Tilfredse danskere giver taxien topkarakter side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredse danskere giver taxien topkarakter side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd"

Transkript

1 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 05 - Maj årgang 11 sider om generalforsamlingen alt om debatten og valget af ny næstformand side 8 Formandsvalg i hovedstaden side 5 Politibetjent var hemmelig gæst på chaufførkursus og afslørede slendrian og dårlig undervisning side 20 Nyt S-forslag truer med at genindføre specialbevillingerne side 4 Tilfredse danskere giver taxien topkarakter side 6

2 Til alle os med små virksomheder Nokia 3720 med bluetooth headset Robust mobil til den aktive Op til 450 timers standbytid God til s 2 megapixel kamera TDC OnlyPro Med TDC OnlyPro 080 Mindsteudgift i 12 mdr Ekskl. moms 0,55 kr./min. 0,25 kr./opkaldsafgift 0,20 kr./sms 8 kr./mb 25 kr./md. PS: 75 kr. i oprettelse. Priser er ekskl. moms. TDC OnlyPro er uopsigeligt i 12 mdr. Minimumsforbruget på 199 kr./md. bortfalder efter 12 mdr. Kan kun oprettes af erhvervskunder med CVR-nr. Tilbuddet gælder t.o.m , eller så længe lager haves. Besøg TDC Butik, TDC Erhvervscenter, tdc.dk/mindreerhverv eller ring på

3 Leder Taxi Giv os tid til politisk arbejde Dansk Taxi Råd er navnet på at stå sammen i taxierhvervet og tilslutningen til generalforsamlingen er et bevis på, hvor langt vi er nået. Over 200 medlemmer og heriblandt flere nye ansigter dukkede op og vidner om, at brancheorganisationens favntag omkring et bredt og broget erhverv endelig er lykkedes. Et andet bevis på vores indflydelse er det snarlige forslag fra Transportministeren omkring en ændring af reglerne om EP-tilladelser. Utrætteligt politisk arbejde fra Dansk Taxi Råd har åbnet øjne på Christiansborg og vi kan godt tillade os at være stolte over, at vores brancheorganisation har løftet en så stor og tung politisk opgave. John Lindbom Alligevel oplevede bestyrelsen kritik over, at vi ikke gør det godt nok og tingene går for langsomt. At vi sidder og sover i hovedstaden, mens de holder party i provinsen. Lad dem bare feste, så skruer vi forslag sammen og fører politik imens. Så slipper vi også for tømmermændene, der må melde sig, når man siden hen på generalforsamlingen lyttede til en af de tunge politiske kommentatorer og hans syn på at sætte politisk dagsorden. Vi lover jer, at vi er godt forberedt, men så må I love os at være tålmodige Ting tager tid i politik. Og fra A til B er ingen lige linje. Ifølge Hans Engell kan det tage op til fem år at komme igennem med en sag. Vi er kommet langt med EP på bare et år. Men vi lytter til kritikken og vi ved godt, at vi skal være på forkant og kende den politiske dagsorden, inden den er sat. Vi lover medlemmerne, at vi er godt forberedt. Men I medlemmer må også love os tillid i jobbet og tage tålmodigheden i hånden. Vi er klar til et nyt politisk efterår, når bestyrelsen træder sammen i september. Det bliver med en ny næstformand for de større foreninger. Velkommen til Søren H. Thomsen. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet. Samtidig også en tak til Peter Kjærgaard. Gennem 23 år har han engageret arbejdet for taxierhvervet. Tak for det og tak til alle medlemmer, der gjorde generalforsamlingen til en inspirerende og faglig fornøjelse. T R Y G H E D M E D P Å T U R E N Tilbyd dine kunder tryghed med et forudbetalt magnetkort. FRO Ann_chipkort_Taxi_ _175x63.indd 1 02/11/09 TAXI Side 3

4 Taxi Kort & Godt Formand for trafikselskaberne afviser EP-stop En sammenlægning af Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen til én styrelse sender igen direktør Carsten Falk Hansen tilbage til taxi-området. Carsten Falk Hansen tilbage på taxi-området For at understøtte aftalerne om en grøn transportpolitik har transportminister Hans Christian Schmidt besluttet at sammenlægge Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen til én styrelse, kaldet Trafikstyrelsen. Det betyder, at Carsten Falk Hansen igen sidder i spidsen for den myndighed, der varetager reguleringen af taxiområdet. Det har han tidligere gjort som direktør for Færdselsstyrelsen indtil 2008, hvor han indgik i en rokade og blev direktør i Trafikstyrelsen, mens Henning Christiansen overtog den øverste post i Færdselsstyrelsen, der altså siden 15. april har været lagt sammen med Trafikstyrelsen. Nye afsavnssatser Dansk Taxi Råd og Forsikring & Pension har indgået aftale om nye afsavnstakster. Satserne er gældende for uafsluttede sager, der er indtruffet i perioden efter den 1. maj 2010 og indtil den 30. april Grundlaget for beregningen af afsavnserstatning er det antal liggedage/inkl. søn- og helligdage, som skaden har nødvendiggjort. I de tilfælde, hvor reparationstiden forlænges enten som følge af unormal ventetid på reservedele eller på grund af ventetid hos en af udlejeren valgt reparatør, er en sådan forøgelse af antallet af liggedage forsikringsselskabet uvedkommende. Det er aftalt, at der ikke kan kræves erstatning for mindre end en hel liggedag. Har køretøjet på grund af skade været ude af drift i mindre end 8 timer, ydes der ingen afsavnserstatning Satserne vil fremover udgøre: dagen 1215 kr dagen 799 kr. 14. dagen og derover 582 kr. Med et EP-stop fjernes konkurrencen, mener Thomas Kastrup-Larsen, der for nylig blev genvalgt som formand for trafikselskaberne i Danmark. Forslaget om midlertidigt EP-stop fremsat af Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen og de konservatives trafikordfører Henriette Kjær får formanden for de danske trafikselskaber op af stolen. Thomas Kastrup- Larsen mener, at der skal være lige konkurrence mellem de forskellige tilladelser via blandt andet krav til køretøjerne og beskatningen af dem. Men han mener, ikke at et EP-stop er en farbar vej. Hvis man ønsker at støtte landtaxierne skal det ske direkte, ikke ved at fjerne konkurrencen. Behovet for EPtilladelser er ikke kun til stede i landområderne, men også i byerne, hvor afskaffelsen af EP-tilladelser reelt vil betyde, at der enkelte steder opstår monopollignende tilstande på bydersiden, med deraf store økonomiske konsekvenser for de kommuner og regioner som køber kørslen. Det er vel ikke lige det, som kommunerne og regionerne har brug for, i en situation hvor regeringens meldinger om 0-vækst og effektiviseringer truer i horisonten, siger Thomas Kastrup-Larsen, der mener, at netop specialkørselsområdet er et område, hvor kommuner og regioner har effektiviseret, sat kørslen i udbud og fået konkurrencedygtige priser hjem. S-forslag skaber risiko for specialbevillinger For at afhjælpe taxidøden har Magnus Heunicke, trafikordfører for socialdemokraterne, fremsat forslag til folketingsbeslutning, hvor det pålægges regeringen, at ændre reglerne for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring (EP-tilladelser), således at al erhvervsmæssig personbefordring med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, er reguleret i taxiloven. Imidlertid skaber dette forslag risiko for en genindførelse af fortidens specialbevillinger, mener Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd. Taxierne kan sagtens udføre den kørsel, som EP-tilladelserne udfører nu med unfair konkurrence til følge. Der er ikke behov for at flytte reguleringen over i taxiloven, men derimod afgrænse EP-tilladelserne til udelukkende at være den bus, som den skal være i forhold til reguleringen i busloven. EP-tilladelser er busser med over otte passagerer. Den vedtagelse vil skabe fair konkurrence, siger Trine Wollenberg. Beslutningsforslaget rummer også ønske om, at der stilles de samme miljøkrav og sikkerhedsmæssige krav til biler på EP-tilladelser som til taxier og at uddannelseskravene harmoniseres. Vi er rigtig glade for, at socialdemokraterne gerne vil handle på den her problemstilling, men det er vigtigt, at vi træder et skridt frem og ikke tilbage til specialbevillingerne. Det løser ikke problemet med at skaffe taxier i de tyndt befolkede områder, siger Trine Wollenberg. Ifølge Magnus Heunicke er baggrunden for forslaget, at der er ulige konkurrence og taxitransporten er truet på landet. Side 4 TAXI 05.10

5 Kort & Godt Taxi Palle Christensen har valgt at trække sig som formand for Region Hovedstaden efter han tabte formandsvalget i Sammenslutningen Københavns Taxa. Formandsvalg i hovedstaden Palle Christensen har valgt at trække sig som formand i Region Hovedstaden i Dansk Taxi Råd. Efter et kampvalg om formandsposten i Sammenslutningen Københavns Taxa, hvor han tabte posten til Lif Hytten, mener han ikke længere, at han sidder med mandat fra Københavns største taxiforretning og har derfor valgt at trække sig. Jeg har mistet opbakningen fra medlemmerne i Taxa 4x35. Jeg føler ikke længere, at jeg kan repræsentere dem og derfor er der ingen grund til at jeg bliver siddende perioden ud til efteråret, siger Palle Christensen. Der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling i Region Hovedstaden den 18. maj kl med valg af ny formand på dagsordnen. Tekst: Asim Malik, cand. jur Flere vognmænd slipper for affaldsgebyret Taxivognmænd landet rundt har igennem de seneste år oplevet, at de er blevet opkrævet et såkaldt affaldsgebyr. Gebyret har været en torn i øjet på mange vognmænd samt andre erhvervsdrivende, idet gebyret er blevet opfattet som uretfærdigt, fordi virksomheden ikke producerer noget affald, der skal afleveres på genbrugsstationen. Taxivognmænd har i særdeleshed været utilfredse med gebyret, da man i forvejen betaler andre gebyrer og afgifter på værkstedet for at komme af med vognes affald. Dette har således ført til, at Dansk Taxi Råd flere gange har klaget på vegne af vores medlemmer i forskellige kommuner samt til miljøministeren. Kommunerne afviste i de fleste tilfælde vores klager og henviste til, at der var hjemmel i lovgivningen til at opkræve gebyret, selv om man ikke brugte genbrugsstationen. Man betalte således for muligheden for at bruge genbrugsstationen. Nu er der dog vedtaget en ny bekendtgørelse om affald og konklusionen på de nye regler er, at flere erhvervsdrivende kan slippe for at betale gebyret, såfremt man opfylder bestemte kriterier. For eksempel vil taxivognmænd, der maksimalt har én ansat chauffør undgå at betale gebyret. Har man mere end én ansat, har kommunen dog stadig hjemmel til opkræve affaldsgebyret. Reglerne fremgår af bekendtgørelsens 60, der henviser til et bilag i bekendtgørelsen, hvor de virksomhedsformer, der er undtaget, er opremset. Det sidste afsnit i bestemmelsen åbner i øvrigt op for, at kommunalbestyrelsen kan fritage virksomheder fra gebyret, såfremt man kan lægge til grund, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. Hvordan praksis bliver angående denne bestemmelse bliver interessant at følge, henset til at kommunerne hidtil har været meget afvisende med at fritage f.eks. enkeltmandsvirksomheder, der ikke producerede affald. TAXI Side 5

6 Taxi Tilfredse taxikunder Danskerne er glade og trygge, når de stiger ud af taxien. En ny brugerundersøgelse giver taxien topkarakter. Danskerne meget tilfredse med taxikørsel Taxien er tryg og komfortabel masser af ros til taxierhvervet i ny stor undersøgelse Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen En ny undersøgelse viser, at der er en høj tilfredshed hos brugerne af de danske taxier. Det er Transportministeriet, der netop har fået gennemført en brugerundersøgelse om danskernes holdning til taxikørsel. Det er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i 2004 for at se, hvordan danskernes holdninger til taxi har udviklet sig. Generelt ses en meget stor tilfredshed. Der er størst tilfredshed med bilens komfort, hygiejnen i bilen og atmosfæren i bilen. Tilsvarende er turens pris, hastigheden ved kørslen og ventetid fra bestilling til bilen ankommer blevet vurderet. Også her ligger resultaterne på et godt niveau. Brugerne er også blevet spurgt, hvor trygge de er ved at køre i taxi. Her opnås et gennemsnit på over 4, som er et flot resultat, der viser, at befolkningen føler sig trygge ved at køre i taxi. Det glæder mig at se det flotte resultat. Det er afgørende, at brugerne er tilfredse, da taxibranchen dagligt udfører en vigtig samfundsmæssig opgave og dermed er en vigtig brik i den kollektive trafik. Jeg ved, at Dansk Taxi Råd i begyndelsen af året har foretaget en analyse af taxibranchen, som skal skabe en større forståelse for branchens potentiale og udfordringer. Begge undersøgelser vil indgå som vigtige bidrag i den undersøgelse af taxireguleringen, som er ved at blive udarbejdet., siger Transportminister Hans Christian Schmidt. Taxi er luksus Undersøgelsen er blevet gennemført af et uafhængigt analyseinstitut ved telefoninterview. Brugerne er blevet bedt om at vurdere på en skala fra 1 til 5, hvor tilfredse de er med forskellige forhold ved taxikørsel. Tallet 1 svarer til meget utilfreds, og tallet 5 svarer til meget tilfreds. Der ses en meget høj tilfredshed med en gennemsnitlig værdi på 4,0 eller derover på næsten alle forholdene. Til spørgsmålet om man ville køre mere i taxi, hvis priserne var procent lavere end i dag, men med lavere kvalitet, svarer 40 procent af befolkningen, at det ville de. Undersøgelsen viser også, at danskerne i dag er mere tilbageholdende overfor at køre med taxi, og ser det mere som et luksusgode end tidligere, hvilket kan skyldes, at undersøgelsen er gennemført under finanskrisen. Side 6 TAXI 05.10

7 1987 som enhver anden Mercedes. Du er højt på strå i en B-Klasse. Det er ikke fordi, det er en Mercedes, men fordi bilen er bygget med en dobbelt bund. Det giver dig ikke blot en øget sikkerhed, konstruktionen betyder også, at pladsen udnyttes på en effektiv måde. Selvom bilens ydre mål er beskedne, er B-Klassen rummelig som en enhver anden stor Mercedes. Bagi har du eksempelvis plads til 544 liter bagage. Det er 4 liter mere end i en E-Klasse sedan. Den forhøjede bund øger desuden dit udsyn og gør det lettere at komme ud og ind af bilen i en fart det gælder også passagererne. B 200 CDI er miljøgodkendt til hyre vognskørsel. Men det betyder ikke, at bilen er sløv tværtimod. Det er 10,6 kg bil pr. hk, præcis det samme som i en E 220 CDI. Så der er kræfter nok at gøre forretning med. Du kan altså roligt investere i en B-Klasse. Som i enhver anden Mercedes. B 200 CDI fra kr. ekskl. moms og lev. Prisen er vejledende. Brændstoføkonomi v. blandet kørsel 19,2-18,9 km/l. CO2 emission: g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

8 Taxi Generalforsamling 2010 EP-tilladelserne i fokus Beretningen favnede bredt, men det var den unfair EP-konkurrence, der optog medlemmerne Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Problematikken om EP-tilladelser åbnede beretningen på årets generalforsamling på Hotel Munkebjerg i Vejle. Samme emne lukkede beretningen og dermed kom emnet til at kapsle hele generalforsamlingen ind. Ledelsen i Dansk Taxi Råd orienterede om årets arbejde med at placere de problematiske EP-tilladelser på beslutningstagernes bord blandt andet ved direkte politiske møder med trafikordførere og via konferencen i Nyborg i november. Alligevel blev indsatsen vurderet som for let af Morten Elgaard fra John Vanggaard høstede stort bifald for sin kommentar om taxierhvervet i Nordjylland netop nu: Hvis der endelig er en der vinker, er det jo fordi man kender vedkommende og ikke fordi de skal ud at køre. Aarhus Taxa, der tordnede fra talerstolen. I har sat EP-tilladelserne på den politiske dagsorden, men det er bare ikke godt nok. Ude i regionerne lever vi stadig med politikere, der tænker kortsigtet og udelukkende vil spare penge. Jeg spørger mig selv, om desperationen ikke er nået til København? Jeg føler desperationen. Jeg kan ikke sætte mine kunder af ved sygehuset, fordi alle de små gulpladebiler holder i vejen. Speederen er bare ikke trykket godt nok ned. I må arbejde hurtigere, sagde Morten Elgaard, der sammenlignede EP-tilladelserne med en sygdom. Tumoren vokser dag for dag. Den skal væk. Det er ikke nok bare at anerkende og isolere den. EP-tilladelserne skal væk, fastslog Morten Elgaard. For ren til selvmord I Nordjylland har man kendt til konsekvenserne af Trafikselskabernes udprægede og stigende brug af EPtilladelser til udførelsen af offentlig kørsel i snart tyve år. Formanden for regionens største taxiselskab tror ikke på, at EP-tilladelserne bliver skrottet. Vi får dem ikke væk, men vi skal have afgrænset EPtilladelserne til udelukkende at være en bus. Ellers kan vi snart skrive en nekrolog over taxierhvervet. Hvis der endelig er en, der vinker, så er det jo en, man kender. Det er ikke fordi, vedkommende skal bruge en taxi. Det er en tragisk udvikling og vi skal have vendt den. Det er jeres vigtigste opgave, sagde John Vanggaard, der også mente, at miljøet lider under de mange EP-tilladelser. Vores biler skal være så rene, at det er håbløst at forsøge at begå selvmord gennem udstødningen. Men alle steder i Aalborg holder der osende Transitter og gamle Morten Elgaard, Aarhus Taxa bad bestyrelsen trykke speederen i bund, da han mente, at arbejdet med blandt andet EP-tilladelser går for langsomt. biler på gule plader. Det er ikke rimeligt, sagde John Vanggaard. Mærsk sejler ikke selv skibet Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd, lyttede til kritikken fra Morten Elgaard, men fandt den ude af proportioner. Du hørte åbenbart ikke efter under gennemgangen. Transportministeren har et forslag på vej, der vil ændre situationen omkring EP-tilladelserne. Det er gevinsten efter et års fokuseret arbejde på området. Jeg er ikke i tvivl om, at uden Dansk Taxi Råds arbejde, så havde vi ikke opnået det resultat, sagde Trine Wollenberg. Alligevel beskyldte Morten Elgaard formanden i Dansk Taxi Råd for at mangle virkelighedsfornemmelse. Jeg mangler virkelighed. De blev valgt Indsigt i og forståelse for medlemmernes hverdag. Hvornår har du sidst kørt taxi, spurgte Morten Elgaard, der fik svar på tiltale, da formanden gik på talerstolen. Jeg havde en vagt ved juletid og jeg lavede kr. Men nu er det jo altså heller ikke sådan, at det er Mærsk Mckinney Møller selv, der sejler skibene. Vi arbejder hårdt og målrettet i en politisk virkelighed, som ikke altid bare opfører sig, som vi ønsker. Men havde Dansk Taxi Råd ikke været der, så havde tingene set en hel del anderledes ud, fastslog John Lindbom. Efter debatten blev beretningen, der indeholdt andre emner som miljø, taxier som kollektiv trafik samt brancheanalysen, godkendt. Næstformand for virksomheder med mere end 20 taxier: Søren H. Thomsen, Aarhus Taxa Suppleant: Peter Kjærgaard, Taxa Fyn Næstformand for virksomheder med mindre end 21 taxier: Benny Jensen Suppleant: Tommy Nielsen, Tommys Taxi, Aulum Kritiske revisorer: Poul-Erik Dahl, Dantaxi og Henning Bjerring, Sønderborg Taxa Suppleant: Ole Gaarde Kristensen, Næstved Taxa Side 8 TAXI 05.10

9 Generalforsamling 2010 Taxi Søren H. Thomsen fik de fleste medlemmers opbakning, da han blev valgt som ny næstformand. DTR får ny næstformand Kampvalget faldt ud til fordel for Søren H. Thomsen, der nu træder i bestyrelsen Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Søren H. Thomsen trak flest stemmer og dermed det længste strå i kampen om næstformandsposten i Dansk Taxi Råd. Stemningen op til valget var god og kandidaterne gik på skift på talerstolen for at motivere deres kandidatur. Efter valget trykkede de to kombattanter da også næver og takkede for en fair kamp. Der var ikke springende punkter i fremtidens arbejde for nogen af kandidaterne. På hver sin måde fik de begge formidlet en stor kærlighed til erhvervet og en deraf afledt lyst til at deltage aktivt og præge udviklingen. Forud for selve afstemningen fastslog Peter Kjærgaard, at han ville arbejde bredt og træffe de nødvendige beslutninger. Det er ikke altid rart, at træffe grimme beslutninger, men det kan være nødvendigt og jeg er ikke bleg for at gøre det. Vi har fået politikerne i tale om EP-tilladelserne og vi skal fortsætte arbejdet og gøre det helt færdigt. Så skal vi se på kørsel i busbanerne. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det ikke kan lade sig gøre at give taxierne adgang til kørsel i busbanerne i hovedstaden. Det er en skændsel og her skal gøres en indsats, sagde Peter Kjærgaard, inden han overlod talerstolen til Søren H. Thomsen, der indledte med at fortælle, at han fra flere sider var blevet opfordret til at stille op som næstformand. Jeg kan være et frisk pust. Jeg har mange visioner og ideer, som kan komme organisationen til gode. Søren H. Thomsen Der er brug for enhver taxi Jeg kan være et frisk pust. Jeg har mange visioner og ideer, som kan komme organisationen til gode. Jeg sidder her og tænker på, at bare vi dog havde lyttet mere til Nordjylland, dengang de begyndte at klage over EPtilladelserne, så var det måske ikke endt så slemt. Men heldigvis er vi ved at få ændret situationen. Det er bare vigtigt at huske, at EP-ejerne er mennesker, der skal landes og vi skal komme med en løsning på hvordan. Vi skal komme med de samlede løsninger. Vi skal positionere os i den kollektive trafik og vi skal gøre alle opmærksomme på, at der er brug for enhver taxi i det her land, sagde Søren H. Thomsen, der til daglig er vognmand i Aarhus Taxa, hvor han også er formand. Efter valget ønskede Peter Kjærgaard tillykke og understregede, at der ingen sure miner var. Demokratiet har talt og jeg lytter. Mine 23 år har været det hele værd og jeg ønsker bestyrelsen held og lykke fremover. Jeg er altid parat til at tage en tørn en anden gang, sagde Peter Kjærgaard, der efterfølgende stillede op til suppleant til næstformandsposten og blev valgt. Søren H. Thomsen takkede for valget og lovede at skabe forandring. Vi skal have ny luft i lokalerne. Tak fordi I giver mig muligheden, sagde Søren H. Thomsen, der altså allerede nu træder ind i bestyrelsen, der holder næste møde torsdag den 2. september TAXI Side 9

10 Taxi Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i ord og billeder Næ-næ-næ, det må man ikke Formand John Lindbom smuttede lige lidt for hurtigt på scenen efter dirigentvalget, så Ragnvald Lavridsen måtte lige løfte en pegefinger for at få pladsen og erklære generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Nyhedernes magt Det kan være svært at holde sig fra et nyhedsfix selv om man er til generalforsamling i Dansk Taxi Råd. Knud Erik Jepsen, Holstebro Taxi dykkede i hvert falds dybt i dagens avis. Side 10 TAXI 05.10

11 Generalforsamling 2010 Taxi Skulle det være en pølse? Solen og det sprøde skind på pølserne lokkede flere ud til udstillingen udenfor, hvor Ford, MCM Karosaseri og Langhøj hyggede om gæsterne. Gerner Christiansen, der har mere end 50 års erfaring i taxierhvervet kiggede kokken over skulderen, mens han ventede på sin pause-pølse. Forført af Ford Der er godt nok plads til passagerer, men man skulle tro der var tale om et rekordforsøg, da flere vognmænd masede sig ind i den ny S-max, der sammen med Ford Galaxy trak mere end fulde sædepladser på udstillingen. En dejlig bil, var der enighed om. Vennerne mindedes en ildsjæl Generalforsamlingen holdt et minuts stilhed for John Christensen, Tinglev Taxi, der døde i marts, 57 år gammel. Tavsheden var lige så dyb som det hul, John Christensen efterlod som en inspirerende ildsjæl og en brobygger mellem stor og lille i taxierhvervet. TAXI Side 11

12 Taxi Generalforsamling 2010 DTR har råbt ministeren op Benhårdt politisk arbejde har åbnet øjnene hos politikerne og givet DTR en solid platform at arbejde fra Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Hvis nogen skulle være i tvivl om indsatsen af Dansk Taxi Råds politiske arbejde efter beretningen kom til kritisk debat, så manede kontorchef i Trafikstyrelsen, Theo Rabenberg, enhver kritisk røst i jorden. EP-tilladelserne er ikke gået transportministerens næse forbi takket været benhårdt politisk arbejde fra DTR. Vi arbejder lige nu med en analyse, hvor et af fokusområderne er EP-tilladelser. Der arbejdes i øjeblikket med et lovforslag i Trafikstyrelsen, som inddrager tilladelser i taxireguleringen. Med det forslag vil der kunne stilles energi- og miljøkrav til biler, der bruges til EPkørsel. Der vil også kunne stilles krav til førerne af bilerne på samme måde som til førere af taxier. Det kan f.eks. være kvalifikations- og vandelskrav og krav om førerkort. Endelig vil bilerne ifølge forslaget ikke kunne anvendes til privatkørsel som i dag. Jeg tør godt love, at situationen ikke vil være den samme for jer næste år, for der er loven på plads sagde Theo Rabenberg, der roste organisationens politiske indsats og takkede for det gode og tætte samarbejde, der er grundstenen i at opnå de gode resultater. I mit hoved er der ingen tvivl om, at foreningens politiske platform er styrket. Det kan være en udfordring for en embedsmand, men jeg ser frem til et tæt samarbejde, så vi kan omsætte de politiske krav i konkrete resultater i taxierhvervet, sagde Theo Rabenberg. Medlemsmøder er en grundsten Også tallene taler for, at Dansk Taxi Råd gennem de seneste år har bygget en platform, som også medierne har bemærket. Siden 2006 er omtalen af Dansk Taxi Råd i medierne mere end fordoblet og fra april 2009 til april 2010 er organisationen omtalt 224 gange i Bestyrelsen i Dansk Taxi Råd har arbejdet målrettet for at øge organisationens synlighed og vinde indflydelse. Det er lykkedes på flere områder. landsdækkende medier. Vi har fået en større synlighed, men vi kan stadig blive bedre både indadtil og udadtil. Vores nyetablerede ad hoc grupper er en styrkelse indadtil, hvor vi håber, at den direkte indflydelse fra medlemmerne vil komme ind i bestyrelseslokalet og inspirere til fremtidens arbejde, siger John Lindbom, der glæder sig over, at der gradvist er kommet mere og mere gang i regionerne. Vi har set medlemsmøder i både Midt- og Nordjylland. I Syddanmark planlægger man også et møde efter sommerferien om EP-tilladelser og samarbejdet med trafikselskaberne. Disse møder er med til at skabe aktiv medbestemmelse i organisationen og konklusionerne på disse møder er grundstene i bestyrelsens arbejde, siger John Lindbom. Engells tips om politisk indflydelse I næste nummer tager TAXI dig med til foredrag med Hans Engell, der talte om politisk indflydelse på generalforsamlingen. Den tidligere minister mener ikke, at taxierhvervet er ugens tilbud til politikerne og vi skal arbejde hårdt for at ændre vores image som anarkistiske og svære at komme i dialog med. Side 12 TAXI 05.10

13 Generalforsamling 2010 Taxi Theo Rabenberg, kontorchef i Trafikstyrelsen afslørede, at en række undersøgelser er på vej omkring taxierhvervet. Taxianalyse i flere trin Lige nu har minister og styrelse fuld fokus på taxierhvervet Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Tilfredsheden med taxierne er netop fastslået i en ny brugerundersøgelse, der er første trin i den taxianalyse, som lige nu optager både Transportministeren og Trafikstyrelsen. Kontorchef i Trafikstyrelsen, Theo Rabenberg kunne på Dansk Taxi Råds generalforsamling oplyse, at formålet med analysen er at undersøge, om der er behov for ændringer af reguleringen på taxiområdet. Udover EP-tilladelserne rummer taxianalysen også en modernisering af uddannelserne for vognmænd og chauffører, som ventes at træde i kraft 1. januar Endelig forventer Trafikstyrelsen at igangsætte to forskellige konsulentundersøgelser. Den ene handler om en undersøgelse af bestillingskontorerne og deres omkostningseffektivitet. Er pligten for omkostningskrævende, eller giver den relevante fordele for vognmændene i de mindre kommuner? Der kan også ses på, hvordan kommunerne har håndteret tilslutningspligten. Den anden undersøgelse handler om takstfastsættelse for taxikørsel, hvor det skal undersøges, hvordan priserne har udviklet sig. Det kan også undersøges, hvilke muligheder der er for mere konkurrence inden for det gældende regelsæt, eller hvordan forskellige kommuner benytter belønningssystemer for at fremme kørsel i de tyndt befolkede områder, forklarede Theo Rabenberg. Lokalt og professionelt Som en del af Aarhus Taxa har vi fordelene ved stordrift f.eks. bogholderi, indkøb, tilbudsgivning, advokatbistand mm. Det giver os tid til at gøre de ting vi er gode til nemlig at køre taxa. I Aarhus Taxa har vi lige så stor medbestemmelse, som vognmændene i Århus, og vi har et medlem både i bestyrelsen og driftsudvalget. Men samtidig er vi også et lokalt taxaselskab, med egen satellitcentral og lokalt personale. Vi har selv det daglige ansvar for Kolding Taxa, f.eks. hvordan driften tilpasses vores specielle behov og krav, specielle kundeaftaler og sammensætning af distrikter. Vi er glade for at være en del af Aarhus, Horsens og Kolding Taxa, fordi vi har beholdt vores selvstændighed, og fået de fordele der er ved at være en del af en stor sammenslutning. Bl.a har vi et trafikdirigeringsanlæg med alle de nyeste faciliteter, det havde vi ikke haft, hvis vi havde stået alene. Peter Juhl Olesen Lokalformand for Kolding Taxa Tlf.: , Aarhus. Horsens. Kolding TAXI Side 13

14 Taxi Generalforsamling 2010 Succes for Skoda Flere vognmænd viste stor interesse for Skoda Superb Combi Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Adgangsforholdene er sublime, fastslår Henning Bjerring fra Sønderborg, og kigger forelsket på det kromindfattede trinbræt på Skoda Superb Combi, der pryder udstillingen på Dansk Taxi Råds generalforsamling. Hans kollega fra Haderslev er mindre forsigtig med kærlighedserklæringerne til en af de helt store nye spillere på taximarkedet. Jeg har altid kørt Mercedes. De har en god service og bilerne holder. Du får ikke mig til at skifte selv om det da er en pæn bil, siger Jørgen Rasmussen og kigger skeptisk ind over trinbrættet og videre ind i kabinen, som i flere anmeldelser af bilen er blevet fremhævet som både lækker og luksuriøs. Det er og bliver Skoda, grynter en forbipasserende vognmand, mens hans øjne spejder lystent efter den funklende Mercedes-stjerne, som åbenlyst forfører ham hen til deres stand. Tilbage står Jan Israelsen og Jannik Poulsen, men de er til gengæld begejstret for hele forsamlingen. Det er en superlækker bil. Det er jo ren luksus herinde, erklærer Jan Israelsen, der har et fast greb i rattet og allerede føler sig hjemme. Jeg er to meter høj og jeg sidder perfekt. Den her bil er klart med i mine overvejelser, når jeg skal have ny. Hvorfor tabe på en Mercedes, når jeg kan nøjes med kr. på en Skoda. Jeg er ikke så fornem, hvad det angår. Det giver en god følelse af kvalitet, når jeg sidder her i bilen. Den opfylder alle mine behov, siger Jan Israelsen, der også når at presse sine to meter ind på bagsædet og igen udtrykke sin tilfredshed med den gode benplads. Masser af udstyr Skoda tilbyder to års ekstra drivelinegaranti på motor, gearkasse og differentiale til alle vognmænd ud over de to år, som er standard. Dog bortfalder drivlinegarantien ved de km, når taxien er frikørt. Den ekstra garanti glæder de to vognmænd fra Roskilde Taxa. Som single-vognmænd kan vi have svært ved at køre vores bil fri på to og et halvt år. Derfor er vi glade for den udvidede drivlinegaranti. Det er en ideel taxi. Pladsen er god. Prisen er i orden. Og så selvfølgelig drivlinegarantien, men jeg synes også, man får meget med for pengene, siger Jannik Poulsen. Superb taximodellerne fås i to varianter 2.0 TDI CR med enten 140 eller 170 hestekræfter. Begge tilbydes med DSG automatgear (6-trins) eller manuelt gear (6-trins). Hvad enten du vælger TwinDoor med dobbelt bagklap, der kan åbnes som sedan eller hatchback eller du vælger en Combi med stor bagklap, lav læssekant og høj åbning, så får du en bil, der er veludstyret fra fødslen og tilbydes i to udstyrsniveauer Ambition og Elegance. Ambition indeholder blandt andet to zoners klimaanlæg, elektrisk førersæde med memoryfunktion for sæde og sidespejle, 16 tommer alufælge, regncensor og automatisk nedblændende bakspejl. Elegance, som er topmodellen, byder desuden på el-forsæder, bi-xenon forlygte-system med dynamisk kørelys, der reguleres efter hastighed og kurvelys, 17 tommer alufælge og parkeringssensorer. Kaffekopperne skiftede hænder, mens vognmændene på skift testede den ny Skoda. I Roskilde viste to vognmænd stor interesse for Superb Combi, som de mener er en ideel taxi. Side 14 TAXI 05.10

15 Gør som vi tænk nyt kør udenom krisen Få en ny start med alle DanTaxis fordele! DanTaxi kan tilbyde: Minimere dine/jeres udgifter. Billig pladsleje. Løsninger mårettet mod individuelle ønsker Danmarks bedste anlæg Frogne Forenklet administration Penge hver uge Lavt indskud kr ,00 pr. vogn Ingen hæftelser for vognmændene Mulighed for taxifinansiering. DanTaxi er kreditratet AAA, kreditværdigheden kan ikke blive bedre. Fra 1/ vil der være mulighed for at købe aktier og blive medejer. Skal I være de næste, der indtræder i det landsdækkende koncept med landsdækkende kunder? DanTaxi Jernbane Alle Vanløse Tlf.:

16 2296 E is back E 200 CDI Sedan klar til levering i juli. Bestil den hos Daimler Biler nu og få den med taxipakke fra kr. Pris er ekskl. levering men inkl. afgift og moms. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 18,2 km/l., CO2 emission 137 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Herlev: Dynamovej 7, 2730 Herlev, tlf Hørsholm: Ådalsvej 54, 2970 Hørsholm, tlf Ishøj: Baldersbækvej 8M, 2635 Ishøj, tlf

17 Generalforsamling 2010 Taxi Frogne på iphone Ny applikation tilbyder automatisk bestilling via telefonen Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Hen over efteråret tilbyder Frogne med få tryk muligheden for at bestille taxi via en iphone. Applikationen kommer ud til bestillingskontorer, der har system fra Frogne og for kundernes vedkommende kan applikationen downloades fra nettet formentlig til en rund femmer eller lidt mere. Med applikationen kan kunderne nemt bestille en taxi. De får simpelthen en liste op over de taxiselskaber, som er en mulighed i deres område og så kan de bare bestille. De behøver slet ikke tale med nogen. Det hele kan foregå elektronisk og det er ifølge salgschef hos Frogne, Charlotte Willemoes, rigtig dejligt for taxiselskaberne. Alt hvad der kan gøre fuldautomatisk er jo en lettelse for taxiselskaberne. De kan få en hurtigere responstid, hvis dele af bestillingerne kan køre helt af sig selv. Kunderne får også en sms retur, som sendes direkte fra bilen, der modtager turen. Det vil sige, at det hele køres uden om telefonbestillingssystemet og dermed aflaster personalet, forklarer Charlotte Willemoes. Salgschef Charlotte Willemoes havde som altid travlt, da der var fuldt hus hos Frogne, der i år kunne præsentere en ny applikation, der gør det muligt at bestille taxi via sin iphone. Det er meningen, at applikationen skal udvides til også at omfatte andre smartphones end udelukkende iphone. Vi tager et skidt af gangen og har gjort det så simpelt som muligt for at sikre, at systemet fungerer og alle kan bruge det uden problemer, siger Charlotte Willemoes. Applikationen bliver snart markedsført og det vil blandt andet ske ved at selskaber, der samarbejder med Frogne, får mulighed for at lægge en informationsbrochure om applikationen med, når de sender en faktura ud. Ligeledes vil stickers på bilerne være med til at oplyse om produktet. Vognmændenes eget selskab Vi forsikrer bl.a. - Taxier - Arbejdsskade - Personvogne - Erhvervsansvar - Gruppeliv - Gruppeulykke Hold dig opdateret på Præmienedsættelser Gratis vejhjælp Non profit selskab TRYGHED SIKKERHED for dig og din familie TÆBYVEJ 15-17, 2610 RØDOVRE Tlf: Fax: Servicecenter Taksatorkontor TAXI Side 17

18 Ny terminalløsning til taxierne Fleksibel betalingsløsning Den nye betalingsløsning er nu klar og giver taxiselskaberne og vognmændene nye fleksible muligheder. Det er en nordisk gatewayløsning som er sat sammen med den lille og teknologisk moderne Hypercom M4100 terminal. Hypercom M4100 er blandt markedets mindste med en vægt på kun 225 gram. Det er en mobil terminal der kommunikerer via GPRS. Terminalen er med touchskærm i farver, den nyeste GPRS modem og den nyeste processor. Ekstra services til gavn for taxiselskaberne og de enkelte vognmænd Online adgang til gateway en så det er muligt at følge transaktionerne på de enkelte terminaler ude i vognene. Mulighed for kontrol og statistik på hver enkelt vogn, på hver enkelt chauffør og der kan endda søges på enkelte transaktioner Fleksibel løsning som både kan arbejde som stand alone eller integreret med taxameteret Terminalen kan via en specieludviklet bilholder kobles til taxametret, så chaufføren har mulighed for at give kunden terminalen med eller uden kabel, da kommunikationen til gateway en foregår via GPRS. Hjælp til økonomifunktionen Alle transaktioner kan overføres direkte til taxiselskabernes økonomisystem via en XBRL fil, og dermed spares unødigt manuelt arbejde. m ere o ing m r ø H øsn arte l. m s n de ierne til tax rik Lassen en 25 akt H Kont lf på t CTcoin.dk A/S Tlf

19 Generalforsamling 2010 Taxi Perfekt bil at komme for sent hjem med En dejlig støjsvag bil, men vognmand Jan Ravnsgaard Poulsen tør ikke binde an med en Prius, da driftsikkerheden er ukendt og der er risiko for store afskrivninger taxi, siger Jan Ravnsgaard Poulsen. Imidlertid viser statistikken, at man faktisk godt kan stole på Prius. Toyota har kun haft en tredjedel af de omkostninger til reklamationer, som de har haft til Corolla og Avensis. Samtidig viser studier fra taxier i Berlin, at der var en tredjedel af bremseklodsen tilbage på Prius efter km. Det indikerer jo, at den er holdbar nok, men jeg er nu også nervøs for bagagepladsen, siger Jan Ravnsgaard Poulsen. Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Lyden er som den stigende kurve af det stille afsæt, når IC3 toget glider fra perronen. Eneste forskel er den tydeligt forpinte lyd, da vognmand Jan Ravnsgaard Poulsen, presser hele sin kampvægt i gaspedalen og motoren skræmt giver et langtrukkent skrig fra sig, der varer hele turen op af de stejle bakker omkring Vejle Fjord. Toyota Prius ved godt, at mange vognmænd vægrer sig ved at købe miljøflagskibet, derfor stiller de velvilligt en bil til rådighed for testkørsler på Dansk Taxi Råds generalforsamling. TAXI lokkede vognmand Jan Ravnsgaard Poulsen, der aldrig har siddet i en Toyota, på en tur i hybridbilen. Man sidder faktisk godt overraskende godt. Jeg er jo en stor mand, men jeg har faktisk god plads til benene, siger Jan, mens han forsøger at overskue vejen og de blinkende ikoner på instrumentbordet, der med pile viser, hvorfra kraften kommer. Om det er elmotoren eller benzinmotoren, der er i omdrejninger. Vi er fire velvoksne mennesker i bilen og pladsen er ved at være godt fyldt op. Det aerodynamiske design giver sparsom plads i højden, men det er ikke noget passagererne bemærker. Derimod kan turen godt mærkes i knæskallerne bagefter, fordi føreren af bilen har haft sædet helt tilbage og dermed efterladt for lidt benplads til passageren. Hårdt liv som taxi Momentet er den helt store forskel. Det føles mærkeligt, at acceleration ikke er lig med omdrejninger. Som om kæden hopper af, siger Jan Ravnsgaard Poulsen. Forklaringen ligger i gearkassen, der veksler i transmission, fordi det giver et væsentligt mindre energitab. Følelsen af et egentlig gearskifte tabes dermed også, men det er vist en vanesag, mener Jan Ravnsgaard Poulsen, der efter turen er meget positiv. Det er en dejlig bil. Jeg ville ikke have spor imod at købe den til familiebil, men jeg er bange for afskrivningerne og om hvorvidt, den kan holde til livet som En kørestol kan godt ligge klappet sammen i bagagerummet, der er overraskende stort. Plads nok bagi Der er plads til i alt 455 liter bagage og prøver har vist, at en kørestol faktisk godt kan klappes sammen og fragtes i bagagerummet, som også rummer batteriet, der af sikkerhedsmæssige hensyn ved kollision er placeret mellem akslerne bagi. Konklusionen på den lille testtur er dog overvejende positiv. Det er en lækker bil. Køreegenskaberne er gode og den er dejlig støjsvag. Den kører langt på literen og som familiebil er den ideel. Jeg afventer lige situationen, fordi min overvejende bekymring er gensalgsprisen og risikoen for store afskrivninger. Om et par år kan jeg bedre svare på om Toyota Prius er et fornuftigt køb til taxi. Men det er helt sikkert en dejlig bil, siger Jan Ravnsgaard Poulsen. TAXI Side 19

20 Taxi Agent uddannelse Politibetjent var hemmelig elev på chaufførkursus Gennem 14 dage fulgte Kaj B. Kristensen i al hemmelighed et chaufførkursus, hvor hans værste frygt blev bekræftet uddannelsen er utidssvarende og undervisningen er useriøs Tekst: Christina Hammer Det er chaufførkursets første dag på Holstebro Tekniske Skole. Blandt eleverne er en hemmelig gæst, som gennem de næste 14 dage skal finde ud af, at det står lige så sløjt til med taxichaufføruddannelsen, som han frygter. Kaj B. Kristensen har været ansat ved politiet i 26 år. De seneste år har han indgående beskæftiget sig med taxierhvervet, som ansat ved Færdselspolitiet i Midt- og Vestjylland. Under sit arbejde på landevejen er han gentagne gange stødt på chauffører, der opgivende har slået ud med armene, når førerkort eller trafikbog ikke har været i orden. De har ikke vidst bedre. For selv om de har gennemgået et 70 timer langt kursus og bestået den efterfølgende prøve, så har de ikke fået tilstrækkelig viden med ud i bilerne og derfor modtager de nu en bøde, for de uregelmæssigheder, som ikke undslipper Kaj B. Kristensens blik, der nok er knivskarpt, men også rummer en kærlighed for taxierhvervet. Jeg interesserer mig for taxierhvervet. Der skal være orden i tingene og møder du mig ude på landevejene er jeg benhård. Men ringer du til mig inden for at få råd og vejledning, så er jeg meget villig til at hjælpe, forklarer Kaj til TAXI, der fanger ham, mens han sidder på hospitalet til observation med kraftig hjernerystelse efter gårdsdagens eftersætning af tyveknægte, der krævede fire patruljevogne den ene i grøften med Kaj bag rattet. Alligevel er han fast opsat på at komme tilbage til den sidste undervisningsdag og eksamen i morgen( , red.) De sidste 14 dage har han brugt al sin fritid på skolebænken, flittigt taget notater og fundet frem til, hvorfor der sker så mange fejl ude i bilerne. Kimen grundlægges nemlig allerede i klasselokalet med uengagerede og ikke opdaterede lærere, utidssvarende materiale og en på grænsen til ligegyldig holdning omkring hele uddannelsen. Jeg har fået det ud af kurset, som jeg håbede, at jeg ikke fik. Jeg fik bekræftet det, jeg frygtede. Jeg har mødt en masse gode mennesker og haft det hyggeligt, men fagligt har det været sløjt på taxidelen, siger Kaj. En skandale Allerede på førstedagen skrider underlaget for kursets kvalitet, da undervisningsmaterialet bliver delt rundt. Vi får udleveret gamle bekendtgørelser, der er ændret tre gange siden og materialet er generelt ikke ajourført siden Siden modtager vi også en kursusmappe fra TUC, der ligeledes stammer tilbage fra 2007 med de fejl og mangler, det medfører. Hele vejen igennem er materialet forældet. Vi har flere gruppeopgaver, hvor underviserne benytter ordet bevilling, men det hedder jo altså tilladelse. Det har ikke som sådan en betydning, men det viser jo hverken omsorg eller interesse for at formidle uddannelsens indhold og det er bare ikke godt nok, erklærer Kaj. Dag efter dag sidder den erfarne betjent og tager flittige notater af de mange ting, der ikke fungerer på kurset og falder for hans kritiske blik. Undervisningen i ergonomi er ingen undtagelse selv om den norske pige, der underviser, er sød, imødekommende og faglig dygtig. Undervisningen var kedelig og langtrukken og forbundet med sprogvanskeligheder. Vi forstod hende ikke i det nødvendige omfang. Det er da et problem, anfører Kaj. Afsløringen Egentlig har han tænkt sig at forholde sig anonym indtil sidste dag, men få dage før eksamen går det op for ham, at der er elever, der risikerer at dumpe, fordi deres hoveder efterhånden er mere fyldt med sludder end saglighed. Underviseren er godt i gang med at berette om førerkortet, da Kaj må bryde ind. Jeg siger, at det, han står og fortæller, er noget vrøvl. Han er i gang med en pærevælling omkring førerkortet og har fået blandet bestillingskontorets førerkort sammen med det førerkort, som kommunen udsteder, forklarer Kaj. Da underviseren svarer Kaj, at han ikke ved, hvad han taler om, koger kladdehæftet over for Kaj, der rejser sig. Et sus går gennem klasselokalet, da Kaj afslører sin sande identitet. Reaktionen er blandet. Nogle griner og siger, at så forstår de bedre. Andre siger bare hvad, hvem? Jeg har jo hørt nogle røverhistorier og jeg tror, flere af dem tænker på, hvad de nu er kommet til at sige, siger Kaj med et lille smil. Facebook frem for trafikbog Tilbage står endnu et kuld forsømte taxichauffører, en mangelfuld uddannelse, der ifølge Kaj B. Kristensen ikke indeholder den kvalitet, som er krævet. Som udgangspunkt mener han, at de faglige emneområder er rigtige og relevante, men materialet, undervisningen og den generelle holdning til uddannelsen, som noget kedsommeligt og Side 20 TAXI 05.10

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

TAXISPILLET OM KUNDEBETJENING, ETIK OG MORAL SPIL 2

TAXISPILLET OM KUNDEBETJENING, ETIK OG MORAL SPIL 2 TAXISPILLET OM KUNDEBETJENING, ETIK OG MORAL EPISODE 2-1 SPIL 2 Man taler om, at kunden er i centrum og om, at kunden altid har ret. Hvordan ser du på det? 1. Behandle kunderne således, at de føler, de

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Efter at John Lindbom har solgt DanTaxi til TaxiNord / Lars Christiansen, så vil John Lindbom begynde at sælge elastikker i metermål. Side 1 Bedre sent

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner.

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. 1 Vi gjorde det sammen I er en stor del af en succes! Vi havde en vision i Domeas bestyrelse. Vi satte meget ambitiøse mål med Domea 2015 om at blive

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører.

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 6. Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Side 1 Side 2 Ny leder i Taxa 4x35. Taxa 4x35

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Offentlig referat. 21. februar 2012/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 7. februar Dagsorden:

Offentlig referat. 21. februar 2012/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 7. februar Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Nyropsgade 1-1602 København V. Telefon 3366 6677 - Telefax 3366 7175 Eksp.tid: mandag - fredag 9.00-15.00 tlf. 10.00-14.00 E-post: taxi@okf.kk.dk www.taxinaevn.dk Offentlig

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Beretning generalforsamlingen 2013

Beretning generalforsamlingen 2013 Beretning generalforsamlingen 2013 Kære medlemmer - så er det tiden den årlige generalforsamling i Shopping Svendborg. Siden sidste generalforsamling er der kommet ny formand til, idet jeg har overtaget

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 44 2300 København S 22. maj 2015 Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Dansk Erhverv

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Side 1 Ny direktør i DanTaxi! Kun en måned efter at DanTaxi og TaxiNord er blevet sammenlagt, bliver direktør John Lindbom smidt fra bestillingen og

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Indstilling. Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 27.

Indstilling. Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 27. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Taxinævnet Teknik og Miljø Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation Forslag om forhøjelse af takster for

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Trafikudvalget kom tæt på taxierhvervet Side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Trafikudvalget kom tæt på taxierhvervet Side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2011-8. årgang Taxichauffør måtte springe for livet og endte på køleren af en pirattaxi på flugt side 6 Toppolitiker roser taxi-erhvervet for integrations-indsatsen

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Den 19. september Taxinævnet

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Den 19. september Taxinævnet Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2007 Taxinævnet Teknik og Miljø Århus Kommune Godkendelse af takster for taxikørsel (nyt takstsystem) samt godkendelse af råderum

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere