Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud"

Transkript

1 1

2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2

3 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller forlagets tilladelse. Sats.: Peter Madsen Punkt: Roman-WP 12 pkt. (Type 1) Forside: Birgit Søndergaard Korrekturlæsning: Hanne Søgaard Tryk: Kolding Trykcenter cbooks - Løbner Communications ISBN

4 Indholdsfortegnelse Indledning side 5 1.kap. En overdådig fest Udvælgelsen af en ny dronning Skønhedsplejen Hegajs overraskelser Den store dag Anklageren Haman Esters ansvar som dronning Ester trådte ind for kongen Når vi træder frem for Gud Førend du råber, svarer Han dig! En helt ny tid

5 Ester, en konges brud Indledning I det sidste halve år har jeg "levet" i Esters bog i mine tanker og bønner. Jeg har læst den mange gange før i tiden, men netop i denne sommer er jeg blevet meget velsignet af at læse den igen og grunde over den. Derfor har jeg lyst til at skrive mine tanker ned og dele velsignelserne med andre. Det jubler inden i mig, når jeg ser, hvad Guds Ånd vil vise os, som tror på Jesus, gennem Esters bog. Guds navn er ikke nævnt i bogen, og dog ses Guds herlighed og vilje gennem hvert kapitel. Vi lever i endetiden lige før Jesu Kristi komme, og jeg føler, Guds Ånd vil opmuntre os gennem alle Bibelens bøger, til at holde fast ved Ordet og ikke fornægte Jesu navn. Bøgerne i Det gamle Testamente kan være svære at læse og forstå, men når vi beder Helligånden gøre Ordet levende, vil vi opdage, at alle dele af Guds ord til alle tider og til alle mennesker har et budskab, vi kan lære af. Der står i 2. Tim.3:16: "Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også 5

6 gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprette, til at optugte i retfærdighed, så at Gudsmennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning." Det er netop, hvad jeg har følt, når jeg har læst Esters bog. Guds ord er profetisk, og det vil sige, at det havde noget at sige mennesker, da det blev skrevet, og det har noget at sige til os fra Gud nu og i fremtiden. "Og nu står det profetiske ord så meget fastere for os; det gør I vel i at agte på som på et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr, og morgenstjernen oprinder i jeres hjerter. Og dette skal I først og fremmest vide, at ingen profeti i Skriften lader sig tyde egenmægtigt. Thi aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje, men drevne af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud." 2. Pet.1: Kun Helligånden kan åbenbare Ordet for os, fordi det er Ham, der har indgivet mennesker at nedskrive det, og Han har altid noget at sige os til opbyggelse, trøst og formaning. Netop derfor kan vi også lære så meget af Det gamle Testamente, som man kan sige er "en skygge" af Det nye Testamente. Hebræerbrevet siger i kap.10:1, at 6

7 loven kun ejede en skygge af de kommende goder og ikke tingene i deres sande skikkelse, og i Kol.2:16-17 står der: "Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke eller med hensyn til højtid, nymåne eller sabbat; det er alt sammen kun en skygge af det, der skulle komme, men sagen selv kom med Kristus." Vi ser her, at skyggen ligner det virkelige. Det oplever vi også, når vi går i solen og ser på vor egen skygge. Men det er det virkelige, der betyder noget. Dette har gjort mig så glad, når jeg læser bøgerne i Det gamle Testamente. Jeg synes, jeg kan se en skygge af Jesus Kristus og Hans udvalgte brud, Hans menighed, mange steder, og jeg tror, det er meningen, vi som kristne skal drage lærdom af alt det, vi læser i Ordet. Jeg vil tillade mig at bruge den gamle oversættelse af Bibelen af 1948, da jeg er vokset op med den og har levet med den som en kristen i langt over 40 år. Jeg elsker den og kan ikke undvære den, så det må du, kære læser, bære over med. Der er henvist til en del skriftsteder i bogen. Ikke fordi du skal føle dig forpligtet til at slå dem alle op, men der er mange læsere, der ønsker at vide, hvor ordene står i Bibelen, så de selv kan studere videre i 7

8 emnerne. Jeg holder selv meget af at studere en hel bog ad gangen i Bibelen. Hver morgen læser jeg et eller flere kapitler og grunder over i dagens løb, hvad Gud vil vise mig gennem det, jeg har læst. Derfor gennemgår jeg også Esters bog kapitel for kapitel her i denne bog, og jeg beder dig læse et passende stykke ad gangen og derefter tage tid til at tænke over det, du har læst. Bed Helligånden om at lyse over Ordet, så du bliver opbygget og styrket i din videre vandring med Jesus. Med kærlig hilsen Anne-Lise 8

9 1. Kapitel En overdådig fest I Esters bog det første kapitel læser vi om kong Ahasverus, at han herskede over et mægtigt område, 127 lande. I sit tredie regeringsår besluttede han at lave et mægtigt gæstebud for alle de ledende, fyrsterne og de ypperste hærførere i hele hans vældige rige. Han udfoldede ved denne fest al sin kongelige herligheds rigdom og sin magts glans og pragt, og festen varede i et halvt år! Hvilken fest, og hvilken stråleglans og herlighed alle gæsterne var omgivet af! Da det halve år var gået, besluttede kongen at holde en syv dages fest for hele folket, uanset kald og stand og uanset alder. Både høj og lav var velkommen. Festen blev holdt på en stor åben plads foran kongens palads. Når du læser vers 6, kan du næsten se for dig, hvor stor umage kongen gjorde sig for at vise, at denne fest var noget ganske særligt: "Hvidt linned og violet purpur var med snore af fint linned og rødt purpur hængt op på sølvstænger og marmorsøjler, og guld- og sølvdivaner stod på et gulv, der var indlagt med broget og hvidt marmor, 9

10 perlemor og sorte sten." Gæsterne fik lov at drikke af guldbægre, og hvert bæger var forskelligt fra de andre. Der var ingen, der blev tvunget eller nødt til at drikke af kongens vin. Der var rigeligt til alle, og alle skulle føle sig helt frie og glade ved festen. Som kronen på værket ville kongen på den syvende dag vise gæsterne det allersmukkeste og dejligste, han havde: Sin dronning. Dronning Vasjti havde imidlertid arrangeret sin egen fest i en anden del af kongeborgen. Kongens tjenere sendte bud efter dronningen og bad hende iføre sig det kongelige diadem og komme frem, for at kongen kunne vise hende frem for alle gæsterne. Han var så stolt af hende, og hun var meget smuk. Det forfærdelige skete imidlertid, at dronningen vægrede sig ved at komme på kongens bud. Dette var ufatteligt og til stor smerte og harme for kongen. Tænk, at dronningen nægtede at komme og glæde hans hjerte ved at blive vist frem, så alle i hele riget kunne se, hvor smuk og dejlig hun var! Her vil jeg stoppe lidt og fortælle dig, hvad jeg ser for mig i tankerne, når jeg læser og grunder over disse ord: Jeg ser for mig Gud, vores himmelske Fader og Skaber, i al sin magt og herlighed i Himmelen. Han 10

11 sidder på sin trone, der er at se til som jaspis og sarder, og der er en regnbue omkring tronen, at se til som smaragd. Dette billede af Himmelen får vi lov at se i Åbenbaringsbogen 4. Rundt om Guds trone står fireogtyve troner, og på tronerne sidder fireogtyve ældste, og sammen med dem er alle Hans engle, serafer, keruber og livsvæsener, og de tilbeder Ham nat og dag og siger: "Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud, den Almægtige, han som var, og som er, og som kommer!" Jeg kan forestille mig, at der, inden skabelsen af jorden var en overdådig fest i Himmelen, hvor Gud havde samlet alle sine ledere, ældste, livsvæsener, fyrster, engle og serafer rundt om tronen. Festen var indledningen til noget af det mest vidunderlige, Gud havde tænkt sig at gøre og vise sine tilbedende væsener i Himmelen: Han ville skabe jorden med alle de smukke og pragtfulde ting, Han havde i sine tanker, og kronen på Hans skaberværk skulle være MENNESKET. I Himmelen tilbeder alle Gud, vor himmelske Fader. De kan ikke andet, og de gør det uafbrudt, nat og dag. Da Gud i sin skabelsesuge skabte jorden, træerne, fiskene, fuglene og markens vilde dyr, var det alle sammen skabninger, der ville adlyde Ham uafbrudt 11

12 nat og dag: Træerne og alle de andre planter ville følge årstiderne og gøre nøjagtig, som Gud havde bestemt dem til, og alle dyrene ville adlyde Hans røst. Men jeg tror, at Gud længtes så inderligt efter at skabe mennesket, som af egen fri vilje ville elske og adlyde Ham, lytte til Ham og følges med Ham i den vidunderlige Edens have. Gud ville omgive mennesket med al sin herlighed og kærlighed og omsorg. Jeg kan forestille mig, at Gud glædede sig til at vise hele Himmelen sin vidunderlige skabning, mennesket. Jeg kan se for mig, at Gud på den syvende dag, hviledagen, ville kalde mennesket frem som kronen på al sin herlighed. Men da Gud gik ind i sin have, efter at dagen blev sval, og råbte på Adam, vægrede Adam sig ved at komme frem. Han og Eva havde, som vi så godt ved, været ulydige mod Guds bud. De havde haft deres egen lille "fest" med slangen, hvor de havde lyttet til ham, Satan, og spist sammen af træet midt i haven, som Gud havde sagt, de ikke måtte spise af. Da opdagede de, at de var nøgne og ynkværdige, og de skammede sig for at komme frem for Gud. Jeg tror, at mennesket, inden syndefaldet, var iklædt Guds strålende, vidunderlige herlighed. Derfor var de 12

13 ikke nøgne og ynkværdige, men de strålede af skønhed. Efter syndefaldet forsvandt Guds herlighed fra dem, og Gud var nødt til at kaste dem ud af sin have. Vi læser om kong Ahasverus, at han var nødt til at sende sin dronning bort og tage det kongelige diadem af hende, da hun ikke ville komme på kongens bud. Jeg tror, at menneskets "kongelige diadem" i Edens have var Guds strålende herlighed, som beviste, at mennesket var skabt i Guds billede og var eet med Gud og Hans himmelske herlighed. Kunne Gud ikke have båret over med Adam og Eva og deres ulydighed? Adam og Eva havde jo dækket deres skam med figenblade og var stadigvæk Guds skabning. Kunne Han ikke fortsætte med at gå sammen med dem i haven og vise dem sin kærlighed og omsorg? Det kunne Gud ikke. Han er retfærdig, og Han kan ikke forenes med noget syndigt. Han måtte følge sit eget ord og stå fast ved det, Han havde sagt. Ingen kan tåle at være i Guds nærhed dækket af noget selvgjort. Kun ved at være dækket af den guddommelige herlighed fra Gud selv kan mennesket være i Hans nærhed. Derfor måtte mennesket vige bort fra Ham, ellers ville hele Guds mening med at skabe mennesket være 13

14 gjort til intet. Da dronning Vasjti var ulydig mod kong Ahasverus i Esters bog, spurgte kongen: "Hvad skal der efter loven gøres ved dronning Vasjti,-?" Loven sagde, at hun ikke længere kunne være dronning. På samme måde må Gud handle efter sin egen lov, sit ord, og derfor kunne det menneske, Gud havde skabt, ikke længere repræsentere Hans rige og herlighed. "Det kongelige diadem", Guds herlighed, forsvandt fra mennesket. Mennesket blev jaget bort fra Guds nærhed, og siden er der ingen, der har kunnet se Gud ansigt til ansigt uden at være omgivet af Hans herlighed. Men her stoppede Guds plan ikke! Vi læser videre om kong Ahasverus, at det blev slået fast, at Vasjti aldrig mere måtte vise sig for kongen. Men i stedet skulle kongen give hendes kongelige værdighed til en anden, som var bedre end hun. Hvem kunne leve op til denne udfordring? Der udgik et bud til alle i hele kongens rige om, at kongen ønskede en ny dronning, som var bedre end Vasjti. Der blev sendt skrivelser ud til hver landsdel med dens egen skrift og til hvert folk på dets eget sprog 14

15 om, hvad kongens vilje var. Sådan er Gud, vor Skaber også. Al ære og pris til Ham fra nu af og indtil evig tid! Vi læser i de første kapitler i 1.Mosebog, at Gud lige efter syndefaldet, hvor Adam og Eva havde svigtet Ham, allerede havde en ny plan for at få sig en skabning, der frivilligt ville adlyde Ham og elske og tjene Ham. Han ville sende sin egen Søn, sit Ord, omgivet af sin egen herlighed, ned til menneskenes børn, for at alle ved troen på Ham kunne blive forligt med Gud og igen blive iklædt Guds herlighed. I dag udgår den forordning til alle dele af jorden, til hver nation, til hver landsdel, hver stamme og hvert tungemål, på deres eget sprog, at Gud søger efter mennesker, der frivilligt vil tro Ham, elske og tilbede Ham, vor Skaber, den Almægtige. Han måtte komme selv i menneskeskikkelse som Jesus Kristus, for at føre os tilbage til herligheden. Og Jesus siger det vidunderlige i sin ypperstepræstelige bøn til sin Fader, om den flok af mennesker, der var kommet til tro på Ham og frivilligt fulgte Ham på jorden: "Og den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem, for at de skal være eet, ligesom vi er eet." Det er kun ved troen på Jesus Kristus, at vi får Guds herlighed tilbage over vore liv. 15

16 Hvor er det vidunderligt, at Gud gennem Kristus igen tager os ind til sit hjerte som et udvalgt, elsket, renset, retfærdiggjort og helligt folk. Der, hvor Jesus Kristus blev født, blandt jødefolket, fik mennesker først kaldet til igen at blive iklædt Guds herlighed, men Hans frelse var også bestemt for resten af jordens befolkning. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Han havde beredt os alle til herlighed, står der i Rom.9:23-26: "- barmhjertighedens kar, som han forud havde beredt til herlighed. Og til at være sådanne kaldte han også os, ikke alene dem af jødisk, men tillige dem af hedensk æt, som han også siger hos Hoseas: "Det folk, som ikke var mit folk, vil jeg kalde 'mit folk', og hende, som ikke var den elskede, vil jeg kalde 'den elskede'; og det skal ske, at på det sted, hvor der blev sagt til dem: "I er ikke mit folk", der skal de kaldes 'den levende Guds børn'." Har du ikke lyst til at råbe:"halleluja!" og prise og takke Gud af hele dit hjerte, når du hører dette glade budskab? Du og jeg er bestemt til at blive iklædt Guds herlighed! I Edens have gik det galt, og det, der skulle have været højdepunktet af "Guds fest" for sine himmelske skabninger, er udsat, indtil den dag, hvor Hans udvalgte folk af alle folk og stammer og tungemål, Hans elskede "dronning", kommer hjem til 16

17 Himmelen. Da skal der være fest, en overdådig, herlig fest! Når jeg tænker på englene og de andre himmelske skabninger, har jeg altid forstillet mig, at de ligner hinanden allesammen. Men da jeg læste om kong Ahasverus` fest og om, at alle hans folk hver fik et helt specielt bæger at drikke af, gik det pludselig op for mig, at sådan er Gud også. Hver eneste af Hans skabninger er unike. Ingen ligner hinanden fuldstændigt. Han har skabt alt og alle med stor omhu og kærlighed. Det ved vi fra vor menneskelige verden: Der findes ikke to mennesker, der er ens, ikke to blade på et træ, der er ens og ingen dyr, der er fuldkommen ens. Jeg tror også, alle skabningerne i Himmelen hver for sig er en unik personlighed, som valgte at tilbede, ære og prise Gud alene, dengang Satan blev nedstyrtet fra Himmelen. Og Gud den Almægtige behandler alle sine skabninger på en helt speciel måde efter sin store visdom, kærlighed og nåde. Vi læste også om kong Ahasverus` fest, at ingen skulle nødes til at drikke af kongens vin, men alle kunne føle sig helt frie og nyde festen og drikke og 17

18 spise akkurat, som den enkelte ville. Den himmelske vin har Gud givet os i Helligånden. Når vi fyldes af Ånden, bliver vi som berusede, og vi fyldes med en overnaturlig glæde. Hans glæde er langt bedre end vin her på jorden. Den jordiske vin giver måske glæde et par timer, og får man for meget af den, kan man få ondt i hovedet bagefter. Men Helligåndens vin giver en himmelsk glæde midt i de omstændigheder, vi står i, og denne glæde er evig. Den bringer lægedom og kraft. Mismodet må fare, når vi kommer ned på vore knæ og beder Gud om at fylde os med sin gode Ånd. I Guds rige er der også fuldkommen frihed! Mange religioner har lavet om på denne ordning og binder mennesker til bestemte ritualer og gerninger for at tilfredsstille Gud. Men der står i Johs. 8:32, at Sandheden skal frigøre os, og Kristus er Sandheden. I hele Galaterbrevet indprenter Paulus os, at vi er købt til frihed. "Til frihed har Kristus frigjort os!"(5:1). Dem, der indsniger sig og lurer på den frihed, vi har i Kristus Jesus for at trælbinde os, er falske brødre.(2:4). Friheden må blot ikke blive en anledning for kødet, så vi falder bort fra Gud. (5:13). 18

19 Djævelen vil, som han gjorde det med Adam og Eva, have os til at falde i en eller anden "grøft", så vi kommer bort fra friheden og glæden i Kristus, og så Guds herlighed forsvinder ud af vore liv. Derfor skriver jeg denne bog for at opmuntre dig, kære ven, til at fryde og glæde dig over den fuldkomne frelse og frihed, Jesus har købt til os. Når tallet er fuldt på de mennesker, der vil overgive sig helt til Gud, kalder Han os til en overdådig fest i Himmelen. De mennesker, der har overgivet sig til Ham, er i Kristus iklædt Guds herlighed, og det er disse, der skal hjem til Himmelen og vises frem for alle Guds skabninger der. Hvilken herlig dag, det skal blive! Jeg tror, det er derfor, der bliver glæde i Himmelen over een synder, der omvender sig. (Luk.15:7). For hver gang et menneske omvender sig, ved englene, at tallet stiger, og snart, snart skal vi samles til fest derhjemme hos Herren, vor Gud. 19

20 2. Kapitel Udvælgelsen af en ny dronning Det andet kapitel i Esters bog er meget spændende og meget lærerigt for os, som ønsker at elske og tjene Gud af hele hjertet. Da dronning Vasjti var blevet vist bort fra kongens palads, var kongen ikke glad. Han længtes efter sin dronning. Kongens folk blev derfor enige om at søge efter en ny dronning blandt alle de unge, smukke jomfruer i landet. Kongen overdrog derefter folk i alle dele af sit rige det hverv at samle alle unge, smukke jomfruer og sende dem til fruerstuen i borgen Susan. Der skulle de under opsyn af kongens hofmand, Hegaj, og der skulle de gennemgå skønhedsplejen, som varede i tolv måneder. Den unge pige, som kongen syntes om efter skønhedsplejen, skulle være dronning i Vasjtis sted. Jeg tror også, at Gud efter syndefaldet længtes usigelig meget efter sin skabning, mennesket. Og som vi læste i 1. Mosebog, havde Han en ny plan om at drage mennesker til sig. Han ville udvælge sig en skare ud af alle folk på jorden til at være Hans "dronning", kronen på sit skaberværk. 20

21 Gud vidste, før Han skabte os, hvor svage vi var i vor vilje og følelser, og Han vidste, at syndefaldet ville komme. Men der står i Efeserbrevet 1:4, at før verdens grundvold blev lagt, udvalgte Han os til at være hellige og uden dadel for Hans åsyn, og Han bestemte, at Han ville sende Jesus Kristus til os, og gennem Ham forudbestemte Han os til barnekår hos sig efter sin egen viljesbeslutning. Det vil sige, at alle, der vil tro på Jesus Kristus af et oprigtigt hjerte, er udvalgte til at være Guds børn, til lov og pris og ære for Ham. På samme måde som alle forældre ved, når de får en baby i familien, at denne lille skabning ikke er fuldkommen, men gennem autoritet, opdragelse, kærlighed og omsorg dag for dag og år for år skal lære at opføre sig godt og blive et nyttigt menneske, sådan vidste Gud, at vi var svage og gennem mange omstændigheder skulle lære at vælge at adlyde Ham og være Hans elskede folk. På samme måde som de unge, smukke jomfruer skulle under behandling og skønhedspleje af hofmanden Hegaj, har Gud givet os, som tror, Helligånden som gave. Han arbejder med os nat og dag, år ud og år ind, for at gøre os skikkede til at være "en konges brud." "Unge, smukke jomfruer" i Guds rige, tror jeg er de mennesker, der af et oprigtigt hjerte ønsker at leve 21

22 efter Hans vilje og fyldes af Hans væsen og Ånd. Det er kristne, der har de rette motiver i alt, hvad de gør. Det er ikke alle, der kalder sig kristne, der virkelig mener noget med deres kristendom. Nogle har det kun som en ydre skal eller som et navn, der lyder pænt. Men Gud ser til vore hjerter. Helligånden, som er Guds egen Ånd, ved alt, ser alt og hører alt. Når vi kommer under Hans opsyn, bliver vi afsløret i tanker, sind og handling. Han søger i dag på alle dele af jorden efter mennesker, der vil lade sig rense og helliggøre ved Jesu Kristi dyrebare blod og stille sig under Hans opsyn. Helligånden drager os alle til Gud. Han overbeviser os om synd. Han fortæller os om Guds retfærdighed, og Han viser os, at denne verdens fyrste, Djævelen, er besejret ved Jesu død på Golgata. Det er vidunderligt for os, som tror på Jesus, frivilligt at stille os under Helligåndens opsyn og lade os vejlede af Ham i alle små og store ting. Guds ord siger, vi skal lade os fylde af Ånden. Når vi beder om det, vil Han høre os og komme til os. Jesus sagde i Johs.7:37-39: "Om nogen tørster, han komme til mig og drikke! Den, som tror på mig, fra hans indre skal der, som skriften har sagt, rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den Ånd, som de, der troede på ham, 22

23 engang skulle få; thi Ånden var endnu ikke kommen, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort." Elskede ven, som læser dette! Bed Gud om hver dag at fylde dig med sin Ånd, og Han vil gøre det. Ånden er i dag udgydt over alt kød. Luk din mund vidt op, og Han vil fylde dig. Læs Matt.7:11, og du vil se, at Gud giver Helligånden til dem, der beder om den. Helligånden er vor talsmand, sagfører, og Han skal blive hos os til evig tid. Han vil lære os alle ting og undervise og minde os om alt, hvad Jesus har sagt. (Johs.14:16-27). Vi er ofte lidt bange for at overgive os helt til Helligånden. Hvad mon Han kan finde på at føre os ind i? Hvad mon Han beder os om at gøre? Det er kun en fuld overgivelse til Helligånden, der fører dig ind i Guds fuldkomne plan med dit liv. De unge, smukke jomfruer i Esters bog måtte gennemgå en skønhedspleje, som varede i lang tid. Når vi overgiver os uden forbehold til at være Guds udvalgte folk, "Kongens brud", kan vi have fuld tillid til Helligånden. Han ved, hvad vi skal igennem. Han ved, hvad vi kan holde til. Han vil selv stå os bi og fylde os med tro og udholdenhed. Jeg har sagt til Herren: "Kære Far, jeg vil være din udvalgte brud. Du må gøre med mig, hvad du vil, blot 23

24 jeg må være med i den første opstandelse og gå ind til Lammets bryllup." Jesus fortæller os om de ti brudejomfruer i Matt.25, og der ser vi, at der var nogle, der var helt klar, da røsten lød: "Brudgommen kommer! Gå ham i møde!" Andre skulle først til at tænke sig om og gøre sig klar, og de kom for sent. Det er nu, det er nådens tid. Det er nu, vi skal gøre os rede og lade os fylde med Helligånden, så vi har rigelig kraft til resten af vandringen. Mordokaj og Ester Vi læser i kapitel 2:5, at der i borgen Susan var en jødisk mand ved navn Mordokaj, som var af Benjamins slægt. Han havde en plejedatter, hans farbroders datter, som hed Hadassa - det er Ester. Hun havde hverken fader eller moder. Mordokaj tog sig af Ester og behandlede hende som sin egen datter, og han havde et inderligt ønske om, at hans plejedatter skulle blive udvalgt til at være kongens brud. Ester elskede Mordokaj, og når vi læser hele Esters bog, ser vi, at hun var lydig og underordnede sig alt, hvad han sagde. Da Mordokaj førte Ester til kongens hus, hvor hun skulle være sammen med alle de andre smukke, unge jomfruer, var hun villig til at gøre alt, hvad han sagde og gennemgå skønhedskuren, som 24

25 var nødvendig for alle de unge jomfruer. Hun havde fuld tillid til, at Mordokaj vidste, hvad der var bedst for hende. Det vil måske forbavse dig at høre, at jeg sammenligner Mordokaj med Jesus, vor frelser. Jesus Kristus var villig til at forlade Himmelens herlighed for at komme ned på jorden som et menneske for at frelse os og føre os ind i Guds hus. Da Han gik rundt og prædikede for mennesker i Mellemøsten, lignede Han et ganske almindeligt menneske. Men alle, der kom Ham nær, mærkede, at der udgik en himmelsk kraft fra Ham, som forvandlede mennesker. Jesus Kristus var selv en del af Gud, nemlig Guds ord, som kom til jorden. Han tog menneskeskikkelse på for at blive som en af os, men Han var Gud. Derfor sagde Han gang på gang til dem, Han vandrede iblandt, at Han var fuldstændig eet med Faderen. Han kunne intet gøre af sig selv. Kun det, Han fik fra sin Fader, kunne Han gøre og sige. Jeg vil gerne understrege dette, da vi mærker overalt, hvor vi kommer i mange forskellige lande og sammenhænge, at mange tror, at bare man har en tro på en gud, er alt i orden. Ja, mange mener endog, at bare man tror på Gud i Himmelen, er alt i orden, men Ordet viser os klart vejen, og vi må ikke lade os 25

26 forføre, om det så er en engel, der kommer med et evangelium, der ikke stemmer overens med Bibelen. Hvis vi ønsker at tilhøre Faderen, må vi også tro på Hans Søn, Jesus Kristus, og vi kan ikke tro på Sønnen, uden vi også tror på Faderen. "Vi ved, at Guds Søn er kommen, og han har givet os forstand til at kende den sande; og vi er i den sande, i hans Søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv." (1.Johs.5:20). Men Jesus var villig til at give sit jordiske legeme som et offer for vore synder. Han kaldes Guds Lam. I Det gamle Testamente læser vi om, at der skulle ofres et lydefrit lam eller et andet dyr som soning for synder. Men Jesus gav sit jordiske legeme som det sidste og eneste offer som tilgivelse for synder, ja, for hele verdens synd. Han var Guds offerlam til os, så vi ikke længere behøver bringe ofre for at blive frelst. Når Gud søger et udvalgt folk, der vil give sig selv til Ham, sker det kun gennem Jesus, fordi Han er mellemmanden, kontakten til Gud, for os alle. Når vi ønsker at være Kongens brud, tilhører vi både Faderen og Sønnen. Gud besluttede i tidernes fylde at sammenfatte alt, både det himmelske og det jordiske i Kristus (Ef.1:10). "Alt lagde han under hans fødder, og ham gav han som hoved over alle ting til kirken." (Ef.1:22) 26

27 Men Gud er Kristi hoved, og derfor tilhører du Gud, når du tilhører Kristus. For når Gud har underlagt Kristus alt, vil Kristus underlægge sig sin Fader, der har underlagt Ham alt, for at Gud kan være alt i alle, står der i 1.Kor.15:28. Der står i Hebræerbrevet 1, at Gud selv talte til os gennem Kristus, sin Søn, ved hvem Han skabte hele verden. Og Han er Guds herligheds afglans og Hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord. Gud Fader kalder sin Søn Gud i vers 8: "Din trone, o Gud! står i evighed fast, og retfærds stav er din kongestav." Det er ikke så underligt, at tusinder fulgte Ham og troede på, hvad Han sagde. Det er heller ikke så underligt, at Djævelen og alle hans håndlangere skælvede og rasede, når de så og hørte Ham. De slog Ham ihjel, men fordi Han var Gud, kunne døden ikke holde Ham, men Han opstod på den tredie dag. Å, hvor det jubler i mit hjerte! Han er min, og jeg er Hans af bare nåde. Vi var uden Gud og uden håb i verden. Vi var som mennesker "forældreløse", og vi kunne ikke længere tillade os at kalde Gud vor Far, fordi synden skilte os fra Gud. Men Jesus tog sig af os. Halleluja! Vi, som var langt borte fra Gud, er kommet nær til på grund af Jesu blod. Vi blev Guds sønner og døtre i samme øjeblik, 27

28 vi bekendte vor tro på Jesus Kristus (Johs.1:12). Når vi er kommet til tro på Jesus, bor Han ved troen i vore hjerter. Han har besluttet, at vi gennem vor tro på Ham skal blive ført frem for Guds trone som hellige, rene mennesker, der vil elske og tjene Ham i al evighed. I Kristus er vi en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab. Vi tilhører ikke længere denne verden, men er himmelborgere. Hele vort synderegister er slettet ud, og vi er frie og glade i troen på Jesus. Som Ester havde fuld tillid til Mordokaj og hans beslutninger, kommer vi ved troen på Jesus ind i en hvile, hvor vi ved, at det, Han fører os igennem, er godt for os. Vi ønsker blot at gøre Hans vilje og være underordnet Ham i ydmyghed og kærlighed. Hadassa betyder myrte. Ester betyder stjerne eller hemmelig. Da det hebraiske sprog ikke har nogen vokaler, og man selv indsætter de vokaler, man mener passer i de ord eller navne, man læser, kan et navn have flere forskellige betydninger. Men uanset hvilke af disse navne vi tænker på i forbindelse med sammenligningen mellem Ester og Guds menighed, så passer det, at vi må være som myrter, der er tegnet på uskyld og renhed. Er vi ligesom Ester med til at redde mennesker 28

29 gennem forbøn og tjeneste, står der i Daniel bog 12:3, at vi skal være som stjerner: "De forstandige skal stråle som himmelhvælvingens glans, og de, der førte de mange til retfærdighed, skal lyse som stjerner evigt og altid." Paulus taler flere steder om, at det i alle tider og slægter har været en hemmelighed, hvad Gud ville åbenbare for sine hellige i den nådens tid, vi nu lever i: Kristus i os, herlighedens håb(kol.1:26-27). Han siger også i Ef.5:22-33, at hele den undervisning, han giver menigheden om kvindens og mandens forhold til hinanden i et ægteskab, indeholder en dybere hemmelighed: Forholdet mellem Kristus og Hans menighed. I Ef.3:4-6 siger han, at det er Kristi hemmelighed, som ikke har været kundgjort for tidligere slægter, men som nu bliver åbenbaret ved Helligånden, at også hedningerne er medarvinger og medindlemmede i Kristi legeme og meddelagtige i Guds forjættelser. Verden forstår det ikke. For dem er dette dårskab, men for os, som tror, er det en vidunderlig hemmelighed. 29

30 3. Kapitel Skønhedsplejen Da Ester var blevet bragt til kongens hus og stillet under opsyn af Hegaj, som vogtede kvinderne, begyndte en meget vigtig fase i hendes liv. Hun skulle gennemgå den skønhedspleje, der skulle forvandle den lille jødepige, som sikkert så ud som mange andre almindelige piger, til en smuk, attråværdig dronning. Opsynsmanden Hegaj syntes godt om Ester, og hun vandt hans yndest, så han lod så hurtigt som muligt skønhedsplejen foretage på hende. De tolv måneders skønhedspleje bestod af behandlinger med mange forskellige stoffer: Myrraolie, vellugtende stoffer og andre skønhedsmidler, som brugtes af kvinder. Det var sikkert ofte svært for Ester at gennemgå de forskellige behandlinger, men vi hører intet om, at hun beklagede sig eller søgte udenom. Der står i Kap.2:11, om Mordokaj, at han ikke glemte Ester under hele denne proces: "Og Mordokaj gik dag efter dag frem og tilbage foran fruerstuens gård for at få at vide, hvorledes Ester havde det, og hvorledes det gik hende." 30

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2)

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2) GUD SKABER VERDEN (Første Mosebog 1-2) begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. I Først var der var ikke noget på jorden, for den var ikke færdig endnu. Guds ånd bevægede sig hen over det mørke, dybe vand.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere