Department of computer science

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Department of computer science"

Transkript

1 Department of computer science Titel: Wap.studenternet.auc.dk Tema: Design og vurdering af et edb-system i samarbejde med brugere Projektperiode: 3/2 30/ Semester: Informatik 2. Semester Projektgruppe: E1-113 Deltagere: Christian Veigaard Kim Fritze Sillasen Lars Kragh Nielsen Mikkel Lønvig Jensen Frederik Normann Hansen Rasmus Brink Troels Fibæk Bertel Karsten Andersen Vejleder: Lone Leth Thomsen Oplagstal: 10 Sideantal: 114 Bilagsantal og art: 3 bilag 1 appendiks Afleveringsdato: 30/5/2003 Synopsis Dette projektet er underlagt temaet Design og vurdering af et edb-system i samarbejde med brugere, og omhandler udviklingen af et system baseret på WAP protokollen. Dette system har til formål at gøre funktionaliteter på hjemmesiden mobile for studerende på Aalborg Universitet. Vi har valgt at udvikle systemet efter Extreme Programming metoden, og har haft et udbytterigt brugersamarbejde. Resultatet er et WAP-system programmeret i PHP og WML, der i samspil med Studenternets database kan vise informationer gemt i brugernes kalendere samt informationer om de kurser, som brugerne følger. Der er desuden implementeret en busplan som supplement til funktionaliteterne på Studenternet. Konklusionen på dette er, at vi har udviklet et system som brugerne er tilfredse med, og vi har derfor med succes inddraget brugerne i udviklingsforløbet. Endvidere konkluderes det at Extreme Programming har været en god metode at anvende til dette projekt.

2

3 Indholdsfortegnelse Forord...5 Indledning...1 Problemformulering...1 Problemafgrænsning...1 Målgruppen...2 Del I Metode...3 Traditional Software Engineering...3 Extreme Programming...5 Metodediskussion...7 XP som udviklingsmodel...9 Del II Foranalyse...17 Beskrivelse af WAP...17 Studenternet...18 Indledende brugermøder...19 User stories...20 Strukturering af releases...21 Del III Release- forberedelse...23 Design...28 Del IV Release Design...33 Del V Release Design...41 Test af Release 1 & Del VI Release Design...51 Test af Release 2 & Fremtidige releases...57 Del VII Refleksion...61 Projektforløb...61 Metoden...62 Udviklingsfilosofi...65 Samarbejde med Studenternet...67 Brugersamarbejde og test...68

4 Konklusion Bilag A - Tests Test af release 1 & Test af release 2 & Bilag B - Tidsplan...89 Tidsplan Bilag C - Brugermøder Kondensering af første møde med brugere Ordforklaring Litteraturliste Bøger Artikler Internet adresser Appendiks A Kode eksempler Busplan - Nytorv.php Kalender Maaned.php Studenternet Loginwml.php

5 Forord Denne rapport er skrevet af gruppe E1-113 på Informatik studiets 4. semester ved Aalborg Universitet. Projektet er udarbejdet med henblik på at designe, vurdere og realisere et edbsystem i samarbejde med dets kommende brugere samt at vise forståelse for kurserne Systemudviklings Filosofi og Software Engineering. I dette projekt er der blevet samarbejdet med gruppe D321 fra Informatik Basis, 2. semester, og vi vil derfor rette en tak for et inspirerende samarbejde. Derudover sendes der tak til Ulrik Kold, Rolf Njor Jensen og Joakim Recht fra Studenternet for hjælpen med at sætte os ind i Studenternets kildekode. Kim Baasch og Søren Kriegbaun, der begge arbejder for Computopic skal have tak for at stille en SMS-gateway til vores rådighed. Ord i teksten, som kræver yderligere forklaring uddybes i ordforklaringen sidst i rapporten. Referencer til bøger i teksten er opbygget således [forfatters efternavn, udgivelsesåret, sidetal]. Til rapporten er der vedlagt en CD med den udviklede kode. Christian Veigaard Kim Fritze Sillasen Lars Kragh Nielsen Rasmus Schjer Brink Troels Fibæk Bertel Mikkel Lønvig Jensen Karsten Stig Andersen Frederik NormannHansen

6

7 Indledning Studenternet (www.studenternet.auc.dk) startede i august 1998 som en online version af Aalborg Universitets Studieguide. Antallet af besøgende på siden var dog meget lavt i forhold til studerende på universitetet, så strategien blev ændret til at åbne muligheden for adgang til nye funktionaliteter, og man gik helt væk fra Studieguiden. Målgruppen for det reviderede Studenternet var studerende ved fremmedsprog på universitetet, men de var af ukendte årsager ikke interesserede i at bruge siden. For at få flere brugere på siden overtalte man i stedet sekretærerne på basisuddannelsen til at bruge Studenternet til skemaer og anden studierelevant information. Dette gjorde, at Studenternet blev benyttet mere af studerende på basis, og udbredelsen af Studenternet er siden steget støt, og udgør i skrivende stund godt 640 brugere. Dette tal stiger stadig. Studenternet indeholder i dag en bred vifte af funktionaliteter og informationer, som kommer de studerende til gode. Blandt andet vises der udsnit fra nyhedstjenesten Politiken.dk, hvor den studerende kan læse de seneste nyheder. Som en central del indeholder Studenternet en kalenderfunktion, hvor den studerende kan se sin semesterkalender, og der tilbydes en personlig kalender, hvor aftaler og opgaver kan gemmes. Det er endvidere muligt at tilmelde en projektgruppe, der kan oprette gruppeaftaler, og flette disse sammen med de øvrige aftaler gruppen har, i en og samme kalender. Herudover tilbyder Studenternet et fildelingssystem, hvor dokumenter kan gemmes, så andre medlemmer af den samme gruppe kan læse og redigere i disse. Der er til denne funktion udviklet et versionsstyringssystem, så alle tidligere udgaver af dokumenter er tilgængelige. En sidste og meget central del af Studenternet er en indbygget mailklient, hvorfra den studerende kan læse og sende s. Studenternet er på nuværende tidspunkt kun tilgængeligt gennem stationære eller bærbare computere med netadgang. En måde at forandre dette kunne være at gøre siden, eller dele af den, mobilt tilgængelig. Her kommer Wireless Application Protocol (WAP) teknologien ind i billedet. For nogle år siden forventede mange, at det mobile Internet i form af WAP snart ville blive en realitet [Grouleff, 1999]. Siden er forventningerne blevet væsentligt mindre, og mange forventer ikke længere, at udviklingen vil ske med den samme hastighed, som man troede dengang. Problemet var dengang, hvem der skulle skabe dette mobile Internet og hvordan. Der findes talrige eksempler på, hvordan udviklingen af nye markeder har forvandlet sig til rene standardkampe firmaer imellem. Et kendt eksempel er historien om Macintosh, som for 1

8 10 år siden havde en meget stor markedsandel. Denne markedsandel var så stor, at der var en chance for, at Macintosh ville udkonkurrere DOS baserede computere. Som vi alle ved, var det imidlertid PCen, der vandt kampen gennem lanceringen af det meget Apple inspirerede Windows-system. [Skovgaard, 2000] WAP-standarden blev skabt som et sæt grundregler for det mobile Internet, netop for at undgå lignende standardkampe samt for at skabe en fælles standard, der kunne læses af mobile enheder. Der bestod et problem i, at de mobile enheder, som skulle håndtere informationer var meget små. Her menes ikke kun størrelsesmæssigt, men også kapacitetsmæssigt. Processor, hukommelse, båndbredde, strømforsyning, skærm og tastatur er langt mindre end på stationære PCer. Dette er et problem, da hjemmesider på Internettet laves til relativt store skærme og kraftfulde computere. Derfor satte tre af verdens største mobiltelefonproducenter, Motorola, Ericsson, Nokia, og softwarefirmaet Phone.com sig ned for at udvikle en standard til at simplificere informationer på Internettet sådan, at de også kunne læses på mobile platforme. Denne standard kaldte de WAP. Desuden dannede de organisationen WAP Forum, der havde til formål at udvikle og promovere WAP. Hermed var Motorola, Ericsson og Nokia klar til at producere og lancere telefoner med den nye teknologi. De første telefoner, der var i stand til at vise WAP-sider, kom på markedet herhjemme i slutningen af Teknologien var ny og forhåbningerne til den store [Svendsen, 1999]. WAP blev markedsført som Internettet på mobiltelefonen, men svarede nok mere til mobilt tekst TV, som en dengang fremtræden dansk WAP-portal foretrak at kalde det [Bredsdorff, 1999]. Wapportal.dk var en af de første danske WAP-sider og rummede, da siden var størst, links til 4000 europæiske WAP-sider. Heraf var de 500 danske. Allerede et år efter den danske lancering af WAP stod det klart, at teknologien kun havde tiltrukket en meget lille del af det antal brugere, som mange havde håbet. Wapportal.dk valgte som en følge heraf, at fokusere på udviklingen af WAP-sider til andre selskaber [Lauridsen, 2000]. WAP teknologiens flop hos den brede forbrugerskare skabte store ændringer, ikke kun hos wapportal.dk, men også for mange af de virksomheder, der udviklede mobile løsninger. Udviklingsvirksomhederne blev tvunget til at skabe tjenester med reel værdi frem for at leve på den tiltrækning, som en ny teknologi ofte har i sin første levetid. Det har under disse ændringer vist sig, at det ofte er internt i virksomheder og organisationer at WAP teknologiens fordele udnyttes bedst [Nokia, 2003], [Nielsen, 2000] og [Dun, 2000]. Det er derved med til at højne berettigelsen af vores undersøgelse, at Studenternet må betragtes som en service for en organisation. Det vil derfor blive interessant at se, om vi er i 2

9 stand til, sammen med brugerne, at udvikle en WAP-side med brugbar information og dermed reel værdi. 3

10

11 Problemformulering Temaet for dette projekt er Design og vurdering af et edb-system i samarbejde med brugere. Vi har valgt at designe og vurdere et mobilt system baseret på WAP-protokollen. Dette system er tiltænkt at støtte de studerendes daglige arbejde på Aalborg Universitet. Det være sig både i faglige og praktiske henseender. Systemet vil derfor tage udgangspunkt i de muligheder, der findes på web-portalen Studenternet. Denne portal er udformet med det formål at samle alle de oplysninger og værktøjer, som de studerende på Aalborg Universitet har brug for til både faglige og sociale formål. Følgende initierende problem udgør essensen i vores problemformulering: Hvordan kan vi, i samarbejde med udvalgte brugere, udvikle et system, der gør dele af Studenternet mobilt tilgængeligt? Heraf fremspringer følgende problemstillinger: Hvordan kan vi inddrage brugerne i systemudviklingen og sikre et brugbart system? Hvilken systemudviklingsmetode egner sig godt til dette projekt? Problemafgrænsning Som det fremgår af problemformuleringen, er der én overordnet problemstilling, som vi vil koncentrere os om i dette projekt. Det giver anledning til at nævne de aspekter af systemudviklingen, vi ikke vil undersøge nærmere. I et projekt, hvor systemet ikke er bestillingsarbejde og derved bygges på en idé, ville der i mange tilfælde ligge en markedsanalyse til grund for projektet. Dette er dog ikke tilfældet for dette projekt, og det kan diskuteres, om en markedsanalyse er nødvendig for at udvikle et stykke software af den størrelse, som er aktuel i forbindelse med et universitetsprojekt. Mange produktudviklinger i dag bygger på idéer og områder, hvor der er et behov, som udviklerne prøver at dække. Om behovet fastslås vha. markedsanalyser, forespørgsler eller bare er åbenlyst for systemudviklerne, er ikke afgørende. Dette projekt bygger på en idé til et system, som vi mener, kan lette de studerendes dagligdag. Det afgørende for os er læringsprocessen, der sker ved at udvikle et stykke software i samarbejde med brugerne. Et andet aspekt af systemudviklingen, vi ikke vil gå i dybden med, er den økonomiske side. Med dette menes de omkostninger, som de studerende eller universitetet vil få i forbindelse 1

12 med at bruge systemet. Vi vil ikke se nærmere på, hvor denne økonomiske belastning skal ligge, eller hvor stor den vil blive. Det sidste aspekt er vedligeholdelse af systemet. Systemet kommer til at hente informationer fra den samme database som Studenternet, og vil på den måde vedligeholde sig selv med hensyn til opdaterede informationer. Af samme årsag vil koden til vores system være afhængig af den kode, som ligger til grund for Studenternet. Derfor vil det kræve tilpasning af vores kode, hvis Studenternets kode blev ændret. Målgruppen Målgruppen, for det system vi designer, er Studenternets brugergruppe. Som repræsentanter for brugerne har vi valgt en gruppe bestående af syv studerende på Informatik Basis 2. semester. Da Studenternet anvendes som semesterkalender på basisuddannelsen, har brugerne allerede et godt kendskab til websiden og dermed et godt udgangspunkt til at hjælpe os med udviklingen. Vi kan ikke forudsætte, at vores målgruppe har et tidligere kendskab til WAP, da udbredelsen og anvendelsen af WAP i Danmark lader en del tilbage at ønske. Dermed er vores målgruppe, og de repræsentanter for samme vi vil anvende som testpersoner, ingenlunde eksperter i, hvilke krav, der kan stilles til en WAP-service. Af denne grund vil det være risikabelt at opstille en definitiv kravspecifikation tidligt i udviklingsforløbet baseret på brugernes krav. I stedet ønsker vi en indledende, midlertidig kravspecifikation kombineret med et tæt, løbende brugersamarbejde, hvor nye eller ændrede krav kan indfries. 2

13 Del I Metode I dette afsnit vil vi begrunde vores valg af udviklingsmetode. Indledningsvis vil vi introducere forskellige udviklingsmodeller og fremhæve deres styrker og svagheder. Baseret på disse overvejelser vil vi vælge en metode, som passer til vores projekt. I løbet af dette semester har vi modtaget undervisning i forskellige tilgange til systemudvikling. Konkret har dette været gjort ved at holde flere forskellige traditionelle softwareudviklingstilgange op mod den nyere metode Extreme Programming (XP). Dermed har vi haft mulighed for at vælge mellem en del metoder til udviklingen af dette projekt, hver med sine styrker og svagheder. Efter grundigt at have vurderet en række metoder har vi indsnævret udvalget til to tilgange, der på en række områder ligner hinanden, men som samtidig adskiller sig afgørende. Metoderne er Incremental Development og XP. Årsagen til at vi har kunnet indsnævre vores fokus til netop disse to metoder er, at begge metoder anvender et tæt og løbende samarbejde med brugere. Dette er et af de krav, som er sat af vores studieordning. I det efterfølgende kommer en kort gennemgang af de to metoder, hvorefter vores valg vil falde på den ene. Gennemgangen af Incremental Development starter med en kort introduktion af Traditional Software Engineering (TSE) for at forklare baggrunden for metoden. Traditional Software Engineering TSE er den traditionelle måde at udvikle software på. TSE er ikke en metode eller model i sig selv, men beskriver en række udviklingsmodeller til brug under softwareudvikling. Disse 3

14 modeller tæller bl.a. The Waterfall model, The Spiral model, Prototyping og Incremental Development [Sommerville, 2001, s ], som har hver deres styrker og svagheder alt efter hvilken situation og hvilket problemområde, udviklerne har med at gøre. Gode udviklere bør derfor vælge udviklingsmodel med omhu, inden de kaster sig ud i et udviklingsprojekt. Dette vil vi forsøge at gøre i det efterfølgende. Som nævnt ovenfor har vi valgt at koncentrere os om to udviklingsmodeller; Incremental Development og Extreme Programming, som begge er karakteriseret ved stor brugerkontakt. Vi vil nu gennemgå modellen Incremental Development. Incremental Development Incremental Development er en hybrid-model, der tager sine karakteristika fra flere forskellige modeller i TSE. Argumentet for dette er, ifølge Ian Sommerville [Sommerville, 2001, s.51], at det er nødvendigt at bruge forskellige indgangsvinkler til forskellige problemer. For eksempel kunne det være en fordel at bruge The Waterfall model under udviklingen af et delsystem, hvor kravspecifikationen er meget veldefineret og Prototyping på et andet, hvor kravspecifikationen er knap så veldefineret. Sommerville siger ydermere, at det er nødvendigt at have en iterativ model, så man kan ændre designet og implementeringen i takt med, at brugerne ændrer deres krav. Det vil sige, at det er tilladt at springe frit mellem udviklingsfaserne, hvis man får brug for det. Figur 1 : Incremental Development [Sommerville, 2001, s. 52] Incremental Development deler et system op i såkaldte increments, som er afgrænsede funktionaliteter eller delsystemer af det færdige produkt. Funktionaliteterne i et increment designes og implementeres serielt. Som det fremgår af Figur 1 ovenfor, starter modellen med at identificere og fastlægge de overordnede funktioner, som systemet skal kunne udføre. Herefter skal kunden prioritere funktionaliteterne efter, hvilke der er de vigtigste. Så laves prioriteterne til increments og det 4

15 aftales hvornår de enkelte increments skal afleveres til kunden. Det increment, som har højeste prioritet, afleveres først osv. Efter alle increments er på plads, er den første kundekontakt slut. Nu designes den overordnede systemarkitektur. Når den overordnede systemarkitektur er på plads startes der på det første increment, hvor funktionaliteter defineres og designes i detaljer. Derefter udvikles med den rette model som beskrevet ovenfor. Hvert increment testes og integreres i systemet, hvorefter hele systemet testes. Så snart et increment er færdigudviklet og integreret afleveres det til kunden. Dette sikrer, at kunden hurtigt opnår erfaring med systemet og mest erfaring med de tidligst leverede funktionaliteter, hvilke kunden prioriterede som de vigtigste. Det sikrer hurtig og god feedback fra kunden angående ændringer, forbedringer osv. Resultatet burde være, at omfangsrige og talrige ændringer i koden undgås og et mere solidt produkt produceres [Sommerville, 2001, s. 51]. Extreme Programming XP er en relativt ny metode, som bygger på forskellige egenskaber fra andre systemudviklingsmetoder. Forskellen mellem XP og de modeller, fra hvilke den henter inspiration, er ekstremiteten. Hvor der under tidligere metoder blev skrevet en række testcases til udvalgte områder af et systems funktionalitet, bliver der i XP skrevet testcases til alt. Hertil kommer at disse testcases køres, hver gang koden ændres. Tanken bag dette er formuleret af Kent Beck, metodens skaber, If testing is good, everybody will test all the time (unit testing) even the customers (functional testing) [Beck, 2000, preface]. Dette citat reflekterer idéen bag XP, XP takes common sense principles and practices to extreme levels [Beck, 2000, preface]. On-site customer er et af hovedbegreberne i XP. Denne er en repræsentant for brugerne, der er til stede under udviklingsforløbet. Hans formål er at teste systemet løbende og give hurtig og relevant feedback. Ved at være en del af udviklingsforløbet får han hurtigt stor indsigt i systemet, og giver dermed også bedre feedback. Release er et andet af XPs hovedbegreber. Disse tilsvarer Incremental Delevelopments increments, dog med nogle få forskelle. Graden af planlægning er mindre end for increments. 5

16 Man starter således hurtigere i udviklingen af releaset med at implementere funktionaliteterne, som i XP defineres ud fra customer stories. Customer stories er funktionaliteter sat i relation til virkeligheden; hvordan kunne det tænkes at funktionaliteten blev brugt, i hvilken situation osv. TSE kalder dette for brugsmønstre. Således er XP i høj grad en praktisk orienteret metode. The Planning Game er XPs værktøj til planlægning af udviklingsforløbet. Dette gøres ved at udviklerne, i samspil med kunden, fastlægger indholdet af det system, der skal udvikles. Det er kundens opgave at skrive et antal af de førnævnte customer stories. Disse gives til udviklerne, som derefter estimerer, hvor lang tid de enkelte stories vil tage at implementere. Disse estimeringer formidles tilbage til kunden, som skal udvælge de customer stories, der skal implementeres i et release og fastsætte en deadline for releaset. Den planlægningsmæssige horisont er også forholdsvis kort i XP; i stedet for at søge at planlægge det fremtidige udviklingsforløb i detaljer vælges det under XP at have en midlertidig kravspecifikation og designe og implementere det, der er nødvendigt i nuet. Den pågældende on-site customer tester således systemet efterhånden som det udvikles, og tilbagemelder fejl eller nye krav til systemet. Herved udvikles kravspecifikationen og systemet forfines løbende. Som det fremgår af Figur 2 startes udviklingen med at definere customer stories. Dette gøres i samarbejde med on-site customeren. Herefter prioriteres de pågældende customer stories og rækkefølgen, hvorpå de skal implementeres, fastlægges. Et passende antal customer stories tildeles hvert release og der sættes deadlines for, hvornår releasene skal ligge færdige. Der startes nu på det første release med at konstruere tasks ud fra de pågældende customer stories. Herefter konstrueres en passende designmetafor og en overordnet arkitektur. Med designmetafor menes en metafor, der kan lette forståelsen af det lidt abstrakte programmel, både programmører imellem og mellem programmørerne og on-site customeren. Et glimrende og nok det mest kendte eksempel herpå, er metaforen for Microsoft Windows grænseflade, som de kalder skrivebordet. Hver gang der implementeres selv en lille del testes hele systemet enten af on-site customer eller af udviklerne. 6

17 Figur 2: Modellen viser faserne i et XP-projekt. Metodediskussion Nu har vi gennemgået de to udviklingsmodeller, som vi vurderer er interessante for vores projekt. Den valgte udviklingsmetode bliver essentiel for vores projektforløb og som tidligere nævnt, bør gode udviklere vælge en udviklingsmetode med omhu. Derfor vil vi nu diskutere de to metoder og en udvalgt række af deres respektive styrker og svagheder med det formål at vælge en udviklingsmetode for projektet. Begge udviklingsmetoder har elementer, som virker interessante set i lyset af vores projekt: De primære fælles forcer for Incremental Development og XP ligger i brugerkontakten og opdelingen af udviklingen i etaper. Den løbende implementering og test sikrer, at kunden er med i udviklingen, og at der bliver skredet ind overfor kritiske fejl på et tidligt tidspunkt i forløbet. Dette sikrer mere stabil og brugervenlig software, samt at fejl er relativt billige at rette. Endvidere spildes der ikke unødvendigt lang tid på grundig indledende analyse af problemområder, hvor brugerne ikke kan forventes at vide, hvilke krav de har, fordi der anvendes en mindre udbredt teknologi. 7

18 Til trods for at de to modeller bl.a. har brugerkontakten til fælles, adskiller de sig dog betragteligt i anvendelighed ved relativt små projekter. Som Sommerville [Sommerville, 2001, s. 51] skriver, blev Incremental Development oprindeligt konstrueret som en udviklingsmodel til store projekter. Her menes projekter, som omhandler omfangsrige programmer, der ikke umiddelbart kan overskues af hverken kunden eller udviklerne. Incremental Development opdeler derfor systemudviklingen i mindre stykker, hvorefter disse brudstykker udvikles én efter én, hvilket giver både kunden og udviklerne et meget bedre overblik over programmet. Hvert brudstykke skal udvikles ved brug af den TSE-model, som egner sig bedst til det aktuelle problem alt efter, hvor god kravspecifikationen er for det givne increment. Dette er en relativt omstændelig proces, hvilket betyder at projekterne, der anvender denne tilgang, skal have en vis størrelse for at metoden kan forsvares ressourcemæssigt. I modsætning hertil egner XP sig bedst til mindre udviklingsprojekter, der kan varetages af 2-10 udviklere. Udviklingsmetoden foreskriver, at alle udviklerne sidder i samme lokale, og at koden bliver parprogrammeret. Parprogrammering indebærer at al kode skrives af teams på to udviklere. På den måde sikrer man kommunikationen i projektgruppen, og sikrer konsistens og kvalitet af koden. Miljøet er således meget vigtigt for udviklingsprojektets succes. Godt miljø medfører tilfredse medarbejdere og et bedre produkt. Det er svært at forestille sig, hvordan XPs principper kan håndhæves i større udviklingsforløb, med f.eks. 30 programmører, der alle skal sidde i samme lokale. Vi vurderer yderligere, at der vil være følgende positive egenskab ved at vælge XP: Vi ønsker under dette projekt at anvende parprogrammering. XP forudsætter parprogrammering som en bærende aktivitet for et udviklingsprojekt, og beskriver hvorledes denne aktivitet bedst faciliteres. I Incremental Development anvendes parprogrammering som udgangspunkt ikke. Af Sommerville fremgår det direkte: Providing individual offices for software engineering staff can make a significant difference to productivity [Sommerville, 2001]. Hvis vi skulle anvende parprogrammering i samspil med Incremental Development, ville vi dermed skulle modificere metoden og gå imod et af TSEs, og dermed også Incremental Developments principper. Med hovedargument i projektets størrelse og de ressourcer vi har til rådighed, har vi valgt XP som udviklingsmodel, og vil derfor gennemgå modellen i større detalje. 8

19 XP som udviklingsmodel XP sigter som metode mod at imødegå et grundlæggende problem i forbindelse med systemudvikling: omgivelsernes omskiftelighed. I løbet af en længerevarende systemudvikling vil mange af de krav, som brugere stiller til systemet, ændre sig. Krav, der tidligere virkede fornuftige og vigtige, kan vise sig irrelevante og falde bort, mens nye opstår. Historisk har systemudvikling fulgt et mønster, hvor udviklerne først grundigt analyserer den kontekst systemet skal indgå i for herefter i samspil med brugerne at opstille en kravspecifikation til systemet. Siden designes, implementeres og testes på basis af analysen. Det formodentlig mest yderliggående eksempel på en af disse TSE-tilgange til systemudvikling er The Waterfall model, som er nævnt tidligere. Problemet med modeller som The Waterfall model består i, at der, grundet de foranderlige krav, er forbundet stor økonomisk risiko med denne tilgang. Kunden risikerer således, at systemet er udviklet til at imødekomme en række krav, der helt eller delvist er forsvundet. Følgelig vil systemet være helt eller delvist ubrugeligt. Derfor er der ifølge Kent Beck brug for en langt mere fleksibel tilgang til systemudvikling, end man hidtil har anvendt [Beck, 2000, s. 27]. Beck laver en analogi mellem systemudvikling og det at køre bil; Det er ikke nok at lægge en fast rute og så bare køre lige ud med den forudsætning, at vejen fortsætter med at være jævn og lige (TSE). Hvis denne tilgang følges vil bilen forulykke i det øjeblik vejen ikke længere er jævn og lige. I stedet skal chaufføren konstant være opmærksom på vejens beskaffenhed og justere sin kørsel derefter. Herved minimeres risikoen for ulykker og det er denne tilgang, der afspejler tanken bag XP. Roller i et XP projekt Der er principielt intet lederskab i udviklingsgruppen i et XP projekt. Dog findes der i gruppen af udviklere forskellige kompetencer, hvilket udnyttes til at sikre at projektet har en styring. Der er således tre administrative roller, der fordeles blandt udviklerne. Disse roller fordeles efter menneskelige såvel som faglige kompetencer. Tracker: En rolle for den person, der helt konkret med tal vurderer i hvilken grad planlægningen overholdes og om de stillede mål opnås. Et eksempel kunne være at holde styr på hvor stor en procentdel af de opstillede deadlines, der bliver overholdt. Manager: En rolle for den person, der fordeler ressourcer. Coach: En rolle for den person, som skal sikre projektets gunstige udvikling. 9

20 Coach rollen er det tætteste, vi kommer på den traditionelle projektlederrolle. Imidlertid skal en coach modsat den traditionelle projektleder i videst muligt omfang ikke træffe beslutninger; i stedet skal han fungere som en katalysator, som får udviklerne til at træffe de rigtige beslutninger. Formelt ligger magten dog hos coachen, og denne har vetoret. Endvidere skal en coach sikre, at de fysiske omgivelser såvel som det psykiske arbejdsklima er i orden; at disse er af en sådan beskaffenhed, at udviklerne kan trives med arbejdet. Fire værdier i XP Bærende for XP står fire værdier: Communication, Simplicity, Feedback og Courage [Beck, 2000, s. 29]. Communication Velfungerende kommunikation internt i gruppen såvel som eksternt med kunden er en vigtig faktor for systemudvikling. God kommunikation søges sikret gennem en række arbejdsvaner, der kun er mulige i kraft af god kommunikation. Hermed menes at der i et XP projekt samarbejdes på en måde, der tvinger folk til at kommunikere med hinanden. Eksempler på måder at fremme kommunikationen er parprogrammering, automatiserede tests og opgaveestimering. [Beck, 2000, s. 30] Endvidere er det coachens opgave at bemærke, når forskellige personer ikke kommunikerer ordentligt med hinanden og sørge for at den velfungerende kommunikation genoprettes. Simplicity I et XP projekt designes systemer på den enklest mulige måde. Endvidere skal udviklerne udforme deres kode på en sådan måde, at den udelukkende lever op til de krav, der er kendte på det givne tidspunkt under udviklingen. Der bruges således ikke kræfter på at gøre systemet modtageligt overfor udvidelser, som måske vil blive ønskelige i fremtiden. Hvis et krav senere skulle opstå, behandles problemet på dette tidspunkt. [Beck, 2000, s. 30] Feedback Centralt i XP metoden står idéen om feedback. Feedback er vigtigt, fordi det fortæller udviklerne, om de er på rette kurs. Der skrives automatiserede tests, som giver hurtig feedback på om ændringer i koden har haft negative konsekvenser for programsegmentet som helhed. Endvidere forekommer hyppige releases, hvilket betyder, at kunden hurtigt får praktisk erfaring med systemet, og kan melde eventuelle nye krav tilbage til udviklerne. De omtalte releases bliver desuden frigivet i en rækkefølge prioriteret efter vigtighed, hvilket betyder, at kunden har mest tid til at lære de vigtige funktioner at kende og teste disse gennem brug. Alt dette sikrer hurtig og relevant feedback. [Beck, 2000, s. 31] 10

21 Courage Med udgangspunkt i de tre foregående værdier skal udviklerne arbejde så optimalt som muligt. I en ekstremt kompetitiv branche er det nødvendigt at arbejdsindsatsen optimeres. Samtidig skal udviklerne dog være modige nok til at træffe valg, der på kort sigt går mod denne optimering: Hvis det giver et bedre system at kaste allerede udført arbejde bort, skal udviklerne udvise mod ved at gøre dette. På kort sigt kan det virke som spildt arbejde, men på lang sigt vil det give bedre kode og bedre systemer med mindre vedligeholdelse. [Beck, 2000, s. 33] Principper i XP For at operationalisere disse fire overordnede værdier opstiller Kent Beck [Beck, 2000, kap 8] en række grundlæggende principper, som hjælper med at sikre kvaliteten af udviklingsarbejdet. Centrale principper Rapid feedback; hurtig feedback sikrer en hurtigere læringsproces for udviklerne Assume simplicity; implementer alt på den simpleste måde, hvorved programmet kan virke. Incremental change; alle ændringer foretages i overskuelige etaper. Embrace change; løs problemer på en sådan måde, at flest mulige muligheder holdes åbne. Quality work; hvis der ikke leveres kvalitetsarbejde bliver projektet ikke en succes. Mindre centrale principper Her har vi udvalgt de vigtigste. Teach learning; fokuser på egne erfaringer mht. hvor meget der skal testes etc. Small initial investment; et stramt budget tvinger udviklere til at optimere arbejdsindsatsen. Concrete experiments; når der designes skal der anvendes mockups i stedet for færdigt design til at teste designforslag. Accept responsibility; alle vælger selv, hvilke arbejdsopgaver de vil beskæftige sig med. Ingen beordres. Local adaptation; metoden skal tilpasses lokale forhold. Honest measurements; bedre at estimere en opgaves tidsforbrug i realistiske ca. tider end urealistisk præcise tider. Systemudvikling som fire aktiviteter XP ses som bestående af fire centrale aktiviteter, Coding, Testing, Listening og Design; 11

J2ME portabilitet. J2ME portabilitet. Afgangsprojekt på IT-Diplomuddannelsen ved Center for Videreuddannelse på Ingeniørhøjskolen i København

J2ME portabilitet. J2ME portabilitet. Afgangsprojekt på IT-Diplomuddannelsen ved Center for Videreuddannelse på Ingeniørhøjskolen i København J2ME portabilitet Afgangsprojekt på IT-Diplomuddannelsen ved Ingeniørhøjskolen i København Eksamen: 10-06-2005 kl. 10:30 Studerende: Kenn A. Thisted (K4297) Vejleder: Birger Andersen J2ME portabilitet

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Vurdering af digitalt læringsmiddel:

Vurdering af digitalt læringsmiddel: Vurdering af digitalt læringsmiddel: Indholdsfortegnelse: 1) Beskrivelse af Photo Story 3.. 2 a. Trin 1.. 3 b. Trin 2.. 5 c. Trin 3.. 5 d. Trin 4.. 6 e. Trin 5.. 6 2) Konklusion. 7 Claus B. Jensen Side

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper?

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper? Papirprototyper Af Julia Gardner, UNI-C Papirprototyper er et billigt og ekstremt nemt redskab til at få præcist feedback fra kommende brugere uden at skrive en eneste kodelinje. De sætter fokus på brugernes

Læs mere

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5 [A20] Kick off document and process description 1 of 5 kick off document Huge Lawn Projekt Kick-Off Alle projekter og ideer er forskellige. For at vi kan give et reelt bud på dit/jeres projekt eller idé

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Projektbeskrivelse Informations Teknologi

Projektbeskrivelse Informations Teknologi Projektbeskrivelse Informations Teknologi Upload og indeksering af elev og -projektopgaver i skolemiljøet Indledning: Som nystartet på et gymnasium kan omvæltningen fra elev til påbegyndende studerende

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

BRUTTO CV Peter Petersen

BRUTTO CV Peter Petersen BRUTTO CV Peter Petersen Tlf.: xx xx xx xx Mail xx@xx.dk Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/peterpeter RESUMÉ Jeg har en baggrund som Civilingeniør i Software Engineering og 5 års erfaring med projektledelse

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Automatisering Af Hverdagen

Automatisering Af Hverdagen Automatisering Af Hverdagen Programmering - Eksamensopgave 10-05-2011 Roskilde Tekniske Gymnasium (Kl. 3,3m) Mads Christiansen & Tobias Hjelholt Svendsen 2 Automatisering Af Hverdagen Indhold Introduktion:...

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

\ \ Computerens Anatomi / /

\ \ Computerens Anatomi / / HTX Roskilde - mat-it-prog, 1.4 \ \ Computerens Anatomi / / Introduktion En PC ( personlige computer ) eller computer er bygget op af forskellige komponenter. Vi vil hermed gennemgå størstedelen af computerens

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling. 2. Forudsætninger for anvendelse af ny løsning til fjernopkobling

Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling. 2. Forudsætninger for anvendelse af ny løsning til fjernopkobling Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling Publiceringsdato Sidst ændret 22/08-2011 Version 4.22 1. Introduktion Banedanmark (BDK) har ændret den måde, man foretager fjernopkobling

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Lundberg Nyt august 2015

Lundberg Nyt august 2015 Indhold: Lundberg Cloud Drive... side 1 Skibinge Skadedyrservice... side 2 WPA Mobile/Smartday... side 3 Status C5 Håndværk... side 4 Fjernbackup... side 5 Windows 10... side 6 Personale Nyt... side 7

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Oracle Database Express Edition (XE) er Oracles lille gratis database tilsvarende Microsofts SQL Server Express Edition. Oracle Database XE

Læs mere

Computerens Anatomi. Kom/IT C - Computer Anatomi - Daniel og Fie - 3/3 2015. Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt.

Computerens Anatomi. Kom/IT C - Computer Anatomi - Daniel og Fie - 3/3 2015. Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt. Computerens Anatomi Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt. Vi startede med at snakke om modtager, afsender og budskab og blev enige om at det skulle være simpelt for at få modtagernes interesse.

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Website projekt 3, 2. semester. Responsive design. Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk. Mark Halding www.markhalding.dk

Website projekt 3, 2. semester. Responsive design. Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk. Mark Halding www.markhalding.dk Website projekt 3, 2. semester. Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk Mark Halding www.markhalding.dk Peter Konrad http://cph54.webkn.dk/ Anders Rein www.andersrein.dk Responsive design Projekt: www.andersrein.dk/projekter/hjemmesider/responsiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Synopsis. Hardi Bootlader m. Java ME

Synopsis. Hardi Bootlader m. Java ME Projektbeskrivelse KBK 24.11.2009 Side 1 af 6 --- ooo --- Synopsis for IHA Kursus : ITJEM1, efterår 2009 Navn: Kåre Bach Kjeldsen Studienummer: AU9215 Oprettet den 24/11 2009 --- ooo --- Version Dato Tekst

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Projektplan for DIKU studenterprojekter

Projektplan for DIKU studenterprojekter Projektplan for DIKU studenterprojekter Forfatter: Anders Johansen, Softwareudvikler, Det Kongelige Bibliotek 29. januar, 2007 Projektplan version 1.0 Det Kongelige Bibliotek Postboks 2149, DK-1016 København

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere