Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan 2011. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner"

Transkript

1 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Virksomhedsplan 2011 Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

2 INDHOLD UUV siden sidst 4 Virksomhedens rammer 9 Opgaver 9 Personale UUV 10 Sygefravær 10 Økonomi 11 UUV s budgetter Oversigt over aktuelle projekter i UUV budgetår 2011: 13 Budgetoversigt - projekter i Team Ung (vejledningsindsats efter grundskolen og til det 25. år) 14 Budgetoversigt - projekter i Team Skole (vejledningsindsatsen i grundskolen (folke- og privatskoler): 15 Indsatsområder 16 Indsatsområder GENERELT 16 UUV Indsatsområder ORGANISATIONEN SAMLET 17 UUV Indsatsområder Team Skole 17 UUV Indsatsområder Team Ung 18 UUV Indsatsområder Team Special 18 UUV Indsatsområder Team Sekretariat 20 Bilag 21 Oversigt over UUV s deltagelse i kurser / konferencer / seminarer Årgang 1987 og Årgang Repræsentantskabet i UUV Undervisningsminister Tina Nedergaard sammen med nogle af UUV s rollemodeller (Next Step) ved UUV s lancering. Billederne i UUV s virksomhedsplan er fra besøget hvor LO Formand Harald Børsting gæstede UUV den og fra UUV s lancering den foto herover. UUV Køge Bugt Ølbycenter 53, 1. sal DK-4600 Køge Tlf CVR EAN

3 Undervisningsminister Tina Nedergaard sammen med borgmestrene fra de fire kommuner ved UUV s lancering d. 14. januar UUV s rådgivende repræsentantskabs udtalelse om virksomhedsplanen: Repræsentantskabets formandskab har gennemset Virksomhedsplanen og har følgende bemærkninger: / ingen bemærkninger Køge Bugt 4. februar 2011 Søren Egebo Formand for UUV s repræsentantskab Skoleleder Strandskolen, Greve Benny Frederiksen Næstformand for UUV s repræsentantskab Formand for LO Køge Bugt 3

4 UUV SIDEN SIDST UUV har i 2010 gennemgået en omstrukturering, idet flytning af ressourcer fra grundskoleområdet til vejledningsfeltet efter grundskolen og op til det 25. år er gennemført. Ressourceflytningen følger lovgivningens fokus på juniorindsatsen de årige, der ikke er i uddannelse eller anden aktivitet. Målet er, at alle unge juniorer skal være i en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet således, at de ikke for at sige det lidt karikeret rejser sig fra sofaen hjemme eller på et værelse som 18 årige, for at traske ned på det lokale Jobcenter og søge kontanthjælp. Jobcentrenes lovgivning har også ændret sig sådan, at der nu også skal være fokus på uddannelse for de unge og ikke kun beskæftigelse. De fire Jobcentre i Køge Bugt, har været hurtige til at reagere i forhold til dette skifte. Der har været et tæt samarbejde mellem Jobcentrene, LBR udvalgene og UUV, som også har medført konkrete aktiviteter og tiltag, som Den Nationale Ungeenhed, Arbejdsmarkedsstyrelsen, andre UU centre og Jobcentre har været forbi UUV for at blive orienteret om. UUV er i 2010 brugt i forbindelse med en række projekter, i et omfang vi ikke hidtil har kendt til. Vores tilgang har været, at vi gerne går ind i projekter med samarbejdsorganisationer, som trækker i samme retning om vores mål Uddannelse Til Alle. Samtidig har kursen været, at hvis vi kunne lave tilbud der rækker ud mod unge på en kvalitetsmæssig, økonomisk rationel måde eller der er skabt en ubureaukratisk administration af nogle midler, er vi gået ind i projektet, eller har stillet os i spidsen for, at projekttilbuddet blev realiseret. Følgende projekter har UUV indgået i, i 2010: Unge Krydser Grænser (UXG). Et 4 ugers vejlednings- og afklaringsforløb for unge der er ledige i Jobcentrene. Projektet er udviklet for LBR midler fra alle 4 kommuner og der visiteres til projektet fra alle 4 kommuner. LBR (Greve/Køge) 2 virksomhedsformidlere, der skal skabe kontakt til EGU/ erhvervsuddannelser for unge i juniorområdet, samt støtte unge uden netværk, der skal ind på arbejdsmarkedet. Vejleder i beboerområdet Greve Nord. UUV har altid haft en vejleder placeret i beboerområdet en dag om ugen i et samarbejde med Jobcenter Greve. Et projekt støttet af Integrationsministeriet, og det lokale beboerprojekt har gjort det muligt at opnormere denne stilling til en fuldtidsstilling i et projektforløb over 2 år. Solrød Ungdomsskole har etableret en erhvervsklasse på EUC. UUV har indgået en projektaftale, hvor vi laver nogle vejlednings- og uddannelsesaktiviteter, og samtidig sørger for praktikpladserne til de unge. LBR i Køge har støttet, at UUV overtager undervisningen i 2 uger på Køge Kommunes 10. kl. center på Ellemarksskolen. Indholdet har været virksomhedsbesøg, gæstelærere, vejledning, uddannelsesorientering og afklaring i forhold til valg af og gennemførsel af den valgte ungdomsuddannelse efter 10. kl. Midlerne til VUC for unge under 18 år, administreres af UUV for Greve og Køge Kommuners vedkommende. Dette giver en smidig sagsbehandling i forhold til dette uddannelsestilbud for dem, det er relevant for. EGU midlerne administreres af UUV for Stevns og Køge Kommunernes vedkommende. Selve forløbene igangsættes - og vejledningen - foretages af, Produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard. Integrationsindsatsen og undervisningsforløb af unge 2-sprogede under 18 år, der endnu ikke er parate til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse varetages af UUV for Køge Kommune. Dette projekt indeholder også en specialvejledningsindsats specifik for Køge Kommune. 4

5 Går det fremad i forhold til målet Uddannelse Til Alle? Siden april 2007 har vi fulgt årgang Nedenfor ses udviklingen i andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse fra 2007 til ,00% Årgang 1987 Gennemført ungdomsuddannelse 70,00% Andellen af unge med gennemført ungdomsuddannelse 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% Greve Køge Solrød Stevns UUV 35,00% 30,00% April 2007 September 2007 April 2008 September 2008 April 2009 September 2009 April 2010 September 2010 Figur 1. Årgang 1987 UUV Statistik, 2010 UUV har som skrevet siden april 2007 fulgt årgang 1987 og deres uddannelsesfrekvens. Dette tal, kan vi benchmarke senere årgange med. Den sidste benchmarking blev foretaget i september 2010, hvor årets 21 årige blev sammenholdt med de 21 årige fra årgang Resultatet af den sidste benchmarking er, at 7 pct. point flere unge 21 årige har gennemført en ungdomsuddannelse (det er faktisk en stigning i uddannelsesfrekvensen på ca. 12 %!) fra september 2008 til september 2010 og gruppen af unge der er i vejledningsproces er halveret. Det er tal, som vi godt kan være stolte af. 5

6 Årgang 1989 sml Figur 2. Sammenligning af de 21 årige i 2008 med de 21 årige i 2010 (årgang 89 sammenlignet med årg. 87). Samlet opgørelse for de 4 kommuner i Køge Bugt. Se de specifikke kommuneopgørelser i bilagsmaterialet til denne virksomhedsrapport. UUV statistik, november 2010 Jagten fortsætter sammen med vores samarbejdspartnere i grundskolen, efterskolerne, VUC centrene, jobcentrene, ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne, erhvervslivet og mange, mange flere. Målet er de forjættede 95% i år 2015 og kursen er den sublime overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelsen, nedbringelse af frafald og mindskelse af omvalg på ungdomsuddannelserne. Vejen mod den nationale målsætning er for Køge Bugt kommunerne brolagt med hårdt arbejde. Den nationale målsætning måles i profilmodellen fra UNI C, der er en prognose for afgangselevernes uddannelsesfrekvens 25 år efter, at de har forladt folkeskolen. Vi ligger i et område, hvor mange unge fraflytter efter de har gennemført deres ungdomsuddannelse primært en gymnasialungdomsuddannelse, for at fortsætte på en videregående uddannelse i København, Roskilde eller Slagelse. Kommunernes ungetal falder fra det 14. til det 25. år, med en reduktion på ca. 50 %. Udviklingen afspejles også i årgang 87 udviklingen, stigningen (se fig. 1) for Stevns og Køge skal ses i sammenhæng med, at færre fra disse to kommuner vælger gymnasiale uddannelser, hvorfor flere også bliver boende i kommunerne med deres gennemførte ungdomsuddannelse - erhvervsuddannelse. 6

7 Figur 3. Befolkningsudviklingen i de fire kommuner i Køge Bugt, 2009: Dst, 2009 Ungepakkernes implementering Bliver fokus for indsatsen i 2011, ligesom vi gerne vil udvikle vores projektsamarbejde med andre organisationer. Køge Bugt er bemærkelsesværdig i forhold til andre store områder, da der ikke eksisterer et offentligt STU (3 årigt særligt tilrettelagt uddannelsestilbud for unge udviklingshæmmede m.fl.) tilbud. Flere kommuner har udtrykt ønske om, at et sådant etableres, og UUV vil gå positivt ind i et sådant arbejde i det omfang vores involvering ønskes. Parat Pligt og Pålæg: Ungepakken lovgiver om, at de unge skal være uddannelsesparate efter grundskolen fagligt, personligt og socialt. For de unge årige er der nu pligt til uddannelsesaktivitet og Jobcentrene har længe, kunnet give de unge et pålæg om uddannelse. Kursen er klar for de unge! Du skal tage dig en ungdomsuddannelse efter grundskolen som din indgang til et arbejdsliv, og et liv hvor du i størstedelen af tiden er selvforsørgende. Mentor Alle undersøgelser viser at mentorordninger giver resultater. Vores erfaring er også, at man kan komme langt med det rette valg af en mentor til en mentee. Mange unge er ensomme, rådville, uden netværk eller i et misbrug og kan derfor ikke se en fremtid for sig. Nogle har brug for psykologhjælp, men man kan komme langt med en fornuftig person en mentor der kan sætte tingene i perspektiv og hverdagen i struktur. UUV har et mentorkorps, Jobcentrene kan tilbyde mentorer og der er mentorordninger på ungdomsuddannelserne. Køge Bugt kommunerne udgør et så stort område, at der med fordel kan lavet et fælles mentorkorps, som alle kan trække på. Samtidig giver størrelse og omfang mulighed for at kvalitetsudvikle og uddanne korpset, sål der kan præsteres resultater i forhold til indsats. Det er UUV s håb, at vi i 2011 kan arbejde med udviklingen af ungepakkens lokale implementering og udviklingen af et fælles mentorkorps. Netop når vejen er brolagt med hårdt arbejde, er det vigtigt, at vi sammen kan glædes over lokale resultater. Det er mit og UUV s håb, at vi sammen kan producere tal og statistik, der viser, at vi også i 2011 bevæger os i den rigtige retning i forhold til den nationale og den lokale målsætning. Velkommen til samarbejdet omkring en spændende udfordring i 2011 Uddannelse Til Alle. Masser af hilsner Mark Jensen Centerleder, UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns. 7

8 Fokusområder for UUV siden begyndelsen : 2005: 1) Etablering og 2) Fodfæste 2006: 1) Indpakning 2) Indhold 2007: 1) Teori 2) Metode 2008: 1) Opprioritering og udvikling af UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) undervisningen på områdets skoler 2) Prioritering af vejledning til unge, der har særlig behov for vejledning 3) Udvikling af den kollektive vejledning 2009: 1) Det internationale og 2) Den fokuserede (den prioriterede indsats 2010: 1) Skyggevejledning og 2) juniorindsats (15 17 år) 2011: Ungepakken Parat, Pligt og Pålæg Fra venstre: LO Formand Harald Børsting sammen med Benny Frederiksen (Formand LO Køge Bugt og næstformand i UUV s repræsentantsskab) og Mark Jensen (Centerleder UUV Køge Bugt). Billedet er taget i forbindelse med LO formandens besøg på UUV s center den

9 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER UUV s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns. Organisationen skal have og har en selvstændig ledelse. Grundskolen: Vejledningen skal have fokus på en gruppe på ca. 30%, der formodes af have svært ved at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle elever skal have en god kollektiv vejledning om valgprocesser og valgmulighed i relation til ungdomsuddannelser efter grundskolen. Juniorindsats år: Alle unge skal være i gang med en uddannelsesaktivitet og de unges uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet skal være registreret. Er unge ikke i gang med en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet kontaktes den unge senest 5 dage efter UUV får kendskab til tilflytning, uddannelsesafbrud eller anden hændelse, senest 30 dage efter skal der foreligge en ny uddannelsesplan. Værger den unge og forældrene sig mod vejledning, udarbejdelse af uddannelsesplan eller en aktivitet, foretages indberetning om forløbet til kommunen, som kan beslutte, at det får konsekvenser for familiens ungeydelse. Opsøgende vejledning år: Alle unges ungdomsuddannelse og beskæftigelsesmæssigaktivitet registreres. Unge der ikke er i uddannelsesaktivitet og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse kontaktes. UUV arbejder i netværk med grundskoler, efterskoler, ungdomsskoler, VUC centre, produktionsskoler, ungdomsuddannelser, kommunale afdelinger herunder jobcentrene, erhvervslivets og erhvervslivets organisationer, Studievalg Sjælland og andre relevante organisationer. Organisation Målrettet indsats i fire faglige team UUV s organisatoriske struktur har været gennem en intern dialog og er endt med fire team, der har fokus på: Vejledning i grundskolen (folkeskoler og privatskoler). Team skole. Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år. Team ung. Vejledning af elever i specialklasser og skoler og vejledning af de samme elever efter grundskolen (ungeområdet til det 25. år) herunder STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt 3 årig Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). Team special. Sekretariatsteamet (sekretariat, projektregnskaber, 2-sprogede, statistik, UV-vej (UUV s IT program), EGU, IT m.m.m.). Den faglige opdeling er suppleret med 4 kommunegrupper, der på tværs af de 4 team har fokus på samarbejdet med kommunen. Ligesom de løbende har dialogen med kommunens forskellige afdelinger på tværs af UUV s teamopdeling. UUV s organisation g 2011: Centerleder Mark Jensen Centrale funktioner: UVdata, kvalitetskontrol og dokumentation: Konsulent Christel Jørgensen (3/5 ansættelse) EGU/ 2-sprogede: Projektleder Jørgen Blond Ledelsesteam: Centerlederen og en leder har hvert af de 4 team (5 personer = Pentagongruppen) Team 1 : Skole Team 2: Ung Team 3: Special Team 4: Sekretariat 1 afdelingsleder 16 vejledere og 1 1 afdelingsleder 7 vejledere 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 9

10 praktikant 2 screeningsmedarbejder (deltidsansættelse) 6 vejledere 2 kontoransatte (32/37) 2 deltids IT medarbejdere 1 serviceassistent 1 tilkaldepedel (vakant) Projektansatte 5 projektansatte: 1 vejleder greve nord 2 32/37 vejledere UXG 2 Virksomhedsformidlere PERSONALE UUV Personalegruppe Årsværk Leder 1 Afdelingsledere 2 Kontorpersonale 2.62 Vejledere/konsulenter Flexjob/kontorvejleder 2 Service/rengøring/flexjob 0.85 Projektansatte (ansatte i projekter udenfor UUV s almindelige driftgsbudget) sprogsindsats/SFS/EGU/Kurator (Køge aftale) 2 I alt SYGEFRAVÆR UUV - sygefraværsopgørelse: 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2009 I alt Fraværsprocent 2009 Fraværsprocent ,9 3,4 1,0 2,8 3,0 3,5 3,1 3,3 4,6 3,6 10

11 Sygefraværsrapport tendens år tendens år tendens kvartal 2010 Arbejdsmarkedsafdelingen samlet 7,0 5,8-1,2 6,4 6,5 0,1 0,7 UUV 4,8 2,9-1,9 4,5 3,4-1,1 0,5 Køge Kommune samlet 6,8 6,7-0,1 6,8 6,6-0,2-0,1 Organisationen har igennem hele 2010 haft en ansat, der har været langtidssygemeldt, hvilket har påvirket fraværsstatistikken. Ellers er der fortsat fokus på trivsel i en organisation, der løbende bliver udsat for omfattende lovændringer, en hjørnesten. UUV s decentrale struktur, med vejledere på de ca. 50 grundskoler (folkeskoler, specialskoler og privatskoler) fordrer, at der er en fælles base for faglig sparring, samt at der løbende, er sociale tilbud, der giver dialog, ventil og grin på tværs af organisationen. UUV har forsøgt at leve op til dette med basen på Strandpromenaden og vi ser frem til, at udbygge netværksaktiviteterne og den faglige sparring i de nye og bedre faciliteter på Ølbycenter 53. Sammen med opfølgningen på trivselsmålingen, er det UUV s håb og mål, at den lave sygefraværsprocent kan fastholdes og forhåbentlig reduceres. ØKONOMI Budget 2010 Regnskab 2010 Drifttilskud og indtægter Greve Køge Solrød Stevns Tilbageførelsesmidler Region vedr. tilbagemelding.dk Kursusvirksomhed Brobygning Underskud/overskud Udgifter Personale Ledelse Fagpersonale Øvrigt personale Løntilskud Vikarer/pedel Uddannelse Øvrigt (lægeatt./skærmbriller...) Befordring Materialer og aktiviteter Kontorhold/abon. (citrix, ip-tlf) Kopier

12 Abonn.ment tlf Div. litteratur (fx vejl.udd.) Øvrige udgifter Repræsentation Aktivitetsudgifter (kurser) Forsikring Rengøring IT-Inventar-Materialer Køb af it Køb af inventar Køb af materialer Køb af immaterielle (www) Uvvej Leje kopimaskine AV vedligeholdelse UUV-bil Grunde og Bygninger Leje (strand-greve-pavillion) Indvendig vedlighold (alarm) Skatter og afgifter El/opvarming Vand Teambudgetter (kurser m.m.) Overføres til budget Regnskabet er opgjort i januar 2011 og offentliggøres med det forbehold, at der vil blive foretaget mindre justeringer, da alle faktureringer endnu ikke er afsluttet ved virksomhedsplanens deadline. UUV s budget 2010 og 2011: Hovedbudgettet dækker vores fælles ydelser og administration. Indtægterne er fordelt på de fire kommuner efter elevtal. Budget 2010 Budget 2011 Drifttilskud Greve Køge Solrød Stevns Tilbageførelsesmidler Under-/overskud Personale Ledelse Fagpersonale Øvrigt personale Løntilskud

13 410 Vikarer/pedel Uddannelse Øvrige personaleudg 4301 Øvrigt, lægeatt./skærmbriller Befordring Materialer og aktiviteter Kontorhold/abonnementer Kopier (psp-element) Abonnement tlf Div. litteratur (f.eks. vejl.udd) Repræsentation Aktivitet team (psp-elementer) Skoleteam Ungeteam Special Cafe Fælles/sekretariatet 0 0 Udvikling 0 0 Sms-tjenesten International Rengøring IT-Inventar- -Materiale Køb af it Køb af inventar Køb af immaterielle (fx www) UVvej (psp-element) Leje kopimaskine (psp-element) UUV-bil Grunde og Bygninger leje (strand-greve-pavillion) Vedlighold alarm (psp element) Skatter og afgifter El/opvarming Balance Oversigt over aktuelle projekter i UUV budgetår 2011: Herunder præsenteres de projekter som UUV er involveret i, i det kommende budgetår. Foruden de nævnte projekter har UUV også en aktivitet udenfor det aftalte driftsbudget: a) Administration af integrationsindsatsen, Stærk fra Start m.m. for Køge Kommune. 13

14 b) Administration af EGU indsatsen for Stevns og Køge. Selve opgaven løses af Produktionsskolen Klemmenstrupgaard. c) Administration af VUC bevillingen til unge under 18 år for Greve og Køge De nævnte opgaver har egne budgetter og berører ikke UUV s driftsbudget, men er tæt knyttet til UUV s mål og opgaveløsning. Budgetoversigt - projekter i Team Ung (vejledningsindsats efter grundskolen og til det 25. år) 1) "Greve Nord Jobbutikken 2 - fra udsat til udvalgt". Projektet er finansieret af Landsbyggefonden, de berørte boligafdelinger, Greve Kommune og støttet af Integrationsministeriet. UUV medfinansierer med kr. til en koordinator/vejleder på fuld tid over en 2 årig periode altså kr. i Medfinansieringen dækker en eksisterende vejledningsordning som UUV havde i Askerød før projektet. Vejlederen ansættes i UUV og købes fri til at arbejde for projektet i den samlede projektperiode. Indtægter Udgifter Normal vejledertid, betalt af UUV Tilskud fra Integrationsministeriet Løn Balance ) Virksomhedsformidler 1 Et fælles projekt for LBR i Greve og Køge. Virksomhedsformidleren er ansat i UUV Køge Bugt. Budget, virksomhedsformidler 1 Indtægter Udgifter Løn, virksomhedsformidler Ledelse Sekretærbistand Kopier, porto og forbrugsstoffer Møder og repræsentation Telefoni/internet Transport Aktiviteter med de unge LBR Overførsel fra projektet i 2010, anslået: Balance ) Virksomhedsformidler 2 Et projekt for LBR i Greve. Virksomhedsformidleren er ansat i UUV Køge Bugt Aftale omkring budget: UUV Køge Bugt afsender faktura til Greve på de faktiske udgifter (Løn, kørsel, pc. telefon m.m.). Projektet hviler i sig selv. Budget, virksomhedsformidler 2 Indtægter Udgifter Løn, virksomhedsformidler Kopier, porto og forbrugsstoffer Møder og repræsentation

15 Telefoni/internet Transport Aktiviteter med de unge LBR Balance ) UngeXGrænser budget 2011: Indtægter Udgifter UXG løn inkl. adm. m.m. 2 x 2 32-timers ansatte årligt kr Husleje Elevudgifter/ drift af 8 kurser á 20 elever á 800 kr. = Ledelse drift m.m.: Overskud kursister i 4 uger 8 gange = 2000x20x4x8= Balance Budgetoversigt - projekter i Team Skole (vejledningsindsatsen i grundskolen (folke- og privatskoler): Skoleteamet har to projekter: 10. klassesprojektet Hvor skal du hen som er støttet af LBR i Køge Erhvervsklassen som Solrød Kommunale Ungdomsskole har på EUC. UUV s skoleteam har nogle konkrete opgaver i forbindelse med Erhvervsklassen, som der betales for og som skoleteamet anvender til ekstra vejledningsressourcer til teamet. Indtægter Udgifter 10. klassesprojekt Hvor skal du hen, LBR (penge bevilget til transport fratrukket) Erhvervsklasse i samarbejde med Solrød Ungdomsskole: Løn, tovholderfunktion Løn, udvidet vejledning Løn, undervisningsforløb fredag Løn vejledere Balance Fra venstre: centerleder Mark Jensen (UUV Køge Bugt), borgmesterne: Niels Hörup (Solrød), Hans Barlach (Greve), Thomas Kielgast (Køge) og Poul Arne Nielsen (Stevns). 15

16 INDSATSOMRÅDER INDSATSOMRÅDER GENERELT Indsatsområde 1) Sygefravær Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Nedbringelse af sygefravær Siden UUV s start har der været fokus på sygefravær og antal barns sygedage. Statistisk fremgår det også, at organisationen har en sygefraværsprocent, der ligger under halvdelen af kommunens.. UUV vil fortsat arbejde med fokus på området og følger op på trivselsundersøgelsen med følgende tiltag i 2010: Fokuselever og vejlederens opgave i skoleteam, Den røde tråd og fokus i ungevejledningen. Skyggevejledning med eventuelt andre samarbejdspartnere (andre UU centre og ungdomsuddannelsers vejledning) Fokus på mødeafholdelse, mødefrekvens, ingen mobiltelefonsamtaler/ opringninger under møder. De fysiske rammer, herunder eget kontor til ledere, mere plads, forbedrede toiletforhold. Ved flytning kommer der nye forhold mht. lys, varme og mere plads. Der tages højde for bemærkningerne ved lokalefordeling og indretning i det nye center. Opkvalificerende kurser if. med IT. Oprette fora hvor der kan udveksles erfaringer og eventuelt ændre uhensigtsmæssige forretningsgange og udvikle brugen af det grej, som vi allerede har. Der skal arbejdes med udvikling af motion og bevægelighed i forbindelse med arbejdet Resultat: Større tilfredshed med arbejdet blandt medarbejderne og lavere sygefravær 2011 LO Formand Harald Børsting lytter til Margrethe Tovgaards (afdelingsleder UUV Køge Bugt) præsentation af team UNGs vejledningsindsats. 16

17 Indsatsområde 2) Budgetoverholdelse Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Budgetoverholdelse og god økonomistyring UUV er en samarbejdsorganisation mellem 4 kommuner, med et fast budget, som skal overholdes (med en margin). Det er der fokus på, ligesom det samme også gælder de projekter og budgetter som vi efter aftale varetager for kommunerne. UUV vil i 2011 fortsat arbejde tæt sammen med kommunerne omkring overholdelse af STU budgettet, evt. ved samarbejde omkring lokale tiltag i denne forbindelse, hvor UUV selvfølgelig stiller sin organisation til rådighed UUV INDSATSOMRÅDER ORGANISATIONEN SAMLET Indsatsområde Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Ungepakkens implementering Mentorordning Medarbejdere, kommuner og samarbejdspartnere føler, at ungepakkens mange elementer er implementeret lokalt i Køge Bugt ved udgangen af Elementer der ikke er implementeret, tages op efter en fælles evaluering til implementering i 2012 Der er i dag mentorordninger i UUV, i Jobcentrene, og på ungdomsuddannelserne. UUV vil arbejde for en maksimal koordinering af denne indsats, med det mål, at der er en mentorordning som er gennemgående, af kvalitet, koordineret og til en fair pris UUV INDSATSOMRÅDER TEAM SKOLE Indsatsområde: Frafald på ungdomsuddannelserne Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Forhindre frafald på ungdomsuddannelsernficere Team Skole skal sammen med skolerne tidligt identi- de elever, der har særligt vejledningsbehov og 2011 samarbejde med skolen om dem. 17

18 Team skole vil gå i dialog med de elever, der i 8.klasse vurderes at have problematikker i forhold til uddannelsesparathed, og deres forældre. Team skole vil udbygge dialogen med ungdomsuddannelserne omkring elever med særligt vejledningsbehov for at sikre, at den unge får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse UUV INDSATSOMRÅDER TEAM UNG Indsatsområde: Fortsat udvikling og implementering af vejledningsforløbene UngeXgrænser. På baggrund af erfaringer fra 2010 ønsker vi fortsat at sætte fokus på UXG. Forløbene skal nu også være et tilbud for unge, der er omfattet af Ungepakken, hvilket kræver ændret pædagogik og ændring i visiteringen. Derudover er samarbejdet med Jobcentre og familieafdelinger i alle 4 kommuner evident for, at den enkelte unge får et vellykket forløb. Men der er stadig sagsbehandlere, som ikke er bekendte med vores vejledningstilbud. Mål Resultatkrav/delmål Periode Status At opnå klare og kompetenceafgrænsede snitflader i samarbejde med JC og familieafdelingerne. At udarbejde beskrivelser af procesforløbet for både unge under og over 18 år. Således at ansvarsfordelingen af klar mht. visitering, opfølgning under forløbet og processen efter UXG. Vi tænker her på planlægning af aktiviteter, praktik, mentor m.m At gøre UngeXgrænser kendt for alle samarbejdspartnere, som et kvalitativt vejledningstilbud, som kan få den unge på sporet af en ungdomsuddannelse. Vi vil holde oplæg i alle 4 kommuner om vores forløb. Vi vil beskrive vores vejledningsprocesser ved hjælp af digitale medier samt ved små filmsekvenser UUV INDSATSOMRÅDER TEAM SPECIAL Indsatsområde: Særlig vejledningsindsats for de årige Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Teamet vil prioritere vejledning af de unge, som enten afbryder en uddannelse eller slet ikke påbegynder uddannelsen. At unge med afbrudt uddannelse kontaktes senest 5 arbejdsdage efter meddelelse om frafald/afbrud, og at der er aftalt ny aktivitet senest 30 kalenderdage

19 efter, at kontakten er etableret. Den personlige og telefoniske kontakt til den unge og forældrene opprioriteres. Undervisningsminister Tina Nedergaard taler ved UUV s lancering. 19

20 UUV INDSATSOMRÅDER TEAM SEKRETARIAT Indsatsområde: SMS-service Mål Resultatkrav/delmål Periode Status IT-funktionen vil implementere en SMS-gateway til UV-vej At der kan sendes og modtages SMS er via UUV s databaseprogram UV-vej Undervisningsminister Tina Nedergaard lyttede interesseret da Ole Pedersen (vejleder i UUV Køge Bugt) forklarede om UUV s projekt UngeXGrænser (UXG). UXG er et UUV-fælles projekt med de fire jobcentre i Køge Bugt. Opstarten og udviklingen af det fire uger lange vejledningsforløb (UXG) har været støttet af de fire kommuners LBR udvalg. 20

21 BILAG Oversigt kurser / konferencer / seminarer 2010 Dato Kursus / konference Deltagere Arrangør / sted 5/1 Virksomhedsbesøg DMI Skoleteam DMI, Østerbro /1 Uddannelse uden grænser Anette Bellacenter 18- Den kreative platform Christine, Maj- YE, Vejle Center Hotel 19/1 Britt L 21-22/1 Årsmøde 2010 Lederforsamlingen Anette, Margrethe, Peter, Christel, UU Lederforeningen, Kolding Fjord Kursuscenter Tove, Mark 26/1 Temadag STU Lene Hansen UU Sj. Syd, Byrådssalen i Rønnede 5/2 Temadag om en tidlig og forebyggende beskæftigelsesindsats for unge årige Anders Job- og Socialcentret Solrød kommune 10/2 Arbejdsmiljøkonference Ole, Søren DLF Kreds 44, Slagteriskolen 11/2 Konference Ole Greve Produktionsskole 24/2 Sæt skub i EGU Jørgen Moltkes Palæ 4/3 Foredrag om unge og rusmidler - Den kriminalitetsforebyggende indsats 8/3 Psykisk sårbare unge i erhvervsuddannelse 10, 17, 24, 31/3 God personalehåndtering 15/3 Integration Hvordan for vi hul på klichéerne Anders, Helle Anders, Bente, Pernille Peter Anette, Dorte, Vinnie, Jørgen, Hans-Peter, Helle Greve Rusmiddelcenter og Omega/Kompetencecenteret København/Psykiatrifonden Hotel Niels Juel Det pædagogiske selskab, Eigtved Pakhus 18/3 Autismeseminar Anders, Bente 23/3 Decentral lønstyring Peter KMD/Ballerup 24/3 Den svære ungdom, Jørgen Blond Cefu, DPU Unge i gråzonen 24/3 Workshop Pernille K., Lisbeth 25/3 Workshop Hans-Peter, Helle, Arken Ken, Kirsten, Ove, Pernille S., Rita, Vinnie. Forløb fra marts Coaching Anders, Bente, Camilla, Dorte, Else, Helle, Lene, UUV/Strandpromenaden 5 21

Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2012. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2012. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt Virksomhedsplan 2012 Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner 2 INDHOLD Forord Virksomhedens rammer Opgaver Organisation Personale Sygefravær

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge UURS den 1. oktober 2010 Alle 6 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Region Sjælland og 47 efterskoler har sat hinanden stævne i næste uge

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2013. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2013. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt Virksomhedsplan 2013 Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 7 OPGAVER 7 Organisation 7 Sygefravær

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Tema 2010 - Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen

Læs mere

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål Organisation og Kvalitet Tænkning, struktur og mål UU Sjælland Syd - 2012 Indledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (i teksten fremover benævnt UUSS) er etableret i et fællesskab mellem

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN: 978-87-90772-42-0 1 INDHOLD Forord... 3 Om

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle,

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle, Læs bla. om: Nyt fra formanden Tema fokus på UU Haderslev Nyt besked til UU centrene UU nyt fra centre og personer Aktuelt Nyt fra formanden Kære alle, For os der har været med fra starten i august 2004

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09. 2011 Borgmestermøde 8.09.2011

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09. 2011 Borgmestermøde 8.09.2011 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09. 2011 Borgmestermøde 8.09.2011 Lovgrundlag: - Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21/06/10 Lov om vejledning til uddannelse og erhverv. - Bekendtgørelse

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kære alle.

Indholdsfortegnelse. Kære alle. 1 Indholdsfortegnelse 1 Det sker i denne måned... 5 2 Nyt fra UUV s center... 6 3 LOKALT... 9 4 NATIONALT... 10 5 Vejleder- og institutionsoversigt... 10 Kære alle. Vejen fra den Skotske metode som Andrew

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser

Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser En definition: Mentorskab er en dynamisk relation mellem en mentor og en mentee, som bidrager til at inkludere udsatte og marginaliserede unge frem

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015 Kære Samarbejdspartnere Vores ambition med udsendelse af dette elektroniske nyhedsbrev er at holde jer orienteret om, hvad der sker på. Det første nyhedsbrev sendte vi ud til jer i september 2014. Vi regner

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012

Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012 Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012 Status opgørelsen omfatter otte folkeskoler med 9. klasse samt kommunens 10. klasses tilbud 10. Vest. I status opgørelsen vises ligeledes, hvordan

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Formand Katherine Richardson. Rådet for Ungdomsuddannelser

Formand Katherine Richardson. Rådet for Ungdomsuddannelser Rådet for Ungdomsuddannelser Formand Katherine Richardson 1 2 Rådets opgave er at rådgive undervisningsministeren i overordnede spørgsmål på ungdomsuddannelsesområdet om tværgående og fælles emner og udfordringer

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken - Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken 1. Uddannelsesrådet 2. En indgang til erhvervslivet 3. Virksomhedsservice 4. Partnerskabsnetværk 5. Local Social Responsibility 6. SUK Festivalen 7. Kortere

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Virksomhedsplan 2012 UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus på de landspolitiske

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere