Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme Undervisningsmaterialer for unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge"

Transkript

1 Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge

2 undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

3 2014 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Engelsk original godkendt: 5/14 Godkendt til oversættelse: 5/14 Oversættelse af Kom og følg mig: Undervisningsmaterialer for unge, Det Aronske Præstedømme 2015 Sprog

4 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder, der gennemgår fundamentale lærdomme i Jesu Kristi gengivne evangelium. Hver lektion fokuserer på spørgsmål, som unge kan have, samt lærdomsmæssige principper, der kan hjælpe dem til at finde svar. Lektionerne er udarbejdet, så du kan forberede dig åndeligt ved selv at lære læresætningerne og derefter planlægge måder at engagere de unge mænd i stærke læringsoplevelser. Undervisningsoplæg For hvert af de doktrinære emner i indholdsfortegnelsen er der flere undervisningsoplæg, end du i løbet af måneden kan nå at undervise i. Lad Åndens inspiration og de unge mænds spørgsmål og interesser vejlede dig, når du beslutter, hvad du skal fremhæve i denne måned, og hvor lang tid du skal bruge på et emne. Det er ikke meningen, at oplæggene skal diktere, hvad du siger og gør i klassen. De har til formål at hjælpe dig til selv at lære princippet og forberede læringsoplevelser, der er tilpasset behovene hos de unge mænd, du underviser. Forbered dig åndeligt Rådfør jer med hinanden Rådfør jer med præsidentskabet i kvorummet og med andre lærere og ledere om de unge mænd i dit kvorum. Hvilke spørgsmål og behov har de? Hvad lærer de i andre omgivelser derhjemme, til seminar og i Søndagsskolen? Hvordan vil det påvirke din forberedelse? (Hvis der bliver udvekslet følsomme informationer under disse samtaler, så behandl dem fortroligt). Mere på nettet Du kan finde flere materialer og undervisningsforslag til hver af disse lektioner på lds.org/youth/ learn. Online- lektioner indeholder: Link til de seneste udtalelser fra de levende profeter, apostle og andre kirkeledere. Disse link blive opdateret jævnligt, så tjek dem ofte. Link til videoer, billeder og andre medier, som du kan bruge til at forberede dig selv åndeligt og til at undervise de unge. Videoer, der demonstrerer effektiv undervisning, så du kan styrke din evne til at hjælpe de unge til at blive omvendt. For at hjælpe de unge mænd til at forstå principperne i disse undervisningsoplæg er det nødvendigt, at du selv forstår og efterlever dem. Studér skrifterne og de andre hjælpekilder i oplæggene, og find udtalelser, historier eller eksempler, der er særlig relevante eller inspirerende for de unge mænd, du underviser. Brug derpå undervisningsoplægget til at planlægge, hvordan du kan hjælpe de unge mænd til selv at opdage sandhederne, opnå et vidnesbyrd om dem, og efterleve det, de lærer. 3

5

6 Indhold 11 Januar: Guddommen 13 Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? 17 Hvad ved vi om Guddommens natur? 21 Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? 25 Hvad er Helligåndens rolle? 29 Hvem er jeg, og hvem kan jeg blive? 33 Februar: Frelsesplanen 35 Hvilken rolle spiller jeg i fuldførelsen af vor himmelske Faders plan? 38 Hvad er frelsesplanen? 42 Hvad skete der i det førjordiske liv? 45 Hvad er livets formål? 49 Hvorfor har de valg, jeg træffer, betydning? 53 Hvorfor har vi modgang? 57 Hvordan kan jeg finde trøst, når nogen, jeg holder af, dør? 61 Hvorfor skal jeg behandle mit legeme som et tempel? 65 Marts: Jesu Kristi forsoning 67 Hvordan hjælper jeg andre til at modtage forsoningens velsignelser? 71 Hvad er Jesu Kristi forsoning? 74 Hvad vil det sige at have tro på Jesus Kristus? 78 Hvad vil det sige at omvende sig? 82 Hvad er nåde? 86 Hvorfor skal jeg tilgive andre? 89 Hvad er opstandelsen? 92 Hvordan kan forsoningen hjælpe mig i mine prøvelser? 5

7 97 April: Frafaldet og genoprettelsen 99 Hvordan kan jeg indbyde alle til at komme til Kristus? 102 Hvorfor var en genoprettelse nødvendig? 106 Hvordan blev præstedømmet gengivet? 110 Hvilken rolle spillede Joseph Smith i genoprettelsen? 114 Hvorfor er det første syn betydningsfuldt? 117 Hvorfor har vi brug for Mormons Bog? 121 Maj: Profeter og åbenbaring 123 Hvorfor er det vigtigt at studere skrifterne? 127 Hvorfor er det vigtigt at lytte til og følge de levende profeter? 130 Hvordan modtager jeg personlig åbenbaring? 134 Hvordan kan jeg gøre mine bønner mere meningsfulde? 138 Hvordan kan jeg styrke mit vidnesbyrd? 142 Hvad har præsident Monson lært bærere af Det Aronske Præstedømme? 147 Hvordan kan en patriarkalsk velsignelse hjælpe mig? 151 Juni: Præstedømmet og præstedømmenøgler 152 Hvordan påvirker værdighed kraften i præstedømmet? 157 Hvad er præstedømmet? 161 Hvad er præstedømmets nøgler? 165 Hvad er mine pligter som bærer af Det Aronske Præstedømme? 168 Hvorfor skal jeg udføre en mission? 173 Hvad vil det sige at opretholde vore ledere i Kirken? 177 Juli: Ordinancer og pagter 179 Hvordan kan jeg hjælpe andre til at få en indholdsrig oplevelse i forbindelse med nadveren? 183 Hvorfor er ordinancer betydningsfulde for mig? 187 Hvorfor er pagter betydningsfulde for mig? 191 Hvilke pagter indgik jeg ved dåben? 6

8 196 Hvordan modtager jeg Helligåndsgaven? 200 Hvorfor er tempelordinancerne vigtige? 205 Hvad er præstedømmets ed og pagt? 209 Hvad vil det sige at påtage sig Jesu Kristi navn? 213 August: Ægteskab og familie 215 Hvordan kan jeg styrke min familie? 219 Hvorfor er kyskhed vigtig? 224 Hvorfor er tempelægteskab vigtigt? 228 Hvorfor er familien vigtig? 232 Hvad er Kirkens standarder vedrørende dating? 235 Hvordan kan jeg forberede mig nu til at blive en retskaffen ægtemand og far? 239 Hvordan supplerer mænds og kvinders roller hinanden i familien? 243 September: Befalinger 244 Hvordan kan jeg være i verden, men ikke af verden? 248 Hvordan bliver jeg og andre omkring mig påvirket af det, jeg siger? 252 Hvordan kan jeg modstå pornografi? 256 Hvorfor faster vi? 259 Hvorfor bliver vi befalet at holde sabbatsdagen hellig? 264 Hvorfor betaler vi tiende? 269 Hvorfor er det vigtigt at være ærlig? 273 Oktober: Bliv mere kristuslignende 274 Hvordan kan jeg tjene andre? 278 Hvordan kan jeg blive mere kristuslignende? 282 Hvordan kan jeg udvikle kristuslignende kærlighed? 286 Hvordan kan jeg lære at være mere tålmodig? 290 Hvorfor er det vigtigt at være taknemlig? 7

9 295 November: Åndelig og timelig selvhjulpenhed 296 Hvorfor er det vigtigt at få en uddannelse og udvikle færdigheder? 300 Hvad vil det sige at være selvhjulpen? 304 Hvordan ved jeg, om jeg er ved at blive omvendt? 307 Hvorfor er arbejde et vigtigt evangelisk princip? 311 Hvorfor ønsker Herren, at jeg er sund? 315 Hvordan udviser Herren omsorg for de fattige og trængende? 319 Hvor kan jeg finde løsninger på mine udfordringer og problemer? 323 December: Opbyg Guds rige i de sidste dage 325 Hvordan kan jeg være en missionær nu? 329 Hvordan kan jeg deltage i fremskyndelsen af Herrens værk? 332 Hvordan kan jeg blive en bedre hjemmelærer? 336 Hvordan ønsker vor himmelske Fader, at jeg bruger mine åndelige gaver? 340 Hvordan kan jeg forberede mig til at skabe et kristuscentreret hjem? 344 Hvad kan jeg gøre for at hjælpe nye medlemmer af Kirken? 348 Hvordan kan jeg hjælpe mine mindre aktive venner til at komme tilbage til Kirken? 351 Hvad er Zion? 355 TILLÆG 8

10 Dagsorden til kvorumsmøde Præsiderende Dato Ledelse (medlem af kvorumspræsidentskabet) Sidde i råd medlem af kvorumspræsidentskabet Varetag anliggender (aktiviteter, begivenheder, opgaver, muligheder for at tjene) Undervis i pligter (forklare og tale sammen om, hvordan man udfører præstedømmepligter) Opfordring til at fortælle (Hvilke oplevelser har medlemmerne af kvorummet? Hvilke evangeliske principper har de bemærket og lært? Hvad lærer de ved at udføre Pligt mod Gud? Hvilke oplevelser har de haft ved at tjene andre?) Lær sammen kvorumsvejleder eller kvorumsmedlem Denne uges evangeliske samtale: Lærer: Forpligt til udførelse medlem af kvorumspræsidentskabet Bær vidnesbyrd om det, der blev lært. Tilskynd kvorumsmedlemmer til at efterleve de principper, de har lært sammen, og at forberede sig til næste uges møde. Som Ånden tilskynder til: Fortæl om dine indtryk om de drøftede principper. Fortæl, hvad du planlægger at gøre baseret på det, du har lært, og tilskynd kvorumsmedlemmerne til at fortælle om, hvad de planlægger at gøre. Bed kvorumsmedlemmerne om at forberede sig til næste uges samtale. Afslutningsbøn: 9

11

12 MÅNEDSOVERSIGT Januar: Guddommen»Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn, Jesus Kristus, og på Helligånden«(TA 1:1). Oplæggene i denne måneds emne vil hjælpe de unge mænd til at forstå den sande natur hos Guddommens medlemmer og de roller, de hver især udfylder i vor himmelske Faders frelsesplan. Denne viden vil hjælpe de unge mænd til at få en bedre forståelse af deres egen guddommelige identitet og formål som Guds sønner. For at integrere Pligt mod Gud i søndagens kvorumsmøder, kan du denne måned overveje at undervise i Pligt mod Gud- oplægget herunder. Oplæg, du kan vælge imellem denne måned: Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? (Pligt mod Gud) Hvad ved vi om Guddommens natur? Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? Hvad er Helligåndens rolle? Hvem er jeg, og hvem kan jeg blive? Meddelelse til læreren Mens du underviser i denne måneds emne, kan du minde de unge mænd om, at navnene på Guddommen er hellige (se L&P 63:61). Bed dem om at omtale disse navne med ærbødighed og respekt. Besøg lds.org/youth/learn for at se denne måneds materiale online. 11

13 GUF Tænk over, hvordan du kan planlægge aktiviteter, der er relevante for det, de unge lærer. En hjemmeside med aktiviteter for unge er tilgængelig til at hjælpe dig. Mange af undervisningsforslagene i disse oplæg kan også bruges som gode GUF- aktiviteter. Udvælg og planlæg sammen med kvorumspræsidentskaberne passende aktiviteter, der understøtter det, de unge mænd lærer om søndagen. Pligt mod Gud De følgende afsnit fra hæftet Pligt mod Gud kan bruges i forbindelse med lektionerne denne måned: Bed og studér skriften, s , 38-39, 62-63»Forstå læresætningen«, s , 42-44,

14 JANUAR: GUDDOMMEN Pligt mod Gud Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? Vor himmelske Fader elsker os og ønsker, at vi kommer ham nær. Han har givet os mulighed for at bede til ham og har lovet at høre og besvare vore bønner. Vi kan også lære ham at kende, når vi studerer skrifterne og de sidste dages hellige profeters ord, og når vi stræber efter at blive mere som ham ved at følge hans vilje. Forbered dig åndeligt Tænk over dit forhold til din Fader i himlen. Hvornår har du følt dig tættest på ham? Hvad gjorde du, der muliggjorde, at du følte dig nærmere ham? Nævn nogle ting, som de unge mænd kan gøre for at komme Gud nærmere. Hvor godt gør de disse ting? Hvad kunne du gøre for at hjælpe dem til at få større tro og vidnesbyrd om Gud? Når du studerer skrifterne og andre hjælpekilder om at lære vor himmelske Fader at kende, så led efter ting, der kan hjælpe de unge mænd til at føle, at deres himmelske Fader elsker dem og ønsker, at de kommer ham nærmere. Joh 17:3 (At kende vor himmelske Mosi 5:13 (Ved at tjene Gud lærer vi Fader og Jesus Kristus fører til evigt ham bedre at kende) liv) Alma 30:44 (Alt viser, at der er en 1 Joh 2:3-5 (Vi kender Gud, hvis vi Gud) holder hans bud) L&P 88:63 (Hvis vi kommer Gud nærmere, vil han komme nærmere til os) 1 Joh 4:7-8 (Ved at elske andre lærer vi Gud at kende) M. Russell Ballard,»Fædre og sønner: 2 Ne 32:9; En 1:1-7; Alma 34:17-28; Et bemærkelsesværdigt forhold«, 37:37 (Bøn kan hjælpe os til at komme Liahona, nov. 2009, s vor himmelske Fader nærmere) Udførelse af min Pligt mod Gud, 2010, s. Mosi 4:9-12 (Kong Benjamin beskriver, hvordan vi opnår større kund , 38-39, Video:»Udførelse af din pligt mod skab om Gud) Gud«Lad de unge mænd lede Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Et medlem af kvorumspræsidentskabet leder mødet. Han leder de unge mænd, når de sidder i råd sammen om kvorummets anliggender, underviser dem i deres præstedømmepligter (fra skrifterne og hæftet Pligt mod Gud) og inviterer en vejleder eller et 13

15 andet kvorumsmedlem til at undervise i en evangelisk lektion. Han kunne forberede sig til et præsidentskabsmøde ved at udfylde en dagsorden til kvorumsmøde. Begynd undervisningen Vælg nogle af disse forslag, eller udtænk nogle selv for at gennemgå sidste uges lektion og præsentere denne uges lektion: Bed hver ung mand om at bidrage med et ord for at skabe en sætning, der sammenfatter sidste uges lektion. Skriv deres sætning på tavlen. Bed med biskoppens tilladelse en far til et af kvorumsmedlemmerne om at fortælle om sine følelser ved at være far. Han kunne tale om sine følelser for sin søn, hvad han håber, at sønnen opnår i livet, og hvordan han håber at kunne hjælpe ham med at opnå succes. Bed de unge mænd om at sammenligne det, som denne far sagde, med deres himmelske Faders følelser for dem. Lær sammen Undervisningstip At tilskynde de unge mænd til at grundlægge en vane med regelmæssig bøn og skriftstudium kan være en af de bedste måder at hjælpe dem til at styrke deres forhold til vor himmelske Fader. Formålet med denne lektion er at hjælpe hver ung mand til at etablere en vane med personlig bøn og personligt skriftstudium. Giv de unge mænd tid i løbet af kvorumsmødet til at nedskrive deres plan i deres Pligt mod Gud- hæfter. Lad dem fortælle hinanden om deres plan og bed dem ved et kommende kvorumsmøde om at fortælle, hvordan personlig bøn og personligt skriftstudium styrker deres forhold til Gud. De unge mænd har måske som en de tror forskellen er på at kende vor del af deres plan i Pligt mod Gud lagt himmelske Fader og at kende til ham. planer om personligt skriftstudium. Skriv følgende skriftstedshenvisninger på tavlen og bed de unge mænd Denne lektion kunne være et godt tidspunkt til at få de unge mænd til om at slå dem op og finde ud af, hvordan vi kan lære vor himmelske Fader at fortælle, hvad de har gjort for at følge deres plan, og hvad de lærer af bedre at kende: 1 Joh 2:3-5; 4:7-8; Mosi deres skriftstudium (se Pligt mod Gud, 4:9-12; 5:13; Alma 30:44. Bed de unge s , 38-39, 62-63). De kunne også mænd fortælle, hvad de har lært, og om nødvendigt revidere deres plan. hvordan de har følt sig nærmere vor Bed de unge mænd om at fortælle himmelske Fader ved at følge rådet i om, hvordan deres vaner med bøn og disse skriftsteder. skriftstudium har hjulpet dem til at Vis videoen»udførelse af din pligt forbedre deres forhold til deres himmelske Fader. mod Gud«og få de unge mænd til at se efter, hvordan de beskrevne Bed de unge mænd om at tænke oplevelser i videoen hjalp de unge på en person, de kender rigtig godt. mænd og andre til at lære vor himmelske Fader bedre at kende. Bed de Hvad har de gjort for at lære den person at kende? Spørg dem, hvad unge mænd om at fortælle om deres 14

16 tanker om, hvordan opfyldelsen af Hvordan kommunikerer vi med vor deres pligt mod Gud hjælper dem til himmelske Fader? Hvordan kommunikerer han med os? Hvad kan vi gøre at styrke deres forhold til ham. for at forbedre vores kommunikation Bed de unge mænd om at læse med ham? Bed hver ung mand om ældste M. Russell Ballards tre forslag at læse ét af følgende skriftsteder til sønner i sin tale»fædre og sønner: om bøn: 2 Ne 32:9; En 1:1-7; Alma Et bemærkelsesværdigt forhold«, Liahona, nov. 2009, s (eller vis vide- 34:17-28; 37:37. Bed kvorumsmedlemmerne om at fortælle, hvad de oen»fædre og sønner«). Hvordan har har lært. Hvad er sammenhængen det hjulpet dem til at føle sig tættere mellem bøn og at lære vor himmelske på deres far, når de har gjort en af Fader at kende? Bed de unge mænd disse ting? Bed dem om at fortælle om at åbne deres Pligt mod Gudom, hvordan de kan anvende ældste hæfter og slå op på s. 15 (diakoner), Ballards råd i forbindelse med deres s. 39 (lærere) eller s. 63 (præster) og forhold til deres himmelske Fader. planlægge at forbedre deres daglige Drøft, hvordan de unge mænd bønner. kommunikerer med andre i dag. Bed de unge mænd om at fortælle om det, de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de, hvordan de kan lære vor himmelske Fader at kende? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på dette emne? Undervisning på Frelserens måde Frelseren elskede sine disciple og bad for dem og tjente dem konstant. Han fandt muligheder for at være sammen med dem og udtrykke sin kærlighed. Han vidste, hvad deres interesser, håb og ønsker var, og hvad der foregik i deres tilværelse. Hold øje med muligheder for at give udtryk for din kærlighed til de unge mænd og hjælpe dem til at føle og vide, hvor meget deres himmelske Fader også elsker dem. Opfordring til handling Det medlem af kvorumspræsidentskabet, der leder, afslutter mødet. Han kan: Fortælle om sine planer for at forbedre sine personlige bønner. Tilskynde de unge mænd til at realisere de planer, som de har lagt i dag, og være forberedt til ved et kommende kvorumsmøde at fortælle, hvordan det har forbedret deres forhold til vor himmelske Fader. 15

17 Udvalgte materialer Uddrag fra M. Russell Ballard,»Fædre og sønner: Et bemærkelsesværdigt forhold«, Liahona, nov. 2009, s Til jer aronske præstedømmebærere, jeg tror, at I ved at gøre disse tre enkle ting kan gøre jeres forhold til jeres far endnu bedre, end det er lige nu. For det første, stol på jeres far. Han er ikke fuldkommen, men han elsker jer og vil aldrig gøre noget, som han ikke mener er i jeres bedste interesse. Så tal med ham. Fortæl ham om jeres tanker, følelser, og hvad I drømmer om og frygter for. Jo mere han ved om jeres liv, jo større chance har han for at forstå jeres bekymringer og kunne give jer gode råd. Når I viser jeres far tillid, vil han føle et ansvar ved den tillid og gøre sig endnu større anstrengelser for at forstå og hjælpe. Som jeres far er han berettiget til inspiration på jeres vegne. Hans råd til jer er et kærligt udsagn fra en, som kender og elsker jer. Mere end noget andet ønsker jeres far, at I er glade og opnår succes, så hvorfor skulle I ikke kunne stole på ham? Drenge, stol på jeres far. For det andetså vis interesse for jeres far og hans liv. Spørg til hans arbejde, interesser og mål. Hvorfor besluttede han sig for at arbejde med det, han gør? Hvordan var han dengang, han var på jeres alder? Hvordan mødte han jeres mor? Og når I lærer ham bedre at kende, kan det være, at I får en bedre forståelse af, hvordan hans erfaringer gør, at han reagerer, som han gør. Hold øje med jeres far. Se hvordan han behandler jeres mor. Se hvordan han varetager sine kaldelser i Kirken. Se hvordan han omgås andre mennesker. I vil blive overrasket over at se, hvor meget I kan lære om ham bare ved at iagttage og lytte til ham. Tænk over, hvad I ikke ved om ham og find ud af det. Jeres kærlighed, beundring og forståelse vil tiltage af det, I finder ud af. Drenge, vis interesse for jeres fars liv. Og for det tredjebed jeres far om råd. Lad os være ærlige: Han giver jer sikkert råd, uanset om I beder om det eller ej, men det virker så meget bedre, når I beder om det! Spørg ham til råds omkring kirkeaktiviteter, klasser, venner, skolen, dating, sport eller andre hobbyer. Spørg ham til råds om jeres kaldelser i Kirken, om jeres forberedelse til mission og beslutninger eller valg, I skal træffe. Intet viser større respekt for et andet menneske end at bede om et råd, for det man i virkeligheden siger, når man beder om råd, er:»jeg anerkender din viden, og den erfaring du har, og jeg påskønner dine ideer og forslag.«og det er godt for en far at høre fra sin søn. 16

18 JANUAR: GUDDOMMEN Hvad ved vi om Guddommens natur? Guddommen omfatter Gud, den evige Fader, Frelseren Jesus Kristus og Helligånden. Selv om medlemmerne af Guddommen er særskilte væsener med særskilte roller, er de ét i formål. De arbejder i fuldstændig enighed for at opfylde vor himmelske Faders frelsesplan. Forbered dig åndeligt Hvordan kan en forståelse af Guddommen hjælpe dig til at vide, hvem du er? Hvordan adskiller vores kundskab om Guddommen sig fra andre religioners overbevisninger? Hvordan vil en forståelse af Guddommens natur hjælpe de unge mænd? Studér bønsomt disse skriftsteder og hjælpekilder. Hvad føler du dig inspireret til at videregive til de unge mænd? 1 Mos 1:26-27 (Vi er skabt i Guds TA 1:1 (Vi tror på de tre medlemmer i billede) Guddommen) Matt 3:13-17 (Hvert medlem af Guddommen gav sig til kende ved Kristi maj 2014 Boyd K. Packer,»Vidnet«, Liahona, dåb) Jeffrey R. Holland,»Den eneste sande Joh 17:21; L&P 20:28 (Guddommens Gud, og ham, han har udsendt, Jesus medlemmer er forenede) Kristus«, Liahona, nov. 2007, s ApG 7:55-56; JS- H 1:14-17 (Stefanus og Joseph Smith så Faderen og Sønnen som to særskilte væsener) L&P 130:22-23 (Faderen og Sønnen har fysiske legemer. Det har Helligånden ikke) Christoffel Golden Jun.,»Faderen og Sønnen«, Liahona, maj 2013, s »Gud Faderen«,»Helligånden«,»Jesus Kristus«, Tro mod sandheden, 2005, s , 65-67, Video:»Genoprettelsen«; se også Lære og Pagter visuelle ressourcer dvd Lad de unge mænd lede Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Et medlem af kvorumspræsidentskabet leder mødet. Han leder de unge mænd, når de sidder i råd sammen om kvorummets anliggender, underviser dem i deres præstedømmepligter (fra skrifterne og hæftet Pligt mod Gud) og inviterer en vejleder eller et andet kvorumsmedlem til at undervise i en evangelisk lektion. Han kunne forberede sig ved til et præsidentskabsmøde at udfylde en dagsorden til kvorumsmøde. 17

19 Begynd undervisningen Vælg nogle af disse forslag, eller udtænk nogle selv for at gennemgå sidste uges lektion og præsentere denne uges lektion: Bed et kvorumsmedlem om på forhånd at forberede en to minutter lang gennemgang af det, han lærte i sidste lektion. Bed de unge mænd om at lave et rollespil over, hvordan de kan undervise nogen med en anden tro om de tre forskellige medlemmer af Guddommen. Hvilke skriftsteder kan de anvende? Hvorfor føler de, at denne viden er så vigtig? Lær sammen Undervisningstip Du kan bruge undervisningsaktiviteterne i dette afsnit til at finde ud af, hvad de unge mænd allerede kender til læren, og hvad de stadig har brug for at lære. Vær parat til om nødvendigt at justere din lektionsplan for at opfylde deres behov. Alle forslagene herunder vil hjælpe kvorumsmedlemmerne til at forstå Guddommens natur. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i dit kvorum: Bed et kvorumsmedlem om at give forklare, hvad de lærer om Guddommen. Bed dem om at fortælle, hvad en del af denne lektion. Dette kan han gøre som led i sin plan i Pligt mod disse vers lærer dem om deres guddommelige natur. Hvordan påvirker Gud om at lære og undervise om Guddommen (se»forstå læresætningen«, side 18, 42 eller 66). denne viden deres daglige valg? Skriv følgende tre overskrifter Læs sammen ældste Jeffrey R. på tavlen:»der er tre medlemmer Hollands beskrivelse af andre kristne i Guddommen«,»Guddommen er overbevisninger vedrørende Guddommen (i hans tale»den eneste Fader og Jesus Kristus har fysiske forenet i formål«og»vor himmelske sande Gud, og ham, han har udsendt, legemer«. Skriv skriftstedshenvisninger om Guddommen (såsom de, der Jesus Kristus«). Vis de unge mænd scenen med det første syn i videoen er nævnt i dette oplæg) på små kort.»genoprettelsen«eller vis et billede Bed de unge mænd om at skiftes til af det første syn (se hæftet Evangelisk at vælge et kort, læse skriftstedet højt kunst, s. 90). Hvad lærte Joseph om og skrive henvisningen under den Guddommen? Hvordan var det, han korrekte overskrift på tavlen (nogle af lærte, forskelligt fra det, andre kristne skriftstederne hører under mere end troede? Hvorfor er det, han lærte, en overskrift). Hvordan kan viden vigtigt? Hvordan tror de unge mænd, om disse sandheder om Guddommen at denne oplevelse ændrede, hvad velsigne de unge mænd? Foreslå de Joseph troede om sig selv? unge mænd at have en liste med disse henvisninger i deres skrifter, så de Bed de unge mænd om at studere kan bruge dem til at undervise andre et af skriftstederne fra dette oplæg og om Guddommen. 18

20 Del kvorummet op i tre grupper, Opdel en eller begge konferencetaler, der er foreslået i dette oplæg, i og giv hver gruppe til opgave at lære om et medlem af Guddommen ved at mindre afsnit. Giv et stykke til hver læse om ham i Tro mod sandheden (se s. kvorumsmedlem (eller til grupper, 59-61, og 75-77) eller i præsident afhængig af kvorummets størrelse). Boyd K. Packers tale»vidnet«. Giv Skriv følgende på tavlen:»hvad ved grupperne tilstrækkeligt med tid til vi om Guddommens natur?«lad de at forberede sig til at undervise resten unge mænd finde svarene og fremlægge dem. Hvorfor er det vigtigt at af kvorummet om egenskaberne og rollen hos deres medlem af Guddommen. Lad hver gruppe undervise Joh 17:3). kende Guddommens sande natur? (Se resten af kvorummet. Bed de unge mænd om at gengive, hvad de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de Guddommens natur bedre? Har de yderligere spørgsmål? Ville det være værd at bruge mere tid på dette emne? Opfordring til handling Det medlem af kvorumspræsidentskabet, der leder, afslutter mødet. Han kan: Undervisning på Frelserens måde Frelseren stillede spørgsmål, der førte til dybsindige tanker og følelser. Han var oprigtigt interesseret i deres svar og glædede sig over deres udtryk for tro. Han gav dem mulighed for at stille deres egne spørgsmål, og han lyttede til deres oplevelser. Hvilke spørgsmål kan du stille, som vil hjælpe de unge mænd til at udvikle dybe følelser for Guddommen? Hvordan kan du i løbet af lektionen vise, at du er interesseret i deres svar? Bære sit vidnesbyrd om Guddommens medlemmer og sin taknemlighed for, at sandheden om dem er blevet gengivet ved Joseph Smith. Invitere kvorumsmedlemmerne til at fortælle andre om de sandheder, de har lært under kvorumsmødet i dag. 19

21 Udvalgte materialer Uddrag fra Jeffrey R. Holland,»Den eneste sande Gud, og ham, han har udsendt, Jesus Kristus«, Liahona, nov. 2007, s Så enhver kritik om, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ikke besidder det moderne kristne syn på Gud, Jesus og Helligånden er ikke en kommentar om vores forpligtelse over for Kristus, men snarere en (præcis, kunne jeg tilføje) anerkendelse af, at vores syn på Guddommen bryder med den kristne historie efter Det Nye Testamente og går tilbage til den lære, som Jesus selv underviste i. Det kan være nyttigt med en bemærkning om denne historie efter Det Nye Testamente. I år 325 e.kr. sammenkaldte den romerske kejser Konstantin koncilet i Nikæa for bl.a. at diskutere det omsiggribende emne om Guds påståede»treenige enhed«. Det, der kom ud af denne ophedede diskussion mellem kirkens mænd, filosoffer og høje gejstlige, blev (efter endnu 125 år og tre yderligere større råd) [Konstantinopel, 381 e.kr., Efesus, 431 e.kr., Kalchedon, 451 e.kr.] kendt som den nikænske trosbekendelse med senere omformuleringer som fx den athanasianske trosbekendelse. Disse forskellige udfoldelser og gentagelser af trosbekendelser samt andre, der kom til gennem århundrederne bekendtgjorde, at Faderen, Sønnen og Helligånden er abstrakte, absolutte, transcendente, allestedsnærværende, kan som samme substans manifestere sig forskelligt, er evige hver især og kan ikke kendes, er uden legeme, legemsdele eller passioner og dvæler uden for tid og rum. I sådanne trosbekendelser er alle tre medlemmer særskilte personer, men de er ét væsen, oftest nævnt som»treenighedens mysterium«. Der er tre adskilte personer, dog ikke tre Guder, men én. Alle tre personer er ubegribelige, dog er det én Gud, som er ubegribelig. Vi er enige med vore kritikere på i det mindste det punkt at en sådan formulering af guddom i sandhed er ubegribelig. Med en sådan forvirrende definition på Gud, der er blevet pålagt kirken, kan det ikke undre nogen, at en munk fra det 4. århundrede udbrød:»ve mig! De har taget min Gud bort fra mig... og jeg ved ikke, hvem jeg skal tilbede eller henvende mig til.«[citeret i Owen Chadwick, Western Asceticism, 1958, s. 235]. Hvordan kan vi have tillid til, elske og tilbede, for ikke at sige at stræbe efter at blive ligesom et væsen, der er ubegribeligt og som ikke kan kendes? Hvad med Jesu bøn til sin Fader i himlen, at»dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus«? (Joh 17:3; fremhævelse tilføjet). 20

22 JANUAR: GUDDOMMEN Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? Jesus Kristus blev udvalgt til at være vor Frelser. Hans forsoning gør det muligt for os at opstå og omvende os og blive tilgivet, så vi kan vende tilbage til vor himmelske Faders nærhed. Udover at frelse os fra vore synder tilbyder Frelseren os fred og styrke i tider med prøvelser. Han er det fuldkomne eksempel for os, og hans lærdomme er fundamentet for lykke i dette liv og evigt liv i den næste verden. Forbered dig åndeligt Hvorfor er Jesus Kristus vigtig for dig? Hvordan har han påvirket din tilværelse? Hvorfor er det vigtigt for de unge mænd at forstå Jesu Kristi rolle? Hvordan kan du hjælpe dem til at se hans betydning i deres tilværelse? Studér bønsomt disse skriftsteder og hjælpekilder. Hvad kan hjælpe dig i din undervisning om, hvorfor Jesus Kristus er vigtig for de unge mænd? Matt 10:1(Jesus Kristus gav sine 3 Ne 27:27 (Jesus Kristus er vores apostle præstedømmemagten) eksempel) Joh 6:38 (Jesus Kristus kom for at»den levende Kristus: Apostlenes udføre sin Faders vilje) vidnesbyrd«,liahona, apr. 2000, s. 2-3 (se også Tro mod Sandheden, s ; Joh 8:12; 3 Ne 11:11 (Jesus Kristus er eller Pligt mod Gud, s. 106) verdens lys og liv) Dallin H. Oaks,»Jesu lære«, Liahona, Joh 14:6 (Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet) nov. 2011, s Jeffrey R. Holland,»Det første store 2 Ne 2:3-9; 9:5-12 (Lehi og Jakob vidner om Jesu Kristi forsoning) bud«, Liahona, nov Video:»Indfriet«3 Ne 27:14-16 (Jesus Kristus frelser os fra synd og død gennem sin forsoning) Lad de unge mænd lede Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Et medlem af kvorumspræsidentskabet leder mødet. Han leder de unge mænd, når de sidder i råd sammen om kvorummets anliggender, underviser dem i deres præstedømmepligter (fra skrifterne og hæftet Pligt mod Gud) og inviterer en vejleder eller et andet kvorumsmedlem til at undervise i en evangelisk lektion. Han kunne forberede sig ved til et præsidentskabsmøde at udfylde en dagsorden til kvorumsmøde. 21

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Vejledning for ledere

Vejledning for ledere FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog, Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne i er døtre Unge Piger Personlig fremgang Vi vil stå Vi tror S tå s o m Guds vidne Vi vil være beredte Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham (Moro 10:32). Dette hæfte Personlig fremgang tilhører

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS MATERIALE Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11 Primary 4 Mormons Bog Alderen 8-11 Primary4 Mormons Bog Tii undervisning af børn i alderen 8-11 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Copyright 1995 Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Kommentarer og forslag Dine kommentarer

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

UNDERVISNING, DEN STØRSTE KALDELSE. Hjælpemateriale til undervisning i evangeliet

UNDERVISNING, DEN STØRSTE KALDELSE. Hjælpemateriale til undervisning i evangeliet UNDERVISNING, DEN STØRSTE KALDELSE Hjælpemateriale til undervisning i evangeliet UNDERVISNING, DEN STØRSTE KALDELSE Hjælpemateriale til undervisning i evangeliet Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere