Tilfredse danskere giver taxien topkarakter side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredse danskere giver taxien topkarakter side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd"

Transkript

1 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 05 - Maj årgang 11 sider om generalforsamlingen alt om debatten og valget af ny næstformand side 8 Formandsvalg i hovedstaden side 5 Politibetjent var hemmelig gæst på chaufførkursus og afslørede slendrian og dårlig undervisning side 20 Nyt S-forslag truer med at genindføre specialbevillingerne side 4 Tilfredse danskere giver taxien topkarakter side 6

2 Til alle os med små virksomheder Nokia 3720 med bluetooth headset Robust mobil til den aktive Op til 450 timers standbytid God til s 2 megapixel kamera TDC OnlyPro Med TDC OnlyPro 080 Mindsteudgift i 12 mdr Ekskl. moms 0,55 kr./min. 0,25 kr./opkaldsafgift 0,20 kr./sms 8 kr./mb 25 kr./md. PS: 75 kr. i oprettelse. Priser er ekskl. moms. TDC OnlyPro er uopsigeligt i 12 mdr. Minimumsforbruget på 199 kr./md. bortfalder efter 12 mdr. Kan kun oprettes af erhvervskunder med CVR-nr. Tilbuddet gælder t.o.m , eller så længe lager haves. Besøg TDC Butik, TDC Erhvervscenter, tdc.dk/mindreerhverv eller ring på

3 Leder Taxi Giv os tid til politisk arbejde Dansk Taxi Råd er navnet på at stå sammen i taxierhvervet og tilslutningen til generalforsamlingen er et bevis på, hvor langt vi er nået. Over 200 medlemmer og heriblandt flere nye ansigter dukkede op og vidner om, at brancheorganisationens favntag omkring et bredt og broget erhverv endelig er lykkedes. Et andet bevis på vores indflydelse er det snarlige forslag fra Transportministeren omkring en ændring af reglerne om EP-tilladelser. Utrætteligt politisk arbejde fra Dansk Taxi Råd har åbnet øjne på Christiansborg og vi kan godt tillade os at være stolte over, at vores brancheorganisation har løftet en så stor og tung politisk opgave. John Lindbom Alligevel oplevede bestyrelsen kritik over, at vi ikke gør det godt nok og tingene går for langsomt. At vi sidder og sover i hovedstaden, mens de holder party i provinsen. Lad dem bare feste, så skruer vi forslag sammen og fører politik imens. Så slipper vi også for tømmermændene, der må melde sig, når man siden hen på generalforsamlingen lyttede til en af de tunge politiske kommentatorer og hans syn på at sætte politisk dagsorden. Vi lover jer, at vi er godt forberedt, men så må I love os at være tålmodige Ting tager tid i politik. Og fra A til B er ingen lige linje. Ifølge Hans Engell kan det tage op til fem år at komme igennem med en sag. Vi er kommet langt med EP på bare et år. Men vi lytter til kritikken og vi ved godt, at vi skal være på forkant og kende den politiske dagsorden, inden den er sat. Vi lover medlemmerne, at vi er godt forberedt. Men I medlemmer må også love os tillid i jobbet og tage tålmodigheden i hånden. Vi er klar til et nyt politisk efterår, når bestyrelsen træder sammen i september. Det bliver med en ny næstformand for de større foreninger. Velkommen til Søren H. Thomsen. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet. Samtidig også en tak til Peter Kjærgaard. Gennem 23 år har han engageret arbejdet for taxierhvervet. Tak for det og tak til alle medlemmer, der gjorde generalforsamlingen til en inspirerende og faglig fornøjelse. T R Y G H E D M E D P Å T U R E N Tilbyd dine kunder tryghed med et forudbetalt magnetkort. FRO Ann_chipkort_Taxi_ _175x63.indd 1 02/11/09 TAXI Side 3

4 Taxi Kort & Godt Formand for trafikselskaberne afviser EP-stop En sammenlægning af Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen til én styrelse sender igen direktør Carsten Falk Hansen tilbage til taxi-området. Carsten Falk Hansen tilbage på taxi-området For at understøtte aftalerne om en grøn transportpolitik har transportminister Hans Christian Schmidt besluttet at sammenlægge Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen til én styrelse, kaldet Trafikstyrelsen. Det betyder, at Carsten Falk Hansen igen sidder i spidsen for den myndighed, der varetager reguleringen af taxiområdet. Det har han tidligere gjort som direktør for Færdselsstyrelsen indtil 2008, hvor han indgik i en rokade og blev direktør i Trafikstyrelsen, mens Henning Christiansen overtog den øverste post i Færdselsstyrelsen, der altså siden 15. april har været lagt sammen med Trafikstyrelsen. Nye afsavnssatser Dansk Taxi Råd og Forsikring & Pension har indgået aftale om nye afsavnstakster. Satserne er gældende for uafsluttede sager, der er indtruffet i perioden efter den 1. maj 2010 og indtil den 30. april Grundlaget for beregningen af afsavnserstatning er det antal liggedage/inkl. søn- og helligdage, som skaden har nødvendiggjort. I de tilfælde, hvor reparationstiden forlænges enten som følge af unormal ventetid på reservedele eller på grund af ventetid hos en af udlejeren valgt reparatør, er en sådan forøgelse af antallet af liggedage forsikringsselskabet uvedkommende. Det er aftalt, at der ikke kan kræves erstatning for mindre end en hel liggedag. Har køretøjet på grund af skade været ude af drift i mindre end 8 timer, ydes der ingen afsavnserstatning Satserne vil fremover udgøre: dagen 1215 kr dagen 799 kr. 14. dagen og derover 582 kr. Med et EP-stop fjernes konkurrencen, mener Thomas Kastrup-Larsen, der for nylig blev genvalgt som formand for trafikselskaberne i Danmark. Forslaget om midlertidigt EP-stop fremsat af Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen og de konservatives trafikordfører Henriette Kjær får formanden for de danske trafikselskaber op af stolen. Thomas Kastrup- Larsen mener, at der skal være lige konkurrence mellem de forskellige tilladelser via blandt andet krav til køretøjerne og beskatningen af dem. Men han mener, ikke at et EP-stop er en farbar vej. Hvis man ønsker at støtte landtaxierne skal det ske direkte, ikke ved at fjerne konkurrencen. Behovet for EPtilladelser er ikke kun til stede i landområderne, men også i byerne, hvor afskaffelsen af EP-tilladelser reelt vil betyde, at der enkelte steder opstår monopollignende tilstande på bydersiden, med deraf store økonomiske konsekvenser for de kommuner og regioner som køber kørslen. Det er vel ikke lige det, som kommunerne og regionerne har brug for, i en situation hvor regeringens meldinger om 0-vækst og effektiviseringer truer i horisonten, siger Thomas Kastrup-Larsen, der mener, at netop specialkørselsområdet er et område, hvor kommuner og regioner har effektiviseret, sat kørslen i udbud og fået konkurrencedygtige priser hjem. S-forslag skaber risiko for specialbevillinger For at afhjælpe taxidøden har Magnus Heunicke, trafikordfører for socialdemokraterne, fremsat forslag til folketingsbeslutning, hvor det pålægges regeringen, at ændre reglerne for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring (EP-tilladelser), således at al erhvervsmæssig personbefordring med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, er reguleret i taxiloven. Imidlertid skaber dette forslag risiko for en genindførelse af fortidens specialbevillinger, mener Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd. Taxierne kan sagtens udføre den kørsel, som EP-tilladelserne udfører nu med unfair konkurrence til følge. Der er ikke behov for at flytte reguleringen over i taxiloven, men derimod afgrænse EP-tilladelserne til udelukkende at være den bus, som den skal være i forhold til reguleringen i busloven. EP-tilladelser er busser med over otte passagerer. Den vedtagelse vil skabe fair konkurrence, siger Trine Wollenberg. Beslutningsforslaget rummer også ønske om, at der stilles de samme miljøkrav og sikkerhedsmæssige krav til biler på EP-tilladelser som til taxier og at uddannelseskravene harmoniseres. Vi er rigtig glade for, at socialdemokraterne gerne vil handle på den her problemstilling, men det er vigtigt, at vi træder et skridt frem og ikke tilbage til specialbevillingerne. Det løser ikke problemet med at skaffe taxier i de tyndt befolkede områder, siger Trine Wollenberg. Ifølge Magnus Heunicke er baggrunden for forslaget, at der er ulige konkurrence og taxitransporten er truet på landet. Side 4 TAXI 05.10

5 Kort & Godt Taxi Palle Christensen har valgt at trække sig som formand for Region Hovedstaden efter han tabte formandsvalget i Sammenslutningen Københavns Taxa. Formandsvalg i hovedstaden Palle Christensen har valgt at trække sig som formand i Region Hovedstaden i Dansk Taxi Råd. Efter et kampvalg om formandsposten i Sammenslutningen Københavns Taxa, hvor han tabte posten til Lif Hytten, mener han ikke længere, at han sidder med mandat fra Københavns største taxiforretning og har derfor valgt at trække sig. Jeg har mistet opbakningen fra medlemmerne i Taxa 4x35. Jeg føler ikke længere, at jeg kan repræsentere dem og derfor er der ingen grund til at jeg bliver siddende perioden ud til efteråret, siger Palle Christensen. Der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling i Region Hovedstaden den 18. maj kl med valg af ny formand på dagsordnen. Tekst: Asim Malik, cand. jur Flere vognmænd slipper for affaldsgebyret Taxivognmænd landet rundt har igennem de seneste år oplevet, at de er blevet opkrævet et såkaldt affaldsgebyr. Gebyret har været en torn i øjet på mange vognmænd samt andre erhvervsdrivende, idet gebyret er blevet opfattet som uretfærdigt, fordi virksomheden ikke producerer noget affald, der skal afleveres på genbrugsstationen. Taxivognmænd har i særdeleshed været utilfredse med gebyret, da man i forvejen betaler andre gebyrer og afgifter på værkstedet for at komme af med vognes affald. Dette har således ført til, at Dansk Taxi Råd flere gange har klaget på vegne af vores medlemmer i forskellige kommuner samt til miljøministeren. Kommunerne afviste i de fleste tilfælde vores klager og henviste til, at der var hjemmel i lovgivningen til at opkræve gebyret, selv om man ikke brugte genbrugsstationen. Man betalte således for muligheden for at bruge genbrugsstationen. Nu er der dog vedtaget en ny bekendtgørelse om affald og konklusionen på de nye regler er, at flere erhvervsdrivende kan slippe for at betale gebyret, såfremt man opfylder bestemte kriterier. For eksempel vil taxivognmænd, der maksimalt har én ansat chauffør undgå at betale gebyret. Har man mere end én ansat, har kommunen dog stadig hjemmel til opkræve affaldsgebyret. Reglerne fremgår af bekendtgørelsens 60, der henviser til et bilag i bekendtgørelsen, hvor de virksomhedsformer, der er undtaget, er opremset. Det sidste afsnit i bestemmelsen åbner i øvrigt op for, at kommunalbestyrelsen kan fritage virksomheder fra gebyret, såfremt man kan lægge til grund, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. Hvordan praksis bliver angående denne bestemmelse bliver interessant at følge, henset til at kommunerne hidtil har været meget afvisende med at fritage f.eks. enkeltmandsvirksomheder, der ikke producerede affald. TAXI Side 5

6 Taxi Tilfredse taxikunder Danskerne er glade og trygge, når de stiger ud af taxien. En ny brugerundersøgelse giver taxien topkarakter. Danskerne meget tilfredse med taxikørsel Taxien er tryg og komfortabel masser af ros til taxierhvervet i ny stor undersøgelse Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen En ny undersøgelse viser, at der er en høj tilfredshed hos brugerne af de danske taxier. Det er Transportministeriet, der netop har fået gennemført en brugerundersøgelse om danskernes holdning til taxikørsel. Det er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i 2004 for at se, hvordan danskernes holdninger til taxi har udviklet sig. Generelt ses en meget stor tilfredshed. Der er størst tilfredshed med bilens komfort, hygiejnen i bilen og atmosfæren i bilen. Tilsvarende er turens pris, hastigheden ved kørslen og ventetid fra bestilling til bilen ankommer blevet vurderet. Også her ligger resultaterne på et godt niveau. Brugerne er også blevet spurgt, hvor trygge de er ved at køre i taxi. Her opnås et gennemsnit på over 4, som er et flot resultat, der viser, at befolkningen føler sig trygge ved at køre i taxi. Det glæder mig at se det flotte resultat. Det er afgørende, at brugerne er tilfredse, da taxibranchen dagligt udfører en vigtig samfundsmæssig opgave og dermed er en vigtig brik i den kollektive trafik. Jeg ved, at Dansk Taxi Råd i begyndelsen af året har foretaget en analyse af taxibranchen, som skal skabe en større forståelse for branchens potentiale og udfordringer. Begge undersøgelser vil indgå som vigtige bidrag i den undersøgelse af taxireguleringen, som er ved at blive udarbejdet., siger Transportminister Hans Christian Schmidt. Taxi er luksus Undersøgelsen er blevet gennemført af et uafhængigt analyseinstitut ved telefoninterview. Brugerne er blevet bedt om at vurdere på en skala fra 1 til 5, hvor tilfredse de er med forskellige forhold ved taxikørsel. Tallet 1 svarer til meget utilfreds, og tallet 5 svarer til meget tilfreds. Der ses en meget høj tilfredshed med en gennemsnitlig værdi på 4,0 eller derover på næsten alle forholdene. Til spørgsmålet om man ville køre mere i taxi, hvis priserne var procent lavere end i dag, men med lavere kvalitet, svarer 40 procent af befolkningen, at det ville de. Undersøgelsen viser også, at danskerne i dag er mere tilbageholdende overfor at køre med taxi, og ser det mere som et luksusgode end tidligere, hvilket kan skyldes, at undersøgelsen er gennemført under finanskrisen. Side 6 TAXI 05.10

7 1987 som enhver anden Mercedes. Du er højt på strå i en B-Klasse. Det er ikke fordi, det er en Mercedes, men fordi bilen er bygget med en dobbelt bund. Det giver dig ikke blot en øget sikkerhed, konstruktionen betyder også, at pladsen udnyttes på en effektiv måde. Selvom bilens ydre mål er beskedne, er B-Klassen rummelig som en enhver anden stor Mercedes. Bagi har du eksempelvis plads til 544 liter bagage. Det er 4 liter mere end i en E-Klasse sedan. Den forhøjede bund øger desuden dit udsyn og gør det lettere at komme ud og ind af bilen i en fart det gælder også passagererne. B 200 CDI er miljøgodkendt til hyre vognskørsel. Men det betyder ikke, at bilen er sløv tværtimod. Det er 10,6 kg bil pr. hk, præcis det samme som i en E 220 CDI. Så der er kræfter nok at gøre forretning med. Du kan altså roligt investere i en B-Klasse. Som i enhver anden Mercedes. B 200 CDI fra kr. ekskl. moms og lev. Prisen er vejledende. Brændstoføkonomi v. blandet kørsel 19,2-18,9 km/l. CO2 emission: g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

8 Taxi Generalforsamling 2010 EP-tilladelserne i fokus Beretningen favnede bredt, men det var den unfair EP-konkurrence, der optog medlemmerne Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Problematikken om EP-tilladelser åbnede beretningen på årets generalforsamling på Hotel Munkebjerg i Vejle. Samme emne lukkede beretningen og dermed kom emnet til at kapsle hele generalforsamlingen ind. Ledelsen i Dansk Taxi Råd orienterede om årets arbejde med at placere de problematiske EP-tilladelser på beslutningstagernes bord blandt andet ved direkte politiske møder med trafikordførere og via konferencen i Nyborg i november. Alligevel blev indsatsen vurderet som for let af Morten Elgaard fra John Vanggaard høstede stort bifald for sin kommentar om taxierhvervet i Nordjylland netop nu: Hvis der endelig er en der vinker, er det jo fordi man kender vedkommende og ikke fordi de skal ud at køre. Aarhus Taxa, der tordnede fra talerstolen. I har sat EP-tilladelserne på den politiske dagsorden, men det er bare ikke godt nok. Ude i regionerne lever vi stadig med politikere, der tænker kortsigtet og udelukkende vil spare penge. Jeg spørger mig selv, om desperationen ikke er nået til København? Jeg føler desperationen. Jeg kan ikke sætte mine kunder af ved sygehuset, fordi alle de små gulpladebiler holder i vejen. Speederen er bare ikke trykket godt nok ned. I må arbejde hurtigere, sagde Morten Elgaard, der sammenlignede EP-tilladelserne med en sygdom. Tumoren vokser dag for dag. Den skal væk. Det er ikke nok bare at anerkende og isolere den. EP-tilladelserne skal væk, fastslog Morten Elgaard. For ren til selvmord I Nordjylland har man kendt til konsekvenserne af Trafikselskabernes udprægede og stigende brug af EPtilladelser til udførelsen af offentlig kørsel i snart tyve år. Formanden for regionens største taxiselskab tror ikke på, at EP-tilladelserne bliver skrottet. Vi får dem ikke væk, men vi skal have afgrænset EPtilladelserne til udelukkende at være en bus. Ellers kan vi snart skrive en nekrolog over taxierhvervet. Hvis der endelig er en, der vinker, så er det jo en, man kender. Det er ikke fordi, vedkommende skal bruge en taxi. Det er en tragisk udvikling og vi skal have vendt den. Det er jeres vigtigste opgave, sagde John Vanggaard, der også mente, at miljøet lider under de mange EP-tilladelser. Vores biler skal være så rene, at det er håbløst at forsøge at begå selvmord gennem udstødningen. Men alle steder i Aalborg holder der osende Transitter og gamle Morten Elgaard, Aarhus Taxa bad bestyrelsen trykke speederen i bund, da han mente, at arbejdet med blandt andet EP-tilladelser går for langsomt. biler på gule plader. Det er ikke rimeligt, sagde John Vanggaard. Mærsk sejler ikke selv skibet Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd, lyttede til kritikken fra Morten Elgaard, men fandt den ude af proportioner. Du hørte åbenbart ikke efter under gennemgangen. Transportministeren har et forslag på vej, der vil ændre situationen omkring EP-tilladelserne. Det er gevinsten efter et års fokuseret arbejde på området. Jeg er ikke i tvivl om, at uden Dansk Taxi Råds arbejde, så havde vi ikke opnået det resultat, sagde Trine Wollenberg. Alligevel beskyldte Morten Elgaard formanden i Dansk Taxi Råd for at mangle virkelighedsfornemmelse. Jeg mangler virkelighed. De blev valgt Indsigt i og forståelse for medlemmernes hverdag. Hvornår har du sidst kørt taxi, spurgte Morten Elgaard, der fik svar på tiltale, da formanden gik på talerstolen. Jeg havde en vagt ved juletid og jeg lavede kr. Men nu er det jo altså heller ikke sådan, at det er Mærsk Mckinney Møller selv, der sejler skibene. Vi arbejder hårdt og målrettet i en politisk virkelighed, som ikke altid bare opfører sig, som vi ønsker. Men havde Dansk Taxi Råd ikke været der, så havde tingene set en hel del anderledes ud, fastslog John Lindbom. Efter debatten blev beretningen, der indeholdt andre emner som miljø, taxier som kollektiv trafik samt brancheanalysen, godkendt. Næstformand for virksomheder med mere end 20 taxier: Søren H. Thomsen, Aarhus Taxa Suppleant: Peter Kjærgaard, Taxa Fyn Næstformand for virksomheder med mindre end 21 taxier: Benny Jensen Suppleant: Tommy Nielsen, Tommys Taxi, Aulum Kritiske revisorer: Poul-Erik Dahl, Dantaxi og Henning Bjerring, Sønderborg Taxa Suppleant: Ole Gaarde Kristensen, Næstved Taxa Side 8 TAXI 05.10

9 Generalforsamling 2010 Taxi Søren H. Thomsen fik de fleste medlemmers opbakning, da han blev valgt som ny næstformand. DTR får ny næstformand Kampvalget faldt ud til fordel for Søren H. Thomsen, der nu træder i bestyrelsen Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Søren H. Thomsen trak flest stemmer og dermed det længste strå i kampen om næstformandsposten i Dansk Taxi Råd. Stemningen op til valget var god og kandidaterne gik på skift på talerstolen for at motivere deres kandidatur. Efter valget trykkede de to kombattanter da også næver og takkede for en fair kamp. Der var ikke springende punkter i fremtidens arbejde for nogen af kandidaterne. På hver sin måde fik de begge formidlet en stor kærlighed til erhvervet og en deraf afledt lyst til at deltage aktivt og præge udviklingen. Forud for selve afstemningen fastslog Peter Kjærgaard, at han ville arbejde bredt og træffe de nødvendige beslutninger. Det er ikke altid rart, at træffe grimme beslutninger, men det kan være nødvendigt og jeg er ikke bleg for at gøre det. Vi har fået politikerne i tale om EP-tilladelserne og vi skal fortsætte arbejdet og gøre det helt færdigt. Så skal vi se på kørsel i busbanerne. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det ikke kan lade sig gøre at give taxierne adgang til kørsel i busbanerne i hovedstaden. Det er en skændsel og her skal gøres en indsats, sagde Peter Kjærgaard, inden han overlod talerstolen til Søren H. Thomsen, der indledte med at fortælle, at han fra flere sider var blevet opfordret til at stille op som næstformand. Jeg kan være et frisk pust. Jeg har mange visioner og ideer, som kan komme organisationen til gode. Søren H. Thomsen Der er brug for enhver taxi Jeg kan være et frisk pust. Jeg har mange visioner og ideer, som kan komme organisationen til gode. Jeg sidder her og tænker på, at bare vi dog havde lyttet mere til Nordjylland, dengang de begyndte at klage over EPtilladelserne, så var det måske ikke endt så slemt. Men heldigvis er vi ved at få ændret situationen. Det er bare vigtigt at huske, at EP-ejerne er mennesker, der skal landes og vi skal komme med en løsning på hvordan. Vi skal komme med de samlede løsninger. Vi skal positionere os i den kollektive trafik og vi skal gøre alle opmærksomme på, at der er brug for enhver taxi i det her land, sagde Søren H. Thomsen, der til daglig er vognmand i Aarhus Taxa, hvor han også er formand. Efter valget ønskede Peter Kjærgaard tillykke og understregede, at der ingen sure miner var. Demokratiet har talt og jeg lytter. Mine 23 år har været det hele værd og jeg ønsker bestyrelsen held og lykke fremover. Jeg er altid parat til at tage en tørn en anden gang, sagde Peter Kjærgaard, der efterfølgende stillede op til suppleant til næstformandsposten og blev valgt. Søren H. Thomsen takkede for valget og lovede at skabe forandring. Vi skal have ny luft i lokalerne. Tak fordi I giver mig muligheden, sagde Søren H. Thomsen, der altså allerede nu træder ind i bestyrelsen, der holder næste møde torsdag den 2. september TAXI Side 9

10 Taxi Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i ord og billeder Næ-næ-næ, det må man ikke Formand John Lindbom smuttede lige lidt for hurtigt på scenen efter dirigentvalget, så Ragnvald Lavridsen måtte lige løfte en pegefinger for at få pladsen og erklære generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Nyhedernes magt Det kan være svært at holde sig fra et nyhedsfix selv om man er til generalforsamling i Dansk Taxi Råd. Knud Erik Jepsen, Holstebro Taxi dykkede i hvert falds dybt i dagens avis. Side 10 TAXI 05.10

11 Generalforsamling 2010 Taxi Skulle det være en pølse? Solen og det sprøde skind på pølserne lokkede flere ud til udstillingen udenfor, hvor Ford, MCM Karosaseri og Langhøj hyggede om gæsterne. Gerner Christiansen, der har mere end 50 års erfaring i taxierhvervet kiggede kokken over skulderen, mens han ventede på sin pause-pølse. Forført af Ford Der er godt nok plads til passagerer, men man skulle tro der var tale om et rekordforsøg, da flere vognmænd masede sig ind i den ny S-max, der sammen med Ford Galaxy trak mere end fulde sædepladser på udstillingen. En dejlig bil, var der enighed om. Vennerne mindedes en ildsjæl Generalforsamlingen holdt et minuts stilhed for John Christensen, Tinglev Taxi, der døde i marts, 57 år gammel. Tavsheden var lige så dyb som det hul, John Christensen efterlod som en inspirerende ildsjæl og en brobygger mellem stor og lille i taxierhvervet. TAXI Side 11

12 Taxi Generalforsamling 2010 DTR har råbt ministeren op Benhårdt politisk arbejde har åbnet øjnene hos politikerne og givet DTR en solid platform at arbejde fra Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Hvis nogen skulle være i tvivl om indsatsen af Dansk Taxi Råds politiske arbejde efter beretningen kom til kritisk debat, så manede kontorchef i Trafikstyrelsen, Theo Rabenberg, enhver kritisk røst i jorden. EP-tilladelserne er ikke gået transportministerens næse forbi takket været benhårdt politisk arbejde fra DTR. Vi arbejder lige nu med en analyse, hvor et af fokusområderne er EP-tilladelser. Der arbejdes i øjeblikket med et lovforslag i Trafikstyrelsen, som inddrager tilladelser i taxireguleringen. Med det forslag vil der kunne stilles energi- og miljøkrav til biler, der bruges til EPkørsel. Der vil også kunne stilles krav til førerne af bilerne på samme måde som til førere af taxier. Det kan f.eks. være kvalifikations- og vandelskrav og krav om førerkort. Endelig vil bilerne ifølge forslaget ikke kunne anvendes til privatkørsel som i dag. Jeg tør godt love, at situationen ikke vil være den samme for jer næste år, for der er loven på plads sagde Theo Rabenberg, der roste organisationens politiske indsats og takkede for det gode og tætte samarbejde, der er grundstenen i at opnå de gode resultater. I mit hoved er der ingen tvivl om, at foreningens politiske platform er styrket. Det kan være en udfordring for en embedsmand, men jeg ser frem til et tæt samarbejde, så vi kan omsætte de politiske krav i konkrete resultater i taxierhvervet, sagde Theo Rabenberg. Medlemsmøder er en grundsten Også tallene taler for, at Dansk Taxi Råd gennem de seneste år har bygget en platform, som også medierne har bemærket. Siden 2006 er omtalen af Dansk Taxi Råd i medierne mere end fordoblet og fra april 2009 til april 2010 er organisationen omtalt 224 gange i Bestyrelsen i Dansk Taxi Råd har arbejdet målrettet for at øge organisationens synlighed og vinde indflydelse. Det er lykkedes på flere områder. landsdækkende medier. Vi har fået en større synlighed, men vi kan stadig blive bedre både indadtil og udadtil. Vores nyetablerede ad hoc grupper er en styrkelse indadtil, hvor vi håber, at den direkte indflydelse fra medlemmerne vil komme ind i bestyrelseslokalet og inspirere til fremtidens arbejde, siger John Lindbom, der glæder sig over, at der gradvist er kommet mere og mere gang i regionerne. Vi har set medlemsmøder i både Midt- og Nordjylland. I Syddanmark planlægger man også et møde efter sommerferien om EP-tilladelser og samarbejdet med trafikselskaberne. Disse møder er med til at skabe aktiv medbestemmelse i organisationen og konklusionerne på disse møder er grundstene i bestyrelsens arbejde, siger John Lindbom. Engells tips om politisk indflydelse I næste nummer tager TAXI dig med til foredrag med Hans Engell, der talte om politisk indflydelse på generalforsamlingen. Den tidligere minister mener ikke, at taxierhvervet er ugens tilbud til politikerne og vi skal arbejde hårdt for at ændre vores image som anarkistiske og svære at komme i dialog med. Side 12 TAXI 05.10

13 Generalforsamling 2010 Taxi Theo Rabenberg, kontorchef i Trafikstyrelsen afslørede, at en række undersøgelser er på vej omkring taxierhvervet. Taxianalyse i flere trin Lige nu har minister og styrelse fuld fokus på taxierhvervet Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Tilfredsheden med taxierne er netop fastslået i en ny brugerundersøgelse, der er første trin i den taxianalyse, som lige nu optager både Transportministeren og Trafikstyrelsen. Kontorchef i Trafikstyrelsen, Theo Rabenberg kunne på Dansk Taxi Råds generalforsamling oplyse, at formålet med analysen er at undersøge, om der er behov for ændringer af reguleringen på taxiområdet. Udover EP-tilladelserne rummer taxianalysen også en modernisering af uddannelserne for vognmænd og chauffører, som ventes at træde i kraft 1. januar Endelig forventer Trafikstyrelsen at igangsætte to forskellige konsulentundersøgelser. Den ene handler om en undersøgelse af bestillingskontorerne og deres omkostningseffektivitet. Er pligten for omkostningskrævende, eller giver den relevante fordele for vognmændene i de mindre kommuner? Der kan også ses på, hvordan kommunerne har håndteret tilslutningspligten. Den anden undersøgelse handler om takstfastsættelse for taxikørsel, hvor det skal undersøges, hvordan priserne har udviklet sig. Det kan også undersøges, hvilke muligheder der er for mere konkurrence inden for det gældende regelsæt, eller hvordan forskellige kommuner benytter belønningssystemer for at fremme kørsel i de tyndt befolkede områder, forklarede Theo Rabenberg. Lokalt og professionelt Som en del af Aarhus Taxa har vi fordelene ved stordrift f.eks. bogholderi, indkøb, tilbudsgivning, advokatbistand mm. Det giver os tid til at gøre de ting vi er gode til nemlig at køre taxa. I Aarhus Taxa har vi lige så stor medbestemmelse, som vognmændene i Århus, og vi har et medlem både i bestyrelsen og driftsudvalget. Men samtidig er vi også et lokalt taxaselskab, med egen satellitcentral og lokalt personale. Vi har selv det daglige ansvar for Kolding Taxa, f.eks. hvordan driften tilpasses vores specielle behov og krav, specielle kundeaftaler og sammensætning af distrikter. Vi er glade for at være en del af Aarhus, Horsens og Kolding Taxa, fordi vi har beholdt vores selvstændighed, og fået de fordele der er ved at være en del af en stor sammenslutning. Bl.a har vi et trafikdirigeringsanlæg med alle de nyeste faciliteter, det havde vi ikke haft, hvis vi havde stået alene. Peter Juhl Olesen Lokalformand for Kolding Taxa Tlf.: , Aarhus. Horsens. Kolding TAXI Side 13

14 Taxi Generalforsamling 2010 Succes for Skoda Flere vognmænd viste stor interesse for Skoda Superb Combi Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Adgangsforholdene er sublime, fastslår Henning Bjerring fra Sønderborg, og kigger forelsket på det kromindfattede trinbræt på Skoda Superb Combi, der pryder udstillingen på Dansk Taxi Råds generalforsamling. Hans kollega fra Haderslev er mindre forsigtig med kærlighedserklæringerne til en af de helt store nye spillere på taximarkedet. Jeg har altid kørt Mercedes. De har en god service og bilerne holder. Du får ikke mig til at skifte selv om det da er en pæn bil, siger Jørgen Rasmussen og kigger skeptisk ind over trinbrættet og videre ind i kabinen, som i flere anmeldelser af bilen er blevet fremhævet som både lækker og luksuriøs. Det er og bliver Skoda, grynter en forbipasserende vognmand, mens hans øjne spejder lystent efter den funklende Mercedes-stjerne, som åbenlyst forfører ham hen til deres stand. Tilbage står Jan Israelsen og Jannik Poulsen, men de er til gengæld begejstret for hele forsamlingen. Det er en superlækker bil. Det er jo ren luksus herinde, erklærer Jan Israelsen, der har et fast greb i rattet og allerede føler sig hjemme. Jeg er to meter høj og jeg sidder perfekt. Den her bil er klart med i mine overvejelser, når jeg skal have ny. Hvorfor tabe på en Mercedes, når jeg kan nøjes med kr. på en Skoda. Jeg er ikke så fornem, hvad det angår. Det giver en god følelse af kvalitet, når jeg sidder her i bilen. Den opfylder alle mine behov, siger Jan Israelsen, der også når at presse sine to meter ind på bagsædet og igen udtrykke sin tilfredshed med den gode benplads. Masser af udstyr Skoda tilbyder to års ekstra drivelinegaranti på motor, gearkasse og differentiale til alle vognmænd ud over de to år, som er standard. Dog bortfalder drivlinegarantien ved de km, når taxien er frikørt. Den ekstra garanti glæder de to vognmænd fra Roskilde Taxa. Som single-vognmænd kan vi have svært ved at køre vores bil fri på to og et halvt år. Derfor er vi glade for den udvidede drivlinegaranti. Det er en ideel taxi. Pladsen er god. Prisen er i orden. Og så selvfølgelig drivlinegarantien, men jeg synes også, man får meget med for pengene, siger Jannik Poulsen. Superb taximodellerne fås i to varianter 2.0 TDI CR med enten 140 eller 170 hestekræfter. Begge tilbydes med DSG automatgear (6-trins) eller manuelt gear (6-trins). Hvad enten du vælger TwinDoor med dobbelt bagklap, der kan åbnes som sedan eller hatchback eller du vælger en Combi med stor bagklap, lav læssekant og høj åbning, så får du en bil, der er veludstyret fra fødslen og tilbydes i to udstyrsniveauer Ambition og Elegance. Ambition indeholder blandt andet to zoners klimaanlæg, elektrisk førersæde med memoryfunktion for sæde og sidespejle, 16 tommer alufælge, regncensor og automatisk nedblændende bakspejl. Elegance, som er topmodellen, byder desuden på el-forsæder, bi-xenon forlygte-system med dynamisk kørelys, der reguleres efter hastighed og kurvelys, 17 tommer alufælge og parkeringssensorer. Kaffekopperne skiftede hænder, mens vognmændene på skift testede den ny Skoda. I Roskilde viste to vognmænd stor interesse for Superb Combi, som de mener er en ideel taxi. Side 14 TAXI 05.10

15 Gør som vi tænk nyt kør udenom krisen Få en ny start med alle DanTaxis fordele! DanTaxi kan tilbyde: Minimere dine/jeres udgifter. Billig pladsleje. Løsninger mårettet mod individuelle ønsker Danmarks bedste anlæg Frogne Forenklet administration Penge hver uge Lavt indskud kr ,00 pr. vogn Ingen hæftelser for vognmændene Mulighed for taxifinansiering. DanTaxi er kreditratet AAA, kreditværdigheden kan ikke blive bedre. Fra 1/ vil der være mulighed for at købe aktier og blive medejer. Skal I være de næste, der indtræder i det landsdækkende koncept med landsdækkende kunder? DanTaxi Jernbane Alle Vanløse Tlf.:

16 2296 E is back E 200 CDI Sedan klar til levering i juli. Bestil den hos Daimler Biler nu og få den med taxipakke fra kr. Pris er ekskl. levering men inkl. afgift og moms. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 18,2 km/l., CO2 emission 137 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Herlev: Dynamovej 7, 2730 Herlev, tlf Hørsholm: Ådalsvej 54, 2970 Hørsholm, tlf Ishøj: Baldersbækvej 8M, 2635 Ishøj, tlf

17 Generalforsamling 2010 Taxi Frogne på iphone Ny applikation tilbyder automatisk bestilling via telefonen Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Hen over efteråret tilbyder Frogne med få tryk muligheden for at bestille taxi via en iphone. Applikationen kommer ud til bestillingskontorer, der har system fra Frogne og for kundernes vedkommende kan applikationen downloades fra nettet formentlig til en rund femmer eller lidt mere. Med applikationen kan kunderne nemt bestille en taxi. De får simpelthen en liste op over de taxiselskaber, som er en mulighed i deres område og så kan de bare bestille. De behøver slet ikke tale med nogen. Det hele kan foregå elektronisk og det er ifølge salgschef hos Frogne, Charlotte Willemoes, rigtig dejligt for taxiselskaberne. Alt hvad der kan gøre fuldautomatisk er jo en lettelse for taxiselskaberne. De kan få en hurtigere responstid, hvis dele af bestillingerne kan køre helt af sig selv. Kunderne får også en sms retur, som sendes direkte fra bilen, der modtager turen. Det vil sige, at det hele køres uden om telefonbestillingssystemet og dermed aflaster personalet, forklarer Charlotte Willemoes. Salgschef Charlotte Willemoes havde som altid travlt, da der var fuldt hus hos Frogne, der i år kunne præsentere en ny applikation, der gør det muligt at bestille taxi via sin iphone. Det er meningen, at applikationen skal udvides til også at omfatte andre smartphones end udelukkende iphone. Vi tager et skidt af gangen og har gjort det så simpelt som muligt for at sikre, at systemet fungerer og alle kan bruge det uden problemer, siger Charlotte Willemoes. Applikationen bliver snart markedsført og det vil blandt andet ske ved at selskaber, der samarbejder med Frogne, får mulighed for at lægge en informationsbrochure om applikationen med, når de sender en faktura ud. Ligeledes vil stickers på bilerne være med til at oplyse om produktet. Vognmændenes eget selskab Vi forsikrer bl.a. - Taxier - Arbejdsskade - Personvogne - Erhvervsansvar - Gruppeliv - Gruppeulykke Hold dig opdateret på Præmienedsættelser Gratis vejhjælp Non profit selskab TRYGHED SIKKERHED for dig og din familie TÆBYVEJ 15-17, 2610 RØDOVRE Tlf: Fax: Servicecenter Taksatorkontor TAXI Side 17

18 Ny terminalløsning til taxierne Fleksibel betalingsløsning Den nye betalingsløsning er nu klar og giver taxiselskaberne og vognmændene nye fleksible muligheder. Det er en nordisk gatewayløsning som er sat sammen med den lille og teknologisk moderne Hypercom M4100 terminal. Hypercom M4100 er blandt markedets mindste med en vægt på kun 225 gram. Det er en mobil terminal der kommunikerer via GPRS. Terminalen er med touchskærm i farver, den nyeste GPRS modem og den nyeste processor. Ekstra services til gavn for taxiselskaberne og de enkelte vognmænd Online adgang til gateway en så det er muligt at følge transaktionerne på de enkelte terminaler ude i vognene. Mulighed for kontrol og statistik på hver enkelt vogn, på hver enkelt chauffør og der kan endda søges på enkelte transaktioner Fleksibel løsning som både kan arbejde som stand alone eller integreret med taxameteret Terminalen kan via en specieludviklet bilholder kobles til taxametret, så chaufføren har mulighed for at give kunden terminalen med eller uden kabel, da kommunikationen til gateway en foregår via GPRS. Hjælp til økonomifunktionen Alle transaktioner kan overføres direkte til taxiselskabernes økonomisystem via en XBRL fil, og dermed spares unødigt manuelt arbejde. m ere o ing m r ø H øsn arte l. m s n de ierne til tax rik Lassen en 25 akt H Kont lf på t CTcoin.dk A/S Tlf

19 Generalforsamling 2010 Taxi Perfekt bil at komme for sent hjem med En dejlig støjsvag bil, men vognmand Jan Ravnsgaard Poulsen tør ikke binde an med en Prius, da driftsikkerheden er ukendt og der er risiko for store afskrivninger taxi, siger Jan Ravnsgaard Poulsen. Imidlertid viser statistikken, at man faktisk godt kan stole på Prius. Toyota har kun haft en tredjedel af de omkostninger til reklamationer, som de har haft til Corolla og Avensis. Samtidig viser studier fra taxier i Berlin, at der var en tredjedel af bremseklodsen tilbage på Prius efter km. Det indikerer jo, at den er holdbar nok, men jeg er nu også nervøs for bagagepladsen, siger Jan Ravnsgaard Poulsen. Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Lyden er som den stigende kurve af det stille afsæt, når IC3 toget glider fra perronen. Eneste forskel er den tydeligt forpinte lyd, da vognmand Jan Ravnsgaard Poulsen, presser hele sin kampvægt i gaspedalen og motoren skræmt giver et langtrukkent skrig fra sig, der varer hele turen op af de stejle bakker omkring Vejle Fjord. Toyota Prius ved godt, at mange vognmænd vægrer sig ved at købe miljøflagskibet, derfor stiller de velvilligt en bil til rådighed for testkørsler på Dansk Taxi Råds generalforsamling. TAXI lokkede vognmand Jan Ravnsgaard Poulsen, der aldrig har siddet i en Toyota, på en tur i hybridbilen. Man sidder faktisk godt overraskende godt. Jeg er jo en stor mand, men jeg har faktisk god plads til benene, siger Jan, mens han forsøger at overskue vejen og de blinkende ikoner på instrumentbordet, der med pile viser, hvorfra kraften kommer. Om det er elmotoren eller benzinmotoren, der er i omdrejninger. Vi er fire velvoksne mennesker i bilen og pladsen er ved at være godt fyldt op. Det aerodynamiske design giver sparsom plads i højden, men det er ikke noget passagererne bemærker. Derimod kan turen godt mærkes i knæskallerne bagefter, fordi føreren af bilen har haft sædet helt tilbage og dermed efterladt for lidt benplads til passageren. Hårdt liv som taxi Momentet er den helt store forskel. Det føles mærkeligt, at acceleration ikke er lig med omdrejninger. Som om kæden hopper af, siger Jan Ravnsgaard Poulsen. Forklaringen ligger i gearkassen, der veksler i transmission, fordi det giver et væsentligt mindre energitab. Følelsen af et egentlig gearskifte tabes dermed også, men det er vist en vanesag, mener Jan Ravnsgaard Poulsen, der efter turen er meget positiv. Det er en dejlig bil. Jeg ville ikke have spor imod at købe den til familiebil, men jeg er bange for afskrivningerne og om hvorvidt, den kan holde til livet som En kørestol kan godt ligge klappet sammen i bagagerummet, der er overraskende stort. Plads nok bagi Der er plads til i alt 455 liter bagage og prøver har vist, at en kørestol faktisk godt kan klappes sammen og fragtes i bagagerummet, som også rummer batteriet, der af sikkerhedsmæssige hensyn ved kollision er placeret mellem akslerne bagi. Konklusionen på den lille testtur er dog overvejende positiv. Det er en lækker bil. Køreegenskaberne er gode og den er dejlig støjsvag. Den kører langt på literen og som familiebil er den ideel. Jeg afventer lige situationen, fordi min overvejende bekymring er gensalgsprisen og risikoen for store afskrivninger. Om et par år kan jeg bedre svare på om Toyota Prius er et fornuftigt køb til taxi. Men det er helt sikkert en dejlig bil, siger Jan Ravnsgaard Poulsen. TAXI Side 19

20 Taxi Agent uddannelse Politibetjent var hemmelig elev på chaufførkursus Gennem 14 dage fulgte Kaj B. Kristensen i al hemmelighed et chaufførkursus, hvor hans værste frygt blev bekræftet uddannelsen er utidssvarende og undervisningen er useriøs Tekst: Christina Hammer Det er chaufførkursets første dag på Holstebro Tekniske Skole. Blandt eleverne er en hemmelig gæst, som gennem de næste 14 dage skal finde ud af, at det står lige så sløjt til med taxichaufføruddannelsen, som han frygter. Kaj B. Kristensen har været ansat ved politiet i 26 år. De seneste år har han indgående beskæftiget sig med taxierhvervet, som ansat ved Færdselspolitiet i Midt- og Vestjylland. Under sit arbejde på landevejen er han gentagne gange stødt på chauffører, der opgivende har slået ud med armene, når førerkort eller trafikbog ikke har været i orden. De har ikke vidst bedre. For selv om de har gennemgået et 70 timer langt kursus og bestået den efterfølgende prøve, så har de ikke fået tilstrækkelig viden med ud i bilerne og derfor modtager de nu en bøde, for de uregelmæssigheder, som ikke undslipper Kaj B. Kristensens blik, der nok er knivskarpt, men også rummer en kærlighed for taxierhvervet. Jeg interesserer mig for taxierhvervet. Der skal være orden i tingene og møder du mig ude på landevejene er jeg benhård. Men ringer du til mig inden for at få råd og vejledning, så er jeg meget villig til at hjælpe, forklarer Kaj til TAXI, der fanger ham, mens han sidder på hospitalet til observation med kraftig hjernerystelse efter gårdsdagens eftersætning af tyveknægte, der krævede fire patruljevogne den ene i grøften med Kaj bag rattet. Alligevel er han fast opsat på at komme tilbage til den sidste undervisningsdag og eksamen i morgen( , red.) De sidste 14 dage har han brugt al sin fritid på skolebænken, flittigt taget notater og fundet frem til, hvorfor der sker så mange fejl ude i bilerne. Kimen grundlægges nemlig allerede i klasselokalet med uengagerede og ikke opdaterede lærere, utidssvarende materiale og en på grænsen til ligegyldig holdning omkring hele uddannelsen. Jeg har fået det ud af kurset, som jeg håbede, at jeg ikke fik. Jeg fik bekræftet det, jeg frygtede. Jeg har mødt en masse gode mennesker og haft det hyggeligt, men fagligt har det været sløjt på taxidelen, siger Kaj. En skandale Allerede på førstedagen skrider underlaget for kursets kvalitet, da undervisningsmaterialet bliver delt rundt. Vi får udleveret gamle bekendtgørelser, der er ændret tre gange siden og materialet er generelt ikke ajourført siden Siden modtager vi også en kursusmappe fra TUC, der ligeledes stammer tilbage fra 2007 med de fejl og mangler, det medfører. Hele vejen igennem er materialet forældet. Vi har flere gruppeopgaver, hvor underviserne benytter ordet bevilling, men det hedder jo altså tilladelse. Det har ikke som sådan en betydning, men det viser jo hverken omsorg eller interesse for at formidle uddannelsens indhold og det er bare ikke godt nok, erklærer Kaj. Dag efter dag sidder den erfarne betjent og tager flittige notater af de mange ting, der ikke fungerer på kurset og falder for hans kritiske blik. Undervisningen i ergonomi er ingen undtagelse selv om den norske pige, der underviser, er sød, imødekommende og faglig dygtig. Undervisningen var kedelig og langtrukken og forbundet med sprogvanskeligheder. Vi forstod hende ikke i det nødvendige omfang. Det er da et problem, anfører Kaj. Afsløringen Egentlig har han tænkt sig at forholde sig anonym indtil sidste dag, men få dage før eksamen går det op for ham, at der er elever, der risikerer at dumpe, fordi deres hoveder efterhånden er mere fyldt med sludder end saglighed. Underviseren er godt i gang med at berette om førerkortet, da Kaj må bryde ind. Jeg siger, at det, han står og fortæller, er noget vrøvl. Han er i gang med en pærevælling omkring førerkortet og har fået blandet bestillingskontorets førerkort sammen med det førerkort, som kommunen udsteder, forklarer Kaj. Da underviseren svarer Kaj, at han ikke ved, hvad han taler om, koger kladdehæftet over for Kaj, der rejser sig. Et sus går gennem klasselokalet, da Kaj afslører sin sande identitet. Reaktionen er blandet. Nogle griner og siger, at så forstår de bedre. Andre siger bare hvad, hvem? Jeg har jo hørt nogle røverhistorier og jeg tror, flere af dem tænker på, hvad de nu er kommet til at sige, siger Kaj med et lille smil. Facebook frem for trafikbog Tilbage står endnu et kuld forsømte taxichauffører, en mangelfuld uddannelse, der ifølge Kaj B. Kristensen ikke indeholder den kvalitet, som er krævet. Som udgangspunkt mener han, at de faglige emneområder er rigtige og relevante, men materialet, undervisningen og den generelle holdning til uddannelsen, som noget kedsommeligt og Side 20 TAXI 05.10

Fælles lov for bus og taxi skal løse EP-problem side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6

Fælles lov for bus og taxi skal løse EP-problem side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2010-7. årgang Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6 Politikerne har ikke brug for taxierhvervet, men vi har brug for dem hør Hans Engells bud

Læs mere

Politisk flertal vil skærpe EP-forslag Side 8. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Politisk flertal vil skærpe EP-forslag Side 8. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Råd # 04 - April 2011-8. årgang 2010 var et langt politisk sejtræk læs beretning fra året, hvor EP kom på alles læber side 14 Alt om generalforsamlingen 2011, hvor formanden

Læs mere

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2010-7. årgang Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Stil krav til limousinerne ellers bliver de taxiens stille død side 8 Loyal, myreflittig

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2010-7. årgang 12 travle måneder siden sidste generalforsamling - status over arbejdet i Dansk Taxi Råd side 4 Årets fokusområder hed miljø, brancheanalyse

Læs mere

Glade medlemmer på. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Glade medlemmer på. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 05 - Maj 2013-10. årgang Glade medlemmer på god generalforsamling side 8 Hjælp til kommunerne DTR giver kommunal håndsrækning med ny guide, der skal fungere som

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Taxierhvervet nedsætter sin egen grønne taxikommission. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Stærk politisk generalforsamling

Taxierhvervet nedsætter sin egen grønne taxikommission. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Stærk politisk generalforsamling Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 05 - Maj 2011-8. årgang Stærk politisk generalforsamling læs alt om debatten, diskussionerne og drømmene om fremtiden side 8 Beskæftigelsesministeren kom på besøg

Læs mere

mod løndumping Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

mod løndumping Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2014-11. årgang Fynbus tvunget i aktion mod løndumping side 8 Taxiernes ny minister Socialdemokraten Magnus Heunicke skal som ny transportminister

Læs mere

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2014-11. årgang Udløbet førerkort kan koste dyrt side 6 Nye chauffører skal have en mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse,

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Vi er de bedste til integration Side 6-9. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Vi er de bedste til integration Side 6-9. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2011-8. årgang Direktøren gik undercover på chaufførkursus mød en usædvanlig leder i den varme stol hos TAXA 4x35 side 16 Chaufførerne er i oprør

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2014-11. årgang Eksperternes dom: Ny taxilov smadrer branchen side 10 Friheden fascinerer nævnsformand Jens Jørgen Nygaard kender branchen indefra med

Læs mere

Racismen trives i nattetimerne Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Racismen trives i nattetimerne Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2011-8. årgang Tonen er tunet i Taxa Selandia, der har sendt alle medarbejdere på kursus i korpsånd og kundeservice side 10 Nyt afgiftssystem har

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

Taxibranchen truet af fallit. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Taxibranchen truet af fallit. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2014-11. årgang Taxibranchen truet af fallit uden frikørsel side 6 Meninger i massevis Taxinyt er branchens frække hund og et forum fuld af statsministre.

Læs mere

Branchen har brug for en modig minister

Branchen har brug for en modig minister Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2013-10. årgang Branchen har brug for en modig minister side 7 Plyndret af pirater En lokal pirattaxi har i årevis plyndret de rigtige taxier i

Læs mere

Flextur bliver misbrugt side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Flextur bliver misbrugt side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 6 - Juni 2015-12. årgang Flextur bliver misbrugt side 6 Frikørslen får en ny chance Politikere fra fem forskellige partier er klar til at give frikørselsordningen

Læs mere

Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2014-11. årgang Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl side 6 Tip en 2013 er Har du styr på 2013 set fra førersædet af en taxi? Kan du huske

Læs mere

Udbudsform hæmmer teletaxien. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udbudsform hæmmer teletaxien. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 05 - Maj 2012-9. årgang Aarhus Taxa har vendt minus til plus og efter det totale kollaps er de igen på benene side 12 Er du forsikret mod ulykken? Det troede

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Tryghedskort til taxien hitter Side. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8

Tryghedskort til taxien hitter Side. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2012-9. årgang Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8 Peter Kjærgaard fejrer 25 års jubilæum med at sende Danmarks første el-taxi

Læs mere

Kundernes knytnæver rammer taxiførere hårdt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Kundernes knytnæver rammer taxiførere hårdt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2013-10. årgang Kundernes knytnæver rammer taxiførere hårdt side 8 Kommunale besparelser Ny kørselsanalyse af fem danske nabokommuner på den københavnske

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

El-taxi forførte folkemødet 2012. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierne skal være med til at fremme elbilismen, mener S-ordfører side 8

El-taxi forførte folkemødet 2012. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierne skal være med til at fremme elbilismen, mener S-ordfører side 8 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 7/8 - August 2012-9. årgang Taxierne skal være med til at fremme elbilismen, mener S-ordfører side 8 Pirat-stop i Roskilde efter tæt samarbejde mellem politi

Læs mere

Giv os en ny taxilov. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Giv os en ny taxilov. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 7/8 - August 2015-12. årgang Giv os en ny taxilov side 8 Taxierne chikaneres i København Der mangler holdepladser og vejarbejder er en konstant forhindring for

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE

VOGNMANDSSPECIALISTERNE nr. September 2013 18. årgang LØSSALG kr. 10,- 9 TAXA 4X35 HAR FÅET STYR PÅ FORRETNINGEN TEMA: SKIFTEDAG I KØBENHAVN SKODA INTRODUCERER DEN NYE SUPERB TAXI GODS BUS Din sikkerhed for vognmandskurser med

Læs mere

Regeringen og opossitionen er uenige

Regeringen og opossitionen er uenige AXIJuli 2011 16. årgang DanTaxi tabte voldgiftsag til en million kroner Vognmændene flygter fra DanTaxi i Randers Regeringen og opossitionen er uenige Ny lov ikke nødvendigvis til gavn for taxi - hvis

Læs mere

Kommunerne er ansvarlige for taxidøden. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Tip en 13 er om taxiåret 2012 side 6

Kommunerne er ansvarlige for taxidøden. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Tip en 13 er om taxiåret 2012 side 6 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2013-10. årgang Tip en 13 er om taxiåret 2012 side 6 Forhandler hentede aldrig frikørt taxi, men stævnede vognmand efter to år side 12 Lønkrav er

Læs mere

Tre Vejle-vognmænd kræver 222.000 kroner af Vejle Taxa efter uberettiget udelukkelse. Taxi-kartel afskærer landvognmand fra regionskørsel

Tre Vejle-vognmænd kræver 222.000 kroner af Vejle Taxa efter uberettiget udelukkelse. Taxi-kartel afskærer landvognmand fra regionskørsel AXIMarts 2011 16. årgang Tre Vejle-vognmænd kræver 222.000 kroner af Vejle Taxa efter uberettiget udelukkelse TAXA 4x35 tabte Afvist af Procesbevillingsnævnet eksklusionssag DTR fik nej til at køre sag

Læs mere