Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan 2011. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner"

Transkript

1 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Virksomhedsplan 2011 Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

2 INDHOLD UUV siden sidst 4 Virksomhedens rammer 9 Opgaver 9 Personale UUV 10 Sygefravær 10 Økonomi 11 UUV s budgetter Oversigt over aktuelle projekter i UUV budgetår 2011: 13 Budgetoversigt - projekter i Team Ung (vejledningsindsats efter grundskolen og til det 25. år) 14 Budgetoversigt - projekter i Team Skole (vejledningsindsatsen i grundskolen (folke- og privatskoler): 15 Indsatsområder 16 Indsatsområder GENERELT 16 UUV Indsatsområder ORGANISATIONEN SAMLET 17 UUV Indsatsområder Team Skole 17 UUV Indsatsområder Team Ung 18 UUV Indsatsområder Team Special 18 UUV Indsatsområder Team Sekretariat 20 Bilag 21 Oversigt over UUV s deltagelse i kurser / konferencer / seminarer Årgang 1987 og Årgang Repræsentantskabet i UUV Undervisningsminister Tina Nedergaard sammen med nogle af UUV s rollemodeller (Next Step) ved UUV s lancering. Billederne i UUV s virksomhedsplan er fra besøget hvor LO Formand Harald Børsting gæstede UUV den og fra UUV s lancering den foto herover. UUV Køge Bugt Ølbycenter 53, 1. sal DK-4600 Køge Tlf CVR EAN

3 Undervisningsminister Tina Nedergaard sammen med borgmestrene fra de fire kommuner ved UUV s lancering d. 14. januar UUV s rådgivende repræsentantskabs udtalelse om virksomhedsplanen: Repræsentantskabets formandskab har gennemset Virksomhedsplanen og har følgende bemærkninger: / ingen bemærkninger Køge Bugt 4. februar 2011 Søren Egebo Formand for UUV s repræsentantskab Skoleleder Strandskolen, Greve Benny Frederiksen Næstformand for UUV s repræsentantskab Formand for LO Køge Bugt 3

4 UUV SIDEN SIDST UUV har i 2010 gennemgået en omstrukturering, idet flytning af ressourcer fra grundskoleområdet til vejledningsfeltet efter grundskolen og op til det 25. år er gennemført. Ressourceflytningen følger lovgivningens fokus på juniorindsatsen de årige, der ikke er i uddannelse eller anden aktivitet. Målet er, at alle unge juniorer skal være i en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet således, at de ikke for at sige det lidt karikeret rejser sig fra sofaen hjemme eller på et værelse som 18 årige, for at traske ned på det lokale Jobcenter og søge kontanthjælp. Jobcentrenes lovgivning har også ændret sig sådan, at der nu også skal være fokus på uddannelse for de unge og ikke kun beskæftigelse. De fire Jobcentre i Køge Bugt, har været hurtige til at reagere i forhold til dette skifte. Der har været et tæt samarbejde mellem Jobcentrene, LBR udvalgene og UUV, som også har medført konkrete aktiviteter og tiltag, som Den Nationale Ungeenhed, Arbejdsmarkedsstyrelsen, andre UU centre og Jobcentre har været forbi UUV for at blive orienteret om. UUV er i 2010 brugt i forbindelse med en række projekter, i et omfang vi ikke hidtil har kendt til. Vores tilgang har været, at vi gerne går ind i projekter med samarbejdsorganisationer, som trækker i samme retning om vores mål Uddannelse Til Alle. Samtidig har kursen været, at hvis vi kunne lave tilbud der rækker ud mod unge på en kvalitetsmæssig, økonomisk rationel måde eller der er skabt en ubureaukratisk administration af nogle midler, er vi gået ind i projektet, eller har stillet os i spidsen for, at projekttilbuddet blev realiseret. Følgende projekter har UUV indgået i, i 2010: Unge Krydser Grænser (UXG). Et 4 ugers vejlednings- og afklaringsforløb for unge der er ledige i Jobcentrene. Projektet er udviklet for LBR midler fra alle 4 kommuner og der visiteres til projektet fra alle 4 kommuner. LBR (Greve/Køge) 2 virksomhedsformidlere, der skal skabe kontakt til EGU/ erhvervsuddannelser for unge i juniorområdet, samt støtte unge uden netværk, der skal ind på arbejdsmarkedet. Vejleder i beboerområdet Greve Nord. UUV har altid haft en vejleder placeret i beboerområdet en dag om ugen i et samarbejde med Jobcenter Greve. Et projekt støttet af Integrationsministeriet, og det lokale beboerprojekt har gjort det muligt at opnormere denne stilling til en fuldtidsstilling i et projektforløb over 2 år. Solrød Ungdomsskole har etableret en erhvervsklasse på EUC. UUV har indgået en projektaftale, hvor vi laver nogle vejlednings- og uddannelsesaktiviteter, og samtidig sørger for praktikpladserne til de unge. LBR i Køge har støttet, at UUV overtager undervisningen i 2 uger på Køge Kommunes 10. kl. center på Ellemarksskolen. Indholdet har været virksomhedsbesøg, gæstelærere, vejledning, uddannelsesorientering og afklaring i forhold til valg af og gennemførsel af den valgte ungdomsuddannelse efter 10. kl. Midlerne til VUC for unge under 18 år, administreres af UUV for Greve og Køge Kommuners vedkommende. Dette giver en smidig sagsbehandling i forhold til dette uddannelsestilbud for dem, det er relevant for. EGU midlerne administreres af UUV for Stevns og Køge Kommunernes vedkommende. Selve forløbene igangsættes - og vejledningen - foretages af, Produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard. Integrationsindsatsen og undervisningsforløb af unge 2-sprogede under 18 år, der endnu ikke er parate til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse varetages af UUV for Køge Kommune. Dette projekt indeholder også en specialvejledningsindsats specifik for Køge Kommune. 4

5 Går det fremad i forhold til målet Uddannelse Til Alle? Siden april 2007 har vi fulgt årgang Nedenfor ses udviklingen i andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse fra 2007 til ,00% Årgang 1987 Gennemført ungdomsuddannelse 70,00% Andellen af unge med gennemført ungdomsuddannelse 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% Greve Køge Solrød Stevns UUV 35,00% 30,00% April 2007 September 2007 April 2008 September 2008 April 2009 September 2009 April 2010 September 2010 Figur 1. Årgang 1987 UUV Statistik, 2010 UUV har som skrevet siden april 2007 fulgt årgang 1987 og deres uddannelsesfrekvens. Dette tal, kan vi benchmarke senere årgange med. Den sidste benchmarking blev foretaget i september 2010, hvor årets 21 årige blev sammenholdt med de 21 årige fra årgang Resultatet af den sidste benchmarking er, at 7 pct. point flere unge 21 årige har gennemført en ungdomsuddannelse (det er faktisk en stigning i uddannelsesfrekvensen på ca. 12 %!) fra september 2008 til september 2010 og gruppen af unge der er i vejledningsproces er halveret. Det er tal, som vi godt kan være stolte af. 5

6 Årgang 1989 sml Figur 2. Sammenligning af de 21 årige i 2008 med de 21 årige i 2010 (årgang 89 sammenlignet med årg. 87). Samlet opgørelse for de 4 kommuner i Køge Bugt. Se de specifikke kommuneopgørelser i bilagsmaterialet til denne virksomhedsrapport. UUV statistik, november 2010 Jagten fortsætter sammen med vores samarbejdspartnere i grundskolen, efterskolerne, VUC centrene, jobcentrene, ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne, erhvervslivet og mange, mange flere. Målet er de forjættede 95% i år 2015 og kursen er den sublime overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelsen, nedbringelse af frafald og mindskelse af omvalg på ungdomsuddannelserne. Vejen mod den nationale målsætning er for Køge Bugt kommunerne brolagt med hårdt arbejde. Den nationale målsætning måles i profilmodellen fra UNI C, der er en prognose for afgangselevernes uddannelsesfrekvens 25 år efter, at de har forladt folkeskolen. Vi ligger i et område, hvor mange unge fraflytter efter de har gennemført deres ungdomsuddannelse primært en gymnasialungdomsuddannelse, for at fortsætte på en videregående uddannelse i København, Roskilde eller Slagelse. Kommunernes ungetal falder fra det 14. til det 25. år, med en reduktion på ca. 50 %. Udviklingen afspejles også i årgang 87 udviklingen, stigningen (se fig. 1) for Stevns og Køge skal ses i sammenhæng med, at færre fra disse to kommuner vælger gymnasiale uddannelser, hvorfor flere også bliver boende i kommunerne med deres gennemførte ungdomsuddannelse - erhvervsuddannelse. 6

7 Figur 3. Befolkningsudviklingen i de fire kommuner i Køge Bugt, 2009: Dst, 2009 Ungepakkernes implementering Bliver fokus for indsatsen i 2011, ligesom vi gerne vil udvikle vores projektsamarbejde med andre organisationer. Køge Bugt er bemærkelsesværdig i forhold til andre store områder, da der ikke eksisterer et offentligt STU (3 årigt særligt tilrettelagt uddannelsestilbud for unge udviklingshæmmede m.fl.) tilbud. Flere kommuner har udtrykt ønske om, at et sådant etableres, og UUV vil gå positivt ind i et sådant arbejde i det omfang vores involvering ønskes. Parat Pligt og Pålæg: Ungepakken lovgiver om, at de unge skal være uddannelsesparate efter grundskolen fagligt, personligt og socialt. For de unge årige er der nu pligt til uddannelsesaktivitet og Jobcentrene har længe, kunnet give de unge et pålæg om uddannelse. Kursen er klar for de unge! Du skal tage dig en ungdomsuddannelse efter grundskolen som din indgang til et arbejdsliv, og et liv hvor du i størstedelen af tiden er selvforsørgende. Mentor Alle undersøgelser viser at mentorordninger giver resultater. Vores erfaring er også, at man kan komme langt med det rette valg af en mentor til en mentee. Mange unge er ensomme, rådville, uden netværk eller i et misbrug og kan derfor ikke se en fremtid for sig. Nogle har brug for psykologhjælp, men man kan komme langt med en fornuftig person en mentor der kan sætte tingene i perspektiv og hverdagen i struktur. UUV har et mentorkorps, Jobcentrene kan tilbyde mentorer og der er mentorordninger på ungdomsuddannelserne. Køge Bugt kommunerne udgør et så stort område, at der med fordel kan lavet et fælles mentorkorps, som alle kan trække på. Samtidig giver størrelse og omfang mulighed for at kvalitetsudvikle og uddanne korpset, sål der kan præsteres resultater i forhold til indsats. Det er UUV s håb, at vi i 2011 kan arbejde med udviklingen af ungepakkens lokale implementering og udviklingen af et fælles mentorkorps. Netop når vejen er brolagt med hårdt arbejde, er det vigtigt, at vi sammen kan glædes over lokale resultater. Det er mit og UUV s håb, at vi sammen kan producere tal og statistik, der viser, at vi også i 2011 bevæger os i den rigtige retning i forhold til den nationale og den lokale målsætning. Velkommen til samarbejdet omkring en spændende udfordring i 2011 Uddannelse Til Alle. Masser af hilsner Mark Jensen Centerleder, UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns. 7

8 Fokusområder for UUV siden begyndelsen : 2005: 1) Etablering og 2) Fodfæste 2006: 1) Indpakning 2) Indhold 2007: 1) Teori 2) Metode 2008: 1) Opprioritering og udvikling af UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) undervisningen på områdets skoler 2) Prioritering af vejledning til unge, der har særlig behov for vejledning 3) Udvikling af den kollektive vejledning 2009: 1) Det internationale og 2) Den fokuserede (den prioriterede indsats 2010: 1) Skyggevejledning og 2) juniorindsats (15 17 år) 2011: Ungepakken Parat, Pligt og Pålæg Fra venstre: LO Formand Harald Børsting sammen med Benny Frederiksen (Formand LO Køge Bugt og næstformand i UUV s repræsentantsskab) og Mark Jensen (Centerleder UUV Køge Bugt). Billedet er taget i forbindelse med LO formandens besøg på UUV s center den

9 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER UUV s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns. Organisationen skal have og har en selvstændig ledelse. Grundskolen: Vejledningen skal have fokus på en gruppe på ca. 30%, der formodes af have svært ved at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle elever skal have en god kollektiv vejledning om valgprocesser og valgmulighed i relation til ungdomsuddannelser efter grundskolen. Juniorindsats år: Alle unge skal være i gang med en uddannelsesaktivitet og de unges uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet skal være registreret. Er unge ikke i gang med en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet kontaktes den unge senest 5 dage efter UUV får kendskab til tilflytning, uddannelsesafbrud eller anden hændelse, senest 30 dage efter skal der foreligge en ny uddannelsesplan. Værger den unge og forældrene sig mod vejledning, udarbejdelse af uddannelsesplan eller en aktivitet, foretages indberetning om forløbet til kommunen, som kan beslutte, at det får konsekvenser for familiens ungeydelse. Opsøgende vejledning år: Alle unges ungdomsuddannelse og beskæftigelsesmæssigaktivitet registreres. Unge der ikke er i uddannelsesaktivitet og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse kontaktes. UUV arbejder i netværk med grundskoler, efterskoler, ungdomsskoler, VUC centre, produktionsskoler, ungdomsuddannelser, kommunale afdelinger herunder jobcentrene, erhvervslivets og erhvervslivets organisationer, Studievalg Sjælland og andre relevante organisationer. Organisation Målrettet indsats i fire faglige team UUV s organisatoriske struktur har været gennem en intern dialog og er endt med fire team, der har fokus på: Vejledning i grundskolen (folkeskoler og privatskoler). Team skole. Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år. Team ung. Vejledning af elever i specialklasser og skoler og vejledning af de samme elever efter grundskolen (ungeområdet til det 25. år) herunder STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt 3 årig Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). Team special. Sekretariatsteamet (sekretariat, projektregnskaber, 2-sprogede, statistik, UV-vej (UUV s IT program), EGU, IT m.m.m.). Den faglige opdeling er suppleret med 4 kommunegrupper, der på tværs af de 4 team har fokus på samarbejdet med kommunen. Ligesom de løbende har dialogen med kommunens forskellige afdelinger på tværs af UUV s teamopdeling. UUV s organisation g 2011: Centerleder Mark Jensen Centrale funktioner: UVdata, kvalitetskontrol og dokumentation: Konsulent Christel Jørgensen (3/5 ansættelse) EGU/ 2-sprogede: Projektleder Jørgen Blond Ledelsesteam: Centerlederen og en leder har hvert af de 4 team (5 personer = Pentagongruppen) Team 1 : Skole Team 2: Ung Team 3: Special Team 4: Sekretariat 1 afdelingsleder 16 vejledere og 1 1 afdelingsleder 7 vejledere 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 9

10 praktikant 2 screeningsmedarbejder (deltidsansættelse) 6 vejledere 2 kontoransatte (32/37) 2 deltids IT medarbejdere 1 serviceassistent 1 tilkaldepedel (vakant) Projektansatte 5 projektansatte: 1 vejleder greve nord 2 32/37 vejledere UXG 2 Virksomhedsformidlere PERSONALE UUV Personalegruppe Årsværk Leder 1 Afdelingsledere 2 Kontorpersonale 2.62 Vejledere/konsulenter Flexjob/kontorvejleder 2 Service/rengøring/flexjob 0.85 Projektansatte (ansatte i projekter udenfor UUV s almindelige driftgsbudget) sprogsindsats/SFS/EGU/Kurator (Køge aftale) 2 I alt SYGEFRAVÆR UUV - sygefraværsopgørelse: 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2009 I alt Fraværsprocent 2009 Fraværsprocent ,9 3,4 1,0 2,8 3,0 3,5 3,1 3,3 4,6 3,6 10

11 Sygefraværsrapport tendens år tendens år tendens kvartal 2010 Arbejdsmarkedsafdelingen samlet 7,0 5,8-1,2 6,4 6,5 0,1 0,7 UUV 4,8 2,9-1,9 4,5 3,4-1,1 0,5 Køge Kommune samlet 6,8 6,7-0,1 6,8 6,6-0,2-0,1 Organisationen har igennem hele 2010 haft en ansat, der har været langtidssygemeldt, hvilket har påvirket fraværsstatistikken. Ellers er der fortsat fokus på trivsel i en organisation, der løbende bliver udsat for omfattende lovændringer, en hjørnesten. UUV s decentrale struktur, med vejledere på de ca. 50 grundskoler (folkeskoler, specialskoler og privatskoler) fordrer, at der er en fælles base for faglig sparring, samt at der løbende, er sociale tilbud, der giver dialog, ventil og grin på tværs af organisationen. UUV har forsøgt at leve op til dette med basen på Strandpromenaden og vi ser frem til, at udbygge netværksaktiviteterne og den faglige sparring i de nye og bedre faciliteter på Ølbycenter 53. Sammen med opfølgningen på trivselsmålingen, er det UUV s håb og mål, at den lave sygefraværsprocent kan fastholdes og forhåbentlig reduceres. ØKONOMI Budget 2010 Regnskab 2010 Drifttilskud og indtægter Greve Køge Solrød Stevns Tilbageførelsesmidler Region vedr. tilbagemelding.dk Kursusvirksomhed Brobygning Underskud/overskud Udgifter Personale Ledelse Fagpersonale Øvrigt personale Løntilskud Vikarer/pedel Uddannelse Øvrigt (lægeatt./skærmbriller...) Befordring Materialer og aktiviteter Kontorhold/abon. (citrix, ip-tlf) Kopier

12 Abonn.ment tlf Div. litteratur (fx vejl.udd.) Øvrige udgifter Repræsentation Aktivitetsudgifter (kurser) Forsikring Rengøring IT-Inventar-Materialer Køb af it Køb af inventar Køb af materialer Køb af immaterielle (www) Uvvej Leje kopimaskine AV vedligeholdelse UUV-bil Grunde og Bygninger Leje (strand-greve-pavillion) Indvendig vedlighold (alarm) Skatter og afgifter El/opvarming Vand Teambudgetter (kurser m.m.) Overføres til budget Regnskabet er opgjort i januar 2011 og offentliggøres med det forbehold, at der vil blive foretaget mindre justeringer, da alle faktureringer endnu ikke er afsluttet ved virksomhedsplanens deadline. UUV s budget 2010 og 2011: Hovedbudgettet dækker vores fælles ydelser og administration. Indtægterne er fordelt på de fire kommuner efter elevtal. Budget 2010 Budget 2011 Drifttilskud Greve Køge Solrød Stevns Tilbageførelsesmidler Under-/overskud Personale Ledelse Fagpersonale Øvrigt personale Løntilskud

13 410 Vikarer/pedel Uddannelse Øvrige personaleudg 4301 Øvrigt, lægeatt./skærmbriller Befordring Materialer og aktiviteter Kontorhold/abonnementer Kopier (psp-element) Abonnement tlf Div. litteratur (f.eks. vejl.udd) Repræsentation Aktivitet team (psp-elementer) Skoleteam Ungeteam Special Cafe Fælles/sekretariatet 0 0 Udvikling 0 0 Sms-tjenesten International Rengøring IT-Inventar- -Materiale Køb af it Køb af inventar Køb af immaterielle (fx www) UVvej (psp-element) Leje kopimaskine (psp-element) UUV-bil Grunde og Bygninger leje (strand-greve-pavillion) Vedlighold alarm (psp element) Skatter og afgifter El/opvarming Balance Oversigt over aktuelle projekter i UUV budgetår 2011: Herunder præsenteres de projekter som UUV er involveret i, i det kommende budgetår. Foruden de nævnte projekter har UUV også en aktivitet udenfor det aftalte driftsbudget: a) Administration af integrationsindsatsen, Stærk fra Start m.m. for Køge Kommune. 13

14 b) Administration af EGU indsatsen for Stevns og Køge. Selve opgaven løses af Produktionsskolen Klemmenstrupgaard. c) Administration af VUC bevillingen til unge under 18 år for Greve og Køge De nævnte opgaver har egne budgetter og berører ikke UUV s driftsbudget, men er tæt knyttet til UUV s mål og opgaveløsning. Budgetoversigt - projekter i Team Ung (vejledningsindsats efter grundskolen og til det 25. år) 1) "Greve Nord Jobbutikken 2 - fra udsat til udvalgt". Projektet er finansieret af Landsbyggefonden, de berørte boligafdelinger, Greve Kommune og støttet af Integrationsministeriet. UUV medfinansierer med kr. til en koordinator/vejleder på fuld tid over en 2 årig periode altså kr. i Medfinansieringen dækker en eksisterende vejledningsordning som UUV havde i Askerød før projektet. Vejlederen ansættes i UUV og købes fri til at arbejde for projektet i den samlede projektperiode. Indtægter Udgifter Normal vejledertid, betalt af UUV Tilskud fra Integrationsministeriet Løn Balance ) Virksomhedsformidler 1 Et fælles projekt for LBR i Greve og Køge. Virksomhedsformidleren er ansat i UUV Køge Bugt. Budget, virksomhedsformidler 1 Indtægter Udgifter Løn, virksomhedsformidler Ledelse Sekretærbistand Kopier, porto og forbrugsstoffer Møder og repræsentation Telefoni/internet Transport Aktiviteter med de unge LBR Overførsel fra projektet i 2010, anslået: Balance ) Virksomhedsformidler 2 Et projekt for LBR i Greve. Virksomhedsformidleren er ansat i UUV Køge Bugt Aftale omkring budget: UUV Køge Bugt afsender faktura til Greve på de faktiske udgifter (Løn, kørsel, pc. telefon m.m.). Projektet hviler i sig selv. Budget, virksomhedsformidler 2 Indtægter Udgifter Løn, virksomhedsformidler Kopier, porto og forbrugsstoffer Møder og repræsentation

15 Telefoni/internet Transport Aktiviteter med de unge LBR Balance ) UngeXGrænser budget 2011: Indtægter Udgifter UXG løn inkl. adm. m.m. 2 x 2 32-timers ansatte årligt kr Husleje Elevudgifter/ drift af 8 kurser á 20 elever á 800 kr. = Ledelse drift m.m.: Overskud kursister i 4 uger 8 gange = 2000x20x4x8= Balance Budgetoversigt - projekter i Team Skole (vejledningsindsatsen i grundskolen (folke- og privatskoler): Skoleteamet har to projekter: 10. klassesprojektet Hvor skal du hen som er støttet af LBR i Køge Erhvervsklassen som Solrød Kommunale Ungdomsskole har på EUC. UUV s skoleteam har nogle konkrete opgaver i forbindelse med Erhvervsklassen, som der betales for og som skoleteamet anvender til ekstra vejledningsressourcer til teamet. Indtægter Udgifter 10. klassesprojekt Hvor skal du hen, LBR (penge bevilget til transport fratrukket) Erhvervsklasse i samarbejde med Solrød Ungdomsskole: Løn, tovholderfunktion Løn, udvidet vejledning Løn, undervisningsforløb fredag Løn vejledere Balance Fra venstre: centerleder Mark Jensen (UUV Køge Bugt), borgmesterne: Niels Hörup (Solrød), Hans Barlach (Greve), Thomas Kielgast (Køge) og Poul Arne Nielsen (Stevns). 15

16 INDSATSOMRÅDER INDSATSOMRÅDER GENERELT Indsatsområde 1) Sygefravær Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Nedbringelse af sygefravær Siden UUV s start har der været fokus på sygefravær og antal barns sygedage. Statistisk fremgår det også, at organisationen har en sygefraværsprocent, der ligger under halvdelen af kommunens.. UUV vil fortsat arbejde med fokus på området og følger op på trivselsundersøgelsen med følgende tiltag i 2010: Fokuselever og vejlederens opgave i skoleteam, Den røde tråd og fokus i ungevejledningen. Skyggevejledning med eventuelt andre samarbejdspartnere (andre UU centre og ungdomsuddannelsers vejledning) Fokus på mødeafholdelse, mødefrekvens, ingen mobiltelefonsamtaler/ opringninger under møder. De fysiske rammer, herunder eget kontor til ledere, mere plads, forbedrede toiletforhold. Ved flytning kommer der nye forhold mht. lys, varme og mere plads. Der tages højde for bemærkningerne ved lokalefordeling og indretning i det nye center. Opkvalificerende kurser if. med IT. Oprette fora hvor der kan udveksles erfaringer og eventuelt ændre uhensigtsmæssige forretningsgange og udvikle brugen af det grej, som vi allerede har. Der skal arbejdes med udvikling af motion og bevægelighed i forbindelse med arbejdet Resultat: Større tilfredshed med arbejdet blandt medarbejderne og lavere sygefravær 2011 LO Formand Harald Børsting lytter til Margrethe Tovgaards (afdelingsleder UUV Køge Bugt) præsentation af team UNGs vejledningsindsats. 16

17 Indsatsområde 2) Budgetoverholdelse Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Budgetoverholdelse og god økonomistyring UUV er en samarbejdsorganisation mellem 4 kommuner, med et fast budget, som skal overholdes (med en margin). Det er der fokus på, ligesom det samme også gælder de projekter og budgetter som vi efter aftale varetager for kommunerne. UUV vil i 2011 fortsat arbejde tæt sammen med kommunerne omkring overholdelse af STU budgettet, evt. ved samarbejde omkring lokale tiltag i denne forbindelse, hvor UUV selvfølgelig stiller sin organisation til rådighed UUV INDSATSOMRÅDER ORGANISATIONEN SAMLET Indsatsområde Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Ungepakkens implementering Mentorordning Medarbejdere, kommuner og samarbejdspartnere føler, at ungepakkens mange elementer er implementeret lokalt i Køge Bugt ved udgangen af Elementer der ikke er implementeret, tages op efter en fælles evaluering til implementering i 2012 Der er i dag mentorordninger i UUV, i Jobcentrene, og på ungdomsuddannelserne. UUV vil arbejde for en maksimal koordinering af denne indsats, med det mål, at der er en mentorordning som er gennemgående, af kvalitet, koordineret og til en fair pris UUV INDSATSOMRÅDER TEAM SKOLE Indsatsområde: Frafald på ungdomsuddannelserne Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Forhindre frafald på ungdomsuddannelsernficere Team Skole skal sammen med skolerne tidligt identi- de elever, der har særligt vejledningsbehov og 2011 samarbejde med skolen om dem. 17

18 Team skole vil gå i dialog med de elever, der i 8.klasse vurderes at have problematikker i forhold til uddannelsesparathed, og deres forældre. Team skole vil udbygge dialogen med ungdomsuddannelserne omkring elever med særligt vejledningsbehov for at sikre, at den unge får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse UUV INDSATSOMRÅDER TEAM UNG Indsatsområde: Fortsat udvikling og implementering af vejledningsforløbene UngeXgrænser. På baggrund af erfaringer fra 2010 ønsker vi fortsat at sætte fokus på UXG. Forløbene skal nu også være et tilbud for unge, der er omfattet af Ungepakken, hvilket kræver ændret pædagogik og ændring i visiteringen. Derudover er samarbejdet med Jobcentre og familieafdelinger i alle 4 kommuner evident for, at den enkelte unge får et vellykket forløb. Men der er stadig sagsbehandlere, som ikke er bekendte med vores vejledningstilbud. Mål Resultatkrav/delmål Periode Status At opnå klare og kompetenceafgrænsede snitflader i samarbejde med JC og familieafdelingerne. At udarbejde beskrivelser af procesforløbet for både unge under og over 18 år. Således at ansvarsfordelingen af klar mht. visitering, opfølgning under forløbet og processen efter UXG. Vi tænker her på planlægning af aktiviteter, praktik, mentor m.m At gøre UngeXgrænser kendt for alle samarbejdspartnere, som et kvalitativt vejledningstilbud, som kan få den unge på sporet af en ungdomsuddannelse. Vi vil holde oplæg i alle 4 kommuner om vores forløb. Vi vil beskrive vores vejledningsprocesser ved hjælp af digitale medier samt ved små filmsekvenser UUV INDSATSOMRÅDER TEAM SPECIAL Indsatsområde: Særlig vejledningsindsats for de årige Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Teamet vil prioritere vejledning af de unge, som enten afbryder en uddannelse eller slet ikke påbegynder uddannelsen. At unge med afbrudt uddannelse kontaktes senest 5 arbejdsdage efter meddelelse om frafald/afbrud, og at der er aftalt ny aktivitet senest 30 kalenderdage

19 efter, at kontakten er etableret. Den personlige og telefoniske kontakt til den unge og forældrene opprioriteres. Undervisningsminister Tina Nedergaard taler ved UUV s lancering. 19

20 UUV INDSATSOMRÅDER TEAM SEKRETARIAT Indsatsområde: SMS-service Mål Resultatkrav/delmål Periode Status IT-funktionen vil implementere en SMS-gateway til UV-vej At der kan sendes og modtages SMS er via UUV s databaseprogram UV-vej Undervisningsminister Tina Nedergaard lyttede interesseret da Ole Pedersen (vejleder i UUV Køge Bugt) forklarede om UUV s projekt UngeXGrænser (UXG). UXG er et UUV-fælles projekt med de fire jobcentre i Køge Bugt. Opstarten og udviklingen af det fire uger lange vejledningsforløb (UXG) har været støttet af de fire kommuners LBR udvalg. 20

21 BILAG Oversigt kurser / konferencer / seminarer 2010 Dato Kursus / konference Deltagere Arrangør / sted 5/1 Virksomhedsbesøg DMI Skoleteam DMI, Østerbro /1 Uddannelse uden grænser Anette Bellacenter 18- Den kreative platform Christine, Maj- YE, Vejle Center Hotel 19/1 Britt L 21-22/1 Årsmøde 2010 Lederforsamlingen Anette, Margrethe, Peter, Christel, UU Lederforeningen, Kolding Fjord Kursuscenter Tove, Mark 26/1 Temadag STU Lene Hansen UU Sj. Syd, Byrådssalen i Rønnede 5/2 Temadag om en tidlig og forebyggende beskæftigelsesindsats for unge årige Anders Job- og Socialcentret Solrød kommune 10/2 Arbejdsmiljøkonference Ole, Søren DLF Kreds 44, Slagteriskolen 11/2 Konference Ole Greve Produktionsskole 24/2 Sæt skub i EGU Jørgen Moltkes Palæ 4/3 Foredrag om unge og rusmidler - Den kriminalitetsforebyggende indsats 8/3 Psykisk sårbare unge i erhvervsuddannelse 10, 17, 24, 31/3 God personalehåndtering 15/3 Integration Hvordan for vi hul på klichéerne Anders, Helle Anders, Bente, Pernille Peter Anette, Dorte, Vinnie, Jørgen, Hans-Peter, Helle Greve Rusmiddelcenter og Omega/Kompetencecenteret København/Psykiatrifonden Hotel Niels Juel Det pædagogiske selskab, Eigtved Pakhus 18/3 Autismeseminar Anders, Bente 23/3 Decentral lønstyring Peter KMD/Ballerup 24/3 Den svære ungdom, Jørgen Blond Cefu, DPU Unge i gråzonen 24/3 Workshop Pernille K., Lisbeth 25/3 Workshop Hans-Peter, Helle, Arken Ken, Kirsten, Ove, Pernille S., Rita, Vinnie. Forløb fra marts Coaching Anders, Bente, Camilla, Dorte, Else, Helle, Lene, UUV/Strandpromenaden 5 21

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2012. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2012. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt Virksomhedsplan 2012 Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner 2 INDHOLD Forord Virksomhedens rammer Opgaver Organisation Personale Sygefravær

Læs mere

Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt

Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt STUforeningen cônsentiô Konference Christiansborg den 12.1.2017 STU ens rolle og berettigelse i samfundet Iagttagelser fra en UU centerleder 2004 til 2017 Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen, Anders Johansson Afbud:

Læs mere

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge UURS den 1. oktober 2010 Alle 6 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Region Sjælland og 47 efterskoler har sat hinanden stævne i næste uge

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Indhold Velkommen til Tal om unge ... 4 15-17-årige... 6 18-24-årige... 11

Indhold Velkommen til Tal om unge ... 4 15-17-årige... 6 18-24-årige... 11 Ungdommens UddannelsesVejledning UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Udgivet 2015 2 Indhold Velkommen til Tal om unge... 4 95%-målsætning... 4 Samarbejde... 4 Reformer... 5 15-17-årige... 6 Hvad er

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Analyse af fokuselever En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Indhold 1. Baggrund og formål 2. Analysedesign 3. Analyseresultater 4. Baggrundskarakteristika

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Sæby 19-11-2010: Unge-indsatsen i Skive

Sæby 19-11-2010: Unge-indsatsen i Skive Sæby 19-11-2010: Unge-indsatsen i Skive 1. Præsentation 2. Unge-tal 3. Historien i Skive Kommune 4. Skive-modellen 5. Ny ungepakke Unge-tal Skive Ikke i uddannelse 1.-4.-06 1.-3.-07 1.-1.-08 1-6-2010 1-10-2010

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

I handlingsplanen for Politik for unges uddannelse og job er der fokuseret på 3 målbare mål og 13 konkrete indsatsområder.

I handlingsplanen for Politik for unges uddannelse og job er der fokuseret på 3 målbare mål og 13 konkrete indsatsområder. Notat Opfølgning på handlingsplan for unges uddannelse og job Byrådet i Favrskov Kommune vedtog i 2009 Politik for unges uddannelse og job. I forlængelse af den vedtagne politik vedtog Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004:

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004: Vejledning i nationalt perspektiv 1. august 2004: 7 nationale mål Institutionsuafhængig og sektoruafhængig 45 UU-centre samt Studievalg Fokus på unge med særlige behov f. vejledning Skærpet opmærksomhed

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!...

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 2 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 5 95% af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 5 Uddannelsesparathed... 5 Kompetenceafklarende brobygningsforløb...

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Tema 2010 - Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2 Virksomhedsplan 2010 UU Nordvestjylland har i det seneste år fortsat haft fokus

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data.

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data. Skolens uddannelsesvejledning varetages af Horsens Kommune ved uddannelsesvejleder, Susanne Jensen, der også har en deltidsstilling som lærer på Sct. Ibs Skole. UU-vejleder, Susanne Jensen, har løbende

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Virksomhedsplan 2008

Virksomhedsplan 2008 Virksomhedsplan 2008 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Greve-Køge-Solrød-Stevns 2 INDHOLD Forord 4 Sammenfatning 7 Organisationsforhold 9 Ydelser og arbejdsområde Struktur og ledelse Personale

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Juni 2016 Sådan gør vi fremskridt en status, juni 2016 Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere