GUIDE. Forsikring af frivillige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE. Forsikring af frivillige"

Transkript

1 GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016

2 Indhold Forsikring af frivillige Forsikring af foreningens ejendele Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Ansvarsforsikringer i foreninger Guide

3 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige foreninger bør gøre sig om forsikring af deres frivillige. I guiden kan du læse om: Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Frivilliges egne ulykkesforsikringer Rejseforsikringer Forsikringsspørgsmål kan være ret komplicerede, og denne guide giver derfor kun en generel beskrivelse af regler på området. Hvis du har konkrete spørgsmål, som guiden ikke giver svar på, så kontakt CFSA s rådgivning. Du kan også læse mere om forsikring af foreninger i vores øvrige guider: Forsikring af foreningens ejendele Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Ansvarsforsikringer i foreninger Generelt om forsikring af frivillige En forening er det, man kalder en selvstændig juridisk person. Det betyder blandt andet, at foreninger kan eje ting, stifte gæld og forpligte sig helt på linje med virksomheder. Samtidig betyder det, at foreninger også kan stilles til ansvar og hæfte for ting, der sker i foreningens regi. Derfor er det vigtigt, at du og din forening overvejer, hvilke forsikringer det er relevant og nødvendigt for jer at tegne. Mange større landsorganisationer har tegnet forsikringspakker, som dækker en lang række forsikringsforhold i både landsorganisationen og dennes lokalforeninger. Hvis jeres forening er medlem af en landsorganisation, er det derfor en god idé at undersøge, om den har en sådan forsikringspakke, som dækker jer. Forsikring af frivillige 3

4 Informer frivillige om forsikringsspørgsmål hos jer Uanset hvilke forsikringer din forening eller jeres landsorganisation har, bør I altid informere jeres frivillige om, hvordan de er dækket af jeres forsikringer i forskellige situationer. Mange frivillige regner med, at de automatisk er dækket af foreningens forsikringer, hvis de fx kommer til skade, når de udfører deres frivillige arbejde. Hvis ikke det er tilfældet hos jer, anbefaler vi, at I informerer grundigt om det. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Foreninger, kommuner og andre, der organiserer frivillige, skal i nogle situationer tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som dækker, hvis deres frivillige kommer til skade. Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring omfatter alle lønnede medarbejdere, men i nogle tilfælde skal den også tegnes for frivillige. Det er tilfældet, når frivillige regnes som ulønnede medarbejdere, hvor arbejdsgiveren har pligt til at sikre dem på samme måde som lønnede medarbejdere. Læs mere om lovpligtig arbejdsskadeforsikring i guiden Lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Kollektiv ulykkesforsikring Hvis I har frivillige i jeres forening, som ikke er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men som I alligevel ønsker at forsikre, kan I vælge at tegne en kollektiv ulykkesforsikring. Der er ingen lovgivning på dette område, så det er helt frit for jer at vælge, hvilke frivillige I vil dække, I hvilke situationer, og hvor stor erstatningen skal være for eventuel skade. En kollektiv ulykkesforsikring kan ikke erstatte den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men den kan supplere de personlige ulykkesforsikringer, som de fleste danskere har. Det betyder, at frivillige, der kommer til skade, og som ikke er omfattet af arbejdsskadelovgivningen, ofte vil kunne få erstatning fra både foreningens kollektive og den frivilliges egen ulykkesforsikring. Vi anbefaler, at I overvejer, hvorvidt det er et behov for, at I som forening tegner en kollektiv forsikring for jeres frivillige. Forsikringer koster penge, så tag eventuelt en snak med jeres frivillige om, hvorvidt de synes, der er behov for yderligere forsikring. Frivilliges egne ulykkesforsikringer De fleste danskere har en eller flere ulykkesforsikringer, som sikrer en erstatning, hvis de kommer til skade. Disse forsikringer er meget forskellige nogle gange er de en del af en samlet familieforsikring, andre gange følger de med et medlemskab af en fagforening. 4 Guide

5 De fleste, der er på arbejdsmarkedet, har en såkaldt fritidsulykkesforsikring, som dækker de skader, man måtte komme ud for i fritiden men ikke dem der sker på arbejdet. Dét, der er lidt indviklet her er, at fritidsulykkesforsikringer ikke dækker frivilligt arbejde, der er omfattet af arbejdsskadelovgivningen. Her skal de frivillige være dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Det er også muligt at tegne en heltidsulykkesforsikring det kan eksempelvis være relevant for pensionister, der ikke vil være dækket af en forsikring igennem et job. Det er op til den enkelte frivillige at beslutte, om han eller hun vil have en personlig ulykkesforsikring, og i givet fald hvor meget og hvornår den skal dække. Det er også op til den enkelte selv at anmelde en skade. I enkelte tilfælde kan I som forening dog godt blive bedt om at gøre rede for, hvordan skaden er opstået. Rejseforsikring Hvis frivillige i jeres forening rejser til udlandet på jeres vegne, er det vigtigt at sikre, at de er dækket i tilfælde af sygdom, tyveri eller uheld. Det sker typisk igennem en rejseforsikring, som enten I som forening eller den frivillige tegner. 7 gode råd om forsikring af frivillige 1. Hvis I er medlem af en landsorganisation, så undersøg, om jeres landsorganisationen har tegnet forsikringer, som også dækker jer og jeres frivillige 2. Husk at tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for lønnede ansatte 3. Undersøg om nogle af jeres frivillige også skal være omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring 4. Tag stilling til, om I vil tegne en kollektiv ulykkesforsikring for alle frivillige 5. Orienter jeres frivillige om, hvordan og hvornår de er dækket af foreningens forsikringer, og hvornår de skal sørge for, at deres egne personlige forsikringer dækker den frivillige indsats 6. Indhent rådgivning og tilbud fra flere forskellige forsikringsselskaber 7. Gennemgå jævnligt jeres forsikringer og overvej, om der er behov for justeringer. Senest revideret: Tirsdag, 9. august 2016 Forsikring af frivillige 5

6 Forsikring af foreningens ejendele Denne guide handler om forsikring af bygninger, indbo, netbank og køretøjer i foreninger. En forening er en juridisk person og foreninger kan derfor eje ting på samme måde som mennesker eller virksomheder. Det betyder blandt andet, at I som forening selv skal tegne forsikringer, hvis I vil sikre foreningens ejendele mod skade. Det er ikke lovpligtigt at forsikre jeres forenings ejendele og I bestemmer selv, hvorvidt I ønsker at gøre det. Vores erfaring her på CFSA siger os dog, at langt de fleste foreninger vælger at tegne dem, så de ikke skal leve med en stor økonomisk usikkerhed. Vi anbefaler derfor, at I som forening nøje overvejer, om I ønsker at forsikre foreningens ejendele. I denne guide kan du læse om forsikring af: Bygninger Indbo Netbank Køretøjer Forsikring af bygninger Hvis jeres forening ejer en eller flere bygninger, anbefaler vi at I tegner en bygningsforsikring - også kaldet brandforsikring. Brand- eller bygningsforsikringer er ikke lovpligtige, men hvis jeres forening har optaget et realkredit eller et banklån med sikkerhed i bygningen, vil jeres pengeinstitut kræve, at I tegner sådan en forsikring. Ud over brandforsikring kan I også vælge, at forsikringen skal dække andre typer skader. Det kan fx være storm, skybrud, insekter, svampe, skjulte rør, hærværk mv. I kan også vælge, at forsikringen skal indeholde en ansvarsdækning, der dækker, hvis en person kommer til skade i forbindelse med brug af bygningen. Forsikring af indbo Hvis I har ejendele, som I gerne vil forsikre, anbefaler vi, at I tegner en erhvervsforsikring, som indeholder en grundlæggende dækning af jeres ejendele ved fx tyveri, brand eller hærværk. 6 Guide

7 Der er forskellige grænser for, hvor stort et beløb forsikringen dækker ved fx indbrudstyveri eller røveri. Vi anbefaler, at I sikrer jer at værdien af de ting, som I ejer, ikke overstiger grænsen i jeres forsikringspolice. I skal være opmærksomme på, at hvis foreningen har ejendele stående på andre adresser end foreningens egen, er det foreningen, som skal sørge for at forsikre dem. Det er dog ikke alle erhvervsforsikringer, der dækker ejendele udenfor foreningens adresse, så tjek jeres forsikringspolice grundigt, hvis det er aktuelt. Forsikring af netbank Hvis du, som privatperson, mister penge fordi nogen uretmæssigt har fået adgang til din netbank-konto dækker dit pengeinstitut som udgangspunkt tabet. Det gælder imidlertid ikke for foreninger, der betragtes som virksomheder, og derfor ikke er omfattet af den samme garanti. Hvis I, i jeres forening, ønsker at sikre jer imod denne type kriminalitet, skal I derfor tegne en netbank-forsikring. Hvis I i forvejen har en erhvervsforsikring, kan I ofte med fordel tegne netbank-forsikringen som en del af denne. Forsikring af køretøjer Hvis jeres forening ejer et motorkøretøj, skal I tegne en lovpligtig ansvarsforsikring, som dækker eventuelle skader på andre trafikanter og passagerer i bilen i forbindelse med uheld. I kan derudover også vælge at tegne en kaskoforsikring, som dækker eventuelle skader på jeres køretøj. Passagerer i et køretøj, hvor den lovpligtige ansvarsforsikring er tegnet, vil altid få dækket eventuelle skader i forbindelse med et uheld. Det gælder, uanset hvem der har ansvaret for uheldet, hvem der ejer køretøjet, og hvordan relationen er mellem føreren og passagererne. Hvis en frivillig stiller sin egen bil til rådighed for en forening og kører brugere til en aktivitet, vil brugerne altså blive betragtet som passagerer på linje med, hvis han eller hun havde kørt med familiemedlemmer eller venner. Hvis I ønsker en ekstra dækning af passagererne, kan I vælge at tegne en såkaldt passagerforsikring, men det er altså udelukkende et tillæg til den dækning, som allerede eksisterer i den lovpligtige ansvarsforsikring. Forsikring af frivillige 7

8 Førerpladsforsikring Hvis man som fører af et motorkøretøj kommer ud for et alene-uheld, hvor ingen andre trafikanter er indblandet, dækker den lovpligtige ansvarsforsikring derimod ikke eventuelle personskader hos føreren. Hvis man ønsker en forsikringsdækning for denne type skader, skal der tegnes en særlig førerpladsforsikring. Hvis en forening ejer et motorkøretøj, som måske føres af frivillige, skal I altså tage stilling til, om I vil tegne en førerpladsforsikring, så de frivillige (og andre), der fører køretøjet, er dækket som passagererne, hvis de kommer ud for et ene-uheld. 3 gode råd om foreningers forsikring af ejendele 1. Overvej, om jeres forening ejer noget, som I vil have dækket af en forsikring (det kan også være placeret på andre adresser end foreningens egen) 2. Overvej hvilke typer af forsikringer I har brug for, og indhent tilbud fra forskellige selskaber. Ofte vil det kunne betale sig at samle forsikringerne i ét selskab og måske én police 3. Tjek med jævne mellemrum, om foreningens forsikringer fortsat passer til dens behov (sæt det fx på som et fast punkt på i bestyrelsens årshjul). Senest revideret: Lørdag, 12. marts Guide

9 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Denne guide handler om arbejdsskadeforsikring for frivillige i foreninger. I denne guide kan du læse om, hvornår foreninger skal tegne arbejdsskadeforsikring for frivillige. I nogle tilfælde vil I som forening have pligt til at forsikre jeres frivillige under den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Det gælder i tilfælde, hvor frivillige formelt set regnes som ulønnede medarbejdere. Dette er en guide til, hvordan I sikrer jer, at I følger lovgivningen omkring arbejdsskadeforsikringen. Hvornår skal I tegne en arbejdsskadeforsikring? Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har opstillet nogle principper og eksempler, som kan give jer et fingerpeg om, hvornår I skal tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for alle eller nogle af jeres frivillige. Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal I tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, hvis: Der foreligger en egentlig ansættelsesaftale mellem jer og den frivillige Den frivilliges opgaver ligger uden for foreningens formål Den frivilliges opgaver går ud over, hvad der naturligt og med rimelighed kan forventes af en frivillig i jeres forening Den frivilliges opgave er af en særligt art eller har et stort omfang Den frivilliges opgave løses udelukkende i foreningens interesse og ikke i den frivilliges egen interesse Foreningen skulle have hentet lønnet arbejdskraft udefra til at løse opgaven, hvis ikke den frivillige havde løst den. Frivillige, der er medlemmer af foreningen Lovgivningen er forskellig alt efter om jeres frivillige er medlem af jeres forening eller ej. Når der er tale om frivillige, som også er medlemmer af jeres forening, ser man især på, om de opgaver, de udfører, ligger inden for foreningens formål og er en del af det, som man normalt vil opfatte som en naturlig del af et aktivt medlemskab i jeres forening. Som konkret eksempel nævner Arbejdsmarkedets Erhvervssikring et medlem, som alene står for rengøringen af foreningens lokaler. Her skal der tegnes en arbejdsskadeforsikring, fordi Forsikring af frivillige 9

10 rengøring ikke er en del af foreningens formål, og fordi foreningen formentlig skulle hyre fremmed arbejdskraft til at udføre opgaven, hvis ikke medlemmet havde påtaget sig den. Hvis rengøringsopgaven derimod havde været fordelt blandt foreningens medlemmer, ville der formentlig ikke skulle tegnes en arbejdsskadeforsikring, fordi man så ville vurdere, at opgaven var en naturlig del af et aktivt medlemskab i foreningen. Frivillige, der ikke er medlemmer af foreningen Når der er tale om frivillige, som ikke er medlemmer af jeres forening, lægger man især vægt på, om forholdet mellem foreningen og den frivillige ligner et normalt ansættelsesforhold altså om der fx er en repræsentant for foreningen, som instruerer den frivillige i løsningen af de pågældende opgaver. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nævner forskellige eksempler for at illustrere, hvornår der skal tegnes eller ikke tegnes arbejdsskadeforsikring for frivillige, som ikke er medlemmer af den pågældende forening: En forening organiserer en arbejdsweekend, hvor foreningens hus skal males. Et ikkemedlem melder sig til at give en hånd med. Der skal tegnes en arbejdsskadeforsikring for vedkommende, fordi arbejdet udelukkende sker i foreningens og ikke i hans egen interesse. En humanitær organisation organiserer besøgsvenner på et plejecenter. Der skal ikke tegnes en arbejdsskadeforsikring, fordi der er tale om udførelse af en social humanitær aktivitet, som personen selv har stillet sig til rådighed for, og som ikke kan sammenlignes med et arbejde. På et værested indgår de frivillige medarbejdere i en fast vagtordning, og for at blive frivillig skal man til en ansættelsessamtale, hvor man bliver instrueret i, hvordan man skal løse sine opgaver. Hvis ikke de frivillige møder op eller følger instruktionerne, kan lederen fyre dem. Der skal tegnes en arbejdsskadeforsikring for de frivillige, fordi lederen har en instruktions- og sanktionsbeføjelse over for de frivillige. Samtidig lægges der vægt på, at der formentlig skal ansættes lønnet personale til at løse de frivilliges opgaver, hvis ikke disse udfører dem. En frivillig samler penge ind til en forening ved at gå fra dør til dør under en landsindsamling. Der skal tegnes en arbejdsskadeforsikring, da indsamlingen hovedsageligt sker i foreningens og ikke den frivillige interesse. Hvis den frivillige derimod have været medlem af foreningen (og foreningen har til formål at samle penge ind til humanitære formål), skal der formentlig ikke tegnes en arbejdsskadeforsikring, fordi man her vil vurdere, at deltagelse i en indsamling falder inden for et normalt, aktivt medlemskab. Det er altså altid en vurderingssag, hvorvidt der skal tegnes arbejdsskadeforsikring for frivillige. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I skal tegne en arbejdsskadeforsikring, kan I kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 10 Guide

11 AES-bidrag Hvis I tegner en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, skal I være opmærksomme på, at I samtidig skal indbetale til Arbejdsmarkedets Erhvervs Sygdomsforsikring (AES). Hvor Arbejdsskadeforsikringen dækker skader, som er opstået på grund af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet udføres, dækker AES erhvervssygdomme. Det er ATP, som administrerer AES-ordningen. Hvem skal tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring? Hvis I skal tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, er det foreningen, som arbejdsgiver, der skal tegne den. Nogle gange kan der være flere parter, som arbejder sammen om et projekt (fx en kommune og en forening). I de tilfælde kan man godt blive i tvivl om, hvem der har ansvaret for at tegne de nødvendige forsikringer. Her vil man bl.a. se på, hvem der primært har nytte af de frivilliges indsats, og hvem der instruerer dem i at udføre deres opgaver. I partnerskaber eller andre former for samarbejdsprojekter, er det meget vigtigt at I afklarer, om I har pligt til at tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, og i givet fald hvem der skal gøre det. Sådan anmelder I en arbejdsskade Det er foreningen, som arbejdsgiver, som har pligt til at anmelde en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I skal anmelde skaden senest 9 dage efter, at den er sket. Det er derfor vigtigt, at jeres frivillige ved, at de er dækket af en arbejdsskadeforsikring. På den måde er de klar over, at de hurtigt skal give besked til foreningen, hvis de kommer til skade. Hvis I ikke overholder tidsfristen, risikerer I at få en bøde. Når I anmelder arbejdsskader, skal I som udgangspunkt gøre det elektronisk via det Elektroniske Anmeldelsessystem EASY. Hvis en arbejdsgiver af en eller anden grund ikke anmelder en arbejdsskade, kan den person, der er kommet til skade, selv anmelde den. Det skal ske senest et år efter, at skaden er sket. Se mere om anmeldelse af arbejdsskader hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvad sker der, hvis I ikke tegner en arbejdsskadeforsikring? Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er i modsætning til de fleste andre forsikringer som navnet siger lovpligtig. Det betyder, at hvis I har lønnede eller frivillige, som er omfattet af loven, så bryder I loven, hvis I ikke tegner forsikringen. Og det betyder igen, at både foreningen Forsikring af frivillige 11

12 selv og ledelsen (typisk bestyrelsen) risikerer at blive straffet, hvis I ikke har styr på netop denne forsikring. Hvis en af jeres frivillige, som er omfattet af loven, kommer til skade, vil vedkommende altid få den erstatning, som han eller hun er berettiget til ifølge loven. Men hvis der ikke er tegnet en forsikring, så vil I som forening selv skulle dække erstatningen ud af foreningens egen formue. Hvis foreningens formue ikke slår til, så vil kravet ofte bliver ført videre til bestyrelsen i foreningen, som risikerer at komme til hæfte personligt for erstatningen. I værste fald kan det altså betyde, at jeres bestyrelsesmedlemmer kan komme til at betale en betydelig erstatning, hvis I ikke har styr på den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Og selv om bestyrelsesmedlemmerne har en privat ansvarsforsikring, vil den typisk ikke træde til og dække denne type udgifter. 5 Gode råd om arbejdsskadeforsikring i foreninger 1. Undersøg, om I har medlemmer eller andre frivillige, der er dækket af arbejdsskadelovgivningen. Hvis I er I tvivl, så kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2. Undersøg om jeres landsorganisation har en fælles arbejdsskadeforsikring, som dækker alle medlemmer/frivillige 3. Opgør hvor mange timer jeres medlemmer/frivillige tilsammen bruger på frivilligt arbejde i løbet af et år, som falder ind under arbejdsskadelovens definitioner (forsikringen tegnes normalt for et antal årsværk, så det er vigtigt at vide, hvor mange fuldtidsårsværk der skal være dækket i jeres forening) 4. Indhent priser fra flere forskellige forsikringsselskaber, og vælg, hvor I vil tegne forsikringen 5. Tilmeld jer Arbejdsmarkedets Erhvervs Sygdomsforsikring (AES) hos ATP 6. Orienter ledere og frivillige i foreningen om, hvem der er dækket af arbejdsskadeforsikringen og hvad de skal gøre, hvis der sker en arbejdsskade. Senest revideret: Lørdag, 12. marts Guide

13 Ansvarsforsikringer i foreninger Guide om erstatningsansvar og ansvarsforsikringer i foreninger. Denne guide giver dig et overblik over de ansvarsforsikringer, der er relevante i forhold til frivilligt arbejde i foreninger. Som forening har I nemlig erstatningsansvar over for eventuelle skader, som jeres ansatte eller frivillige kommer til at gøre på andre. Ligesom I også har et erstatningsansvar, hvis andre kommer til skade som følge af misligholdelse af bygninger. Erhvervsansvarsforsikring En erhvervsansvarsforsikring dækker eventuelle skader, som jeres ansatte 'uagtsomt' kommer til at gøre på andre personer eller andre personers ejendele. Nogle gange gælder jeres ansvar også frivillige, som udfører opgaver for foreningen. Det gælder frivillige, som udfører såkaldt ulønnet arbejde. Frivilligt ulønnet arbejde er ikke en fast kategori, men defineres ud fra kriterier som: Der foreligger en egentlig ansættelsesaftale mellem jer og den frivillige Den frivilliges opgave ligger uden for foreningens formål. Den frivilliges opgave går ud over, hvad der naturligt og med rimelighed kan forventes af en frivillig i jeres forening. Den frivilliges opgave er af en særligt art eller har et stort omfang. Den frivilliges opgave løses udelukkende i foreningens interesse og ikke i den frivilliges egen interesse. Foreningen skulle have hentet arbejdskraft ind ude fra til at løse opgaven, hvis ikke den frivillige havde løst den. Afgrænsningen er i store træk den samme, der gælder for den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Ikke lovpligtig I modsætning til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er erhvervsansvarsforsikringen ikke lovpligtig for foreninger. Vi anbefaler dog, at I grundigt overvejer, hvorvidt det er relevant for jer at tegne en erhvervsansvarsforsikring. En erhvervsansvarsforsikring dækker også, hvis foreningens ejendele (fx et hus), gør skade på en tredjepart (en person), og skaden skyldes forsømmelse eller lignende. Forsikring af frivillige 13

14 I skal nemlig også være opmærksomme på, at hvis en forening dømmes til at betale en erstatning og ikke har råd til det, vil kravet nogle gange blive ført videre til de personer, som juridisk tegner foreningen det vil sige bestyrelsen. Vær opmærksom på jeres juridiske ansvar I skal også være opmærksomme på, at selv om jeres frivillige måske har private ansvarsforsikringer, så dækker disse ikke alle eventuelle skader. Det gælder blandt andet skader som den frivillige uagtsomt er skyld i, hvis I som forening, har det juridiske ansvar for den frivilliges handlinger. Private ansvarsforsikringer En privat ansvarsforsikring dækker, hvis man som privatperson uagtsomt kommer til at gøre skade på en anden person eller en anden persons ejendele. Som frivillig vil det i nogle men langt fra alle situationer være foreningen som arbejdsgiver, der har erstatningsansvaret, hvis man gør skade på andre eller andres ejendele. Når det ikke er tilfældet, er det den frivillige selv, som har ansvaret for at betale en erstatning. Det er vigtigt, at I informerer jeres frivillige om, hvordan de er forsikret eller ikke er forsikret i forhold til ansvarsforsikring. Gør altid jeres frivillige opmærksomme på, hvis de selv har ansvaret. Det giver dem mulighed for at tjekke deres private forsikringer og sikre sig, at de dækket ind. Bestyrelsesansvar I kan, som forening, vælge at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. En bestyrelsesansvarsforsikring dækker nogle men ikke alle erstatninger, som jeres bestyrelsesmedlemmer måtte blive dømt til at betale som følge af deres beslutninger. Hovedreglen er, at hvis beslutningerne er bevidst uansvarlige, så dækker forsikringen ikke, men hvis de er truffet på baggrund af uagtsomhed, så gør den. Læs mere i vores guide Bestyrelsens juridiske ansvar. I de fleste foreninger er bestyrelsesansvarsforsikringer unødvendige. Hvis jeres forening har en stor omsætning kombineret med en usædvanlig risikoprofil, anbefaler vi, at I overvejer en bestyrelsesansvarsforsikring. 14 Guide

15 Rådgiveransvar Professionelle rådgivere kan i nogle tilfælde stilles til ansvar for deres rådgivning, og i sjældne tilfælde kan det samme gøre sig gældende for frivillige rådgivere. Hvis I, i jeres forening, tilbyder rådgivning, kan I overveje, om I vil tegne en rådgiveransvarsforsikring. Sådan en forsikring dækker eventuelle erstatninger på grund af forkert eller mangelfuld rådgivning. Det skal dog understreges, at det er sjældent, at det juridiske rådgiveransvar gælder for frivillige rådgivere. Senest revideret: Tirsdag, 9. august 2016 Forsikring af frivillige 15

16 Vil du vide mere? Denne guide er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Har du spørgsmål vedr. guidens emne eller brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller mail: Du kan finde andre gode råd om frivilligheden og foreningsliv i vores onlineguider på her kan du også melde dig til vores faglige nyhedsbrev det er gratis og udkommer en gang om måneden. Center for Frivilligt Socialt Arbejde Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns, kompetence- og udviklingscenter om den sociale frivillighed i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark. Centret tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling, analyser og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, kommuner, ministerier og virksomheder, hovedsageligt på social- og sundhedsområdet. Centret er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet og har sin egen bestyrelse. Centret er etableret i januar 1995 og har godt 20 ansatte. Læs mere om CFSA på Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade sal 5000 Odense C

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

Bestyrelsesansvar og forsikringer

Bestyrelsesansvar og forsikringer Bestyrelsesansvar og forsikringer Kulturelle Samråd i Danmark 25. September 2016 Hans Stavnsager Seniorkonsulent Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen er ledelsen og har derfor ansvaret for foreningens drift.

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Dette er en

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Denne pjece er målrettet ansatte og frivillige uden foreningstilknytning i kommunale institutioner og tilbud. Pjecen giver et overblik over, hvad der er vigtigt

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2017 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan registrerer I jeres forening...................................................

Læs mere

Frivillige kan også få erstatning

Frivillige kan også få erstatning Frivillige kan også få erstatning Hvis man kommer til skade, imens man arbejder frivilligt, kan man godt være berettiget til erstatning. En ulykke er omfattet af arbejdsskadeloven, når ulykken sker, mens

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer.

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. Side nr.: 1 af 8 Forsikringer i Dansk Svæveflyver Union Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. DSvUs klubber har et stort ansvar på mange områder, og det kan

Læs mere

GUIDE. Love og regler for frivillige i

GUIDE. Love og regler for frivillige i GUIDE Love og regler for frivillige i kommuner Udskrevet: 2017 Indhold Love og regler for frivillige i kommuner.............................................. 3 2 Guide Love og regler for frivillige i kommuner

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde......................................... 3 Fakta om frivillige i det frivillige

Læs mere

De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige

De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige Esbjerg Kommune 12. november 2014 Hans Stavnsager Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter

Læs mere

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 29. September 2015 kl. 19-21 Byrådssalen, Rønnede, Faxe Kommune Program 19.00-19.15 Velkomst v.

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark DASU s FORSIKRINGSOVERSIGT 2017 Dette dokument giver overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DASU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Grundlæggende

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Forsikringer til Ejendom og Forening

Forsikringer til Ejendom og Forening Forsikringer til Ejendom og Forening Én løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret størrelse. Og har man travlt med både job og frivilligt

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde I denne faktaguide finder du fakta og tal om danskernes frivillige arbejde og engagement.

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelse // April 2017 Indholdsfortegnelse Roller i samarbejdet... 3 Ansatte... 3 Frivillige...

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Værd at vide om idrættens forsikringer

Værd at vide om idrættens forsikringer Værd at vide om idrættens forsikringer Det handler om at være tryg også når I dyrker idræt 3 Tryg Idræt et overblik 4 Hvad får I ud af en kollektiv aftale? 5 De fælles forsikringer 6 De frivillige forsikringer

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Indhold Foreningens vedtægter............................................................ 3 Sådan skriver I jeres egne vedtægter................................................

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Foreningens forsikringsbehov

Foreningens forsikringsbehov Foreningens forsikringsbehov Arbejdsskadeforsikring i foreninger Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen

Læs mere

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus Pas godt på dit hus med en husforsikring Forsikringer til helårshus og fritidshus Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Et spørgsmål om forsikring

Et spørgsmål om forsikring Foto: Steen Axel Hansen Carsten Dahl-Hansen Et spørgsmål om forsikring Denne pjece har udelukkende informationsværdi. Den retter, udvider eller ændrer således ikke dækningen i henhold til policens vilkår,

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

Trin 9: Få styr på forsikringerne

Trin 9: Få styr på forsikringerne 50 Vi bygger hus Trin 9: Få styr på forsikringerne Trin 9: Få styr på forsikringerne Byggeprocessen er en kompleks størrelse, hvor mange ting skal koordineres og falde rigtigt ud. Undervejs kan der ske

Læs mere

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring Forsikring af dit fartøj Sikkerhed til søs! Fiskefartøjer Fritidsfiskefartøjer Erhvervsfartøjer Lystfartøjer Arbejdsskader mv. Dansk Fartøjsforsikring Dansk Fartøjsforsikring A/S forsikrer l Erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune FORSIKRINGSINSTRUKS for Frederiksberg Kommune Oktober 2011 2011-537482 1 INDHOLD: 1. Indledning... 3 2. Generelle retningslinier for forsikring... 4 3. Ansvarsforhold... 4 4. Administration af forsikringerne...

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.:

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.: Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt

Læs mere

Lovgrundlag om den åbne skole

Lovgrundlag om den åbne skole Lovgrundlag om den åbne skole 3, stk. 4: Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur- og folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler,

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF 3F 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI.

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. FAI-forsikring Accident Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. Ring til If og hør mere: 70 12 12 22 fai-forsikring

Læs mere

Forsikring. ved studie- og praktikophold i udlandet INTERNATIONAL

Forsikring. ved studie- og praktikophold i udlandet INTERNATIONAL Forsikring ved studie- og praktikophold i udlandet INTERNATIONAL Forsikring ved studie- og praktikophold i udlandet - En forsikringsvejledning for studerende, der tager en del af deres uddannelse i udlandet

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus

Danske Risikorådgivere. Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus Danske Risikorådgivere Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus Taleren Preben K. Hansen Konsulent i Arbejdsskadestyrelsen, Politik Jura og Analyse Medforfatter til den kommenterede

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk

Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk Som selvstændig håndværker er det vigtigt at have en forsikring, der passer præcis til din virksomhed. Overlad din virksomheds

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF DANSK METAL 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca 3.000 kr

Læs mere

Hjælperforsikring. TIL DIG, DER ER TILKENDT Borgerstyret Personlig Assistance. HANDI Forsikringsservice

Hjælperforsikring. TIL DIG, DER ER TILKENDT Borgerstyret Personlig Assistance. HANDI Forsikringsservice Hjælperforsikring TIL DIG, DER ER TILKENDT Borgerstyret Personlig Assistance HANDI Forsikringsservice 1 HANDICAPPET og arbejdsgiver for hjælpere Har du ansat folk, på en bevilling efter 95 eller 96 i Lov

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF 3F 2018 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere