10810 multi MAUS Håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10810 multi MAUS Håndbog"

Transkript

1 10810 multimaus Håndbog

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Udviklingen fra ROCO Lokmaus til multimaus... 3 Et overblik over multimaus... 3 Del 1 Introduktion Lær multimaus at kende Tilslutning af multimaus... 4 Displayet... 5 Tasterne... 5 Betjening af multimaus 1. Start Type lokomotivtilgang Kørsel og funktioner Nødstop-funktionerne Sporskiftestyring Hurtigprogrammering Kortslutning og overbelastning Del 2 Menuerne Programmering for de avancerede, og de der gerne vil være det Menufunktionerne i multimaus Oversigt over menustrukturen Lokomotiv -menuen Menuen Programmering Menuen Indstillinger Del 3 Bilag Værd at vide om multimaus og emnet digital styring multimaus kompalitet alle anvendelige enheder Lokomotiver uden dekoder og multimaus Master- og slave-princip Kombination af digitale og ikke-digitale anlægsdele Booster Vendesløjfer i digitaldrift Ordforklaring Tips, henvisninger og hurtig hjælp Programmeringshjælp Lokmaus 2/R3 multimaus Fejlmeldinger Fig. 1 5: Tilslutningsmuligheder

3 UDVIKLINGEN FRA ROCO LOKMAUS TIL multimaus I multimaus forenes den legendariske Lokmaus funktionalitet med komforten ved en fuldt udviklet digital centralenhed. Hvad enten du kun bruger multimaus som en komfortabel køreregulator, eller du ønsker at programmere dine lokomotivdekodere omfattende, så sætter multimaus standarden for digitale modelbanestyringer på grund af det overskuelige design og den enkle betjening. Det har været vores mål at udforme også denne Lokmaus, så den betjenes intuitivt. Selv de mange nye funktioner, som denne Lokmaus har fået i tredje generation, er lette at styre. I denne håndbog vil vi gerne præsentere alt det, som multimaus kan. Håndbogen er opdelt i flere dele for at bevare overskueligheden. Således er den bruger, der kun vil bruge multimaus til lege med, ikke nødt til at læse hele håndbogen igennem, men kan nøjes med at læse første del. Denne første del af håndbogen beskæftiger sig med de vigtigste grundliggende oplysninger om tilslutning og betjening af multimaus. Brugere, der ønsker at udnytte de mangfoldige muligheder for at programmere multimaus, finder alt om dette emne i anden del. Tredje del handler om specielle temaer vedrørende den digitale modelbane. I ordforklaringen forklares nogle vigtige grundbegreber, som du møder igen og igen, når du beskæftiger dig med digitale modelbaner. Vi ønsker god fornøjelse med læsningen og selvfølgelig med multimaus. Venlig hilsen Modelleisenbahn GmbH ET OVERBLIK OVER multimaus Konceptet Ergonomisk form til enhåndsbetjening Stort LC-display med baggrundsbelysning Enkel indstilling af lokomotivets hastighed og kørselsretning via drejeregulatoren Drejeregulator med stop i 0-stilling Flere sprog Kompatibilitet med andre DCC / NMRA-kompatible styringer ROCO digitalsystemet kan udbygges med op til 31 input-enheder såsom flere Lokmaus- eller multimaus-enheder, RouteControl osv. Fremtidige opdateringer via RS485 og ROCOMOTION (X-BUS) Muligheder Administration af lokomotivadresser, enten via lokomotiv-bibliotek eller lokomotivadresse Alfanumerisk lokomotivnavn-visning med lokomotivdatabase til 64 poster eller lokomotiver Styring af lokomotiver med 14, 28 og 128 køretrin; kan indstilles individuelt for hvert lokomotiv Styring af lys og 20 ekstrafunktioner ved lokomotiver Styring af op til sporskifteadresser Skrivning af konfigurationsvariable (DCC-CV er) Sikkerhed Nødstop med frakobling af hele anlægget Selektivt nødstop for det valgte lokomotiv Børnesikring for funktioner, der kan være et problem for børn (f.eks. programmering) 3 3

4 DEL 1 INTRODUKTION TILSLUTNING AF multimaus Fig. 2 på side 32 viser den basale tilslutning. Et funktionsdygtigt ROCO digitalsystem med multimaus kræver følgende artikler: en forstærker 10764, en transformator 10725, og et fødeelement til geoline-sporsystemet. Hvis du bruger et andet sporsystem, skal du være opmærksom på, at der ikke er en kondensator i tilslutningssporet. I kapitlet multimaus kompatibilitet i tredje del af denne håndbog finder du de andre enheder, du kan anvende sammen med multimaus. Før du begynder tilslutningsarbejdet, er det meget vigtigt, at du er opmærksom på følgende henvisninger: Ved brug af fremmede komponenter sammen med ROCO-komponenter er der ingen garantidækning for beskadigelser eller fejlfunktioner. Garantikravet bortfalder også, hvis multimaus hus åbnes. Slå driftsspændingen fra ved alle tilslutningsarbejder (undtagelse: tilslutning af flere X-bus-enheder, se nedenstående). Arbejd forsigtigt, og sørg ved tilslutningen af sporsystemet for, at der under ingen omstændigheder opstår kortslutninger! Forkert tilslutning kan ødelægge de digitale komponenter. Søg evt. råd hos forhandleren. For at digitalsystemet kan fungere uden fejl, bør tilslutningskablet til master-maus-enheden ikke forlænges. Der må under ingen omstændigheder sluttes en normal transformator til den samme strømkreds parallelt med digitalstyringen. Dette vil ødelægge digitalforstærkeren! 1. Sæt kablet til tilslutningssporet i sporbøsningen Track Out på forstærkeren. 2. Stik det hulstik, der er forbundet med transformatoren via det topolede kabel, i bøsningen Power In. 3. Forbind multimaus og forstærkeren ved hjælp af det medfølgende kabel. Sæt kablet i tilslutningsbøsningen mærket Master på forstærkeren. 4. Først nu skal du forbinde transformatoren med stikkontakten. På den måde undgår du beskadigelser af digitalsystemet. Bøsningen med teksten Slave bruges til tilslutning af endnu en multimaus, en Lokmaus 2/R3, RouteControl eller en pc med softwaren ROCOMOTION. I det tilfælde skal du have tændt for anlægget for at muliggøre en problemfri automatisk tildeling af X-bus-adresser i systemet. Hvis der skal tilsluttes flere af disse enheder, skal du bruge databusfordeler Hvis du anvender en Lokmaus 2 som master, er der nogle funktioner i en multimaus tilsluttet som slave, der ikke kan benyttes. Derfor anbefaler vi altid at anvende en multimaus som master. Læs i den forbindelse også kapitlet MASTER- OG SLAVE-PRINCIP i håndbogens tredje del. Bemærkning til vejledningen Et foran et ord henviser til afsnittet ORDFORKLARING i håndbogens tredje del. + i tegningerne betyder, at der skal trykkes samtidig på de to nævnte taster. / i tegningerne betyder, at der skal vælges mellem at trykke på en af de to nævnte taster. 4 4

5 DISPLAYET Alle multimaus funktioner kan kontrolleres via det store baggrundsbelyste LC-display. Her gennemgås symbolerne. Køresymboler Pile viser det valgte lokomotivs kørselsretning II angiver, at lokomotivet holder (via regulator eller selektivt nødstop) Kortslutning Symbolet blinker ved kortslutning eller overbelastning Stop (stop-tast) Symbolet blinker ved nødstop og kortslutning Shift-symbol angiver betjening af Shift-tasten ABC lyser ved tekstindtastning Skruenøgle multimaus er i menuniveauet Indstillinger MENU multimaus er i menuniveauet Sporskiftesymbol (Lokomotiv-/sporskifte-tast) multimaus er i sporskiftemodus Lokomotivsymbol (Lokomotiv- /sporskifte-tast) Køre- eller sporskiftedrift med MENU : lokomotivmenu Lyssymbol (lys-/ok-tast) Lokomotivlys tændt Funktionssymboler (1 10) angiver de tilkoblede lokomotiv-specialfunktioner angiver underordnede niveauer i menuniveauet Prog lyser som bekræftelse ved programmering og i menuniveauet Programmering TASTERNE En del af multimaus overskuelige koncept er, at antallet af taster er reduceret. Stort set alle funktioner, der er nødvendige for at lege, aktiveres direkte via de respektive taster, som beskrives her. Se i den forbindelse også fig. 1 på side 31. Bemærk! Piletasterne har lige som alle andre taster trods to påtrykte pile kun enkelt trykfunktion. Ved kombinationer af Shift - og en anden tast skal der som på et computertastatur trykkes først på Shift -tasten. Det samme gælder for MENU -tasten. Piletaster i kombination med Shift i kombination med Menu Gennemse lokomotiv-biblioteket (biblioteks-modus) Søgning af lokomotivadresser (lokomotivadresse-modus) Indstilling af sporskifter (ligeud eller afgrening, sporskifte-modus) Gennemse via et menuniveau I biblioteks-modus: Omorganisering af lokomotivernes rækkefølge ved forskydning I lokomotivadresse-modus: Gennemse 100 er-pladser (søgefunktion) I sporskifte-modus: Gennemse sporskiftenumre (søgefunktion) I lokomotivadresse-modus: Omstilling af køretrin 5 5

6 Lys / OK i kombination med Shift Stop i kombination med Shift Lokomotiv/ sporskifter i kombination med Shift Funktionstaster i kombination med Shift Shift Menu i kombination med Shift i kombination med funktionstaster Tænder eller slukker lyset (ikøredrift) Bekræfter indlæsninger (i sporskifte-modus og i menuerne) Åbner ønsket menuniveau eller menupunkter I lokomotivadresse-modus: Vælger et andet lokomotiv ved direkte indtastning af en lokomotivadresse I køredrift: Nødstop for hele anlægget I menudrift: Retur til det pågældende menuniveau I køredrift: Selektivt nødstop for et valgt lokomotiv, der vises i displayet Omskiftning mellem lokomotiv- og sporskifte-modus Skift mellem biblioteks- og lokomotivadresse-modus I køredrift: Til- eller frakobler lokomotivfunktioner F1 F10 direkte. Lokomotivfunktionerne F11 F20 til- og frakobles med tasterne 1 10 sammen med Shift-tasten. De tilkoblede lokomotivfunktioner ses i displayet. I menu-modus: Alfanumerisk indtastning af et lokomotivnavn i biblioteket Hurtig adgang til menu-underpunkterne fra menuniveauet I sporskifte-modus: Direkte indtastning af sporskiftenummer Til- eller frakobling af lokomotivfunktionerne F11 F20. De tilkoblede funktioner kan kontrolleres ved at trykke på Shift -tasten. I sporskifte-modus: Aktivering af op til 10 gemte sporskifter (sporskifte-hurtigtaster) I køredrift: Kontrol af de tilkoblede funktioner F11 F20 Skift til menu-modus (tryk i ca. 5 sekunder) Direkte retur til lokomotiv-/sporskifte-modus fra alle menuniveauer Skift til menu-modus Direkte retur til lokomotiv-/sporskifte-modus fra alle menuniveauer I biblioteks- eller lokomotivadresse-modus: Hurtigprogrammering af CV er 1 5 og 8 (der skal først trykkes på MENU -tasten) I sporskifte-modus: Hurtig aktivering af gemte sporskifter ( sporskifte-hurtigtaster ) 6 6

7 BETJENING AF multimaus Trods dens mange muligheder er multimaus let og intuitiv at betjene. Et koncept, som ROCO med held har indført allerede med første og anden generation af Lokmus-enhederne. I det følgende demonstrerer vi betjeningen af multimaus ved hjælp af praktiske eksempler. Hvis der skulle opstå problemer ved betjening eller programmering, kan du fra side 28 finde tips, henvisninger og en liste med fejlmeldinger. 1. Start Efter idrifttagning af multimaus viser displayet den animerede tekst multimaus. Derefter går multimaus i køredrift og viser det første lokomotiv Første anvendelse Ved den første tilslutning af multimaus er der kun ét lokomotiv (adresse 3) i biblioteket (fabriksindstilling for biblioteks-modus ). Displayet viser lokomotivsymbolet, stilstandssymbolet II (dvs. lokomotivet holder stille) sammen med den højre kørselsretningspil og teksten LOK 1. Du kan køre med lokomotivet med det samme. Hvis du har anskaffet multimaus med et startsæt, er lokomotivet i dette sæt allerede komplet indprogrammeret. Du kan også køre med det samme med dette lokomotiv (afsnit 3) Tidligere anvendt multimaus Hvis du allerede har haft multimaus i brug, vises efter start altid det sidst styrede lokomotiv i den respektive modus bibliotek eller lokomotivadresse. Ved at gennemse med piletasterne vises de nuværende indstillinger i køredrift altså kørselsretning, lokomotivnavn eller lokomotivadresse eller de valgte funktioner. Hvis en slave-multimaus tilsluttes og frakobles, kan denne i modsætning til en frakoblet master-multimaus (viser kun II og ) huske disse informationer. 2. Type lokomotivtilgang multimaus har to måder at opnå tilgang til lokomotivet på: med den fabriksindstillede biblioteks-modus: se afsnit 2.1. med adresse-modus, dvs. direkte via lokomotivadressen: se afsnit 2.2. Der skiftes mellem de to modi ved at trykke samtidig på Shift - og lokomotiv/sporskifte - tasterne Biblioteks-modus Lokomotiv-biblioteket er en database, der giver dig mulighed for at lagre 64 lokomotiver med navn (fem karakterer), lokomotivadresse og de ønskede køretrin. Alle poster gemmes således kun i multimaus, men ikke i lokomotivdekoderen. Dekoder-lokomotivadressen skal derfor altid ændres via CV1 (se Hurtigprogrammering på side 13). Det er ikke tilstrækkeligt at ændre i biblioteket. Displayvisning (her f.eks. damplokomotivet i serien S 3/6 ): Lokomotivbetegnelse (her S 3/6 ) og lokomotivsymbol Kørselsretning (her: Lokomotivet stod eller står stille; pilen angiver den sidste kørselsretning) Lys (her: Lokomotivets lys er tændt) F1 og F4 (her: lokomotivets aktiverede funktioner). 7 7

8 Aktivering af andre lokomotiver, der allerede er optaget i biblioteket ( gennemse ) / Sorteringen af lokomotiverne i biblioteket sker i den rækkefølge, de er indlæst. Du kan selvfølgelig ændre denne rækkefølge: Vælg lokomotiv + eller + Disse tastekombinationer (tryk samtidig) forskyder lokomotiverne opad eller nedad i biblioteket. Du kan nu kontrollere det omorganiserede bibliotek med piletasterne. Nyoprettelse af et lokomotiv (her f.eks. diesellokomotivet i DSB-serien ML 6): Indtastning Displaymelding Bemærkning / Den ledige hukommelsesplads angivet med NY? findes ved at gennemse biblioteket med piletasterne. Bekræft med OK. OK Nu indtastes lokomotivnavnet. Der er fem pladser til rådighed til navnet. I dette eksempel bliver Taigatrommel til TAIGA. Den første plads markeres med en blinkende markør. Navnet indtastes via funktionstasterne 1 0, der fungerer, som når man skriver en sms på en mobiltelefon: Tryk gentagne gange på en tast, indtil det ønskede tegn vises. Markøren blinker og fryser et øjeblik, efter at det rigtige tegn er indtastet, før den springer til næste plads. Et enkelt tryk på tasten 0 svarer til mellemrum, mens 0 først vises efter andet tryk. Specialtegn (/,, \,, [, ],, ) skrives ved at trykke flere gange på tasten 1. Indtastningsfejl korrigeres ved at gå en eller flere pladser tilbage med den venstre piletast. Bekræft med OK. Derefter skifter multimaus til lokomotivadressen. Der vises en foreslået værdi, her

9 + eller / Ret den foreslåede værdi enten ved hjælp af Shift -tasten og en piletast eller ved direkte indtastning af nummeret med funktionstasterne. Denne ændring virker kun for biblioteks-navnetildelingen! Dekoder-adressen skal ændres via CV1 (se afsnit 6, side 13). Bekræft med OK. Valget af køretrin foretages med piletasterne. Du kan vælge mellem tre muligheder: 14, 28 eller 128 køretrin. Fra fabrikken er der indstillet 28 køretrin. Hvis du har valgt en anden forindstilling i menuen INDSTILLINGER, vises denne på displayet. / Hvis du stiller om til 128 køretrin, er det muligt at styre lokomotivet meget præcist. Moderne dekodere rummer mulighed for denne fine styring. Tryk blot på OK, hvis intet skal ændres. Når du trykker på OK -tasten sidste gang, er du færdig med at indlæse lokomotivet i biblioteket. Tilbage er kun at kontrollere, om lokomotivadressen i biblioteket er identisk med adressen, der er gemt i lokomotivdekoderen. Programmér evt. lokomotivadressen igen (se afsnit 6, side 13). Nu kan lokomotivet styres Lokomotivadresse-modus multimaus giver også mulighed for, at du udelukkende kan styre dine lokomotiver via dekoder-adressen. Displayet viser da lokomotivadressen med et L foran her lokomotivadresse 36, lokomotivsymbolet og de valgte funktioner. En anden lokomotivadresse kan vælges på to forskellige måder: ved hjælp af piletasterne, direkte ved nummerindtastning med funktionstasterne, efter at Shift- og lys OK -tasten er holdt inde samtidig. Køretrinene kan ændres enten i menuen LOK > BEARBEJD (se del 2 Menuerne ) eller ved hjælp af tastekombinationen MENU og en piletast. Omstillingen foretages med en piletast; med STOP -tasten kommer du tilbage til lokomotivadresse-modus. Ved adressesøgning med piletasterne er Smart-Search-funktionen en hjælp. Her stopper søgningen ved det sidst valgte lokomotiv, når piletasten holdes inde, og den fortsætter først efter kort tid igen. Vejledning i programmering af en ny lokomotivadresse via CV1 finder du i afsnit 6, side

10 3. Kørsel og funktioner Når du har valgt et lokomotiv i biblioteket eller direkte via lokomotivadressen, er det straks køreklart. Ved at dreje på den store køreregulator kan du bestemme kørselsretning og hastighed. Både kørselsretning og stilstand vises i displayet over hhv. lokomotivnavn eller lokomotivadresse. Når lokomotivet holder stille (displayvisning II ), vises også den sidste kørselsretning. På den måde ser man let, om den evt. tændte lokomotivbelysning også er rigtigt orienteret, dvs. hvidt lys foran på toget og rødt lys bagpå. Baglæns Stilstand Forlæns Hvis et lokomotiv styres af en anden multimaus eller Lokmaus, blinker lokomotivsymbolet. Læs i den forbindelse også kapitlet MASTER- OG SLAVE-PRINCIP på side 25. Lokomotivfunktionerne som f.eks. lyden i et sound-lokomotiv aktiveres via funktionstasterne. De første 10 funktioner kan udløses direkte via de respektive taster. For funktionerne F11 F20 skal du trykke på Shift -tasten samtidig med den pågældende funktionstast. Displayet viser de aktuelt aktiverede funktioner. I ovenstående figurer er det f.eks. funktionerne F1 og F4. De tilkoblede funktioner i andet niveau F11 F20 kan kontrolleres ved at trykke på Shift -tasten. I nedenstående figur er F12 og F20 aktiveret. Pilen står her for 10 er-pladsen og tolkes altså for F11 F19 som 1 og for F20 som 2. Det fremgår af driftsvejledningen, hvilke funktioner der er til rådighed for dit lokomotiv. Lokomotivlyset tændes og slukkes med lys/ok -tasten. Som bekræftelse af tændt lokomotivlys lyser stjernen nederst til højre i displayet. Tændt Slukket OK OK 10 10

11 4. Nødstop-funktionerne Hvis der er udsigt til en kollision: Med STOP -tasten kan du altid og øjeblikkeligt forhindre et større uheld. For ikke at indstille hele anlægget kan du ved hjælp af selektivt lokomotivstop straks standse det valgte lokomotiv, som er vist i displayet Nødstop Når der trykkes på STOP -tasten, afbrydes spændingen på sporet øjeblikkeligt, og STOP-symbolet i displayet blinker. Når der igen trykkes på STOP -tasten, forsynes anlægget med spænding igen Selektivt lokomotivstop Det selektive lokomotivstop stopper kun det lokomotiv, der netop styres fra multimaus. Indtastning Displaymelding Bemærkning Tryk på Shift - og STOP -tasten samtidig. Lokomotivet stopper øjeblikkeligt, og i displayet vises stilstands-symbolet II (og den sidste kørselsretning). Bemærk! Ved en Lokmaus 2 eller R3 med belysning tilsluttet som slave tilbagemeldes denne type nødstop ikke ved, at begge retningspile lyser. Kun den sidste retning vises. Når køreregulatoren drejes, ophæves lokomotivstoppet, og lokomotivet kører igen. 5. Sporskiftestyring Med multimaus kan du styre op til digitale sporskiftedrev med ægte sporskifteadresser uden at skulle bruge en lokomotivadresse (som ved Lokmaus 2/R3) til det. Desuden kan du på et vilkårligt tidspunkt i køredrift skifte til sporskifte-modus og tilbage ved at trykke på lokomotiv / sporskifte - tasten. Det sidst kaldte sporskifte vil da altid vises. Køredriften afbrydes ikke i sporskifte-modus! Derfor vises køresymbolerne også i displayet. Det er muligt at styre det sidst aktive lokomotiv via køreregulatoren såvel som at udløse et nødstop. Indtastning Displaymelding Bemærkning Første gang sporskiftestyringen aktiveres, vises sporskifte 1. Her, som ved ethvert andet sporskifte, der aktiveres første gang, vises det komplette sporskiftesymbol til højre foroven. Køresymbolerne gælder det sidst styrede lokomotiv og kan derfor afvige fra det her viste eksempel

12 Via funktionstasterne indtaster du sporskifteadressen og stiller drevet med piletasterne, så togvejen stilles på Ligeud (venstre piletast) eller Afgrening (højre piletast). Sporskiftet omstilles i det øjeblik, du trykker på den ene af piletasterne. Indstillingen af sporskiftet lagres dermed ligeledes. Som bekræftelse sættes de første frie cifre efter W på 0 (selvfølgelig kun ved 1-, 2- eller 3-cifrede sporskifteadresser). Visningen af sporskiftestillingen i displayet betyder på ingen måde en tilbagemelding fra sporskiftedrevet. Om sporskiftet rent faktisk er omstillet, kan kun kontrolleres på sporskiftet. Du kan nu enten forlade sporskifte-modus med et tryk på lokomotiv/sporskifte -tasten eller ved at indtaste en anden sporskifteadresse og aktivere skiftet. Når du kalder en anden sporskifteadresse, blinker markøren skiftevis med det indtastede tal, indtil du har omstillet sporskiftet via piletasterne eller har bekræftet med lys/ok -tasten. Eksempel: Du vil køre et lokomotiv (aktuel kørselsretning mod venstre) ud af afgreningen på sporskifte nr. 24. Indtastning Displaymelding Bemærkning Når der er trykket på lokomotiv / sporskifte - tasten, skifter multimaus fra køredrift (biblioteks- eller lokomotivadresse-tilstand) til sporskifte-modus. Det sidst aktiverede sporskifte vises altid, her sporskifte 6, stilling Ligeud. Den blinkende markør indikerer, at en sporskifteadresse kan indtastes. Du indtaster adressen med funktionstasterne 2 og 4. Hvis sporskiftet endnu ikke er blevet omstillet, vises det komplette sporskiftesymbol i displayet Med et tryk på højre piletast omstilles sporskiftet. Afhængigt af det anvendte sporskiftedrev hører du evt. en akustisk bekræftelse. De ledige pladser mellem W og adressen 24 udfyldes med 0. Bemærk! Et for langt tastetryk kan beskadige eller ødelægge ældre sporskiftedrev, der ikke har endestop! Endnu et tryk på lokomotiv/sporskifte -tasten bringer dig tilbage til køredrift (biblioteks- eller lokomotivadresse-modus).

13 Tre nyttige hjælpemidler i multimaus til sporskifte-modus: Toggle-drift Ved at trykke på lys/ok -tasten kan du skifte mellem det aktuelle og det sidst aktiverede sporskifte. På den måde har du hurtig adgang til tre sporskifter, der f.eks. ligger efter hinanden på en togvej. Gennemsyn af adresser Når man trykker på Shift -tasten og en af de to piletaster samtidig, gennemser multimaus alle sporskifteadresserne. Sporskifte-hurtigtaster Du kan få hurtig adgang til de 10 hyppigst anvendte sporskifter ved at lægge en genvejsfunktion på en af funktionstasterne. Det følgende eksempel, viser hvordan: Sporskifterne 5 og 14 skal fremover stilles med funktionstasterne 1 og 2. Åbn først sporskifte 5 som sædvanligt i sporskifte-modus, tryk derefter samtidig på MENU -tasten og funktionstast 1, og bekræft med lys/ok -tasten. Åbn derefter sporskifte 14, og gem ved at trykke på MENU -tasten og funktionstast 2 samtidig. Også her er det nødvendigt at bekræfte med lys/ok -tasten. Nu kan du altid aktivere disse to sporskifter i sporskifte-modus med Shift og den tilsvarende funktionstast. Ved at holde Shift -tasten inde og samtidig trykke på den tilsvarende funktionstast kan du omstille sporskiftet. Fra fabrikken er sporskifterne lagret med numrene 1 10 på funktionstasterne med samme nummer (sporskifte 10 = funktionstast 0). Denne programmering kan overskrives. 6. Hurtigprogrammering De vigtigste indstillinger for køredriften konfigurationsvariable, kaldet CV er i en dekoder kan du foretage med kombinationen MENU + funktionstast. CV1 = lokomotivadresse (en ændring af værdien har direkte virkning på dekoderen, men ikke på lokomotiv-biblioteket. Den adresse, der er lagret der, skal have samme værdi som CV en) CV2 = minimumhastighed CV3 = acceleration CV4 = bremsetid CV5 = maksimumhastighed CV8 = reset af alle dekoderdata til fabriksværdierne. Hurtigprogrammeringen kan udføres både i biblioteks-modus og lokomotivadresse-modus. Alle ændringer af CV erne 1 5 har kun effekt for lokomotivet i digital drift. Da multimaus ikke kan udlæse CV er i forbindelse med ROCO-forstærkerne og 10761, vises altid en fiktiv værdi for den åbnede CV. Til udlæsning kan du f.eks. anvende en pc med RO- COMOTION eller enheder fra Lenz eller Uhlenbrock. Dekodere fra ROCO, der i forvejen er monteret i lokomotiver, leveres med praktiske indstillinger. Kontrollér derfor altid, om det virkelig er nødvendigt at programmere, inden du begynder. Programmeringen skal foretages på et separat programmeringsspor, medmindre kun ét digitallokomotiv eller én skiftesporsdekoder er forbundet med forstærkeren via sporene eller en anden ledningsføring, eller multimaus er omstillet til POM -modus (se del 2). Hvis programmeringen foretages på det normale kørespor, og der befinder sig mere end ét digital-lokomotiv på sporet (eller også andre sporskiftedekodere end ROCO-artikel og 10775), ændrer en programmeringskommando indstillingerne i alle dekodere i systemet. På den måde kan du f.eks. komme til at programmere alle dekodere til den samme lokomotivadresse

14 For at programmere på det separate programmeringsspor skal du enten slutte en sporstrækning, der er elektrisk isoleret fra det øvrige system, til forstærkerens sporudgang eller afbryde det øvrige sporsystem med en kontakt før programmeringen. Eksempel: Sådan programmerer du lokomotivadressen = CV1 til værdien 4: Indtastning Displaymelding Bemærkning MENU + Tryk samtidig på MENU -tasten og funktionstast 1. I et kort øjeblik viser displayet den valgte CV og skifter så straks visningen til en fiktiv foreslået værdi. Den viste, fiktive, foreslåede værdi overskrives blot ved at trykke på en funktionstast. Da blinker markøren. Bekræft med OK. Efter den sidste displayvisning PROG går multimaus tilbage til køredrift igen. Bemærk! Hvis du har ændret et lokomotivs CV1, skal du kontrollere, om lokomotivets adresseangivelse i lokomotiv-biblioteket stadig stemmer overens. Som dette eksempel viser, kan du også programmere nye værdier til CV erne 2, 3, 4 og 5. Du skal da altid kun trykke på Menu -tasten samtidig med den funktionstast, der har tallet svarende til CV en, og i øvrigt gå frem som i ovenstående eksempel. Hvis du sætter værdien 8 i CV8 (der kan ikke indtastes anden værdi), resettes alle dekoderens CV er til fabriksværdierne. 7. Kortslutning og overbelastning Hvis der forekommer kortslutning eller overbelastning på anlægget, indikerer multimaus dette i displayet med to blinkende symboler: et lyn og et STOP-tegn. Samtidig afbrydes strømforsyningen til anlægget. Afhjælp fejlen, hvis kortslutningen f.eks. skyldes et tog eller en vogn, der er afsporet. Med et tryk på tasten STOP tilkobles anlægget igen med en forsinkelse på ca. 1 sekund. Hvis fejlen ikke skyldes en kortslutning, kan årsagen til en overbelastning af anlægget f.eks. være samtidig drift med flere lokomotiver. Hvis dette forekommer ofte, er anlæggets strømforsyning ikke tilstrækkelig. Tilslut i det tilfælde en (ekstra) booster (del 3 BOOSTER 10765, side 26). Du må under ingen omstændigheder anvende en normal transformator direkte til strømforsyningen. Dette vil ødelægge multimaus og forstærkeren

15 DEL 2 MENUERNE MENUFUNKTIONERNE I multimaus multimaus har tre hovedmenuer, ved hjælp af hvilke du både kan programmere omfattende og forandre multimaus grundindstillinger. Dette menuniveau kan nås på to følgende måder: Tryk i ca. 5 sekunder på MENU -tasten (varigheden kan indstilles i menuen INDSTILLINGER ). Dette er praktisk ved enhåndsbetjening af multimaus. Tryk på Shift - og MENU -tasten samtidig. Det er ikke muligt at styre et lokomotiv, så længe multimaus er i menu-modus. Den interne kommunikation med endnu en multimaus eller andre DCC-enheder fungerer dog. + eller ca. 5 sekunder eller LOKOMOTIV PROGRAMMERING INDSTILLINGER Et rulletekstprogram integreret i multimaus viser alle menunavne, der består af mere end fem bogstaver, som rulletekst. I display-figurerne i denne vejledning er menunavnet vist forkortet, mens det fulde navn ses direkte under figuren. Med en piletast går du videre i menuniveauet. Med lys/ok -tasten åbner du den enkelte undermenu. Menuerne er alle gennemnummerede; numrene finder du forneden i displayet. Som hjælp til en entydig identifikation af de tre store hovedmenuer har de hver sit piktogram, der vises sammen med teksten MENU. Du finder dem også i de enkelte undermenuer: Menu 1 LOKOMOTIV : symbolet Menu 2 PROGRAMMERING : teksten Prog Menu 3 INDSTILLINGER : symbolet. Menuniveauet kan forlades på to måder: Tryk på STOP -tasten. Dette kan være nødvendigt at gentage, afhængigt af i hvilken undermenu du befinder dig. Hvert tryk på STOP bringer dig et niveau længere op. Et tryk på MENU -tasten (med eller uden Shift -tasten) bringer dig straks tilbage til lokomotiv-modus eller sporskifte-modus fra alle niveauer (dog ikke, hvis du netop er i gang med en indtastning). På næste side ses en stor oversigt over alle menuerne i multimaus

16 LOKOMOTIV PROGRAMMERING ÄNDRE BEARBEJD LANG ADRESSE CV SLET POM SOEG SEND Grundliggende anvisninger om betjening af menufunktionerne og om programmering: Når du bevæger dig inden for et menuniveau (i denne oversigt altså altid fra oven og nedefter), kommer du til de enkelte menuer ved at trykke på en af de to piletaster. Ved at trykke på lys/ok -tasten åbner du altid et menupunkt (i denne oversigt altså altid fra venstre mod højre), hvor du kan foretage indtastninger eller ændringer. MODTAG Bibliotek Adresse 16 16

17 Belysning INDSTILLINGER DISPLAY Kontrast BETJENING Sprog Menu-Tastetid Momentfunktioner Boernesikring Smart-Search Adresse Automatik Når displayet viser en af de tre hovedmenuer, kan du åbne det ønskede menupunkt ved ganske enkelt at trykke på funktionstasten med det pågældende nummer. Når du trykker på STOP -tasten, kommer du altid et niveau tilbage. En sikkerhed som beskyttelse mod at åbne forkert menupunkt eller indtaste forkert: En indtastning, der er foretaget i et menupunkt, bekræftes ikke, hvis man trykker på STOP -tasten. Programmér altid på et programmeringsspor, der er fuldstændig adskilt fra de øvrige anlæg (undtagelse: Du har stillet multimaus om til POMmodus (side 20). KOERETRIN STOP-MODUS Intet Systemindstillinger Bibliotek Koeretrin Alt Kalibrering Fra Stop Software X-Bus Central 17 17

18 1. LOKOMOTIV -MENUEN I lokomotiv -menuen administrerer multimaus alle data, der er nødvendige for lokomotiv-biblioteket og identifikationen af et lokomotiv. Her kan du også indstille multimaus til enten biblioteks- eller adressebetjening NY I dette menupunkt kan du indføre et nyt lokomotiv i biblioteket. Forløbet er i princippet som beskrevet og vist i første del på side 8. På første trin indtaster du lokomotivets betegnelse, som må bestå af fem karakterer. Det første displaybillede viser da en blinkende markør. Ved hjælp af funktionstasterne kan du nu indtaste lokomotivets betegnelse (bogstaver og/eller tal) som på et mobiltelefontastatur. Når du har indtastet et bogstav/et tal, skal du vente et øjeblik, indtil markøren springer til næste plads. Ved at trykke flere gange på 0 indsættes et mellemrum. Den venstre piletast kan benyttes til at rette med. Bekræft med lys/ok -tasten. I det næste billede indtaster du lokomotivadressen på funktionstasterne. Det blinkende 3 kan blot overskrives. Ved at trykke på Shift -tasten og en af piletasterne samtidig kan du også vælge lokomotivadressen ved hjælp af en søgning. Bekræft med lys/ok -tasten. Valget af køretrin i næste billede foretages med piletasterne (tre muligheder). Ved at trykke på lys/ok -tasten bekræfter du indtastningen og afslutter programmeringen. multimaus går direkte fra menu-modus og tilbage til lokomotiv-modus BEARBEJD I dette menupunkt ændres dataene for et lokomotiv, der befinder sig i biblioteket. Hvis kun lokomotivadressen skal ændres, men betegnelse og køretrin derimod skal forblive uændrede, kan du springe over disse punkter ubearbejdet ved at trykke på lys / OK -tasten. Det første billede viser det sidst benyttede lokomotiv i lokomotiv-modus. Ved hjælp af piletasterne vælger du det lokomotiv, som du vil ændre noget ved. Bekræft med lys/ok -tasten. Du har nu mulighed for at ændre lokomotivets betegnelse. Markøren blinker på den sidste plads. Med den venstre piletast sletter du bogstaver/tal, og du kan indtaste dem igen med funktionstasterne. Bekræft med lys/ok -tasten. Ret lokomotivadressen som beskrevet ovenfor. Bekræft med lys/ok -tasten. Korrektionen af køretrin foretages igen med piletasterne. Bekræft med lys/ok -tasten. Du kommer tilbage til udgangsniveauet BEARBEJD. Ændringen af en lokomotivadresse i biblioteket har ingen virkning på adressen, der er lagret i lokomotivdekoderen. Denne kan kun ændres via CV1. Se i den forbindelse også kapitlet Hurtigprogrammering på side 13 og Ændring af CV på side

19 1. LOKOMOTIV -MENUEN 1.3. SLET I dette menupunkt kan du fjerne et lokomotiv fra biblioteket. Det første billede viser det sidst benyttede lokomotiv i lokomotiv-modus. Med piletasterne vælger du det lokomotiv, der skal fjernes. Bekræft med lys/ok -tasten. I det næste billede vises rulleteksten?slet? Bekræft sletningen igen med lys/ok -tasten. Du kommer tilbage til udgangsniveauet SLET. Lokomotivet er fjernet fra biblioteket og stoppes automatisk, hvis det fortsat kører (selektivt nødstop). Indtil lokomotivet igen oprettes i biblioteket, er det kun muligt at styre det via lokomotivadresse-modus SØG Dette kan blive en vigtig funktion i din multimaus. I dette menupunkt kan du tildele det enkelte lokomotiv i biblioteket en lokomotivadresse. Indtast blot en lokomotivadresse med funktionstasterne, og multimaus søger det tilhørende lokomotiv i biblioteket. Ved at trykke på lys / OK -tasten bekræfter du indtastningen. multimaus går direkte i lokomotivmodus og viser det tilhørende lokomotiv. Hvis multimaus ikke finder et lokomotiv, der passer til lokomotivadressen, vises ERR 9 i displayet. Med STOP - eller lys / OK -tasten vender du tilbage til udgangsniveauet SØG SEND 1.6. MODTAG Du har brug for disse to menupunkter, hvis du vil overføre lokomotiv-biblioteket fra én multimaus til en anden multimaus (eller flere multimaus-enheder). Det gøres ved at stille en sender-multimaus på SEND og den anden eller de andre multimaus-enhed(er) på MODTAG. Ved at trykke på lys/ok -tasten på sender-multimaus enheden starter du overførslen. Modtager-multiMAUS-enheden er i biblioteks-modus efter overførslens afslutning, sender-multimaus-enheden er på udgangsniveauet SEND MODUS Du kan styre et lokomotiv enten fra biblioteks-modus, som er forindstillet fra fabrikken, eller ganske enkelt via lokomotivadressen. Den af indstillingerne, du foretrækker, kan du vælge i dette menupunkt. Du vælger blot den pågældende modus med en af piletasterne. De forskellige modi vises som rulletekst. Bekræft med lys/ok -tasten. Du kommer tilbage til udgangsniveauet MODUS

20 2. MENUEN PROGRAMMERING Samtlige værdier i en dekoder (NMRA / DCC) er deponerede i såkaldte konfigurationsvariable, CV er. Ved hjælp af menuen PROGRAMMERING kan du tilpasse disse værdier til dine behov. Dekodere fra ROCO, der i forvejen er monteret i lokomotiver, leveres normalt med praktiske indstillinger. Kontrollér derfor altid, om det virkelig er nødvendigt at programmere, inden du begynder. ROCO-forstærkerne og og boosterne og kan ikke udlæse CV erne i en dekoder. Værdierne, der vises i multimaus display, er fiktive, foreslåede værdier og stemmer ikke overens med de faktiske værdier. Derimod er de værdier, du programmerer, ægte værdier. Anvend enten enheder, der kan udlæse CV erne (f.eks. pc med ROCOMOTION eller Lenz-forstærker), eller skriv dekoderens gamle og nye værdier op. Læs derom i vejledningen til dekoderen eller lokomotivet ÆNDRE CV Her kan du efter behov læse CV er (se ovenfor) eller tildele dem nye værdier. Det første displaybillede viser begrebet CV og en blinkende markør. Med funktionstasterne kan du nu indtaste nummeret på den ønskede CV. Bekræft med lys/ok -tasten. Den viste værdi er enten fiktiv, en foreslået værdi, eller ved brug af en forstærker, der kan udlæse den aktuelle ægte værdi. Forlad menupunktet med STOP, hvis du kun vil udlæse. Indtast nu den ønskede nye værdi, og bekræft med lys/ok -tasten. Displayet springer kortvarigt til PROG, før du kommer tilbage til udgangsniveauet ÆNDRE CV LANG ADRESSE I CV1 kan der kun deponeres lokomotivadresser fra 1 til 99. Alle lokomotivadresser fra 100 skal programmeres via dette menupunkt. I den forbindelse er det nødvendigt først at frigive de lange adresser i lokomotivdekoderen via CV29 (se vejledningen til dekoderen!). Når du åbner dette menupunkt, vises kortvarigt CV 17/18. Visningen springer så straks til den adresse, der er lagret til det sidst benyttede lokomotiv med L foran og blinkende værdi. Med funktionstasterne kan du nu indtaste den ønskede adresse. Cifferet/cifrene i den viste værdi forsvinder, når det første ciffer indtastes. Bekræft med lys/ok -tasten. Displayet springer kortvarigt til PROG, før du kommer tilbage til udgangsniveauet LANG ADRESSE MODUS Fra fabrikken er multimaus indstillet til CV-programmeringsmodus. Hvis du dog ønsker at programmere lokomotiver uden at skulle anvende et særskilt programmeringsspor, skal du omstille multimaus til POM -modus ( Programming on the Main ). På den måde kan du på anlægget programmere et lokomotiv, hvis adresse er indstillet på multimaus. Eventuelt skal der udføres et dekoder-reset. Se i den forbindelse også TIPS, HENVISNINGER OG HURTIG HJÆLP på side 28. CV1 (adresse) for det lokomotiv, der skal programmeres, er ikke programmerbar i POM - modus. Vælg den ønskede programmeringsmodus med en af de to piletaster. Bekræft med lys/ok -tasten. Du kommer tilbage til udgangsniveauet MODUS

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Massoth DGMF. Brugsanvisning til Navigator. Nu med Dansk tekst. Rev. 17/ Poul Erik Christiansen

Massoth DGMF. Brugsanvisning til Navigator. Nu med Dansk tekst. Rev. 17/ Poul Erik Christiansen Massoth DGMF Brugsanvisning til Navigator Nu med Dansk tekst Rev. 17/11 2009 Poul Erik Christiansen Betjening af Navigator A Display B Højre STOP tast C Venstre STOP tast D Hastigheds regulator E Styretaster

Læs mere

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen DiMAX 1200Z Digitalcentral Funktioner i DiMAX -valgfri Strømstyrke 4, 7, 12 Amp. -separat programmerings udtag -spændingsbegrænsning

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder

Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder Dansk oversættelse version 1.01 Februar 2010 Peter E. Jonasen, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 05.05 Be Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Uhlenbrock 76 320 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort

Uhlenbrock 76 320 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort Uhlenbrock 76 32 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort Dansk oversættelse version 1. maj 26 Peter E. Jonasen, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 3.6 Be Alle rettigheder

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Drejeskive-Decoder TT-DEC

Drejeskive-Decoder TT-DEC Betjeningsvejledning Drejeskive-Decoder TT-DEC Fra Digital Profi Serien! TT-DEC-G Art-Nr : 010503 Egnet til Fleischmann Drejeskiverne 6052, 6152, 6154, 6651, 9152, 6680 (Både med og uden C) og 6652 (med

Læs mere

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 Oprette / Konfigurerer Lokomotiver Kørsel (Tastefunktioner) 5 Anlæg Lokomotiv med Lokomotiv-kort

Læs mere

Uhlenbrock 63 200 Power 2

Uhlenbrock 63 200 Power 2 Uhlenbrock 63 200 Power 2 Dansk oversættelse version 1.0 Januar 2007 for Heljan A/S Peter E. Jonasen Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 12.02 Be Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul

Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul Dansk miniguide 1. rettede oktober 2007 Leif Bach Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk også delvist kun efter aftale Uhlenbrock 63 410 miniguide (2) Indhold 1 BESKRIVELSE

Læs mere

51966 Slæbesko Omskifter-Print

51966 Slæbesko Omskifter-Print 51966 Slæbesko Omskifter-Print Til Decodere med 21-pins MTC-Stiktyper Indbygnings og Brugervejledning - Dansk 1. Oplag 2007 ( Den Danske Vejledning til dette ESU-Produkt er oversat : Frank F - www.marklinisterne.dk

Læs mere

Opdatering til Märklin Central Station 3 og 3 plus

Opdatering til Märklin Central Station 3 og 3 plus Opdatering til Märklin Central Station 3 og 3 plus Version 1.3 Changelog Beskrivelse af ændringer Følgende ændringer og rettelser til problemstillinger er inkluderet i opdateringen. Pilene der angiver

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3.

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. ELEKTRONISK KODELÅS TIL 1-2-3 DØRE. TCS CODY er et moderne og sikkert alternativ til de mest almindelige låsesystemer. Med to simple programmeringstrin, dvs. indtastning af og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Uhlenbrock 75 100 (1) Lokdekoder 75 100 Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til vekselstrømsmotorer forstår

Læs mere

Trust Predator Extreme Brugsanvisning

Trust Predator Extreme Brugsanvisning Trust Predator Extreme Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Uhlenbrock, Lokdekoder 76 500 (Jævnstrømsmotorer) Oversættelse: Peter E. Jonasen, kopiering af dokumentet i sin helhed incl. denne tekst er tilladt.

Uhlenbrock, Lokdekoder 76 500 (Jævnstrømsmotorer) Oversættelse: Peter E. Jonasen, kopiering af dokumentet i sin helhed incl. denne tekst er tilladt. Uhlenbrock, Lokdekoder 76 5 (Jævnstrømsmotorer) Multiprotokoldekoder 76 5 Til lokomotiver med jævnstrømsmotorer på digitalanlæg i DCC- og Motorolaformat. Egenskaber 76 5 Styret multiprotokoldekoder til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition

Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition Dansk oversættelse fra tysk med støtte fra engelsk version Side 20 til 44 Afsnittet: Hurtig Start Haakon Hansen www.litra.dk Haakonhansen@litra.dk Haakon Hansen

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Digital Magnetartikeldekoder Viessmann 5211

Digital Magnetartikeldekoder Viessmann 5211 Digital Magnetartikeldekoder Viessmann 5211 Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com Viessmann 5211 Magnetartikel dekoder (2) Den digitale magnetartikeldekoder Viessmann 5211 består

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Eriks VT98 skinnebusmotorvogn.xml Eriks Lenz Spor 0 VT98 motorvogn 40190-01 09-02-2014 11:14. JPCVDok 1.0.0 Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1

Eriks VT98 skinnebusmotorvogn.xml Eriks Lenz Spor 0 VT98 motorvogn 40190-01 09-02-2014 11:14. JPCVDok 1.0.0 Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1 1 7 3 Basis lokomotivadresse Basis lokomotivadresse. På Lenz system 1-99. Anvendes hvis bit 6(5) i CV29 er 0 2 2 2 Mindste startspænding Vmin Lokomotivets minimale hastighed. 3 6 12 Start forsinkelse Startforsinkelsen

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen Idrifttagning af Truma inet Systemet Praktisk supplement til monteringsanvisningen Forudsætninger for og bestanddele i Truma inet Systemet Truma inet Box er Truma inet Systemets styrecentral Installer

Læs mere

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Eriks VS98 skinnebusstyrevogn.xml Eriks Lenz Spor 0 VS98 styrevogn :14. JPCVDok Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1

Eriks VS98 skinnebusstyrevogn.xml Eriks Lenz Spor 0 VS98 styrevogn :14. JPCVDok Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1 1 8 3 Basis lokomotivadresse Basis lokomotivadresse. På Lenz system 1-99. Anvendes hvis bit 6(5) i CV29 er 0 7 11 11 Versionsnummer Dekoderens versionsnr (11) 8 99 0 Fremstiller Dekoderfabrikantens nummer.

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

KODEKONTAKT - Cody Universal 2

KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Installations- og Betjeningsvejledning. KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Indhold: Produktbeskrivelse Daglig betjening Programmeringsvejledning Montage og tilkobling Tekniske data Alux a/s, Holmbladsvej 4-6,

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere