Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter"

Transkript

1 Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter

2 Bedre Byggekompetencer SBi anvisning om afløbsinstallationer Projektet er en delleverance til en kommende opdatering og fornyelse af SBi anvisning vedrørende afløbsinstallationer. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og SBi. Der er knyttet en faglig følgegruppe til projektet. Arbejdet med den nye anvisning vil dels fokusere på at få opdateret indholdet med nye lovregler, og på at få indarbejdet nye anvisninger vedrørende eksempelvis håndtering af regnvand på egen grund. Den nye anvisning udgives både elektronisk og i trykt form. Endvidere er det tanken, at afholde kurser i forbindelse med udgivelsen. ANSØGER: TEKNOLOGISK INSTITUT GI BEVILLING: KR. SBi vådrumsanvisning til erhvervsskolerne SBi s anvisninger er grundstenene i byggeriets tekniske fælleseje. Anvisningers form og sprog er målrettet rådgivere i bygge-branchen. SBi udvikler en vådrumsanvisning til brug for de udførende, samt studerende på byggeriets erhvervs- og efteruddannelser. Anvisningen vil blive rigt illustreret, og der vil kan udarbejdes 3D modeller og film til at understøtte teksten i anvisningen. GI BEVILLING: Efteruddannelser af arkitekter +2 Pilotprojektets formål er at tilrettelægge og gennemføre et 2-årigt, deltids uddannelsesforløb for 20 unge arkitekter ansat i arkitektvirksomheder. Uddannelsen skal professionalisere de unge arkitekter, så de hurtigere får en forståelse af egen og andres rolle i byggeprocesserne, og hurtigere kan arbejde kvalificeret med alle aspekter af byggeriets komplekse problemstillinger i både eksisterende og i nyt byggeri. Efter gennemførelsen og en evaluering af pilotprojektet, skal forløbet etableres som en permanent, selvfinansierende ordning. ANSØGER: ARKITEKTFORENINGER M.FL. GI BEVILLING:

3 Bedre Byggekompetencer Film om arbejdsmiljøansvar ved bygningsrenovering BAR Bygge og Anlæg (BAR-BA udarbejder en række film, med det formål at formidle viden og metoder om arbejdsmiljørigtig bygningsrenovering. Filmene skal vise hvordan planlægningsmetoder og konstruktive samarbejdsprocessor kan anvendes i renoveringsprojekter for at skabe bedre arbejdsmiljø i udførelsesfasen. ANSØGER: BAR-BA GI BEVILLING: Dampspærre i lofter Projektets formål er at afklare, hvornår der er behov for en dampspærremembran i lofter isoleret mod ventilerede tagkonstruktioner. Projektet er særligt relevant i forbindelse med efterisolering ved energirenovering af boliger og andre bygninger, hvor der kan være uklarhed om den eksisterende konstruktions luft- og diffusionstæthed, eller hvor det kan være vanskeligt at etablere en tilstrækkelig tæt dampspærre. GI BEVILLING: Sommerskole Projektets formål er at udvikle og gennemføre 3 ugers sommerskole for bygningskonstruktørstuderende, ingeniørstuderende og arkitektstuderende med fokus på tværfaglig samarbejde vedr. bygningsrenovering. Elementer i uddannelsesforløbet vil være casebaseret, hvor blandt andet ældre etageejendomme vil indgå. ANSØGER: VIA UNIVERSITY COLLEGE GI BEVILLING: Behovsanalyse. Undervisningsmateriale om bæredygtighed til erhvervsskolerne Henning Larsen Architects (HLA) gennemfører i tæt samarbejde med Byggeriets Uddannelser en analyse af behovet for undervisningsmateriale vedrørende bæredygtighed på erhvervsskolerne. Projektet udspringer dels af den nye erhvervsskolereform, hvor viden om bæredygtighed indgår som et læringsmål, og dels af en dialog mellem HLA, Byggeriets Uddannelser og GI om behovet for relevant undervisningsmateriale på erhvervsskolerne. ANSØGER: HENNING LARSEN ARCHITECTS GI BEVILLING:

4 Bedre Byggekompetencer Mikroprojektering I mange renoveringsprojekter har rådgivere udført projektering til brug for de udførende, men der er også mange situationer, hvor en række beslutninger og valg reelt er overladt til de udførende. Det kan enten være fordi renoveringsprojektet ikke er detailprojekteret eller hvor der slet ikke foreligger et egentligt projekteringsgrundlag, fordi bygherren har henvendt sig direkte til en udførende. Formålet med dette projekt er at etablere en dybere forståelse af, hvordan især de udførende håndterer beslutninger og valg i de situationer, hvor der ikke foreligger et egentligt projekteringsgrundlag. ANSØGER: INNOBYG SAMLET PROJEKTSUM: YouTube kampagne for erhvervsuddannelser Projektet formål er at optage 36 små film på ca. 2 min. om hvert af de deltagende fag ved DM i Skills. Filmene skal markedsføre de enkelte fag på en sjov måde og skal lægges på YouTube, hvor en bred kreds af unge og deres forældre kan se dem. Filmene skal udformes i youtube-genren how to, hvor hvert enkelt erhvervsuddannelsesfag præsenteres gennem hverdagsopgaver for faget. Filmene produceres i tæt samarbejde med fagfolk fra skoler, virksomheder og elever fra landets erhvervsskoler. ANSØGER: SKILLSDENMARK GI BEVILLING: KR. Efteruddannelse inden for murerfaget Udvikling af en model for fremtidigt samarbejde omkring overførsel af viden fra Teknologisk Institut til undervisere, murerlærlinge på fagskolerne såvel som murere på efteruddannelse. Der satses på flere fronter: efteruddannelse af fagskolelærere, produktion eller tilretning/ tilgængeliggørelse af undervisningsmaterialer i flere former, indlæg på murernes faglærerkonference, direkte undervisning på skoler der videofilmes, både til lærlinge og til efteruddannelse. ANSØGER: TEKNOLOGISK INSTITUT GI BEVILLING: KR. 4

5 Bedre Byggekompetencer Kampagne for Gode Tage Videreførelse formidlingsindsatsen på landets erhvervsskoler vedr. "Gode tage". Gode Tage består blandt andet af en mobil udstilling og en faglig hjemmeside. ANSØGER: BVB PROJEKTSTART: 2003 GI BEVILLING: KR. Bog humane byer Humane byer skal beskrive hvordan vi kan forny byen, med byrum for mennesker, respekt for ældre bygningsværdier og overlejret historie samt ny arkitektur i en menneskelig skala. Bogens kerne er livskvaliteten i det bebyggede miljø. Bogen tager sit udgangspunkt i den danske og europæiske tradition for den klassiske tætte by. Bogen fokuserer på de fysiske og rumlige forhold, på bebyggelsesmønstre, adgangsprincipper og disses kobling til de offentlige gader og veje. Alt sammen forhold, som danner forudsætninger for et rigt socialt byliv i byens rum. ANSØGER: ARKITEKT KARSTEN PÅLSSON GI BEVILLING: KR. Kampagne for Gode Vådrum Videreførelse formidlingsindsatsen på landets erhvervsskoler vedr. "Gode tage". Gode Vådrum består blandt andet af en mobil udstilling og en faglig hjemmeside. ANSØGER: BVB PROJEKTSTART: 2009 GI BEVILLING: KR. Klassiske håndværk Projektets formål er at lave 8-10 kortfilm om klassiske bygningshåndværk, primært for at bevare historisk viden om disse håndværk, men også for at øge interessen for gamle håndværk. Filmene skal være tilgængelige på byggefilm.dk, og kan anvendes frit af alle, skal bidrage til den fælles viden om disse håndværk, og bidrage til, at håndværkere også i fremtiden vil få mulighed for at kunne mestre gamle discipliner. ANSØGER: TEKNIK & SALG APS GI BEVILLING: KR. 5

6 Bedre Byggekompetencer Case competition Formålet med foranalysen er at afsøge mulighederne og interessen for at igangsætte en tværfaglig konkurrence blandt ingeniør- og arkitektstuderende en såkaldt case competition. Konkurrencen skal dels fremme udviklingen af helhedsorienteret og bæredygtig renovering med høj arkitektonisk kvalitet og dels sætte fokus på og skærpe interessen for at arbejde med renovering blandt studerende. Forbilledet for projektet er tidligere gennemførte case competitions på blandt andet CBS. Projektet udspringer af Tænketanken om Bygningsrenoverings initiativ nr. 1 om fremme af helhedstænkning ved renovering ANSØGER: ARKITEKTFORENINGEN. GI BEVILLING: KR. Murstensbyggeri fra 40'erne og 50'erne Hvordan kan 1940 ernes og 1950 ernes murede boligbebyggelser bedst renoveres? Realdania har sammen med Landsbyggefonden og GI iværksat en kampagne, der skal formidle og udvikle nye, helhedsorienterede løsninger. Formålet er at sikre solid formidling af eksempler og viden, som ejendomsejere, rådgivere, brugere og myndigheder skal være opmærksom på ved renovering af murede boligbebyggelser fra 40'erne og 50'erne. kampagnen består af en manual, en pixi-bog, der samler viden om renovering at periodens bygninger samt en række andre formidlingsinitiativer. Hele projektet løftes af et demonstrationsprojekt, hvor en række af de anviste løsningsforslag afprøves. ANSØGER: REALDANIA GI BEVILLING: 1 MIO. KR. Sponsorat WorldSkills 2015 Projektet formål er, at sikre DM Skills vinderne indenfor fagene flisemurer, bygningsmaler, bygningssnedker og tømrer bedst mulige træningsforberedelse forud for deltagelse i VM i Skills. Sponsoratet går til tilrettelæggelse og gennemførelse af træning for DM Skills vinderne. Træningen foregår på de erhvervsskoler, hvor eleverne går. ANSØGER: BYGGERIETS UDDANNELSER GI BEVILLING: KR. Bæredygtig energirenovering af bevaringsværdige bygninger Udvikling af ny praksis i kommunerne, der understøtter at private og almene bygherrer kan realisere potentialet for 35% energibesparelser ved renovering af bevaringsværdige bygninger med SAVE værdi 3 4. Der skal gennemføres demonstrationsprojekter som kan afprøve og dokumentere dette potentiale. At gennemføre en idékonkurrence skal give konkrete eksempler på, hvordan bykvarterer og bygninger kan renoveres og vil udfordre de arkitektoniske rammer. At udvikle nye billiggørende løsninger i renoveringen af det murede byggeri, der skal øge potentialet for energibesparelser i bygninger med SAVE værdi 3-4 og 5 6 med yderligere 15%. ANSØGER: GATE 21 GI BEVILLING: KR. 6

7 Klimavenlig renovering Lejeres holdninger og adfærd ved energirenovering Formålet med projektet er at skabe ny viden om og inspiration til bygningsejere og administratorer vedrørende lejernes holdninger til energirenovering. Dermed skabes nye muligheder for og idéer til påvirkning af lejernes adfærd, der kan fremme energibesparelser i private udlejningsejendomme. Yderligere vil projektet kunne anskueliggøre for lejere, hvilke muligheder og begrænsninger det har, samt hvilke særlige punkter de skal være opmærksomme på i forbindelse med energirenoveringer. ANSØGER: BYGHERREFORENINGEN. PROJEKTSTART: 2011 GI BEVILLING: KR. "Når vandet stiger" Formålet med projektet er, via et 1 times program på DRK, at sætte fokus på klimaforandringernes betydning for fremtidens byggeri i Danmark. Programmet skal sendes i forbindelse med klimatopmødet i Paris Kystdirektoratet leverer viden og ressourcer til projektet. ANSØGER: PRIMEVIEW APS GI BEVILLING KR. Membraner Formålet med projektet er at samle og formidle viden om praktisk anvendelige, bygbare løsninger til etablering af "tæthed i bygninger". Formidlingen skal ske via et frit tilgængeligt digitalt opslagsværktøj. BYG-ERFA vil i projektet indsamle af eksisterende viden, opbygge et fagligt netværk med henblik på videreudvikling af tekniske løsninger, afholde konferencer og workshops, etablere et digitalt opslagsværktøj og endelig tilrettelægge undervisnings- og uddannelsesaktiviteter. ANSØGER: BYG-ERFA GI BEVILLING: KR. 7

8 Klimavenlig renovering Ventilationsforhold i skunkrum, fase II Fortsættelse af tidligere gennemført projekt, der gav en række værdifulde data om kolde skunkrum, men også meget overraskende en indikation af, at, når der er utætheder indefra i klimaskærmen, klarer det ventilerede skunkrum sig dårligere end det ikke ventilerede. Som for fase I er projektets formål at se nærmere på forholdet mellem ventilation og størrelsen af utætheder indefra i klimaskærmen. Antallet af forsøgsopstillinger udvides med 8 opstillinger i forhold til fase I, således at der i fase II opbygges 16 forsøgsopstillinger. Forsøgene udføres i klimakontrollerede containere der opstilles hos DTU, Lyngby. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med BYG-ERFA. ANSØGER: DTU GI BEVILLING: KR. Affaldssortering og genanvendelse i forbindelse med renovering Projektet formål er at vise branchen, både de rammeskabende og de udførende, at ændret praksis for håndtering af affald på byggepladserne kan give en økonomisk og miljømæssig gevinst. Samtidig skal byggeriets praktikere uddannes i bedre affaldssortering og genbrug på den konkrete byggeplads. Projektet vil se nærmere på nuværende affaldspraksis, og derefter udarbejde uddannelsesforløb for byggeledere, håndværkere og rådgivere. ANSØGER: SMITH INNOVATION GI BEVILLING: KR. 8

9 Klimavenlig renovering Reelle energibesparelser ved energirenovering af etageejendomme Projektet vil med udgangspunkt i en række energirenoveringer belyse opnåede energibesparelser og årsagerne til differencen mellem de beregnede og det målte energiforbrug og energibesparelser. Dette for at bidrage med retningslinjer og gode råd, der formidles til bygherrer, rådgivere, udførende og ikke mindst beboere. Projektet skal bidrage med information, som kan føre til korrigerende handlinger i de enkelte led af processen og til en bedre forståelse for differencen mellem beregnede og faktiske energibesparelser. Yderligere kan projektets resultater give input til den nødvendige videreudvikling af metoder og værktøjer til energirenovering. ANSØGER: TEKNOLOGISK INSTITUT GI BEVILLING: KR. Indvendig efterisolering Målsætningen med projektet er at finde en eller flere tilstrækkelig robuste metoder til at isolere indvendigt på eksisterende massivt murværk, typisk i danske etageejendomme med træbjælkelag, hvor der forekommer træ indlagt i ydervæggene som var typiske op til 1930 erne. En række forhold af teknisk og praktisk art kan komplicere anvendelse af indvendig isolering. Den væsentligste årsag til den mindre brug af indvendig isolering skal findes i de mere komplicerede bygningsfysiske forhold, denne løsning medfører. Der er mange eksempler på, at der er udført indvendig isolering, som senere viser sig ikke at fungere korrekt og er årsag til indeklimagener, frostskader i murværket, samt trænedbrydende svampe hvor der er træ tilstede. Projektet gennemføres i samarbejde med COWI ANSØGER: DTU BYG/TEKN. INSTITUT GI BEVILLING: KR. 79

10 Sunde og funktionelle boliger Videreudvikling af skimmel.dk Projektets formål er dels drift af skimmel.dk herunder opretholdelse af rådgivningsfunktion, og dels udvikling af informationsmaterialet til driftspersonale og ejendomsfunktionærer. Dertil kommer en række udviklingsaktiviteter vedrørende testmetoder og erfaringsopsamling i forlængelse af renoveringsprojekter samt et forskningsprojekt (Ph.d). Formålet med Ph.d. projektet er at skabe bedre viden om eksponeringsveje for skimmelsvamp i vækst og i dvale. GI BEVILLING: KR. Radonsikring af eksisterende bygninger Projektet omfatter kortlægning af behovet for radonsikring i etageejendomme fra 1980 og ældre, afprøvning af effektiviteten af konkrete tiltag til radonsikring og formidling om radonsikring af eksisterende bygninger gennem en ny SBianvisning. Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem SBi og NIRAS med SBi som projektleder. Til projektet er tilknyttet en arbejdsgruppe med deltagere fra byggeriets organisationer, vidensinstitutioner, rådgivere og udførende. GI BEVILLING KR. Skimmel.dk Ph.d Sunde boliger og bæredygtig udvikling Projektets formål er, at udvikle et bedre viden grundlag om samspillet mellem mennesker og de fysiske rammer i bygninger. Målet er at kunne skabe sunde boliger uden skimmel i forlængelse af de teknologiske muligheder og moderne livsførelse. GI BEVILLING: KR. Afprøvning af membraner til reduktion af naborøggener Formålet med projektet er i laboratorium at undersøge 2 nye membraners evne til at reducere overførslen af gasser og partikler fra tobaksrøg i ældre etageboligbyggeri med bjælkelagsetageadskillelser. Laboratorieforsøgene skal endvidere danne baggrund for tilrettelæggelse af afprøvning af membranerne i praksis. Forsøgsresultater samles i en rapport der gøres alment tilgængelig. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Lund Universitet, Sverige. PROJEKTSTART 2012 GI BEVILLING: KR. 10

11 Sunde og funktionelle boliger Anvisning om vådrum SBi vil gennemføre en revision af den eksisterende vådrumsanvisning "By og Byg anvisning 200: Vådrum", således at ny viden indarbejdes i anvisningen. Revisionen vil blandt andet have fokus på: Justeringer som følge af ændringer i bygningsreglementet og relevante normer, Klargøre og eksemplificere områder, som normalt volder problemer og udvide med nye emner fx nye gulvafløbstyper. GI BEVILLING: KR. Demonstrationsprojekt Bedre indeklima Projektet indgår som et delprojekt i Skimmel.dk projektet. Målet er overordnet at sætte fokus på indeklima, sundhed og komfort, ved renovering af lejeboliger, og samtidig dokumentere indsatsen med indeklimaforbedringer i renoveringssager. Projektet gennemføres som et demonstrationsprojekt og vil afprøve indeklimastandarden DS 3033, som muliggør, at en boligs indeklima udtrykkes ved én værdiklasse. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Standard. GI BEVILLING: KR. Naborøg Fase II Projektets formål er at afprøve, måle og evaluere i praksis metoder til tætning og reduktion af overførsel af forureninger fra tobaksrøg mellem lejligheder i ældre etageboliger. Metoderne omfatter anvendelse af de to membraner eventuelt i kombination med tætning ved hjælp af fugemasse. Membranerne blev undersøgt under laboratorieforhold i fase 1 og med succesfuldt resultat. I dette projekt (fase 2) undersøges det, i hvilket omfang de to membraner, reducerer overførsel af gasser og ultrafine partikler fra tobaksrøg mellem lejligheder i ældre etageboliger. Afhængig af beskaffenheden af de udvalgte lejligheder vil membrantætningen eventuelt blive suppleret med tætning ved hjælp af fugemasse. Projektet ledes af SBi og involverer den forsker, som hele tiden har arbejdet med naborøg problemstillingen. GI BEVILLING KR. Afprøvning af nye ventilationssystemer i etageejendomme Afprøvning af ventilationsanlæg der er udviklet til i enfamiliehuse, men med få ændringer vil systemet kunne anvendes i etageboliger, og kan indgå i såvel decentrale- som centrale applikationer. Afprøvninger og analyser vil blive sammenlignet med traditionelt opbyggede både decentrale- og centrale referencesystemer. Det forventes, at systemet vil kunne løse mange af de vanskeligheder, som kendetegner installation af mekanisk ventilation i etageboliger, samtidig med at systemet på en bedre måde end traditionelle systemer vil kunne sikre, at bygningsreglementets krav til ventilation i etageboliger efterleves. GI BEVILLING: KR. 11

12 Værdiskabende renovering Energioptimering af udlejningsejendomme ProjectZero vil gennemføre et pilotprojekt om energioptimering af private udlejningsejendomme, hvor sigtet først at undersøge, hvad der kan motivere de private udlejere til at energioptimere, og dernæst i praksis forsøge at påvirke markedet, dvs. de private udlejere, til rent faktisk at vælge at energioptimere deres ejendomme. I forhold til energioptimering og renovering er privat udlejning særligt interessant, fordi potentialet på den ene side er stort, og fordi omfanget af energioptimering af private udlejningsejendomme hidtil har været begrænset. ANSØGER: PROJECT ZERO GI BEVILLING: KR. Den værdiskabende renoveringsproces Der er arbejdet og udviklet en del indenfor byggeprocesser, men oftest med fokus på nybyggeriet, og udviklingsresultater er kun i et vist omfang mulige at overføre fra nybyggeri til renovering. Mange af metoderne kan også benyttes i renovering, men skal måske oversættes til de særlige forhold, der gør sig gældende for renoveringsområdet. Eksempelvis kan ideer fra BygSoL, Lean Construction, Værdibyg, Byggeriets Innovation eller Partnering anvendes og tolkes ind i en renoveringssammenhæng. Samtidig er der et behov for at kunne nedbryde de mentale barrierer mellem nybyggeri og renovering. Projektet vil udvælge og udvikle værktøjer, der er særligt egnede til mindre projekter og renoveringsprojekter og udarbejde en let tilgængelig værktøjskasse til brug i forbindelse med renoveringsområdets særlige konditioner. ANSØGER: VÆRDIBYG. GI BEVILLING: KR. 12

13 Værdiskabende renovering. Vinterakademi. Bæredygtig renovering og transformation Danmarks grønne tænketank CONCITO og entreprenørvirksomheden NCC går sammen om et tværfagligt tilbud til studerende på kandidatniveau og nyuddannede kandidater. Projektet tilbyder en uges akademi med undervisning og case-arbejde om bæredygtighed i byggeri og byplanlægning, med fokus på det eksisterende byggeri i urbane områder. Med Vinterakademiet ønsker projektgruppen at give den næste generation rådgivere i byggebranchen et kompetence- og vidensløft, og samtidig skabe et tværfagligt netværk, der kan fremme innovative løsninger til bæredygtig renovering, vedligehold og brug af det eksisterende byggeri. ANSØGER: NCC OG CONCITO GI BEVILLING: Etablering af let vådrum i etageejendom Formålet med projektet er at afprøve en let vådrumskonstruktion med 2 membraner i en ældre etageejendom. I projektet etableres to vådrum, hvor de nye membranløsninger afprøves. Der indbygges fugtmålere i konstruktionen. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Københavns Kommune og SBi. ANSØGER: BVB GI BEVILLING: KR. Virtuel design og konstruktion Projektgruppen vil med dette projekt undersøge om VDC, Virtual design and construction, er et velegnet værktøj til effektivisering af renoveringsprojekter. VDC metoden afprøves på et renoveringsprojekt, hvor der er adgang til to ens bygninger, eksempelvis renovering af to blokke i en almen bebyggelse. Den ene blog renoveres med en traditionel tilgang, den anden med VDC. Projektgruppen består af Dansk Byggeri, KAB og NCC. Der er endvidere tilknyttet en referencegruppe til projektet, hvor blandt andet Københavns Ejendomme og BAT kartellet indgår. ANSØGER: DANSK BYGGERI GI BEVILLING: KR. 13

14 Værdiskabende renovering Danmark 2050 Projektet har 2 hovedformål. For det første skal der skabes forskellige scenarier for grøn omstilling i 5 by-regioner med fokus på det byggede miljø, energi og ressourcer, infrastruktur, samt transport og livskvalitet. For det andet danner disse scenarier udgangspunkt for et dansk bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig i I projektet er der samlet ti kommuner, fire ministerier, tre regioner fonde og private virksomheder for at fremme nytænkning og udvikle scenarier for den grønne omstilling. Der er udvikles fire fremtidsscenarier for et grønnere Danmark. ANSØGER: DAC GI BEVILLING: KR. Kampagne for bygningskultur Projektet formål er at skabe opmærksomhed og debat omkring den danske bygningskultur igennem konkurrencer, kåringer, quizzer, nyhedsbreve samt debat på de sociale medier. Projektet vil iværksætte en større PR indsats over for den primære målgruppe, ejere af fredede og bevaringsværdige ejendomme, samt rådgivere og udførende, som arbejder med denne bygningstype. Endelig vil Bygningskultur Danmark opdatere eksisterende website med nyt design, tilpasset mobile enheder. ANSØGER: BYGNINGSKULTUR DANMARK GI BEVILLING: KR. Visioner i praksis Målet med Visioner i praksis er, at sætte fokus på de gode renoveringsløsninger, som hver dag leveres af praktikere rundt om i landet. Projektet vil identificere og præsentere nytænkende løsninger, der på eksemplarisk vis formår at omsætte visioner til praksis dvs. de løsninger, hvor høj faglighed kendetegner det færdige resultat. Der afholdes i alt 6 workshops med deltagelse af både bygherrer og praktikere, der gennemføres Interview af parter vedr. konkrete gode projekter og endelig udarbejdes der en publikation med opsamling af projektresultater. Smith Innovation deltager som projektpartner. ANSØGER: BYGHERREFORENINGEN GI BEVILLING: KR. Effektiv byggelogistik i praksis Projektet Effektiv byggelogistik i praksis har fokus på transport til, på og fra byggepladser af materialer, materiel, jord og affald, og har som overordnet formål. Projektgruppen vil udvikle metoder til mere effektive kørsler og byggelogistik. De opnåede resultater skal være med til at reducere belastning på energiforbrug, emission og infrastruktur (trængsel), og bidrage til forbedring af byggeriets produktivitet og konkurrenceevne. ANSØGER: DANSK BYGGERI GI BEVILLING: KR. 1214

15 Værdiskabende renovering RENOVERprisen og kampagneindsats Videreudvikling af RENOVERprisen, der blev stiftet af Realdania og GI i Prisen skal skabe synlighed og prestige ved at øge opmærksomheden på og stoltheden ved renovering som selvstændig disciplin på højeste niveau. Inspirere fagfolk og rådgivere som arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherre m.v. via debat, vidensdeling og fokus på best practice. Belønne realiserede renoveringsprojekter. Og endelig samle branchen ved at skabe en fælles pris ANSØGER: DAC OG ADVICE A/S GI BEVILLING: KR. Renovering på dagsorden 2015 og 2016 Projektet formål er vedvarende at skabe opmærksomhed omkring renovering, ved at sætte fokus på skiftende problemstillinger med afsæt i viden, analyser og initiativer, hvor forskellige parter bringes sammen for at debattere. Det er planen, at temaerne fra 2014 skal videreføres i projektet. De spiller sammen med et fælles ønske om at sikre en højere og bedre standard for, hvordan bygninger renoveres. Samtidig spiller det sammen med et branchemæssigt ønske om at skabe et 'Innovatorium" for renovering i verdensklasse. Projektet har primært fokus på samarbejde, kompetencer, værdiskabelse og produktivitet. Partnergruppen i projektet vil samtidig skabe flere kommunikationskanaler, blandt andet på sociale medier, hvor der kan debatteres renovering. ANSØGER: BYGHERREFORENINGEN GI BEVILLING: KR

Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter

Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter Bedre Byggekompetencer Videnstjeneste om arbejdsmiljø BAM-BUS vil etablere en konsulenttjeneste, som allerede i byggeriets planlægningsfase

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde - Præsentation af et tværfagligt samarbejde mellem Bygningsingeniører og bygningskonstruktører på VIA University College Lotte Thøgersen Forskningschef

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Energirenovering. Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering

Energirenovering. Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering Energirenovering Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering 1 Kommissorium for Tænketank om Bygningsrenovering Drøfte udfordringerne og potentialerne for bygningsrenovering i Danmark samt komme

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser

Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser Indeklimaets temadag 27. September 2016 Ole Ravn Teknologisk institut, Energi & Klima or@teknologisk.dk Projekt:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice 1 Rapportens indhold OM UNDERSØGELSEN KONKLUSIONER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

UNIKT INDBLIK I RENOVERING

UNIKT INDBLIK I RENOVERING LANCERING AF HVIDBOG 30.8.2011 UNIKT INDBLIK I RENOVERING Analyseansvarlig Mikkel Havelund, Advice A/S Indhold 1. Afgrænsning, metode og proces 2. Omfanget af renovering 3. Tre nedslag i hvidbogen Renovering

Læs mere

Byggebranchens bidrag til strategi for energirenovering 9. maj Hvad kan byggefagene bidrage med?

Byggebranchens bidrag til strategi for energirenovering 9. maj Hvad kan byggefagene bidrage med? Byggebranchens bidrag til strategi for energirenovering 9. maj 2012 Hvad kan byggefagene bidrage med? v/ Vagn Holk Videncenter for energibesparelser i bygninger Build up skills? EU s 2020 mål på energiområdet:

Læs mere

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference Klik for at redigere i erfaringer med master Analyse af praktiske energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Midtvejskonference 6. Februar 2013 AGENDA Formål Metode Foreløbige resultater Problemstilliner

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

Jørgen Lange Partner, Ingeniør

Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Partner i firmaet Ellehauge & Kildemoes Deltidsansættelse som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus Praktisk og teoretisk

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Værdibaseret bygningsrenovering Præsentation af Reno-Evalue

Værdibaseret bygningsrenovering Præsentation af Reno-Evalue Værdibaseret bygningsrenovering Præsentation af Reno-Evalue Per Anker Jensen Professor Projekt gennemført sammen med Esmir Maslesa Forskningsassistent Indlæg på DFM-konferencen Januar 2014 ACES projektet

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Fra beregnede til faktiske energibesparelser

Fra beregnede til faktiske energibesparelser Fra beregnede til faktiske energibesparelser Kasper Nielsen knie@teknologisk.dk Teknologisk Institut 17. december 2015 Energirenovering 2020 en udfordring til dansk byggeri Agenda 1. Introduktion til projektet

Læs mere

Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri

Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri Hanne Ullum, Udviklingschef i Bygherrefpreningen Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Bygherreforeningen

Læs mere

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Green Building Council Denmark DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Måling af bæredygtighed Hvordan? Ønske om en dansk tilgang International respekt Afprøvning af 4 bæredygtighedscertificeringsordninger

Læs mere

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt Projektleder Annette Egetoft Fakta om Amager Fælled Bykvarter Amager Fælled Bykvarter 2 Faser i projektet 3 Konklusion Vi kan

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR Introduktion til de tre anvisninger om efterisolering SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 239: Efterisolering

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Peter Rathje Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Visionen om et CO 2 -neutralt Sønderborg i 2029 - og 50% CO 2 -reduktion i 2020 Vejen mod nullet Energirigtig boligrenovering - ZERObolig Grøn

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser 2011 BRFkredit Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Oprindeligt kaldt Erhvervsadoption og senere Projekt sociale klausuler

Læs mere

Hvad kan bygherrerne bidrage med? - Vi skal tænke i helheder! v. Direktør Gyrithe Saltorp, Københavns Ejendomme EJENDOMME KØBENHAVNS

Hvad kan bygherrerne bidrage med? - Vi skal tænke i helheder! v. Direktør Gyrithe Saltorp, Københavns Ejendomme EJENDOMME KØBENHAVNS Hvad kan bygherrerne bidrage med? - Vi skal tænke i helheder! v. Direktør Gyrithe Saltorp, Københavns Ejendomme KOMMUNE De næste 15 minutter Energirenovering i København Vi skal tænke i helheder Hvad kan

Læs mere

Produktivitet kræver udvikling - og gode rammevilkår

Produktivitet kræver udvikling - og gode rammevilkår Produktivitet kræver udvikling - og gode rammevilkår på at øge produktiviteten i renovering, så man får mere for pengene. Det er omstridt om produktiviteten i bygningsrenovering er god eller ej. Uanset

Læs mere

Energirenovering. Videncenter for energibesparelser i bygninger. 27. november 2015. NCC præsentation Videncenter for energibesparelser i bygninger

Energirenovering. Videncenter for energibesparelser i bygninger. 27. november 2015. NCC præsentation Videncenter for energibesparelser i bygninger NCC NCC Construction Energirenovering Danmark A/S Energirenovering NCC præsentation Videncenter for energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger 27. november 2015 27. november

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

RENOVERING ER DET NYE SORT bips årskonference, 10.-11. september 2012

RENOVERING ER DET NYE SORT bips årskonference, 10.-11. september 2012 RENOVERING ER DET NYE SORT bips årskonference, 10.-11. september 2012 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 RENOVERING ER DET NYE SORT

Læs mere

Tagboliger kan løse boligbehov hvis kommunen gi r lov.

Tagboliger kan løse boligbehov hvis kommunen gi r lov. Tagboliger kan løse boligbehov hvis kommunen gi r lov. De større byer vokser, og der skal skaffes boliger til titusinder af nye borgere. En god del af de boliger kan etableres ved at ombygge byens uudnyttede

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT INGENIØRER OG ARKITEKTER. ved seniorrådgiver Thomas Uhd

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT INGENIØRER OG ARKITEKTER. ved seniorrådgiver Thomas Uhd UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT INGENIØRER OG ARKITEKTER ved seniorrådgiver Thomas Uhd 1 Indhold 1. OM UNDERSØGELSEN 2. HOVEDKONKLUSIONER 3. GENERELLE RENOVERINGSKOMPETENCER 4. KOMPETENCER

Læs mere

Energirenovering - boligforeninger og kommunale institutioner VIAUC, Horsens, 2. november 2010

Energirenovering - boligforeninger og kommunale institutioner VIAUC, Horsens, 2. november 2010 Energirenovering - boligforeninger og kommunale institutioner VIAUC, Horsens, 2. november 2010 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Bygherreforeningens

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Kan det nye byggeri renoveres?

Kan det nye byggeri renoveres? Kan det nye byggeri renoveres? De studerende efterspørger casebaseret undervisning, og på DTU eksperimenterer man sammen med Kunstakademiets Arkitektskole med at lade de studerende bytte projekter for

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Byggeteknisk viden. Inde i bygningen. Uden på bygningen. Sunde boliger. Vedligehold din bygning Spar på varmen. Kælderen

Byggeteknisk viden. Inde i bygningen. Uden på bygningen. Sunde boliger. Vedligehold din bygning Spar på varmen. Kælderen Byggeteknisk viden Inde i bygningen Uden på bygningen Sunde boliger Vedligehold din bygning Spar på varmen Kælderen Indhold Introduktion 3 Sunde boliger 5 Spar på varmen 9 Uden på bygningen 17 Inde i bygningen

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Trykprøvning af eksisterende byggeri

Trykprøvning af eksisterende byggeri Trykprøvning af eksisterende byggeri I bygningsreglementet er der ikke fokus på tæthed i forbindelse med energirenovering. Tæthed er en vigtig faktor i forbindelse med energibesparelse og har stor betydning

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING ROADMAP - BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING OM PUBLIKATIONEN Publikationen er en PIXI-udgave af en rapport udarbejdet i projektet Roadmap 2030: Bygningers rolle i den grønne omstilling, støttet

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN Et eksempel til inspiration Grith Bech-Nielsen, arkitekt MAA, PhD, specialkonsulent VIA University College, Horsens DISPOSITION Bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Referat af ELENA Tematiske workshop Efterisolering, klimatilpasning og fugtproblemer. 12. marts 2015 kl. 09:30-16:00 Regionshuset, Vejle

Referat af ELENA Tematiske workshop Efterisolering, klimatilpasning og fugtproblemer. 12. marts 2015 kl. 09:30-16:00 Regionshuset, Vejle Område: Bygningsafdeling Afdeling: ELENA Dato: 19. marts 2014 E-mail: birgitte.bagge@rsyd.dk Telefon: 24631486 Referat af ELENA Tematiske workshop Efterisolering, klimatilpasning og fugtproblemer Program

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

LÆRINGER FRA projektet 360 energi- og indeklima-optimering

LÆRINGER FRA projektet 360 energi- og indeklima-optimering LÆRINGER FRA projektet 360 energi- og indeklima-optimering MORTEN FISKER- SIGNAL Værktøjskasse til projektet 360 energi- og indeklima-optimering EX. 1 UDFORDRING MED INDEKLIMA SYMPTOM: ÅRSAG: KONSEKVENS:

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere