faith faith víra víra víra foi foi foi foi imani imani mani imani iman geloof geloo iman iman geloof geloof besim sim fede besim besim besim glaube

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "faith faith víra víra víra foi foi foi foi imani imani mani imani iman geloof geloo iman iman geloof geloof besim sim fede besim besim besim glaube"

Transkript

1 glaube 30 faith Dage fe fe foi mani 2012 imani geloof 20. juli 18. august víra besim sim fede fede iman fe i bøn for den muslimske verden foi glaube besim fede fe faith glaube glaube víra iman víra geloof imani foi faith besim fe iman fe imani víra En måned i bøn for vores muslimske venner og naboer glaube faith iman geloof besim imani foi fe geloo besim fede 1

2 30 dage i bøn 2012 er udgivet af Åbne Døre, Norea og Dansk Europamission Åbne Døre er en upolitisk, international organisation, der arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Åbne Døres målsætning er: 1. At styrke de lemmer på Kristi legeme, som lever under pres og forfølgelse, ved at bringe dem bibler, materiale, oplæring og anden hjælp og opmuntre dem til at være med til at bringe evangeliet til hele verden. 2. At oplære og opmuntre kristne i truede og ustabile områder og forberede troende på mødet med forfølgelse og lidelse og udruste dem sådan, at de fortsætter med at vidne om Kristus. 3. At motivere, mobilisere og oplære kirken i den frie verden til at identificere sig med og blive mere involveret i arbejdet for de forfulgte kristne fordi vi tror: Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. 1. Kor 12,26 Dette indebærer i praksis bl.a.: At distribuere bibler, studiemateriale og anden kristen litteratur, holde seminarer, undervise og formidle andre aktuelle tjenester af opbyggende og samlende art til menigheder og kristne, der beder om det. At mobilisere kristne i Danmark til en aktiv og personlig indsats for forfulgte kristne. At forsøge at formidle budskabet fra den forfulgte del af Kristi legeme om lidelse, kamp og sejr Hvordan kan du og din kirke gøre en forskel? Bøn De troende i forfulgte lande lever på en barsk, åndelig slagmark. De har brug for vores forbøn. Åbne Døres bedelister og nyhedsbreve forsyner dig dagligt med bedeemner, som gør dig i stand til at bede for disse brødre og søstre og stå ved deres side. Bibelkurérer I årtier har Åbne Døre hjulpet troende ved at bringe bibler og bibelstudiematerialer ind i lande med størst forfølgelse. Gud bruger almindelige mennesker til at bringe sit ord til folk, der lever, hvor troen koster mest. Du kan blive en af dem. Voksen- og børnebibler Mange forfulgte troende har været udsat for vold og er blevet fængslet på grund af deres tro, men de har ikke selv en bibel. De unge er særligt udsatte for falsk lære og regeringskontrol. Lederne ved, at de må have kontrol over de unges sind, hvis de vil stoppe spredningen af kristendommen, men Åbne Døre sørger for specielle voksen- og børnebibler, der viser sandheden i ord og billeder til dem. Din gave gør dette muligt. Ledertræning De fleste kirkeledere i forfulgte lande har aldrig fået nogen reel undervisning. Enten eksisterer der ingen bibelskoler, eller også er de ødelagt. Åbne Døre arbejder med at fylde dette tomrum med bibelbaseret træning skræddersyet til behovene og kulturen i de enkelte lande. Læs mere på Læs om Norea og Dansk Europamission på side 43 2

3 Introduktion Nedenfor: En gruppe mennesker samlet før fredagsbønnen i Irans næststørste by, Isfahan (3,5 millioner indbyggere) Uden tro er det umuligt at behage Gud. Er vi villige til at tro på, at Gud vil bringe frelse til den muslimske verden? Se At forstå Islam på side 8-9. Se mere på hjemmesiden: de sidste tyve år har adskillige millioner kristne bedt for muslimerne i løbet af Ramadanen. Jesus befalede sine disciple at bede I høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gud har været synligt aktiv i den muslimske verden gennem de sidste år. Millioner af muslimer har mødt den levende Messias, Jesus, gennem de seneste år. Indsatsen med at bringe de gode nyheder til muslimerne er mangedoblet, og mennesker med muslimsk baggrund er i stigende grad engageret i dette arbejde. Vi inviterer jer til at være med i denne verdensomspændende bønnebevægelse 30 dage for at Guds rige må vokse i den muslimske verden. Intet er umuligt for Gud. Tør vi virkelig tro på ham? Dette initiativ til at bede for muslimer opstod ved et kristent ledermøde i Mellemøsten i Troende, som var engageret i en international bevægelse, følte Guds ønske om at kalde kristne til at bede for den muslimske verden. En bønnebevægelse blev planlagt til at falde sammen med måneden for den muslimske Ramadan, som følger en månekalender (i 2012 er det fra den 20. juli til den 18. august). Der var to hovedårsager til at 30 dage skulle foregå samtidig med Ramadanen: 1) som et middel til at kristne skulle kunne identificere sig med muslimerne i en bestemt periode i løbet af året og 2) at bede om Guds suveræne indgriben i muslimers liv i en tid på året, hvor de er stærkt religiøse. Bemærk, at selvom vi beder i Ramadanmåneden, betyder det ikke, at vi også praktiserer faste og bøn i overensstemmelse med muslimsk praksis. Som kristne adskiller vi os på mange områder fra muslimske idéer, teologi og praksis. Ikke desto mindre understreger 30 dage -bevægelsen Guds kærlighed til muslimer. Vi opfordrer alle Kristus-troende til at indtage en ydmyg, kærlig, respektfuld og tjenende indstilling overfor muslimer. Redaktørerne Adskillige millioner muslimer verden over er kommet til tro på den levende Messias i de sidste 30 år. 3

4 At tro Guds gamle løfter 4 Dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner I dig skal alle jordens slægter velsignes. For over år siden talte Gud til Abraham og hans efterkommere. Disse løfter udgør grundlaget for Guds aktivitet på jorden i dag. Gud talte til Abraham: Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. (1 Mos 22,18) Gud talte til Isak: Dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner, og jeg vil give dine efterkommere alle disse lande, og alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, (1 Mos 26,4) Gud talte til Jakob (Israel): Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. (1 Mos 28,14) Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld der står jo skrevet: «Forbandet er enhver, der hænger på et træ» for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få Ånden, der var lovet os Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. (Gal 3,13-14; 16a) Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. (Gal 3,29) Alle muslimer anerkender Abraham, Isak, Jakob og Ismael som vigtige personer i deres religion. Men kun få muslimer ved ret meget om nogen af disse mænd. Koranen og traditionen omkring Muhammed indeholder kun ganske lidt information om Guds løfter til disse patriarker og om deres liv. De fleste muslimer har ingen anelse om, at de gamle løfter på denne side rent faktisk er opfyldt i Messias Jesus. Mange af os kristne har mistet synet for Guds vision om velsignelsen til alle familier på jorden. Vi lader os let dominere af frygt og nogle gange af fordomme, når det gælder muslimerne. For at overvinde dette må vi omvende os fra vores frygt og igen bede Gud om tro og om at bekræfte hans godhed mod alle folk i denne verden. Vi må omvende os fra vores sløvhed og bede Gud om håb, hans håb for den muslimske verden. Vi må omvende os fra vores mangel på kærlighed og bede Gud om hans kærlighed, så vi kan deltage i det multietniske og multikulturelle rige, hvor retfærdighed bor, som Jesus har lovet os. (Matt 6,10; 2 Pet 3,13) Gud være os nådig og velsigne os, han lade sit ansigt lyse over os, så din vej kendes på jorden og din frelse blandt alle folkene. Folkene skal takke dig, Gud, alle folkene skal takke dig. (Sl 67,2-4)

5 Udfordring: Elsk muslimerne, som Jesus gør Fruit of spirit graphic Relationen mellem kristne og muslimer har ofte været karakteriseret ved konflikt, frygt og mangel på kærlighed. Det er det modsatte af, hvordan Jesus lærte hans folk at leve. Han lover os, at den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Vi formanes til at elske vores næste - selv vores fjender. Kampagnen Radical Love Campaign opmuntrer kristne til at efterligne og adlyde Jesus ved at aflægge følgende løfte: Han vandrede blandt os Han vandrer stadig blandt os Jeg vil angre alle hadefulde følelser mod muslimerne og stræbe efter kærlighed. Jeg vil bede om, at Gud vil velsigne muslimerne, og om at de vil erfare hans fred. Jeg vil gøre mindst én venlig handling mod en muslim det næste år. Jeg vil respektfuldt dele de gode nyheder om Kristus. Jeg vil ikke sprede negative fordomme om muslimer, men hellere bringe nådefulde ord. Jeg vil gå ind i denne sag kun bevæbnet med kærlighed, sandhed og gode gerninger. Jesus vandrede blandt os fuld af nåde og sandhed. Følger jeg hans eksempel? Vandrer jeg sammen med ham nu? Er jeg fuld af nåde og sandhed? Er jeg på det sande vintræ? Vær radikal som Jesus. Vær med og gør en forskel i verden. Foto: Ovenover: Genesaret sø og dalen ved Bet Shean, hvor Jesus vandrede i lydighed mod sin fader. Venstre: Nazareth i dag. Jeg skriver under på dette løfte: Gå samtidig ind på hjemmesiden og få 10 venner til at gøre det samme. Oversættelse er tilgængelig på forskellige sprog online: indonesisk fransk koreansk arabisk portugisisk. Se også: Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! (Gal 5,22-23) 5

6 6 Ramadan 1433 Datoen for Ramadanen er fastsat ud fra den islamiske månekalender med 354 dage. Hvert år begynder den 11 dage tidligere, det tager omkring 33 år for denne kalender at komme gennem hver sæson. I 2012 vil Ramadanen falde omkring den 20. juli til den 18. august, om end det kan variere lidt fra land til land. Fastetiden begynder og slutter med synet af halvmånen. For yderligere information se: com. På grund af den islamiske kalenders foranderlighed, er dette år 2012-hæfte faktisk vores 21. udgave. Der har været 21 islamiske måneår siden 30 Dage begyndte i marts 1993 (år 1433 ifølge den islamiske månekalender). Bemærk: Månen bliver ikke tilbedt i Islam. Hvordan skal vi bruge dette hæfte? løbet af de kommende uger kan du bede og faste på mange I forskellige måder. Nogle dage er fem minutter alt, hvad Gud spørger efter, når du deltager i denne bønneindsats. Dog vil deltagere indimellem opleve at blive vejledt til at bede i længere perioder. Enkeltpersoner kan bruge dette hæfte i deres personlige andagt. På samme måde kan grupper bruge det i forbindelse med bøn ved møder og gudstjenester i Ramadan-måneden. Mange grupper har organiseret særlige bedemøder samtidig med den specielle muslimske bedetid Night of Power (se dag 26 i dette hæfte). Vi vil opmuntre jer til at finde kreative måder, hvor så mange som muligt bliver involveret i bøn med dette specielle fokus. Jesus giver særlige løfter om velsignelse, når kristne bliver enige om at bede for noget som gruppe (Matt 18,20). Forsøg at bruge Skriften så meget som muligt i bøn. Vi har taget forskellige bibelvers med gennem hele dette hæfte. Det vil være godt at meditere over disse tekster og bruge Bed i tillid til Gud, som holder sine løfter. dem i bøn. Nævn dem for Gud; bed ham inspirere dig. Det vil styrke din tro, og Gud kan give dig dybere indsigt i bøn baseret på hans ord. Du kan også organisere nogle ugentlige møder i løbet af denne 30-dages periode med din kirke, ungdomsgruppe, studiegruppe eller børneklub. Du kan mødes med andre til et specielt måltid, hvor I beder for dagens emne. Du kan for eksempel også arrangere et specielt arrangement med speciel mad, tøj og musik. Som gruppe er det en hjælp at fokusere bønnen på ét emne ad gangen fremfor hele tiden at skifte fokus. Hver person bør vente og give tid, før der skiftes emne, på den måde kan hver enkelt få tid til at bede for det aktuelle emne med sine egne ord (jf. 1 Kor 14,40). Gud er kreativ, han har skabt os i sit billede, derfor kan vi også forvente kreative ideer og bønner, når vi søger ham (Rom 8,26).

7 20. JULI / DAG 1 Fra frygt til tro At vandre med Jesus, at overvinde det onde med det gode Verden over har troende et valg: Vil vi stole på Gud eller blive grebet af frygt? Vil vi agere i tro eller reagere i frygt? Frygt for islam har fyldt troende såvel som ikke-troende. Der er ingen tvivl, muslimske minoriteter, fundamentalistiske selvmordsbombere og krigere er lykkedes med at sprede rædsel. Muslimerne selv er blevet frygtsomme, mange af dem må leve med livet som indsats. Frygt og fordomme har forårsaget, at mange tager afstand fra alt, hvad der har med islam at gøre, og nogen af os finder det nemt at kritisere muslimerne. Men hvor går vejen frem for os som troende? Hvis vi er kritiske overfor islam og muslimerne, må vi minde os selv om, at vi, såvel som de, er mennesker. Der er formodentlig mange aspekter af vores liv, værdier, ideer og tanker, som andre kunne kritisere. Kritik kan nogen gange være en hjælp, men det kan også reflektere en mangel på kærlighed. Hvis vi er ukærlige må vi angre. Lad os være på det rene med Gud. Gud elsker mennesker af alle etniske og kulturelle grupper. Og han vil, at de skal være foran hans trone en dag: for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag (Åb 5,9) Må Gud give os en indstilling som er i overensstemmelse med Guds værdier. Lys fordriver mørke. En enkelt tændstik kan oplyse et stort rum. Og hvis adskillige stearinlys bliver tændt, bliver rummet endnu mere lyst. Mørket kan ikke overvinde lyset. Et enkelt tryk på en kontakt kan fylde et rum med lys. Er vi klar til at være tændte lys? Tro kan erstatte frygt. Selv en lille tro kan flytte bjerge. Lad troen fylde vores hjerter. Gud kan forandre den muslimske verden, millioner kan stadig komme til at erfare syndernes forladelse og nyt liv i Kristus. Tro det. Opmuntr dig selv ved at læse vidnesbyrdet på næste side. Du skal vide, at Gud arbejder i den muslimske verden. Han når ind bag sløret. Bed for dig selv. Er du bange for islam? Er du bange for muslimerne? Vil vi lade frygten dominere os? Er du kritisk? Overgiv dig til Gud. Lad hans kærlighed fylde dit hjerte. Glæd dig i Herren. Bed for din familie og menighed på samme måde. July 20th / Day 1 At bede med tro, håb og kærlighed sikrer sejr over frygt. 7

8 Et digt fra Saudi-Arabien Han tog bolig i mit hjertes dyb På lang afstand så jeg hans lys bag bjergene, bag horisonten. Han rejste sig som lyset af den strålende morgen fyldt med fryd. Han rejse sig i min sjæl, så fyldt med mørke, min fortabte og forvirrede sjæl, min sjæl, der ikke kendte til hvile. Alligevel besøgte han mig som den milde brise. Som duften breder sig over bakkerne. Han besøgte mig Han tog bolig i mit hjertes dyb og slog sig ned derinde. Han fyldte min sjæl med renhed, med liv. Han er Jesus, den milde medfølende Jesus, kilden til min glæde, Jesus, et anker for min sjæl. Jeg elskede ham fra første gang, jeg mødte ham, jeg er smeltet af lidenskabelig kærlighed til ham. Og hvordan kan det være anderledes? For han har elsket mig fra fortidens dage. Læs og mediter over dette digt, som er skrevet af en kvinde i Saudi-Arabien, der tror på Kristus. Vi kan alle spørge os selv, om vores relation til Gud har samme dybde og skønhed, som vi møder i denne tekst. Kender jeg Jesus på denne måde? 21. JULI / DAG 2 Ugifte enlige mødre Marokkanske kvinder har særlige udfordringer Lige som stort set alle lande i verden har Marokko problemer i forhold til sex og ægteskab. Ikke desto mindre er Marokkos småpiger i en særlig vanskelig situation. De fleste af Marokkos ugifte mødre er fattige analfabeter fra landet, der begyndte at arbejde som hushjælp eller småpiger i en alder af kun syv år. Overgivet til slaveri af deres familier på grund af økonomisk nød. Pigerne tilbringer lange timer med at lave mad og gøre rent for mere velhavende marokkanere. Deres fædre tager alle de småpenge, pigerne tjener. Efter flere år i denne situation er mange af pigerne villige til at have sex med enhver mand, som er venlig imod dem og lover dem ægteskab. Utallige andre af dem bliver voldtaget (i kraft af at de tilhører manden i huset). Dem der bliver gravide ender ofte på gaden eller det der er værre. Omkring halvdelen af de kvinder, som bliver gravide uden for ægteskabet, er blevet lovet ægteskab. Andre store årsager til uønskede graviditeter er prostitution (14 %), samt voldtægt og incest (7 %). En kvinde forventes at være jomfru, indtil hun bliver gift og må kunne bevise, at det forholder sig sådan. Ikke at være jomfru bringer skam over familien. Da udenomsægteskabelig sex er det ultimative kulturelle tabu, bliver ugifte mødre udstødt, chikaneret, og endda truet med døden af deres egne familier. Såkaldte æresdrab er ulovlige og sjældne i Marokko, men forekommer alligevel i landdistrikterne. I Marokko er det unormalt, at en ung pige lever på egen hånd, og det er svært for hende at finde et job, så hun kan forsørge sig selv og sit barn. Nogle går derfor ind i prostitution, og omkring 40 % af de ugifte mødre forlader deres baby, hvor som helst det kan lade sig gøre, selv i skraldespande, for at undgå social udstødelse. En kvinde udtaler: Hvis jeg skulle forlade mit 8

9 22. JULI / DAG 3 Muslimer i Alsace, Frankrig barn, ville jeg leve som en zombie: Levende, men død indvendigt. En ugift mor kan blive retsforfulgt for utroskab og kan blive dømt til fængsel i op til seks måneder (om end dommen sjældent bliver udført). Nogle mødre forlader hospitalet straks efter fødslen uden at have fået den nødvendige medicinske hjælp af frygt for at blive retsforfulgt. Nogle troende i Marokko tager sig af enlige mødre, hjælper dem med at passe deres babyer og finde et arbejde til dem. Bed for et fornyet faderskabskoncept over hele landet: At fædre vil begynde at sætte mere pris på deres døtre end på familiens ære. Bed for de arbejdende enlige mødre: At de må få modet til at stå imod beskyldningerne og den manglende forståelse fra samfundet generelt. Bed for mødrene: At de må lære Gud at kende. Han elsker dem, og han vil række dem tilgivelse og tage sig af dem. Han er faderløses fader og enkers forsvarer (Sl 68,5). Alsace har den tredje højeste procentvise koncentration af immigranter i Frankrigs regioner. En hel del immigranter er blevet franske statsborgere, og mange af dem er muslimer. Det anslås, at cirka muslimer bor i Alsace-regionen, som ligger på den østlige grænse til Tyskland. Den største muslimske befolkning finder man i Mulhouse og Strasbourg. I Mulhouse har en ud af fire personer muslimsk baggrund. Blandt immigranterne er en ud af fem tyrkisk. Det muslimske samfund i Alsace er velorganiseret. Deres tidligere forbedrede moskeer baner vej for velfungerende islamiske centre. Et betydeligt antal fundamentalister gør deres indflydelse gældende i det muslimske samfund. Trods den stærke tilstedeværelse af muslimer i regionen er kun få missionsselskaber tilstede. Alligevel er der et betydeligt antal troende i området. Gennem deres vidnesbyrd er talrige muslimer kommet til tro på Messias. Nogle af dem er med i Oase-grupper, som bruger kulturelt tilpassede måder at udtrykke deres kristne tro på. Et vidnesbyrd fra Alsace: Jeg har min baggrund i en beskeden muslimsk familie i Algeriet. Jeg havde mulighed for at læse Bibelen første gang i mit hjemland. Jeg blev særlig rørt af Joh 3,16, hvor jeg opdagede Guds kærlighed. Gennem mine studer i Frankrig mødte jeg en troende med marokkansk baggrund, som tog mig med til en Oase-gruppe. De vidnesbyrd, jeg hørte fra de andre i gruppen, inspirerede mig til at angre og komme nær til Gud. Jeg blev døbt, og jeg begyndte at leve et nyt liv tilknyttet en lokal menighed. Gud fører mig, selv gennem svære omstændigheder, til et dybere liv i Kristus. Bed for åbne døre i det muslimske samfund og for et veltilpasset kristent vidnesbyrd. Bed for de dynamiske initiativer blandt de unge i flere byområder. Omkring tyrkere bor i Alsace. De er stort set unåede med evangeliet. 9

10 At forstå Islam 10 Muhammeds liv Ingen kan fuldt ud forstå islam uden at kende noget til Muhammeds liv. Alle muslimer ærer ham som den sidste og største profet. I islam bliver Muhammed betragtet som det ideelle eksempel. Muhammed er på ingen måde betragtet som guddommelig. Han bliver heller ikke tilbedt, men han er modellen for, hvordan alle muslimer skal opføre sig. Ingen billeder af Muhammed er tilladt for at forhindre afgudsdyrkelse. Muhammeds tidlige liv: Islams profet blev født i 570 e.kr. i Mekka, en by i det nuværende Saudi-Arabien. Han var medlem af Hashim-klanen i den magtfulde Quraysh-stamme. Igennem meget af Muhammeds levetid var hedensk afgudsdyrkelse meget udbredt i Arabien. Det anslås, at omkring 360 guder og gudinder blev tilbedt af araberne i Mekka, som var et vigtigt center for afgudsdyrkelse i regionen. Muslimske historikere mener, at Muhammed allerede som dreng tog afstand fra afgudsdyrkelsen og levede et moralsk rent liv. Indledende åbenbaringer: Ifølge muslimerne begyndte Muhammed som 40 årig i år 610 e.kr. at modtage åbenbaringer og instrukser, som han troede var fra ærkeenglen Gabriel (Jibrail* på arabisk). Disse åbenbaringer danner grundlaget for Koranen. Muhammed forkyndte, at hans åbenbaringer var de sidste og overlegne budskaber fra den ene suveræne gud selvom Muhammed i begyndelsen tvivlede på, at han var profet. Han forbød afgudsdyrkelse og etablerede en civil og religiøs orden i Medina og senere i Mekka. Muhammed døde i år 632 e.kr. i Medina, Saudi-Arabien. Relationer til jøder og kristne: Gennem hans liv mødte Muhammed mange mennesker, som var nominelt kristne. Han lærte også mange religiøse ideer og skikke fra jødiske klaner, som levede i Mekka og Medina-regionen. Muhammeds påstand om, at han var en profet, blev ikke accepteret af jøderne, hvilket førte til alvorlige konflikter. Ikke desto mindre fik jødiske og kristne idéer, praksis og historie en fremherskende placering i Koranen, omend de ofte er forvrænget. *Bemærk: Muslimer henviser til Jibrail som den hellige ånd. Kabaen i Mekka, Saudi-Arabien. Praktiserende muslimer verden over vender sig mod denne bygning, når de beder.

11 Den islamiske historie om Gud og mennesket Det følgende er i store træk en forklaring af historien om Gud og mennesket, sådan som den bliver forstået af mange muslimer. Den kommer fra historier i Koranen og i Hadith (traditionerne omkring Muhammeds liv, der for mange muslimer foreskriver, hvordan de skal leve. Teksterne blev samlet omkring 250 år efter hans død), og der kan være mange variationer af den blandt forskellige muslimske samfund. De første tider: Gud, Skaberen, har skabt alt, også Adam og Eva (kaldet Hawa). Gud satte dette første par i et himmelsk paradis, men de syndede og blev kastet ned til jorden. Her boede de i Mekka-området i Saudi-Arabien, hvor Adam også byggede det første Guds Hus, Kabaen, og praktiserede en tidlig form for islam. Efter Noas oversvømmelse (Nuh) blev Kabaen genopbygget af Abraham og Ismael. De (æld)gamle profeter: Koranen og de islamiske traditioner nævner adskillige profeter, der forkyndte en tidligere udgave af islamisk religiøs lov. Men den generelle historie er uklar og ikke særlig rodfæstet i historien. Her er navnene på nogle af de profeter, der anerkendes af islam: Adam, Noa (Nuh), Abraham (Ibrahim), Lot, Isak (Ishaaq), Ishmael, Jakob (Yaqub), Job (Ayub), Josef (Yusuf), Moses (Musa), Samuel (Shammil), David (Daoud), Salomon (Sulaiman), Elisa (Elyas), Jonas (Yunus), Hud, Salih, Daniel, Johannes (Yahya), Jesus (Isa) og andre. Jesus (Isa) fra et islamisk perspektiv: Messias, Jesus (kendt som Isa i islam), blev på mirakuløs vis født af Maria (Miriam). Jesus (Isa), den gode profet, forkyndte en tidligere udgave af islam til jøderne. Han steg så op til himlen uden at dø eller at opstå fra de døde. Judas, hans discipel, døde på korset som en forræder i Jesu sted. Gud forvandlede Judas ansigt, så det lignede Jesu ansigt, men Jesus led ikke. Muhammeds liv e. Kr.: Muhammeds liv og hans tid som profet fandt hovedsalig sted i Mekka og i Medina i Saudi-Arabien. (Se foregående side for mere information). Fra det 7. århundrede til nutiden: Islam blev spredt over hele verden gennem handel, forkyndelse og jihad. Islamisk lov, Muhammeds eksempel, tradition og islamisk retsfilosofi har dikteret muslimsk adfærd og værdier. Et islamisk syn på fremtiden: Jesus (Isa) vil vende tilbage og arbejde for at etablere islam rundt om i verden. En anti-krist figur (Al-Dajjal) vil blive overvundet af Isa og Al- Mahdi (en anden længe ventet islamisk politisk religiøs leder) og oprette islam på verdensplan. Jesus vil gifte sig, få børn, dø og blive begravet i Medina, Saudi-Arabien. Senere vil der ske en opstandelse fra de døde, den sidste dom, og belønning og straf i form af paradis og helvede. Bemærkninger: I islam er Gud (Allah) en total enhed (der findes ingen treenighed). Kristne arabere bruger navnet Allah, når de omtaler Bibelens Gud. Alligevel er der en stor forskel på den islamiske og den kristne forestilling om Gud. Mens muslimer anerkender Jesus som Messias (Al-Masih) og anerkender hans mirakuløse fødsel, så anerkender de ikke hans guddommelighed. De fleste muslimer forstår ikke udtrykket Messias, og de ved generelt ikke, at Messias faktisk er Guds salvede konge. Herover: Koranen Denne bog er omtrent af samme længde som Det nye Testamente. Ordet Allah er angivet med rødt. Arabisk læses fra højre mod venstre. 11

12 23. JULI / DAG 4 12 Jeg giftede mig med en muslim Selvom jeg vidste, at jeg havde giftet mig med en muslim Hver dag vågner jeg op ved siden af den mand, jeg giftede mig med. Han er muslim, og jeg er kristen. Da vi besluttede os for at blive gift, var der ingen af os, som praktiserede vores respektive tro, så det var en nem beslutning. Faktisk så lignede vores trosretninger på mange måder hinanden, og min mand havde overbevist mig om, at de faktisk var meget ens. Selvom jeg vidste, at jeg havde giftet mig med en muslim, kom hans beslutning om at genoptage sine islamiske aktiviteter (kun et år efter brylluppet) som en stor overraskelse for mig. Det forstyrrede totalt balancen i ægteskabet, for vi havde begge to tidligere kun været religiøse af navn. Samtidig med vreden mod ham på grund af hans forandring, følte jeg også en voksende vrede mod hans religion, som efter min opfattelse havde stjålet min kærlige, omsorgsfulde mand og erstattet ham med en person, der var så fokuseret på regler, regulativer og nådesløse ritualer. Vores romantiske forhold tog en alvorlig drejning til det værre. Ironisk nok var det hans pludselige iver, som førte mig tilbage til mine rødder mit personlige forhold til Jesus. Jeg var vokset op i en kristen familie og havde gået i søndagsskole, været på kristne lejre og endda på bibelskole. Jeg havde været leder og rollemodel i min kirke. Hvad var mit problem? Kort sagt stolthed. Jeg troede aldrig, at det ville ske for mig. Jeg var fuldstændig imod det at gifte sig med en ikke-kristen, men i nogle situationer er man i stand til at gøre alt. På det seneste har jeg spekuleret over, hvordan jeg vil reagere, når min mand ønsker, at vores datter skal bede på en islamisk måde. Dette vil formentlig ikke ske endnu, men jeg er bange for udsigten til det. Jeg ønsker ikke, at min datter skal sige, at Muhammed er en profet, eller at hun skal benægte Jesu guddommelighed. Jeg bliver ved med at bede om, at min mand må lære Messias at kende, før dette bliver et problem. Versene i 1. Pet 3,1-2 har været til hjælp for mig. Gud er trofast. Der er måske hundrede-tusindvis af kvinder og mænd rundt omkring i verden, som er i en lignende situation i deres ægteskab. Der er ikke noget, som er enkelt for dem. I nogle muslimske kulturer får bruden dekoreret sine hænder med henna mønstre for skønhed, held og lykke. Bed for mennesker du kender eller dem i din by, region eller land, der befinder sig i en lignende situation som beskrevet ovenfor. Bed om at mennesker i sådanne situationer må have gode forbindelser til en menighed, hvor de kan møde forståelse og støtte. Bed om enhed, visdom og dømmekraft i spørgsmål om børneopdragelse. Bed om at kristne, som har giftet sig med ikke-kristne, må have et dybtgående kendskab til Guds kærlighed. De har brug for mod til at kunne stole på Gud i bønnen for deres ægtefælles frelse. Bed om større tro og tillid midt i frygten for fremtiden. Uvished om fremtiden kan især virke skræmmende, når man er gift med en muslim.

13 24. JULI / DAG 5 Løft dit hoved, du er egypter! Det arabiske forår fortsætter Begivenhederne i januar 2010 markerede en vigtig dato i Egyptens historie. Gennem en hovedsageligt fredelig opstand tvang folket præsident Mubarak, som havde regeret i 30 år, til at gå af. Løft dit hoved, du er egypter! Dette var den jublende folkeskares slogan på Tahrir Pladsen i Cairo efter denne sejr. Hvorvidt denne begivenhed vil gå over i historien som en virkelig revolution forbliver stadig uvist. Udfordringerne i landet med dets næsten 85 millioner indbyggere er enorme. Mere end 50 % af egypterne er under 25 år; alle ønsker at have et sted at lære, studere og arbejde. Befolkningstilvæksten er stadig høj med en vækst på 1,3 % årligt. Der er alvorlig inflation i landet, og lønningerne er bagud i forhold til prisstigningerne. Arbejdsløsheden ligger på omkring 15 %. Mere end halvdelen af egypterne er analfabeter. Landet var præget af den kristne tro lige fra det første århundrede efter Kristus. Men i begyndelsen af det 7. århundrede blev islam den mest indflydelsesrige magt. Der er omkring otte millioner kristne. De troende i Egypten udgør den største kristne minoritet i Mellemøsten. Alligevel bliver de diskrimineret i mange områder af det offentlige og politiske liv. Det er sjældent, at kristne indtager ledende stillinger på offentlige kontorer, akademiske institutioner og i militæret. På arbejdsmarkedet bliver folk fra hovedreligionen som regel foretrukket. Kirkelige aktiviteter er begrænset til grunde og bygninger ejet af kirken. Det er vanskeligt at få tilladelse til at blive registreret, foretage reparationer eller opføre nye kirker. Den voksende islamisering af samfundet giver grund til megen bekymring blandt kristne. Generelt reagerer kristne på følgende måder på disse udfordringer: Konvertering: Mellem og hovedsaligt nominelle kristne konverterer til islam hvert år. Primært på grund af økonomiske eller ægteskabelige problemer. Emigration: Mange kristne kan ikke se nogen fremtid for deres børn i Egypten og emigrerer til Vesten. Dette medfører en alvorlig svækkelse af de lokale menigheder. Isolation: Kristne har en tendens til at trække sig tilbage fra det egyptiske samfund og holder kun kontakt med andre kristne. Hvis det er muligt, undgår de helt at have kontakt med muslimer. Evangelisering: Flere og flere egyptiske kristne bliver bevidste om deres ansvar for flertallet af befolkningen omkring dem. Flere hundrede medarbejdere er blevet undervist i interkulturelt arbejde blandt ikke-kristne i og uden for Egypten. Nogle arbejder i nabolandene. Tak Gud for kristent satellit-tv som har været til stor opmuntring for de kristne i Egypten. Bed om at undervisningen og det evangeliserende arbejde gennem internet, radio og satellit-tv må bære frugt. Tak Gud for både små og store bedemøder der hvert år afholdes i Egypten. Bed om at menigheder må forstå og handle på deres ansvar for at oplære og sende arbejdere ud til høsten. Kristne må være villige til at blive sendt ud til tjeneste blandt muslimer, både indeni og udenfor landet (Ap. G. 9,10-17). Bed om at kristne vil deltage i det sociale og politiske liv med hjælpsomhed og på en bibelsk funderet måde (tænk på Josef og Daniel som eksempler). 13

14 JULI / DAG 6 Ansari-folket i Indien Håndværkere som har brug for at møde deres skaber Islam kom til det indiske subkontinent via islamiske hære, handlende og Sufi tilhængere omkring 150 år efter Muhammeds død i Arabien i året 632 e. Kr. Muslimske kongeriger regerede over en stor del af subkontinentet i 700 år, indtil det britiske styre og deres uafhængighed. I dag er der over 145 millioner muslimer i Indien. Ansari-folket er en af de største unåede folkegrupper i verden med en samlet befolkning på omkring 16 millioner. Det er også en af de største muslimske grupper i Indien (ca. 10 millioner). De fleste af dem bor i den nordlige indiske delstat Uttar Pradesh, og de fleste taler sproget urdu, men andre almindeligt talte sprog er bhojpuri, bengalsk, telugu og gujarati. Ansari-folket er næsten 100 % sunnimuslimer, og de praktiserer en synkretisk form for islam, kendt som folkelig islam. De tager ofte hen til en mazar, en muslimsk helgens grav, som de tror kan mægle imellem mennesket og Allah. Mange af dem bærer også amuletter rundt om halsen eller om taljen. De er lavet af vers fra Koranen, indpakket i stof, og har til formål at afværge onde ånder og forbandelser. Traditionelt er ansariere tekstilarbejdere og væver silkesarier. Men de økonomiske behov har betydet, at mange har måttet udvide til andre håndværk, så som at arbejde i messing og træ, eller helt forlade håndværkerfagene og blive landmænd eller små virksomhedsejere. Vævere arbejder for det meste for og på foranledning af hindu-agenter og handlende, som giver dem forskud og forsyninger. De kæmper i op til 12 timer om dagen, lønnen er lav, og familien har normalt gæld. Børn lærer ofte at væve på bekostning af skolegang, og antallet af personer, som kan læse og skrive er skræmmende lille, især når det gælder kvinder. Selvmord, sultedød og udbredelse af kroniske sygdomme er udbredt blandt væverne. Nogle af sundhedsfarerne omfatter dårlige arbejdsforhold (mangel på sanitære forhold, vand og frisk luft), nedsætning af synet og lunge- og hudsygdomme. Udover disse arbejdsrelaterede risici er der problemer med dårlig hygiejne. Det anslås, at 80 % af alle helbredsproblemer og en tredjedel af alle dødsfald i Indien skyldes vandbårne sygdomme. Satan har forsøgt at ødelægge ansarifamilier gennem udstødelse, uretfærdighed, fattigdom og død, men Gud ønsker at sætte dem fri. Der gøres spredte forsøg på at nå ansari-folket, og i løbet af de sidste to år er der blevet grundlagt mere end 80 menigheder blandt de muslimske ansariere, men der er stadig meget, som skal gøres. Bed om flere arbejdere, især blandt indere, så de kan række ud til deres muslimske naboer med Guds kærlighed. Bed om retfærdighed indenfor silkeindustrien, muligheder for at skabe indtægter og for frigørelse af de forgældede ansariere fra fattigdom. Bed om uddannelsesmuligheder, især for piger. Bed om frihed fra onde ånder og bedrag (Matt 8,16; 10,1 og Ap G 16,16-18) Bed om at de må lære Jesus at kende, ham som kan sætte dem fri!

15 26. JULI / DAG 7 Siddi-stammen i Gujarat, Indien Befolkning: Mellem til Indien findes der i dag titusindvis af afrikanske efterkommere, kendt som Siddi-stammen. De er godt skjult i en I bred mosaik af forskellige kulturer og samfund, og selvom de har levet i Indien i generationer, er de fleste af dem uvidende om deres egen historie. For mange år siden blev folk fra Siddi-stammen solgt som slavesoldater til Indiens fyrstelige stater. Et stort antal kom selv eller blev bragt dertil fra forskellige dele af Afrika for at tjene i sultaners muslimske hære. Det var på grund af dem, at de tilsluttede sig den muslimske tro. Men som indere af afrikansk oprindelse, er de socialt stigmatiserede både socialt og økonomisk. De er fanget mellem to samfund og kan hverken tilpasse sig det almindelige indiske samfund eller fastholde deres originale afrikanske kultur. Mens de for det meste taler gujarati eller hindi, har deres sange en snert af swahili. Musik, sange og dans er det eneste link til deres afrikanske historie. De fleste Siddi-folk bor i den vestlige delstat Gujarat. Landsbyen Jambur, der ligger dybt inde i Gir skoven, er en af to Siddi-bosættelser. Den er meget fattig. Ifølge en almindelig accepteret legende kom grundlæggeren af denne boplads fra Nigeria via Sudan på sin pilgrimsfærd til Mekka. Denne leder var en velhavende købmand ved navn Bawa/Baba Ghor, som først havde slået sig ned i Rajpipla Hills, inden han kom til Jambur. Voksne fra Siddi-folket er typisk dagarbejdere ansat i organiseret forefaldende arbejde. De tager tidligt afsted om morgenen for at arbejde i marken, skoven eller på vejene og tjener rupees (ca. 6 kr.) om dagen. Børnene bliver ofte overladt til sig selv, og forældrene er uvidende om, hvad de laver. Kun få afslutter grundskolen, og endnu færre kommer i gymnasiet. Især kvinderne bliver marginaliserede, og de har ingen kendskab til verden udenfor. Nogle af de sociale problemer blandt Siddi-folket omfatter alkoholisme (mænd bruger en stor del af den lille løn til at købe spiritus for, hvilket berøver familien deres basale fornødenheder), at de dropper ud af skolen, brudte familier, dårlig hygiejne, mangel på sundhedspleje, fattigdom og mangel på indflydelse. Deres mangel på uddannelse og deraf følgende slaveri i usle jobs gør deres vilkår vanskelige, og de befinder sig helt udenfor det indiske kastesystem. Siddi-folk er for det meste sunni-muslimer, men de har også forbindelser til en sufi leder, Baba. De ville formentlig modtage budskabet om Jesus som gode nyheder, men pga. isolation, har kun få formået at nå ud til dem. Gujarat Gangessletten Bed om en åbenbaring af Guds kærlighed i Messias Bed for enhed og kærlighed i familien, især for de forsømte børn. Bed om udfrielse af alkoholmisbrug. Bed om godt lederskab: Trods tilstedeværelsen af en landsbyhøvding er der behov for nye ledere, som kan hjælpe med at forbedre Siddi-stammens sociale og politiske forhold. Bed om at Gud vil sende mennesker ud med henblik på at nå Siddi-folket med evangeliet og lære dem om sundhedspleje, uddannelse, landbrugsudvikling osv. Indien har en af verdens største koncentrationer af unåede muslimer. Der er muligvis 150 millioner muslimer i Indien. De fleste af dem bor på den enorme Gangesslette. Indien har flere muslimer end alle de følgende lande tilsammen: Yemen, Irak, Jordan, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait, Egypten. Men Gud elsker dem alle. 15

16 En iraners vidnesbyrd Jeg kommer fra en iransk muslimsk familie. Jeg praktiserede de fem daglige bønner og Ramadanen. Da jeg var 20 år, kom jeg til Schweiz. I mit hjemland havde jeg aldrig set en bibel eller mødt en kristen. I Lausanne i Schweiz mødte jeg adskillige iranske kristne, som var flygtet på grund af forfølgelse i Iran. Gennem dem mødte jeg andre kristne og fik mulighed for at komme til gudstjeneste. Jeg begyndte at læse i den persiske bibel, som jeg havde fået. Jeg opdagede mange nye ting, som jeg aldrig havde hørt om før. Mine nye venners gæstfrihed rørte mig især, men i begyndelsen holdt jeg lidt afstand til dem, for jeg havde lært ikke at stole på vantro. Efterhånden som jeg tilbragte mere og mere tid sammen med kristne, opdagede jeg mere om de gode nyheder, som findes i Bibelen. Det talte særligt til mig, at Gud åbenbarede sig som nærværende, levende og med et ønske om at have et personligt forhold til den enkelte. Indtil da havde Allah været så ophøjet, at han var utilnærmelig. I islam havde jeg lært, at Jesus var en stor profet, men at Muhammed var den sidste profet, og at Koranen erstattede alle andre skrifter. Alligevel gav overholdelse af islams forskrifter ikke den fred, som jeg i lang tid havde længtes efter. Jeg kæmpede med dette et stykke tid og besluttede mig for hverken at gå i moskeen eller i kirken. I stedet gik jeg på natklubber og drak alkohol. Men jeg blev ved med at spørge mig selv: Hvor er du? Hvornår vil du træffe valget mellem islam og Jesus Messias? En arbejdsulykke gav mig nogle måneder fri, hvor jeg kunne reflektere over det hele. Mine kristne venner bad ofte for mig. En aften, da jeg var helt udmattet og alene, råbte jeg højt til Jesus: Hvis du virkelig er Frelseren; den som kan give fred med Gud, så vis dig for mig! Så lagde jeg mig til at sove. Da jeg vågnede igen, var mine kvaler forsvundet, og jeg følte fred! Jeg ringede straks til mine venner for at fortælle dem det. Jeg opdager stadig mange nye aspekter i mit nye liv, og jeg oplever Guds magt til at forandre os. Nu beder jeg hver dag for at få styrke til at elske min nabo og for at kunne vidne om Jesus. Lausanne på Genevesøens kyst i Schweitz (nedenfor) er med en befolkning på næsten kun en søvnig landsby i sammenligning med Teheran, Iran (ovenfor), der har en befolkning på omkring 9,1 millioner. 16

17 27. JULI / DAG 8 Nashville, Tennessee i USA Muslimer i country-musikkens højborg Nashville, Tennessee, country-musikkens højborg, er hjemsted for kurdere og godt somaliere og somaliske bantus, såvel som andre muslimske etniske grupper. Nashville området har så mange som muslimer. For flere år siden følte en lokal præst sig tynget: Over alt i vores by fandtes nye muslimske naboer; folk som var flyttet til Nashville fra hele verden. Men når jeg så nærmere efter, lagde jeg mærke til, at de fleste kristne ignorerede dem. Enten på grund af manglende opmærksomhed, frygt eller uvidenhed. Lemmerne på Kristi legeme dannede ganske enkelt ikke venskaber med dem, som Gud bragte lige til vores dør. Så han begyndte at lære så meget, som han kunne, om disse muslimer, deres tro og deres verdenssyn. Og så tit han kunne, opmuntrede han andre til at gøre det samme. Da han mødte andre ligesindede, som også forsøgte at nå muslimerne, slog det ham, at der ikke ville komme nogen reel succes i forsøget på at bygge bro til evangeliet, hvis Gud ikke gjorde arbejdet. Så han begyndte at bede. Efter et stykke tid indså jeg, at Gud ville have mig til at kalde andre til at bede bede specifikt og regelmæssigt for muslimerne i Nashville såvel som over hele verden. Åndelig forandring sker kun ved Guds magt. Og Guds magt virker, når hans folk beder. Lige som Nashville er mange andre byer i USA blevet hjemsted for tusindvis af muslimer. Gennem årene har Gud kaldet arbejdere. Kommunikation, forbindelser og fælles ressourcer har hjulpet folk til at begynde at nå ud. Folk er begyndt at byde nye indvandrere velkommen og at bede specielt for dem. Der er meget få, som har konverteret til kristendommen, men et stigende antal er nysgerrige og søgende. Adskillige kristne er begyndt at leve deres tro ud og at vidne frimodigt for muslimer, mens de dyrker varme, trofaste venskaber. Fordomme og frygt for muslimer findes stadig i Nashville, selv blandt kristne, men for nogle troende har Jesu kald til at gøre disciple overvundet både frygt og fordom. Jesus afviste jødernes fordomme om samaritanerne og rakte ud til den samaritanske kvinde. Han korrigerede hendes teologi og forvandlede hendes liv (Joh 4,1-42). Bed om at de kristne i Nashville må blive mere og mere motiverede til at skabe gode og sunde relationer til muslimer. Tilhængere af islam er mennesker med behov og problemer såvel som kulturelle og religiøse forudfattede meninger, som gør det svært for dem at forstå budskabet om Jesus. Muslimske indvandrere har ofte svært ved at tilpasse sig vestlig, individualistisk bykultur. Kristne kan tilbyde sande og ægte venskaber til muslimer fanget mellem flere kulturer. Bed Gud om at skabe velvilje hos de kristne over for muslimerne i Nashville. Bed om vækkelse blandt muslimer blandt de mange folkegrupper i byen. Nashville er ikke så forskellig fra flere andre storbyer i det sydlige USA. Du kan også bede for muslimer i Memphis, Atlanta og Louisville. 17

18 28. JULI / DAG 9 Irakiske enker Tre krige der har bragt smerte og lidelser Irak har gennem de sidste 32 år oplevet tre større krige, der har været fulde af smerte, gru, omkostninger, splittelser og ødelæggelser: Iran-Irak-krigen ca irakiske døde Golfkrigen ca irakiske døde Irak-krigen ca irakiske døde Selv om december 2011 markerede afslutningen på det udenlandske engagement i Irak, fortsætter vanskelighederne med terrorhandlinger. I tilgift til krigene kom Saddams morderiske diktatur og dets undertrykkelse, et mislykket shiitisk oprør mod regimet i 1991 samt Saddams undertrykkende aktioner mod kurderne i det nordlige Irak. Alle disse faktorer medførte yderligere titusindvis af dødsofre. Dette har resulteret i, at der er omtrent en million enker i Irak, hvilket svarer til ca. 9 % af alle kvinder i landet. Ofte finder de unge enker, hvis mænd for nylig er døde, og som kun har et eller to børn, nye mænd; men for ældre enker og for dem der har flere børn, er det sjældent eller aldrig muligt for dem at blive gift igen. Flere udenlandske regeringer hjalp aktivt enkerne, mens deres militære styrker var i Irak. Ligeledes har den irakiske regering selv anstrengt sig betydeligt for at hjælpe kvinderne, men problemets omfang i sig selv er overvældende for de offentlige institutioner og deres budgetter. Man kan nok forestille sig den nød, som kvinder, der 18 har mistet deres mænd, er i, især i et samfund hvor kvinder har begrænset adgang til arbejdsmarkedet og sociale aktiviteter. At have et arbejde med en løn, der er høj nok til at forsørge en familie, overstiger i mange tilfælde deres evner, ja, også deres muligheder. Nogle har i desperation ladet sig prostituere i kortere eller længere tid. Læs Salmernes Bog 68, v. 1-6 og Jakobs Brev kap. 1, v.27. Proklamer Guds trofasthed og bed om hans indgriben så at enkerne må få dagligt brød og andre fornødenheder til sig selv og deres familier. Bed om evig frelse for disse kvinder i nød, at de må møde Gud og lære ham at kende (Johannesevangeliet kap. 17, v. 3) Bed om kreative ideer og rigelige økonomiske midler til de irakiske organisationer der tager sig af enker og faderløse (se Romerbrevet kap. 13, v. 3-7). Jesus overraskede alle ved sin bespisning af skarerne med fem brød og to fisk (se Lukasevangeliet kap. 9, v.13-17). Mirakler er mulige, men en god administration af ressourcerne er nødvendig. Bed om inspiration og mod til regeringen og ledere i lokalsamfundene. Jayson De Leon CC-BY Manama, Bahrain Women above: US Department of Defence

19 29. JULI / DAG 10 Bahrains arabere mennesker ud af den bahrainske befolkning på Bahrain ligger mellem Iran og Saudi- Bahrain mulighed for at høre og se Arabien og består af mere end 30 nye perspektiver og livsstil. Et muligt øer i den Arabiske Golf (Den Persiske resultat afspejles i kvindens situation. Golf). Modsat dets nabostater har landet Kvinder i Bahrain har flere og bedre jobmuligheder og privilegier end de fleste opbrugt sine oliereserver, og der hersker en betydelig arbejdsløshed. Ikke desto arabiske kvinder. mindre ser fremtiden lovende ud, for Selv om det ikke er tilladt at gå ud og Bahrain Developing Bank har udsendt evangelisere, så må kristne faktisk godt en rapport om jobmuligheder. tilbede og læse i deres bibler og anden Størstedelen af befolkningen taler kristen litteratur, så længe de bare respekterer og er følsomme over for ara- enten arabisk eller farsi, og et stigende antal kan engelsk. Araberne i Bahrain bisk kultur. taler Golf-arabisk og Baharna. Befolkningen består både af sunnier og shiit- eller arbejdstagere kan finde rig lejlig- Kristne akademikere, iværksættere ter, der har brug for at høre, hvordan hed til at engagere indbyggerne i Manama, Bahrains hovedstad. Byens puls, Guds fred kan bygge bro hen over deres betydelige forskelle. Souq markedet, byder på rig mulighed Landets åbenhed over for udlændinge fra vest og øst har givet folk fra efter en for en fortrolig snak hen over en kop te shopping-tur. Bed om at de troende kreativt må bruge de eksisterende muligheder for at mødes og opbygge relationer med golfens arabere. Bed Gud om at skaffe arbejdspladser for folk der ønsker at tjene langsigtet i Bahrain Bed om at forretningsmænd i Bahrain, især dem i den hastigt voksende banksektor, må møde Jesus og anvendes til Guds formål. 30. JULI / DAG 11 Rawther-folket i Indien Der er ingen kristne blandt dem Rawther-folket er efterkommere af hestehandlere, der kom fra Egypten og slog sig ned i Indien. De er en gruppe blandt de tamilske muslimer, de taler det tamilske sprog, og befolkningsgruppen anslås til at være på en million mennesker. I den sydøstlige stat Tamil Nadu lever der over rawthere. Statens hovedstad Chennai, tiltrækker folk fra hele verden, da den kan byde på de mest fantastiske badestrande. I Indiens største stat Rajasthan, der ligger mod vest op til den pakistanske grænse, bor der rawthere. Denne gruppe er en del af det muslimske mindretal (8 %). Befolkningen i det område er næsten udelukkende hinduer. Rajasthan er populær blandt turister, fordi den byder på et farverigt udbud af kunstværker, traditionel musik og dans, majestætiske paladser og spændende befæstninger i ørkenen. Rawther-folket er kendt for at være gode iværksættere, og de er involverede i mange forskellige erhverv. Uddannelse vægtes højt, og drenge og piger får samme muligheder for at uddanne sig. Rawthere har ikke hørt om sandheden og Jesu kærlighed, og så vidt man ved, er der ingen kristne i deres befolkningsgruppe. Indiske kristne har en enestående mulighed for at dele Evangeliet med deres rawthernaboer og bør tilskyndes til at gøre det. Bed for at Gud vil åbenbare sig for rawther-folket, og at de må blive modtagelige for sandheden og Jesu kærlighed. Bed Gud om at rejse hold af engagerede medarbejdere, der, når Han kalder, vil være parate til at gå ud og dele Evangeliet med rawther-folket. Es. 6,8 Bed Gud om at rejse stærke, lokale kirker og troende ledere blandt dette endnu unåede folk. 19

20 JULI / DAG 12 Rundt om Taklamakan-ørkenen 15 millioner muslimer og op imod kristne Det vestlige Kina er hjemland for mindst fem millioner muslimer, hvoraf de fleste bor omkring grænserne af den mægtige Taklamakan-ørken i den Uighuriske Autonome region Xinjiang. I de senere år har vi gentagne gange opmuntret til bøn for den største af de etniske grupper i området, uighurerne, som udgør 11 millioner. I listen på denne side er nævnt flere andre etniske grupper i det vestlige Kina. De bedste estimater på antallet af troende blandt alle disse etniske grupper når ikke op på over mennesker. I de senere år har den massive immigration af han-kinesere (den største etniske gruppe i Kina) til området givet anledning til nogen spænding og modvilje, idet de lokale søger at beskytte deres hjemland mod udefra kommende. Der er muligvis kristne (heraf 75 % i husmenigheder) blandt det han-kinesiske mindretal, der udgør ca. 7,5 millioner. De er dog i det store hele isoleret kulturelt, sprogligt og religiøst fra de muslimske flertalsgrupper. Bed om, at de han-kinesiske troende vil være motiverede til at nå deres muslimske naboer fra forskellige kulturer. Kineserne er kun lige begyndt at få øjnene op for tværkulturel mission. (Esajas 52,10) Bed for, at de forskellige etniske grupper må lære Jesus at kende. Nævn deres navne for Gud i bøn om hans indgriben (Salme 2,8) Bed for kristne radioudsendelser og andre medier, der når ud over Xinjiang-provinsen. Bed om at der vil være hjerter, der er åbne for at modtage Guds ord. Bed for troende, at de frimodigt må dele troen med slægtninge, naboer og venner, og for at husmenigheder må brede sig i byer og i landdistrikter (Apostlenes Gerninger 16,13-15). Kasakhstan Mongoliet Kirgisistan Tadsjikistan Taklamakan-ørkenen Tibetanske Plateau Pakistan Indien Bangladesh Myanmar Laos Kina Thailand Vietnam Kasakhere Cambodia Kasakhiske Qinghai er Kirgisere Salarer Tadsjikere, Sarakolier Tatarer Uighurer Uighurer, Lop Nur Uighurer, Taklamakan Uighurer, Yutian Usbeker, nordlige Filippinerne Korea Taiwan

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1, Lihme Nu vågne Dåb Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som

Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1, Lihme Nu vågne Dåb Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 Salmer: Lem 9.00 Lihme 10.30 748 Nu vågne Dåb 448 108 Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som Lihme 10.30 748 Nu vågne Dåb 448 108 Lovet være 71 Nu kom der bud

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Kvinder. December bøn om frelse for kvinder

Kvinder. December bøn om frelse for kvinder Kvinder med Håb December 2017 bøn om frelse for kvinder Kære ven Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Kære forbedere December 2016

Kære forbedere December 2016 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5). Kære forbedere Hvilken glæde

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere