Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1"

Transkript

1 Vær en levende klub Klubbens ledelsesplan Klubbens ledelsesplan.indd :19:31

2 Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre og opmuntre den enkelte rotarianer til: 1: at udvikle sine bekendtskaber for derved at kunne tjene andre 2: at lægge høje etiske normer til grund for det daglige virke, at anerkende ethvert nyttigt arbejdes værdi samt at højne sit eget arbejde til gavn for samfundet. 3: at søge at virkeliggøre Rotarys ideal om at tjene andre i sit personlige forhold, sit arbejde og sit samfundsvirke 4: at fremme international forståelse, venskab og fred gennem et verdensomspændende fællesskab af mennesker i alle stillinger, der mødes i ønsket om at tjene andre 5: at fremme international forståelse, venskab og fred gennem et verdensomspændende arbejde med unge og yngre medlemmers lederudvikling. Din Rotary Klub Hvordan er din klub? Er den interessant og energisk? Skiller den sig ud og gør dig stolt? Har den sin egen identitet? Er den kendt for en særlig aktivitet? Er dens medlemmer forskelligartede? Åbne for nye ideer? Engagerede? Når du tænker på din klub, er den så alt det, som du ønsker den skal være? Denne guide giver eksempler på best practice fra succesfulde Rotaryklubber, som kan hjælpe din klub med at blive mere levende. Rotarys tjenestetraditioner Formålet med Rotary og tjenestegrenene er at indfange den interesse for at hjælpe, som længe har defineret Rotary. I dag bærer Rotary klubberne tjenestetraditionerne videre ved at opfylde kravene fra sine medlemmer og ved at forblive relevant, fleksibel og nytænkende hver klub på sin egen måde. Tjenestetraditionerne kan antage mange former. Hvordan vil din klub fortsætte disse traditioner? Vil din klub benytte sig af sin uafhængighed til at opnå sit fulde potentiale? Tjenestegrenene Klubtjenesten Erhvervstjenesten Samfundstjenesten International tjeneste Ungdomstjenesten Denne udgave af er en dansk oversættelse af Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan tidligere benævnt som Klubbens ledelsesplan. Den engelse udgave kan downloades på Dansk oversættelse i 2011: Anders Lemmergaard, Assens Rotary Klub Grafisk bearbejdning: Per Høyen, Aarup Rotary Klub 2 Klubbens ledelsesplan.indd :19:32

3 Best practice Stærke klubber fremmer nytænkning og fleksibilitet. Følgende eksempler har til hensigt at styrke klubberne hvilket har højeste prioritet i RI s Strategiske Plan ved at motivere medlemmerne til at iværksætte nye ideer, som skal øge livskraften i klubben. Gode eksempler kan være: Udvikling af langsigtede mål for at blive en effektiv klub Fastsættelse af årlige mål som underbygger de langsigtede mål At holde alle medlemmer involveret og informeret Effektiv kommunikation med klubmedlemmer og distriktsledere At sikre kontinuitet i lederskabet fra år til år Tilpasse vedtægterne så de afspejler klubbens aktiviteter Jævnligt at give mulighed for at øge fællesskabet Aktivt involvere alle klubbens medlemmer At tilbyde regelmæssig, sammenhængende udvikling Udpege udvalg som støtter klubbens operationelle behov, herunder administration, medlemskab, public relations, service projekter og Rotary Foundation Har din klub gennemgået klubbens traditioner, procedurer og vedtægter med henblik på at vurdere klubbens levedygtighed? Nogle af eksemplerne er måske allerede indarbejdet i din klubs procedurer, og når du læser denne guides eksempler, så fokusér på dem, som din klub kunne implementere eller forbedre. At komme i gang Brug guiden til at overveje din klubs nuværende procedurer og indfør nogle af de anbefalede eksempler for at øge medlemmernes involvering, samfundets kendskab og klubbens effektivitet. At vurdere sin klub og overveje nye måder at gøre tingene på er ingen let opgave, men det er bestemt tiden og besværet værd for alle medlemmer. Overvej at holde et dagslangt debatmøde eller en serie af møder seks måneder før det nye Rotary år starter, hvor I kan diskutere, hvordan klubben kan indarbejde nye procedurer og måske implementere nogle af de ovenstående eksempler. Overvej at holde disse møder et andet sted, end dér hvor I plejer at mødes. Dette vil fremme medlemmernes kreativitet og give alle en chance for at lufte deres meninger. At involvere alle klubbens medlemmer illustrerer, at klubben er alle medlemmers ansvar og demonstrerer, at klubbens mål er at have en klub af ledere, som er engagerede i både at yde og i klubbens fremtid. Klubbens medlemmer vil føle et engagement i at få klubben til at være enestående. Strategic Planning Guide kan hjælpe din klub i gang med en plan til at gøre klubben stærkere, mere effektiv og levende. For at sikre at procedurerne fortsat opfylder klubbens mål og afspejler klubbens identitet, bør de årligt gennemgåes sammen med klubbens medlemmer. Klubben kan efter behov, efterhånden som procedurer implementeres og gennemgåes, få råd og vejledning fra den assisterende guvernør eller andre fra distriktsledelsen. Når du læser hæftet, vil du se følgende ikoner: Spørgsmål at overveje Ideer Undervisningsmaterialer på 3 Klubbens ledelsesplan.indd :19:32

4 Sæt langsigtede mål, der imødekommer elementerne for en effektiv klub Alle medlemmer bør involveres i fastsættelse af langsigtede mål. Disse mål bør dække de næste tre til fire Rotary år og indeholde elementerne af en effektiv klub: Medlemskab, service projekter, Rotary Foundation og ledelsesudvikling. De bør også inkludere strategier som giver plads til fleksibilitet og nytænkning samt planer for at fremme klubbens succes i hver enkelt del. Efterhånden som klubben udvikler sig, bør målene opdateres. Afsæt alle møder i én måned til at udvikle en strategiplan ved hjælp hjælp af Strategic Planning Guide. Brug det første møde til at analysere klubbens styrker og svagheder, muligheder og trusler fra samfundet - det andet på formuleringen af jeres vision. Det tredje på jeres væsentligste mål, og det fjerde på jeres handlingsplan. Planlæg et klubmøde til at gennemgå den nuværende strategiplan og opdatere målene. Hvordan er klubbens vision formuleret? Hvordan kan klubbens strategiske plan forbedres? Hvilke medlemmer er involveret i at styre de langsigtede mål? Strategic Planning Guide Brug Planlægningsvejledning for effektive klubber til at sætte årlige mål som passer til klubbens langsigtede mål Årlige mål hjælper med at nå de langsigtede mål over tid. Planlægningsvejledningen hjælper med at vurdere den aktuelle situation i klubben samt at fastsætte årlige mål. Disse mål bringer klubben i retning af de langsigtede mål, som udnytter klubbens styrker og imødegår de svage områder. Vejledningen skal fungere som et arbejdsdokument, der kan opdateres efter behov Planning Guide for Effective Rotary Clubs (relevante afsnit findes i de efterfølgende manualer) Club President s Manual, Club Secretary s Manual, Club Treasurer s Manual Club Administration Committee Manual, Club Membership Committee Manual, Club Public Relations Committee Manual, Club Service Projects Committee Manual, Club Rotary Foundation Committee Manual Bed klubudvalgene om at foreslå årlige mål. Foretag en behovsanalyse før fastsættelse af årlige mål Hvordan fastsættes de årlige mål? Hvordan involveres alle medlemmer? Hvor ofte gennemgår klubbens ledelse planlægningsvejledningen? 4 Klubbens ledelsesplan.indd :19:32

5 Afhold seminarer, der involverer medlemmerne i planlægningsprocessen og hold dem informerede om Rotary aktivititer Seminarer hjælper alle klubbens medlemmer med at holde sig opdaterede og føle sig involverede i klubbens aktiviteter. Mange klubber bruger seminarerne som en mulighed for alle medlemmer til at diskutere beslutninger, der vedrører klubben, og for udvalgene til at rapportere om deres aktiviteter. Afhold seminarer under almindelige klubmøder. Afhold kvartalsvise seminarer for at indhente innovative idéer fra alle medlemmer. Hvordan kan seminarerne give input fra medlemmerne? Hvilke emner skal klubben behandle på årets seminarer? Hvem fra distriktet kan inviteres til seminarerne? Hvor ofte skal seminarerne afholdes? Klubmøder og seminarinformation (www.rotary.org Members Running a club Administration Rotary club meetings) Sørg for en klar kommunikation mellem klubledelse, klubmedlemmer og distriktsledelse Klubbens ledelse bør arbejde sammen om at udvikle en plan til at kommunikere med hinanden, klubmedlemmer og distriktsledelse. Skitsér kommunikationsplanen hvem der kommunikerer med hvem, hvilken metode der vil blive anvendt og hvornår. Sæt tid af til et 10-minutters åbent forum i slutningen af et klubmøde en gang om måneden, hvor klubbens medlemmer opfordres til at fremlægge nye ideer eller et emne til diskussion. Opdater klubbens hjemmeside ugentligt eller månedligt. Del dette ansvar med en gruppe af medlemmer eller samtlige medlemmer, baseret på deres rolle. Sæt medlemmer, der ikke er på internettet regelmæssigt, sammen med en person i klubben, som kan hjælpe dem med at navigere på klubbens hjemmeside og på sociale netværkssider, eller giv udskrifter efter behov. Hvem er ansvarlig for at informere medlemmer og distriktsledelse om klubbens aktiviteter? Hvordan deles information? Hvilke sociale netværkssider anvendes? Hvilken information søges på distriktets hjemmeside? Best Web Design Practices (www.rotary.org/graphics Best Web design practices) 5 Klubbens ledelsesplan.indd :19:32

6 Sørg for kontinuitet i ledelsen for at sikre udviklingen af fremtidens ledere Da Rotarys klubledelse ændres årligt, har alle klubber brug for en løbende tilstrømning af potentielle ledere. Disse ledere skal arbejde sammen fra år til år. Der er mange måder, hvorpå man kan opnå kontinuitet, bl.a. ved at udnævne til i flere år at have en nuværende, en indkommende, og en afgående formand i alle udvalg, og ved at lade den nuværende klubpræsident arbejde tæt sammen med præsident elect, præsident nominee, og past præsident. Hvordan sikres det, at der er kandidater nok til det kommende års poster? Hvordan koordineres ledelsen af projekter, som varer mere end et år? Hvilken post bør en person bestride før vedkommende kan blive præsident? Uddel en liste over embeder med beskrivelser af ansvar til alle medlemmer. Foretag praktisk træning af indkommende klubledere mindst en måned før overtagelsen af embedet. Tilrettelæg et lederudviklingsprogram for at forberede de berørte medlemmer til lederrollen. Tildel nye medlemmer en mentor, som er en tidligere præsident eller en fra klubledelsen. Leadership Development: Your Guide to Starting a Program Club President s Manual Club Secretary s Manual Club Treasurer s Manual Club Administration, Membership, Public Relations, Service Projects, Rotary Foundation Committee Manuals Tilpas klubbens vedtægter, så de afspejler klubbens udvalgsstruktur og klubledelsens roller og ansvarsområder Rediger de anbefalede klubvedtægter fra RI, så de afspejler klubbens drift. Klubbens vedtægter giver retningslinjer for forvaltningen af klubben. De anbefalede klubvedtægter er beregnet til at være fleksible for at imødekomme de individuelle behov hos hver klub. Tilpas dem så de opfylder din klubs unikke identitet. Over tid, efterhånden som klubbens praksis udvikler sig, bør vedtægterne gennemgåes og revideres, så de afspejler ny praksis og nye procedurer. Bed medlemmerne om at gennemgå vedtægterne og fremkomme med ændringsforslag ved et planlagt klubmøde. Overvej at gennemføre klubbestyrelsesgodkendte tests af nye procedurer, for at se om de virker, før vedtægterne ændres. Recommended Rotary Club Bylaws Standard Rotary Club Constitution Hvilke klubanliggender har ændret sig i det forgangne år? Er der nogle proceduremæssige ændringer som vi, kunne tænke os at prøvekøre? Hvornår blev klubbens vedtægter sidst gennemgået eller tilpasset? Er klubbens vedtægter let tilgængelige for klubbens medlemmer? 6 Klubbens ledelsesplan.indd :19:32

7 Giv mulighed for at udvikle tættere relationer blandt klubbens medlemmer Medlemmer der brænder for Rotary føler sig mere involverede, og tætte klubrelationer vil ligeledes øge interessen for at bakke op om klubbens initiativer. Er der tid på de ugentlige møder til at netværke og pleje socialt samvær? Afhold månedlige sociale events så medlemmerne kan lære hinanden at kende i en anden sammenhæng. Foretag årlige undersøgelser af, hvilke slags sociale arrangementer medlemmerne har lyst til at deltage i samt hvilke ugedage og tidspunkter, der er passende. Udvælg et klubmøde pr. måned eller kvartal til at netværke med andre medlemmer og lære mere om hinandens erhverv. Gør klubbens projekter sjove, for at videreudvikle sammenholdet blandt medlemmerne. Inkluderer klubaktiviteterne familiemedlemmer? Hvordan bruger klubben distriktets eller Rotary Internationals arrangementer og grupper til at styrke sammenholdet? Rotary Fellowships Handbook Convention registration at convention Sørg for at alle medlemmer er aktive i et klubprojekt eller i en funktion Klubinvolvering øger medlemmernes viden om Rotary og hjælper til at bevare dem som aktive medlemmer af klubben. Aktive medlemmer føler ejerskab og engagement i deres klubs projekter Communities in Action Club Assessment Tools Project LINK (www.rotary.org/ projectlink) Hvordan involverer klubben medlemmerne i klubbens projekter? Hvor ofte bliver medlemmerne spurgt om, hvad de ønsker sig af klubben, hvad de kan lide, og hvad de gerne vil ændre? Hvordan sikres det, at alle medlemmer får deres meninger hørt? Er klubbens projekter forskelligartede? Opfordr medlemmerne til at hjælpe på et område, der interesserer dem, frem for at afvente, at de selv melder sig. Gennemfør en undersøgelse af medlemmernes interesser, og brug resultaterne til at planlægge projekter, aktiviteter og til at udvikle de ugentlige programmer. Lad enkelte møder være et service projekt frem for at invitere en foredragsholder etc. 7 Klubbens ledelsesplan.indd :19:32

8 Hvordan er klubbens procedure for at orientere nye medlemmer? Udarbejd en overordnet uddannelsesplan Uddannelse er afgørende for udvikling af fremtidige ledere og for at sikre, at den nuværende klubledelse er velinformeret om Rotary, er i stand til at lede klubben, og yde en bedre Rotary indsats. En omfattende uddannelsesplan sikrer at: Hvor mange af klubmedlemmerne er involveret på distriktsniveau? Hvordan udvikler klubben medlemmernes lederevner? Udpeg en klubtræner eller et træningsudvalg, som skal føre tilsyn med klubbens uddannelsesplan. Gennemfør en vurdering af lederkompetance og afdæk, hvilke færdigheder dine medlemmer gerne vil lære. Klubledelsen deltager i distriktets træningsseminarer. Orientering af nye medlemmer gives regelmæssigt. Løbende uddannelsesmuligheder er til rådighed for klubbens medlemmer. Et lederuddannelsesprogram er tilgængeligt for alle medlemmer. New Members information (www.rotary.org Members New members) Training information (www.rotary.org Members Training) New Member Orientation Leadership Development: Your Guide to Starting a Program Leadership Development Training Cycle Udpeg udvalg som støtter klubbens behov Disse udvalg omfatter: Klub administration Medlemskab Public relations Service projekter Rotary Foundation Udpeg andre udvalg efter behov for at støtte klubbens mål. Uanset hvilken struktur, der vælges, skal et udvalg have en rådgivende rolle, som tilskynder til medlemmernes engagement og klubbens handling. Hvilke udvalg har klubben? Hvordan kan den nuværende klubstruktur forbedres? Hvordan koordinerer udvalgene deres arbejde? Små klubber: Overvej, hvordan arbejdet i udvalgene kan kombineres. Store klubber: Overvej at få flere udvalg, så alle medlemmer er involveret og udvalgspotentialet er maksimeret. Hav et udvalg til at planlægge hvert enkelt service projekt eller din klubs særlige aktivitet. Overvej en helt ny udvalgsstruktur for din klub. Club Committee Structure (www.rotary.org Members Running a club Administration Rotary club committees) Club Administration Committee Manual Membership Committee Manual Public Relations Committee Manual Service Projects Committee Manual Rotary Foundation Committee Manual Klubbens ledelsesplan.indd :19:33

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER Det her er 2005 års udgaven af Klubbens ledelsesplan (245-EN). Informationen i denne publikation er baseret på Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber og Rotarys

Læs mere

Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan

Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan Vores klub var stort set på vej til at dø. Men Klubbens Ledelsesplan reddede den Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan Klubbens ledelsesplan - en videreudvikling af distriktets

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Leo Håndbog. Ungdomsprogrammet Leo klub. Global aktivitet, der giver de unge en mulighed for at udvikle sig til socialt engagerede medborgere

Leo Håndbog. Ungdomsprogrammet Leo klub. Global aktivitet, der giver de unge en mulighed for at udvikle sig til socialt engagerede medborgere Ungdomsprogrammet Leo klub Global aktivitet, der giver de unge en mulighed for at udvikle sig til socialt engagerede medborgere Vejen til fremtiden MD LEO C Lasse Borgbjerg, feb. 2012 Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework Find vejen frem VIA Efter- og videreuddannelse Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework 2 3 Forord VIA Efteruddannelse har med tilladelse fra The Institute for Education Leadership (IEL) fornøjelsen

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere