Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn. Af Lise Brandt Fibiger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn. Af Lise Brandt Fibiger"

Transkript

1 Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn Af Lise Brandt Fibiger 1

2 Indledning De gamle slægters betydning for Tvis kirke og sogn og tilflytterens Vækkelsernes tid Den grundtvigske bevægelse... 6 Grundtvigianismen i Tvis... 7 Foredragsforeningen... 8 Ungdomskredsen Den indre missionske bevægelse Indre Mission i Tvis Missionshuset og det arbejde, der udgik derfra Søndagsskolen KFUK - KFUM DMS/ Danmission og Sudankredsen Sammenfatning Bilag Gerda og Anders Risums datter Lillian fortæller:... Bilag Marie og Enevold Jensens søn Iver fortæller:... Bilag Marie oglaurids Vestergaard... Bilag Sigrid og Hans Larsen.... Kildemateriale:

3 Indledning. De gamle slægters betydning for Tvis kirke og sogn og tilflytterens. Når man læser i protokollerne for Ungdomsforeningen, for Idrætsforeningen, for KFUM/K Idræt, IM s protokoller, menighedsrådets mødereferater,og den gamle Liber Daticus, støder man på efternavne, som man møder den dag i dag i Tvis. Det er de gamle slægter, der i generationer har boet i Tvis sogn. Da jeg kom til sognet som ny præst i 1980 og besøgte en af de ældre i sognet, kunne jeg blive slemt forvirret. For vedkommende var i familie med det halve sogn. Mange kendte Tvis-navne blev nævnt. Lad os tage et eksempel som Christian Nørgaard fra Nørgaard, som vi vil møde i denne fremstilling. Christian Nørgaard overtog sin fødegård i 1896 og giftede sig med Kathrine Henriksen fra Stokvad. Hun var søster til Marie i Vestergård, som vi vil møde, og Kirstine i Meldgård. Kathrine og Christian Nørgaard får 8 børn: Sønnen Chresten Lund Nørgaard overtog gården og gifter sig med Maren Pedersen fra Idom. To søstre gifter sig med to brødre: Datteren Nanna med Aksel Halgaard, Fjald (nr.6), og datteren Mette med Harald Halgaard, Søndergård (Tvislundvej 5). Gennem disse ægteskaber bliver der altså slægtskab mellem Nørgaard- og Halgaard- slægten. 3

4 Datteren Dagmar gifter sig med Jens Kristian Iversen, NedreSkautrup,(Skautrupvej 27), endnu en driftig Tvis-mand. Sønnen Henrik gifter sig med Louise (kaldet Visse) Laursen, og de overtager Moesgaard (Tvis Møllevej 11), som er Louise Laursens barndomshjem. Nørgård drives i dag af oldebarnet Henrik Nørgaard, på Fjald bor barnebarnet Jacob Halgaard, Neder Skautrup drives af oldebarnet Jens Kristian Iversen, Moesgaard af barnebarnet Vagn Nørgaard. Jens Kristians mor var en Meldgaard, så der er direkte slægtskab mellem Iversen og Meldgaard og Nørgaard, og indirekte med Halgaard. Indviklet for tilflyttere, jo vist. Med undtagelser som vi kan se, giftede man sig med en fra sognet, hvorved slægterne giftes ind i hinanden. Det hænder stadig ofte, at en Tvis-bo gifter sig med en Tvis-bo. Unge flytter efter endt uddannelse tilbage igen, for her er rødderne. Slægterne Halgaard, Østerholm Hansen, Grønbæk, Sønderby, Frøjk, Vestergaard, Iversen er derfor stadig kendte navne i Tvis. Slægter, som har haft betydning gennem årene for Tvis sogn. Tilflytteren Sandfær i Nyborg fik også indflydelse på sognet. Ligesom svigersønnen Hans Larsen, der overtog Nyborg. På Nyborg sidder i dag Sandfærs barnebarn Johannes Larsen. På mange af de store slægtsgårde sad de grundtvigske bønder. Gennem generationer var gården drevet frem til velstand. De indremissionske bønder var/er næsten alle tilflyttere, som med undtagelser købte en mindre gård. Her kan nævnes: Sønderby erne fra Smedegård. Det var dog en af sognets store gårde. Sønderby erne var aktive og fik indflydelse på kirke- og sognelivet. Gården er gledet ud af familiens eje. Store Soels hører også til de store gårde. Her kender vi til Sigfred Dalgaard. Sigfred Dalgaard sad i en årrække i sognerådet. Også denne gård blev solgt udenfor familien. Eskild Frøjk i Ll. Gedbo havde en pæn stor,meget veldreven gård, og han var en yderst aktiv mand indenfor Indre Mission. Sønnen Søren overtog gården og bor i dag i Tvis by. Gården er solgt til anden side. 4

5 Enevold Jensen, Anders Risum, Verner Aalbæk, Egon Brunebjerg og andre købte en mindre gård, et familiebrug, og var yders aktive indenfor indre mission og kirkelivet. Det gælder også Otto Østerholm Hansen på Østergaard. Det var ham, der lagde marker til de unges håndboldspil. Otto Østerholm Hansen var aktiv i sognerådet, menighedsrådet og andre foreninger i Tvis. Gården blev overtaget af sønnen Ejnar og siden af nevøen Christian Østerholm Hansen. Barnebarnet Otto Østerholm Hansen drev i mange år Skadborg, Morrevej 4, Mange flere aktive mennesker indenfor henholdsvis Indre Mission og Grundtvigianismen kunne have fortjent at være nævnt i denne beretning. Glemt er de ikke. De skrives ind i Tvis historie gennem de slægter, der fortæller historien videre. Vækkelsernes tid. I 1800-tallet kom den store vækkelse i Danmark, der blev kaldt Den gudelige Forsamlingsbevægelse. Det var et selvstændigt lægmandsrøre, der var opstået delvis som en protest imod præsternes vantro og det kirkelige forfald, delvis fordi befolkningen gennem skolereformen fra 1814 var blevet langt bedre oplyste, og dermed fik også landalmuen en bedre og mere selvstændig religiøs forståelse. For den gudelige bevægelse var den personlige tilegnelse af kristendommen målet. Præsterne ønskede dette skulle ske indenfor statskirkens rammer, dvs gennem præstens forkyndelse. De vakte lægfolk mødte derimod kristendommen gennem Bibelen, andagtsbøger og lægmænds forkyndelse. Bevægelsen blev holdt som en privat mødevirksomhed med omrejsende lægprædikanter, og dermed blev forholdet til statskirken og præsterne ofte anstrengt. De vakte tog nok del i gudstjenester, men tog afstand fra vanekristendom, og tog mange gange også afstand fra præstens forkyndelse. Den jyske forsamlingsbevægelse var solidt forankret i den jyske bondestand, og ikke mindst gårdmændene var ledende i bevægelsen. Omkring midten af 1800-tallet blev der for mange divergerende meninger indenfor egne rækker. Grundtvigs syn på kristendommen tilegnede en del af de vakte sig. For andre stred Grundtvigs forståelse for den menneskelige-folkelige udvikling som forudsætning for tilegnelsen af kristendommen imod de vaktes erfaringer og hele mentalitet. Syndsbevidstheden og den personlige troserfaring fandt ifølge en stor del af de 5

6 vakte ikke plads inden for den grundtvigske tankegang. Derfor splittedes bevægelsen i to store kirkelige retninger, og mange små. Den ene blev den grundtvigske retning, den anden den indre missionske. Den grundtvigske retning var i begyndelsen præstestyret, den indremissionske var en lægmandsbevægelse. Også Tvis og de omliggende sogne blev fra midten af 1800-tallet præget af disse retninger. Det vakte nogen splittelse, men især betød det, at det kirkelige liv i sognet blev styrket. Begge retninger har deres positive og negative sider. Den grundtvigske bevægelse Grundtvig ( ) var præst i statskirken, som det hed dengang, og gjorde på mange måder op med det statskirkelige styre og troen på den på den tid herskende bevægelse: Fornuften og forstanden som det, kristendommen byggede på. Derfor blev de lange prædikener gennemsyret af, hvad der var fornuftigt og forstandigt. Forkyndelsen blev af moralsk art. Bibelens undere og mirakler blev omfortolket, så man forkastede tanken om Jesu guddommelighed. Jesus blev i stedet den store morallærer, og underne var myter, der skulle underbygge det moralske. Opgøret med denne kristendomsforståelse var vækkelsesbevægelsen enig i, men den del af vækkelsesbevægelsen, der førte til Indre Mission var ikke enige i det, der blev Grundtvigs og hans tilhængeres livssyn. Meget kort fortalt sagde Grundtvig og efter ham grundtvigianerne: Menneske først, kristen så. Mennesket må først oplyses og vækkes for at kunne modtage kristendommen. Bibelen er til opbyggelse og oplysning, men ikke alt skal tages bogstaveligt. Dåben og nadveren er det væsentligste i kirkens liv. Grundtviganerne har dannet højskoler, friskoler og fri- og valgmenigheder. Det er blevet en kristenkulturel bevægelse, der tager del i menneskelivet, politisk, kulturelt og kirkeligt. Kirken står stærkt. En temmelig fortegnet beskrivelse af grundtvigianismen er, at det er den lyse kristendom. Grundtvigianismen er gennem det 20.århundrede blevet til en kulturåben dansk kristendomstype, hvor Grundtvigs epokegørende tanker om dåben som alfa og omega i forståelsen af kristendommen ikke længere har dominansen, hvorfor kirke og kultur ikke længere er to sider af samme sag. 6

7 Grundtvigianismen i Tvis Nr. Felding-Tvis pastorat fik i præsten Jens Peder Møller en udpræget grundtvigianer. Pastor Møller var præst i pastoratet Omkring 1856 havde der været grundtvigsk præst i Borbjerg, som hver sommer fik arrangeret grundtvigske præstekonventer. Hurtigt blev lægfolket inddraget i såkaldte vennemøder. Et vennemøde var et stormøde for det grundtvigske lægfolk og de grundtvigske præster. Den folkelig oplysning om tidens rørelser i kirke-og kulturlivet var omdrejningspunktet for disse møder. Talerne - eller foredragene - handlede bl.a. om højskoletanken og præstefriheden eller om kulturelle og kirkelige tanker. Disse møder blev gentaget indtil 1898, hvor vennemøderne blev samlet i den grundtvigske forening, der hed Kirkeligt Samfund, i dag Grundtvigsk Forum. Efter Borbjerg-præstens forflyttelse, omkring år 1871, overtog præsten i Mejrup disse vennemøder, som blev holdt i Holstebro, og samlede mange mennesker fra de omliggende sogne, sikkert også fra Tvis. Mange sluttede op om Mejrup-præstens gudstjenester. Efter hans afrejse blev samlingspunktet for de grundtvigske kirken og præstegården i Nr. Felding under Pastor Møllers ledelse. Han var en folkelig mand, holdt bibellæsninger og foredrag, og mange af hans tilhængere sluttede sig senere til Morten Larsen i Valgmenighedskirken i Holstebro, skriver Jørgen Mejdahl i Tvis bogen s. 48. Pastor Møller rejste fra pastoratet samme år, som valgmenigheden blev dannet med Morten Larsen som præst. Og to år før Valgmenighedskirken i 1885 stod færdig. Den grundtvigske bevægelse rodfæstede sig og voksede i Pastor Møllers periode som præst i pastoratet. Efter ham kom der indre missionske præster, men grundtvigianerne var der stadig som en betydningsfuld del af sognet, kirkeligt og folkeligt. Nogle få familier som Grønbæk-slægten blev medlem af den nystartede valgmenighed i Holstebro. Tvisslægter som Nørgaard, Halgaard, Stokvad, Vestergaard, Iversen og mange andre var grundtvigske af sind og indstilling, men forblev i sognets kirke. Grundtvigianerne var trofaste kirkegængere men mange valgte indimellem at gå til den præst, der passede med deres livssyn, og derfor er der nok en del gode Tvisborgere, der gik til gudstjeneste i Tvis, men også kunne søge Morten Larsens gudstjenester uden at tilslutte sig valgmenigheden. 7

8 Foredragsforeningen Der har i Tvis sogn været en foredragsforening, som udsprang af grundtvigianismen, og hvis formål var, som det lyder, at holde foredrag. Foredragsforeningen begyndte i Christian Nørgaards lade på gården Nørgaard, ligesom også gymnastikken i Tvis startede der. For at de grundtvigsk sindede kunne få egne lokaler til bl.a. denne aktivitet tog Christian Nørgaard initiativ til, at der blev igangsat en indsamling af midler med henblik på at bygge et samlingshus i Tvis by. 31.maj 1909 stiftedes foreningen for Tvis sogns samlingshus. Der blev solgt aktiebeviser på 25 kr. stykket. Fordelt på 76 aktionærer blev der samlet 2150 kr. ind til byggeriet. Resten af byggesummen var lån. Huset stod færdigt til indvielse 25.oktober samme år. Samlingshuset 5.maj 1945 Der blev dannet en bestyrelse, der bestod af: Proprietær Anders Christensen, Lauralyst, som havde skænket grunden. Gårdmand Christian Nørgaard, Tvislund Ungkarl Diderik Grønbæk Ungkarl Lauge Nielsen, St. Gedbo Lærer Jensen, Skautrup Skole I vedtægterne står der som 1: 8

9 Formaalet med Huset er at faa et fælles Samlingssted til afholdelse af: Foredrag, politiske, landøkonomiske og andre Møder af oplysende og opbyggende Art, Gymnastik, Husflid m.m. 6 lyder: Bestyrelsen varetager Samlingshusets Tarv og Interesser, samt vaager over, at det ikke benyttes til noget usømmeligt eller daarligt. Og 7: Ved offentlige Møder og Foreningsballer maa der hverken nydes Spiritus eller spilles kort. Berusede personer tilstedes ingen Adgang. Det blev fra starten præciseret, at der begyndes præcist, og dørene lukkes under talerne. Tvis foredragsforening måtte som alle andre foreninger leje sig ind i Samlingshuset. Foreningen havde sin egen bestyrelse. I Holstebro Dagblad 28.november 1911 står en notits om, at Tvis Foredragsforening havde afholdt generalforsamling. bestyrelsen konstituerede sig med Diderik Grønbæk som formand og fru Christensen som kasserer. Det fremgår ikke, hvem, der var formand de første to år. Måske Didrik Grønbæk? Hvem Fru Christensen er, vides ikke. Det kan have været en lærerinde, eller en lærers kone,siden hun citeres med fru. Det kan også være Proprietær Anders Christensens kone. Det var kun de mere fornemme, der blev tituleret med fru. DidrikGrønbæk I årene kan vi i Tvis Samlingshus protokol se, at Tvis foredragsforening lejede sig ind i Samlingshuset for et år af gangen ikke hvert år mærkeligt nok. For året 12/13 betaltes 30 kr. Udover denne forening lejede husmandsforeningen, gymnastikforeningen, afholdsforeningen og andre sig ind. Også disse foreninger holdt foredrag, der sluttede med dans. 9

10 Der findes ingen protokol for foredragsforeningen, hvorfor det er protokollen for Samlingshuset, vi må rette os efter. Da Ungdomskredsen/foreningen blev stiftet i 1921,og foredragsforeningen ikke nævnes mere, er der noget, der tyder på, at foreningen enten er gået ind, eller er blevet en del af ungdomsforeningen. I hvert fald kan vi i protokollen læse, at det nu er Ungdomsforeningen, der lejer sig ind i Samlingshuset. Bestyrelsen for Samlingshuset afholder hvert år i oktober årsfest, hvor alle foreninger og aktionærer deltog. Sognets lærere med fruer blev inviteret. Sikkert også præsten med frue. Uanset kirkeligt tilhørsforhold kom de alle. Der serveres chokolade og kaffe, og efter talen/foredraget er der lejlighed til en svingom. Også til den årlige generalforsamling var der foredrag, ligesom der ofte blev arrangeret et foredrag i december måned. Foredragsholderne kunne være præster eller højskolelærere eller andre grundtvigsk sindede. Ved vinterfesten 1958 var det Rejsesekretær for Røde Kors Ove Herforth (senere den første leder af plejehjemmet Parkvænget i Holstebro), der kom og fortalte og viste film om det Ungarn, der i 1956 var blevet annekteret af Rusland. Ved det møde var der amerikansk lotteri til fordel for Røde Kors. Bager Sundgaard leverede kaffen, der var musik til Kobberups orkester. Der var god Tilslutning og rigtig Feststemning, selv om det ikke var ene Roser, man så fra Ungarn, fortæller referatet. Nej, verdens ondskab havde vist sig for de feststemte Tvisborgere. Højskolesangbogen, der hører hjemme i de grundtvigske kredse, blev først anskaffet i Indtil da sang man efter Arvesølv. Det var den sangbog, skolen brugte. Der blev afholdt juletræ for børn i Samlingshuset, på samme tid, som der var juletræ i missionshuset. I 1957 bestilte bestyrelsen 170 poser til børnene. I 1959 var det blevet til 200 poser, som sognets 6 købmænd skulle sørge for. Posen måtte indeholde slik for 1 kr. Indholdet blev dog for uensartet, så de følgende år blev der lavet den fordeling, at kun èn købmand skulle levere det pågældende år. Ved juletræet blev der fortalt en julehistorie, ofte ved en af lærerne. Senere blev der juletræ også for de unge og ældre. Der blev slidt meget på Samlingshuset, og i 1953 opførte man et nyt på samme sted. For tømrerarbejdet stod tømrermester Poul Frandsen, som i 1954 også kom til at arbejde med udvidelsen af missionshuset. Poul Frandsen, der startede og i en lang årrække drev Tvis-køkkener, tilhørte Indre Mission. Han sad i en del år i menighedsrådet, valgt for Indre Mission. 10

11 Det gamle hus påtog frivillige sig at rive ned. Ved den første årsfest i det nye hus kom der 300 mennesker til chokolade og foredrag ved Provst Christiansen, Tim. Efter kaffen redegjorde den mangeårige formand Laurids Vestergaard for arbejdet og bad Ungdommen hjælpe til med, at der maatte være den rette Tone i det nye Hus. Aftenen sluttede med et par timers dans. De grundtvigsk sindede kom givetvis også i Højskoleforeningen i Holstebro. Det grundtvigske forum hed som nævnt Kirkeligt Samfund, men i Holstebro hed det grundtvigske forum Højskoleforeningen. Den blev dannet i Grundtvigsk sindede gårdmænd var foregangsmænd her. Det var også dem, der sammen med Morten Larsen fik bygget Højskole-og menighedshjemmet, som indtil 1975 var samlingsstedet for de grundtvigske møder i Holstebro. Laurits Vestergaard Højskoleforeningen gik ned i 1975, men blev genoprettet i De grundtvigske i Tvis var altså ikke alene hjemmehørende i Tvis sogn, men kom i bredere kredse for at være sammen med ligestillede. Men aktive var de i sognet. De gamle grundtvigske Tvis slægter har i længere eller kortere tid alle været repræsenteret i bestyrelsen for Samlingshuset. Laurids Vestergaard var formand fra (Bilag 3) 11

12 Tilflyttere som Aksel Damgaard og Hans Larsen (bilag 4) deltog også i mange år i bestyrelsen. Mange andre kunne nævnes for det arbejde, de lagde i Samlingshusets bestyrelse, men det hører til i en større beskrivelse af Samlingshuset. Aksel Damgaard Også i andre af de mange lokale bestyrelser, der var i Tvis, var det i høj grad disse grundtvigsk sindede landmænd, der tog en tørn. I bilaget om Laurids Vestergaard (bilag3) finder vi den grundtvigsk sindede, der ikke blot var formand for Samlingshuset i mange år, men også var med i adskillige andre lokale bestyrelser og også i menighedsrådet. 12 I bilaget om Hans Larsen finder vi manden, der blev aktiv både i foreningslivet i Tvis, i det politiske liv i Tvis og Holstebro, og i det kirkelige liv på grundtvigsk side. Ikke, at der ikke har været folk fra Indre Mission, der har været involveret i sognets foreningsliv på bestyrelsesplan, men ikke i nær så høj grad som de grundtvigsk sindede. IM-folket havde et stort engagement i, hvad der foregik i Hans Larsen missionshuset og lagde største delen af deres fritid der. I Samlingshusets og Tvis Foredragsforenings storhedstid var der en søndagskristendom og en hverdagskristendom. Søndagen var kirkedag. Hvad der

13 foregik i Samlingshuset hørte hverdagen til. Der var det kulturen og oplysningen, der var vigtigt. Den grundtvigske orientering betød dannelsen af idrætsforeningen. Herunder er gymnastikforeningen, som Jacob Halgaard og Bent Bak har behandlet i et særskilt hefte. Og, som allerede nævnt var der ungdomsforeningen i Tvis, eller ungdomskredsen, som den kaldtes. Udsprunget af det grundtvigske engagement. Ungdomskredsen. Sigrid Sandfær f fra gården Nyborg i Tvis voksede op i et grundtvigsk sindet hjem. Sigrid blev senere gift med Hans Larsen (se bilag 4). Sigrid Larsen Hun beskriver i sine erindringer, hvad hun foretog sig i Tvis i de unge år: Gymnastik, håndbold, møder i ungdomsforeningen med foredrag, oplæsninger m.v., foruden de årlige baller. Om vinteren var der fælleslæsning eller dilettant, skiftevis i ungdoms- og idrætsforeningen. Det var jeg også med til mange gange, og det var sjovt og altid et vældigt godt kammeratskab. Hvad Sigrid deltog i i Tvis i sine unge dage, var det samme som andre unge fra grundtvigsk sindede hjem fra Tvis deltog i. Bl.a. Ungdomskredsen. Denne forening lejede sig som nævnt ind i Samlingshuset for et årligt beløb. Forud for en af de mange sammenkomster i foreningen, der ofte endte med dans, kunne de godt bede præsten om at holde gudstjeneste for dem. Eller bede ham medvirke ved deres juletræ 2. juledag, der altid sluttede med en svingom. Både 13

14 Pastor Schmidt og Pastor Andersen har talt ved disse juletræer, sandsynligvis uden at deltage i dansen. Det gjorde præster ikke dengang. Og i hvert fald Pastor Schmidt har holdt foredrag i foreningen. Ungdomskredsen blev stiftet 12.december Vedtægterne (de første fem) for ungdomskredsen lyder således: I. Foreningens navn er Tvis Ungdomskreds II. Foreningens formål er på kristendommens grund at virke for god sund folkelig og kristelig oplysning. Medlemmerne samles til foredrag, oplæsning, sang m.m. for derved at fremme sammenhold og fællesskabsfølelse hos de unge. Ingen sammenkomst må vare ud over kl. 12 nat. III. Som medlemmer kan kun optages sognets beboere indmeldelse sker ved møderne eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. IV. Hvis et medlem gør brud på god orden, eller den tone, der bør råde i foreningen, kan bestyrelsen udelukke et medlem foreløbig, men dette skridt skal godkendes af en generalforsamling. V. Kontingent er 2 kr. årligt. Ved større møder kan tages entre. Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober. Fra begyndelsen var der kvinder med i bestyrelsen. Den første var Marie Vestergaard fra gården Vestergård (se bilag 3) Ved den årlige generalforsamling valgtes nye medlemmer til bestyrelsen. 14

15 Udflugt til stranden. Hattene er taget af til ære for fotografen. Til venstre står Jens Halgaard, Nr. Halgaard, Kristian Iversen, Skautrup, Aksel Henriksen, Hedegård?,?, Karen og Didrik Grønbæk, Øster Grønbæk,?,?, Kristian Halgaard, Nr. Halgaard I protokollen for Ungdomskredsen kan læses, at der i det første år var 104 medlemmer. Der var mange karle og piger på landet, og de blev i stort tal medlemmer. Mange medlemmer huskes stadig i Tvis sammenhæng. Sikkert ikke alle har været lige kirkelige, men mange af dem hørte til på den grundtvigske fløj og kom i kirken. I 1927 står der som afslutning på årets aktiviteter, at der havde været: 13 oplæsningsaftener 1 fælleslæsning 2 foredrag (det ene var med Pastor Schmidt, der fortalte om Grønland) Juletræ Udflugt 1 sammenkomst med Holstebro og Gimsing ungdomsforening. Bestyrelsen for Samlingshuset havde givet tilladelse til, at Ungdomsforeningen en gang årligt kunne invitere en ungdomsforening fra et af de andre sogne på besøg i Samlingshuset. Fælleslæsningen blev i årenes løb udvidet til flere gange på et år. Det var forløberen for dilettant og amatørteatret. Man valgte en bog med mange personer, rollerne blev delt ud, lært udenad, og på den måde spillede man skuespil. Søndag eftermiddag spilledes der for børn, om aftenen for de unge. Ja, sommetider måtte der to aftener til. Det kostede 1 kr. for ikke-medlemmer at være med, 50 øre for medlemmer. 15

16 Fællesoplæsningsholdet ca Junea Vestergaard på skødet af en datter fra Tvis Kloster. Stående til højre Kristian Halgaard. De øvrige ukendte. Oplæsningsaftnerne var litteraturaftner, og ofte var det en af de 4 lokale lærere, der læste op. Disse aftner blev holdt i forskellige hjem, Vestergård, St.Gedbo, Tvis Kloster eller i Forsamlingshuset. Der var Sct. Hans aftner på Hedegård eller i St. Gedbo eller andre gårde. Der sluttedes med fyrværkeri. Den årlige udflugt, der flere gange gik til Viborg, foregik pr. lastbil. 16

17 Ungdomsmøde i Vester Grønbæk 1923 med Valgmenighedspræst Morten Larsen, Holstebro som taler. Morten Larsen ses til venstre i billedet i anden række, barhovedet og med skæg skæg. Til højre i 2.række ses Karen og Didrik Grønbæk. Vester Grønbæk ejedes på det tidpunkt af Niels Bjerre Dideriksen og Katrine Dideriksen Medlemsmøde i Øster Grønbæk ca Billedet er taget af Aksel Halgaard, som var en habil amatørfotograf. Han fremkaldte selv billedet. Deraf den dårlige kvalitet. Kvinden i den stribede bluse er Karen Grønbæk. Ved siden af hende Didrik Grønbæk. To gange om året, i april og i oktober var der Skiftedagssammenkomster. Karle og piger på landet skiftede plads til november og/eller maj, og der skulle da tages festlig afsked med disse unge. Og det blev der med en god omgang dans i forsamlingshuset, ofte til Valdemar Kjærs musik. Det kostede 50 øre at være med. 17

18 Maren og Jens Halgaard. Maren var den første kvinde i menighedsrådet i perioden Jens Halgaard var som sine brødre en aktiv mand i sognet, og sad også i menighedsrådet i perioden I 1936 er der kommet to legestueaftner til og 5 aftner med folkedans, ledet af Arne Bech fra Holstebro samt flere foredrag. Nogle af disse foredragsaftner og andre sammenkomster sluttede med dans indtil kl. 12! Foredragsholderne var lærere, højskolelærere, præster. Det var oplysende foredrag om, hvad der rørte sig i tiden, bl.a. holdt Pastor Schmidt i slutningen af 30 erne et foredrag om Hitler. Det kunne også være et religiøst foredrag. Undertiden var der et offentligt møde, hvor ikke-medlemmer var inviteret med. Det spændte ikke lige godt af hver gang. Jens Halgaard fra Nørre Halgård skriver i referatet for en sådan aften: Tirsdag 17.Februar offentligt Møde i Forsamlingshuset med Magister Rosenhoff som Taler. Han fortalte på en livlig Måde om et Englands-Ophold bl.a. om Kvækerne(en kristen sekt, der vil leve pacifistisk i kærlighed og fred, og som derfor ikke vil aftjene værnepligt). Der mødte dog kun ca. 50 Medlemmer og så godt som ingen udenforstående. Ja, det er jo det sædvanlige, når der kuns bydes på Foredrag. Nå, man blev jo også noget skuffet, efter Talerens rosende o mdømme, og da han tillige med var temmelig dyr, er det vist tvivlsomt, at han atter får lov at gæste Tvis. 18

19 Så gik det lettere med julefesten. Et juletræ i 1943, hvor Lærer Pedersen læste en julefortælling, og man sluttede med dans til Valdemar Kjærs musik, kunne trække 125 deltagere. En gang om året var der Sendemandsmøder. Når storkredsen for ungdomsforeningerne holdt årsmøde, deltog delegerede fra Tvis. Christine Andersen,Stokvad (nu Lauralyst) fortæller om et årsmøde på Rødding Højskole, hvor hun og Jens Majgaard, Øster Majgaard, som bestyrelsesmedlemmer deltog. Transporten til Rødding foregik på cykel frem og tilbage og det blæste! Christine Andersen er ældste datter af Marie og Laurids Vestergaard, søster til Junea Vestergaard, der var skuespiller ved oplæsningsaftener Indtil midten af 50 erne kørte Ungdomskredsen støt og roligt. Men efterhånden som der blev færre karle og piger på landet, tog tilslutningen af. Måske var tiden for de mange solide foredrag til unge ved at være en saga blot. I referaterne kan man læse, at fra slutningen af 50 erne blev der holdt fælles generalforsamling for Idrætsforeningen og Ungdomskredsen. Og fra 1962 hedder det Ungdoms- og Idrætsforeningen. Protokollen for Tvis Ungdomskreds stopper brat og uden et ord om sammenlægningen, og den følgende fælles protokol nævner stort set kun idrætsaktiviteterne. Som en rest af de gamle grundtvigske traditioner er der et årligt nytårsstævne indenfor DGI, hvor der begyndes med gudstjeneste, der følges op af foredrag. Det er fortsat 1.lørdag i januar måned. De børn, der voksede op i Tvis i kølvandet på ungdomskredsen, fortsatte mange af de aktiviteter, deres grundtvigsk sindede forældre havde været med i. I hvert fald de mere sportslige. Det var børn, der blev sendt til gymnastik, håndbold og andre sportsaktiviteter i idrætsforeningen. Mange af dem fik danseundervisning i Samlingshuset eller Forsamlingshuset, som det senere kom til at hedde, indtil navnet 19

20 blev Sognegården. Det hørte med til almindelig dannelse, og derfor kom der en danselærer fra Holstebro for at undervise dem. Når børnene blev konfirmeret, kunne de få lov til at gå til bal i forsamlingshuset og som lidt ældre andre steder på egnen. Spiritus, øl og vin var ikke så almindeligt, heller ikke i hjemmene. Til Hans og Sigrid Larsens sølvbryllup omkring 1968 blev der kun serveret sodavand, sådan som vedtægterne for Samlingshuset var. Spiritusbevilling til Forsamlingshuset må først være kommet på et senere tidspunkt. Der var ikke de store fristelser i Tvis. De kom først, når skolegangen blev forlagt til Holstebro, og man fik venner fra byen, hvor normer og traditioner kunne være anderledes. De nu midaldrende børn fra grundtvigsk sindede hjem, jeg har haft kontakt med, har samstemmende sagt, at i skolen var der ikke større forskel på, hvilket hjem, man kom fra. Det samme forlyder fra de, der var børn fra indre missionske hjem. Der kunne nok være drillerier imellem hedningene fra de grundtvigske hjem og de hellige fra de Indre Missionske, men mon ikke det var forholdsvist uskyldigt. I fritiden viste forskellene sig derimod. Det var ikke børn og unge fra indre missionske hjem, der gik til dans eller kom i idrætsforeningen. Og det var kun få børn fra grundtvigske hjem, der kom i søndagsskolen. Børn og unge fra grundtvigske hjem gik i vinterperioden til gymnastik i forsamlingshuset, indtil hallen kom. Om sommeren spillede de håndbold, ikke i Østergårds krat, men på boldbanerne i Tvis by. Mange tog del i dilettantforestillingerne, enten som aktører eller som tilskuere. Sigrid og Hans børn og deres generation kom som unge også i højskoleforeningen på højskolehjemmet i Holstebro, til juletræ, bal, og til foredrag og oplæsningsaftner i forsamlingshuset. Gudstjenestelivet og kirken var også noget, de af og til kom til, men ikke hver søndag. De blev opdraget til frihed under ansvar. Opdraget til at tage del i verden omkring dem. Da FDF blev dannet i 1961, kunne børnene fra begge retninger mødes der. FDF har bidraget til at bryde skellene ned. Hans Larsen var endda med i bestyrelsen, og den yngste af hans børn deltog i FDF. Der var i 60 erne et opbrud med traditionerne. De unge fik med byens diskoteker og andre tilbud et andet festmønster. Uddannelsesinstitutionerne i byerne trak de unge 20

21 væk fra Tvis, og gav dem mulighed for en anden måde at leve på. Det kunne en Ungdomsforening i landsognet Tvis ikke hamle op med. Da hallen blev bygget i 1978, fik det afgørende betydning for de unge fra begge retninger. Hallen blev samlingsstedet. Førhen kunne æ kratunger, som indre missions børn og unge kaldtes, og ungerne fra idrætsforeningen spille håndbold imod hinanden og have det sjovt med det. Nu skulle de spille sammen. Håndbold i KFUM idræt og fodbold i idrætsforeningen. Skellene mellem grundtvigianere og Indre Mission blev mindre, men måske blev brydningerne med den ældre generation, som hørte hjemme på landet i de vante omgivelser, større. 21

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2017 Alle er velkommen Gram Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 3.Uge 1 Mandag d. 9. kl. 14 16 Café Mandag d. 9. til

Læs mere

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Forord Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Vækkelserne i 1800-tallet er et af de mest fascinerende kapitler i den danske kirkes historie. Kirkerne var blevet alt for tomme, og oplysningstidens

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353.

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. 1 Jesper Stange 25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10 Tekst: Luk 17, 20-33 Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1 8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1. Til et familieselskab fornylig udspandt sig en samtale om folkekirken. Den er næsten obligatorisk,

Læs mere