Antal typografiske enheder (optalt af tekstbehandlingsprogrammets tællefunktion). Brug funktionen Tegn (med mellemrum)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal typografiske enheder (optalt af tekstbehandlingsprogrammets tællefunktion). Brug funktionen Tegn (med mellemrum) 31.197"

Transkript

1 OPGAVEFORSIDE Denne blanket indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven Modulnavn- og nr.: Mediepædagogik Vejleders navn: Mediepæ Alice Nissen Eksamenstermin (skriv måned og år) December 2011 Titel på opgaven: Flip video og digital dannelse Problemformulering: Hvordan kan videoproduktion med udgangspunkt i elevernes medieerfaringer medvirke til elevernes digitale dannelse, og hvilke didaktiske udfordringer ligger der i det? Opgavetype. I henhold til studieordning/eksamensvejledning er opgaven (sæt kryds): en synopse (max. 5 sider) et skriftligt oplæg (max. 5 sider) X en skriftlig opgave (max 12 sider (for én studerende) andet. Skriv: Opgaven er udarbejdet af: Navn: Eivind Hougaard Pedersen Cpr (første 6 cifre): Navn: Navn: Cpr (første 6 cifre): Cpr (første 6 cifre): Antal typografiske enheder (optalt af tekstbehandlingsprogrammets tællefunktion). Brug funktionen Tegn (med mellemrum) Opgaven må stilles til rådighed for andre studerende (skriv ja el. nej) ja Dato, forfatterens / forfatternes underskrift (med denne underskrift bekræftes, at det skriftlige produkt er udfærdiget uden uretmæssig hjælp). 4/

2 FLIP VIDEO OG DIGITAL DANNELSE INDHOLD Indledning... 2 Problemformulering... 2 Disposition og metode... 2 Nutidens unge... 2 De digitalt indfødte... 3 It i skolen... 5 Digital dannelse... 6 Produktion som læring... 6 Video-produktion... 7 De didaktiske udfordringer... 8 Didaktisk design og didaktik En ny lærerrolle En ny elevrolle Konklusion Bibliografi

3 INDLEDNING Da en af kollegerne på min skole sidste år tilmeldte sin klasse til en kommunal videoevent, skulle vi have nye videokameraer, og lige pludselig lå der seks nye små Flip-kameraer på depotet. Hvorfor skulle det være lige sådan nogle kameraer, spurgte en af de andre kolleger, der tidligere har arbejdet meget med store videokameraer og videoredigeringsprogrammer. Klokken ringede, før han fik et svar, så det vil jeg forsøge at give i det følgende. PROBLEMFORMULERING Hvordan kan videoproduktion med udgangspunkt i elevernes medieerfaringer medvirke til elevernes digitale dannelse, og hvilke didaktiske udfordringer ligger der i det? DISPOSITION OG METODE Det er teknologi-fetichisme at tro, at et stykke teknologi i sig selv kan få børn til at lære noget. Derfor er de seks Flip-kameraer, jeg har været med til at købe, også kun afsæt for denne opgave. Emnet er udbyttet af at arbejde med videooptagelse og -redigering med teknisk set meget enkelt udstyr. Jeg vil først se på, hvordan eleverne beskæftiger sig it og web 2.0 i fritiden i forhold til mulighederne i skolen. Dernæst vil jeg se på, hvordan man kan arbejde med den medie-æstediske dimension af digital dannelse via videoproduktion. Til slut vil jeg se på de didaktiske udfordringer i det og de ændrede lærer- og elevroller, en sådan praksis vil medføre. NUTIDENS UNGE Det hyperkomplekse er en betegnelse, der ofte bruges om samfundet i dag, hvis man vil undgå ord som fx videnssamfundet, industrisamfundet, risikosamfundet, netværkssamfundet eller det postindustrielle samfund, som alligevel ikke får alle aspekter med. Der er ingen skelsættende revolutioner, men udviklingen går så hurtigt på alle områder, at det er umuligt at følge med. Og udviklingen på de forskellige områder griber ind i hinanden, så alle de gode, gamle fremskrivningsværktøjer ikke længere virker. Det eneste vi ved om fremtiden med bare nogenlunde sikkerhed er, at den formodentlig bliver anderledes, end vi forestiller os. For de unge i dag betyder det, at den enkeltes livsforløb ikke i store træk på forhånd er lagt fast ud fra køn og stand og i forhold til en tradition; man skal hele tiden træffe valg, og man kunne hele tiden have valgt anderledes. Man skal skabe sig selv ved løbende at fortolke sine oplevelser og passe dem ind i den samlede fortælling, der udgør ens identitet. Det er en kulturel frisætning, men det er samtidig et psykisk pres. De unge mangler orienteringsmønstre, siger Birgitte Tufte med henvisning til Ziehe (Tufte, 2007), og derfor står de splittet mellem et ønske om progression (som er den rationalitet, som skolen byder på) og den lystbetonede regression, som foregår i fritiden. Det er her, den kommercielle, globale mediekultur står parat med den flotte æstetik og de spændende eventyr - mediernes parallelle skole. De unges identitet finder de i en livsverden befolket af jævnaldrende med samme smag og symboler og oftest med en massiv inddragelse af massekulturen (Ziehe, De personlige livsverdeners dominans, 2001). Spørgsmålet Hvem er jeg? er erstattet af Hvem hører jeg til?, og det er i peer-gruppen, man 2

4 får anerkendelse. Og under ingen omstændigheder ønsker man at blive grebet i pinligheder eller forkert adfærd det er skamfølelse og ikke skyldfølelse, man er sårbar overfor. Ikke en skyldrelateret konflikt i forhold til påbud eller synd, men en hypersensitiv frygt for at fremstå som pinlig. Hvis eleverne i skolen så kun møder søde og rare lærere, der forsøger at komme dem i møde ved hele tiden at vælge emner inden for deres horisont, øges deres i forvejen kulturelt fortærkede tendens til egocentrisme, hvilket kan føre til den tidlige identitetslukning (Ziehe, God anderledeshed, 1999). DE DIGITALT INDFØDTE Peer-gruppen altså gruppen af ligeværdige/jævnaldrende ligemænd at spejle sig i finder de unge i deres netværk. Hvor vi andre har et hverdagsliv med et netværk, har den nye generation et netværk med et hverdagsliv i, skriver Morten Bay og Julie Schytte Ralund (Ralund, 2006) ud fra erfaringer hos DR med at lave medier for de unge. Livsnerven i netværket er mobiltelefonen, og derfor er at slukke sin mobiltelefon at melde sig ud af netværket og dermed også ud af samfundet, så det gør man ikke. I hvert fald ikke ret gerne. De øvrige medieplatforme ligestiller de unge og tænker dem selv sammen i et netværk, hvor man vælger det medie, der i situationen er nemmest: fx sportsresultater på tekst-tv, fordi det er hurtigere end først at skulle tænde en computer. Bay og Ralunds bog er fra 2006 året før Apples lancering af iphone. Aktuelle tal ville formodentlig vise, at mobiltelefonen i form af en Smartphone vil være den løsning, der - helt konkret oftest vil være lige ved hånden. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 99% af de årige i 2008 brugte mobiltelefon. 54% af dem brugte kun telefonen til tale og sms, mens 37% sendte foto, video m.v., og 18% gik på internettet via mobilen. Alene i år er smartphones andel af de solgte mobiltelefoner vokset fra 29% i første kvartal 51% i tredje kvartal, så i dag er der formodentlig langt færre børn og unge, der kun bruger mobiltelefonen til sms. De unge er hele tiden på netværket og gerne på flere niveauer på en gang. De har simultankapacitet til at surfe på nettet med fjernsynet kørende i baggrunden, samtidig med at de har gang i en samtale via sms. For de digitalt indfødte er det bare sådan, verden er. De er opvokset omgivet af forbrugerelektronik de videoer, deres forældre satte på til dem, da var helt små, var nok analoge, men siden den første Gameboy eller Nintendo DS har de været digitale. Derfor kan de digitale medier ikke skilles ud fra deres livsverden.. Dagspressens omtale af TNS Gallups Børneindex 2011 siger, at børn (5-16 år) i gennemsnit bruger 7 timer og 48 minutter om dagen på digitale medier. De årige bruger 10 timer og 44 minutter: 2:39 på internet, 2:40 på musik og radio, 2:42 på tv og dvd og 2:43 på computerspil. I Gallups opgørelse tages der dog ikke højde for, at der ofte er flere medier i spil på en gang, og at afgrænsningen mellem de forskellige medier indimellem kan være svær. Hvis man downloader en sang på sin telefon, er det musik og radio, hvis man derefter lægger den i sit itunes bibliotek på computeren og hører den derfra, er det Computer, hvis man derefter ser videoen på MTV, er det tv og dvd, og hvis man ser den på Youtube, er det Internet. Men for de unge er der ikke den store forskel. Helt præcise tal over de unges mediebrug er således lidt problematiske. Det er mere specifikke tal for unges brug af enkelte websites også. Vi har en klar fornemmelse af, at alle unge er på Facebook, men DR Nyheders redaktør for sociale medier har set nærmere på det og offentliggjort resultatet på sin egen hjemmeside (www.nettendenser.dk, 2010). Fra Danmarksstatistiks hjemmeside har han hentet fordelingen af danskere efter køn og alder, og denne statistik har han kørt sammen med oplysninger om antal brugere i forskellige aldersklasser på Facebook, som man får, hvis man vil oprette en annonce på Facebook. Opgørelsen viser, at omkring 150%! af både 13-, 14- og 15-årige drenge og piger har en Facebook-profil, mens kun omkring 110% af de årige har en profil. En forklaring kunne selv- 3

5 følgelig være, at Facebook pynter lidt på tallene, hvilket er set før, når der skal sælges annoncer, men mere sandsynligt er det, at det afspejler de unges måde at navigere i den digitale verden. Hvis Facebook foretrækker, at man skriver, at man er 13 eller derover, når man opretter en profil, så skriver man selvfølgelig det, uanset hvor gammel man måtte være. Mange andre sociale medier som fx GoSupermodel er også populære blandt de fleste unge, men som nedenstående figur viser, kan engagementet spænde fra bare at læse og måske tagge eller synes godt om til a gå ind som leader eller moderator. Ud over teknisk kunnen kræver det også tid og engagement at involvere sig i et digitalt community, så derfor har denne type sites betydeligt flere konsumenter end producenter. Til gengæld dækker konsumenterne som regel en bred vifte af sites. Figur 1 Mayfields beskrivelse af forskellige bruger-aktiviteter på hjemmesider (fra Christiansen, 2010). Kravet til den tekniske kunnen stiger, når man bevæger sig fra aktiviteter i periferien til kernen af et community. På nogle sites fx Gosupermodel er der en naturlig progression, således at moderatorer m.v. rekrutteres blandt dem, der er startet med bare at læse, og som er blevet hængende, mens andre har en mere professionel tilgang: fx har Youtube, der nu er overtaget af Google, 67 ansatte. Konsumenterne kan fx bruge Youtube som leverandør af musik. Normalt foretrækkes tv et, hvis flere brugere skal være med på en gang, da det i modsætning til computeren ikke skal betjenes hele tiden, men som lydtapet eller til fester skal man bare lave en play-list med de foretrukne hits på Youtube, så kører den af sig selv præcis ligesom MTV på tv. Ud over de professionelle videoklip ligger der også alle amatør-klippene, der både i kvalitet og indhold spænder meget vidt. Faktisk er det så let at lægge en video på Youtube, at teknikken ikke burde være et problem. Det forventede DR heller ikke det var, da de i 2005 (Ralund, 2006) forsøgte sig med ungdoms-tvprogrammet Blokken med brugergenereret indhold. Vi troede, at alle kunne overføre en fil fra en mobiltelefon. Men de kan dårligt nok finde ud af at optage noget på den, fortæller programmets redaktør. Men de, der vil eksponeres, kan åbenbart godt og ellers lærer de det. Selv om redaktionen havde været på turne til tekniske skoler, gymnasier og folkeskoler og udleveret videobånd og tilbudt hjælp, kom der meget få indslag, fordi hovedparten af de unge i modsætning til DR s forventninger bare ikke havde lyst til at komme i fjernsynet, viste de efter- 4

6 følgende fokusgruppeinterviews. Faktisk var der mange unge, der jævnligt lavede videooptagelser Jackass-efterligninger og optagelser af folk, der var fulde men de var så private, at de ikke skulle ud til offentligheden. Ud over brugerproducerede videoer skulle programmet også indeholde spam - dvs. sjove videoklip fra nettet, som folk ellers mailer til hinanden - og dem kom der mange af. Bay og Ralund mener, at de unge sender små film, ringetoner og musik (selv om det er forbudt) til hinanden for at bekræfte gruppetilhørsforholdet, og at filmklip eller billeder hentet fra en hjemmeside kan blive en del af en ungs online-identitet, når han eller hun lægger dem ind på sin egen profil. Og der var utroligt mange billeder af Bobby Olsen på MSN, da Drengene fra Angora var på sit højeste. Men for de unge, der vil lægge en video på fx Youtube, er det siden 2005 bare blevet betydeligt nemmere. Indgangen kan være videofunktionen i et almindeligt lille digitalkamera eller en telefon. Som regel følger der et program med kameraet eller telefonen, der sørger for at få videoklippene over på en computer og og måske endda videre til den rigtige hjemmeside. Ellers kan redigering og efterbehandling ske i et lidt større program som fx Windows Movie Maker eller imovie eller i et af de mange web 2.0 programmer, hvor man kan redigere/efterbehandle videoer. Hvor langt unge kan komme, ser man i nogle af de remix af musik, der ligger på Youtube. I den professionelle musik har det længe været almindeligt at sample ikke bare beats eller lyde, men større dele af numre (fx Dido i Eminem s Stan). Herfra er der ikke særligt langt til fx pepchaels nummer Smooth Sømand, hvor et Kim Larsen-nummer er mixet sammen med Joan Osborne og Michael Jackson, eller et remix fra 2000 af det gamle Clapton-nummer Forever Man af Beatchuggers alias en Michael Linde fra Aalborg. Beatchuggers-nummeret skiller sig ud, fordi det ad mærkelige omveje havnede hos Eric Clapton selv, der fik nummeret genudgivet og kom på hitlisterne med det. Remix af den slags kræver dyre, professionelle eller i hvert fald semi-professionelle programmer til fx at skille de forskellige instrumenter ud fra hinanden, men det er ikke noget problem for en bricaleur. Cloning is not kidnapping. Copying is not stealing har de som motto på et diskussionsforum for bastardpop, og digitalt materiale kan altid findes på nettet på en eller anden måde: på trods af ophavsretsregler m.v. kan musik, film og programmer (og code generators) altid downloades, bare man kender de rigtige steder med torrent-filer. Og hvis en ung producent er i tvivl om, hvordan man går ind på via så forældrene ikke får ubehagelige mail fra internetudbyderen om, at der er downloaded ulovligt materiale, er der en lille instruktionsvideo på Youtube. Som i folkeskolen er der meget stor spredning blandt de digitalt indfødte elever, når det drejer sig om udbyttet fra mediernes digitale skole. Nogle navigerer frit rundt i skyen på tværs af formater og medieplatforme, mens andre kun kan finde ud af at bruge mobiltelefonen til tale og sms og computeren til mail og Facebook eller har fundet ud af, at det er fuldt ud tilstrækkeligt for dem til at holde forbindelsen til deres netværk. IT I SKOLEN Selvom det måske er den samme maskine som derhjemme, er eleverne ikke sene til at registrere, at it i skolen er noget andet end i den medieverden, de færdes i fritiden. Computerne skal anvendes til undervisning, lyder forholdsordren, og det hele virker lidt gammeldags og lidt primitivt. I en artikel i tidskriftet Asterisk opdeler Birgitte Holm Sørensen (Web 2.0 trænger ind i skolen, 2010) introduktionen af it i skolen i tre faser: 5

7 I den første fase handlede det især om selve teknologien: it skulle ud i skolen. I anden fase kom der mere fokus på at få it integreret i undervisningen.. I den tredje fase handler det om web 2.0 og it-didaktisk design af fagene. Eleverne medbringer i stigende grad deres egne computere og mobile enheder (pervasive computing). Min skole er på vej ind i tredje fase med pervasive computing. Den software, vi bruger, er primært Skoleportalen (med Elevintra), Microsoft Office 2003, læse/stave-hjælpeprogrammet, CD-Ord, diverse træningsprogrammer samt freeware programmer. Computerne opdateres fra centralt hold, og programindholdet fastlægges af et kommunalt softwareudvalg. Det er muligt at få nye programmer med, men det kræver en god grund fx deltagelse i First Lego League. Men ikke at der evt. fulgte et lille videoredigeringsprogram med et nyt kamera. Af hensyn til systemet er strategien at erstatte installerede programmer med cloud/software-as-aservice-programmer. Fx skal on-line lydredigeringsprogammet Myna erstatte Audacity (et installeret freeware program), og der arbejdes med at anvende Google Apps som alternativ til en (dyr) opdatering af Microsoft Office. Google Apps og Myna er web 2.0-programmer iflg. Karsten Gynthers (Gynther K., 2010) karakteristik af web 2.O-medier som alle internetbaserede og frit tilgængelige medier, hvor indholdet er produceret af nettets brugere uden kommercielle formål. Normalt er det Youtube, Wikis, Wikepedia og Facebook, der nævnes som eksempler på web 2.0-programmer, men man kunne også nævne Open Office som et af mange gratis programmer fra open source -traditionen. Desværre skal det installeres, og det gør det uinteressant i skolesammenhæng. Her drejer det sig om web 2.0 programmer, der afvikles i skyen og som er gratis, hvad absolut ikke alle cloud-programmer er. Udgangspunktet for introduktionen af Web 2.0 programmer i skoleregi har altså været defensivt at finde gratis cloud-alternativer til installerede programmer. Den offensive brug af mulighederne for kollaboration og publicering, der også ligger i mange web 2.0-programmer, er først kommet til senere, selv om mulighederne faktisk har været der længe. Fx har Elevintra muligheder for at arbejde med fildeling, blogs, chat, arbejdsrum og skriv-sammen dokumenter i en enkel form. DIGITAL DANNELSE Elevernes uformelle og fritidsbaserede omgang med web 2.0 skal aktivt inddrages i tilrettelæggelsen af skolens hverdag (Fælles Mål, 2009). Det er altså de unges konvergente web 2.0-medielandskab og ikke de voksnes tradionelle opfattelse af it som en række separate hjælpeværktøjer, der er udgangspunkt for en ny digital dannelse, der passer til vidensamfundet. Væsentlige elementer i denne digitale dannelse er bl.a. evnen til at kunne tilpasse sig stadig nye udfordringer og betingelser i den digitaliserede omverden og evnen til at fortolke de digitale mediers mangfoldige repræsentation. Ser man på de unges digitale færdigheder og kompetencer, der er den funktionelle dimension af den digitale dannelse, er mange elever bl.a. i kraft af deres uformelle tilstedeværelse på web 2.0 allerede rigtig gode til at konsumere og kommunikere på web 2.0, men de er ofte mindre trænede i at producere og frem for alt analysere medierog deres validitet og dermed udvælge de mest relevante og bedste informationer. Derfor er et vigtigt aspekt i arbejdet med medier analyse af medier og mediernes æstetiske sprog. PRODUKTION SOM LÆRING Sprog lærer man at forstå ved selv at bruge det, og som en læringsteori, der understøtter denne ide om praktisk produktion som undervisningsstrategi peger Karsten Gynther (Gynther, 2004) på construc- 6

8 tivisme. Teorien, der er udviklet af Seymour Papert, The epistemology and Learning Group, MIT bygger på bl.a. Dewey, Freire, Piaget og Vygotskij. Eleverne konstruerer selv aktivt deres viden, mener Papert. Hans bidrag til teorien er, at det sker bedst, når eleverne er i gang med at skabe noget håndgribeligt eller noget der kan deles med andre. Det leder nemlig til en cyklus med en internalisering af det, der er udenfor, og en eksternalisering, af det der er indeni. Som eksempler på konkrete fysiske konstruktioner nævner Papert bl.a. et sandslot, en maskine og et computerprogram, og det er da også computerprogrammering for børn, som Papert har beskæftiget sig mest med, bl.a. i et samarbejde med LEGO om Robolab/Mindstorm. Det er i Paperts tækning vigtigt, at børn i deres brug af teknologien opfatter den som gennemskuelig: "Hvis du bruger et computerspil, skal du også vide, hvordan man laver et", har han udtalt, og det underbygger jo også produktionen af medier som indgangsvinkel til forståelse af medier. VIDEO-PRODUKTION Væsentlige begrundelser for at vælge at producere lige netop levende billeder/film er for det første, at film stadig (Christiansen, 2010) er de unges foretrukne medie og dermed fungerer som en fælles referenceramme for eleverne, og at film og filmens æstetiske dimension fylder meget i den uformelle læring fra mediernes parallelle skole. Dertil kommer, at det medieæstetiske sprog fra film går igen i de fleste andre medier, men alligevel går de fleste unge ud af skolen uden andre medieæstetiske produktionserfaringer end dem fra mediernes parallelle skole (Nyboe, 2009). Birgitte Tuftes (Tufte, 2007) har ud fra undervisningsprojekter med tv-analyse omkring 1990 udviklet zig-zag-modellen. Hun beskriver selv metoden således: Undervisningen starter med, at eleverne producerer video ud fra en elementær introduktion til teknik, billedkomposition etc. Derefter analyserer de deres egen produktion og de andre gruppers. Næste fase er at producere igen, at analysere, producere etc. Når eleverne har arbejdet nogle gange med teknikken, indføres drejebogen og strenge krav om at planlægge og formulere produktionsforløbet i tegninger, ord, perspektiv, lyd etc. Til sidst analyseres nogle af deres foretrukne programmer, og der afsluttes med et samlet produktionsforløb (Tufte, 2007). Begrundelsen for at tage afsæt i elevernes mediebrug og præferencer er det, Tufte med Ziehe betegner som elevernes ambivalente fascination af de levende billeder: På den ene side kan man læne sig tilbage og nyde (regression), men det kunne også være spændende at gå videre, at undersøge nærmere (progression). Normalt har skolen satset ensidigt på progressionsinteresserne og kun i bedste fald tålt regressionen som en uproduktiv pause, og det har drevet lystinteresserne ud af undervisningen. Ideen med metoden er, at eleverne ved selv at lave film skal opleve, at det, man ser på skærmen, er en udvalgt og bearbejdet del af virkeligheden og at filmproduktion altid handler om at vælge, fravælge og bearbejde. Og fordi produktionen sker i vekselvirkning med analyse, bliver der samtidig sat ord på de levende billeders sprog, så elevernes skjulte viden fra mediernes parallelle skole kan bringes op til overfladen og bruges i undervisningen. Figur 2 Zig-zag-modellen (fra Christiansen, 2010) 7

9 Tufte går altså ud fra, at eleverne som udgangspunkt i hvert fald tror, at de godt ved, hvordan fx en musikvideo eller en krimi ser ud, så de kan kaste sig ud i en produktion, så snart de har lært, hvordan man tænder kameraet. De efterfølgende analyser og egenproduktioner, hvor lærerens krav om inddragelse af forskellige elementer og teknikker skærpes, leder frem til først en analyse af yndlingsudsendelsen, hvor man gerne skulle genkende de elementer, der er introduceret undervejs, og dernæst en afsluttende egenproduktion, hvor eleverne anvender hele den palette af filmæstetiske virkemidler, de nu har lært. Zig-zagmodellen bygger på en lineær progression, så man først skal igennem punkt A, før man kan gå til punkt B. I en web 2.0-kultur og ved multimedieproduktioner, hvor resultatet ikke på forhånd er fast defineret, kan man have brug for en mere cirkulær model, hvor man veksler mellem fx en lærerstyret undervisning i meget specifikke film-færdigheder og en ikke-styret, eksperimenterende undervisning, hvor eleverne selv sammensætter rammer og regler. En sådan model ses i figur 3. Figur 3 Ikke-lineær model (fra Christiansen 2010) DE DIDAKTISKE UDFORDRINGER Den lærer, der starter et sådan forløb, vil på forhånd have lagt rammerne for forløbet fast. I dette (tænkte) eksempel vil det ligge fast, at temaet er en musikvideo. Det er et kort format, så eleverne har mulighed for at producere noget, der virker færdigt, og det er en genre, som eleverne kender godt fra deres fritidsliv, og så er det en meget åben genre, hvor stort set alle virkemidler kan bruges. Rent teknisk er oplægget, at videoerne skal optages på Flip kameraer. Flip kameraet betjenes som de fleste andre mini-videokameraer stort set som Windows Mediaplayer, og (ligesom Vado fra Creative) har det et indbygget USB-stik, der gør overførsel af optagelserne til computeren så nemt, at alle elever kan klare det uden hjælp. Der vil så formodentlig være elever, der hellere vil optage med deres Smartphone og så overføre til computeren via kabel eller ved at sende det som en mms til deres mailadresse i Google. Apps, og det vil også være helt i orden, da det vil være de elever, der selv kan det i forvejen. 8

10 Figur 4 Flip-kamera - bemærk den enkle betjening og det indbyggede USB-stik. Videoredigering skal foregå i Skoletube Mediesuite. Også her er det helt i orden, hvis elever, der selv har computer med, hellere vil bruge et andet program. Når eleverne kommer lidt hen i forløbet og skal til at arbejde skriftligt med drejebog m.v., er kravet, at de skriver i Google.docs for at sikre, at gruppen ikke går i stå, hvis nu ham, der gemte dokumentet i sin private folder på skolens server, ikke er i skole næste dag. Desuden giver det også eleverne mulighed for at arbejde videre på dokumenterne efter skoletid, hvis det er nødvendigt. Både de små produktioner undervejs og den store afsluttende produktion skal embeddes i elevbloggen på Elevintra. Nogen elever vil formodentlig gerne lægge deres videoer på Youtube, men det skal de ikke. De små klip er arbejdsdokumenter, der skal kommenteres af de andre grupper i klassen, så de skal ikke længere. Den afsluttende produktion er et rigtigt produkt, som forhåbentlig bliver godt nok til at vise frem evt. på klasseforsiden i elev-/forældreintra, så forældre og søskende kan se dem, eller måske på en skærm på biblioteket eller på forsiden af skolens hjemmeside, men udgangspunktet har ikke været at lave et produkt til publicering i fuld offentlighed. Det betyder, at man ikke har sikret sig på forhånd, at de virkende i videoen har lyst til at komme på Youtube, og at der kun er anvendt musik, der lovligt må bruges i videoer på nettet. DIDAKTISK DESIGN OG DIDAKTIK 2.0 I denne åbne planlægning overlader læreren en række afgørelser til eleverne. Derfor betegnes den som didaktisk design i stedet for undervisningsplanlægning (Gynther K., 2010). Traditionelt ville læreren stå for alle Erling Lars Dales tre didaktiske niveauer: Han ville (K1) have gennemført undervisningen, han ville (K2) have planlagt undervisningen gennem konkrete valg af mål, indhold, læremidler, arbejdsformer m.v., og han ville (K3) have anvendt didaktisk teori til at reflektere over og begrunde de valg og aktiviteter, der ligger på det to foregående niveauer. I didaktik 2.0 udfører eleverne selv læringsaktiviteterne (K1), og de udvælger selv materialer (K2), og dermed bliver eleverne også didaktiske designere. K3-niveauer har eleverne ikke kritiske kompetencer til, så det indgår ikke i elevernes rolle som didaktiske designere. At eleverne træder ind på niveauerne K1 og K2, betyder imidlertid ikke, at læreren bliver arbejdsløs. Hans ansvar og opgaver bliver i stedet at stå for K1-, K2- og K3-aktiviteter, der kan stilladsere elevernes K1- og K2-aktiviteter det som Gynther kalder didaktisk design for didaktiske designere, og det er heri paradigmeskiftet ligger. Lærer som didaktisk designer K3 K2 Stilladsering K1 Elev som didaktisk designer K2 K1 Figur 5 Paradigmeskiftet i didaktikken (efter Gynther, 2010) 9

11 Når læreren går i gang med at forberede et forløb i en didaktik 2.0-tankegang, er et vigtigt spørgsmål, der end ikke stilles i den klassiske didaktik, hvordan eleverne får adgang til viden. De traditionelle læremidler som grund- og opslagsbøger er der stadig, men dertil kommer web 2.0 ressourcerne. Som det fremgår af figur 6 skal der også tages stilling til, hvad eleverne skal lære (vidensmål), hvordan eleverne skal præsentere det lærte (vidensprodukter), og ud fra hvilke kriterier disse vidensprodukter skal evalueres. Derudfra skal rammerne for elevernes læringsaktiviteter fastlægges, og læreren skal beslutte, hvordan han kan stilladsere dem. Figur 6 En planlægnings- og refleksionsmodel for didaktik 2.0 (fra Gynther 2010) Vidensmålene skal fastlægges, så der arbejdes med vidensniveauer af 1., 2. og 3. orden. Med en computer med internetforbindelse kan de fleste rent faktuelle spørgsmål klares med ganske få klik. Der skal derfor formuleres åbne opgaver, der kombinerer faktaorienterede videnmål (1. orden) med videnmål af 2. orden (brug/anvendelse) og 3. orden (perspektivering). I forhold til eksemplet med filmproduktion tidligere kunne læringsaktiviteten være ikke blot at beskrive fx synsvinkel, men at prøve at producere en kort gyserfilmsekvens i flere versioner med forskellige former for synsvinkel. Vidensproduktet ville i så fald være filmsekvenserne, evalueringen skulle være klassens fælles analyse, og stilladseringen af elevernes adgang til viden kunne være en henvisning til fx undervisningsmaterialer fra Filminstituttet eller hvis læreren vurderer det passende at introducere anderledeshed i ziehesk forstand til andre ressourcer på nettet. Og lige netop hvordan man etablerer en synsvinkel fortæller Hitchcock om 36:30 minutter inde i et interview på Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=pji-b835grs): først et nærbillede af hovedpersonen, så det han ser, så tilbage til nærbilledet for at se hans reaktion. EN NY LÆRERROLLE En meget nærliggende fare, når man arbejder med digitale læremidler, er ifølge Gynther (Gynther K., 2010), at læreren trækker sig tilbage og overlader underviserrollen til de digitale læremidler eller eleverne. Faren er vel størst, hvis man som lærer føler sig dårligt kvalificeret i et computerprogram i for- 10

12 hold til eleverne og glemmer, at der som regel er tale om enkelte elever, der har et stort kendskab til det specifikke program fra deres brug af det i fritiden. Og at det er en ressource at trække på i undervisningen. Sørensen (Sørensen, 2010) peger her på den horisontale vertikale lærerposition som en løsning, der vil blive mere og mere fremtrædende: Der er tale om en lærer, der forstår at skifte position mellem et horisontalt niveau, hvor læreren stiller sig lige med eleverne i situationer, hvor læreren lærer sammen med og af eleverne, og et vertikalt niveau, hvor læreren udviser ledelse og autoritet i forhold til de aktiviteter, der sættes i gang, og hvor hun byder ind med sit faglige overblik og stiller krav til elevernes resultater og produkter. Ganske som i traditionel klasseundervisning er en af lærerens vigtigste opgaver også i didaktik 2.0 undervisning at give den relevante feedback på elevaktiviteter i form af introduktioner, instruktioner, demonstrationer, vejledning og evalueringsaktiviteter. Disse feedback-aktiviteter definerer Gynther (Gynther K., 2010) som loops (=løkker/sløjfer), og han opdeler dem i formidlingsloops, hvor læreren formidler viden eller rammer, evalueringsloops, hvor læreren klarlæger behovet for yderligere evalueringsloops, og vejledningsloops, hvor læreren vejleder enkeltelever eller grupper. Figur 7 Arbejdsmønster med undervisningsloops (fra Gynther 2010). Figur 7 viser et pædagogisk arbejdsmønster i form af undervisningsloops. Tidsmæssigt kan de forskellige typer stilladserende loops og elevernes læringsaktiviteter variere meget afhængigt af behovene og det didaktiske design i øvrigt. Nogle loops vil vare et par minutter, mens andre vil strække sig over det meste af en lektion. EN NY ELEVROLLE Nye undervisningsformer og nye lærerroller betyder også en ny rolle for eleverne. Også for eleverne (og deres forældre) skal fokus flyttes fra, hvad de laver, til hvad de lærer, og de skal vænne sig til, at læring ikke først og frememst er, når hver enkelt elev individuelt finder og reproducerer fakta, men noget der foregår i et samarbejde og i et samspil med lærer og andre elever i forskellige virtuelle og faktuelle læringsnetværk fx noget, der minder om de uformelle læringsfællesskaber med mester- og svendeorganisation og legitim perifer deltagelse (Sørensen, 2010), de selv indgik i, da de lærte at spille GameBoy i SFO en. At eleverne inddrages som didaktiske meddesignere betyder, at de får et større ansvar for deres egen læring, men også at de får bedre mulighed for at sikre, at læringsaktiviterne i vid udstrækning inddrager deres livsverden. 11

13 KONKLUSION Min konklusion er altså, at eleverne har mange medieerfaringer med sig fra mediernes parallelle skole. Uanset om erfaringerne kommer fra produktion eller konsumption, ligger der her en skjult viden, som kan aktiveres gennem forløb, hvor medieanalyse baseres på erfaringer med videoproduktion. Analysen og dermed de kompetencer, der indgår i den digitale dannelse er vigtigere end produktionsfærdighederne. Derfor skal teknikken være så enkel som muligt, og det er det, der gør fx Flip kameraet interessant. De didaktiske udfordringer i at inddrage elevernes fritidsbaserede omgang med it er ændrede lærerog elevroller: Læreren må gå fra en detaljeret undervisningsplanlægning til didaktisk design, hvor læreren stilladserer en række valg i forbindelse med undervisningens gennemførelse, som træffes af eleverne. Eleverne bliver på den måde didaktiske meddesignere af deres læringsaktiviteter. BIBLIOGRAFI Web 2.0 trænger ind i skolen. (juni-juli 2010). Asterisk. ( ). Hentet fra Christiansen, H. C. (2010). Læring med levende billeder. Samfundsliteratur. Fælles Mål. (2009). It- og mediekompetencer i folkeskolen. Undervisningsministeriet. Gynther, K. (2010). Didaktik 2.0. København: Akademisk Forlag. Gynther, K. o. (2004). Mellem know how og how know iagttagelser af IT-integrationen i Holbæk kommune. Holbæk Seminarium. Møller, S. (2008). SkoleIntra og Web 2.0 hvordan? Undervisning med SkoleIntra, fra Uni-C. Nyboe, L. (2009). Digital dannelse. Frydenlund. Ralund, J. S. (2006). Generation Netværk. Danmarks Radio. Sørensen, B. H. (2010). Skole 2.0. Klim. Tufte, B. (2007). Tv på tavlen - på ny. CVU København og Nordsjælland. Ziehe, T. (1999). God anderledeshed. I A. K. (red.), Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Billesøe&Baltzer. Ziehe, T. ( ). De personlige livsverdeners dominans. Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse. 12

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN Bachelorprojekt Studerende: Tina Vestergård Pedersen nr. 141212 Vejledere: Johannes Fibiger og Bodil Riiskjær Aflevering: 2. maj 2014 Via University Læreruddannelsen

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

It-didaktisk design i litteraturundervisningen

It-didaktisk design i litteraturundervisningen Professionsbachelorprojekt 2014 Vejleder: Johannes Fibiger Bodil Riiskjær INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. PROBLEMFORMULERING... 4 3. AFGRÆNSNING... 4 4. METODE OG EMPIRI... 4 4.1. INTERVIEW...

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Indhold 1. Evalueringsdesign... 2 2. Forsøgets kontekst og aktører... 3 3. Konklusioner... 3 4. Elevvurderinger... 5 5. Lærervurderinger...

Læs mere

SMART-board og den digitale dannelse

SMART-board og den digitale dannelse SMART-board og den digitale dannelse - i danskundervisningen 4-1-2013 Af Katrine Lambert Haagensen - I Indholdsfortegnelse 1. Indledning:... 3 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Afgrænsning... 4 1.2.2 Relevans

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK INDHOLD: Forord til nummer 6 Læremiddeldidaktik nummer 6, december 2013 Redaktion: Marie Falkesgaard Slot mfsl@ucl.dk (ansvarshavende) Rene B Christiansen rbc@ucsj.dk Hildegunn Juulsgard Johannesen hjoh@ucsj.dk

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Læsemotivation og læseforståelse gennem Internettet og sociale medier

Læsemotivation og læseforståelse gennem Internettet og sociale medier OPGAVEFORSIDE Denne blanket indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven Modulnavn- og nr.: Vejleders navn: Eksamenstermin (skriv måned og år) Titel på opgaven: Læse- og skrivevanskeligheder

Læs mere

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Afsluttende rapport University College Sjælland Juni 2011

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

Kildekritisk kompetence på internettet

Kildekritisk kompetence på internettet Kildekritisk kompetence på internettet Billede: Maggie Smith Professionsbachelor Udarbejdet af Rasmus Jager Meldgaard Andersen Via university college læreruddannelsen i Aarhus 2011 Indhold 1 Indledende

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014 Indhold Indledning 2 Opgavens opbygning 2 Fælles Mål og kommende mål 3 Fælles Mål for fysik/kemi 2009, faghæfte 16 4 It- og mediekompetencer i folkeskolen 2009, faghæfte 48 4 Ny skolereform på vej 5 Teori

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere

Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere Maj 2014 Samlet rapport - udarbejdet af Leif Bonderup, Søren Pedersen og Eva Jakobsen, Wilke Indhold Indledning...1

Læs mere

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Computerbaseret teknologi i folkeskolen Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Vejledning: Bjørn Laursen & Henrik Høltzer Kommunikation & Datalogi, forår 2002 SIDE2 Baggrund Problemområde 1. del Forundersøgelse

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere