Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan 2011. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner"

Transkript

1 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Virksomhedsplan 2011 Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

2 INDHOLD UUV siden sidst 4 Virksomhedens rammer 9 Opgaver 9 Personale UUV 10 Sygefravær 10 Økonomi 11 UUV s budgetter Oversigt over aktuelle projekter i UUV budgetår 2011: 13 Budgetoversigt - projekter i Team Ung (vejledningsindsats efter grundskolen og til det 25. år) 14 Budgetoversigt - projekter i Team Skole (vejledningsindsatsen i grundskolen (folke- og privatskoler): 15 Indsatsområder 16 Indsatsområder GENERELT 16 UUV Indsatsområder ORGANISATIONEN SAMLET 17 UUV Indsatsområder Team Skole 17 UUV Indsatsområder Team Ung 18 UUV Indsatsområder Team Special 18 UUV Indsatsområder Team Sekretariat 20 Bilag 21 Oversigt over UUV s deltagelse i kurser / konferencer / seminarer Årgang 1987 og Årgang Repræsentantskabet i UUV Undervisningsminister Tina Nedergaard sammen med nogle af UUV s rollemodeller (Next Step) ved UUV s lancering. Billederne i UUV s virksomhedsplan er fra besøget hvor LO Formand Harald Børsting gæstede UUV den og fra UUV s lancering den foto herover. UUV Køge Bugt Ølbycenter 53, 1. sal DK-4600 Køge Tlf CVR EAN

3 Undervisningsminister Tina Nedergaard sammen med borgmestrene fra de fire kommuner ved UUV s lancering d. 14. januar UUV s rådgivende repræsentantskabs udtalelse om virksomhedsplanen: Repræsentantskabets formandskab har gennemset Virksomhedsplanen og har følgende bemærkninger: / ingen bemærkninger Køge Bugt 4. februar 2011 Søren Egebo Formand for UUV s repræsentantskab Skoleleder Strandskolen, Greve Benny Frederiksen Næstformand for UUV s repræsentantskab Formand for LO Køge Bugt 3

4 UUV SIDEN SIDST UUV har i 2010 gennemgået en omstrukturering, idet flytning af ressourcer fra grundskoleområdet til vejledningsfeltet efter grundskolen og op til det 25. år er gennemført. Ressourceflytningen følger lovgivningens fokus på juniorindsatsen de årige, der ikke er i uddannelse eller anden aktivitet. Målet er, at alle unge juniorer skal være i en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet således, at de ikke for at sige det lidt karikeret rejser sig fra sofaen hjemme eller på et værelse som 18 årige, for at traske ned på det lokale Jobcenter og søge kontanthjælp. Jobcentrenes lovgivning har også ændret sig sådan, at der nu også skal være fokus på uddannelse for de unge og ikke kun beskæftigelse. De fire Jobcentre i Køge Bugt, har været hurtige til at reagere i forhold til dette skifte. Der har været et tæt samarbejde mellem Jobcentrene, LBR udvalgene og UUV, som også har medført konkrete aktiviteter og tiltag, som Den Nationale Ungeenhed, Arbejdsmarkedsstyrelsen, andre UU centre og Jobcentre har været forbi UUV for at blive orienteret om. UUV er i 2010 brugt i forbindelse med en række projekter, i et omfang vi ikke hidtil har kendt til. Vores tilgang har været, at vi gerne går ind i projekter med samarbejdsorganisationer, som trækker i samme retning om vores mål Uddannelse Til Alle. Samtidig har kursen været, at hvis vi kunne lave tilbud der rækker ud mod unge på en kvalitetsmæssig, økonomisk rationel måde eller der er skabt en ubureaukratisk administration af nogle midler, er vi gået ind i projektet, eller har stillet os i spidsen for, at projekttilbuddet blev realiseret. Følgende projekter har UUV indgået i, i 2010: Unge Krydser Grænser (UXG). Et 4 ugers vejlednings- og afklaringsforløb for unge der er ledige i Jobcentrene. Projektet er udviklet for LBR midler fra alle 4 kommuner og der visiteres til projektet fra alle 4 kommuner. LBR (Greve/Køge) 2 virksomhedsformidlere, der skal skabe kontakt til EGU/ erhvervsuddannelser for unge i juniorområdet, samt støtte unge uden netværk, der skal ind på arbejdsmarkedet. Vejleder i beboerområdet Greve Nord. UUV har altid haft en vejleder placeret i beboerområdet en dag om ugen i et samarbejde med Jobcenter Greve. Et projekt støttet af Integrationsministeriet, og det lokale beboerprojekt har gjort det muligt at opnormere denne stilling til en fuldtidsstilling i et projektforløb over 2 år. Solrød Ungdomsskole har etableret en erhvervsklasse på EUC. UUV har indgået en projektaftale, hvor vi laver nogle vejlednings- og uddannelsesaktiviteter, og samtidig sørger for praktikpladserne til de unge. LBR i Køge har støttet, at UUV overtager undervisningen i 2 uger på Køge Kommunes 10. kl. center på Ellemarksskolen. Indholdet har været virksomhedsbesøg, gæstelærere, vejledning, uddannelsesorientering og afklaring i forhold til valg af og gennemførsel af den valgte ungdomsuddannelse efter 10. kl. Midlerne til VUC for unge under 18 år, administreres af UUV for Greve og Køge Kommuners vedkommende. Dette giver en smidig sagsbehandling i forhold til dette uddannelsestilbud for dem, det er relevant for. EGU midlerne administreres af UUV for Stevns og Køge Kommunernes vedkommende. Selve forløbene igangsættes - og vejledningen - foretages af, Produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard. Integrationsindsatsen og undervisningsforløb af unge 2-sprogede under 18 år, der endnu ikke er parate til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse varetages af UUV for Køge Kommune. Dette projekt indeholder også en specialvejledningsindsats specifik for Køge Kommune. 4

5 Går det fremad i forhold til målet Uddannelse Til Alle? Siden april 2007 har vi fulgt årgang Nedenfor ses udviklingen i andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse fra 2007 til ,00% Årgang 1987 Gennemført ungdomsuddannelse 70,00% Andellen af unge med gennemført ungdomsuddannelse 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% Greve Køge Solrød Stevns UUV 35,00% 30,00% April 2007 September 2007 April 2008 September 2008 April 2009 September 2009 April 2010 September 2010 Figur 1. Årgang 1987 UUV Statistik, 2010 UUV har som skrevet siden april 2007 fulgt årgang 1987 og deres uddannelsesfrekvens. Dette tal, kan vi benchmarke senere årgange med. Den sidste benchmarking blev foretaget i september 2010, hvor årets 21 årige blev sammenholdt med de 21 årige fra årgang Resultatet af den sidste benchmarking er, at 7 pct. point flere unge 21 årige har gennemført en ungdomsuddannelse (det er faktisk en stigning i uddannelsesfrekvensen på ca. 12 %!) fra september 2008 til september 2010 og gruppen af unge der er i vejledningsproces er halveret. Det er tal, som vi godt kan være stolte af. 5

6 Årgang 1989 sml Figur 2. Sammenligning af de 21 årige i 2008 med de 21 årige i 2010 (årgang 89 sammenlignet med årg. 87). Samlet opgørelse for de 4 kommuner i Køge Bugt. Se de specifikke kommuneopgørelser i bilagsmaterialet til denne virksomhedsrapport. UUV statistik, november 2010 Jagten fortsætter sammen med vores samarbejdspartnere i grundskolen, efterskolerne, VUC centrene, jobcentrene, ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne, erhvervslivet og mange, mange flere. Målet er de forjættede 95% i år 2015 og kursen er den sublime overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelsen, nedbringelse af frafald og mindskelse af omvalg på ungdomsuddannelserne. Vejen mod den nationale målsætning er for Køge Bugt kommunerne brolagt med hårdt arbejde. Den nationale målsætning måles i profilmodellen fra UNI C, der er en prognose for afgangselevernes uddannelsesfrekvens 25 år efter, at de har forladt folkeskolen. Vi ligger i et område, hvor mange unge fraflytter efter de har gennemført deres ungdomsuddannelse primært en gymnasialungdomsuddannelse, for at fortsætte på en videregående uddannelse i København, Roskilde eller Slagelse. Kommunernes ungetal falder fra det 14. til det 25. år, med en reduktion på ca. 50 %. Udviklingen afspejles også i årgang 87 udviklingen, stigningen (se fig. 1) for Stevns og Køge skal ses i sammenhæng med, at færre fra disse to kommuner vælger gymnasiale uddannelser, hvorfor flere også bliver boende i kommunerne med deres gennemførte ungdomsuddannelse - erhvervsuddannelse. 6

7 Figur 3. Befolkningsudviklingen i de fire kommuner i Køge Bugt, 2009: Dst, 2009 Ungepakkernes implementering Bliver fokus for indsatsen i 2011, ligesom vi gerne vil udvikle vores projektsamarbejde med andre organisationer. Køge Bugt er bemærkelsesværdig i forhold til andre store områder, da der ikke eksisterer et offentligt STU (3 årigt særligt tilrettelagt uddannelsestilbud for unge udviklingshæmmede m.fl.) tilbud. Flere kommuner har udtrykt ønske om, at et sådant etableres, og UUV vil gå positivt ind i et sådant arbejde i det omfang vores involvering ønskes. Parat Pligt og Pålæg: Ungepakken lovgiver om, at de unge skal være uddannelsesparate efter grundskolen fagligt, personligt og socialt. For de unge årige er der nu pligt til uddannelsesaktivitet og Jobcentrene har længe, kunnet give de unge et pålæg om uddannelse. Kursen er klar for de unge! Du skal tage dig en ungdomsuddannelse efter grundskolen som din indgang til et arbejdsliv, og et liv hvor du i størstedelen af tiden er selvforsørgende. Mentor Alle undersøgelser viser at mentorordninger giver resultater. Vores erfaring er også, at man kan komme langt med det rette valg af en mentor til en mentee. Mange unge er ensomme, rådville, uden netværk eller i et misbrug og kan derfor ikke se en fremtid for sig. Nogle har brug for psykologhjælp, men man kan komme langt med en fornuftig person en mentor der kan sætte tingene i perspektiv og hverdagen i struktur. UUV har et mentorkorps, Jobcentrene kan tilbyde mentorer og der er mentorordninger på ungdomsuddannelserne. Køge Bugt kommunerne udgør et så stort område, at der med fordel kan lavet et fælles mentorkorps, som alle kan trække på. Samtidig giver størrelse og omfang mulighed for at kvalitetsudvikle og uddanne korpset, sål der kan præsteres resultater i forhold til indsats. Det er UUV s håb, at vi i 2011 kan arbejde med udviklingen af ungepakkens lokale implementering og udviklingen af et fælles mentorkorps. Netop når vejen er brolagt med hårdt arbejde, er det vigtigt, at vi sammen kan glædes over lokale resultater. Det er mit og UUV s håb, at vi sammen kan producere tal og statistik, der viser, at vi også i 2011 bevæger os i den rigtige retning i forhold til den nationale og den lokale målsætning. Velkommen til samarbejdet omkring en spændende udfordring i 2011 Uddannelse Til Alle. Masser af hilsner Mark Jensen Centerleder, UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns. 7

8 Fokusområder for UUV siden begyndelsen : 2005: 1) Etablering og 2) Fodfæste 2006: 1) Indpakning 2) Indhold 2007: 1) Teori 2) Metode 2008: 1) Opprioritering og udvikling af UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) undervisningen på områdets skoler 2) Prioritering af vejledning til unge, der har særlig behov for vejledning 3) Udvikling af den kollektive vejledning 2009: 1) Det internationale og 2) Den fokuserede (den prioriterede indsats 2010: 1) Skyggevejledning og 2) juniorindsats (15 17 år) 2011: Ungepakken Parat, Pligt og Pålæg Fra venstre: LO Formand Harald Børsting sammen med Benny Frederiksen (Formand LO Køge Bugt og næstformand i UUV s repræsentantsskab) og Mark Jensen (Centerleder UUV Køge Bugt). Billedet er taget i forbindelse med LO formandens besøg på UUV s center den

9 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER UUV s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns. Organisationen skal have og har en selvstændig ledelse. Grundskolen: Vejledningen skal have fokus på en gruppe på ca. 30%, der formodes af have svært ved at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle elever skal have en god kollektiv vejledning om valgprocesser og valgmulighed i relation til ungdomsuddannelser efter grundskolen. Juniorindsats år: Alle unge skal være i gang med en uddannelsesaktivitet og de unges uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet skal være registreret. Er unge ikke i gang med en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet kontaktes den unge senest 5 dage efter UUV får kendskab til tilflytning, uddannelsesafbrud eller anden hændelse, senest 30 dage efter skal der foreligge en ny uddannelsesplan. Værger den unge og forældrene sig mod vejledning, udarbejdelse af uddannelsesplan eller en aktivitet, foretages indberetning om forløbet til kommunen, som kan beslutte, at det får konsekvenser for familiens ungeydelse. Opsøgende vejledning år: Alle unges ungdomsuddannelse og beskæftigelsesmæssigaktivitet registreres. Unge der ikke er i uddannelsesaktivitet og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse kontaktes. UUV arbejder i netværk med grundskoler, efterskoler, ungdomsskoler, VUC centre, produktionsskoler, ungdomsuddannelser, kommunale afdelinger herunder jobcentrene, erhvervslivets og erhvervslivets organisationer, Studievalg Sjælland og andre relevante organisationer. Organisation Målrettet indsats i fire faglige team UUV s organisatoriske struktur har været gennem en intern dialog og er endt med fire team, der har fokus på: Vejledning i grundskolen (folkeskoler og privatskoler). Team skole. Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år. Team ung. Vejledning af elever i specialklasser og skoler og vejledning af de samme elever efter grundskolen (ungeområdet til det 25. år) herunder STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt 3 årig Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). Team special. Sekretariatsteamet (sekretariat, projektregnskaber, 2-sprogede, statistik, UV-vej (UUV s IT program), EGU, IT m.m.m.). Den faglige opdeling er suppleret med 4 kommunegrupper, der på tværs af de 4 team har fokus på samarbejdet med kommunen. Ligesom de løbende har dialogen med kommunens forskellige afdelinger på tværs af UUV s teamopdeling. UUV s organisation g 2011: Centerleder Mark Jensen Centrale funktioner: UVdata, kvalitetskontrol og dokumentation: Konsulent Christel Jørgensen (3/5 ansættelse) EGU/ 2-sprogede: Projektleder Jørgen Blond Ledelsesteam: Centerlederen og en leder har hvert af de 4 team (5 personer = Pentagongruppen) Team 1 : Skole Team 2: Ung Team 3: Special Team 4: Sekretariat 1 afdelingsleder 16 vejledere og 1 1 afdelingsleder 7 vejledere 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 9

10 praktikant 2 screeningsmedarbejder (deltidsansættelse) 6 vejledere 2 kontoransatte (32/37) 2 deltids IT medarbejdere 1 serviceassistent 1 tilkaldepedel (vakant) Projektansatte 5 projektansatte: 1 vejleder greve nord 2 32/37 vejledere UXG 2 Virksomhedsformidlere PERSONALE UUV Personalegruppe Årsværk Leder 1 Afdelingsledere 2 Kontorpersonale 2.62 Vejledere/konsulenter Flexjob/kontorvejleder 2 Service/rengøring/flexjob 0.85 Projektansatte (ansatte i projekter udenfor UUV s almindelige driftgsbudget) sprogsindsats/SFS/EGU/Kurator (Køge aftale) 2 I alt SYGEFRAVÆR UUV - sygefraværsopgørelse: 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2009 I alt Fraværsprocent 2009 Fraværsprocent ,9 3,4 1,0 2,8 3,0 3,5 3,1 3,3 4,6 3,6 10

11 Sygefraværsrapport tendens år tendens år tendens kvartal 2010 Arbejdsmarkedsafdelingen samlet 7,0 5,8-1,2 6,4 6,5 0,1 0,7 UUV 4,8 2,9-1,9 4,5 3,4-1,1 0,5 Køge Kommune samlet 6,8 6,7-0,1 6,8 6,6-0,2-0,1 Organisationen har igennem hele 2010 haft en ansat, der har været langtidssygemeldt, hvilket har påvirket fraværsstatistikken. Ellers er der fortsat fokus på trivsel i en organisation, der løbende bliver udsat for omfattende lovændringer, en hjørnesten. UUV s decentrale struktur, med vejledere på de ca. 50 grundskoler (folkeskoler, specialskoler og privatskoler) fordrer, at der er en fælles base for faglig sparring, samt at der løbende, er sociale tilbud, der giver dialog, ventil og grin på tværs af organisationen. UUV har forsøgt at leve op til dette med basen på Strandpromenaden og vi ser frem til, at udbygge netværksaktiviteterne og den faglige sparring i de nye og bedre faciliteter på Ølbycenter 53. Sammen med opfølgningen på trivselsmålingen, er det UUV s håb og mål, at den lave sygefraværsprocent kan fastholdes og forhåbentlig reduceres. ØKONOMI Budget 2010 Regnskab 2010 Drifttilskud og indtægter Greve Køge Solrød Stevns Tilbageførelsesmidler Region vedr. tilbagemelding.dk Kursusvirksomhed Brobygning Underskud/overskud Udgifter Personale Ledelse Fagpersonale Øvrigt personale Løntilskud Vikarer/pedel Uddannelse Øvrigt (lægeatt./skærmbriller...) Befordring Materialer og aktiviteter Kontorhold/abon. (citrix, ip-tlf) Kopier

12 Abonn.ment tlf Div. litteratur (fx vejl.udd.) Øvrige udgifter Repræsentation Aktivitetsudgifter (kurser) Forsikring Rengøring IT-Inventar-Materialer Køb af it Køb af inventar Køb af materialer Køb af immaterielle (www) Uvvej Leje kopimaskine AV vedligeholdelse UUV-bil Grunde og Bygninger Leje (strand-greve-pavillion) Indvendig vedlighold (alarm) Skatter og afgifter El/opvarming Vand Teambudgetter (kurser m.m.) Overføres til budget Regnskabet er opgjort i januar 2011 og offentliggøres med det forbehold, at der vil blive foretaget mindre justeringer, da alle faktureringer endnu ikke er afsluttet ved virksomhedsplanens deadline. UUV s budget 2010 og 2011: Hovedbudgettet dækker vores fælles ydelser og administration. Indtægterne er fordelt på de fire kommuner efter elevtal. Budget 2010 Budget 2011 Drifttilskud Greve Køge Solrød Stevns Tilbageførelsesmidler Under-/overskud Personale Ledelse Fagpersonale Øvrigt personale Løntilskud

13 410 Vikarer/pedel Uddannelse Øvrige personaleudg 4301 Øvrigt, lægeatt./skærmbriller Befordring Materialer og aktiviteter Kontorhold/abonnementer Kopier (psp-element) Abonnement tlf Div. litteratur (f.eks. vejl.udd) Repræsentation Aktivitet team (psp-elementer) Skoleteam Ungeteam Special Cafe Fælles/sekretariatet 0 0 Udvikling 0 0 Sms-tjenesten International Rengøring IT-Inventar- -Materiale Køb af it Køb af inventar Køb af immaterielle (fx www) UVvej (psp-element) Leje kopimaskine (psp-element) UUV-bil Grunde og Bygninger leje (strand-greve-pavillion) Vedlighold alarm (psp element) Skatter og afgifter El/opvarming Balance Oversigt over aktuelle projekter i UUV budgetår 2011: Herunder præsenteres de projekter som UUV er involveret i, i det kommende budgetår. Foruden de nævnte projekter har UUV også en aktivitet udenfor det aftalte driftsbudget: a) Administration af integrationsindsatsen, Stærk fra Start m.m. for Køge Kommune. 13

14 b) Administration af EGU indsatsen for Stevns og Køge. Selve opgaven løses af Produktionsskolen Klemmenstrupgaard. c) Administration af VUC bevillingen til unge under 18 år for Greve og Køge De nævnte opgaver har egne budgetter og berører ikke UUV s driftsbudget, men er tæt knyttet til UUV s mål og opgaveløsning. Budgetoversigt - projekter i Team Ung (vejledningsindsats efter grundskolen og til det 25. år) 1) "Greve Nord Jobbutikken 2 - fra udsat til udvalgt". Projektet er finansieret af Landsbyggefonden, de berørte boligafdelinger, Greve Kommune og støttet af Integrationsministeriet. UUV medfinansierer med kr. til en koordinator/vejleder på fuld tid over en 2 årig periode altså kr. i Medfinansieringen dækker en eksisterende vejledningsordning som UUV havde i Askerød før projektet. Vejlederen ansættes i UUV og købes fri til at arbejde for projektet i den samlede projektperiode. Indtægter Udgifter Normal vejledertid, betalt af UUV Tilskud fra Integrationsministeriet Løn Balance ) Virksomhedsformidler 1 Et fælles projekt for LBR i Greve og Køge. Virksomhedsformidleren er ansat i UUV Køge Bugt. Budget, virksomhedsformidler 1 Indtægter Udgifter Løn, virksomhedsformidler Ledelse Sekretærbistand Kopier, porto og forbrugsstoffer Møder og repræsentation Telefoni/internet Transport Aktiviteter med de unge LBR Overførsel fra projektet i 2010, anslået: Balance ) Virksomhedsformidler 2 Et projekt for LBR i Greve. Virksomhedsformidleren er ansat i UUV Køge Bugt Aftale omkring budget: UUV Køge Bugt afsender faktura til Greve på de faktiske udgifter (Løn, kørsel, pc. telefon m.m.). Projektet hviler i sig selv. Budget, virksomhedsformidler 2 Indtægter Udgifter Løn, virksomhedsformidler Kopier, porto og forbrugsstoffer Møder og repræsentation

15 Telefoni/internet Transport Aktiviteter med de unge LBR Balance ) UngeXGrænser budget 2011: Indtægter Udgifter UXG løn inkl. adm. m.m. 2 x 2 32-timers ansatte årligt kr Husleje Elevudgifter/ drift af 8 kurser á 20 elever á 800 kr. = Ledelse drift m.m.: Overskud kursister i 4 uger 8 gange = 2000x20x4x8= Balance Budgetoversigt - projekter i Team Skole (vejledningsindsatsen i grundskolen (folke- og privatskoler): Skoleteamet har to projekter: 10. klassesprojektet Hvor skal du hen som er støttet af LBR i Køge Erhvervsklassen som Solrød Kommunale Ungdomsskole har på EUC. UUV s skoleteam har nogle konkrete opgaver i forbindelse med Erhvervsklassen, som der betales for og som skoleteamet anvender til ekstra vejledningsressourcer til teamet. Indtægter Udgifter 10. klassesprojekt Hvor skal du hen, LBR (penge bevilget til transport fratrukket) Erhvervsklasse i samarbejde med Solrød Ungdomsskole: Løn, tovholderfunktion Løn, udvidet vejledning Løn, undervisningsforløb fredag Løn vejledere Balance Fra venstre: centerleder Mark Jensen (UUV Køge Bugt), borgmesterne: Niels Hörup (Solrød), Hans Barlach (Greve), Thomas Kielgast (Køge) og Poul Arne Nielsen (Stevns). 15

16 INDSATSOMRÅDER INDSATSOMRÅDER GENERELT Indsatsområde 1) Sygefravær Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Nedbringelse af sygefravær Siden UUV s start har der været fokus på sygefravær og antal barns sygedage. Statistisk fremgår det også, at organisationen har en sygefraværsprocent, der ligger under halvdelen af kommunens.. UUV vil fortsat arbejde med fokus på området og følger op på trivselsundersøgelsen med følgende tiltag i 2010: Fokuselever og vejlederens opgave i skoleteam, Den røde tråd og fokus i ungevejledningen. Skyggevejledning med eventuelt andre samarbejdspartnere (andre UU centre og ungdomsuddannelsers vejledning) Fokus på mødeafholdelse, mødefrekvens, ingen mobiltelefonsamtaler/ opringninger under møder. De fysiske rammer, herunder eget kontor til ledere, mere plads, forbedrede toiletforhold. Ved flytning kommer der nye forhold mht. lys, varme og mere plads. Der tages højde for bemærkningerne ved lokalefordeling og indretning i det nye center. Opkvalificerende kurser if. med IT. Oprette fora hvor der kan udveksles erfaringer og eventuelt ændre uhensigtsmæssige forretningsgange og udvikle brugen af det grej, som vi allerede har. Der skal arbejdes med udvikling af motion og bevægelighed i forbindelse med arbejdet Resultat: Større tilfredshed med arbejdet blandt medarbejderne og lavere sygefravær 2011 LO Formand Harald Børsting lytter til Margrethe Tovgaards (afdelingsleder UUV Køge Bugt) præsentation af team UNGs vejledningsindsats. 16

17 Indsatsområde 2) Budgetoverholdelse Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Budgetoverholdelse og god økonomistyring UUV er en samarbejdsorganisation mellem 4 kommuner, med et fast budget, som skal overholdes (med en margin). Det er der fokus på, ligesom det samme også gælder de projekter og budgetter som vi efter aftale varetager for kommunerne. UUV vil i 2011 fortsat arbejde tæt sammen med kommunerne omkring overholdelse af STU budgettet, evt. ved samarbejde omkring lokale tiltag i denne forbindelse, hvor UUV selvfølgelig stiller sin organisation til rådighed UUV INDSATSOMRÅDER ORGANISATIONEN SAMLET Indsatsområde Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Ungepakkens implementering Mentorordning Medarbejdere, kommuner og samarbejdspartnere føler, at ungepakkens mange elementer er implementeret lokalt i Køge Bugt ved udgangen af Elementer der ikke er implementeret, tages op efter en fælles evaluering til implementering i 2012 Der er i dag mentorordninger i UUV, i Jobcentrene, og på ungdomsuddannelserne. UUV vil arbejde for en maksimal koordinering af denne indsats, med det mål, at der er en mentorordning som er gennemgående, af kvalitet, koordineret og til en fair pris UUV INDSATSOMRÅDER TEAM SKOLE Indsatsområde: Frafald på ungdomsuddannelserne Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Forhindre frafald på ungdomsuddannelsernficere Team Skole skal sammen med skolerne tidligt identi- de elever, der har særligt vejledningsbehov og 2011 samarbejde med skolen om dem. 17

18 Team skole vil gå i dialog med de elever, der i 8.klasse vurderes at have problematikker i forhold til uddannelsesparathed, og deres forældre. Team skole vil udbygge dialogen med ungdomsuddannelserne omkring elever med særligt vejledningsbehov for at sikre, at den unge får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse UUV INDSATSOMRÅDER TEAM UNG Indsatsområde: Fortsat udvikling og implementering af vejledningsforløbene UngeXgrænser. På baggrund af erfaringer fra 2010 ønsker vi fortsat at sætte fokus på UXG. Forløbene skal nu også være et tilbud for unge, der er omfattet af Ungepakken, hvilket kræver ændret pædagogik og ændring i visiteringen. Derudover er samarbejdet med Jobcentre og familieafdelinger i alle 4 kommuner evident for, at den enkelte unge får et vellykket forløb. Men der er stadig sagsbehandlere, som ikke er bekendte med vores vejledningstilbud. Mål Resultatkrav/delmål Periode Status At opnå klare og kompetenceafgrænsede snitflader i samarbejde med JC og familieafdelingerne. At udarbejde beskrivelser af procesforløbet for både unge under og over 18 år. Således at ansvarsfordelingen af klar mht. visitering, opfølgning under forløbet og processen efter UXG. Vi tænker her på planlægning af aktiviteter, praktik, mentor m.m At gøre UngeXgrænser kendt for alle samarbejdspartnere, som et kvalitativt vejledningstilbud, som kan få den unge på sporet af en ungdomsuddannelse. Vi vil holde oplæg i alle 4 kommuner om vores forløb. Vi vil beskrive vores vejledningsprocesser ved hjælp af digitale medier samt ved små filmsekvenser UUV INDSATSOMRÅDER TEAM SPECIAL Indsatsområde: Særlig vejledningsindsats for de årige Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Teamet vil prioritere vejledning af de unge, som enten afbryder en uddannelse eller slet ikke påbegynder uddannelsen. At unge med afbrudt uddannelse kontaktes senest 5 arbejdsdage efter meddelelse om frafald/afbrud, og at der er aftalt ny aktivitet senest 30 kalenderdage

19 efter, at kontakten er etableret. Den personlige og telefoniske kontakt til den unge og forældrene opprioriteres. Undervisningsminister Tina Nedergaard taler ved UUV s lancering. 19

20 UUV INDSATSOMRÅDER TEAM SEKRETARIAT Indsatsområde: SMS-service Mål Resultatkrav/delmål Periode Status IT-funktionen vil implementere en SMS-gateway til UV-vej At der kan sendes og modtages SMS er via UUV s databaseprogram UV-vej Undervisningsminister Tina Nedergaard lyttede interesseret da Ole Pedersen (vejleder i UUV Køge Bugt) forklarede om UUV s projekt UngeXGrænser (UXG). UXG er et UUV-fælles projekt med de fire jobcentre i Køge Bugt. Opstarten og udviklingen af det fire uger lange vejledningsforløb (UXG) har været støttet af de fire kommuners LBR udvalg. 20

21 BILAG Oversigt kurser / konferencer / seminarer 2010 Dato Kursus / konference Deltagere Arrangør / sted 5/1 Virksomhedsbesøg DMI Skoleteam DMI, Østerbro /1 Uddannelse uden grænser Anette Bellacenter 18- Den kreative platform Christine, Maj- YE, Vejle Center Hotel 19/1 Britt L 21-22/1 Årsmøde 2010 Lederforsamlingen Anette, Margrethe, Peter, Christel, UU Lederforeningen, Kolding Fjord Kursuscenter Tove, Mark 26/1 Temadag STU Lene Hansen UU Sj. Syd, Byrådssalen i Rønnede 5/2 Temadag om en tidlig og forebyggende beskæftigelsesindsats for unge årige Anders Job- og Socialcentret Solrød kommune 10/2 Arbejdsmiljøkonference Ole, Søren DLF Kreds 44, Slagteriskolen 11/2 Konference Ole Greve Produktionsskole 24/2 Sæt skub i EGU Jørgen Moltkes Palæ 4/3 Foredrag om unge og rusmidler - Den kriminalitetsforebyggende indsats 8/3 Psykisk sårbare unge i erhvervsuddannelse 10, 17, 24, 31/3 God personalehåndtering 15/3 Integration Hvordan for vi hul på klichéerne Anders, Helle Anders, Bente, Pernille Peter Anette, Dorte, Vinnie, Jørgen, Hans-Peter, Helle Greve Rusmiddelcenter og Omega/Kompetencecenteret København/Psykiatrifonden Hotel Niels Juel Det pædagogiske selskab, Eigtved Pakhus 18/3 Autismeseminar Anders, Bente 23/3 Decentral lønstyring Peter KMD/Ballerup 24/3 Den svære ungdom, Jørgen Blond Cefu, DPU Unge i gråzonen 24/3 Workshop Pernille K., Lisbeth 25/3 Workshop Hans-Peter, Helle, Arken Ken, Kirsten, Ove, Pernille S., Rita, Vinnie. Forløb fra marts Coaching Anders, Bente, Camilla, Dorte, Else, Helle, Lene, UUV/Strandpromenaden 5 21

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014 UUV Køge Bugt Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 I det forløbne år 3 I de kommende år 4 Virksomhedens rammer 6 OPGAVER 6 Organisation 7 Organisation 7 Personale 8 Sygefravær 8 Økonomi 9 Budget UUV 9 Budget

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle,

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle, Læs bla. om: Nyt fra formanden Tema fokus på UU Haderslev Nyt besked til UU centrene UU nyt fra centre og personer Aktuelt Nyt fra formanden Kære alle, For os der har været med fra starten i august 2004

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere