Designet og udgivet af Promoter Srl -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designet og udgivet af Promoter Srl - www.promoter.it"

Transkript

1 REKALIBRERING AF RELATIONER: bringer kulturarv og mennesker sammen i et foranderligt Europa og finder nye veje til at arbejde med arv i en digital verden. Designet og udgivet af Promoter Srl - INDHOLDSFORTEGNELSE RICHES. FORNYELSE, INNOVATION OG FORANDRING: ARV OG EUROPÆISK SAMFUND... 2 MÅL... 3 EFFEKT... 4 FOKUS FOR FORSKNINGEN... 5 KONSORTIET... 7 NETVÆRK AF FÆLLES INTERESSE... 8 RICHES ARBEJDSPLAN... 9 DELTAGERNE BEGIVENHEDER

2 RICHES. FORNYELSE, INNOVATION OG FORANDRING: ARV OG EUROPÆISK SAMFUND RICHES (Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society) er et forskningsprojekt om forandring; om decentralisering af kultur og kulturarv væk fra institutionelle strukturer hen imod det individuelle; om spørgsmålene, som fremkomsten af digitale teknologier stiller i relation til hvordan vi forstår, indsamler og stiller Europas kulturelle arv (KA) til rådighed. Selvom den er umådelig rig, bliver Europas KA ofte lukket inde, eller kollapset, eller fremstillet på et fremmed sprog, eller kommer til at handle om en fortid som for mange mennesker forekommer af lille relevans. Men dette ændrer sig. Efterhånden som digitale teknologier gennemsyrer hele samfundet, udfordrer det os til at nytænke hvordan vi gør alting, vi stiller spørgsmål: hvordan kan KA (kulturarv)-institutioner forny og genskabe sig selv? Hvordan bør vi i et mere og mere mangfoldigt samfund bruge vores KA? Hvordan kan skiftet fra analog til digital repræsentere et skift fra traditionelle KA-hierarkier til mere flydende, decentraliserede fremgangsmåder? Hvordan kan de europæiske borgere så (alene eller som del af et fællesskab) spille en vital medskabende rolle? Hvilke begrænsninger har de nye teknologier i forhold til præsentation og fremme af KA? Hvordan kan KA komme tættere på sit publikum af innovatører, dygtige håndværkere, kuratorer, kunstnere og økonomiske aktører? Hvordan kan KA være en kraft i den nye europæiske økonomi? RICHES vil forske i svar til disse spørgsmål ved at føre ti deltagere fra seks europæiske lande og Tyrkiet sammen, eksperter fra kulturelle institutioner, offentlige og nationale administrationer, små og mellemstore iværksættere, de humanitære og samfundsvidenskabelige områder. Dets tværfaglige team vil forske i konteksten for forandring i hvilken europæisk KA overføres, dets implikationer for fremtidig KA-praksis og rammearbejdet (kulturelt, juridisk, finansielt, uddannelsesmæssigt og teknisk) skal tages i brug til fordel for alle publikum og fællesskaber i den digitale tidsalder. 2

3 MÅL RICHES forskningsprogrammet har to hovedmål: at forstå hele værdi-kæden for KA, fra kuration og bevarelse, til adgang og deltagelse i kulturelle begivenheder og videregivelse til de næste generationer, er påvirket af det digitale ændring; at forkorte afstanden mellem mennesker og KA, udforskende samskabende processer og involvering af medier. Disse generelle mål henviser til de følgende specifikke målsætninger: at udvikle og etablere det konceptuelle rammearbejde for forskningen, definere vilkår, oprette netværk og udvikle ny forståelse af KA-relateret copyright og intellektuelle ophavsrettigheder i den digitale tidsalder; at undersøge konteksten for forandring: at studere de kræfter som medvirker til KA i denne kontekst, at designe de scenarier i hvilke KA bevares, skabes og udføres, og at forudse metoderne for digital deling af KA på tværs af publikum og generationer; at identificere de retninger som skal tages for at maksimere effekten af KA på social og samfundsmæssig udvikling indenfor den identificerede kontekst for forandring; at pege på værktøjer og at udarbejde metodikker for vidensdeling, udvikle innovative færdigheder, skabe nye jobs og udnytte potentialet for KA gennem digitale teknologier for at kunne medvirke til Europas økonomiske vækst; at fortælle historier relateret til den formidlede KA (styret, bevaret, delt via institutioner, så som museer, arkiver, biblioteker, regeringskontorer eller medier) og den uformidlede KA (uafhængigt dannet, udsendt, delt eller eksisterende) i hvilken forskningsresultaterne bliver givet praktisk anvendelse, illustreret og valideret med slut-brugerne gennem konkrete casestudies; at producere evidensbaserede politiske anbefalinger, fremtidsstudier, værktøjer for at opbygge opmærksomheds-platforme, bedste praktiske guidelines for etablering af samarbejdsinitiativer. 3

4 EFFEKT De vigtigste virkemidler for at sikre at RICHES resultater opnår en maksimal effekt, vil være at projektet genererer bred generel viden omkring alle ressourcerne som udvikles af deltagerne. RICHES effekt vil hovedsageligt være: socialt, økonomisk, kulturelt, uddannelsesmæssigt og teknologisk. Social effekt: digitale medier indeholder potentialet til at udfordre den demokratiske ulighed som er til stede mellem producenter/kuratorer og forbrugere/brugere af KA, gennem opmuntring af disse til at deltage aktivt i deres kulturelle arv; Økonomisk effekt: modellerne for overførsel af færdigheder og teknologi, som udvikles gennem projektet vil påvirke produktionsmetoderne og kompetencerne i de to identificerede områder mode og produkt-design, med en bredere anvendelse i mange andre områder, så som KA-institutioner, små og mellemstore innovatører og den bredere kreative industri; Kulturel effekt: Et særligt fokus for RICHES er på resultatbaseret KA som en slags arv, med mulighed for at stimulere innovative interaktioner med kulturelle publikum, hvor modeller kan tilpasses og genbruges i andre KA-domæner; Uddannelsesmæssig effekt: RICHES vil påvirke uddannelsesmæssige processer ved at tilbyde nyskabte læringsmuligheder for brugere og, gennem det samskabende arbejde som deltagerne udfører, værktøjer for skabelse af brugergenererede læringsmål, hvorigennem ressourcer stilles til rådighed for undervisere og studerende; Teknologisk effekt: RICHES vil skabe betingelserne for en sandt brugerdrevet træk på teknologisk forskning, i modsætning til det teknologiske skub, der så ofte har karakteriseret tidligere initiativer. 4

5 FOKUS FOR FORSKNINGEN Taksonomien for betegnelser og definitioner, som vil understøtte projektets forskning. I den digitale æra, KA-institutioner nytænker og genskaber sig selv, mens de anvender ny teknologi og digitale faciliteter. Nye betydninger associeret med betegnelser, så som bevarelse, digitalt bibliotek, virtuel forestilling og samskabelse dukker op hver dag. Forsknings-aktiviteterne vil etablere en taksonomi af betegnelser og definitioner som beskriver det konceptuelle område for digitale teknologier som anvendes i forhold til kulturarv. Skridtet fra analoge til digitale og nye former for intellektuel ophavsret: udvikle et rammearbejde for forståelse af copyright og lovgivning omkring intellektuelle ophavsrettigheder, som relaterer til KA-praksis i den digitale tidsalder; Konteksten for forandring i hvilken KA indeholdes, bevares, og formidles: en forståelse af hvordan digitale fremgangsmåder for kulturelle institutioner, f.eks. biblioteker og museer; Formidlet og uformidlet arv: at få en en dybere forståelse af relation mellem at leve eller samtidige medier og hvad der formelt anses for at være KA; Kontekst for forandring i hvilken resultatbaseret KA (specielt dans og kropsbaserede praksisser) foretages; Transformation af fysiske rum, steder og territorier: evaluere hvordan transformation påvirker relationen mellem administratorer, borgere, civilsamfundet og den økonomiske sektor, og hvordan digital kommunikation understøtter dialog og udveksling; Færdigheder og jobs: undersøge de nye kontekster i hvilke traditionelle færdigheder og viden indenfor for håndfremstilling kan overføres til avancerede produktionsområder gennem brugen af digitale teknologier, og udforske hvordan gamle færdigheder i nye sammenhænge kan generere en konkurrencemæssig fordel for de europæiske kreative industrier; Digitale KA-praksisser for identitet og tilhørsforhold: forståelse af de fulde konsekvenser for introduktionen af nye digitale praksisser indenfor KA-domænet og deres effekt på spørgsmål omkring identitet og tilhørsforhold; Samskabelse og levende arv for social sammenhængskraft: udforske hvad vi kan lære og hvordan vi kan indfange og dokumentere levende arv gennem metoder til samskabelse, med speciel opmærksomhed på medier og museer; Strukturer for samfundsmæssig og territoriel sammenhængskraft: betragte hvordan landmæssige og bymæssige steder kan forbindes via netværk i flere dimensioner. Hvad er digitale teknologiers rolle i at facilitere disse forbindelser og hvilke er fordelene for denne digitale form for udbredelse af KA? KA og steder: studie i skabelse af steder, promotion og varegørelse af KA ressourcer. Forskningen vil være centreret omkring offentlige administrationer som tilpasser sig til landskaber og monumenter og genbruger historiske bygninger for at generere bæredygtige modeller til at forbedre livskvaliteten og fremme kulturel turisme. Fire case studies: Klosteret af det Hellige Kors i Rostock, Tyskland, Hamamonou distriktet i Ankara, Tyrkiet, Empuries området i Spanien og tilpasningen af historiske bygninger til kulturelle destinationer i byerne i Arnodalen i Toscana, Italien; 5

6 Økonomi for kultur og finanspolitiske spørgsmål: give en økonomisk analyse af effekten af beskatning og offentlig-privat støtte på KA og give en forbedret forståelse af geografien for kulturelle aktiviteter og måder hvorpå finanspolitiske sager kan blive mere effektive i digitaliseringens tidsalder; Innovation og eksperimentering i den Digitale Økonomi: forskningen vil være viet til at undersøge hvordan forvandle de måder hvorpå vi forstår vores KA, de måder hvorpå vi udøver den og ændrer den og hvordan vi kommunikerer og deltager indenfor dens rammer; forskningen vil sigte hen imod at identificere det bedste af hvad der aktuelt gøres og sikre at det bliver oversat på den rette måde ind i KA-området indenfor den digitale økonomi; Museer og biblioteker som tilpasser sig digitalisering og digitale ydelser for bevarelse, adgang og deling. Særlig opmærksomhed vil blive givet til brugere af disse ydelser mht. behov, forventninger og påkrævede færdigheder; Digitale udstillinger og Virtuelle forestillinger; Offentligt-Privat-Partnerskab: udforske hvordan offentligt-private initiativer kan understøtte KA, genbrug udnyttelse og deling af digital KA. 6

7 KONSORTIET Medlemmerne i konsortiet er nøje udvalgt for at kunne opnå en sand tværfaglig balance af videnskabelig ekspertise og udmærkelse indenfor forskning over en række af akademisk samfundsvidenskaber og humanitære discipliner, af relevant professionel viden, evner og praksisser og af geografisk placering. De ti deltagere i konsortiet kommer fra seks europæiske lande Danmark, Tyskland, Italien, Holland, Spanien, Storbritannien og ét associeret land, Tyrkiet. Disse lande repræsenterer en bred række af organisationer og deres lande tilbyder et spektrum af forskellige nationale politikker og programmer for KA. Sammen med balancen af nationale og regionale dimensioner, er udvalget af nødvendige forskningsdiscipliner blevet overvejet. Store etablerede akademiske forskningsinstitutioner deltager i RICHES-projektet fra SSH (socioøkonomiske videnskaber og humaniora) og og discipliner indenfor kunst inklusive: historie, human geografi, sociologi, jura, økonomi, digital arkivering, kunst og design, dans og performance. COVENTRY UNIVERSITY, COVUNI, STORBRITANNIEN HANSESTADT ROSTOCK, ROSTOCK, TYSKLAND STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE, RMV, LEIDEN, HOLLAND STICHTING WAAG SOCIETY, WAAG, AMSTERDAM, HOLLAND THE UNIVERSITY OF EXETER, UNEXE, STORBRITANNIEN PROMOTER SRL, PROMOTER, ITALIEN FUNDACIÓ I2CAT, I2CAT, SPANIEN SYDDANSK UNIVERSITET, SDU, DANMARK STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ, SPK, TYSKLAND TURKIYE CUMHURIYETI KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI, KYGM, TYRKIET 7

8 NETVÆRK AF FÆLLES INTERESSE For at kunne forbedre den paneuropæiske dimension og givet det høje fokus på forskningen, ønsker RICHES at udvide sit netværk, etablere og pleje et bæredygtigt netværk af fælles interesse, bestående af eksperter og forskere fra de relevante felter, som kommer udefra RICHES partnerskab. RICHES partnerskabet søger stimulerende samarbejde med eksperter fra kulturelle institutioner, offentlige og nationale administrationer, små og mellemstore iværksættere, humaniora og samfundsvidenskaber og også synergier med andre projekter, hvor fælles mål deles. Netværket vil deltage i projektaktiviteter på frivillig basis, støttende RICHES forskning, både under projektet og efter dets afslutning. Dets deltagere vil dele erfaring, promovere standarder og vejledninger, søge harmonisering af bedste praksis og politik, deltage i spørgeskemaer og undersøgelser og agere som medie for vidensoverføring fra projektet til politisk skabende, programejere, kulturelle institutioner, SSH forskningsorganisationer, civilsamfundet og private aktieindehavere. De vigtigste værktøher, som anvendes til at forstærke RICHES netværk og formalisere samarbejdet er de følgende: Individuelle samarbejdsaftaler (som anvendes af eksperter, der ønsker at deltage i RICHES netværk simpelthen som repræsentanter for dem selv); Samarbejdsaftaler for institutioner (som anvendes af eksperter, der ønsker at deltage i RICHES netværk som repræsentanter for deres firma eller institution); Memorandum om forståelse (som anvendes til at etablere samarbejde med eksperter som ønsker at deltage i RICHES netværk som repræsentanter for andre projekter). 8

9 RICHES ARBEJDSPLAN RICHES arbejdsplan har 8 ugers pakker (WP), 6 af disse er forskningsorienterede. Det dækker en 30- måneders periode, der involverer iterative processer for forskning og evaluering. Strategien er at etablere mekanismer, som vil sikre at det brede udvalg af multidisciplinær forskning holdes tæt fokuseret på projektets hovedformål. Projekt management og kommunikation & dissemination, henholdsvis WP1 og WP8, vil løbe gennem hele projektperioden, og bidrager til styringen den opsøgende del af projektet. WP2, WP3, WP4, WP5, WP6 OG WP7 henviser til specifikke forskningsområder for projektet. WP1 PROJEKTLEDELSE STYRET AF COVENTRY UNIVERSITY RICHES-projektet er styret af dets konsortie-bestyrelse, som er summen af alle deltagere som er involverede i udførelsen af projektet. Projektets bestyrelse er det ansvarlige organ for at udføre projektet som defineret i kontrakten med den Europæiske Kommision. Det er ledet af den koordinerende modtager, Coventry University, som er repræsenteret af projektkoordinatoren og projektlederen. Projektledelsen sigter hen imod: sikre effektiv planlægning, implementering, koordination og præstation i forhold til projektaktiviteterne, inklusive rettidig produktion af leverancer og succesfuld udførelse af opgaverne; stå for projektstrukturen, inklusive støtte og assistance i forhold til beslutningstagning, intern og ekstern kommunikation; opmuntre til større ansvarlighed og kontrol; minimere risici; identificere, pege på og udnytte projektrelaterede muligheder. En yderligere bidragyder til ledelsen af projektet er kommunikationslederen, nomineret af Promoter Srl, hvis rolle er sprede bevidstheden omkring projektets aktiviteter og resultater, for at kunne maksimere effekten. WP2 ETABLERING AF DET KONCEPTUELLE RAMMEARBEJDE LEDET AF FUNDACIÓ I2CAT Dette forskningsområde er rettet hen imod: etablering af en fælles forståelse af definitioner for projektet og et fælles rammearbejde, både teoretisk og praktisk, indenfor hvilken forskningen kan udføres og deles, og KArelateret praksis yderligere udvikles; udvikle et rammearbejde for forståelse af lovgivning omkring ophavsrettigheder og intellektuelle ophavsrettigheder som de relaterer til KA-praksis i den digitale tidsalder. WP3 FORSTÅELSE AF KONTEKSTEN FOR FORANDRING FOR HÅNDGRIBELIG OG UHÅNDGRIBELIG KA LEDET AF HANSESTADT ROSTOCK Dette forskningsområde sigter på at studere de forandringer, som foregår i ledelsen og udsendelsen af KA, hovedsageligt som en konsekvens af at nye digitale fremkommer, på fem forskellige områder: KA på kulturelle institutioner KA repræsenteret i levende medier 9

10 Resultatbaseret KA KA tilknyttet fysiske steder KA som viden og færdigheder. WP4 KA S ROLLE I EUROPÆISK SOCIAL UDVIKLING LEDET AF STICHTING WAAG SOCIETY Denne forskning er rettet imod: forske i digital KA s rolle i udviklingen af en europæisk identitet baseret på mangfoldighed; forstå hvordan engangement i KA kan faciliteres af digital kommunikation og bidrage til at skabe en følelse af europæisk tilhørsforhold blandt mennesker af forskellig oprindelse; forskning i hvordan netværk af mennesker og organisationer, hjulpet af digital kommunikation, muliggør udspredelsen af KA indenfor og på tværs af territorier og samfund; foreslå, designe og dele metodologier for at engagere yngre generationer i KA-praksis. WP5 EFFEKTEN AF KA PÅ EUROPÆISK ØKONOMISK UDVIKLING LEDET AF SYDDANSK UNIVERSITET Dette forskningsområde sigter hen imod: undersøge KA s potentiale for økonomisk udvikling i Europa; give indsigt baseret på studier af eksempler på anvendelse udført på tværs af forskellige kulturelle institutioner, vurdering af potentialet af det skabte miljø som en ressource for KA, transnational studier af finanspolitiske spørgsmål relateret til KA, samt analyser af innovationen og eksperimenteringen i den digitale økonomi; samle de opdukkende observationer, udvikle standarder og retningslinjer, og søge hen imod en harmonisering af bedste praksis. WP6 CASE STUDIES LEDET AF STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ Det generelle mål for dette forskningsområde er at bruge fundene fra WP4 (KA s rolle i social udvikling) og WP5 (KA s rolle i at bidrage til den økonomiske vækst i Europa) for at forske dybere ind i status for digital arv, både i tilfælde af KA formidlet via institutioner med relation til minder, og i tilfælde af ikke-formidlet KA, så som de udøvende kunstarter. Dette område sigter særligt efter at: undersøge i dybden eksisterende anvendelser i domænet for digitale biblioteker og digitale udstillinger; studere brugernes interaktioner med disse anvendelser; udvikle eksperimentel virtuelt resultatarbejde; vise forskningsresultaterne gennem en interaktiv anvendelse og live præsentation. WP7 STRATEGIER, POLITIKKER OG ROADMAPPING LEDET AF THE UNIVERSITY OF EXETER Dette forskningsområde sigter hen imod at: kunne tilbyde evidensbaserede politiske rapporter og anbefalinger; skabe en platform for at dele ressourcer, fokusere på metoder og værktøjer; tilbyde en samling af vejledninger og bedste praksis omkring Offentlige-Private- Partnerskaber og Offentlige-Private-Initiativer. 10

11 WP8 KOMMUNIKATION OG FORMIDLING LEDET AF PROMOTER SRL Formidlingsarbejdet er dedikeret til at skabe opmærksomhed omkring projektets aktiviteter og resultater, for at kunne maksimere effekten af projektets arbejde gennem et program af offentlige begivenheder, publikationer og engagement med nøgle målgrupper. Målgrupper for RICHES er: kulturelle ministerier fra medlemslande i og udover projektet; regionale, nationale og statsautoriteter; KA-organisationer; eksperter og forskere indenfor kunst, humaniora og samfundsvidenskaber; offentlige administrationer; europæiske institutioner; små og mellemstore iværksættere, som arbejder i den digitale kulturelle økonomi; industrielle foreninger og organisationer der arbejder med kreative industrier; generelle offentlighed og borgerevidenskabsmænd. De vigtigste formidlingsopgaver er at: publicere projektets hjemmeside, for at sikre RICHES tilstedeværelse på nettet; producere en periodisk opdateret formidlingsplan, for at kunne give formidlingsaktiviteterne et klart udgangspunkt; producere formidlingsmateriale (brochurer, foldere, faktablade og plakater osv.) organisere workshops og konferencer: 2 internationale konferencer, 3 workshops, 3 samskabende møder, 2 seminarer om politikker. netværkssamarbejde og samråd: øge RICHES netværk ved at etablere og fastholde kontakt med eksperter og forskere for de relevante områder, som kommer udenfor projektets partnerskab; søge synergier og samarbejde med andre projekter. 11

12 DELTAGERNE Deltagerne inkluderer repræsentanter fra offentlige administrationer på by-niveau (Rostock) og på regionalt niveau (I2CAT, som er en sammenslutning for regionen Catalonien), så vel som kulturelle institutioner, repræsenterende både komplimenterende og anderledes tilgange til bevarelse og fremme af KA, fra det innovative museum for etnologi i LEIDEN, til instituttet for kunst, videnskab og teknologi Waag Society i Amsterdam, og én af de vigtigste grupper af globalt anerkendte museer, SPK i Berlin. Adskillige deltagere er allerede og har været det i flere år deltagere i projekter relateret til digital KA. I mange tilfælde, har de været / og er stadig deltagere sammen, hvilket forstærker konsortiets sammenhængskraft. Eksempler er det præ-kommercielle offentlige indkøbsprojekt for digital præservering PREFORMA, og netværket for bedste praksis mht. E-Space for kreativ genbrug af kulturelle data. Endelig har den private sektor også en vigtig rolle i RICHES, med deltagelsen af Promotor, en italiensk iværksætter, som har været involveret siden 2002, i at udvikle innovative processer for KA, på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Den europæiske geografiske spredning af deltagerne er betragtelig, rækkende fra Skandinavien til Middelhavet. 12

13 COVENTRY UNIVERSITY, COVUNI, STORBRITANNIEN Coventry University er et moderne fremsynet universitet, hvis rødder kan spores tilbage til 1843 til Coventry College of Design. Med en stolt tradition, samtidig med at der tilbydes undervisning af høj kvalitet og et fokus på flerfagligt anvendt forskning, har Universitetet etableret en akademisk tilstedeværelse regionalt, nationalt og over hele verden. Gennem sine forbindelser til førende virksomheder og organisationer indenfor flere områder, nyder de mere end studerende på Coventry University adgang til praktikmuligheder, som sikrer at deres chance for ansættelse er forbedret, når studiet er færdiggjort. Dets studerende drager også fordel af det bedste udstyr og de bedste faciliteter, indenfor alle akademiske områder fra sundhed, idrætsvidenskab og udøvende kunst, til industrielt design, ingeniørområdet og IT. Institutionen har opnået et godt ry for iværksættelse og innovation, hvilket gør at de samarbejder med flere små og mellemstore iværksættere hvert år end noget andet universitet, hvilket har medvirket til at sikre Times Higher Education Entrepreneurial University of the Year prisen i Universitetet scorer konstant højt indenfor kategorien kvalitet i undervisning, hvor over 92% af de studerende blev adspurgt i 2013, og var enige om at vejledere og undervisere er entusiatiske omkring hvad de underviser i og er gode til at forklare ting. Coventry University har fået titlen Modern University of the Year 2014 af the The Times og Sunday Times Good University Guide Coventry samarbejder i RICHES projektet med sin School of Art and Design (CSAD) og sit Faculty for Business, Environment and Society (BES) 13

14 HANSESTADT ROSTOCK, ROSTOCK, TYSKLAND Byen Rostock er kommunens administrative enhed. Med mere en indbyggere, er Rostock den største by i Forbundsstaten Mecklenburg-Vorpommern. Byen har en rig forudgående erfaring, så vel som aktuelt løbende aktiviteter indenfor europæiske projekter, f.eks. i områder for byplanmæssig planlægning, infrastruktur og miljø. Dette projekt vil involvere Afdelingen for Kultur og Bevarelse af Monumenter i Rostock, og Museet for Kulturhistorie, Rostock. Afdelingen for Kultur og Bevarelse af Monumenter har opnået erfaring som deltager i europæiske projekter med fokus på kulturarv, genbrug og markedsføring. Gennem arbejdet som en autoritet for bevarelse af monumenter, er afdelingen involveret i mange processer omkring vedligeholdelse, transformation og fornyelse, relateret til kulturelle monumenter. Forud for Rostocks 800 års Jubilæum, vil en nævnt historisk bygning blive restaureret og, blandt andre aktiviteter, vil nye bymæssige historie-udstillinger blive vist. Byen Rostock ønsker at sit arbejde med løbende projekter, så som arbejdet med nye bymæssige historie-udstillinger og andre projekter, orienteret hen imod byens jubilæum i 2018, med projektarbejdet i RICHES. Her kan Rostocks team absolut henvise til erfaring med konceptualiseringen og implementeringen af udstillinger. Der er en enorm interesse for nye muligheder indenfor visualisering og arkivering. Rostocks andet fokus er ledelsen af processerne med konsultation og inklusion, omkring fremtiden for kulturelle monumenter, (transformerede) anvendelsesmuligheder og processer med kulturel branding. 14

15 STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE, RMV, LEIDEN, HOLLAND Rijksmuseum Volkenkunde (Det Nationale Museum for Etnografi NME) er et verdensanerkendt museum, som centrerer sig omkring samlingsbaseret forskning, konservation, udstillinger og events. Siden det blev grundlagt for mere end 175 år siden, har museets stab været aktive indenfor skabelse af viden og etnografisk indsamling. Dette fortsætter i dag, hvor museets kuratorer og forskere stiller deres arbejder til rådighed gennem udstillinger, uddannelsesprodukter, publikationer og sociale medier. Rijksmuseum tror på, at generøst at dele arv og samskabe viden. Fundamentale spørgsmål omkring afkolonisering, etik, sprog og historier omkring samlinger, ligger bag museets praksis. Der tilbydes maksimal adgang til samlingerne for aktieindehaverne, gennem online og fysisk adgang, desuden bevares et aktivt feltarbejde og program for indsamling. Museets samlinger inkluderer nogle af verdens vigtigste genstande fra det 19. og 20. Århundrede, fra Japan, Indonesien, Oceanien, Amazonas (Surinam og Brasilien), Kina, Afrika og den Arabiske Halvø. Museet betragtes som en nøglespiller i det internationale felt af etnografiske museer, og er aktivt involveret i adskillige europæiske, asiatiske, afrikanske, oceaniske og amerikanske netværk. Kort fortalt, Rijksmuseum er dynamisk, agerer i et internationalt netværk som, ved at skabe og stimulere møder relateret til verdenskendte samlinger, søger at inspirere et større publikum, og at opmuntre besøgende til at se med et åbent sind på verden, menneskerne som lever der og deres kulturer. 15

16 STICHTING WAAG SOCIETY, WAAG, AMSTERDAM, HOLLAND Waag Society er et hollandsk institut for kunst, videnskab og teknologi. Organisationen sigter imod at udvikle kreativ teknologi for social innovation. Waag Society har én af de ældste og største uafhængige Media Labs i Europa, og er linket til, både lokalt, nationalt og internationalt, et stort netværk af mennesker og organisationer indenfor de videnskabelige, kreative og kunstneriske samfund. Grundlagt i 1994, Waag Society har sine rødder i the Digital City (1994): det første online internetsamfund i Holland, som sigtede imod at gøre internettet tilgængeligt for offentligheden. Waag Society følger metoderne for kreativ forskning, som er eksperimentel, tværfaglig forskning. Slutbrugerne har en central placering og en stor indflydelse på det endelige resultat; i tæt samarbejde med slutbrugerne, udvikler Waag Society teknologi, som giver folk mulighed for at udtrykke sig selv, connecte, reflektere og dele. Ved siden af dette, er institutionen vært for events på den historiske placering De Waag, i Amsterdams middelalderlige centrum, og spiller en vigtig rolle i debatter omkring teknologi og relaterede emner så som tillid, privathed og intellektuelle ophavsrettigheder. Deres projekter har vundet adskillige priser for deres visionære indsigt omkring samfundets teknologiske behov. Waag Society har en omfattende erfaring, med både kulturarvs projekter og institutioner. Waag Society har for nyligt udviklet MuseumApp, i samarbejde med Amsterdam Museum og 7scenes. MuseumsApp er GPS-baseret, en placeringopmærksom kulturarvs-platform, i hvilken museer kan skabe deres egne multimedie byture og placeringsbetingede spil: forbinder historie og aktuelle begivenheder til steder i byen, på en interaktiv og sjov måde, hvilket tillader brugerne at være kuratorer for deres egen oplevelse. 16

17 THE UNIVERSITY OF EXETER, UNEXE, STORBRITANNIEN Exeter er et britisk top-universitet, som kombinerer verdensførende forskning med et meget højt niveau af tilfredshed blandt de studerende. Det er ét af Storbritanniens mest populære og succesrige universiteter, med afdelinger i Exeter, Devon og nær Falmouth, i Cornwall. Universitetet har også projektkontorer i Shanghai, Beijing og Bangalore. Staben og de studerende nyder nogle af de bedste forhold i Storbritannien. De sydvestlige amter i Devon og Cornwall kan prale med en blanding af byliv, landlige omgivelser og kystlinjer uden sidestykke. Exeter er medlem af the Russell Group, som repræsenterer 24 førende universiteter i Storbritannien, som er engagerede i at udføre den allerbedste forskning, tilbyde en fremragende undervisnings- og indlæringsoplevelse, samt de bedste forbindelser til erhvervslivet og den offentlige sektor. Universiteter i Russell Group spiller en vigtig rolle i Storbritanniens intellektuelle, kulturelle og økonomiske liv, og har et internationalt ry for den høje kvalitet i deres forskning og undervisning. I et mere og mere globaliseret marked for højere uddannelse, tiltrækker de allerbedste akademikere og studerende fra hele verden, så vel som investeringer fra multinationale, forskningsintensive, virksomheder. Exeter er rangeret som nummer 10 ud af mere en 100 britiske universiteter i the Times League Table. I 2007/8 var universitetet Times Higher Education University of the Year. Sunday Times rangerer Exeter på en 7. plads og Exeter blev i 2012 udnævnt som Sunday Times University of the Year 2012/13. Exeter er ét af top 200 universiteterne i verden, ifølge the Times Higher Education s World University Rankings. 17

18 PROMOTER SRL, PROMOTER, ITALIEN Promoter S.r.l. er en iværksætter placeret i Pisa; det blev grundlagt i 1996, og samler kompetencer og erfaringer indenfor områderne information og kommunikationsteknologier, multimedie innovation, erhvervspromotion og projektledelse. Promoter har en omfattende erfaring i ledelsen af europæiske projekter, da de har været involveret i mange projekter siden de 1990 erne. Softwareudvikling, systemdesign, teknologioverførsel, akademi/industri samarbejde, erhvervsarkitektur, konsulentvirksomhed og projektledelse repræsenterer firmaets hovedekspertiser. Promoter virker på adskillige områder, inklusive teknisk udvikling af ICT platforme og web-design, multimedieproduktion, udgivelse elektronisk og på nettet, konsulentvirksomhed, dedikerede online ydelser for promoveringen af kultur og turisme. Prestigefyldte Kultur og Forskningsinstitutter så vel som private entrepriser i Europa og over hele verden har anvendt Promoter som teknisk koordinator og konsulent, som assistance til deres projekter for forbedring af innovation. I 2011, lancerede Promoter digitalmeetsculture.net, online magasin, der tilbyder oplysninger, ressourcer og artikler om mødet mellem digitale teknologier, kulturarv og kunst. Det er rettet imod både professionelle og den generelle offentlighed. Portalen vokser meget hurtigt og har allerede modtaget mere end besøgende pr. måned. Alle magasinets artikler er spredt over en bred række af sociale netværk. Platformen er også et vigtigt redskab for formidlingen af projekter omkring digital kulturarv: ved at give mere synlighed til projektets aktiviteter og resultater, ved at tilføre dybde til deres emner via interviews og relaterede artikler og ved at tilbyde at gemme projekternes resultater. Digitalmeetsculture.net er RICHES medie-partner. 18

19 FUNDACIÓ I2CAT, I2CAT, SPANIEN i2cat Organisationen Internet og Digital Innovation i Catalonien, er en forskningsorganisation placeret i Barcelona (Spanien), hvis mission er at promovere forskning og innovation i avanceret internetteknologi på et regionalt, nationalt og internationalt niveau. i2cat modellerne er baseret på brugerdrevet forskning og samarbejde mellem de offentlige og private sektorer og den akademiske verden. Hvad angår den internationale dimension, deltager i2cat i europæiske orogrammer gennem forskningsnetværk så som GÉANT2 og teknologiske platforme så som NEM (Networked and Electronic Media). I Spanien er i2cat en førende institution indenfor området medieapplikationer og ydelser til den kulturelle sektor, med projekter som Opera Oberta med Gran Teatre del Liceu de Barcelona og the Anella Culturel (Kulturelle Ring), en avanceret internet infrastruktur for kulturelle institutioner. Siden 2000 er i2cat deltager på dette område med Internet2, Cinegrid, KAIST (Korea), RedIris og RNP i Brasilien. 19

20 SYDDANSK UNIVERSITET, SDU, DANMARK Syddansk Universitet, Danmark, er en forsknings- og uddannelsesinstitution med dybe regionale rødder og et internationalt udsyn. Universitetet samler fem fakulteter humaniora, videnskab, ingeniørområdet, samfundsvidenskaber og sundhedsvidenskaber. Omkring forskere er ansat og omkring studerende er tilmeldt. SDU er det yngste danske forskningsuniversitet, hvor forskning, undervisning, kommunikation og videnoverførsel er grupperet i fem akademiske fakulteter: Fakultetet for Humaniora, Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, Sundhedsvidenskab og Ingeniørområdet. Afdelingen for Erhverv og Økonomi, en del af Fakultetet for Samfundsvidenskab, har udvalgt et antal strategiske forskningsområder. Disse inkluderer: økonomisk historie, sundhedsøkonomi, spilteori, finansiering og regnskab. På disse områder, har afdelingen haft særlig succes med at tiltrække internationalt anerkendte forskere, og har skabt værdifulde internationale partnerskaber. Denne afdeling er involveret i RICHES projektet gennem Karol Jan Borowiecki og hans forskningspartnere. På afdelingen er der en stærk tradition for forskning og undervisning af høj kvalitet, indenfor områderne økonomi og erhverv. Dette demonstreres gennem adskillige publiceringer i førende internationale blade, så vel som via undervisning af højt værdsatte kandidater på Bachelor, Master og PhD niveau. Forskningen dækker både teoretiske og empiriske emner, men anvendelsen af økonomisk teori og kvantitative metoder er fremherskende gennem alle forskningsaktiviteter. Omkring 70 mennesker fra 15 forskellige lande arbejder aktuelt på afdelingen, samt et antal eksterne undervisere. 20

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

LAND projektet. Hvad vil LAND projektet? Hvad er udbytterne af LAND projektet?

LAND projektet. Hvad vil LAND projektet? Hvad er udbytterne af LAND projektet? Permakultur Danmark GUIDE til LAND netværket LAND - Læring og Netværk Demonstrationsprojekt Udarbejdet af Cathrine Dolleris for Permakultur Danmark Februar 2014 Indhold Læring og Netværk Demonstrationsprojekt...

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Branding og Vadehavet:

Branding og Vadehavet: Branding og Vadehavet: - Eksempler på best practice - Erfaringer med branding fra Tyskland og Holland Naturstyrelsen, Rømø, 16. maj 2012 Best practice Potentialet, inspiration fra Rig på Natur Verdensnaturarv

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Du modtager denne guide som en hjælp til forståelse af hvordan Visiolink applikationer fungere med Google Analytics. Ydermere

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Dansk museumsforskning: status og tendenser

Dansk museumsforskning: status og tendenser RIKKE VILLADSEN OG KIRSTEN DROTNER Dansk museumsforskning: status og tendenser INDHOLD Resumé side 2 Baggrund og fokus side 2 Datagrundlag side 3 Hvem er museumsforskerne side 3 Forskningsprojekternes

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere