Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme Undervisningsmaterialer for unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge"

Transkript

1 Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge

2 undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

3 2014 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Engelsk original godkendt: 5/14 Godkendt til oversættelse: 5/14 Oversættelse af Kom og følg mig: Undervisningsmaterialer for unge, Det Aronske Præstedømme 2015 Sprog

4 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder, der gennemgår fundamentale lærdomme i Jesu Kristi gengivne evangelium. Hver lektion fokuserer på spørgsmål, som unge kan have, samt lærdomsmæssige principper, der kan hjælpe dem til at finde svar. Lektionerne er udarbejdet, så du kan forberede dig åndeligt ved selv at lære læresætningerne og derefter planlægge måder at engagere de unge mænd i stærke læringsoplevelser. Undervisningsoplæg For hvert af de doktrinære emner i indholdsfortegnelsen er der flere undervisningsoplæg, end du i løbet af måneden kan nå at undervise i. Lad Åndens inspiration og de unge mænds spørgsmål og interesser vejlede dig, når du beslutter, hvad du skal fremhæve i denne måned, og hvor lang tid du skal bruge på et emne. Det er ikke meningen, at oplæggene skal diktere, hvad du siger og gør i klassen. De har til formål at hjælpe dig til selv at lære princippet og forberede læringsoplevelser, der er tilpasset behovene hos de unge mænd, du underviser. Forbered dig åndeligt Rådfør jer med hinanden Rådfør jer med præsidentskabet i kvorummet og med andre lærere og ledere om de unge mænd i dit kvorum. Hvilke spørgsmål og behov har de? Hvad lærer de i andre omgivelser derhjemme, til seminar og i Søndagsskolen? Hvordan vil det påvirke din forberedelse? (Hvis der bliver udvekslet følsomme informationer under disse samtaler, så behandl dem fortroligt). Mere på nettet Du kan finde flere materialer og undervisningsforslag til hver af disse lektioner på lds.org/youth/ learn. Online- lektioner indeholder: Link til de seneste udtalelser fra de levende profeter, apostle og andre kirkeledere. Disse link blive opdateret jævnligt, så tjek dem ofte. Link til videoer, billeder og andre medier, som du kan bruge til at forberede dig selv åndeligt og til at undervise de unge. Videoer, der demonstrerer effektiv undervisning, så du kan styrke din evne til at hjælpe de unge til at blive omvendt. For at hjælpe de unge mænd til at forstå principperne i disse undervisningsoplæg er det nødvendigt, at du selv forstår og efterlever dem. Studér skrifterne og de andre hjælpekilder i oplæggene, og find udtalelser, historier eller eksempler, der er særlig relevante eller inspirerende for de unge mænd, du underviser. Brug derpå undervisningsoplægget til at planlægge, hvordan du kan hjælpe de unge mænd til selv at opdage sandhederne, opnå et vidnesbyrd om dem, og efterleve det, de lærer. 3

5

6 Indhold 11 Januar: Guddommen 13 Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? 17 Hvad ved vi om Guddommens natur? 21 Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? 25 Hvad er Helligåndens rolle? 29 Hvem er jeg, og hvem kan jeg blive? 33 Februar: Frelsesplanen 35 Hvilken rolle spiller jeg i fuldførelsen af vor himmelske Faders plan? 38 Hvad er frelsesplanen? 42 Hvad skete der i det førjordiske liv? 45 Hvad er livets formål? 49 Hvorfor har de valg, jeg træffer, betydning? 53 Hvorfor har vi modgang? 57 Hvordan kan jeg finde trøst, når nogen, jeg holder af, dør? 61 Hvorfor skal jeg behandle mit legeme som et tempel? 65 Marts: Jesu Kristi forsoning 67 Hvordan hjælper jeg andre til at modtage forsoningens velsignelser? 71 Hvad er Jesu Kristi forsoning? 74 Hvad vil det sige at have tro på Jesus Kristus? 78 Hvad vil det sige at omvende sig? 82 Hvad er nåde? 86 Hvorfor skal jeg tilgive andre? 89 Hvad er opstandelsen? 92 Hvordan kan forsoningen hjælpe mig i mine prøvelser? 5

7 97 April: Frafaldet og genoprettelsen 99 Hvordan kan jeg indbyde alle til at komme til Kristus? 102 Hvorfor var en genoprettelse nødvendig? 106 Hvordan blev præstedømmet gengivet? 110 Hvilken rolle spillede Joseph Smith i genoprettelsen? 114 Hvorfor er det første syn betydningsfuldt? 117 Hvorfor har vi brug for Mormons Bog? 121 Maj: Profeter og åbenbaring 123 Hvorfor er det vigtigt at studere skrifterne? 127 Hvorfor er det vigtigt at lytte til og følge de levende profeter? 130 Hvordan modtager jeg personlig åbenbaring? 134 Hvordan kan jeg gøre mine bønner mere meningsfulde? 138 Hvordan kan jeg styrke mit vidnesbyrd? 142 Hvad har præsident Monson lært bærere af Det Aronske Præstedømme? 147 Hvordan kan en patriarkalsk velsignelse hjælpe mig? 151 Juni: Præstedømmet og præstedømmenøgler 152 Hvordan påvirker værdighed kraften i præstedømmet? 157 Hvad er præstedømmet? 161 Hvad er præstedømmets nøgler? 165 Hvad er mine pligter som bærer af Det Aronske Præstedømme? 168 Hvorfor skal jeg udføre en mission? 173 Hvad vil det sige at opretholde vore ledere i Kirken? 177 Juli: Ordinancer og pagter 179 Hvordan kan jeg hjælpe andre til at få en indholdsrig oplevelse i forbindelse med nadveren? 183 Hvorfor er ordinancer betydningsfulde for mig? 187 Hvorfor er pagter betydningsfulde for mig? 191 Hvilke pagter indgik jeg ved dåben? 6

8 196 Hvordan modtager jeg Helligåndsgaven? 200 Hvorfor er tempelordinancerne vigtige? 205 Hvad er præstedømmets ed og pagt? 209 Hvad vil det sige at påtage sig Jesu Kristi navn? 213 August: Ægteskab og familie 215 Hvordan kan jeg styrke min familie? 219 Hvorfor er kyskhed vigtig? 224 Hvorfor er tempelægteskab vigtigt? 228 Hvorfor er familien vigtig? 232 Hvad er Kirkens standarder vedrørende dating? 235 Hvordan kan jeg forberede mig nu til at blive en retskaffen ægtemand og far? 239 Hvordan supplerer mænds og kvinders roller hinanden i familien? 243 September: Befalinger 244 Hvordan kan jeg være i verden, men ikke af verden? 248 Hvordan bliver jeg og andre omkring mig påvirket af det, jeg siger? 252 Hvordan kan jeg modstå pornografi? 256 Hvorfor faster vi? 259 Hvorfor bliver vi befalet at holde sabbatsdagen hellig? 264 Hvorfor betaler vi tiende? 269 Hvorfor er det vigtigt at være ærlig? 273 Oktober: Bliv mere kristuslignende 274 Hvordan kan jeg tjene andre? 278 Hvordan kan jeg blive mere kristuslignende? 282 Hvordan kan jeg udvikle kristuslignende kærlighed? 286 Hvordan kan jeg lære at være mere tålmodig? 290 Hvorfor er det vigtigt at være taknemlig? 7

9 295 November: Åndelig og timelig selvhjulpenhed 296 Hvorfor er det vigtigt at få en uddannelse og udvikle færdigheder? 300 Hvad vil det sige at være selvhjulpen? 304 Hvordan ved jeg, om jeg er ved at blive omvendt? 307 Hvorfor er arbejde et vigtigt evangelisk princip? 311 Hvorfor ønsker Herren, at jeg er sund? 315 Hvordan udviser Herren omsorg for de fattige og trængende? 319 Hvor kan jeg finde løsninger på mine udfordringer og problemer? 323 December: Opbyg Guds rige i de sidste dage 325 Hvordan kan jeg være en missionær nu? 329 Hvordan kan jeg deltage i fremskyndelsen af Herrens værk? 332 Hvordan kan jeg blive en bedre hjemmelærer? 336 Hvordan ønsker vor himmelske Fader, at jeg bruger mine åndelige gaver? 340 Hvordan kan jeg forberede mig til at skabe et kristuscentreret hjem? 344 Hvad kan jeg gøre for at hjælpe nye medlemmer af Kirken? 348 Hvordan kan jeg hjælpe mine mindre aktive venner til at komme tilbage til Kirken? 351 Hvad er Zion? 355 TILLÆG 8

10 Dagsorden til kvorumsmøde Præsiderende Dato Ledelse (medlem af kvorumspræsidentskabet) Sidde i råd medlem af kvorumspræsidentskabet Varetag anliggender (aktiviteter, begivenheder, opgaver, muligheder for at tjene) Undervis i pligter (forklare og tale sammen om, hvordan man udfører præstedømmepligter) Opfordring til at fortælle (Hvilke oplevelser har medlemmerne af kvorummet? Hvilke evangeliske principper har de bemærket og lært? Hvad lærer de ved at udføre Pligt mod Gud? Hvilke oplevelser har de haft ved at tjene andre?) Lær sammen kvorumsvejleder eller kvorumsmedlem Denne uges evangeliske samtale: Lærer: Forpligt til udførelse medlem af kvorumspræsidentskabet Bær vidnesbyrd om det, der blev lært. Tilskynd kvorumsmedlemmer til at efterleve de principper, de har lært sammen, og at forberede sig til næste uges møde. Som Ånden tilskynder til: Fortæl om dine indtryk om de drøftede principper. Fortæl, hvad du planlægger at gøre baseret på det, du har lært, og tilskynd kvorumsmedlemmerne til at fortælle om, hvad de planlægger at gøre. Bed kvorumsmedlemmerne om at forberede sig til næste uges samtale. Afslutningsbøn: 9

11

12 MÅNEDSOVERSIGT Januar: Guddommen»Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn, Jesus Kristus, og på Helligånden«(TA 1:1). Oplæggene i denne måneds emne vil hjælpe de unge mænd til at forstå den sande natur hos Guddommens medlemmer og de roller, de hver især udfylder i vor himmelske Faders frelsesplan. Denne viden vil hjælpe de unge mænd til at få en bedre forståelse af deres egen guddommelige identitet og formål som Guds sønner. For at integrere Pligt mod Gud i søndagens kvorumsmøder, kan du denne måned overveje at undervise i Pligt mod Gud- oplægget herunder. Oplæg, du kan vælge imellem denne måned: Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? (Pligt mod Gud) Hvad ved vi om Guddommens natur? Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? Hvad er Helligåndens rolle? Hvem er jeg, og hvem kan jeg blive? Meddelelse til læreren Mens du underviser i denne måneds emne, kan du minde de unge mænd om, at navnene på Guddommen er hellige (se L&P 63:61). Bed dem om at omtale disse navne med ærbødighed og respekt. Besøg lds.org/youth/learn for at se denne måneds materiale online. 11

13 GUF Tænk over, hvordan du kan planlægge aktiviteter, der er relevante for det, de unge lærer. En hjemmeside med aktiviteter for unge er tilgængelig til at hjælpe dig. Mange af undervisningsforslagene i disse oplæg kan også bruges som gode GUF- aktiviteter. Udvælg og planlæg sammen med kvorumspræsidentskaberne passende aktiviteter, der understøtter det, de unge mænd lærer om søndagen. Pligt mod Gud De følgende afsnit fra hæftet Pligt mod Gud kan bruges i forbindelse med lektionerne denne måned: Bed og studér skriften, s , 38-39, 62-63»Forstå læresætningen«, s , 42-44,

14 JANUAR: GUDDOMMEN Pligt mod Gud Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? Vor himmelske Fader elsker os og ønsker, at vi kommer ham nær. Han har givet os mulighed for at bede til ham og har lovet at høre og besvare vore bønner. Vi kan også lære ham at kende, når vi studerer skrifterne og de sidste dages hellige profeters ord, og når vi stræber efter at blive mere som ham ved at følge hans vilje. Forbered dig åndeligt Tænk over dit forhold til din Fader i himlen. Hvornår har du følt dig tættest på ham? Hvad gjorde du, der muliggjorde, at du følte dig nærmere ham? Nævn nogle ting, som de unge mænd kan gøre for at komme Gud nærmere. Hvor godt gør de disse ting? Hvad kunne du gøre for at hjælpe dem til at få større tro og vidnesbyrd om Gud? Når du studerer skrifterne og andre hjælpekilder om at lære vor himmelske Fader at kende, så led efter ting, der kan hjælpe de unge mænd til at føle, at deres himmelske Fader elsker dem og ønsker, at de kommer ham nærmere. Joh 17:3 (At kende vor himmelske Mosi 5:13 (Ved at tjene Gud lærer vi Fader og Jesus Kristus fører til evigt ham bedre at kende) liv) Alma 30:44 (Alt viser, at der er en 1 Joh 2:3-5 (Vi kender Gud, hvis vi Gud) holder hans bud) L&P 88:63 (Hvis vi kommer Gud nærmere, vil han komme nærmere til os) 1 Joh 4:7-8 (Ved at elske andre lærer vi Gud at kende) M. Russell Ballard,»Fædre og sønner: 2 Ne 32:9; En 1:1-7; Alma 34:17-28; Et bemærkelsesværdigt forhold«, 37:37 (Bøn kan hjælpe os til at komme Liahona, nov. 2009, s vor himmelske Fader nærmere) Udførelse af min Pligt mod Gud, 2010, s. Mosi 4:9-12 (Kong Benjamin beskriver, hvordan vi opnår større kund , 38-39, Video:»Udførelse af din pligt mod skab om Gud) Gud«Lad de unge mænd lede Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Et medlem af kvorumspræsidentskabet leder mødet. Han leder de unge mænd, når de sidder i råd sammen om kvorummets anliggender, underviser dem i deres præstedømmepligter (fra skrifterne og hæftet Pligt mod Gud) og inviterer en vejleder eller et 13

15 andet kvorumsmedlem til at undervise i en evangelisk lektion. Han kunne forberede sig til et præsidentskabsmøde ved at udfylde en dagsorden til kvorumsmøde. Begynd undervisningen Vælg nogle af disse forslag, eller udtænk nogle selv for at gennemgå sidste uges lektion og præsentere denne uges lektion: Bed hver ung mand om at bidrage med et ord for at skabe en sætning, der sammenfatter sidste uges lektion. Skriv deres sætning på tavlen. Bed med biskoppens tilladelse en far til et af kvorumsmedlemmerne om at fortælle om sine følelser ved at være far. Han kunne tale om sine følelser for sin søn, hvad han håber, at sønnen opnår i livet, og hvordan han håber at kunne hjælpe ham med at opnå succes. Bed de unge mænd om at sammenligne det, som denne far sagde, med deres himmelske Faders følelser for dem. Lær sammen Undervisningstip At tilskynde de unge mænd til at grundlægge en vane med regelmæssig bøn og skriftstudium kan være en af de bedste måder at hjælpe dem til at styrke deres forhold til vor himmelske Fader. Formålet med denne lektion er at hjælpe hver ung mand til at etablere en vane med personlig bøn og personligt skriftstudium. Giv de unge mænd tid i løbet af kvorumsmødet til at nedskrive deres plan i deres Pligt mod Gud- hæfter. Lad dem fortælle hinanden om deres plan og bed dem ved et kommende kvorumsmøde om at fortælle, hvordan personlig bøn og personligt skriftstudium styrker deres forhold til Gud. De unge mænd har måske som en de tror forskellen er på at kende vor del af deres plan i Pligt mod Gud lagt himmelske Fader og at kende til ham. planer om personligt skriftstudium. Skriv følgende skriftstedshenvisninger på tavlen og bed de unge mænd Denne lektion kunne være et godt tidspunkt til at få de unge mænd til om at slå dem op og finde ud af, hvordan vi kan lære vor himmelske Fader at fortælle, hvad de har gjort for at følge deres plan, og hvad de lærer af bedre at kende: 1 Joh 2:3-5; 4:7-8; Mosi deres skriftstudium (se Pligt mod Gud, 4:9-12; 5:13; Alma 30:44. Bed de unge s , 38-39, 62-63). De kunne også mænd fortælle, hvad de har lært, og om nødvendigt revidere deres plan. hvordan de har følt sig nærmere vor Bed de unge mænd om at fortælle himmelske Fader ved at følge rådet i om, hvordan deres vaner med bøn og disse skriftsteder. skriftstudium har hjulpet dem til at Vis videoen»udførelse af din pligt forbedre deres forhold til deres himmelske Fader. mod Gud«og få de unge mænd til at se efter, hvordan de beskrevne Bed de unge mænd om at tænke oplevelser i videoen hjalp de unge på en person, de kender rigtig godt. mænd og andre til at lære vor himmelske Fader bedre at kende. Bed de Hvad har de gjort for at lære den person at kende? Spørg dem, hvad unge mænd om at fortælle om deres 14

16 tanker om, hvordan opfyldelsen af Hvordan kommunikerer vi med vor deres pligt mod Gud hjælper dem til himmelske Fader? Hvordan kommunikerer han med os? Hvad kan vi gøre at styrke deres forhold til ham. for at forbedre vores kommunikation Bed de unge mænd om at læse med ham? Bed hver ung mand om ældste M. Russell Ballards tre forslag at læse ét af følgende skriftsteder til sønner i sin tale»fædre og sønner: om bøn: 2 Ne 32:9; En 1:1-7; Alma Et bemærkelsesværdigt forhold«, Liahona, nov. 2009, s (eller vis vide- 34:17-28; 37:37. Bed kvorumsmedlemmerne om at fortælle, hvad de oen»fædre og sønner«). Hvordan har har lært. Hvad er sammenhængen det hjulpet dem til at føle sig tættere mellem bøn og at lære vor himmelske på deres far, når de har gjort en af Fader at kende? Bed de unge mænd disse ting? Bed dem om at fortælle om at åbne deres Pligt mod Gudom, hvordan de kan anvende ældste hæfter og slå op på s. 15 (diakoner), Ballards råd i forbindelse med deres s. 39 (lærere) eller s. 63 (præster) og forhold til deres himmelske Fader. planlægge at forbedre deres daglige Drøft, hvordan de unge mænd bønner. kommunikerer med andre i dag. Bed de unge mænd om at fortælle om det, de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de, hvordan de kan lære vor himmelske Fader at kende? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på dette emne? Undervisning på Frelserens måde Frelseren elskede sine disciple og bad for dem og tjente dem konstant. Han fandt muligheder for at være sammen med dem og udtrykke sin kærlighed. Han vidste, hvad deres interesser, håb og ønsker var, og hvad der foregik i deres tilværelse. Hold øje med muligheder for at give udtryk for din kærlighed til de unge mænd og hjælpe dem til at føle og vide, hvor meget deres himmelske Fader også elsker dem. Opfordring til handling Det medlem af kvorumspræsidentskabet, der leder, afslutter mødet. Han kan: Fortælle om sine planer for at forbedre sine personlige bønner. Tilskynde de unge mænd til at realisere de planer, som de har lagt i dag, og være forberedt til ved et kommende kvorumsmøde at fortælle, hvordan det har forbedret deres forhold til vor himmelske Fader. 15

17 Udvalgte materialer Uddrag fra M. Russell Ballard,»Fædre og sønner: Et bemærkelsesværdigt forhold«, Liahona, nov. 2009, s Til jer aronske præstedømmebærere, jeg tror, at I ved at gøre disse tre enkle ting kan gøre jeres forhold til jeres far endnu bedre, end det er lige nu. For det første, stol på jeres far. Han er ikke fuldkommen, men han elsker jer og vil aldrig gøre noget, som han ikke mener er i jeres bedste interesse. Så tal med ham. Fortæl ham om jeres tanker, følelser, og hvad I drømmer om og frygter for. Jo mere han ved om jeres liv, jo større chance har han for at forstå jeres bekymringer og kunne give jer gode råd. Når I viser jeres far tillid, vil han føle et ansvar ved den tillid og gøre sig endnu større anstrengelser for at forstå og hjælpe. Som jeres far er han berettiget til inspiration på jeres vegne. Hans råd til jer er et kærligt udsagn fra en, som kender og elsker jer. Mere end noget andet ønsker jeres far, at I er glade og opnår succes, så hvorfor skulle I ikke kunne stole på ham? Drenge, stol på jeres far. For det andetså vis interesse for jeres far og hans liv. Spørg til hans arbejde, interesser og mål. Hvorfor besluttede han sig for at arbejde med det, han gør? Hvordan var han dengang, han var på jeres alder? Hvordan mødte han jeres mor? Og når I lærer ham bedre at kende, kan det være, at I får en bedre forståelse af, hvordan hans erfaringer gør, at han reagerer, som han gør. Hold øje med jeres far. Se hvordan han behandler jeres mor. Se hvordan han varetager sine kaldelser i Kirken. Se hvordan han omgås andre mennesker. I vil blive overrasket over at se, hvor meget I kan lære om ham bare ved at iagttage og lytte til ham. Tænk over, hvad I ikke ved om ham og find ud af det. Jeres kærlighed, beundring og forståelse vil tiltage af det, I finder ud af. Drenge, vis interesse for jeres fars liv. Og for det tredjebed jeres far om råd. Lad os være ærlige: Han giver jer sikkert råd, uanset om I beder om det eller ej, men det virker så meget bedre, når I beder om det! Spørg ham til råds omkring kirkeaktiviteter, klasser, venner, skolen, dating, sport eller andre hobbyer. Spørg ham til råds om jeres kaldelser i Kirken, om jeres forberedelse til mission og beslutninger eller valg, I skal træffe. Intet viser større respekt for et andet menneske end at bede om et råd, for det man i virkeligheden siger, når man beder om råd, er:»jeg anerkender din viden, og den erfaring du har, og jeg påskønner dine ideer og forslag.«og det er godt for en far at høre fra sin søn. 16

18 JANUAR: GUDDOMMEN Hvad ved vi om Guddommens natur? Guddommen omfatter Gud, den evige Fader, Frelseren Jesus Kristus og Helligånden. Selv om medlemmerne af Guddommen er særskilte væsener med særskilte roller, er de ét i formål. De arbejder i fuldstændig enighed for at opfylde vor himmelske Faders frelsesplan. Forbered dig åndeligt Hvordan kan en forståelse af Guddommen hjælpe dig til at vide, hvem du er? Hvordan adskiller vores kundskab om Guddommen sig fra andre religioners overbevisninger? Hvordan vil en forståelse af Guddommens natur hjælpe de unge mænd? Studér bønsomt disse skriftsteder og hjælpekilder. Hvad føler du dig inspireret til at videregive til de unge mænd? 1 Mos 1:26-27 (Vi er skabt i Guds TA 1:1 (Vi tror på de tre medlemmer i billede) Guddommen) Matt 3:13-17 (Hvert medlem af Guddommen gav sig til kende ved Kristi maj 2014 Boyd K. Packer,»Vidnet«, Liahona, dåb) Jeffrey R. Holland,»Den eneste sande Joh 17:21; L&P 20:28 (Guddommens Gud, og ham, han har udsendt, Jesus medlemmer er forenede) Kristus«, Liahona, nov. 2007, s ApG 7:55-56; JS- H 1:14-17 (Stefanus og Joseph Smith så Faderen og Sønnen som to særskilte væsener) L&P 130:22-23 (Faderen og Sønnen har fysiske legemer. Det har Helligånden ikke) Christoffel Golden Jun.,»Faderen og Sønnen«, Liahona, maj 2013, s »Gud Faderen«,»Helligånden«,»Jesus Kristus«, Tro mod sandheden, 2005, s , 65-67, Video:»Genoprettelsen«; se også Lære og Pagter visuelle ressourcer dvd Lad de unge mænd lede Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Et medlem af kvorumspræsidentskabet leder mødet. Han leder de unge mænd, når de sidder i råd sammen om kvorummets anliggender, underviser dem i deres præstedømmepligter (fra skrifterne og hæftet Pligt mod Gud) og inviterer en vejleder eller et andet kvorumsmedlem til at undervise i en evangelisk lektion. Han kunne forberede sig ved til et præsidentskabsmøde at udfylde en dagsorden til kvorumsmøde. 17

19 Begynd undervisningen Vælg nogle af disse forslag, eller udtænk nogle selv for at gennemgå sidste uges lektion og præsentere denne uges lektion: Bed et kvorumsmedlem om på forhånd at forberede en to minutter lang gennemgang af det, han lærte i sidste lektion. Bed de unge mænd om at lave et rollespil over, hvordan de kan undervise nogen med en anden tro om de tre forskellige medlemmer af Guddommen. Hvilke skriftsteder kan de anvende? Hvorfor føler de, at denne viden er så vigtig? Lær sammen Undervisningstip Du kan bruge undervisningsaktiviteterne i dette afsnit til at finde ud af, hvad de unge mænd allerede kender til læren, og hvad de stadig har brug for at lære. Vær parat til om nødvendigt at justere din lektionsplan for at opfylde deres behov. Alle forslagene herunder vil hjælpe kvorumsmedlemmerne til at forstå Guddommens natur. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i dit kvorum: Bed et kvorumsmedlem om at give forklare, hvad de lærer om Guddommen. Bed dem om at fortælle, hvad en del af denne lektion. Dette kan han gøre som led i sin plan i Pligt mod disse vers lærer dem om deres guddommelige natur. Hvordan påvirker Gud om at lære og undervise om Guddommen (se»forstå læresætningen«, side 18, 42 eller 66). denne viden deres daglige valg? Skriv følgende tre overskrifter Læs sammen ældste Jeffrey R. på tavlen:»der er tre medlemmer Hollands beskrivelse af andre kristne i Guddommen«,»Guddommen er overbevisninger vedrørende Guddommen (i hans tale»den eneste Fader og Jesus Kristus har fysiske forenet i formål«og»vor himmelske sande Gud, og ham, han har udsendt, legemer«. Skriv skriftstedshenvisninger om Guddommen (såsom de, der Jesus Kristus«). Vis de unge mænd scenen med det første syn i videoen er nævnt i dette oplæg) på små kort.»genoprettelsen«eller vis et billede Bed de unge mænd om at skiftes til af det første syn (se hæftet Evangelisk at vælge et kort, læse skriftstedet højt kunst, s. 90). Hvad lærte Joseph om og skrive henvisningen under den Guddommen? Hvordan var det, han korrekte overskrift på tavlen (nogle af lærte, forskelligt fra det, andre kristne skriftstederne hører under mere end troede? Hvorfor er det, han lærte, en overskrift). Hvordan kan viden vigtigt? Hvordan tror de unge mænd, om disse sandheder om Guddommen at denne oplevelse ændrede, hvad velsigne de unge mænd? Foreslå de Joseph troede om sig selv? unge mænd at have en liste med disse henvisninger i deres skrifter, så de Bed de unge mænd om at studere kan bruge dem til at undervise andre et af skriftstederne fra dette oplæg og om Guddommen. 18

20 Del kvorummet op i tre grupper, Opdel en eller begge konferencetaler, der er foreslået i dette oplæg, i og giv hver gruppe til opgave at lære om et medlem af Guddommen ved at mindre afsnit. Giv et stykke til hver læse om ham i Tro mod sandheden (se s. kvorumsmedlem (eller til grupper, 59-61, og 75-77) eller i præsident afhængig af kvorummets størrelse). Boyd K. Packers tale»vidnet«. Giv Skriv følgende på tavlen:»hvad ved grupperne tilstrækkeligt med tid til vi om Guddommens natur?«lad de at forberede sig til at undervise resten unge mænd finde svarene og fremlægge dem. Hvorfor er det vigtigt at af kvorummet om egenskaberne og rollen hos deres medlem af Guddommen. Lad hver gruppe undervise Joh 17:3). kende Guddommens sande natur? (Se resten af kvorummet. Bed de unge mænd om at gengive, hvad de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de Guddommens natur bedre? Har de yderligere spørgsmål? Ville det være værd at bruge mere tid på dette emne? Opfordring til handling Det medlem af kvorumspræsidentskabet, der leder, afslutter mødet. Han kan: Undervisning på Frelserens måde Frelseren stillede spørgsmål, der førte til dybsindige tanker og følelser. Han var oprigtigt interesseret i deres svar og glædede sig over deres udtryk for tro. Han gav dem mulighed for at stille deres egne spørgsmål, og han lyttede til deres oplevelser. Hvilke spørgsmål kan du stille, som vil hjælpe de unge mænd til at udvikle dybe følelser for Guddommen? Hvordan kan du i løbet af lektionen vise, at du er interesseret i deres svar? Bære sit vidnesbyrd om Guddommens medlemmer og sin taknemlighed for, at sandheden om dem er blevet gengivet ved Joseph Smith. Invitere kvorumsmedlemmerne til at fortælle andre om de sandheder, de har lært under kvorumsmødet i dag. 19

21 Udvalgte materialer Uddrag fra Jeffrey R. Holland,»Den eneste sande Gud, og ham, han har udsendt, Jesus Kristus«, Liahona, nov. 2007, s Så enhver kritik om, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ikke besidder det moderne kristne syn på Gud, Jesus og Helligånden er ikke en kommentar om vores forpligtelse over for Kristus, men snarere en (præcis, kunne jeg tilføje) anerkendelse af, at vores syn på Guddommen bryder med den kristne historie efter Det Nye Testamente og går tilbage til den lære, som Jesus selv underviste i. Det kan være nyttigt med en bemærkning om denne historie efter Det Nye Testamente. I år 325 e.kr. sammenkaldte den romerske kejser Konstantin koncilet i Nikæa for bl.a. at diskutere det omsiggribende emne om Guds påståede»treenige enhed«. Det, der kom ud af denne ophedede diskussion mellem kirkens mænd, filosoffer og høje gejstlige, blev (efter endnu 125 år og tre yderligere større råd) [Konstantinopel, 381 e.kr., Efesus, 431 e.kr., Kalchedon, 451 e.kr.] kendt som den nikænske trosbekendelse med senere omformuleringer som fx den athanasianske trosbekendelse. Disse forskellige udfoldelser og gentagelser af trosbekendelser samt andre, der kom til gennem århundrederne bekendtgjorde, at Faderen, Sønnen og Helligånden er abstrakte, absolutte, transcendente, allestedsnærværende, kan som samme substans manifestere sig forskelligt, er evige hver især og kan ikke kendes, er uden legeme, legemsdele eller passioner og dvæler uden for tid og rum. I sådanne trosbekendelser er alle tre medlemmer særskilte personer, men de er ét væsen, oftest nævnt som»treenighedens mysterium«. Der er tre adskilte personer, dog ikke tre Guder, men én. Alle tre personer er ubegribelige, dog er det én Gud, som er ubegribelig. Vi er enige med vore kritikere på i det mindste det punkt at en sådan formulering af guddom i sandhed er ubegribelig. Med en sådan forvirrende definition på Gud, der er blevet pålagt kirken, kan det ikke undre nogen, at en munk fra det 4. århundrede udbrød:»ve mig! De har taget min Gud bort fra mig... og jeg ved ikke, hvem jeg skal tilbede eller henvende mig til.«[citeret i Owen Chadwick, Western Asceticism, 1958, s. 235]. Hvordan kan vi have tillid til, elske og tilbede, for ikke at sige at stræbe efter at blive ligesom et væsen, der er ubegribeligt og som ikke kan kendes? Hvad med Jesu bøn til sin Fader i himlen, at»dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus«? (Joh 17:3; fremhævelse tilføjet). 20

22 JANUAR: GUDDOMMEN Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? Jesus Kristus blev udvalgt til at være vor Frelser. Hans forsoning gør det muligt for os at opstå og omvende os og blive tilgivet, så vi kan vende tilbage til vor himmelske Faders nærhed. Udover at frelse os fra vore synder tilbyder Frelseren os fred og styrke i tider med prøvelser. Han er det fuldkomne eksempel for os, og hans lærdomme er fundamentet for lykke i dette liv og evigt liv i den næste verden. Forbered dig åndeligt Hvorfor er Jesus Kristus vigtig for dig? Hvordan har han påvirket din tilværelse? Hvorfor er det vigtigt for de unge mænd at forstå Jesu Kristi rolle? Hvordan kan du hjælpe dem til at se hans betydning i deres tilværelse? Studér bønsomt disse skriftsteder og hjælpekilder. Hvad kan hjælpe dig i din undervisning om, hvorfor Jesus Kristus er vigtig for de unge mænd? Matt 10:1(Jesus Kristus gav sine 3 Ne 27:27 (Jesus Kristus er vores apostle præstedømmemagten) eksempel) Joh 6:38 (Jesus Kristus kom for at»den levende Kristus: Apostlenes udføre sin Faders vilje) vidnesbyrd«,liahona, apr. 2000, s. 2-3 (se også Tro mod Sandheden, s ; Joh 8:12; 3 Ne 11:11 (Jesus Kristus er eller Pligt mod Gud, s. 106) verdens lys og liv) Dallin H. Oaks,»Jesu lære«, Liahona, Joh 14:6 (Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet) nov. 2011, s Jeffrey R. Holland,»Det første store 2 Ne 2:3-9; 9:5-12 (Lehi og Jakob vidner om Jesu Kristi forsoning) bud«, Liahona, nov Video:»Indfriet«3 Ne 27:14-16 (Jesus Kristus frelser os fra synd og død gennem sin forsoning) Lad de unge mænd lede Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Et medlem af kvorumspræsidentskabet leder mødet. Han leder de unge mænd, når de sidder i råd sammen om kvorummets anliggender, underviser dem i deres præstedømmepligter (fra skrifterne og hæftet Pligt mod Gud) og inviterer en vejleder eller et andet kvorumsmedlem til at undervise i en evangelisk lektion. Han kunne forberede sig ved til et præsidentskabsmøde at udfylde en dagsorden til kvorumsmøde. 21

Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Unge Piger 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder, der gennemgår

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 3 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Juli-september 2013 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2012 Intellectual

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2017 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2017 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2016

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder,

Læs mere

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Oprettet: 15. december 2005 Gud Faderen, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden udgør Guddommen. Præsident Brigham Young lærte

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Grundlæggende læresætninger

Grundlæggende læresætninger De grundlæggende læresætninger bør fremhæves i både seminar- og institutklasser. Lærere skal hjælpe de studerende til at genkende, forstå, tro, forklare og anvende disse evangeliske læresætninger. Når

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måde. En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måde. En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge Undervisning i evangeliet på Frelserens måde En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge Denne vejledning tilhører TANKER OG INDTRYK Mens du studerer og overvejer, kan du eventuelt

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Jesus Kristus - helbredelsens mester

Jesus Kristus - helbredelsens mester Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Jesus Kristus - helbredelsens mester Oprettet: 23. september 2007 Tro, anger, dåb, et vidnesbyrd og varig omvendelse fører til Herrens helbredende kraft.

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

GUD ELSKER SINE BØRN

GUD ELSKER SINE BØRN GUD ELSKER SINE BØRN Dette budskab er tilsigtet sidste dages hellige, som kæmper med at føle sig tiltrukket af samme køn, og som til tider føler sig mismodige, men har et oprigtigt ønske om at leve et

Læs mere

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER Ældste W. Rolfe Kerr De Halvfjerds Første Kvorum CES-foredrag for Unge Voksne Den 5. februar 2006 Brigham Young University I er samlet her på Brigham Young University og

Læs mere

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen.

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Skriftens vidner Oprettet: oktober 2007 Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Vi udtrykker vores kærlighed til og

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 4. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 4. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 4 Undervisningsmaterialer for unge læring og undervisning til omvendelse Unge Piger Oktober-december 2013 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2012 Intellectual

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Jeg er taknemlig for at være samlet

Jeg er taknemlig for at være samlet kraft at gå standhaftigt på Frelserens velsignede vej for det er begyndelsen til visdom, når vi ser os selv klart. Når vi gør det, vil vores gavmilde Gud lede os ved hånden og give os svar på vore bønner;

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Helligåndens personlighed

Helligåndens personlighed 4 Helligåndens personlighed TIL SABBATTEN 28. JANUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR

BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR LÆRERENS HÆFTE BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR LÆRERENS HÆFTE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark 1995, 2003 Intellectual

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Når man får til opgave at tale

Når man får til opgave at tale Ældste Neil L. Andersen De Tolv Apostles Kvorum Læs en historie om Jesus En stærkere, personlig tro på Jesus Kristus forbereder [jeres børn] til de udfordringer, som de helt sikkert vil møde. Når man får

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kære forbedere December 2016

Kære forbedere December 2016 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5). Kære forbedere Hvilken glæde

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere