KNX/EIB via WAGO-I/O-SYSTEM. Bygningsautomation på højeste niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNX/EIB via WAGO-I/O-SYSTEM. Bygningsautomation på højeste niveau"

Transkript

1 KNX/EIB via WAGO-I/O-SYSTEM Bygningsautomation på højeste niveau

2 2

3 Indhold Tværfunktionel bygningsautomation 4 Moderne bygningsautomation i overblik Intelligente funktioner for højere komfort 6 Belysning, solafskærmning, CTS og meget mere Småt, modulært og feltbusuafhængigt: WAGO-I/O-SYSTEM 8 Universielle moduler med utallige muligheder WAGO KNX/EIB-koncept 10 Oversigt Ydedygtige moduler intelligent sammensat 12 KNX/EIB komponenter Løsninger til alle formål 14 Anvendelses og applikationseksempler Enkel konfiguration med preprogrammerede applikationer 16 For nybegyndere Seminar og træning 17 Lær i dag, hvad du skal bruge i morgen WAGO online 17 Top aktuelt med et museklik Gode grunde til alle der har større projekter 18 Fordele for rådgivere, el-installatører, systemintegratorer og slutbruger 3

4 Tværfunktionel bygningsautomation For et perfekt sammenspil: Den automatiske styring af CTS anlæg efter den højeste videnskab, øger bygningens komfort med minimale energiomkostninger. Central overvågning og mulighed for fjernstyring. Behagelig varme: En præcis enkeltrumsregulering sørger for den rigtige temperatur, tilpasser sig automatisk brugerens ønske og registrerer varmebehovet i løbet af dagen. Opnå besparelser gennem omkostningsoptimering Kravene fra bygningens brugere vedrørende komfort, sikkerhed, fl eksibilitet og eff ektiv energiudnyttelse stiger vedvarende. En bygning skal forberedes til kommende brugere med mulighed for enkel, hurtig og fl eksibel omstilling til nye brugerønsker. Moderne bygningsautomation spænder et kommunikationsnet ud under hele bygningen og regulerer de enkelte styringer i forhold til hinanden. Data registreres løbende for at overvåge energiforbruget og kan overføreres til fejlmelding og sikkerhedscentral. 4

5 Sikkerhed og komfort: En vejrstation opsamler relevante data til den automatiske bygningsautomation, som eksempel vindhastighed, regn, solniveau og udetemperatur. Et godt indeklima: En optimal regulering giver et godt indeklima og forhøjer præstationerne for personalet der benytter rummene. Solafskærmning på arbejdspladsen: En automatisk persienneregulering giver i forhold til rumindretningen et blændfrit lys og behagelig skygge. Den sørger for optimering af varmeindstråling og skygge for et behageligt rumklima. Komfortabelt arbejdsmiljø: En komfotabelt indeklima: PÅ kontoret, i modtagelsen, på laboratoriet eller i et møderum. Den individuelle benyttelse bestemmer det nødvendige lysniveau og ønskede belysning. Lysstyringen tilpasser sig de ønskede lysforhold og er samtidig en del af det samlede energisparekoncept. 5

6 Intelligente funktioner for højere komfort Belysning En moderne bygningsautomation kan meget mere end tænde-slukke og dæmpe lyset. Den regulerer automatisk lysniveauet til det rette komfortniveau, stadig med mulighed for individuel overstyring. Brugeren kan tilpasse lyset til personlige behov eller anvende lysscenarier efter ønske. Lyset reguleres ved hjælp af lyssensorer optimalt i forhold til det aktuelle behov. Den moderne bygningsautomation som er bygget over et standardiseret bussystem muliggør en sammenkobling af alle bygningens funktioner på et netværk og BMS. Den individuelle indstilling kan gøres lokalt, centralt eller via fjernbetjening. Drifts og forbrugsdata samt fejlmeldinger FUNKTIONALITETER Solafskærmning Styringen af persiennerne sker afhængig af det aktuelle vejr og indstller persienne og lameller herefter. Derved indgår værdierne fra såvel temperatur, solspossition, vind og nedbør i reguleringen. Brugeren kan individuelt fastlægge parametrene og endda styre funktionerne sammen med belysningen i en scene. BYGNINGS 6

7 Enkeltrumsregulering Føler en medarbejder sig godt tilpas, stiger præstationen. Medarbejderen vælger selv sin rumtemperatur, automatiken sørger for resten. Heri indgår hensyntagen til udetemperatur, rumudnyttelse, luftkvalitet og natsænkning. Derved spares der dobbelt idet der spares på energiomkostninger og en medarbejder får en optimal præstation. PÅ TVÆRS bliver opsamlet centralt og videresendt efter ønske. Brugsværdien af bygningen stiger og driftsomkostningerne falder. AUTOMATION Varme, klima, ventilationanlæg Allerede ved byningens energitilslutningssted kræver brugeren styr på energiomkostningerne. Ved tilslutning til et bygningsautomatiseringssystem (BMS) kan forbruget optimeres og tilpasses bygningens aktuelle behov. Komplekse funktioner er simple at implementere. Driftdata, alarm og fejmeldinger sendes til dem som har behov for det, husteknikeren, alarmfi rmaet eller brugeren uanset hvor han befi nder sig. 7

8 Småt, modulært og feltbusuafhængigt: WAGO-I/O-SYSTEM WAGO-I/O-SYSTEM 750 gør det muligt: Komplet ledningsføring til de lokale I/O moduler uden endnu at have besluttet hvilken type bussytem der skal anvendes. Ved sammensætning af modultyperne opnås et utal af kombinationer af digitale, analoge, ind/ud-gange til opbygning af en zonestyring. Controlleren overtager den undeliggende regulerings og styringsfunktion til de tilsluttede funktioner, såsom belysning, solafskærmning, varme, ventilation, klima og andre anvendelser. Såvel en overordnet styring, f. eks. fl ere akser eller direkte i de enkelte rum. Det garanterer en høj anvendelighed af de enkelte dele, enkel struktur og hurtig reaktionstid og stadig den store fl eksibilitet. BACnet LonWorks KNX/EIB Digitale indgange 2-/4-Kanal 5/24/48 V DC 24/120/230 VAC 0,2/3/50 ms Digitale udgange Forsyningsklemmer Tæller og relæklemmer 2-/4-Kanal flere funktioner 5/24 V DC AC/DC0-230 V 125/230/250 VAC Zähler und weitere 0,02/0,3/0,5/1/2 Funktionen /.../16 A/Relaisklemme Analoge indgange 2- /4-Kanal 0-10/±10 V DC 0-20/4-20 ma PT100, PT1000 Ni1000 Analoge udgange 2-Kanal 0-10 / ±10 VDC 0-20 /4-20mA DALI Master DALI-Mastermodul styrer op til 64 elektroniske ballastenheder i. fl g. DALI standarden. Den muliggør enkel parametrering og styrer komplekse lyssætninger såvel som statusmeldinger fra hver lampe. EnOcean-trådløs teknologi De trådløse afbrydere og følere installeres nemt på eksempel glasvægge uden brug af besværlige kabler. Ved hjælp af den innovative batteriløse teknik er enhederne absolut vedligeholdesefri i hele deres levetid. RS 232 RS 485 8

9 WAGO-I/O-PRO Med programmeringsværktøjet efter norm IEC til bygningsautomation, kan store applikationer fremstilles til WAGO-I/O-SYSTEM 750 Controlleren. Til forenkling af programmeringen stiller WAGO et utal af færdige funktionblokke til rådighed. Man kan vælge mellem seks grafi ske og tekstbaserede programmeringssprog. Programmeringsfordele 6 grafi k og teksteditorer FUP,AWL,KOP,ST,AS,(IEC ) CFC Omfangsrig test og diagnosefunktion Online-Change og Source-Code download Fremstilling af WEB visualisering Funktionsblokke Rumstyring Belysnng Dæmp Lysscener Konstantlysregulering Solafskærmning Mørklægning Øvrigt Varme, Ventilation og Klima Sammensatte standardriserede makroer for anlæg med varme, ventilaltion og klima. Webbaseede symboler med bl.a. tilluft temperaturregulering og varmeveksler fører til store tidsbesparelser. Endvidere funktionsblokke som PID regulering muliggør udvidelser og tilpasninger til projektet. Kommunikation EnOcean/DALI/MP-Bus KNX/EIB M-Bus AS-Interface /SMS Modbus Øvrigt 9

10 WAGO Innovativ bygningsautomation: KNX/ ETS 3 ETHERNET Globale kommunikationsmuligheder uden hastighedsbegrænsning har i de sidste par år gjort ETHERNET til medium for bygningsautomation. ETHERNET byder på store fordele, høj hastighed mellem enhederne, tilslutning til bestående infrastruktur trådløs kommunikation og webteknologi. Yderlige fordele for KNX/IP som overføringsprotokol til ETHERNET som medie, ligger deri at man kan anvende den allerede kendte ETS3 software til programmering og idriftsættelse. WAGO tilbyder med KNX/EIB/TP1 controlleren og KNX/EIB/TP1 mastermodulet et helt nyt koncept inden for bygningsautomation. Med dette modul kan man fremstille komplekse applikationer der til dato var utænkelige. KNX/EIB modulet kan forbindes til bestående TP1 netværk. TIL KNX/EIB kontrolleren kan forbindes konventionelle følere og aktuatorer såvel som tilkobling til DALI, EnOcean og andre enheder meget prisgunstigt. Router KNX/EIB/TP1-netværk 10

11 X/EIB koncept Netværk KNX TP1 modul Interface modul Digital Input Digital Output 11

12 Kraftfulde moduler kombineret intelligent: Controller Den intelligente controller for enkeltrum og zonestyrin: Den frie programmerbarhed gør WAGO KNXnet/IP controller ( ) velegnet til rum og zonekontrol. Med den kan alle styre og reguleringsopgaver løses om så det er logiske bindinger eller overvågning af et vindue. Regneopgaver for middel og grænseværdi, omfattende regule- ring af varme, ventilation og kølefunktioner, komplekse scenariefunktioner, tilsteværelsessimulation og overordnede centrale funktioner. Grafi ske websider til konfi guration af statusværdier, programmeringen er hurtig og enkel til minimale omkostninger. Modul + KNX/EIB-TP1 modul opfylder 2 seperate funktioner. Det kan til eksempel anvendes til KNX/EIB snitfl ade mod en fri programmerbar controller i WAGO-I/O-SYSTEM 750 serien. I dette tilfælde virker den som en KNX/EIB deltager der er forbundet til KNX/EIB netværket og programmeres via ETS3. Derudover kan modulet anvendes som TP1 snitfl ade for KNXnet/IP-Router og have funktion som liniekobler. Controller og router = KNXnet/IP-controlleren og KNX/EIB/ TP1 modulet danner tilsammen en KNXnet/IP-Router og forbinder TP1 netværket med ETHERNET. Overførselshastigheden på KNX/EIB netværket forøges herved betragteligt og hindrer at datatrafi kken på backbonen bliver en fl askehals for en overordnet visualisering. Man kan tilslutte ethernetstikket til KNXnet/IP-Routeren og udføre programmering og parametrering fra ETS 3. 12

13 KNX TP1- Interface module module Digital Input Digital Output Router Controller og router 2 enheder i samme apparat Med kun 2 komponenter, KNXnet/IPcontrolleren og KNX/EIB-TP1 moddulet får man med WAGO-I/O-SYSTEM 750 en multifunktionelt enhed. Det giver funktionaliteter som der indtil i dag skulle adskillige KNX/EIB enheder til for at udføre. Den modulære opbygning og den frie programmering giver en fl eksibel tilpasning til alle kundens ønskede funktionaliteter. Enkel idriftsættelse Idriftsættelse af WAGO s KNXnet/IPcontroller udføres med ETS3 standard programmeringsværktøj. Hertil har WAGO udviklet en speciel plug-in software for tildeling af gruppeadresser og download af applikationen. Den projektspecifi kke parametrering af applikationen kan udføres fra webserverens brugerfl ade. Betjeningen af eksempel belysning og solafskærmning kan udføres fra enhver PC med en standard webbrowser. 13

14 Løsninger for enhver anvendelse KNXnet/IP-router ETS 3 I dette eksempel anvendes WAGO- KNX/IP-Controlleren med KNX/ EIB/TP1-modulet som router på en ETHERNET IP-Backbone. Det er ikke nødvendigt at downloade en applikation for at routeren fungerer. ETS 3 er tilsluttet på ethernetsiden og har direkte adgang til alle deltagerne der er tilsluttet KNX/EIB/TP1-modulerne på TP1 netværkene. En deltager til venstre kan kommunikere via backbonen med en deltager til højre. KNXnet/IP anvendelse med I/O moduler ETS 3 KNX net/ip-controlleren kan også anvendes i forbindelse med standard digitale og analoge I/O moduler og specialmoduler. 14

15 Feltbuscontroller med KNX/EIB/TP-modul som gateway. I dette eksempel anvendes KNX/EIB/ TP1-modulet ikke som en KNXnet/IP- Controller, derimod med en af de andre Controllere i WAGO s serie 750. KNX/EIB/TP1-modulet virker her som gateway. ETS3 tilsluttes her på TP1 linien. ETS 3 KNXnet/IP Controller med I/O-moduler og router ETS 3 I dette eksempel vises at datasignalerne fra 2 deltagere på TP1-netværket er integreret med signalerne fra andre moduler i WAGO-Serie 750/753. På dette modul kan eksempel være tilsluttet standard afbrydere. Dataerne fra afbryder og TP1-netværket behandles sammen i IEC applikationen. 15

16 Nemmere programmering med preprogrammerede applikationer Fra den enkle belysningsstyring til den mest komplekse CTS regulering stiller WAGO et omfangsrigt bibliotek af forprogrammerede funktionsblokke for bygningsautomation til rådighed. Begyndere kan anvende færdige applikationer for den pågældende hardwarekonfiguration. En webside med betjeningsvejledning og fremstilling af statusmeldinger findes her. Alle applikationer kan endvidere anvendes som oplæg til aktuelle projekter og derefter tilpasses de præcis kravspecifikationer. Dette gør det nemmere hvis man ikke har den store erfaring med programmering og kendskab til komponenterne. Eksempler Enkeltrumsregulering (Varme, køl, solafskærmning) Rumautomation kompleks DALI belysningsstyring med almindelige og trådløse afbrydere (eller EnOcean trådløse afbryderw) Persiennestyring Flertrins lysregulering Med mere 16

17 Seminarer og træning Lær i dag hvad du skal bruge i morgen Innovative løsninger kræver kreativitet og viden. Specifik viden om produkter og processer, omfattende detaileret viden om om anvendelse og procedurer. Det gælder især de komplekse opgaver inden for bygningsautomation. Derfor udfører WAGO kontinuerligt et stort arbejde med undervisning af partnere og personale. I seminarer og træningskurser på højeste niveau er indholdet tilpasset emner og deltagere. Alle WAGO ansatte og partnere har her mulighed for at holde sig ajour med den dynamiske udvikling af ny teknologi og er derfor altid velinformeret og kvalificeret Uddannelsen er en solid basis, der kan vejlede dig, og er end el af vores service. WAGO online Det sidste nye ved et klik på musen Gårsdagens information flytter ikke nogen noget sted hen. Du kan derfor opnå direkte adgang til vores seneste data på bygge-portalen her finder du alt hvad der er værd at vide om bygningsautomation, den seneste produktinformation, relevante links der bringer dig videre, seminarkalender og meget mere. Det kan anbefales at aflægge os et virtuelt besøg jævnligt kom og oplev det selv! Spørg os hvis du ikke finder svaret på web-siden. Vi ser frem til at høre fra dig. 17

18 Gode grunde til alle, der arbejder med større projekter En god komponentleverandør kendetegnes ved at denne tilbyder produkter, rådgivning og undervisning, og det når kunden har brug for det. Præcis såden vil WAGO være, tilpasset kundens ønsker og behov et mix af kvalitet, gode produkter. innovationskraft og global tilstedeværelse. Komponenter og kompossition har ikke tilfældigt samme sproglige rødder, komponenter er mere end enkeltdele. Komponenter er perfekt afstemt efter hinandens bestanddele til en helhed. Også de innovative KNX/EIB komponenter fra WAGO er helt og holdent integreret i WAGO-I/O-SYSTEMET. Det betyder et stort udvalg af indgangsmoduler, udgangsmoduler, specialmoduler som subbusser til DALI, såvel controlllere til overordnede net som ETHERNET. En valgt konfiguration er ikke fastlåst. Ændringer og udvidelelser er til enhver tid mulig, under planlægningen, under byggefasen og enddog år senere. WAGO-I/O-SYSTEMET kan anvendes som en simpel controller, men også som en fri programmerbar styring i henhold til IEC Der er integreret webserver og betjeningsflade i den ETHERNET baserede controller. Styreenheder form rum og zonestyring nedsætter omkostningerne i forhold til mange EIB/KNX enkeltkomponenter til samme løsning. WAGO-I/O-SYSTEMET har været i bygningsindustrien en del år og er accepteret af mange rådgivere, elektroinstallatører, systemintegratorer og slutbrugere. Dette er et godt salgsargument. Med WAGO s accept på markedet, den tekniske formåen og den kontinuerlige videreudvikling, er det sikkert at invenstere i WAGO-I/O-SYSTEM for fleksibel bygningsautomation. 18

19 Rådgiver Bestående anlæg kan blive som nye, med funktioner som der indtil nu ikke har været mulighed for. Det er nu muligt at planlægge alle bygningensfunktioner under et system. Alle bygningens funktioner i en enhed. Et fælles system giver bedre mulighed for at imødekomme kundens ønsker Posisitiv energibalance gennem sammenføring af mange funktioner, lang levetid Samme komponenter til bygning og industri. Opfyldelse af normer langt ud over krav for bygningsautomation. Installatør WAGO s pluginsoftware for ETS3 giver den ønskede brugerflade. Nye applikationer ( fra enkle logikfunktioner til komplekse styringsopgaver) Standardfunktioner forefindes i forprogrammerede funktionsblokke og kan med den frie programmerbarhed let og fleksibelt tilpasses de specifikke krav. Tilslutningsterminalerne giver den største sikkerhed ved installationen Systemintegrator Nye applikationer som eksempel CTS-området WAGO s ETS3 plugin giver den ønskede brugerflade Ét hardwaresystem for forskellige teknologier. Højere udnyttelse af viden ved dækning af mange funktioner. Stort antal datapunkter på én controller Funktionsblokke for bygningsautomation, CTS, og tilhørende og SMS. Betjeningsflade mulig via webserver. Bruger Bestående anlæg kan nu udvides med funktioner der ikke tidligere var mulige Lang systemlevetid og sikerhed for efterlevering af komponenter. Billig service og vedligehold mulig over den indbyggede webserver. Få reservedele. Frit valg af tjenesteydelser for det samlede system. Servicevenlighed ved simpel udskiftning af moduler. 19

20 WAGO Danmark WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Lejrvej 29 DK-3500 Værløse Tlf Fax / I/O KNX/EIB DKDK - 07/07 - Printed in Germany, JA Der tages forbehold for tekniske ændringer

Bygningsautomation et overblik

Bygningsautomation et overblik Bygningsautomation et overblik Indholdsfortegnelse Firmahistorie 4 WAGO i bygningsautomation 6 Facility management med WAGO 8 Integrerende bygningsautomation større energieffektivitet 10 WAGO-I/O-SYSTEM

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

Fremtidssikret belysningsstyring

Fremtidssikret belysningsstyring Fremtidssikret belysningsstyring LightMaster Modular Lysstyring til nutidens hurtigt foranderlige verden LightMaster Modular er et nyt modulopbygget koncept inden for LonWorks lysstyringssystem. LightMaster

Læs mere

INDUSTRI. Dataopsamling og energiregistrering

INDUSTRI. Dataopsamling og energiregistrering INDUSTRI Magasinet Marts. 2006 Dataopsamling og energiregistrering Er det reelt blevet nemmere at vælge multiinstrumenter? Store fordele ved integreret dataopsamling Skræddersyede løsninger Store fordele

Læs mere

Industry Information. TIA-portalen. - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering DKK 8.510,- TIA-portalen

Industry Information. TIA-portalen. - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering DKK 8.510,- TIA-portalen Industry Information Særudgave fra Siemens Industry Technologies i Danmark Januar 2011 TIA-portalen - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering TIA-portalen introduceret på SPS/IPC &

Læs mere

Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069

Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069 Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069 K N U D W E X Ø E A / S Skættekæret 11 2840 Holte Tel.: 45 46 58 00 Fax: 45 46 58 01 wexoe@wexoe.dk www.wexoe.dk Printed

Læs mere

LonNyt 2005. Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions DENMARK

LonNyt 2005. Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions DENMARK LonNyt 2005 Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions DENMARK Indhold SIDE 2 3 Indhold Leder 5 6 7 7 8 8-10 11 11-12 14-15 16-17 18 19 20-21 22-23 24-25 26-28 29-30 32-33 34 ARTIKLER

Læs mere

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende:

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: Afsnit Side 470 Intelligente styresystemer Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: LK IHC Control Et styresystem til mindre og mellemstore installationer (også omfattende IHC Control

Læs mere

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Tillid Enhver bygning kan udnyttes bedre. Gøres mere effektiv og mere lønsom. Vi leverer Building Management Systems (BMS) og sikringsløsninger, der giver nyt

Læs mere

Industry Information. Mød os på forårets messer. Siemens tilbyder. Arla kundereference. Fisketorvet. Tips & Tricks. Fremtidssikre kanalskinner

Industry Information. Mød os på forårets messer. Siemens tilbyder. Arla kundereference. Fisketorvet. Tips & Tricks. Fremtidssikre kanalskinner Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 1 marts 2012 Mød os på forårets messer Fisketorvet Fremtidssikre kanalskinner Siemens tilbyder Nu service på din vægt Arla kundereference

Læs mere

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4.

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. -den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. Introduktion P-NET fieldbus er designet til sammenkobling af distribuerede proceskomponenter, så som procescomputere, intelligente sensorer, ventiler,

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere

Schneider Electric Danmark A/S

Schneider Electric Danmark A/S Energioptimering Energieffektive løsninger Løsninger til reduktion af dine energiomkostninger Schneider Electric Danmark A/S www.schneider-electric.dk Industriparken 32 2750 Ballerup Tlf.: 44 73 78 88

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nummer 1 Marts 2013 siemens.dk/industry Automation i nye dimensioner Oplev TIA-portalen V12 og den nye Simatic S7-1500 PLC Frekvensomformere skærer en tredjedel af elregningen Kundecase

Læs mere

LABCONTROL. Designmanual. Flow-Kontrol-Systemer. The art of handling air

LABCONTROL. Designmanual. Flow-Kontrol-Systemer. The art of handling air LABCONTROL Flow-Kontrol-Systemer Designmanual The art of handling air Designmanual LABCONTROL Indholdsfortegnelse Erfaring og innovation 3 LABCONTROL 4 Systemoversigt 6 EASYLAB 8 Systemet 8 Anvendelsesområder

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

LonNyt 2006. Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions

LonNyt 2006. Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions LonNyt 2006 Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions Indhold Side 3 Leder Artikler 4 LonWorld 2005 en verdenskongres og udstilling i Euro Disney i Paris 6 LonWorld-konferencen

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 2 juni 2012 Fuldautomatik hos Kommunekemi Det eneste montageanlæg af den karakter i verden Konkurrence Byt til nyt Løsning Ny ET 200SP Er

Læs mere

Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren

Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren Bygningsautomatik kan reducere energiudgifterne i bygninger i sundhedssektoren. I dette dokument beskrives teknologier, som bidrager til at mindske

Læs mere

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed 1 12 Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012 04 Styretavle med "Value Added" Styretavleopbygning 06 Beskyttelsesspecialist i styretavlen Overspændingsbeskyttelse 09 Smart konstant strøm Intelligent

Læs mere

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry Industry Information Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring Kundecase Industrial Security sikrer industriens produktivitet Læs om de 5 trin mod et mere

Læs mere

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af:

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af: Fieldbus - Feltbusser i automationssystemer Foråret 2003 Udarbejdet af: Jes Pedersen, DTU - jespedersen@mail.dk Mads M. Nielsen, DTU - madsnielsen@privat.dk Indholdsfortegnelse: Fieldbus feltbusser i automationssystemer

Læs mere

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering Elektriske installationer på et helt nyt niveau KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering KNX Roombox Zonestyring, forsyning, beskyttelse og energimåling i én enkelt boks Velkommen

Læs mere

Gira Funk-Bussystem Intelligente funktioner til renovering og nybygning

Gira Funk-Bussystem Intelligente funktioner til renovering og nybygning Gira Funk-Bussystem Enkelt med radiobølger: Lys- og lysscenestyring Persienne- og markisestyring Rumtemperaturregulering Sikkerhed Bygningsstyring Sammenkobling af mange funktioner Gira Funk-Bussystem

Læs mere

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409 Instrumentering og overvågning MJK Produkt katalog katalog DK 1.00 Produkt katalog 1409 Et bedre og renere miljø MJK Automation er en af Skandinaviens førende leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

insight Fotoceller på bus Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP Positionsjustering for hurtigt produktskifte 2005 www.sick.

insight Fotoceller på bus Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP Positionsjustering for hurtigt produktskifte 2005 www.sick. insight 1 2005 SICK kundemagasin Fotoceller på bus Første pakkemaskine med informationssensorer side 6 Positionsjustering for hurtigt produktskifte Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP se side

Læs mere

Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation

Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation Indholdsfortegnelse 2 3 Automation billigere i Danmark 4 Fremtidsrettet produktion kræver innovativ

Læs mere

Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri

Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri - i henhold til SBi anvisning 220 - KNX-løsninger med Hager tebis fra Wexøe AS - af Tom Jappe - Wexøe AS tel. 4546 5800 email wexoe@wexoe.dk Side 1 af

Læs mere