Tilfredse danskere giver taxien topkarakter side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredse danskere giver taxien topkarakter side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd"

Transkript

1 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 05 - Maj årgang 11 sider om generalforsamlingen alt om debatten og valget af ny næstformand side 8 Formandsvalg i hovedstaden side 5 Politibetjent var hemmelig gæst på chaufførkursus og afslørede slendrian og dårlig undervisning side 20 Nyt S-forslag truer med at genindføre specialbevillingerne side 4 Tilfredse danskere giver taxien topkarakter side 6

2 Til alle os med små virksomheder Nokia 3720 med bluetooth headset Robust mobil til den aktive Op til 450 timers standbytid God til s 2 megapixel kamera TDC OnlyPro Med TDC OnlyPro 080 Mindsteudgift i 12 mdr Ekskl. moms 0,55 kr./min. 0,25 kr./opkaldsafgift 0,20 kr./sms 8 kr./mb 25 kr./md. PS: 75 kr. i oprettelse. Priser er ekskl. moms. TDC OnlyPro er uopsigeligt i 12 mdr. Minimumsforbruget på 199 kr./md. bortfalder efter 12 mdr. Kan kun oprettes af erhvervskunder med CVR-nr. Tilbuddet gælder t.o.m , eller så længe lager haves. Besøg TDC Butik, TDC Erhvervscenter, tdc.dk/mindreerhverv eller ring på

3 Leder Taxi Giv os tid til politisk arbejde Dansk Taxi Råd er navnet på at stå sammen i taxierhvervet og tilslutningen til generalforsamlingen er et bevis på, hvor langt vi er nået. Over 200 medlemmer og heriblandt flere nye ansigter dukkede op og vidner om, at brancheorganisationens favntag omkring et bredt og broget erhverv endelig er lykkedes. Et andet bevis på vores indflydelse er det snarlige forslag fra Transportministeren omkring en ændring af reglerne om EP-tilladelser. Utrætteligt politisk arbejde fra Dansk Taxi Råd har åbnet øjne på Christiansborg og vi kan godt tillade os at være stolte over, at vores brancheorganisation har løftet en så stor og tung politisk opgave. John Lindbom Alligevel oplevede bestyrelsen kritik over, at vi ikke gør det godt nok og tingene går for langsomt. At vi sidder og sover i hovedstaden, mens de holder party i provinsen. Lad dem bare feste, så skruer vi forslag sammen og fører politik imens. Så slipper vi også for tømmermændene, der må melde sig, når man siden hen på generalforsamlingen lyttede til en af de tunge politiske kommentatorer og hans syn på at sætte politisk dagsorden. Vi lover jer, at vi er godt forberedt, men så må I love os at være tålmodige Ting tager tid i politik. Og fra A til B er ingen lige linje. Ifølge Hans Engell kan det tage op til fem år at komme igennem med en sag. Vi er kommet langt med EP på bare et år. Men vi lytter til kritikken og vi ved godt, at vi skal være på forkant og kende den politiske dagsorden, inden den er sat. Vi lover medlemmerne, at vi er godt forberedt. Men I medlemmer må også love os tillid i jobbet og tage tålmodigheden i hånden. Vi er klar til et nyt politisk efterår, når bestyrelsen træder sammen i september. Det bliver med en ny næstformand for de større foreninger. Velkommen til Søren H. Thomsen. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet. Samtidig også en tak til Peter Kjærgaard. Gennem 23 år har han engageret arbejdet for taxierhvervet. Tak for det og tak til alle medlemmer, der gjorde generalforsamlingen til en inspirerende og faglig fornøjelse. T R Y G H E D M E D P Å T U R E N Tilbyd dine kunder tryghed med et forudbetalt magnetkort. FRO Ann_chipkort_Taxi_ _175x63.indd 1 02/11/09 TAXI Side 3

4 Taxi Kort & Godt Formand for trafikselskaberne afviser EP-stop En sammenlægning af Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen til én styrelse sender igen direktør Carsten Falk Hansen tilbage til taxi-området. Carsten Falk Hansen tilbage på taxi-området For at understøtte aftalerne om en grøn transportpolitik har transportminister Hans Christian Schmidt besluttet at sammenlægge Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen til én styrelse, kaldet Trafikstyrelsen. Det betyder, at Carsten Falk Hansen igen sidder i spidsen for den myndighed, der varetager reguleringen af taxiområdet. Det har han tidligere gjort som direktør for Færdselsstyrelsen indtil 2008, hvor han indgik i en rokade og blev direktør i Trafikstyrelsen, mens Henning Christiansen overtog den øverste post i Færdselsstyrelsen, der altså siden 15. april har været lagt sammen med Trafikstyrelsen. Nye afsavnssatser Dansk Taxi Råd og Forsikring & Pension har indgået aftale om nye afsavnstakster. Satserne er gældende for uafsluttede sager, der er indtruffet i perioden efter den 1. maj 2010 og indtil den 30. april Grundlaget for beregningen af afsavnserstatning er det antal liggedage/inkl. søn- og helligdage, som skaden har nødvendiggjort. I de tilfælde, hvor reparationstiden forlænges enten som følge af unormal ventetid på reservedele eller på grund af ventetid hos en af udlejeren valgt reparatør, er en sådan forøgelse af antallet af liggedage forsikringsselskabet uvedkommende. Det er aftalt, at der ikke kan kræves erstatning for mindre end en hel liggedag. Har køretøjet på grund af skade været ude af drift i mindre end 8 timer, ydes der ingen afsavnserstatning Satserne vil fremover udgøre: dagen 1215 kr dagen 799 kr. 14. dagen og derover 582 kr. Med et EP-stop fjernes konkurrencen, mener Thomas Kastrup-Larsen, der for nylig blev genvalgt som formand for trafikselskaberne i Danmark. Forslaget om midlertidigt EP-stop fremsat af Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen og de konservatives trafikordfører Henriette Kjær får formanden for de danske trafikselskaber op af stolen. Thomas Kastrup- Larsen mener, at der skal være lige konkurrence mellem de forskellige tilladelser via blandt andet krav til køretøjerne og beskatningen af dem. Men han mener, ikke at et EP-stop er en farbar vej. Hvis man ønsker at støtte landtaxierne skal det ske direkte, ikke ved at fjerne konkurrencen. Behovet for EPtilladelser er ikke kun til stede i landområderne, men også i byerne, hvor afskaffelsen af EP-tilladelser reelt vil betyde, at der enkelte steder opstår monopollignende tilstande på bydersiden, med deraf store økonomiske konsekvenser for de kommuner og regioner som køber kørslen. Det er vel ikke lige det, som kommunerne og regionerne har brug for, i en situation hvor regeringens meldinger om 0-vækst og effektiviseringer truer i horisonten, siger Thomas Kastrup-Larsen, der mener, at netop specialkørselsområdet er et område, hvor kommuner og regioner har effektiviseret, sat kørslen i udbud og fået konkurrencedygtige priser hjem. S-forslag skaber risiko for specialbevillinger For at afhjælpe taxidøden har Magnus Heunicke, trafikordfører for socialdemokraterne, fremsat forslag til folketingsbeslutning, hvor det pålægges regeringen, at ændre reglerne for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring (EP-tilladelser), således at al erhvervsmæssig personbefordring med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, er reguleret i taxiloven. Imidlertid skaber dette forslag risiko for en genindførelse af fortidens specialbevillinger, mener Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd. Taxierne kan sagtens udføre den kørsel, som EP-tilladelserne udfører nu med unfair konkurrence til følge. Der er ikke behov for at flytte reguleringen over i taxiloven, men derimod afgrænse EP-tilladelserne til udelukkende at være den bus, som den skal være i forhold til reguleringen i busloven. EP-tilladelser er busser med over otte passagerer. Den vedtagelse vil skabe fair konkurrence, siger Trine Wollenberg. Beslutningsforslaget rummer også ønske om, at der stilles de samme miljøkrav og sikkerhedsmæssige krav til biler på EP-tilladelser som til taxier og at uddannelseskravene harmoniseres. Vi er rigtig glade for, at socialdemokraterne gerne vil handle på den her problemstilling, men det er vigtigt, at vi træder et skridt frem og ikke tilbage til specialbevillingerne. Det løser ikke problemet med at skaffe taxier i de tyndt befolkede områder, siger Trine Wollenberg. Ifølge Magnus Heunicke er baggrunden for forslaget, at der er ulige konkurrence og taxitransporten er truet på landet. Side 4 TAXI 05.10

5 Kort & Godt Taxi Palle Christensen har valgt at trække sig som formand for Region Hovedstaden efter han tabte formandsvalget i Sammenslutningen Københavns Taxa. Formandsvalg i hovedstaden Palle Christensen har valgt at trække sig som formand i Region Hovedstaden i Dansk Taxi Råd. Efter et kampvalg om formandsposten i Sammenslutningen Københavns Taxa, hvor han tabte posten til Lif Hytten, mener han ikke længere, at han sidder med mandat fra Københavns største taxiforretning og har derfor valgt at trække sig. Jeg har mistet opbakningen fra medlemmerne i Taxa 4x35. Jeg føler ikke længere, at jeg kan repræsentere dem og derfor er der ingen grund til at jeg bliver siddende perioden ud til efteråret, siger Palle Christensen. Der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling i Region Hovedstaden den 18. maj kl med valg af ny formand på dagsordnen. Tekst: Asim Malik, cand. jur Flere vognmænd slipper for affaldsgebyret Taxivognmænd landet rundt har igennem de seneste år oplevet, at de er blevet opkrævet et såkaldt affaldsgebyr. Gebyret har været en torn i øjet på mange vognmænd samt andre erhvervsdrivende, idet gebyret er blevet opfattet som uretfærdigt, fordi virksomheden ikke producerer noget affald, der skal afleveres på genbrugsstationen. Taxivognmænd har i særdeleshed været utilfredse med gebyret, da man i forvejen betaler andre gebyrer og afgifter på værkstedet for at komme af med vognes affald. Dette har således ført til, at Dansk Taxi Råd flere gange har klaget på vegne af vores medlemmer i forskellige kommuner samt til miljøministeren. Kommunerne afviste i de fleste tilfælde vores klager og henviste til, at der var hjemmel i lovgivningen til at opkræve gebyret, selv om man ikke brugte genbrugsstationen. Man betalte således for muligheden for at bruge genbrugsstationen. Nu er der dog vedtaget en ny bekendtgørelse om affald og konklusionen på de nye regler er, at flere erhvervsdrivende kan slippe for at betale gebyret, såfremt man opfylder bestemte kriterier. For eksempel vil taxivognmænd, der maksimalt har én ansat chauffør undgå at betale gebyret. Har man mere end én ansat, har kommunen dog stadig hjemmel til opkræve affaldsgebyret. Reglerne fremgår af bekendtgørelsens 60, der henviser til et bilag i bekendtgørelsen, hvor de virksomhedsformer, der er undtaget, er opremset. Det sidste afsnit i bestemmelsen åbner i øvrigt op for, at kommunalbestyrelsen kan fritage virksomheder fra gebyret, såfremt man kan lægge til grund, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. Hvordan praksis bliver angående denne bestemmelse bliver interessant at følge, henset til at kommunerne hidtil har været meget afvisende med at fritage f.eks. enkeltmandsvirksomheder, der ikke producerede affald. TAXI Side 5

6 Taxi Tilfredse taxikunder Danskerne er glade og trygge, når de stiger ud af taxien. En ny brugerundersøgelse giver taxien topkarakter. Danskerne meget tilfredse med taxikørsel Taxien er tryg og komfortabel masser af ros til taxierhvervet i ny stor undersøgelse Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen En ny undersøgelse viser, at der er en høj tilfredshed hos brugerne af de danske taxier. Det er Transportministeriet, der netop har fået gennemført en brugerundersøgelse om danskernes holdning til taxikørsel. Det er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i 2004 for at se, hvordan danskernes holdninger til taxi har udviklet sig. Generelt ses en meget stor tilfredshed. Der er størst tilfredshed med bilens komfort, hygiejnen i bilen og atmosfæren i bilen. Tilsvarende er turens pris, hastigheden ved kørslen og ventetid fra bestilling til bilen ankommer blevet vurderet. Også her ligger resultaterne på et godt niveau. Brugerne er også blevet spurgt, hvor trygge de er ved at køre i taxi. Her opnås et gennemsnit på over 4, som er et flot resultat, der viser, at befolkningen føler sig trygge ved at køre i taxi. Det glæder mig at se det flotte resultat. Det er afgørende, at brugerne er tilfredse, da taxibranchen dagligt udfører en vigtig samfundsmæssig opgave og dermed er en vigtig brik i den kollektive trafik. Jeg ved, at Dansk Taxi Råd i begyndelsen af året har foretaget en analyse af taxibranchen, som skal skabe en større forståelse for branchens potentiale og udfordringer. Begge undersøgelser vil indgå som vigtige bidrag i den undersøgelse af taxireguleringen, som er ved at blive udarbejdet., siger Transportminister Hans Christian Schmidt. Taxi er luksus Undersøgelsen er blevet gennemført af et uafhængigt analyseinstitut ved telefoninterview. Brugerne er blevet bedt om at vurdere på en skala fra 1 til 5, hvor tilfredse de er med forskellige forhold ved taxikørsel. Tallet 1 svarer til meget utilfreds, og tallet 5 svarer til meget tilfreds. Der ses en meget høj tilfredshed med en gennemsnitlig værdi på 4,0 eller derover på næsten alle forholdene. Til spørgsmålet om man ville køre mere i taxi, hvis priserne var procent lavere end i dag, men med lavere kvalitet, svarer 40 procent af befolkningen, at det ville de. Undersøgelsen viser også, at danskerne i dag er mere tilbageholdende overfor at køre med taxi, og ser det mere som et luksusgode end tidligere, hvilket kan skyldes, at undersøgelsen er gennemført under finanskrisen. Side 6 TAXI 05.10

7 1987 som enhver anden Mercedes. Du er højt på strå i en B-Klasse. Det er ikke fordi, det er en Mercedes, men fordi bilen er bygget med en dobbelt bund. Det giver dig ikke blot en øget sikkerhed, konstruktionen betyder også, at pladsen udnyttes på en effektiv måde. Selvom bilens ydre mål er beskedne, er B-Klassen rummelig som en enhver anden stor Mercedes. Bagi har du eksempelvis plads til 544 liter bagage. Det er 4 liter mere end i en E-Klasse sedan. Den forhøjede bund øger desuden dit udsyn og gør det lettere at komme ud og ind af bilen i en fart det gælder også passagererne. B 200 CDI er miljøgodkendt til hyre vognskørsel. Men det betyder ikke, at bilen er sløv tværtimod. Det er 10,6 kg bil pr. hk, præcis det samme som i en E 220 CDI. Så der er kræfter nok at gøre forretning med. Du kan altså roligt investere i en B-Klasse. Som i enhver anden Mercedes. B 200 CDI fra kr. ekskl. moms og lev. Prisen er vejledende. Brændstoføkonomi v. blandet kørsel 19,2-18,9 km/l. CO2 emission: g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

8 Taxi Generalforsamling 2010 EP-tilladelserne i fokus Beretningen favnede bredt, men det var den unfair EP-konkurrence, der optog medlemmerne Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Problematikken om EP-tilladelser åbnede beretningen på årets generalforsamling på Hotel Munkebjerg i Vejle. Samme emne lukkede beretningen og dermed kom emnet til at kapsle hele generalforsamlingen ind. Ledelsen i Dansk Taxi Råd orienterede om årets arbejde med at placere de problematiske EP-tilladelser på beslutningstagernes bord blandt andet ved direkte politiske møder med trafikordførere og via konferencen i Nyborg i november. Alligevel blev indsatsen vurderet som for let af Morten Elgaard fra John Vanggaard høstede stort bifald for sin kommentar om taxierhvervet i Nordjylland netop nu: Hvis der endelig er en der vinker, er det jo fordi man kender vedkommende og ikke fordi de skal ud at køre. Aarhus Taxa, der tordnede fra talerstolen. I har sat EP-tilladelserne på den politiske dagsorden, men det er bare ikke godt nok. Ude i regionerne lever vi stadig med politikere, der tænker kortsigtet og udelukkende vil spare penge. Jeg spørger mig selv, om desperationen ikke er nået til København? Jeg føler desperationen. Jeg kan ikke sætte mine kunder af ved sygehuset, fordi alle de små gulpladebiler holder i vejen. Speederen er bare ikke trykket godt nok ned. I må arbejde hurtigere, sagde Morten Elgaard, der sammenlignede EP-tilladelserne med en sygdom. Tumoren vokser dag for dag. Den skal væk. Det er ikke nok bare at anerkende og isolere den. EP-tilladelserne skal væk, fastslog Morten Elgaard. For ren til selvmord I Nordjylland har man kendt til konsekvenserne af Trafikselskabernes udprægede og stigende brug af EPtilladelser til udførelsen af offentlig kørsel i snart tyve år. Formanden for regionens største taxiselskab tror ikke på, at EP-tilladelserne bliver skrottet. Vi får dem ikke væk, men vi skal have afgrænset EPtilladelserne til udelukkende at være en bus. Ellers kan vi snart skrive en nekrolog over taxierhvervet. Hvis der endelig er en, der vinker, så er det jo en, man kender. Det er ikke fordi, vedkommende skal bruge en taxi. Det er en tragisk udvikling og vi skal have vendt den. Det er jeres vigtigste opgave, sagde John Vanggaard, der også mente, at miljøet lider under de mange EP-tilladelser. Vores biler skal være så rene, at det er håbløst at forsøge at begå selvmord gennem udstødningen. Men alle steder i Aalborg holder der osende Transitter og gamle Morten Elgaard, Aarhus Taxa bad bestyrelsen trykke speederen i bund, da han mente, at arbejdet med blandt andet EP-tilladelser går for langsomt. biler på gule plader. Det er ikke rimeligt, sagde John Vanggaard. Mærsk sejler ikke selv skibet Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd, lyttede til kritikken fra Morten Elgaard, men fandt den ude af proportioner. Du hørte åbenbart ikke efter under gennemgangen. Transportministeren har et forslag på vej, der vil ændre situationen omkring EP-tilladelserne. Det er gevinsten efter et års fokuseret arbejde på området. Jeg er ikke i tvivl om, at uden Dansk Taxi Råds arbejde, så havde vi ikke opnået det resultat, sagde Trine Wollenberg. Alligevel beskyldte Morten Elgaard formanden i Dansk Taxi Råd for at mangle virkelighedsfornemmelse. Jeg mangler virkelighed. De blev valgt Indsigt i og forståelse for medlemmernes hverdag. Hvornår har du sidst kørt taxi, spurgte Morten Elgaard, der fik svar på tiltale, da formanden gik på talerstolen. Jeg havde en vagt ved juletid og jeg lavede kr. Men nu er det jo altså heller ikke sådan, at det er Mærsk Mckinney Møller selv, der sejler skibene. Vi arbejder hårdt og målrettet i en politisk virkelighed, som ikke altid bare opfører sig, som vi ønsker. Men havde Dansk Taxi Råd ikke været der, så havde tingene set en hel del anderledes ud, fastslog John Lindbom. Efter debatten blev beretningen, der indeholdt andre emner som miljø, taxier som kollektiv trafik samt brancheanalysen, godkendt. Næstformand for virksomheder med mere end 20 taxier: Søren H. Thomsen, Aarhus Taxa Suppleant: Peter Kjærgaard, Taxa Fyn Næstformand for virksomheder med mindre end 21 taxier: Benny Jensen Suppleant: Tommy Nielsen, Tommys Taxi, Aulum Kritiske revisorer: Poul-Erik Dahl, Dantaxi og Henning Bjerring, Sønderborg Taxa Suppleant: Ole Gaarde Kristensen, Næstved Taxa Side 8 TAXI 05.10

9 Generalforsamling 2010 Taxi Søren H. Thomsen fik de fleste medlemmers opbakning, da han blev valgt som ny næstformand. DTR får ny næstformand Kampvalget faldt ud til fordel for Søren H. Thomsen, der nu træder i bestyrelsen Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Søren H. Thomsen trak flest stemmer og dermed det længste strå i kampen om næstformandsposten i Dansk Taxi Råd. Stemningen op til valget var god og kandidaterne gik på skift på talerstolen for at motivere deres kandidatur. Efter valget trykkede de to kombattanter da også næver og takkede for en fair kamp. Der var ikke springende punkter i fremtidens arbejde for nogen af kandidaterne. På hver sin måde fik de begge formidlet en stor kærlighed til erhvervet og en deraf afledt lyst til at deltage aktivt og præge udviklingen. Forud for selve afstemningen fastslog Peter Kjærgaard, at han ville arbejde bredt og træffe de nødvendige beslutninger. Det er ikke altid rart, at træffe grimme beslutninger, men det kan være nødvendigt og jeg er ikke bleg for at gøre det. Vi har fået politikerne i tale om EP-tilladelserne og vi skal fortsætte arbejdet og gøre det helt færdigt. Så skal vi se på kørsel i busbanerne. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det ikke kan lade sig gøre at give taxierne adgang til kørsel i busbanerne i hovedstaden. Det er en skændsel og her skal gøres en indsats, sagde Peter Kjærgaard, inden han overlod talerstolen til Søren H. Thomsen, der indledte med at fortælle, at han fra flere sider var blevet opfordret til at stille op som næstformand. Jeg kan være et frisk pust. Jeg har mange visioner og ideer, som kan komme organisationen til gode. Søren H. Thomsen Der er brug for enhver taxi Jeg kan være et frisk pust. Jeg har mange visioner og ideer, som kan komme organisationen til gode. Jeg sidder her og tænker på, at bare vi dog havde lyttet mere til Nordjylland, dengang de begyndte at klage over EPtilladelserne, så var det måske ikke endt så slemt. Men heldigvis er vi ved at få ændret situationen. Det er bare vigtigt at huske, at EP-ejerne er mennesker, der skal landes og vi skal komme med en løsning på hvordan. Vi skal komme med de samlede løsninger. Vi skal positionere os i den kollektive trafik og vi skal gøre alle opmærksomme på, at der er brug for enhver taxi i det her land, sagde Søren H. Thomsen, der til daglig er vognmand i Aarhus Taxa, hvor han også er formand. Efter valget ønskede Peter Kjærgaard tillykke og understregede, at der ingen sure miner var. Demokratiet har talt og jeg lytter. Mine 23 år har været det hele værd og jeg ønsker bestyrelsen held og lykke fremover. Jeg er altid parat til at tage en tørn en anden gang, sagde Peter Kjærgaard, der efterfølgende stillede op til suppleant til næstformandsposten og blev valgt. Søren H. Thomsen takkede for valget og lovede at skabe forandring. Vi skal have ny luft i lokalerne. Tak fordi I giver mig muligheden, sagde Søren H. Thomsen, der altså allerede nu træder ind i bestyrelsen, der holder næste møde torsdag den 2. september TAXI Side 9

10 Taxi Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i ord og billeder Næ-næ-næ, det må man ikke Formand John Lindbom smuttede lige lidt for hurtigt på scenen efter dirigentvalget, så Ragnvald Lavridsen måtte lige løfte en pegefinger for at få pladsen og erklære generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Nyhedernes magt Det kan være svært at holde sig fra et nyhedsfix selv om man er til generalforsamling i Dansk Taxi Råd. Knud Erik Jepsen, Holstebro Taxi dykkede i hvert falds dybt i dagens avis. Side 10 TAXI 05.10

11 Generalforsamling 2010 Taxi Skulle det være en pølse? Solen og det sprøde skind på pølserne lokkede flere ud til udstillingen udenfor, hvor Ford, MCM Karosaseri og Langhøj hyggede om gæsterne. Gerner Christiansen, der har mere end 50 års erfaring i taxierhvervet kiggede kokken over skulderen, mens han ventede på sin pause-pølse. Forført af Ford Der er godt nok plads til passagerer, men man skulle tro der var tale om et rekordforsøg, da flere vognmænd masede sig ind i den ny S-max, der sammen med Ford Galaxy trak mere end fulde sædepladser på udstillingen. En dejlig bil, var der enighed om. Vennerne mindedes en ildsjæl Generalforsamlingen holdt et minuts stilhed for John Christensen, Tinglev Taxi, der døde i marts, 57 år gammel. Tavsheden var lige så dyb som det hul, John Christensen efterlod som en inspirerende ildsjæl og en brobygger mellem stor og lille i taxierhvervet. TAXI Side 11

12 Taxi Generalforsamling 2010 DTR har råbt ministeren op Benhårdt politisk arbejde har åbnet øjnene hos politikerne og givet DTR en solid platform at arbejde fra Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Hvis nogen skulle være i tvivl om indsatsen af Dansk Taxi Råds politiske arbejde efter beretningen kom til kritisk debat, så manede kontorchef i Trafikstyrelsen, Theo Rabenberg, enhver kritisk røst i jorden. EP-tilladelserne er ikke gået transportministerens næse forbi takket været benhårdt politisk arbejde fra DTR. Vi arbejder lige nu med en analyse, hvor et af fokusområderne er EP-tilladelser. Der arbejdes i øjeblikket med et lovforslag i Trafikstyrelsen, som inddrager tilladelser i taxireguleringen. Med det forslag vil der kunne stilles energi- og miljøkrav til biler, der bruges til EPkørsel. Der vil også kunne stilles krav til førerne af bilerne på samme måde som til førere af taxier. Det kan f.eks. være kvalifikations- og vandelskrav og krav om førerkort. Endelig vil bilerne ifølge forslaget ikke kunne anvendes til privatkørsel som i dag. Jeg tør godt love, at situationen ikke vil være den samme for jer næste år, for der er loven på plads sagde Theo Rabenberg, der roste organisationens politiske indsats og takkede for det gode og tætte samarbejde, der er grundstenen i at opnå de gode resultater. I mit hoved er der ingen tvivl om, at foreningens politiske platform er styrket. Det kan være en udfordring for en embedsmand, men jeg ser frem til et tæt samarbejde, så vi kan omsætte de politiske krav i konkrete resultater i taxierhvervet, sagde Theo Rabenberg. Medlemsmøder er en grundsten Også tallene taler for, at Dansk Taxi Råd gennem de seneste år har bygget en platform, som også medierne har bemærket. Siden 2006 er omtalen af Dansk Taxi Råd i medierne mere end fordoblet og fra april 2009 til april 2010 er organisationen omtalt 224 gange i Bestyrelsen i Dansk Taxi Råd har arbejdet målrettet for at øge organisationens synlighed og vinde indflydelse. Det er lykkedes på flere områder. landsdækkende medier. Vi har fået en større synlighed, men vi kan stadig blive bedre både indadtil og udadtil. Vores nyetablerede ad hoc grupper er en styrkelse indadtil, hvor vi håber, at den direkte indflydelse fra medlemmerne vil komme ind i bestyrelseslokalet og inspirere til fremtidens arbejde, siger John Lindbom, der glæder sig over, at der gradvist er kommet mere og mere gang i regionerne. Vi har set medlemsmøder i både Midt- og Nordjylland. I Syddanmark planlægger man også et møde efter sommerferien om EP-tilladelser og samarbejdet med trafikselskaberne. Disse møder er med til at skabe aktiv medbestemmelse i organisationen og konklusionerne på disse møder er grundstene i bestyrelsens arbejde, siger John Lindbom. Engells tips om politisk indflydelse I næste nummer tager TAXI dig med til foredrag med Hans Engell, der talte om politisk indflydelse på generalforsamlingen. Den tidligere minister mener ikke, at taxierhvervet er ugens tilbud til politikerne og vi skal arbejde hårdt for at ændre vores image som anarkistiske og svære at komme i dialog med. Side 12 TAXI 05.10

13 Generalforsamling 2010 Taxi Theo Rabenberg, kontorchef i Trafikstyrelsen afslørede, at en række undersøgelser er på vej omkring taxierhvervet. Taxianalyse i flere trin Lige nu har minister og styrelse fuld fokus på taxierhvervet Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Tilfredsheden med taxierne er netop fastslået i en ny brugerundersøgelse, der er første trin i den taxianalyse, som lige nu optager både Transportministeren og Trafikstyrelsen. Kontorchef i Trafikstyrelsen, Theo Rabenberg kunne på Dansk Taxi Råds generalforsamling oplyse, at formålet med analysen er at undersøge, om der er behov for ændringer af reguleringen på taxiområdet. Udover EP-tilladelserne rummer taxianalysen også en modernisering af uddannelserne for vognmænd og chauffører, som ventes at træde i kraft 1. januar Endelig forventer Trafikstyrelsen at igangsætte to forskellige konsulentundersøgelser. Den ene handler om en undersøgelse af bestillingskontorerne og deres omkostningseffektivitet. Er pligten for omkostningskrævende, eller giver den relevante fordele for vognmændene i de mindre kommuner? Der kan også ses på, hvordan kommunerne har håndteret tilslutningspligten. Den anden undersøgelse handler om takstfastsættelse for taxikørsel, hvor det skal undersøges, hvordan priserne har udviklet sig. Det kan også undersøges, hvilke muligheder der er for mere konkurrence inden for det gældende regelsæt, eller hvordan forskellige kommuner benytter belønningssystemer for at fremme kørsel i de tyndt befolkede områder, forklarede Theo Rabenberg. Lokalt og professionelt Som en del af Aarhus Taxa har vi fordelene ved stordrift f.eks. bogholderi, indkøb, tilbudsgivning, advokatbistand mm. Det giver os tid til at gøre de ting vi er gode til nemlig at køre taxa. I Aarhus Taxa har vi lige så stor medbestemmelse, som vognmændene i Århus, og vi har et medlem både i bestyrelsen og driftsudvalget. Men samtidig er vi også et lokalt taxaselskab, med egen satellitcentral og lokalt personale. Vi har selv det daglige ansvar for Kolding Taxa, f.eks. hvordan driften tilpasses vores specielle behov og krav, specielle kundeaftaler og sammensætning af distrikter. Vi er glade for at være en del af Aarhus, Horsens og Kolding Taxa, fordi vi har beholdt vores selvstændighed, og fået de fordele der er ved at være en del af en stor sammenslutning. Bl.a har vi et trafikdirigeringsanlæg med alle de nyeste faciliteter, det havde vi ikke haft, hvis vi havde stået alene. Peter Juhl Olesen Lokalformand for Kolding Taxa Tlf.: , Aarhus. Horsens. Kolding TAXI Side 13

14 Taxi Generalforsamling 2010 Succes for Skoda Flere vognmænd viste stor interesse for Skoda Superb Combi Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Adgangsforholdene er sublime, fastslår Henning Bjerring fra Sønderborg, og kigger forelsket på det kromindfattede trinbræt på Skoda Superb Combi, der pryder udstillingen på Dansk Taxi Råds generalforsamling. Hans kollega fra Haderslev er mindre forsigtig med kærlighedserklæringerne til en af de helt store nye spillere på taximarkedet. Jeg har altid kørt Mercedes. De har en god service og bilerne holder. Du får ikke mig til at skifte selv om det da er en pæn bil, siger Jørgen Rasmussen og kigger skeptisk ind over trinbrættet og videre ind i kabinen, som i flere anmeldelser af bilen er blevet fremhævet som både lækker og luksuriøs. Det er og bliver Skoda, grynter en forbipasserende vognmand, mens hans øjne spejder lystent efter den funklende Mercedes-stjerne, som åbenlyst forfører ham hen til deres stand. Tilbage står Jan Israelsen og Jannik Poulsen, men de er til gengæld begejstret for hele forsamlingen. Det er en superlækker bil. Det er jo ren luksus herinde, erklærer Jan Israelsen, der har et fast greb i rattet og allerede føler sig hjemme. Jeg er to meter høj og jeg sidder perfekt. Den her bil er klart med i mine overvejelser, når jeg skal have ny. Hvorfor tabe på en Mercedes, når jeg kan nøjes med kr. på en Skoda. Jeg er ikke så fornem, hvad det angår. Det giver en god følelse af kvalitet, når jeg sidder her i bilen. Den opfylder alle mine behov, siger Jan Israelsen, der også når at presse sine to meter ind på bagsædet og igen udtrykke sin tilfredshed med den gode benplads. Masser af udstyr Skoda tilbyder to års ekstra drivelinegaranti på motor, gearkasse og differentiale til alle vognmænd ud over de to år, som er standard. Dog bortfalder drivlinegarantien ved de km, når taxien er frikørt. Den ekstra garanti glæder de to vognmænd fra Roskilde Taxa. Som single-vognmænd kan vi have svært ved at køre vores bil fri på to og et halvt år. Derfor er vi glade for den udvidede drivlinegaranti. Det er en ideel taxi. Pladsen er god. Prisen er i orden. Og så selvfølgelig drivlinegarantien, men jeg synes også, man får meget med for pengene, siger Jannik Poulsen. Superb taximodellerne fås i to varianter 2.0 TDI CR med enten 140 eller 170 hestekræfter. Begge tilbydes med DSG automatgear (6-trins) eller manuelt gear (6-trins). Hvad enten du vælger TwinDoor med dobbelt bagklap, der kan åbnes som sedan eller hatchback eller du vælger en Combi med stor bagklap, lav læssekant og høj åbning, så får du en bil, der er veludstyret fra fødslen og tilbydes i to udstyrsniveauer Ambition og Elegance. Ambition indeholder blandt andet to zoners klimaanlæg, elektrisk førersæde med memoryfunktion for sæde og sidespejle, 16 tommer alufælge, regncensor og automatisk nedblændende bakspejl. Elegance, som er topmodellen, byder desuden på el-forsæder, bi-xenon forlygte-system med dynamisk kørelys, der reguleres efter hastighed og kurvelys, 17 tommer alufælge og parkeringssensorer. Kaffekopperne skiftede hænder, mens vognmændene på skift testede den ny Skoda. I Roskilde viste to vognmænd stor interesse for Superb Combi, som de mener er en ideel taxi. Side 14 TAXI 05.10

15 Gør som vi tænk nyt kør udenom krisen Få en ny start med alle DanTaxis fordele! DanTaxi kan tilbyde: Minimere dine/jeres udgifter. Billig pladsleje. Løsninger mårettet mod individuelle ønsker Danmarks bedste anlæg Frogne Forenklet administration Penge hver uge Lavt indskud kr ,00 pr. vogn Ingen hæftelser for vognmændene Mulighed for taxifinansiering. DanTaxi er kreditratet AAA, kreditværdigheden kan ikke blive bedre. Fra 1/ vil der være mulighed for at købe aktier og blive medejer. Skal I være de næste, der indtræder i det landsdækkende koncept med landsdækkende kunder? DanTaxi Jernbane Alle Vanløse Tlf.:

16 2296 E is back E 200 CDI Sedan klar til levering i juli. Bestil den hos Daimler Biler nu og få den med taxipakke fra kr. Pris er ekskl. levering men inkl. afgift og moms. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 18,2 km/l., CO2 emission 137 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Herlev: Dynamovej 7, 2730 Herlev, tlf Hørsholm: Ådalsvej 54, 2970 Hørsholm, tlf Ishøj: Baldersbækvej 8M, 2635 Ishøj, tlf

17 Generalforsamling 2010 Taxi Frogne på iphone Ny applikation tilbyder automatisk bestilling via telefonen Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Hen over efteråret tilbyder Frogne med få tryk muligheden for at bestille taxi via en iphone. Applikationen kommer ud til bestillingskontorer, der har system fra Frogne og for kundernes vedkommende kan applikationen downloades fra nettet formentlig til en rund femmer eller lidt mere. Med applikationen kan kunderne nemt bestille en taxi. De får simpelthen en liste op over de taxiselskaber, som er en mulighed i deres område og så kan de bare bestille. De behøver slet ikke tale med nogen. Det hele kan foregå elektronisk og det er ifølge salgschef hos Frogne, Charlotte Willemoes, rigtig dejligt for taxiselskaberne. Alt hvad der kan gøre fuldautomatisk er jo en lettelse for taxiselskaberne. De kan få en hurtigere responstid, hvis dele af bestillingerne kan køre helt af sig selv. Kunderne får også en sms retur, som sendes direkte fra bilen, der modtager turen. Det vil sige, at det hele køres uden om telefonbestillingssystemet og dermed aflaster personalet, forklarer Charlotte Willemoes. Salgschef Charlotte Willemoes havde som altid travlt, da der var fuldt hus hos Frogne, der i år kunne præsentere en ny applikation, der gør det muligt at bestille taxi via sin iphone. Det er meningen, at applikationen skal udvides til også at omfatte andre smartphones end udelukkende iphone. Vi tager et skidt af gangen og har gjort det så simpelt som muligt for at sikre, at systemet fungerer og alle kan bruge det uden problemer, siger Charlotte Willemoes. Applikationen bliver snart markedsført og det vil blandt andet ske ved at selskaber, der samarbejder med Frogne, får mulighed for at lægge en informationsbrochure om applikationen med, når de sender en faktura ud. Ligeledes vil stickers på bilerne være med til at oplyse om produktet. Vognmændenes eget selskab Vi forsikrer bl.a. - Taxier - Arbejdsskade - Personvogne - Erhvervsansvar - Gruppeliv - Gruppeulykke Hold dig opdateret på Præmienedsættelser Gratis vejhjælp Non profit selskab TRYGHED SIKKERHED for dig og din familie TÆBYVEJ 15-17, 2610 RØDOVRE Tlf: Fax: Servicecenter Taksatorkontor TAXI Side 17

18 Ny terminalløsning til taxierne Fleksibel betalingsløsning Den nye betalingsløsning er nu klar og giver taxiselskaberne og vognmændene nye fleksible muligheder. Det er en nordisk gatewayløsning som er sat sammen med den lille og teknologisk moderne Hypercom M4100 terminal. Hypercom M4100 er blandt markedets mindste med en vægt på kun 225 gram. Det er en mobil terminal der kommunikerer via GPRS. Terminalen er med touchskærm i farver, den nyeste GPRS modem og den nyeste processor. Ekstra services til gavn for taxiselskaberne og de enkelte vognmænd Online adgang til gateway en så det er muligt at følge transaktionerne på de enkelte terminaler ude i vognene. Mulighed for kontrol og statistik på hver enkelt vogn, på hver enkelt chauffør og der kan endda søges på enkelte transaktioner Fleksibel løsning som både kan arbejde som stand alone eller integreret med taxameteret Terminalen kan via en specieludviklet bilholder kobles til taxametret, så chaufføren har mulighed for at give kunden terminalen med eller uden kabel, da kommunikationen til gateway en foregår via GPRS. Hjælp til økonomifunktionen Alle transaktioner kan overføres direkte til taxiselskabernes økonomisystem via en XBRL fil, og dermed spares unødigt manuelt arbejde. m ere o ing m r ø H øsn arte l. m s n de ierne til tax rik Lassen en 25 akt H Kont lf på t CTcoin.dk A/S Tlf

19 Generalforsamling 2010 Taxi Perfekt bil at komme for sent hjem med En dejlig støjsvag bil, men vognmand Jan Ravnsgaard Poulsen tør ikke binde an med en Prius, da driftsikkerheden er ukendt og der er risiko for store afskrivninger taxi, siger Jan Ravnsgaard Poulsen. Imidlertid viser statistikken, at man faktisk godt kan stole på Prius. Toyota har kun haft en tredjedel af de omkostninger til reklamationer, som de har haft til Corolla og Avensis. Samtidig viser studier fra taxier i Berlin, at der var en tredjedel af bremseklodsen tilbage på Prius efter km. Det indikerer jo, at den er holdbar nok, men jeg er nu også nervøs for bagagepladsen, siger Jan Ravnsgaard Poulsen. Tekst: Christina Hammer Foto: Rune Evensen Lyden er som den stigende kurve af det stille afsæt, når IC3 toget glider fra perronen. Eneste forskel er den tydeligt forpinte lyd, da vognmand Jan Ravnsgaard Poulsen, presser hele sin kampvægt i gaspedalen og motoren skræmt giver et langtrukkent skrig fra sig, der varer hele turen op af de stejle bakker omkring Vejle Fjord. Toyota Prius ved godt, at mange vognmænd vægrer sig ved at købe miljøflagskibet, derfor stiller de velvilligt en bil til rådighed for testkørsler på Dansk Taxi Råds generalforsamling. TAXI lokkede vognmand Jan Ravnsgaard Poulsen, der aldrig har siddet i en Toyota, på en tur i hybridbilen. Man sidder faktisk godt overraskende godt. Jeg er jo en stor mand, men jeg har faktisk god plads til benene, siger Jan, mens han forsøger at overskue vejen og de blinkende ikoner på instrumentbordet, der med pile viser, hvorfra kraften kommer. Om det er elmotoren eller benzinmotoren, der er i omdrejninger. Vi er fire velvoksne mennesker i bilen og pladsen er ved at være godt fyldt op. Det aerodynamiske design giver sparsom plads i højden, men det er ikke noget passagererne bemærker. Derimod kan turen godt mærkes i knæskallerne bagefter, fordi føreren af bilen har haft sædet helt tilbage og dermed efterladt for lidt benplads til passageren. Hårdt liv som taxi Momentet er den helt store forskel. Det føles mærkeligt, at acceleration ikke er lig med omdrejninger. Som om kæden hopper af, siger Jan Ravnsgaard Poulsen. Forklaringen ligger i gearkassen, der veksler i transmission, fordi det giver et væsentligt mindre energitab. Følelsen af et egentlig gearskifte tabes dermed også, men det er vist en vanesag, mener Jan Ravnsgaard Poulsen, der efter turen er meget positiv. Det er en dejlig bil. Jeg ville ikke have spor imod at købe den til familiebil, men jeg er bange for afskrivningerne og om hvorvidt, den kan holde til livet som En kørestol kan godt ligge klappet sammen i bagagerummet, der er overraskende stort. Plads nok bagi Der er plads til i alt 455 liter bagage og prøver har vist, at en kørestol faktisk godt kan klappes sammen og fragtes i bagagerummet, som også rummer batteriet, der af sikkerhedsmæssige hensyn ved kollision er placeret mellem akslerne bagi. Konklusionen på den lille testtur er dog overvejende positiv. Det er en lækker bil. Køreegenskaberne er gode og den er dejlig støjsvag. Den kører langt på literen og som familiebil er den ideel. Jeg afventer lige situationen, fordi min overvejende bekymring er gensalgsprisen og risikoen for store afskrivninger. Om et par år kan jeg bedre svare på om Toyota Prius er et fornuftigt køb til taxi. Men det er helt sikkert en dejlig bil, siger Jan Ravnsgaard Poulsen. TAXI Side 19

20 Taxi Agent uddannelse Politibetjent var hemmelig elev på chaufførkursus Gennem 14 dage fulgte Kaj B. Kristensen i al hemmelighed et chaufførkursus, hvor hans værste frygt blev bekræftet uddannelsen er utidssvarende og undervisningen er useriøs Tekst: Christina Hammer Det er chaufførkursets første dag på Holstebro Tekniske Skole. Blandt eleverne er en hemmelig gæst, som gennem de næste 14 dage skal finde ud af, at det står lige så sløjt til med taxichaufføruddannelsen, som han frygter. Kaj B. Kristensen har været ansat ved politiet i 26 år. De seneste år har han indgående beskæftiget sig med taxierhvervet, som ansat ved Færdselspolitiet i Midt- og Vestjylland. Under sit arbejde på landevejen er han gentagne gange stødt på chauffører, der opgivende har slået ud med armene, når førerkort eller trafikbog ikke har været i orden. De har ikke vidst bedre. For selv om de har gennemgået et 70 timer langt kursus og bestået den efterfølgende prøve, så har de ikke fået tilstrækkelig viden med ud i bilerne og derfor modtager de nu en bøde, for de uregelmæssigheder, som ikke undslipper Kaj B. Kristensens blik, der nok er knivskarpt, men også rummer en kærlighed for taxierhvervet. Jeg interesserer mig for taxierhvervet. Der skal være orden i tingene og møder du mig ude på landevejene er jeg benhård. Men ringer du til mig inden for at få råd og vejledning, så er jeg meget villig til at hjælpe, forklarer Kaj til TAXI, der fanger ham, mens han sidder på hospitalet til observation med kraftig hjernerystelse efter gårdsdagens eftersætning af tyveknægte, der krævede fire patruljevogne den ene i grøften med Kaj bag rattet. Alligevel er han fast opsat på at komme tilbage til den sidste undervisningsdag og eksamen i morgen( , red.) De sidste 14 dage har han brugt al sin fritid på skolebænken, flittigt taget notater og fundet frem til, hvorfor der sker så mange fejl ude i bilerne. Kimen grundlægges nemlig allerede i klasselokalet med uengagerede og ikke opdaterede lærere, utidssvarende materiale og en på grænsen til ligegyldig holdning omkring hele uddannelsen. Jeg har fået det ud af kurset, som jeg håbede, at jeg ikke fik. Jeg fik bekræftet det, jeg frygtede. Jeg har mødt en masse gode mennesker og haft det hyggeligt, men fagligt har det været sløjt på taxidelen, siger Kaj. En skandale Allerede på førstedagen skrider underlaget for kursets kvalitet, da undervisningsmaterialet bliver delt rundt. Vi får udleveret gamle bekendtgørelser, der er ændret tre gange siden og materialet er generelt ikke ajourført siden Siden modtager vi også en kursusmappe fra TUC, der ligeledes stammer tilbage fra 2007 med de fejl og mangler, det medfører. Hele vejen igennem er materialet forældet. Vi har flere gruppeopgaver, hvor underviserne benytter ordet bevilling, men det hedder jo altså tilladelse. Det har ikke som sådan en betydning, men det viser jo hverken omsorg eller interesse for at formidle uddannelsens indhold og det er bare ikke godt nok, erklærer Kaj. Dag efter dag sidder den erfarne betjent og tager flittige notater af de mange ting, der ikke fungerer på kurset og falder for hans kritiske blik. Undervisningen i ergonomi er ingen undtagelse selv om den norske pige, der underviser, er sød, imødekommende og faglig dygtig. Undervisningen var kedelig og langtrukken og forbundet med sprogvanskeligheder. Vi forstod hende ikke i det nødvendige omfang. Det er da et problem, anfører Kaj. Afsløringen Egentlig har han tænkt sig at forholde sig anonym indtil sidste dag, men få dage før eksamen går det op for ham, at der er elever, der risikerer at dumpe, fordi deres hoveder efterhånden er mere fyldt med sludder end saglighed. Underviseren er godt i gang med at berette om førerkortet, da Kaj må bryde ind. Jeg siger, at det, han står og fortæller, er noget vrøvl. Han er i gang med en pærevælling omkring førerkortet og har fået blandet bestillingskontorets førerkort sammen med det førerkort, som kommunen udsteder, forklarer Kaj. Da underviseren svarer Kaj, at han ikke ved, hvad han taler om, koger kladdehæftet over for Kaj, der rejser sig. Et sus går gennem klasselokalet, da Kaj afslører sin sande identitet. Reaktionen er blandet. Nogle griner og siger, at så forstår de bedre. Andre siger bare hvad, hvem? Jeg har jo hørt nogle røverhistorier og jeg tror, flere af dem tænker på, hvad de nu er kommet til at sige, siger Kaj med et lille smil. Facebook frem for trafikbog Tilbage står endnu et kuld forsømte taxichauffører, en mangelfuld uddannelse, der ifølge Kaj B. Kristensen ikke indeholder den kvalitet, som er krævet. Som udgangspunkt mener han, at de faglige emneområder er rigtige og relevante, men materialet, undervisningen og den generelle holdning til uddannelsen, som noget kedsommeligt og Side 20 TAXI 05.10

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Trafikudvalget kom tæt på taxierhvervet Side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Trafikudvalget kom tæt på taxierhvervet Side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2011-8. årgang Taxichauffør måtte springe for livet og endte på køleren af en pirattaxi på flugt side 6 Toppolitiker roser taxi-erhvervet for integrations-indsatsen

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

EP-forslag genskaber specialbevillinger side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

EP-forslag genskaber specialbevillinger side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 7/8 - August 2010-7. årgang Methas Biler er knust og arvestriden i Horsens har krævet store ofre side 8 Kom til fyraftensmøde om taxiens fremtid side 12 Den lille

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

efterår 2009 E-Klasse stationcar Nye afgiftsregler Nye Sprinter motorer E-Klassen imponerer

efterår 2009 E-Klasse stationcar Nye afgiftsregler Nye Sprinter motorer E-Klassen imponerer efterår 2009 E-Klasse stationcar Nye afgiftsregler Nye Sprinter motorer E-Klassen imponerer Ny E-Klasse stationcar. Den ultimative taxi fra Mercedes-Benz er mere rummelig, har motorer med lavere forbrug

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Center for Grøn Transport Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Den 25. august 2009 blev der indført energi- og miljøkrav til taxier jf. bekendtgørelse

Læs mere

Vi elsker vores arbejde. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Flextur er dømt ude i Næstved politikerne foretrak Næstved Taxa side 6

Vi elsker vores arbejde. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Flextur er dømt ude i Næstved politikerne foretrak Næstved Taxa side 6 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 9 - September 2010-7. årgang Flextur er dømt ude i Næstved politikerne foretrak Næstved Taxa side 6 Taxi Nord kaprer kunder med stærk grøn profil side 22 Stærk

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

Fælles lov for bus og taxi skal løse EP-problem side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6

Fælles lov for bus og taxi skal løse EP-problem side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2010-7. årgang Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6 Politikerne har ikke brug for taxierhvervet, men vi har brug for dem hør Hans Engells bud

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Elektrisk forår nu kommer de første el-taxier. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Elektrisk forår nu kommer de første el-taxier. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 9 - September 2011-8. årgang Rød eller blå? Hans Engell vurderer, hvad farveforskellen betyder for taxierhvervet side 6 Taxiernes GPS-positioner anvendes som

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

sommer 2010 Mercedes bedst i test. Taxicenteret: Det handler om totaløkonomi.

sommer 2010 Mercedes bedst i test. Taxicenteret: Det handler om totaløkonomi. sommer 2010 E-Klassen ruller igen Mercedes bedst i test. Taxicenteret: Det handler om totaløkonomi. Peter Juul: Leveringssituationen normal igen. Max. en måneds leveringstid på E-Klassen. Dennis Huban:

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Taxierhvervet er dødsmærket Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Taxierhvervet er dødsmærket Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2010-7. årgang 21.000 kroner i bøde eller 14 dage i fængsel for at køre med forældet førerkort side 12 S vil kulegrave trafikselskaberne side 10

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Jeg sværger til C-Klassen

Jeg sværger til C-Klassen Jeg sværger til C-Klassen Siden 1993 har vognmand Leif Andersen stort set kun haft C-Klasser. Det er gennem årene blevet til ca. 200 af slagsen. Lige nu har han 25 biler og 60 chauffører, som kører i to

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2010-7. årgang 12 travle måneder siden sidste generalforsamling - status over arbejdet i Dansk Taxi Råd side 4 Årets fokusområder hed miljø, brancheanalyse

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

KOM TIL TYSKE DAGE HVIS DU OGSÅ VIL HA EN TYSKER, DER ER TIL AT BETALE. TYSKE DAGE 11. - 18. MAJ

KOM TIL TYSKE DAGE HVIS DU OGSÅ VIL HA EN TYSKER, DER ER TIL AT BETALE. TYSKE DAGE 11. - 18. MAJ KOM TIL TYSKE DAGE HVIS DU OGSÅ VIL HA EN TYSKER, DER ER TIL AT BETALE. TYSKE DAGE 11. - 18. MAJ CASCADA ENDELIG EN CABRIOLET TIL DEN DANSKE SOMMER. Skab din egen sommer med Opel Cascada. Her kan du gå

Læs mere

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2010-7. årgang Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Stil krav til limousinerne ellers bliver de taxiens stille død side 8 Loyal, myreflittig

Læs mere

Statsautoriseret nedslagtning

Statsautoriseret nedslagtning Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2014. 20.mill. Lov og uorden Lufthavnen mangler penge Rabat igen, igen Hokus, pokus, væk Statsautoriseret nedslagtning Side 1 Hokus, pokus, væk! Nævnet gav

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Sydtrafik er en halv gang dyrere end taxi Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Ingen EP før alle taxitilladelser

Sydtrafik er en halv gang dyrere end taxi Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Ingen EP før alle taxitilladelser Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2010-7. årgang Ingen EP før alle taxitilladelser er delt ud Lolland Kommune frygter for en taxifri fremtid side 9 Region Syddanmark overhører Trafikstyrelsen

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Taxierne får eneret på EP-tilladelserne. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Taxierne får eneret på EP-tilladelserne. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2011-8. årgang Ny EP-lov er personlig sejr for Venstres Kristian Pihl Lorentzen, mens S og SF frygter lovsjusk side 10 Taxa 4x35 sætter ambitiøst mål

Læs mere

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud...

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SEAT LEON ST STYLE BARCELONA EDITION

SEAT LEON ST STYLE BARCELONA EDITION LEON ST STYLE BARCELONA EDITION FRA KUN KR. BEGRÆNSET ANTAL FAST MÅNEDLIG YDELSE FRA KR. 259.900,- 2.610,- 2,15% FAST RENTE * NÅR LUKSUS BLIVER STANDARD Det luksuriøse standardudstyr omfatter bl.a.: 2-zone

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2014-11. årgang Udløbet førerkort kan koste dyrt side 6 Nye chauffører skal have en mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse,

Læs mere

Forår 2009. Ny e-klasse: Miljøregulering af taxikørsel. Afsløring! Vito bliver London-taxi.

Forår 2009. Ny e-klasse: Miljøregulering af taxikørsel. Afsløring! Vito bliver London-taxi. Forår 2009 Ny e-klasse: Miljøregulering af taxikørsel. Afsløring! Vito bliver London-taxi. Ny E-Klasse. Luner på bundlinjen. Alle tiders mest populære og solgte taxi, Mercedes-Benz E-Klasse, kommer nu

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

NY RENAULT MASTER Prisliste & Udstyr

NY RENAULT MASTER Prisliste & Udstyr NY RENAULT MASTER Prisliste & Udstyr MASTER KASSEVOGN m. forhjulstræk Prisliste gældende fra 1.1.2015 Model Størrelse Motor Gearkasse Lasteevne (kg) ** Master Kassevogn T28 kort Totalvægt (kg) Km/l CO2

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

verdenspremiere 14.-15. marts kl. 11-16 Ny Hyundai i20

verdenspremiere 14.-15. marts kl. 11-16 Ny Hyundai i20 verdenspremiere 14.-15. marts kl. 11-16 Ny Hyundai i20 BREAKING NEWS: En stjerne er født! fra kun 119.995.- anmelderne er enige - klassens bedste! i20 Den nye i20 forener elegance og rummelighed i ét sporty

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år.

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år. ALM. BRAND Leasing Alm. Brand Leasing A/S Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 70 03 Telefax 35 47 70 04 www.almbrandleasing.dk Oktober 2013 Nyhedsbrev Kære kunde Nu er vi gået ind i efteråret

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

sommer 2009 Ny e-klasse: Klar til nye miljøkrav. 12 til Bent Donner. Storbiler: God økonomi. Nye afgiftsregler?

sommer 2009 Ny e-klasse: Klar til nye miljøkrav. 12 til Bent Donner. Storbiler: God økonomi. Nye afgiftsregler? sommer 2009 Ny e-klasse: Klar til nye miljøkrav. 12 til Bent Donner. Storbiler: God økonomi. Nye afgiftsregler? Økonomien hænger sammen. Lidt uden for Århus finder man Hammel, og her finder man også Favrskov

Læs mere