DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober årgang 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10"

Transkript

1 Nummer Oktober årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml

2 Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober årgang Nummer 10 Det øverste Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon Tanner Maron G. Romney De Tolvs råd Ezra Taft Benson Thomas S. Monson Mark E. Petersen Boyd K. Packer Delbert L. Stapley Marvn J. Ashton LeGrand Rchards Bruce R. McConke Howard W. Hunter L. Tom Perry Gordon B. Hnckley Davd B. Haght Rådgvende komté Gordon B. Hnckley Maron D. Hanks Marvn J. Ashton James A. Cullmore L. Tom Perry Robert D. Hales Redaktør af krkens magasner Dean L. Larsen Internatonal Magaznes redakton Larry A. Hller, chefredaktør Carol Larsen, medredaktør Roger Gyllng, desgner Den danske Stjernes redakton Jørgen Ljungstrøm, Translaton Servces Vodroffsvej 7, DK 1900 København V Kurt Voss, Smedevangen 9, DK Lynge Harry Bohler, layout Tryk Paul Gese KG, Offenbach/Man Korrespondenter Københavns Stav: Den danske Msson: Abonnement Tegnes gennem wards/grensrepræsentanten: 12 numre dkr. 42,00 Nævnte prser er ncl. moms og porto. Betalng over gro tl Dstrbutons Centret, Smedevangen 9, 3540 Lynge. Unted States and Canada: $ 8.00 (surface mal) 1977 by the Corporaton of the Presdent of The Church of Jesus Chrst of Latter-day Sants. All rghts reserved. Inholdsfortegnelse Rapport over den årlge generalkonference Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge 1 Herren forventer at hans hellge følger budene Præsdent Spencer W. Kmball 2,,V så hans herlghed", Ældste Davd B. Haght 5 Rapport fra krkens fnanskomte, Wlford G. Edlng 7 Opretholdelse af krkens embedsmænd Præsdent N. Eldon Tanner 8 Kom, kend Herren Jesus, Ældste Bruce R. McConke 9 Hæderlghed, PræsdentN. Eldon Tanner 11 Statstsk rapport 1976, Francs M. Gbbons 15 Gøren ekstra ndsats som mssonær Ældste Frankln D. Rchards 16 Hvad er det, der udgør den sande krke? Ældste Delbert L. 18 Tankerom nadveren, Ældste Howard W. Hunter 21 Den levende Krstus, Ældste Bernard P. Brockbank 23 Hverken gådefuldt eller skjult, Ældste Theodore M. Burton.. 25 Brændte vore hjerter kke os?, Ældste Loren C. Dunn 27 Bøn, Ezra Taft Benson 29 Præsentaton af spejderdplom Præsdent Spencer W. Kmball 32 Følg den levende profet, Bskop Vctor L. Brown 34 Bered dg tl dn msson nu!, Ældste J. Thomas Fyans 36 Evangelets værd, Ældste G. Homer Durham 38 Et tusnde vdner, Ældste James M. Paramore 40 Krst lys, Præsdent Maron G. Romney 41 Det største broderskab, Præsdent N. Tanner 44 Vorstore mulghed, Præsdent SpencerW. Kmball 48 Et sølverskær, Præsdent Maron G. Romney 51 Formdleren, Ældste Boyd K. Packer 54 Salgprsnngerne og vores fuldkommengørelse Ældste Royden G. Derrck 57 Men blv I gørere, Ældste L. Tom Perry 60,,Gud har så gådefuld en vs at gøre undere på" Ældste LeGrand Rchards 63 Seeren Joseph, Ældste Gordon B. Hnckley 65 Kraften Ældste Marvn J. Ashton 68 Taknemmelghed, Ældste Rchard G. Scott 71 Den daglge porton kærlghed, Bshop H. Burke Peterson Dn vej tl Jerko, Ældste Thomas S. Monson 74 Gør mod andre..., Ældste Mark E. Petersen 77 Åbenbarng : Herrens ord tl sne profeter Præsdent SpencerW. Kmball 80 Hjælp på Herrens måde, Bskop Vctor L. Brown 83 Hjælp tl nødldende efter Herrens forrådssystem Præsdent Ezra Taft Benson 86 Hjælp gennem SDH socaltjeneste Bskop J. Rchard Clarke 89 Stavens bskopråd og velfærdstjenesten Ældste L. Tom Perry 93 En bøn om hjælp, Søster Barbara B. Smth 96 Formålet med krkens telfærdstjeneste Præsdent Maron F. Romney 98

3 dette Tabernaklet Assembly bladet krkens USA, USA dette Mexco, verden); Rapport over den 147. årlge generalkonference Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge Taler og handlngsforløb den 2. og 3. aprl 1977 Tabernaklet på Temple Square Salt Lake Cty, Utah Dette års årlge general konference aprl markerede begyndelsen af de nye to-dages generalkonferencer, en forandrng fra de tradtonelle tre-dages generalkonferencer. (Første gang man holdt to-dages konferencer var 1831) Konferencemøder holdtes lørdag den 2. aprl og søndag den 3. aprl. Præsdent Spencer W. Kmball præsderede, og samtlge møder lededes af et medlem af Det øverste Præsdentskab præsdent Spencer W. Kmball, præsdent N. Eldon Tanner, førsterådgver, og præsdent Maron G. Romney, andenrådgver Taler, holdtes af 27 af krkens generalautorteter, nkluderende taler af samtlge medlemmer af Det øverste præsdentskab og De tolvs Råd. Under loven om almndelg tlslutnng" opretholdt ledere og medlemmer verden Det fra krken overalt øverste Præsdentskabs handlnger en række sager, der angår krkens almndelge admnstraton: 1. Opretholdt tre nye medlemmer af De halvfjerds første Kvorum: Ældste G. Homer Durham og ældste James M. Paramore, begge fra Salt Lake Cty, og ældste Rchard G. Scott fra Maryland. (Der fndes bografer af dsse tre mænd andetsteds nummer.) Dette udvdede antallet af brødre, der nu tjener De halvfjerds første Kvorum tl 41, hvormed antallet af krkens generalautorteter nu udgør 60 brødre. 2. Støttede kaldelse af et Unge Mænds præsdentskab for krkens drenge aronske præstedømme-alderen, men stllngerne blev kke besatte. (Andet sted bladet fndes en lste over opretholdelse af embedsmænd og almndelge oplysnngerom denne handlng.) 3. Støttede en forandrng blandt rådgverne prmarys general præsdentskab, hvor andenrådgveren, søster Colleen B. Lemmon blev kaldet tl førsterådgver, og søster Dorthea Chrstansen blev opretholdt som andenrådgver. (Andet sted fndes bografer.) Møder blev holdt på Tempelpladsen, og der var sørget for ekstra sddepladser Hall og det nærlggende Salt Palace. Møderne foregk således: Lørdag den 2. aprl klokken 7.00 (velfærdsmøde), kl 10.00, og (præstedømmemøde, der pr tv blev sendt tl mange mødelokaler rundt om søndag den 3. aprl kl og Derudover blev der holdt et semnar for regonalrepræsentanter for De Tolv om fredagen, den 1. aprl. Andet sted Stjernen er der en rapport herom. Detaler, der holdtes ved konferencen, og gengves nummer af Den danske Stjerne, blev hørt af flere mennesker end nogen tdlgere konference hstore, det hele eller dele af konferencen blev bragt af 252 tvstatoner og Canada samt på Flpnerne. Desuden af 63 radostatoner 79 Mellem- og Sydamerka, hvoraf alene 11 Braslen, samt 42 radostatoner Australen; hertl kommer kortbølge-transmssoner af tre af møderne tl Latnamerka, Afrka og Europa. Desuden blev konferencen bragt gennem,,closed Crcut" - rado tl 11 8 steder USA og Canada samt tl krkebygnnger Europa. På samme måde blev præstedømmemødet prtv bragt tl bygnnger USA, Canada, Mexco, Puerto Rco, Hawa foruden 37 bygnnger New Zealand, Australen, Flpnerne, Hong Kong, Japan og Korea. Redaktonen

4 faste øst eje." dt I seks Brsbane verden holde, Hold sabbatsdagen hellg, skrv personlge hstorer, gør genealogsk arbejde, opfordrer profeten Mødet lørdag morgen den 2. aprl 1977 Herren forventer, at hans hellge følger budene PRÆSIDENT SPENCERW. KIMBALL M.ne kære brødre og søstre, dette er en dejlg dag at tale tl jer om Herrens værk, dets fremgang og dets udvklng. Der er sket mange tng sden konferencen oktober for bare seks måneder sden. V er kommet hjem fra en lang, strålende tur tl fjerntlggende egne for at besøge og tale tl vore kære søskende langt sydpå. V har rejst omkrng mles. V har rejst fra Chles vulkaner allerlængst mod syd tl Andesbjergenes højder og har passeret de umådelge sletter og de vlde skove. Under de mange kontakter har v besøgt og båret vdnesbyrd for omkrng af vore medlemmer områdekonferencer. V har fundet, at det er lykkelge mennesker stærkudvklng, og v er skre på, at vor hmmelske Fader er veltlfreds med det, v fandt hos dsse mennesker deres aktvtet, ndstllng, deres tro og vdnesbyrd. alt Tdlgt på året, da tørkestuatonen syntes at tlspdses ude vestpå, og kulde og andre vanskelgheder tog tl mod øst ( USA), samtdg med at der forekom krtske vejr-stuatoner over- den øvrge verden, følte v det rgtgt at bede krkens medlemmer samles og bøn, hvor v bad Herren om væde, dér hvor det var så lvsvgtgt, og om lettelse af de vanskelge stuatoner andre steder. Måske har v været uværdge tl at bede om sådanne velsgnelser, men v ønsker kke at behandle denne sag ophdset stemnng men blot gøre vor Herre opmærksom på forholdet og derpå bruge vores energ på at brnge vort lv harmon. En profet har sagt:,,når hmmelen lukkes, så regnen udeblver, ford de synder mod dg, og de så beder, vendte mod dette sted, og bekender dt navn og omvender sg fra deres synd, ford du revser dem, så høre du det hmmelen og tlgve dn tjeners og dt folk Israels synd, ja, du vse dem den gode vej, de skal vandre, og lade det regne land, som du gav dt folk (1. Kong. 8:35-36) Herren bruger sommetder vejret tl at dscplnere st folk for overtrædelse af hans love. Han sagde tl sraeltterne:,,hvs I følger mne anordnnger og holder mne bud og handler efter dem, vl jeg gve eder den regn, I behøver, tl sn td, landet skal gve sn afgrøde, og markens træer skal gve deres frugt. Tærsknng skal hos eder vare tl vnhøst, og vnhøst skal vare tl såtd. I skal spse eder mætte eders brød og bo trygt eders land. Jeg vl gve jer fred landet, så I kan lægge jer tl hvle, uden at nogen skræmmer eder op;... og ntet sværd skal hærgeeders land." (3. Mos. 26:3-6) Med de store bekymrnger og ldelser (USA) og truende tørke her vest og andre steder, bad v vore folk samles højtdelg bønnekreds for at bede om væde, der, hvor der var behov for det. Ret så omgående blev vore bønner besvaret, og v var taknemmelge ud overal beskrvelse. V har stadg et udækket behov og håber, at Herren vl fnde det passende at besvare vore fortsatte bønnerom dette problem. Fra alle steder har v fået breve, der antyder en almndelg opbaknng af forslaget. Fra Brsbane Austral en kommer dette,,v fk Deres telegram, der ndbød de hellge tl sammen med Dem og verden at holde en faste- og bønnedag. V deler med Dem kærlgheden og omsorgen for alle vor hmmelske Faders børn.".. Måske er den dag kommet, da v skal gøre op med os selv og fnde ud af, om v er værdge tl at bede, eller om v har brudt budene og gjort os uværdge tl at modtage velsgnelserne. I Herren gav strenge befalnger: "Mne sabbater skal og mn hellgdom skal I frygte. Jeg er Herren!" (3. Mos. 19:30) Utallge gange har v cteret dette og bedt vore medlemmer kke profanere sabbaten, og store skarer samles på forlystelsesstederne, og v undrer os. Utallge gange har v cteret Kom hvledagen hu, så du holder den hellg. dage skal du arbejde og gøre al dn gernng, men den syvende dag skal være hvledag for Herren dn Gud; da må du ntet arbejde udføre, hverken du selv, dn søn eller datter, dn trælellertrælkvn-

5 I skal vor dette eders skal eders så... tænke nogen er eders.. boededer."."(3. I mg krken de, dt kvæg eller den fremmede nden dne porte. Th seks dage gjorde Herren hmmelen, jorden og havet med alt, hvad der er dem, og på den syvende dag hvlede han; derfor har Herren velsgnet hvledagen og hellget den." (2. Mos. 20:8-11) Men td tlbrnger talrge mennesker land sabbaten med at arbejde, ved badestrandene, tl forlystelser, forestllnger og med at foretage deres ugentlge ndkøb. Herren har gvet særlge løfter. Han sger: Jeg vl gve jer den regn, I behøver, tl sn td, landet skal gve sn afgrøde, og markens træer skal gve deres frugt." (3. Mos. 26:4) Gud holder, hvad han lover, og mange af os vedblver at overtræde sabbatsloven. Og han fortsætter: Tærsknng skal hos eder vare tl vnhøst, og vnhøst skal vare tl såtd. spse eder mætte brød og bo trygt land." (3. Mos. 26:5) Dsse løfterer betngede. Herren sger vdere: Jeg vl vandre blandt eder og være eders Gud, og I skal være mt folk. Jeg er Herren eders Gud, og... jeg sønderbrød eders ågstænger." (3. Mos. 26:12-13) Herren vender nu om og advarer: Men hvs I kke adlyder mg og handler efter alle dsse bud, hvs I lader hånt om mne anordnnger og væmmes ved mne lovbud, I bryder mn pagt, så vl jeg også gøre lge for lge mod eder og hjemsøge eder med skrækkelge ulykker; svndsot og feberglød, så øjnene sløves og sjælen vansmægter. Tl ngen nytte sår I eders fjender skal fortære den. eders sæd, th Jeg vender mt åsyn mod eders fjender; eders avndsmænd skal underkue eder, og I flygte, selv om ngen forfølgereder... Jeg vl jeg vl bryde eders hovmodge trods, gøre eders hmmel som jern og eders jord som kobber. Tl ngen nytte skal I slde eders kræfter op, th eders jord skal kke gve sn afgrøde, og landets træer skal kke gve deres frugt." (3. Mos. 26:14-17, 19-20) Herren går vdere og sger: Jeg vl... udrydde eders kvæg og mndske eders tal, så eders veje blver øde." (3. Mos. 26:22) Kan I jer, hvordan vejene kunne lægges øde? Når brændsel og energ er begrænset, når mennesker må gå stedet for at køre. Har I snde tænkt på, mne gode venner, at spørgsmålet om fred lgger den Guds hænder, som sger: Jeg vl brnge et hævnens sværd overeder.. Mos. 26:25) Vlle det være vanskelgt? Læser I avserne? Er I bekendt med hadet verden? Hvlken garant har v for varg fred? må overgve eder fjendens... I hånd." (3. Mos. 26:25) Er der fjender, som kunne og vlle angrbe os? Har I tænkt på det? Og jeg vl lægge eders byer runer," sger han, og ødelægge eders hellgdomme. Daska landet, medens det lgger øde, og I fjenders land, få sne sabbater godtgjort, da skal landet hvle og få sne sabbater godtgjort medens det lgger øde, skal det få den hvle, det kke fk på eders sabbater, dengang I (3. Mos. 26:31 34, 35) Det er vanskelgt og meget alvorlge stuatoner, men de er mulge. Og Herren slutter: Det er de anordnnger, lovbud og love, Herren fastsatte mellem sg og sraeltterne på Snaj bjerg ved Moses." (3. Mos. 26:46) Dette gælder for dg og for mg. Er dette det rgtge tdspunkt for os tl at beskæftge os med dsse problemer? Er tden nde, tl at v bør huske vores tende og vore offergaver, at v bør afstå fra svangerskabsafbrydelse, fra sklsmsser, overtrædelse af sabbaten og vores ver efter at gøre den hellge dag tl en morskabsdag? Er tden nde for os tl at omvende os fra vore synder, vores umoral, vores efterlevelse af djævelens lære? Er tden nde for os allesammen tl hellggøre vores ægteskab, at leve glæde og lykke og opdrage vores børn retskaffenhed? Vsselg ved mange af os bedre end v gør. Er tden nde tl at høre op med hor og homoseksualtet og lesbske aktvteter og vende tlbage tl tro på at værdghed? Er tden nde tl at sætte en stopper for den ubetænksomme pornograf? Er tden nde tl at sætte os stærkt op mod det uhellge og profane horer, uregelmæssgheder og lgnende forhold? Er tden nde tl at påbegynde en ny tlværelse? Som den klarttænkende apostel Paulus sagde: Så overgv da tl døden de lemmer...: utugt, urenhed, begær, ond lyst, også havesygen, som jo er afgudsdyrkelse; for dsse synders skyld kommer Guds vrede." (Kol. 3:5-6) Er tden nde tl at holde op med. kødets gernnger... utugt, urenhed, løsagtghed, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kv, nd, hdsghed, egennytte, splttelser, parter, msundelse, drukkenskab, svr og deslge", det v husker på, at de, der øver sådanne tng, skal kke arve Guds rge"? (Gal. 5:19-21) Herren spørger: Men hvorfor kalder, Herre, Herre!' når I kke gør, hvad jeg sger?" (Lukas 6:46) Ikke enhver, der sger tl mg:, Herre, Herre!' skal komme nd Hmmerget, men den, der gør mn hmmelske Faders vlje." (Matt. 7:21, fremhævel- se tlføjet) Tempelarbejdet skrder fremad. V er stolte over den tjeneste, der ydes, og over deltagelsen tempelarbejdet; men er der kke krævet fuldstændg tjenesteydelse? Det blev bragt frem vores møde forleden dag, at det at gå templet kke er tlstrækkelgt; v må skaffe mange, mange navne på slægtnnge, så v kan fortsætte med at gøre arbejde for dem. V harnu seksten templer og freandre under opførelse eller planlægnng. Men har I tænkt på det andet arbejde, som kan gøres nærved og langt borte? Man behøver kke at bo nærved et tempeldstrkt for at udføre det arbejde. Store mængder af genealogske data og famleoptegnelser kan blve gjort tlgængelge for arbejde, der kan gøres senere hen, når templer er tl rådghed. Måske er dette det allervgtgste. Så v opfordrer alle vore mængder af medlemmer tl at skrve deres personlge optegnelser og bografer og

6 mange det det verden Rhodesa. St. folkets deres genealoger og alle være beredte tl den td, da templerne blver gjort tlgængelge og kan bruges af alle. Det er et program, der længe er blevet fulgt af denne krkes medlemmer, men dag er der talrge venner katolker, protestanter, jøder og andre som udfylder vore genealogske lokaler udarbejdelse af deres famleskemaer. V har fået at vde, at det er blevet tlladt at mkroflme V har også kameraer, der flmer Sydafrka og andre lande rundt om verden. Næste år kan v fejre 100-årsdagen for ndvelsen af templet George ( Utah), det første tempel vesten. Flmen The Rootes" (En flm, der handler om en negers søgen efter sn slægtslne. O.a.) har haft en forbløffende vrknng på mennesker dette land (USA), og flere og flere blver nteresserede genealogske program. Talrge genealogske bbloteker krken rundt om vrker ved at føre optegnelser tl rådghed for kunder øjeblk, børnenes hjerter vendes tl fædrene, således som Malakas sger det. Nyhedsmederne, natonale såvel som nternatonale, kommer med forespørgsler. Flmhold arbejder. Mlloner af amerkanere er blevet nået gennem dsse artkler, og denne hjælp forklarer dem det teologske grundlag for vores fremhævelse af famlen. Dette er et fast og postvt led vores relgøse forkyndelse. Se, jeg sender mn engel, og han skal bane vej for mt åsyn." (Mal. 3:1) Se, jeg sender eder profeten Elas, før Herrens store og frygtelge dag kommer. Han skal vende fædrenes hjerter tl sønnerne og sønnerne tl fædrene, at jeg kke skal komme og slå landet med band." (Mal. 4:5-6) Det er en uheldsvanger, dybt alvorlg sag. Med et århundrede af ntensvt arbejde med genealog og optegnelser, er der sket en stor ophobnng af lvsoptegnelser, fødselsdata, dødsdata; og dag er der mlloner af mennesker evgheden, hvoraf mange har levet på jorden på et tdspunkt, da der kke førtes optegnelser, og arbejdet kke blev gjort, og templerne kke var bygget, og profeter kke fandtes. Derpå kom Moses og kundgjorde hele folket alle Herrens ord og alle lovbudene, og hele folket svarede ensstemmngt:,alle de ord, Herren har talt, vl v overholde.' Så tog han pagtsbogen og læste den op påhør, og de sagde:,v vl gøre alt, hvad Herren har talet, og lyde ham!'" (2. Mos. 24:3, 7) Må jeg gen nævne vores program m.h.t. haver hjemmene. Fra alle egne af kloden kommer der breve fra medlemmer, som deltager dette produktonsprojekt. Jeg har fået et bllede af flere små drenge og deres far med trllebør fuld af kål, tomater, meloner og andre slags afgrøder. Der var Sonjas have mdt Sao Paulo, en verdensby. Andre sger: Det er en god måde at skabe vedvarende forhold tl venner og naboer." Vores have er dskussonsemme prvat og med fremmede på besøg. Det har også bdraget tl at holde vores famle sammen," sger de. En hjemmelærer rapporterer: Af de fem famler, som jeg besøger, har allesammen deres haver, og det gør mg meget stolt. Jeg kan mærke, at de nu er vrge efter gen at dyrke dem." år at komme tl Brødre og søstre, dette er Herrens værk. V har at gøre med mangt og meget, som man mener kke er ret åndelgt, men alt er åndelgt for Herren, og han forventer, at v skal lytte, at v skal adlyde, og at v skal følge budene. Og jeg beder jer enhver af os om, at v vl efterleve Herrens bud, som de brnges frem dsse konferencer fra td tl anden af de forskellge brødre. Og jeg bærer vdnesbyrd om guddommelgheden det altsammen Jesu Krst navn. Amen.

7 beretnnger, denne dag bøn de et aftenens Vort budskab er også, at Peter, Jakob, Moses, Elas og Eljah gen har besøgt jorden og gvet os myndghed tl at udføre vor gernng. //V så hans herlghed // ÆLDSTE DAVID B. HAIGHT De tolvs Råd H,.an, som De netop har lyttet tl, Spencer Wolley Kmball, er Guds profet for hele verden. Ikke blot er hmlene kke lukkede, sådan som mange mener, men en levende profet er her og opmuntrer og rådgver og er tl rådghed for enhver, der vl lytte. Han er Guds udvalgte for hele menneskeheden at følge. Jeg beder Herren velsgne mg, som kun han kan, at jeg må være stand tl at tale tl Dem, sådan som mt hjerte ønsker det ved denne lejlghed. Næste søndag er det påske. I nogle få tmer vl mange verden, troende og kke-troende, genkalde sg tankerne, foranledget af blleder, fortællnger og budskaber mederne, eller fra prædkestole krkerne, de endelge begvenheder, der kulmnerede med vor Herres død og opstandelse. De brudstykker, om Frelserens korte vrke, v har er tlstrækkelge tl det mndste at gve os et llle begreb om hans store kærlghed. Hans ønske er at hjælpe os. Han vl gve enhver af os så meget af sn egen ånd, som v er parate tl at tage mod. Hans gernng og herlghed er at frelse hele menneskeheden. Når jeg læser om og tænker over Krst forkyndelse, der er gvet os som hjælp tl forståelse af hans formål, og når jeg er vdne tl de mrakuløse begvenheder, der foregår m.h.t. udbredelsen af hans værk, føler jeg det svulme mt ndre et vdnesbyrd om deres evge sandheder. Kort før Frelseren blev forrådt og de efterfølgende begvenheder, som v fejrer næste uge, forekom det, som v nu betegner som forklarelsen, noget som jeg er skker på, skete lge så meget tl gavn for vores åndelge oplysnng, som for dem, der personlgt bevdnede den. Det nye Testamentes skrbenter fortælleros, at Frelseren tog de tre nærmeste og mest oplyste af sne apostle og gk op på et højt bjerg Lukas sger kun,,et bjerg" (Lukas 9:28) for at fnde et afsdes sted, hvor han kunne knæle og berede sg for de begvenheder, som snart skulle ske. Det må have været tdlgt på aftenen, da Frelseren steg op på bjerget sammen med de tre udvalgte vdner Jakob og Johannes, kendt som, tordensønnerne", og Peter klppen"., Måske havde Jesus kke blot en fornemmelse af den hmmelske ro, som den enestående lejlghed tl kommunkaton med hans Fader vlle brnge, men højere grad en følelse af, at han vlle blve støttet kommende tmer gennem admnstraton, der var hævet over denne jord. Han vlle blve oplyst af et lys, der kke behøvede nogen hjælp fra solen eller månen eller stjernerne. Han gk derop for at forberede sg tl sn kommende død. Han tog tre af sne apostle med sg overbevsnng om, at de, efter at have set hans herlghed Faderens enbårne herlghed kunne styrkes, så deres tro kunne befæstes tl at modstå de forhånelser og ydmygelser, som snart skulle komme. V kan af den skrevne beretnng forstå, at Frelseren, efter at have fundet et afsdes sted, knælede og bad; og mens han bad tl sn Fader, blev han hævet højt over den verdens tvvl og ugudelghed, som havde fornægtet ham. Mens han bad, blev han forklaret. Hans ansgt sknnede som solen, og hans klædnng blev hvd som sneområderne over dem. Han blev ndhyllet skær af lysende stråleglans hele hans væsen udstrålede en sådan kraft, at solens lys eller sneens hvdhed er de eneste to tng, som evangelsten kan sammenlgne den celestale scene med. To skkkelser vste sg ved hans sde. Hos ham stod Moses og Eljah. Da bønnen var forb og de kommende ldelser u- tvvlsomt accepteret, faldt den fulde herlghed på ham fra Hmlen et vdnesbyrd om hans guddommelge sønneforhold og magt. Lukas beretnng antyder, at de tre apostle kke overværede begyndelsen af denne vdunderlge forklarelse. De tre apostle sov fast, sådan som de også gjorde senere Getsemane Have, sger beretnngen. Men pludselg blev derers fulde bevdsthed vakt. Og så så og hørte de. I mørke så apostlene et stærkt lys og deres Herres herlggjorte skkkelse, I det samme lysskær var der to personer, som de vdste eller fk at vde var Moses og Eljah. Utvvlsomt talte de med Jesus om hans forestående død Jerusalem.

8 bøn, Getsemane vde, jeres. dag.. hans.. Da synet begyndte at svnde, sger beretnngen, udtalte Peter det første, han kom tl at tænke på, og øjensynlgt vrg efter at udsætte de hmmelske besøgendes afsked, sagde han:,, Mester! Det er godt, at v er her; lad os bygge tre hytter, en tl dg og en tl Moses og en tl Elas. "(Lukas9:33) De er måske blevet forbavsede over det upassende forslag fra den vrge Peter, som endnu havde tl gode at forstå betydnngen af aftenens besøg. Men lge som Peter talte, overskyggede en lys sky med et strålende skær Jesus og hans hmmelske besøgende, Moses og Eljah og også de tre apostle; og en stemme hørtes:,, Denne er mn Søn, den udvalgte, hør ham?" (Lukas 9:35) petre apostle faldt tl jorden og skjulte deres ansgter. Hvor længe det varede, før Jesus kom hen tl dem og rørte ved dem, fremgår kke af beretnngen ; men da de åbnede øjnene, var det altsammen forb. Den lyse sky var forsvundet; lysenes glmten, de strålende ansgtefvar væk; de var alene med Jesus. Nu sknnede blot stjernerne over bjergskrænterne. Efter en sådan oplevelse må apostlene have betænkt sg på at rejse sg; men Jesus, der nu vste sg sådan, som de havde set ham, før han knælede ned rørte ved dem og sagde: Rejs jer, og frygt kke!" (Matt. 17:7) Han var deres skattede ven. Dagen var skkert ved at bryde frem, da de steg ned fra bjerget. Jesus gav dem besked på kke at sge noget tl nogen om dette, før han var opstået fra de døde; de skulle overveje det dybden af deres egne hjerter. De måtte endog kke sge noget derom tl de andre apostle. De rettede sg efter Krst nstruktoner men kunne kke forstå den fulde betydnng. De kunne kun spørge hnanden eller undre sg tavshed over, hvad denne opstandelse fra de døde kunne betyde. Men nu vdste de mere fuldtud end før, at deres Herre vrkelg var Krstus, Guds Søn. Selv om det er vanskelgt for os at forstå, må Jesus selv være blevet styrket og opretholdt af Moses og Eljah forberedelsen tl den smerte og de ldelser, som lå foran ham udarbejdelsen af den ubegrænsede og evge sonng for hele menneskeheden. En hmmelsk engel skulle nogle dage senere gen styrke ham, da han svedte dråber af blod Getsemane Have. De tre udvalgte apostle fk belærng om hans kommende død og også om hans opstandelse, belærnger, som skulle styrke dem hver sær de begvenhedsrge dage forude. Johannes bevdnede senere:,,v så hans herlghed, som den enbårne Søn har fra Faderen, fuld af nåde og sandhed" (Joh. 1:14) og apostlen Peter, der fortalte om sn personlge oplevelse, skrev: Th det var kke kløgtgt opdgtede fabler, v fulgte, men v havde selv været øjenvdner tl hans guddomsherlghed. Th han fk ære og herlghed af Gud Fader, da denne røst lød tl ham fra den majestætske herlghed:, Denne er mn Søn, den elskede: I ham har jeg velbehag.' Denne røst hørte v lyde fra hmmelen, da v var med ham på det hellge bjerg." (2. Peter 1 : ) Peter, Jakob og Johannes de alene fk set den forklarede Jesu herlghed og majestæt og utvvlsomt rgets nøg- Dsse tre skulle senere brnges tl ler. et sted Have, hvor de vlle komme tl at se hans ldelser, da han påtog sg verdens synder, så han kunne forløse os fra faldet og gennem sn opstandelse vse os, at han er Faderens enbårne kødet og verdens forløser. De samme tre vdner, som var på bjerget Peter, Krst senorapostel, og Jakob og Johannes vste sg for Joseph Smth og Olver Cowdery 1829 og overdrog dem Det melksedekske Præstedømme og gav dem rgets nøgler og apostelskabet. Krstus selv, efterfulgt af Moses, Elas og Eljah, vste sg for Joseph og Olver Krtland-templet, hvor de meddelte dem myndghed og betroede dem andre vgtge nøgler, hørende tl denne uddelng. Profetens egne ord om denne begvenhed lyder:,,om eftermddagen hjalp jeg de andre præsdenter med at uddele Herrens nadver tl forsamlngen. V modtog den af De Tolv, hvs prvlegum det varden dag at tjenstgøre ved det hellge bord. Efter at jeg således havde betjent mne brødre, trak jeg mg tlbage tl forhøjnngen, som omsluttedes af forhænget, og der bøjede jeg mg sammen med Olver Cowdery højtdelg og stlle bøn. Da v rejste os fra bønnen, vstes følgende syn foros begge. Sløret blev borttaget fra vort snd, og vor forstands øjne åbnedes. V så Herren stå på talerstolens bryværn foran os, og under hans fødder var et fnt lagt gulv af ægte guld af farve som rav...,jeg er den første og den sdste. Jeg er den, som lever. Jeg er den, der blev slået hjel, og jeg er jeres Talsmand.' hos Faderen. Efter at dette syn sluttedes, åbnedes hmlene atter for os, og Moses vste sg for os og overdrog os nøglerne tl Israels ndsamlng fra jordens fre dele og tl at føre de t stammer fra nordenland. Derefter åbenbarede Elas sg og overdrog os Abrahams evangelums uddelng, det han sagde, at os og vor sæd skulle alle slægter efter os blve velsgnet. Da dette syn var forb, åbnede der sg for os et andet stort og herlgt syn, th Eljah, profeten, som blev optaget tl Hmlen uden at smage døden, stod foran os og sagde:. Derfor er denne uddelngs nøgler overgvet hænder, og hergennem kan I at Herrens store og frygtelge dag er nær, ja, står for døren." (L.&P. 110, kaptelndlednngen, 1-2, 4,11-13,16) De guddommelge nøgler, kræfter og myndghed blev overdraget af hmmelske budbrngere tl Joseph Smth denne uddelng tdernes fylde. Dsse nøgler de samme, som blev gvet Peter, Jakob og Johannes bemyndger os tl at brnge evangelet ud tl alle natoner og forkynde vor Herre Jesu Krst magt, herlghed og majestæt, og at hans komme er nær for hånden. Guds profet, tl hvem v har lyttet dag, har dsse nøgler og denne myndghed V ndbyder folk hvor som helst tl nærmere at undersøge dette guddommelge budskab, som v har at tlbyde hele menneskeheden. Jeg bevdner al oprgtghed sandheden alt dette, navn, som v ærer, tlbeder og elsker som vores Frelser og Forløser, Jesus Krstus, hans hellge navn. Amen.

9 den Rapport fra krkens fnanskomte PRÆSENTERET AF WILFORDG.EDLING, formand for fnansafdelngen Det øverste Præsdentskab af Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge r \ har gennemgået den årl ge økonomske rapport for krken for det år, der endte 31. december 1976 og påbegyndtes den 1. september Krkens regnskabsår blev 1975 forandret fra at slutte den 31. august tl nu at følge kalenderåret. De økonomske opgørelser og transaktoner, som er gennemgået af komtéen, nkluderer krkens almndelge fonds og andre Alexander Schrener ved orgelet Tabernaklet. kontrollerede organsatoner, hvs regnskaber føres af krkens fnansafdel ng. V har også krtsk gennemgået den anvendte budgetterng, regnskabsførng og revsonssystemer, samt den måde, hvorpå modtagne mdler og udgfter kontrolleres. V godtgjorde, at udbetalnger fra krkens almndelge fonds er autorseret af Det øverste Præsdentskab og budget- terngsprocedurer. Budgettet er autorseret af Rådet tl Dsposton over Tende, der udgøres af Det øverste Præsdentskab, De tolvs Råd og Det præsderende Bskopråd. Udgftskomtéen (The Commttee on Expendtures) styrer ugentlge møder udbetalngen af mdler underlagt budgettet. Moderne regnskabsførngsteknk og udstyr benyttes af fnansaafdelngen og andre afdelnger tl at følge med krkens hurtge udvklng og forandrede elektronske databehandlngsmetoder. Fnanskomteen og Det jurdske Department holder fællesskab nøje øje med spørgsmål, der har at gøre med beskatnng af krker henhold tl lovgvnng lokalt, føderalt og andre lande. Revsonsafdelngen, der er uafhængg af alle andre afdelnger, leder regelmæssgt et program for revson af de nævnte organsatoner, nkluderende mssoner på verdensbass. Udstræknngen af og organserngen af dets vrke for at skre krkens mdler forøges takt med krkens vækst og forøgede aktvteter. Revsonen af lokale ward og staves mdler er verdraget stavsrevsorer. Selskaber, der ejes af fnansafdelnger, revderes af professonelle revsonsfrmaer eller af regerngs-styrelsesorganer. Baseret på vores gennemgang af den årlge fnansrapport og andre regnskabsdata og vores studum af regnskabsførngs- og revsonsmetoder, hvorgennem det økonomske vrke kontrolleres, forbndelse med vedvarende samtaler med personalet fnans-, revsons- og det jurdske department, er v af den formenng, at krkens almndelge fonds, modtaget og uddelt 16-måneders perode mel lem 1. september og 31. december 1976, er blevet korrekt gjort redefor overensstemmelse med de procedurer, der her er sktseret. Respektfuldt leveret Church Fnance Commttee WlfordG.Edlng Harold H. Bennett Weston E. Hamlton Davd M. Kennedy Warren E. Pugh

10 Det templet. Det Opretholdelse af krkens embedsmænd I PRÆSIDENT N. ELDONTANNER øverste Præs- Førsterådgver dentskab.or nylg bekendtgjordes udnævnelsen af bror Fnn B. Paulsen tl første præsdent for Sao Paulo templet Braslen, og kaldelse af hans hustru, Sarah Melssa Broadbent Paulsen tl den kvndelge leder Indtl nu har søster Paulsen tjent dygtgt som førsterådgver prmarys hovedpræsdentskab. Det er fundet tlrådelgt at afløse søster Paulsen fra prmarys præsdentskab, hvlket v nu gør, det v udtrykker vor oprgtge tak for den tjeneste, hun har ydet. Vl de som vl tlslutte sg vor tak ved afløsnng af søster Paulsen være så venlge at vse det ved det sædvanlge tegn. Tak. Det foreslåes, at v opretholder præsdent Spencer W. Kmball som profet, seer og åbenbarer, og som præsdent for Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge. Alle, som kan støtte dette, bedes vse det ved at løfte højre hånd. Hvs nogen er mod, bedes det samme tegn vst. Nathan Eldon Tanner som førsterådgver Det øverste Præsdentskab og Maron G. Romney som andenrådgver Det øverste Præsdentskab. Alle, der kan støtte dette, bedes vse det. hvs nogen er mod, bedes de vse det ved samme tegn. Det foreslåes, at v som præsdent for De tolv Apostles Råd opretholder ældste Ezra Taft Benson. Alle, der kan støtte dette, bedes vse det. Er der nogen mod, vses det ved samme tegn. Og De tolv apostles Råd: Ezra Taft 8 Benson, Mark E. Petersen, Delbert L. Stapley, LeGrand Rchards, Howard W. Hunter, Gordon B. Hnckley, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvs J. Ashton, Bruce R. McConke, L. Tom Perry, Davd B. Haght. Alle, der kan støtte dette, bedes vse det. Hvs nogen er mod, bedes de vse det samme tegn. Som patrark for krken Eldred G. Smth. Alle, der kan støtte ham, bedes vse det. Modsat samme tegn. Rådgverne øverste Præsdentskab, De tolv Apostle og krkens patrark som profeter, seere og åbenbarere. Alle, der kan støtte dette, bedes vse det. Modsat det samme tegn. Spencer W. Kmball som Trustee- n- Trust for Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge. Alle, der kan støtte dette, bedes vse det. Modsat samme tegn. Som præsdentskab for De halvfjerds første Kvorum og som medlemmer af De halvfjerds første Kvorum : Frankln D. Rchards, James E. Faust, J. Thomas Fyans, A. Theodore Tuttle, Neal A. Maxwell, Maron D. Hanks og Paul H. Dunn. Alle, der kan støtte dette, bedes vse det. Hvs nogen er mod, bedes det vses ved det samme tegn. Som yderlgere medlemmer af De halvfjerds første Kvorum: Alma Sonne, Sterlng W. Sll, Henry D. Taylor, Theodore M. Burton, Bernhard P. Brockbank, James A. Cullmore, Joseph Anderson, Wllam H. Bennett. John H. Vandenberg, Robert L. Smpson, O. Lesle Stone, Wllam Grant Bangerter, Robert D. Hales, Adney Y. Komatsu, Joseph B. Wrthln, S. Dlworth Young, Hartman Rector, jr., Loren C. Dunn, Rex D. Pnegar, Gene R. Cook, Charles A. Dder, Wllam R. Bradford, George P. Lee, Carlos E. Assay, M. Russell Ballard, jr., John H. Groberg, Jacob de Jager, Vaughn J. Featherstone, Dean L. Larsen, Royden G. Derrck, Robert E. Wells, G. Homer Durham, James M. Paramore, Rchard G.Scott. Alle, der kan støtte dette, bedes vse det. Hvs nogen er mod, det samme tegn. Som Det præsderende Bskopråd: Vctor L. Brown, præsderende bskop; H. Burke Peterson førsterådgver og J. Rchard Clarke andenrådgver. De, der kan støtte dette, bedes vse det. Modsat, hvs der skulle være nogen, det samme tegn. Som regonalrepræsentanter: Alle regonalrepræsentanter for De tolv apostles Råd, som de nu fungerer. Unge Mænds præsdentskab vl blve udnævnt. Hjælpeforenngen: Barbara Bradshaw Smth, præsdentnde; Janeth Russell Cannon, førsterådgver og Maran Rchards Boyer, andenrådgver, samt alle medlemmer af bestyrelsen, som den nu er sammensat. Søndagsskolen: Russell M. Nelson, præsdent; B. Lloyd Poelman, førsterådgver; Joe J. Chrstensen, andenrådgver, samt alle medlemmer af be-

11 henhold dag vor henhold styrelsen, som den nu er sammensat. Unge Pger: Ruth Hardy Funk, præsdent; Hortense H. Chld, førsterådgver, Ardeth G. Kapp, andenrådgver, samt alle medlemmer af komtéen, som den nu er sammensat. Prmary: Naom Maxfeld Shumway, præsdentnde; Colleen Bushman Lemmon, førsterådgver og Dorthea Lou Chrstensen Murdock, andenrådgver, samt alle medlemmer af bestyrelsen, som den nu er sammensat. Krkens undervsnngsstyrelse (Board of Educaton): Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney, Ezra Taft Benson, Gordon B. Hnckley, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvn S. Ashton, Bruce R. McConke, Maron D. Hanks, Paul H. Dunn, Vctor L. Brown og Barbara B. Smth. Alle, der kan støtte dsse opretholdeser, bedes vse det. Hvs nogen er mod, det samme tegn. Krkens fnanskomte: Wlford G. Edlng, Harold H. Bennett, Weston E. Hamlton, Davd M. Kennedy, Warren E. Pugh. Tabernakelkoret: Oakley S. Evans, præsdent; Jerold D. Ottley, drgent; Donald H. Rpplnger, meddrrgent; Alexander Schrener, hovedorganst, og Robert Cundck og Roy M. Darley organster. Alle, der kan støtte dette, bedes vse det. Modsat samme tegn. Det ser ud tl, præsdent Kmball, at stemmeafgvnngen har været enstemmg tl fordel for de embedsmænd og generalautorteter, der er blevet præsenteret. Præsdent Kmball har foreslået, at brødrene Homer Durham, James Paramore og Rchard Scott, som netop er blevet opretholdt, ndtager deres pladser den rette orden. O'veralt hører folk stemmer, mærkelge stemmer, der opfordrer dem tl at følge trop ad forbudte ster, der fører tl ødelæggelse. Og ntet sted er dette tydelgere end de bønfaldende toner fra det kor af uharmonske stemmer, der taler om selveste verdens Frelser. Der er stemmer, der råber:,,se her, her er Krstus," eller,,se der" betydende at forskellge prædkanter sger: Tro på Krstus og blv frelst tl dette system," eller,, henhold tl det system." En stemme fra Koranen hævder, at Jesus var en profet som Abraham og Moses, men den fejer enhver tale om hans guddommelge sønne-forhold tl sde og erklærer, at Allah kke har brug for en Søn tl at forløse menneskene; nej, han behøver kun at tale, og noget sker. En stemme fra en bestemt sekt sger, det den henvser tl korset:,,v blev frelst for 2000 år sden, og der er ntet, v kan gøre ved det på den ene eller anden måde nu." En anden stemme forkynder: Dåb er uden betydnng; bare tro; bekend Herren med dne læber; ntet andet behøves; Krstus gjorde det hele." -En anden sekt tlsdesætter behovet for gode gernnger med den begrundelse, at der vl fnde en endelg harmonserng sted mellem alle sjæle og Gud alle vl blve frelst. En anden synger ud om tlståelse og bod og skærsld og rtualer, fortaget af et præstelgt herak. En anden Hmlens guder, vort forhold tl dem, og hvad de forventer af os Kom, kend Herren Jesus ÆLDSTE BRUCE R.McCONKIE De tolvs Råd påstår, at vor Herre var en stor morallærer og ntet mere. Andre mener, at jomfrufødslen kun var gudfrygtg opdgtet hstore, udtænkt af smple dscple, som også var ansvarlge for hstorerne om mraklerne. Og sådan går det vdere: alle sekter, parter og trosretnnger forkynder en Krstus, der er formet tl at passe nd deres forskellge teologske dosynkraser. Og som v ved, er denne udråben fra det meget uensartede kor af stemmer, om at frelse kommer gennem Krstus tl dette eller hnt afvgende system, sg selv et tdernes tegn. Jesus forudsagde, at vor td vlle der være falske Krste og falske profeter, hvlket betyder, at der vlle opstå falske relgoner, bærende hans navn, at falske doktrner og falske relgoner, bærende hans navn, vlle fremstå og at falske doktrner og falske lærere vlle fndes overalt. Må v, mdt alt dette, løfte den ene stemme, der forkynder Herrens snd og vlje. Vor stemme er en, som vdner om en sand og levende Krstus; det er en som sger, at Herren Jesus har åbenbaret sg og st evengelum påny td; det er en stemme, der ndbyder alle mennesker tl at komme tl ham, som døde på Golgata, og at efterleve de love, som han har gvet dem gennem profeter vor td. Må jeg, der som jer er kommet tl kundskab om sandheden om vores Frelser, erklære hans guddommelge sønneforhold og vdne om den frelse,

12 Hmlen, vrkelgheden ham og sn henhold Guds ånden den Betlehem Judæa opfyldelse udødelg stand der kommer ved hans hellge navn og på ngen anden måde, og gøre det ved Hellgåndens kraft. Jeg vl tale om Hmlens guder og om vores forhold tl dem, og om, hvad de forventer af os. Og må jeg tl at begynde med sge, at alle de, hvs hjerter er åbne, og hvs snd er oplyste af Hellgånden, vl komme tl at erkende sandheden af de doktrner, jeg skal forkynde, og det vdnesbyrd, jeg skal bære. V tlbeder Faderen Sønnens navn ved Hellgåndens kraft. Vor Faders navn er Elohm Jehova er hans Søn; Højt over alle guder står de, og regerer unverset. Jehova er den Hellge, ved hvem forløsnngen kommer. Hans evangelum er lvets ord Han er vor levende Herre. Hellgånden bærer vdnesbyrd; Vor sjæl hører hans budskab At Fader, Søn og Hellgånd er menneskets evge guder. Lad det blve kendt, at der er en Gud som er uendelg og evg. Han har al magt, al vlje og alt herredømme. Der fndes kke den kraft, som han kke ejer og ngen sandhed, som han kke kender. Alt godt fndes uafhænggt evge fylde. Han er Skaberen, Opretholderen og Bevareren af alle tng. Hans navn er Elohm, og han er vor Fader Hmlen, den bogstavelge Fader tl alle menneskers ånder. Han har et legeme af kød og ben, så følbart som menneskets og er et opstan- dent og herlggjort væsen. Navnet på den form for lv, han lever, er evgt lv; og evgt lv består tl en evgtvarende defntonen og natur af lv famle-enhed og besddelse af Faderens herlgheds krafts fylde. Herren Jesus Krstus, hvs vdnerv er, er Faderens førstefødte, enhver skabnngs førstefødte. Han var den Elskede og Udkårne fra begyndelsen. Da vor evge Fader ordnerede og skabte frelsesplanen, da den store Elohm skabte det system, der vlle gøre os, hans åndelge børn, tl stand at udvkle os og blve lgesom han; da Faderen tl os alle tlbød evgt lv tl sne børn bad han om frvllge, der kunne sætte planen gang. 10 Efter at alle Hmlens hærskarer var blevet undervst evangelum; efter at de havde fået kendskab tl den kommende dødelgheds trængsler og prøvelser; efter at de herlghedens forgård var gjort bekendt med behovet for en forløser stllede Faderen dsse spørgsmål og udsendte dem tl alle de serafske hærskarer Hmlen:,,Hvem skal jeg sende, som kan være mn Søn? Hvem vl sætte betngelserne og vlkårene mn plan gang? Hvem vl udarbejde den absolutte og evge forsonng, hvorved alle mennesker skal oprejses udødelghed, med dem, som vl tro og adlyde, og som også vl blve oprejst tl evgt lv?" Da var det, at hans elskede og førstefødte Søn svarede:,,hererjeg, send mg; jeg vl udføre dn plan, Fader; jeg vl påtage mg alle menneskers synder på betngelse af omvendelse; og Fader, dn skal være æren og herlgheden tl alle tder." Derefter var det, at denne yndlngssøn denne ene, som under Faderen havde været skaber af verdener uden tal blev udvalgt og forudordneret og blev det hjelslåede lam, lge fra verdens grundlæggelse. Derefter var det, at det bud udgk, at den store Jehova skulle fødes og dø og påny opstå fra graven strålende udødelghed og derved mest fuldkomne og bogstavelge forstand blve lgesom Faderen. Derefter var det, at den førstefødte blev valgt tl at blve den enbårne kødet. Derefter var det, at morgenstjernerne sang, og alle Guds sønner råbte af glæde, ford udødelghed og evgt lv nu vlle blve en vrkelghed. Tl den forudbestemte td kom Adam og Eva; menneskets fald med dets tmelge og åndelge død og det deraf følgende løfte om en forløser, en frelser, en befrer. Herren Jehovas evangelum blev åbenbaret, så menneskene kunne tlbede Faderen hans navn og glæde sg over ordene om evgt lv på denne jord og blve arvnger tl evgt lv på den kommende celestale jord. Adam og Eva gjorde alt dette kendt for deres efterkommere, så de kunne tro på Krstus, omvende sg fra deres synder, blve døbt, modtage Hellgånden og udføre retfærdghedsgernnger. Krstus og hans love blev åbenbaret for alle de hellge profeter. Som Peter sagde: Om ham vdner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn."(ap. Ger. 10:43) Han var Abrahams Gud, Isaks og Jakobs Gud. Israels Gud, Den Ene Hellge, den Almægtge. Han var den lovede Messas. Frelseren og Forløseren, Davds Søn ; og på det bestemte tdspunkt blev han født af en jomfru løfterne. af Fra Mara, hans mor, en jordsk kvnde, arvede han dødelghedens kraft, så han var undergvet alle kødets frstelser, nkluderende døden selv. Fra Gud, hans far, et udødelgt menneske, arvede han udødelghedens kraft tl at tl leve for evgt, så når han frvllgt havde nedlagt st eget lv, var at tage det op påny herlghed. Han kom nd verden for at løsrve menneskene fra den åndelge og tmelge død, der var pådraget dem ved Adams fald. Han kom for at tlfredsstlle kravet om guddommelg retfærdghed og for at brnge barmhjertghed tl de angrende. Han kom som en formdler, som en talsmand for at nbanf l

13 I den retskaffenhed al Krstus, hvem samme '. ^^Ært}: vor dette Det føre alle deres sag, som tror på ham. Han kom for at brnge udødelghed tl alle mennesker som en grats gave. Han kom for at gøre evgt lv tlgængelgt på betngelse af lydghed mod st evangelums love og ordnanser. Han kom for at brnge håb, for at brnge glæde, for at brnge frelse; og hans er det eneste navn, gvet under hmlen, hvorved frelse kommer. Vor Herre Herren Jehova, Herren Jesus er vores håb og vores frelse. Det er ham, som har bragt lv og udødelghed tl veje gennem evangelet. Han har forløst os fra død, helvede, djævelen og uendelg pne. Efter sn opstandelse opsteg han tl det høje for at sdde ved sn Faders højre sde. Han har gen vst sg vor td sammen med sn Fader, som sagde:,, Denne er mn elskede Søn, hør ham!" (J. S. 2:17) Han har vst sg mange gange for at samtale med sne jordske venner; og kke fjerne fremtd vl han komme gen sammen med ttusnde af sne engle sn Faders rges herlghed for at vrke ved st personlge styre og fred. Når han kommer, vl han hjelslå de onde og dømme verden ; og alt korrupt vl bl ve ødelagt af hans nærværs herlghed. Han er vores ven, vores lovgver, vores konge og vores herre. V søger hans ansgt og ønsker at opholde os hans nærvær. V er hans folk, fårene hans fold. Vort ønske er at blve genforenet med Gud" gennem hans blod,,,for v ved, at det er af nåde, at v er frelst, trods alt, hvd v formår". Som en af de gamle udtalte:,,v taler om Krstus, v glæderos v prædker om Krstus, og v skrver overensstemmelse med vore profeter," så alle mennesker kan vde, tl hvlken klde de kan se hen for at få forladelse for deres synder." (2. Neph. 25:23,26) Og derfor, for at holde mg tl vores sædvane og overensstemmelse med den guddommelge plgt, der er pålagt os, bærer jeg vdnesbyrd om hans guddommelge sønneforhold, som har frelst os ved st blod. Han er vrkelg Gud den Almægtges Søn, v skal fryde os både nu og altd. Herren Jesu Krst navn. Amen. S :# ^ ^2*, É^'j :: :;'^M^å-^ykM^V^ : / Oe nu hvor jeg står foran jer, beder jeg ydmygt, at Herrens ånd vl være med os grad, som han har været det, mens v har lyttet tl de nsprerende taler og dette dejlge kor. Da jeg forleden dag talte med en mand, gk en af hans funktonærer forb. Mn ven sagde: Se, der går en mand, der er fuld af hæderlghed. Han har arbejdet for dette frma tredve år, og aldrg har jeg på noget tdspunkt lagt mærke tl en tanke eller en handlng, udsprunget af uærlghed eller manglende loyaltet. Det gver et menneske en dejlg følelse af tlld at have en sådan funktonær." Sden den dag har jeg tænkt meget overordet hæderlghed", sådan som jeg tdlgere ofte har gjort det, og ønsker bare, at v og dem, v har at gøre med, vlle være så helt og fuldt ærlge og påldelge, hvad enten det er med hensyn tl relgon, vdenskab, økonom eller lokal eller natonal poltk. Især hjemmet bør hæderlghed ndlæres og udøves som grundlag for dets ndtrængen det offentlge lv og alle andre faser af I vet. Da jeg er klar over behovet for en genoplven af denne gammeldags" dyd, bestemte jeg mg tl at tale om dette emne. Hæderlghed eller mangel derpå berører næsten enhver fase af vores tlværelse alt v sger, enhver tanke og ønske. Fra denne talerstol og af nogle af de største relgøse ledere td har v hørt prædkener og talerom ærlghed, tlld, retskaffenhed, sandfærdghed, En opfordrng tl,,genoplvelse af denne,gammeldags' dyd", så v kke længere behøver at være ulykkelge og ynkværdge. Hæderlghed PRÆSIDENT N. ELDONTANNER Førsterådgver øverste Præsdentskab venlghed, retfærdghed, barmhjertghed, kærlghed, troskab og mange andre prncpper for den rette levevs. Når et menneske har ntegreret alle dsse egenskaber st væsen, når de blver den skabende kraft bag alle hans tanker, handlnger og ønsker, da kan han sges at eje hæderlghed, der er defneret som en tlstand eller egenskab, der betyder at være fuldstændg, udelt eller hel, moralsk sund, ærlg og oprgtg." Lad os forfølge denne tanke om et menneske, der er fuldstændg sg selv hel og udelt. Et sådant menneske vlle aldrg fnde sg kamp med sg selv med hensyn tl hvlken kurs, han skulle følge, eller hvlke beslutnnger han skulle tage. Der vlle bestandgt være en formålets enhed. Der vlle kke, som nogen har sagt, være et ego for krke, et andet ego for forretnng, eller andre for rekreaton, hjem, rejser osv." Denne tanke udtrykkes godt vers af Edward Sanford Martn: Inden mt jordske tempel er der trængsel; En af os er ydmyg, en anden meget stolt. En ganske nedbrudt af sorg over synd. Og en er uforbederlg hovmodg. En går rundt og elsker sn næste som sg selv, en anden har kun rngeagt for andre. 11

14 tlværelsen formål, at 1666 hjertet enhver en Og fr for al bekymrng for evgt blver jeg, hvs blot jeg kunne vde hvem der egentlg er mg! (,,My name s Legon" Chrst's Ideals for Lvng af Obert C. Tanner, Salt LakeCty, 1955) Det helt modsatte af en sådan slngren er det menneskes lv og karakter, hvem v burde holde fast ved som det absolutte deal for hæderlghed Jesus Krstus, Frelseren, som lærte, at mennesket kke kan leve et splttet lv, at han kke kan tjene både Gud og Mammon, og at han kke kan tjene to herrer. Ikke alene var Krst lære rettet mod enhed men hans eget lv var personlggørese af hæderlghed. Denne dyd er et af vores største behov vor td. V har brug for mere hæderlghed poltk. V har brug for at blve ledet af mænd og kvnder, der er udelte ærlge formål, hvs stemmer og afgørelser kke er tl salg for højeste bud. Som vore valgte og udpegede myndghedspersoner har v brug for mennesker, hvs karakterer er uplettede, hvs tlværelse er moralsk ren og åben, som kke er upåldelge, selvske eller svage. V har brug for mænd og kvnder med mod og ærlg overbevsnng, som altd er parate tl at blve regnet med for deres hæderlghed og uvllghed tl at ndgå kompromser for behagelgheds skyld, stræben efter magt, eller begærlghed. Og v har brug for et folk, som vl påskønne og støtte karakteregenskaber af denne slags. Der fortælles en hstore om en engelsk landmand, der en dag arbejdede på sne marker, da han så et selskab af jægere komme rdende nærheden. Bekymret over at de måske vlle rde nd over en mark, hvor hestehovene kunne ødelægge afgrøden, sendte han en af sne folk ud for at lukke gærdet, bevogte det og under ngen omstændgheder lukke op. Denne mand var knapt kommet tl gærdet, før jægerne kom og befalede ham at lukke op. Det nægtede han, det han sagde, at han havde ordre tl at holde jægerne ude. Tl trods for trusler og løfter om belønnng fra de forskellge jægere, holdt han fast ved sne afslag. Så kom en af rytterne hen tl gærdet og sagde en kommanderende tone: Mn søn, kender-du mg? Jeg er hertugen af Wellngton, en mand, der er vant tl at blve adlydt, og jeg befaler dg at lukke op for os, så jeg og mne venner kan komme gennem." Drengen tog hatten af, og tl den mand, som hele England vlle gøre sg umage for at behage sagde han fast og bestemt: Jeg er skker på, at hertugen af Wellngton kke vl ønske, at jeg skulle overtræde de befalnger, jeg har fået. Jeg har fået ordre tl at holde dette gærde lukket og kke lade nogen passere uden mn herres udtrykkelge tlladelse." Imponeret over dette svar, lettede hertugen på sn hat og sagde:,,jeg har respekt foren mand, som hverken kan bestkkes eller trues tl at gøre noget galt. Med en hær af sådanne soldater kunne jeg erobre kke bare Frankrg men hele verden." (Fra The Boz Who Kept Out Wellngton" Moral Stores for Lttle folks, Salt Lake Ctz 1891) Som hertugen bevste, står der respekt om personer, der er hæderlge, og jeg er skker på, at uoverensstemmelser og spændnger mellem natoner kunne løses tl velsgnelse og tlfredshed for alle, hvs lederne kunne respektere hnanden og nærme sg deres problemer med fuldstændg åbenhed. Hvordan med forretnngsverdenen og hæderlghed? Forretnngsfolk og fnansfolk burde være udtryk for selve begrebet hæderlghed. Lykkelgvs er de fleste det men når v hører om storstlet bestkkelse, svndel, snyder, underslæb og spllen med musklerne for at opnå kontrol over umådelge fnansselskaber, når v er nødt tl at lave en særlg lovgvnng for at forhndre én gruppe drage uretfærdg fordel af en anden, så ved v, at der mangler hæderlghed. Hvs det kke var tlfældet, kunne forretnngsverdenen handle med større succes, funktonærer vlle med større ærlghed udføre deres arbejde, og resultaterne af deres ndsats vlle kke blve utlstrækkelge eller forskærtsede. Netop nu overvejer regerngen USA måder at beskytte forbrugerne mod svgefulde handelsmetoder og underlødge varer. Hvs hæderlghed styrede afgørelser og forhandlnger mellem arbejdsgvere og arbejdstagere, vlle der aldrg blve tale om, som det nu er tlfældet, at nogen påtager sg uretfærdgt herredømme over arbejdsudøvelsen. Alle vlle arbejde tl velsgnelse og gavn for hnanden, og v vlle på den måde udelukke begær, undertrykkelse, fattgdom og de menneskelge ldelser, der er følgen deraf. Heller kke uddannelsesverdenen undgår behovet for at ransage sg selv for sne formåls hæderlghed. Intet andet sted, med undtagelse af hjemmet, er der større mulghed for at praktsere og belære om prncppet hæderlghed. Der er en uafvselg forbndelse mellem den og undervsnng. Den berømte engelske forfatter Samuel Johnson forstod det og gav udtryk for det med dsse ord: Hæderlghed uden kundskab er svag og nytteløs, og kundskab uden hæderlghed er farlg og frygtelg." (Rasselas, kap. 41) Hvlken frygtelg verden vlle v kke leve, og hvor bange vlle v kke være, hvs der kke var en usædvanlg udstrakt grad af hæderlghed på vdenskabens område? Og allgevel er der nogle, hvs hele formål burde være menneskehedens velsgnelse, som er uhæderlge. Både lærere og elever vdenskaben burde være fuldt ud ærlge og opmærksomme. Kan man tænke sg at leve verden, hvor krmnaltet kke trvedes? Det kunne lade sg gøre. V er selv skyld megen af den ulykke, hjertesorg og ldelse, v kommer ud for på grund af moralsk fordærv og uhæderlghed, der kryber nd form for aktvtet. For så længe sden som skrev en berømt fransk dramatker, Jean Baptste Moléere: Hvs enhver var klædt hæderlghed, hvs enhver var retskaffen, frmodg, venlg, vlle alle de andre dyder være så godt som overflødge, for deres hovedformål er at få os tl at bære vore medmenneskers uretfærdgheder med tålmodghed." {Msantropen, 5. akt, første scene) Som jeg har sagt, er der megen opløsnng alle faser af vor tlværelse på 12

15 famlelvet. hor sne grund af vor undladelse af at anvende hæderlghedsprncppet. Foruden de nævnte områder må v nævne hjemmet og famlelvet. Selve fundamentet for samfundets grundlag, nemlg hjemmet, undermneres ved upåldelghed, sklsmsser og total tlsdesættelse af de ægteskabelge løfter. Med en sådan opløsnng kommer hjertesorger, ufortalte ldelser og bekymrnger gennem hor, utugt og tlfældge forbndelser, når mænd og hustruer er utro. Opløste hjem er en af natonernes største trageder og forsøges antal hver eneste dag. Forestl jer blot det modsatte, der vlle ske, hvs fuld hæderlghed kom tl at herske Der vlle være fuldkommen tlld. Mænd vlle være trofaste over for deres hustruer og 4 hustruer over for deres mænd. Ingen vlle leve som erstatnng for ægteskab. Hjemmene vlle være fulde af kærlghed, børn og forældre vlle have respekt for hnanden, og børnene vlle blve opdraget retskaffenhed ved forældrenes eksempel den bedste af al undervsnng. Vore børn burde påskønne ærlghed og hæderlghed. De burde på forhånd vde, hvad deres beslutnng vl være, når de kommer ud for en krsestuaton. De burde vde og forstå, at de er Guds børn, og at deres evge mål er at leve på en sådan måde, at de vl være værdge tl at vende tlbage tl hans nærvær, når de har fuldført deres jordske lvs msson. Voksne bør kke hndre dem deres udvklng men altd hjælpe dem tl at være sanddru overfor deres dealer og prncpper. Gerhardt, en llle tysk hyrdedreng, var et sådant eksempel. Han var uhyre fattg, og en dag, da han vogtede sn flok, kom en jæger ud fra skoven og spurgte drengen om vej tl den nærmeste landsby. Da drengen havde fortalt ham det, sagde han, at han vlle belønne drengen rgelgt, hvs han vlle følge ham dertl. Da Gerhardt svarede, at han kke kunne forlade sne får, ford han rskerede, at nogle vlle løbe bort, sagde jægeren:,,nå, hvad så? Det er kke dne får, og selvom et eller to af dem skulle forsvnde, så betyder det kke noget for dn herre. Jeg vl gve dg flere penge, end du tjener på et helt år." Da drengen vedblev med at afslå, sagde jægeren:,,men vl du så betro mg dne får, mens du går tl landsbyen og henter mg mad og drkke og en fører?" Drengen rystede på hovedet og sagde: Fårene kender kke Deres stemme." Vredt svarede jægeren:,,har du kke mg?" tlld tl Gerhard mndede ham om, at han havde prøvet at få ham tl at svgte hans herres tlld tl ham og spurgte: Hvordan kan jeg vde, at De vl holde Deres løfte tl mg?" Således fanget egne garn 1o jægeren og sagde: Jeg kan se, at du er en trofast dreng. Jeg skal kke glemme dg. Vs mg vejen, og jeg skal nok selv prøve at fnde den." Jægeren vste sg at være storhertugen, og han var så mponeret over Gerhards ærlghed, at han senere sendte bud efter ham og fk ham uddannet. Tl trods for at Gerhardt blev 13

16 Moral det henhold det verden, en dag januar dag. både rg og ndflydelsesrg, forblev han ærlg og sanddru. (Efter,,A Fathful Shepherd Boy" Stores for Lttle Folks, Salt Lake Cty Den hæderlghed, som v taler om, er kke vanskelg at opnå. Ja, v burde vrkelgheden allesammen være overbevste om, at det er langt lettere at efterlgne vor Frelsers eksempel, end det er at følge Satan, hvs st fører os bort fra hæderlghed og nd mørke og fortvvlelse. Der er ngen lykke synd, og når v afvger fra retskaffenhedens st, begynder v at gøre noget, som uvægerlgt vl føre os tl ukykke, fortvvlelse og tab af frhed. Og hvad kan v så gøre for at forbedre forholdene, som v her har talt om? Lad enhver af os begynde med sg selv og fnde ud af, hvor v står med hensyn tl prncppet hæderlghed. Lad os foretage en oprgtg bedømmelse af os selv, vort hjerte, vor opførsel, vore ønsker og mål og være åben for erkendelse af alle vore fejl. Derefter må v gøre en alvorlg ndsats for at rette dem, at forandre vor kurs og føre den hen mod dealet for hæderlghed og de tlsvarende dyder. Vor evge frelse og ophøjelse Gud, vor Faders rge, afgøres efter hvordan v efterlever Jesu Krst evangelums prncpper. De tdlge ledere af Jesu Krst evangelums gengvne evangelum, nkluderende profeten Joseph Smth og hans medarbejdere, forstod vgtgheden af hæderlghed deres daglglv. De vlle og kunne kke gå på komproms med den åbenbarede sandhed. Tl trods for at Joseph Smth blev hånet og forfulgt for at hævde, at han havde set Faderen og Sønnen et syn, fortalte han, at han følte omtrent som Paulus, da han stod foran kong Agrppa. Nogle sagde, at Paulus var uærlg, andre at han var gal. Han blev hånet og spottet. Og sådan var det også med profeten Joseph. Han sagde: Jeg havde vrkelg set et lys, og mdt lys så jeg to personer, og de talte vrkelg tl mg, og selv om jeg blev hadet og forfulgt, ford jeg havde set et syn, var det allgevel sandt; og mens de forfulgte og smædede mg og talte allehånde ondt om mg, uforskyldt, ford jeg sagde det, følte jeg mg drevet tl at sge mt hjerte: Hvorfor forfølge 14 mg, ford jeg sger sandheden? Jeg har vrkelg set et syn, og hvem er jeg, at jeg kan modstå Gud? Og hvorfor tænker verden på at få mg tl at fornægte, hvad jeg vrkelg har set? Th jeg havde set et syn; jeg vdste det, og jeg vdste, at Gud vdste det, og jeg kke fornægte det, og jeg vovede heller kke at gøre det. Th jeg vdste det mndste, at ved at gøre så, vlle jeg forsynde mg mod Gud og komme under fordømmelse." {J.S. 2:25) Joseph Smth gav os også en anden udtalelse, der ndbefatter hæderlghed. Da han udformede trosartklerne for Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge, gav han os dsse ord som den trettende artkel:,,v tror, at v må være ærlge, sandfærdge, kyske, velgørende og dydge og gøre godt mod alle. I vrkelgheden kan v sge, at v følger Paulus' formanng : V tror alt, v håber alt, v har udholdt meget og håber at kunne udholde alt. V tragter efter alt, hvad der er dydgt, elskelgt, hvad der har godt lov eller er prsværdgt." Lad hver og en af os nkorporere denne opfordrng vores hverdag. Blandt profetens nærmeste omgangskreds var dem, som førte vore ponerforfædre over vldmarken tl den store Saltsødal for at blve et stort og mægtgt folk tl guddommelg profet. De kunne kke have gjort det ved at gå på komproms med deres prncpper. En af dem, som foretog den første lange rejse tværs over sletterne fra Mssssppfloden tl Salt Lake Dalen, var Heber C. Kmball, bedstefar tl vores nuværende profet og leder, præsdent Spencer W. Kmball. Ved en bestemt lejlghed sagde han,,gud... er besluttet på at frelse dem, som vl tageet kursus for at skre deres valg og arveret tl det evge lv. Alle sådanne mennesker vl sejre. Hvs de opgver deres hæderlghed og beslutsomhed overfor retskaffenhedens sag, og de kke omvender sg, vl de mste alt det, som de allerede har opnået, alt, de har forventet, og alt det, som er lovet dem, der vl overvnde frstelsen." (Fra Journal of Dscourses, sde 8:89) At genvnde godkendelse fra vor evge Fader og Jesus Krstus, hans Søn, burde være den ophøjede belønnng for hæderlghed; og lad os aldrg tro, at sådan retskaffenhed nogensnde vl tjener Hyrum Smth, th jeg, Herren, gå upåagtet eller ubelønnet hen. Det er klart fortalt åbenbarng, gvet tl Joseph Smth 1841, der taler om hans trofaste bror, Hyrum, hvs hengvenhed gav ham en martyrs død, da de to blev myrdet Carthagefængslet Jeg cterer:,,0g vdere sger jeg dg: Salg er mn elsker ham for hans hjertes oprgtgheds skyld, og ford han elsker det, der er ret for mg, sgerherren." (L.&P. 124:15) Dette gælder lgeså meget for de ttusnder af retskafne mennesker rundt omkrng som behandler deres medmennesker hæderlghed. Profeterne fra Det gamle og Det nye Testamente og dem fra Mormons Bog opnåede hjertets hæderlghed, der bragte dem Hellgåndens følgeskab. På samme måde har de, der har præsderet over og præsderer over Guds genoprettede rge, handlet med hæderlghed og fuldstændg hengvenhed. Medlemmer af Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge verden over kan være evgt taknemmelge over at kende den usvgelge trofasthed hos dsse hengvne generalautorteter, som sdder på denne forhøjnng store Tabernakel De er, sammen med tusnder af andre ledere rundtom krken, oprgtge, retskafne og hengvne over for de tlldsposter, de har modtaget. De er uselvske deres tjeneste, ydmyge og har underlagt sg vor Herre og Frelsers snd og vlje. Deres største ønske er at søge frelse og ophøjelse for sg selv og deres medmennesker. Jeg bærer vdnesbyrd om, at Jesus Krstus, Guds Søn, verdens Frelser, er overhoved for denne krke og leder dens aktvteter gennem sn profet, præsdent Spencer W. Kmball. Jeg vl denne dag af hele mn sjæl bede om, at menneskenes hjerter overalt vl blve rørte af den guddommelge gnst, der vl få dem tl at forstå, acceptere og efterleve Jesu Krst belærnger, der vl berede dem tl et evgt lv med Gud, vor hmmelske Fader. I Jesu Krst navn. Amen.

17 I stavene I mssonerne stave antal løbet 35 Mødet lørdag eftermddag den 2. aprl 1977 Statstsk rapport 1976 PRÆSENTERETAF FRANCIS M. GIBBONS Sekretær for Det øverste Præsdentskab oplysnng for krkens medlemmer.l har Det øverste Præsdentskab ladet udarbejde denne statstske rapport over krkens medlemskab pr 31 december 1976: Krkelge enheder Antal Zons stave ved 1976's udgang Antal ward Antal uafhængge grene Præstedømme... alt Dakoner Lærere Præster Medlemmer, der har Det melksedekske Præstedømme... alt Ældster Halvfjerds Højpræster Samlet antal medlemmer, der har enten Det aronske eller Det melksedekske stave 1422 Præstedømme Samlet antal ward og uafhængge grene (En forøgelse på 32387) af Antal mssonsgrene 1716 Krkens organsatoners medlemstal Antal fuldtds-mssoner 148 Hjælpeforenngen Søndagsskolen Krkens medlemmer Unge mænd aronske præstedømme-alderen Unge Pger Samlet medlemstal Prmary Krkens vækst løbet af 1976 Børn velsgnet stave og mssoner Børn der er velsgnet og døbt stave og mssoner Samfundsstatstk Antal fødsler pr tusnde medlemmer Antal personer gft pr tusnde medlemmer Antal døde prtusnde medlemmer 4.32 Præstedømmet Medlemmer, der har Det aronske Velfærdsplanen Antal personer hjulpet årets løb Antal personer formdlet arbejde Arbejdsdage skænket tl velfærdsplanen Svært materel stllet tl velfærdsplanens rådghed antal arbejdsdage 8219 Her udover blev arbejdsdage skænket forbndelse med oversvømmelseskatastrofen Idaho. Genealogsk Selskab Navne klargjort tl tempelordnanser Genealogsk Selskab ndsamleroptegnelser lande ved benyttelse af 80 mkroflm-kameraer og fem ntervewere. I løbet af 1976 øgedes samlngen af mkroflm med 4.5% tl alt spoler på hver 100 fod, svaren bøger på hver 300 sder. de tl Templerne Antal begavelser foretaget 1976 de 16fungerende templer: For de levende For de døde Samlet antal begavelser Krkens skolesystem Ialt ndskrevet krkens skoler for skoleåret , nkluderende nsttutter og semnarer Døde løbet af året Ældste Alvn R. Dyer fra De halvfjerds' første Kvorum; søster Lewella Rees Chrstansen, enke efter ældste EIRay L. Chrstansen, tdlgere assstent tl De Tolv; søster Ida Josephne Murdock Krkham, enke efter Oscar A. Krkham, tdlgere medlem af De halvfjerds' øverste Råd; præsdent Aley K. Auna fra Hlo Hawa stav; præsdent Danel O. Trevno fra Mexco Torreon msson; præsdent Mllen Dan Atwood fra Ogden Utah Rverdale stav; dr. Leland R. Cowan, poner ndenfor kræftforsknng og behandlng af kræft; søster Kate B. Carter, præsdentnde for Daughters of the Utah Poneers. 15

18 vor, krken, flere Herren har bedt krkens medlemmer påtage sg større ansvar for at fnde og ndrage sådanne mennesker fællesskabet, som er nteresseret evangelet ^» ''""'"'"'""',,«spsy^ ^Hf d^ht^ss^^^-^*-"^'' t^^pgfc^ «TO y^bå * 1KVI KsSrBH^Hfc^l^B!røBB Vs Gør en ekstra ndsats som mssonær ÆLDSTE FRANKLIND. RICHARDS Præsdentskabet for De halvfjerds' første Kvorum MJne kære brødre og søstre. Jeg fryder mg sammen med jer ved denne konferences åndelghed og de nsprerende budskaber, v har lyttet tl. En af de sdste opgaver, Frelseren gav sne apostle var: Gå ud al verden og forkynd evangelet for al skabnngen! Den, som tror og blver døbt, skal blve frelst; men den, som er vantro, skal blve fordømt. "(Mar. 16:15-16) Guds krke har altd været en mssonerende krke, og gennem åbenbarng td er det blevet krævet af os, at v skal brnge det gengvne evangelum tl enhver naton, slægt, tungemål og folk. (Se L.&P. 133:37) V har også fået fortalt, at,,... der fndes endnu mange på jorden blandt alle sekter, parter og relgonssamfund, som er forblndede ved menneskenes lstge anslag, så de lgger på lur for at bedrage, og som holdes borte fra sandheden blot derved, at de kke ved, hvor de kan fnde den." V ndbyder dem, som søger sandheden og en bedre lvsstl, tl oprgtgt at undersøge vort budskab. Det vl besvare spørgsmålene:,,hvad er formålet med lvet?" Hvor kommer v fra?" og Hvad er der efter døden?" Det gengvne evangelum brnger fred, lykke og vækst og udvklng lvet for dem, der accepterer det og lever henhold tl dets belærnger. Præsdent Kmball har bedt os gøre en ekstra ndsats. Lad mg tlbyde nogle tanker om måder, hvorpå v kan gøre denne ekstra ndsats mssonærarbejdet. 16 For det første går alt for meget af mssonærernes td med at fnde mennesker, de kan undervse. Der må fndes måder at gve mssonærerne mere td tl at undervse. En af de bedste måder er at få programmet Ethvert medlem en mssonær" tl at vrke mere effektvt, således at medlemmerne fnder og nddrager folk fællesskabet, så mssonærerne kan undervse dem. Et tre-punkts-program, der kan hjælpe medlemmerne tl med held at fnde og ndføre eventuelle medlemmer, består af 1. At efterleve de evangelske prncpper. Tusnder slutter sg hvert år tl krken efter at have fået nteresse for den på grund af et medlems gode eksempel. 2. At begynde en evangele-samtale med dne venner og naboer ved at spørge dem, hvad de kender tl krken. Hvad enten de ved ldt eller meget, kan v følge op ved at spørge: Kunne du tænke dg at få mere at vde?" Hvs de gerne vl det, så ndbyd dem tl dt hjem for at få undervsnng evangelet af mssonærerne. Hvs det kke er mulgt at nvtere dem hjem, så send deres navne tl mssonærerne, så de kan følge sagen op. Mange af dsse henvsnnger kan gve mssonærerne navne på andre nteresserede mennesker, og dette kan foregå det uendelge, hvs arbejdet blver fulgt op med begejstrng. 3. Invtere dne venner og naboer med tl møder tl fester og særlge begvenheder. Når de på den måde blver bragt nd fællesskabet, er det langt lettere for dem at foretage den nødvendge forandrng af deres levemåde. Når henvsnngs-programmet og fællesskabsndførelsen foregår effektvt, blver det mulgt for mssonærerne at bruge mere td tl undervsnng, hvlket gen resulterer lnger af omvendte. dåbshand- Et andet godt emne for en mssonærndsats er famler, hvor kun den ene ægtefælle er medlem. Tusnder af vore medlemmer har gftet sg med kke-medlemmer (eller kun den ene er blevet omvendt og har tlsluttet sg krken. O.a.) Det er vort mål at nddrage dsse kke-medlemmer fællesskabet, gve dem og deres famle mssonærlekterne, og, når de har fået et vdnesbyrd, brnge dem nd krken gennem dåb. Et stort antal vordende ældster har gftet sg med kke-medlemmer, og ved at undervse sådanne famler, kan mange af dem beredes for Det melksedekske Præstedømme. V foreslår, at sådanne famler undervses grupper. Ved at gøre det, styrker de stærkere de mndre stærke, og flere omvendelser og dåbshandlnger blver resultatet med mndre td og ndsats. Et andet område, der fortjener særlg opmærksomhed, er størrelsen af vore mssonær-stab. Selvom v nu har mere end fuldtdsmssonærer, er behovet for unge mænd og kvn-

19 oktober mange stand mange dag der og ældre par høj grad forøget, efterhånden som flere og flere mssoner oprettes dele af verden. Præsdent Kmball har bedt om, at flere og bedre-beredte mssonærer blver kaldet tl oversøske stave og mssoner, og det er ved at ske nu. Da mange af dsse mssonærer, og sær dem, der kaldes fra oversøske mssoner, kke er stand tl at betale hele omkostnngen ved deres mssoner, kan præstedømme-kvorummer og krkemedlemmer hjælpe dsse mssonærer ved at yde bdrag tl krkens mssonærfond. For nylg sluttede en kvorumspræsdent det brev, som fulgte med et bdrag, således:,,v er begejstrede over de rapporter om fremgang, som v får, og håber at v kan blve en del af de forøgede anstrengelser for at dele evangelet med andre." En søster, der bor Calfornen, skrev: Jeg føler mg tlskyndet tl at sende endnu en check tl krkens mssonærfond. Hvlket større værk er der end dette? Jeg elsker evangelet og kunne kke leve uden det. Jeg er meget begejstret for famle-mssonær-programmet. Herren leder mg tl famler og også tl enkeltpersoner- ja, på søndag kommer flere af dem med mg krke." Dette er typske vdnesbyrd blandt mange, som v bestandgt modtager, og jeg vl gerne rose og opmuntre dem, som gver af deres mdler tl det storslåede mssonærarbejde. Mange af dsse bdrag repræsenterer, selvom de er små, vrkelge ofre. V har nu tusnder af stavsmssonærer, men v kan bruge tusnder endnu. Det anbefales, at enhver nyomvendt faren stllng krken, og mange af dsse nye medlemmer vlle udgøre fremragende stavsmssonærer. Med organserngen af De halvfjerds' første Kvorum, som præsdent Kmball foretog 1976, er vægten påny blevet lagt på stavsmssonærarbejdet. De halvfjerds' første Kvorum har ansvaret for at styrke halvfjerds-kvorummerne ude stavene og at fremme stavsmssonernes ndsats. V fremhæver betydnngen af dsse stavsmssonærer og af at koordnere deres ndsats med den, der udføres af fuldtdsmssonærerne. Et andet område, som heller kke må overses, er vore mænd og kvnder, som arbejder mltæret. Det vl skkert undre Dem, at der er omkrng medlemmer af krken mltærtjeneste. Dsse mænd og kvnder kan være, og er tlfælde, fremragende mssonærer. Når de efterlever deres relgon, respekteres og beundres de af deres kammerater. Gruppen kan være et godt mddel tl at brnge et uanet antal omvendte nd krken og gve tusnder af henvsnnger hvert år tl mssonærerne. Jo, dette,, hvert medlem en mssonær"-program er nspreret. Når de mulgheder, jeg har nævnt, og andre, blver udnyttet, kan krkens medlemmer fnde folk, som mssonærerne kan udervse; og mens de blver undervst, kan medlemmerne føre dem nd fællesskabet og bevare dem dér efter deres dåb. Og det er jo rgtgt, som Paulus skrev tl efeserne:,,såer I da kke længere fremmede og udlændnge, men I er de hellges medborgere og Guds husfæller." (Ef. 2:19) Må v blve tl at forestlle os flere end tre og en halv mllon medlemsmssonærer brnge sjæle nd Guds rge og føle den glæde og lykke, der kommer ved at udføre mssonærarbejde. Og må jeg påny sge tl alle, der søger sandheden: En ny lvsopfattelse venter dem, som accepterer det gengvne evangelum og lader det styre deres tlværelse; de vl sandelg fnde svaret på deres spørgsmål: Hvad er formålet med lvet?" V opfordrer Dem tl at undersøge mormonsmen Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge. Mne brødre og søstre, v er gang med at opbygge Guds rge. Jeg bærer vdnesbyrd om, at Faderen og hans Søn, Jesus Krstus, vrkelg vste sg for profeten Joseph Smth, at Gud lever, og at Jesus er Krstus. Evangelet dets fylde er blevet gengvet gennem profeten Joseph Smth, og det er vores prvlegum og ansvar at dele det med andre. Joseph Smth var en stor profet, og v har en stor profet som overhoved for krken, vor højtelskede præsdent Spencer W. Kmball. Lad os forøge vor effektvtet mssonærarbejdet, for at Guds rge kan gå fremad forøget tempo, så hmmergets rge kan komme. I Jesu Krst navn. Amen. 17

20 eller have de Krkens opfordrng tl at undersøge dens påstande er,, hovedsagen for det kostbareste du ejer famlen" Hvad er det, der udgør den sande krke? ÆLDSTE DELBERT L.STAPLEY De tolvs Råd M.ne brødre og søstre og venner; her er, hvad der somme tder kommer tl orde fra velmenende og oprgtge mennesker:,,du går tl dn krke, jeg går tl mn krke. Men lad os følges ad." Men kan folk vrkelg følges ad, hvs de kke er enge om Krst læres grundlggende prncpper? Forkynder alle krstne krker det sande evangelum og dets prncpper, og har de myndghed tl at admnstrere de frelsende ordnanser, som vl vejlede og ophøje deres medlemmer nd Guds hmmelske rge? Jesus lærte:,,gå nd ad den snævre port; th vd er den port og bred den vej, som fører tl fortabelsen, og mange er de, der går nd ad den og snæver er den port og trang den vej, som fører tl lvet, og få er de, der fnder den." (Matt. 7:13-14) Antyder denne udtalelse af Frelseren, at der er mange veje tl hmlen? Mange mennesker accepterer vrkelg den menneskeskabte flosof, at Alle veje fører tl Gud," men det er en flosof, der er uforenelg med Herrens belærnger. Der er ngen logk grund tl at antage, at nkonsekvente forkyndelser og afvgende lærdomme kan brnge det samme resultat. Hvs sandhed kommer fra en eneste klde Gud hvordan kan den så forkyndes så forskellgt? V ved, at al sandhed vrkelg kommer 18 fra Gud og derfor er uforanderlg, vedvarende, bestandg og samstemmende. Derfor kan kke alle de krstne krker med deres afvgende og forskellge belærnger gve en fylde af sandhed. Det er mn hensgt at vse med vdnesbyrd og udnyttelse af skrfterne, at der kun kan være én Herre og én acceptabel tro, én dåb og én sand krke. Og hvs nogen af jer blver klare over, at I kke kan holde fast ved jeres nuværende tro, så bør I mod tl at undersøge, og tro nok tl at foretage en forandrng og følge den sande st, som Krstus har vst os, og som fører tl den lykke, der varer evgt. Da Jesus var her på jorden blandt menneskene, erklærede han overfor sne dscple:,,jeg er vejen og sandheden og lvet; ngen kommer tl Faderen uden ved mg" (Joh. 14:6) Han erklærede, at de doktrner, han lærte, var gvet ham af Faderen. Han tog ngen ære selv sagde kun, at han gjorde det, som Faderen havde sagt, han skulle gøre. Th Faderen elsker Sønnen og vser ham alt det, han selv gør..."(joh. 5:20) Jeg og Faderen, v er ét," sagde Frelseren (Joh. 10:30) Denne udtalelse betyder kke, at de to er den samme person, men at Jesus og hans Fader er ét hensgt og formål. At høre og acceptere Jesus er at høre og acceptere hans Fader. Deres lære og formål er dentske. Frelseslæren er den samme for alle Guds efterkommere. Jesus bad sn forbøn tl Faderen for dem, som levede overensstemmelse med hans lærdomme og ordnanser: Og den herlghed, du har gvet mg, den har jeg gvet dem, for at de skal være ét, lgesom v er ét" {Joh. 17:22; fremhævelse tlføjet) For at forkynde denne lære om Faderen og Sønnen, oprettede Jesus sn krke på jorden. Der var dengang, som der er det nu, mange versoner af sandheden, repræsenteret af forskellge relgøse retnnger. Frelseren valgte ngen af de krker, der var oprettet af mennesker, hverken da han selv var her på jorden, eller sdste dage. Han organserede sn egen krke med profeter og apostle med en evangelsk plan for frelse og ophøjelse. Det var Jesu Krst krke. Jesus vdste, at de forskellge sekter kke havde en fylde af sandheden og kke havde myndghed tl at admnstrere frelsens ordnanser. Da mange relgøse ledere blev fornærmet over hans belærnger, forkyndte Jesus de fleste af sne doktrner form af lgnelser. De gjorde det klart for den åndelgt ndstllede, at der kun skulle være én hjord, én hyrde" (Joh. 10:16). Sandelg, sandelg, sger jeg eder: den, der kke går nd fårefolden gennem døren, men stger over andetsteds, han er tyv og røver. Men den, der går nd gennem døren, han er fårenes hyrde. For ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst; og han kalder sne får ved navn og fører dem ud Og når han har lukket alle sne får ud, går han foran dem; og fårene følger ham, ford de kender hans røst.

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4 DEN S T J E R JU E Aprl 1972-121. Årgang Nummer 4 I enhver I Hans en Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB Af Maron D. Hanks, assstent tl De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES

Læs mere

"^M 1 TJERWE. t > %/ p./; ^1 zi. l/'l. I 1. fkiober 1976. *^»k* C 1«? '**' æ*^-? 4:, :t!t' l 1 fbh IH \» *& i 1 i. fe-- > -iw' 1 25.

^M 1 TJERWE. t > %/ p./; ^1 zi. l/'l. I 1. fkiober 1976. *^»k* C 1«? '**' æ*^-? 4:, :t!t' l 1 fbh IH \» *& i 1 i. fe-- > -iw' 1 25. l - ' S.: : / MM f -w' C 1«? '**' æ*^-? : " -'-Sk ^ -S^BtaK -v-^*h..9 9 " fe-- > "^M 1 1 *^»k* ;-. l/'l. I 1 l 1 fbh IH \» *& w9 xi ^1 z t > %/ p./; 1 :t!t' JF 4:, ** * TJERWE fkober 1976 1 25. årgang,

Læs mere

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE Nummer 4 Aprl 1970 119. Årgang DEH STJERNE ^ ^ dag dn dag, dg." st januar barndommen går Krken ens morgen. dette løssalg Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE HAROLD B. LEE, af De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

DEN STJERNE. Ingen apostle kan komme længere i. evigheden, end en trofast. ældste, som efterlever evangeliets lovs fylde. Bruce R. McConkie.

DEN STJERNE. Ingen apostle kan komme længere i. evigheden, end en trofast. ældste, som efterlever evangeliets lovs fylde. Bruce R. McConkie. Nummer DEN STJERNE Jun 1975 124. Årgang 6 Ingen apostle kan komme længere evgheden, end en trofast ældste, som efterlever evangelets lovs fylde. Bruce R. McConke Nummer det '' ' :. ' I DEM danske. ST JE

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

/ie-i. DE tf. Juni 1976 125. årgaf*»mer $

/ie-i. DE tf. Juni 1976 125. årgaf*»mer $ /E- l DE tf Jun 1976 125. årgaf*»mer $ y" 5 Nummer mundansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Jun 1976 125. årgang 6 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon Tanner

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang m:.\ D 20686 E S I II IC N I lust 1967-116. Årgang August vore I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 6 1967 116. Årg. INDHOLD Det onde dage og en advarsel

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2 MZNdcmsAe TJERNE Februar 1974.12. Årgang Nummer 2 &* Abrahams TJERNE rgan for JEU KRITI KIRKE AF IDTE DAGE HELLIGE Februar 1974 12. Årgang, Nummer 2 DET FØRTE PRÆIDENTKAB pencer W. Kmball N. Eldon Tanner

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

STJERNE J*' Nr. 6. Juni 1970 119. Årgang. j fj

STJERNE J*' Nr. 6. Juni 1970 119. Årgang. j fj J*' j fj STJERNE Nr. 6 Jun 1970 119. Årgang radoprogrammer dag vor.. Dsse den.. vore sex-perverstet mt Krkens andre såkaldt kan TV,.. Det nsprerende budskab AF EZRA TAFT BENSON af de tolv apostles råd

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

NR. 2 ^108. ÅRGANG. (J&rtlG FEBRUAR 1959 % -

NR. 2 ^108. ÅRGANG. (J&rtlG FEBRUAR 1959 % - en NR. 2 ^108. ÅRGANG (J&rtlG FEBRUAR 1959 % - DEN danske HT STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 2 108. årg. FEBRUAR 1959 Indhold Fra mssonens præsdentskab 39 Den danske msson

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Gud har en drøm, og jeg har en drøm

Gud har en drøm, og jeg har en drøm Gud har en drøm, og jeg har en drøm Guds Åndsudgydelse over os Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min Ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Fastelavnssøndag den 7. feb. 2016

Fastelavnssøndag den 7. feb. 2016 Fastelavnssøndag den 7. feb. 2016 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (kap. 18, v. 31-43): Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere