et kort ophold et historiemaleri af thomas kluge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "et kort ophold et historiemaleri af thomas kluge"

Transkript

1 X et kort ophold et historiemaleri af thomas kluge af museumsinspektør hanne lopdrup Frederiksborgmuseet er i år blevet beriget med et helt nyt historiemaleri Et kort ophold. Danske FN-tropper i Bosnien malet af Thomas Kluge Billedet er bestilt af den amerikanske ambassadør Edward Elson og skænket til museet som en gave til Danmark ved hans embedsperiodes udløb. Bestillingen er på flere måder bemærkelsesværdig. Den genopliver en gammel tradition for bestilling af historiemaleri til Frederiksborgmuseet, som museets stifter brygger J. C. Jacobsen grundlagde, og som førte til udførelsen af nogle af museets kendteste billeder, for eksempel De sammensvorne rider fra Finderup lade og Arkonas indtagelse. 1 Historiemalerier, som i dag anses for markante udtryk for den nationalromantiske historieopfattelse, der lå bag museets oprettelse. I slutningen af 1890erne opgav museet at videreføre brygger Jacobsens plan for historiemalerier. Kunstnerne var trætte af de bundne bestillingsarbejder, og tiden var løbet fra de fortællende billeder. Siden år 1900 har historiemaleriet været forkætret og erklæret dødt. 2 Enkelte begivenheder i vort århundrede har dog været stærke nok til at fremkalde historiemalerier på Frederiksborg. Genforeningen i 1920 lod museet forevige i tre malerier af Hans Nikolaj Hansen, og befrielsen 1945 ville man fejre ved at lade Herman Vedel male et stort gruppebillede, som forenede samarbejdspolitikerne med medlemmer af Frihedsrådet. Ideen mødte imidlertid modstand og projektet blev opgivet. Følgen blev, at museet i stedet fik to billeder, et gruppeportræt af Frihedsrådet og et billede af Christian Xs åbning af rigsdagens første møde efter befrielsen. 3 Siden har museet ikke taget initiativ til bestilling af historiemalerier. bestilleren Alene på denne baggrund er det interessant, at museet nu har fået et nyt historiemaleri med fortællende indhold malet af en ganske ung kunstner. Det er næppe tilfældigt, at initiativet kom udefra. Ambassadør Edward Elson var en hyppig gæst på Frederiksborgmuseet og havde her hæftet sig ved, hvordan betydningsfulde øjeblikke i dansk militærhistorie var så utilstrækkeligt repræsenteret og lod til at afspejle en ubevidst mangel på stolthed over Danmarks militærhistorie. 4 Videre hedder det: Den tapperhed og det mod, som de danske tropper i eks-jugoslavien har udvist, er blevet internationalt anerkendt, ja blevet en myte. Amerikanske embedsmænd i Sarajevo taler med ærefrygt 96

2 om de danske troppers karakterstyrke og frygtløshed og omtaler dem som modige krigere, der er engageret i forsvaret for fred....danmark, dets forsvarsledelse og dets soldater har gjort deres pligt. En eller anden burde bestille et maleri, der priser de sejre, som de danske FN-soldater har vundet i fredens tjeneste. Maleriet burde hænge på Frederiksborg slot oven over Tilbagetoget fra Dannevirke. 5 Ved at sammenstille den danske indsats i Bosnien med det billede af Niels Simonsen, der om noget er blevet synonymt med 1864, har den amerikanske ambassadør ud fra sin opfattelse af den danske historie peget på, at Danmark stadig trænger til at få bortvejret nederlagsstemningen efter Det er bemærkelsesværdigt, at E. Elsons hensigt med at bestille et historiemaleri nærmest er identisk med Thomas Kluge, Et kort ophold. Danske FN-tropper i Bosnien. Malet Akryl på lærred, 202 x 246 cm. Frederiksborgmuseet, A frederiksborgmuseet

3 Niels Simonsen, Episode af tilbagetoget fra Dannevirke den februar Malet Olie på lærred, 48,5 x 80 cm. Frederiksborgmuseet, A brygger Jacobsens. Elson vil fremkalde national stolthed over militærets indsats, og Jacobsen stiftede museet og bestilte historiemalerierne for at styrke den nationale selvfølelse efter kunstneren Edward Elson, der selv er kunstsamler, havde allerede i U.S.A. fattet interesse for nyrealismen, og med Thomas Kluge valgte han en markant repræsentant for denne retning. Den 29-årige kunstner startede sin løbebane med et ophold på Holbæk Kunsthøjskole i 1991 og arbejdede sig siden frem som autodidakt. 6 I 1994 figurerede han på Charlottenborgs forårsudstilling med et neorealistisk billede Mens vi venter med to personer i foruroligende positurer, kun delvist synlige i det mørke, dramatisk belyste billede. Fra starten var der således mennesker i hans billeder. Herfra var der ikke langt til portrættet. Med et gruppebillede bestilt af Det Danske Handelskammer 1995 som pendant til P. S. Krøyers berømte Børsbillede viste Kluge, at han ikke blot mestrede portrættet, men også de store figurkompositioner. Året efter kom et højdepunkt i hans karriere, portrættet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, et mesterværk i sin næsten nærgående realisme. Herefter fulgte en række portrætbestillinger. Hans portrætter er mørke med sort baggrund og dramatisk belysning, som former ansigterne. Der er tydelige referencer til det 17. århundredes kunst, især genkendes Caravaggios clair-obscur effekter. 98

4 Detalje fra Et kort ophold. Bestillingen fra Edward Elson stillede Kluge over for en genre, han ikke tidligere havde forsøgt sig i. Ved udførelsen af de gamle historiemalerier til Frederiksborg var kravet til kunstneren den størst mulige historiske korrekthed i gengivelsen af begivenheder, der lå århundreder før deres egen tid. Dette nødvendiggjorde grundige historiske forstudier. I Kluges tilfælde ligger kildematerialet lige for. Der er mulighed for at få personer i tale, som har været engageret i begivenhederne. Til gengæld kunne der være divergerende holdninger til billedets indhold og udformning. Der blev derfor nedsat en militær komité, som kunne vejlede kunstneren og være behjælpelig, blandt andet med at skaffe ham adgang til krigsområderne i eks-jugoslavien og med at få alle de militærtekniske detaljer som korrekt gengivelse af våben og uniformer på plads. 7 Desuden blev der oprettet en komité, som maleren kunne rådføre sig med omkring det kunstneriske. 8 De to komitéer afspejlede de mange interesser i et sådant billede, men bestillerens ønsker og forventninger måtte veje tungest, og da Edward Elson fandt tidligere skildringer af dansk militær indsats for beskedne, ville det være nærliggende for Thomas Kluge at gribe tilbage i kunsthistorien, for eksempel til Treårskrigens sejrsrus, og male et glorificerende billede af den danske FN-indsats i Bosnien. 99 frederiksborgmuseet

5 billedet Maleriets titel Et kort ophold. Danske FN-tropper i Bosnien fortæller, hvor scenen foregår. 9 Under arbejdets udførelse var Thomas Kluge, der ikke selv har været soldat, to gange i eks-jugoslavien. Her opholdt han sig sammen med de danske soldater og delte deres strabadser, for eksempel en dagsmarch på 36 km med 10 kilo på ryggen. Han beså landskaberne fra helikopter og fik forevist krigens gru med sønderbombede områder og byer i ruiner. Han tilbragte desuden 24 timer i en af forsvarets Leopardkampvogne, som forbløffede ham ved en fantastisk manøvredygtighed. Overbygningen eller tårnet drejer uafhængigt af hjulene, hvilket giver en overrumplende fornemmelse af at bevæge sig sidelæns i forhold til kørselsretningen. På disse rejser talte Thomas Kluge med soldaterne om deres oplevelser og deres følelser for den opgave, de løste, og han tog en lang række fotografier. På baggrund af sit studiemateriale malede han fra oktober 1997 til maj 1998 det store billede i sit atelier i København. Udgangspunktet for kompositionen var det tredelte landskab med forgrund, mellemgrund og baggrund, og han begyndte med at male muren og soldaten med FN-flaget i forgrunden. Ved første øjekast synes billedet enkelt. Fire bevæbnede, danske soldater iført kampuniform og hjelme med FN-emblemer står bag en ruinmur i et bjerglandskab ved siden af en kampvogn og med et FN-observationstårn i baggrunden. Billedet synes malet med en næsten fotografisk realisme, men ved nærmere eftersyn får man øje på flere urealistiske, foruroligende elementer. Lyset er mærkeligt. Hele forgrunden ligger hen i dunkelhed. Her skinner ingen naturlig sol, som ville kaste skygger. Alligevel er personerne og de andre elementer delvist belyst, men fra forskellige sider, altså ikke fra samme lyskilde. Kun soldaten længst til venstre er belyst på en forståelig måde. Han tænder en cigaret, der oplyser hans ansigt. Ellers er han og de to soldater til venstre for muren belyst fra venstre side. Kampvognen med kanonen får lys oppefra, mens muren og soldaten længst til højre er belyst fra højre side. Kunstneren udnytter clair-obscur teknikken til at belyse forgrunden fra alle retninger i en scene, der efter baggrunden at dømme foregår i dagslys, for her ser vi et næsten gyldent, solbeskinnet morgenlandskab med en flod i mellemgrunden og bjerge, der fortoner sig op i himlen. Der er således en mærkelig modsætning mellem forgrunden og de andre planer. Der er heller ikke tale om en tro gengivelse af et bosnisk landskab. Kunstneren har taget sig den frihed at bruge et landskab fra Makedonien. Floden i mellemgrunden danner grænse til Albanien. Muren i forgrunden er omdrejningspunktet for belysningen, der skaber en urealistisk stemning, som bliver endnu mere mærkbar, når man betragter selve muren. Tilsyneladende er den et bygningsfragment, en ruin, men samtidig helt uvirkelig. Den kunne aldrig stå sådan i virkeligheden. Den er løsrevet fra sin naturlige sammenhæng. Faktisk er det et murstykke mellem to tomme vindueshuller i et sønderskudt hus. Hele huset ses på et af Kluges fotografier. Han valgte kun at bruge et udsnit, som var særlig dekorativt. For at opnå et næsten fysisk nærvær har han gengivet murværket med en akkuratesse, som virker helt surrealistisk. Man bemærker især det nederste parti med den foruroligende, hvide plamage, der ligner en maske. Her på en af stenene, har han placeret sin signatur. Muren er et symbol på det krigshærgede land og på den skrøbelige fred, der må understøttes med våbenmagt. De to soldater står som støtter for 100

6 Detalje fra Et kort ophold. muren, men den afgrænser desuden et rum for dem. I krigsområderne var FN-troppernes aktionsradius begrænset. Derfor betyder muren også: hertil, og ikke længere. De fire soldater i ens uniformer og FN-hjelme viser sig ved nærmere eftersyn at være den samme person, blot med forskellige ansigtsudtryk. Thomas Kluge fandt sin model blandt garderne på Rosenborg Kaserne. Hans navn, J. D. Jensen, står på navneskiltet på brystet af den anden soldat fra venstre. J. D. Jensen havde aldrig været i Bosnien i virkeligheden, men Kluge valgte ham på grund af det unge, uskyldige udtryk og de stærke, blå øjne, der på samme tid var skræmmende ved deres isnende kulde. Han måtte ikke ligne en helt eller en Rambo-type, for det er i disse ansigter, at Thomas Kluge fortæller sin historie: At krigen og det militære system kræver ensrettede, hjernevaskede mænd. Man laver robotter, kloninger og sender dem i krig. De fire personer har hver sit udtryk og er uden indbyrdes forbindelse. Kunstneren har ikke tilstræbt portrætlighed. Modellens ansigt skulle bruges til at vise noget om Kluges holdning til krig. Hos tre af personerne er blikket angstfyldt. De er berørt af situationen, mens den fjerde med kikkerten som den eneste er uberørt. Han er beskueren, som stirrer ud mod et fjernt punkt, men hans synsfelt er begrænset af muren, der rager ind foran øjnene af ham. Han ville gerne delagtiggøre os i de ting, 101 frederiksborgmuseet

7 han har været vidne til, men det overlades billedets beskuer selv at finde ind til historien. Ruinen er det, vi selv står midt i. Den uafsluttede mur fortsætter ud over billedets ramme, ligesom de beskårne forgrundsfigurer og kampvognen. Billedet og historien er uden afslutning. De forreste personer i naturlig størrelse og den organiske gengivelse af muren skal give os følelsen af selv at være til stede. Med sin realisme vil Kluge opnå, at vi kommer så tæt på som muligt. At vi føler os involveret og drager vores egne konklusioner om billedets budskab. Nogle ville måske spørge, hvor krigen er i billedet. Hvor er de lemlæstede og sårede. Alt det som afspejles i soldaternes angstfyldte blik. Døden kan aflæses i de øjne, der har set den. Soldaterne står agtpågivende og spejdende spærret inde bag muren, passivt afventende. Som fredens vogtere må de ikke selv være aktive, men truslen mod deres eget liv er der alligevel. På jorden nederst i højre hjørne ligger fire patroner, en til hver. Kampvognen er med i billedet, fordi den danske styrke var udrustet med Leopardkampvogne. Det var første gang, at FN udstationerede så kraftigt materiel under en fredsbevarende aktion. Den danske styrke tog kampvognene i brug under en af de mest berømmede aktioner for resolut, dansk optræden. 10 En episode ved Tusla i 1995, hvor en svensk observationspost var kommet under kraftig beskydning, og hvor danskerne rykkede til undsætning og i selvforsvar åbnede ild fra kampvognene. I baggrunden ses et højt placeret observationstårn, som giver indtryk af, at det kan være en udsat post. Kampvognen er trukket helt frem i billedet og anbragt på en måde, der afspejler Kluges oplevelse af kampvognskørsel. Selve vognen er på vej ud af billedet, mens tårnet med kanonen er drejet, så den er på vej ind i billedet. Kanonløbet virker voldsomt og peger aggressivt hen mod muren. Kompositionelt har kanonløbet og kampvognen betydning ved at skabe dybde i billedet. Her på kampvognen har Kluge anbragt det nationale symbol, et lille, beskedent Dannebrog malet uden patos. FN-flaget kom med i billedet som en hentydning til den amerikanske ophavsmand. Kluge lod det folde, så kun det amerikanske kontinent er synligt og understreger derved tillige opfattelsen af U.S.A. som fredens vogter. Som det er fremgået, har Kluge malet et billede med flere betydningslag. Det er ikke nogen entydig skildring af den danske fredsbevarende mission i eks-jugoslavien. Flertydigheden fremgår allerede i titlen. Et kort ophold i krigen, som ikke nødvendigvis sker på grund af parternes eget ønske, men fordi freden er dem påtvunget. Det kunne også være et kort ophold i soldaternes liv, mens de er udstationeret, eller mens de et øjeblik står og holder en rygepause. Endelig kan det være en hentydning til bestillerens situation, hvis tid i Danmark kunne opfattes som et kort ophold i hans liv. Sammenfattende kan det siges, at Thomas Kluges billede er blevet en uventet løsning i forhold til bestillerens ønske om et modstykke til Tilbagetoget fra Dannevirke. Han har ikke grebet tilbage til ånden fra 1848 for at levere en heroiserende fremstilling. Hans holdning til krig kommer klart frem i soldaternes angstfyldte venten. Alligevel har Kluge løst den bundne opgave og indfriet den militære komités ønsker med hensyn til billedets elementer. De er der alle: de danske FN-soldater, kampvognen, observationstårnet, ruinen, det danske flag og det karakteristiske landskab. Alt er der til at fastholde den danske indsats. Bestillerens forventning om, at billedet skulle fremkalde stolthed hos den danske befolkning er også opfyldt. Samtidig har kunstneren tilført billedet sit eget perspektiv, præget af en beskeden stilfærdighed, der kan opfattes som 102

8 Detalje fra Et kort ophold. typisk dansk, og som dybest set kan have sammenhæng med nederlagsfølelsen efter Kluges billede er et inderligt følt, personligt udsagn om krigens meningsløshed. Ved at undgå det ensidigt glorificerende hæver det sig over det trivielle. Den amerikanske ambassadør karakteriserede da også billedet som et mesterværk, der demonstrerede de danske troppers beundringsværdige ro og humanitet i eks-jugoslavien, hvor deres modige indsats havde vakt international anerkendelse. 11 Billedet fortæller således både om soldaternes situation under langvarig, koncentreret overvågning, og samtidig stiller det spørgsmål til en skrøbelig fred, der kun kan opretholdes ved militære midler. Et kort ophold er enestående i kunstnerens produktion. Det er første gang, han maler et rigtigt landskab, hvilket giver dybde og et nyt perspektiv i hans kunst. For at opnå dette er bjergenes farver og konturer dæmpet ned og sløret, hvilket er usædvanligt hos Kluge. Der er imidlertid også referencer til ældre kunst. De blå-grønlige farver i mellemgrunden har et tydeligt slægtskab med bjergrige, flamske landskabsmalerier fra renæssance og barok. Og selv om de Caravaggioinspirerede clair-obscur effekter ikke er så udprægede som i hans portrætter, er der yderligere en indholdsmæssig reference til Caravaggios billeder af overgreb på uskyldige, unge drenge. 12 På 103 frederiksborgmuseet

9 Martin Bigum, National Retreat (Millennium). Malet Olie på lærred, 200 x 210 cm. Tilhører Arken. Museum for Moderne Kunst. m o d s t å e n d e s i d e : Vilhelm Rosenstand, Episode af ottende brigades modangreb ved Dybbøl 18. april Malet Olie på lærred, 127 x 190 cm. Frederiksborgmuseet, A Ottende brigade var kommet til Dybbøl kort tid før angrebet og havde derfor kræfter i behold. Vilhelm Rosenstand malede 30 år senere dette glorificerende historiemaleri som en hyldest til den brigade, han selv havde været officer ved. tilsvarende vis ser Kluge krigen med den militære ensretning som et overgreb på uskyldige, unge mænd. Alene ved sine inspirationskilder adskiller Thomas Kluge sig fra sin generations malere. I tilgangen til historiemaleriet går han også sine egne veje. Hos Martin Bigum finder man ironisk distance i National Retreat (Millennium) 1996, en tegneserieagtig parafrase over Vilhelm Rosenstands kendte historiemaleri af Ottende brigades angreb under stormen på Dybbøl, 13 mens Kluge tager genren alvorligt. Han maler med inderlighed og seriøsitet. I forhold til den herskende nyrealisme føler Thomas Kluge sig som en ener. Andre nyrealister virker køligt distancerende, hvor Kluge selv vil engagement og nærvær. Et kort ophold viser, at det ikke er historiemaleriet som genre, der er dødt, men derimod den forherligende nationalromantik. Kluges nyrealisme med surrealistiske undertoner har givet det klassiske historiemaleri et nyt indhold præget af tvetydighed og åbenhed over for forskellige tolkninger. Det giver hans billede ekstra dimensioner. n o t e r : 1 Hanne Lopdrup: J. C. Jacobsen og historiemaleriet, i: J. C. Jacobsen og Frederiksborg, Frederiksborgmuseet, 1997, s Hanne Lopdrup: De sammensvorne et maleri af Otto Bache, Frederiksborgmuseet, Hanne Lopdrup: Historiemaleren Tuxen. Arkonas indtagelse, i: Laurits Tuxen. Portrætter og historiemalerier, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 1990, s

10 2 Hanne Lopdrup: Dronning Margrethe og den jyske adel, Carlsbergfondet Årsskrift, 1993, s Mette Bligaard: Fædrelandshistoriske billeder, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 1978, s Thorkild Kjærgaard: Frederiksborgmuseet og besættelsestiden, i: Besættelsen , Frederiksborgmuseet, 1995, s Hanne Lopdrup: Frihedsrådet. Et gruppeportræt, i: Besættelsen , Frederiksborgmuseet, 1995, s Edward E. Elson: At gribe det rette øjeblik, Jyllandsposten den 26. december Se note 4. Der refereres til Niels Simonsens Episode af tilbagetoget fra Dannevirke februar Grisaillemaleri udført Frederiksborgmuseet, A Thomas Kluge en magisk realist, Skive Kunstmuseum, Den militære komité bestod af general Jørgen Lyng, oberst Jens Greve og oberst Lennart de Scheel. 8 Den kunstneriske komité udgjordes af Dronning Margrethe, kabinetssekretær Niels Eilschou Holm, museumsdirektør Mogens Bencard, Susanne Elson, kunsthistoriker, gift med den amerikanske ambassadør og Susanne Højriis, Galerie Susanne Højriis. 9 Den følgende beskrivelse og tolkning af Et kort ophold bygger på en samtale med Thomas Kluge den 14. august Edward Elson, Jyllandsposten den 26. december Edward Elsons tale i Riddersalen den 15. juni 1998, hvor Dronning Margrethe afslørede billedet. Billedet blev rosende omtalt i de fleste af landets aviser efter afsløringen. For eksempel skrev P. M. Hornung den 16. juni i Politiken: Men troen på et historisk maleri, skabt med historiske midler er naturligvis ikke bare Edward E. Elsons. Den er også så markant til stede hos Kluge, at man ikke kan lade være med at beundre hans kamp for at føre denne historiske genre og stil med sig ind i nutiden trods alle odds. I dagbladet Information var Charlotte Christensen forbeholden i en kommentar den 14. juli. Heri hedder det, at museet som nationalcelebrerende institution har fået en ordentlig omgang amerikansk olie. I trit med den forbløffende tidsånd, ruster også Frederiksborgmuseet op. 12 Se for eksempel Caravaggio, Musical Concert, Metropolitan Museum of Art, afbildet i Jonathan Brown, Kings & Connoisseurs, Collecting Art in Seventeenth-Century Europe, 1995, s Martin Bigum, The Adventures of Art, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Herning Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Portalen i Greve, , s. 35. Vilhelm Rosenstand, Episode af Ottende brigades angreb ved Dybbøl 18. april Malet Frederiksborgmuseet, A Tak til Thomas Kluge og Galerie Susanne Højriis for hjælp ved udarbejdelsen af denne artikel. 105 frederiksborgmuseet

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

MODEL TIL BILLEDANALYSE

MODEL TIL BILLEDANALYSE MODEL TIL BILLEDANALYSE Beskæring: Hvad har man valgt at vise? Hvad kan man se indenfor rammen? Fylder motivet hele billedet ud til rammen? Synes motivet at sprænge ud over rammens grænser? Hvad har fået

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Omkring et moderne billede

Omkring et moderne billede Omkring et moderne billede Denne gang tager kurset udgangspunkt i 8 vidt forskellige billeder af nulevende danske kunstnere. Du vil få en introduktion til de udvalgte billeder, som du sent vil glemme!

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse ord,

Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse ord, 23.s.e.trinitatis 2 Lovsynger Herren 294 Talsmand på jorderige 318 Stiftet Guds søn... 710 Kærlighed til fædrelandet 15 Op al den ting Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse

Læs mere

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy Jens Bredholt Ind til benet Bente Hammershøy Bente Hammershøy Ind til benet Jens Bredholt sluser det væsentlige ind, skærer et stykke ud af virkeligheden og fanger og fastholder det essentielle i motivet.

Læs mere

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering Opgaven Der skal laves en plakat, som skal illusterer krig fra den negative side, den skal minde folk om at krig har konsekvenser. Målgruppe og Budskab Målgruppen er alle der er eller overveje karriere

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter Søren Andersen Bente Hammershøy Dobbelteksponering Søren Andersen og datter Galleri Brænderigården viser en speciel udstilling, hvor far og datter, Søren Andersen og Karin Lønbæk, udstiller sammen med

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Rokokoværker inden for billedkunsten

Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoens stilmæssige storhedstid ligger fra ca. 1720 1789 (den franske revolution). I Danmark var perioden ikke så lang, men varede ca. fra 1740 1770. Rokokoen kom

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

J. F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1904 Olie på lærred. 206 x 169 cm. G.A. Hagemanns Kollegium

J. F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1904 Olie på lærred. 206 x 169 cm. G.A. Hagemanns Kollegium J. F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1904 Olie på lærred. 206 x 169 cm. G.A. Hagemanns Kollegium J.F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1912 Olie på lærred. 210 x 170,5 cm SMK J.F.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Ulrik Hoff. Bente Hammershøy. Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur. Tekster af

Ulrik Hoff. Bente Hammershøy. Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur. Tekster af Ulrik Hoff Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur Tekster af Bente Hammershøy Bente Hammershøy Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur Udstillingens

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

På Vej. Lisbeth P. Gro Klaus Olsen. Klaus Olsen. 30. nov. 2012 30. jan. 2013

På Vej. Lisbeth P. Gro Klaus Olsen. Klaus Olsen. 30. nov. 2012 30. jan. 2013 På Vej 30. nov. 2012 30. jan. 2013 Klaus Olsen Lisbeth P. Gro Klaus Olsen Velkommen til udstillingen På Vej Udstillingen På Vej kan ses hos GL-arkitekter MAA & gallerier på vej ud af det gamle år 2012

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2016 Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Matt. 21,1-9. Bording.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2016 Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. 27-11-2016 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2016. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. Der er ingen overraskelser. At følge kirkeårets gang er som at genbruge en gammel julekalender. Vi ved på forhånd hvilke

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Folkevisen og dens billeder

Folkevisen og dens billeder Folkevisen og dens billeder Folkeviserne er spændende historier. De kan være gode og onde, med dramatik, romantik, mystik og store følelser. De er fortalt i et billedrigt sprog, der stimulerer fantasien.

Læs mere

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning 5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning af forskningsbibliotekar Stig T. Rasmussen i Billede nr. 1 viser en dreng, der med front mod betragteren sidder på toppen af

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 1 af 7 Christen Dalsgaard Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 2 af 7 Christen Dalsgaard Christen Dalsgaard: En ung pige beder landsbyens gamle

Læs mere

komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter L æ r m e r e o m

komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter L æ r m e r e o m L æ r m e r e o m komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter Introduktion 2 Altid et hovedmotiv 3 Ti tredjedele (two thirds) 4 Det gyldne snit 5 Forgrund, mellemstykke og baggrund 6 Diagonaler 7 Sidekomposition

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed.

I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed. I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed. For at udøve og vise den nødvendige respekt og tolerance overfor hinanden i Jiu-Jitsu,

Læs mere

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig.

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Den lige landevej ligger vidstrakt foran os, endeløs med små sving og små stigninger. Det gør os udmattede at se på

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E G R Ø N LA N D S K N 6 Y. R S G P T R A M F B I K R A 2 F 0 A 0 8 N N S T R G R 4. B I J R A T N H U A H R 2 O 0 V 0 9 I N D H O L D 3 4 6 7 8 10 14 18 20 20 20 22 F O R O R D G R Ø N L A N D S K S T R

Læs mere

Vejledning til arbejde bogen Monster.

Vejledning til arbejde bogen Monster. Vejledning til arbejde bogen Monster. Monster, Patrick Ness, Gyldendal, 2015 Dansk 7. 10. klasse Kompetence og læringsmål Der arbejdes med Kompetenceområdet Fortolkning og derunder færdigheds- og vidensmålene

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Udklipsark: Danmarks hær og flaade

Udklipsark: Danmarks hær og flaade Udklipsark: Danmarks hær og flaade Indledning "Danmarks Hær og Flaade" er titlen på et hæfte med udklipsark, som er udgivet en gang i 1940'erne. Arkene er tegnet af Ove Meier og udgivet på Arthur Jensens

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 30. november 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. 2,1-14 I går kunne man som overskrift læse i en avis, at julen giver danskernes

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet.

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet. BILLEDANALYSE FAKTA Det allerførste du skal gøre, er finde ud af fakta om billedet. Kunstneren - Hvad hedder kunstneren? - Hvornår levede hun? - Fra hvilket land stammer hun? Billedet - Hvad er billedets

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

man selv bider mærke i

man selv bider mærke i 1 KUNST & TRIVSEL Kan et besøg på kunstmuseum hjælpe gæsten til at tage hånd om tilværelsens eksistentielle udfordringer, lindre stress og dermed give større livskvalitet? Med dette spørgsmål i tankerne

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden

Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden Efterbilleder/Komplementærfarver: Dias 2-9 Farvede skygger/simultankontrast: Dias 10-21 Farver skaber rum: Dias 22-23 Illustration af

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Forord Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Vækkelserne i 1800-tallet er et af de mest fascinerende kapitler i den danske kirkes historie. Kirkerne var blevet alt for tomme, og oplysningstidens

Læs mere

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN af UFFE CHRISTOFFERSEN 2014 PORTRÆTTET og FARVEN Maleriet byder konstant på nye udfordringer. Den seneste opgave har været et portræt af tidligere regionrådsformand Vibeke

Læs mere