En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz"

Transkript

1 Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

2 2

3 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 3

4 1. Udgave MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN Middleway 4

5 Dette er ikke en opfordring til at søge døden, men at forstå naturen. 5

6 Indholdsfortegnelse Den ultimative test Hvorfor frygter vi døden? Hvad underviste Buddha? Hvad er døden? Hvad kan vi gøre for at undgå mental lidelse? Hvordan kan vi finde fred? Det store spørgsmål? Siddhartha og hans vej til oplysning En lykkelig død? Medfølelse og omsorg for andre Hvis alvorlig sygdom eller døden skulle indtræffe Også dette vil få en ende Frygten for at dø Positiv trods sygdom Tilgivelse

7 Et naturligt forhold til døden Når døden PLUDSELIG indtræffer Langsomt, men BEVIDST Langsomt, men ikke BEVIDST Hvordan siger man farvel? Den medicinske opfattelse af død Sorg Hvordan kan du hjælpe en ven i sorg Efterlivet Naturens cyklus Nærdødsoplevelser Den først kategori Den anden kategori Den tredje kategori Forståelse af genfødsel? Forskellen mellem genfødsel og reinkarnation

8 Nøglen til næste liv Hvad sker der når man dør? Måder for hvordan døden kan indtræffe Videnskabelig interesse for genfødsel og tidligere liv Hvordan identificerer man en genfødt? Canada Indien Sri Lanka Karma Reinkarnation eller Genfødsel De 31 tilværelsesplaner Munk og psykolog Inspiration og forbilleder Luang Phaw Dhammajayo

9 9

10 Den ultimative test Hvorfor dør man og hvordan skal man forholde sig til det? Buddha spurgte Ananda. Sig mig min elev. Hvor ofte tænker du på døden i løbet af en dag? Ananda svarede, 7 gange om dagen Mester. Buddha svarede Ananda. Du er for uforsigtig. Vi bør tænke på døden, hver eneste gang vi trækker vejret. Hvorfor bør man tænke på døden? Buddha svarede: Det betyder at vi bør kultivere sindet, i måden vi lever vores liv. Vi ved ikke hvornår døden rammer os? I dag eller i morgen - Vi ved det ikke. Derfor bør vi stræbe efter at sundt og være så medfølende som muligt. På den måde gør vi os selv klar til at møde døden. Vi bør betragte døden som en test som vi skal forsøge at klare. Så vi skal udføre vores opgaver så godt vi kan. Munke overholder deres forskrifter og monastiske rutiner. På den måde kan sindet imødekomme de forhindringer der opstår i døden. 10

11 Hvorfor frygter vi døden? Vi frygter døden fordi vi ikke ønsker at dø. Vi er forbundet til vores krop, til det menneske vi er. Vi er forbundet til kroppen fordi vi som mennesker har begær. Derfor ønsker vi ikke at forlade det vi kender til. Det får os til at frygte døden. Men vi bør alle vide at døden er naturlig. Hvad underviste Buddha? I buddhismen lærer vi at der sker en kontinuerlig forandring i vores eksistens livet igennem. En forandring fra denne eksistens til en anden. Det der er tilbage efter døden, er vores gerninger, gode såvel som usunde. Derfor bør vores gerninger i dette liv være så sunde som muligt. Det er eftervirkningerne af dette liv. På den måde kan vi gøre os klar til et liv i sundhed i det næste liv. Til sidst vil der ikke være grund til genfødsel, når der ikke længere er nogen urenheder i sindet. Grådighed, vrede og vrangforestillinger er væk. 11

12 Hvad er døden? Tanken om døden udspringer af et selvbedrag. Det er ikke at kende virkeligheden som den er. Det er hvad Buddha underviste. Vi bilder os selv ind at vores krop tilhører os, at vores liv er vores ejendom og at sindet tilhører os. Det er faktisk ikke sandt. Det er blot elementer af naturen. Det er fænomener der opstår, eksisterer og forsvinder. Når vi kommer til den erkendelse ophører vores vildfarelse. Så kan vi acceptere at døden er naturlig, noget vi ikke behøver at være bange for. Det kan lære os om hvad det vil sige at eksistere og at være klar til, at denne eksistens ikke længere er. Derved kan vi nå til en forståelse af, at vi ikke behøver at være bange for døden. Så, hvad kan vi gøre? Alle oplever fødsel, smerte, alderdom og død. Alle kommer til at lide og oplevelser lidelse. Der er faktisk to former for lidelse. Fysisk lidelse og mental lidelse. Det vi kan gøre noget ved, for at undgå det, er mental lidelse. 12

13 Hvad kan vi gøre for at undgå mental lidelse? Fordi vi ikke ved hvad døden er, kan meditation hjælpe os til at forstå det ved at erfare virkeligheden som det. Vi kan faktisk lære at denne krop ikke tilhører os selv, at sindet ikke tilhører os og at det er helt naturligt, at det forholder sig således. Hvad der opstår vil ophøre. Det er helt normalt. Der er 'ʹintet Jeg'ʹ, 'ʹintet ham'ʹ,'ʹ intet hende'ʹ, 'ʹintet dig'ʹ. Det kan opsummeres i: Der er fødsel. Derfor er det helt normalt at der også er død. Meditation gør os fri af frygten for døden. Hvordan kan vi finde fred? Når vi kommer til erkendelsen, at vi en dag kommer til at dø, bør vi gøre vores sind rent, finde indre fred. Meditation tømmer sindet, så vi ophører med at være forbundet til ydre ting, hverken mennesker eller ejendele. Det vil give os fred og gøre det lettere i vores forhold til døden. 13

14 I følge buddhismen er døden den ultimative test. Vi kan klare den og derved undgå at blive genfødt. Døden er helt naturlig. Der er ingen grund til frygt. Vær velsignet i. Alan Watts: Der er i virkeligheden intet radikalt forkert ved at blive syg og at dø. Hvem har lovet dig at du skulle leve uendeligt? Hvem gav dig idéen at det ville fortsætte til evig tid? Vi kan ikke engang sige at det er en god ting at vores liv skulle fortsætte uden stop. Hvis vi gav alle muligheden for at leve ville vi overbefolket. Derfor kan man på en måde sige at det at dø er en ærefuld ting, fordi vedkommende giver plads til andre. Hvis vi kunne udskyde vores egen død i det uendelige ville vi nok ikke udskyde det i det uendelige, for efter noget tid ville vi nå til den konklusion at det ikke er måden vi ønsker at overleve. Hvorfor skulle vi ellers få børn? Gennem børn, får vi lov til at overleve på en anden måde. Som om vi overdrager en fakkel, så vi ikke behøver at bære på faklen hele tiden. Der kommer et punkt, hvor du kan slippe den og sige til vedkommende, nu går du videre med ilden. Det er en langt bedre ordning for naturen selv at fortsætte livets proces gennem forskellige individer, end hvis det havde været med de samme individer. Når der kommer et nyt individ bliver livet fornyet. Hver ny dag for et barn er en fascinerende oplevelse, for 14

15 børn ser livet som noget skønt og forunderligt, der intet har at gøre med overlevelse og profit. Når vi begynder at se ting i et perspektiv der handler om overlevelse og profit forsvinder magien bag ridserne på gulvet. Rent faktisk forsvinder magien ved de fleste ting. Og når magien forsvinder for os, udfylder vi ikke længere naturens spil med dens selvbevidsthed. Derfor dør vi og der bliver født noget helt nyt og anderledes, som ser ting i livet i et helt nyt perspektiv. Derfor er det ikke naturligt at ønske evigt liv, men vi lever i en kultur, hvor det er blevet ind programmeret i vores sind, at døden er en forfærdelig ting. 15

16 Det store spørgsmål? Konger dør, statsmænd, rige og fattige dør. Alle bliver vi ramt af alderdom, sygdom og i sidste ende ser vi døden i øjnene. Gennem hele menneskets eksistens har spørgsmålet været; Hvad sker der når vi dør? Mennesket har stillet spørgsmålet gennem alle tidsperioder. Religion synes at give svaret, men også her er der forskelle i opfattelsen af hvad det vil sige at dø? Kan videnskaben hjælpe os på vej? Er der nogle indikationer der kan bygge bro mellem religionen og videnskaben? Er der noget der kan give os et indblik i hvad der er på den anden side? Det umiddelbare svar ser ud til at rumme flere spørgsmål end svar. Livet er præget af udfordringer. Forgængeligheden viser at vi langsomt men sikkert forgår. Det kræver hverken nogen videnskabelig eller religiøs forklaring. Som et timeglas der begynder ved fødslen tømmes glasset stille og roligt og en dag er det tomt. Det store spørgsmålstegn er; hvad sker der derefter? 16

17 Jo ældre man bliver, erfarer man ens venner enten er blevet ramt af en dødelig sygdom eller dør som følge af deres sygdom. Af denne og flere andre årsager tager mange deres liv op til overvejelse? Når det nu engang er fakta at vores tid er begrænset, hvad kan jeg så selv gøre for at leve mere fornuftigt og få mere ud af livet? For at kunne besvare dette må man først definere, hvordan man definerer et godt liv? Sagen er at mange mennesker først tænker på at leve når de har fået konstateret en livstruende sygdom. Men rent faktisk har vi, hver og én en garanti for at vi dør en dag. Det betyder at dødsdommen er der i forvejen. Kan man finde ud af hvad der sker efter at døden er indtruffet? I et buddhistisk perspektiv er døden og livet forbundet. Konsekvensen af at vi dør skyldes, at vi lever. Det er også en transition fra eksistensen som menneske til noget andet. Hvilket resultat denne overgang giver skyldes en række faktorer som vi allerede nu i dette liv kan påvirke udfaldet af. Derfor er det helt normalt at buddhister forbereder sig til døden. 17

18 Siddhartha og hans vej til oplysning Den ærværdige person vi kalder Buddha den oplyste, hed fra sin fødsel Siddhartha. Allerede før hans fødsel var der mange tegn på at han var noget særligt. Han var prins i et rige der eksisterede for 2500 år siden i det nordlige Indien og det sydlige Nepal. Gennem sin opvækst blev han beskyttet af sin far og holdt bag slottets vægge. Som var barn han nysgerrig, tankefuld og betragtede naturen. En dag hvor lister sig udenfor kongeslottets beskyttende mure med sin tjener, ser han nogle tilstande som forandrer hans liv for altid. Han ser en gammel mand Han begynder at forstå at vi alle bliver gamle. Han ser en syg mand Han forstår at alle bliver syge i løbet af livet. Han ser en død mand Og derved forstår at forgængelighed og forfald er uundgåeligt. Alle vil dø før eller siden. Sidst ser han en asket som søger svar på livets spørgsmål gennem indre forståelse. For Siddhartha er der imidlertid et spørgsmål der nager harm. Hvordan kan vi undgå lidelse og død? 18

19 Som forældre opdrager vi vores børn efter bedste evne og forsøger at beskytte vores børn fra lidelse. Vi gør selv, hvad vi kan på alle måder, at undgå lidelse. Alle ønsker vi opnåelse lykke på forskellige måder gennem livet. Alligevel bliver vi indhentet af alderdom. Vi bliver syge og vi dør. Men spørgsmålet er, findes der en udfrielse? Allerede på hans tid var der personer der dyrkede yoga og meditation i deres søgen efter en højere visdom. Buddha fulgte i deres spor og søgte visdom hos asketerne. Resultatet var at yogiernes visdom førte ham til midlertidige løsninger. Det førte ikke til svaret på hans spørgsmål om, hvorfor der findes lidelse og hvordan man finder udfrielse af denne tilstand. Asketer har frasagt sig alt. Alle døgnets timer benyttes i meditation i deres søgen efter svar. Disse åndelige mennesker sultede sig i den forståelse at kroppen var årsagen til lidelse. Buddha sultede sig selv i 6 år for at fjerne og forstå årsagerne til lidelse gennem - egen lidelse. Han spiste et stykke ris i døgnet, drak kun regnvand, stod på et ben og gjorde alle mulige og umulige ting for at finde løsningen. Men det gav ham ikke løsningen. Han kom i tanke om de ting han havde iagttaget i naturen og forstod at alt er forbundet 19

20 i en cyklus, og at vi selv er en del af denne cyklus. Derved forstod han at løsningen ikke ligger i at sulte sig selv. For at forstå og glæde sig over denne cyklus bliver jeg nødt til at spise og leve i overensstemmelse med naturen.. Da han var kommet til kræfter, var tilbage i et mere ordinært liv havde han stadig ikke fået svar på sine spørgsmål. Livet var stadig lidelse, der var stadig en konstant forandring og mennesker bliver gamle, syge og dør. Hans venner og disciple var skuffede over ham. De beskyldte ham for at være ekstravagant og forlod ham. Han satte sig under et træ i meditation og erklærede Jeg flytter mig ikke fra dette sted før jeg opnår oplysning. Mens han sad der i meditation under træet blev han angrebet af Mara som er ondskab. Mara sendte pile for at skade Buddha. Men før de nåede Buddha blev de forvandlet til blomster. Buddha så sin egne svagheder, men han blev siddende uden at røre sig. Mara sendte sine døtre for at lokke ham og han sendte sine dæmoner for at knække ham. Men Buddha rørte jorden med hånden og sagde: Jorden er mit vidne. Han huskede da alle sine tidligere liv. Alle de tidligere eksistenser han havde haft. Fødsel og død. 20

21 I dette øjeblik blev hele universet vakt. Han forstod at vi alle har den kapacitet til at forstå nuet gennem vores opmærksomhed. Som 35 årig dedikerede han sit liv til at undervise andre. Han mødte en asket som spurgte ham om hvem hans guru var? Jeg har belært mig selv, svarede Buddha. Det kan godt tænkes, kommenterede asketen. Buddha var blot et almindeligt menneske og på sit første forsøg på at undervise en anden person fejlede han. Han mødte de asketer der havde forladt ham og fortalte om sine erfaringer, om middelvejen som han havde opdaget værdien af. Han forstod at som citaren bliver stemt, således er det også med livet. Er citaren for stram springer strengen og musikken dør. Er strengen for slap frembringes ingen lyd. Stien til oplysning ligger i middelvejen, fortalte Buddha sine venner. Det tog Buddha mange år at nå frem til oplysning. Derfor samlede han mennesker til et samfund, for at gøre det nemmere for andre at opnå oplysning. Her kunne de blive undervist i dhamma. Dette samfund kaldte han sangha. 21

22 Der er mange ting der har forandret sig siden Buddhas tid, men helt grundlæggende lever vi stadig, bliver syge og dør på samme måde som på Buddhas tid. 22

23 En lykkelig død? INGEN dødsangst "ʺVi lever i en kultur, hvor det er blevet gnedet ind os på enhver tænkelig måde, at dø er en forfærdelig ting. Og det er en enorm sygdom, som vores kultur især lider. "ʺ- Alan Watts Findes der noget man kan kalde en lykkelig død? De fleste vil nok sige nej. Tidligere var jeg selv tilbøjelig til at give dem ret. I dag har jeg en anden holdning til det. Årsagen skyldes ikke at man har fundet noget nyt revolutionerende, men at jeg har ændret holdning. Denne ændring har givet mig fred i sinde og hjerte. I langt de fleste tilfælde bringer graviditet stor glæde. En fødsel bringer heldigvis oftest en nærmest eurofisk glæde og lykke stor lykke i familien. Det minder en om, at livet er en fantastisk værdifuld gave. Et faktum vi ofte glemmer, er at konsekvensen af dette er, at denne person også kommer til at dø en dag. I alt hvad der sker i perioden mellem fødsel og død har vi, livet. Hvordan vi lever livet kan være meget forskelligt 23

24 og det bestemmes af millioner af små faktorer, indre såvel som ydre. Hvordan vi forlader livet kan ligeledes foregå på forskellig vis. Ved døden bliver vi der lever videre mindet om livets skrøbelighed. Særlig når et elsket familiemedlem, en nær ven eller bekendt, helt uventet er afgået ved døden. Begge dele, både nyt liv og død giver anledning til refleksion. De to væsentlige begivenheder i et menneskes liv minder en om at livet nødvendigvis har en begyndelse og en afslutning. Det er den garanti vi alle har, og vi bliver nødt til at erkende at døden også er en integreret del af livet. En konsekvens af at vi er blevet født er at vi en dag også må møde døden. Da den thailandske munk Ajahn Chah ii blev spurgt om han kunne holde et foredrag om emnet Vipassana iii, bad han i forvejen om, at alle der kom til foredraget skulle medbringe en blomst hver. Det viste sig at han ville bruge det som en illustration om forgængelighed. Han sagde 'ʹSelv en så smuk 24

25 ting som en blomst skærer vi af roden, sætter den i et glas vand for at se den dø. På trods af dette får vi en smuk oplevelse ud af det. Det smukke ved døden Det kan være svært at finde noget som helst positivt ved døden, men for nogle for hvem livet sker i smerte kan døden være en udfrielse. Ved afslutningen af sin livsbane fik Ajahn Chah selv var plaget af diabetes og andre sygdomme, som gjorde at hans hjerne fungerede dårligere og dårligere, og mens han stadig var i stand til at tale kunne han på en forholdsvis humoristisk måde sige, min hjerne tænker ét, men min mund siger noget andet. Forgængeligheden havde sit tag på ham og han vidste det. Uanset hvad man tror på, er det os der lever der har brug for trøst i dødens stund. Et af de citater Ajahn Chah blev meget berømt for, var: 'ʹHvis man ikke forstår døden, kan livet være meget forvirrende'ʹ. Derved tror jeg at han mener at døden kan være en udfrielse og at man ved at acceptere døden som en integreret del af livet, bliver mindre forvirret i livet. Naturens cyklus indbefatter livet og døden. Det er en lige så stor del af livet, som livet er en del af døden. 25

26 det den sidste. Livet er en gave, hvor vi skal værne om hver eneste dag, som var I buddhisme er døden en del af livet, ikke det modsatte af liv. Livet og døden ligger derfor i forlængelse af hinanden. Når man lever, vil man på et tidspunkt dø. Døden - set fra det perspektiv er ikke en afslutning, men er en del af en naturlig proces. Accept af at døden er et uundgåelig faktum og er derfor ikke en fremmed tanke i buddhismen. I denne bog vil meditation dukke op gentagne gange fordi det er en forberedelse til døden. Hvordan det? Når et menneske er døende sker der en række processer, som har relation til nogle af de ting man oplever når man mediterer. Disse øvelser giver en indre klarsyn som man får brug for ved dødsøjeblikket, en indre fred og lykke. De fleste der begynder at meditere, gør det fordi de vil slippe af med stress eller på en eller anden måde har brug for en forandring i deres nuværende liv. I virkeligheden er dette blot et lille bitte hjørne af, hvordan meditation kan gavne et menneske. Det at leve med mindfulness er noget man kan gøre til alle tider, ved alle situationer alle timer af døgnet. Ingen 26

27 kender tidspunktet og dagen. Vi ved kun at den indtræffer. Ud fra et karmisk perspektiv er dødsøjeblikket det mest kritiske tidspunkt i livet ifølge buddhismen. Forklaringen er at din sindstilstand på dødsøjeblikket, er det du tager med til din næste eksistens. Derfor træner munke og mange lægfolk deres sindstilstand kontinuerligt. På en dhamma undervisning fortalte den amerikanske meditationslærer Jack Kornfield iv om en kær ven, som hele livet igennem havde trænet sig selv i venlighed og gode gerninger. Denne ældre ven var blevet ramt af en udpræget grad af Alzheimers sygdom og han var ude af stand til at huske mere end nogle ganske få minutter af hvad der var foregået. Han var ude af stand til at genkende sine egne børn, ej heller sin elskede partner gennem hele livet. Da Jack Kornfield besøgte ham, blev han modtaget ved døråbningen af denne gamle ven med ordene. Jeg ved ikke hvem I er, om jeg kender Jer eller Ej, men I skal være hjertelig velkomne i mit hjem. Trods det at den fremskredne sygdom havde frataget ham al hukommelse var hans positive sindstilstand det der var blevet bevaret. Han var stadigvæk den kærlige personlighed han altid havde været. 27

28 Kroppen har en udløbsdato. Vi ved hvad der sker med kroppen når vi dør. Men hvad med sjælen? Kan vores bevidsthed leve uden kroppen eller udenfor kroppen? Er der andre menneskelignende eksistenser i en anden dimension? Findes der andre åndelige eksistenser på et andet plan og hvad er de? Det er nogle af de mange spørgsmål videnskaben har stillet de seneste år. Dette har ført til en øget interesse for N.D.E. 1 og O.B.E. 2 observationer og registreringer. Interviews af personer som har hævdet at have oplevet enten N.D.E. eller O.B.E. har været undersøgt indgående. om genfødsel. Ligeledes har der været undersøgelser og indsamling af beretninger Hvad er det de har oplevet? Kan det forklares? Nogle munke kender på forhånd deres dødsdato. F.eks. kendte Luang Phaw Watpaknam v sin dødsdag 5 år før den indtraf. En væsentlig del 1 Near Death Experience (Nær døds oplevelser) 2 Out of the Body Experience (Ud af kroppen oplevelser) 28

29 af det buddhistiske religions univers taler man om munke med overnaturlige evner, hvor de er i stand til at læse tanker og flytte sig til en åndelig dimension. Desuden er døden ifølge buddhismen ikke afslutningen på alt, men en transformation 3. For buddhister er målet Nirvana 4, og gennem en kontinuerlig øvelse af gode gerninger kan man arbejde på at opnå nirvana gennem flere livstider. En person kan blive genfødt og der findes børn som kan huske deres forrige liv. Videnskabelige undersøgelser har vist at disse børn har været i stand til at give detaljerede oplysninger om ting og forhold de på ingen måde kan have haft indblik i. Gennem livet bør vi arbejde med os selv gennem vores gerninger. Gør hvad du kan for at være et godt eksempel. Et godt menneske kultiveres gennem flere liv. Lav en aftale med dig selv om at gøre godt. Udvis kærlig omsorg overfor andre. Livet er meget kort, og kan ende hvornår det skal 3 Samsara også kaldet livshjulet omtales i et senere kapitel 4 Målet er at bryde ud af livets cyklus af genfødsler og opnå nirvana. 29

30 være. Man skal derfor ikke vente med de gode gerninger til senere, men gøre dem nu. Hvad mennesker har brug for i dette liv er vejledning til at kultivere sig selv til at kunne håndtere livets udfordringer. Medfølelse og omsorg for andre Alle har brug for kærlighed og omsorg. Dhamma og meditation er den opøvelse af gode vaner som gør dig i stand til at udvise empati. Dalai Lama siger ofte, at medfølelse er hans bedste ven. Det hjælper ham, når han er overvældet af sorg og fortvivlelse. Netop medfølelse er det alle religioner har til fælles. 30

31 Hvis alvorlig sygdom eller døden skulle indtræffe Livet og Døden er det alle mennesker har til fælles. Når det derimod gælder Efterlivet skilles opfattelserne. Jeg lærte buddhismen at kende i en ret sen alder. Alligevel var jeg på et ret tidligt tidspunkt ganske afklaret med at det var det rigtige for mig. På et tidspunkt sad jeg en nat på et hotel i Bangkok og skrev nedenstående: Det er min overbevisning at man skal lave et dokument som dette mens man er frisk og rask, og klar i hovedet. Indeværende er derfor mine ønsker for, hvordan jeg ønsker at det skal foregå ved min afsked med dette liv. Meditation og studier af buddhistiske skrifter, samt de vidnesbyrd jeg har set som relaterer sig til min tro har fasttømret min tro på tanken om genfødsel. Derfor vil mit sidste ønske være at få en buddhistisk begravelse udført af en munk, da det må være den smukkeste måde at tage afsked med et godt liv, og blive ført videre til næste liv. Det må meget gerne udføres så enkelt som muligt, og må på ingen måde påføre mine efterladte store omkostninger. Så hvis der skulle blive et spørgsmål om økonomisk karakter, så vælg den absolut billigste, med den undtagelse, hvis det betyder noget for 31

32 de efterladte at benytte min begravelse som en god gerning for dem selv. Såfremt der er mulighed for det, vil jeg dog gerne brændes. Ellers vælg hvad der er mest enkelt for de efterladte. De jordiske resters placering vil jeg overlade til min nærmeste at tage en beslutning om. Selve begravelsen eller mindehøjtideligheden kan holdes, hvor det er mest praktisk. Hertil har jeg ingen ønsker, men hvis det er muligt gerne et buddhistisk sted, hvis ikke dette er lade sig gørligt, kan det være hvad der vurderes som det mest praktiske for de efterladte. Skulle jeg før døden på nogen måde holdes kunstigt i live eller ligge i koma, har jeg imidlertid et meget stort ønske om at høre beroligende musik i det musik altid har betydet meget i gennem hele mit liv. Jeg vil endvidere meget gerne høre eller i perioder være i nærheden af en buddhistisk munk, såfremt dette er muligt. Der må godt mediteres, samt morgen og aften messes. Såfremt dette ikke er muligt i praksis kan dette opfyldes ved at afspille det. Skulle nogle af mine efterladte have behov for at gøre noget for mig f.eks. læse højt for mig, vil det også være en dejlig tanke. Hvis jeg holdes mekanisk kunstigt i live, og man med sikkerhed vil kunne sige at jeg ikke i egen kraft vil kunne opretholde livet må man godt slukke for den mekaniske anordning, i det jeg anser døden som en udfrielse 32

33 fra den fysiske krop og min sjæl vil være på en ny rejse. Skulle det være muligt at gøre en indsats for at forlænge mit liv med brug af medicin eller andre livsforlængende behandlinger er dette i orden. I fald jeg af en eller anden årsag ikke er ved min fulde fem, beder jeg om at dette overholdes og respekteres. Igen i overensstemmelse med min overbevisning som buddhist, i det døden er en ny rejse til næste liv. Såfremt jeg ikke kan tale for mig selv, og det er muligt at redde mit liv, ønsker jeg naturligvis den bedst mulige medicinske behandling, efter humane normer. Skulle døden indtræffe og man kan bruge mine organer for at redde et andet menneske eller forøge livskvaliteten for et andet menneske giver jeg hermed min accept til dette. Også dette vil få en ende Der er en historie genfortalt af Ajahn Brahm. Den stammer ifølge ham fra oldtiden. vi Det fortælles at der var en konge som elskede sin hustru så højt, at han meddelte sit folk at han ville give en gave til den der kunne hjælpe ham med at give dronningen den bedste gave til hendes fødselsdag. 33

34 Der kom mange gode forslag, men der var specielt et forslag som faldt i god jord. Det var en ring som hun skulle bære, hvorpå der stod teksten Også Dette Vil Få En Ende. Man kan spørge sig selv hvorfor netop denne tekst giver god mening? Uanset, hvad du støder på gennem livet, hvad enten det måtte være godt eller dårligt, så får også det en ende, ligeledes dette liv. Uanset hvilken tro man har, er der ingen endnu som har undsluppet døden. Derfor har der gennem historien været mange forestillinger om Livet efter døden. Der har ikke mindst været forklaringer på hvordan man bør leve dette liv for at sikre den bedst mulige udfald i Livet efter døden. Da Buddha levede kom en af hans disciple hen til ham og fortalte ham at han vil forlade ham som hans lære fordi Buddha ikke havde fortalt ham hvorvidt der er et liv efter døden eller om der er en anden verden. Buddha spurgte ham. Har jeg nogensinde lovet dig svar på disse spørgsmål? Jeg har aldrig givet dig svaret på disse spørgsmål, fordi det ikke er svar på det du har brug for at kende svaret på lige nu. dette øjeblik. Hvad du har brug for, er svaret på, hvordan du skal håndtere livet i 34

35 For årsagen til at dit spørgsmål skyldes livets udfordringer. Forklaringen er at jeg har valgt at oversætte grundordet 'ʹDukkha'ʹ som 'ʹlivets udfordringer'ʹ. I mange tilfælde oversættes det som 'ʹlidelse'ʹ, som ikke er dækkende, ej heller helt korrekt. På Pali forklares Dukkha ofte som 'ʹet skævt hjul'ʹ, eller med andre ord en fejlagtig eller forkert bestræbelse. Er det ikke frygten for det ukendte. Vi er bange for eller er det uvidenhed om døden? Er døden et sort hul af uvidenhed der gør at vi frygter døden? Dukkha benyttes på tre forskellige måder i de kanoniske skrifter. Den første er hvis rammerne og forhold i livet ikke stemmer overens med ens forventninger. Det er en mental kamp der foregår inde i os selv. Det giver stress og bristede forhåbninger. Den anden er hvis noget er upålideligt. At det vi oplever, er upålideligt. Årsagen til dette er at ALT er forgængeligt. Vi leder og leder, men når til erkendelsen af at det ikke er som vi tror og ser ting som upålideligt. Det er forgængeligt og derfor upålideligt. Det i sig selv er en forhindring for at vi kan opnå permanent lykke. Vi ønsker at have kontrol, men det faktum at vi kæmper for at få kontrol og ikke kan gøre noget ved den kontinuerlige forandring gør os utilfredse. Den tredje er 35

36 smerten, hvilket er en negativ oplevelse. Hvis vi slår os og den fysiske smerte er også Dukkha. Frygten for døden er en kombination af alle tre forklaringen for hvad dukkha er. Vi kan ikke kontrollere tingenes tilstand til at opnå evigt liv. Måden hvordan man kan ændre dette er accept at tingenes tilstand. Dukkha er en lærer i livet som minder os om at vi hele tiden skal arbejde med os selv. Vi kan have tendens til at pege på forhold udenfor os selv når vi oplevelser forskellige former for lidelser. Sandheden er at alt bliver bundet sammen i sindet. Det er en mental reaktivitet som giver os muligheden for at justere på de små ting i livet. Disse små justeringer er et bevidst valg som kan have en stor affekt på de store ting i livet. Det kræver en løbende kultivering af sindet og en bevidsthed om hvilken kurs man ønsker ens liv skal have. På samme måde som et skib har en kurs afstukket ved hjælp af brugen af kort og kompas kan strøm og vind være medbestemmende årsag til at skibet kommer ud af kurs. Hvis Kaptajnen er uopmærksom eller måske ligefrem sover, kan det have katastrofale følger, hvis man ikke retter op på skibet som er ude af kurs. 36

37 Frygten for at dø I buddhismen tror man på årsag og virkning. Buddha lærte folk aldrig at acceptere ting på blind tro, men var fortaler for at overveje de faktiske omstændigheder og på egen hånd kontrollere hvorvidt noget er sandt. Det indbefatter ikke at acceptere ting på baggrund af rygter, tradition, fortællinger, tekst eller skrift, logik, ræsonnement, teori, sandsynlighed eller respekt for en lærer. Deri ligger en indbygget udfordring når man taler om Livet efter døden, for meget få mennesker har erindringer om tidligere liv om end de findes. Selv om du planlægger fremtiden, kan det være at ydre faktorer gør at dine planer ikke bliver realiseret. Gradvist gennem øget forståelse og meditation kan sindet begynde at udvikle sig positivt mod større balance. Hvorfor er det så vigtigt at bruge hvert eneste øjeblik positivt, og ikke at lade et eneste øjeblik gå som forspildt tid? Fordi ingen af os ved hvornår vi dør? 37

38 De færreste af os er bange for de levende, men de fleste af os er bange for at dø. Døden er en mest frygtindgydende fjende. Døden er ikke fjenden, men frygten for det, er den sande fjende. Vi dør en lille død hver nat og bliver født hver morgen. Om du en dag kan imødegå din død afhænger af, hvor meget du begærer livet. Frygten for døden kommer af frygten for at leve i den fuldendte mørke ensomhed- uden tro, familie, venner. Når den tid kommer, skal du ikke gøre noget, men blot rejse ind i mysteriet. 38

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere