Interaktivt TV Et studie af rammevilkårene for DR ITV. Natascha Nawrocki IT Universitetet, København, 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interaktivt TV Et studie af rammevilkårene for DR ITV. Natascha Nawrocki IT Universitetet, København, 2007"

Transkript

1 Interaktivt TV Et studie af rammevilkårene for DR ITV Natascha Nawrocki IT Universitetet, København, 2007

2 Interaktivt TV Et studie af rammevilkårene for DR ITV Speciale af: Natascha Nawrocki Vejleder: Ekstern lektor Charlie Breindahl Linien Design, Kommunikation og Medier IT Universitetet, København, september 2007

3 Specialet er udarbejdet i perioden fra januar-september Forsideillustrationen er et billede på metaforen front-row-penguins. En stor tak til min vejleder Charlie Breindahl for din evne til at lade magiske ord falde på en måde, der fremmer den frie tanke.. En varm tak til mine nærmeste for uendelig opbakning, tålmod og kærlighed.. Natascha Nawrocki København, september

4 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Alfabetisk oversigt over anvendte terminologier i specialet Indledning Problemformulering Operationalisering af problemformulering videnskabsteori & metode Forskningsoversigt teoretiske skalabegreber og hjørnesten Determinisme eller netværksmodel? Den sociologiske, økonomiske eller teknologiske hjørnesten? TV og ITV En grundlæggende referenceramme TV før og nu TV i et internationalt og historisk udviklingsperspektiv TV i et dansk nutidigt forandringsperspektiv ITV før og nu ITV i et historisk udviklingsperspektiv ITV terminologier Konkretisering af de tre skalabegreber Status for det danske ITV medielandskab Analytiske ansatser hvad udgør et medie? De sociologiske rammevilkår TV Det forestillede fællesskab TV kulturen før monopolbruddet TV forbruget i Dagens Danmark Platformsfragmentering og danskernes IKT færdigheder Nationale og globale strømninger kontra holdninger Public service TV for alle? Fællesskabet i stuen TV brug i hverdagslig mediepraksis ITV som socialt medie og som tekstoplevelse

5 4.2.3 ITV i en hverdagslig mediepraksis? Delkonklusion De økonomiske rammevilkår De politiske visioner med det digitale DR Public service ideologien og den politiske interesse i DR PS kontrakten den kortsigtede strategi Den langsigtede strategi med digitaliseringen og DR Mediepolitik med et mål? Den politiske tackling af DR s økonomiske krise Økonomisk ansvar et spørgsmål om principper? EU og de Europæiske DVB-T erfaringer Dansk public service mediepolitik i en EU kontekst Delkonklusion De teknologiske rammevilkår Digitalisering og digital interaktion Digital interaktion buzzword eller funktion? Teknologisk konvergens og standarder Hønen og ægget endnu engang? Skærmens egenskaber og størrelse DR ITV et spørgsmål om skærmstørrelse eller seerens brug? Delkonklusion Syntese og konklusion Analytisk syntese med udgangspunkt i approach diskussionen BBCi en front row penguin Kommer BBC pingvinen op igen? Netværksmodellen kontra mediedeterminisme Ændrede perspektiver og en ny forståelse af rammevilkårenes betydning Litteratur og kilder Primær litteratur Sekundær litteratur

6 8.3 Tertiær litteratur Appendiks Deltagerbevis for Euro ITV 2007 konferencen i Amsterdam TV og ITV Værdikæden Tekniske optegnelser Jens F. Jensens Interaktivitetskubus Statistik over danskernes TV kanalvalg Børns medier på eget værelse og mediebrug Statistik over formål med Internetbrug og foretrukne websider Grafisk oversigt over empirien fra analysefelt Nyhedsbrev DR: Nyt fra DR, 20. april 2007 II MUX fordeling pr Læserbrev EU landenes DVB-T overgange og penetration Mediekonvergens illustreret som et processuelt paradigme Resumé

7 Alfabetisk oversigt over anvendte terminologier i specialet API CI port DR DVB-C DVB-H DVB-S DVB-T/DTT DTV Døds-klikket Egoist TV EPG Flow-TV Free-To-Air HDMI HD TV IDTV IKT færdigheder ITV Application Programming Interface, en grænseflade, der er stillet tilgængeligt for applikationsprogrammører til at programmere applikationer på. (til dekoder) Port der muliggør dekryptering af TV signaler med slot og kort. Conax er fx den krypteringsteknik Canal Digital bruger. Danmarks Radio. Kabelbaseret Digital Video Broadcasting. Håndholdt TV. Satellitbaseret Digital Video Broadcasting. Digital Video Broadcasting Terrestial, digitalt jordbaseret TV transmission også kaldet DTT (Digital Terrestial Transmission). TV signaler sendt via TV sendemaster på landjorden (terrestrisk), baseret DVB Multipleks. Digitalt TV. En terminologi der indimellem anvendes iblandt web designere, som kalkulerer med fastholdelsen af brugeren på Internet siden, inden brugeren af utålmodighed klikker bort til en konkurrerende side. Eller solo TV. Betegnelsen for den type TV brug, der er præget af, at det ikke bruges i en social sammenhæng. Elektronisk Program Guide. En interaktiv programflade. Se under MHP. Traditionelt programlagt TV, hvor indhold ikke kan tilgås intuitivt. Modsat time-shift. Et TV signal der ikke bliver krypteret og ikke forudsætter abonnement for modtagelse. High-Definition Multimedia Interface. Kabelforbindelse fra set top boks til HDTV til overførsel af digitale audio/video-signaler til et HDTV. Et High Definition TV har et skærmbillede i en høj opløsning mindst to gange så mange linjer som SDTV (Standard Definition TV). Integrated Digital TeleVision. TV med indbygget dekoder. Informations- og Kommunikationsteknologi færdigheder. Interaktivt TV. 6

8 Krydsmedial Interaktion imellem fx TV og andre medier (fx telefon, brev, , sms). Interaktivitet I litteraturen oftest omtalt cross media. LCD TV Liquid Crystal Display TV med en skærm bestående af flydende krystaller (cyanobifenol). Lean-Back, Lean- To terminologier som henholdsvis dækker den passive kontra den meget engagerede Forward og aktive deltagelse i fx et medies indhold. Sidstnævnte bruges ofte om interaktive medier. Living Wallpaper Betegner den type TV brug, hvor TV et får lov at stå tændt som en slags selskab imens andre aktiviteter udføres. Lydudgang (til dekoder) Betegnelserne Coax, optisk og SPDIF dækker over samme. Muligheden for at tilslutte forstærkere og højtalere til dekoderen. Magic Moments Udsendelser som i særlig grad appellerer til flertallet af seere så som store sportsbegivenheder og dansk drama. MHP Multimedia Home Platform er en boks, der muliggør et standardinterface på en terminal/tv til den interaktive applikation. Den understøtter fx Java API og EPG, men erstatter ikke behovet for en digital dekoderboks (appendiks 3). Mobil TV TV indhold modtaget og afspillet på en mobiltelefon. Modulator Muliggør dekodertilslutning til flere TV apparater via ledninger. Must-Carry PS TV og radio er omfattet af must-carry, hvilket betyder, at fx antenneforeninger er forpligtiget til at distribuere disse til deres medlemmer. MUX Multipleks. Et MUX distribueres over UHF frekvensbåndet, indeholdende omkring 4 TV kanaler afhængigt af valg af format (fx MPEG2 eller 4) og billedkvalitet (fx HD) (appendiks 3). NVOD Near Video On Demand er en teknik hvor et program sendes kontinuerligt eller gentages med korte intervaller (fx hvert 10. minut) og derfor kan ses næsten efter behov. Det kræver dog en meget høj båndbredde og distribueres derfor mest via kabel eller satellit som betalings TV (pay-per-view). Netværkstilslutning (til dekoder) mulighed for Internet tilslutning. Paralleludsendelse En samtidig broadcasting af et analogt- og digitalt TV sendesignal. Picture-In-Picture Et lille billede indsat i et større til fx simultan tegnsprogstolkning af en udsendelse. 7

9 PS PVOD PVR Sms TV Time-shift Web TV Public Service. Push Video On Demand, er tilgang til programmer/film efter behov enten via streaming eller download til en PVR og forudsætter mindre båndbredde end NVOD. Personal Video Recorder en harddiskoptager der lagrer og afspiller TV indhold efter behov. Den kan generere en brugerprofil og automatisere funktioner ud fra metadata i indholdet (appendiks 3). Se krydsmedial interaktivitet. TV indhold der kan tilgås mere intuitivt end flow-tv, fx med adgang til programmer der blev sendt på et tidligere tidspunkt. Web TV og PVR har typiske time-shift muligheder. TV distribueret via Internettet og brugt på computerplatformen bl.a. også kaldet Internet TV og IPTV. 8

10 1 Indledning

11 1. Indledning Det at bevæge sig inden for feltet mediepræmisser, er næsten altid medievidenskabeligt interessant, og grundstenen i dette speciale ligger derfor også som udgangspunkt i min undren og interesse herfor. Nysgerrigheden retter sig specielt mod nye digitale mediers kontinuerlige opståen, anvendelse og retorik i spændingsfeltet mellem medie/individ/samfund, globalisering/nationalisering, divergens/konvergens, teknisk formåen, politik og økonomi. Udviklingen af interaktivt TV, herfra blot omtalt ITV, i public service organisationen DR er absolut ikke mindre interessant. I de kommende års digitalisering af distribution (DVB-T) og modtagelse ligger implicit et potentiale og en forventning hos visse, herunder min, til en spændende fremtidig interaktiv fornyelse og indholdsmæssig transformation af et velkendt medie med en forudgående lang historik. Ud fra et teknologisk og konceptudviklende perspektiv alene, kunne det være fristende at gribes af innovativ begejstring og øse af den videnskabelige erfaring og teori, vi allerede kender fra andre digitale interaktive medier. Det interessante aspekt i dette speciale er imidlertid de afgrænsninger, rammevilkårene sætter for ITV udviklingen i DR. Det er ikke min intension herfra at komme med et indiskutabelt og definitivt svar på, om DR s rammevilkår foranlediger en fremtidig interaktiv sendeflade af høj innovativ karakter eller ej. Til gengæld lover jeg ikke for meget, når jeg som udgangspunkt lader nysgerrighed og engagement være dynamoen for en diskussion, der vil søge at klarlægge spændingsfeltet mellem rammevilkårene indbyrdes, og i forhold til udviklingen af ITV i DR, samt en teoretisk analyse, der vil opstille og diskutere de enkelte vilkår og baggrund, relation til andre vilkår, mulige konsekvens og influens på ITV udviklingen i DR. Baggrunden og aktualiteten for emnet ligger bl.a. i datoen den 31. marts 2006 (DR, 2006(1)), hvor DR i praksis påbegyndte overgangen fra analoge TV- og radiosignaler til digitale (DVB-T). Denne overgang understøttes politisk af bl.a. tillægsaftalen til den telepolitiske principaftale af 8. september 1999 og i en tillægsaftale til den mediepolitiske aftale for af 3. juni 2002 mellem regeringen og Dansk Folkeparti (Kulturministeriet, 2005(10)). Overgangsperioden betyder mere konkret en paralleludsendelse af et analogt TV signal samtidig med et digitalt, ligesom man begynder at forberede seerne på den definitive dato, hvor det analoge public service, herfra blot omtalt PS, sendenet udfases. Konsekvensen heraf er nemlig, at modtagelsen af PS TV fra 2009 som et minimum forudsætter seernes køb af en digital dekoder boks (appendiks 3, fig. 2, dekoder 1). 9

12 Digital-overgangen er imidlertid ikke blot et isoleret nationalt fænomen, men et led i en større international og mediehistorisk proces. DR er således blot en lille brik i dette spil og udvikles, som følge heraf, i disse år mod at blive et digitalt produceret, transmitteret og modtaget medie, som i teorien burde åbne og forbedre muligheden for udviklingen af en spændende interaktiv sendeflade. Emnet er imidlertid nærmest påfaldende lidt omtalt i den offentlige debat og i DR. Heller ikke fra kommerciel side eller i udlandet er der ITV tiltag, som sætter en ny revolutionerende dagsorden for ITV sendefladen. Det kan undre, hvorfor det forholder sig sådan, bl.a. fordi man trods alt har en lang række forudgående interaktive konventioner, erfaringer, kompetencer og forskning at trække på fra andre interaktive medier. Dette indikerer, at grunden hertil måske er mere kompleks end som så, og fordrer en analyse i et bredere perspektiv. Derfor udgør mit genstandsfelt for analysen af DR s rammevilkår et bredt perspektiv, og er en bestræbelse på at forstå dette tilsyneladende paradoks, for derfra at kunne karakterisere hvilke eksterne forhold, der er særligt signifikante for ITV udviklingen i DR. Dette fordrer dog en historisk baggrundsforståelse af det traditionelle TV og TV ets udviklingsproces anno 2007, en definition på hvilke ITV terminologier man anvender i branchen, en beskrivelse af det danske ITV medielandskab anno 2007, og en præcision af hvilke parametre der udgør et medie. Definitionen af ITV terminologier tjener her formålet at give en forståelsesramme for, hvad der overhovedet er interaktivt muligt og realistisk at forvente af dette medie, samt en uddybning af skalabegreberne crawl-walk-run, som indgår i problemformuleringen. Disse emner vil jeg imidlertid komme udførligt tilbage til. Her og nu er det mere relevant at uddybe, hvorfor det er medievidenskabeligt interessant at analysere spændingsfeltet mellem DR ITV mediet og dets rammevilkår, og hvorfor ITV udviklingen i DR er interessant. For det første er det medievidenskabeligt interessant at følge og forske i en medieudvikling, som er højaktuel og foregår i en nutidig og fremtidig kontekst og som i yderste konsekvens kan betyde et paradigmeskift for både DR og TV seernes traditionelle brug af og tilgang til mediet. For det andet distingverer DR s rammevilkår sig signifikant fra andre medier, idet DR s eksistensgrundlag er både ideologisk, politisk og sociologisk betinget i en grad som er ret unik for vor tid. Et andet forholdsvis nyt interaktivt medie, som man kan drage en parallel til, er fx Internettet. Hvor Internet mediet har haft en hel anden anarkistisk, ideologisk og nærmest tilfældig forudsætning for den hurtige udvikling af de interaktivitetsbaserede oplevelser vi møder i dag, er PS TV mediets rammevilkår fx langt mere 10

13 organisatorisk og ideologisk bestemte og underlagt almindelige markedsmekanismer i en anden grad end både Internettet og andre medier. For det tredje krydser TV mediet med DVB-T sendenettets indførelse en interessant digital og måske også interaktiv grænse, som transformerer det til et New Media, hvilket gør, at vi for alvor kan snakke om konvergens ikke bare i selve mediet men også på det IT teoretiske og videnskabelige felt. For det fjerde er DR s rolle på ITV området interessant, da de som PS kanal i dette tilfælde kan anses som særligt begunstigede og forpligtigede ved lov. DR og TV2 er de første TV kanaler, der indgår i den politiske plan om digitalisering af TV sendenettet i Danmark, men over en årrække vil flere kanaler indgå i udvidelsen af det digitale sendenet. PS TV kanalerne er imidlertid ifølge PS lovgivningen særligt forpligtiget til at forestå som gode eksempler med kvalitet, bredde og folkelighed hvilket meget vel kan gøre dem til foregangsmænd på ITV området. Det er interessant, at man politisk favoriserer netop PS kanalerne her, hvorfor og i hvilken grad man gør det, hvad man dermed forventer af dem, hvordan de vil løse opgaven, og i hvilken grad seerne og teknologien har indflydelse herpå. Dette speciale er skrevet ud fra grundantagelsen, at rammevilkårene for DR ITV og deres indbyrdes strukturer og samspil er så komplekse og dynamiske, at en monokausal tilgang til emnet ikke vil være fyldestgørende i forståelsen af udviklingen af DR ITV. Den nuværende forskning på området er primært koncentreret omkring ITV i et mikroperspektiv mht. pragmatisk udvikling af grænsefladen uden inddragelse af PS faktorer, omkring TV på et generaliserende internationalt plan i makroperspektiv eller med fokus på PS uden den store inddragelse af de tekniske vilkår. Jeg ønsker imidlertid at stille skarpt på de helt specifikke betingelser, der er kendetegnet for DR ITV i 2007, af både sociologisk, økonomisk og teknisk karakter hvor det politiske aspekt må betragtes som tæt knyttet til det økonomiske. På denne baggrund og med udgangspunkt i ovenstående betragtninger, har jeg opstillet følgende problemformulering, som herfra er styrepinden igennem specialet: 11

14 1.1 Problemformulering Hvilke sociologiske, økonomiske og teknologiske rammevilkår har DR for udviklingen af interaktivt TV i Danmark? Kan nogle af disse bestemmes som værende mere betydningsfulde end andre for udviklingen af interaktivt TV i DR? I hvilke sammenhænge, og på hvilke præmisser, kan udviklingen af interaktivt TV i DR begribes med udgangspunkt i begreberne crawl-walk-run approach? 1.2 Operationalisering af problemformulering videnskabsteori & metode Dette afsnit er dedikeret en operationalisering af problemformuleringen, ved at begrunde de valg der er taget i forbindelse hermed, og ved at redegøre for mine videnskabsteoretiske synspunkter og metodiske overvejelser. Videnskabsteori og metode vil altså komplementere hinanden på en måde, der giver læseren en forståelse for opbygningen af specialet, den røde tråd og de videnskabsteoretiske og metodiske tanker, der ligger bag. Indledende vil jeg imidlertid gennemgå begreber, der fremgår af problemformuleringen, der tjener som en afgrænsning, men som også bør forklares og begrundes yderligere, så der ikke hersker tvivl om specialets omfang og fokus. For det første retter jeg mit fokus mod DR ITV, og afgrænser mig således til den danske kontekst. Denne afgrænsning skyldes, som tidligere beskrevet, emnets aktualitet i netop Danmark med indførelsen af digitalt TV (DTV) på nationalt plan, hvor oktober 2009 er en vigtig milepæl, når det analoge TV sendenet udfases definitivt. Grunden til, at jeg lige har valgt DR frem for TV2 skyldes, at DR i første omgang har fået tildelt 2/3 af MUX1 kapaciteten, hvor TV2 kun får 1/3. DR har altså fået tildelt større båndbredde, og er dermed forfordelt frem for TV2. En anden væsentlig grund for mit valg er, at DR i historisk perspektiv er det udtrykte billede på både PS og på TV i Danmark. DR har derfor nogle udtalte og interessante eksterne politiske, sociologiske og kulturelle aspekter, som bør identificeres og vurderes i forhold til udviklingen af ITV. Min afgrænsning betyder dog ikke, at jeg afholder mig helt fra at drage paralleller til udenlandsk kontekst og statistik i det omfang det er relevant i henhold til opgavens fokus og særlige nationale problemstillinger. Omvendt vil DR s egne interne overvejelser vedr. ITV ikke indgå i specialet, da det er de eksterne rammevilkårs betydning for et DR ITV jeg er interesseret i, og da DR i øvrigt næppe vil afsløre sådanne overvejelser for offentligheden i en i øvrigt økonomisk ustabil periode. 12

15 For det andet er det vigtigt at uddybe hvilken type ITV jeg fokuserer på i specialet, da der findes adskillige kategoriseringer inden for dette emne. Den interaktivitet jeg er interesseret i, er den som er direkte forårsaget af digitaliseringen af TV mediet, og som foregår i og med selve mediet. Det vil sige, at krydsmedial interaktivitet interaktivitet imellem andre medier (fx telefon, breve, , sms) og TV ikke i dette speciale har relevans. Denne afgrænsning skyldes, at interaktivitet imellem andre medier og TV har eksisteret i flere år, og som sådan ikke har digitaliseringen af TV mediet som forudsætning. Det web baserede TV på computerplatformen (web TV) vil jeg ligeledes afholde mig fra, da dette er et udtryk for indholdskonvergens på et andet medie frem for en egentlig udvikling af selve TV mediet. Jeg er derfor alene interesseret i den interaktive sendeflade på TV, der er baseret på digitaliseringen, og som kan udvikle selve TV mediet, dets platform og indhold mod at blive interaktivt. En konkretisering af, hvad ITV mediet indebærer iflg. denne kategorisering, vil senere fremgå tydeligt af kapitel 3.2. I den sidste del af problemformuleringen opstilles et spørgsmål, som inkluderer tre skalabegreber: crawl, walk og run approach. Begreberne har jeg tilladt mig at låne fra Jens F. Jensen (Christensen, 2004: 45), og skal forstås som en graddeling af strategiske ITV tilgange, som differentierer sig mht. konceptudvikling, båndbredde og interaktivitet. Jens F. Jensen definerer her crawl approach som værende simpel selektion af indhold kontinuerligt indlejret i datastrømmen, uden en returkanal fra brugeren (fx tekst TV). Walk approach er databehandling og indsamling af datastrøm (via fx PVR), og run approach er den fulde interaktivitet med en brugerreturkanal til broadcaster og/eller andre brugere. Returkanalen er her inkluderet i selve det interaktive TV system. Umiddelbart skulle man mene graddelingen udelukkende er teknologibaseret hvilket den til dels også er men hver approach er også tilsvarende mere ambitiøs for DR s konceptudvikling, arbejdsbyrde, økonomi og sociologiske overvejelser. Således kunne DR i teorien sagtens vælge en crawl approach, selvom båndbredden tillod en mere avanceret interaktion, hvorimod det omvendte ikke er mulig. Alt dette vil fremgå tydeligere i kapitel , hvor jeg vil uddybe de tre skalabegreber yderligere. Man kunne ligeledes opfatte det således, at det implicit ligger i skalabegreberne, at en crawl approach dermed står som en negativ modpol til en run approach. Det er imidlertid ikke hensigten, at skalaen skal tolkes som negativ kontra positiv, men snarere som en formel kategorisering af en ITV udviklingsstrategi. Grunden hertil er ganske logisk funderet; for hvis en run approach fx ikke underbygges politisk og teknisk, vil denne i sagens natur ikke kunne stå som værende positiv og omvendt uanset hvad læseren eller jeg måtte finde spændende. Mit spørgsmål i problemformuleringen går således 13

16 på, hvilke rammevilkår DR har for udviklingen af ITV, og om nogle af disse i højere grad understøtter en DR crawl, walk eller run approach til ITV end andre, uden at dette dog skal betragtes som et indiskutabelt svar på, hvorvidt DR rent faktisk vælger dette i sidste ende. Rent metodisk vil jeg derfor løbende igennem en holistisk orienteret tredelt analyse af DR s rammevilkår kritisk diskutere og vurdere hvorvidt crawl, walk eller run skalabegrebet understøttes heraf. Dette afsluttes til sidst med en syntese, hvori trådene samles i en diskussion og et meningsfuldt holistisk perspektiv vedr. DR s rammevilkår, deres betydning for DR ITV udviklingen og understøttelse af udviklingsstrategi. Udover førnævnte skalabegreber, optræder imidlertid også mindst tre andre væsentlige metodologiske begrebspar og analytiske værktøjer igennem de analytiske felter: nemlig individualisme kontra kollektivisme, konvergens kontra divergens og nationalisering kontra globalisering. Disse bliver afvejet og behandlet dialektisk med hensigten at reflektere videnskabsteoretisk over dynamikken i emnet og beskrive strømninger, der gør sig gældende i flere sammenhænge i de mere formelt opstillede rammevilkår. Således er min anvendelse af disse begrebspar et udtryk for min dialektiske forståelse, at forandring er betinget af modsatvirkende kræfter i både enkeltforhold og i et holistisk perspektiv, hvor en analyse af fx globalisering eller konvergens alene ikke ville være analytisk adækvat for problemstillingen. Det er centralt for mit videnskabsteoretiske grundsynspunkt, at der i hvert analysefelt er en egendynamik, uden at det dog er at betragte som monolitisk, idet det i høj grad indgår i en dialektisk vekselvirkning med de andre analysefelter og førnævnte strømninger. Den dialektiske forståelse understreger derfor, at rammevilkårene og strømningerne indgår i en ontologisk helhed, der ikke kan betragtes medievidenskabeligt separat, idet de gensidigt præger hinanden. Mit videnskabsteoretiske, dialektiske grundsynspunkt har imidlertid dels en metodologisk konsekvens for analysen og dels for min faglige positionering sidstnævnte vil jeg imidlertid komme tilbage til i næste kapitel. En dialektisk forståelse vil nemlig metodologisk betyde en opdeling af ontologien i et bredt felt af analytiske områder, svarende til DR s rammevilkår, på baggrund af begrundede valg, hvorefter disses betydning for ITV udviklingen i DR vurderes kritisk i forhold til hinanden. Det kunne her argumenteres, at konsekvensen af min dialektiske tilgang også vil være et uudtømmeligt analysefelt, hvilket jeg heller ikke vil benægte. Men som J.D. Halloran argumenterer (Boyd-Barrett, 1995:33-35), er det i konstruktionen af virkeligheden vigtigt at kende til strukturen og rammen, som de udvalgte emner indgår i, for at få en 14

17 afbalanceret rekonstruktion og valide forskningsresultater, ligesom man som forsker må erkende, at der er parametre, der får os til at vælge og vægte nogle emner frem for andre. J.D. Halloran skriver endvidere: I regard it as essential to emphasize at the outset that research is not initiated, organized, executed, or applied in a social and political vacuum. A true understanding of the nature of research and its application calls for an understanding of historical, economic, political, organizational, professional, and personal factors that impinge on the research process in so many ways. (Boyd-Barrett, 1995:33-35) Dermed vil min og andres forskning med andre ord aldrig fremstå som fuldstændig objektiv og aldrig kunne give det fulde billede af virkeligheden uanset tilgang. Men netop derfor er de begrundede valg og den kritiske vurdering af dem essentiel for specialet, ligesom resultatet må ses i lyset af disse valg. Specialets struktur består derfor i tre analytiske felter, som vil være styrende for den røde tråd, og som vil blive begrundet senere hen i kapitel 3.3. Inden da, vil jeg dog i en grundlæggende referenceramme gøre rede for det traditionelle TV medies historie og dets udvikling i et nutidigt perspektiv. Dernæst vender jeg blikket mod ITV, dels i et historisk udviklingsperspektiv, dels i gennemgangen af de mest anvendte ITV terminologier, der giver læseren en forståelsesramme for emnet og skalabegreberne crawl, walk, run. Dette efterfølges af en beskrivelse af det danske ITV medielandskab anno 2007, og endelig i mine analytiske ansatser, begrunder jeg min analytiske tredeling af rammevilkårene. Herefter følger det første af i alt tre analytiske felter, der alle tager udgangspunkt i et forandringsperspektiv, som konsekvens af mit videnskabsteoretiske udgangspunkt. I det første felt, afsnit 4, vil jeg koncentrere mig om danskernes historiske og nutidige rolle som PS seere, det nationale seerfællesskab og danskernes nutidige medieforbrug. Dernæst analyseres seernes TV brug i hverdagslig mediepraksis og som tekstoplevelse. Det er i dette afsnit centralt at finde ud af, hvilken rolle DR, TV og interaktive medier har i danskernes mediebrug, og hvordan de agerer og vægter i forhold til dette, da seernes mediebrug, hardwarekøb og holdninger influerer på både DR s ITV udvikling og politikernes beslutninger. Det efterfølgende analysefelt, afsnit 5, omhandler de økonomiske rammevilkår, hvilket inkluderer analysen af det ideologiske PS grundlag kontra den politiske indflydelse på DR som organisation, de politiske 15

18 visioner med digitaliseringen, den aktuelle økonomiske situation i DR og EU landenes erfaringer med DVB-T sendenettet og overgangen. Det centrale spørgsmål er her hvilken direkte indflydelse økonomi og politik har på ITV udviklingen i DR, og hvilke implikationer det har på de øvrige analysefelter. Feltet er ikke så transparent, som man kunne ønske sig, og derfor er en kritisk analyse af de eventuelle kortsigtede og langsigtede strategier essentiel for de begrundede påstande om politisk velvilje og visioner eller det modsatte og betydningen heraf. Det tredje og sidste analysefelt er det teknologiske, som diskuterer teknologiens muligheder og begrænsninger, bl.a. som resultat af de politiske og økonomiske faktorer og ud fra et kognitivt og sociologisk perspektiv og dermed har feltet en indlysende relation til de foregående analysefelter. Det centrale er her at diskutere teknologiens samspil med disse, men samtidig at kunne differentiere imellem hvad der er sociologiske, økonomiske, politiske og teknologiske faktorer. De teknologiske faktorer vil således blive vurderet separat i forhold til deres direkte betydning for DR ITV og udviklingsstrategien, imens de faktorer, der fx her identificeres som værende egentligt sociologisk funderede, senere bliver inddraget i syntesen og konklusionen sammen med de øvrige analytiske delelementer. Den efterfølgende analytiske syntese vil ikke nødvendigvis og lidet sandsynligt pege entydigt i en bestemt retning. Jeg har derfor valgt at diskutere og vurdere den kritisk ud fra en udenlandsk case, for at nuancere besvarelsen af selve problemformuleringen. Den konkrete case analyseres på grundlag af de problemstillinger, jeg har fundet signifikante for dansk kontekst, idet omtalte case af flere kilder (Smith, Euro ITV 2007 konferencen) fremhæves som værende illustrativ for, hvordan en PS organisation fra politisk side kan få tildelt en betydende rolle som ITV udvikler og i forhold til digitaliseringen. Da hele problemfeltet i høj grad er fremtidsorienteret, kontinuerligt i udvikling og uden danske fortilfælde, har jeg løbende i hele analysen kritisk vurderet og inddraget pointer fra statistikker, teoretikere, internetdokumenter, artikler, DR nyhedsbreve m.v., for på denne måde at supplere de øvrige skriftlige kildematerialer med nutidige empiriske fakta og give analysen validitet. I forlængelse heraf har min deltagelse i Euro ITV 2007 konferencen i Amsterdam i maj (appendiks 1), været med det formål at få præciseret, valideret og nuanceret dele af omtalte empiri i et videnskabeligt miljø og øge min viden om emnet. 16

19 Ligeledes er det relevant her at nævne, at jeg har en personlig motivation for emnet, grundet bestyrelsesarbejde i en lokal antenneforening (SAF, soeborggaard.dk), medierelevante interviews på TNS Gallup Instituttet igennem 2 år, og et forudgående 4-ugers projekt i 2006 omhandlende digitalisering af DR. 17

20 2 Forskningsoversigt Teoretiske skalabegreber & hjørnesten

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Bilag 16: Tjenesteplatform

Bilag 16: Tjenesteplatform Bilag 16: Tjenesteplatform Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Tjenesteplatform...4 2.1 Systemoversigt...5 3. Elektronisk Programguide (EPG)...5 3.1 Programinformationsdatabase...6 3.2 Grænsesnit

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Hvordan nu med it? styrkes, og hvor det enkelte fag samtidig bidrager til elevernes generelle itkompetencer.

Hvordan nu med it? styrkes, og hvor det enkelte fag samtidig bidrager til elevernes generelle itkompetencer. Hvordan nu med it? Hanne Wacher Kjærgaard, lektor i engelsk ved Læreruddannelsen i Århus og programkoordinator i CELM VIAs videncenter for e-læring og medier I forbindelse med de ventede Fælles Mål for

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYT TV - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have en ekstra god grund til at vælge et tv med lavt energiforbrug? Så får du den her: Der er nemlig penge at spare på energiforbruget, bare du holder

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5.

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5. Nyt fra den digitale tv verden Introduktion DVB-C på PC Se og optag digitalt Pause tv Virker i Media Center BDA drivere Ønsket om kunne se og optage kabel-tv helt digitalt via en computer, er blevet mere

Læs mere

MUX CPH. - en del af den globale landsby

MUX CPH. - en del af den globale landsby MUX CPH - en del af den globale landsby MUX CPH Digitaliseringen af tv-signalerne medfører at den danske tv-distribution 10-dobles i 8 MUX. Dette er en af de største mediepolitiske beslutninger, der er

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere