Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1"

Transkript

1 Vær en levende klub Klubbens ledelsesplan Klubbens ledelsesplan.indd :19:31

2 Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre og opmuntre den enkelte rotarianer til: 1: at udvikle sine bekendtskaber for derved at kunne tjene andre 2: at lægge høje etiske normer til grund for det daglige virke, at anerkende ethvert nyttigt arbejdes værdi samt at højne sit eget arbejde til gavn for samfundet. 3: at søge at virkeliggøre Rotarys ideal om at tjene andre i sit personlige forhold, sit arbejde og sit samfundsvirke 4: at fremme international forståelse, venskab og fred gennem et verdensomspændende fællesskab af mennesker i alle stillinger, der mødes i ønsket om at tjene andre 5: at fremme international forståelse, venskab og fred gennem et verdensomspændende arbejde med unge og yngre medlemmers lederudvikling. Din Rotary Klub Hvordan er din klub? Er den interessant og energisk? Skiller den sig ud og gør dig stolt? Har den sin egen identitet? Er den kendt for en særlig aktivitet? Er dens medlemmer forskelligartede? Åbne for nye ideer? Engagerede? Når du tænker på din klub, er den så alt det, som du ønsker den skal være? Denne guide giver eksempler på best practice fra succesfulde Rotaryklubber, som kan hjælpe din klub med at blive mere levende. Rotarys tjenestetraditioner Formålet med Rotary og tjenestegrenene er at indfange den interesse for at hjælpe, som længe har defineret Rotary. I dag bærer Rotary klubberne tjenestetraditionerne videre ved at opfylde kravene fra sine medlemmer og ved at forblive relevant, fleksibel og nytænkende hver klub på sin egen måde. Tjenestetraditionerne kan antage mange former. Hvordan vil din klub fortsætte disse traditioner? Vil din klub benytte sig af sin uafhængighed til at opnå sit fulde potentiale? Tjenestegrenene Klubtjenesten Erhvervstjenesten Samfundstjenesten International tjeneste Ungdomstjenesten Denne udgave af er en dansk oversættelse af Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan tidligere benævnt som Klubbens ledelsesplan. Den engelse udgave kan downloades på Dansk oversættelse i 2011: Anders Lemmergaard, Assens Rotary Klub Grafisk bearbejdning: Per Høyen, Aarup Rotary Klub 2 Klubbens ledelsesplan.indd :19:32

3 Best practice Stærke klubber fremmer nytænkning og fleksibilitet. Følgende eksempler har til hensigt at styrke klubberne hvilket har højeste prioritet i RI s Strategiske Plan ved at motivere medlemmerne til at iværksætte nye ideer, som skal øge livskraften i klubben. Gode eksempler kan være: Udvikling af langsigtede mål for at blive en effektiv klub Fastsættelse af årlige mål som underbygger de langsigtede mål At holde alle medlemmer involveret og informeret Effektiv kommunikation med klubmedlemmer og distriktsledere At sikre kontinuitet i lederskabet fra år til år Tilpasse vedtægterne så de afspejler klubbens aktiviteter Jævnligt at give mulighed for at øge fællesskabet Aktivt involvere alle klubbens medlemmer At tilbyde regelmæssig, sammenhængende udvikling Udpege udvalg som støtter klubbens operationelle behov, herunder administration, medlemskab, public relations, service projekter og Rotary Foundation Har din klub gennemgået klubbens traditioner, procedurer og vedtægter med henblik på at vurdere klubbens levedygtighed? Nogle af eksemplerne er måske allerede indarbejdet i din klubs procedurer, og når du læser denne guides eksempler, så fokusér på dem, som din klub kunne implementere eller forbedre. At komme i gang Brug guiden til at overveje din klubs nuværende procedurer og indfør nogle af de anbefalede eksempler for at øge medlemmernes involvering, samfundets kendskab og klubbens effektivitet. At vurdere sin klub og overveje nye måder at gøre tingene på er ingen let opgave, men det er bestemt tiden og besværet værd for alle medlemmer. Overvej at holde et dagslangt debatmøde eller en serie af møder seks måneder før det nye Rotary år starter, hvor I kan diskutere, hvordan klubben kan indarbejde nye procedurer og måske implementere nogle af de ovenstående eksempler. Overvej at holde disse møder et andet sted, end dér hvor I plejer at mødes. Dette vil fremme medlemmernes kreativitet og give alle en chance for at lufte deres meninger. At involvere alle klubbens medlemmer illustrerer, at klubben er alle medlemmers ansvar og demonstrerer, at klubbens mål er at have en klub af ledere, som er engagerede i både at yde og i klubbens fremtid. Klubbens medlemmer vil føle et engagement i at få klubben til at være enestående. Strategic Planning Guide kan hjælpe din klub i gang med en plan til at gøre klubben stærkere, mere effektiv og levende. For at sikre at procedurerne fortsat opfylder klubbens mål og afspejler klubbens identitet, bør de årligt gennemgåes sammen med klubbens medlemmer. Klubben kan efter behov, efterhånden som procedurer implementeres og gennemgåes, få råd og vejledning fra den assisterende guvernør eller andre fra distriktsledelsen. Når du læser hæftet, vil du se følgende ikoner: Spørgsmål at overveje Ideer Undervisningsmaterialer på 3 Klubbens ledelsesplan.indd :19:32

4 Sæt langsigtede mål, der imødekommer elementerne for en effektiv klub Alle medlemmer bør involveres i fastsættelse af langsigtede mål. Disse mål bør dække de næste tre til fire Rotary år og indeholde elementerne af en effektiv klub: Medlemskab, service projekter, Rotary Foundation og ledelsesudvikling. De bør også inkludere strategier som giver plads til fleksibilitet og nytænkning samt planer for at fremme klubbens succes i hver enkelt del. Efterhånden som klubben udvikler sig, bør målene opdateres. Afsæt alle møder i én måned til at udvikle en strategiplan ved hjælp hjælp af Strategic Planning Guide. Brug det første møde til at analysere klubbens styrker og svagheder, muligheder og trusler fra samfundet - det andet på formuleringen af jeres vision. Det tredje på jeres væsentligste mål, og det fjerde på jeres handlingsplan. Planlæg et klubmøde til at gennemgå den nuværende strategiplan og opdatere målene. Hvordan er klubbens vision formuleret? Hvordan kan klubbens strategiske plan forbedres? Hvilke medlemmer er involveret i at styre de langsigtede mål? Strategic Planning Guide Brug Planlægningsvejledning for effektive klubber til at sætte årlige mål som passer til klubbens langsigtede mål Årlige mål hjælper med at nå de langsigtede mål over tid. Planlægningsvejledningen hjælper med at vurdere den aktuelle situation i klubben samt at fastsætte årlige mål. Disse mål bringer klubben i retning af de langsigtede mål, som udnytter klubbens styrker og imødegår de svage områder. Vejledningen skal fungere som et arbejdsdokument, der kan opdateres efter behov Planning Guide for Effective Rotary Clubs (relevante afsnit findes i de efterfølgende manualer) Club President s Manual, Club Secretary s Manual, Club Treasurer s Manual Club Administration Committee Manual, Club Membership Committee Manual, Club Public Relations Committee Manual, Club Service Projects Committee Manual, Club Rotary Foundation Committee Manual Bed klubudvalgene om at foreslå årlige mål. Foretag en behovsanalyse før fastsættelse af årlige mål Hvordan fastsættes de årlige mål? Hvordan involveres alle medlemmer? Hvor ofte gennemgår klubbens ledelse planlægningsvejledningen? 4 Klubbens ledelsesplan.indd :19:32

5 Afhold seminarer, der involverer medlemmerne i planlægningsprocessen og hold dem informerede om Rotary aktivititer Seminarer hjælper alle klubbens medlemmer med at holde sig opdaterede og føle sig involverede i klubbens aktiviteter. Mange klubber bruger seminarerne som en mulighed for alle medlemmer til at diskutere beslutninger, der vedrører klubben, og for udvalgene til at rapportere om deres aktiviteter. Afhold seminarer under almindelige klubmøder. Afhold kvartalsvise seminarer for at indhente innovative idéer fra alle medlemmer. Hvordan kan seminarerne give input fra medlemmerne? Hvilke emner skal klubben behandle på årets seminarer? Hvem fra distriktet kan inviteres til seminarerne? Hvor ofte skal seminarerne afholdes? Klubmøder og seminarinformation (www.rotary.org Members Running a club Administration Rotary club meetings) Sørg for en klar kommunikation mellem klubledelse, klubmedlemmer og distriktsledelse Klubbens ledelse bør arbejde sammen om at udvikle en plan til at kommunikere med hinanden, klubmedlemmer og distriktsledelse. Skitsér kommunikationsplanen hvem der kommunikerer med hvem, hvilken metode der vil blive anvendt og hvornår. Sæt tid af til et 10-minutters åbent forum i slutningen af et klubmøde en gang om måneden, hvor klubbens medlemmer opfordres til at fremlægge nye ideer eller et emne til diskussion. Opdater klubbens hjemmeside ugentligt eller månedligt. Del dette ansvar med en gruppe af medlemmer eller samtlige medlemmer, baseret på deres rolle. Sæt medlemmer, der ikke er på internettet regelmæssigt, sammen med en person i klubben, som kan hjælpe dem med at navigere på klubbens hjemmeside og på sociale netværkssider, eller giv udskrifter efter behov. Hvem er ansvarlig for at informere medlemmer og distriktsledelse om klubbens aktiviteter? Hvordan deles information? Hvilke sociale netværkssider anvendes? Hvilken information søges på distriktets hjemmeside? Best Web Design Practices (www.rotary.org/graphics Best Web design practices) 5 Klubbens ledelsesplan.indd :19:32

6 Sørg for kontinuitet i ledelsen for at sikre udviklingen af fremtidens ledere Da Rotarys klubledelse ændres årligt, har alle klubber brug for en løbende tilstrømning af potentielle ledere. Disse ledere skal arbejde sammen fra år til år. Der er mange måder, hvorpå man kan opnå kontinuitet, bl.a. ved at udnævne til i flere år at have en nuværende, en indkommende, og en afgående formand i alle udvalg, og ved at lade den nuværende klubpræsident arbejde tæt sammen med præsident elect, præsident nominee, og past præsident. Hvordan sikres det, at der er kandidater nok til det kommende års poster? Hvordan koordineres ledelsen af projekter, som varer mere end et år? Hvilken post bør en person bestride før vedkommende kan blive præsident? Uddel en liste over embeder med beskrivelser af ansvar til alle medlemmer. Foretag praktisk træning af indkommende klubledere mindst en måned før overtagelsen af embedet. Tilrettelæg et lederudviklingsprogram for at forberede de berørte medlemmer til lederrollen. Tildel nye medlemmer en mentor, som er en tidligere præsident eller en fra klubledelsen. Leadership Development: Your Guide to Starting a Program Club President s Manual Club Secretary s Manual Club Treasurer s Manual Club Administration, Membership, Public Relations, Service Projects, Rotary Foundation Committee Manuals Tilpas klubbens vedtægter, så de afspejler klubbens udvalgsstruktur og klubledelsens roller og ansvarsområder Rediger de anbefalede klubvedtægter fra RI, så de afspejler klubbens drift. Klubbens vedtægter giver retningslinjer for forvaltningen af klubben. De anbefalede klubvedtægter er beregnet til at være fleksible for at imødekomme de individuelle behov hos hver klub. Tilpas dem så de opfylder din klubs unikke identitet. Over tid, efterhånden som klubbens praksis udvikler sig, bør vedtægterne gennemgåes og revideres, så de afspejler ny praksis og nye procedurer. Bed medlemmerne om at gennemgå vedtægterne og fremkomme med ændringsforslag ved et planlagt klubmøde. Overvej at gennemføre klubbestyrelsesgodkendte tests af nye procedurer, for at se om de virker, før vedtægterne ændres. Recommended Rotary Club Bylaws Standard Rotary Club Constitution Hvilke klubanliggender har ændret sig i det forgangne år? Er der nogle proceduremæssige ændringer som vi, kunne tænke os at prøvekøre? Hvornår blev klubbens vedtægter sidst gennemgået eller tilpasset? Er klubbens vedtægter let tilgængelige for klubbens medlemmer? 6 Klubbens ledelsesplan.indd :19:32

7 Giv mulighed for at udvikle tættere relationer blandt klubbens medlemmer Medlemmer der brænder for Rotary føler sig mere involverede, og tætte klubrelationer vil ligeledes øge interessen for at bakke op om klubbens initiativer. Er der tid på de ugentlige møder til at netværke og pleje socialt samvær? Afhold månedlige sociale events så medlemmerne kan lære hinanden at kende i en anden sammenhæng. Foretag årlige undersøgelser af, hvilke slags sociale arrangementer medlemmerne har lyst til at deltage i samt hvilke ugedage og tidspunkter, der er passende. Udvælg et klubmøde pr. måned eller kvartal til at netværke med andre medlemmer og lære mere om hinandens erhverv. Gør klubbens projekter sjove, for at videreudvikle sammenholdet blandt medlemmerne. Inkluderer klubaktiviteterne familiemedlemmer? Hvordan bruger klubben distriktets eller Rotary Internationals arrangementer og grupper til at styrke sammenholdet? Rotary Fellowships Handbook Convention registration at convention Sørg for at alle medlemmer er aktive i et klubprojekt eller i en funktion Klubinvolvering øger medlemmernes viden om Rotary og hjælper til at bevare dem som aktive medlemmer af klubben. Aktive medlemmer føler ejerskab og engagement i deres klubs projekter Communities in Action Club Assessment Tools Project LINK (www.rotary.org/ projectlink) Hvordan involverer klubben medlemmerne i klubbens projekter? Hvor ofte bliver medlemmerne spurgt om, hvad de ønsker sig af klubben, hvad de kan lide, og hvad de gerne vil ændre? Hvordan sikres det, at alle medlemmer får deres meninger hørt? Er klubbens projekter forskelligartede? Opfordr medlemmerne til at hjælpe på et område, der interesserer dem, frem for at afvente, at de selv melder sig. Gennemfør en undersøgelse af medlemmernes interesser, og brug resultaterne til at planlægge projekter, aktiviteter og til at udvikle de ugentlige programmer. Lad enkelte møder være et service projekt frem for at invitere en foredragsholder etc. 7 Klubbens ledelsesplan.indd :19:32

8 Hvordan er klubbens procedure for at orientere nye medlemmer? Udarbejd en overordnet uddannelsesplan Uddannelse er afgørende for udvikling af fremtidige ledere og for at sikre, at den nuværende klubledelse er velinformeret om Rotary, er i stand til at lede klubben, og yde en bedre Rotary indsats. En omfattende uddannelsesplan sikrer at: Hvor mange af klubmedlemmerne er involveret på distriktsniveau? Hvordan udvikler klubben medlemmernes lederevner? Udpeg en klubtræner eller et træningsudvalg, som skal føre tilsyn med klubbens uddannelsesplan. Gennemfør en vurdering af lederkompetance og afdæk, hvilke færdigheder dine medlemmer gerne vil lære. Klubledelsen deltager i distriktets træningsseminarer. Orientering af nye medlemmer gives regelmæssigt. Løbende uddannelsesmuligheder er til rådighed for klubbens medlemmer. Et lederuddannelsesprogram er tilgængeligt for alle medlemmer. New Members information (www.rotary.org Members New members) Training information (www.rotary.org Members Training) New Member Orientation Leadership Development: Your Guide to Starting a Program Leadership Development Training Cycle Udpeg udvalg som støtter klubbens behov Disse udvalg omfatter: Klub administration Medlemskab Public relations Service projekter Rotary Foundation Udpeg andre udvalg efter behov for at støtte klubbens mål. Uanset hvilken struktur, der vælges, skal et udvalg have en rådgivende rolle, som tilskynder til medlemmernes engagement og klubbens handling. Hvilke udvalg har klubben? Hvordan kan den nuværende klubstruktur forbedres? Hvordan koordinerer udvalgene deres arbejde? Små klubber: Overvej, hvordan arbejdet i udvalgene kan kombineres. Store klubber: Overvej at få flere udvalg, så alle medlemmer er involveret og udvalgspotentialet er maksimeret. Hav et udvalg til at planlægge hvert enkelt service projekt eller din klubs særlige aktivitet. Overvej en helt ny udvalgsstruktur for din klub. Club Committee Structure (www.rotary.org Members Running a club Administration Rotary club committees) Club Administration Committee Manual Membership Committee Manual Public Relations Committee Manual Service Projects Committee Manual Rotary Foundation Committee Manual Klubbens ledelsesplan.indd :19:33

Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan

Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan Vores klub var stort set på vej til at dø. Men Klubbens Ledelsesplan reddede den Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan Klubbens ledelsesplan - en videreudvikling af distriktets

Læs mere

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Planlægningsvejledning for effektive rotaryklubber er beregnet på at hjælpe rotaryklubberne til at opsætte mål for det kommende år. Formularen

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER Det her er 2005 års udgaven af Klubbens ledelsesplan (245-EN). Informationen i denne publikation er baseret på Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber og Rotarys

Læs mere

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service Den 5. tjenestegren: New Generations Service Per Hylander Dronninglund Rotary klub siden 1991 Guvernør D-1440 2005-06 Formand for Rotary Danmark 2006-07 Distriktstræner D-1440 2006-09 Rotary Coordinator

Læs mere

Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber

Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber Note: Disse vedtægter er kun vejledende og kan ændres af enhver Rotary klub for at passe til klubbens egne forhold, forudsat ændringerne ikke er i strid med standard

Læs mere

" Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER

 Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER Mere om Y s Men... VÆRDIER I Y s Men Region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse, og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG ASSISTERENDE FOR ASSISTERENDE GUVERNØRERS GUVERNØRER TRÆNINGS- MANUAL 244-DA-(804)

UDDANNELSESHÅNDBOG ASSISTERENDE FOR ASSISTERENDE GUVERNØRERS GUVERNØRER TRÆNINGS- MANUAL 244-DA-(804) UDDANNELSESHÅNDBOG ASSISTERENDE FOR ASSISTERENDE GUVERNØRERS GUVERNØRER TRÆNINGS- MANUAL 244-DA-(804) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Har du spørgsmål eller kommentarer?... 1 1 Rolle og ansvarsområder...

Læs mere

Klub kvalifikation Memorandum of Understanding arbejdspapir

Klub kvalifikation Memorandum of Understanding arbejdspapir Klub kvalifikation Memorandum of Understanding arbejdspapir Den officielle klub kvalificerings Memorandum of Understanding (MOU), udformet af The Rotary Foundation (TRF) for klubber som deltager i Rotary

Læs mere

19-03-2011. PETS/Distriktssamling D-2290 18.-19. marts 2011. Rotary i verden. Rotarys internationale engagement

19-03-2011. PETS/Distriktssamling D-2290 18.-19. marts 2011. Rotary i verden. Rotarys internationale engagement Rotary i verden Rotarys internationale engagement 1 RI - en forening af klubber Startet i Chicago i 1905 Hovedsæde i Evanston, Chicago 7 regionale kontorer, bl.a. i Zürich (Europa og Afrika) En stor størrelse!

Læs mere

Randers Business Breakfast. Vi udvikler, imens du sover.

Randers Business Breakfast. Vi udvikler, imens du sover. Randers Business Breakfast Vi udvikler, imens du sover www.rbb-rotary.dk VeLkommen Randers Business Breakfast Rotary Klub Vi udvikler, imens du sover Vi er byens yngste Rotaryklub, charteret i 2006. Medlemmernes

Læs mere

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål.

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål. Zonta - Distrikt 13 - Area 01 - Danmark Standard for Klubvedtægter vedtaget på Landsmøde 2014 Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Distriktsguvernør: Benny Kjøller Olsen RI TEMA : REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

Distriktsguvernør: Benny Kjøller Olsen RI TEMA : REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY Distriktsguvernør: Benny Kjøller Olsen 2012-13 RI TEMA 2010-11 : REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY Tak for din interesse i at høre lidt mere om distrikt 1480, og samtidig få et indblik i denne spændende

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

(28. feb. 2013) Udkast til midlertidige vedtægter for Rotary E-klub 1480.

(28. feb. 2013) Udkast til midlertidige vedtægter for Rotary E-klub 1480. (28. feb. 2013) Udkast til midlertidige vedtægter for Rotary E-klub 1480. Artikel 1 Paragraf 1 Navn: Klubbens danske navn er Rotary E-klub i Distrikt 1480, forkortet Rotary E-klub 1480. Navnets engelske

Læs mere

Vedtægter for Rotary E-Club One of Denmark. 1 Navn og tilhørsforhold og sprog. 2 Formål. 3 Medlemmer.

Vedtægter for Rotary E-Club One of Denmark. 1 Navn og tilhørsforhold og sprog. 2 Formål. 3 Medlemmer. Vedtægter for Rotary E-Club One of Denmark. Vedtaget på årsmødet den 17. december 2013, revideret på hybridmødet den 1. juli 2014, på årsmødet den 16. december 2014), på hybridmødet den 30. juni 2015,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB Artikel 1: Navn 1. Klubbens navn er:. Artikel 2: Formål 1. At udvikle et netværk mellem unge i alderen 18-29 år af forskellig uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse

Læs mere

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer Y s Men International Fremtidsplan 2008/2011 Aktiviteter på klubniveau 2010/2011. 1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer 1.1 Med udgangspunkt i regionstemaet 2010 2011, at udvikle

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis være udformet så de i videst muligt omfang fremmer læringen

Læs mere

Tema: Medlemskab i Rotary Hvor starter man arbejdet? Lillestrøm, 18. marts 2017 PETS & Distriktstræning D-2260

Tema: Medlemskab i Rotary Hvor starter man arbejdet? Lillestrøm, 18. marts 2017 PETS & Distriktstræning D-2260 Tema: Medlemskab i Rotary Hvor starter man arbejdet? Lillestrøm, 18. marts 2017 PETS & Distriktstræning D-2260 Nye tilbud Rotary Leadership Institute (RLI) TITLE 2 En spiral, der både er god og ond Nye

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger ELEVVURDERING I ET INKLUDERENDE UNDERVISNINGSMILJØ DA Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg kan lide at omgås mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg søger viden om andre kulturer.

Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg kan lide at omgås mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg søger viden om andre kulturer. Jeg er opmærksom på, hvad der er karakteristisk for min egen kultur dens forskelle og ligheder i forhold til andre kulturer. Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg søger viden om andre

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper www.trivselsgrupper.dk Trivsel er, når alle er med Forældresamarbejdet i en klasse er, når man skaber rammen for at alle forældrene i klassen samarbejder

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Horsens Østre Rotary Klub

Horsens Østre Rotary Klub Horsens Østre Rotary Klub Udvikling af Horsens Østre Rotary Klub 3 scenarier for den fremtidige udvikling: Udvikling af Horsens Østre Rotary Klub 3 scenarier for den fremtidige udvikling: A Vi vil altovervejende

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål Side 1 af 6 Love For Aaskov Y s Men s Club Navn 1 Klubbens navn er Aaskov Y s Men s Club anerkendt (chartret) under The International Association of Y s Men s Clubs, den 24. marts 1979. Klubbens medlemmer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VISION Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

VISION Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark VISION 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark 16.01.2016 FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks virke

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning 2) Baggrund og formål 3) Udbyder og kontaktpersoner 4) Tidsplan for udbud, tilbud og valg af samarbejdspartner(e)

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Fra larve til sommerfugl

Fra larve til sommerfugl Fra larve til sommerfugl Hvad er en månedlig børneklub? Det er en tretimers børneklub, der bliver holdt én gang om måneden i lokale kirker og med et program, der bygger på et bestemt tema. Målet er at

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere