KNX/EIB via WAGO-I/O-SYSTEM. Bygningsautomation på højeste niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNX/EIB via WAGO-I/O-SYSTEM. Bygningsautomation på højeste niveau"

Transkript

1 KNX/EIB via WAGO-I/O-SYSTEM Bygningsautomation på højeste niveau

2 2

3 Indhold Tværfunktionel bygningsautomation 4 Moderne bygningsautomation i overblik Intelligente funktioner for højere komfort 6 Belysning, solafskærmning, CTS og meget mere Småt, modulært og feltbusuafhængigt: WAGO-I/O-SYSTEM 8 Universielle moduler med utallige muligheder WAGO KNX/EIB-koncept 10 Oversigt Ydedygtige moduler intelligent sammensat 12 KNX/EIB komponenter Løsninger til alle formål 14 Anvendelses og applikationseksempler Enkel konfiguration med preprogrammerede applikationer 16 For nybegyndere Seminar og træning 17 Lær i dag, hvad du skal bruge i morgen WAGO online 17 Top aktuelt med et museklik Gode grunde til alle der har større projekter 18 Fordele for rådgivere, el-installatører, systemintegratorer og slutbruger 3

4 Tværfunktionel bygningsautomation For et perfekt sammenspil: Den automatiske styring af CTS anlæg efter den højeste videnskab, øger bygningens komfort med minimale energiomkostninger. Central overvågning og mulighed for fjernstyring. Behagelig varme: En præcis enkeltrumsregulering sørger for den rigtige temperatur, tilpasser sig automatisk brugerens ønske og registrerer varmebehovet i løbet af dagen. Opnå besparelser gennem omkostningsoptimering Kravene fra bygningens brugere vedrørende komfort, sikkerhed, fl eksibilitet og eff ektiv energiudnyttelse stiger vedvarende. En bygning skal forberedes til kommende brugere med mulighed for enkel, hurtig og fl eksibel omstilling til nye brugerønsker. Moderne bygningsautomation spænder et kommunikationsnet ud under hele bygningen og regulerer de enkelte styringer i forhold til hinanden. Data registreres løbende for at overvåge energiforbruget og kan overføreres til fejlmelding og sikkerhedscentral. 4

5 Sikkerhed og komfort: En vejrstation opsamler relevante data til den automatiske bygningsautomation, som eksempel vindhastighed, regn, solniveau og udetemperatur. Et godt indeklima: En optimal regulering giver et godt indeklima og forhøjer præstationerne for personalet der benytter rummene. Solafskærmning på arbejdspladsen: En automatisk persienneregulering giver i forhold til rumindretningen et blændfrit lys og behagelig skygge. Den sørger for optimering af varmeindstråling og skygge for et behageligt rumklima. Komfortabelt arbejdsmiljø: En komfotabelt indeklima: PÅ kontoret, i modtagelsen, på laboratoriet eller i et møderum. Den individuelle benyttelse bestemmer det nødvendige lysniveau og ønskede belysning. Lysstyringen tilpasser sig de ønskede lysforhold og er samtidig en del af det samlede energisparekoncept. 5

6 Intelligente funktioner for højere komfort Belysning En moderne bygningsautomation kan meget mere end tænde-slukke og dæmpe lyset. Den regulerer automatisk lysniveauet til det rette komfortniveau, stadig med mulighed for individuel overstyring. Brugeren kan tilpasse lyset til personlige behov eller anvende lysscenarier efter ønske. Lyset reguleres ved hjælp af lyssensorer optimalt i forhold til det aktuelle behov. Den moderne bygningsautomation som er bygget over et standardiseret bussystem muliggør en sammenkobling af alle bygningens funktioner på et netværk og BMS. Den individuelle indstilling kan gøres lokalt, centralt eller via fjernbetjening. Drifts og forbrugsdata samt fejlmeldinger FUNKTIONALITETER Solafskærmning Styringen af persiennerne sker afhængig af det aktuelle vejr og indstller persienne og lameller herefter. Derved indgår værdierne fra såvel temperatur, solspossition, vind og nedbør i reguleringen. Brugeren kan individuelt fastlægge parametrene og endda styre funktionerne sammen med belysningen i en scene. BYGNINGS 6

7 Enkeltrumsregulering Føler en medarbejder sig godt tilpas, stiger præstationen. Medarbejderen vælger selv sin rumtemperatur, automatiken sørger for resten. Heri indgår hensyntagen til udetemperatur, rumudnyttelse, luftkvalitet og natsænkning. Derved spares der dobbelt idet der spares på energiomkostninger og en medarbejder får en optimal præstation. PÅ TVÆRS bliver opsamlet centralt og videresendt efter ønske. Brugsværdien af bygningen stiger og driftsomkostningerne falder. AUTOMATION Varme, klima, ventilationanlæg Allerede ved byningens energitilslutningssted kræver brugeren styr på energiomkostningerne. Ved tilslutning til et bygningsautomatiseringssystem (BMS) kan forbruget optimeres og tilpasses bygningens aktuelle behov. Komplekse funktioner er simple at implementere. Driftdata, alarm og fejmeldinger sendes til dem som har behov for det, husteknikeren, alarmfi rmaet eller brugeren uanset hvor han befi nder sig. 7

8 Småt, modulært og feltbusuafhængigt: WAGO-I/O-SYSTEM WAGO-I/O-SYSTEM 750 gør det muligt: Komplet ledningsføring til de lokale I/O moduler uden endnu at have besluttet hvilken type bussytem der skal anvendes. Ved sammensætning af modultyperne opnås et utal af kombinationer af digitale, analoge, ind/ud-gange til opbygning af en zonestyring. Controlleren overtager den undeliggende regulerings og styringsfunktion til de tilsluttede funktioner, såsom belysning, solafskærmning, varme, ventilation, klima og andre anvendelser. Såvel en overordnet styring, f. eks. fl ere akser eller direkte i de enkelte rum. Det garanterer en høj anvendelighed af de enkelte dele, enkel struktur og hurtig reaktionstid og stadig den store fl eksibilitet. BACnet LonWorks KNX/EIB Digitale indgange 2-/4-Kanal 5/24/48 V DC 24/120/230 VAC 0,2/3/50 ms Digitale udgange Forsyningsklemmer Tæller og relæklemmer 2-/4-Kanal flere funktioner 5/24 V DC AC/DC0-230 V 125/230/250 VAC Zähler und weitere 0,02/0,3/0,5/1/2 Funktionen /.../16 A/Relaisklemme Analoge indgange 2- /4-Kanal 0-10/±10 V DC 0-20/4-20 ma PT100, PT1000 Ni1000 Analoge udgange 2-Kanal 0-10 / ±10 VDC 0-20 /4-20mA DALI Master DALI-Mastermodul styrer op til 64 elektroniske ballastenheder i. fl g. DALI standarden. Den muliggør enkel parametrering og styrer komplekse lyssætninger såvel som statusmeldinger fra hver lampe. EnOcean-trådløs teknologi De trådløse afbrydere og følere installeres nemt på eksempel glasvægge uden brug af besværlige kabler. Ved hjælp af den innovative batteriløse teknik er enhederne absolut vedligeholdesefri i hele deres levetid. RS 232 RS 485 8

9 WAGO-I/O-PRO Med programmeringsværktøjet efter norm IEC til bygningsautomation, kan store applikationer fremstilles til WAGO-I/O-SYSTEM 750 Controlleren. Til forenkling af programmeringen stiller WAGO et utal af færdige funktionblokke til rådighed. Man kan vælge mellem seks grafi ske og tekstbaserede programmeringssprog. Programmeringsfordele 6 grafi k og teksteditorer FUP,AWL,KOP,ST,AS,(IEC ) CFC Omfangsrig test og diagnosefunktion Online-Change og Source-Code download Fremstilling af WEB visualisering Funktionsblokke Rumstyring Belysnng Dæmp Lysscener Konstantlysregulering Solafskærmning Mørklægning Øvrigt Varme, Ventilation og Klima Sammensatte standardriserede makroer for anlæg med varme, ventilaltion og klima. Webbaseede symboler med bl.a. tilluft temperaturregulering og varmeveksler fører til store tidsbesparelser. Endvidere funktionsblokke som PID regulering muliggør udvidelser og tilpasninger til projektet. Kommunikation EnOcean/DALI/MP-Bus KNX/EIB M-Bus AS-Interface /SMS Modbus Øvrigt 9

10 WAGO Innovativ bygningsautomation: KNX/ ETS 3 ETHERNET Globale kommunikationsmuligheder uden hastighedsbegrænsning har i de sidste par år gjort ETHERNET til medium for bygningsautomation. ETHERNET byder på store fordele, høj hastighed mellem enhederne, tilslutning til bestående infrastruktur trådløs kommunikation og webteknologi. Yderlige fordele for KNX/IP som overføringsprotokol til ETHERNET som medie, ligger deri at man kan anvende den allerede kendte ETS3 software til programmering og idriftsættelse. WAGO tilbyder med KNX/EIB/TP1 controlleren og KNX/EIB/TP1 mastermodulet et helt nyt koncept inden for bygningsautomation. Med dette modul kan man fremstille komplekse applikationer der til dato var utænkelige. KNX/EIB modulet kan forbindes til bestående TP1 netværk. TIL KNX/EIB kontrolleren kan forbindes konventionelle følere og aktuatorer såvel som tilkobling til DALI, EnOcean og andre enheder meget prisgunstigt. Router KNX/EIB/TP1-netværk 10

11 X/EIB koncept Netværk KNX TP1 modul Interface modul Digital Input Digital Output 11

12 Kraftfulde moduler kombineret intelligent: Controller Den intelligente controller for enkeltrum og zonestyrin: Den frie programmerbarhed gør WAGO KNXnet/IP controller ( ) velegnet til rum og zonekontrol. Med den kan alle styre og reguleringsopgaver løses om så det er logiske bindinger eller overvågning af et vindue. Regneopgaver for middel og grænseværdi, omfattende regule- ring af varme, ventilation og kølefunktioner, komplekse scenariefunktioner, tilsteværelsessimulation og overordnede centrale funktioner. Grafi ske websider til konfi guration af statusværdier, programmeringen er hurtig og enkel til minimale omkostninger. Modul + KNX/EIB-TP1 modul opfylder 2 seperate funktioner. Det kan til eksempel anvendes til KNX/EIB snitfl ade mod en fri programmerbar controller i WAGO-I/O-SYSTEM 750 serien. I dette tilfælde virker den som en KNX/EIB deltager der er forbundet til KNX/EIB netværket og programmeres via ETS3. Derudover kan modulet anvendes som TP1 snitfl ade for KNXnet/IP-Router og have funktion som liniekobler. Controller og router = KNXnet/IP-controlleren og KNX/EIB/ TP1 modulet danner tilsammen en KNXnet/IP-Router og forbinder TP1 netværket med ETHERNET. Overførselshastigheden på KNX/EIB netværket forøges herved betragteligt og hindrer at datatrafi kken på backbonen bliver en fl askehals for en overordnet visualisering. Man kan tilslutte ethernetstikket til KNXnet/IP-Routeren og udføre programmering og parametrering fra ETS 3. 12

13 KNX TP1- Interface module module Digital Input Digital Output Router Controller og router 2 enheder i samme apparat Med kun 2 komponenter, KNXnet/IPcontrolleren og KNX/EIB-TP1 moddulet får man med WAGO-I/O-SYSTEM 750 en multifunktionelt enhed. Det giver funktionaliteter som der indtil i dag skulle adskillige KNX/EIB enheder til for at udføre. Den modulære opbygning og den frie programmering giver en fl eksibel tilpasning til alle kundens ønskede funktionaliteter. Enkel idriftsættelse Idriftsættelse af WAGO s KNXnet/IPcontroller udføres med ETS3 standard programmeringsværktøj. Hertil har WAGO udviklet en speciel plug-in software for tildeling af gruppeadresser og download af applikationen. Den projektspecifi kke parametrering af applikationen kan udføres fra webserverens brugerfl ade. Betjeningen af eksempel belysning og solafskærmning kan udføres fra enhver PC med en standard webbrowser. 13

14 Løsninger for enhver anvendelse KNXnet/IP-router ETS 3 I dette eksempel anvendes WAGO- KNX/IP-Controlleren med KNX/ EIB/TP1-modulet som router på en ETHERNET IP-Backbone. Det er ikke nødvendigt at downloade en applikation for at routeren fungerer. ETS 3 er tilsluttet på ethernetsiden og har direkte adgang til alle deltagerne der er tilsluttet KNX/EIB/TP1-modulerne på TP1 netværkene. En deltager til venstre kan kommunikere via backbonen med en deltager til højre. KNXnet/IP anvendelse med I/O moduler ETS 3 KNX net/ip-controlleren kan også anvendes i forbindelse med standard digitale og analoge I/O moduler og specialmoduler. 14

15 Feltbuscontroller med KNX/EIB/TP-modul som gateway. I dette eksempel anvendes KNX/EIB/ TP1-modulet ikke som en KNXnet/IP- Controller, derimod med en af de andre Controllere i WAGO s serie 750. KNX/EIB/TP1-modulet virker her som gateway. ETS3 tilsluttes her på TP1 linien. ETS 3 KNXnet/IP Controller med I/O-moduler og router ETS 3 I dette eksempel vises at datasignalerne fra 2 deltagere på TP1-netværket er integreret med signalerne fra andre moduler i WAGO-Serie 750/753. På dette modul kan eksempel være tilsluttet standard afbrydere. Dataerne fra afbryder og TP1-netværket behandles sammen i IEC applikationen. 15

16 Nemmere programmering med preprogrammerede applikationer Fra den enkle belysningsstyring til den mest komplekse CTS regulering stiller WAGO et omfangsrigt bibliotek af forprogrammerede funktionsblokke for bygningsautomation til rådighed. Begyndere kan anvende færdige applikationer for den pågældende hardwarekonfiguration. En webside med betjeningsvejledning og fremstilling af statusmeldinger findes her. Alle applikationer kan endvidere anvendes som oplæg til aktuelle projekter og derefter tilpasses de præcis kravspecifikationer. Dette gør det nemmere hvis man ikke har den store erfaring med programmering og kendskab til komponenterne. Eksempler Enkeltrumsregulering (Varme, køl, solafskærmning) Rumautomation kompleks DALI belysningsstyring med almindelige og trådløse afbrydere (eller EnOcean trådløse afbryderw) Persiennestyring Flertrins lysregulering Med mere 16

17 Seminarer og træning Lær i dag hvad du skal bruge i morgen Innovative løsninger kræver kreativitet og viden. Specifik viden om produkter og processer, omfattende detaileret viden om om anvendelse og procedurer. Det gælder især de komplekse opgaver inden for bygningsautomation. Derfor udfører WAGO kontinuerligt et stort arbejde med undervisning af partnere og personale. I seminarer og træningskurser på højeste niveau er indholdet tilpasset emner og deltagere. Alle WAGO ansatte og partnere har her mulighed for at holde sig ajour med den dynamiske udvikling af ny teknologi og er derfor altid velinformeret og kvalificeret Uddannelsen er en solid basis, der kan vejlede dig, og er end el af vores service. WAGO online Det sidste nye ved et klik på musen Gårsdagens information flytter ikke nogen noget sted hen. Du kan derfor opnå direkte adgang til vores seneste data på bygge-portalen her finder du alt hvad der er værd at vide om bygningsautomation, den seneste produktinformation, relevante links der bringer dig videre, seminarkalender og meget mere. Det kan anbefales at aflægge os et virtuelt besøg jævnligt kom og oplev det selv! Spørg os hvis du ikke finder svaret på web-siden. Vi ser frem til at høre fra dig. 17

18 Gode grunde til alle, der arbejder med større projekter En god komponentleverandør kendetegnes ved at denne tilbyder produkter, rådgivning og undervisning, og det når kunden har brug for det. Præcis såden vil WAGO være, tilpasset kundens ønsker og behov et mix af kvalitet, gode produkter. innovationskraft og global tilstedeværelse. Komponenter og kompossition har ikke tilfældigt samme sproglige rødder, komponenter er mere end enkeltdele. Komponenter er perfekt afstemt efter hinandens bestanddele til en helhed. Også de innovative KNX/EIB komponenter fra WAGO er helt og holdent integreret i WAGO-I/O-SYSTEMET. Det betyder et stort udvalg af indgangsmoduler, udgangsmoduler, specialmoduler som subbusser til DALI, såvel controlllere til overordnede net som ETHERNET. En valgt konfiguration er ikke fastlåst. Ændringer og udvidelelser er til enhver tid mulig, under planlægningen, under byggefasen og enddog år senere. WAGO-I/O-SYSTEMET kan anvendes som en simpel controller, men også som en fri programmerbar styring i henhold til IEC Der er integreret webserver og betjeningsflade i den ETHERNET baserede controller. Styreenheder form rum og zonestyring nedsætter omkostningerne i forhold til mange EIB/KNX enkeltkomponenter til samme løsning. WAGO-I/O-SYSTEMET har været i bygningsindustrien en del år og er accepteret af mange rådgivere, elektroinstallatører, systemintegratorer og slutbrugere. Dette er et godt salgsargument. Med WAGO s accept på markedet, den tekniske formåen og den kontinuerlige videreudvikling, er det sikkert at invenstere i WAGO-I/O-SYSTEM for fleksibel bygningsautomation. 18

19 Rådgiver Bestående anlæg kan blive som nye, med funktioner som der indtil nu ikke har været mulighed for. Det er nu muligt at planlægge alle bygningensfunktioner under et system. Alle bygningens funktioner i en enhed. Et fælles system giver bedre mulighed for at imødekomme kundens ønsker Posisitiv energibalance gennem sammenføring af mange funktioner, lang levetid Samme komponenter til bygning og industri. Opfyldelse af normer langt ud over krav for bygningsautomation. Installatør WAGO s pluginsoftware for ETS3 giver den ønskede brugerflade. Nye applikationer ( fra enkle logikfunktioner til komplekse styringsopgaver) Standardfunktioner forefindes i forprogrammerede funktionsblokke og kan med den frie programmerbarhed let og fleksibelt tilpasses de specifikke krav. Tilslutningsterminalerne giver den største sikkerhed ved installationen Systemintegrator Nye applikationer som eksempel CTS-området WAGO s ETS3 plugin giver den ønskede brugerflade Ét hardwaresystem for forskellige teknologier. Højere udnyttelse af viden ved dækning af mange funktioner. Stort antal datapunkter på én controller Funktionsblokke for bygningsautomation, CTS, og tilhørende og SMS. Betjeningsflade mulig via webserver. Bruger Bestående anlæg kan nu udvides med funktioner der ikke tidligere var mulige Lang systemlevetid og sikerhed for efterlevering af komponenter. Billig service og vedligehold mulig over den indbyggede webserver. Få reservedele. Frit valg af tjenesteydelser for det samlede system. Servicevenlighed ved simpel udskiftning af moduler. 19

20 WAGO Danmark WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Lejrvej 29 DK-3500 Værløse Tlf Fax / I/O KNX/EIB DKDK - 07/07 - Printed in Germany, JA Der tages forbehold for tekniske ændringer

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M2xx PLC erne Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M221 Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING.

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Danish Kontakture fra Grässlin effektive og nemme at anvende.. altid på rette sted til rette tid I mere end 50

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

Fremtidssikret belysningsstyring

Fremtidssikret belysningsstyring Fremtidssikret belysningsstyring LightMaster Modular Lysstyring til nutidens hurtigt foranderlige verden LightMaster Modular er et nyt modulopbygget koncept inden for LonWorks lysstyringssystem. LightMaster

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursusoversigt 2015 Modul 30 - Basic Kursus K153001 K153002 K153003 K153004 Dato 24.-25.02.15 12.-13.05.15 01.-02.09.15 10.-11.11.15 Modul 32 - OOP programmering Kursus

Læs mere

Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069

Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069 Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069 K N U D W E X Ø E A / S Skættekæret 11 2840 Holte Tel.: 45 46 58 00 Fax: 45 46 58 01 wexoe@wexoe.dk www.wexoe.dk Printed

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Smart Panel Den intelligente fordelingstavle Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Krav om øget energieffektivitet EPBD (European Performance of Buildings Directive): Her kræver

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 10.0.0.0.3.0 Kontinuert dagslysregulering via DALI og PIR i Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Smart afl åsning uden nøgle

Smart afl åsning uden nøgle Smart afl åsning uden nøgle. Hæng Deres gamle nøgle på knagen,... Ved mekaniske låseanlæg kan en mistet nøgle blive rigtig Hvorfor dyr. Og De når bør en vælge medarbejder den elektroniske forlader sit

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. Indhold Indledning 3 Siemens RVD varmeregulator funktionsoversigt 4 Anlægstype 1 RVD120 5 Anlægstype 2 RVD140 6 Anlægstype

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

PDA bluetooth/ wireless LAN

PDA bluetooth/ wireless LAN systemet smart-house bygger på Dupline-systemet, der er et såkaldt bus-system. Det vil sige en installationsbus, der i to ledninger sender signaler rundt i huset til diverse afbrydere, termostater, sensorer,

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering Elektriske installationer på et helt nyt niveau KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering KNX Roombox Zonestyring, forsyning, beskyttelse og energimåling i én enkelt boks Velkommen

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

TaHoma Tag kontrol over dit hjem Hvor du end befinder dig

TaHoma Tag kontrol over dit hjem Hvor du end befinder dig TaHoma Tag kontrol over dit hjem Hvor du end befinder dig Velbefindende betyder at dit hjem tilpasser sig din livsstil Med Tahoma er alt så nemt mellem mig og mit hjem! Med Tahoma får jeg adgang til en

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Hvad er wlsn? Det trådløse lokale sikerhedsnetværk wlsn

Læs mere

LonWorks ordbog. Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien.

LonWorks ordbog. Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien. NETLON NETLON LonWorks ordbog Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien. Indholdsfortegnelse ABC... 5 Adressering... 5 ADSL... 5 Aftastevinkel... 5 Aircondition...

Læs mere

Altid under kontrol, uanset hvor du er

Altid under kontrol, uanset hvor du er Altid under kontrol, uanset hvor du er 02 Altid under kontrol, uanset hvor du er Daikin tilbyder en ny løsning til overvågning og styring af de vigtigste funktioner for boligens indendørs enheder. Systemet

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Intelligente installationer, der hjælper mennesker Mennesker er ikke ens. Vi er vidt forskellige, vi kan forskellige ting,

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer.

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC Bolig - til dine kunder Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC på en helt ny måde Med LK IHC Bolig har vi hos Lauritz Knudsen givet det kendte og populære

Læs mere

Energieffektivitet. med integreret bygningsstyring 01 I 2009

Energieffektivitet. med integreret bygningsstyring 01 I 2009 Energieffektivitet Ronny Scherf Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 01 I 2009 Hvis man ser på anlægsteknikken i en bygning, findes der to angrebspunkter til at reducere driftsomkostningerne:

Læs mere

Gira Tastsensor 3 Styring af Gira KNX / EIB-elektroinstallation

Gira Tastsensor 3 Styring af Gira KNX / EIB-elektroinstallation Styrer og kontrollerer de forskellige busfunktioner i Gira KNX / EIBsystemet som f.eks. lysscener, persienner og markiser, panikafbryder, en central-slukprogrammering eller en behovsorienteret enkeltrumstemperaturstyring

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 610003 Beckhoff Application Note Date: 11/13/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

CARLO GAVAZZI Automation Components. Home Automation. Building Automation. Priser & Produkter

CARLO GAVAZZI Automation Components. Home Automation. Building Automation. Priser & Produkter CARLO GAVAZZI Automation Components Home Automation Building Automation UWP Priser & Produkter 1. Controllere (Forsyning 15-30 VDC) SH2WEB24 SB2WEB24 Controller for SmartHouse (Boliger/ lejligheder og

Læs mere

LK IHC Wireless - systembeskrivelse

LK IHC Wireless - systembeskrivelse LK IHC Wireless - systembeskrivelse Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. Den trådløse teknologi giver installatør og kunder adskillige fordele.

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

Bygningsautomation et overblik

Bygningsautomation et overblik Bygningsautomation et overblik Indholdsfortegnelse Firmahistorie 4 WAGO i bygningsautomation 6 Facility management med WAGO 8 Integrerende bygningsautomation større energieffektivitet 10 WAGO-I/O-SYSTEM

Læs mere

WINSTA -QUICKGUIDE. Installationsstikforbindelser. Den perfekte forbindelse det professionelle valg! Version 3

WINSTA -QUICKGUIDE. Installationsstikforbindelser. Den perfekte forbindelse det professionelle valg! Version 3 WINSTA -QUICKGUIDE Installationsstikforbindelser Version 3 Den perfekte forbindelse det professionelle valg! WINSTA FRA GULV TIL LOFT Installationsstikforbindelser til ethvert behov Formålet med denne

Læs mere

En ny æra begynder! Truma inet System

En ny æra begynder! Truma inet System En ny æra begynder! Truma inet System Påbegynd fremtidens camping allerede nu Påbegynd fremtidens camping allerede nu Du bestemmer selv dit ønskeklima Du vil gerne være mobil og om muligt ikke give afkald

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

DALI. BuildingControl Danmark, 17 juni 2014. Henrik Noren * Servodan Peter Selmer Gade * I-NO Thomas Maltesen * Prolon

DALI. BuildingControl Danmark, 17 juni 2014. Henrik Noren * Servodan Peter Selmer Gade * I-NO Thomas Maltesen * Prolon DALI BuildingControl Danmark, 17 juni 2014 Henrik Noren * Servodan Peter Selmer Gade * I-NO Thomas Maltesen * Prolon Agenda DALI Standarden; udviking fra 0..10V, DALI v1, DALI v2 (TM) DALI i integration

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 din intelligente el-installation Kontakt din El-installatør for priser 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 5709870366654 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 5709870366661

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 Applications and functions DK Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 DEVI Web Home gør det nemt og enkelt at styre og overvåge varmesystemet og øvrige installationer i huset. Klik på

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. LK IHC Wireless har set dagens lys.

Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. LK IHC Wireless har set dagens lys. LK IHC Wireless Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. LK IHC Wireless har set dagens lys. Fremtidens trådløse teknologi er både brugervenligt og

Læs mere

VR 18 Papirløs registrering

VR 18 Papirløs registrering BUdkPEOVR200312 VR 18 Papirløs registrering Moderne kompakt dataopsamling hvor målinger kan ses i mange forskellige variationer og hvor de historiske data nemt kan vises, samtidig med at nye værdier gemmes.

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering 1 MITSUBISHI PLC programmerings software Ved systemtekniker Helge Gulstad Tlf. Direkte: 46 74 01 61 Mob: 21 19 25 64 Mail: hgd@beijer.dk 2

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

BiSecur Gateway med smartphone-app NYHED

BiSecur Gateway med smartphone-app NYHED NYHED BiSecur Gateway med smartphone-app Til betjening af port- og lågeåbnere, hoveddøre og andre elektriske apparater. Komfortabelt til enhver tid i hele verden. BiSecur Gateway Til central styring af

Læs mere