Jonbert Davidsen Vivian Motzfeldt Anne Skaarup Rasmussen. Kultoori

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jonbert Davidsen Vivian Motzfeldt Anne Skaarup Rasmussen. Kultoori"

Transkript

1 Jonbert Davidsen Vivian Motzfeldt Anne Skaarup Rasmussen Kultoori

2 Jonbert Davidsen Vivian Motzfeldt Anne Skaarup Rasmussen Kultoori Departementet for uddannelse Gymnasieafdelingen

3 Kultoori Departementet for uddannelse og forfatterne, udgave, 1. oplag 2014 Redaktion: Kasper Busk Forsidebillede: Julie Edel Hardenberg / Deluxus Studio Bagsidebillede: Julie Edel Hardenberg / Deluxus Studio Grafisk tilrettelæggelse: Line Larsson, linegraphic Omslag: Line Larsson, linegraphic Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Kopiering fra denne bog kan frit finde sted på de grønlandske gymnasier. Kopiering derudover kan finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan og kun indenfor de i aftalen nævnte rammer. ISBN Departementet for uddannelse Gymnasieafdelingen Postboks Nuuk Forlagsnummer 93181

4 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1 Kulturbegrebet... 7 Kapitel 2 Holdninger til kultur Kapitel 3 Grønlandsk identitet og kultur i et historisk perspektiv Kapitel 4 Kulturteori og kulturanalyse Kapitel 5 Edward T. Halls teori om kultur og kommunikation Kapitel 6 Richard R. Gestelands kulturkarakteristika Kapitel 7 Richard Lewis kulturkarakteristika Kapitel 8 YAVIS-modellen Kapitel 9 Landefakta om Island Landefakta om Færøerne Landefakta om Norge Landefakta om Sverige Landefakta om Finland Landefakta om Polen Landefakta om USA Landefakta om Storbritannien Landefakta om Tyskland Landefakta om Frankrig Landefakta om Spanien Landefakta om Kina Landefakta om Japan Landefakta om Mellemøsten og de arabiske lande KapITel 10 Eksempel på eksamenstekst

5

6 Indledning Polarforskeren Knud Rasmussen var på forskellige ekspeditioner i Grønland i begyndelsen af 1900-tallet. Dengang var Grønland et forholdsvist ubeskrevet land. Grønland er i dag en del af den globaliserede verden, og meget er forandret siden Knud Rasmussens ekspeditioner. Knud Rasmussen var optaget af at undersøge og skrive om, hvordan grønlændere levede de steder, hvor han mødte dem. Kulturfaget i gymnasiet handler om netop dette: at undersøge ikke bare grønlændernes måde at leve på men også levevisen for folk fra fjerne egne. Grønland bliver mere og mere en del af den store verden, og dette bevirker, at der sker store forandringer i det grønlandske samfund. Globaliseringen 1 medfører, at alle kulturer med jævne mellemrum skal forholde sig til kulturer, der er forskellige fra deres egen. Det stigende antal turister i Grønland er kun ét af mange eksempler på globaliseringen i Grønland. Minedrift og olieindustri er et andet område, som er i hastig udvikling i Grønland. Disse industrier kan skabe rigtig mange jobs, som er så komplicerede 2, at personer fra andre kulturer kommer til Grønland for at leve og bo og for at varetage disse nye typer af jobs. Disse kulturmøder kan give anledning til konflikter såvel som inspiration og glæde. I mødet med disse forskellige kulturer i og uden for Grønland er det vigtigt at være bevidst om måden, man kommunikerer på både som privatperson og i erhvervsmæssige sammenhænge. Vi håber, at du i kulturfaget lærer nogle teorier, som hjælper dig med at kommunikere hensigtsmæssigt med personer fra andre kulturer, og at du bliver bevidst om din holdning til andres såvel som din egen kultur. Dette kaldes at opnå interkulturel kompetence. 3 Statue af Knud Rasmussen. 1 Globaliseringen: Nunarsuarmut Siaruarneq. 2 Komplicerede: Paasiuminaatsoq piuminaatsoq. 3 Interkulturel kompetence: Inuit kulturikkut assigiinngitsunik tunuliaqutaqartut akornanni qanoq iliorluni pissuseqarnissamik ilisimaarinninneq. Indledning 5

7 Kangerlussuaq lufthavn. Vi håber, at dette undervisningsmateriale vil være en hjælp for dig i dine fremtidige kulturmøder, at det vil give dig redskaber til at kommunikere succesfuldt 4 om din egen kultur med personer fra andre lande, og at det vil gøre det lettere for dig at forstå og at kunne begå dig i fremmede kulturer. 4 Succesfuldt: Iluatsilluartoq. 6 KULTOORI

8 Kapitel 1 Kulturbegrebet I bøger, der handler om kultur og kulturforståelse, finder man utallige definitioner på kulturbegrebet. Sammenfattende kan man sige, at kultur kan betegnes som: En fælles livsform forstået sådan, at mennesker fra den samme kultur oplever deres omverden på nogenlunde samme måde. Personer fra den samme kultur ønsker at opnå de samme ting, og deres adfærd er på mange måder ens. De har en ret ensartet mening om, hvordan ting og sager bør være, og hvordan de faktisk er. Kultur er ikke medfødt men er noget, man lærer i sin opvækst og videre gennem hele livet. Det er en proces, som aldrig holder op. Fra barnsben lærer vi vores kulturs adfærd og måde at tænke på, og denne indlæring sker ved, at vi allerede tidligt indgår i samvær med andre medlemmer af kulturen, lige som vi ser efter, hvordan kulturens medlemmer opfører sig. Ubevidst efterligner vi det, vi oplever og observerer 1. Der sker en bevidst og ubevidst internalisering 2 af disse oplevelser og observationer. Når f.eks. en lille dreng i USA får at vide af sin far, at man hilser ved at give hånd, så er det kulturindlæring. Når to små arabiske drenge får læst Koranen, så er det kulturindlæring, og når et Hindu-barn bor i et hjem, hvor kvinder spiser senere end mændene, så er det også kulturindlæring. Summen af det, som medlemmerne af en kultur indlærer, og som de har til fælles, kalder den hollandske professor Geert Hofstede for kulturens mentale program. Kultur overføres fra den ene generation til den anden. Det sker ved hjælp af kulturens symboler, som omfatter både det talte og skrevne sprog men også nonverbal adfærd. En kulturs fortællinger f.eks. de grønlandske myter videregives således via det talte sprog i fortællinger fra person til person, gennem sange og litteratur, der spredes gennem bøger, radio, fjernsyn og Internettet. Den nonverbale overførsel af kultur sker, som ordet siger, uden brug af det 1 Observerer: Isiginnaarluni qimerluuineq. 2 Internalisere: Timip iluani. Kulturbegrebet 7

9 Grønlandske børn. talte sprog. Den sker ved hjælp af adfærd og ikke-sproglige symboler, som f.eks. når vi i Grønland hilser på hinanden ved at løfte øjnebrynene. Når vi færdes i trafikken. Når vi lærer at bruge værktøjer, og når vi lærer at begå os i alle mulige andre sammenhænge. Den verbale og nonverbale kommunikations betydning ved overførsel af kultur fra en generation til en anden er så stor, at den amerikanske antropolog Edward T. Hall ligefrem påstår, at kultur er kommunikation. Kulturen ændrer sig over tid. Det vil sige, at den er dynamisk. Ingen kulturer overføres i statisk form fra den ene generation til den anden, det vil sige uden ændringer undervejs. De unge generationer i Grønland og andre lande har en anden adfærd end de ældre generationer, fordi de har tillært sig deres kultur på forskellige tidspunkter. En anden årsag til dette er, at teknologien hele tiden udvikles, og verden er i konstant forandring. Hver generation vokser op med nye og andre forudsætninger for kulturers eksistens og udvikling end tidligere generationer. Forandring i en kultur sker dog hurtigst og mest på overfladen og viser sig for eksempel i den måde, man klæder sig på, eller ud fra, hvad man 8 KULTOORI

10 Mand og lille dreng hilser på hinanden. To drenge læser koranen. spiser, hvordan man bor, eller i sang og dans. Det tager noget længere tid at ændre en kulturs grundlæggende verdensbillede og værdier, da disse, som tidligere nævnt, er blevet overført fra generation til generation og ligger som noget basalt i en given kultur. Billedligt talt kan vi også betragte kultur som et isbjerg, hvor 10% er synligt over vandoverfladen, mens de resterende 90% er skjult under vandoverfladen. Den synlige del af kultur er det, man umiddelbart som turist eller anden fremmed i en kultur kan betragte eller observere, f.eks. sprog, opførsel, social etikette, hilseritualer, påklædning, arkitektur etc. Hvis man derimod vil have en dybere indsigt i en kultur og finde en forklaring på de synlige lag, skal man dybere ned i kulturens usynlige værdier. Disse kan f.eks. være tid, regler, normer, moral, magtfordeling, status, logik, kønsroller, opdragelse etc. Når man har fået Illustration af isbjerg under og over vandet. en forståelse af de underliggende værdier, kan man bedre få en indsigt i, hvorfor forholdene i en kultur er, som de er. Forklar betydningen af følgende ord De underliggende lag afspejles i de synlige lag og er de Kultur Ubevidst bærende elementer i en kultur. Forskellige kulturbegreber Generation Dynamisk Kultur kan som tidligere nævnt omfatte mange ting. Det kan blandt andet være forbundet med finkultur, hvor det refererer til noget, der f.eks. har at gøre med kunst og kultur, herunder ballet og teater. Det kan også være kultur i forbindelse med nogle bestemte sammenhænge, som mennesker indgår i. Det kan være i Nonverbal kommunikation Verdensbillede Kulturbegrebet 9

11 forbindelse med en subkultur som f.eks. skinheads, hippier, veganer 3, rockere, eller EMOer eller andre grupper, som skiller sig ud fra den almindelige nationale kultur. Man kan også tale om en skolekultur, klassekultur, virksomhedskultur osv. For alle de ovennævnte kulturer gælder det, at de forskellige kulturer har bestemte symboler, helte, ritualer, normer og værdier. Man kan også inddele forskellige syn på kultur i to forskellige kulturbegreber, nemlig det beskrivende kulturbegreb og det komplekse kulturbegreb. Det beskrivende kulturbegreb I forbindelse med det beskrivende kulturbegreb ses en kultur som en samlet national enhed uden hensyntagen til, at der godt kan være flere kulturer samlet i en given kultur. Man tager udgangspunkt i, at alle i en given kultur har de samme værdier, regler og normer. Man fokuserer udelukkende på national-kultur og fællestræk og prøver at finde det særligt grønlandske, det særligt islandske eller det særligt danske. Man går ud fra, at kultur forandrer sig langsomt, og at kultur er afgørende for folks adfærd. Ved at anvende det beskrivende kulturbegreb kan 3 Veganer: Inuit naatitaannarnik nerisallit. Neqinik, aalisakkanik immunnik assigisaannillu nerineq ajortut. Kronprinsesse Mary til nationaldag i Nuuk 2009, fotograf Anders Peter. 10 KULTOORI

12 man hurtigt skabe sig et overblik over en given kultur. Den hollandske professor Geert Hofstede, hvis kulturundersøgelse vil blive beskrevet i denne bog, har primært anvendt det beskrivende kulturbegreb, idet han har beskæftiget sig med nationale kulturer. Ved anvendelse af det beskrivende kulturbegreb kan der være problemer forbundet med, at man kan komme til at generalisere og se bort fra, at der i en kultur kan være flere kulturelle værdier repræsenteret og ikke at tage højde for, at kultur er foranderlig. Det komplekse kulturgreb En persons handlinger kan ikke udelukkende forklares på baggrund af personens kultur. Der er så mange andre faktorer, 4 som spiller ind, når man forsøger at forstå, hvorfor en person handler, som han eller hun gør. Derfor er det ikke altid tilstrækkeligt 5 at danne sig et overblik over en given kultur med udgangspunkt i det beskrivende kulturbegreb. Hundeslædetur. Pizza med skinke og basilikum. I forbindelse med det komplekse kulturbegreb fokuserer man på, at kultur ikke er noget man har, men noget man gør. Kultur skabes mellem mennesker og er altid i forandring. Der er en lang række faktorer, der spiller ind, når en persons handlinger skal forstås, f.eks. køn, alder, social baggrund og uddannelse. Man skal i forbindelse med det komplekse kulturbegreb huske, at der i en given kultur kan være mange måder at være en del af nationalkulturen på. 4 Faktorer: Pissut pissutsinut sunniuteqartoq. 5 Tilstrækkeligt: Naammattoq. Kulturbegrebet 11

13 Selvom man er grønlænder er det ikke sikkert, at man synes, at sælkød smager meget bedre end en italiensk pizza, og der findes ifølge det komplekse kulturbegreb ikke en bestemt skabelon for alle medlemmerne af kulturen. Der skal tages højde for, at personer i en given kultur er enkeltindivider der kan tilhøre forskellige fællesskaber. Det beskrivende og det komplekse kulturbegreb 1. Hvad menes med det beskrivende kulturbegreb? 2. Hvad menes med det komplekse kulturbegreb? 3. Nævn forskelle mellem det beskrivende og det komplekse kulturbegreb 12 KULTOORI

14 Kapitel 2 Holdninger til kultur I forbindelse med et møde med en person fra en anden kultur enten i ens eget hjemland eller som turist, studerende eller medarbejder i en anden kultur er det meget vigtigt at være bevidst om, hvordan man reagerer i dette kulturmøde. For at kunne begå sig succesfuldt i interkulturelle sammenhænge er det vigtigt at være bevidst om sin egen kulturs normer og værdisæt, men samtidig er det af stor betydning, at man ikke virker for fordømmende over for de kulturtræk, som er forskellige fra ens egne. Man skal så vidt muligt møde en anden kultur med åbent sind og med en stor grad af empati og tolerance med den indstilling får man det bedste ud af kulturmødet. Medlem af Tari-stammen i Papua Ny Guinea i traditionelt tøj og ansigtsmaling. Holdninger til kultur 13

15 Etnocentrisme Kultur er på en måde tvetydig 1, fordi den på en og samme tid binder os sammen med nogle mennesker, som vi deler identitet med og derfor føler et tilhørsforhold til. Men samtidig adskiller den os fra nogle andre mennesker med en anden og fremmed identitet, som vi ikke kan identificere os med og derfor måske tager afstand fra. Denne idé om os og de andre (som ikke er som vi er) har altid været en del af menneskers måde at tænke på. Det, at man anser sin egen kultur for at være den eneste rigtige og samtidig bruger den som udgangspunkt og målestok for sin vurdering af andre kulturer, kaldes etnocentrisme. En meget etnocentrisk holdning til andre kulturer kan betyde, at man fortolker fremmedes adfærd ud fra de referencerammer, man har i sin egen kultur, og derfor vurderer man denne adfærd negativt eller misforstår den eller begge dele. Når man udviser en etnocentrisk holdning, ser man altså sin egen kultur som den bedste kultur i sammenligning med andre kulturer, hvilket i mange sammenhænge kan føre til uhensigtsmæssige kultursammenstød. Som mennesker definerer 2 vi ofte vores egen kultur i modsætning til andre kulturer, og grundlæggende har vi den opfattelse, at den måde, vi ser og gør tingene på, er rigtig, naturlig og ønskværdig. Vores værdier, normer, traditioner og ritualer giver mening for os, og derfor føler vi, at vores adfærd er rigtig. Men det betyder så også, at de andre kulturer efter vores opfattelse netop ikke gør tingene på en rigtig og meningsfuld måde men på en fremmedartet og måske endda uforståelig måde. Etnocentrisme bliver nemt et følsomt emne, som kan vække stor diskussion. I Grønland er vi f.eks. meget hurtige til at fordømme arrangerede ægteskaber. Dem synes vi er meget forkerte. På den anden side er antallet af aborter i Grønland meget højt set i relation til de lande, vi normalt sammenligner os med. Alligevel er der meget få personer i Grønland, der taler om det høje antal af aborter som værende forkert eller et samfundsproblem. Man kan også tale om etnocentrisme inden for samme nation. Det er f.eks. almindeligt at opstille modsætninger mellem unge i byen, f.eks. i Nuuk og unge fra ydredistrikterne. De har forskellige opfattelser af, hvad der er smart og in. Ligesådan med opstillinger af modsætninger mellem Øst- og Vest-, eller Nord- og Sydgrønland. Sammenfattende kan vi sige, at etnocentrisme hovedsageligt bruges som en sammenligning lande imellem, men den findes, som eksemplerne ovenfor viser, også inden for et og samme land. 1 Tvetydig: Arlariinnik paasineqarsinnaasoq. 2 Definerer: Nassuiaasiilluni inissiineq, 14 KULTOORI

16 Kulturrelativisme Modsætningen til etnocentrisme er kulturrelativisme. Kulturrelativisme repræsenterer den holdning, at ens egen kultur bare er én ud af mange kulturer, som er kendetegnet ved, at de alle er lige rigtige og lige gode. Ingen kulturer er mere værd end andre. Etnocentrikeren tænker altid: Min kultur er den bedste, og den mest prisværdige. Det ville være dejligt, hvis alle mennesker i verden havde den samme kultur, som jeg har. En kulturrelativist prøver i stedet for at gøre sig fri af sin egen kultur og sine egne værdier og normer og forsøger i stedet at forstå den anden kultur indefra eller sagt på en anden måde på dens egne præmisser. 3 Det første skridt hen imod en kulturrelativistisk holdning er, at man erkender, at ens egne værdier, normer og adfærd er bestemt af den kultur, man er vokset op i, og at den forståelse, man får af en anden kultur, er farvet af forståelsen af ens egen kultur. Det virkeligt svære er at afstå fra at bedømme andre kulturers værdier og opfattelse af virkeligheden ud fra ens egen kultur. Først når man kan det, har man opnået en kulturrelativistisk holdning. Interessant er det også, at den kulturrelativistiske holdning kan være meget tydelig på et område, hvor den på andre områder er helt fraværende. Et nærliggende eksempel er grønlændernes holdning til det danske. Mange gange udtrykkes den i et mindre positivt billede, hvor man så at sige tager afstand fra alt det, der har noget med Danmark at gøre. Men på den anden side er gaderne paradoksalt nok nærmest tomme, hver gang Danmark spiller landskamp, fordi her holder vi grønlændere med Danmark og ser os nærmest som en del af det danske i denne sammenhæng. Det modsatte af etnocentrisme er: _L_ _R_ _I_ En person som siger: Min kultur er den bedste i hele verden kaldes med et fagudtryk: _N_ _N_ _E_ 3 Præmisser: Pissutsit maleruutiinnarfigisakkat, ass. kalaallit filmiliaat Hollywoodimiut filmiliortariaasaata tunngavii aallaavigalugit Hollywoodimiunut unammillerunik, Hollywoodimiut ajugaassapput. Holdninger til kultur 15

17 Hvilke af disse sætninger ville en kulturrelativist bruge? 1) Den grønlandske kultur er meget bedre end alle andre kulturer, jeg har mødt på min jordomrejse. 2) I Mexico forstår de virkelig at leve livet, selvom der selvfølgelig findes andre kulturer, der er lige så gode og spændende. 3) Jeg har altid været Barcelona fan, fordi jeg er helt vild med alt som kommer fra Spanien. Spanierne er de eneste, der kan spille rigtig fodbold. 4) Jeg fatter ikke noget som helst af jeres kultur, men din kultur er alligevel ligeså god som min kultur. De fleste mennesker kan vel tilslutte sig, at man bør tilstræbe en kulturrelativistisk holdning til andre kulturer, men en fuldstændig kulturrelativistisk indstilling er næppe realistisk. Den er heller ikke ønskværdig, for det ville i sin yderste konsekvens betyde, at man skulle acceptere en hvilken som helst kultur udelukkende fordi den var accepteret af dens egne medlemmer. Hvad er det så, der gør, at personer kan blive gode kulturelle aktører 4 i internationale sammenhænge? Som tidligere nævnt, må man arbejde på at opnå en evne til at indleve sig i andre kulturer og andre menneskers måde at føle og tænke på man må besidde evnen til empati. 5 At have empati vil sige, at man Kvinde fodrer duer i Milano. 4 Aktører: Eqeersimaarneq peqataaneq. Inuit eqeersimaarlutik arlaanni peqataasut. 5 Empati: Inuup allap misigissusaanik inissisimaffianilluunniit paasinniluni misiginneqataasinnaaneq. 16 KULTOORI

18 har evnen til at se verden gennem andres øjne til at tolke det medlemmer af andre kulturer siger eller gør ud fra deres egne hensigter og forudsætninger. Man kan sige, at empati er en forudsætning for, at man kan møde andre kulturer med en kulturrelativistisk holdning. Desuden må man skaffe sig viden om den eller de fremmede kulturer, som man skal interagere 6 med. Det vil sige, at man bør sætte sig ind i disse kulturers adfærd, normer, traditioner og ritualer og identificere de grundlæggende værdier og verdensopfattelser, som adfærden, normerne osv. bygger på. Kulturchok Nogle personer vælger måske i forbindelse med deres job at bosætte sig i en anden kultur for en bestemt periode. Det kan også være unge mennesker, som i forbindelse med deres studier vælger at studere i udlandet. Disse personer skal være forberedt på, at det kan tage tid at tilpasse sig en anden kultur, og at man ofte vil opleve en eller anden form for kulturchok især hvis kulturen er meget forskellige fra ens egen kultur. Det er derfor vigtigt at forberede sig på mødet med en anden kultur ved f.eks. at læse om kulturen i forskellige kulturguider eller andre medier. Man kan også tage kontakt til personer, der har prøvet at opholde sig i den pågældende kultur og lære af deres erfaringer. Endvidere kan man tilegne sig viden om en anden kultur ved at være bevidst om forskellige kulturteorier. Endvidere er det i mødet med en anden kultur vigtigt at tænke over, hvordan man reagerer, når man i en anden kultur møder adfærdsmønstre og værdisæt, som er meget anderledes end, hvad man er vant til. De første 3-6 måneder efter man er kommet til den nye kultur, befinder Boeing 777 fra Qatar Airways under indflyvning til New York. Kamelkaravane i ørkenen i Uganda. mange sig i en fase, hvor alt synes spændende og interessant. Man er måske travlt beskæftiget med at sætte sig ind i alt det nye, man bliver budt velkommen overalt, og man er også interessant for befolkningen i den nye kultur. Man føler sig som en slags turist, der går på opdagelse i det nye og fremmedartede. Efter nogen tid ofte omkring 6 måneder melder hverdagen sig, og man begynder at irriteres over, at tingene ikke rigtig fungerer som derhjemme. 6 Interagere: Allanik peqateqarneq. Holdninger til kultur 17

19 En glad grønlænder i udlandet. Denne fase betegnes ofte som en slags kulturchok, hvor man oplever en følelse af tristhed, magtesløshed, vrede, frustration 7 og humørsvingninger 8. Ængstelse er også et af de mest almindelige symptomer på kulturchok, og ofte kan man også mærke andre fysiske tegn på et kulturchok. De forsvinder dog gradvist, og efter at have oplevet denne krisefase begynder de fleste gradvist at acceptere de kulturelle forskelle og den kultur, som de nu er en del af. Hvis man ikke kommer igennem denne krisefase, kan det betyde, at man må give op og rejse til sit hjemland igen. Dette kan være dyrt både for en selv eller det firma, man er blevet sendt til udlandet af. Overordnet er det vigtigt at udvise en kulturrelativistisk adfærd, dvs. at man skal være empatisk, åben og udadvendt i mødet med en given kultur, således at man forsøger at få det mest mulige ud af sit ophold i udlandet både personligt, socialt og fagligt. I Grønland har vi en del udefrakommende arbejdskraft især fra Danmark men også fra andre lande. Noget af det vanskelige ved kulturmødet mellem Grønland og Danmark er, at kulturen, når man f.eks. kommer til Nuuk fra Danmark, tilsyneladende ligner meget det, som man kommer fra i Danmark. Derfor er man tilbøjelig til at glemme, eller overse, at henholdsvis den danske og den grønlandske kultur på mange måder er meget forskellige fra hinanden. Når vi f.eks. i Grønland holder kaffemik, er dette forbundet med et sofistikeret værdisæt, som man som udefrakommende ikke lægger mærke til, da det ikke er synligt. Ikke desto mindre er der en bestemt adfærd, som forventes af deltagerne i en kaffemik. En anden forskel, som man som udefrakommende nemt overser, er, at man på en grønlandsk arbejdsplads griner af nogle andre ting, end man gør på en dansk arbejdsplads. Den grønlandske humor er meget anderledes end den danske, når man ser nærmere på den. Følgende mindmap indeholder forskellige ord i forbindelse med kulturchok. Diskuter om du er enig og forklar forbindelsen mellem de forskellige ord og kulturchok. Giv også selv dit bud på nogle flere udsagn, som du mener passer til emnet. 7 Frustration: Pissutsit naatsorsuutigisaniit allaanerunerannut pakatsilluni naammagisimaarinninnginneq. 8 Humørsvingninger: Isumamik nikerartitsineq, ass. isumagissaarnermiit tassanngaannaq isumaluleriasaarnermut. 18 KULTOORI

20 Tid Kulturteorier Turist Kulturguider Kulturchok Tilpasning Adfærdsmønstre Velkommen Nyt Frustration Vrede Symptomer Forskelle Spændende Krise Det samme gør sig gældende, når grønlændere flytter til Danmark. Ved første øjekast ligner den danske kultur i Danmark på mange måder den grønlandske, men dette er igen kun på overfladen. Kulturmødet mellem Danmark og Grønland bliver heller ikke nemmere af, at meget af den litteratur, der er tilgængelig om Grønland i Danmark, omhandler det gamle traditionelle Grønland; og der undervises heller ikke synderligt meget i forhold, der har med Grønland at gøre i de danske skoler. Når der så opstår misforståelser mellem personer fra disse to kulturer, skyldes det måske forhold, der ligger uden for personerne selv. Mange grønlændere er blevet mødt med kommentaren: Jamen du ligner jo slet ikke en grønlænder, du taler jo så fint dansk. Det interessante er, at kommentaren er velment, en slags kompliment fra den som fremfører den, men den bliver af grønlænderen opfattet som en fornærmelse. Aleqa Hammond blev engang spurgt om, hvad grønlændere har lært af den danske kultur, hvortil hun svarede: Brun sovs. Bemærkningen faldt med et glimt i øjet. Det er rigtigt, at vi i Grønland er glade for brun sovs, men vi har også lært mange andre ting, f.eks. har vi lært vestens tankegang gennem blandt andet religion, og vi har også lært, hvad det vil sige at have et velfærdssystem. Hvis vi har viden om kulturchokket som et naturligt fænomen, som alle der flytter til et fremmed land oplever, er vi bedre udrustede til at få det bedste ud af kulturmødet. På mange måder ville det være nemmere for en dansker at flytte til Zimbabwe eller et andet fjernt land end til Grønland, fordi det da ville være mere åbenlyst, at man var kommet til en kultur, der er meget forskellig fra ens egen, også på overfladen. Stereotyper og fordomme Etnocentrisme viser sig ofte igennem stereotyper og fordomme. En stereotyp er en forenklet virkelighedsopfattelse. Den er ikke nødvendigvis forkert eller udtryk Holdninger til kultur 19

21 for noget negativt, men i mange tilfælde vil det vise sig at være udtryk for noget, som egentlig ikke er sandt. Når vi f.eks. møder personer, vi ikke kender, danner vi et førstehåndsindtryk 9 og kigger efter signaler som. f.eks. tøj, frisure, stemme, kropssprog, sprogbrug, talemåder etc. Disse signaler, som tilsammen danner et førstehåndsindtryk, er også en slags stereotyp. En god egenskab ved stereotyper er, at de hjælper os til at strukturere 10 vores omverden. Stereotyper fungerer som et kulturelt filter. Dette filter beskytter os mod den mængde informationer, vi modtager hele tiden, og som kan være vanskelige at bringe orden i. Ved hjælp af stereotyperne får vi nogle kendte rammer eller skuffer, hvor vi kan anbringe fremmedartede og anderledes indtryk og på den måde formindske den usikkerhed, som vi oplever i mødet med den nye, fremmede kultur. Vores kulturelle filter styrer, hvilke nye indtryk vi registrerer i vores hjerne, og hvilke vores hjerne sorterer fra. Det kulturelle filter påvirker den måde, som vi bearbejder indtryk og informationer. Det er f.eks, meget almindeligt, at der skabes forventninger hos os om den nye og fremmede kultur, som vi prøver at få bekræftet. Det gør vi ved at lægge mest vægt på den del af de nye indtryk, som vi bedst kan få til at passe i de referencer eller skuffer, vi allerede har. På denne måde bliver stereotyper i mange tilfælde selvopfyldende profetier 11 og fører til, at vi drager forhastede konklusioner om andre. Lidt firkantet sagt: Jo mere forskel der er på vores egen kultur og andre kulturer, jo mere tilbøjelige 12 er vi til at indgå i en stereotyp forestilling om disse nye kulturer. Nogle velkendte stereotyper er: Tyskere spiser pølser og drikker øl, italienere er temperamentsfulde 13 og tyvagtige 14, blondiner er naive. Disse udsagn er selvfølgelig grove generaliseringer men måske også med en vis grad af sandhed. I det danske sprog er der ikke så stor forskel på begreberne fordomme og stereotyper. En fordom er en negativ holdning til en anden kultur, og den udspringer af en forkert og ufleksibel 15 generalisering, hvor man f.eks. siger, at alle danskere er sådan-og-sådan, eller alle grønlændere er sådan-og-sådan. En del udlændinge i Danmark har den opfattelse, at danskere snakker rigtig meget. Men det er en fordom at sige, at alle danskere snakker meget, fordi selvfølgelig findes der også danskere, som ikke snakker meget. 9 Førstehåndsindtryk: Takunninnermi siullermi sekundialuit ingerlanerinnaani eqqarsaatit takkussuuttut aallaavigalugit inuup qanoq ittuusinnaaneranik naliliineq. 10 Strukturere: Pilersaarusiorluni aaqqissuussineq. 11 Profetier: Siunissami pisussanik siumoortumik takorluukkersaarneq, siulittuineq. 12 Tilbøjelige: Arlaannik aalajangersimasumik perusussuseqarnermut iliuuseqarusunnermulluunniit kajuminneq, -qajaaneq. 13 Temperamentsfulde: Ass. inuit isummamikkut allanngoriataartartut, kamaqqajaasuut. 14 Tyvagtige: Tillikkusussusillit, tillikkumatuut. 15 Ufleksibel: Qeratasooq; aalajangersimaqqissaartumik pissutsinut isiginneriaaseqarneq. 20 KULTOORI

22 Ung pige udelukket fra fællesskabet. En fordom er altså en antipati 16, og den er ofte forbundet med stærke følelser. I lighed med stereotyper påvirker den et menneskes modtagelighed for og bearbejdning af nye indtryk fra en fremmed kultur, og dermed også dette menneskes opfattelse og vurdering af denne kultur. I en kommunikation mellem mennesker fra to forskellige kulturer kan både stereotyper og fordomme virke kommunikationsforstyrrende eller blokerende, fordi de er en del af det kulturfilter, som afsenderens budskab skal igennem for at nå modtageren. Hvis afsenderen er omfattet af modtagerens fordomme eller stereotyper, kan resultatet være, at budskabet ikke tolkes i overensstemmelse med afsenderens hensigt. Mange amerikanske film og tv-serier gør systematisk brug af seernes formodede stereotyp- og fordomsforestillinger. Piger fremstilles f.eks. ofte i overseksualiseret form og som langt mere hjælpeløse end drenge. Drengene derimod fremstilles mere grove i adfærd og har et mere barskt sprog. Fordomme findes i mange former. Fordomme benyttes til mange forskellige formål. Sommetider bruges de i diskussioner, hvor man giver udtryk for sine negative holdninger til andre kulturer. Andre gange benyttes de til at vise, at man helt bevidst ikke vil have noget med en bestemt kultur at gøre. I ekstreme tilfælde kan ens fordomme resultere i vold mod den anden kultur eller i forsøg på at udrydde den. 16 Antipati: Inummut pissutsinulluunniit iluarinninnginneq, kusaginninnginneq akerliorusussuseqarnerluunniit. Holdninger til kultur 21

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

Gruppe 24. Peter Eigil Horn. Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092. Vejleder: Jakie Mørch Wrigley

Gruppe 24. Peter Eigil Horn. Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092. Vejleder: Jakie Mørch Wrigley Gruppe 24 Peter Eigil Horn Kim Mandal 04s077 04s094 Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092 Vejleder: Jakie Mørch Wrigley Projekt 3: Kulturmødet Jydsk Pædagog Seminarium Indledning Kulturmødet kan

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen Den nye tosprogethed i Danmark eller Tre sprog i landsbyen Claus Adam Jarløv, 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Opgavens præmisser... 5 Opgavens hovedkonklusioner... 6 Opgavens hovedbegreber... 6

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Søfartens Ledere. asiater. Prøv lykken ude i verden. Derfor siger. aldrig no. dig før, under. Kultur forståelse: NYT MEDLEMSTILBUD:

Søfartens Ledere. asiater. Prøv lykken ude i verden. Derfor siger. aldrig no. dig før, under. Kultur forståelse: NYT MEDLEMSTILBUD: Søfartens Ledere nr. 3 2015 ONSHORE: Dennis Hansen har lederjob i LiON City: Prøv lykken ude i verden NYT MEDLEMSTILBUD: Danes Worldwide rådgiver dig før, under og efter dit udlandsophold Kultur forståelse:

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

1. INDLEDNING 5 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 10

1. INDLEDNING 5 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 10 1. INDLEDNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF EMNET OG SPECIALETS FORMÅL 5 1.2 SPECIALETS PROBLEMSTILLING 6 1.3 METODE 6 1.4 STRUKTUR 7 1.5 GENERELLE OVERVEJELSER 8 1.6 EMPIRISK MATERIALE 9 1.7 DEFINITION AF CENTRALT

Læs mere

Holstebro Pædagogseminarium Når Gulddrengene samles Specialegruppe 38 - Juni 2001. 1. Indledning og problemformulering... 4. 2. Afgrænsning...

Holstebro Pædagogseminarium Når Gulddrengene samles Specialegruppe 38 - Juni 2001. 1. Indledning og problemformulering... 4. 2. Afgrænsning... Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering... 4 2. Afgrænsning... 6 3. Metoder... 7 3.1 Det at arbejde... 7 3.2 Det at læse... 7 3.3 Det at interviewe... 8 4. Teorier... 9 4.1 Postmoderniteten

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Branding af Café Klædeskabet

Branding af Café Klædeskabet ANSLAG: 99.067 VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering 31-05-12 Pernille Høbjerg Andersen SØK4 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed Den moderne qivittoq - En tilstand af permanent midlertidighed Mille Schiermacher Specialeafhandling til Kandidateksamen Institut for Antropologi Københavns Universitet 2010 Den moderne qivittoq -En tilstand

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s. Indhold Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen Manuskript: Mette Breinholdt, Mediemageriet Redaktion: Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Anne Rygaard Bennedsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere