Designet og udgivet af Promoter Srl -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designet og udgivet af Promoter Srl - www.promoter.it"

Transkript

1 REKALIBRERING AF RELATIONER: bringer kulturarv og mennesker sammen i et foranderligt Europa og finder nye veje til at arbejde med arv i en digital verden. Designet og udgivet af Promoter Srl - INDHOLDSFORTEGNELSE RICHES. FORNYELSE, INNOVATION OG FORANDRING: ARV OG EUROPÆISK SAMFUND... 2 MÅL... 3 EFFEKT... 4 FOKUS FOR FORSKNINGEN... 5 KONSORTIET... 7 NETVÆRK AF FÆLLES INTERESSE... 8 RICHES ARBEJDSPLAN... 9 DELTAGERNE BEGIVENHEDER

2 RICHES. FORNYELSE, INNOVATION OG FORANDRING: ARV OG EUROPÆISK SAMFUND RICHES (Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society) er et forskningsprojekt om forandring; om decentralisering af kultur og kulturarv væk fra institutionelle strukturer hen imod det individuelle; om spørgsmålene, som fremkomsten af digitale teknologier stiller i relation til hvordan vi forstår, indsamler og stiller Europas kulturelle arv (KA) til rådighed. Selvom den er umådelig rig, bliver Europas KA ofte lukket inde, eller kollapset, eller fremstillet på et fremmed sprog, eller kommer til at handle om en fortid som for mange mennesker forekommer af lille relevans. Men dette ændrer sig. Efterhånden som digitale teknologier gennemsyrer hele samfundet, udfordrer det os til at nytænke hvordan vi gør alting, vi stiller spørgsmål: hvordan kan KA (kulturarv)-institutioner forny og genskabe sig selv? Hvordan bør vi i et mere og mere mangfoldigt samfund bruge vores KA? Hvordan kan skiftet fra analog til digital repræsentere et skift fra traditionelle KA-hierarkier til mere flydende, decentraliserede fremgangsmåder? Hvordan kan de europæiske borgere så (alene eller som del af et fællesskab) spille en vital medskabende rolle? Hvilke begrænsninger har de nye teknologier i forhold til præsentation og fremme af KA? Hvordan kan KA komme tættere på sit publikum af innovatører, dygtige håndværkere, kuratorer, kunstnere og økonomiske aktører? Hvordan kan KA være en kraft i den nye europæiske økonomi? RICHES vil forske i svar til disse spørgsmål ved at føre ti deltagere fra seks europæiske lande og Tyrkiet sammen, eksperter fra kulturelle institutioner, offentlige og nationale administrationer, små og mellemstore iværksættere, de humanitære og samfundsvidenskabelige områder. Dets tværfaglige team vil forske i konteksten for forandring i hvilken europæisk KA overføres, dets implikationer for fremtidig KA-praksis og rammearbejdet (kulturelt, juridisk, finansielt, uddannelsesmæssigt og teknisk) skal tages i brug til fordel for alle publikum og fællesskaber i den digitale tidsalder. 2

3 MÅL RICHES forskningsprogrammet har to hovedmål: at forstå hele værdi-kæden for KA, fra kuration og bevarelse, til adgang og deltagelse i kulturelle begivenheder og videregivelse til de næste generationer, er påvirket af det digitale ændring; at forkorte afstanden mellem mennesker og KA, udforskende samskabende processer og involvering af medier. Disse generelle mål henviser til de følgende specifikke målsætninger: at udvikle og etablere det konceptuelle rammearbejde for forskningen, definere vilkår, oprette netværk og udvikle ny forståelse af KA-relateret copyright og intellektuelle ophavsrettigheder i den digitale tidsalder; at undersøge konteksten for forandring: at studere de kræfter som medvirker til KA i denne kontekst, at designe de scenarier i hvilke KA bevares, skabes og udføres, og at forudse metoderne for digital deling af KA på tværs af publikum og generationer; at identificere de retninger som skal tages for at maksimere effekten af KA på social og samfundsmæssig udvikling indenfor den identificerede kontekst for forandring; at pege på værktøjer og at udarbejde metodikker for vidensdeling, udvikle innovative færdigheder, skabe nye jobs og udnytte potentialet for KA gennem digitale teknologier for at kunne medvirke til Europas økonomiske vækst; at fortælle historier relateret til den formidlede KA (styret, bevaret, delt via institutioner, så som museer, arkiver, biblioteker, regeringskontorer eller medier) og den uformidlede KA (uafhængigt dannet, udsendt, delt eller eksisterende) i hvilken forskningsresultaterne bliver givet praktisk anvendelse, illustreret og valideret med slut-brugerne gennem konkrete casestudies; at producere evidensbaserede politiske anbefalinger, fremtidsstudier, værktøjer for at opbygge opmærksomheds-platforme, bedste praktiske guidelines for etablering af samarbejdsinitiativer. 3

4 EFFEKT De vigtigste virkemidler for at sikre at RICHES resultater opnår en maksimal effekt, vil være at projektet genererer bred generel viden omkring alle ressourcerne som udvikles af deltagerne. RICHES effekt vil hovedsageligt være: socialt, økonomisk, kulturelt, uddannelsesmæssigt og teknologisk. Social effekt: digitale medier indeholder potentialet til at udfordre den demokratiske ulighed som er til stede mellem producenter/kuratorer og forbrugere/brugere af KA, gennem opmuntring af disse til at deltage aktivt i deres kulturelle arv; Økonomisk effekt: modellerne for overførsel af færdigheder og teknologi, som udvikles gennem projektet vil påvirke produktionsmetoderne og kompetencerne i de to identificerede områder mode og produkt-design, med en bredere anvendelse i mange andre områder, så som KA-institutioner, små og mellemstore innovatører og den bredere kreative industri; Kulturel effekt: Et særligt fokus for RICHES er på resultatbaseret KA som en slags arv, med mulighed for at stimulere innovative interaktioner med kulturelle publikum, hvor modeller kan tilpasses og genbruges i andre KA-domæner; Uddannelsesmæssig effekt: RICHES vil påvirke uddannelsesmæssige processer ved at tilbyde nyskabte læringsmuligheder for brugere og, gennem det samskabende arbejde som deltagerne udfører, værktøjer for skabelse af brugergenererede læringsmål, hvorigennem ressourcer stilles til rådighed for undervisere og studerende; Teknologisk effekt: RICHES vil skabe betingelserne for en sandt brugerdrevet træk på teknologisk forskning, i modsætning til det teknologiske skub, der så ofte har karakteriseret tidligere initiativer. 4

5 FOKUS FOR FORSKNINGEN Taksonomien for betegnelser og definitioner, som vil understøtte projektets forskning. I den digitale æra, KA-institutioner nytænker og genskaber sig selv, mens de anvender ny teknologi og digitale faciliteter. Nye betydninger associeret med betegnelser, så som bevarelse, digitalt bibliotek, virtuel forestilling og samskabelse dukker op hver dag. Forsknings-aktiviteterne vil etablere en taksonomi af betegnelser og definitioner som beskriver det konceptuelle område for digitale teknologier som anvendes i forhold til kulturarv. Skridtet fra analoge til digitale og nye former for intellektuel ophavsret: udvikle et rammearbejde for forståelse af copyright og lovgivning omkring intellektuelle ophavsrettigheder, som relaterer til KA-praksis i den digitale tidsalder; Konteksten for forandring i hvilken KA indeholdes, bevares, og formidles: en forståelse af hvordan digitale fremgangsmåder for kulturelle institutioner, f.eks. biblioteker og museer; Formidlet og uformidlet arv: at få en en dybere forståelse af relation mellem at leve eller samtidige medier og hvad der formelt anses for at være KA; Kontekst for forandring i hvilken resultatbaseret KA (specielt dans og kropsbaserede praksisser) foretages; Transformation af fysiske rum, steder og territorier: evaluere hvordan transformation påvirker relationen mellem administratorer, borgere, civilsamfundet og den økonomiske sektor, og hvordan digital kommunikation understøtter dialog og udveksling; Færdigheder og jobs: undersøge de nye kontekster i hvilke traditionelle færdigheder og viden indenfor for håndfremstilling kan overføres til avancerede produktionsområder gennem brugen af digitale teknologier, og udforske hvordan gamle færdigheder i nye sammenhænge kan generere en konkurrencemæssig fordel for de europæiske kreative industrier; Digitale KA-praksisser for identitet og tilhørsforhold: forståelse af de fulde konsekvenser for introduktionen af nye digitale praksisser indenfor KA-domænet og deres effekt på spørgsmål omkring identitet og tilhørsforhold; Samskabelse og levende arv for social sammenhængskraft: udforske hvad vi kan lære og hvordan vi kan indfange og dokumentere levende arv gennem metoder til samskabelse, med speciel opmærksomhed på medier og museer; Strukturer for samfundsmæssig og territoriel sammenhængskraft: betragte hvordan landmæssige og bymæssige steder kan forbindes via netværk i flere dimensioner. Hvad er digitale teknologiers rolle i at facilitere disse forbindelser og hvilke er fordelene for denne digitale form for udbredelse af KA? KA og steder: studie i skabelse af steder, promotion og varegørelse af KA ressourcer. Forskningen vil være centreret omkring offentlige administrationer som tilpasser sig til landskaber og monumenter og genbruger historiske bygninger for at generere bæredygtige modeller til at forbedre livskvaliteten og fremme kulturel turisme. Fire case studies: Klosteret af det Hellige Kors i Rostock, Tyskland, Hamamonou distriktet i Ankara, Tyrkiet, Empuries området i Spanien og tilpasningen af historiske bygninger til kulturelle destinationer i byerne i Arnodalen i Toscana, Italien; 5

6 Økonomi for kultur og finanspolitiske spørgsmål: give en økonomisk analyse af effekten af beskatning og offentlig-privat støtte på KA og give en forbedret forståelse af geografien for kulturelle aktiviteter og måder hvorpå finanspolitiske sager kan blive mere effektive i digitaliseringens tidsalder; Innovation og eksperimentering i den Digitale Økonomi: forskningen vil være viet til at undersøge hvordan forvandle de måder hvorpå vi forstår vores KA, de måder hvorpå vi udøver den og ændrer den og hvordan vi kommunikerer og deltager indenfor dens rammer; forskningen vil sigte hen imod at identificere det bedste af hvad der aktuelt gøres og sikre at det bliver oversat på den rette måde ind i KA-området indenfor den digitale økonomi; Museer og biblioteker som tilpasser sig digitalisering og digitale ydelser for bevarelse, adgang og deling. Særlig opmærksomhed vil blive givet til brugere af disse ydelser mht. behov, forventninger og påkrævede færdigheder; Digitale udstillinger og Virtuelle forestillinger; Offentligt-Privat-Partnerskab: udforske hvordan offentligt-private initiativer kan understøtte KA, genbrug udnyttelse og deling af digital KA. 6

7 KONSORTIET Medlemmerne i konsortiet er nøje udvalgt for at kunne opnå en sand tværfaglig balance af videnskabelig ekspertise og udmærkelse indenfor forskning over en række af akademisk samfundsvidenskaber og humanitære discipliner, af relevant professionel viden, evner og praksisser og af geografisk placering. De ti deltagere i konsortiet kommer fra seks europæiske lande Danmark, Tyskland, Italien, Holland, Spanien, Storbritannien og ét associeret land, Tyrkiet. Disse lande repræsenterer en bred række af organisationer og deres lande tilbyder et spektrum af forskellige nationale politikker og programmer for KA. Sammen med balancen af nationale og regionale dimensioner, er udvalget af nødvendige forskningsdiscipliner blevet overvejet. Store etablerede akademiske forskningsinstitutioner deltager i RICHES-projektet fra SSH (socioøkonomiske videnskaber og humaniora) og og discipliner indenfor kunst inklusive: historie, human geografi, sociologi, jura, økonomi, digital arkivering, kunst og design, dans og performance. COVENTRY UNIVERSITY, COVUNI, STORBRITANNIEN HANSESTADT ROSTOCK, ROSTOCK, TYSKLAND STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE, RMV, LEIDEN, HOLLAND STICHTING WAAG SOCIETY, WAAG, AMSTERDAM, HOLLAND THE UNIVERSITY OF EXETER, UNEXE, STORBRITANNIEN PROMOTER SRL, PROMOTER, ITALIEN FUNDACIÓ I2CAT, I2CAT, SPANIEN SYDDANSK UNIVERSITET, SDU, DANMARK STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ, SPK, TYSKLAND TURKIYE CUMHURIYETI KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI, KYGM, TYRKIET 7

8 NETVÆRK AF FÆLLES INTERESSE For at kunne forbedre den paneuropæiske dimension og givet det høje fokus på forskningen, ønsker RICHES at udvide sit netværk, etablere og pleje et bæredygtigt netværk af fælles interesse, bestående af eksperter og forskere fra de relevante felter, som kommer udefra RICHES partnerskab. RICHES partnerskabet søger stimulerende samarbejde med eksperter fra kulturelle institutioner, offentlige og nationale administrationer, små og mellemstore iværksættere, humaniora og samfundsvidenskaber og også synergier med andre projekter, hvor fælles mål deles. Netværket vil deltage i projektaktiviteter på frivillig basis, støttende RICHES forskning, både under projektet og efter dets afslutning. Dets deltagere vil dele erfaring, promovere standarder og vejledninger, søge harmonisering af bedste praksis og politik, deltage i spørgeskemaer og undersøgelser og agere som medie for vidensoverføring fra projektet til politisk skabende, programejere, kulturelle institutioner, SSH forskningsorganisationer, civilsamfundet og private aktieindehavere. De vigtigste værktøher, som anvendes til at forstærke RICHES netværk og formalisere samarbejdet er de følgende: Individuelle samarbejdsaftaler (som anvendes af eksperter, der ønsker at deltage i RICHES netværk simpelthen som repræsentanter for dem selv); Samarbejdsaftaler for institutioner (som anvendes af eksperter, der ønsker at deltage i RICHES netværk som repræsentanter for deres firma eller institution); Memorandum om forståelse (som anvendes til at etablere samarbejde med eksperter som ønsker at deltage i RICHES netværk som repræsentanter for andre projekter). 8

9 RICHES ARBEJDSPLAN RICHES arbejdsplan har 8 ugers pakker (WP), 6 af disse er forskningsorienterede. Det dækker en 30- måneders periode, der involverer iterative processer for forskning og evaluering. Strategien er at etablere mekanismer, som vil sikre at det brede udvalg af multidisciplinær forskning holdes tæt fokuseret på projektets hovedformål. Projekt management og kommunikation & dissemination, henholdsvis WP1 og WP8, vil løbe gennem hele projektperioden, og bidrager til styringen den opsøgende del af projektet. WP2, WP3, WP4, WP5, WP6 OG WP7 henviser til specifikke forskningsområder for projektet. WP1 PROJEKTLEDELSE STYRET AF COVENTRY UNIVERSITY RICHES-projektet er styret af dets konsortie-bestyrelse, som er summen af alle deltagere som er involverede i udførelsen af projektet. Projektets bestyrelse er det ansvarlige organ for at udføre projektet som defineret i kontrakten med den Europæiske Kommision. Det er ledet af den koordinerende modtager, Coventry University, som er repræsenteret af projektkoordinatoren og projektlederen. Projektledelsen sigter hen imod: sikre effektiv planlægning, implementering, koordination og præstation i forhold til projektaktiviteterne, inklusive rettidig produktion af leverancer og succesfuld udførelse af opgaverne; stå for projektstrukturen, inklusive støtte og assistance i forhold til beslutningstagning, intern og ekstern kommunikation; opmuntre til større ansvarlighed og kontrol; minimere risici; identificere, pege på og udnytte projektrelaterede muligheder. En yderligere bidragyder til ledelsen af projektet er kommunikationslederen, nomineret af Promoter Srl, hvis rolle er sprede bevidstheden omkring projektets aktiviteter og resultater, for at kunne maksimere effekten. WP2 ETABLERING AF DET KONCEPTUELLE RAMMEARBEJDE LEDET AF FUNDACIÓ I2CAT Dette forskningsområde er rettet hen imod: etablering af en fælles forståelse af definitioner for projektet og et fælles rammearbejde, både teoretisk og praktisk, indenfor hvilken forskningen kan udføres og deles, og KArelateret praksis yderligere udvikles; udvikle et rammearbejde for forståelse af lovgivning omkring ophavsrettigheder og intellektuelle ophavsrettigheder som de relaterer til KA-praksis i den digitale tidsalder. WP3 FORSTÅELSE AF KONTEKSTEN FOR FORANDRING FOR HÅNDGRIBELIG OG UHÅNDGRIBELIG KA LEDET AF HANSESTADT ROSTOCK Dette forskningsområde sigter på at studere de forandringer, som foregår i ledelsen og udsendelsen af KA, hovedsageligt som en konsekvens af at nye digitale fremkommer, på fem forskellige områder: KA på kulturelle institutioner KA repræsenteret i levende medier 9

10 Resultatbaseret KA KA tilknyttet fysiske steder KA som viden og færdigheder. WP4 KA S ROLLE I EUROPÆISK SOCIAL UDVIKLING LEDET AF STICHTING WAAG SOCIETY Denne forskning er rettet imod: forske i digital KA s rolle i udviklingen af en europæisk identitet baseret på mangfoldighed; forstå hvordan engangement i KA kan faciliteres af digital kommunikation og bidrage til at skabe en følelse af europæisk tilhørsforhold blandt mennesker af forskellig oprindelse; forskning i hvordan netværk af mennesker og organisationer, hjulpet af digital kommunikation, muliggør udspredelsen af KA indenfor og på tværs af territorier og samfund; foreslå, designe og dele metodologier for at engagere yngre generationer i KA-praksis. WP5 EFFEKTEN AF KA PÅ EUROPÆISK ØKONOMISK UDVIKLING LEDET AF SYDDANSK UNIVERSITET Dette forskningsområde sigter hen imod: undersøge KA s potentiale for økonomisk udvikling i Europa; give indsigt baseret på studier af eksempler på anvendelse udført på tværs af forskellige kulturelle institutioner, vurdering af potentialet af det skabte miljø som en ressource for KA, transnational studier af finanspolitiske spørgsmål relateret til KA, samt analyser af innovationen og eksperimenteringen i den digitale økonomi; samle de opdukkende observationer, udvikle standarder og retningslinjer, og søge hen imod en harmonisering af bedste praksis. WP6 CASE STUDIES LEDET AF STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ Det generelle mål for dette forskningsområde er at bruge fundene fra WP4 (KA s rolle i social udvikling) og WP5 (KA s rolle i at bidrage til den økonomiske vækst i Europa) for at forske dybere ind i status for digital arv, både i tilfælde af KA formidlet via institutioner med relation til minder, og i tilfælde af ikke-formidlet KA, så som de udøvende kunstarter. Dette område sigter særligt efter at: undersøge i dybden eksisterende anvendelser i domænet for digitale biblioteker og digitale udstillinger; studere brugernes interaktioner med disse anvendelser; udvikle eksperimentel virtuelt resultatarbejde; vise forskningsresultaterne gennem en interaktiv anvendelse og live præsentation. WP7 STRATEGIER, POLITIKKER OG ROADMAPPING LEDET AF THE UNIVERSITY OF EXETER Dette forskningsområde sigter hen imod at: kunne tilbyde evidensbaserede politiske rapporter og anbefalinger; skabe en platform for at dele ressourcer, fokusere på metoder og værktøjer; tilbyde en samling af vejledninger og bedste praksis omkring Offentlige-Private- Partnerskaber og Offentlige-Private-Initiativer. 10

11 WP8 KOMMUNIKATION OG FORMIDLING LEDET AF PROMOTER SRL Formidlingsarbejdet er dedikeret til at skabe opmærksomhed omkring projektets aktiviteter og resultater, for at kunne maksimere effekten af projektets arbejde gennem et program af offentlige begivenheder, publikationer og engagement med nøgle målgrupper. Målgrupper for RICHES er: kulturelle ministerier fra medlemslande i og udover projektet; regionale, nationale og statsautoriteter; KA-organisationer; eksperter og forskere indenfor kunst, humaniora og samfundsvidenskaber; offentlige administrationer; europæiske institutioner; små og mellemstore iværksættere, som arbejder i den digitale kulturelle økonomi; industrielle foreninger og organisationer der arbejder med kreative industrier; generelle offentlighed og borgerevidenskabsmænd. De vigtigste formidlingsopgaver er at: publicere projektets hjemmeside, for at sikre RICHES tilstedeværelse på nettet; producere en periodisk opdateret formidlingsplan, for at kunne give formidlingsaktiviteterne et klart udgangspunkt; producere formidlingsmateriale (brochurer, foldere, faktablade og plakater osv.) organisere workshops og konferencer: 2 internationale konferencer, 3 workshops, 3 samskabende møder, 2 seminarer om politikker. netværkssamarbejde og samråd: øge RICHES netværk ved at etablere og fastholde kontakt med eksperter og forskere for de relevante områder, som kommer udenfor projektets partnerskab; søge synergier og samarbejde med andre projekter. 11

12 DELTAGERNE Deltagerne inkluderer repræsentanter fra offentlige administrationer på by-niveau (Rostock) og på regionalt niveau (I2CAT, som er en sammenslutning for regionen Catalonien), så vel som kulturelle institutioner, repræsenterende både komplimenterende og anderledes tilgange til bevarelse og fremme af KA, fra det innovative museum for etnologi i LEIDEN, til instituttet for kunst, videnskab og teknologi Waag Society i Amsterdam, og én af de vigtigste grupper af globalt anerkendte museer, SPK i Berlin. Adskillige deltagere er allerede og har været det i flere år deltagere i projekter relateret til digital KA. I mange tilfælde, har de været / og er stadig deltagere sammen, hvilket forstærker konsortiets sammenhængskraft. Eksempler er det præ-kommercielle offentlige indkøbsprojekt for digital præservering PREFORMA, og netværket for bedste praksis mht. E-Space for kreativ genbrug af kulturelle data. Endelig har den private sektor også en vigtig rolle i RICHES, med deltagelsen af Promotor, en italiensk iværksætter, som har været involveret siden 2002, i at udvikle innovative processer for KA, på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Den europæiske geografiske spredning af deltagerne er betragtelig, rækkende fra Skandinavien til Middelhavet. 12

13 COVENTRY UNIVERSITY, COVUNI, STORBRITANNIEN Coventry University er et moderne fremsynet universitet, hvis rødder kan spores tilbage til 1843 til Coventry College of Design. Med en stolt tradition, samtidig med at der tilbydes undervisning af høj kvalitet og et fokus på flerfagligt anvendt forskning, har Universitetet etableret en akademisk tilstedeværelse regionalt, nationalt og over hele verden. Gennem sine forbindelser til førende virksomheder og organisationer indenfor flere områder, nyder de mere end studerende på Coventry University adgang til praktikmuligheder, som sikrer at deres chance for ansættelse er forbedret, når studiet er færdiggjort. Dets studerende drager også fordel af det bedste udstyr og de bedste faciliteter, indenfor alle akademiske områder fra sundhed, idrætsvidenskab og udøvende kunst, til industrielt design, ingeniørområdet og IT. Institutionen har opnået et godt ry for iværksættelse og innovation, hvilket gør at de samarbejder med flere små og mellemstore iværksættere hvert år end noget andet universitet, hvilket har medvirket til at sikre Times Higher Education Entrepreneurial University of the Year prisen i Universitetet scorer konstant højt indenfor kategorien kvalitet i undervisning, hvor over 92% af de studerende blev adspurgt i 2013, og var enige om at vejledere og undervisere er entusiatiske omkring hvad de underviser i og er gode til at forklare ting. Coventry University har fået titlen Modern University of the Year 2014 af the The Times og Sunday Times Good University Guide Coventry samarbejder i RICHES projektet med sin School of Art and Design (CSAD) og sit Faculty for Business, Environment and Society (BES) 13

14 HANSESTADT ROSTOCK, ROSTOCK, TYSKLAND Byen Rostock er kommunens administrative enhed. Med mere en indbyggere, er Rostock den største by i Forbundsstaten Mecklenburg-Vorpommern. Byen har en rig forudgående erfaring, så vel som aktuelt løbende aktiviteter indenfor europæiske projekter, f.eks. i områder for byplanmæssig planlægning, infrastruktur og miljø. Dette projekt vil involvere Afdelingen for Kultur og Bevarelse af Monumenter i Rostock, og Museet for Kulturhistorie, Rostock. Afdelingen for Kultur og Bevarelse af Monumenter har opnået erfaring som deltager i europæiske projekter med fokus på kulturarv, genbrug og markedsføring. Gennem arbejdet som en autoritet for bevarelse af monumenter, er afdelingen involveret i mange processer omkring vedligeholdelse, transformation og fornyelse, relateret til kulturelle monumenter. Forud for Rostocks 800 års Jubilæum, vil en nævnt historisk bygning blive restaureret og, blandt andre aktiviteter, vil nye bymæssige historie-udstillinger blive vist. Byen Rostock ønsker at sit arbejde med løbende projekter, så som arbejdet med nye bymæssige historie-udstillinger og andre projekter, orienteret hen imod byens jubilæum i 2018, med projektarbejdet i RICHES. Her kan Rostocks team absolut henvise til erfaring med konceptualiseringen og implementeringen af udstillinger. Der er en enorm interesse for nye muligheder indenfor visualisering og arkivering. Rostocks andet fokus er ledelsen af processerne med konsultation og inklusion, omkring fremtiden for kulturelle monumenter, (transformerede) anvendelsesmuligheder og processer med kulturel branding. 14

15 STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE, RMV, LEIDEN, HOLLAND Rijksmuseum Volkenkunde (Det Nationale Museum for Etnografi NME) er et verdensanerkendt museum, som centrerer sig omkring samlingsbaseret forskning, konservation, udstillinger og events. Siden det blev grundlagt for mere end 175 år siden, har museets stab været aktive indenfor skabelse af viden og etnografisk indsamling. Dette fortsætter i dag, hvor museets kuratorer og forskere stiller deres arbejder til rådighed gennem udstillinger, uddannelsesprodukter, publikationer og sociale medier. Rijksmuseum tror på, at generøst at dele arv og samskabe viden. Fundamentale spørgsmål omkring afkolonisering, etik, sprog og historier omkring samlinger, ligger bag museets praksis. Der tilbydes maksimal adgang til samlingerne for aktieindehaverne, gennem online og fysisk adgang, desuden bevares et aktivt feltarbejde og program for indsamling. Museets samlinger inkluderer nogle af verdens vigtigste genstande fra det 19. og 20. Århundrede, fra Japan, Indonesien, Oceanien, Amazonas (Surinam og Brasilien), Kina, Afrika og den Arabiske Halvø. Museet betragtes som en nøglespiller i det internationale felt af etnografiske museer, og er aktivt involveret i adskillige europæiske, asiatiske, afrikanske, oceaniske og amerikanske netværk. Kort fortalt, Rijksmuseum er dynamisk, agerer i et internationalt netværk som, ved at skabe og stimulere møder relateret til verdenskendte samlinger, søger at inspirere et større publikum, og at opmuntre besøgende til at se med et åbent sind på verden, menneskerne som lever der og deres kulturer. 15

16 STICHTING WAAG SOCIETY, WAAG, AMSTERDAM, HOLLAND Waag Society er et hollandsk institut for kunst, videnskab og teknologi. Organisationen sigter imod at udvikle kreativ teknologi for social innovation. Waag Society har én af de ældste og største uafhængige Media Labs i Europa, og er linket til, både lokalt, nationalt og internationalt, et stort netværk af mennesker og organisationer indenfor de videnskabelige, kreative og kunstneriske samfund. Grundlagt i 1994, Waag Society har sine rødder i the Digital City (1994): det første online internetsamfund i Holland, som sigtede imod at gøre internettet tilgængeligt for offentligheden. Waag Society følger metoderne for kreativ forskning, som er eksperimentel, tværfaglig forskning. Slutbrugerne har en central placering og en stor indflydelse på det endelige resultat; i tæt samarbejde med slutbrugerne, udvikler Waag Society teknologi, som giver folk mulighed for at udtrykke sig selv, connecte, reflektere og dele. Ved siden af dette, er institutionen vært for events på den historiske placering De Waag, i Amsterdams middelalderlige centrum, og spiller en vigtig rolle i debatter omkring teknologi og relaterede emner så som tillid, privathed og intellektuelle ophavsrettigheder. Deres projekter har vundet adskillige priser for deres visionære indsigt omkring samfundets teknologiske behov. Waag Society har en omfattende erfaring, med både kulturarvs projekter og institutioner. Waag Society har for nyligt udviklet MuseumApp, i samarbejde med Amsterdam Museum og 7scenes. MuseumsApp er GPS-baseret, en placeringopmærksom kulturarvs-platform, i hvilken museer kan skabe deres egne multimedie byture og placeringsbetingede spil: forbinder historie og aktuelle begivenheder til steder i byen, på en interaktiv og sjov måde, hvilket tillader brugerne at være kuratorer for deres egen oplevelse. 16

17 THE UNIVERSITY OF EXETER, UNEXE, STORBRITANNIEN Exeter er et britisk top-universitet, som kombinerer verdensførende forskning med et meget højt niveau af tilfredshed blandt de studerende. Det er ét af Storbritanniens mest populære og succesrige universiteter, med afdelinger i Exeter, Devon og nær Falmouth, i Cornwall. Universitetet har også projektkontorer i Shanghai, Beijing og Bangalore. Staben og de studerende nyder nogle af de bedste forhold i Storbritannien. De sydvestlige amter i Devon og Cornwall kan prale med en blanding af byliv, landlige omgivelser og kystlinjer uden sidestykke. Exeter er medlem af the Russell Group, som repræsenterer 24 førende universiteter i Storbritannien, som er engagerede i at udføre den allerbedste forskning, tilbyde en fremragende undervisnings- og indlæringsoplevelse, samt de bedste forbindelser til erhvervslivet og den offentlige sektor. Universiteter i Russell Group spiller en vigtig rolle i Storbritanniens intellektuelle, kulturelle og økonomiske liv, og har et internationalt ry for den høje kvalitet i deres forskning og undervisning. I et mere og mere globaliseret marked for højere uddannelse, tiltrækker de allerbedste akademikere og studerende fra hele verden, så vel som investeringer fra multinationale, forskningsintensive, virksomheder. Exeter er rangeret som nummer 10 ud af mere en 100 britiske universiteter i the Times League Table. I 2007/8 var universitetet Times Higher Education University of the Year. Sunday Times rangerer Exeter på en 7. plads og Exeter blev i 2012 udnævnt som Sunday Times University of the Year 2012/13. Exeter er ét af top 200 universiteterne i verden, ifølge the Times Higher Education s World University Rankings. 17

18 PROMOTER SRL, PROMOTER, ITALIEN Promoter S.r.l. er en iværksætter placeret i Pisa; det blev grundlagt i 1996, og samler kompetencer og erfaringer indenfor områderne information og kommunikationsteknologier, multimedie innovation, erhvervspromotion og projektledelse. Promoter har en omfattende erfaring i ledelsen af europæiske projekter, da de har været involveret i mange projekter siden de 1990 erne. Softwareudvikling, systemdesign, teknologioverførsel, akademi/industri samarbejde, erhvervsarkitektur, konsulentvirksomhed og projektledelse repræsenterer firmaets hovedekspertiser. Promoter virker på adskillige områder, inklusive teknisk udvikling af ICT platforme og web-design, multimedieproduktion, udgivelse elektronisk og på nettet, konsulentvirksomhed, dedikerede online ydelser for promoveringen af kultur og turisme. Prestigefyldte Kultur og Forskningsinstitutter så vel som private entrepriser i Europa og over hele verden har anvendt Promoter som teknisk koordinator og konsulent, som assistance til deres projekter for forbedring af innovation. I 2011, lancerede Promoter digitalmeetsculture.net, online magasin, der tilbyder oplysninger, ressourcer og artikler om mødet mellem digitale teknologier, kulturarv og kunst. Det er rettet imod både professionelle og den generelle offentlighed. Portalen vokser meget hurtigt og har allerede modtaget mere end besøgende pr. måned. Alle magasinets artikler er spredt over en bred række af sociale netværk. Platformen er også et vigtigt redskab for formidlingen af projekter omkring digital kulturarv: ved at give mere synlighed til projektets aktiviteter og resultater, ved at tilføre dybde til deres emner via interviews og relaterede artikler og ved at tilbyde at gemme projekternes resultater. Digitalmeetsculture.net er RICHES medie-partner. 18

19 FUNDACIÓ I2CAT, I2CAT, SPANIEN i2cat Organisationen Internet og Digital Innovation i Catalonien, er en forskningsorganisation placeret i Barcelona (Spanien), hvis mission er at promovere forskning og innovation i avanceret internetteknologi på et regionalt, nationalt og internationalt niveau. i2cat modellerne er baseret på brugerdrevet forskning og samarbejde mellem de offentlige og private sektorer og den akademiske verden. Hvad angår den internationale dimension, deltager i2cat i europæiske orogrammer gennem forskningsnetværk så som GÉANT2 og teknologiske platforme så som NEM (Networked and Electronic Media). I Spanien er i2cat en førende institution indenfor området medieapplikationer og ydelser til den kulturelle sektor, med projekter som Opera Oberta med Gran Teatre del Liceu de Barcelona og the Anella Culturel (Kulturelle Ring), en avanceret internet infrastruktur for kulturelle institutioner. Siden 2000 er i2cat deltager på dette område med Internet2, Cinegrid, KAIST (Korea), RedIris og RNP i Brasilien. 19

20 SYDDANSK UNIVERSITET, SDU, DANMARK Syddansk Universitet, Danmark, er en forsknings- og uddannelsesinstitution med dybe regionale rødder og et internationalt udsyn. Universitetet samler fem fakulteter humaniora, videnskab, ingeniørområdet, samfundsvidenskaber og sundhedsvidenskaber. Omkring forskere er ansat og omkring studerende er tilmeldt. SDU er det yngste danske forskningsuniversitet, hvor forskning, undervisning, kommunikation og videnoverførsel er grupperet i fem akademiske fakulteter: Fakultetet for Humaniora, Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, Sundhedsvidenskab og Ingeniørområdet. Afdelingen for Erhverv og Økonomi, en del af Fakultetet for Samfundsvidenskab, har udvalgt et antal strategiske forskningsområder. Disse inkluderer: økonomisk historie, sundhedsøkonomi, spilteori, finansiering og regnskab. På disse områder, har afdelingen haft særlig succes med at tiltrække internationalt anerkendte forskere, og har skabt værdifulde internationale partnerskaber. Denne afdeling er involveret i RICHES projektet gennem Karol Jan Borowiecki og hans forskningspartnere. På afdelingen er der en stærk tradition for forskning og undervisning af høj kvalitet, indenfor områderne økonomi og erhverv. Dette demonstreres gennem adskillige publiceringer i førende internationale blade, så vel som via undervisning af højt værdsatte kandidater på Bachelor, Master og PhD niveau. Forskningen dækker både teoretiske og empiriske emner, men anvendelsen af økonomisk teori og kvantitative metoder er fremherskende gennem alle forskningsaktiviteter. Omkring 70 mennesker fra 15 forskellige lande arbejder aktuelt på afdelingen, samt et antal eksterne undervisere. 20

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner -udfordringer og strategier v/ Diba Terese Markus Naturvidenskabeligt IT Kompetencecenter Københavns Universitet Udgangspunktet De studerende Teknologistærke

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Aarhus 2017 vision og mission

Aarhus 2017 vision og mission Aarhus 2017 vision og mission Vision Aarhus 2017 viser vores evne til at udvikle os selv og vores samfund ved at bruge kunst og kultur til at gentænke morgendagens udfordringer Mission Aarhus 2017 skaber

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Fra klasselokale til bestyrelseslokale De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Implementering af samarbejdsbaseret og innovativ teknologi Globalt er uddannelsesmarkedet

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden IT UNIVERSITETET Velkommen til den digitale verden IT Universitetet er dedikeret akademisk viden, der har med computeren at gøre; uddannelse og forskning inden for spil, kommunikation, business og softwareudvikling.

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Notater fra kultur workshoppen d

Notater fra kultur workshoppen d Notater fra kultur workshoppen d. 12092016 Nedenstående er de følgende resultater fra kultur workshoppen samt billeder fra plancerne. Fællesskab på tværs Der skal være fælles synlighed på tværs af kommunen,

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017 MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER Derfor kombinerer altid faglig indsigt i kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Global forbindelse, international dialog.

Global forbindelse, international dialog. Global forbindelse, international dialog. Et hurtigt overblik over Catalonien STØRRELSE Barcelona Catalonien 32.107 km 2 Belgien 30.510 km 2 Schweiz 41.290 km 2 INDBYGGERTAL Schweiz: 8.327.126 Catalonien:

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere