DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober årgang 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10"

Transkript

1 Nummer Oktober årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml

2 Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober årgang Nummer 10 Det øverste Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon Tanner Maron G. Romney De Tolvs råd Ezra Taft Benson Thomas S. Monson Mark E. Petersen Boyd K. Packer Delbert L. Stapley Marvn J. Ashton LeGrand Rchards Bruce R. McConke Howard W. Hunter L. Tom Perry Gordon B. Hnckley Davd B. Haght Rådgvende komté Gordon B. Hnckley Maron D. Hanks Marvn J. Ashton James A. Cullmore L. Tom Perry Robert D. Hales Redaktør af krkens magasner Dean L. Larsen Internatonal Magaznes redakton Larry A. Hller, chefredaktør Carol Larsen, medredaktør Roger Gyllng, desgner Den danske Stjernes redakton Jørgen Ljungstrøm, Translaton Servces Vodroffsvej 7, DK 1900 København V Kurt Voss, Smedevangen 9, DK Lynge Harry Bohler, layout Tryk Paul Gese KG, Offenbach/Man Korrespondenter Københavns Stav: Den danske Msson: Abonnement Tegnes gennem wards/grensrepræsentanten: 12 numre dkr. 42,00 Nævnte prser er ncl. moms og porto. Betalng over gro tl Dstrbutons Centret, Smedevangen 9, 3540 Lynge. Unted States and Canada: $ 8.00 (surface mal) 1977 by the Corporaton of the Presdent of The Church of Jesus Chrst of Latter-day Sants. All rghts reserved. Inholdsfortegnelse Rapport over den årlge generalkonference Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge 1 Herren forventer at hans hellge følger budene Præsdent Spencer W. Kmball 2,,V så hans herlghed", Ældste Davd B. Haght 5 Rapport fra krkens fnanskomte, Wlford G. Edlng 7 Opretholdelse af krkens embedsmænd Præsdent N. Eldon Tanner 8 Kom, kend Herren Jesus, Ældste Bruce R. McConke 9 Hæderlghed, PræsdentN. Eldon Tanner 11 Statstsk rapport 1976, Francs M. Gbbons 15 Gøren ekstra ndsats som mssonær Ældste Frankln D. Rchards 16 Hvad er det, der udgør den sande krke? Ældste Delbert L. 18 Tankerom nadveren, Ældste Howard W. Hunter 21 Den levende Krstus, Ældste Bernard P. Brockbank 23 Hverken gådefuldt eller skjult, Ældste Theodore M. Burton.. 25 Brændte vore hjerter kke os?, Ældste Loren C. Dunn 27 Bøn, Ezra Taft Benson 29 Præsentaton af spejderdplom Præsdent Spencer W. Kmball 32 Følg den levende profet, Bskop Vctor L. Brown 34 Bered dg tl dn msson nu!, Ældste J. Thomas Fyans 36 Evangelets værd, Ældste G. Homer Durham 38 Et tusnde vdner, Ældste James M. Paramore 40 Krst lys, Præsdent Maron G. Romney 41 Det største broderskab, Præsdent N. Tanner 44 Vorstore mulghed, Præsdent SpencerW. Kmball 48 Et sølverskær, Præsdent Maron G. Romney 51 Formdleren, Ældste Boyd K. Packer 54 Salgprsnngerne og vores fuldkommengørelse Ældste Royden G. Derrck 57 Men blv I gørere, Ældste L. Tom Perry 60,,Gud har så gådefuld en vs at gøre undere på" Ældste LeGrand Rchards 63 Seeren Joseph, Ældste Gordon B. Hnckley 65 Kraften Ældste Marvn J. Ashton 68 Taknemmelghed, Ældste Rchard G. Scott 71 Den daglge porton kærlghed, Bshop H. Burke Peterson Dn vej tl Jerko, Ældste Thomas S. Monson 74 Gør mod andre..., Ældste Mark E. Petersen 77 Åbenbarng : Herrens ord tl sne profeter Præsdent SpencerW. Kmball 80 Hjælp på Herrens måde, Bskop Vctor L. Brown 83 Hjælp tl nødldende efter Herrens forrådssystem Præsdent Ezra Taft Benson 86 Hjælp gennem SDH socaltjeneste Bskop J. Rchard Clarke 89 Stavens bskopråd og velfærdstjenesten Ældste L. Tom Perry 93 En bøn om hjælp, Søster Barbara B. Smth 96 Formålet med krkens telfærdstjeneste Præsdent Maron F. Romney 98

3 dette Tabernaklet Assembly bladet krkens USA, USA dette Mexco, verden); Rapport over den 147. årlge generalkonference Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge Taler og handlngsforløb den 2. og 3. aprl 1977 Tabernaklet på Temple Square Salt Lake Cty, Utah Dette års årlge general konference aprl markerede begyndelsen af de nye to-dages generalkonferencer, en forandrng fra de tradtonelle tre-dages generalkonferencer. (Første gang man holdt to-dages konferencer var 1831) Konferencemøder holdtes lørdag den 2. aprl og søndag den 3. aprl. Præsdent Spencer W. Kmball præsderede, og samtlge møder lededes af et medlem af Det øverste Præsdentskab præsdent Spencer W. Kmball, præsdent N. Eldon Tanner, førsterådgver, og præsdent Maron G. Romney, andenrådgver Taler, holdtes af 27 af krkens generalautorteter, nkluderende taler af samtlge medlemmer af Det øverste præsdentskab og De tolvs Råd. Under loven om almndelg tlslutnng" opretholdt ledere og medlemmer verden Det fra krken overalt øverste Præsdentskabs handlnger en række sager, der angår krkens almndelge admnstraton: 1. Opretholdt tre nye medlemmer af De halvfjerds første Kvorum: Ældste G. Homer Durham og ældste James M. Paramore, begge fra Salt Lake Cty, og ældste Rchard G. Scott fra Maryland. (Der fndes bografer af dsse tre mænd andetsteds nummer.) Dette udvdede antallet af brødre, der nu tjener De halvfjerds første Kvorum tl 41, hvormed antallet af krkens generalautorteter nu udgør 60 brødre. 2. Støttede kaldelse af et Unge Mænds præsdentskab for krkens drenge aronske præstedømme-alderen, men stllngerne blev kke besatte. (Andet sted bladet fndes en lste over opretholdelse af embedsmænd og almndelge oplysnngerom denne handlng.) 3. Støttede en forandrng blandt rådgverne prmarys general præsdentskab, hvor andenrådgveren, søster Colleen B. Lemmon blev kaldet tl førsterådgver, og søster Dorthea Chrstansen blev opretholdt som andenrådgver. (Andet sted fndes bografer.) Møder blev holdt på Tempelpladsen, og der var sørget for ekstra sddepladser Hall og det nærlggende Salt Palace. Møderne foregk således: Lørdag den 2. aprl klokken 7.00 (velfærdsmøde), kl 10.00, og (præstedømmemøde, der pr tv blev sendt tl mange mødelokaler rundt om søndag den 3. aprl kl og Derudover blev der holdt et semnar for regonalrepræsentanter for De Tolv om fredagen, den 1. aprl. Andet sted Stjernen er der en rapport herom. Detaler, der holdtes ved konferencen, og gengves nummer af Den danske Stjerne, blev hørt af flere mennesker end nogen tdlgere konference hstore, det hele eller dele af konferencen blev bragt af 252 tvstatoner og Canada samt på Flpnerne. Desuden af 63 radostatoner 79 Mellem- og Sydamerka, hvoraf alene 11 Braslen, samt 42 radostatoner Australen; hertl kommer kortbølge-transmssoner af tre af møderne tl Latnamerka, Afrka og Europa. Desuden blev konferencen bragt gennem,,closed Crcut" - rado tl 11 8 steder USA og Canada samt tl krkebygnnger Europa. På samme måde blev præstedømmemødet prtv bragt tl bygnnger USA, Canada, Mexco, Puerto Rco, Hawa foruden 37 bygnnger New Zealand, Australen, Flpnerne, Hong Kong, Japan og Korea. Redaktonen

4 faste øst eje." dt I seks Brsbane verden holde, Hold sabbatsdagen hellg, skrv personlge hstorer, gør genealogsk arbejde, opfordrer profeten Mødet lørdag morgen den 2. aprl 1977 Herren forventer, at hans hellge følger budene PRÆSIDENT SPENCERW. KIMBALL M.ne kære brødre og søstre, dette er en dejlg dag at tale tl jer om Herrens værk, dets fremgang og dets udvklng. Der er sket mange tng sden konferencen oktober for bare seks måneder sden. V er kommet hjem fra en lang, strålende tur tl fjerntlggende egne for at besøge og tale tl vore kære søskende langt sydpå. V har rejst omkrng mles. V har rejst fra Chles vulkaner allerlængst mod syd tl Andesbjergenes højder og har passeret de umådelge sletter og de vlde skove. Under de mange kontakter har v besøgt og båret vdnesbyrd for omkrng af vore medlemmer områdekonferencer. V har fundet, at det er lykkelge mennesker stærkudvklng, og v er skre på, at vor hmmelske Fader er veltlfreds med det, v fandt hos dsse mennesker deres aktvtet, ndstllng, deres tro og vdnesbyrd. alt Tdlgt på året, da tørkestuatonen syntes at tlspdses ude vestpå, og kulde og andre vanskelgheder tog tl mod øst ( USA), samtdg med at der forekom krtske vejr-stuatoner over- den øvrge verden, følte v det rgtgt at bede krkens medlemmer samles og bøn, hvor v bad Herren om væde, dér hvor det var så lvsvgtgt, og om lettelse af de vanskelge stuatoner andre steder. Måske har v været uværdge tl at bede om sådanne velsgnelser, men v ønsker kke at behandle denne sag ophdset stemnng men blot gøre vor Herre opmærksom på forholdet og derpå bruge vores energ på at brnge vort lv harmon. En profet har sagt:,,når hmmelen lukkes, så regnen udeblver, ford de synder mod dg, og de så beder, vendte mod dette sted, og bekender dt navn og omvender sg fra deres synd, ford du revser dem, så høre du det hmmelen og tlgve dn tjeners og dt folk Israels synd, ja, du vse dem den gode vej, de skal vandre, og lade det regne land, som du gav dt folk (1. Kong. 8:35-36) Herren bruger sommetder vejret tl at dscplnere st folk for overtrædelse af hans love. Han sagde tl sraeltterne:,,hvs I følger mne anordnnger og holder mne bud og handler efter dem, vl jeg gve eder den regn, I behøver, tl sn td, landet skal gve sn afgrøde, og markens træer skal gve deres frugt. Tærsknng skal hos eder vare tl vnhøst, og vnhøst skal vare tl såtd. I skal spse eder mætte eders brød og bo trygt eders land. Jeg vl gve jer fred landet, så I kan lægge jer tl hvle, uden at nogen skræmmer eder op;... og ntet sværd skal hærgeeders land." (3. Mos. 26:3-6) Med de store bekymrnger og ldelser (USA) og truende tørke her vest og andre steder, bad v vore folk samles højtdelg bønnekreds for at bede om væde, der, hvor der var behov for det. Ret så omgående blev vore bønner besvaret, og v var taknemmelge ud overal beskrvelse. V har stadg et udækket behov og håber, at Herren vl fnde det passende at besvare vore fortsatte bønnerom dette problem. Fra alle steder har v fået breve, der antyder en almndelg opbaknng af forslaget. Fra Brsbane Austral en kommer dette,,v fk Deres telegram, der ndbød de hellge tl sammen med Dem og verden at holde en faste- og bønnedag. V deler med Dem kærlgheden og omsorgen for alle vor hmmelske Faders børn.".. Måske er den dag kommet, da v skal gøre op med os selv og fnde ud af, om v er værdge tl at bede, eller om v har brudt budene og gjort os uværdge tl at modtage velsgnelserne. I Herren gav strenge befalnger: "Mne sabbater skal og mn hellgdom skal I frygte. Jeg er Herren!" (3. Mos. 19:30) Utallge gange har v cteret dette og bedt vore medlemmer kke profanere sabbaten, og store skarer samles på forlystelsesstederne, og v undrer os. Utallge gange har v cteret Kom hvledagen hu, så du holder den hellg. dage skal du arbejde og gøre al dn gernng, men den syvende dag skal være hvledag for Herren dn Gud; da må du ntet arbejde udføre, hverken du selv, dn søn eller datter, dn trælellertrælkvn-

5 I skal vor dette eders skal eders så... tænke nogen er eders.. boededer."."(3. I mg krken de, dt kvæg eller den fremmede nden dne porte. Th seks dage gjorde Herren hmmelen, jorden og havet med alt, hvad der er dem, og på den syvende dag hvlede han; derfor har Herren velsgnet hvledagen og hellget den." (2. Mos. 20:8-11) Men td tlbrnger talrge mennesker land sabbaten med at arbejde, ved badestrandene, tl forlystelser, forestllnger og med at foretage deres ugentlge ndkøb. Herren har gvet særlge løfter. Han sger: Jeg vl gve jer den regn, I behøver, tl sn td, landet skal gve sn afgrøde, og markens træer skal gve deres frugt." (3. Mos. 26:4) Gud holder, hvad han lover, og mange af os vedblver at overtræde sabbatsloven. Og han fortsætter: Tærsknng skal hos eder vare tl vnhøst, og vnhøst skal vare tl såtd. spse eder mætte brød og bo trygt land." (3. Mos. 26:5) Dsse løfterer betngede. Herren sger vdere: Jeg vl vandre blandt eder og være eders Gud, og I skal være mt folk. Jeg er Herren eders Gud, og... jeg sønderbrød eders ågstænger." (3. Mos. 26:12-13) Herren vender nu om og advarer: Men hvs I kke adlyder mg og handler efter alle dsse bud, hvs I lader hånt om mne anordnnger og væmmes ved mne lovbud, I bryder mn pagt, så vl jeg også gøre lge for lge mod eder og hjemsøge eder med skrækkelge ulykker; svndsot og feberglød, så øjnene sløves og sjælen vansmægter. Tl ngen nytte sår I eders fjender skal fortære den. eders sæd, th Jeg vender mt åsyn mod eders fjender; eders avndsmænd skal underkue eder, og I flygte, selv om ngen forfølgereder... Jeg vl jeg vl bryde eders hovmodge trods, gøre eders hmmel som jern og eders jord som kobber. Tl ngen nytte skal I slde eders kræfter op, th eders jord skal kke gve sn afgrøde, og landets træer skal kke gve deres frugt." (3. Mos. 26:14-17, 19-20) Herren går vdere og sger: Jeg vl... udrydde eders kvæg og mndske eders tal, så eders veje blver øde." (3. Mos. 26:22) Kan I jer, hvordan vejene kunne lægges øde? Når brændsel og energ er begrænset, når mennesker må gå stedet for at køre. Har I snde tænkt på, mne gode venner, at spørgsmålet om fred lgger den Guds hænder, som sger: Jeg vl brnge et hævnens sværd overeder.. Mos. 26:25) Vlle det være vanskelgt? Læser I avserne? Er I bekendt med hadet verden? Hvlken garant har v for varg fred? må overgve eder fjendens... I hånd." (3. Mos. 26:25) Er der fjender, som kunne og vlle angrbe os? Har I tænkt på det? Og jeg vl lægge eders byer runer," sger han, og ødelægge eders hellgdomme. Daska landet, medens det lgger øde, og I fjenders land, få sne sabbater godtgjort, da skal landet hvle og få sne sabbater godtgjort medens det lgger øde, skal det få den hvle, det kke fk på eders sabbater, dengang I (3. Mos. 26:31 34, 35) Det er vanskelgt og meget alvorlge stuatoner, men de er mulge. Og Herren slutter: Det er de anordnnger, lovbud og love, Herren fastsatte mellem sg og sraeltterne på Snaj bjerg ved Moses." (3. Mos. 26:46) Dette gælder for dg og for mg. Er dette det rgtge tdspunkt for os tl at beskæftge os med dsse problemer? Er tden nde, tl at v bør huske vores tende og vore offergaver, at v bør afstå fra svangerskabsafbrydelse, fra sklsmsser, overtrædelse af sabbaten og vores ver efter at gøre den hellge dag tl en morskabsdag? Er tden nde for os tl at omvende os fra vore synder, vores umoral, vores efterlevelse af djævelens lære? Er tden nde for os allesammen tl hellggøre vores ægteskab, at leve glæde og lykke og opdrage vores børn retskaffenhed? Vsselg ved mange af os bedre end v gør. Er tden nde tl at høre op med hor og homoseksualtet og lesbske aktvteter og vende tlbage tl tro på at værdghed? Er tden nde tl at sætte en stopper for den ubetænksomme pornograf? Er tden nde tl at sætte os stærkt op mod det uhellge og profane horer, uregelmæssgheder og lgnende forhold? Er tden nde tl at påbegynde en ny tlværelse? Som den klarttænkende apostel Paulus sagde: Så overgv da tl døden de lemmer...: utugt, urenhed, begær, ond lyst, også havesygen, som jo er afgudsdyrkelse; for dsse synders skyld kommer Guds vrede." (Kol. 3:5-6) Er tden nde tl at holde op med. kødets gernnger... utugt, urenhed, løsagtghed, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kv, nd, hdsghed, egennytte, splttelser, parter, msundelse, drukkenskab, svr og deslge", det v husker på, at de, der øver sådanne tng, skal kke arve Guds rge"? (Gal. 5:19-21) Herren spørger: Men hvorfor kalder, Herre, Herre!' når I kke gør, hvad jeg sger?" (Lukas 6:46) Ikke enhver, der sger tl mg:, Herre, Herre!' skal komme nd Hmmerget, men den, der gør mn hmmelske Faders vlje." (Matt. 7:21, fremhævel- se tlføjet) Tempelarbejdet skrder fremad. V er stolte over den tjeneste, der ydes, og over deltagelsen tempelarbejdet; men er der kke krævet fuldstændg tjenesteydelse? Det blev bragt frem vores møde forleden dag, at det at gå templet kke er tlstrækkelgt; v må skaffe mange, mange navne på slægtnnge, så v kan fortsætte med at gøre arbejde for dem. V harnu seksten templer og freandre under opførelse eller planlægnng. Men har I tænkt på det andet arbejde, som kan gøres nærved og langt borte? Man behøver kke at bo nærved et tempeldstrkt for at udføre det arbejde. Store mængder af genealogske data og famleoptegnelser kan blve gjort tlgængelge for arbejde, der kan gøres senere hen, når templer er tl rådghed. Måske er dette det allervgtgste. Så v opfordrer alle vore mængder af medlemmer tl at skrve deres personlge optegnelser og bografer og

6 mange det det verden Rhodesa. St. folkets deres genealoger og alle være beredte tl den td, da templerne blver gjort tlgængelge og kan bruges af alle. Det er et program, der længe er blevet fulgt af denne krkes medlemmer, men dag er der talrge venner katolker, protestanter, jøder og andre som udfylder vore genealogske lokaler udarbejdelse af deres famleskemaer. V har fået at vde, at det er blevet tlladt at mkroflme V har også kameraer, der flmer Sydafrka og andre lande rundt om verden. Næste år kan v fejre 100-årsdagen for ndvelsen af templet George ( Utah), det første tempel vesten. Flmen The Rootes" (En flm, der handler om en negers søgen efter sn slægtslne. O.a.) har haft en forbløffende vrknng på mennesker dette land (USA), og flere og flere blver nteresserede genealogske program. Talrge genealogske bbloteker krken rundt om vrker ved at føre optegnelser tl rådghed for kunder øjeblk, børnenes hjerter vendes tl fædrene, således som Malakas sger det. Nyhedsmederne, natonale såvel som nternatonale, kommer med forespørgsler. Flmhold arbejder. Mlloner af amerkanere er blevet nået gennem dsse artkler, og denne hjælp forklarer dem det teologske grundlag for vores fremhævelse af famlen. Dette er et fast og postvt led vores relgøse forkyndelse. Se, jeg sender mn engel, og han skal bane vej for mt åsyn." (Mal. 3:1) Se, jeg sender eder profeten Elas, før Herrens store og frygtelge dag kommer. Han skal vende fædrenes hjerter tl sønnerne og sønnerne tl fædrene, at jeg kke skal komme og slå landet med band." (Mal. 4:5-6) Det er en uheldsvanger, dybt alvorlg sag. Med et århundrede af ntensvt arbejde med genealog og optegnelser, er der sket en stor ophobnng af lvsoptegnelser, fødselsdata, dødsdata; og dag er der mlloner af mennesker evgheden, hvoraf mange har levet på jorden på et tdspunkt, da der kke førtes optegnelser, og arbejdet kke blev gjort, og templerne kke var bygget, og profeter kke fandtes. Derpå kom Moses og kundgjorde hele folket alle Herrens ord og alle lovbudene, og hele folket svarede ensstemmngt:,alle de ord, Herren har talt, vl v overholde.' Så tog han pagtsbogen og læste den op påhør, og de sagde:,v vl gøre alt, hvad Herren har talet, og lyde ham!'" (2. Mos. 24:3, 7) Må jeg gen nævne vores program m.h.t. haver hjemmene. Fra alle egne af kloden kommer der breve fra medlemmer, som deltager dette produktonsprojekt. Jeg har fået et bllede af flere små drenge og deres far med trllebør fuld af kål, tomater, meloner og andre slags afgrøder. Der var Sonjas have mdt Sao Paulo, en verdensby. Andre sger: Det er en god måde at skabe vedvarende forhold tl venner og naboer." Vores have er dskussonsemme prvat og med fremmede på besøg. Det har også bdraget tl at holde vores famle sammen," sger de. En hjemmelærer rapporterer: Af de fem famler, som jeg besøger, har allesammen deres haver, og det gør mg meget stolt. Jeg kan mærke, at de nu er vrge efter gen at dyrke dem." år at komme tl Brødre og søstre, dette er Herrens værk. V har at gøre med mangt og meget, som man mener kke er ret åndelgt, men alt er åndelgt for Herren, og han forventer, at v skal lytte, at v skal adlyde, og at v skal følge budene. Og jeg beder jer enhver af os om, at v vl efterleve Herrens bud, som de brnges frem dsse konferencer fra td tl anden af de forskellge brødre. Og jeg bærer vdnesbyrd om guddommelgheden det altsammen Jesu Krst navn. Amen.

7 beretnnger, denne dag bøn de et aftenens Vort budskab er også, at Peter, Jakob, Moses, Elas og Eljah gen har besøgt jorden og gvet os myndghed tl at udføre vor gernng. //V så hans herlghed // ÆLDSTE DAVID B. HAIGHT De tolvs Råd H,.an, som De netop har lyttet tl, Spencer Wolley Kmball, er Guds profet for hele verden. Ikke blot er hmlene kke lukkede, sådan som mange mener, men en levende profet er her og opmuntrer og rådgver og er tl rådghed for enhver, der vl lytte. Han er Guds udvalgte for hele menneskeheden at følge. Jeg beder Herren velsgne mg, som kun han kan, at jeg må være stand tl at tale tl Dem, sådan som mt hjerte ønsker det ved denne lejlghed. Næste søndag er det påske. I nogle få tmer vl mange verden, troende og kke-troende, genkalde sg tankerne, foranledget af blleder, fortællnger og budskaber mederne, eller fra prædkestole krkerne, de endelge begvenheder, der kulmnerede med vor Herres død og opstandelse. De brudstykker, om Frelserens korte vrke, v har er tlstrækkelge tl det mndste at gve os et llle begreb om hans store kærlghed. Hans ønske er at hjælpe os. Han vl gve enhver af os så meget af sn egen ånd, som v er parate tl at tage mod. Hans gernng og herlghed er at frelse hele menneskeheden. Når jeg læser om og tænker over Krst forkyndelse, der er gvet os som hjælp tl forståelse af hans formål, og når jeg er vdne tl de mrakuløse begvenheder, der foregår m.h.t. udbredelsen af hans værk, føler jeg det svulme mt ndre et vdnesbyrd om deres evge sandheder. Kort før Frelseren blev forrådt og de efterfølgende begvenheder, som v fejrer næste uge, forekom det, som v nu betegner som forklarelsen, noget som jeg er skker på, skete lge så meget tl gavn for vores åndelge oplysnng, som for dem, der personlgt bevdnede den. Det nye Testamentes skrbenter fortælleros, at Frelseren tog de tre nærmeste og mest oplyste af sne apostle og gk op på et højt bjerg Lukas sger kun,,et bjerg" (Lukas 9:28) for at fnde et afsdes sted, hvor han kunne knæle og berede sg for de begvenheder, som snart skulle ske. Det må have været tdlgt på aftenen, da Frelseren steg op på bjerget sammen med de tre udvalgte vdner Jakob og Johannes, kendt som, tordensønnerne", og Peter klppen"., Måske havde Jesus kke blot en fornemmelse af den hmmelske ro, som den enestående lejlghed tl kommunkaton med hans Fader vlle brnge, men højere grad en følelse af, at han vlle blve støttet kommende tmer gennem admnstraton, der var hævet over denne jord. Han vlle blve oplyst af et lys, der kke behøvede nogen hjælp fra solen eller månen eller stjernerne. Han gk derop for at forberede sg tl sn kommende død. Han tog tre af sne apostle med sg overbevsnng om, at de, efter at have set hans herlghed Faderens enbårne herlghed kunne styrkes, så deres tro kunne befæstes tl at modstå de forhånelser og ydmygelser, som snart skulle komme. V kan af den skrevne beretnng forstå, at Frelseren, efter at have fundet et afsdes sted, knælede og bad; og mens han bad tl sn Fader, blev han hævet højt over den verdens tvvl og ugudelghed, som havde fornægtet ham. Mens han bad, blev han forklaret. Hans ansgt sknnede som solen, og hans klædnng blev hvd som sneområderne over dem. Han blev ndhyllet skær af lysende stråleglans hele hans væsen udstrålede en sådan kraft, at solens lys eller sneens hvdhed er de eneste to tng, som evangelsten kan sammenlgne den celestale scene med. To skkkelser vste sg ved hans sde. Hos ham stod Moses og Eljah. Da bønnen var forb og de kommende ldelser u- tvvlsomt accepteret, faldt den fulde herlghed på ham fra Hmlen et vdnesbyrd om hans guddommelge sønneforhold og magt. Lukas beretnng antyder, at de tre apostle kke overværede begyndelsen af denne vdunderlge forklarelse. De tre apostle sov fast, sådan som de også gjorde senere Getsemane Have, sger beretnngen. Men pludselg blev derers fulde bevdsthed vakt. Og så så og hørte de. I mørke så apostlene et stærkt lys og deres Herres herlggjorte skkkelse, I det samme lysskær var der to personer, som de vdste eller fk at vde var Moses og Eljah. Utvvlsomt talte de med Jesus om hans forestående død Jerusalem.

8 bøn, Getsemane vde, jeres. dag.. hans.. Da synet begyndte at svnde, sger beretnngen, udtalte Peter det første, han kom tl at tænke på, og øjensynlgt vrg efter at udsætte de hmmelske besøgendes afsked, sagde han:,, Mester! Det er godt, at v er her; lad os bygge tre hytter, en tl dg og en tl Moses og en tl Elas. "(Lukas9:33) De er måske blevet forbavsede over det upassende forslag fra den vrge Peter, som endnu havde tl gode at forstå betydnngen af aftenens besøg. Men lge som Peter talte, overskyggede en lys sky med et strålende skær Jesus og hans hmmelske besøgende, Moses og Eljah og også de tre apostle; og en stemme hørtes:,, Denne er mn Søn, den udvalgte, hør ham?" (Lukas 9:35) petre apostle faldt tl jorden og skjulte deres ansgter. Hvor længe det varede, før Jesus kom hen tl dem og rørte ved dem, fremgår kke af beretnngen ; men da de åbnede øjnene, var det altsammen forb. Den lyse sky var forsvundet; lysenes glmten, de strålende ansgtefvar væk; de var alene med Jesus. Nu sknnede blot stjernerne over bjergskrænterne. Efter en sådan oplevelse må apostlene have betænkt sg på at rejse sg; men Jesus, der nu vste sg sådan, som de havde set ham, før han knælede ned rørte ved dem og sagde: Rejs jer, og frygt kke!" (Matt. 17:7) Han var deres skattede ven. Dagen var skkert ved at bryde frem, da de steg ned fra bjerget. Jesus gav dem besked på kke at sge noget tl nogen om dette, før han var opstået fra de døde; de skulle overveje det dybden af deres egne hjerter. De måtte endog kke sge noget derom tl de andre apostle. De rettede sg efter Krst nstruktoner men kunne kke forstå den fulde betydnng. De kunne kun spørge hnanden eller undre sg tavshed over, hvad denne opstandelse fra de døde kunne betyde. Men nu vdste de mere fuldtud end før, at deres Herre vrkelg var Krstus, Guds Søn. Selv om det er vanskelgt for os at forstå, må Jesus selv være blevet styrket og opretholdt af Moses og Eljah forberedelsen tl den smerte og de ldelser, som lå foran ham udarbejdelsen af den ubegrænsede og evge sonng for hele menneskeheden. En hmmelsk engel skulle nogle dage senere gen styrke ham, da han svedte dråber af blod Getsemane Have. De tre udvalgte apostle fk belærng om hans kommende død og også om hans opstandelse, belærnger, som skulle styrke dem hver sær de begvenhedsrge dage forude. Johannes bevdnede senere:,,v så hans herlghed, som den enbårne Søn har fra Faderen, fuld af nåde og sandhed" (Joh. 1:14) og apostlen Peter, der fortalte om sn personlge oplevelse, skrev: Th det var kke kløgtgt opdgtede fabler, v fulgte, men v havde selv været øjenvdner tl hans guddomsherlghed. Th han fk ære og herlghed af Gud Fader, da denne røst lød tl ham fra den majestætske herlghed:, Denne er mn Søn, den elskede: I ham har jeg velbehag.' Denne røst hørte v lyde fra hmmelen, da v var med ham på det hellge bjerg." (2. Peter 1 : ) Peter, Jakob og Johannes de alene fk set den forklarede Jesu herlghed og majestæt og utvvlsomt rgets nøg- Dsse tre skulle senere brnges tl ler. et sted Have, hvor de vlle komme tl at se hans ldelser, da han påtog sg verdens synder, så han kunne forløse os fra faldet og gennem sn opstandelse vse os, at han er Faderens enbårne kødet og verdens forløser. De samme tre vdner, som var på bjerget Peter, Krst senorapostel, og Jakob og Johannes vste sg for Joseph Smth og Olver Cowdery 1829 og overdrog dem Det melksedekske Præstedømme og gav dem rgets nøgler og apostelskabet. Krstus selv, efterfulgt af Moses, Elas og Eljah, vste sg for Joseph og Olver Krtland-templet, hvor de meddelte dem myndghed og betroede dem andre vgtge nøgler, hørende tl denne uddelng. Profetens egne ord om denne begvenhed lyder:,,om eftermddagen hjalp jeg de andre præsdenter med at uddele Herrens nadver tl forsamlngen. V modtog den af De Tolv, hvs prvlegum det varden dag at tjenstgøre ved det hellge bord. Efter at jeg således havde betjent mne brødre, trak jeg mg tlbage tl forhøjnngen, som omsluttedes af forhænget, og der bøjede jeg mg sammen med Olver Cowdery højtdelg og stlle bøn. Da v rejste os fra bønnen, vstes følgende syn foros begge. Sløret blev borttaget fra vort snd, og vor forstands øjne åbnedes. V så Herren stå på talerstolens bryværn foran os, og under hans fødder var et fnt lagt gulv af ægte guld af farve som rav...,jeg er den første og den sdste. Jeg er den, som lever. Jeg er den, der blev slået hjel, og jeg er jeres Talsmand.' hos Faderen. Efter at dette syn sluttedes, åbnedes hmlene atter for os, og Moses vste sg for os og overdrog os nøglerne tl Israels ndsamlng fra jordens fre dele og tl at føre de t stammer fra nordenland. Derefter åbenbarede Elas sg og overdrog os Abrahams evangelums uddelng, det han sagde, at os og vor sæd skulle alle slægter efter os blve velsgnet. Da dette syn var forb, åbnede der sg for os et andet stort og herlgt syn, th Eljah, profeten, som blev optaget tl Hmlen uden at smage døden, stod foran os og sagde:. Derfor er denne uddelngs nøgler overgvet hænder, og hergennem kan I at Herrens store og frygtelge dag er nær, ja, står for døren." (L.&P. 110, kaptelndlednngen, 1-2, 4,11-13,16) De guddommelge nøgler, kræfter og myndghed blev overdraget af hmmelske budbrngere tl Joseph Smth denne uddelng tdernes fylde. Dsse nøgler de samme, som blev gvet Peter, Jakob og Johannes bemyndger os tl at brnge evangelet ud tl alle natoner og forkynde vor Herre Jesu Krst magt, herlghed og majestæt, og at hans komme er nær for hånden. Guds profet, tl hvem v har lyttet dag, har dsse nøgler og denne myndghed V ndbyder folk hvor som helst tl nærmere at undersøge dette guddommelge budskab, som v har at tlbyde hele menneskeheden. Jeg bevdner al oprgtghed sandheden alt dette, navn, som v ærer, tlbeder og elsker som vores Frelser og Forløser, Jesus Krstus, hans hellge navn. Amen.

9 den Rapport fra krkens fnanskomte PRÆSENTERET AF WILFORDG.EDLING, formand for fnansafdelngen Det øverste Præsdentskab af Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge r \ har gennemgået den årl ge økonomske rapport for krken for det år, der endte 31. december 1976 og påbegyndtes den 1. september Krkens regnskabsår blev 1975 forandret fra at slutte den 31. august tl nu at følge kalenderåret. De økonomske opgørelser og transaktoner, som er gennemgået af komtéen, nkluderer krkens almndelge fonds og andre Alexander Schrener ved orgelet Tabernaklet. kontrollerede organsatoner, hvs regnskaber føres af krkens fnansafdel ng. V har også krtsk gennemgået den anvendte budgetterng, regnskabsførng og revsonssystemer, samt den måde, hvorpå modtagne mdler og udgfter kontrolleres. V godtgjorde, at udbetalnger fra krkens almndelge fonds er autorseret af Det øverste Præsdentskab og budget- terngsprocedurer. Budgettet er autorseret af Rådet tl Dsposton over Tende, der udgøres af Det øverste Præsdentskab, De tolvs Råd og Det præsderende Bskopråd. Udgftskomtéen (The Commttee on Expendtures) styrer ugentlge møder udbetalngen af mdler underlagt budgettet. Moderne regnskabsførngsteknk og udstyr benyttes af fnansaafdelngen og andre afdelnger tl at følge med krkens hurtge udvklng og forandrede elektronske databehandlngsmetoder. Fnanskomteen og Det jurdske Department holder fællesskab nøje øje med spørgsmål, der har at gøre med beskatnng af krker henhold tl lovgvnng lokalt, føderalt og andre lande. Revsonsafdelngen, der er uafhængg af alle andre afdelnger, leder regelmæssgt et program for revson af de nævnte organsatoner, nkluderende mssoner på verdensbass. Udstræknngen af og organserngen af dets vrke for at skre krkens mdler forøges takt med krkens vækst og forøgede aktvteter. Revsonen af lokale ward og staves mdler er verdraget stavsrevsorer. Selskaber, der ejes af fnansafdelnger, revderes af professonelle revsonsfrmaer eller af regerngs-styrelsesorganer. Baseret på vores gennemgang af den årlge fnansrapport og andre regnskabsdata og vores studum af regnskabsførngs- og revsonsmetoder, hvorgennem det økonomske vrke kontrolleres, forbndelse med vedvarende samtaler med personalet fnans-, revsons- og det jurdske department, er v af den formenng, at krkens almndelge fonds, modtaget og uddelt 16-måneders perode mel lem 1. september og 31. december 1976, er blevet korrekt gjort redefor overensstemmelse med de procedurer, der her er sktseret. Respektfuldt leveret Church Fnance Commttee WlfordG.Edlng Harold H. Bennett Weston E. Hamlton Davd M. Kennedy Warren E. Pugh

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

STJERNE. DEWidcmsÅe. Rapport fra den. Taler og meddelelser givet i Tabernaklet. Sidste Dages Hellige. Oktober 1982 131.

STJERNE. DEWidcmsÅe. Rapport fra den. Taler og meddelelser givet i Tabernaklet. Sidste Dages Hellige. Oktober 1982 131. DEWidcmsÅe STJERNE Rapport fra den 152. årlige generalkonference i Jesii Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Taler og meddelelser givet i Tabernaklet i Salt Lake City, Utah den 3. og 4. april 1982. Oktober

Læs mere

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 DE! STJERNE Rapport fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 149. årlige konference Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 n'e'xdansåe. STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober

Læs mere

Rapport. 150. Halvårige Konference. fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges. April 1981 130. Årgang Nummer 4

Rapport. 150. Halvårige Konference. fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges. April 1981 130. Årgang Nummer 4 Rapport fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges 150. Halvårige Konference April 1981 130. Årgang Nummer 4 Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige April 1981 Årgang 130 Nummer 4 Det

Læs mere

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982 Rapport fra den tii»;:;: i^lvårlige generalkonfereiip.;;;,^^.^iiiii-si'bt!;-'l irke ^af/sidste Dages --Ifeiiiii E--0ff-3. oktolier 1982 ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ NTJERIVE Organ for Jesu Kristi

Læs mere

DEN STJERNE. '>^y. Oktober 1978. 127. årgang, Nummer 10

DEN STJERNE. '>^y. Oktober 1978. 127. årgang, Nummer 10 DEN STJERNE Oktober 1978 127. årgang, Nummer 10 '>^y . STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober 1978 Årgang 127 Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball. N. Eldon

Læs mere

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer 9 L 99 MJJ!984 Årgang 133 Nummer dag et ' STJERNE INDHOLD Maj 1984 Årgang 133 Nummer 5 1 Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?" Præsident Gordon B. Hinckley 6 Genealogi og tempelarbejde,

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE I løssalg DETV dansåe- STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE April 1975 124. Årgang Nummer 4 Det første præsidentskab Spencer W. Kimball N. Eldon Tanner Marion G. Romney De tolvs

Læs mere

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts.

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts. Nummer STJERNE Februar 1976 125. årgang 2 Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin 81-års fødselsdag den 28. marts. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Februar 1976 125. årgang Nummer

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

STJERNE. September 1 982. 1 31. Årgang Nummer 9

STJERNE. September 1 982. 1 31. Årgang Nummer 9 STJERNE September 1 982 1 31. Årgang Nummer 9 kirken, Europa DEN Organ September 1 982 (^ FM) W WJ1 "EP "MT W71 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 9 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5

DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5 DmNdcwsAe STJERNE Maj 1982 1 31. Årgang Nummer 5 forandringer, STJERNE Organ Maj 1982 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 5 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, N.

Læs mere

^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***.

^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***. "»" is. i ', 1 4 % %,J * SICfW ^ - kj % ' É(Hmi * '^JBHM^i c# '% v MSN dansae. STJERNE Juni 1977 126. årgang Nummer 6 -y.^.flbhi Tfr^l* lp-- ÉÉ Ir *

Læs mere

K Jii. 132. Årgang Nummer 3

K Jii. 132. Årgang Nummer 3 K Jii li Marts 1983 132. Årgang Nummer 3 STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Marts 1983 Årgang 132 Nummer 3 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, Marion G. Romney, Gordon

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8 STJERNE August 1979 128, årgang Nummer 8 ' M^. om msndcwsa& Organ August 1979 : fc HT U for Jesu Kristi Kirke af 1W BT Årgang 128 K^ JL w JCJ JI.W XM Mli Sidste Dages Hellige Nummer 8 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige August 1987 136. årgang Nummer 8 August 1987 136. årgang Nummer 8 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De

Læs mere

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *..

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. : Oktober 1988 137. årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson

Læs mere

Oktober 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 10. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. ^ttsiky^ si

Oktober 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 10. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. ^ttsiky^ si ^ttsiky^ si Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober 1987 136. årgang Nummer 10 Oktober 1987 136. årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I Os i tf J cd W O Q W H en Q HH fa HH os NN I E-I en HH PS c«ds od 05 - c o u c

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II " * ...ir«, ' '*"" ',\, i

limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II  * ...ir«, ' '* ',\, i ...ir«, limndcmsåe i September 1981 130. Årgang Nummer 9 ém " * ' '*"" ',\, i Vr.J II OigLin Scpicmbcr 1981 for Jesu Krisii Kirke af Årgang 130 Sidsie Dages Hellige Nummer 9 Det overste Præsidentskab:

Læs mere