et kort ophold et historiemaleri af thomas kluge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "et kort ophold et historiemaleri af thomas kluge"

Transkript

1 X et kort ophold et historiemaleri af thomas kluge af museumsinspektør hanne lopdrup Frederiksborgmuseet er i år blevet beriget med et helt nyt historiemaleri Et kort ophold. Danske FN-tropper i Bosnien malet af Thomas Kluge Billedet er bestilt af den amerikanske ambassadør Edward Elson og skænket til museet som en gave til Danmark ved hans embedsperiodes udløb. Bestillingen er på flere måder bemærkelsesværdig. Den genopliver en gammel tradition for bestilling af historiemaleri til Frederiksborgmuseet, som museets stifter brygger J. C. Jacobsen grundlagde, og som førte til udførelsen af nogle af museets kendteste billeder, for eksempel De sammensvorne rider fra Finderup lade og Arkonas indtagelse. 1 Historiemalerier, som i dag anses for markante udtryk for den nationalromantiske historieopfattelse, der lå bag museets oprettelse. I slutningen af 1890erne opgav museet at videreføre brygger Jacobsens plan for historiemalerier. Kunstnerne var trætte af de bundne bestillingsarbejder, og tiden var løbet fra de fortællende billeder. Siden år 1900 har historiemaleriet været forkætret og erklæret dødt. 2 Enkelte begivenheder i vort århundrede har dog været stærke nok til at fremkalde historiemalerier på Frederiksborg. Genforeningen i 1920 lod museet forevige i tre malerier af Hans Nikolaj Hansen, og befrielsen 1945 ville man fejre ved at lade Herman Vedel male et stort gruppebillede, som forenede samarbejdspolitikerne med medlemmer af Frihedsrådet. Ideen mødte imidlertid modstand og projektet blev opgivet. Følgen blev, at museet i stedet fik to billeder, et gruppeportræt af Frihedsrådet og et billede af Christian Xs åbning af rigsdagens første møde efter befrielsen. 3 Siden har museet ikke taget initiativ til bestilling af historiemalerier. bestilleren Alene på denne baggrund er det interessant, at museet nu har fået et nyt historiemaleri med fortællende indhold malet af en ganske ung kunstner. Det er næppe tilfældigt, at initiativet kom udefra. Ambassadør Edward Elson var en hyppig gæst på Frederiksborgmuseet og havde her hæftet sig ved, hvordan betydningsfulde øjeblikke i dansk militærhistorie var så utilstrækkeligt repræsenteret og lod til at afspejle en ubevidst mangel på stolthed over Danmarks militærhistorie. 4 Videre hedder det: Den tapperhed og det mod, som de danske tropper i eks-jugoslavien har udvist, er blevet internationalt anerkendt, ja blevet en myte. Amerikanske embedsmænd i Sarajevo taler med ærefrygt 96

2 om de danske troppers karakterstyrke og frygtløshed og omtaler dem som modige krigere, der er engageret i forsvaret for fred....danmark, dets forsvarsledelse og dets soldater har gjort deres pligt. En eller anden burde bestille et maleri, der priser de sejre, som de danske FN-soldater har vundet i fredens tjeneste. Maleriet burde hænge på Frederiksborg slot oven over Tilbagetoget fra Dannevirke. 5 Ved at sammenstille den danske indsats i Bosnien med det billede af Niels Simonsen, der om noget er blevet synonymt med 1864, har den amerikanske ambassadør ud fra sin opfattelse af den danske historie peget på, at Danmark stadig trænger til at få bortvejret nederlagsstemningen efter Det er bemærkelsesværdigt, at E. Elsons hensigt med at bestille et historiemaleri nærmest er identisk med Thomas Kluge, Et kort ophold. Danske FN-tropper i Bosnien. Malet Akryl på lærred, 202 x 246 cm. Frederiksborgmuseet, A frederiksborgmuseet

3 Niels Simonsen, Episode af tilbagetoget fra Dannevirke den februar Malet Olie på lærred, 48,5 x 80 cm. Frederiksborgmuseet, A brygger Jacobsens. Elson vil fremkalde national stolthed over militærets indsats, og Jacobsen stiftede museet og bestilte historiemalerierne for at styrke den nationale selvfølelse efter kunstneren Edward Elson, der selv er kunstsamler, havde allerede i U.S.A. fattet interesse for nyrealismen, og med Thomas Kluge valgte han en markant repræsentant for denne retning. Den 29-årige kunstner startede sin løbebane med et ophold på Holbæk Kunsthøjskole i 1991 og arbejdede sig siden frem som autodidakt. 6 I 1994 figurerede han på Charlottenborgs forårsudstilling med et neorealistisk billede Mens vi venter med to personer i foruroligende positurer, kun delvist synlige i det mørke, dramatisk belyste billede. Fra starten var der således mennesker i hans billeder. Herfra var der ikke langt til portrættet. Med et gruppebillede bestilt af Det Danske Handelskammer 1995 som pendant til P. S. Krøyers berømte Børsbillede viste Kluge, at han ikke blot mestrede portrættet, men også de store figurkompositioner. Året efter kom et højdepunkt i hans karriere, portrættet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, et mesterværk i sin næsten nærgående realisme. Herefter fulgte en række portrætbestillinger. Hans portrætter er mørke med sort baggrund og dramatisk belysning, som former ansigterne. Der er tydelige referencer til det 17. århundredes kunst, især genkendes Caravaggios clair-obscur effekter. 98

4 Detalje fra Et kort ophold. Bestillingen fra Edward Elson stillede Kluge over for en genre, han ikke tidligere havde forsøgt sig i. Ved udførelsen af de gamle historiemalerier til Frederiksborg var kravet til kunstneren den størst mulige historiske korrekthed i gengivelsen af begivenheder, der lå århundreder før deres egen tid. Dette nødvendiggjorde grundige historiske forstudier. I Kluges tilfælde ligger kildematerialet lige for. Der er mulighed for at få personer i tale, som har været engageret i begivenhederne. Til gengæld kunne der være divergerende holdninger til billedets indhold og udformning. Der blev derfor nedsat en militær komité, som kunne vejlede kunstneren og være behjælpelig, blandt andet med at skaffe ham adgang til krigsområderne i eks-jugoslavien og med at få alle de militærtekniske detaljer som korrekt gengivelse af våben og uniformer på plads. 7 Desuden blev der oprettet en komité, som maleren kunne rådføre sig med omkring det kunstneriske. 8 De to komitéer afspejlede de mange interesser i et sådant billede, men bestillerens ønsker og forventninger måtte veje tungest, og da Edward Elson fandt tidligere skildringer af dansk militær indsats for beskedne, ville det være nærliggende for Thomas Kluge at gribe tilbage i kunsthistorien, for eksempel til Treårskrigens sejrsrus, og male et glorificerende billede af den danske FN-indsats i Bosnien. 99 frederiksborgmuseet

5 billedet Maleriets titel Et kort ophold. Danske FN-tropper i Bosnien fortæller, hvor scenen foregår. 9 Under arbejdets udførelse var Thomas Kluge, der ikke selv har været soldat, to gange i eks-jugoslavien. Her opholdt han sig sammen med de danske soldater og delte deres strabadser, for eksempel en dagsmarch på 36 km med 10 kilo på ryggen. Han beså landskaberne fra helikopter og fik forevist krigens gru med sønderbombede områder og byer i ruiner. Han tilbragte desuden 24 timer i en af forsvarets Leopardkampvogne, som forbløffede ham ved en fantastisk manøvredygtighed. Overbygningen eller tårnet drejer uafhængigt af hjulene, hvilket giver en overrumplende fornemmelse af at bevæge sig sidelæns i forhold til kørselsretningen. På disse rejser talte Thomas Kluge med soldaterne om deres oplevelser og deres følelser for den opgave, de løste, og han tog en lang række fotografier. På baggrund af sit studiemateriale malede han fra oktober 1997 til maj 1998 det store billede i sit atelier i København. Udgangspunktet for kompositionen var det tredelte landskab med forgrund, mellemgrund og baggrund, og han begyndte med at male muren og soldaten med FN-flaget i forgrunden. Ved første øjekast synes billedet enkelt. Fire bevæbnede, danske soldater iført kampuniform og hjelme med FN-emblemer står bag en ruinmur i et bjerglandskab ved siden af en kampvogn og med et FN-observationstårn i baggrunden. Billedet synes malet med en næsten fotografisk realisme, men ved nærmere eftersyn får man øje på flere urealistiske, foruroligende elementer. Lyset er mærkeligt. Hele forgrunden ligger hen i dunkelhed. Her skinner ingen naturlig sol, som ville kaste skygger. Alligevel er personerne og de andre elementer delvist belyst, men fra forskellige sider, altså ikke fra samme lyskilde. Kun soldaten længst til venstre er belyst på en forståelig måde. Han tænder en cigaret, der oplyser hans ansigt. Ellers er han og de to soldater til venstre for muren belyst fra venstre side. Kampvognen med kanonen får lys oppefra, mens muren og soldaten længst til højre er belyst fra højre side. Kunstneren udnytter clair-obscur teknikken til at belyse forgrunden fra alle retninger i en scene, der efter baggrunden at dømme foregår i dagslys, for her ser vi et næsten gyldent, solbeskinnet morgenlandskab med en flod i mellemgrunden og bjerge, der fortoner sig op i himlen. Der er således en mærkelig modsætning mellem forgrunden og de andre planer. Der er heller ikke tale om en tro gengivelse af et bosnisk landskab. Kunstneren har taget sig den frihed at bruge et landskab fra Makedonien. Floden i mellemgrunden danner grænse til Albanien. Muren i forgrunden er omdrejningspunktet for belysningen, der skaber en urealistisk stemning, som bliver endnu mere mærkbar, når man betragter selve muren. Tilsyneladende er den et bygningsfragment, en ruin, men samtidig helt uvirkelig. Den kunne aldrig stå sådan i virkeligheden. Den er løsrevet fra sin naturlige sammenhæng. Faktisk er det et murstykke mellem to tomme vindueshuller i et sønderskudt hus. Hele huset ses på et af Kluges fotografier. Han valgte kun at bruge et udsnit, som var særlig dekorativt. For at opnå et næsten fysisk nærvær har han gengivet murværket med en akkuratesse, som virker helt surrealistisk. Man bemærker især det nederste parti med den foruroligende, hvide plamage, der ligner en maske. Her på en af stenene, har han placeret sin signatur. Muren er et symbol på det krigshærgede land og på den skrøbelige fred, der må understøttes med våbenmagt. De to soldater står som støtter for 100

6 Detalje fra Et kort ophold. muren, men den afgrænser desuden et rum for dem. I krigsområderne var FN-troppernes aktionsradius begrænset. Derfor betyder muren også: hertil, og ikke længere. De fire soldater i ens uniformer og FN-hjelme viser sig ved nærmere eftersyn at være den samme person, blot med forskellige ansigtsudtryk. Thomas Kluge fandt sin model blandt garderne på Rosenborg Kaserne. Hans navn, J. D. Jensen, står på navneskiltet på brystet af den anden soldat fra venstre. J. D. Jensen havde aldrig været i Bosnien i virkeligheden, men Kluge valgte ham på grund af det unge, uskyldige udtryk og de stærke, blå øjne, der på samme tid var skræmmende ved deres isnende kulde. Han måtte ikke ligne en helt eller en Rambo-type, for det er i disse ansigter, at Thomas Kluge fortæller sin historie: At krigen og det militære system kræver ensrettede, hjernevaskede mænd. Man laver robotter, kloninger og sender dem i krig. De fire personer har hver sit udtryk og er uden indbyrdes forbindelse. Kunstneren har ikke tilstræbt portrætlighed. Modellens ansigt skulle bruges til at vise noget om Kluges holdning til krig. Hos tre af personerne er blikket angstfyldt. De er berørt af situationen, mens den fjerde med kikkerten som den eneste er uberørt. Han er beskueren, som stirrer ud mod et fjernt punkt, men hans synsfelt er begrænset af muren, der rager ind foran øjnene af ham. Han ville gerne delagtiggøre os i de ting, 101 frederiksborgmuseet

7 han har været vidne til, men det overlades billedets beskuer selv at finde ind til historien. Ruinen er det, vi selv står midt i. Den uafsluttede mur fortsætter ud over billedets ramme, ligesom de beskårne forgrundsfigurer og kampvognen. Billedet og historien er uden afslutning. De forreste personer i naturlig størrelse og den organiske gengivelse af muren skal give os følelsen af selv at være til stede. Med sin realisme vil Kluge opnå, at vi kommer så tæt på som muligt. At vi føler os involveret og drager vores egne konklusioner om billedets budskab. Nogle ville måske spørge, hvor krigen er i billedet. Hvor er de lemlæstede og sårede. Alt det som afspejles i soldaternes angstfyldte blik. Døden kan aflæses i de øjne, der har set den. Soldaterne står agtpågivende og spejdende spærret inde bag muren, passivt afventende. Som fredens vogtere må de ikke selv være aktive, men truslen mod deres eget liv er der alligevel. På jorden nederst i højre hjørne ligger fire patroner, en til hver. Kampvognen er med i billedet, fordi den danske styrke var udrustet med Leopardkampvogne. Det var første gang, at FN udstationerede så kraftigt materiel under en fredsbevarende aktion. Den danske styrke tog kampvognene i brug under en af de mest berømmede aktioner for resolut, dansk optræden. 10 En episode ved Tusla i 1995, hvor en svensk observationspost var kommet under kraftig beskydning, og hvor danskerne rykkede til undsætning og i selvforsvar åbnede ild fra kampvognene. I baggrunden ses et højt placeret observationstårn, som giver indtryk af, at det kan være en udsat post. Kampvognen er trukket helt frem i billedet og anbragt på en måde, der afspejler Kluges oplevelse af kampvognskørsel. Selve vognen er på vej ud af billedet, mens tårnet med kanonen er drejet, så den er på vej ind i billedet. Kanonløbet virker voldsomt og peger aggressivt hen mod muren. Kompositionelt har kanonløbet og kampvognen betydning ved at skabe dybde i billedet. Her på kampvognen har Kluge anbragt det nationale symbol, et lille, beskedent Dannebrog malet uden patos. FN-flaget kom med i billedet som en hentydning til den amerikanske ophavsmand. Kluge lod det folde, så kun det amerikanske kontinent er synligt og understreger derved tillige opfattelsen af U.S.A. som fredens vogter. Som det er fremgået, har Kluge malet et billede med flere betydningslag. Det er ikke nogen entydig skildring af den danske fredsbevarende mission i eks-jugoslavien. Flertydigheden fremgår allerede i titlen. Et kort ophold i krigen, som ikke nødvendigvis sker på grund af parternes eget ønske, men fordi freden er dem påtvunget. Det kunne også være et kort ophold i soldaternes liv, mens de er udstationeret, eller mens de et øjeblik står og holder en rygepause. Endelig kan det være en hentydning til bestillerens situation, hvis tid i Danmark kunne opfattes som et kort ophold i hans liv. Sammenfattende kan det siges, at Thomas Kluges billede er blevet en uventet løsning i forhold til bestillerens ønske om et modstykke til Tilbagetoget fra Dannevirke. Han har ikke grebet tilbage til ånden fra 1848 for at levere en heroiserende fremstilling. Hans holdning til krig kommer klart frem i soldaternes angstfyldte venten. Alligevel har Kluge løst den bundne opgave og indfriet den militære komités ønsker med hensyn til billedets elementer. De er der alle: de danske FN-soldater, kampvognen, observationstårnet, ruinen, det danske flag og det karakteristiske landskab. Alt er der til at fastholde den danske indsats. Bestillerens forventning om, at billedet skulle fremkalde stolthed hos den danske befolkning er også opfyldt. Samtidig har kunstneren tilført billedet sit eget perspektiv, præget af en beskeden stilfærdighed, der kan opfattes som 102

8 Detalje fra Et kort ophold. typisk dansk, og som dybest set kan have sammenhæng med nederlagsfølelsen efter Kluges billede er et inderligt følt, personligt udsagn om krigens meningsløshed. Ved at undgå det ensidigt glorificerende hæver det sig over det trivielle. Den amerikanske ambassadør karakteriserede da også billedet som et mesterværk, der demonstrerede de danske troppers beundringsværdige ro og humanitet i eks-jugoslavien, hvor deres modige indsats havde vakt international anerkendelse. 11 Billedet fortæller således både om soldaternes situation under langvarig, koncentreret overvågning, og samtidig stiller det spørgsmål til en skrøbelig fred, der kun kan opretholdes ved militære midler. Et kort ophold er enestående i kunstnerens produktion. Det er første gang, han maler et rigtigt landskab, hvilket giver dybde og et nyt perspektiv i hans kunst. For at opnå dette er bjergenes farver og konturer dæmpet ned og sløret, hvilket er usædvanligt hos Kluge. Der er imidlertid også referencer til ældre kunst. De blå-grønlige farver i mellemgrunden har et tydeligt slægtskab med bjergrige, flamske landskabsmalerier fra renæssance og barok. Og selv om de Caravaggioinspirerede clair-obscur effekter ikke er så udprægede som i hans portrætter, er der yderligere en indholdsmæssig reference til Caravaggios billeder af overgreb på uskyldige, unge drenge. 12 På 103 frederiksborgmuseet

9 Martin Bigum, National Retreat (Millennium). Malet Olie på lærred, 200 x 210 cm. Tilhører Arken. Museum for Moderne Kunst. m o d s t å e n d e s i d e : Vilhelm Rosenstand, Episode af ottende brigades modangreb ved Dybbøl 18. april Malet Olie på lærred, 127 x 190 cm. Frederiksborgmuseet, A Ottende brigade var kommet til Dybbøl kort tid før angrebet og havde derfor kræfter i behold. Vilhelm Rosenstand malede 30 år senere dette glorificerende historiemaleri som en hyldest til den brigade, han selv havde været officer ved. tilsvarende vis ser Kluge krigen med den militære ensretning som et overgreb på uskyldige, unge mænd. Alene ved sine inspirationskilder adskiller Thomas Kluge sig fra sin generations malere. I tilgangen til historiemaleriet går han også sine egne veje. Hos Martin Bigum finder man ironisk distance i National Retreat (Millennium) 1996, en tegneserieagtig parafrase over Vilhelm Rosenstands kendte historiemaleri af Ottende brigades angreb under stormen på Dybbøl, 13 mens Kluge tager genren alvorligt. Han maler med inderlighed og seriøsitet. I forhold til den herskende nyrealisme føler Thomas Kluge sig som en ener. Andre nyrealister virker køligt distancerende, hvor Kluge selv vil engagement og nærvær. Et kort ophold viser, at det ikke er historiemaleriet som genre, der er dødt, men derimod den forherligende nationalromantik. Kluges nyrealisme med surrealistiske undertoner har givet det klassiske historiemaleri et nyt indhold præget af tvetydighed og åbenhed over for forskellige tolkninger. Det giver hans billede ekstra dimensioner. n o t e r : 1 Hanne Lopdrup: J. C. Jacobsen og historiemaleriet, i: J. C. Jacobsen og Frederiksborg, Frederiksborgmuseet, 1997, s Hanne Lopdrup: De sammensvorne et maleri af Otto Bache, Frederiksborgmuseet, Hanne Lopdrup: Historiemaleren Tuxen. Arkonas indtagelse, i: Laurits Tuxen. Portrætter og historiemalerier, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 1990, s

10 2 Hanne Lopdrup: Dronning Margrethe og den jyske adel, Carlsbergfondet Årsskrift, 1993, s Mette Bligaard: Fædrelandshistoriske billeder, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 1978, s Thorkild Kjærgaard: Frederiksborgmuseet og besættelsestiden, i: Besættelsen , Frederiksborgmuseet, 1995, s Hanne Lopdrup: Frihedsrådet. Et gruppeportræt, i: Besættelsen , Frederiksborgmuseet, 1995, s Edward E. Elson: At gribe det rette øjeblik, Jyllandsposten den 26. december Se note 4. Der refereres til Niels Simonsens Episode af tilbagetoget fra Dannevirke februar Grisaillemaleri udført Frederiksborgmuseet, A Thomas Kluge en magisk realist, Skive Kunstmuseum, Den militære komité bestod af general Jørgen Lyng, oberst Jens Greve og oberst Lennart de Scheel. 8 Den kunstneriske komité udgjordes af Dronning Margrethe, kabinetssekretær Niels Eilschou Holm, museumsdirektør Mogens Bencard, Susanne Elson, kunsthistoriker, gift med den amerikanske ambassadør og Susanne Højriis, Galerie Susanne Højriis. 9 Den følgende beskrivelse og tolkning af Et kort ophold bygger på en samtale med Thomas Kluge den 14. august Edward Elson, Jyllandsposten den 26. december Edward Elsons tale i Riddersalen den 15. juni 1998, hvor Dronning Margrethe afslørede billedet. Billedet blev rosende omtalt i de fleste af landets aviser efter afsløringen. For eksempel skrev P. M. Hornung den 16. juni i Politiken: Men troen på et historisk maleri, skabt med historiske midler er naturligvis ikke bare Edward E. Elsons. Den er også så markant til stede hos Kluge, at man ikke kan lade være med at beundre hans kamp for at føre denne historiske genre og stil med sig ind i nutiden trods alle odds. I dagbladet Information var Charlotte Christensen forbeholden i en kommentar den 14. juli. Heri hedder det, at museet som nationalcelebrerende institution har fået en ordentlig omgang amerikansk olie. I trit med den forbløffende tidsånd, ruster også Frederiksborgmuseet op. 12 Se for eksempel Caravaggio, Musical Concert, Metropolitan Museum of Art, afbildet i Jonathan Brown, Kings & Connoisseurs, Collecting Art in Seventeenth-Century Europe, 1995, s Martin Bigum, The Adventures of Art, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Herning Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Portalen i Greve, , s. 35. Vilhelm Rosenstand, Episode af Ottende brigades angreb ved Dybbøl 18. april Malet Frederiksborgmuseet, A Tak til Thomas Kluge og Galerie Susanne Højriis for hjælp ved udarbejdelsen af denne artikel. 105 frederiksborgmuseet

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering Opgaven Der skal laves en plakat, som skal illusterer krig fra den negative side, den skal minde folk om at krig har konsekvenser. Målgruppe og Budskab Målgruppen er alle der er eller overveje karriere

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST UNIKA LAMPER LYSLEVENDE KUNST 2010 LIVING LIGHT ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE OM KUNSTNEREN OG FABRIKANTEN 4 UNIKA LAMPER Unika bemalede lamper både som bordlampe og pendel 8 LYSLEVENDE

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet.

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet. 1 Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab Vejledningen giver mulighed for, at læreren/underviseren sammen med klassen kan få en introduktion til de trin og de elementer, som det praktiske forløb

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Tekst og fotografi af kunsthistoriker Maria Stensgård Vesthimmerlands Museums første museumsbygning fra 1935 - i dag hovedindgang I takt med stadig større

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse

J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse 7.-10. klasse J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse por træt subst.: -tet, plur. -ter: billede af en person min faders p. hænger på væggen; i sin roman giver han et p. af den store skuespiller

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Eleanor Roosevelt - en frontløber

Eleanor Roosevelt - en frontløber 1 Eleanor Roosevelt - en frontløber Patricia Gayle www.visdomsnettet.dk 2 Eleanor Roosevelt - en frontløber Af Patricia Gayle Fra The Beacon (Oversat og redigeret af Ebba Larsen) FN s Verdenserklæring

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Italiensk temperament med et dansk touch

Italiensk temperament med et dansk touch 12 Living Bolig SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2013 Italiensk temperament med et dansk touch Den italiensk/danske arkitekt, Anna Maria Indrio, har transformeret en 200 år gammel københavnerlejlighed til et hjem,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul.

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul. N.K. Knudsen M. IDA RÅDGIVENDE MASKININGENIØRFIRMA Rolighedsvej 13, 8722 Hedensted SE-nr. 95 38 15 53 Giro 9 43 39 53 Tlf. 75 89 14 17 Mobil 21 66 07 55 E-mail: n.k.knudsen@profibermail.dk Eller: n.k.knudsen@mail.dk

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II http://www.vestmuseum.dk/museumsforening/kalundborg_arkæologiforening.aspx B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Arne L. Hansen. Retrospektiv

Arne L. Hansen. Retrospektiv Inspirationsmateriale for folkeskole, gymnasium og hf Arne L. Hansen. Retrospektiv Vendsyssel Kunstmuseum 2. september 2011-1. januar 2012 Stålværk. Teglholmen, 1961. Om udstillingen Arne L. Hansen. Retrospektiv

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

Bag om Tankegangen: Ud i det blå

Bag om Tankegangen: Ud i det blå Bag om Tankegangen: Ud i det blå Formål Temaet handler om at komme ud i det blå, ud i naturen og opleve verden omkring sig. Det handler om menneskets forhold til naturen, hvordan vi ser på den, og hvordan

Læs mere

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle Film af Helle Helle Hvilken betydning har den voksende globalisering, vi hører så meget om? Og hvilken betydning kan den få, hvis ikke vi passer på? Jeg finder svaret i Helle Helles (ja, det hedder hun

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere