faith faith víra víra víra foi foi foi foi imani imani mani imani iman geloof geloo iman iman geloof geloof besim sim fede besim besim besim glaube

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "faith faith víra víra víra foi foi foi foi imani imani mani imani iman geloof geloo iman iman geloof geloof besim sim fede besim besim besim glaube"

Transkript

1 glaube 30 faith Dage fe fe foi mani 2012 imani geloof 20. juli 18. august víra besim sim fede fede iman fe i bøn for den muslimske verden foi glaube besim fede fe faith glaube glaube víra iman víra geloof imani foi faith besim fe iman fe imani víra En måned i bøn for vores muslimske venner og naboer glaube faith iman geloof besim imani foi fe geloo besim fede 1

2 30 dage i bøn 2012 er udgivet af Åbne Døre, Norea og Dansk Europamission Åbne Døre er en upolitisk, international organisation, der arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Åbne Døres målsætning er: 1. At styrke de lemmer på Kristi legeme, som lever under pres og forfølgelse, ved at bringe dem bibler, materiale, oplæring og anden hjælp og opmuntre dem til at være med til at bringe evangeliet til hele verden. 2. At oplære og opmuntre kristne i truede og ustabile områder og forberede troende på mødet med forfølgelse og lidelse og udruste dem sådan, at de fortsætter med at vidne om Kristus. 3. At motivere, mobilisere og oplære kirken i den frie verden til at identificere sig med og blive mere involveret i arbejdet for de forfulgte kristne fordi vi tror: Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. 1. Kor 12,26 Dette indebærer i praksis bl.a.: At distribuere bibler, studiemateriale og anden kristen litteratur, holde seminarer, undervise og formidle andre aktuelle tjenester af opbyggende og samlende art til menigheder og kristne, der beder om det. At mobilisere kristne i Danmark til en aktiv og personlig indsats for forfulgte kristne. At forsøge at formidle budskabet fra den forfulgte del af Kristi legeme om lidelse, kamp og sejr Hvordan kan du og din kirke gøre en forskel? Bøn De troende i forfulgte lande lever på en barsk, åndelig slagmark. De har brug for vores forbøn. Åbne Døres bedelister og nyhedsbreve forsyner dig dagligt med bedeemner, som gør dig i stand til at bede for disse brødre og søstre og stå ved deres side. Bibelkurérer I årtier har Åbne Døre hjulpet troende ved at bringe bibler og bibelstudiematerialer ind i lande med størst forfølgelse. Gud bruger almindelige mennesker til at bringe sit ord til folk, der lever, hvor troen koster mest. Du kan blive en af dem. Voksen- og børnebibler Mange forfulgte troende har været udsat for vold og er blevet fængslet på grund af deres tro, men de har ikke selv en bibel. De unge er særligt udsatte for falsk lære og regeringskontrol. Lederne ved, at de må have kontrol over de unges sind, hvis de vil stoppe spredningen af kristendommen, men Åbne Døre sørger for specielle voksen- og børnebibler, der viser sandheden i ord og billeder til dem. Din gave gør dette muligt. Ledertræning De fleste kirkeledere i forfulgte lande har aldrig fået nogen reel undervisning. Enten eksisterer der ingen bibelskoler, eller også er de ødelagt. Åbne Døre arbejder med at fylde dette tomrum med bibelbaseret træning skræddersyet til behovene og kulturen i de enkelte lande. Læs mere på Læs om Norea og Dansk Europamission på side 43 2

3 Introduktion Nedenfor: En gruppe mennesker samlet før fredagsbønnen i Irans næststørste by, Isfahan (3,5 millioner indbyggere) Uden tro er det umuligt at behage Gud. Er vi villige til at tro på, at Gud vil bringe frelse til den muslimske verden? Se At forstå Islam på side 8-9. Se mere på hjemmesiden: de sidste tyve år har adskillige millioner kristne bedt for muslimerne i løbet af Ramadanen. Jesus befalede sine disciple at bede I høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gud har været synligt aktiv i den muslimske verden gennem de sidste år. Millioner af muslimer har mødt den levende Messias, Jesus, gennem de seneste år. Indsatsen med at bringe de gode nyheder til muslimerne er mangedoblet, og mennesker med muslimsk baggrund er i stigende grad engageret i dette arbejde. Vi inviterer jer til at være med i denne verdensomspændende bønnebevægelse 30 dage for at Guds rige må vokse i den muslimske verden. Intet er umuligt for Gud. Tør vi virkelig tro på ham? Dette initiativ til at bede for muslimer opstod ved et kristent ledermøde i Mellemøsten i Troende, som var engageret i en international bevægelse, følte Guds ønske om at kalde kristne til at bede for den muslimske verden. En bønnebevægelse blev planlagt til at falde sammen med måneden for den muslimske Ramadan, som følger en månekalender (i 2012 er det fra den 20. juli til den 18. august). Der var to hovedårsager til at 30 dage skulle foregå samtidig med Ramadanen: 1) som et middel til at kristne skulle kunne identificere sig med muslimerne i en bestemt periode i løbet af året og 2) at bede om Guds suveræne indgriben i muslimers liv i en tid på året, hvor de er stærkt religiøse. Bemærk, at selvom vi beder i Ramadanmåneden, betyder det ikke, at vi også praktiserer faste og bøn i overensstemmelse med muslimsk praksis. Som kristne adskiller vi os på mange områder fra muslimske idéer, teologi og praksis. Ikke desto mindre understreger 30 dage -bevægelsen Guds kærlighed til muslimer. Vi opfordrer alle Kristus-troende til at indtage en ydmyg, kærlig, respektfuld og tjenende indstilling overfor muslimer. Redaktørerne Adskillige millioner muslimer verden over er kommet til tro på den levende Messias i de sidste 30 år. 3

4 At tro Guds gamle løfter 4 Dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner I dig skal alle jordens slægter velsignes. For over år siden talte Gud til Abraham og hans efterkommere. Disse løfter udgør grundlaget for Guds aktivitet på jorden i dag. Gud talte til Abraham: Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. (1 Mos 22,18) Gud talte til Isak: Dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner, og jeg vil give dine efterkommere alle disse lande, og alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, (1 Mos 26,4) Gud talte til Jakob (Israel): Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. (1 Mos 28,14) Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld der står jo skrevet: «Forbandet er enhver, der hænger på et træ» for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få Ånden, der var lovet os Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. (Gal 3,13-14; 16a) Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. (Gal 3,29) Alle muslimer anerkender Abraham, Isak, Jakob og Ismael som vigtige personer i deres religion. Men kun få muslimer ved ret meget om nogen af disse mænd. Koranen og traditionen omkring Muhammed indeholder kun ganske lidt information om Guds løfter til disse patriarker og om deres liv. De fleste muslimer har ingen anelse om, at de gamle løfter på denne side rent faktisk er opfyldt i Messias Jesus. Mange af os kristne har mistet synet for Guds vision om velsignelsen til alle familier på jorden. Vi lader os let dominere af frygt og nogle gange af fordomme, når det gælder muslimerne. For at overvinde dette må vi omvende os fra vores frygt og igen bede Gud om tro og om at bekræfte hans godhed mod alle folk i denne verden. Vi må omvende os fra vores sløvhed og bede Gud om håb, hans håb for den muslimske verden. Vi må omvende os fra vores mangel på kærlighed og bede Gud om hans kærlighed, så vi kan deltage i det multietniske og multikulturelle rige, hvor retfærdighed bor, som Jesus har lovet os. (Matt 6,10; 2 Pet 3,13) Gud være os nådig og velsigne os, han lade sit ansigt lyse over os, så din vej kendes på jorden og din frelse blandt alle folkene. Folkene skal takke dig, Gud, alle folkene skal takke dig. (Sl 67,2-4)

5 Udfordring: Elsk muslimerne, som Jesus gør Fruit of spirit graphic Relationen mellem kristne og muslimer har ofte været karakteriseret ved konflikt, frygt og mangel på kærlighed. Det er det modsatte af, hvordan Jesus lærte hans folk at leve. Han lover os, at den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Vi formanes til at elske vores næste - selv vores fjender. Kampagnen Radical Love Campaign opmuntrer kristne til at efterligne og adlyde Jesus ved at aflægge følgende løfte: Han vandrede blandt os Han vandrer stadig blandt os Jeg vil angre alle hadefulde følelser mod muslimerne og stræbe efter kærlighed. Jeg vil bede om, at Gud vil velsigne muslimerne, og om at de vil erfare hans fred. Jeg vil gøre mindst én venlig handling mod en muslim det næste år. Jeg vil respektfuldt dele de gode nyheder om Kristus. Jeg vil ikke sprede negative fordomme om muslimer, men hellere bringe nådefulde ord. Jeg vil gå ind i denne sag kun bevæbnet med kærlighed, sandhed og gode gerninger. Jesus vandrede blandt os fuld af nåde og sandhed. Følger jeg hans eksempel? Vandrer jeg sammen med ham nu? Er jeg fuld af nåde og sandhed? Er jeg på det sande vintræ? Vær radikal som Jesus. Vær med og gør en forskel i verden. Foto: Ovenover: Genesaret sø og dalen ved Bet Shean, hvor Jesus vandrede i lydighed mod sin fader. Venstre: Nazareth i dag. Jeg skriver under på dette løfte: Gå samtidig ind på hjemmesiden og få 10 venner til at gøre det samme. Oversættelse er tilgængelig på forskellige sprog online: indonesisk fransk koreansk arabisk portugisisk. Se også: Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! (Gal 5,22-23) 5

6 6 Ramadan 1433 Datoen for Ramadanen er fastsat ud fra den islamiske månekalender med 354 dage. Hvert år begynder den 11 dage tidligere, det tager omkring 33 år for denne kalender at komme gennem hver sæson. I 2012 vil Ramadanen falde omkring den 20. juli til den 18. august, om end det kan variere lidt fra land til land. Fastetiden begynder og slutter med synet af halvmånen. For yderligere information se: com. På grund af den islamiske kalenders foranderlighed, er dette år 2012-hæfte faktisk vores 21. udgave. Der har været 21 islamiske måneår siden 30 Dage begyndte i marts 1993 (år 1433 ifølge den islamiske månekalender). Bemærk: Månen bliver ikke tilbedt i Islam. Hvordan skal vi bruge dette hæfte? løbet af de kommende uger kan du bede og faste på mange I forskellige måder. Nogle dage er fem minutter alt, hvad Gud spørger efter, når du deltager i denne bønneindsats. Dog vil deltagere indimellem opleve at blive vejledt til at bede i længere perioder. Enkeltpersoner kan bruge dette hæfte i deres personlige andagt. På samme måde kan grupper bruge det i forbindelse med bøn ved møder og gudstjenester i Ramadan-måneden. Mange grupper har organiseret særlige bedemøder samtidig med den specielle muslimske bedetid Night of Power (se dag 26 i dette hæfte). Vi vil opmuntre jer til at finde kreative måder, hvor så mange som muligt bliver involveret i bøn med dette specielle fokus. Jesus giver særlige løfter om velsignelse, når kristne bliver enige om at bede for noget som gruppe (Matt 18,20). Forsøg at bruge Skriften så meget som muligt i bøn. Vi har taget forskellige bibelvers med gennem hele dette hæfte. Det vil være godt at meditere over disse tekster og bruge Bed i tillid til Gud, som holder sine løfter. dem i bøn. Nævn dem for Gud; bed ham inspirere dig. Det vil styrke din tro, og Gud kan give dig dybere indsigt i bøn baseret på hans ord. Du kan også organisere nogle ugentlige møder i løbet af denne 30-dages periode med din kirke, ungdomsgruppe, studiegruppe eller børneklub. Du kan mødes med andre til et specielt måltid, hvor I beder for dagens emne. Du kan for eksempel også arrangere et specielt arrangement med speciel mad, tøj og musik. Som gruppe er det en hjælp at fokusere bønnen på ét emne ad gangen fremfor hele tiden at skifte fokus. Hver person bør vente og give tid, før der skiftes emne, på den måde kan hver enkelt få tid til at bede for det aktuelle emne med sine egne ord (jf. 1 Kor 14,40). Gud er kreativ, han har skabt os i sit billede, derfor kan vi også forvente kreative ideer og bønner, når vi søger ham (Rom 8,26).

7 20. JULI / DAG 1 Fra frygt til tro At vandre med Jesus, at overvinde det onde med det gode Verden over har troende et valg: Vil vi stole på Gud eller blive grebet af frygt? Vil vi agere i tro eller reagere i frygt? Frygt for islam har fyldt troende såvel som ikke-troende. Der er ingen tvivl, muslimske minoriteter, fundamentalistiske selvmordsbombere og krigere er lykkedes med at sprede rædsel. Muslimerne selv er blevet frygtsomme, mange af dem må leve med livet som indsats. Frygt og fordomme har forårsaget, at mange tager afstand fra alt, hvad der har med islam at gøre, og nogen af os finder det nemt at kritisere muslimerne. Men hvor går vejen frem for os som troende? Hvis vi er kritiske overfor islam og muslimerne, må vi minde os selv om, at vi, såvel som de, er mennesker. Der er formodentlig mange aspekter af vores liv, værdier, ideer og tanker, som andre kunne kritisere. Kritik kan nogen gange være en hjælp, men det kan også reflektere en mangel på kærlighed. Hvis vi er ukærlige må vi angre. Lad os være på det rene med Gud. Gud elsker mennesker af alle etniske og kulturelle grupper. Og han vil, at de skal være foran hans trone en dag: for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag (Åb 5,9) Må Gud give os en indstilling som er i overensstemmelse med Guds værdier. Lys fordriver mørke. En enkelt tændstik kan oplyse et stort rum. Og hvis adskillige stearinlys bliver tændt, bliver rummet endnu mere lyst. Mørket kan ikke overvinde lyset. Et enkelt tryk på en kontakt kan fylde et rum med lys. Er vi klar til at være tændte lys? Tro kan erstatte frygt. Selv en lille tro kan flytte bjerge. Lad troen fylde vores hjerter. Gud kan forandre den muslimske verden, millioner kan stadig komme til at erfare syndernes forladelse og nyt liv i Kristus. Tro det. Opmuntr dig selv ved at læse vidnesbyrdet på næste side. Du skal vide, at Gud arbejder i den muslimske verden. Han når ind bag sløret. Bed for dig selv. Er du bange for islam? Er du bange for muslimerne? Vil vi lade frygten dominere os? Er du kritisk? Overgiv dig til Gud. Lad hans kærlighed fylde dit hjerte. Glæd dig i Herren. Bed for din familie og menighed på samme måde. July 20th / Day 1 At bede med tro, håb og kærlighed sikrer sejr over frygt. 7

8 Et digt fra Saudi-Arabien Han tog bolig i mit hjertes dyb På lang afstand så jeg hans lys bag bjergene, bag horisonten. Han rejste sig som lyset af den strålende morgen fyldt med fryd. Han rejse sig i min sjæl, så fyldt med mørke, min fortabte og forvirrede sjæl, min sjæl, der ikke kendte til hvile. Alligevel besøgte han mig som den milde brise. Som duften breder sig over bakkerne. Han besøgte mig Han tog bolig i mit hjertes dyb og slog sig ned derinde. Han fyldte min sjæl med renhed, med liv. Han er Jesus, den milde medfølende Jesus, kilden til min glæde, Jesus, et anker for min sjæl. Jeg elskede ham fra første gang, jeg mødte ham, jeg er smeltet af lidenskabelig kærlighed til ham. Og hvordan kan det være anderledes? For han har elsket mig fra fortidens dage. Læs og mediter over dette digt, som er skrevet af en kvinde i Saudi-Arabien, der tror på Kristus. Vi kan alle spørge os selv, om vores relation til Gud har samme dybde og skønhed, som vi møder i denne tekst. Kender jeg Jesus på denne måde? 21. JULI / DAG 2 Ugifte enlige mødre Marokkanske kvinder har særlige udfordringer Lige som stort set alle lande i verden har Marokko problemer i forhold til sex og ægteskab. Ikke desto mindre er Marokkos småpiger i en særlig vanskelig situation. De fleste af Marokkos ugifte mødre er fattige analfabeter fra landet, der begyndte at arbejde som hushjælp eller småpiger i en alder af kun syv år. Overgivet til slaveri af deres familier på grund af økonomisk nød. Pigerne tilbringer lange timer med at lave mad og gøre rent for mere velhavende marokkanere. Deres fædre tager alle de småpenge, pigerne tjener. Efter flere år i denne situation er mange af pigerne villige til at have sex med enhver mand, som er venlig imod dem og lover dem ægteskab. Utallige andre af dem bliver voldtaget (i kraft af at de tilhører manden i huset). Dem der bliver gravide ender ofte på gaden eller det der er værre. Omkring halvdelen af de kvinder, som bliver gravide uden for ægteskabet, er blevet lovet ægteskab. Andre store årsager til uønskede graviditeter er prostitution (14 %), samt voldtægt og incest (7 %). En kvinde forventes at være jomfru, indtil hun bliver gift og må kunne bevise, at det forholder sig sådan. Ikke at være jomfru bringer skam over familien. Da udenomsægteskabelig sex er det ultimative kulturelle tabu, bliver ugifte mødre udstødt, chikaneret, og endda truet med døden af deres egne familier. Såkaldte æresdrab er ulovlige og sjældne i Marokko, men forekommer alligevel i landdistrikterne. I Marokko er det unormalt, at en ung pige lever på egen hånd, og det er svært for hende at finde et job, så hun kan forsørge sig selv og sit barn. Nogle går derfor ind i prostitution, og omkring 40 % af de ugifte mødre forlader deres baby, hvor som helst det kan lade sig gøre, selv i skraldespande, for at undgå social udstødelse. En kvinde udtaler: Hvis jeg skulle forlade mit 8

9 22. JULI / DAG 3 Muslimer i Alsace, Frankrig barn, ville jeg leve som en zombie: Levende, men død indvendigt. En ugift mor kan blive retsforfulgt for utroskab og kan blive dømt til fængsel i op til seks måneder (om end dommen sjældent bliver udført). Nogle mødre forlader hospitalet straks efter fødslen uden at have fået den nødvendige medicinske hjælp af frygt for at blive retsforfulgt. Nogle troende i Marokko tager sig af enlige mødre, hjælper dem med at passe deres babyer og finde et arbejde til dem. Bed for et fornyet faderskabskoncept over hele landet: At fædre vil begynde at sætte mere pris på deres døtre end på familiens ære. Bed for de arbejdende enlige mødre: At de må få modet til at stå imod beskyldningerne og den manglende forståelse fra samfundet generelt. Bed for mødrene: At de må lære Gud at kende. Han elsker dem, og han vil række dem tilgivelse og tage sig af dem. Han er faderløses fader og enkers forsvarer (Sl 68,5). Alsace har den tredje højeste procentvise koncentration af immigranter i Frankrigs regioner. En hel del immigranter er blevet franske statsborgere, og mange af dem er muslimer. Det anslås, at cirka muslimer bor i Alsace-regionen, som ligger på den østlige grænse til Tyskland. Den største muslimske befolkning finder man i Mulhouse og Strasbourg. I Mulhouse har en ud af fire personer muslimsk baggrund. Blandt immigranterne er en ud af fem tyrkisk. Det muslimske samfund i Alsace er velorganiseret. Deres tidligere forbedrede moskeer baner vej for velfungerende islamiske centre. Et betydeligt antal fundamentalister gør deres indflydelse gældende i det muslimske samfund. Trods den stærke tilstedeværelse af muslimer i regionen er kun få missionsselskaber tilstede. Alligevel er der et betydeligt antal troende i området. Gennem deres vidnesbyrd er talrige muslimer kommet til tro på Messias. Nogle af dem er med i Oase-grupper, som bruger kulturelt tilpassede måder at udtrykke deres kristne tro på. Et vidnesbyrd fra Alsace: Jeg har min baggrund i en beskeden muslimsk familie i Algeriet. Jeg havde mulighed for at læse Bibelen første gang i mit hjemland. Jeg blev særlig rørt af Joh 3,16, hvor jeg opdagede Guds kærlighed. Gennem mine studer i Frankrig mødte jeg en troende med marokkansk baggrund, som tog mig med til en Oase-gruppe. De vidnesbyrd, jeg hørte fra de andre i gruppen, inspirerede mig til at angre og komme nær til Gud. Jeg blev døbt, og jeg begyndte at leve et nyt liv tilknyttet en lokal menighed. Gud fører mig, selv gennem svære omstændigheder, til et dybere liv i Kristus. Bed for åbne døre i det muslimske samfund og for et veltilpasset kristent vidnesbyrd. Bed for de dynamiske initiativer blandt de unge i flere byområder. Omkring tyrkere bor i Alsace. De er stort set unåede med evangeliet. 9

10 At forstå Islam 10 Muhammeds liv Ingen kan fuldt ud forstå islam uden at kende noget til Muhammeds liv. Alle muslimer ærer ham som den sidste og største profet. I islam bliver Muhammed betragtet som det ideelle eksempel. Muhammed er på ingen måde betragtet som guddommelig. Han bliver heller ikke tilbedt, men han er modellen for, hvordan alle muslimer skal opføre sig. Ingen billeder af Muhammed er tilladt for at forhindre afgudsdyrkelse. Muhammeds tidlige liv: Islams profet blev født i 570 e.kr. i Mekka, en by i det nuværende Saudi-Arabien. Han var medlem af Hashim-klanen i den magtfulde Quraysh-stamme. Igennem meget af Muhammeds levetid var hedensk afgudsdyrkelse meget udbredt i Arabien. Det anslås, at omkring 360 guder og gudinder blev tilbedt af araberne i Mekka, som var et vigtigt center for afgudsdyrkelse i regionen. Muslimske historikere mener, at Muhammed allerede som dreng tog afstand fra afgudsdyrkelsen og levede et moralsk rent liv. Indledende åbenbaringer: Ifølge muslimerne begyndte Muhammed som 40 årig i år 610 e.kr. at modtage åbenbaringer og instrukser, som han troede var fra ærkeenglen Gabriel (Jibrail* på arabisk). Disse åbenbaringer danner grundlaget for Koranen. Muhammed forkyndte, at hans åbenbaringer var de sidste og overlegne budskaber fra den ene suveræne gud selvom Muhammed i begyndelsen tvivlede på, at han var profet. Han forbød afgudsdyrkelse og etablerede en civil og religiøs orden i Medina og senere i Mekka. Muhammed døde i år 632 e.kr. i Medina, Saudi-Arabien. Relationer til jøder og kristne: Gennem hans liv mødte Muhammed mange mennesker, som var nominelt kristne. Han lærte også mange religiøse ideer og skikke fra jødiske klaner, som levede i Mekka og Medina-regionen. Muhammeds påstand om, at han var en profet, blev ikke accepteret af jøderne, hvilket førte til alvorlige konflikter. Ikke desto mindre fik jødiske og kristne idéer, praksis og historie en fremherskende placering i Koranen, omend de ofte er forvrænget. *Bemærk: Muslimer henviser til Jibrail som den hellige ånd. Kabaen i Mekka, Saudi-Arabien. Praktiserende muslimer verden over vender sig mod denne bygning, når de beder.

11 Den islamiske historie om Gud og mennesket Det følgende er i store træk en forklaring af historien om Gud og mennesket, sådan som den bliver forstået af mange muslimer. Den kommer fra historier i Koranen og i Hadith (traditionerne omkring Muhammeds liv, der for mange muslimer foreskriver, hvordan de skal leve. Teksterne blev samlet omkring 250 år efter hans død), og der kan være mange variationer af den blandt forskellige muslimske samfund. De første tider: Gud, Skaberen, har skabt alt, også Adam og Eva (kaldet Hawa). Gud satte dette første par i et himmelsk paradis, men de syndede og blev kastet ned til jorden. Her boede de i Mekka-området i Saudi-Arabien, hvor Adam også byggede det første Guds Hus, Kabaen, og praktiserede en tidlig form for islam. Efter Noas oversvømmelse (Nuh) blev Kabaen genopbygget af Abraham og Ismael. De (æld)gamle profeter: Koranen og de islamiske traditioner nævner adskillige profeter, der forkyndte en tidligere udgave af islamisk religiøs lov. Men den generelle historie er uklar og ikke særlig rodfæstet i historien. Her er navnene på nogle af de profeter, der anerkendes af islam: Adam, Noa (Nuh), Abraham (Ibrahim), Lot, Isak (Ishaaq), Ishmael, Jakob (Yaqub), Job (Ayub), Josef (Yusuf), Moses (Musa), Samuel (Shammil), David (Daoud), Salomon (Sulaiman), Elisa (Elyas), Jonas (Yunus), Hud, Salih, Daniel, Johannes (Yahya), Jesus (Isa) og andre. Jesus (Isa) fra et islamisk perspektiv: Messias, Jesus (kendt som Isa i islam), blev på mirakuløs vis født af Maria (Miriam). Jesus (Isa), den gode profet, forkyndte en tidligere udgave af islam til jøderne. Han steg så op til himlen uden at dø eller at opstå fra de døde. Judas, hans discipel, døde på korset som en forræder i Jesu sted. Gud forvandlede Judas ansigt, så det lignede Jesu ansigt, men Jesus led ikke. Muhammeds liv e. Kr.: Muhammeds liv og hans tid som profet fandt hovedsalig sted i Mekka og i Medina i Saudi-Arabien. (Se foregående side for mere information). Fra det 7. århundrede til nutiden: Islam blev spredt over hele verden gennem handel, forkyndelse og jihad. Islamisk lov, Muhammeds eksempel, tradition og islamisk retsfilosofi har dikteret muslimsk adfærd og værdier. Et islamisk syn på fremtiden: Jesus (Isa) vil vende tilbage og arbejde for at etablere islam rundt om i verden. En anti-krist figur (Al-Dajjal) vil blive overvundet af Isa og Al- Mahdi (en anden længe ventet islamisk politisk religiøs leder) og oprette islam på verdensplan. Jesus vil gifte sig, få børn, dø og blive begravet i Medina, Saudi-Arabien. Senere vil der ske en opstandelse fra de døde, den sidste dom, og belønning og straf i form af paradis og helvede. Bemærkninger: I islam er Gud (Allah) en total enhed (der findes ingen treenighed). Kristne arabere bruger navnet Allah, når de omtaler Bibelens Gud. Alligevel er der en stor forskel på den islamiske og den kristne forestilling om Gud. Mens muslimer anerkender Jesus som Messias (Al-Masih) og anerkender hans mirakuløse fødsel, så anerkender de ikke hans guddommelighed. De fleste muslimer forstår ikke udtrykket Messias, og de ved generelt ikke, at Messias faktisk er Guds salvede konge. Herover: Koranen Denne bog er omtrent af samme længde som Det nye Testamente. Ordet Allah er angivet med rødt. Arabisk læses fra højre mod venstre. 11

12 23. JULI / DAG 4 12 Jeg giftede mig med en muslim Selvom jeg vidste, at jeg havde giftet mig med en muslim Hver dag vågner jeg op ved siden af den mand, jeg giftede mig med. Han er muslim, og jeg er kristen. Da vi besluttede os for at blive gift, var der ingen af os, som praktiserede vores respektive tro, så det var en nem beslutning. Faktisk så lignede vores trosretninger på mange måder hinanden, og min mand havde overbevist mig om, at de faktisk var meget ens. Selvom jeg vidste, at jeg havde giftet mig med en muslim, kom hans beslutning om at genoptage sine islamiske aktiviteter (kun et år efter brylluppet) som en stor overraskelse for mig. Det forstyrrede totalt balancen i ægteskabet, for vi havde begge to tidligere kun været religiøse af navn. Samtidig med vreden mod ham på grund af hans forandring, følte jeg også en voksende vrede mod hans religion, som efter min opfattelse havde stjålet min kærlige, omsorgsfulde mand og erstattet ham med en person, der var så fokuseret på regler, regulativer og nådesløse ritualer. Vores romantiske forhold tog en alvorlig drejning til det værre. Ironisk nok var det hans pludselige iver, som førte mig tilbage til mine rødder mit personlige forhold til Jesus. Jeg var vokset op i en kristen familie og havde gået i søndagsskole, været på kristne lejre og endda på bibelskole. Jeg havde været leder og rollemodel i min kirke. Hvad var mit problem? Kort sagt stolthed. Jeg troede aldrig, at det ville ske for mig. Jeg var fuldstændig imod det at gifte sig med en ikke-kristen, men i nogle situationer er man i stand til at gøre alt. På det seneste har jeg spekuleret over, hvordan jeg vil reagere, når min mand ønsker, at vores datter skal bede på en islamisk måde. Dette vil formentlig ikke ske endnu, men jeg er bange for udsigten til det. Jeg ønsker ikke, at min datter skal sige, at Muhammed er en profet, eller at hun skal benægte Jesu guddommelighed. Jeg bliver ved med at bede om, at min mand må lære Messias at kende, før dette bliver et problem. Versene i 1. Pet 3,1-2 har været til hjælp for mig. Gud er trofast. Der er måske hundrede-tusindvis af kvinder og mænd rundt omkring i verden, som er i en lignende situation i deres ægteskab. Der er ikke noget, som er enkelt for dem. I nogle muslimske kulturer får bruden dekoreret sine hænder med henna mønstre for skønhed, held og lykke. Bed for mennesker du kender eller dem i din by, region eller land, der befinder sig i en lignende situation som beskrevet ovenfor. Bed om at mennesker i sådanne situationer må have gode forbindelser til en menighed, hvor de kan møde forståelse og støtte. Bed om enhed, visdom og dømmekraft i spørgsmål om børneopdragelse. Bed om at kristne, som har giftet sig med ikke-kristne, må have et dybtgående kendskab til Guds kærlighed. De har brug for mod til at kunne stole på Gud i bønnen for deres ægtefælles frelse. Bed om større tro og tillid midt i frygten for fremtiden. Uvished om fremtiden kan især virke skræmmende, når man er gift med en muslim.

13 24. JULI / DAG 5 Løft dit hoved, du er egypter! Det arabiske forår fortsætter Begivenhederne i januar 2010 markerede en vigtig dato i Egyptens historie. Gennem en hovedsageligt fredelig opstand tvang folket præsident Mubarak, som havde regeret i 30 år, til at gå af. Løft dit hoved, du er egypter! Dette var den jublende folkeskares slogan på Tahrir Pladsen i Cairo efter denne sejr. Hvorvidt denne begivenhed vil gå over i historien som en virkelig revolution forbliver stadig uvist. Udfordringerne i landet med dets næsten 85 millioner indbyggere er enorme. Mere end 50 % af egypterne er under 25 år; alle ønsker at have et sted at lære, studere og arbejde. Befolkningstilvæksten er stadig høj med en vækst på 1,3 % årligt. Der er alvorlig inflation i landet, og lønningerne er bagud i forhold til prisstigningerne. Arbejdsløsheden ligger på omkring 15 %. Mere end halvdelen af egypterne er analfabeter. Landet var præget af den kristne tro lige fra det første århundrede efter Kristus. Men i begyndelsen af det 7. århundrede blev islam den mest indflydelsesrige magt. Der er omkring otte millioner kristne. De troende i Egypten udgør den største kristne minoritet i Mellemøsten. Alligevel bliver de diskrimineret i mange områder af det offentlige og politiske liv. Det er sjældent, at kristne indtager ledende stillinger på offentlige kontorer, akademiske institutioner og i militæret. På arbejdsmarkedet bliver folk fra hovedreligionen som regel foretrukket. Kirkelige aktiviteter er begrænset til grunde og bygninger ejet af kirken. Det er vanskeligt at få tilladelse til at blive registreret, foretage reparationer eller opføre nye kirker. Den voksende islamisering af samfundet giver grund til megen bekymring blandt kristne. Generelt reagerer kristne på følgende måder på disse udfordringer: Konvertering: Mellem og hovedsaligt nominelle kristne konverterer til islam hvert år. Primært på grund af økonomiske eller ægteskabelige problemer. Emigration: Mange kristne kan ikke se nogen fremtid for deres børn i Egypten og emigrerer til Vesten. Dette medfører en alvorlig svækkelse af de lokale menigheder. Isolation: Kristne har en tendens til at trække sig tilbage fra det egyptiske samfund og holder kun kontakt med andre kristne. Hvis det er muligt, undgår de helt at have kontakt med muslimer. Evangelisering: Flere og flere egyptiske kristne bliver bevidste om deres ansvar for flertallet af befolkningen omkring dem. Flere hundrede medarbejdere er blevet undervist i interkulturelt arbejde blandt ikke-kristne i og uden for Egypten. Nogle arbejder i nabolandene. Tak Gud for kristent satellit-tv som har været til stor opmuntring for de kristne i Egypten. Bed om at undervisningen og det evangeliserende arbejde gennem internet, radio og satellit-tv må bære frugt. Tak Gud for både små og store bedemøder der hvert år afholdes i Egypten. Bed om at menigheder må forstå og handle på deres ansvar for at oplære og sende arbejdere ud til høsten. Kristne må være villige til at blive sendt ud til tjeneste blandt muslimer, både indeni og udenfor landet (Ap. G. 9,10-17). Bed om at kristne vil deltage i det sociale og politiske liv med hjælpsomhed og på en bibelsk funderet måde (tænk på Josef og Daniel som eksempler). 13

14 JULI / DAG 6 Ansari-folket i Indien Håndværkere som har brug for at møde deres skaber Islam kom til det indiske subkontinent via islamiske hære, handlende og Sufi tilhængere omkring 150 år efter Muhammeds død i Arabien i året 632 e. Kr. Muslimske kongeriger regerede over en stor del af subkontinentet i 700 år, indtil det britiske styre og deres uafhængighed. I dag er der over 145 millioner muslimer i Indien. Ansari-folket er en af de største unåede folkegrupper i verden med en samlet befolkning på omkring 16 millioner. Det er også en af de største muslimske grupper i Indien (ca. 10 millioner). De fleste af dem bor i den nordlige indiske delstat Uttar Pradesh, og de fleste taler sproget urdu, men andre almindeligt talte sprog er bhojpuri, bengalsk, telugu og gujarati. Ansari-folket er næsten 100 % sunnimuslimer, og de praktiserer en synkretisk form for islam, kendt som folkelig islam. De tager ofte hen til en mazar, en muslimsk helgens grav, som de tror kan mægle imellem mennesket og Allah. Mange af dem bærer også amuletter rundt om halsen eller om taljen. De er lavet af vers fra Koranen, indpakket i stof, og har til formål at afværge onde ånder og forbandelser. Traditionelt er ansariere tekstilarbejdere og væver silkesarier. Men de økonomiske behov har betydet, at mange har måttet udvide til andre håndværk, så som at arbejde i messing og træ, eller helt forlade håndværkerfagene og blive landmænd eller små virksomhedsejere. Vævere arbejder for det meste for og på foranledning af hindu-agenter og handlende, som giver dem forskud og forsyninger. De kæmper i op til 12 timer om dagen, lønnen er lav, og familien har normalt gæld. Børn lærer ofte at væve på bekostning af skolegang, og antallet af personer, som kan læse og skrive er skræmmende lille, især når det gælder kvinder. Selvmord, sultedød og udbredelse af kroniske sygdomme er udbredt blandt væverne. Nogle af sundhedsfarerne omfatter dårlige arbejdsforhold (mangel på sanitære forhold, vand og frisk luft), nedsætning af synet og lunge- og hudsygdomme. Udover disse arbejdsrelaterede risici er der problemer med dårlig hygiejne. Det anslås, at 80 % af alle helbredsproblemer og en tredjedel af alle dødsfald i Indien skyldes vandbårne sygdomme. Satan har forsøgt at ødelægge ansarifamilier gennem udstødelse, uretfærdighed, fattigdom og død, men Gud ønsker at sætte dem fri. Der gøres spredte forsøg på at nå ansari-folket, og i løbet af de sidste to år er der blevet grundlagt mere end 80 menigheder blandt de muslimske ansariere, men der er stadig meget, som skal gøres. Bed om flere arbejdere, især blandt indere, så de kan række ud til deres muslimske naboer med Guds kærlighed. Bed om retfærdighed indenfor silkeindustrien, muligheder for at skabe indtægter og for frigørelse af de forgældede ansariere fra fattigdom. Bed om uddannelsesmuligheder, især for piger. Bed om frihed fra onde ånder og bedrag (Matt 8,16; 10,1 og Ap G 16,16-18) Bed om at de må lære Jesus at kende, ham som kan sætte dem fri!

15 26. JULI / DAG 7 Siddi-stammen i Gujarat, Indien Befolkning: Mellem til Indien findes der i dag titusindvis af afrikanske efterkommere, kendt som Siddi-stammen. De er godt skjult i en I bred mosaik af forskellige kulturer og samfund, og selvom de har levet i Indien i generationer, er de fleste af dem uvidende om deres egen historie. For mange år siden blev folk fra Siddi-stammen solgt som slavesoldater til Indiens fyrstelige stater. Et stort antal kom selv eller blev bragt dertil fra forskellige dele af Afrika for at tjene i sultaners muslimske hære. Det var på grund af dem, at de tilsluttede sig den muslimske tro. Men som indere af afrikansk oprindelse, er de socialt stigmatiserede både socialt og økonomisk. De er fanget mellem to samfund og kan hverken tilpasse sig det almindelige indiske samfund eller fastholde deres originale afrikanske kultur. Mens de for det meste taler gujarati eller hindi, har deres sange en snert af swahili. Musik, sange og dans er det eneste link til deres afrikanske historie. De fleste Siddi-folk bor i den vestlige delstat Gujarat. Landsbyen Jambur, der ligger dybt inde i Gir skoven, er en af to Siddi-bosættelser. Den er meget fattig. Ifølge en almindelig accepteret legende kom grundlæggeren af denne boplads fra Nigeria via Sudan på sin pilgrimsfærd til Mekka. Denne leder var en velhavende købmand ved navn Bawa/Baba Ghor, som først havde slået sig ned i Rajpipla Hills, inden han kom til Jambur. Voksne fra Siddi-folket er typisk dagarbejdere ansat i organiseret forefaldende arbejde. De tager tidligt afsted om morgenen for at arbejde i marken, skoven eller på vejene og tjener rupees (ca. 6 kr.) om dagen. Børnene bliver ofte overladt til sig selv, og forældrene er uvidende om, hvad de laver. Kun få afslutter grundskolen, og endnu færre kommer i gymnasiet. Især kvinderne bliver marginaliserede, og de har ingen kendskab til verden udenfor. Nogle af de sociale problemer blandt Siddi-folket omfatter alkoholisme (mænd bruger en stor del af den lille løn til at købe spiritus for, hvilket berøver familien deres basale fornødenheder), at de dropper ud af skolen, brudte familier, dårlig hygiejne, mangel på sundhedspleje, fattigdom og mangel på indflydelse. Deres mangel på uddannelse og deraf følgende slaveri i usle jobs gør deres vilkår vanskelige, og de befinder sig helt udenfor det indiske kastesystem. Siddi-folk er for det meste sunni-muslimer, men de har også forbindelser til en sufi leder, Baba. De ville formentlig modtage budskabet om Jesus som gode nyheder, men pga. isolation, har kun få formået at nå ud til dem. Gujarat Gangessletten Bed om en åbenbaring af Guds kærlighed i Messias Bed for enhed og kærlighed i familien, især for de forsømte børn. Bed om udfrielse af alkoholmisbrug. Bed om godt lederskab: Trods tilstedeværelsen af en landsbyhøvding er der behov for nye ledere, som kan hjælpe med at forbedre Siddi-stammens sociale og politiske forhold. Bed om at Gud vil sende mennesker ud med henblik på at nå Siddi-folket med evangeliet og lære dem om sundhedspleje, uddannelse, landbrugsudvikling osv. Indien har en af verdens største koncentrationer af unåede muslimer. Der er muligvis 150 millioner muslimer i Indien. De fleste af dem bor på den enorme Gangesslette. Indien har flere muslimer end alle de følgende lande tilsammen: Yemen, Irak, Jordan, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait, Egypten. Men Gud elsker dem alle. 15

16 En iraners vidnesbyrd Jeg kommer fra en iransk muslimsk familie. Jeg praktiserede de fem daglige bønner og Ramadanen. Da jeg var 20 år, kom jeg til Schweiz. I mit hjemland havde jeg aldrig set en bibel eller mødt en kristen. I Lausanne i Schweiz mødte jeg adskillige iranske kristne, som var flygtet på grund af forfølgelse i Iran. Gennem dem mødte jeg andre kristne og fik mulighed for at komme til gudstjeneste. Jeg begyndte at læse i den persiske bibel, som jeg havde fået. Jeg opdagede mange nye ting, som jeg aldrig havde hørt om før. Mine nye venners gæstfrihed rørte mig især, men i begyndelsen holdt jeg lidt afstand til dem, for jeg havde lært ikke at stole på vantro. Efterhånden som jeg tilbragte mere og mere tid sammen med kristne, opdagede jeg mere om de gode nyheder, som findes i Bibelen. Det talte særligt til mig, at Gud åbenbarede sig som nærværende, levende og med et ønske om at have et personligt forhold til den enkelte. Indtil da havde Allah været så ophøjet, at han var utilnærmelig. I islam havde jeg lært, at Jesus var en stor profet, men at Muhammed var den sidste profet, og at Koranen erstattede alle andre skrifter. Alligevel gav overholdelse af islams forskrifter ikke den fred, som jeg i lang tid havde længtes efter. Jeg kæmpede med dette et stykke tid og besluttede mig for hverken at gå i moskeen eller i kirken. I stedet gik jeg på natklubber og drak alkohol. Men jeg blev ved med at spørge mig selv: Hvor er du? Hvornår vil du træffe valget mellem islam og Jesus Messias? En arbejdsulykke gav mig nogle måneder fri, hvor jeg kunne reflektere over det hele. Mine kristne venner bad ofte for mig. En aften, da jeg var helt udmattet og alene, råbte jeg højt til Jesus: Hvis du virkelig er Frelseren; den som kan give fred med Gud, så vis dig for mig! Så lagde jeg mig til at sove. Da jeg vågnede igen, var mine kvaler forsvundet, og jeg følte fred! Jeg ringede straks til mine venner for at fortælle dem det. Jeg opdager stadig mange nye aspekter i mit nye liv, og jeg oplever Guds magt til at forandre os. Nu beder jeg hver dag for at få styrke til at elske min nabo og for at kunne vidne om Jesus. Lausanne på Genevesøens kyst i Schweitz (nedenfor) er med en befolkning på næsten kun en søvnig landsby i sammenligning med Teheran, Iran (ovenfor), der har en befolkning på omkring 9,1 millioner. 16

17 27. JULI / DAG 8 Nashville, Tennessee i USA Muslimer i country-musikkens højborg Nashville, Tennessee, country-musikkens højborg, er hjemsted for kurdere og godt somaliere og somaliske bantus, såvel som andre muslimske etniske grupper. Nashville området har så mange som muslimer. For flere år siden følte en lokal præst sig tynget: Over alt i vores by fandtes nye muslimske naboer; folk som var flyttet til Nashville fra hele verden. Men når jeg så nærmere efter, lagde jeg mærke til, at de fleste kristne ignorerede dem. Enten på grund af manglende opmærksomhed, frygt eller uvidenhed. Lemmerne på Kristi legeme dannede ganske enkelt ikke venskaber med dem, som Gud bragte lige til vores dør. Så han begyndte at lære så meget, som han kunne, om disse muslimer, deres tro og deres verdenssyn. Og så tit han kunne, opmuntrede han andre til at gøre det samme. Da han mødte andre ligesindede, som også forsøgte at nå muslimerne, slog det ham, at der ikke ville komme nogen reel succes i forsøget på at bygge bro til evangeliet, hvis Gud ikke gjorde arbejdet. Så han begyndte at bede. Efter et stykke tid indså jeg, at Gud ville have mig til at kalde andre til at bede bede specifikt og regelmæssigt for muslimerne i Nashville såvel som over hele verden. Åndelig forandring sker kun ved Guds magt. Og Guds magt virker, når hans folk beder. Lige som Nashville er mange andre byer i USA blevet hjemsted for tusindvis af muslimer. Gennem årene har Gud kaldet arbejdere. Kommunikation, forbindelser og fælles ressourcer har hjulpet folk til at begynde at nå ud. Folk er begyndt at byde nye indvandrere velkommen og at bede specielt for dem. Der er meget få, som har konverteret til kristendommen, men et stigende antal er nysgerrige og søgende. Adskillige kristne er begyndt at leve deres tro ud og at vidne frimodigt for muslimer, mens de dyrker varme, trofaste venskaber. Fordomme og frygt for muslimer findes stadig i Nashville, selv blandt kristne, men for nogle troende har Jesu kald til at gøre disciple overvundet både frygt og fordom. Jesus afviste jødernes fordomme om samaritanerne og rakte ud til den samaritanske kvinde. Han korrigerede hendes teologi og forvandlede hendes liv (Joh 4,1-42). Bed om at de kristne i Nashville må blive mere og mere motiverede til at skabe gode og sunde relationer til muslimer. Tilhængere af islam er mennesker med behov og problemer såvel som kulturelle og religiøse forudfattede meninger, som gør det svært for dem at forstå budskabet om Jesus. Muslimske indvandrere har ofte svært ved at tilpasse sig vestlig, individualistisk bykultur. Kristne kan tilbyde sande og ægte venskaber til muslimer fanget mellem flere kulturer. Bed Gud om at skabe velvilje hos de kristne over for muslimerne i Nashville. Bed om vækkelse blandt muslimer blandt de mange folkegrupper i byen. Nashville er ikke så forskellig fra flere andre storbyer i det sydlige USA. Du kan også bede for muslimer i Memphis, Atlanta og Louisville. 17

18 28. JULI / DAG 9 Irakiske enker Tre krige der har bragt smerte og lidelser Irak har gennem de sidste 32 år oplevet tre større krige, der har været fulde af smerte, gru, omkostninger, splittelser og ødelæggelser: Iran-Irak-krigen ca irakiske døde Golfkrigen ca irakiske døde Irak-krigen ca irakiske døde Selv om december 2011 markerede afslutningen på det udenlandske engagement i Irak, fortsætter vanskelighederne med terrorhandlinger. I tilgift til krigene kom Saddams morderiske diktatur og dets undertrykkelse, et mislykket shiitisk oprør mod regimet i 1991 samt Saddams undertrykkende aktioner mod kurderne i det nordlige Irak. Alle disse faktorer medførte yderligere titusindvis af dødsofre. Dette har resulteret i, at der er omtrent en million enker i Irak, hvilket svarer til ca. 9 % af alle kvinder i landet. Ofte finder de unge enker, hvis mænd for nylig er døde, og som kun har et eller to børn, nye mænd; men for ældre enker og for dem der har flere børn, er det sjældent eller aldrig muligt for dem at blive gift igen. Flere udenlandske regeringer hjalp aktivt enkerne, mens deres militære styrker var i Irak. Ligeledes har den irakiske regering selv anstrengt sig betydeligt for at hjælpe kvinderne, men problemets omfang i sig selv er overvældende for de offentlige institutioner og deres budgetter. Man kan nok forestille sig den nød, som kvinder, der 18 har mistet deres mænd, er i, især i et samfund hvor kvinder har begrænset adgang til arbejdsmarkedet og sociale aktiviteter. At have et arbejde med en løn, der er høj nok til at forsørge en familie, overstiger i mange tilfælde deres evner, ja, også deres muligheder. Nogle har i desperation ladet sig prostituere i kortere eller længere tid. Læs Salmernes Bog 68, v. 1-6 og Jakobs Brev kap. 1, v.27. Proklamer Guds trofasthed og bed om hans indgriben så at enkerne må få dagligt brød og andre fornødenheder til sig selv og deres familier. Bed om evig frelse for disse kvinder i nød, at de må møde Gud og lære ham at kende (Johannesevangeliet kap. 17, v. 3) Bed om kreative ideer og rigelige økonomiske midler til de irakiske organisationer der tager sig af enker og faderløse (se Romerbrevet kap. 13, v. 3-7). Jesus overraskede alle ved sin bespisning af skarerne med fem brød og to fisk (se Lukasevangeliet kap. 9, v.13-17). Mirakler er mulige, men en god administration af ressourcerne er nødvendig. Bed om inspiration og mod til regeringen og ledere i lokalsamfundene. Jayson De Leon CC-BY Manama, Bahrain Women above: US Department of Defence

19 29. JULI / DAG 10 Bahrains arabere mennesker ud af den bahrainske befolkning på Bahrain ligger mellem Iran og Saudi- Bahrain mulighed for at høre og se Arabien og består af mere end 30 nye perspektiver og livsstil. Et muligt øer i den Arabiske Golf (Den Persiske resultat afspejles i kvindens situation. Golf). Modsat dets nabostater har landet Kvinder i Bahrain har flere og bedre jobmuligheder og privilegier end de fleste opbrugt sine oliereserver, og der hersker en betydelig arbejdsløshed. Ikke desto arabiske kvinder. mindre ser fremtiden lovende ud, for Selv om det ikke er tilladt at gå ud og Bahrain Developing Bank har udsendt evangelisere, så må kristne faktisk godt en rapport om jobmuligheder. tilbede og læse i deres bibler og anden Størstedelen af befolkningen taler kristen litteratur, så længe de bare respekterer og er følsomme over for ara- enten arabisk eller farsi, og et stigende antal kan engelsk. Araberne i Bahrain bisk kultur. taler Golf-arabisk og Baharna. Befolkningen består både af sunnier og shiit- eller arbejdstagere kan finde rig lejlig- Kristne akademikere, iværksættere ter, der har brug for at høre, hvordan hed til at engagere indbyggerne i Manama, Bahrains hovedstad. Byens puls, Guds fred kan bygge bro hen over deres betydelige forskelle. Souq markedet, byder på rig mulighed Landets åbenhed over for udlændinge fra vest og øst har givet folk fra efter en for en fortrolig snak hen over en kop te shopping-tur. Bed om at de troende kreativt må bruge de eksisterende muligheder for at mødes og opbygge relationer med golfens arabere. Bed Gud om at skaffe arbejdspladser for folk der ønsker at tjene langsigtet i Bahrain Bed om at forretningsmænd i Bahrain, især dem i den hastigt voksende banksektor, må møde Jesus og anvendes til Guds formål. 30. JULI / DAG 11 Rawther-folket i Indien Der er ingen kristne blandt dem Rawther-folket er efterkommere af hestehandlere, der kom fra Egypten og slog sig ned i Indien. De er en gruppe blandt de tamilske muslimer, de taler det tamilske sprog, og befolkningsgruppen anslås til at være på en million mennesker. I den sydøstlige stat Tamil Nadu lever der over rawthere. Statens hovedstad Chennai, tiltrækker folk fra hele verden, da den kan byde på de mest fantastiske badestrande. I Indiens største stat Rajasthan, der ligger mod vest op til den pakistanske grænse, bor der rawthere. Denne gruppe er en del af det muslimske mindretal (8 %). Befolkningen i det område er næsten udelukkende hinduer. Rajasthan er populær blandt turister, fordi den byder på et farverigt udbud af kunstværker, traditionel musik og dans, majestætiske paladser og spændende befæstninger i ørkenen. Rawther-folket er kendt for at være gode iværksættere, og de er involverede i mange forskellige erhverv. Uddannelse vægtes højt, og drenge og piger får samme muligheder for at uddanne sig. Rawthere har ikke hørt om sandheden og Jesu kærlighed, og så vidt man ved, er der ingen kristne i deres befolkningsgruppe. Indiske kristne har en enestående mulighed for at dele Evangeliet med deres rawthernaboer og bør tilskyndes til at gøre det. Bed for at Gud vil åbenbare sig for rawther-folket, og at de må blive modtagelige for sandheden og Jesu kærlighed. Bed Gud om at rejse hold af engagerede medarbejdere, der, når Han kalder, vil være parate til at gå ud og dele Evangeliet med rawther-folket. Es. 6,8 Bed Gud om at rejse stærke, lokale kirker og troende ledere blandt dette endnu unåede folk. 19

20 JULI / DAG 12 Rundt om Taklamakan-ørkenen 15 millioner muslimer og op imod kristne Det vestlige Kina er hjemland for mindst fem millioner muslimer, hvoraf de fleste bor omkring grænserne af den mægtige Taklamakan-ørken i den Uighuriske Autonome region Xinjiang. I de senere år har vi gentagne gange opmuntret til bøn for den største af de etniske grupper i området, uighurerne, som udgør 11 millioner. I listen på denne side er nævnt flere andre etniske grupper i det vestlige Kina. De bedste estimater på antallet af troende blandt alle disse etniske grupper når ikke op på over mennesker. I de senere år har den massive immigration af han-kinesere (den største etniske gruppe i Kina) til området givet anledning til nogen spænding og modvilje, idet de lokale søger at beskytte deres hjemland mod udefra kommende. Der er muligvis kristne (heraf 75 % i husmenigheder) blandt det han-kinesiske mindretal, der udgør ca. 7,5 millioner. De er dog i det store hele isoleret kulturelt, sprogligt og religiøst fra de muslimske flertalsgrupper. Bed om, at de han-kinesiske troende vil være motiverede til at nå deres muslimske naboer fra forskellige kulturer. Kineserne er kun lige begyndt at få øjnene op for tværkulturel mission. (Esajas 52,10) Bed for, at de forskellige etniske grupper må lære Jesus at kende. Nævn deres navne for Gud i bøn om hans indgriben (Salme 2,8) Bed for kristne radioudsendelser og andre medier, der når ud over Xinjiang-provinsen. Bed om at der vil være hjerter, der er åbne for at modtage Guds ord. Bed for troende, at de frimodigt må dele troen med slægtninge, naboer og venner, og for at husmenigheder må brede sig i byer og i landdistrikter (Apostlenes Gerninger 16,13-15). Kasakhstan Mongoliet Kirgisistan Tadsjikistan Taklamakan-ørkenen Tibetanske Plateau Pakistan Indien Bangladesh Myanmar Laos Kina Thailand Vietnam Kasakhere Cambodia Kasakhiske Qinghai er Kirgisere Salarer Tadsjikere, Sarakolier Tatarer Uighurer Uighurer, Lop Nur Uighurer, Taklamakan Uighurer, Yutian Usbeker, nordlige Filippinerne Korea Taiwan

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE I løssalg DETV dansåe- STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE April 1975 124. Årgang Nummer 4 Det første præsidentskab Spencer W. Kimball N. Eldon Tanner Marion G. Romney De tolvs

Læs mere

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form

Læs mere

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106 15. APRIL 2014 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. JUNI Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133 9.-15. JUNI Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132 16.-22. JUNI Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62,

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr!

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! 1 Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! Intet kan være større end dette at få, ikke tusinde heller ikke millioner, men milliarder af mennesker verden over, hvoraf en meget stor procentdel i forvejen

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *..

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. : Oktober 1988 137. årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 2 Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Kirke med velsmurte hængsler»tror du, det er noget, I vil gå ind i, Erik?«Sådan

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Svend Lohse. Harpevej 14, 3650 Ølstykke

Svend Lohse. Harpevej 14, 3650 Ølstykke Missions-Nyt 56. årgang, nr. 1 - Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450 Bank 9570-0006139450

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2007. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Svend Lohse

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2007. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Svend Lohse Missions-Nyt 49. årgang, nr. 3 - Efterår 2007 Missions-Nyt 49. årgang, nr. 3 - Efterår 2007 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 -

Læs mere

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer 9 L 99 MJJ!984 Årgang 133 Nummer dag et ' STJERNE INDHOLD Maj 1984 Årgang 133 Nummer 5 1 Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?" Præsident Gordon B. Hinckley 6 Genealogi og tempelarbejde,

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk:

Indhold. Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere