D Softwarearkitektur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D0150 - Softwarearkitektur"

Transkript

1 <Kundenavn> <Projektnavn> Version: 1.0 Status: Endelig Godkender: <Fjernet>. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse, oversættelse eller kopiering af dette dokument eller dele deraf er, uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Netcompany A/S.

2 Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger <Fjernet> Udkast <Fjernet> Udkast <Fjernet> Udkast <Fjernet> Udkast Første udkast til disposition Use-case model beskrevet Første udkast til design model Use-case model revideret <Fjernet> Udkast Design model revideret <Fjernet> Udkast Sikkerheds-perspektiv tilføjet <Fjernet> Udkast Internt review <Fjernet> Endelig Afleveret til Kundennavn. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 2 af 53

3 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION Omfang Definitioner og forkortelser Referencer Læsevejledning 6 2 ARKITEKTURMÆSSIGE MÅL OG RAMMER Teknisk platform Brugervenlighed og design Statistik Migrering af data Sikkerhed Kapacitet og performance Tilgængelighed Skalerbarhed 9 3 USE-CASE PERSPEKTIV Use cases for e-handelsløsning Brugerhåndtering Use cases for CMS-platform 16 4 LOGISK PERSPEKTIV Overblik E-handelsløsningen Frontend Backend Integration Data Access Common CMS-Platform Frontend Backend Database Integration 44 5 DATA-PERSPEKTIV 46 6 IMPLEMENTERINGS-PERSPEKTIV 47 7 DEPLOYERINGS-PERSPEKTIV 48 8 SIKKERHEDS-PERSPEKTIV Sikkerhedskrav Autentificering Autorisering Sikker kommunikation STRIDE-modellen Spoofing Tampering 51 Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 3 af 53

4 8.2.3 Repudiation Information disclosure Denial of service Elevation of privilege 53 Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 4 af 53

5 1 Introduktion Formålet med dette dokument er at give et overblik over softwarearkitekturen for <Kundennavn>s nye e-handelsløsning og CMS-platform. Softwarearkitekturen beskrives ved at inddrage forskellige perspektiver, som belyser systemet fra forskellige synspunkter og henvender sig til forskellige interessenter. Logisk perspektiv Data-perspektiv Sikkerhedsperspektiv Use-case perspektiv Implementeringsperspektiv Deployeringsperspektiv Arkitekturmæssig repræsentation Tilsammen giver perspektiverne et komplet billede af softwarearkitekturen. Use-case perspektiv Repræsenterer use-case modellen og beskriver sammen med D Brugergrænsefladedesign systemet fra et brugersynspunkt. Perspektivet er relevant for alle systemets interessenter. Logisk perspektiv Repræsenterer design modellen og beskriver systemets væsentligste klasser og deres organisering i delsystemer, komponenter, pakker, og lag. Det logiske perspektiv indeholder også den logiske datamodel. Perspektivet er relevant for designere og udviklere. Data-perspektiv Repræsenterer data modellen og beskriver den fysiske repræsentation af data i systemet. Perspektivet er relevant for udviklere og databaseadministratorer. Implementerings-perspektiv Repræsenterer implementerings-modellen og beskriver de logiske delsystemer med Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 5 af 53

6 henblik på at afklare deres konstruktionsmæssige afhængigheder. Perspektivet er relevant for udviklere. Deployerings-perspektiv Repræsenterer deployerings-modellen og beskriver konfigurationen af det fysiske afviklingsmiljø. Perspektivet er relevant for udviklere og driftspersonale. Sikkerheds-perspektiv Beskriver systemets sikkerhedsmæssige aspekter, herunder autentificering og autorisering. 1.1 Omfang Dokumentet dækker softwarearkitekturen for e-handelsløsningen og CMS-platformen. 1.2 Definitioner og forkortelser Definition Systemet Kunden Leverandøren Beskrivelse Internetplatformen bestående af E-handelsløsningen og CMS-platformen Kundennavn Netcompany Forkortelse Beskrivelse AD Microsoft Active Directory BizTalk Microsoft BizTalk Server IIS Microsoft Internet Information Server 1.3 Referencer 1. Kunden: Screen Design Guidelines, Kontrapunkt, 12. jan Kravspecifikation for ny e-handelsløsning og CMS-platform, Devoteam Consulting, 9. sep Læsevejledning I afsnit 2 beskrives de arkitekturmæssige mål og rammer for systemet. I afsnit 3 beskrives use-case perspektivet, som belyser systemet fra et brugersynspunkt. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 6 af 53

7 I afsnit 4 beskrives det logiske perspektiv, som belyser systemet fra et design og udviklingssynspunkt. I afsnit 5 beskrives data-perspektivet, som belyser den fysiske persistering af data. I afsnit 6 beskrives implementerings-perspektivet, som belyser systemet fra et konstruktionssynspunkt. I afsnit 7 beskrives deployerings-perspektivet, som belyser systemet fra et driftssynspunkt. I afsnit 8 beskrives sikkerheds-perspektivet, som beskriver hvordan systemet håndterer sikkerhedskravene og belyser sikkerheden ud fra STRIDE-modellen. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 7 af 53

8 2 Arkitekturmæssige mål og rammer Dette afsnit beskriver ikke-funktionelle krav af væsentlig betydning for arkitekturen, herunder krav til den tekniske platform, til brugergrænsefladen, statistik, migrering af data, sikkerhed, kapacitet og performance, samt skalerbarhed. 2.1 Teknisk platform Systemets specialudviklede software udvikles på.net 2.0 platformen og afvikles på en Microsoft Internet Information Server i samspil med Microsoft Commerce Server 2007, Sitecore og Microsoft BizTalk Server Den tekniske platform er nærmere beskrevet i D0120 Teknisk infrastruktur oversigt. Løsningens standard-programmel og værktøjer sikrer at systemet overholder godkendte grænseflade-standarder, herunder W3C for HTML og Webservices. 2.2 Brugervenlighed og design Følgende krav til systemets brugergrænseflade er af betydning for arkitekturen: 1. Web-brugergrænsefladen skal følge design retningslinier for Apoteket.dk og skal genbruge den eksisterende navigationsramme. 2. Web-brugergrænsefladen skal understøtte Internet Explorer 6 og opefter, Firefox 1.5 og opefter, Safari 2.0 og opefter. 3. Web-brugergrænsefladen for dele af CMS-platformen og hele e-handelsløsningen skal kunne vises i en frame på sundhed.dk. E-handelsløsningen skal her begrænse sortimentet til apoteksforbeholdte varer. 4. Udformning af recepter skal samordnes med udformningen af recepter på Sundhed.dk. Systemets brugergrænseflade er beskrevet i D Brugergrænseflade-design. 2.3 Statistik Systemet skal kunne indsamle en række statistiske oplysninger om brugernes anvendelse af internet platformen. Statistiske rapporter genereres ved brug af standardværktøjer i Microsoft Reporting Services og Microsoft Commerce Server Rapporterne er specificeret i D Brugergrænseflade-design. 2.4 Migrering af data Den nye løsning erstatter en eksisterende, og overgangen skal ske med størst mulig kontinuitet. Håndteringen af dette aspekt er beskrevet i D Konverteringsdesign. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 8 af 53

9 2.5 Sikkerhed Systemets håndtering af sikkerhed beskrives i sikkerhedsperspektivet, afsnit Kapacitet og performance Systemet skal kunne håndtere en gennemsnitlig belastning på besøgende og sidevisninger per uge efter en performance model, som vil blive aftalt med Kunden. Systemet skal endvidere kunne håndtere en datamængde svarende til sortimenter for 160 apoteker. Løsningen designes og deployeres således at batch-kørsler kan afvikles uden væsentlig performance-degradering på websitet. 2.7 Tilgængelighed For at minimere systemets nedetid bliver produktionsmiljøet opsat med fail-over på samtlige kritiske servere (webservere, databaseserver og biztalk server). Synkrone afhængigheder til apotekssystemer (receptopslag) vil dog gøre at man periodevist kan være afskåret fra at handle på recept hos et specifikt apotek, hvis der ikke er adgang til dets apotekssystem. 2.8 Skalerbarhed Systemet skal kunne skaleres til at understøtte flere brugere og større mængde information. Skalerbarhed sikres dels gennem standard-produkter som IIS, Biztalk og SQL Server, og dels gennem overholdelse af best-practices og retningslinier for programmering. Der vil være mulighed for vertikal skalering ved at placere kraftigere hardware (f.eks. flere CPU er) i den leverede hardwarekonfiguration. Der vil være mulighed for horisontal skalering, gennem tilføjelse af yderligere tilstandsløse web servere og/eller flere BizTalk servere. På databaseserveren er der fra start foretaget en logisk partitionering af data. Disse partitioner kan distribueres på yderligere database servere. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 9 af 53

10 3 Use-case perspektiv Dette afsnit giver et overblik over systemet fra et brugersynspunkt ved at beskrive aktører og væsentlige use-cases. Alle use cases tager udgangspunkt i kravspecifikationen og indarbejder eventuelle afklaringer og ændringer som er aftalt undervejs i afklarings- og designfasen. Enkelte use-cases erstattes af andre (B.5-7) og enkelte nye use-cases er introduceret (B.12-14, C.4-5). Use case modellen er detailspecificeret med sideskitser i D0160 Brugergrænseflade-design, og sammen giver de et komplet billede af systemet set fra brugerens synspunkt. System E-handelsløsning Brugerhåndtering TDC Nøglecenter Varekøb Kunde Leverandør af vareinfo Abonnement CMS-platform Apotekssystem Receptserver Tilgængelige funktioner Internetbruger Brevkasse Redaktionsmiljø Redaktør Figur 1: Samlet overblik Væsentligste aktører Aktør Beskrivelse Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 10 af 53

11 Aktør Apotekssystem Internetbruger Kunde Leverandør af vareinfo Beskrivelse Dækker over apotekssystemerne som en helhed. En person som tilgår CMS-platformen med en webbrowser. En person som tilgår e-handelsløsningen med en webbrowser. Dækker over alle leverandører af vareinformation, herunder beskrivelser, billeder priser for apoteksforbeholdte varer. Leverandører er: Medicinpriser.dk (LMS Takst), Interaktionsdatabasen, Nomeco grossistkatalog, Apotekssystemet (specialvarer), Medicinhåndbogen. Receptserver TDC nøgleservice Lægemiddelstyrelsens receptserver (Medicinprofilen), som samler elektroniske recepter. TDC s service til validering af OCES personcertifikater. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 11 af 53

12 3.1 Use cases for e-handelsløsning Dette afsnit beskriver use cases for e-handelsløsningen, og inddeles i områderne Brugerhåndtering, Varekøb og Abonnement. E-handelsløsning Brugerhåndtering TDC Nøglecenter Varekøb Kunde Leverandør af vareinfo Abonnement Apotekssystem Figur 2: Overordnet use case model for e-handelsløsning Brugerhåndtering I dette af afsnit beskrives hvordan systemet håndterer brugere, herunder oprettelse, autentificering, vedligeholdelse af kundedata og sletning. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 12 af 53

13 Brugerhåndtering Opret bruger (A.1) TDC Nøglecenter Log in/ud Kunde Rediger bruger (A.2) Slet bruger (A.3) Administrator Figur 3: Use-case model for brugerhåndtering Opret bruger (A.1) Use Case A.1 Opret bruger ID A.1 Pakke Brugerhåndtering Version 1.0 Formål: Aktører: Systemer: Beskrivelse: Startbetingelser: Slutbetingelser: At oprette ny bruger Kunde e-handelsløsning, TDC nøglecenter Kunden ønsker at bestille en receptpligtig vare online og har behov for at oprette sig som bruger på e-handelsløsningen Kunden har en gyldig digital signatur. Kunden er oprettet som bruger på systemet og har registreret sine profiloplysninger og stamdata. Normalt flow: Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 13 af 53

14 Use Case A.1 Opret bruger ID A.1 Pakke Brugerhåndtering Version 1.0 Trin Aktør System 1 Kunden vælger at oprette sig som bruger med sin digitale signatur Hvis kunden ikke har en digital signatur, henvises han til TDCs website for den offentlige digitale signatur. 2 Kundens browser prompter for valg af digital signatur og herefter for password. Systemet forespørger kundens browser om digital signatur. Systemet modtager kundens personcertifikat og registrerer certifikatets unikke identifikation (PID). Herefter bedes kunden om at indtaste sit CPR-nummer. 3 Kunden indtaster CPR-nummer. Systemet kalder TDC s nøgleservice og validerer at det registrerede certifikat er udstedt til personen med det indtastede CPR-nummer. Systemet viser en formular til indtastning af personlige oplysninger, herunder navn, hjemmeadresse, , telefon, mobiltelefon, samt præferencer for format og SMS-notifikation. 3 Kunden indtaster sine personlige oplysninger. 4 Kunden indtaster sine e- handelsoplysninger. 5 Kunden indtaster sine interesseområder. 6 Kunden læser og accepterer samtykkeerklæringen. Systemet viser en formular til indtastning af e-handelsoplysninger, herunder foretrukket apotek (ved hjælp af Use case B.1 Søg apotek), foretrukket leveringsmetode, leveringsadresse (hvis forskellig fra hjemmeadresse), medlemskab af Sygesikring Danmark. Systemet viser en formular til indtastning præference for deltagelse i brugerundersøgelser, samt liste af interesseområder, grupperet efter kategori, som kan afkrydses. Systemet viser en samtykkeerklæring og et afkrydsningsfelt for accept. Systemet opretter kunden som bruger med de indtastede oplysninger. Undtagelser: Noter Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 14 af 53

15 Rediger bruger (A.2) Use Case A.2 Rediger bruger ID A.2 Pakke Brugerhåndtering Version 1.0 Formål: Aktører: Systemer: Beskrivelse: Startbetingelser: Slutbetingelser: At redigere profiloplysninger og stamdata for en kunde. Kunde e-handelsløsning Kunden ønsker at ændre sine profiloplysninger eller stamdata. Kunde er oprettet som bruger og er logget ind. Kundens profiloplysninger og stamdata er rettet. Normalt flow: Trin Aktør System 1 Systemet viser en formular til indtastning af personlige oplysninger, herunder navn, hjemmeadresse, , telefon, mobiltelefon, samt præferencer for format og SMS-notifikation. 2 Kunden indtaster sine personlige oplysninger. 3 Kunden indtaster sine e- handelsoplysninger. 4 Kunden indtaster sine interesseområder. Systemet viser en formular til indtastning af e-handelsoplysninger, herunder foretrukket apotek (ved hjælp af Use case B.1 Søg apotek), foretrukket leveringsmetode, leveringsadresse (hvis forskellig fra hjemmeadresse), medlemskab af Sygesikring Danmark. Systemet viser en formular til indtastning præference for deltagelse i brugerundersøgelser, samt liste af interesseområder, grupperet efter kategori, som kan afkrydses. Systemet opretter kunden som bruger med de indtastede oplysninger. Undtagelser: Noter Slet bruger (A.3) Use Case A.3 Slet bruger ID A.3 Pakke Brugerhåndtering Version 1.0 Formål: At slette bruger Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 15 af 53

16 Use Case A.3 Slet bruger ID A.3 Pakke Brugerhåndtering Version 1.0 Aktører: Systemer: Beskrivelse: Startbetingelser: Slutbetingelser: Administrator eller Kunde E-handelsløsning Kunden, eller Administrator på vegne af kunden, ønsker at slette sin brugerprofil. Kunde er logget på e-handelsløsningen eller Administrator er logget på Commerce Server 2007 administrationsmodulet. Kundens brugerprofil er slettet. Normalt flow: Trin Aktør System 1 Administrator fremfinder Kunde via søgedialog i Commerce Server 2007 administratormodul og vælger Delete. Systemet viser en advarsel der forklarer konsekvensen af sletning, og beder om bekræftelse. eller Kunden vælger Nedlæg brugerprofil via Min side. 2 Kunde eller Administrator insisterer. Eventuelle abonnementer knyttet til kunden slettes fra systemet. Eventuelle ordrer knyttet til kunden (åbne eller lukkede) slettes ikke. Undtagelser: Noter Systemet sender en til kunden med bekræftelse. Kundens brugerprofil slettes. < En større række use cases er fjernet > 3.2 Use cases for CMS-platform Use cases for CMS-platformen er uændrede i forhold til kravspecifikationen. Der henvises til D0160 Brugergrænseflade-design for detaildesign og yderligere specifikation. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 16 af 53

17 4 Logisk perspektiv Denne sektion beskriver de dele af designmodellen, som er væsentlige for arkitekturen, herunder systemets nedbrydning i delsystemer. For hvert delsystem beskrives arkitekturmæssigt væsentlige komponenter, lag og klasser, og deres ansvar beskrives sammen med en indikation af de væsentligste relationer, operationer og attributter. 4.1 Overblik Det følgende diagram viser systemets væsentligste bestanddele (se også D0120 Teknisk infrastruktur oversigt). Klienter Browser Webservice Klient Forfatterværktøj Apoteket.dk Internet Information Server e-handelsløsning CMS-platform MS Commerce Server Sitecore Ankiro SQL Server BizTalk Server Active Directory Eksterne systemer TDC OCES Apotekssystemer Medicinpriser.dk Mobitech SMS Gateway Interaktionsdatabase Medicinhåndbogen DIBS Nomeco Figur 4: Overblik Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 17 af 53

18 Softwarekomponenterne for e-handelsløsningen og CMS-platformen er specialudviklet. Alle andre løsningskomponenter er standard-software. I det følgende beskrives designmodellen for de to komponenter. 4.2 E-handelsløsningen E-handelsløsningskomponenten implementeres som en web-applikation og afvikles på IIS. E-handelsløsningens klasser er organiseret i pakker og lag, som hver har et specifikt ansvarsområde. Lagene og deres afhængigheder er vist i nedenstående diagram. «layer» Frontend «uses» «layer» Backend «layer» Common «uses» «uses» «layer» Integration «layer» Data Access Figur 5: E-handelsløsningens lagdeling Lag Frontend Frontend laget har ansvaret for rendering og styring af webbrugergrænsefladen og indeholder kontroller og hjælpeklasser til formålet. Desuden har frontend laget ansvar for webservices, som udstilles til interne og eksterne klienter. Backend Backend laget har ansvaret for forretningslogikken og indeholder domæne-entiteterne. Integration Integrationslaget har ansvaret for integrationer til Microsoft Commerce Server 2007, eksterne systemer (CMS, Apotekssystemer, Interaktionsdatabasen, DIBS, TDC OCES, SMS Gateway). Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 18 af 53

19 Lag Data Access Common Har ansvaret for persistering af data og indeholder Connection, Command, og DataAdapter klasser. DataAdapter klasser genereres for hver entitet og leverer type-specifikke DataSet klasser. et for mapningen af DataSet til domænet ligger hos domæne-entiteterne i Backend laget. Common-laget har ansvaret for generisk understøttende funktionalitet, herunder logging, caching og formatering. Indholdet af hvert lag er specificeret nedenfor. Frontend Common UI Service Cache Backend Log Apotek Indkøbskurv Abonnement Kunde Utility Recept Ordre Varekatalog Lægemiddel Integration Data Access Apotekssystem CMS TDC DB SMSGateway DIBS Commerce Server Figur 6: E-handelsløsningens lag og pakker I det følgende gennemgås indholdet af de væsentligste pakker. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 19 af 53

20 Notation r med stereotypen <<entity>> er persistente, og udgør tilsammen den logiske datamodel. Mapningen af entiteter til den fysiske datamodel er givet i afsnit 5 - Dataperspektiv. r med stereotypen <<enumeration>> er konstanter og fastlagt på designtidspunktet. r med stereotypen <<utility>> indeholder forretningslogik. Alle andre klasser er transiente Frontend Frontend laget har ansvaret for rendering og styring af web-brugergrænsefladen, og indeholder kontroller og hjælpeklasser til formålet. Desuden har frontend laget ansvar for webservices, som udstilles til interne og eksterne klienter. Pakker Pakke UI Service Har ansvaret for sider, sideskabeloner, kontroller, og understøttende funktionalitet til rendering af web-brugergrænsefladen. Har ansvaret for webservices, som udstilles til interne og eksterne klienter Backend Backend laget har ansvaret for forretningslogikken og indeholder domæne-entiteterne, som udgør den logiske datamodel, samt manager klasser som indeholder forretningslogikken. Backend laget er inddelt i følgende områder: Pakker Pakke Abonnement Apotek Indkøbskurv Kunde Lægemiddel Ordre Har ansvaret for klasser til håndtering af medicinabonnementer. Har ansvaret for klasser til håndtering af apoteksoplysninger fra medlemsnettet. Har ansvaret for håndtering af indkøbskurve. Har ansvaret for håndtering af kundedata, herunder stamdata og profiloplysninger. Har ansvaret for håndtering af lægemidler i varekataloget, herunder lægemiddelsubstitutioner og interaktioner. Har ansvaret for håndtering af ordre. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 20 af 53

21 Pakke Recept Varekatalog Har ansvaret for håndtering af elektroniske og fysiske recepter. Har ansvaret for håndtering af varekataloget og apotekernes sortimenter og prislister. «utility» KundeManager +CreateKunde(in Kunde) : Kunde +GetKundeByPID(in OcesPID) : Kunde +GetKunde(in KundeId) : Kunde +UpdateKunde(in Kunde : Kunde) : Kunde +DeleteKunde(in KundeId) +SetKundeInteresseområder(in OmrådeIds) +SetKundeStatus(in KundeId, in Status : KundeStatus) +GetVareFavoritliste(in KundeId) +AddSkjultVare(in Vare : Variant) +RemoveSkjultVare(in Vare : Variant) : bool +CreateIndkøbskurv() : Indkøbskurv +CreateIndkøbskurv(in KundeId) : Indkøbskurv +NotificerKunde(in KundeId, in Besked) +GetAlleInteresseOmråder() : Interesseområde[] +GetTeasers(in KundeId) «utility» AbonnementManager +CreateAbonnement() +GetAbonnement() +UpdateAbonnement(in Abonnement : Abonnement) +DeleteAbonnement(in AbonnementId) «utility»apotekmanager +SearchApotek(in Søgeudtryk) : SøgeResultat<Apotek> +GetApotekByNr(in ApotekNr) : Apotek +GetStamkunder(in ApotekId) : Kunde[] «utility» ReceptManager +GetOrdination(in OrdinationId) : Ordination +GetRecept(in ReceptId) : Recept +GetRecepterByCpr(in Cpr) : Recept[] +CreateFysiskOrdination(in Ordination : FysiskOrdination) : FysiskOrdination «utility» KatalogManager +SearchSortimentVarer(in ApotekId, in Søgeudtryk) : SøgeResultat<VareFamilie> +GetRodKategorier(in ApotekId) : Kategori[] +GetKategori(in KategoriId) : Kategori +GetVareFamilie(in VareFamilieId) : VareFamilie +GetVariant(in Varenummer) : Variant +GetInteraktioner(in drugids : string[]) : Interaktion[] «utility» OrdreManager +CreateOrdre(in Indkøbskurv : Indkøbskurv) : Ordre +GetOrdre(in OrdreId) : Ordre +AnnullerOrdre(in OrdreId) +SetOrdreStatus(in OrdreId, in Status : OrdreStatus) «utility» BatchManager +ValiderReceptAbonnementer() +SendOrdrerFraAbonnementer() +ImporterLMSTakst() +ImporterGrossistKatalog() +ImporterInteraktionsdatabase() Figur 7: Backend lag - Manager klasser r Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 21 af 53

22 AbonnementManager ApotekManager BatchManager KatalogManager KundeManager OrdreManager ReceptManager lig for tilgang til medicin-abonnementer. lig for tilgang til apotekstamdata. Har ansvaret for funktionalitet knyttet til batch-kørsler, herunder batch-opdatering af varekatalog, interaktionsdatabase og behandling af abonnementer. lig for tilgang til varekataloget. lig for tilgang til kunder. lig for tilgang til ordrer. lig for tilgang til elektroniske og fysiske recepter Abonnement Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 22 af 53

23 Abonnement Kunde::Kunde 1 +Oprettelsesdato +Start +Slut +Frekvens +Status : AbonnementStatus +Betalingsmetode : Betalingsmetode +Leveringsmetode : Leveringsmetode +NæsteUdlevering +NæsteStart +AntalUdleveringerForetaget 1 Apotek::Apotek +OpretOrdre() +TilføjLinje() 1 AbonnementLinje +Antal +Slet() +Opdater() 1 Varekatalog::Variant Recept::Ordination «enumeration» Ordre::Betalingsmetode +Kontant +VisaDankort +BetalingsService «enumeration» Ordre::Leveringsmetode +Afhentning +Post +Bud «enumeration» AbonnementStatus +Aktivt +AfventerGodkendelse +OrdinationUdløbet +Afsluttet Figur 8: Abonnement r Abonnement AbonnementLinje Repræsenterer et medicinabonnement og har ansvar for tilføjelse af abonnementlinjer og oprettelse af ordre. Repræsenterer en vare som abonneres på. Datatyper AbonnementStatus Lister de mulige stati for et abonnement. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 23 af 53

24 Apotek +Filialer 1 Apotek +ApotekNr +Porto +Udbringning : bool +UdbringningBeskrivelse +Vagtapotek : bool +MerchantID Udleveringssteder ApotekStamdata +Navn +Kommune +Telefon +Fax + +HjemmesideURL +KrakKortURL +Adresselinie1 +Adresselinie2 +Postnummer +By 0..1 ApotekUdleveringssted +Dækning Postnummer +Postnummer Apoteksydelse +Betegnelse +Kategori 0..1 Åbningstid +Ugedag +Fra +Til Figur 9: Apotek r Apotek ApotekStamdata Apoteksydelse ApotekUdleveringssted Postnummer Åbningstid Repræsenterer et apotek (inkl. filialer), med stamdata (ApotekStamdata) og udleveringssteder (ApotekUdleveringssted). Repræsenterer stamdata for enten et apotek eller et udleveringssted. Repræsenterer en apoteksydelse, e.g. "Tjek på inhalation" eller "Online rådgivning". Repræsenterer et udleveringssted knyttet til et apotek. Repræsenterer et dansk postnummer. Repæsenterer åbningstiden for en ugedag Indkøbskurv Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 24 af 53

25 Indkøbskurv Kunde TilføjVare() +OpretOrdre() +BeregnPris() +Nulstil() +FlytTilApotekRapport() +FlytTilApotek() 1 Apotek::Apotek 1 Indkøbsvare +Antal +Navn +Pris +FjernFraKurv() +Opdater() 1 Varekatalog::Variant Figur 10: Indkøbskurv r Indkøbskurv Indkøbsvare Håndterer en indkøbskurv, flytning mellem apoteker, og oprettelse af ordre. Håndterer en vare anbragt i en indkøbskurv Kunde Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 25 af 53

26 +Stamapotek Kunde +OcesPID +Cpr +Status : KundeStatus +SidsteLogin +Leveringsmetode : Leveringsmetode +Betalingsmetode : Betalingsmetode +Samtykkeerklæringsdato +Oprettelsesdato +ModtagHTML bool +GivSMSBesked : bool +TilladBrugerundersøgelser : bool +SetStatus() +AddSkjultFavoritvare() +SetInteresseområder() +GetBeskeder() +GetVareFavoritliste() Interesseområde +Navn +Kategori ForetrukketUdleveringssted SkjulteFavoritvarer 0..1 Abonnement::Abonnement 0..1 Recept::Recept Ordre::Ordre Varekatalog::Vare Apotek::Apotek ApotekUdleveringssted +Udleveringssteder 1 KundeStamdata +Fornavn +Efternavn +Telefon +Mobiltelefon + +MedlemAfDanmark Leveringsadresse 1 +Hjemmeadresse 1 Adresse +Navn +Adresselinje1 +Adresselinje2 +Postnummer +By +Land «enumeration» KundeStatus +Aktiv +Spærret +TilSletning «enumeration» Ordre::Betalingsmetode +Kontant +VisaDankort +Betalingsservice «enumeration» Ordre::Leveringsmetode +Afhentning +Post +Bud Figur 11: Kunde r Adresse Interesseområde Kunde KundeStamdata Håndterer generelle adresseoplysninger til brug for kundestamdata. Repræsenterer et kunde-interesseområde. Interesseområder persisteres og administreres af CMS-platformen. Kunde-klassen har ansvar for oplysninger om registrerede kunder. Kundeoplysninger som er fælles for registrerede og engangs-kunder håndteres af KundeStamdata klassen. Håndterer generelle kundestamdata til brug for registrerede kunder Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 26 af 53

27 og ordrer. Datatyper KundeStatus Lister de mulige stati for en kunde Lægemiddel Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 27 af 53

28 Varekatalog::VareFamilie LægemiddelFamilie +SpecNummer +AlfabetiskSekvensplads LægemiddelPakning 1.. Varekatalog::Vare +Drugid +ATC +Opbevaring : Opbevaringsbetingelse +Udlevering : Udleveringsbestemmelse +Pakningsstørrelse +PakningsstørrelseEnhed +PakningsstørrelseBeskrivelse +AlfabetSekvensnummer 1 Lægemiddelform +Betegnelse +GetSubstitutioner() +GetInteraktioner() 1 1 «enumeration» KliniskBetydning +Udtalt +Moderat +Ringe +Mulig +Ingen +Uafklaret Interaktion +KliniskBetydning : KliniskBetydning +Rekommandation +TekstBorger 1 Substitutionsgruppe «enumeration» Udleveringsbestemmelse «enumeration» Opbevaringsbetingelse Figur 12: Lægemiddel r Interaktion Repræsenterer en interaktion mellem stoffer i to lægemiddelpakninger. Dannes på basis af LMS Takst (Medicinpriser) og Interaktionsdatabasen, som sammenkædes via LMS30.Substansgruppe=IDBStoffer.Navn LægemiddelFamilie Repræsenterer en lægemiddel produktfamilie (e.g. "Aspirin" eller "Panodil"). Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 28 af 53

29 Lægemiddelform LægemiddelPakning Substitutionsgruppe Repræsenterer en lægemiddelform (e.g. "Tabletter", "Inhalator"). Repræsenterer en pakning af et lægemiddel, som identificeret i LMS02. LægemiddelPakning har endvidere ansvar for fremfinding af substitutioner (LMS04, LMS05) og interaktioner (LMS30, idbniveau3er, idbstoffer). Repræsenterer en substitutionsgruppe for lægemiddelpakninger. Datatyper KliniskBetydning Udleveringsbestemmelse Opbevaringsbetingelse Lister de mulige kliniske betydninger af interaktioner. Lister de mulige udleveringsbestemmelser for lægemiddelpakninger. Lister de mulige opbevaringsbestemmelser for en lægemiddelpakninger Ordre Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 29 af 53

30 1 +OpdateringAf Ordre Kunde::Kunde KundeStamdata OrdreId +Ordredato +Ordrestatus : Ordrestatus +AfventerKundendsGodkendelse : bool +EOrdrenummer +KundeOrdrenummer +Totallistepris +Fragtpris +Totalpris +KanAfvises : bool +Leveringsmetode : Leveringsmetode +Betalingsmetode : Betalingsmetode +DibsOrdrenummer +DibsTransaktionsId +DibsMerchantId +AutoriseretBeløb +HævetBeløb +KvitteringEkspedient +KvitteringUdleveringsnummer +KvitteringUdleveringstidspunkt +KvitteringSamletKundeandel +KvitteringCTRAnvendtSaldo +KvitteringCTRNyBeregnetSaldo +KvitteringCTRPeriodeUdløb +KvitteringDanmarkTilskudBerettigetDel +KvitteringDanmarkIkkeTilskudBerettigetDel +BeskedFraKunde +BeskedFraApotek +BeskedEHandel Apotek::Apotek Apotek::ApotekUdleveringssted Abonnement::Abonnement +Annuller() : bool +SætStatus() 1 Recept::Recept Ordrelinje +Linjenr : int +Antal : int +Varenavn +Substitution : SubstitutionType +ListeprisPerStk +TotalListepris +KvitteringTilskud +KvitteringKundeandel +KvitteringCTRbeløb +Slet() Recept::Ordination Vare «enumeration» Leveringsmetode +Afhentning +Post +Bud «enumeration» Betalingsmetode +Kontant +VisaDankort +Betalingsservice «enumeration» SubstitutionType +ApoteketSkalSubstituere +KundenHarValgtSubstitution +KundenHarFravalgtSubstitution +EjS «enumeration» Ordrestatus +Ny +UnderBehandling +Ekspederet +KlarTilAfhentning +Afsluttet +AnnulleretAfKunde +AnnulleretAfApotek Figur 13: Ordre r Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 30 af 53

31 Ordre Ordrelinje Repræsenterer en e-handelsordre. Repræsenterer en varelinje i en ordre. Datatyper Betalingsmetode Leveringsmetode Ordrestatus Lister de mulige betalingsmetoder for en ordre Lister de mulige leveringsmetoder for en ordre. Lister de mulige ordrestati Recept Har ansvaret for håndtering af elektroniske og fysiske recepter. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 31 af 53

32 Recept +ReceptID +Type : ReceptType 0..1 Kunde::Kunde 1 +ReserveretTil Apotek::Apotek 0..1 FysiskOrdination Ordination +OrdinationsID +Oprettelsesdato +Status : OrdinationStatus +AntalOrdineret +AntalUdleveret +Udleveringsinterval +Udleveringsintervalenhed +Doseringstekst +Doseringsperiode +DoseringsperiodeEnhed +Substitutionsbestemmelse +LokalStatus +HandelIkkeTilladt : bool +AnmodOmFrigivelse() Abonnement::Abonnement 1 Abonnement::AbonnementLinje 0..1 Varekatalog::Vare «enumeration» OrdinationStatus +Åben +Afsluttet +Annulleret +Kladde +Inaktiv +DelvistUdleveret +UnderBehandling +Ugyldig +WebEkspederet +OverførtTilDosiskort «enumeration» ReceptType +Elektronisk +Fysisk Figur 14: Recept r FysiskOrdination Ordination Recept Repræsenterer en ordination på en fysisk recept. Repræsenterer en elektronisk eller fysisk ordination. Elektroniske recepter hentes via Apotekssystemet mens fysiske recepter persisteres lokalt. Repræsenterer en elektronisk eller fysisk recept. Datatyper OrdinationStatus ReceptType Lister de mulige stati for en ordination. Lister de mulige recepttyper. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 32 af 53

33 Varekatalog Har ansvaret for håndtering af varekataloget og apotekernes sortimenter og prislister. VareKategori +Navn +Beskrivelse +KanAbonneres : bool +GetUnderkategorier(in ApotekId) +GetVarefamilier(in ApotekId) +Underkategorier VareFamilie +Navn +BeskrivelseKort +BeskrivelseDetaljeret +Klassifikation : VareKlassifikation +GrossistKategori +GrossistUnderkategori +GetVarianter(in ApotekId) Vare +Varenummer +Betegnelse +Apoteksforbeholdt : bool +Fastpris : decimal +BilledeLilleURL +BilledeStorURL +DetaljeBillede1URL +DetaljeBillede2URL +UdgåetDato +Repræsentant 1 1 SortimentVare +Pris : decimal +Lagerføring : Lagerføring +Restordre : bool 1 Apotek::Apotek +GetPrissammenligning() «enumeration» VareKlassifikation +LægemiddelRecept +LægemiddelHåndkøb +Mærkevare +SpecielVare «enumeration» Lagerføring +Lagerføres +Skaffevare Figur 15: Varekatalog Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 33 af 53

34 r VareKategori VareFamilie Repræsenterer en kategori i varekataloget. Repræsenterer en varefamilie i varekataloget. En varefamilie er en gruppering af ensartede varer under et varemærke (f.eks. Panodil familien som indeholder varianter med forskellige styrker og lægemiddelformer). Hver varefamilie har mindst én tilknyttet vare. Vare SortimentVare Repræsenterer en vare som kan lagerføres i et apotekssortiment og lægges i indkøbskurven. Repræsenterer en sortiment-vare for et givet apotek, dvs. en vare, som har pris, angivelse af lagerføring og lagerstatus. Datatyper Lagerføring VareKlassifikation Lister de mulige lagerføringstyper. Lister de faste vareklasser (til opfyldelse af lovmæssig adskillelse i præsentationen af indkøbskurv/ordre og til behandling af sortiment) Integration Integrationslaget har ansvaret for integrationer til Microsoft Commerce Server 2007, eksterne systemer (CMS, Apotekssystemer, Interaktionsdatabasen, DIBS, TDC OCES, SMS Gateway). Pakke Apotekssystem CMS Commerce Server DIBS SMSGateway TDC Har ansvaret for at understøtte integration til apotekssystemerne. Har ansvaret for at understøtte integration til CMS-platformen. Indeholder Microsoft Commerce Server 2007 API'et. Har ansvaret for at understøtte integration til DIBS. Har ansvaret for at understøtte integration til Mobitech SMS gateway. Har ansvaret for at understøtte integrationer TDC OCES. Eksterne systemer repræsenteres internt i systemet ved agent klasser, som faciliterer kommunikationen. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 34 af 53

35 «boundary» Apotekssystem::ApotekssystemAgent +HentOrdinationer() +FrigivOrdinationer() +SendOrdre() +GodkendOrdre() +AnnullerOrdre() «boundary» CMS::CMSAgent +GetLægemiddelInfoAnvendelse() +GetLægemiddelInfoKomplet() +SearchApotek() +GetApotek() +GetAlleInteresseområder() +GetBrugerInteresseområder() +SetBrugerInteresseområder() +GetNaturlægemiddel() +GetPillebillede() +GetTeasers() +GetUsermessages() «boundary» TDC::TdcOcesAgent +VerifyCprPid() «boundary» DIBS::DibsAgent +ClearAmount() +CancelTransaction() «boundary» SMSGateway::SMSGatewayAgent +SendMessage() Figur 16: Agent klasser fra Integration pakkerne Data Access Har ansvaret for persistering af data og indeholder Connection, Command og DataAdapterklasser. DataAdapter-klasser genereres systematisk for hver entitet og leverer type-specifikke DataSet klasser. et for mapningen af DataSet til domænet ligger hos domæneentiteterne i Backend laget Common Common-laget har ansvaret for understøttende og generisk funktionalitet, herunder logging og caching. Pakke Cache Log Utility Har ansvaret for at understøtte caching af objekter. Har ansvaret for logging. Har ansvaret for diverse fælles generisk funktionalitet, f.eks. til Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 35 af 53

36 Pakke formatering og parsing. 4.3 CMS-Platform CMS-platformen er baseret på Sitecore og er overdnet struktureret som beskrevet i nedenstående figur. Frontend Frontend-laget har ansvaret for at håndtere og vise web-brugergrænsefladen, hvortil Sitecores kontroller og hjælpeklasser blandt andet vil blive brugt. Frontend-laget står også for webservices som udstilles til brug af CommerceServer. Pakke ASP.NET/XSLT Har ansvaret for visning af alt indholdet på hjemmesiden. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 36 af 53

37 Pakke WebServices Har ansvaret for levering af data fra lokale databaser til CommerceServer. Backend Backenden har ansvaret for håndtering af forretningslogik samt editering af lokal sitecoredata. Backenden indeholder også en søgnings pakke der står for alt indexering og søgning i CMS-delen. Pakke Søgning E-Book Rådgivning Redaktionelt indhold Test/quiz/elearning Ekspertpanel Interessegrupper Mailing lists Brugerhåndtering Har ansvaret for søgning i lokale databaser og dermed også indexering af disse. Har ansvaret for redigering og håndtering af data til e-books/brochurer. Har ansvaret for håndtering af onlinerådgivning. Har ansvaret for opdatering/håndtering af redaktionelt indhold. Har ansvaret for opsætning og håndtering af Tests, quizes og e- learning. Har ansvaret for håndtering af spørgsmål og svar til ekspertpanelet. Har ansvaret for håndtering af interessegrupper. Har ansvaret for håndtering af mailing lists, det værende både vedligeholdelse og udsendelse. Har ansvaret for håndtering af brugere, det værende styre lokal data på brugeren som fx roller og interesse grupper. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 37 af 53

38 Database Database laget har ansvaret for databaser, inklusiv gemme og hente data fra/til disse. Pakke SitecoreDB Medicinhåndbogen Naturlægemidler og vitaminer/mineraler Apoteksinfo BrugerDB Indeholder E-Book, Rådgivning, Redaktionelt indhold, Test/quiz/e-learning, Ekspertpanelet, interessegrupper og Mailing lists. Lokal database der indeholder lægemiddeldata fra DLI s medicinhåndbog. Lokal database der indeholder naturlægemiddel- og vitamin- /mineraldata fra medlemsnettets database. Lokal database der indeholder apoteksinformationer fra medlemsnettets database. Har ansvaret for at gemme og hente brugerdata. Integration Integrations laget har ansvaret for at hente data fra eksterne services. Pakke DLI Medlemsnettet CommerceServer Har ansvaret for kommunikation med DLI s web services. Har ansvaret for importering af data eksporteret fra medlemsnettet. Har ansvaret for kommunikation med CommerceServer services Frontend En væsentlig del af arkitekturen i Sitecore består i at en præsentationsside på websitet har abstraktionslag med faste begreber. Dermed sikres ensartet og fleksibel transformation af data fra Sitecore og andre databaser. Der anvendes følgende begreber: Page o Region Block Til sammen danner de tre ovenstående et grid på siden hvor en block er mindste bestanddel. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 38 af 53

39 Element Hver block har en placeholder der bruges til at skyde et eller flere elementer ind Page En page er den logiske samler for en præsentationsside. Konkret er en page en.net WebForm, altså en fil. I Sitecore kaldes dette et layout. En page indeholder en placeholder til regions. Layoutet apo.basepage indeholder alene en Regions placeholder, hvortil de forskellige regioner tilføjes dynamisk i Sitecore: Region En region er den logiske samler for et afsnit af præsentationssiden. Konkret er en region en.net WebUserControl, altså en fil. I Sitecore kaldes dette et sublayout. En region indeholder en række blocks. I projektet indeholder en apo.basepage følgende regions : apo.basepage o o apo.headerregion apo.bodyregion Efter at indsættelse i Regions placeholderen ser siden altså således ud: Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 39 af 53

40 I projektet indeholder de to regions følgende blocks : apo.headerregion o LogoBlock o MainNavigationBlock o SearchBlock apo.bodyregion o ContextNavigationBlock o ContentBlock o SpotsBlock Med indsatte blocks ser de to regions således ud: Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 40 af 53

41 Block En block er xhtml markup på en region og udgøres af et xhtml div-tag med et id. Inde i dette div-tag er kun en placeholder hvortil elements knyttes i Sitecore. Blocks er dermed mindste bestanddel af det grid som udgør en præsentationsside. Hver block har sin egen placeholder som elements, hvormed man kan få de i projektet udviklede elements til at blive vist de rigtige steder på præsentationssiden. Fil:.doc Version 1.0 Udskrevet: :32:00 Side 41 af 53

Copyright 2010 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright 2010 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Version: 1.7 Status: Endelig Godkender:. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse, oversættelse eller kopiering af dette dokument

Læs mere

Guide til webshoppen på apoteket.dk. Webshoppen er optimeret til computer, tablet og mobil. Skærmbillederne svarer til computer og tablet.

Guide til webshoppen på apoteket.dk. Webshoppen er optimeret til computer, tablet og mobil. Skærmbillederne svarer til computer og tablet. Guide til webshoppen på apoteket.dk Webshoppen er optimeret til computer, tablet og mobil. Skærmbillederne svarer til computer og tablet. 1 E-handel på apoteket.dk Forside Du kan komme til webshoppen via

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

SOSI STS Dokumentationsoverblik

SOSI STS Dokumentationsoverblik SOSI STS Dokumentationsoverblik - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Date: 19. August, 2009 Version: 0.3 Author: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Dokumentationselementer...4

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning KOMBIT FLIS ipad-app Version: 0.1 Status: Godkender: Forfatter: Udkast [Manager] Philip Engberg Nielsen pen@netcompany.com Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. NC Service Desk FLIS Version: 0.1 Status: Godkender: Forfatter: Udkast [Manager] Philip Engberg Nielsen [Company E-mail] Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Handelsbetingelser Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Have & Livsstil ApS Ådalen 9 4600 Køge Tlf.: 4616 1551 info@haveoglivsstil.dk CVR. 38023845 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE Dato: 7. januar 2015 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 A. Administrationsportal...3 2. Kom godt i gang...4 A. Minimumskrav...4 B.

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Dit budskab i centrum

Dit budskab i centrum Dit budskab i centrum Websites hurtigt og nemt Wizi er et standard Content Management System udviklet "in-house" af Vizion Factory NewMedia. Vi har implementeret skræddersyede CMS løsninger for vores kunder

Læs mere

Tilslutningsaftale Til Webservice

Tilslutningsaftale Til Webservice Tilslutningsaftale Til Webservice Mellem De offentlige institutioner der er tilsluttet Campus CVR Og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K CVR: 10 21

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Linkfactory manualer

Linkfactory manualer Linkfactory manualer Uddrag af manualerne til grundlæggende redaktørog administrator kursus Målgruppe: Administrator og redaktører TYPO3 Manual Dette er et uddrag af Linkfactorys manualer til det grundlæggende

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG

Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG FORMÅL Dette notat beskriver et forslag til koncept for Single Sign On-løsning til Moderniseringsstyrelsens kunderettede systemer. Formålet er at beskrive

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR DanID A/S 3. juni 2014 Side

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 12 Drift af SUP-systemer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af

Læs mere

Virksomhedspræsentation for IDA

Virksomhedspræsentation for IDA Netcompany Virksomhedspræsentation for IDA 23-09-2015 Version: 1.0 Status: Endelig Forfatter: Thomas Koefoed Principal tsk@netcompany.com Copyright 2015 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk,

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper.

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper. Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook Moduler Påkrævet : Facebook Integration med sms-grupper Version : v1.00 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Målet med

Læs mere

Computopic SMS Gateways

Computopic SMS Gateways .dk Computopic SMS Gateways Computopic tilbyder SMS Gateways til organisationer, virksomheder, foreninger og institutioner der ønsker at optimere den interne eller eksterne kommunikation via SMS. Hver

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Af: TSO/Lakeside Version: 1.20 1/13 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Overordnet teknisk beskrivelse...3 Om kravspecifikationen...5 Kravenes form...5 A Funktionelle

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Document Portal 1. Document Portal

Document Portal 1. Document Portal 1 Lexmark gør det muligt at bruge formularer i virksomheden. Vælg dokumenterne på berøringsskærmen, og tryk på Start. er en softwareløsning, der indeholder funktioner til lagring og behandling af fortrykte

Læs mere