Gjøl kirkeblad. Relikvieæske Nye kirkegårdstakster Indre Mission på Gjøl Koncert med Bach i Boxen Sogneudflugt til Anne Justs Have

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjøl kirkeblad. Relikvieæske Nye kirkegårdstakster Indre Mission på Gjøl Koncert med Bach i Boxen Sogneudflugt til Anne Justs Have"

Transkript

1 Gjøl kirkeblad Nr. 2 Juni - juli - august 2013 Bagerst f.v. Jonas Sørensen, Niels Thomas Søndergaard, Frederik Søren Pedersen, Nicolai Marinus Andersen. Midten f.v. Niklas Rom Poulsen, Henrik Andersen, Simon Madsbøll, Lone Krogsgaard, Joakim Michael Kjær Christensen, Mathias Maarslet, Laurids Christensen Burmeister, Anton Christian Rasmussen. Forrest f.v. Caroline Bach Madsen, Helene Jul Alsing Andersen, Marianne Overby Nørgård. Relikvieæske Nye kirkegårdstakster Indre Mission på Gjøl Koncert med Bach i Boxen Sogneudflugt til Anne Justs Have

2 Relikvieæsken - eller rettere Et relikvie er en rest af noget, som har tilhørt eller haft forbindelse til en hellig person (fx en knogle, et stykke tøj, en træsplint el. lign.), og som menes at indeholde noget af personens hellighed, og som har en hellig og undergørende kraft. Relikvie-tilbedelse kendes og dyrkes i buddhisme, islam og i kristendommen. I middelalderen anbefalede den katolske kirke officielt relikviedyrkelse og bestemte, at hvert alter skulle gemme relikvier. Mens reformationen gjorde op med bl.a. relikvie- og helgendyrkelsen, bevarede den romersk-katolske og den græsk katolske kirke ærefrygten og troen på dens kraft. Pastor emeritus Kristen Vestergaard fortæller i sit kompendium eller materialesamling om Gjøl Kirke - der for øvrigt kan ses i kirkens våbenhus - at også i Gjøl Kirke, i det oprindelige alterbord af granit, gemtes en lille relikvieæske af bly, hvori der var lagt et relikvie, indsvøbt i blåt linned, og at relikvieskrinet nu opbevares på Nationalmuseet. Dets indhold kendes ikke. I forbindelse med restaureringen af Gjøl Kirke i 1942 blev der gravet varmekanaler i kirken, og i forbindelse herned kom man for tæt på en hvælving i koret med kalkmalerier. Den styrtede sammen og uerstattelige kalkmalerier gik tabt, men også alterbordet blev ramt, og den gamle alterbordsplade flækkede. Kristen Vestergaard skriver: Inspektør Rismøller fra Nationalmuseet blev hasteindkaldt og måske var det ved den lejlighed, at blyæsken med relikviet kom frem og toges med til Nationalmuseet. Murer Carl Ejnar Poulsen husker, at inspektøren var meget interesseret i at undersøge et sted i bordet, hvor et hul var fyldt med mørtel. Det kunne være relikviegemmet. Formanden for Gjøl Sogns Menighedsråd, Bente Skole, har undersøgt sagen om relikvieæsken fra Gjøl Kirke nærmere, og har indhentet følgende interessante oplysninger dels fra museumsinspektør for Danmarks Middelalder & Renæssance på Nationalmuseet, Poul Grinder-Hansen og fra museumsinspektør for Nordjyllands Historiske Museum Stig Bergmann Møller. Det viser sig, at inspektør Rismøller ikke har været ansat på Nationalmuseet, men var tilknyttet Aalborg Historiske Museum indtil 1980 erne, men arbejdede tæt sammen med Nationalmuseet. Poul Grinder-Hansen, Nationalmuseet: I 1827 blev der indleveret en lille relikvieæske af sammenfoldet bly, hvori der er indlagt relikvier indsvøbt i blåt linned. Efter en indlagt seddel er den fundet i alterbordet i øen Gylts kirke i nærheden af Aalborg (Gjøl blev dengang benævnt Gylt). Æskens museumshistorie er den, at den i 1827 blev indleveret til Det Kgl. Kunstkammer i København fra Det Classenske Fideikommis (en velgørende fond/legat stiftet i 1792, af generalmajor, industrifyrste J. F. Classen) sammen med nogle andre oldsager, der ikke havde noget med æsken eller Gjøl at gøre. Kunstkammeret var under opløsning, og dens samlinger blev fordelt på en række museer i København. Blyæsken kom til det nyoprettede Kunstmuseum, men dette museum havde ikke nogen lang levetid, og dets kulturhistoriske genstande blev i 1848 overdraget til Oldnordisk Museum - det nuværende Nationalmuseum, hvor dåsen nu befinder sig. 2

3 relikvieæskerne - fra Gjøl Kirke Stig Bergmann Møller, Aalborg Museum: Vi har i arkivet fundet et relikviegemme fra Gjøl Kirke. Vi har ikke nogen oplysninger på det, men vi kan se, at det er kommet til museet i I museets protokol, hvor man tidligere indskrev nye fund, står følgende: Oval snustobaksdåse af tomak (en metallegering). Opstandelsesscene på låg. Bunden afslidte ornamenter. Længde 14 cm. Bredde 8,5 cm. Højde 3,2 cm. Billede vedlagt! Det vil være nærtliggende at forestille sig, at man efter at have givet Nationalmuseet det ældre relikviegemme i 1827, har taget denne dåse i brug. Den er sikkert blevet fundet velegnet pga. motivet. Så vidt jeg kan bedømme dåsen og motivet er en datering omkring 1800 nok ikke usandsynlig. Hvorvidt dåsen stadig indeholder relikviedele ved jeg ikke, men det er nok usandsynligt - desværre. Der eksisterer således 2 relikvieæsker fra Gjøl Kirke. Ingen af de to relikviegemmer vil kunne udlånes eller udstilles uden for museerne, men begge de to museumsinspektører tilbyder at give menighedsrådet/ menigheden lejlighed til at bese genstandene. På menighedsrådets vegne Niels Eske Nyhus Nye kirkegårdstakster Gennem en årrække er det blevet mere og mere klart, at taksterne for ydelser på kirkegårdene ikke tilnærmelsesvis kan dække de faktiske omkostninger ved den enkelte ydelse. Underskuddet på kirkegårdenes drift har været stigende, og det stigende underskud er blevet dækket over kirkeskatten. Fra nytår skete der derfor en regulering af taksterne, så der fremover vil være en fastsat takst for den enkelte ydelse, som dækker de faktiske udgifter. Kirkeministeriet har udsendt et cirkulære om beregning af kirkegårdstakster. Heraf fremgår bl.a. at der skal foretages beregninger af de faktiske omkostninger vedrørende: Erhvervelse og fornyelse. Gravning og tilkastning af grave. Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder. Samtidig står der også, at taksterne for ovennævnte skal svare til omkostningerne, at provstiudvalget skal fastsætte ydelser, og at samme provstiudvalg skal sikre ensartede takster i ligningsområdet, hvilket for vores vedkommende er Jammerbugt Provsti. Dette har betydet, at der i menighedsråd og på graverkontorer, har været arbejdet med store skemaer for at beregne de faktiske omkostninger af ovennævnte punkter. På baggrund af det store forarbejde har provstiet fastsat ensartede takster. Det er altså provstiudvalget og ikke de enkelte menighedsråd og 3 kirkegårdspersonalet, som fastsætter priserne. Takstforhøjelserne forstærkes tillige af, at der skal svares 25 % moms af de fleste ydelser. Desuden har vi ved årets begyndelse modtaget brev om betaling for hækklipning. Det er fra obligatorisk, at der fremover i alle tilfælde, hvor der er hæk omkring et gravsted, skal indbetales et beløb til stiftsmidlerne, altså en legataftale. Dette gælder uanset, om gravstedsindehaver selv i øvrigt vil vedligeholde gravstedet. Det står ikke i menighedsrådets magt at ændre på disse forhold, da ændringerne er besluttet i Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Graver Pia Bejlegaard

4 Skt. Hans 23. juni Et af årets højdepunkter for spejderne er vores Skt. Hans arrangement, som foregår ved spejderhuset på Vinkelen. Her er der boder, hvor man kan købe pølser med tilbehør, kaffe, sodavand, juice og kage. Vi ved endnu ikke, hvad det endelige udbud for 2013 bliver, men ét er sikkert - det bliver spændende! Udover det kulinariske er der tombola, det muntre køkken, flødebollekanon, fiskedam, snobrødsbagning og karruseller. Et sådant arrangement er selvfølgelig meget afhængigt af vejret, så vi har allerede lavet en aftale med vejrguderne! Også her er vi glade for opbakningen fra lokalsamfundet - både i form af sponsorater og deltagelse i arrangementet. Sommerlejr Lige inden Skt. Hans tager de mindste spejdere, ulvene, på MUS-lejr i Thorup Hede, og i uge 31 tager de resterende spejdere på sommerlejr - i år til Hummelmosen, som ligger på Norddjursland. Alle glæder sig meget til denne lejr - så meget, at nogle af spejderne har planer om at gå hele vejen derned! Lejren har en dejlig beliggenhed og spændende aktiviteter, bl.a. kanosejlads på Colasøen (gæt selv, hvoraf navnet kommer!) Der er masser af plads, den ligger i gåafstand til Djurs Sommerland - og ikke mindst i gåafstand til stranden, hvor man kan købe nogle fantastiske is, som man absolut kun kan spise én af - hvis man altså når så langt! Så det er helt sikkert en samling meget trætte spejdere, der vender hjem fra Hummelmosen. Birgitte Nielsen MUSlejr 2012 Indre Mission på Gjøl Efter omkring 125 års virke på Gjøl, blev det på generalforsamlingen den 7. marts 2013 besluttet at nedlægge det lokale Indre Mission. Det skete ikke uden vemod! - Et par historiske linjer Indre Mission holdt i begyndelsen (1880-erne og 90-erne) deres møder i private hjem. Men efterhånden blev opbakningen større, og man besluttede, at der skulle bygges et missionshus. Dog var der kritiske røster, der ikke syntes om ideen. Karetmageren sagde, at han aldrig ville sætte sine ben i missionshuset, og så føjede han ironisk til: Så kan vi da lige så godt rive kirken ned og bruge materialerne derfra til at bygge med. Men hertil svarede smeden: Nej, - formålet er tværtimod at yde kirken hjælp - underforstået - med at forkynde (ligesom det også har været pejlemærke gennem alle årene). Byggeplanen blev realiseret, og huset blev indviet hen på sommeren I 1968 blev det første hus solgt, og et nyt, som blev kaldt Menighedshuset, blev bygget øst for kirken. I 1998 blev dette hus solgt til menighedsrådet og ændrede status til Gjøl Sognegård, hvor også I.M. havde til huse. Beslutningen, om at lukke I.M. på Gjøl, blev som nævnt taget med et vist vemod - men også 4 med taknemmelighed over de mange års gode oplevelser og fællesskabet omkring aktiviteterne for at sprede Guds Ords lys i sognet. De senere år har der været samarbejde med Indre Mission i Aabybro, og det regner vi med vil fortsætte. I forbindelse med denne orientering skal der også siges en STOR TAK til alle, der gennem årene har bidraget til og støttet I.M. s arbejde i Gjøl sogn! TAK til menighedsrådet / kirken for godt samarbejde! På vegne af Indre Mission på Gjøl, Niels Jørgen Larsen

5 Navne Ella Marthina Lukassen Døbt den 13. januar Datter af Anette og Martin Lukassen, Gjøl Anna Møller Edlefsen Døbt den 20. januar Datter af Maria Louise Møller og Frank Edlefsen, Gjøl Morgan Eltzholtz Westergaard Døbt den 27. januar Søn af Susanne Eltzholtz og Anders Westergaard, Gjøl Oskar Nepper Skovgaard Døbt den 17. marts Søn af Lise Nepper Skovgaard og Kim Mingo Skovgaard, Gjøl Helena Bojsen Døbt den 17. marts Datter af Mette og Lars Bojsen, Gjøl Julie Lucia Westergaard Døbt den 7. april Datter af Sandie Mouritsen og Bjørn Westergaard, Gjøl Dødsfald Jytte Jensen Børge Ottesen Thyra Kirstine Nielsen 5 Uddeling af børnebibler Palmesøndag.

6 det sker Litteraturkredsen af 2003 Kredsen har 15 deltagere fra det meste af Jammerbugt Kommune, og der er altid plads til én til. Vi læser fortrinsvis nyere romaner. Vi samles onsdag eftermiddag i Huset, Nørreøkse Engvej 1 i Arentsminde, fra kl til 16.00, medmindre andet er angivet. Hvis du kunne tænke dig at være med til at læse og diskutere bøger, er du meget velkommen til at henvende dig til undertegnede på mobil eller gtt(at)live.dk Deltagelse er gratis (dog 20 kr. for kaffen). Boglisten for det kommende efterår ser sådan ud: 28. august: Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden. 2. oktober: Riikka Pulkkinen: Sandt. 6. november: Victoria Hislop: Øen. Troels Tejlgaard, Gjøl Pilgrimsvandring i Jammerbugt Søndag den 26. maj kl fra Tranum Kirke. Pilgrimsvandringen indledes med en kort udsendelsesgudstjeneste i Tranum Kirke kl Undervejs vil der være pauser bl.a. hvor der er noget specielt at se, og der bliver lejlighed til at synge en salme og få et lille ord at gå på. Vi kan snakke sammen, men en lille del af turen vil foregå i stilhed. På et passende sted undervejs gør vi ophold for at nyde medbragt mad og drikke. Ca. kl ankommer vi til Rødhus Kirke, hvor der venter en forfriskning, og kl afsluttes med nadvergudstjeneste i kirken. Turen er på cirka 14 kilometer. Der kan arrangeres kørsel af chauffører fra Rødhus Kirke til Tranum Kirke, hvis det er et problem - i givet fald bedes man bemærke det ved tilmelding. Enhver er velkommen til at være med og deltagelse er gratis. Tilmelding til Benthe Kleon Jeppesen tlf eller John Kristensen tlf Gud & Pasta Onsdag den 29. maj kl i Gjøl Kirke Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen. Arrangementet er gratis, men vi vil gerne have en tilmelding senest den 26. maj til Lone Krogsgaard Tlf / sms eller Dagplejerne er flittige bruger af sognegården, og denne gang var det for at holde bamsedag. Der blev bagt boller, sunget bamsesange, og leget med børnenes bamser. En rigtig dejlig dag for både børn og voksne. 6

7 det sker Sogneudflugt til Anne Justs Have Onsdag den 19. juni kl Turen går til Anne Justs Have i Hune. Vi kører i private biler og fylder dem op. Afgang fra Gjøl Kirkes parkeringsplads kl Ankomst ca. kl , hvor vi kan gå rundt og se haven og de dejlige blomster. Der serveres kaffe med kringle i havens kaffehus, og vi slutter af med aftensang inden det er tid at køre til Gjøl. Pris for turen er 60,- kr. Tilmelding til Jørn Rytter tlf eller Bente Skole tlf mellem kl fra tirsdag den 11. juni til sidste frist fredag den 14. juni. Voksen- og familiearbejde Fredag den 24. maj kl Tur til Gateway Blokhus. Afgang fra sognegården i Aabybro. Lørdag den 8. juni kl Guidet fugletur med naturvejleder Svend Møller Nielsen. Vi starter kl ved Naturcenteret i Fosdalen og slutter af samme sted med morgenkaffe og rundstykker. Fredag den 23. aug. kl Grillaften hos Anna og Ole Nielsen, Canada 12, Attrup. Mad og service medbringes til eget forbrug. Koncert med Bach i BoXen Søndag den 4. august kl i Gjøl Kirke Kom og oplev Bachs musik på en ny og spændende måde, når det nordjyske ensemble Bach i BoXen opfører vokalmusik og instrumentalmusik af J. S. Bach. Bach i BoXen er et meget utraditionelt barokensemble bestående af fire sangere, en pianist og en sopransaxofonist. Alle musikere er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg. Billetpris: 75,- kr. Vendsyssel Festivalen sælger billetter i forsalg. Derudover er der slag ved indgangen. Bach i BoXen består af: Charlotte Hjørringgaard Larsen, sopran Marie Keller Sørensen, alt Jens Olav Heckmann, tenor Søren Ohlsen, bas Pia Munk. sopransaxofon Lise Gram Jensen, klaver. 7

8 Adresser Gudstjenester 205 Sognepræst Lone Krogsgaard Kirkebakken 7, Gjøl Tlf./fax Mobil Mandag fridag. Ved ferieog fridage henvises til sognepræsten i Biersted tlf Graver Pia Bejlegaard, Kirkegårdskontoret Tlf / privat tlf Træffes bedst på mobil Mandag fridag Organist Kristian Melchior Echwald Tlf / Menighedsrådsformand Bente Skole Limfjordsgade 39, Gjøl Tlf Kirkeværge Jonna Uttrup, tlf Regnskabsfører John Stark Kan træffes på tlf Gjøl Sognegård Kirkebakken 26, Gjøl 9440 Aabybro, tlf Maj tid andet præst Søndag den Fælles gudstj. i LK Biersted Kirke Juni Søndag den LK Søndag den SGW Søndag den LK Søndag den Fælles gudstj. LK på Gjøl Søndag den LK Juli Søndag den SGW Søndag den SGW Søndag den SGW Søndag den LK August Søndag den LK Søndag den SGW Søndag den LK Søndag den Forklarings- LK gudstjeneste Sognepræstens sommerferie Uge 28, 29 og 32. Embedet varetages i den periode af sognepræst Sofie Gjørup Winkel tlf LK = Lone Krogsgaard SGW = Sofie Gjørup Winkel Udgivet af Gjøl menighedsråd. Kirkebladsudvalg: Rikke Christensen, Jonna Uttrup, Ellen Houlbjerg og Lone Krogsgaard (ansv.) Forsidefoto: Fotografen i Pandrup. deadline: For næste blad den 10. juni Stof hertil sendes til Lone Krogsgaard. Udkommer uge 34. Kirketaxa: (Aabybro Taxi) tlf kan gratis benyttes til alle gudstjenester og arrangementer i kirken og sognegården, som menighedsrådet indbyder til. Menighedsrådsmøder Tirsdag den 4. juni og tirsdag den 6. august kl i sognegården. Møderne er offentlige og alle er velkomne Besøg Jeg kommer gerne på besøg i hjemmet eller på sygehuset. Sig blot til, hvis der er brug for en snak. Lone Krogsgaard TEAM LYNDERUP

Gjøl kirkeblad. Nr. 3 Sept. Okt. nov. 2015

Gjøl kirkeblad. Nr. 3 Sept. Okt. nov. 2015 Gjøl kirkeblad Nr. 3 Sept. Okt. nov. 2015 Gjøl Kirkes Årsmøde Blå Kors Genbrug Salmestafet 2015 Nyt fra formanden Hjertestarter Af tekniske årsager er hjertestarteren flyttet fra sydsiden af Sognegården

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

GJØL KIRKEBL AD. Høstgudstjeneste. Orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalg 2012. Salmestafet

GJØL KIRKEBL AD. Høstgudstjeneste. Orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalg 2012. Salmestafet GJØL KIRKEBL AD NR. 3 S E P T. - O K T. - N O V. Høstgudstjeneste Orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalg 2012 Salmestafet 2 012 Høsten Hvis man kigger tilbage på de sidste 100 år, så må noget af

Læs mere

Gjøl kirkeblad. Fællesgudstjenester Nyt fra menighedsrådet Valg til menighedsråd Gjøl Kirke en åben vejkirke. Nr. 2 juni juli august 2016

Gjøl kirkeblad. Fællesgudstjenester Nyt fra menighedsrådet Valg til menighedsråd Gjøl Kirke en åben vejkirke. Nr. 2 juni juli august 2016 Gjøl kirkeblad Nr. 2 juni juli august 2016 Konfirmation 2016 Bagerst f.v.: Lone Krogsgaard, Jeppe Jul Alsing Andersen, Julian Slej, Cecilie Köhler Grantzau, Rasmus Hedegaard, Mads Kragh, Daniel Foldberg

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Gjøl kirkeblad. Nr. 3 sept okt nov 2014. Gjøl Kirkes Årsmøde Gadepræst Loa Mortensen Salmestafet

Gjøl kirkeblad. Nr. 3 sept okt nov 2014. Gjøl Kirkes Årsmøde Gadepræst Loa Mortensen Salmestafet Gjøl kirkeblad Nr. 3 sept okt nov 2014 Gjøl Kirkes Årsmøde Gadepræst Loa Mortensen Salmestafet Gjøl Kirkes Årsmøde Sæt X i kalenderen onsdag den 24. september og kom og bidrag med dine ideer til kirkens

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

GJØL KIRKEBLAD. Ny biskop Sommerkoncert med. Christine Hjort Bjerre. Natasha Kutsko Jensen NR. 2 JUNI - JULI - AUGUST 2010

GJØL KIRKEBLAD. Ny biskop Sommerkoncert med. Christine Hjort Bjerre. Natasha Kutsko Jensen NR. 2 JUNI - JULI - AUGUST 2010 GJØL KIRKEBLAD NR. 2 JUNI - JULI - AUGUST 2010 Ny biskop Sommerkoncert med Christine Hjort Bjerre og Natasha Kutsko Jensen Christine Hjort Bjerre Natasha Kutsko Jensen Præstens side I al sin glans nu stråler

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

GJØL KIRKEBL AD. Høstgudstjeneste/julehjælp Hvad tror vi på? Salmestafet Koncert med Fjordsind. Babysalmesang i kirken. Fjordsind

GJØL KIRKEBL AD. Høstgudstjeneste/julehjælp Hvad tror vi på? Salmestafet Koncert med Fjordsind. Babysalmesang i kirken. Fjordsind GJØL KIRKEBL AD NR. 3 SEPT OK T NOV 2 013 Babysalmesang i kirken Fjordsind Høstgudstjeneste/julehjælp Hvad tror vi på? Salmestafet Koncert med Fjordsind Tanker til høst Mange føler en lille smule vemod

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

GJØL KIRKEBL AD. Fremtidsplaner for kirkegården Kirkesangerens 30-års jubilæum Julekoncert med Sotto Voce. Børnehavens juleafslutning 2012.

GJØL KIRKEBL AD. Fremtidsplaner for kirkegården Kirkesangerens 30-års jubilæum Julekoncert med Sotto Voce. Børnehavens juleafslutning 2012. GJØL KIRKEBL AD NR. 4 DEC JAN FEB 2 013 / 14 Børnehavens juleafslutning 2012 Fremtidsplaner for kirkegården Kirkesangerens 30-års jubilæum Julekoncert med Sotto Voce Sotto Voce Den store glæde for hele

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD . Referat af Menighedsrådsmøde den 21. februar 2012. Fraværende med afbud: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Punkt 2.5, 2.6 og 7.9 tilføjedes til dagsordenen. 2. Meddelelser

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Gjøl kirkeblad. Nr. 4 dec jan feb 2014/15. Advent Samtale i fængselscellen ved Jesper Birkler Nytårskoncert

Gjøl kirkeblad. Nr. 4 dec jan feb 2014/15. Advent Samtale i fængselscellen ved Jesper Birkler Nytårskoncert Gjøl kirkeblad Nr. 4 dec jan feb 2014/15 Advent Samtale i fængselscellen ved Jesper Birkler Nytårskoncert Advent Både træerne og kalenderen er ved at miste alle sine blade. Og ude bliver det bare mørkere

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl i Vedsted Sognegård 101 Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl. 19.15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Majbrit Jensen Godkendelse af dagsorden Punkt 7 og 8 udsættes til efter det lukkede

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 14. februar 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Kristian la Cour du hører lidt

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

2013 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2013 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2013 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 22. 23. juni BØRNELEJR 29. 2. juli JUNIORLEJR 2. juli 6. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

GJØL KIRKEBLAD. Nyt menighedsråd. Sangens år hvert år. Forårskoncert med Midtjysk Pigekor NR. 1 MARTS - MAJ 2009

GJØL KIRKEBLAD. Nyt menighedsråd. Sangens år hvert år. Forårskoncert med Midtjysk Pigekor NR. 1 MARTS - MAJ 2009 GJØL KIRKEBLAD NR. 1 MARTS - MAJ 2009 Nyt menighedsråd Sangens år hvert år Forårskoncert med Midtjysk Pigekor Det nye menighedsråd Bente Skole, 67 år Anne Grethe Balsby, 74 år Eva Werner Hald, 32 år Jeg

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 21.marts 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Bente Vind Kviesgaard Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Punkt 3.7, 3.8, 7.7 og 7.8 blev tilføjet

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

VELKOMMEN KYLLINGELEJR

VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejre 2017 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 17. 18. juni BØRNELEJR 24. 27. juni JUNIORLEJR 27. juni 1. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere