Bilag 1. Evaluering af vejbelysning i Silkeborg Kommune. 1 Indledning. 2 Status for vejbelysning i dag. 15. juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Evaluering af vejbelysning i Silkeborg Kommune. 1 Indledning. 2 Status for vejbelysning i dag. 15. juli 2011"

Transkript

1 15. juli 2011 Bilag 1 Evaluering af vejbelysning i Silkeborg Kommune 1 Indledning I forbindelse med Silkeborg Kommunes besparelser i 2010, blev det besluttet at besparelsen på vejbelysning med i alt 2 mio. kr. skulle findes ved, dels at slukke for vejbelysningen mellem kl. 23:00 og 05:30 med undtagelse af Silkeborg og Kjellerup midtbyer natten til lørdag og søndag, dels ved at overdrage vejbelysningen på private fællesveje og dels ved mindre driftsudgifter (beslutning af VTU sag d. 10. maj 2010). Der er i løbet af 2010/2011 politisk besluttet følgende ændringer: Vejbelysningen skal være tændt juleaften og nytårsaften, hvor mange mennesker færdes ude (besluttet før julen 2010). Lyset slukkes først kl af hensyn til bl.a. ansatte, der har fri omkring kl Ved festivaler, byfester og lignende skal lys sikres i et passende tidsrum for at gæster m.m. kan færdes trygt hjem. Vintertænding skal starte d. 1. august i stedet for d. 15. august, og effektueres allerede i 2011, der hvor det er muligt. Det blev besluttet at tænde vejbelysning i Silkeborg midtby natten til fredag pga. nattelivet. 2 Status for vejbelysning i dag Vejbelysningen havde sidste år et forbrug på ca kwh. Udgiften til strøm er 1,53 kr./kwh. I forbindelse med at der skulle spares blev der lavet en beregnet besparelse på ca kwh ved at slukke om natten. Det aktuelle forbrug vil altid variere ud fra bl.a. brændtimer (timer hvor lyset er tændt), tilsluttet effekt (antal watt tilsluttet), og driftsforstyrrelser såsom sprungne pærer, kabelfejl m.m. I hele Silkeborg Kommune slukkes der hele året om natten i tidsrummet I perioden 15. maj 15. august er der indført sommerslukning, hvor vejbelysning slet ikke tændes. Tændtidspunktet efter sommerslukningen er siden ændret til den 1. august. Ændringen er først fuldt gennemført i løbet af året. Carina Nørlund Direkte tlf.: Teknik og Miljø Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/32720 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Undtaget fra disse tænd- og slukketider er fodgængerfelter, signalregulerede kryds og rundkørsler, hvor der er lys i alle mørke timer. Ifølge vejreglerne skal der skal være vejbelysning i fodgængerfelter og signalregulerede kryds og af trafiksikkerhedsmæssige grunde er det valgt, at der også skal være belysning i rundkørsler. Yderligere undtaget er Silkeborg centrum (se bilag 2), hvor der er lys hele året nætterne til fredag, lørdag og søndag. I Kjellerup (se bilag 3) centrum er der hele året lys nætterne til lørdag og søndag. Herudover er der i nogle erhvervsområder slukket yderligere. Det drejer sig om erhvervsområderne i Virklund, Hårup og Silkeborg Højmark slukkes på hverdage mellem kl og i weekenden fra fredag kl til mandag kl I Virklund slukkes der først kl mandag og fredag. Der har i medierne og til politikerne været mange klager fra borgere vedrørende natslukning, nogle synes det er utrygt at færdes ude, nogle påstår det giver flere indbrud, andre mener det er fattigt at kommunen ikke har tændt lyset om natten m.m. 3 Evaluering af vejbelysning Vej og Trafikudvalget har på møde d. 10. maj 2011 drøftet hvilke ønsker man i øvrigt kunne have til evaluering af vejbelysningen. Der var følgende spørgsmål: Undersøge muligheden for ikke blot at slukke hver anden, som Silkeborg Kommune tidligere har gjort, men også hver 3. lampe. Undersøge muligheden for at udvide det man kalder Silkeborg midtby, så også de større indfaldsveje er med. Undersøge prisen for muligheden for at tænde i hele Silkeborg en enkelt nat. Undersøge om de følere der styrer belysningen kan styres så det tænder senere i aften skumringen og slukker tidligere i morgendæmringen. Undersøge om natteslukningen har ført til mere kriminalitet. Undersøge erfaringer fra andre kommuner (se bilag fra Dansk Vejforening). Drøfte mulighederne for differentieret serviceniveauer/kvalitetsniveauer i kommunen. At der er lys, hvor der er behov. 3.1 Kan hver 2. eller 3. lampe slukkes Kommunens gadelysnet er fordelt på 60 % kabelanlæg og 40 % luftledningsanlæg. Heraf er 5 % på træmaster og resten er gittermaster. Luftledningsanlæg har enten en eller to tændtråde/ledninger. De anlæg der udelukkende har en tænding, tænder hele anlægget samlet og kan ikke opdeles. Luftledningsanlæggene skal på sigt kabellægges. Side 2

3 På kabelanlæg er der så vidt muligt anvendt to tændledninger, hvor det som udgangspunkt er muligt at slukke hver anden lampe. Det er i forvejen forberedt flere steder hvor der tidligere har været anvendt aften/nat drift. I nyere kabelanlæg hvor der er opsat tændskabe med dæmpning, vil det kræve en ombygning i skabene for at slukke hver anden lampe. De steder der tidligere har kørt aften/nat drift anslås at være monteret under hensyn til ønsket om lys ved kryds m.m. De anlægsdele/områder der skal ombygges, forventes at skulle ommonteres i samtlige lamper. Når kun hver 2. eller hver 3. lampe er tændt giver det en del mørkepletter, hvor man går fra lys til mørke til lys osv. Det kan føles ubehageligt og nogle vil ikke synes det er trygt at færdes ude. Andre vil synes det er godt med lidt ledelys og er trygge ved det. I gl. Silkeborg kommune slukker hver anden (så vidt muligt) lampe kl. 21. Det har dog medført klager fra særligt ældre, at der ikke er lys nok. I kommunen er der ca lamper i alt. Det anslås at ca af disse er monteret på et net hvor det er muligt at etablere Aften/Nat tænding. Ombygning af et tændskab, så det kan slukke hver 2. lampe vil koste omkring 5.000,-. Opbygning med ur og relæ, samt opdeling af afgange på A/N. Der er ca. 350 tændskabe i alt i kommunen, hvor af mange af dem er lavet til A/N tænding. Ude i nettet kan der omkobles ca. 4 lamper pr. time ved umiddelbar tilgang. Nogle steder kan dækslet ikke demonteres, uden der først løftes en fortovsflise. Det er muligt at tænde hver 3. lampe. Der skal dog påregnes en yderligere skævhed i belastningen og dermed en del omkobling i nettet og nye tændskabe (et tændskab inkl. ny installation, skab og gravearbejde koster ca kr.). Det nøjagtige omfang må bero på beregninger i et konkret område. I begge tilfælde vil der opstå tydelige mørke områder imellem lyspunkterne. Sammenfatning af at slukke hver 2. eller 3. lampe Mulig påvirkning af sikkerheden for de bløde trafikanter, da orienteringsevnen formindskes Irritationsmoment for gående skæve fliser / uhensigtsmæssige elementer på fortovet og vejbanen. Parkering ved vejsiden besværliggøres i mørke Forvirring ved kørsel (blinkende effekt) ved passage af tændte/slukkede lamper Ved forringet afmærkning (striber) på vejen eller manglende vejskilte skabes et faremoment Ydermere kan formindske brændtid i forhold til det oprindeligt projekterede, medføre stigende vedligeholdelsesudgifter over en længere periode. Side 3

4 Det er T & M s vurdering, at der hvor det er muligt kan hver 2. lampe slukkes fra kl. 21 til kl Styring af belysningen i dag Til tænding af vejbelysning, anvendes oftest enten et skumringsrelæ (fotocelle), eller en enhed med forprogrammeret mørketabel (astronomisk ur med tider for solopgang og solnedgang for vores breddegrad). Skumringsrelæet registrer det aktuelle lysniveau, der hvor den er placeret, og tænder på det ønskede/indstillede niveau. De bedre skumringsrelæer kan justeres til ønsket niveau for henholdsvis tænding og slukning. Enheden med mørketabel, opsættes med oplysninger om den geografiske placering, og anvender den indlagte mørketabel. Der kan ikke tages hensyn til ekstra lyse eller mørke tidsrum. Tænd- og sluktidspunkt kan programmeres til at variere fra den indlagte mørketabel, f.eks. tænde ½ time senere. Det vil gælde uanset det aktuelle lysniveau. Ændringer af tændtider og eventuel weekendtænding, skal ske i de enkelte tændskabe. Kommunikation til de primære styrende tændskabe kan udbygges med enheder der anvender GPRS data og SMS beskeder. Denne løsning vil gøre det muligt at tilgå tændskabene og omprogrammere via internettet. Weekendtænde, ændre tidspunkter og ugedage m.m.. Det vil stadig være nødvendigt med en eller flere centralt placeret skumringsrelæer som efter ønske kan sammenkøres med en programmeret mørketabel. Det vil give et mere dynamisk net, med mulighed for at opbygge tændingen efter de ønskede behov. Tage hensyn til miljø og brugere. Vurdere hvornår der er behov for lys i centrum, boligområder og industriområder. Sidste vinter valgte EnergiMidt, at anvende astronomisk ur i skabene. Uret blev udskiftet på grund af at uret kunne programmeres til de nye tænd- og sluktider, specielle ønsker som tænding juleaften m.m. Det viste sig dog at give mange problemer med for tidlig tænding og for sen slukning, da det kørte efter solopgang og solnedgang. I dag er næsten alle skumringsrelæer (fotoceller) koblet til igen, så de er den styrende enhed til tænd og sluk tider. Det ventes at problemerne omkring at lyset tændte for tidligt og slukkede for sent ikke opstår igen. Der har ikke tidligere været klager over tænd- og sluktider i forbindelse med brug af skumringsrelæer. I Silkeborg midtby sidder skumringsrelæet på skorstenen på det gl. varmeværk/elværk i Hostrupsgade. Der er ca. 100 skumringsrelæer i hele kommunen, hvis skumringsrelæerne skal udskiftes til en model der kan justeres så den tænder og slukker 15 min. før/senere koster det ca kr. pr. skumringsrelæ (inkl. skumringsrelæ og arbejdstid), dvs. at en skønnet samlet pris på kr. T & M finder på denne baggrund, at det først i den kommende vinter kan vurderes om der er et reelt behov for udskiftning af skumringsrelæer. Side 4

5 3.3 Udtalelse fra politiet Politiet har på forespørgsel fra SK svaret, at det deres opfattelse at den slukkede vejbelysning ikke har bevirket, at der er kommet flere anmeldelser om f.eks. indbrud, som kan begrundes med at vejbelysningen har været slukket. Omkring borgernes tryghedsopfattelse er det politiets indtryk at den slukkede vejbelysning har gjort, at nogle borgere har følt en større utryghed. Denne følelse af utryghed hos nogle er dog ikke blevet underbygget af et stigende antal voldsanmeldelser eller andre personrettede forbrydelser, som kan relateres til den slukkede vejbelysning. Politiet ser positivt på, at vejbelysningen er tændt i Silkeborg midtby torsdag aften/nat, idet der denne aften/nat færdes mange unge mennesker i midtbyen. Vejbelysningen kan være medvirkende til at de unge mennesker kan føle sig mere trygge, ligesom det er en hjælp for politiet, når de patruljerer i området. 3.4 Hvor stor er trafikken på indfaldsvejene? Den følgende tabel viser årsdøgnstrafikken på de større indfaldsveje. Tallene er fra Sted ÅDT (årsdøgnstrafik) Tælleår Chr. 8 Vej (Viborgbroen) Borgergade nord for Ansvej Frederiksberggade nord for Marienlundsvej Søvej ved Rådhuset Borgergade nord for Lupinvej Århusvej vest for Falkevej Frederiksberggade nord for Horsensvej Ansvej ved Nordre Ringvej Ansvej syd for Gran Allé Århusvej ved Hjejlevej Vestergade 100 m før Søndre Ringvej Vestergade ved Norups Plads Kejlstrupvej syd for ringvejen Kejlstrupvej syd for Tulipanvej Søndre Ringvej nord for Solbakkevej Årsdøgntrafikken er et udtryk for hvor mange bilder, der kører på vejen set over et helt år. De følgende kurver viser, hvordan trafikken fordeler sig over et typisk døgn. Her har vi valgt 2 steder på Frederiksberggade, Århusvej og Borgergade. Vi har valgt torsdag nat og fredag. Man ser at der højst kører 100 biler/time på vejen svarende til 1-2 biler hvert minut. Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 3.5 Omkostninger ved at tænde mere lys Hvis det tænkes, at der skal være lys i hele Silkeborg by, Virklund, Sejs/Svejbæk i f.eks. uge 33 koster det: I uge 33 er der 39 brændtimer uden natslukning (alle mørke timer). Silkeborg by: 760kW x 39t = kWh * 1,53 kr. = kr. Virklund: 45kW x 39t = 1.755kWh * 1,53 kr. = kr. Sejs/Svejbæk: 51kW x 39t = 1.989kWh * 1,53 kr. = kr. Hvis det overvejes at der eventuelt være lys i weekender i december, så borgerne kan færdes trygt og sikkert hjem efter julefrokost, vil det generere en udgift. Der er lavet en skønsmæssig beregning på kwh forbrug og pris for hele Silkeborg og hele Kjellerup de pågældende weekender, kun fredag og lørdag nat. Antal brændtimer pr. nat i følgende uger: Uge 47 til og med uge 51 = 11t pr. uge og antal kwh. I hele Silkeborg er der ca. 760 kw i alt. Hvis alt tændes to nætter i de pågældende uger, vil det give et forbrug pr. weekend på mellem og kwh og en pris på mellem og kr. pr. weekend. I hele Kjellerup er der ca. 140 kw i alt. Hvis alt tændes to nætter i de pågældende uger, vil det give et forbrug pr. weekend på mellem og kwh og en pris på mellem og kr. pr. weekend. Det er muligt at udvide afgrænsningen for det område der kaldes centrum i Silkeborg i forbindelse med weekendtænding. Her tænkes på indfaldsvejene til Silkeborg, det er Århusvej, Chr.8 vej, Frederiksberggade, Søvej, Vestergade, Søndre Ringvej, Ansvej, Borgergade, samt Kejlstrupvej syd for Ringvejen. Grundet den fysiske opbygning af nettet, og den måde tændskabene forsyner både indfaldsveje og boligområder, vil det være temmelig bekosteligt at tænde for en vej alene. For at tænde lyset på Borgergade uden sidegaderne, vil det kræve ca. 5 nye tændskabe med tilslutningsbidrag, gravearbejde og omkobling i nettet, hvilket anslås at koste ,- kr. Hvis der skal laves en lignende løsning for Århusvej anslås det at koste ,- kr. En billigere og teknisk lettere løsning vil være at tænde for områder i byen. F.eks. Alderslyst og Søholt inden for Ringvejen, Sydbyen, Århusbakken m.m.. Ofte vil det kræve en mindre ombygning og frakobling i nogle skabe. Der vil naturligvis være et højere elforbrug end ved kun at tænde indfaldsvejene. Hvis der skal lys på Borgergade, uden at omkoble i eksisterende net, men blot ved at tænde i eksisterende skabe, vil området på vedlagte kort bilag 4 være belyst. I det markerede område er i alt ca. 20kW tilsluttet. Hvis området tændes natten til lørdag og Side 8

9 søndag, vil der være ca. 580 brændtimer pr. år. Det giver et forbrug på ca kwh og en udgift på ca kr. pr. år. Det vil kræve en afbrydelse i nogle tændskabe (kaskadetænding), og etablering af nyt tændsignal i andre skabe. 3.6 Udvidet vejbelysning ved festivaler, byfester, taxi, tunneler m.m. Der har været mange ønsker om at natlyset skal tændes til forskellige arrangementer og bestemte steder. Ønskerne har været til festivaler, byfester, taxiholdepladser, tunneler m.m. Når lyset skal tændes skal der påregnes en udgift til omprogrammering af skabe/ure og elforbrug. Det at tænde et skab, omprogrammere urene, og slukke de efterfølgende skabe, anslås at tage 1-2 timer, og noget kortere for at ændre tilbage igen. Hvis et skab er et styrende skab, dvs. det sender signal videre til de efterfølgende skabe om at nu skal de tænde/slukke, skal elektrikeren ud i det efterfølgende skab og slukke det. Det koster ca. 800 kr. pr. time for 2 mand og en bil og mellem kr. i elforbrug pr. weekend. I alt (gennemsnit) ca kr. pr. arrangement. Det har været et ønske fra Taxi, at der på de 4 skiltede taxiholdepladser (3 i Silkeborg og 1 i Kjellerup) etableres belysning (alle mørke timer). Det at etablere belysning er forbundet med en omkostning. Priserne er budget-overslag og de indeholder såvel materialer, etablering og tilslutningsbidrag ved nye installationer. Torvet (Silkeborg): Nyt skab ved guldsmed ca ,- Skoletorvet (Silkeborg): Nyt skab ca ,- Banegården (Silkeborg): Nyt skab på eksisterende installation ca ,- Torvet (Kjellerup): Nyt skab ca ,- I Silkeborg Kommune er der 18 tunneler rundt om i kommunen, nogle bliver brugt næsten hele døgnet og andre bliver kun brugt til og fra skole. Viborgvej v. Dalvejen * Balle Kirkevej v. Balle Torv * Eidervej (3 stk.) v. Padborgvej *, Aabenraavej *, Kliplevvej Øster Bordingvej v. Bakkevænget/Frank Jægersvej Vester Højmarksvej v. Buskelundhøjen Ansvej v. Lindeparken* Lindeparken (fortsættelse af sti under Ansvej)* Arendalsvej (2 stk.) v. nr. 47/49* og nr. 270/271 Østre Højmarksvej (2 stk.) v. Malmøvej (Hønsehuset) og Harsnablundvej Oslovej v. Narvikvej 245 Tømmerbyvej v. Frisholm Side 9

10 Saltenvej v. rundkørsel * Tømmerbyvej v. Toftevænget * Gjessøvej v. Gjessø Skole Sdr. Ringvej v. Kalgårdsvej * Drewsensvej v. Hostrupsgade * Sorringvej v. hallen * Sorringvej v. Skovgårdsvej Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at behovet er størst for at etablere belysning i tunneler markeret med *. En billig tunnel (Drewsensvej under banen) skønnes at koste ca ,- + elforbrug (omkobling og evt. gravning). En dyr tunnel (Viborgvej v. Dalvejen) skønnes at koste ca ,- + elforbrug (nyt tændskab og tilslutningsbidrag). 4 Konsekvenser af EU-direktiv EU har i 2009 vedtaget ECO-designdirektiv for energiforbrugende produkter, der foreskriver at de mest energiforbrugende lyskilder skal udfases (se bilag 5, notat udarbejdet af COWI) I Silkeborg Kommune er det ca lyskilder ud af i alt ca lyskilder, der udgår i 2015, heraf er der ca. 330 lyskilder på private fællesveje. COWI anslår at dette vil medføre en samlet udgift på ca. 30 mio. kr. Der vil som følge af udskiftningen være en årlig besparelse på ca. 1.3 mio. kr. I 2012 skal der være udbud af vejbelysning næste gang i Silkeborg Kommune. COWI anbefaler at der arbejdes på et traditionelt drifts- og vedligeholdsudbud, hvorefter der gennemføres et traditionelt anlægsudbud på renoveringsopgaven. Et alternativ er at udbyde et ESCO (Energi Service Company) udbud, men COWI vurderer at der ikke er de store fordele herved, da det er omkostningstungt og ikke sikrer reel konkurrence. Det bør også undersøges om der kan laves en partneringaftale (offentligt privat samarbejde) med et energiselskab eller lignende. Partnering er en samarbejdsform, hvor der i en drifts- og/eller vedligeholdelsesentreprise løbende søges efter forbedringer i et fælles samarbejde. Samarbejdet er baseret på dialog og gensidig tillid samt inddragelse af alle parters kompetencer. Entreprisen gennemføres under fælles målsætninger, herunder i en fælles strategisk planlægning, formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. En anden mulighed er salg af vejbelysning. Et salg er omfattet af deponeringsregler, hvilket betyder at det deponerede beløb bindes i en 10-årig periode og frigives først herefter med 1/15 årligt de resterende 15 år. Fordelene ved et salg er at Side 10

11 administrationsomkostninger samt udgifter til løn og rådgiverassistance minimeres umiddelbart ved salg. Det er dog afgørende at overvejelserne i forbindelse med salg er meget grundige, da et salg er endeligt. Et kommende samarbejde vil være af meget stor betydning, så aftalegrundlaget skal være så klart og gennemarbejdet som muligt. 5 Fremtidens vejbelysning Muligheder i ny teknologi Overordnet er det et spørgsmål om nuværende behov og forventninger til fremtiden og dermed et væsentligt element i den overordnede belysningsstrategi. Alle teknologivalg bør foretages med øje for at fremtidssikre anlægget både med hensyn til leveringssikkerhed af supplerende komponenter, men også med integrerbarheden i andre systemer og strukturer. Teknologien kan groft opdeles i to kategorier, som hver bidrager positivt til forbedret økonomi, enten i form af besparelse på energiforbrug eller vedligeholdelses og brugsparametre. Anlægsforbedringer Energieffektivisering i valg af lyskilde Energioptimering i styring af belysnings intensitet => Minimerer energiomkostninger og forbedrer klimaprofil Anvendelsesforbedringer Optimeret drift Minimerede vedligeholdelsesomkostninger Forbedret trafiksikkerhed og borgertryghed Begrænset lysforurening Optimeret anvendelse af bynære miljøer Ny teknologi kan sikre en optimering af energiforbruget baseret på faktisk anvendelsesbehov o Lysstyring baseret på aktuel måling af lysniveau o Minimering af udgifter til visuelt eftersyn da dette kan overvåges centralt o middelbar information om nedbrug og fejl (fejldetektering), hvorfor genopretning kan påbegyndes hurtigere Ny styringsteknologi giver også et forbedret rapporteringsværktøj både for vedligeholder og kommune, som forbedrer dialog og målbarhed af resultater. Den teknologiske platform vil også relatere til følgende parametre: o Central/decentral styringsmodul o Trådløs / hard-wired kommunikation Side 11

12 o Server løsninger Generelt vil EnergiMidt anbefale, at man opererer med et i anlægget centralt modul som fungerer som en opsamlende enhed, der har en gateway funktion der kan kommunikere med de individuelle decentrale og producentafhængige armaturmoduler. Belysningsstrategi En konkret belysningsstrategi for kommunen kan bidrage både til forbedrede arbejdsgange, økonomiske besparelse og flottere og mere helhedsorienterede anlæg. I en sådan plan vil borgertryghed, trafiksikkerhed og energieffektivisering kunne afvejes og prioriteres og følgende fordele kan blive resultatet. Indblik og evaluering af fremtidige anlægsinvesteringer samt disses forbudne drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Gennemtænkte helhedsorienterede løsninger med et specifikt formål ikke bare en lampe for lampens skyld. Integration i omgivelser tilpasset ønsker, miljø og lokation. Forskønnelse og harmoni en iscenesættelse af byområdernes bedste egenskaber (stemning/oplevelse). Energieffektive anlæg og fremtidssikring så længst mulig levetid opnås. Beslutningsprocessen og opgavefordelingen i forbindelse med nyanlæg og renovering vil forbedres, da de overordnede rammer for opgaveløsningen er defineret i planen. Beslutning om differentieret serviceniveau i midtbyen, boligområder, erhvervsområder m.m. lys hvor der er behov. T & M anbefaler at der i 2012 udarbejdes en belysningsstrategi. 6 Konklusion Det er T & M vurdering, at der på kort sigt er fundet et niveau for vejbelysning der er afstemt med de økonomiske rammer. Det har dog ikke helt været muligt at finde de besparelser der var lagt op til i 2011, men ekstraudgifterne skal så findes i eksisterende budget (bevilling 24 og 25). Det anbefales, at der i 2012 udarbejdes en samlet og langsigtet belysningsstrategi hvor målsætninger som f.eks. tryghed, trafiksikkerhed, fremkommelighed, energieffektivitet, CO2-besparelser, økonomisk bæredygtighed, smukkere byrum samt fremhævelse af kommunens særlige steder indarbejdes. Belysningsstrategien skal ligeledes indeholde en strategi for, hvordan udskiftning af forældede armaturer gennemføres, herunder differentiering af vejbelysning i forskellige områder. Belysningsstrategien skal udarbejdes med ekstern bistand. Side 12

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune

Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune Miljø og Teknik i samarbejde med belysningsrådgiver Fredsted Consulting. April 2013 Forord I marts 2013 vedtog

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

udendørs belysning i Kristiansund kommune

udendørs belysning i Kristiansund kommune Udendørs CityTouch Kristiansund kommune Fremtidens udendørs belysning i Kristiansund kommune Norske kommuner har et stort behov for at opgradere deres vejbelysning på grund af øgede miljø- og energikrav.

Læs mere

BELYSNINGSPLAN NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S

BELYSNINGSPLAN NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S BELYSNINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015 BELYSNINGSPLAN PROJEKTNR. A050402 DOKUMENTNR. A050402-101

Læs mere

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr.

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr. Energioptimering Rådgiver fra Energi Nord: Steen Lund Sømod tlf. 9936 9776 Dato: 16. august 2013 Dok.id-903963 Kundedata Firma:ATP Ejendomme Sag nr.: 001-00710-01 Kontaktperson: Christian Mølholm Telefon

Læs mere

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE Forord: Denne belysningsplan er udarbejdet for RANDERS kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan for vejbelysningsområdet i kommunen. Randers kommune har

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Indstilling. Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 12. august 2013 Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling 1. Resume I 2008 vedtog EU et effektivitetskrav til lyskilder, hvilket blandt

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om vejbelysning i Allerød Kommune Dette notat beskriver i afsnit

Læs mere

Fremtidens løsningsmodel for gadebelysning

Fremtidens løsningsmodel for gadebelysning Fremtidens løsningsmodel for gadebelysning Samarbejde for kollektiv værdiskabelse Uffe Høybye Middelfart Kommune Ulrich Borup Hansen EnergiMidt A/S AGENDA Kort om parterne Forudsætningerne for et godt

Læs mere

Udskiftningsplan for gadelys

Udskiftningsplan for gadelys Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2, 30.11.2017 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2015 Energirenovering af vejbelysning Anlægsbevilling til udskiftning af cirka 29.000 gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Læs mere

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion Lyset i byer og på veje - stemning, identitet og funktion 2 3 Lyset i byer og på veje Hvad skal din kommune være opmærksom på? Den offentlige belysning spiller en betydelig rolle ikke kun for trafiksikkerhed,

Læs mere

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

Screening af energiforbruget - Repetition

Screening af energiforbruget - Repetition Screening af energiforbruget - Repetition Resultater fra kortlægningen er udgangspunkt Kurver Nøgletal Mazda 323 FK 98 739 Diesel påfyldt Kørte km siden sidste påfyldning Nøgletal Udledni ng af CO2 Dato

Læs mere

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013 Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk Den 12. april 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Børn og Unge Svar på 10-dages forespørgsel fra Anne Mette Villadsen, Det Konservative

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center REPORT Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center Prepared Kim Lindberg (KIMLI), 19 juni 2015 Checked Accepted Approved Doc. no. Ver. no. 1 Case no. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 19 juni 2015

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik...

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... Cykelregnskab 2010 Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... 4 Infrastruktur... 5 Cykelstinettet... 5 Cykelparkering...

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling IDÉGRUNDLAG Anvendelse Anvendelse af af belysningsplan belysningsplan fra strategi til handling Fra strategi til handling Niels Knudsen Niels Knudsen Belysningsingeniør Frederiksberg Kommune Belysningsingeniør

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer LED-belysning Indendørs belysning Fleggaard Saniståls Centrallager Case Study Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer Philips' rådgivere agerede utroligt professionelt,

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol

Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol Vej- og Trafikudvalget sprotokol 11-06-2014 13:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort Specialdesignede AGC-linser som giver minimal blænding Trinløst tilt ± 15º over vejbanen Justering udligner skæve master Fås med forskellige lysstyringssystemer

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej 1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har

Læs mere

Designmanual for Belysning

Designmanual for Belysning Designmanual for Belysning 66 Herning - Århus 6620 + 25 Funder - Låsby Rundkørsler Samkørselspladser Rasteanlæg Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL Marts 2012 1 Belysning af rundkørsler De 8 rundkørsler

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig.

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig. Dato 9. april 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/16899-9 Side 1/6 Klage over Silkeborg Kommune - udgiftsfordelingen Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Sct. Severin - AT Elektriske installationer 30. oktober 2012 Projekt: 14.9093.65 Udarbejdet

Læs mere

Dragør Kommune Plan og Teknik

Dragør Kommune Plan og Teknik Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen i Dragør Kommune Bilag E - Design og styring 5180rap001, Rev. 1, 23.01.2015 Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG Et belysningsanlæg skal vælges ud fra såvel funktionelle som æstetiske hensyn, og det skal være afpasset til den belysningsopgave, som skal løses. Belysningsanlægget

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge

Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge Udendørsbelysning Frederiksberg Case Study Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge Vi er meget tilfredse med anlægget, også fordi det passer perfekt til vores overordnede plan for individuel styring

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Lighting the Future. Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning

Lighting the Future. Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning 5 16 Lighting the Future Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning Reducer energiforbruget - og budgettet Energiforbruget til vejbelysning er en betydelig

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Undersøgelsen viser, at reduceret eller slukket gadebelysning i en eller anden form er meget udbredt og findes i 4/5 af de svarende kommuner.

Undersøgelsen viser, at reduceret eller slukket gadebelysning i en eller anden form er meget udbredt og findes i 4/5 af de svarende kommuner. Notat 7. december 2010 Resultat af kommunal høring vedr. gadebelysning Sammenfatning Denne undersøgelse er foretaget for at få mere, og landsdækkende viden om kommunernes praksis med at reducere eller

Læs mere

Notat. Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6.

Notat. Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6. Notat Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6. februar 2017 Den 17. januar 2017 Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby TEKNIK OG MILJØ Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Parkering under Torvet

Parkering under Torvet Parkering under Torvet Velkommen til møde for naboer og butikker omkring Torvet og Rådhusgade Det gamle Rådhus 29. oktober 2014 Kl 16 18. Hvad har byrådet besluttet? Udviklingsstrategi 2024 og Udviklingsstrategi

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Miljø og Teknik Dato 7. juni 2017 Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Konklusion Venstre har foreslået, at der igangsættes

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere