KNX/EIB via WAGO-I/O-SYSTEM. Bygningsautomation på højeste niveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNX/EIB via WAGO-I/O-SYSTEM. Bygningsautomation på højeste niveau"

Transkript

1 KNX/EIB via WAGO-I/O-SYSTEM Bygningsautomation på højeste niveau

2 2

3 Indhold Tværfunktionel bygningsautomation 4 Moderne bygningsautomation i overblik Intelligente funktioner for højere komfort 6 Belysning, solafskærmning, CTS og meget mere Småt, modulært og feltbusuafhængigt: WAGO-I/O-SYSTEM 8 Universielle moduler med utallige muligheder WAGO KNX/EIB-koncept 10 Oversigt Ydedygtige moduler intelligent sammensat 12 KNX/EIB komponenter Løsninger til alle formål 14 Anvendelses og applikationseksempler Enkel konfiguration med preprogrammerede applikationer 16 For nybegyndere Seminar og træning 17 Lær i dag, hvad du skal bruge i morgen WAGO online 17 Top aktuelt med et museklik Gode grunde til alle der har større projekter 18 Fordele for rådgivere, el-installatører, systemintegratorer og slutbruger 3

4 Tværfunktionel bygningsautomation For et perfekt sammenspil: Den automatiske styring af CTS anlæg efter den højeste videnskab, øger bygningens komfort med minimale energiomkostninger. Central overvågning og mulighed for fjernstyring. Behagelig varme: En præcis enkeltrumsregulering sørger for den rigtige temperatur, tilpasser sig automatisk brugerens ønske og registrerer varmebehovet i løbet af dagen. Opnå besparelser gennem omkostningsoptimering Kravene fra bygningens brugere vedrørende komfort, sikkerhed, fl eksibilitet og eff ektiv energiudnyttelse stiger vedvarende. En bygning skal forberedes til kommende brugere med mulighed for enkel, hurtig og fl eksibel omstilling til nye brugerønsker. Moderne bygningsautomation spænder et kommunikationsnet ud under hele bygningen og regulerer de enkelte styringer i forhold til hinanden. Data registreres løbende for at overvåge energiforbruget og kan overføreres til fejlmelding og sikkerhedscentral. 4

5 Sikkerhed og komfort: En vejrstation opsamler relevante data til den automatiske bygningsautomation, som eksempel vindhastighed, regn, solniveau og udetemperatur. Et godt indeklima: En optimal regulering giver et godt indeklima og forhøjer præstationerne for personalet der benytter rummene. Solafskærmning på arbejdspladsen: En automatisk persienneregulering giver i forhold til rumindretningen et blændfrit lys og behagelig skygge. Den sørger for optimering af varmeindstråling og skygge for et behageligt rumklima. Komfortabelt arbejdsmiljø: En komfotabelt indeklima: PÅ kontoret, i modtagelsen, på laboratoriet eller i et møderum. Den individuelle benyttelse bestemmer det nødvendige lysniveau og ønskede belysning. Lysstyringen tilpasser sig de ønskede lysforhold og er samtidig en del af det samlede energisparekoncept. 5

6 Intelligente funktioner for højere komfort Belysning En moderne bygningsautomation kan meget mere end tænde-slukke og dæmpe lyset. Den regulerer automatisk lysniveauet til det rette komfortniveau, stadig med mulighed for individuel overstyring. Brugeren kan tilpasse lyset til personlige behov eller anvende lysscenarier efter ønske. Lyset reguleres ved hjælp af lyssensorer optimalt i forhold til det aktuelle behov. Den moderne bygningsautomation som er bygget over et standardiseret bussystem muliggør en sammenkobling af alle bygningens funktioner på et netværk og BMS. Den individuelle indstilling kan gøres lokalt, centralt eller via fjernbetjening. Drifts og forbrugsdata samt fejlmeldinger FUNKTIONALITETER Solafskærmning Styringen af persiennerne sker afhængig af det aktuelle vejr og indstller persienne og lameller herefter. Derved indgår værdierne fra såvel temperatur, solspossition, vind og nedbør i reguleringen. Brugeren kan individuelt fastlægge parametrene og endda styre funktionerne sammen med belysningen i en scene. BYGNINGS 6

7 Enkeltrumsregulering Føler en medarbejder sig godt tilpas, stiger præstationen. Medarbejderen vælger selv sin rumtemperatur, automatiken sørger for resten. Heri indgår hensyntagen til udetemperatur, rumudnyttelse, luftkvalitet og natsænkning. Derved spares der dobbelt idet der spares på energiomkostninger og en medarbejder får en optimal præstation. PÅ TVÆRS bliver opsamlet centralt og videresendt efter ønske. Brugsværdien af bygningen stiger og driftsomkostningerne falder. AUTOMATION Varme, klima, ventilationanlæg Allerede ved byningens energitilslutningssted kræver brugeren styr på energiomkostningerne. Ved tilslutning til et bygningsautomatiseringssystem (BMS) kan forbruget optimeres og tilpasses bygningens aktuelle behov. Komplekse funktioner er simple at implementere. Driftdata, alarm og fejmeldinger sendes til dem som har behov for det, husteknikeren, alarmfi rmaet eller brugeren uanset hvor han befi nder sig. 7

8 Småt, modulært og feltbusuafhængigt: WAGO-I/O-SYSTEM WAGO-I/O-SYSTEM 750 gør det muligt: Komplet ledningsføring til de lokale I/O moduler uden endnu at have besluttet hvilken type bussytem der skal anvendes. Ved sammensætning af modultyperne opnås et utal af kombinationer af digitale, analoge, ind/ud-gange til opbygning af en zonestyring. Controlleren overtager den undeliggende regulerings og styringsfunktion til de tilsluttede funktioner, såsom belysning, solafskærmning, varme, ventilation, klima og andre anvendelser. Såvel en overordnet styring, f. eks. fl ere akser eller direkte i de enkelte rum. Det garanterer en høj anvendelighed af de enkelte dele, enkel struktur og hurtig reaktionstid og stadig den store fl eksibilitet. BACnet LonWorks KNX/EIB Digitale indgange 2-/4-Kanal 5/24/48 V DC 24/120/230 VAC 0,2/3/50 ms Digitale udgange Forsyningsklemmer Tæller og relæklemmer 2-/4-Kanal flere funktioner 5/24 V DC AC/DC0-230 V 125/230/250 VAC Zähler und weitere 0,02/0,3/0,5/1/2 Funktionen /.../16 A/Relaisklemme Analoge indgange 2- /4-Kanal 0-10/±10 V DC 0-20/4-20 ma PT100, PT1000 Ni1000 Analoge udgange 2-Kanal 0-10 / ±10 VDC 0-20 /4-20mA DALI Master DALI-Mastermodul styrer op til 64 elektroniske ballastenheder i. fl g. DALI standarden. Den muliggør enkel parametrering og styrer komplekse lyssætninger såvel som statusmeldinger fra hver lampe. EnOcean-trådløs teknologi De trådløse afbrydere og følere installeres nemt på eksempel glasvægge uden brug af besværlige kabler. Ved hjælp af den innovative batteriløse teknik er enhederne absolut vedligeholdesefri i hele deres levetid. RS 232 RS 485 8

9 WAGO-I/O-PRO Med programmeringsværktøjet efter norm IEC til bygningsautomation, kan store applikationer fremstilles til WAGO-I/O-SYSTEM 750 Controlleren. Til forenkling af programmeringen stiller WAGO et utal af færdige funktionblokke til rådighed. Man kan vælge mellem seks grafi ske og tekstbaserede programmeringssprog. Programmeringsfordele 6 grafi k og teksteditorer FUP,AWL,KOP,ST,AS,(IEC ) CFC Omfangsrig test og diagnosefunktion Online-Change og Source-Code download Fremstilling af WEB visualisering Funktionsblokke Rumstyring Belysnng Dæmp Lysscener Konstantlysregulering Solafskærmning Mørklægning Øvrigt Varme, Ventilation og Klima Sammensatte standardriserede makroer for anlæg med varme, ventilaltion og klima. Webbaseede symboler med bl.a. tilluft temperaturregulering og varmeveksler fører til store tidsbesparelser. Endvidere funktionsblokke som PID regulering muliggør udvidelser og tilpasninger til projektet. Kommunikation EnOcean/DALI/MP-Bus KNX/EIB M-Bus AS-Interface /SMS Modbus Øvrigt 9

10 WAGO Innovativ bygningsautomation: KNX/ ETS 3 ETHERNET Globale kommunikationsmuligheder uden hastighedsbegrænsning har i de sidste par år gjort ETHERNET til medium for bygningsautomation. ETHERNET byder på store fordele, høj hastighed mellem enhederne, tilslutning til bestående infrastruktur trådløs kommunikation og webteknologi. Yderlige fordele for KNX/IP som overføringsprotokol til ETHERNET som medie, ligger deri at man kan anvende den allerede kendte ETS3 software til programmering og idriftsættelse. WAGO tilbyder med KNX/EIB/TP1 controlleren og KNX/EIB/TP1 mastermodulet et helt nyt koncept inden for bygningsautomation. Med dette modul kan man fremstille komplekse applikationer der til dato var utænkelige. KNX/EIB modulet kan forbindes til bestående TP1 netværk. TIL KNX/EIB kontrolleren kan forbindes konventionelle følere og aktuatorer såvel som tilkobling til DALI, EnOcean og andre enheder meget prisgunstigt. Router KNX/EIB/TP1-netværk 10

11 X/EIB koncept Netværk KNX TP1 modul Interface modul Digital Input Digital Output 11

12 Kraftfulde moduler kombineret intelligent: Controller Den intelligente controller for enkeltrum og zonestyrin: Den frie programmerbarhed gør WAGO KNXnet/IP controller ( ) velegnet til rum og zonekontrol. Med den kan alle styre og reguleringsopgaver løses om så det er logiske bindinger eller overvågning af et vindue. Regneopgaver for middel og grænseværdi, omfattende regule- ring af varme, ventilation og kølefunktioner, komplekse scenariefunktioner, tilsteværelsessimulation og overordnede centrale funktioner. Grafi ske websider til konfi guration af statusværdier, programmeringen er hurtig og enkel til minimale omkostninger. Modul + KNX/EIB-TP1 modul opfylder 2 seperate funktioner. Det kan til eksempel anvendes til KNX/EIB snitfl ade mod en fri programmerbar controller i WAGO-I/O-SYSTEM 750 serien. I dette tilfælde virker den som en KNX/EIB deltager der er forbundet til KNX/EIB netværket og programmeres via ETS3. Derudover kan modulet anvendes som TP1 snitfl ade for KNXnet/IP-Router og have funktion som liniekobler. Controller og router = KNXnet/IP-controlleren og KNX/EIB/ TP1 modulet danner tilsammen en KNXnet/IP-Router og forbinder TP1 netværket med ETHERNET. Overførselshastigheden på KNX/EIB netværket forøges herved betragteligt og hindrer at datatrafi kken på backbonen bliver en fl askehals for en overordnet visualisering. Man kan tilslutte ethernetstikket til KNXnet/IP-Routeren og udføre programmering og parametrering fra ETS 3. 12

13 KNX TP1- Interface module module Digital Input Digital Output Router Controller og router 2 enheder i samme apparat Med kun 2 komponenter, KNXnet/IPcontrolleren og KNX/EIB-TP1 moddulet får man med WAGO-I/O-SYSTEM 750 en multifunktionelt enhed. Det giver funktionaliteter som der indtil i dag skulle adskillige KNX/EIB enheder til for at udføre. Den modulære opbygning og den frie programmering giver en fl eksibel tilpasning til alle kundens ønskede funktionaliteter. Enkel idriftsættelse Idriftsættelse af WAGO s KNXnet/IPcontroller udføres med ETS3 standard programmeringsværktøj. Hertil har WAGO udviklet en speciel plug-in software for tildeling af gruppeadresser og download af applikationen. Den projektspecifi kke parametrering af applikationen kan udføres fra webserverens brugerfl ade. Betjeningen af eksempel belysning og solafskærmning kan udføres fra enhver PC med en standard webbrowser. 13

14 Løsninger for enhver anvendelse KNXnet/IP-router ETS 3 I dette eksempel anvendes WAGO- KNX/IP-Controlleren med KNX/ EIB/TP1-modulet som router på en ETHERNET IP-Backbone. Det er ikke nødvendigt at downloade en applikation for at routeren fungerer. ETS 3 er tilsluttet på ethernetsiden og har direkte adgang til alle deltagerne der er tilsluttet KNX/EIB/TP1-modulerne på TP1 netværkene. En deltager til venstre kan kommunikere via backbonen med en deltager til højre. KNXnet/IP anvendelse med I/O moduler ETS 3 KNX net/ip-controlleren kan også anvendes i forbindelse med standard digitale og analoge I/O moduler og specialmoduler. 14

15 Feltbuscontroller med KNX/EIB/TP-modul som gateway. I dette eksempel anvendes KNX/EIB/ TP1-modulet ikke som en KNXnet/IP- Controller, derimod med en af de andre Controllere i WAGO s serie 750. KNX/EIB/TP1-modulet virker her som gateway. ETS3 tilsluttes her på TP1 linien. ETS 3 KNXnet/IP Controller med I/O-moduler og router ETS 3 I dette eksempel vises at datasignalerne fra 2 deltagere på TP1-netværket er integreret med signalerne fra andre moduler i WAGO-Serie 750/753. På dette modul kan eksempel være tilsluttet standard afbrydere. Dataerne fra afbryder og TP1-netværket behandles sammen i IEC applikationen. 15

16 Nemmere programmering med preprogrammerede applikationer Fra den enkle belysningsstyring til den mest komplekse CTS regulering stiller WAGO et omfangsrigt bibliotek af forprogrammerede funktionsblokke for bygningsautomation til rådighed. Begyndere kan anvende færdige applikationer for den pågældende hardwarekonfiguration. En webside med betjeningsvejledning og fremstilling af statusmeldinger findes her. Alle applikationer kan endvidere anvendes som oplæg til aktuelle projekter og derefter tilpasses de præcis kravspecifikationer. Dette gør det nemmere hvis man ikke har den store erfaring med programmering og kendskab til komponenterne. Eksempler Enkeltrumsregulering (Varme, køl, solafskærmning) Rumautomation kompleks DALI belysningsstyring med almindelige og trådløse afbrydere (eller EnOcean trådløse afbryderw) Persiennestyring Flertrins lysregulering Med mere 16

17 Seminarer og træning Lær i dag hvad du skal bruge i morgen Innovative løsninger kræver kreativitet og viden. Specifik viden om produkter og processer, omfattende detaileret viden om om anvendelse og procedurer. Det gælder især de komplekse opgaver inden for bygningsautomation. Derfor udfører WAGO kontinuerligt et stort arbejde med undervisning af partnere og personale. I seminarer og træningskurser på højeste niveau er indholdet tilpasset emner og deltagere. Alle WAGO ansatte og partnere har her mulighed for at holde sig ajour med den dynamiske udvikling af ny teknologi og er derfor altid velinformeret og kvalificeret Uddannelsen er en solid basis, der kan vejlede dig, og er end el af vores service. WAGO online Det sidste nye ved et klik på musen Gårsdagens information flytter ikke nogen noget sted hen. Du kan derfor opnå direkte adgang til vores seneste data på bygge-portalen her finder du alt hvad der er værd at vide om bygningsautomation, den seneste produktinformation, relevante links der bringer dig videre, seminarkalender og meget mere. Det kan anbefales at aflægge os et virtuelt besøg jævnligt kom og oplev det selv! Spørg os hvis du ikke finder svaret på web-siden. Vi ser frem til at høre fra dig. 17

18 Gode grunde til alle, der arbejder med større projekter En god komponentleverandør kendetegnes ved at denne tilbyder produkter, rådgivning og undervisning, og det når kunden har brug for det. Præcis såden vil WAGO være, tilpasset kundens ønsker og behov et mix af kvalitet, gode produkter. innovationskraft og global tilstedeværelse. Komponenter og kompossition har ikke tilfældigt samme sproglige rødder, komponenter er mere end enkeltdele. Komponenter er perfekt afstemt efter hinandens bestanddele til en helhed. Også de innovative KNX/EIB komponenter fra WAGO er helt og holdent integreret i WAGO-I/O-SYSTEMET. Det betyder et stort udvalg af indgangsmoduler, udgangsmoduler, specialmoduler som subbusser til DALI, såvel controlllere til overordnede net som ETHERNET. En valgt konfiguration er ikke fastlåst. Ændringer og udvidelelser er til enhver tid mulig, under planlægningen, under byggefasen og enddog år senere. WAGO-I/O-SYSTEMET kan anvendes som en simpel controller, men også som en fri programmerbar styring i henhold til IEC Der er integreret webserver og betjeningsflade i den ETHERNET baserede controller. Styreenheder form rum og zonestyring nedsætter omkostningerne i forhold til mange EIB/KNX enkeltkomponenter til samme løsning. WAGO-I/O-SYSTEMET har været i bygningsindustrien en del år og er accepteret af mange rådgivere, elektroinstallatører, systemintegratorer og slutbrugere. Dette er et godt salgsargument. Med WAGO s accept på markedet, den tekniske formåen og den kontinuerlige videreudvikling, er det sikkert at invenstere i WAGO-I/O-SYSTEM for fleksibel bygningsautomation. 18

19 Rådgiver Bestående anlæg kan blive som nye, med funktioner som der indtil nu ikke har været mulighed for. Det er nu muligt at planlægge alle bygningensfunktioner under et system. Alle bygningens funktioner i en enhed. Et fælles system giver bedre mulighed for at imødekomme kundens ønsker Posisitiv energibalance gennem sammenføring af mange funktioner, lang levetid Samme komponenter til bygning og industri. Opfyldelse af normer langt ud over krav for bygningsautomation. Installatør WAGO s pluginsoftware for ETS3 giver den ønskede brugerflade. Nye applikationer ( fra enkle logikfunktioner til komplekse styringsopgaver) Standardfunktioner forefindes i forprogrammerede funktionsblokke og kan med den frie programmerbarhed let og fleksibelt tilpasses de specifikke krav. Tilslutningsterminalerne giver den største sikkerhed ved installationen Systemintegrator Nye applikationer som eksempel CTS-området WAGO s ETS3 plugin giver den ønskede brugerflade Ét hardwaresystem for forskellige teknologier. Højere udnyttelse af viden ved dækning af mange funktioner. Stort antal datapunkter på én controller Funktionsblokke for bygningsautomation, CTS, og tilhørende og SMS. Betjeningsflade mulig via webserver. Bruger Bestående anlæg kan nu udvides med funktioner der ikke tidligere var mulige Lang systemlevetid og sikerhed for efterlevering af komponenter. Billig service og vedligehold mulig over den indbyggede webserver. Få reservedele. Frit valg af tjenesteydelser for det samlede system. Servicevenlighed ved simpel udskiftning af moduler. 19

20 WAGO Danmark WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Lejrvej 29 DK-3500 Værløse Tlf Fax / I/O KNX/EIB DKDK - 07/07 - Printed in Germany, JA Der tages forbehold for tekniske ændringer

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning Funktionsløsning Det effektive interface til styring af belysning Effektiv og praktisk styring af belysning KNX-systemer kombinerer fleksibilitet, komfortabel betjening og energieffektivitet i avanceret

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M2xx PLC erne Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Præsenterer: Bygningsteknologi. Fremtidens Intelligente bygninger. ved:

Præsenterer: Bygningsteknologi. Fremtidens Intelligente bygninger. ved: Præsenterer: Bygningsteknologi Fremtidens Intelligente bygninger ved: Sven Hjalholt HJALHOLT Gira Danmark Ingolf Pennerup WAGO Denmark A/S Facts: September 2009/ Oktober 2015 September 2009 170 16.470

Læs mere

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL Styringssystemer Effektiv rumstyring AIRCONTROL AIRCONTROL Tilstedeværelse Fugtighed Temperatur Luftkvalitet 2 Behovsstyrede rumstyrings-strategier Effektiv rumstyring med X-AIRCONTROL Stadig strengere

Læs mere

Byg på Uponor med Smatrix PRO

Byg på Uponor med Smatrix PRO Byg på Uponor med Smatrix PRO Vores nye kontrolsystem til gulvvarme og køling kan kommunikere med bygningens CTS-system og optimerer derfor både drift og komfort samt minimere energiforbruget uanset bygningstype.

Læs mere

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri.

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Løsninger til energibeelse i erhvervs- og administrationsbyggeri 50% 70% 60% Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibeende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Denne brochure giver eksempler

Læs mere

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning Funktionsløsning Det effektive interface til styring af belysning Effektiv og praktisk styring af belysning KNX-systemer kombinerer fleksibilitet, komfortabel betjening og energieffektivitet i avanceret

Læs mere

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen Fremtidens belysning, mere end blot lys Kim Hardi Nielsen 1 Vi ser et øget behov for energibesparende belysningsløsninger Næsten 20% af vores elforbrug anvendes til belysning 2 75% af det samlede energiforbrug

Læs mere

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M221 Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

www.ojelectronics.com Alle specifikationer og oplysninger kan ændres uden yderligere varsel.

www.ojelectronics.com Alle specifikationer og oplysninger kan ændres uden yderligere varsel. www.ojelectronics.com Generelt Standard KNX produkter som eks. PIR følere, CO2-følere, fugtfølere (%rh), VOCog temperaturfølere kan anvende sammen med OJ GreenZone systemet. Følerne skal være placeret

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

BA Systems ApS. Anno 2016

BA Systems ApS. Anno 2016 BA Systems ApS Anno 2016 BA Systems, historien Historien Produktområder Installationstyper Kompetencer BA Systems anno 2016 Produkter Reference liste BA Systems, historien BA Systems ApS er 100 % danskejet

Læs mere

Innovation for system integration

Innovation for system integration Innovation for system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR backplane En brugervenlig og pålidelig monteringsløsning mellem DCS/PLC/SIS systemet og Ex barrierer /signalisolatorer TEMPERATUR EX BARRIERER

Læs mere

Gratis. Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket. adgang til ECL portalen. varme.danfoss.dk

Gratis. Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket. adgang til ECL portalen. varme.danfoss.dk Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket Med ECL Comfort 310 er kontrollen over jeres varme- og brugsvandsanlæg samlet i én intuitiv og letanvendelig løsning. Det giver tryghed blandt

Læs mere

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING.

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Danish Kontakture fra Grässlin effektive og nemme at anvende.. altid på rette sted til rette tid I mere end 50

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Motion Controller med integreret PLC

Motion Controller med integreret PLC Motion Controller med integreret PLC Aldrig mere scantids problemer... Styring af servoakser, hydraulikcylindre, pneumatiske ventiler samt frekvensomformere fra én og samme styring. Display-PLCen er hele

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 10.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR i master/slave funktion Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Halvautomatisk dagslysregulering med Dail og manuel dæmp 4 rums løsning

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Halvautomatisk dagslysregulering med Dail og manuel dæmp 4 rums løsning KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Halvautomatisk dagslysregulering med Dail og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Halvautomatisk dagslysregulering med Dali og manuel dæmp Lyset tændes

Læs mere

Intelligent lys til lagerog produktionsområder

Intelligent lys til lagerog produktionsområder GreenWarehouse Lager og produktion Intelligent lys til lagerog produktionsområder Et fleksibelt, intelligent og energibesparende system 1 Lidls distributionscenter, Heerenveen, Holland 2 Én perfekt pakke

Læs mere

InSideControl. Smart app til KNX. Bygningsautomation

InSideControl. Smart app til KNX. Bygningsautomation InSideControl Smart app til KNX Bygningsautomation God nyhed til dig og dine kunder KNX InSideControl smart app til at styre bygningsinstallationer. Her er endnu et håndfast argument for at vælge KNX.

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Smart Panel Den intelligente fordelingstavle Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Krav om øget energieffektivitet EPBD (European Performance of Buildings Directive): Her kræver

Læs mere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP/GPRS serie IP ER FREMTIDEN FRA ANALOG TIL DIGITAL Den perfekte løsning i enhver situation Transmission af alarminformation via IP at slutbruger er nødt til at udskifte

Læs mere

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER Energi, økonomi og ekspertise med ClimateConsult I ClimateConsult anvender vi vores ekspertise

Læs mere

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1Leverandør MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov Reducerer kompleksitet og planlægningstid. varme.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation,

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 3.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR -2 rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og lysstyrken

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Motorstyringssystemer

Indholdsfortegnelse. 5. Motorstyringssystemer 5. Motorstyringssystemer Indholdsfortegnelse 5.0 Generelt... Side 1 5.0.1 System 20... Side 2 5.0.1.1 Betjening... Side 3 5.02 De enkelte komponenter... Side 3 5.0.2.1 Motor... Side 3 5.0.2.2 Styreenhed

Læs mere

Total bygningsautomatik så enkelt kan det gøres

Total bygningsautomatik så enkelt kan det gøres Total bygningsautomatik så enkelt kan det gøres Indhold Total bygningsautomatik så enkelt kan det gøres Peter Christensen Brian Egeberg Lillian Andersen EcoBuilding EcoBuilding EcoBuilding Projektchef

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 7.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR - enkelt rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet,

Læs mere

Energieffektivitet. med intelligent bygningsautomatik 05 I 2011

Energieffektivitet. med intelligent bygningsautomatik 05 I 2011 Energieffektivitet Ronny Scherf Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2011 Hvis man ser på de tekniske installationer i en bygning, er der to måder at reducere driftsomkostningerne på. For

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 6.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening - Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved

Læs mere

Fremtidssikret belysningsstyring

Fremtidssikret belysningsstyring Fremtidssikret belysningsstyring LightMaster Modular Lysstyring til nutidens hurtigt foranderlige verden LightMaster Modular er et nyt modulopbygget koncept inden for LonWorks lysstyringssystem. LightMaster

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring.

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring. varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra gulvvarmestyring

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. Indhold Indledning 3 Siemens RVD varmeregulator funktionsoversigt 4 Anlægstype 1 RVD120 5 Anlægstype 2 RVD140 6 Anlægstype

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 2.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved automatisk

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursusoversigt 2015 Modul 30 - Basic Kursus K153001 K153002 K153003 K153004 Dato 24.-25.02.15 12.-13.05.15 01.-02.09.15 10.-11.11.15 Modul 32 - OOP programmering Kursus

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

GENVEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

GENVEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA INTELLIGENT STYRINGS KOMFORT GENVEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA VEJLEDNING - matisk styring af din naturlige ventilation Komfortventilation letter din hverdag Intuitivt og overskueligt betjeningsdisplay Den

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale...

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale... lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale... Enkel projektering... Enkel idrifttagning... Lavt energiforbrug... Næste generations VAV-system Efterspørgslen

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 7.0.0.0.3.0 Kontinuert dagslysregulering med DALI og PIR - enkelt Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

ED 100 ED 250. Modulopbygget dørautomatik

ED 100 ED 250. Modulopbygget dørautomatik ED 100 ED 250 Modulopbygget dørautomatik ED 100 og ED 250 indhold ED 100 og ED 250 konfigurationer til forskellige dørløsninger 4 5 Det modulopbyggede system 6 7 Easy Access og Easy Use 8 9 Funktionel

Læs mere

Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069

Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069 Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069 K N U D W E X Ø E A / S Skættekæret 11 2840 Holte Tel.: 45 46 58 00 Fax: 45 46 58 01 wexoe@wexoe.dk www.wexoe.dk Printed

Læs mere

Intelligent Tablet Controller

Intelligent Tablet Controller Tablet Intelligent Tablet Controller Avanceret centraliseret styring med cloud-forbindelse Effektive styringsstrategier Intelligent Tablet Controller styrer indeklimaet, hver zone for sig 2 Forretningslokaler

Læs mere

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 76 BMS BMS v/bent Ole Jonsen Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 77 Kontorhus som energiklasse 1 Hvordan har vi gjort det 78 Eksempel på

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri Intelligente funktioner på tværs Når en erhvervsbygning skal renoveres eller bygges, er der gennem de seneste år kommet nye punkter på ønskesedlen.

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Smart afl åsning uden nøgle

Smart afl åsning uden nøgle Smart afl åsning uden nøgle. Hæng Deres gamle nøgle på knagen,... Ved mekaniske låseanlæg kan en mistet nøgle blive rigtig Hvorfor dyr. Og De når bør en vælge medarbejder den elektroniske forlader sit

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig Danfoss Link varmestyring Fremtidens boligopvarmning Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App gør det muligt for dig at

Læs mere

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept Avancerede funktioner i elegant dansk design KNX-koncept Velkommen til Schneider Electric s komplette KNX-koncept Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj funktionalitet. De

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der...

lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der... lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der... Nå dine mål med fuld fleksibilitet Vil du have friheden til at kunne ændre bygningens indretning? Har du behov for at

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 10.0.0.0.3.0 Kontinuert dagslysregulering via DALI og PIR i Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Trådløs lysstyring via Bluetooth. Dali - Dali Type 8 - Tunable White - RGBW 0-10V V - Bagkantsdæmpning

Trådløs lysstyring via Bluetooth. Dali - Dali Type 8 - Tunable White - RGBW 0-10V V - Bagkantsdæmpning Trådløs lysstyring via Bluetooth Dali - Dali Type 8 - Tunable White - RGBW 0-10V - 1-10V - Bagkantsdæmpning CASAMBI PRODUKTER Alle Casambi produkter danner automatisk et trådløst mesh netværk. Lyset kan

Læs mere

Malkekarruseller AutoRotor Magnum 40

Malkekarruseller AutoRotor Magnum 40 Malkekarruseller AutoRotor Magnum 40 Den afrundede løsning, der giver større effektivitet og komfort 2 AutoRotor Magnum 40 - giver toppræstationer uden stress AutoRotor Magnum 40 er vort topprodukt: I

Læs mere

Automatiseringsløsning til grundvandsindvinding med brønd

Automatiseringsløsning til grundvandsindvinding med brønd Automatiseringsløsning til grundvandsindvinding med brønd PHOENIX CONTACT A/S Hammerholmen 48 Postboks 1181 2650 Hvidovre 36 77 44 11 18.05.2016 phoenixcontact.dk Automatiseringsløsning til grundvandsindvinding

Læs mere