Brædstrup Tønning Træden sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brædstrup Tønning Træden sogne"

Transkript

1 27. årgang Nr. 2 Juni/Juli/August 2008 Nyt fra menighedsrådene Fremtidsbørn - Et Danmission projekt Pilgrimsvandring fra Træden til Tønning Hvem sagde DR-Kirken? Har du tænkt over? 1Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden sogne

2 Nyt fra Brædstrup menighedsråd Maj måned er godt begyndt med sol og varme, alt omkring os er blevet grønt, bøgeløvet lyser i forårssolen. Arbejdet i menighedsrådet går godt. Der har været en del arbejde med at få lavet budget for Provstiet har udmeldt en foreløbig driftsramme, som vi har lavet budget efter. Det har taget tid for økonomiudvalget og for vor vort bogholderi hos LRØ at få det til at gå op. Vi kan ikke forudse, hvad der kan komme i 2009, men vort økonomiske råderum bliver anstrengt, hvis der ikke kommer flere penge fra provstiet til sognet. Tiden går meget hurtigt og det er pinse, én af kirkens højtider, hvor vi må få lov til at mødes i vor kirke pinsedag. I al sin glans nu stråler solen, Livslyset over nåde-stolen, Nu kom vor pinselilje-tid. Nu har vi sommer skær og blid Nu spår os mer end englerøst. I Jesu navn en gylden høst. På menighedsrådets vegne Erik Skottenborg Formand for menighedsrådet Som præst under Berits sygdom har Hans Jørgen Kaltoft været en meget stor hjælp. Han udtrykker glæde over det arbejde han har udført i Brædstrup, hvor han bl.a. har haft 2 hold konfirmander at undervise, og også har konfirmeret dem. Søndag den 18 maj er sidste gudstjeneste ved Hans Jørgen. Fra Brædstrup menighedsråd og personalet skal der lyde en meget stor tak du har udført. Der har været et godt og givende samarbejde med alle. Hvornår Berit er klar til at gå i gang igen, vides i skrivende stund ikke, men vi ved at hun længes efter at være iblandt os i kirken. Erik Skottenborg Fra redaktøren Lige nu i skrivende stund er vi kommet godt over pinsen, og kan mindes nogle dejlige dage, hvor også vejret har været med os med et dejligt solfyldt forår. Vi går nu ind i de måneder hvor der mindre aktivitet i vore sogne, hvilket også dette nummer af dit kirkeblad vil bære præg af. Alligevel vil vi i de næste måneder kunne glæde os over den danske sommer og forberede os på efterårets aktiviteter, hvor et af vigtigste tiltag er det forestående menighedsrådsvalg. Allerede nu vides at flere af de nuværende medlemmer af menighedsrådene ikke stiller op igen, så allerede nu er det tid til at overveje om du er parat til at yde en indsats i menighedsrådet, til gavn for dit sogn og kirke. Husk at melde dig til én af de lister du sympatiserer med, når der indkaldes til opstillingsmøde. Der bliver god brug for din indsats. Om alt går som planlagt, kan vi også, når dette nummer af kirkebladet er på gaden, se vor præst i Brædstrup, Berit Hune tilbage i embedet efter hendes sygdom. Jeg vil benytte lejligheden her til at hilse dig velkommen tilbage, forhåbentlig med frisk mod og fornyet kraft til at tage fat i sognets liv. Finn Weel 2

3 Nyt fra Tønning-Træden menighedsråd Ivores to sogne er det nu Bente Buch fra Tønning der er kasserer. Thorkild Tømmerby har meddelt at han med udgangen af denne menighedsrådsperiode ikke ønsker at genopstille til en ny periode. Da kassereren ikke behøver at være medlem af menighedsrådet, har vi allerede nu kunnet lade Bente overtage posten og samtidig kunne overgangen blive glidende idet Bente allerede nu er med til møderne. Vi ser frem til et godt samarbejde med Bente og byder hende velkommen til møderne med sin økonomiske ekspertise. Kig på Træden kirke når I kommer forbi. Den er nykalket op til årets konfirmation. Nyd det flotte hvide tårn så længe det holder farven. Kalken binder nemlig ikke så godt fast på tårnet i Træden som i Tønning. Indvendigt har vi dog problemer med tårnet i Tønning kirke, idet der drysser kalk ned fra tårnhvælvingen og en del af det kommer i orglet og på sigt vil det kunne skade orglet. Det skal der selvfølgelig gøres noget ved. I menighedsrådets arbejde ligger også bestemt at vi årligt skal foretage kirkesyn, idet rådet er ansvarlig for at kirkerne bliver holdt i god stand. Dette år kommer vores provst, Litten Hjort, og er med til kirkesynet. Eventuelle fejl og mangler vil blive påpeget og det er så rådets opgave ud fra den økonomiske ramme, vi har at arbejde med, at få løst evt. fejl og mangler. Ved større reparationer kan vi søge stiftet om yderligere økonomisk bistand. På menighedsrådets vegne Henning Kjempenes Friluftsgudstjeneste på Ring Kirkegård Søndag den 24. august kl MED EFTERFØLGENDE SAMVÆR OG UNDERHOLDNING I PRÆSTEGÅRDSHAVEN Musikken til såvel gudstjenesten som underholdning i præstegårdshaven bliver dette år leveret af Christian Søgaard Trio. Det er ikke første gang Christian Søgaard har besøgt Brædstrup kirke, men første gang han har sine egne håndgangne mænd med. Dejlige franske musettemelodier, vals og tango, sjove nye sange, latinamerikanske klassikere, danske evergreens, jazz, sigøjnermusik, grønlandske polkaer og musik af harmonikafænomenet Christian Søgaard. Alt sammen udført med elegant ekvilibrisme, men samtidig uhøjtideligt spillet og præsenteret med et medrivende humør og gode historier. Det er hvad man kan forvente, når den spillelystne og sangglade Christian Søgaard Trio står for den musikalske underholdning. Jens Holgersen kontrabas, kor - en flittigt brugt musiker i det fynske musikliv med Francis & the Bacon Boys, Senior Service Jazzband, Bjarne Korsgaards Jazzkvartet og Håndswing. Michael Hansen er trioens brillante dansk/grønlandske guitarist hvis spil kan bringe minder frem om selveste Django Reinhardt. Michael har spillet i diverse kendte bands i Grønland. Christian Søgaard, - harmonika, sang - har en lang karriere i toppen af dansk underholdning. Har bl.a. spillet med Povl Dissing og Benny Andersen, Jesper Klein og Flemming Jensen, Rune T. Kidde, Peter Bastian, Christian Sievert og Rasmus Lyberth. 3

4 Konfirmation 2008 Kære konfirmander! Tillykke med jeres konfirmation, må held og lykke følge jer i fremtiden. Desværre er billedet af det sidste konfirmandhold gået tabt, men vi vil gerne bringe jeres konfirmationsbilldet. Såfremt en af jer fra dette hold er i besiddelse af et fælles foto fra hele holdet, vi vi gerne låne det, så også dette hold kan blive foreviget i kirkebladet. Hilsen fra redaktionen 4

5 Havekoncert i Tønning Præstegård Søndag den 24. august kl FRI ADGANG Bjarnovs spillemandskvintet spiller i Tønning præstegårdshave den 24. August kl.14. Kvintetten har indtil videre haft 8 kirkekoncerter med svensk spillemandsmusik, så som: Näcken från Kvarnbachen, og danske danse fra 1760, som Morgenstjerne af Rasmus Storm. Denne dag bliver der også mulighed for at danse på grønsværen, idet Bjarne Bording også kan lede danse, som Dubleska og lignende, så alle kan være med. Kvintetten består af Knud og Lisbeth Bjarnov på henholdsvis violin og tværfløjte, Dorte Kriegbaum på harmonika og Karen og Bjarne B. på klarinet og sopranfløjte. Skulle vejrguderne være imod os, er vi budt indenfor i præstegården, hvortil man selv medbringer kaffekurv. Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag hvor der er gratis adgang. Øl og vand kan købes på stedet. Menighedsrådet Velkommen til indskrivning til konfirmation 2009 i Brædstrup Sogn for 7.A Ved familiegudstjenesten i Brædstrup kirke søndag den 14. september 2008 kl.. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognehuset, hvortil de kommende konfirmander og deres forældre særligt er indbudt. Medbring venligst dåbs- eller navneattest. Konfirmationen finder sted i Brædstrup kirke: Søndag den 10. maj kl for 7.A. Med venlig hilsen Berit Hune Sognepræst Deadline for næste kirkeblad er den 1. august 2008 Alt stof, der skal dække september, oktober, november 2008 sendes til: Finn Weel Jensen, Lindealle 15, 8740 Brædstrup, Materialet modtages gerne elektronisk på diskette, CD-rom eller som til mailadressen: Tekst skal helst være uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc. Foto eller tegninger skal helst være i formatet *.jpg (eller evt. *.tif ). 5

6 Fremtidsbørn, et Danmission projekt Fremtiden begynder i første klasse, altså hvis man får lov at gå i skole. Fremtidsbørn får både lov at gå i første klasse og i anden og tredje helt indtil de kan klare sig selv. Alt for mange børn i u-landene oplever at skolen er et lukket land, enten fordi forældrene ikke kan undvære børnenes arbejdskraft, eller fordi de ikke har råd til at betale skolepengene. Det gør Danmission noget ved. Fremtidsbørn er de børn, der nyder godt af Danmissions børneprojekter. Fremtidsbørnene får også hjælp til medicin, mad, tøj, handikap-hjælpemidler, god hygiejne, ophold på kostskoler og børnehjem samt meget andet. Danmission arbejder ud fra kristne værdier, men alle kan få hjælp. Næstekærlighed skelner ikke mellem, om børnene er hinduer, kristne, muslimer eller har en helt anden tro. Du kan være med til at sponsere fremtidsbørnene ved at betale et fast beløb hver måned, der så kan sende fattige børn i Asien, Afrika eller Mellemøsten i skole og give dem en fremtid. Danmissions medarbejdere foretager hyppige tilsynsbesøg for at sikre, at dine penge gør gavn på rette sted. Fremtidsbørn bryder fattigdommens onde cirkel. Danmission støtter projekter der hjælper her og nu, d.v.s. fra børnene bliver født til de har en uddannelse og selv er i stand til at skaffe sig brød på bordet. Med en uddannelse som tømrer, syerske eller andet har de et godt udgangspunkt for at forsørge en familie, når de selv engang får børn. På den måde hjælpes også fremtidens børn og fattigdommens onde cirkel brydes. Fibi, der nu er 17 år, er et af de børn der hjælpes, så når hun selv får børn, vil hun sørge for at hendes børn kommer i skole og får en uddannelse. Fibi er vokset op på en losseplads i Egypten. Hun og hendes familie tjente til livets ophold ved at sortere affald og sælge det videre. For fem år siden døde Fibi s mor. Fibi s far begyndte at udnytte hende seksuelt og tvang hende til at gifte dig med en 30 år ældre mand. Det ville Fibi ikke finde sig i, så hun søgte tilflugt i kirken, og bor nu på St. Marina pigehjemmet, som støttes af fremtidsbørnemidlerne. Nu lærer hun at læse, skrive og regne, så hun kan forstå hvad hun skriver under på i fremtiden. Hun lærer også håndarbejde, så hun kan klare sig for penge hun selv tjener. Fremtidsbørneprojektet gjorde at Fibi havde et sted at løbe hen og skabe sig et håb for fremtiden. Et andet eksempel er Philip Soeurn. En tidlig morgen i Cambodja fandt fremtidsbørnene en grædende baby ved porten til det børnehjem, hvor de bor og går i skole. Nogen havde efterladt ham i ly af mørket. Han var bare omkring en måned gammel, og ingen vidste noget om ham. Nu hedder han Philip og har fået et hjem 6

7 på børnehjemmet KDFO. Der er håb for ham, og det er dejligt at se, hvor meget omsorg han får fra personalet og af de større børn, som er vilde med ham. Nu er Philip et fremtidsbarn ligesom de andre børn på børnehjemmet. I dag spankulerer lille Philip rundt på sine to små ben og er ikke til at stå for. Det lille menneske har fået en svær start på livet, men har nu fået chancen for at blive elsket, og for at få en skoleuddannelse og dermed en god fremtid. Du kan gøre en forskel for de børn du hjælper. Din hjælp er ikke blot en dråbe i havet det er hjælp til et nyt liv. Som sponsor modtager du et sponsorbevis, hvor du kan læse om fremtidsbørn. Desuden modtager du et silketørklæde som tak for hjælpen. Tørklædet kommer fra sygeplejerske Beatrice Basalong, der arbejder for Danmissions Børnehjem i Cambodja. Læs mere om fremtidsbørnene på hjemmesiden eller skriv til Danmission, Strandagervej 24, 2900 Hellerup. Pilgrimsvandring fra Træden til Tønning Siden Reformationen har det at vandre med Gud ikke været en del af det lutherske Norden. Den slags har været forbeholdt folk fra de varme lande. Det har nu ændret sig. Det er igen blevet legitimt at tage vandrestøvlerne på, rejse sig fra de polstrede kirkebænke og begive sig ud på vejene, som de første kristne gjorde. Pilgrimsvandring er blevet en moderne måde at være kirke på. Derfor vil vi nu i Tønning-Træden gentage succesen fra vores forrige pilgrimsvandring, og springe på apostelens heste og skridte derudaf. Godt inspireret af Leif Andersens foredrag d. 29/5 starter vi søndag d. 1. juni. kl., med en kort gudstjeneste i Træden Kirke og begiver os derfra ad naturstien gennem den pragtfulde natur, for at ende i Tønning Kirke kl. ca På vejen vil vi opleve bakkelandets natur fra sin allerflotteste side. Turen byder på alt fra panorama udsigt ud over Gudenådalen, Gudenåens slyngninger under bøgetræer og til naturens egne katedraler i form af dybe smeltevandskløfter. Undervejs vil der være nogle få ophold, hvor vi læser en lille fortælling, beder en bøn eller synger en salme. Turen bliver ikke længere end højest 10 kilometer. Har man efterladt bil eller andet køretøj ved udgangspunktet, er der mulighed for at blive transporteret tilbage dertil. Vi håber, der er mange, der vil bruge dette initiativ som et frikvarter i en hverdag, der ikke levner meget tid til refleksion og eftertanke over livets skønhed. Alle er velkomne. Mogens Fælleslejr på Lystruphave Efterskole I weekenden den februar 2009 afholder KFUM og KFUK og Indre Mission i Brædstrup fælleslejr på Lystruphave Efterskole. Det er første gang KFUM og KFUK og Indre Mission arbejder sammen om en sådan lejr, og et mål med lejren er da også at mødes på tværs af generationer. Temaet for lejren er fællesskab og programmet kommer til at rumme både aldersopdelte aktiviteter og aktiviteter, som alle er fælles om. Eksempler fra programmet er fællesang, bibeltime og kreative værksteder. Alle interesserede er velkomne. Nærmere information følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 7

8 Gudstjenesteliste for Brædstrup og omegn Juni/Juli/August 2008 Dag Brædstrup Tønning Træden Nim Underup Føvling 1. Juni 2. s. e. trinitatis Lukas 14,25-35: Prisen for efterfølgelse Kaffe Ca Pilgrimsvandring 9,00 pilgrimsvandring 1 Grymer 8. juni 3. s. e. Trinitatis Lukas 15,11-32: Lignelsen om den fortabte søn 15. juni 4. s. e. trinitatis Matthæus 5,43-48: Om fjendekærlighed 9, juni 5. s. e. Trinitatis Matthæus 16,13-26: Peters bekendelse og Jesu forudsiger sin lidelse og død og opstandelse. 29. juni 6. s. e. trinitatis Matthæus 19,16-26: Den rige unge mand B.W 6. juli 7. s. e. trinitatis Matthæus 10,24-31: Forholdet imellem læremester og discipel Kaffe B.W. 13. juli 8. s. e. trinitatis Matthæus 7,27-29: Jesu myndighed 20. juli 9. s. e. trinitatis Lukas 12,32-48 eller 18,1-8: Skatten i himlen eller Lignelsen om enken og den uretfærdige dommer 9, juli 10. s. e. trinitatis Matthæus 11,16-24: Jesu tale om Johannes Døber 9,00 3. august 11. s. e. trinitatis Lukas 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus 10. august 12. s. e. trinitatis Matthæus 12,31-42: Bespottelse af Helligånden 9,00 B.W. 17. august 13. s. e. trinitatis Matthæus 20,20-28: Zebedæussønnernes ønske 9, august 14. s. e. trinitatis Johannes 5,1-15: Den syge ved Betesda dam Ring Kirkegård Frilufts gudstje neste 31. august 15. s. e. trinitatis Lukas 10,38-42: Martha og Maria Familiegudstjeneste 7. september 16.s. e.trinitatis Johannes 11,19-45: opvækkelsen af Lazarus Konf. indskrivning Konf. indskrivnig B.W. 8

9 Aktivitetskalender for Brædstrup, Tønning og Træden Tidspunkt: Aktivitet: Sted Arrangør(er) JUNI Søndag den 1. 0 Pilgrimsvandring Træden Kirke Mogens Lørdag den Jacob og himmelstigen Klippen Lørdagsklubben Torsdag den Møde Klippen IM Torsdag den Koncert med Morild Brædstrup Kirke Organisten Lørdag den Sommerafslutning Klippen Lørdagsklubben JULI Intet program AUGUST Torsdag den Bibeltime, Hebræerbrevet kap. 4 Klippen IM Søndag den Friluftsgudstjeneste Ring Kirkegård Brædstrup Menighedsråd Søndag den Havekoncert Tønning Præstegård Tønnig Træden Menighedsråd Torsdag den Møde / Dansk Bibel Institut Klippen IM SEPTEMBER Søndag den 7. Indskrivning konfirmation 7.B Brædstrup Kirke Sognepræsten Søndag den Indskrivning konfirmation for Tønning-Træden Friskole Tønning Kirke Sognepræsten Onsdag den Koncert med 3 Winds Brædstrup Kirke Organisten Søndag den 14. Indskrivning konfirmation 7.A Brædstrup Kirke Sognepræsten BRÆDSTRUP KIRKE PÅ NETTET Det er en stor glæde, at kunne meddele at Brædstrup Kirke nu har fået sin egen hjemmeside. Et klik med musen, så kan du læse om kirkens liv og aktiviteter eller hvis du skal finde et telefonnummer til en af os. Hjemmesiden opdateres selvfølgelig løbende, så det allersidste er med. Adressen på Brædstrup Kirkes hjemmeside: God fornøjelse med hjemmesiden. Morild i Brædstrup Kirke Torsdag den 12. juni kl FRI ADGANG Med lige dele vildskab og respekt fortolker gruppen Morild en del af den danske kulturarv, de gamle sange og folkeviser, der fortæller historier om kærlighed og had, liv og død. Med elementer fra jazz, folk og variationer af moderne grooves gives sangene et nyt liv og mening for nutidens menneske. Bandets medlemmer har i mange år spillet sammen i forskellige konstellationer, men med Morild har de fundet den ultimative grobund for musikken, modet til at vende ting på hovedet og bevæge sig ud på gyngende grund. Resultatet af deres synergi er forfriskende nye udgaver af det gamle materiale. Gamle danske sange og folkeviser, ur-historierne om had, kærlighed, hævn, erotik og vildskab bliver taget under behandling og får nyt liv og mening for det moderne menneske. Anne Dueholm: vokal og saxofon. Henrik Kunz: bas. Christine Dueholm: trommer. (Thomas H. Lennert: klaver/orgel GÆST) 9

10 Velkommen til vor nye kirkesanger Hun hedder Sara Germansen Tranberg, og er tiltrådt som afløser for Olaf. Sara er kommet godt igang her ved Brædstrup kirke. Vi iler straks videre, ved at lade Sara fortælle lidt om sig selv: Jeg bor i Østbirk sammen med min mand Niels Jørgen Tranberg og vores lille søn August, som blev 1 år den 5. april. Jeg er opvokset i en lille by nær Ribe, som hedder Fole. Jeg er uddannet på musikkonservatoriet i Esbjerg med hovedfaget klassisk sang og i efteråret 2006 afsluttede jeg med diplomeksamen i klassisk sang. Musikken har altid været en stor del af mit liv. Da min far er stor operaentusiast, kom jeg fra barnsben til at holde af den klassiske sang og navnlig operaen. Som 8-årig startede jeg med at spille klaver og allerede som 9/10-årig startede jeg med at synge i det lokale kirkekor. Siden hen har jeg også sunget i Ribe Domkirkes kor, Vor Frelser Kirkes kor i Esbjerg samt Sct. Pauls Kirkes Cantori i Århus. Derfor har det været naturligt for mig, at en del af mit virke indenfor sangen skulle være som kirkesanger. Jeg har igennem tiden haft en del koncertvirksomhed. I mange år lavede jeg adskillige kirkekoncerter med den nu afdøde Domorganist fra Ribe Domkirke Mogens Melbye. Desuden laver jeg en del koncerter sammen med min mand, som også er uddannet klassisk sanger. Derudover har jeg medvirket i flere musikdramatiske værker, bl.a. i koret på Den Ny Opera og i konservatorieregi, hvor jeg har sunget partier som Orlofsky i Strauss' operette Flagermusen og Prinsessen i Puccinis opera Søster Angelica. Desuden har jeg været solist i bl.a. Mozarts Requiem, Bachs Juleoratorium samt i Händels Messias. Døbte, viede og begravede feb-marts-april 2008 Døbte i Brædstrup kirke : Oliver Givskov : Liva Dorthea Nielsen : Esben Kjær Valbjørn : Jonathan Møllegaard : Anna Sofie Schmidt Rudolf : Nicoline Louise Høj : Mimi Vollmer Nielsen : Jakob Rohde Sørensen Viede i Brædstrup kirke : Inger Lise Løhde Jensen og Anders Christian Jensen Ør Begravede fra Brædstrup kirke : Kurt Egon Laursen 68 år : Osvald Larsen 77 år : Jonna Hansen 59 år : Frede Kirkedal Kristensen 78 år : Karl Johan Magnus Svendsen 83 år : Christian Pedersen Jespersgaard 81 år : Ester Bertine Jensen 99 år : Anna Kirstine Petersen 93 år Døbte i Tønning kirke : Emilie Victoria Østerbol Scharling : Kristian Theil Frederiksen : Isabella Hegermann : Signe Hjerrild Johansen : Malthe le Fevre Lindberg Døbte Træden Kirke : Johanne Sølager Jacobsen : Sabrina Diwani Hansen : Natascha Diwani Hansen Begravede fra Træden Kirke : Anna Hedvig Mortensen 88 år : Niels Bjerremand 80 år 10

11 Hvem sagde DR-kirken? Lørdag, d. 15. Marts havde en flok her fra Brædstrupegnen muligheden for at deltage i DR-kirkens optagelse af to gudstjenester til henholdsvis 2. og 3. Søndag efter Påske. Nr. Snede - Hampen Menighedsråd havde meldt sig som interesseret. Men da det kneb med at samle de mindst 80 deltagere, der ønskedes, blev vi kontaktet, om vi med kort varsel kunne supplere gruppen. Tak til Nr. Snede - Hampen Menighedsråd, at I tænkte på os! Stedet var Lystrup Kirke ved Århus (af praktiske grunde, da de tunge optagevogne højst må køre med 50 km./timen, og derfor helst skal blive i nærheden af Århus / TV Øst ). Præsten var Karen Stubkjær, Haslev, hvis mand, Henrik, har trådt sine barnesko i Brædstrup. Organist Peter Arendt, Haslev og solist/kirkesanger Betty Arendt. For at forberede os på, hvordan det hele skulle foregå, var vi inviteret til et informationsmøde i Nr. Snede den 21. februar, hvor Janne Wibroe gennemgik forløbet. Vi sang nogle af salmerne for at være sikre på, at vi kunne melodierne. Lørdag, d. 15. marts startede to store Klovborgbusser så fra Nr. Snede kl. 9, for at vi kunne være i Lystrup kl.. På Jannes opfordring gjorde vi et kort ophold på den sidste rasteplads, før vi forlod motorvejen, for at der ikke skulle blive panik ved de få toiletter ved kirken! Vi havde nu ½ time til at huske alle Jannes formaninger: Hæng overtøjet i garderoben, så I ikke skal lave uro under optagelsen! Syng kraftigt med! Undgå at vende jer efter kameraerne! Undgå at hoste! Kan det alligevel ikke undgås, så list ud! Undgå at alle bladrer i salmebøgerne samtidigt! Bliv siddende roligt, indtil de fra optagervognen har sagt OK, at der ikke skal tages noget om! Optagelsen af den første gudstjeneste gik planmæssigt! En konfirmand læste salme 23, Hyrdesalmen, da denne søndags tekst netop er om Jesus som den gode hyrde. På Karens opfordring havde man fra Nr. Snede medbragt et broderi og et stort billede af Den gode hyrde, som vi tidligere har set i mange hjem. Dette indgik i Karens tolkning af teksten. Det var så første afdeling. Alle åndede lettet op, og kunne gå til frokost i menighedslokalet på DR's regning! Efter ca. en times pause gik det løs igen. Man skulle nu finde andre pladser i kirken. Nej, vi skulle dog ikke skifte tøj! Nu var teksten til 3. Søndag efter Påske: I Guds hus er der mange boliger. Her fortalte Karen om, hvordan hun i efteråret havde overnattet i Haslev Kirke sammen med sine konfirmander, for at de kunne få en oplevelse af, hvilket fantastisk rum kirken, Guds Hus er. Hvor mange generationer er kommet i sorg og i glæde. For at visualisere dette, havde fire piger medbragt deres soveposer, og lå nu rundt på gulvet i Lystrup Kirke. En spændende måde at bringe lidt fornyelse ind i gudstjenesten, når vi vel at mærke var forberedt og indstillet på disse indslag. Og for at det kunne virke mere levende i fjernsynet. Ikke at der nødvendigvis skal være lignende indslag i hver højmesse, hvor vi også gerne vil have genkendelighed. Men spændende var det at deltage, og spændt ventede vi på at gense det de følgende søndage! Så hvis Brædstrup Menighedsråd skulle finde på at melde sig til at deltage i en gudstjeneste i DR-kirken, vil vi gerne være med igen! Ved begge gudstjenester sang vi dette Taicevers : O Gud, hør min bøn, o Gud, hør min bøn: Hør mit råb, giv mig svar! O Gud, hør min bøn, o Gud, hør min bøn; Kom og vær du mig nær! Ruth og Johannes Stenhøj. 11

12 Har du tænkt over......at tvivl er en del af troen. Hvis ikke troen indbefattede tvivl, så var troen ikke længere tro, men viden. At være præst og eksempelvis skulle skrive nogle, forhåbentligt tænksomme ord med et religiøst indhold til KIRKEBLADET, er ikke skråsikkert at give udtryk for, at jeg alene vide bedst. Præstens tro er hverken bedre eller mere rigtig end alle andres. Præsten har som talerør for menigheden som oftest blot en bedre mulighed for give luft for den tro og tvivl, der præger menigheden i hverdagen. Jeg ved det ikke, men jeg tror, at Gud af kærlighed til sin skabning blev menneske, for at vi af ham kan lære at leve med netop kærligheden som ledetråd i vores liv. Og jeg tror, at Jesus som dette menneske er legemliggørelsen af den Gud, vi kan rette både vores tro og tvivl imod. Men det med tro og tvivl, det blev engang muntert udtrykt af den nu for længst afdøde danske religionshistoriker Edv. Lehmann (oprindelig selv teolog). Han lånte engang af en bekendt en bog med titlen "Tvivl og Tro", skrevet af en brav kirkens tjener, og da ejermanden fik bogen tilbage, fandt han, at Lehmann på omslaget havde skrevet et lille vers: Når man læser Biblen, så kommer tvivlen. Når tvivlen er go' så bli'r den til Tro. Når tvivlen er bedst, bli'r tvivleren Præst. Jeg ved det ikke, men jeg tror, det er sandt. Mogens Gudstjenester på ældrecentrene Klovenhøj Flg. torsdag kl. 14:00: Søndergården Flg. fredage kl. 13:30: Vesterled Flg. onsdage kl. 14:00: Egebo Flg. tirsdage kl. 14:00: Berit Hune Kirsten Brita Widmann Kirsten A Mogens Sørensen Kirsten Berit Hune Mogens Sørensen Kirsten Mogens Sørensen A Berit Hune Mogens Sørensen Brita Widmann Berit Hune A Mogens Sørensen Berit Hune Pia Skovmose Jensen Berit Hune A Berit Hune Mogens Sørensen Berit Hune Alle efterlønnere, pensionister og pårørende er meget velkomne! OBS! Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup Kirke. Indskrivning til konfirmation 2009 i Tønning-Træden Indskrivning til konfirmationsforberedelse for 7. klassetrin på Tønning-Træden Friskole sker ved gudstjenesten i Tønning Kirke søndag den 7. september 2008 kl Medbring venligst dåbs- eller navneattest i Brædstrup Indskrivning til konfirmation 2009 for 7 b i Brædstrup sogn. Indskrivning til konfirmationsforebredelse for 7 b på Brædstrup skole sker ved gudstjenesten i Brædstrup Kirke søndag den 7. september 2008 kl. Medbring venligst dåbs- eller navneattest 12

13 3 Winds i Brædstrup Kirke Onsdag den 10. september kl Det er et rigtig godt barok-ensemble Brædstrup kirke får besøg af denne onsdag i september. Nina Lykke Rasmussen på fløjte bor i Sverige, men har forbindelse til egnen. Oboisten Peteris Endzelis og fagottisten Anrijs Ivanovskis er fra Letland. Med denne dygtige internationale besætning med et flot generalieblad er der lagt op til en fantastisk aften. Nina Lykke Rasmussen, fløjte (1981) Startede sine studier ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2003 hos Toke Lund Christiansen og Henrik Svitser. Nina fik i 2006 mulighed for at tage til Frankrig og studere i fløjtevirtuosen Phillipe Bernolds klasse. Fra september 2007 studerer hun på Musikhögskolan i Malmö hos Anders Ljungar-Chapelon. Nina har var medlem af det anerkendte Orkester Norden i 2006 i hvilket år hun også blev inviteret til at deltage i Lions Clubs International Musiccompetition i Bournemouth. I efteråret 2007 deltog hun i 12. Internationaler Flöten-Wettbewerb Friedrich Kuhlau. I foråret 2008 kan det lade sig gøre at høre Nina med Århus og Odense Symfoniorkester. Peteris Endzelis, obo (1980) Peteris Enzelis startede som 6-årig på en af Letlands bedste musikskoler, E. Darzins Musikskole. Siden har han studeret ved Jazepa Medina Musikgymnasium i Riga ( ), Liepajas Musikgymnasium ( ), Letlands Musikkonservatorium og Liepajas Pedagogiske Konservatorium. I 1998 blev Peteris ansat som solo-oboist i Liepajas Symfoniorkester, i 2000 blev han tilbudt samme stilling i Letlands National Opera, hvor han har arbejdet siden. I samme periode har han spillet i Letlands National Symfoniorkester, Tallins Kammerorkester, Kremerata Baltica med Gideon Kremer og givet koncert med M. Rastrapovitc. Anrijs Ivanovskis, fagot (1979) Anrijs Ivanovskis startede i 1996 på Jazepa Medinas Musikskole i Riga hos J. Rangas. Siden har han studeret ved Liepaja Musikgymnasuim hos Dzintars Jurgelaitis, i 2001 belv han optaget på konservatoriet i Riga hos prof. A. Arnicans. Siden 1999 har han været ansat i Liepajas Symfoniorkester, men har for tiden orlov for at videreuddanne sig ved Musikhögskolan i Malmö hos prof. Asger Svendsen. Ved siden af sit arbejde i Liepaja Symfoniorkester har Anrijs spillet med Letlands Kammerorkester, Rigas Kammerorkester, Orkestris Konsonance, Greman Scandnavian Youth Symphony Orchestra og arbejde som lydteknikker på Lettisk TV3. I sommeren 2008 tager han på turné med Gidon Kremers orkester Kremerata Baltica. En tak fra Hans Jørgen Kaltoft for hans tid i sognet.. En tak fra Hans Jørgen Kaltoft for hans tid i sognet. Den 18. maj havde jeg mine sidste gudstjenester i Brædstrup og Tønning/ Træden. I den anledning har redaktøren af kirkebladet bedt mig skrive et par ord om de knap 5 måneder, jeg har været konstitueret som sognepræst i Brædstrup. Og det gør jeg gerne. Jeg har været meget glad for tiden, det var nemt at falde ind i sognet, alle omkring mig var meget hjælpsomme, og jeg takker især de ansatte ved kirkerne og menighedsrådene. Selvom det var en fremmed præst er menighederne mødt flittigt frem. Det har glædet mig meget. Det har også været en stor glæde at få lov til at konfirmere to hold konfirmander. Derfor også tak til dem og deres forældre. Min tak skal lyde til hele sognet, fordi man tog så godt imod mig, det gjorde tiden i Brædstrup til en god tid for mig. Hans Jørgen Kaltoft 13

14 Morild Nomineret som Årets Debut til Danish Folk Awards 2006 for albummet Drømte mig en drøm. Buddene på hvilken genre Morild egentlig bevæger sig indenfor, er ofte ligeså mange, som der er tilhørere. En sognepræst har kaldt det en betagende rejse gennem den danske sangskat. En folkemusik-entusiast for musikalsk overskud og kærlighed. Mens andre kalder Morilds musik for dansk verdensmusik. For bandet selv er det ikke vigtigt, hvad folk vælger at kalde deres musik. De er drevet af en stor kærlighed til den danske kulturarv og et ønske om at formidle de gamle danske sange til et bredt publikum. Gruppen finder inspiration i både nyt og gammelt, det velkendte og mere eksotiske. Således indgår både jødeharpe, saxofon med effektpedaler, lerkrukke og kakkelovnsrør i instrumentationen. Citater: Orkestret leverede en stor, sprudlende oplevelse af den forførende slags, hvor man skiftevis får lyst til at le, græde eller danse! (...) Morild lever smukt op til sit navn! De nyfortolker og forvandler gammelkendte og hverdagsagtige sange til noget gnistrende nyt. (Vejle Amts Folkeblad, marts 2006)... lad os glemme alt om genrer og genreblandinger og glæde os over det musikalske overskud, kreativiteten og kærligheden. For det må være Morilds primære varemærke. (John Bæk, Folkemusikkens Fællessekretariat efter Morilds koncert på SPOTfestivalen 2005)... en betagende rejse gennem den danske sangskat, iklædt Morilds helt eget musikalske univers en smittende blanding af jazz og folk rytmer og toner, som fik benene til at vippe og kinderne til at gløde. (Lise Barnkorp, sognepræst, om Morilds koncert i Viby Sognegård okt. 2005) morild er dansk verdensmusik som kan give os stoltheden over vores egen kulturarv tilbage (Anbefaling fra spillestedet Giant Steps i Svendborg, 2006) Morild er et af de p.t. mest originale bud på dansk jazzmusik. (Koncertarrangør Niels Christensen på pressemøde for Copenhagen Jazzfestival 2003) CV'er Anne Dueholm: vokal og saxofon. Anne er musikerdiplomuddannet på Det Rytmiske Musikkonservatorium i 2000, og har studeret på The Banff Centre for the Arts i Canada. Hun spillede sit første professionelle job om 9-årig i familieorkestret Duerne, og som 14-årig debuterede hun på Copenhagen Jazzfestival med egen kvartet. Siden har Anne bl.a. spillet i Sisters (prisbelønnet ved Europe Jazzcontest 95), Anne Dueholm & Henrik Kunz Duo, med Kammerkoret Camerata v. Michael Bojesen og med Anne Dorte Michelsen, da hun turnerede i landets kirker med danske salmer. Henrik Kunz: bas. Henrik er også musikerdiplomuddannet på Det Rytmiske Musikkonservatorium i 1999 og har studeret på The Banff Centre for the Arts i Canada. Han har spillet med Anne Dueholm & Henrik Kunz Duo, Kammerkoret Camerata, Holger Laumann, Uffe Steen, Ivan Pedersen, Fuzzy, Magno Bissoli, Ignacio Berroa, Don Thomson, Lars Bom og i flere teatersammenhænge bl.a. Sebastians Skatteøen, Les Miserables, og Musik og Fis med Finn Nørbygaard. Christine Dueholm: trommer. Christine har også studeret på The Banff Centre for the Arts og er musikerdiplomuddannet på Det Rytmiske Musikkonservatorium i Samme år modtog hun Frederiksbergs Talentpris. Som Anne startede hun sin karriere i familieorkestret Duerne. Siden lavede hun sin egen trio med bl.a. Hugo Rasmussen. Hun har spillet i Sisters, med Jens Jefsen, Uffe Steen, Stine Michel og Perry Stenbäck. Christine turnerer også som trommeslager med Jytte Abildstrøms Teater. 14

15 Kirkelig vejviser BRÆDSTRUP SOGN Brædstrup Sogns Kirkekontor Præstesekretær Linda Vestergaard... Tlf Sognehuset, Kirkegade 11, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Træffetid: Man-, tirs-, ons- og fredage: Kl Torsdage: Kl Kirkebogsførende sognepræst Berit Hune...Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Sognepræst Mogens Sørensen...Tlf Tønningvej 22, Tønning, 8740 Brædstrup Kirkesanger Sara Tranbjerg... Tlf Organist Thomas Herjulf Lennert...Tlf Mobiltlf Husvært i Sognehuset Birgit Leth...Tlf Mobiltlf Kirkegårdsleder Steven Jensen...Tlf Mobiltlf Kirkegade 13, 8740 Brædstrup Træffetid: Tirs- og torsdage kl Menighedsrådsformand Erik M. Skottenborg...Tlf Kirkeværge Rasmus Schmidt...Tlf Kirketjener Anne Bente Skottenborg...Tlf TØNNING-TRÆDEN PASTORAT Kirkebogsførende sognepræst Mogens Sørensen...Tlf Tønningvej 22, Tønning, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Menighedsrådsformand Jens Chr. Ross...Tlf Graver Knud Kristensen...Tlf Mobiltlf Kirkesanger Bjarne Bording...Tlf Organist Marianne Nissen...Tlf Kirkebil bestilles på tlf senest dagen før Melodi: Du, som gi`r os liv og gør os glade. I skal bygge jeres hus på klippen! Sagde Jesus, da han gik på jord. Klippen er det ord, som aldrig glipper, det har trøst og fred til den, der tror. Han vil høre på os, når vi beder, og igennem livet han os leder. Derfor vil vi mødes her på Klippen for at lytte til hans eget ord. Bede om, at han os aldrig slipper, han, som lærte os vort Fadervor. Sammen vil vi synge glade sange. Håber vi kan blive dejligt mange. Skal vi være sendebud i verden, være Kristi kirke her på jord, må vi være tro i al vor færden, kendes ved, på hvem det er, vi tror. må ved Helligånden vi oplæres, Så vi jordens lys og salt kan være. Lad os her på Klippen takke Herren for hans nåde, fred og kærlighed. Takke for at vi hans børn må være. at hans ord står fast i evighed. Takke Jesus for den dåbens gave: Jeg vil være med jer alle dage! Børneklub og film og bibeltimer, julefest, bazar og Ys Mens Club, støttekreds og bankospil og hygge, fællesspisning. Hvad med gospelkor? Ny ideer vil vi gerne høre. Her skal gerne være åbne døre! Kære alle! Unge, børn og gamle. Lad os knytte fællesskabets bånd. lad os alle gode kræfter samle, lad os til vor næste række hånd. Lad det hus, vi sammen her har bygget, blive fyldt med glæde, håb og lykke. 15

16 På bagsiden... Livsglæde hvad er det? Den danske digter Axel Juel siger det sådan: Dejligst af alle glæder er glæden for slet ingen ting. Ikke for noget, du kan eller vil, glæden for intet og glæden for alt, glæden: fordi du er til! I ordene ligger en påmindelse til os alle. En påmindelse om at skønne på livet. Det liv som Gud har givet dig. I Trinitatistiden, som fylder langt det meste af kirkeåret i år 26 søndage handler kirkes tekster uafbrudt om livet og glæden. Det er ikke tilfældigt, at det er sådan år efter år med varieret længde. Det skyldes ganske enkelt at vi trænger hårdt til at høre ordene om at: Det Satans liv som rockgruppen TV synger om, lige præcis ikke er Satans men Guds! Og derfor glædeligt. Verden er Guds. Det er udgangspunktet og endepunktet. Kort fortalt betyder det, at livet er godt først og sidst og at glæden hører hjemme her. Naturligvis møder vi andet end glæde i livet. Livet er ikke perfekt og efter vort hoved. Der er lidelse, død og savn i livet også - til tider mere end til andre tider. Til tider også mere af det glædesløse, end vi synes, vi kan bære. Dybest set er det vel derfor, vi søger hen i kirken. For her under hvælvingerne lyder ordene, der kan favne al lidelse, savn og håbløshed - ja endda favne døden selv. Det sker fordi ordene, forkyndelsen af Gud trodsigt peger på glæden. Glæden over at være til. Glæden og forundringen over, at kunne glædes endnu trods alt det vi bærer med os. Guds skaberkraft er, at han gør mennesker levende ved ordet. Ordet om livet og glæden som er først og sidst. For mig rummes den glæde så fint i digteren Jørgen Michaelsens salmen Trinitatis lad vor kirke fra Salmen kom ikke med i den nye salmebog, men findes i Tillæg til Den Danske Salme Bog af I salmen mindes vi om, at vi i alle vore hverdage, alt vor tid, først og sidst gådefuldt er favnet af Gud. Trinitatis højtidsnavnet gådefuldt omkring os svøbt: dybt i det er til Gud Fader, Søn og Helligånd vi døbt! Lad da sommerhelligdag samle os om det Guds ord, som af hverdagsrøster højlydt skaber rigets lovsangskor! Glædelig sommer. Berit Hune Fødsler: Alle fødsler for Brædstrup sogn skal anmeldes til Kirkekontoret. Fødsler i Tønning-Træden pastorat anmeldes hos sognepræsten. Anmeldelsen skal foretages senest 2 dage efter fødslen og på den fødselsanmeldelse, som jordemoderen udleverer ved fødslen. Forældrenes dåbs- eller navneattest (for udlændinge arbejds- og opholdstilladelse) og vielsesattest vedlægges Dåb og navngivelse: Dåb i Brædstrup sogn sker ved henvendelse til Kirkekontoret i god tid inden barnet fylder 6 måneder. Dåb i Tønning-Træden pastorat anmeldes hos sognepræsten. Ved dåb opgives navn på barnet og navn samt adresse på mindst 3 og højst 5 faddere. Navngivelse skal finde sted senest 6 måneder efter fødslen. Navneændring: For Brædstrup sogn henvendelse på Kirkekontoret eller på Kirkeministeriets hjemmeside For Tønning-Træden pastorat hos sognepræsten eller på Kirkeministeriets hjemmeside Vielse: I Brædstrup sogn henvendelse på Kirkekontoret. I Tønning-Træden pastorat hos sognepræsten. Begravelse og bisættelse: I Brædstrup sogn henvendelse på Kirkekontoret. Udenfor Kirkekontorets åbningstid kan der rettes henvendelse til sognepræsterne. Brædstrup kirke stilles vederlagsfrit til rådighed. Brædstrup sognehus kan i perioder stå til rådighed for mindesamkomster, henvendelse herom til kirketjener Anne Bente Skottenborg I Tønning-Træden pastorat henvendelse hos sognepræsten. Ind-/udmeldelse af Folkekirken: For Brædstrup sogn kontakt sognepræsterne eller Kirkekontoret. For Tønning-Træden pastorat kontakt sognepræsten. Kirkebil: Til alle gudstjenester kan kirkebilen bestilles på telefon senest dagen før. Grafisk Hus, tlf

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1 I Luthers fodspor Studierejse i dagene 10.-14.september 2012 I efteråret 2012 bliver

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere