Bilag 1. Evaluering af vejbelysning i Silkeborg Kommune. 1 Indledning. 2 Status for vejbelysning i dag. 15. juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Evaluering af vejbelysning i Silkeborg Kommune. 1 Indledning. 2 Status for vejbelysning i dag. 15. juli 2011"

Transkript

1 15. juli 2011 Bilag 1 Evaluering af vejbelysning i Silkeborg Kommune 1 Indledning I forbindelse med Silkeborg Kommunes besparelser i 2010, blev det besluttet at besparelsen på vejbelysning med i alt 2 mio. kr. skulle findes ved, dels at slukke for vejbelysningen mellem kl. 23:00 og 05:30 med undtagelse af Silkeborg og Kjellerup midtbyer natten til lørdag og søndag, dels ved at overdrage vejbelysningen på private fællesveje og dels ved mindre driftsudgifter (beslutning af VTU sag d. 10. maj 2010). Der er i løbet af 2010/2011 politisk besluttet følgende ændringer: Vejbelysningen skal være tændt juleaften og nytårsaften, hvor mange mennesker færdes ude (besluttet før julen 2010). Lyset slukkes først kl af hensyn til bl.a. ansatte, der har fri omkring kl Ved festivaler, byfester og lignende skal lys sikres i et passende tidsrum for at gæster m.m. kan færdes trygt hjem. Vintertænding skal starte d. 1. august i stedet for d. 15. august, og effektueres allerede i 2011, der hvor det er muligt. Det blev besluttet at tænde vejbelysning i Silkeborg midtby natten til fredag pga. nattelivet. 2 Status for vejbelysning i dag Vejbelysningen havde sidste år et forbrug på ca kwh. Udgiften til strøm er 1,53 kr./kwh. I forbindelse med at der skulle spares blev der lavet en beregnet besparelse på ca kwh ved at slukke om natten. Det aktuelle forbrug vil altid variere ud fra bl.a. brændtimer (timer hvor lyset er tændt), tilsluttet effekt (antal watt tilsluttet), og driftsforstyrrelser såsom sprungne pærer, kabelfejl m.m. I hele Silkeborg Kommune slukkes der hele året om natten i tidsrummet I perioden 15. maj 15. august er der indført sommerslukning, hvor vejbelysning slet ikke tændes. Tændtidspunktet efter sommerslukningen er siden ændret til den 1. august. Ændringen er først fuldt gennemført i løbet af året. Carina Nørlund Direkte tlf.: Teknik og Miljø Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/32720 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Undtaget fra disse tænd- og slukketider er fodgængerfelter, signalregulerede kryds og rundkørsler, hvor der er lys i alle mørke timer. Ifølge vejreglerne skal der skal være vejbelysning i fodgængerfelter og signalregulerede kryds og af trafiksikkerhedsmæssige grunde er det valgt, at der også skal være belysning i rundkørsler. Yderligere undtaget er Silkeborg centrum (se bilag 2), hvor der er lys hele året nætterne til fredag, lørdag og søndag. I Kjellerup (se bilag 3) centrum er der hele året lys nætterne til lørdag og søndag. Herudover er der i nogle erhvervsområder slukket yderligere. Det drejer sig om erhvervsområderne i Virklund, Hårup og Silkeborg Højmark slukkes på hverdage mellem kl og i weekenden fra fredag kl til mandag kl I Virklund slukkes der først kl mandag og fredag. Der har i medierne og til politikerne været mange klager fra borgere vedrørende natslukning, nogle synes det er utrygt at færdes ude, nogle påstår det giver flere indbrud, andre mener det er fattigt at kommunen ikke har tændt lyset om natten m.m. 3 Evaluering af vejbelysning Vej og Trafikudvalget har på møde d. 10. maj 2011 drøftet hvilke ønsker man i øvrigt kunne have til evaluering af vejbelysningen. Der var følgende spørgsmål: Undersøge muligheden for ikke blot at slukke hver anden, som Silkeborg Kommune tidligere har gjort, men også hver 3. lampe. Undersøge muligheden for at udvide det man kalder Silkeborg midtby, så også de større indfaldsveje er med. Undersøge prisen for muligheden for at tænde i hele Silkeborg en enkelt nat. Undersøge om de følere der styrer belysningen kan styres så det tænder senere i aften skumringen og slukker tidligere i morgendæmringen. Undersøge om natteslukningen har ført til mere kriminalitet. Undersøge erfaringer fra andre kommuner (se bilag fra Dansk Vejforening). Drøfte mulighederne for differentieret serviceniveauer/kvalitetsniveauer i kommunen. At der er lys, hvor der er behov. 3.1 Kan hver 2. eller 3. lampe slukkes Kommunens gadelysnet er fordelt på 60 % kabelanlæg og 40 % luftledningsanlæg. Heraf er 5 % på træmaster og resten er gittermaster. Luftledningsanlæg har enten en eller to tændtråde/ledninger. De anlæg der udelukkende har en tænding, tænder hele anlægget samlet og kan ikke opdeles. Luftledningsanlæggene skal på sigt kabellægges. Side 2

3 På kabelanlæg er der så vidt muligt anvendt to tændledninger, hvor det som udgangspunkt er muligt at slukke hver anden lampe. Det er i forvejen forberedt flere steder hvor der tidligere har været anvendt aften/nat drift. I nyere kabelanlæg hvor der er opsat tændskabe med dæmpning, vil det kræve en ombygning i skabene for at slukke hver anden lampe. De steder der tidligere har kørt aften/nat drift anslås at være monteret under hensyn til ønsket om lys ved kryds m.m. De anlægsdele/områder der skal ombygges, forventes at skulle ommonteres i samtlige lamper. Når kun hver 2. eller hver 3. lampe er tændt giver det en del mørkepletter, hvor man går fra lys til mørke til lys osv. Det kan føles ubehageligt og nogle vil ikke synes det er trygt at færdes ude. Andre vil synes det er godt med lidt ledelys og er trygge ved det. I gl. Silkeborg kommune slukker hver anden (så vidt muligt) lampe kl. 21. Det har dog medført klager fra særligt ældre, at der ikke er lys nok. I kommunen er der ca lamper i alt. Det anslås at ca af disse er monteret på et net hvor det er muligt at etablere Aften/Nat tænding. Ombygning af et tændskab, så det kan slukke hver 2. lampe vil koste omkring 5.000,-. Opbygning med ur og relæ, samt opdeling af afgange på A/N. Der er ca. 350 tændskabe i alt i kommunen, hvor af mange af dem er lavet til A/N tænding. Ude i nettet kan der omkobles ca. 4 lamper pr. time ved umiddelbar tilgang. Nogle steder kan dækslet ikke demonteres, uden der først løftes en fortovsflise. Det er muligt at tænde hver 3. lampe. Der skal dog påregnes en yderligere skævhed i belastningen og dermed en del omkobling i nettet og nye tændskabe (et tændskab inkl. ny installation, skab og gravearbejde koster ca kr.). Det nøjagtige omfang må bero på beregninger i et konkret område. I begge tilfælde vil der opstå tydelige mørke områder imellem lyspunkterne. Sammenfatning af at slukke hver 2. eller 3. lampe Mulig påvirkning af sikkerheden for de bløde trafikanter, da orienteringsevnen formindskes Irritationsmoment for gående skæve fliser / uhensigtsmæssige elementer på fortovet og vejbanen. Parkering ved vejsiden besværliggøres i mørke Forvirring ved kørsel (blinkende effekt) ved passage af tændte/slukkede lamper Ved forringet afmærkning (striber) på vejen eller manglende vejskilte skabes et faremoment Ydermere kan formindske brændtid i forhold til det oprindeligt projekterede, medføre stigende vedligeholdelsesudgifter over en længere periode. Side 3

4 Det er T & M s vurdering, at der hvor det er muligt kan hver 2. lampe slukkes fra kl. 21 til kl Styring af belysningen i dag Til tænding af vejbelysning, anvendes oftest enten et skumringsrelæ (fotocelle), eller en enhed med forprogrammeret mørketabel (astronomisk ur med tider for solopgang og solnedgang for vores breddegrad). Skumringsrelæet registrer det aktuelle lysniveau, der hvor den er placeret, og tænder på det ønskede/indstillede niveau. De bedre skumringsrelæer kan justeres til ønsket niveau for henholdsvis tænding og slukning. Enheden med mørketabel, opsættes med oplysninger om den geografiske placering, og anvender den indlagte mørketabel. Der kan ikke tages hensyn til ekstra lyse eller mørke tidsrum. Tænd- og sluktidspunkt kan programmeres til at variere fra den indlagte mørketabel, f.eks. tænde ½ time senere. Det vil gælde uanset det aktuelle lysniveau. Ændringer af tændtider og eventuel weekendtænding, skal ske i de enkelte tændskabe. Kommunikation til de primære styrende tændskabe kan udbygges med enheder der anvender GPRS data og SMS beskeder. Denne løsning vil gøre det muligt at tilgå tændskabene og omprogrammere via internettet. Weekendtænde, ændre tidspunkter og ugedage m.m.. Det vil stadig være nødvendigt med en eller flere centralt placeret skumringsrelæer som efter ønske kan sammenkøres med en programmeret mørketabel. Det vil give et mere dynamisk net, med mulighed for at opbygge tændingen efter de ønskede behov. Tage hensyn til miljø og brugere. Vurdere hvornår der er behov for lys i centrum, boligområder og industriområder. Sidste vinter valgte EnergiMidt, at anvende astronomisk ur i skabene. Uret blev udskiftet på grund af at uret kunne programmeres til de nye tænd- og sluktider, specielle ønsker som tænding juleaften m.m. Det viste sig dog at give mange problemer med for tidlig tænding og for sen slukning, da det kørte efter solopgang og solnedgang. I dag er næsten alle skumringsrelæer (fotoceller) koblet til igen, så de er den styrende enhed til tænd og sluk tider. Det ventes at problemerne omkring at lyset tændte for tidligt og slukkede for sent ikke opstår igen. Der har ikke tidligere været klager over tænd- og sluktider i forbindelse med brug af skumringsrelæer. I Silkeborg midtby sidder skumringsrelæet på skorstenen på det gl. varmeværk/elværk i Hostrupsgade. Der er ca. 100 skumringsrelæer i hele kommunen, hvis skumringsrelæerne skal udskiftes til en model der kan justeres så den tænder og slukker 15 min. før/senere koster det ca kr. pr. skumringsrelæ (inkl. skumringsrelæ og arbejdstid), dvs. at en skønnet samlet pris på kr. T & M finder på denne baggrund, at det først i den kommende vinter kan vurderes om der er et reelt behov for udskiftning af skumringsrelæer. Side 4

5 3.3 Udtalelse fra politiet Politiet har på forespørgsel fra SK svaret, at det deres opfattelse at den slukkede vejbelysning ikke har bevirket, at der er kommet flere anmeldelser om f.eks. indbrud, som kan begrundes med at vejbelysningen har været slukket. Omkring borgernes tryghedsopfattelse er det politiets indtryk at den slukkede vejbelysning har gjort, at nogle borgere har følt en større utryghed. Denne følelse af utryghed hos nogle er dog ikke blevet underbygget af et stigende antal voldsanmeldelser eller andre personrettede forbrydelser, som kan relateres til den slukkede vejbelysning. Politiet ser positivt på, at vejbelysningen er tændt i Silkeborg midtby torsdag aften/nat, idet der denne aften/nat færdes mange unge mennesker i midtbyen. Vejbelysningen kan være medvirkende til at de unge mennesker kan føle sig mere trygge, ligesom det er en hjælp for politiet, når de patruljerer i området. 3.4 Hvor stor er trafikken på indfaldsvejene? Den følgende tabel viser årsdøgnstrafikken på de større indfaldsveje. Tallene er fra Sted ÅDT (årsdøgnstrafik) Tælleår Chr. 8 Vej (Viborgbroen) Borgergade nord for Ansvej Frederiksberggade nord for Marienlundsvej Søvej ved Rådhuset Borgergade nord for Lupinvej Århusvej vest for Falkevej Frederiksberggade nord for Horsensvej Ansvej ved Nordre Ringvej Ansvej syd for Gran Allé Århusvej ved Hjejlevej Vestergade 100 m før Søndre Ringvej Vestergade ved Norups Plads Kejlstrupvej syd for ringvejen Kejlstrupvej syd for Tulipanvej Søndre Ringvej nord for Solbakkevej Årsdøgntrafikken er et udtryk for hvor mange bilder, der kører på vejen set over et helt år. De følgende kurver viser, hvordan trafikken fordeler sig over et typisk døgn. Her har vi valgt 2 steder på Frederiksberggade, Århusvej og Borgergade. Vi har valgt torsdag nat og fredag. Man ser at der højst kører 100 biler/time på vejen svarende til 1-2 biler hvert minut. Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 3.5 Omkostninger ved at tænde mere lys Hvis det tænkes, at der skal være lys i hele Silkeborg by, Virklund, Sejs/Svejbæk i f.eks. uge 33 koster det: I uge 33 er der 39 brændtimer uden natslukning (alle mørke timer). Silkeborg by: 760kW x 39t = kWh * 1,53 kr. = kr. Virklund: 45kW x 39t = 1.755kWh * 1,53 kr. = kr. Sejs/Svejbæk: 51kW x 39t = 1.989kWh * 1,53 kr. = kr. Hvis det overvejes at der eventuelt være lys i weekender i december, så borgerne kan færdes trygt og sikkert hjem efter julefrokost, vil det generere en udgift. Der er lavet en skønsmæssig beregning på kwh forbrug og pris for hele Silkeborg og hele Kjellerup de pågældende weekender, kun fredag og lørdag nat. Antal brændtimer pr. nat i følgende uger: Uge 47 til og med uge 51 = 11t pr. uge og antal kwh. I hele Silkeborg er der ca. 760 kw i alt. Hvis alt tændes to nætter i de pågældende uger, vil det give et forbrug pr. weekend på mellem og kwh og en pris på mellem og kr. pr. weekend. I hele Kjellerup er der ca. 140 kw i alt. Hvis alt tændes to nætter i de pågældende uger, vil det give et forbrug pr. weekend på mellem og kwh og en pris på mellem og kr. pr. weekend. Det er muligt at udvide afgrænsningen for det område der kaldes centrum i Silkeborg i forbindelse med weekendtænding. Her tænkes på indfaldsvejene til Silkeborg, det er Århusvej, Chr.8 vej, Frederiksberggade, Søvej, Vestergade, Søndre Ringvej, Ansvej, Borgergade, samt Kejlstrupvej syd for Ringvejen. Grundet den fysiske opbygning af nettet, og den måde tændskabene forsyner både indfaldsveje og boligområder, vil det være temmelig bekosteligt at tænde for en vej alene. For at tænde lyset på Borgergade uden sidegaderne, vil det kræve ca. 5 nye tændskabe med tilslutningsbidrag, gravearbejde og omkobling i nettet, hvilket anslås at koste ,- kr. Hvis der skal laves en lignende løsning for Århusvej anslås det at koste ,- kr. En billigere og teknisk lettere løsning vil være at tænde for områder i byen. F.eks. Alderslyst og Søholt inden for Ringvejen, Sydbyen, Århusbakken m.m.. Ofte vil det kræve en mindre ombygning og frakobling i nogle skabe. Der vil naturligvis være et højere elforbrug end ved kun at tænde indfaldsvejene. Hvis der skal lys på Borgergade, uden at omkoble i eksisterende net, men blot ved at tænde i eksisterende skabe, vil området på vedlagte kort bilag 4 være belyst. I det markerede område er i alt ca. 20kW tilsluttet. Hvis området tændes natten til lørdag og Side 8

9 søndag, vil der være ca. 580 brændtimer pr. år. Det giver et forbrug på ca kwh og en udgift på ca kr. pr. år. Det vil kræve en afbrydelse i nogle tændskabe (kaskadetænding), og etablering af nyt tændsignal i andre skabe. 3.6 Udvidet vejbelysning ved festivaler, byfester, taxi, tunneler m.m. Der har været mange ønsker om at natlyset skal tændes til forskellige arrangementer og bestemte steder. Ønskerne har været til festivaler, byfester, taxiholdepladser, tunneler m.m. Når lyset skal tændes skal der påregnes en udgift til omprogrammering af skabe/ure og elforbrug. Det at tænde et skab, omprogrammere urene, og slukke de efterfølgende skabe, anslås at tage 1-2 timer, og noget kortere for at ændre tilbage igen. Hvis et skab er et styrende skab, dvs. det sender signal videre til de efterfølgende skabe om at nu skal de tænde/slukke, skal elektrikeren ud i det efterfølgende skab og slukke det. Det koster ca. 800 kr. pr. time for 2 mand og en bil og mellem kr. i elforbrug pr. weekend. I alt (gennemsnit) ca kr. pr. arrangement. Det har været et ønske fra Taxi, at der på de 4 skiltede taxiholdepladser (3 i Silkeborg og 1 i Kjellerup) etableres belysning (alle mørke timer). Det at etablere belysning er forbundet med en omkostning. Priserne er budget-overslag og de indeholder såvel materialer, etablering og tilslutningsbidrag ved nye installationer. Torvet (Silkeborg): Nyt skab ved guldsmed ca ,- Skoletorvet (Silkeborg): Nyt skab ca ,- Banegården (Silkeborg): Nyt skab på eksisterende installation ca ,- Torvet (Kjellerup): Nyt skab ca ,- I Silkeborg Kommune er der 18 tunneler rundt om i kommunen, nogle bliver brugt næsten hele døgnet og andre bliver kun brugt til og fra skole. Viborgvej v. Dalvejen * Balle Kirkevej v. Balle Torv * Eidervej (3 stk.) v. Padborgvej *, Aabenraavej *, Kliplevvej Øster Bordingvej v. Bakkevænget/Frank Jægersvej Vester Højmarksvej v. Buskelundhøjen Ansvej v. Lindeparken* Lindeparken (fortsættelse af sti under Ansvej)* Arendalsvej (2 stk.) v. nr. 47/49* og nr. 270/271 Østre Højmarksvej (2 stk.) v. Malmøvej (Hønsehuset) og Harsnablundvej Oslovej v. Narvikvej 245 Tømmerbyvej v. Frisholm Side 9

10 Saltenvej v. rundkørsel * Tømmerbyvej v. Toftevænget * Gjessøvej v. Gjessø Skole Sdr. Ringvej v. Kalgårdsvej * Drewsensvej v. Hostrupsgade * Sorringvej v. hallen * Sorringvej v. Skovgårdsvej Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at behovet er størst for at etablere belysning i tunneler markeret med *. En billig tunnel (Drewsensvej under banen) skønnes at koste ca ,- + elforbrug (omkobling og evt. gravning). En dyr tunnel (Viborgvej v. Dalvejen) skønnes at koste ca ,- + elforbrug (nyt tændskab og tilslutningsbidrag). 4 Konsekvenser af EU-direktiv EU har i 2009 vedtaget ECO-designdirektiv for energiforbrugende produkter, der foreskriver at de mest energiforbrugende lyskilder skal udfases (se bilag 5, notat udarbejdet af COWI) I Silkeborg Kommune er det ca lyskilder ud af i alt ca lyskilder, der udgår i 2015, heraf er der ca. 330 lyskilder på private fællesveje. COWI anslår at dette vil medføre en samlet udgift på ca. 30 mio. kr. Der vil som følge af udskiftningen være en årlig besparelse på ca. 1.3 mio. kr. I 2012 skal der være udbud af vejbelysning næste gang i Silkeborg Kommune. COWI anbefaler at der arbejdes på et traditionelt drifts- og vedligeholdsudbud, hvorefter der gennemføres et traditionelt anlægsudbud på renoveringsopgaven. Et alternativ er at udbyde et ESCO (Energi Service Company) udbud, men COWI vurderer at der ikke er de store fordele herved, da det er omkostningstungt og ikke sikrer reel konkurrence. Det bør også undersøges om der kan laves en partneringaftale (offentligt privat samarbejde) med et energiselskab eller lignende. Partnering er en samarbejdsform, hvor der i en drifts- og/eller vedligeholdelsesentreprise løbende søges efter forbedringer i et fælles samarbejde. Samarbejdet er baseret på dialog og gensidig tillid samt inddragelse af alle parters kompetencer. Entreprisen gennemføres under fælles målsætninger, herunder i en fælles strategisk planlægning, formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. En anden mulighed er salg af vejbelysning. Et salg er omfattet af deponeringsregler, hvilket betyder at det deponerede beløb bindes i en 10-årig periode og frigives først herefter med 1/15 årligt de resterende 15 år. Fordelene ved et salg er at Side 10

11 administrationsomkostninger samt udgifter til løn og rådgiverassistance minimeres umiddelbart ved salg. Det er dog afgørende at overvejelserne i forbindelse med salg er meget grundige, da et salg er endeligt. Et kommende samarbejde vil være af meget stor betydning, så aftalegrundlaget skal være så klart og gennemarbejdet som muligt. 5 Fremtidens vejbelysning Muligheder i ny teknologi Overordnet er det et spørgsmål om nuværende behov og forventninger til fremtiden og dermed et væsentligt element i den overordnede belysningsstrategi. Alle teknologivalg bør foretages med øje for at fremtidssikre anlægget både med hensyn til leveringssikkerhed af supplerende komponenter, men også med integrerbarheden i andre systemer og strukturer. Teknologien kan groft opdeles i to kategorier, som hver bidrager positivt til forbedret økonomi, enten i form af besparelse på energiforbrug eller vedligeholdelses og brugsparametre. Anlægsforbedringer Energieffektivisering i valg af lyskilde Energioptimering i styring af belysnings intensitet => Minimerer energiomkostninger og forbedrer klimaprofil Anvendelsesforbedringer Optimeret drift Minimerede vedligeholdelsesomkostninger Forbedret trafiksikkerhed og borgertryghed Begrænset lysforurening Optimeret anvendelse af bynære miljøer Ny teknologi kan sikre en optimering af energiforbruget baseret på faktisk anvendelsesbehov o Lysstyring baseret på aktuel måling af lysniveau o Minimering af udgifter til visuelt eftersyn da dette kan overvåges centralt o middelbar information om nedbrug og fejl (fejldetektering), hvorfor genopretning kan påbegyndes hurtigere Ny styringsteknologi giver også et forbedret rapporteringsværktøj både for vedligeholder og kommune, som forbedrer dialog og målbarhed af resultater. Den teknologiske platform vil også relatere til følgende parametre: o Central/decentral styringsmodul o Trådløs / hard-wired kommunikation Side 11

12 o Server løsninger Generelt vil EnergiMidt anbefale, at man opererer med et i anlægget centralt modul som fungerer som en opsamlende enhed, der har en gateway funktion der kan kommunikere med de individuelle decentrale og producentafhængige armaturmoduler. Belysningsstrategi En konkret belysningsstrategi for kommunen kan bidrage både til forbedrede arbejdsgange, økonomiske besparelse og flottere og mere helhedsorienterede anlæg. I en sådan plan vil borgertryghed, trafiksikkerhed og energieffektivisering kunne afvejes og prioriteres og følgende fordele kan blive resultatet. Indblik og evaluering af fremtidige anlægsinvesteringer samt disses forbudne drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Gennemtænkte helhedsorienterede løsninger med et specifikt formål ikke bare en lampe for lampens skyld. Integration i omgivelser tilpasset ønsker, miljø og lokation. Forskønnelse og harmoni en iscenesættelse af byområdernes bedste egenskaber (stemning/oplevelse). Energieffektive anlæg og fremtidssikring så længst mulig levetid opnås. Beslutningsprocessen og opgavefordelingen i forbindelse med nyanlæg og renovering vil forbedres, da de overordnede rammer for opgaveløsningen er defineret i planen. Beslutning om differentieret serviceniveau i midtbyen, boligområder, erhvervsområder m.m. lys hvor der er behov. T & M anbefaler at der i 2012 udarbejdes en belysningsstrategi. 6 Konklusion Det er T & M vurdering, at der på kort sigt er fundet et niveau for vejbelysning der er afstemt med de økonomiske rammer. Det har dog ikke helt været muligt at finde de besparelser der var lagt op til i 2011, men ekstraudgifterne skal så findes i eksisterende budget (bevilling 24 og 25). Det anbefales, at der i 2012 udarbejdes en samlet og langsigtet belysningsstrategi hvor målsætninger som f.eks. tryghed, trafiksikkerhed, fremkommelighed, energieffektivitet, CO2-besparelser, økonomisk bæredygtighed, smukkere byrum samt fremhævelse af kommunens særlige steder indarbejdes. Belysningsstrategien skal ligeledes indeholde en strategi for, hvordan udskiftning af forældede armaturer gennemføres, herunder differentiering af vejbelysning i forskellige områder. Belysningsstrategien skal udarbejdes med ekstern bistand. Side 12

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Forsyningssikkerhed i lokale net

Forsyningssikkerhed i lokale net Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Forsyningssikkerhed i lokale net Januar 2007 Indhold Resumé 1 1. Baggrund 3 2. Status

Læs mere

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning Februar 2007 Februar 2007 2 Kolofon Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere: Redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Håndbog for kommunernes

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 Konsekvenser for trafikanter og samfund BEDRE TRAFIKSIGNALER Rapport 411-2012 DATO: April 2012 LAYOUT: Vejdirektoratet / MONTAGEbureauet

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Udvikling af ESCO. DS Håndværk & Industri. som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder

Udvikling af ESCO. DS Håndværk & Industri. som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder Udvikling af ESCO som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder Elforsk projekt nr. 341-006 Projektleder: Ove Folmer Jensen DS Håndværk & Industri Resume:

Læs mere

Omkostningerne ved elforsyningssvigt

Omkostningerne ved elforsyningssvigt Energistyrelsen Omkostningerne ved elforsyningssvigt Rapport December 2004 Energistyrelsen Omkostningerne ved elforsyningssvigt Rapport December 2004 Dokument nr 1 Revision nr 4 Udgivelsesdato 8 december

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Karin Mathiesen, Maya Flensborg Jensen og Hans Hvenegaard April 2007 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere