Skrivers-Design Portfolio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrivers-Design Portfolio"

Transkript

1 Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: Pia Skriver Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3 SWOT analyse: 4 Fag: 5 Kommunikation: 5 Virksomhed: 6 Visualisering: 7 Interaktion: 8 Fag & Portfolio opgaver: 9 Valg af opgaver: 9 Læring: 9 Læringsstil & Læringsstrategi: 10 Litteraturliste: 11 Pia Skriver Side 2

3 Min Baggrund: Jeg blev uddannet web integrator for 2 år siden, men efter utallige afslag på alverdens ansøgninger valgte jeg at få en over bygning på min uddannelse da jeg følte at jeg manglede en del baggrunds viden inden for mit fag. Da hoved vægt af uddannelsen var kodning og ikke så meget hvordan det skulle se ud, det var lige som op til os selv. Læringsmål: Mine overordnet læringsmål for 1 semester: Beder til at kode. Beder til at designe. Beder til at fremlægge. Jeg vil være beder til det overstående, så den dag jeg får jobbet er rustet bedst muligt og at tingene kommer til at se rigtig godt ud. For at kunne blive beder til dette kræver det af mig selv at jeg bliver, beder til at arbejde med de forskellige programmer man bruger til det, så som Illustrator, InDesign og Photoshop, youtube er din ven hvis du vil lære det. Jeg øver mig ligeledes meget i at stå og fremlægge for andre, hvilket jeg har en del problemer med i nu. Jeg er nået et lille skridt nærmere mit overordnet læringsmål, men for at nå helt til måls til 4 semester, skal jeg bruge meget mere tid på de programmer og den måde man sætter en webside op på. For at mestre dette er en hel del mere undervisning på sin plads i hvert enkelt fag, og der skal studeres flittigt ud over det fastlagte pensum. Det har været en udfordring for mig her på 1 semester, da jeg her skal tænke på en hel anden måde end jeg er vant til. Her på MMD tænker man ud af hoved og ned på papir via. Mogups, brainstorming og tegninger mm, hvor jeg er vant til at jeg gør det inden i mit hoved.. Pia Skriver Side 3

4 SWOT analyse på mig selv: Skrivers-Design Portfolio Styrker Svagheder HTML, CSS Lære hurtig Arbejdsom Siger min mening Team player Siger min mening PHP Ikke er god nok til mit job Mine høje forventninger Fremlægge Muligheder Trusler Team player PHP Undervisning Øvelse i det der er svært Mine høje forventninger Øget tempo i undervisningen Dårlige informationer Pia Skriver Side 4

5 Fag: Kommunikation: Hvad har jeg lært? Desk & Field research. o Find problemet og en målsætning. o Lave en analyseplan. o Indsamle relevante data. o Analyser din data. o Fremlæg dit resultat. Præsentations teknikker. o Forberedelse. o Planlægning. o Evaluering. Målgrupper. Akademiske metoder. Web kommunikation. AIDA, SWOT analyser. En AIDA analyse bruges når man f.eks. Skal lave en reklame der skal være noget: A-TTENTION: Attention bruges til at til at trække kunden. I-NTEREST: Interest gør at kunden skal blive interesseret i det du vil sælge. D-ESIRE: Desire er at få kunden til at ønske at eje/være det de ser, og det vil løse alle deres behov. A-CTION: Action er at gøre sådan at kunde kan få dette produkt. S-ATSFACTION: Satisfaktion er til for at gøre at kunden vil have mere. SWOT bruges til at finde fordele og ulemper. S-TYRKE: Hvad er godt. S-VAGHED: Hvad er ikke så godt. M-ULIGHED: Hvilken mulighed er der. T-RUSLER: Hvem truer os. Pia Skriver Side 5

6 Hvad har jeg mere brug for at lære i dette fag? Der er ikke mere jeg vil lære i dette fag, men jeg vil lære meget mere af det jeg har lært. Specielt præsentation og web kommunikation har jeg brug for blive meget beder til. Hvad vil jeg gøre for at lære det? Jeg skal øve mig i at præsenterer mine ting for andre og tage de ting til efterretning som jeg får fortalt jeg kan gøre beder. Jeg vil desuden bruge mine lærer og med studerende noget mere i web kommunikation for at få deres mening og holdning til det produkt jeg arbejder med. Hvordan er min indsats i faget? I det her fag vil jeg nok være lidt mere opmærksom end jeg har været for at lære bedst muligt og få så meget med som muligt. Virksomhed: Hvad har jeg lært? Arbejdsmetoder. Man bruger en af følgende metoder: o Agile planlægningsmetoder. o Vandfalds planlægningsmetoder. o Prototyping planlægningsmetoder. Målhierarkiet. Her skal der være enighed om mål og formål med opgaven. Interessentanalyse. Hvad mener omverden? Agenda. Hvem siger Hvad til Hvem via Hvilken kanaler med Hvilken effekt. Hvad vil jeg gøre for at lære det? Jeg vil være mere opmærksom i disse timer og tage nogle flere notater end jeg hidtil har gjort, da jeg kan for nemme at det fag er lige så vigtig som de øvrige fag. Det er et meget tungt stof så håber meget på at fordelingen mellem teori og praksis bliver fordelt godt ellers bliver det nogle svære timer at komme igennem. Hvordan er min indsats i faget? Min indsats i disse timer med hånden på hjertet været elendige da jeg ikke har følt at dette fag skulle bruges til noget da det ikke rigtig gav noget mening, men nok også fordi jeg syntes det er et meget svært område, stoffet er meget tungt. Pia Skriver Side 6

7 Visualisering: Hvad har jeg lært? Design. Brugen af GRID, GRAP og det gyldensnit. Farve skaler. Analogous, Monochromtic, Split og Triads farver. Komposition. Få placeret de forskellige elementer rigtigt så det bliver spændende at se på og kunden vil blive. Photoshop. Redigere i billeder, lægge farve på dele af et billede og sætte et billede over på noget andet så det ser ud som om det altid har været sådan. Illustrator. Her har jeg lært lidt om de grundlæggende værktøjer og ser frem til at skulle lære mere. Hvad har jeg mere brug for at lære i dette fag? Jeg vil meget gerne have noget mere om at designe selve siden, så der kan laves nogle fede hjemmesider som ikke ligne alle de andres. Hvad vil jeg gøre for at lære det? De programmer vi har arbejdet med, er det Photoshop jeg har arbejdet mest med, da jeg ikke har brugt Illustrator, men for at vide mere om programmet, bruger jeg youtube. Komposition er noget jeg må suge til mig i undervisningen, skrive notater og design er jo både i undervisningen men i lige så høj grad noget man søger på nettet. Hvordan er min indsats i faget? Jeg skal blive beder til at tage notater når der er funktioner fra programmer der bliver gennem gået, for det er svært at huske når man kommer hjem og det bliver ekstra svært hvis man ikke kan huske hvad funktionen hedder så det kan søges på youtube. Pia Skriver Side 7

8 Interaktion: Hvad har jeg lært? Flash. HTML. Hvad vil jeg gøre for at lære det? I forhold til disse to ting vil jeg ikke gøre så meget da det er noget jeg kan i forvejen. Jeg har mest brugt disse timer til genopfriskning af forskellige funktioner. Jeg ser frem til næste semester når vi skal have PHP kodning for der har jeg en del at lære i nu. Hvordan er min indsats i faget? Min indsats i disse timer har i forhold til mig selv været ringe da jeg kan det, men i forhold til mine medstuderende har min indsats være god da jeg har hjulpet dem som ikke har kunnet flash og html. Fag og Portfolio opgaver: InnoEvent I starten af semesteret deltog EAL i et projekt der hed InnoEvent InnoEvent er et samarbejde mellem Odense Universitets Hospital, Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt, hvor vi studerende skulle lave en løsnings forslag til en af deres problem stillinger de havde inden for et givet område. Mit område var logistik og infrastruktur hvor vi arbejder med parkerings løsninger, sådan at det ville blive nemmer for patienten at få en parkerings plads når de havde tid på sygehuset. Restaurant. Dette var et af de første projekter på semesteret, hvor opgaven lød på at designe en forside til en restaurant. Jeg ville en restaurant til min egen målgruppe, par med børn. Forskelle her på denne restaurant er at her må der ikke komme børn med da den er lavet sådan, at det at være mand og kvinde er i højsæde. Det var rimligt nemt at få en hjemmeside op at køre da det var basis HTML og CSS der blev anvendt. Til selve opsætningen af hjemmesiden brugte jeg kompositionsmodeller, samt CRAP-modellen for at for stærke budskab. Visuel research brugte jeg moodboards og konceptudvikling. Pia Skriver Side 8

9 Research & Innovation. I dette projekt skulle vi finde et sted i Odense som vi mente var uhyggeligt og skrammende og gøre det i nu mere skrammende og uhyggeligt. På baggrund af en grunddig research faldt vores valg på skovstien som vi kunne udstyrer med en del teknologi for at få den effekt vi ønsket. I gruppen anvendte vi Gantt Chart, som projektstyring. Field- og Desk research benyttede vi i forhold til spørgeskemaundersøgelse, interview og internetsøgning. Der blev lavet en SWOT analyse af selve ideen og kommunikations modellen AIDA blev lavet på den kampagneplakat som skulle bruges til at lokke folk på stien. For at vi kunne illustrere vores ide valgte vi at lave en lille film med de lyd effekter vi mente passet til sådan en sti. Til sidst blev hele rapporten opsat efter den akademiske metode. Krise. Ud fra temaet Krise skulle jeg udvikle et visuelt koncept, som implementeres på et selvvalgt medie. Konceptet skulle målrettes en specifik målgruppe og løsningen skulle kommunikere min fortolkning af Krise. Her blev der ligeledes brug kommunikations modeller AIDA på kampagne plakaten. På plakaten kunne teksten godt have været flyttet op i det øverste højre hjørne og været skrevet helt i hvidt, ideen med plakaten bliver lidt ødelagt ved at teksten stå oven på hende da det er hende man skal se, så det er jeg lidt ked af. Valg af opgaver & mit Portfolio: Jeg har valgt at lavet dette Portfolio fordi det viser hvem jeg er og hvad jeg står for. De opgaver jeg har valgt passer godt til den måde jeg udtrykker mig på i mit Portfolio, der er nogle af tingene jeg syntes mindre bla. de asymmetriske og symmetriske billeder, men det er nok lige så meget fordi at det er en anden måde at arbejde på end jeg er vant til. Læring: Den sidste uddannelse jeg var på, var der på grundforløbet en del teori men der blev ikke gået i dybden. På hoved forløbet var det de første 6 mdr. mest selv studie men så begyndt de at lave det om så der kom noget mere teori ind over. Men konceptet var stadig det samme ville du lære mere var det selv studie. Forskellen på web og MMD er at, på MMD er der meget teori, nogle gange næste for meget, jeg ville gerne have det sådan at man har lidt teori på 1 til 2 timer måske og det man så høre om i den tid kan man så afprøver i praksis, hvor efter man så går ind og for et par timers teori igen. På den måde syntes jeg det hænger beder fast og man har ikke glemt det man blev undervist i kl. 10 når man går hjem kl. 14 Pia Skriver Side 9

10 Læringsstil og læringsstrategi. De gange hvor jeg har haft undervisning i Photoshop her på 1 semester, har måde at lære det nye stof på været rigtig god fordi læren har gennemgået det nye, først en gang hvor alt blev forklaret ned til den mindste ting, anden gang var det kun hoved trækkene der blev forklaret og tredje og sidste gang lavet han det bare, hvor efter fik jeg besked på at de næsten ti minutter måtte jeg spørge alle de andre i klasse hvis jeg havde brug for hjælp, jeg måtte bare ikke spørge ham før tiden var gået. Jeg har følt at jeg faktisk fik mere ud af undervisningen på denne måde, så en bladning af praksis og teori ville være fint. Mine styrker er at jeg er god til HTML, CSS og har godt kendskab til det nye HTML5. Jeg er desuden sådan indrettet at jeg siger min mening, kalder en skovl for en skovl og må så tage de lussinger der kommer hvis jeg træder folk over tæerne. Kan godt give en undskyldning hvis det er mig der tager fejl. Svagheder er at det ikke er så godt med gruppearbejde, det skal siges at det er blevet beder men det at arbejde alene er nu bare nr. 1. Mine forventninger til mig selv er for høje. Det jeg har lært i min læringsstil som jeg kan bruge i gruppesammenhæng er, at bare fordi at man har haft mange dårlige oplevelser med grupper er det ikke ens betyde med at det er sådan hver gang, det er også vigtigt at man for forklaret ens kompetencer så man for sammensat arbejder efter det og man skal tage ansvar. For man en opgave så laver man den ellers melder man ud hvis det er noget man ikke kan. Min læringsstrategi for det kommende semester vil være at jeg vil få sat mig nogle dele mål som jeg vil nå, blandt andet vil jeg gerne have mere forståelse inden for PHP ikke at jeg forventer at knække kode men ville være godt. Jeg vil lære så meget som muligt på kortes tid da et semester kun er 6 mdr. og det er ikke så lang tid. Pia Skriver Side 10

11 Litteraturliste: Virksomhed. - Rolighed, Finn et al: International Markedsføring (4. udg.) - Friedlein, Ashley; Web Project Management (WPM) - Fischer & Oosterbaan; Digital Media Management, Nyt teknisk forlag 2010, ISBN Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change Tidd and Bessant (2009) ISBN Diverse PDF-filer og PowerPoints fra fronter. Kommunikation: - International Markedsføring Trojka - Diverse PowerPoints fra fronter. Interaktion: - HTML: Head First HTML with CSS & XHTML ISBN-10: X ISBN-13: FLASH: Class room in a Book ISBN-10: X ISBN-13: Visualisering: - Graphic Design School, David Dabner et al, Thames and Hudson, ISBN Jina Bolton (2009) Sexy Web Design: Creating Interfaces That Work, SITEPOINT PDF fil. Design 2011, René Birkholm fra fronter. Pia Skriver Side 11

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK URL: http://mark4286.mmd.eal.dk/ 3-1-2013 S. 0 Portfolio Der er gået ½ år siden jeg begyndte på Multimedieuddannelsen i Odense

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund. Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej

Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund. Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund MMD 1. semester B Emne: Pba. i Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi Antal anslag: 20.640 Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej Vejledere:

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Project 5: Portfolio Remake

Project 5: Portfolio Remake Project 5: Portfolio Remake Art is a tree of life. William Blake December 2014 Januar 2015 1. semester, MulA, Multimediedesigner uddannelse Copenhagen Business Academy, Lyngby annastacy.k@gmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Midtvejsprojekt Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012 URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Malene Thomsen Erhversakademi Midtvest MMD 1.A 26. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

SPACE NETWORK - fra god til bedre...

SPACE NETWORK - fra god til bedre... Space Network Omdefinering og re-branding URL: http://www.pia-portfolio.dk/mmd/cms/index. php?pid=5 Adlevering d. 11.10. 2013 Antal sider: 27 + bilag SPACE NETWORK - fra god til bedre... Erhvervsakademiet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN CSR CAMPAIGN 1 Corporate Social Responsibility http://b-design.nu/2sem-projekt1/csr.html Kathrine Harder kathrineharder@gmail.com Simone Blachman blachman94@hotmail.com Pernille Sjøgreen - pernille.sjoegreen@gmail.com

Læs mere

DESIGNPRAKSIS. som tilgang til motiverende undervisning og fastholdelse i uddannelsen (en proces) Om projektet 1.0 Defineret forud for forsøget

DESIGNPRAKSIS. som tilgang til motiverende undervisning og fastholdelse i uddannelsen (en proces) Om projektet 1.0 Defineret forud for forsøget DESIGNPRAKSIS som tilgang til motiverende undervisning og fastholdelse i uddannelsen (en proces) Om projektet 1.0 Defineret forud for forsøget Projektet er et delprojekt under IMODUS (se imodus.dk) Projektet

Læs mere

Hvad kan Dokk1 bruges til?

Hvad kan Dokk1 bruges til? Projekt 2.1 Hvad kan Dokk1 bruges til? Folkelab URL: www.emilankersen.dk/theroom Antal anslag inkl. bilag: 68.882 Gruppemedlemmer: Camilla Vogt, Christina Brandt, Nina Andersen & Katja Henriksen Vejledere:

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION 2. PROJEKT 2. SEMESTER - 16. MARTS 2012 RAPPORT UDARBEJDET AF: MAYIANNE PEDERSEN ANDERS TOFT NIELSEN MICHAEL RUNE KRISTENSEN ELIN VATNHAMAR OLSEN GO INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

MMD Odense Afl. Dato: 17-12-2012 Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Martin Nielsen & Andreas

MMD Odense Afl. Dato: 17-12-2012 Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Martin Nielsen & Andreas 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Problemformulering... 5 Hovedproblem... 5 Underproblem... 5 Metodebeskrivelse... 5 Research... 6 Deskresearch... 6 Fieldresearch... 8 Explorativ research... 9 Analyser,

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere