Bilag 1. Evaluering af vejbelysning i Silkeborg Kommune. 1 Indledning. 2 Status for vejbelysning i dag. 15. juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Evaluering af vejbelysning i Silkeborg Kommune. 1 Indledning. 2 Status for vejbelysning i dag. 15. juli 2011"

Transkript

1 15. juli 2011 Bilag 1 Evaluering af vejbelysning i Silkeborg Kommune 1 Indledning I forbindelse med Silkeborg Kommunes besparelser i 2010, blev det besluttet at besparelsen på vejbelysning med i alt 2 mio. kr. skulle findes ved, dels at slukke for vejbelysningen mellem kl. 23:00 og 05:30 med undtagelse af Silkeborg og Kjellerup midtbyer natten til lørdag og søndag, dels ved at overdrage vejbelysningen på private fællesveje og dels ved mindre driftsudgifter (beslutning af VTU sag d. 10. maj 2010). Der er i løbet af 2010/2011 politisk besluttet følgende ændringer: Vejbelysningen skal være tændt juleaften og nytårsaften, hvor mange mennesker færdes ude (besluttet før julen 2010). Lyset slukkes først kl af hensyn til bl.a. ansatte, der har fri omkring kl Ved festivaler, byfester og lignende skal lys sikres i et passende tidsrum for at gæster m.m. kan færdes trygt hjem. Vintertænding skal starte d. 1. august i stedet for d. 15. august, og effektueres allerede i 2011, der hvor det er muligt. Det blev besluttet at tænde vejbelysning i Silkeborg midtby natten til fredag pga. nattelivet. 2 Status for vejbelysning i dag Vejbelysningen havde sidste år et forbrug på ca kwh. Udgiften til strøm er 1,53 kr./kwh. I forbindelse med at der skulle spares blev der lavet en beregnet besparelse på ca kwh ved at slukke om natten. Det aktuelle forbrug vil altid variere ud fra bl.a. brændtimer (timer hvor lyset er tændt), tilsluttet effekt (antal watt tilsluttet), og driftsforstyrrelser såsom sprungne pærer, kabelfejl m.m. I hele Silkeborg Kommune slukkes der hele året om natten i tidsrummet I perioden 15. maj 15. august er der indført sommerslukning, hvor vejbelysning slet ikke tændes. Tændtidspunktet efter sommerslukningen er siden ændret til den 1. august. Ændringen er først fuldt gennemført i løbet af året. Carina Nørlund Direkte tlf.: Teknik og Miljø Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/32720 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Undtaget fra disse tænd- og slukketider er fodgængerfelter, signalregulerede kryds og rundkørsler, hvor der er lys i alle mørke timer. Ifølge vejreglerne skal der skal være vejbelysning i fodgængerfelter og signalregulerede kryds og af trafiksikkerhedsmæssige grunde er det valgt, at der også skal være belysning i rundkørsler. Yderligere undtaget er Silkeborg centrum (se bilag 2), hvor der er lys hele året nætterne til fredag, lørdag og søndag. I Kjellerup (se bilag 3) centrum er der hele året lys nætterne til lørdag og søndag. Herudover er der i nogle erhvervsområder slukket yderligere. Det drejer sig om erhvervsområderne i Virklund, Hårup og Silkeborg Højmark slukkes på hverdage mellem kl og i weekenden fra fredag kl til mandag kl I Virklund slukkes der først kl mandag og fredag. Der har i medierne og til politikerne været mange klager fra borgere vedrørende natslukning, nogle synes det er utrygt at færdes ude, nogle påstår det giver flere indbrud, andre mener det er fattigt at kommunen ikke har tændt lyset om natten m.m. 3 Evaluering af vejbelysning Vej og Trafikudvalget har på møde d. 10. maj 2011 drøftet hvilke ønsker man i øvrigt kunne have til evaluering af vejbelysningen. Der var følgende spørgsmål: Undersøge muligheden for ikke blot at slukke hver anden, som Silkeborg Kommune tidligere har gjort, men også hver 3. lampe. Undersøge muligheden for at udvide det man kalder Silkeborg midtby, så også de større indfaldsveje er med. Undersøge prisen for muligheden for at tænde i hele Silkeborg en enkelt nat. Undersøge om de følere der styrer belysningen kan styres så det tænder senere i aften skumringen og slukker tidligere i morgendæmringen. Undersøge om natteslukningen har ført til mere kriminalitet. Undersøge erfaringer fra andre kommuner (se bilag fra Dansk Vejforening). Drøfte mulighederne for differentieret serviceniveauer/kvalitetsniveauer i kommunen. At der er lys, hvor der er behov. 3.1 Kan hver 2. eller 3. lampe slukkes Kommunens gadelysnet er fordelt på 60 % kabelanlæg og 40 % luftledningsanlæg. Heraf er 5 % på træmaster og resten er gittermaster. Luftledningsanlæg har enten en eller to tændtråde/ledninger. De anlæg der udelukkende har en tænding, tænder hele anlægget samlet og kan ikke opdeles. Luftledningsanlæggene skal på sigt kabellægges. Side 2

3 På kabelanlæg er der så vidt muligt anvendt to tændledninger, hvor det som udgangspunkt er muligt at slukke hver anden lampe. Det er i forvejen forberedt flere steder hvor der tidligere har været anvendt aften/nat drift. I nyere kabelanlæg hvor der er opsat tændskabe med dæmpning, vil det kræve en ombygning i skabene for at slukke hver anden lampe. De steder der tidligere har kørt aften/nat drift anslås at være monteret under hensyn til ønsket om lys ved kryds m.m. De anlægsdele/områder der skal ombygges, forventes at skulle ommonteres i samtlige lamper. Når kun hver 2. eller hver 3. lampe er tændt giver det en del mørkepletter, hvor man går fra lys til mørke til lys osv. Det kan føles ubehageligt og nogle vil ikke synes det er trygt at færdes ude. Andre vil synes det er godt med lidt ledelys og er trygge ved det. I gl. Silkeborg kommune slukker hver anden (så vidt muligt) lampe kl. 21. Det har dog medført klager fra særligt ældre, at der ikke er lys nok. I kommunen er der ca lamper i alt. Det anslås at ca af disse er monteret på et net hvor det er muligt at etablere Aften/Nat tænding. Ombygning af et tændskab, så det kan slukke hver 2. lampe vil koste omkring 5.000,-. Opbygning med ur og relæ, samt opdeling af afgange på A/N. Der er ca. 350 tændskabe i alt i kommunen, hvor af mange af dem er lavet til A/N tænding. Ude i nettet kan der omkobles ca. 4 lamper pr. time ved umiddelbar tilgang. Nogle steder kan dækslet ikke demonteres, uden der først løftes en fortovsflise. Det er muligt at tænde hver 3. lampe. Der skal dog påregnes en yderligere skævhed i belastningen og dermed en del omkobling i nettet og nye tændskabe (et tændskab inkl. ny installation, skab og gravearbejde koster ca kr.). Det nøjagtige omfang må bero på beregninger i et konkret område. I begge tilfælde vil der opstå tydelige mørke områder imellem lyspunkterne. Sammenfatning af at slukke hver 2. eller 3. lampe Mulig påvirkning af sikkerheden for de bløde trafikanter, da orienteringsevnen formindskes Irritationsmoment for gående skæve fliser / uhensigtsmæssige elementer på fortovet og vejbanen. Parkering ved vejsiden besværliggøres i mørke Forvirring ved kørsel (blinkende effekt) ved passage af tændte/slukkede lamper Ved forringet afmærkning (striber) på vejen eller manglende vejskilte skabes et faremoment Ydermere kan formindske brændtid i forhold til det oprindeligt projekterede, medføre stigende vedligeholdelsesudgifter over en længere periode. Side 3

4 Det er T & M s vurdering, at der hvor det er muligt kan hver 2. lampe slukkes fra kl. 21 til kl Styring af belysningen i dag Til tænding af vejbelysning, anvendes oftest enten et skumringsrelæ (fotocelle), eller en enhed med forprogrammeret mørketabel (astronomisk ur med tider for solopgang og solnedgang for vores breddegrad). Skumringsrelæet registrer det aktuelle lysniveau, der hvor den er placeret, og tænder på det ønskede/indstillede niveau. De bedre skumringsrelæer kan justeres til ønsket niveau for henholdsvis tænding og slukning. Enheden med mørketabel, opsættes med oplysninger om den geografiske placering, og anvender den indlagte mørketabel. Der kan ikke tages hensyn til ekstra lyse eller mørke tidsrum. Tænd- og sluktidspunkt kan programmeres til at variere fra den indlagte mørketabel, f.eks. tænde ½ time senere. Det vil gælde uanset det aktuelle lysniveau. Ændringer af tændtider og eventuel weekendtænding, skal ske i de enkelte tændskabe. Kommunikation til de primære styrende tændskabe kan udbygges med enheder der anvender GPRS data og SMS beskeder. Denne løsning vil gøre det muligt at tilgå tændskabene og omprogrammere via internettet. Weekendtænde, ændre tidspunkter og ugedage m.m.. Det vil stadig være nødvendigt med en eller flere centralt placeret skumringsrelæer som efter ønske kan sammenkøres med en programmeret mørketabel. Det vil give et mere dynamisk net, med mulighed for at opbygge tændingen efter de ønskede behov. Tage hensyn til miljø og brugere. Vurdere hvornår der er behov for lys i centrum, boligområder og industriområder. Sidste vinter valgte EnergiMidt, at anvende astronomisk ur i skabene. Uret blev udskiftet på grund af at uret kunne programmeres til de nye tænd- og sluktider, specielle ønsker som tænding juleaften m.m. Det viste sig dog at give mange problemer med for tidlig tænding og for sen slukning, da det kørte efter solopgang og solnedgang. I dag er næsten alle skumringsrelæer (fotoceller) koblet til igen, så de er den styrende enhed til tænd og sluk tider. Det ventes at problemerne omkring at lyset tændte for tidligt og slukkede for sent ikke opstår igen. Der har ikke tidligere været klager over tænd- og sluktider i forbindelse med brug af skumringsrelæer. I Silkeborg midtby sidder skumringsrelæet på skorstenen på det gl. varmeværk/elværk i Hostrupsgade. Der er ca. 100 skumringsrelæer i hele kommunen, hvis skumringsrelæerne skal udskiftes til en model der kan justeres så den tænder og slukker 15 min. før/senere koster det ca kr. pr. skumringsrelæ (inkl. skumringsrelæ og arbejdstid), dvs. at en skønnet samlet pris på kr. T & M finder på denne baggrund, at det først i den kommende vinter kan vurderes om der er et reelt behov for udskiftning af skumringsrelæer. Side 4

5 3.3 Udtalelse fra politiet Politiet har på forespørgsel fra SK svaret, at det deres opfattelse at den slukkede vejbelysning ikke har bevirket, at der er kommet flere anmeldelser om f.eks. indbrud, som kan begrundes med at vejbelysningen har været slukket. Omkring borgernes tryghedsopfattelse er det politiets indtryk at den slukkede vejbelysning har gjort, at nogle borgere har følt en større utryghed. Denne følelse af utryghed hos nogle er dog ikke blevet underbygget af et stigende antal voldsanmeldelser eller andre personrettede forbrydelser, som kan relateres til den slukkede vejbelysning. Politiet ser positivt på, at vejbelysningen er tændt i Silkeborg midtby torsdag aften/nat, idet der denne aften/nat færdes mange unge mennesker i midtbyen. Vejbelysningen kan være medvirkende til at de unge mennesker kan føle sig mere trygge, ligesom det er en hjælp for politiet, når de patruljerer i området. 3.4 Hvor stor er trafikken på indfaldsvejene? Den følgende tabel viser årsdøgnstrafikken på de større indfaldsveje. Tallene er fra Sted ÅDT (årsdøgnstrafik) Tælleår Chr. 8 Vej (Viborgbroen) Borgergade nord for Ansvej Frederiksberggade nord for Marienlundsvej Søvej ved Rådhuset Borgergade nord for Lupinvej Århusvej vest for Falkevej Frederiksberggade nord for Horsensvej Ansvej ved Nordre Ringvej Ansvej syd for Gran Allé Århusvej ved Hjejlevej Vestergade 100 m før Søndre Ringvej Vestergade ved Norups Plads Kejlstrupvej syd for ringvejen Kejlstrupvej syd for Tulipanvej Søndre Ringvej nord for Solbakkevej Årsdøgntrafikken er et udtryk for hvor mange bilder, der kører på vejen set over et helt år. De følgende kurver viser, hvordan trafikken fordeler sig over et typisk døgn. Her har vi valgt 2 steder på Frederiksberggade, Århusvej og Borgergade. Vi har valgt torsdag nat og fredag. Man ser at der højst kører 100 biler/time på vejen svarende til 1-2 biler hvert minut. Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 3.5 Omkostninger ved at tænde mere lys Hvis det tænkes, at der skal være lys i hele Silkeborg by, Virklund, Sejs/Svejbæk i f.eks. uge 33 koster det: I uge 33 er der 39 brændtimer uden natslukning (alle mørke timer). Silkeborg by: 760kW x 39t = kWh * 1,53 kr. = kr. Virklund: 45kW x 39t = 1.755kWh * 1,53 kr. = kr. Sejs/Svejbæk: 51kW x 39t = 1.989kWh * 1,53 kr. = kr. Hvis det overvejes at der eventuelt være lys i weekender i december, så borgerne kan færdes trygt og sikkert hjem efter julefrokost, vil det generere en udgift. Der er lavet en skønsmæssig beregning på kwh forbrug og pris for hele Silkeborg og hele Kjellerup de pågældende weekender, kun fredag og lørdag nat. Antal brændtimer pr. nat i følgende uger: Uge 47 til og med uge 51 = 11t pr. uge og antal kwh. I hele Silkeborg er der ca. 760 kw i alt. Hvis alt tændes to nætter i de pågældende uger, vil det give et forbrug pr. weekend på mellem og kwh og en pris på mellem og kr. pr. weekend. I hele Kjellerup er der ca. 140 kw i alt. Hvis alt tændes to nætter i de pågældende uger, vil det give et forbrug pr. weekend på mellem og kwh og en pris på mellem og kr. pr. weekend. Det er muligt at udvide afgrænsningen for det område der kaldes centrum i Silkeborg i forbindelse med weekendtænding. Her tænkes på indfaldsvejene til Silkeborg, det er Århusvej, Chr.8 vej, Frederiksberggade, Søvej, Vestergade, Søndre Ringvej, Ansvej, Borgergade, samt Kejlstrupvej syd for Ringvejen. Grundet den fysiske opbygning af nettet, og den måde tændskabene forsyner både indfaldsveje og boligområder, vil det være temmelig bekosteligt at tænde for en vej alene. For at tænde lyset på Borgergade uden sidegaderne, vil det kræve ca. 5 nye tændskabe med tilslutningsbidrag, gravearbejde og omkobling i nettet, hvilket anslås at koste ,- kr. Hvis der skal laves en lignende løsning for Århusvej anslås det at koste ,- kr. En billigere og teknisk lettere løsning vil være at tænde for områder i byen. F.eks. Alderslyst og Søholt inden for Ringvejen, Sydbyen, Århusbakken m.m.. Ofte vil det kræve en mindre ombygning og frakobling i nogle skabe. Der vil naturligvis være et højere elforbrug end ved kun at tænde indfaldsvejene. Hvis der skal lys på Borgergade, uden at omkoble i eksisterende net, men blot ved at tænde i eksisterende skabe, vil området på vedlagte kort bilag 4 være belyst. I det markerede område er i alt ca. 20kW tilsluttet. Hvis området tændes natten til lørdag og Side 8

9 søndag, vil der være ca. 580 brændtimer pr. år. Det giver et forbrug på ca kwh og en udgift på ca kr. pr. år. Det vil kræve en afbrydelse i nogle tændskabe (kaskadetænding), og etablering af nyt tændsignal i andre skabe. 3.6 Udvidet vejbelysning ved festivaler, byfester, taxi, tunneler m.m. Der har været mange ønsker om at natlyset skal tændes til forskellige arrangementer og bestemte steder. Ønskerne har været til festivaler, byfester, taxiholdepladser, tunneler m.m. Når lyset skal tændes skal der påregnes en udgift til omprogrammering af skabe/ure og elforbrug. Det at tænde et skab, omprogrammere urene, og slukke de efterfølgende skabe, anslås at tage 1-2 timer, og noget kortere for at ændre tilbage igen. Hvis et skab er et styrende skab, dvs. det sender signal videre til de efterfølgende skabe om at nu skal de tænde/slukke, skal elektrikeren ud i det efterfølgende skab og slukke det. Det koster ca. 800 kr. pr. time for 2 mand og en bil og mellem kr. i elforbrug pr. weekend. I alt (gennemsnit) ca kr. pr. arrangement. Det har været et ønske fra Taxi, at der på de 4 skiltede taxiholdepladser (3 i Silkeborg og 1 i Kjellerup) etableres belysning (alle mørke timer). Det at etablere belysning er forbundet med en omkostning. Priserne er budget-overslag og de indeholder såvel materialer, etablering og tilslutningsbidrag ved nye installationer. Torvet (Silkeborg): Nyt skab ved guldsmed ca ,- Skoletorvet (Silkeborg): Nyt skab ca ,- Banegården (Silkeborg): Nyt skab på eksisterende installation ca ,- Torvet (Kjellerup): Nyt skab ca ,- I Silkeborg Kommune er der 18 tunneler rundt om i kommunen, nogle bliver brugt næsten hele døgnet og andre bliver kun brugt til og fra skole. Viborgvej v. Dalvejen * Balle Kirkevej v. Balle Torv * Eidervej (3 stk.) v. Padborgvej *, Aabenraavej *, Kliplevvej Øster Bordingvej v. Bakkevænget/Frank Jægersvej Vester Højmarksvej v. Buskelundhøjen Ansvej v. Lindeparken* Lindeparken (fortsættelse af sti under Ansvej)* Arendalsvej (2 stk.) v. nr. 47/49* og nr. 270/271 Østre Højmarksvej (2 stk.) v. Malmøvej (Hønsehuset) og Harsnablundvej Oslovej v. Narvikvej 245 Tømmerbyvej v. Frisholm Side 9

10 Saltenvej v. rundkørsel * Tømmerbyvej v. Toftevænget * Gjessøvej v. Gjessø Skole Sdr. Ringvej v. Kalgårdsvej * Drewsensvej v. Hostrupsgade * Sorringvej v. hallen * Sorringvej v. Skovgårdsvej Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at behovet er størst for at etablere belysning i tunneler markeret med *. En billig tunnel (Drewsensvej under banen) skønnes at koste ca ,- + elforbrug (omkobling og evt. gravning). En dyr tunnel (Viborgvej v. Dalvejen) skønnes at koste ca ,- + elforbrug (nyt tændskab og tilslutningsbidrag). 4 Konsekvenser af EU-direktiv EU har i 2009 vedtaget ECO-designdirektiv for energiforbrugende produkter, der foreskriver at de mest energiforbrugende lyskilder skal udfases (se bilag 5, notat udarbejdet af COWI) I Silkeborg Kommune er det ca lyskilder ud af i alt ca lyskilder, der udgår i 2015, heraf er der ca. 330 lyskilder på private fællesveje. COWI anslår at dette vil medføre en samlet udgift på ca. 30 mio. kr. Der vil som følge af udskiftningen være en årlig besparelse på ca. 1.3 mio. kr. I 2012 skal der være udbud af vejbelysning næste gang i Silkeborg Kommune. COWI anbefaler at der arbejdes på et traditionelt drifts- og vedligeholdsudbud, hvorefter der gennemføres et traditionelt anlægsudbud på renoveringsopgaven. Et alternativ er at udbyde et ESCO (Energi Service Company) udbud, men COWI vurderer at der ikke er de store fordele herved, da det er omkostningstungt og ikke sikrer reel konkurrence. Det bør også undersøges om der kan laves en partneringaftale (offentligt privat samarbejde) med et energiselskab eller lignende. Partnering er en samarbejdsform, hvor der i en drifts- og/eller vedligeholdelsesentreprise løbende søges efter forbedringer i et fælles samarbejde. Samarbejdet er baseret på dialog og gensidig tillid samt inddragelse af alle parters kompetencer. Entreprisen gennemføres under fælles målsætninger, herunder i en fælles strategisk planlægning, formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. En anden mulighed er salg af vejbelysning. Et salg er omfattet af deponeringsregler, hvilket betyder at det deponerede beløb bindes i en 10-årig periode og frigives først herefter med 1/15 årligt de resterende 15 år. Fordelene ved et salg er at Side 10

11 administrationsomkostninger samt udgifter til løn og rådgiverassistance minimeres umiddelbart ved salg. Det er dog afgørende at overvejelserne i forbindelse med salg er meget grundige, da et salg er endeligt. Et kommende samarbejde vil være af meget stor betydning, så aftalegrundlaget skal være så klart og gennemarbejdet som muligt. 5 Fremtidens vejbelysning Muligheder i ny teknologi Overordnet er det et spørgsmål om nuværende behov og forventninger til fremtiden og dermed et væsentligt element i den overordnede belysningsstrategi. Alle teknologivalg bør foretages med øje for at fremtidssikre anlægget både med hensyn til leveringssikkerhed af supplerende komponenter, men også med integrerbarheden i andre systemer og strukturer. Teknologien kan groft opdeles i to kategorier, som hver bidrager positivt til forbedret økonomi, enten i form af besparelse på energiforbrug eller vedligeholdelses og brugsparametre. Anlægsforbedringer Energieffektivisering i valg af lyskilde Energioptimering i styring af belysnings intensitet => Minimerer energiomkostninger og forbedrer klimaprofil Anvendelsesforbedringer Optimeret drift Minimerede vedligeholdelsesomkostninger Forbedret trafiksikkerhed og borgertryghed Begrænset lysforurening Optimeret anvendelse af bynære miljøer Ny teknologi kan sikre en optimering af energiforbruget baseret på faktisk anvendelsesbehov o Lysstyring baseret på aktuel måling af lysniveau o Minimering af udgifter til visuelt eftersyn da dette kan overvåges centralt o middelbar information om nedbrug og fejl (fejldetektering), hvorfor genopretning kan påbegyndes hurtigere Ny styringsteknologi giver også et forbedret rapporteringsværktøj både for vedligeholder og kommune, som forbedrer dialog og målbarhed af resultater. Den teknologiske platform vil også relatere til følgende parametre: o Central/decentral styringsmodul o Trådløs / hard-wired kommunikation Side 11

12 o Server løsninger Generelt vil EnergiMidt anbefale, at man opererer med et i anlægget centralt modul som fungerer som en opsamlende enhed, der har en gateway funktion der kan kommunikere med de individuelle decentrale og producentafhængige armaturmoduler. Belysningsstrategi En konkret belysningsstrategi for kommunen kan bidrage både til forbedrede arbejdsgange, økonomiske besparelse og flottere og mere helhedsorienterede anlæg. I en sådan plan vil borgertryghed, trafiksikkerhed og energieffektivisering kunne afvejes og prioriteres og følgende fordele kan blive resultatet. Indblik og evaluering af fremtidige anlægsinvesteringer samt disses forbudne drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Gennemtænkte helhedsorienterede løsninger med et specifikt formål ikke bare en lampe for lampens skyld. Integration i omgivelser tilpasset ønsker, miljø og lokation. Forskønnelse og harmoni en iscenesættelse af byområdernes bedste egenskaber (stemning/oplevelse). Energieffektive anlæg og fremtidssikring så længst mulig levetid opnås. Beslutningsprocessen og opgavefordelingen i forbindelse med nyanlæg og renovering vil forbedres, da de overordnede rammer for opgaveløsningen er defineret i planen. Beslutning om differentieret serviceniveau i midtbyen, boligområder, erhvervsområder m.m. lys hvor der er behov. T & M anbefaler at der i 2012 udarbejdes en belysningsstrategi. 6 Konklusion Det er T & M vurdering, at der på kort sigt er fundet et niveau for vejbelysning der er afstemt med de økonomiske rammer. Det har dog ikke helt været muligt at finde de besparelser der var lagt op til i 2011, men ekstraudgifterne skal så findes i eksisterende budget (bevilling 24 og 25). Det anbefales, at der i 2012 udarbejdes en samlet og langsigtet belysningsstrategi hvor målsætninger som f.eks. tryghed, trafiksikkerhed, fremkommelighed, energieffektivitet, CO2-besparelser, økonomisk bæredygtighed, smukkere byrum samt fremhævelse af kommunens særlige steder indarbejdes. Belysningsstrategien skal ligeledes indeholde en strategi for, hvordan udskiftning af forældede armaturer gennemføres, herunder differentiering af vejbelysning i forskellige områder. Belysningsstrategien skal udarbejdes med ekstern bistand. Side 12

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion Lyset i byer og på veje - stemning, identitet og funktion 2 3 Lyset i byer og på veje Hvad skal din kommune være opmærksom på? Den offentlige belysning spiller en betydelig rolle ikke kun for trafiksikkerhed,

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

INDENDØRS OG UDENDØRS BE- LYSNING

INDENDØRS OG UDENDØRS BE- LYSNING INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: 16. juni 2015 At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i

Læs mere

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort Specialdesignede AGC-linser som giver minimal blænding Trinløst tilt ± 15º over vejbanen Justering udligner skæve master Fås med forskellige lysstyringssystemer

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

AmpLight TM. Fuldautomatisk, fleksibel gadebelysning. Utility Intelligence

AmpLight TM. Fuldautomatisk, fleksibel gadebelysning. Utility Intelligence 2 Avanceret, men enkelt giver færre omkostninger, reduceret CO 2 udslip og mindre kompleksitet. Op til 40% af en kommunes energibudget bruges til at belyse gader og veje, og som følge deraf udledes en

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg!

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fordele ved fjernkøling Miljøfordele betydelig CO2-reduktion (op til 70 %) Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ØKONOMIbesparelser på op

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Midtvejsstatus på institutionsaftalerne for 2008 på Handicap- og Psykiatriafdelingens institutioner

Midtvejsstatus på institutionsaftalerne for 2008 på Handicap- og Psykiatriafdelingens institutioner Sagsnr.: Dok.nr.: 08/31753 225724 Midtvejsstatus på institutionsaftalerne for 2008 på Handicap- og Psykiatriafdelingens institutioner Med vedtagelsen af den nye politiske styringsmodel ved sammenlægningen

Læs mere

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling www.elspareportalen.bl.dk Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling Foto: Colourbox Kaysergården. Foto: Boligforeningen 3B Kaysergården sparer år efter år Kaysergården i København har de sidste

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilister skaber utryghed og er til stor fare for de øvrige trafikanter. Vejdirektoratet har derfor sat stor fokus på indsatsen

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY FORBRUG... 4 Belysning:...

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Hvad Elmester s øjne ser.

Hvad Elmester s øjne ser. Hvad Elmester s øjne ser. Tekniq s medlemmer tilbyder en garantiordning ved Elmester ApS Maskinmester & Aut. El-installatør Kim Henriksen udarbejdet12 maj 2015 Elmester ApS, Hollændervej 155, 5500 Middelfart,

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af Gateway 2 Installation 5 Almindelige Z-Wave funktioner 7 Sikkerhedsinformation 8. Gateway

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af Gateway 2 Installation 5 Almindelige Z-Wave funktioner 7 Sikkerhedsinformation 8. Gateway Gateway Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Gateway 2 Installation 5 Almindelige Z-Wave funktioner 7 Sikkerhedsinformation 8 Gateway Beskrivelse af Gateway Gateway en er hovedkommunikations enhed for dit

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere