det er en udbredt opfattelse, at det er gået fremad i integrations- og indvandrerdebatten herhjemme i de senere år. Man er begyndt at tale åbent om de alvorlige problemer, der bekymrer befolkningen, og det er både sundt og demokratisk, hedder det. Et fintmasket net til at holde fremmede ude og en håndfast kurs over for dem, der (desværre) er kommet til landet, er både den rigtige og den populære kurs. Fastslår mange. Strammer-kursen er blevet til en ny ortodoksi, der gør det svært at komme til orde med kritiske synspunkter om den brutalitet og de skadevirkninger for det danske samfund, som den nye kurs har ført med sig. Hvis ikke netop de ord og de polemiske forenklinger var så misbrugte af andre, ville man være fristet til at sige, at en ny elite har sat sig tungt på Christiansborg og på medierne; en elite, der i selvgod overbevisning om at være på den eneste ægte danske kurs fastholder et stramt greb om holdningsdannelse, lovgivningsarbejde og politisk retorik. Afvigelser fra normen om en indvandrerkritisk linje i tale og tanke stemples som blåøjethed, godhedsindustri, nationalt forræderi, naivitet og halalhippie-tankegang i et sådant omfang og med et sådant eftertryk, at man kan tale om, at strammerlinjen er blevet en ny politisk korrekthed. Vi er lodret uenige i den ny ortodoksi. Vi mener ikke, at det er gået fremad i integrations- og indvandrerdebatten i de senere år, og at den tiltagende hadefulde retorik om flygtninge og indvandrere er udtryk for, at debatten er blevet mere fri og folkelig.

2 10 Carsten Fenger-Grøn Kamal Qureshi Tøger Seidenfaden Forfatter Tværtimod mener vi, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at trænge igennem med nuancerede synspunkter om islam, flygtninge og indvandrere, der ikke har et stigmatiserende, kritiserende og diskriminerende indhold. Vi mener dermed, at meget er gået galt i debatten i de senere år. Vi er også lodret uenige i en endnu mere udbredt opfattelse: forestillingen om at Danmark grundlæggende stadig er et åbent og tolerant land, hvor vi danskere tager godt imod nytilkomne og respekterer det anderledes, og hvor vi kun sætter nogle helt nødvendige og rimelige grænser for, hvad vi vil acceptere. Det grundlag er de fleste ellers enige om at føre indvandrerdebatten på. Grundlaget fungerer ligefrem som en besværgelse, man mere eller mindre tydeligt må fremsige for at få lov til at træde ind i debatten. Det er en del af den politiske neo-korrekthed sammen med ideen om, at de tiltagende udfald mod de religiøse og etniske minoriteter er et udtryk for sand folkelighed og fri debat. Problemet er, at grundlaget besværgelsen i stigende og bekymrende grad er ude af trit med virkeligheden. Danmark er ikke i hvert fald ikke længere et åbent eller tolerant land med nogle problemer med indvandrere, der kan diskuteres. Efter to årtiers heftig indvandrerdebat, hvor sensationslystne og konfliktorienterede medier har ladet det yderste højre sætte dagsordenen, og efter en række stramninger på udlændinge- og integrations-området både under den nuværende og den tidligere regering udmærker Danmark sig ved på det formelle plan at være et af de mest diskriminerende, intolerante og lukkede lande ikke bare i Skandinavien, men i Europa. Det viser først og fremmest den tiltagende kritik fra internationale organisationer som Amnesty International, FN, Europarådet og fra internationale kulturpersonligheder, men det viser også en simpel sammenligning af lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet i forskellige lande. Det er efter vores opfattelse rystende, at Danmark fra at have været et førende land på menneskerettighedsområdet i dag udviser total ligegyldighed over for egne krænkelser af FN-konventioner fx med starthjælpen, der er indlysende i modstrid med FN s flygtningekonvention, hvad UNHCR selvfølgelig har gjort opmærksom på i stærke vendinger.

3 Kapitelrubrik Indledning 11 Endnu værre er det måske, at Danmark ikke længere fungerer som tilflugtssted for mennesker på flugt. I dag kræver det visum at komme til landet fra alle flygtningeproducerende lande, og ansøgninger om visum bliver rutinemæssigt afslået, hvis der er risiko for, at ansøgeren vil søge om asyl. Flyselskaberne bliver pålagt store bøder for at flyve et menneske uden visum til Danmark. Tilbage er kun den mulighed for at komme ind i Danmark, der hedder menneskesmugling. Det største problem for mennesker, der udsættes for tortur og andre overgreb og gerne vil søge sikkerhed i Danmark, er i dag ikke at komme væk, men at komme ind og dermed kunne indgive en asyl-ansøgning. Det lykkes selvsagt kun for ganske få. Det er ikke behageligt at tænke på, hvad der sker med dem, det ikke lykkes for. Det er også ubehageligt at erkende, hvilken politik og hvilke holdninger Danmark står for på flygtninge- og indvandrer-området i dag. Krampagtigt fastholder politikere og meningsdannere da også forestillingen om det danske samfund og danskerne som ikke alene gode nok, men ualmindeligt gode. Man skal ikke komme og sige, at Danmark faktisk er røget temmelig langt ned ad intolerancens glidebane og flygter fra sit ansvar for at hjælpe mennesker på flugt; ikke som gammel-dansker, slet ikke som ny-dansker og da slet overhovedet ikke som udlænding. Da den svenske integrationsminister Mona Sahlin var ude med en skarp, men særdeles relevant kritik af den danske indvandrer- og asyl-politik i 2002, var integrationsminister Bertel Haarder ikke sen til at afvise det som fejlagtige udmeldinger og utidig indblanding i danske forhold. I samme omgang kunne han så angribe svenskerne for selv at undertrykke den fri debat fikst genbrug af Dansk Folkepartis yndlingsmyte om kulturelitens undertrykkelse af den fri debat og den danske befolkning. Den benhårde kritik fra Europarådet i ECRI s rapport i 2001 blev prompte afvist som forældet af daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, fordi data var indsamlet et halvt år før rapportens udgivelse. Et noget tyndbenet argument for at feje rapporten af bordet, i betragtning af at det måtte være åbenlyst for enhver, at forholdene i perioden mellem undersøgelsens udfærdigelse og rapportens udgivelse kun

4 12 Carsten Fenger-Grøn Kamal Qureshi Tøger Seidenfaden Forfatter var blevet værre for flygtninge og indvandrere. Få har taget notits af, at der i selveste FN er en stigende bekymring over forholdene for indvandrerne i Danmark, og at den europæiske sammenslutning af 600 organisationer mod diskrimination og racisme, ENAR, har udtrykt stærk kritik, ikke mindst af valgkampen i Disse kritikker har fået så begrænset opmærksomhed, at det endog ikke har været nødvendigt for politikerne at afvise dem hånligt, som de har gjort med anden kritik. Det sørgelige faktum er, at Danmark i dag er et af verdens mest lukkede samfund, danskerne er ifølge holdningsundersøgelser ekstremt skeptiske, når det gælder andre religioner, og lov givningen og myndighedernes praksis er i en række sammenhænge på kant med menneskerettighederne nedlagt i de internationale konventioner. Der er brug for at gøre op med besværgelsen om, at der er problemer med indvandrerne og fremmede kulturer, der skal diskuteres, men at Danmark er på ret kurs. Vi må i stedet overveje, om vi fortsat ønsker at være et land med en af verdens mest hadefulde mediedækninger af etniske og religiøse minoriteter, med næsten hermetisk lukkede døre for mennesker på flugt, med politikere der føler sig hævet over international kritik af danske forhold, med et decideret racistisk parti som parlamentarisk grundlag for regeringen, med en lovgivning på kant med menneskerettighederne og med elendig retslig beskyttelse af minoriteterne. Sådan bør diskussionen føres i fremtiden. Vores svar vil selvfølgelig være, at der er brug for en markant kursændring, hvis vi igen skal kunne være stolte over at være danske. Og vi mener, at ansvarlige medier, kulturpersonligheder, samfundsforskere og politikere bør gå forrest. Det er et af de politisk neo-korrekte synspunkter, at eliten har svigtet befolkningen ved gennem mange år ikke at tage dens bekymringer over indvandringen alvorligt. Vi vil hævde, at en lille gruppe mennesker med viden, magt og adgang til medierne tværtimod har svigtet fatalt ved at så og dyrke en angst og bekymring, der i vid udstrækning savner en rationel begrundelse, og at resten af eliten har svigtet ved ikke tilstrækkeligt konsekvent at sætte en anden dagsorden.

5 Kapitelrubrik Indledning 13 Det er ganske enkelt hverken rigtigt, at de etniske minoriteter i Danmark udgør en alvorlig trussel mod økonomi, sikkerhed eller kultur i Danmark, eller at danskere pr. definition er modvillige over for alt fremmed, og at en regering med folkeligt mandat derfor bør føre den nuværende politik. Hvad der desværre er sandt, er, at den fremprovokerede angst og bekymring har drevet det danske samfund ud i en pinlig situation. Danmark er i dag landet, hvor der til muslimer kun er blevet opført én moske. Muslimer må landet over fortsat mødes og bede i baglokaler og nedlagte lagerhaller. Minareter må man finde i Tivoli eller som ombyggede skorstene ved industri de optræder altså kun som rene orientalistiske vittigheder og eksotisk underholdning. Danmark er landet, hvor der 33 år efter at ønsket blev fremsat, fortsat ikke er blevet fundet jord til en muslimsk gravplads. Således må muslimske danskere, som har baggrund i et andet land, men har boet, levet og arbejdet et helt langt liv i Danmark, fortsat transporteres i zinkkister til andre dele af verden for at få den begravelse, deres religion tilsiger på familiens regning, naturligvis. Danmark er landet, der sender psykisk syge tilbage til en uvis fremtid i Kosova uden behandling og blankt afviser FN s kritik og påpegning af, at det er i strid med konventionerne. Danmark er landet, hvor et parti, der i 2003 har fået fem fremtrædende medlemmer dømt for overtrædelse af racismeparagraffen, udgør regeringens parlamentariske grundlag. Danmark er landet, hvor samme partis Mogens Camre beskyttet bag politisk immunitet kan hævde, at Alle Vestens lande er infiltreret af muslimerne nogle af dem taler pænt til os, mens de venter på at blive nok til at slå os ihjel, mens en kendt børnebogsforfatter med PEN s applaus for hans mod kan hævde, at islam er en forbrydelse mod menneskeheden, og mens indvandrerbørn hver dag i skolen skal møde klistermærker med teksten Perkerne koster samfundet milliarder en kugle koster kun en krone. Danmark er landet, der kan hærges af artikler om de herboende somalieres skrækkelige omskæring af deres piger, og hvor somaliske piger undersøges af myndighederne under krænkende og traumatiserende omstændigheder selv om der ret beset ikke kan dokumenteres ét eneste

6 14 Carsten Fenger-Grøn Kamal Qureshi Tøger Seidenfaden Forfatter tilfælde af omskæring. Danmark er landet, hvor unge forældre med forskellig nationalitet kan blive skilt for altid, fordi de ikke har tilstrækkelig stor bolig til at kunne få lov til at bo i Danmark, eller fordi de ikke har tilstrækkeligt mange penge at indsætte på en spærret konto. Danmark er landet, der har indskrænket frihedsrettighederne på det allermest personlige område, i kærligheden det er blevet endog meget svært, og i mange tilfælde umuligt, at få lov til at gifte sig og bosætte sig med en udlænding af den forkerte slags. Danmark er landet med Europas største modvilje mod islam. Danmark er landet, der af engelske domstole betragtes som usikkert for folk på flugt på grund af lemfældig asylbehandling. Og Danmark er måske det demokrati i verden, der med størst arrogance afviser international kritik. En klog mand har sagt: At forstå alt, er at tilgive alt. Vores ærinde med denne bog er imidlertid ikke at bidrage med endnu en forklaring på, hvorfor et utrygt Danmark er begyndt at lukke sig om sig selv. Det bliver uvilkårligt en form for retfærdiggørelse. I stedet vil vi gerne fastholde, at udviklingen er forkastelig og problematisk ladet med negative konsekvenser ikke bare for minoriteterne, men for det danske samfund som helhed. Blandt politiske iagttagere er det for tiden konventionel visdom, at VK-regeringens og den tidligere regerings stramninger på området har været indlysende rigtige og burde være gennemført tidligere. Man hæfter sig knap nok ved det konkrete indhold; det er selve strammer-tendensen, der hyldes som en helt nødvendig imødekommelse af befolkningens bekymring, utryghed og modvilje mod de nye danskere. Få hæfter sig ved det faktum, at bl.a. professor Lise Togebys forskning klart indikerer, at det nærmere er befolkningen, der responderer på politikernes bekymring og indvandrerlede, end omvendt. At politikere fra næsten alle partier har købt myten om, at de giver efter for befolkningens pres for statsinstitutionaliseret indvandrerfjendskhed, gør ikke myten sand. Den er falsk. Sagen er, at når politikerne omtaler indvandringen og indvandrere som et problem og Danmark som en åben pengekasse, bliver de fremmede opfattet som et problem. Taler politikerne om flygtninge som forfulgte mennesker med rettigheder

7 Kapitelrubrik Indledning 15 og om Danmark som et tilflugtssted, bliver de for danskerne ikke en trussel, men en chance for at vise hjælpsomhed, solidaritet og menneskerettigheder udmøntet i praksis. De sjældne historier i medierne om direkte diskrimination fx i form af højtuddannede indvandrere, der ikke kan få arbejde appellerer rent faktisk også til befolkningens retfærdighedssans og afføder stærke reaktioner. Den stærkt diskriminerende starthjælp, som ingen politikere rigtig har forsøgt at markedsføre, har aldrig været befolkningens kop te. Kun blandt Dansk Folkepartis vælgere finder vi et flertal (et lille flertal) for dette danske brud på FN s flygtningekonvention. Det officielle Danmarks indfaldsvinkel er altafgørende. Politikere og mediepersonligheder virker som opinionsdannere. Det gælder i særlig grad på indvandrerområdet. Hvad andet kan man forvente i et samfund, hvor kun få har direkte kontakt med mennesker med anden etnisk baggrund og anden religion? Virkeligheden er jo den paradoksale, at mennesker med kontakt til etniske og religiøse minoriteter ser færre problemer i deres tilstedeværelse end alle andre. Derfor er det også komplet urimeligt, når den indvandrerfjendske linje udnævnes til at være specielt folkelig. Den konventionelle visdom er, at politikerne modvilligt følger befolkningens vink med en vognstang.vi mener, at der er tale om et langt mere sammensat billede, hvor medier og politikere har et stort ansvar for, at bekymring og utryghed i visse vælgergrupper er blevet pustet op til en massiv fremmedfrygt, der igen er blevet til en politisk ortodoksi om en voldsom strammerkurs. Og vi mener, at en række af beslutningerne har stærkt belastende og i visse tilfælde helt umenneskeligt hårde konsekvenser for enkeltpersoner og grupper. Det faktum, at regeringen i forlængelse af den nye politik skyndte sig at nedlægge Nævnet for Etnisk Ligestilling, at beskære Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination og at stække (i mangel af bedre) Det Danske Center for Menneskerettigheder, samt at man indtil videre ikke har nogen steder at klage over diskrimination på arbejdsmarkedet ja, det er en skandale, der aldrig burde være accepteret. Dette dobbeltgreb indgreb over for minoriteternes muligheder og rettigheder kombineret med overgreb på de institutioner, der skulle

8 16 Carsten Fenger-Grøn Kamal Qureshi Tøger Seidenfaden Forfatter beskytte minoriteterne og dokumentere overgreb er udslag af en skræmmende, intolerant tankegang. Vi mener, at hovedlinjen i både den nuværende og den tidligere regerings politik og retorik på udlændinge- og indvandrer-området er forkert og på afgørende punkter gør vores samfund ringere og ikke bedre. Faktisk er der en alvorlig risiko for, at vi i disse år skaber negative mønstre i vores fællesskab, som det vil tage lang tid at udbedre, når den dominerende holdning formentlig og forhåbentlig på et tidspunkt slår om igen. Formålet med denne bog er at begrunde, forklare og illustrere, at det desværre er sådan, det forholder sig. Vi vil naturligvis gerne med denne bog gøre op med forestillingen om, at indvandring og forskellige kulturer i Danmark i sig selv udgør uoverskuelige problemer, som kræver drastiske indgreb. Men i første omgang vil vi gerne fremme den erkendelse, at der er gjort meget, så katastrofalt meget, for at få de fremmede til at holde sig væk og de etniske minoriteter til at makke ret, at vi allerede har bragt os på kant med de grundlæggende menneskerettigheder, med menneskelig anstændighed og med god moral. Vi tror på og håber, at den fortsatte strammerstemning delvis baserer sig på manglende erkendelse af de faktiske forhold og på en tiltagende døvhed over for de skrækkelige udsagn om etniske minoriteter og særligt muslimer, der fremsættes. Synspunkterne i denne bog affærdiges som nævnt ofte i den offentlige debat som udtryk for halalhippiers naivitet og blåøjethed. Den form for etikettemageri og udenomssnak giver vi ikke meget for. Sandheden er konkret, og de udsagn, vi fremsætter i denne indledning, er ikke subjektive postulater. Denne bog vil som helhed dokumentere de normbrud, vi kritiserer, og påvise de skadevirkninger, vi er bekymrede over. Diskrimination på arbejdsmarkedet, lemfældig asylbehandling, racistiske udtalelser fra ledende politikere, diskriminerende starthjælp osv. er skammelige og skadelige realiteter i Danmark: De er ikke politisk korrekte påstande, men sørgelige sandheder om det danske samfund. Som forlagsredaktør, folketingsmedlem og chefredaktør har vi tre gode muligheder for at deltage i den offentlige debat; det

9 Kapitelrubrik Indledning 17 gør os ikke til en elite med begrænset ret til at mene noget om de problemer, der rammer svagere grupper i Danmark ny- såvel som gammeldanskere. Både Pia Kjærsgaard og Tøger Seidenfaden bor i villa i Gentofte nord for København. Deres bopæl og gode økonomiske forhold gør i sig selv hverken den ene eller den anden mere eller mindre troværdig i denne debat. Det er rigtigt, som kritikere af vores kritik sikkert vil sige, at vi tre redaktører ikke selv er truet af indvandringen. Det mener vi nu heller ikke, at andre i nævneværdig grad er. Lytter man til sagkundskaben, hvad indvandringen til Europa angår, så siger den, at indvandringen samlet set slet ikke kan undværes. Vi mener ikke, at tolerance og medmenneskelighed er et elitært projekt. Holdningsundersøgelser viser da også opløftende nok, at tolerance ikke er et luksusgode hvis man kan formulere det på den måde. Fattige og rige er nogenlunde lige tolerante, hvis man fjerner den faktor, der hedder uddannelse. Holdningerne til indvandrere og fremmede kulturer og religioner er også jævnt fordelt på mænd og kvinder og endda på en højre-venstre-skala hvis man fratager yderfløjene, hvor det yderste højre naturligvis udmærker sig med ekstrem intolerance. Valget den 20. november 2001, der gav Dansk Folkeparti stor politisk indflydelse på regeringspartierne, der i forvejen var stærkt påvirket af Dansk Folkepartis stærkt fremmedfjendske linje, er naturligvis et højdepunkt i den udvikling, vi kritiserer. Men problemet kan som antydet ikke isoleres til regeringen og dens parlamentariske flertal, hvor vigtig den faktor end er. Den nye og negative tilgang til minoriteter, integration og andre kulturer og religioner har støtte langt ind i andre partier i Folketinget og mange steder i det danske samfund. Indenrigsminister Karen Jespersen blev i den tidligere SR-regering symbolet på en strammer-linje. Men hun står bestemt ikke alene med sine synspunkter i den del af offentligheden, der har mere sympati for den tidligere regering end den nuværende. Ikke mindst i medierne er der sket et skred i retning af at være mere negativ, kritisk og problematiserende i tilgangen til minoriteterne i Danmark, end det tidligere var tilfældet og end det er tilfældet i de lande, vi normalt sammenligner

10 18 Carsten Fenger-Grøn Kamal Qureshi Tøger Seidenfaden Forfatter os med. Først og fremmest tildeles indvandrerspørgsmål en sådan plads i medielandskabet, at man som normaldansker uden kontakt til mennesker med anden etnisk baggrund må tro, at de i sig selv udgør samfundets altoverskyggende problem uanset hvad de konkrete problemer så nærmere består i. Det er symptomatisk for stemningen, at landets største oppositionsparti, Socialdemokraterne, har accepteret den linje, VK-regeringen har kørt igennem sammen med Dansk Folkeparti. Også partier som De Radikale og SF, der ikke har støttet strammer -lovgivningen på Christiansborg, er i defensiven på dette område og står gang på gang bag uheldige udtalelser, der hjælper med til at grave grøfterne mellem de rigtige og de forkerte danskere dybere. Forvirringen er da heller ikke helt uforståelig. Den såkaldte udlændingedebat alene navnet undertrykker den kendsgerning, at mange af dem, den vedrører, er født her i landet, når de ikke ligefrem har dansk statsborgerskab er ikke mindst via 11. september blevet koblet sammen med storpolitik, globalisering, religionernes plads i verdenssamfundet og alt muligt andet, der rækker langt ud over hverdagen og realiteterne i det danske samfund. Oveni kommer så den mangeårige debat om integration og kultursammenstød, der først og fremmest afspejler, at mange danskere mener assimilation, når de siger integration. Det er desværre åbenbart, at det stærke lighedsideal i det danske samfund har haft et krav om enshed som uudtalt forudsætning. Efter at der er kommet mennesker til, der ikke er lige så ens som de fleste, har der vist sig en uvilje mod at udstrække ikke bare ligheden og solidariteten, men sågar nogle af de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder til de andre. Hvis de ligner os helt, både hvad sprog, adfærd, påklædning og religion angår, så går det an. Det er en udbredt, om end ikke altid klart erkendt, holdning, at ligner de ikke normaldanskere eller arbejder målrettet på at komme til det, ja, så har de heller ikke krav på den samme behandling eller de samme rettigheder. Men hele pointen med tolerance-begrebet er jo, at det er dem, der er anderledes, der skal tolereres. Det fortrænger alt for mange. Resultatet er blevet et stærkt pres mod minoriteterne i vores

11 Kapitelrubrik Indledning 19 samfund; et pres som både svage og stærke minoritets-danskere kan mærke og tale med om på en lang række områder. Presset på minoriteterne drejer sig om ny lovgivning, men det drejer sig ikke mindst om negative holdningstilkendegivelser fra toneangivende sider i vores samfund politikere og medier er langt de største syndere holdningstilkendegivelser, der smitter af ude i samfundet og i alle de situationer, hverdagssammenhænge og institutioner, hvor minoriteterne kommer. Forskning viser, at danskerne er og altid har været splittede mellem en vis utryghed ved fremmede og et krav til sig selv om at være åbne og imødekommende. På holdningsplanet er danskerne splittede, men forholdsvis stabile over tid. Men det siger sig selv, at de officielle udmeldinger på denne usikre baggrund kommer til at spille en stor rolle for den enkelte danskers handlinger på baggrund af modsætningsfyldte meninger og idealer. De konkrete stramninger, nedskæringer og begrænsninger, der er gennemført vedrørende alt fra familiesammenføring, opnåelse af statsborgerskab og bistandshjælp til modersmålsundervisning, asylbehandling, udvisningspraksis med meget mere, er derfor kun toppen af isbjerget. Oveni kommer den diskrimination, den chikane og de forulempelser i hverdagen, som i mindre og mindre grad undsiges af det politiske establishment, og som i stigende grad opfattes som rimelige og forståelige for slet ikke at tale om hærværk og racistiske overfald; områder hvor Danmark har slået internationale rekorder på det seneste. Det pres, der for eksempel i skoler og børnehaver hviler på børn af muslimsk oprindelse, hvad enten de nu er praktiserende muslimer eller ej, om at skulle forklare og forsvare alt fra slør til Osama Bin Laden, er hverken strafbart eller voldeligt. Men for de pågældende har det negative pykosociale konsekvenser, som kan dokumenteres. Den slags kan aldrig udryddes, men det er efter vores opfattelse dybt betænkeligt, at myndighederne og politikerne ikke gennem klare udtalelser og ved at oprette og støtte relevante organer til beskyttelse af minoriteternes ligebehandling udsender et klart signal om, at det danske samfund ikke tolererer racisme og diskrimination. I stedet forsvares for ikke at sige anprises den fjendtlige

12 20 Carsten Fenger-Grøn Kamal Qureshi Tøger Seidenfaden Forfatter stemning af mange opinionsdannere med, at den er et udtryk for, at vi i Danmark har en sund, åbenhjertig og demokratisk debat, som andre burde misunde os. Og er det ikke også helt rimeligt at fordømme islamistisk inspireret terrorisme uden at blive beskyldt for at være intolerant? Er det ikke nødvendigt at fordømme og bekæmpe tvangsægteskaber, for slet ikke at tale om omskæring af somaliske småpiger? Er det ikke velbegrundet at være bekymret over den høje arbejdsløshed blandt indvandrere og deres efterkommere uden at blive beskyldt for at skabe et klima af intolerance og diskrimination? Til alle disse spørgsmål svarer vi naturligvis jo. Vi er selvfølgelig imod både terrorisme, tvangsægteskaber, kvindelig omskæring og høj arbejdsløshed, og vi går ind for, at også disse emner diskuteres åbent. Selvfølgelig. Alligevel kan også disse eksempler ved en nærmere afprøvning give en illustration af, hvad det er, vi mener, der er gået galt i det danske samfund i de senere år. Både før og efter 11. september har der været al mulig grund til at tage afstand fra den afskyelige terrorisme, som al-qaedanetværket og andre ekstremistiske, islamistiske grupper står for. Men hvad er det faktuelle grundlag for at sætte mennesker her i landet med muslimsk baggrund i forbindelse med international terror og fanatisme? Ja, det grundlag eksisterer stort set ikke. Alle indvandrer-organisationer med muslimske medlemmer har taget entydig afstand fra terroren. Er det så mere eller mindre urimeligt at gøre herboende muslimer ansvarlige for islamistisk terror end at gøre for eksempel danske jøder ansvarlige for Sharon-regeringens politik i de besatte områder i Israel uden sammenligning i øvrigt? Svaret er naturligvis nej. Begge dele ville være helt urimeligt. Danske muslimers forbindelse til al-qaeda er for 99,9 procents vedkommende ikke-eksisterende. Vi har jo faktisk højst oplevet islamistisk terror i Danmark en enkelt gang det er 17 år siden, og angrebet var i øvrigt udført af tilrejsende. Vi oplevede derimod i perioden efter 11. september 2001 et større antal overfald, tilfælde af hærværk og anden chikane mod herværende muslimer mere end i sammenlignelige lande. Hvad tvangsægteskaber angår, så har de fået meget stor op-

13 Kapitelrubrik Indledning 21 mærksomhed i de senere år, og det med rette: Det er naturligvis i strid med moderne frihedsidealer, at unge mennesker tvinges til at gifte sig med nogen imod deres vilje. Det er i øvrigt også i strid med islams principper og med almindelig god moral her, i Mellemøsten og andre steder vil de fleste med forstand på sagen sige. I enkelte tilfælde har unge kvinders oprør mod denne tvang formodentlig ført til såkaldte æresdrab en forfærdelig forbrydelse udført mod egne familiemedlemmer. Disse drab bliver ikke registreret under egen kategori i Danmark, men det er rimeligt at antage, at der har fundet i størrelsesordenen seks sted her i landet. Der er brug for en indsats fra det danske samfunds side, ikke bare mod æresdrab, men også mod mindre dramatiske overgreb. Ikke mindst er der brug for en indsats i den gråzone, hvor det drejer sig om arrangerede, snarere end tvungne ægteskaber, og hvor det gælder om at bakke op om et begyndende generationsopgør og en spirende kvindefrigørelse. Men hvad sker? I kampen mod tvangsægteskaber har regeringen en så uangribelig sag, at en hel udlændingepolitik, der krænker alles ret til at gifte sig med hvem de vil, kan legitimeres med henvisning til sagen. I stedet for at løse problemet bruger man det til at retfærdiggøre uhørt stramme regler for familiesammenføring. Tankevækkende er det, at den nye, stramme lovgivning for familiesammenføring af ægtefæller er gennemført uden nogen seriøs undersøgelse af problemets omfang; tal om tvangsægteskaber har for eksempel senere vist sig at være mere eller mindre opfundet til lejligheden af en medarbejder i en indvandrer-organisation, der ønskede opmærksomhed. I første halvdel af 2003 blev fire af 1348 afslag på familiesammenføring givet med henvisning til mistanke om tvang. Den negative stempling af store miljøer og krænkelsen af den enkeltes ret til selvbestemmelse i kærligheden begrundes med hensynet til ofrene. Men der kan sættes store spørgsmålstegn ved proportionerne. Også når det gælder kvindelig omskæring, er der tale om en tradition og praksis, som det er værd at gøre en indsats for at komme til livs. Selv om det er et fænomen, der primært knytter sig til bestemte afrikanske lande og miljøer og ellers kun prak-

14 22 Carsten Fenger-Grøn Kamal Qureshi Tøger Seidenfaden Forfatter tiseres i få andre egne på Jorden, er det igen og igen i medierne blevet omtalt som en muslimsk praksis. Information har endda fået en sjældent skarp kendelse fra pressenævnet imod sig for at have hævdet, at imamen Abdul Wahid Pedersen og den muslimske friskole, hvor han er skoleleder, priste omskæring. Det var direkte usandt, hvilket pressenævnet heldigvis kunne gennemskue, og hvilket enhver med bare et middelmådigt kendskab til muslimsk tro og praksis havde kunnet regne ud. Senere viste det sig, at der faktisk ikke kunne dokumenteres et eneste tilfælde herhjemme, hvor omskæring har fundet sted, efter at den pågældende familie er kommet til Danmark. Alligevel skulle vi opleve en social- og ligestillingsminister, der gav medløb til et grotesk forslag fra Dansk Folkeparti om at tvangsfjerne de allerede omskårne piger fra deres mødre og dermed straffe ofrene hårdere end alle andre. Sagen endte med det forslag, at man skulle kriminalisere somaliere, der lovligt fik indgrebet foretaget i hjemlandet. Enkelte ytrede betænkelighed ved de principielle aspekter i at åbne for den mulighed at dømme mennesker for handlinger begået lovligt i et andet land det ville ikke være så sjovt som dansker at kunne blive dømt i Iran for alle handlinger begået i Danmark. Historien endte formodentlig hos de fleste mediebrugere som en tåget fornemmelse af, at somalierne udfører skrækkelige lemlæstelser af deres pigebørn, om end måske i mindre omfang end frygtet. I realiteten er omskæring af piger blandt somaliere i Danmark historien om en fabelagtig evne til at lytte til fornuft og tilpasse sig vores kulturelle standarder og frigøre sig fra årtu sindgamle, men ubehagelige traditioner. En virkelig succeshistorie. Indvandrere i Danmark fortjener også at kunne høre de fortællinger i pressen. Hvad den høje arbejdsløshed blandt indvandrere angår, er den et af de alvorligste problemer for en god integration, og den er et område, hvor Danmark har større problemer end de fleste andre europæiske lande. Mange af årsagerne er de samme som i andre lande: Mange indvandrere er oprindelig ufaglærte, der er særligt sårbare ved konjunkturarbejdsløshed, og som kan have meget svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet igen, når de først har mistet deres

15 Kapitelrubrik Indledning 23 job. Selv om en del flygtninge er bedre uddannet, så er det klart, at alene sprogbarrieren udgør et alvorligt handicap. Det samme gælder det meget organiserede, og hvad godkendelser af kompetencer angår, meget træge danske arbejdsmarked. Dertil kommer den sociale arv: Også for efterkommere uden sprogproblemer øger sociale problemer i én generation desværre sandsynligheden for sociale problemer i den næste. Danmark har desuden på flygtningeområdet i flere omgange lagt stor vægt på at tage hensyn til svage grupper fattige, psykisk syge, torturofre og så videre. Det giver næsten sig selv, at sådanne flygtninge er svære senere at integrere på arbejdsmarkedet, helt bortset fra at vores asylbehandlingsprocedure typisk holder flygtninge ude af beskæftigelse i årevis. Når alle disse faktorer er trukket ud af statistikkerne, er der imidlertid en betydelig rest tilbage. Arbejdsmarkedsforskerne er i sjælden grad klare i mælet, når de skal betegne denne rest (og det er flere gange faldet ministre for brystet): Diskrimination. På arbejdsmarkedet bliver mennesker med anden hudfarve og religion i udpræget grad diskrimineret i Danmark. Den markedsøkonomiske forskning understøttes af holdningsundersøgelser, hvor mange arbejdsgivere svarer, at de nødig vil ansætte en person af anden etnisk herkomst uanset kvalifikationer. Det er ikke kun et problem for denne del af den danske befolkning, at der ikke er mulighed for at få lov til at bruge sine ressourcer. Det er i stigende grad et problem for den danske økonomi. Det skulle jo være et argument, som også den siddende regering kan forstå. Det middel, regeringen har fundet mest egnet til at rette op på skævhederne, er en styrkelse af de økonomiske incitamenter til at påtage sig et arbejde og her har man vel at mærke valgt en måde, hvor man gør alt for kun at ramme indvandrer-grupper. Ikke mere om de konkrete temaer. Der er naturligvis grund til både at diskutere integration og minoritetsproblemer og anledning til løbende at ændre på politik og lovgivning. Men det afgørende både for integrationen, for minoriteternes levevilkår og for de idealer og dermed for den samfundskvalitet, som vi ønsker skal gælde for vores land, er, at denne debat og denne politik sker inden for en

16 24 Carsten Fenger-Grøn Kamal Qureshi Tøger Seidenfaden Forfatter ramme, der er langt mere konstruktiv, tolerant, åben og imødekommende over for den forskellighed og over for de minoriteter, der er blevet en del af det danske samfund, end det, der nu er vilkårene. Forskelligheden og minoriteterne er kommet for at blive. Grundlæggende drejer det sig om, hvorvidt vi i fællesskab gør det til en positiv eller en negativ udfordring; om det anskues som en risiko eller en mulighed for det danske samfund. Efter vores opfattelse er det oplagt at vælge den sidste vinkel. Vi forventer ikke, at dette synspunkt vinder genklang hos de ledende politikere i Dansk Folkeparti eller Fremskridtspartiet. De har besluttet sig for, at Danmark er for (gammel)danskere, at indvandrere og flygtninge skal holdes helst ude og ellers nede, dvs. at de indvandrere og efterkommere, der er her, og som ikke kan presses ud, først og fremmest skal tvangsassimileres og være mindst muligt synlige. Deres udgangspunkt er en efter vores mening forældet og uvirkelig nationalisme, en måde at definere danskhed på, der modstiller dem og os, de etnisk rigtige og de etnisk forkerte. At det er et etnisk rent eller renere Danmark, de og regeringspartierne ønsker, fremgår for eksempel, når de reagerer på virkningen af den lovgivning, de selv har ønsket, når den pludselig rammer en etnisk dansker, der ønsker at vende hjem til Danmark efter mange år i Australien. Vi taler med denne bog ikke specielt til Dansk Folkeparti. Vi taler heller ikke i særlig grad til de stærke fremmedfjendske kræfter i Venstre, hos De Konservative og blandt Socialdemokraterne, der også bærer et stort ansvar for tingenes tilstand. Vi taler til alle. Vi vil gerne i lige grad appellere til den borgerlige anstændighed, til liberalismens respekt for forskelligheden og til venstrefløjens solidaritet. Det vil vi gerne i erkendelsen af, at vi finder både allierede og modstandere i disse spørgsmål i nærmest alle politiske lejre, og at det i lige grad er den borgerlige moral og ansvarsfølelse, de liberale principper og solidariteten med de forfulgte og undertrykte, der tilsidesættes for tiden. Vi henvender os til alle gamle såvel som nye indbyggere her i landet i håb om, at vi i fællesskab kan finde ud af at gribe opgaven anderledes an, end det har været tilfældet i de senere år.

17 Kapitelrubrik Indledning 25 Vi er klar over, at vi er oppe imod en stemning og en tidsånd, hvor mange mennesker, der hverken stemmer på Dansk Folkeparti eller på nogen måde kan identificere sig med fremmedhad endsige racisme, ikke desto mindre først og fremmest ser minoriteterne som et problem og i store træk støtter den barske udlændingepolitik, der er ført ikke mindst siden valget i november Vi mener, at det skyldes, at der har manglet politisk modstand og alternative modeller for et attraktivt samfund. Den fremherskende model, der har et religiøst og etnisk homogent land som sit uopnåelige ideal, svigter grundlæggende og forværrer netop de problemer i samfundet, som de fremmedfjendske er så bekymrede for skal vokse os over hovedet i de kommende år. Det siges igen og igen i den offentlige debat, at vi skal stå fast på værdierne i vores samfund og fastholde dem over for de værdier, som nydanskerne i et eller andet omfang er bærere af. Der tales om kulturmøde og kulturkamp, og om hvordan halalhippier og relativister alt for længe har undladt at tage afstand fra værdier og adfærdsformer, der er helt uantagelige. Det er anklager, der virker helt rimelige, hvis de ellers var rigtige. Vi kender imidlertid ikke til, at tvangsægteskaber, omskæring af piger, æresdrab, kvindeundertrykkelse osv. er blevet forsvaret af store grupper på venstrefløjen eller andre med henvisning til, at det er udtryk for de andres kultur, som de har ret til at praktisere uden vores indblanding. Nærmere oplever vi venstrefløjens kulturrelativisme som en myte, der fint føjer sig til myten om den undertrykte indvandrerdebat og er med til at legitimere stadigt grovere udfald mod mennesker med anden livsform og andre værdier. Med myten om den alt for lalleglade venstrefløj i baghånden kan venstreorienterede nu blande sig i koret med Dansk Folkeparti med usympatiske udfald, men samtidig fremstille sig selv som mennesker med mod til selvransagelse og til at tage et opgør med et naivt bagland. Ofte tales der om danske værdier danske værdier, der er truet, og danske værdier, der skal fastholdes. Vi er enige i, at der i et samfund som det danske findes værdier, som det er værd at kæmpe for. Det er universelle værdier som solidaritet med de svage og udsatte, medmenneskelig forståelse og tolerance, og det er de

18 26 Carsten Fenger-Grøn Kamal Qureshi Tøger Seidenfaden Forfatter politiske værdier, der er bundet til vores demokratiske samfundsmodel, og som er forankret i de universelle menneskerettigheder. De rettigheder, der vedrører det enkelte menneskes selvbestemmelse, lighed for loven, ytringsfrihed, religionsfrihed, ejendomsret og en række andre politiske forhold. Disse værdier bør kunne kritiseres og problematiseres i ethvert åbent samfund, men menneskerettighederne er anerkendt som universelle af verdenssamfundet, selv om de som bekendt langtfra respekteres overalt, og en rundrejse i verden vil vise, at idealerne for behandlingen af andre mennesker også hinsides rettighederne er af universel karakter. Vi har grund til at være tilfredse med værdierne i den danske grundlov og demokratiet, fordi de i et ganske betydeligt omfang gennemfører disse universelle værdier i det danske samfund (om end grundlovsteksten ikke er fri for både skønhedspletter og undladelsessynder). Men danske værdier er pr. definition ikke universelle (danskhed er som bekendt et lokalt fænomen), og kun i det omfang, de danske værdier er identiske med de universelle, er der tale om afgørende værdier, der skal fastholdes for enhver pris. Desværre bliver det smukke ideal om menneskerettigheder, der skal sikre en beskyttelseszone rundt om hver enkelt person, i stigende omfang misforstået og misbrugt i indvandrerdebatten. Menneskerettighederne er et værn mod andre menneskers, men først og fremmest myndighedernes konkrete overgreb på den enkelte. Det er en anerkendelse af hvert menneskes unikke karakter og en sikring af hvert menneskes ret til at tænke og udtrykke sig frit og til at leve i overensstemmelse med sine egne idealer og normer. Hvis fx enkelte ekstremistiske religiøse eller politiske grupper udtrykker betænkelighed ved demokratiet, som vi forstår det, eller kritik af menneskerettighederne ud fra deres ståsted, er det ikke en krænkelse af menneskerettighederne, men en brug af dem. Af retten til at ytre sig. Når statsminister Poul Nyrup Rasmussen efter 11. sept nægtede at tale med mennesker, der ikke anerkendte grundloven som det højeste skrift, opfattede han det givetvis som et værn af menneskerettighederne. I realiteten var det ubehageligt tæt ved at være en krænkelse af dem.

19 Kapitelrubrik Indledning 27 Det er rigtigt, at menneskerettighederne potentielt trues af de politiske ideologier, der ikke anerkender dem. Det drejer sig om de totalitarismer, der hærgede det 20. århundrede, og som i et vist omfang stadig eksisterer. Og det drejer sig om andre antidemokratiske strømninger, herunder om visse former for radikal religiøs fundamentalisme, som den findes inden for islam, men jo også fx inden for kristendom, jødedom og hinduisme. Imidlertid er vi ikke et øjeblik i tvivl om, at langt størsteparten af indbyggerne i Danmark til hver en tid vil bakke op om disse værdier, så længe vi husker altid at argumentere for dem. De, der frygter mellemøstlige tilstande med menneskeretskrænkelser på samlebånd i Danmark, sørger systematisk for at se bort fra, at holdningsundersøgelser viser stor opbakning til demokrati og menneskerettigheder i samtlige Mellemøstens lande uanset de for tiden meget forskellige styreformer, hvoraf både ubehagelige sekulære og islamistisk funderede trækker overskrifter i stor stil. Men ét er forskellige ideologier, der ikke anerkender menneskerettighederne. Noget andet er hverdagsadfærd kriminalitet, voldtægter, angreb på anderledestænkende som i dagligdagen kan udfordre det danske samfund og dets værdier. Store dele af den problematiske adfærd som ungdomskriminalitet og lejlighedsvis optøjer i de større byer og voldtægtssager, hvor gerningsmændene har været af ikke-dansk etnisk oprindelse, der har fyldt meget i medierne i de senere år, skyldes imidlertid ikke import af fremmede eller udenlandske værdier. Den problematiske adfærd, der fremhæves i udlændingedebatten, findes blandt anden- eller tredjegenerationsindvandrere, der er født og opvokset i Danmark. Der er altså tale om en problematisk ungdomskultur, der ikke er overleveret eller importeret, men som er skabt i Danmark. Det gør den hverken mere eller mindre acceptabel. Men det gør, at der er grund til at overveje det medansvar, samfundet som helhed og mange danskere har, for de problemer, der kan opstå og er opstået i visse kvarterer og områder i landet. I dette lys må man opfatte den gældende praksis med udvisning af kriminelle fremmede der kan være født og opvokset i Danmark til lande, de ingen tilknytning har til, som et eklatant udtryk for kollektiv ansvarsforflygtigelse.

20 28 Carsten Fenger-Grøn Kamal Qureshi Tøger Seidenfaden Forfatter Vores påstand er ikke bare, at en meget stor del af de nævnte problemer skyldes sociale forhold og derfor skal påvirkes ikke via kulturkamp, besværgelser og selvglad dansk retorik, men ved en målrettet indsats både på arbejdsmarkedet og i socialpolitikken; en indsats, der, hvis den skal være effektiv, i langt højere grad skal inddrage minoriteterne, ikke bare som behandlede, men som behandlere. Vi vil også hævde, at en del af de frustrationer, der kommer til udtryk i form af bandekriminalitet og anden asocial adfærd, har psykosociale rødder i den manglende respekt og ligeværdighed, som minoritets-borgere alt for ofte mødes med i Danmark. Ikke fordi en sådan fornemmelse af ydmygelse undskylder konkret kriminalitet det gør den naturligvis på ingen måde men fordi vi, hvis vi ønsker at komme den forkastelige adfærd til livs, også er nødt til at medtænke, hvad det er i det danske samfund, der skaber netop disse reaktioner hos unge mennesker, der er født og opvokset her i landet. Formålet med denne bog er at beskrive og tage afstand fra hvor langt ude i skadevoldende uvilje mod mindretal vi er kommet i Danmark på det seneste. Langt ude i vores retorik, langt ude i vores problembeskrivelse, langt ude i forhold til idealer, der indtil for ikke så mange år siden var selvfølgelige for os måske desværre fordi de i et vist omfang ikke var afprøvet i praksis. Bogens kapitler vil dokumentere, hvordan der på en lang række områder er gået råd i vigtige værdier. Og konsekvenserne handler ikke bare om principielle problemer, der har givet kritik fra menneskerettighedsorganer og -forkæmpere i indland og udland. De drejer sig om konkrete, ubehagelige eller i visse tilfælde umenneskelige konsekvenser for enkeltpersoner ny- såvel som gammeldanskere, om end naturligvis flest af de første. Det drejer sig alt i alt om en samlet tidsånd og blindhed i forhold til enkeltpersoner og minoriteters situation, som vi efter vores opfattelse simpelthen ikke kan være bekendt som samfund. Vi tror på, at det danske samfund udviser en midlertidig rådvildhed og forvirring i disse år, og at opportunistiske politikere og medier i hård konkurrence om vælgere, læsere og seere derfor har

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Undersøgelse af national identitet og tilknytning til hjemlandet Danmark hos eksildanskere i Sverige.

Undersøgelse af national identitet og tilknytning til hjemlandet Danmark hos eksildanskere i Sverige. Undersøgelse af national identitet og tilknytning til hjemlandet hos eksildanskere i. Undersøgelsen er foretaget i perioden efterår 29 - sommer 2 på Ægteskab uden Grænsers hjemmeside. Tak til alle, der

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER I perioden oktober til november 2007 gennemførte Danmarks Statistik for CEPOS en meningsmåling af 1.746 første- og andengenerationsindvandrere

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb Nordisk Processpil om Menneskerettigheder København 2015 Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark Hændelsesforløb Begyndelsen 1. Nahnah Hassan blev født i Danmark i 1989. Hendes forældre, der er muslimer med

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE menneskerettigheds pas RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE SÆT VERDEN I BEVÆGELSE - BLIV MEDLEM AF AMNESTY: WWW.AMNESTY.DK/SUPPORT LÆS MERE OG BLIV AKTIV

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra v. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Baggrund / erfaringer Forskning i sundhed blandt

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010)

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010) Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Vedtaget af Ministerkomitéen på

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Indvandringens historie

Indvandringens historie Indvandringens historie Den tidlige indvandring I tidens løb har mange forskellige folkeslag slået sig ned i Danmark. Fremmede der gennem historien er blevet modtaget meget forskelligt efter hvor rige

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE

ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Forord Hermed præsenterer Kommunistisk Parti i Danmark sine principielle synspunkter og forslag om indvandrere og flygtninge i Danmark, og

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere