Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 130. årgang. 2011-12-14 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nord Energi Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ENERGI NORD A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Markedsføring af energi, herunder elektricitet og vedvarende energiprodukter. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder finansiering af elektriske apparater og brugsgenstande (511) Klasse 37: Reperationsvirksomhed og installationsvirksomhed. Forretningsmæssig bistand vedrørende køb, salg og levering af energi, herunder elektricitet og vedvarende energiprodukter. (511) Klasse 39: Distribution af energi, herunder elektricitet. Levering af varer, herunder energi, herunder elektricitet, herunder vedvarende energi produkter. Oplagring af varer. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning vedrørende energi, herunder elektricitet og vedvarende energi (511) Klasse 42: Rådgivning bistand og information vedrørende energi, herunder elektricitet og vedvarende energi. (730) Indehaver: TO DOOR HOLDING ApS, Svanemøllevej 25, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; engros- og detailhandel, herunder online, med dagligvarer, måltider og drikkevarer. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til en portal til elektronisk handel (detailhandel); elektronisk transmission af data og information. (511) Klasse 39: Udbringning af varer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvid, orange samt to grønlige nuancer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Annared (730) Indehaver: Holstat Consulting v/erik Holst, Rønnebærparken 12, 4000 Roskilde, (511) Klasse 29: Konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter; geléer; syltetøj; kompotter; frugtmos til babymad. (511) Klasse 30: Konfekturevarer; spiseis; honning (511) Klasse 31: Friske frugter (æbler). (511) Klasse 32: Frugtsaft; most (æble); saft. (511) Klasse 33: Alkoholholdig cider (æble). (730) Indehaver: Laniel A/S, Bjørnevej 5, 7700 Thisted, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder tasker og punge; kufferter og rejsetasker; paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel, herunder via elektroniske medier, og import- og eksportagentur med læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder tasker og punge, kufferter og rejsetasker, paraplyer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1981

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Telefaction A/S, Nordre Fasanvej , 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer; software til indsamling og behandling af kunderelaterede data; elektroniske og digitale systemer i form af hardware og software til indsamling af kundedata, nemlig information vedrørende kundetilfredshed, kundeoplevelser og opinionsundersøgelser. (511) Klasse 16: Tryksager, publikationer, nyhedsbreve, magasiner, aviser, bøger, papir, pap og varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder personalecoaching; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; bistand ved indhentning, behandling og evaluering af kundefeedback; bistand ved indhentning og evaluering af informationer vedrørende kundetilfredshed, kundeoplevelser og opinionsundersøgelser; indhentning af forretningsoplysninger, systematisering af informationer i databaser, forretningsundersøgelser, markedsanalyser, tilfredshedsundersøgelser, opinionsundersøgelser, marketingsundersøgelser, rådgivning vedrørende personaleledelse, salgsfremmende foranstaltninger for andre; indsamling, systematisering og datastyring af forretningsmæssige oplysninger samt administration af datastyrede arkiver; organisering af konkurrencer med kommercielle eller reklamemæssige formål, herunder til motivering af personale og kunder, inklusive via et datastyret kommunikationsnet, herunder internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv; forretningsmæssig kunderekruttering og -fastholdelsesprogrammer; forretningsmæssig udarbejdelse og gennemførelse af loyalitetsprogrammer og konkurrencer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; personalecoaching (undervisning), konkurrencer (undervisning eller underholdning). (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Creativity in Action (730) Indehaver: Iben Hayduk, Fåborggade 23, 4.th., 8000 Århus C, (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, herunder undervisning i form af team- og kompetenceudvikling hvor musik-, film- og teaterproduktion benyttes som pædagogisk redskab med det formål at udvikle personlige, kreative og faglige kompetencer; undervisningsvirksomhed, herunder undervisning i form af coaching og kreativ rådgivning for undervisere, scenekunstnere og foredragsholdere samt for privatpersoner og ansatte med henblik på udvikling af personlige, kreative og faglige kompetencer; foredragsvirksomhed; design, organisering, ledelse og arrangering af workshops, konferencer, seminarer og events, undervisningsforløb og processer med fokus på udvikling af personlige, kreative og faglige kompetencer; undervisningsvirksomhed, herunder undervisning i interaktive teatermetoder samt design og brug heraf (f.eks. improvisation, forumspil og 1:1 kommunikationstræning) med det formål at udvikle personlige, kreative og faglige kompetencer; undervisningsvirksomhed, herunder undervisning i kommunikation, præsentationsteknik, samarbejde, salg, ledelse, mødeledelse, personlig gennemslagskraft, facilitering, interaktive og kreative undervisningsmetoder (der blandt andet involverer teaterredskaber, musik samt visuel kunst), kreativitets- og læringsteori, kompetenceudvikling, personlig udvikling, historiefortælling, leg, stemmetræning, sang, tale, skuespilteknik, performance, iscenesættelse, fiktion som læringsredskab, virksomhedspræsentation, rollespil, videndeling og kropssprog, kreativitet, idéudvikling samt innovation med det formål at udvikle personlige, kreative og faglige kompetencer; undervisningsvirksomhed, herunder undervisning i teamaktiviteter (sang, teater, visuel kunst og praktiske opgaver), som katalysator for teambuilding med det formål at udvikle personlige, kreative og faglige kompetencer; undervisningsvirksomhed ved brug af interaktive teatermetoder (f.eks. improvisation, forumspil og 1:1 kommunikationstræning); undervisningsvirksomhed ved brug af teamaktiviteter med det formål at udvikle personlige, kreative og faglige kompetencer; underholdningsvirksomhed, herunder underholdningsvirksomhed i form af instruktion, produktion og iscenesættelse af teaterforestillinger, musicals, cabaret, revyteater, radioteater, shows, filmfremvisninger, serveringsteater og koncerter; underholdningsvirksomhed, herunder underholdningsvirksomhed i form af instruktion og produktion af film, video og cd er; underholdningsvirksomhed i form af levende optræden, at lægge stemmer til film, reklamer, TV samt radio (speaker/ dubbing); underholdningsvirksomhed i form af skuespil, filmskuespil, erhvervsskuespil, sang, performing; musikkomponering, skrivning af tekster og manuskripter, udøvelse af visuel kunst, konsulentbistand ved organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; konsulentbistand vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. 1982

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kreagames (730) Indehaver: KREA MEDIE A/S, Glarmestervej 16 A, 1. tv., 8600 Silkeborg, (511) Klasse 09: Software indeholdende digitale produkter til børn, herunder downloadable spil til digital distribution. (511) Klasse 35: Detailhandel med digitalt software til børn, herunder spil til digital distribution via et globalt computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ganske enkelt Totalkredit (730) Indehaver: Madkulturen, c/o Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og hvid. (730) Indehaver: Totalkredit A/S, Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Beauty & Makeup v/zhanna Andersen, Nørre Farimagsgade 55, 1364 København K, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FINN JUHL (730) Indehaver: Totalkredit A/S, Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange, gul, blå og hvid. (730) Indehaver: Hansen & Sørensen ApS, Vesterled 19, 6950 Ringkøbing, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (511) Klasse 11: Apparater til belysning. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Detailhandel, herunder detailhandel via globale netværk, med apparater til belysning, møbler, spejle, billedrammer; varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. 1983

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, (511) Klasse 34: Tobak og forarbejdede tobaksprodukter, herunder røgtobak, pibetobak, cigarer og cigaretter, artikler for rygere, herunder piber, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TANGE FRILANDSGARTNERI A/S, Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (591) Farvetekst: Orange omrids, grøn top og sorte øjne (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rema 1000 AS, Gladengveien 2, N-0661 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; bomuldsstoffer, bordduge, ikke af papir, bordskånere, bordløbere og dækkeservietter af tekstilmateriale, gardiner af tekstilmateriale, viskestykker, husholdningslinned (ikke beklædning), lommetørklæder af tekstilmateriale, sengelinned, madrasbetræk, pudebetræk, dyner og dynebetræk, håndklæder af tekstilmateriale. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rema 1000 AS, Gladengveien 2, N-0661 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; bomuldsstoffer, bordduge, ikke af papir, bordskånere, bordløbere og dækkeservietter af tekstilmateriale, gardiner af tekstilmateriale, viskestykker, husholdningslinned (ikke beklædning), lommetørklæder af tekstilmateriale, sengelinned, madrasbetræk, pudebetræk, dyner og dynebetræk, håndklæder af tekstilmateriale. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning NO Norge (730) Indehaver: SMIL - KØBENHAVN, FORENINGEN AF 21/5-1979, Skjulhøj Allé 57A, 2720 Vanløse, (511) Klasse 18: Tawse, ni-halet kat (pisk), piske, lædermanchetter, halsbånd, læderpaddel med kort håndtag, harness (læderremme sat sammen med ringe og nitter), flogger(pisk). (511) Klasse 20: Spanskrør, SM-Møbler, Andreaskors (Møbel formet som et X). (511) Klasse 22: Tovværk, bondagereb, hampereb. (511) Klasse 41: Arrangering af kinky fester, arrangering af foredrag om seksualpolitiske emner, medlemsaftener og workshops om kinky emner. 1984

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PadForm (730) Indehaver: COMPRENDO ApS, Håndværkersvinget 8, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NNIT Forventningsbarometeret (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RADIO CHARLIE (730) Indehaver: RADIO CHARLIE ApS, Storegade 47D, 6800 Varde, (740/750) Fuldmægtig: VESTMEDIA A/S, Østervold 24, 6800 Varde, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, radioreklamer, reklamebureau, publikation af reklametekster, reklameplads udlejning, reklametid på kommunikationsmedier, rådgivning til kunder, salgsfremstød for andre. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, udsendelse af radio- og fjernsynsprogrammer, kabel-tv-udsendelser, satellittransmission. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, produktion af shows, studier til lydoptagelse, produktion af videofilm og lydoptagelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Novo Nordisk IT A/S, Lottenborgvej 24, 2800 Kongens Lyngby, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer og tidsskrifter (downloadable). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RAIN LEVEL (730) Indehaver: SCANKØB A/S, Østergade 60, 1100 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hansen, Sønderby og Co. Advokatinteressentskab, Tronholmen 3, 3., 8960 Randers SØ, (511) Klasse 18: Paraplyer, paraplyhylstre (511) Klasse 25: Badesko, beklædningsgenstande, bukser, fodtøj, frakker, galoscher, huer, hætter, jakker, kasketter, overalls, overfrakker, pulllovers, sko, støvler, sweaters, trøjer, t-shirts, veste. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: INVESTOR-GRUPPEN A/S, Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SCANKØB A/S, Østergade 60, 1100 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hansen, Sønderby og Co. Advokatinteressentskab, Tronholmen 3, 3., 8960 Randers SØ, (511) Klasse 18: paraplyer, papaplyhylstre (511) Klasse 25: Badesko, beklædningsgenstande, bukser, fodtøj, frakker, galoscher, huer, hætter, jakker, kasketter, overalls, overfrakker, pullovers, sko, støvler, sweaters, trøjer, t-shirts, veste. (591) Farvetekst: RAIN LEVEL (730) Indehaver: FDM TRAVEL A/S, Firskovvej 32, 2800 Kongens Lyngby, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser, herunder individuelle rejser og fastlagte rundrejser til hele verden. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering, herunder i feriebolig, på hotel, på campingplads og i motorhome. 1985

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BEARISTA (730) Indehaver: Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 28: Legetøj, nemlig, bamser, udstoppet legetøj, plyslegetøj, dukker samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, yoyoer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; franchisingvirksomhed, nemlig forretningsmæssig bistand ved etablering og/eller drift af restauranter, caféer, kaffebarer og snackbarer; detailhandel inden for kaffe, te, kakao, næringsmidler i pakker og færdigretter, elektriske apparater, ikke-elektriske apparater, husholdningsartikler, køkkenredskaber, ure, armbåndsure, æggeure (timeglas), stopure, smykker, bøger, musikoptagelser, musemåtter, tegnebøger, seddelmapper, indkøbstasker, punge, dokumentmapper, bogtasker, håndkufferter og paraplyer, alle af lærred, plastic eller læder, nøgleringe af læder, beklædningsgenstande, kasketter og hatte, legetøj, inklusive teddybjørne, udstoppet legetøj, plyslegetøj, dukker og tilbehør hertil, julepynt; grossistvirksomhed, engrosforretning og engrosbestillingsvirksomhed inden for kaffe, te, kakao, næringsmidler i pakker og færdigretter, elektriske apparater, ikke-elektriske apparater, husholdningsartikler, køkkenredskaber, ure, armbåndsure, æggeure (timeglas), stopure, smykker, bøger, musikoptagelser, musemåtter, tegnebøger, seddelmapper, indkøbstasker, punge, dokumentmapper, bogtasker, håndkufferter og paraplyer, alle af lærred, plastic eller læder, nøgleringe af læder, beklædningsgenstande, kasketter og hatte, legetøj, inklusive teddybjørne, udstoppet legetøj, plyslegetøj, dukker og tilbehør hertil, julepynt; postordrevirksomhed og postordrekataloger, computerstyret onlinebestilling, computerstyret onlinedetailhandel, onlinebestilling og onlinedetailbutikker, alle inden for kaffe, te, kakao, næringsmidler i pakker og færdigretter, elektriske apparater, ikke-elektriske apparater, husholdnings-artikler, køkkenredskaber, ure, armbåndsure, æggeure (timeglas), stopure, smykker, bøger, musikoptagelser, musemåtter, tegnebøger, seddelmapper, indkøbstasker, punge, dokumentmapper, bogtasker, håndkufferter og paraplyer, alle af lærred, plastic eller læder, nøgleringe af læder, beklædningsgenstande, kasketter og hatte, legetøj, inklusive teddybjørne, udstoppet legetøj, plyslegetøj, dukker og tilbehør hertil, julepynt; computerstyret onlineregistrering og -bestilling af gaver (engros- og detailhandel). (511) Klasse 43: Restauranter, caféer, cafeterier, snackbarer, kaffebarer og kaffehuse, restaurationsvirksomhed med udbringning af mad ud af huset, restaurationsvirksomhed med salg af mad ud af huset; cateringvirksmohed; levering af kaffe til kontorer; levering af mad på kontrakt; tilberedning af fødevarer; tilberedning og salg af mad og drikke til at tage med. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RUGKLAPPER (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tatarklubben (730) Indehaver: Claus Mossbeck, Bendzvej 6 3.tv, 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsorganisation i form af rådgivning inden for marketing og kommunikation; forretningsmæssig bistand i form af rådgivning inden for marketing og kommunikation. (511) Klasse 41: Individuel træning i form af hjælp til faglig, personlig og karrieremæssig udvikling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RUBIRA (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig kønshormoner og deres modulatorer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POWERCARE (730) Indehaver: POWERCARE A/S, Sønderhøj 16, 1., 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder særligt vikarbureauvirksomhed for læger, jordmødre, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale, samt udlejning af sygeplejersker, læger, jordmødre og andet sundhedsfagligt personale. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker, herunder særligt sygepleje og sundhedsvirksomhed i øvrigt, samt rådgivning i sygeplejefaglige og sundhedsfaglige spørgsmål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BlueSEQ (730) Indehaver: BLUESEQ ApS, Willemoesgade 16, 8200 Århus N, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed i form af tilvejebringelse af adgang til en sekventeringsinformations-, projektstyrings- og børs-portal. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser i form af udviklling og drift af en sekventeringsinformations-, projektstyrings- og børs-portal; udvikling af software, som bruges til behovsafkodning og efterfølgende projektbørs-matching; teknologiske tjenesteydelser i form af rådgivning og vejledning i brugen af DNA-teknologier. (730) Indehaver: Lantmännen Schulstad A/S, Hammerholmen 21-35, 2650 Hvidovre, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Rugbrød; mel og næringsmidler af korn, konditorivarer, herunder wienerbrød, croissanter, kager og muffins. 1986

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VICTORIA JEWELS ApS, Norasvej 22, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (730) Indehaver: KOHL HOLDING ApS, Dampfærgevej 24A, 5.tv., 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå, orange, grå, sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Molbohuen (730) Indehaver: Berit Møller, c/o Møller, Ebeltoftvej 46, Feldballe, 8410 Rønde, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HAPPY EXPRESS (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 30: Spiseis, vandis og frosne konfekturevarer, præparater til fremstilling af spiseis og vandis (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, restaurantvirksomhed, nemlig fremstilling og servering af spiseis og andre mejeriprodukter, iskager, konditorivarer, kaffe, te og kulsyreholdige drikke til at indtage på stedet eller tage med, iskagebutikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Tandpasta (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, hvidt, blåt, sølv, lavendel og lilla (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIAMONDO (730) Indehaver: Online Brands Nordic AB, Adelgatan 21, SE Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 14: Halvædelsten, ædelsten, spinel (ædelsten), olivin (smykkesten), barrer (stænger) af ædle metaller, uforarbejdede eller delvist forarbejdede ædelmetaller. (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed med ædle metaller, varer af ædle metaller, smykker og ædelsten SE 2011/03359 Sverige (730) Indehaver: ARCHI SOLUTION CENTER ApS, Vodroffs Tværgade 15, kld. TV, 1909 Frederiksberg C, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1987

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Zay Dance (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANSESNEAKERS ApS, Grævlingevej 24, Krogen, 9460 Brovst, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DICLOREN (730) Indehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TASTY FRIED CHICKEN ApS, Frederikssundsvej 24 A, 2400 København NV, (511) Klasse 29: Fjerkræ, pomfritter, salater hovedsageligt bestående af grøntsager og/eller frugt. (511) Klasse 30: Kaffe, te, mel, brød, salt, saucer (krydrede), krydderier, burgere. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, restaurationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og gult. (730) Indehaver: Ajour Systems v/flemming Høgh Thomasen, Østerbro 29 B, Mellerup, 8930 Randers NØ, (511) Klasse 09: Elektroniske kassesystemer og kasseapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelig og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder sådan software til brug for elektroniske kassesystemer og kasseapparater til brug for visuelt varekartotek, lagerstyring, variantstyring, flerlagerstyring, kampagnestyring, debitorstyring, kreditorstyring, kreditsalg, a-conto salg, måneds fakturering, ERP løsning, CRM løsning, 3G løsning, SMS-gateway, multiple webshops, elektronisk bilags arkiv, serienummerstyring, integration til web-shop, integration til regnskabsprogrammer, betalingskortløsninger, tidsregistrering, kortstyringssystem, kundeklub, elektroniske gavekort, kundekort etc., faktura statistik, kassestatistik, købsstatistik, vareforbrug, økonomikontrol, byttebon - tilgodebevis, tidsstyring af priser, provissionsstyring, valuta-styring, gebyrstyring, afgiftstyring, bonudskrift med logo, overførsler fra netbank, labeludskrifter, E-fakturering, tilbud-ordremodul, arbejdskort, direct mail, udlæsning til lønsystem, personalestyring, trådløs lagerscanner, tjenerstyring, bordstyring, grafisk bordstyring, værelsesstyring, take-away styring, køkkenudskrifter, waitercall automatisk momsregnskab, budget, omkostningsstyring, afdelingsregnskab, koncernregnskab, perioderegnskab, automatisk bogføring af kasseoptælling, direkte bogføring fra netbank, CMS løsning, Raid 5 løsning samt integration med Microsoft Office. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Louisiana Garden (730) Indehaver: Bahne en gros, Vejle A/S, Karen Blixensvej 4, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Twenty5 (730) Indehaver: PARTY 2010 ApS, Telefonsmøgen 6, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup, gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. 1988

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: YASAR NAZIR ApS, Skibhusvej 125, 5000 Odense C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mistral International B.V., Industriweg 4A, NL-7641 AT Wierden, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 18: Strandhåndklædetasker. (511) Klasse 24: Badehåndklæder, strandhåndklæder, dyner, lagener, vaskeklude, håndklæder, quiltede tæpper, quiltede pudebetræk, gardiner af tekstilmateriale eller plastic; køkkengardiner af tekstilmateriale eller plastic. (511) Klasse 27: Bademåtter, måtter til badeværelser, tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer BX Beneluxlandene EM Harmoniseringskontoret (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IntraPoint (730) Indehaver: Mistral International B.V., Industriweg 4A, NL-7641 AT Wierden, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 18: Strandhåndklædetasker. (511) Klasse 24: Badehåndklæder, strandhåndklæder, dyner, lagener, vaskeklude, håndklæder, quiltede tæpper, quiltede pudebetræk, gardiner af tekstilmateriale eller plastic; køkkengardiner af tekstilmateriale eller plastic. (511) Klasse 27: Bademåtter, måtter til badeværelser, tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer BX Beneluxlandene EM Harmoniseringskontoret (730) Indehaver: AX Freelancer v/anders Beider, Lourupvej 18, 6690 Gørding, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: intesira (730) Indehaver: INTESIRA ApS, Limfjordsvej 37, 2720 Vanløse, (511) Klasse 09: Software til brug for udarbejdelse af træningsprogrammer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IBF Perma-Drain (730) Indehaver: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast, (511) Klasse 19: Belægningssten, fliser og blokke af beton, granit og tegl; sand, sten og grus til anvendelse som underlag til belægningssten, fliser og blokke af beton, granit og tegl. 1989

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATP pension for alle (730) Indehaver: Arbejdsmarkedets Tillægspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig bistand ved administration af finansiel virksomhed. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; pensionsvirksomhed, herunder administration af pension, pensionsvirksomhed med individuelt investeringsvalg, herunder investering i andele i investeringsforeninger og fonde, investeringsforeningsvirksomhed, porteføljepleje, valutarisk virksomhed, finansiering, formueforvaltning, kapitalinvestering, rådgivning, vejledning og konsulentbistand i forbindelse med finansiel virksomhed; finansiel analysevirksomhed for andre; finansiel virksomhed i form af elektronisk overførsel af kapital på andres vegne; finansiel information, herunder fremskaffelse af information om kapitalinvestering og finansiering via computernetværk og globale kommunikationsnetværk; online computertjenester i form af interaktiv adgang til investering og oplysninger om investering af pensionsmidler; finansiel virksomhed, herunder fondsmæglervirksomhed, børsmæglervirksomhed, investeringsforvaltning. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning; arrangering og ledelse af seminarer, konferencer, tilvejebringelse af instruktionsmateriale online indenfor finansiering, pension og investering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sverre Dueholm, Dronningens Tværgade 28, 5. th, 1302 København K, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); tasker, nemlig håndtasker, skuldertasker, rejsetasker, kufferter, rygsække, toilettasker og kosmetikpunge; punge, tegnebøger, kreditkortholdere af læder, paraplyer og parasoller. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), grydelapper, gulvklude, klude til rengøring, havehandsker, handsker til husholdningsbrug, grillhandsker af tekstil eller læder, bordservice undtagen knive, gafler og skeer, krus, herunder tandkrus, affaldsspande, bakker til husholdningsformål, serveringsbakker, opbevaringsbeholdere, varmeisolerende beholdere til drikke, brødkasser, kagedåser og -krukker, håndklædeholdere og -stænger, krukker, knivholdere, lyseslukkere, lysestager, lyseholdere, nipsting af porcelæn, oplukkere, salt- og peberbøsser, hånddrevne salt- og peberkværne, potter, proptrækkere, servietholdere, servietringe, skåle, frugtskåle, smørbokse, skærebrætter til køkkenbrug, smørebrætter til køkkenbrug, sæbeetuier, sæbebeholdere, sæbeskåle, sæbeholdere, køkkenrulleholdere, toiletrulleholdere, urtepotter, urtepotteskjulere, ikke af papir; vaser, vaskebaljer, æggebægre. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, rød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SALSA (730) Indehaver: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, (511) Klasse 34: Tobak og forarbejdede tobaksprodukter, herunder røgtobak, pibetobak, cigarer og cigaretter, artikler for rygere, herunder piber, tændstikker (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NORDLYS (730) Indehaver: Lantmännen Unibake Denmark A/S, Oensvej 28, Hatting, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Brød, konditori- og konfekturevarer, mel og næringsmidler af korn, gær og bagepulver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: koppa (730) Indehaver: Sidq-Eddine Afkir, Vingårds Alle 69, 3.tv., 2900 Hellerup, (511) Klasse 30: Kaffe. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med kaffe, sandwich og chokolade. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke nemlig af kaffe, sandwich og chokolade, kaffebar (café). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STADIL (730) Indehaver: HUMMEL A/S, "Kraftcentralen", Sønderhøj 10, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer; beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til sportsbrug samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer; beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til børn og babyer samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) herunder bolde; julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FOCA (730) Indehaver: MERCURI INTERNATIONAL DANMARK A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 1990

13 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

14 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALTERNOVA A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALTERNOVA A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALTERNOVA A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Coco Coin Investment, Brombærvej 5, 9800 Hjørring, (740/750) Fuldmægtig: DENLAW, Østergade 55, 1100 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Barnes & Noble Inc. (a Delaware Corporation), 122 Fifth Avenue, New York, New York 10011, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft, PO Box 1003 Sentrum, N-0104 Oslo, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG DANMARK A/S, Hørkær 18, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sator Deutschland GmbH, Sankt-Anton-Strasse 4, Krefeld, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MINUI A/S, Hedegårdsvej 11, 7190 Billund, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EXPERIAN A/S, Kristianiagade 9, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: DELACOUR DANIA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Langebrogade 4, 1411 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Barnes & Noble Inc. (a Delaware Corporation), 122 Fifth Avenue, New York, New York 10011, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft, PO Box 1003 Sentrum, N-0104 Oslo, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfa Laval Corporate AB, Box 73, S Lund, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Winter Holding GmbH & Co KG, Heidelberger Strasse 9-11, D Nussloch, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Varpelev Tomater A/S, Myrekærvej 3, Varpelev, 4652 Hårlev, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EXPERIAN A/S, Kristianiagade 9, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: DELACOUR DANIA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Langebrogade 4, 1411 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EXPERIAN A/S, Kristianiagade 9, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: DELACOUR DANIA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Langebrogade 4, 1411 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EXPERIAN A/S, Kristianiagade 9, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: DELACOUR DANIA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Langebrogade 4, 1411 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EXPERIAN A/S, Kristianiagade 9, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: DELACOUR DANIA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Langebrogade 4, 1411 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Varpelev Tomater A/S, Myrekærvej 3, Varpelev, 4652 Hårlev, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Varpelev Tomater A/S, Myrekærvej 3, Varpelev, 4652 Hårlev, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Varpelev Tomater A/S, Myrekærvej 3, Varpelev, 4652 Hårlev, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Varpelev Tomater A/S, Myrekærvej 3, Varpelev, 4652 Hårlev, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Varpelev Tomater A/S, Myrekærvej 3, Varpelev, 4652 Hårlev, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Van Gucht, Brandheide 44 A, B-2880 Bornem, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FOOD SOLUTIONS ApS, Egå Havvej 21, 8250 Egå, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALTERNOVA A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, 1992

15 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 32. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 42: Industriel analyse, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: FR (511) Klasse 42: Teknologisk rådgivning indenfor byggevirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand, herunder rådgivning i forbindelse med og behandling af klager over apparater til opvarmning, dampdannelse, køling, ventilation og vandledning, sanitetsinstallationer, installationsvirksomhed, byggerivirksomhed samt reparationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, gelé og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, salatdressinger, konserves. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdressinger) krydderier, råis. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, CD-rom`er. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning og vurdering af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom; udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder. (511) Klasse 42: Indretningsarkitektvirksomhed; herunder professionel, ikkeerhvervsmæssig, rådgivningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 19. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. (511) Klasse 37. (511) Klasse 42: Rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt geologisk undersøgelsesvirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde. 1993

16 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

17 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR

18 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. FA FR FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VA VR VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

19 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR

20 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. AFKIR, SIDQ-EDDINE VR AJOUR SYSTEMS VR ALFA LAVAL CORPORATE AB VR ALTERNOVA A/S VR ALTERNOVA A/S VR ALTERNOVA A/S VR ALTERNOVA A/S VR ALUFLAM A/S VR ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION VR ARCHI SOLUTION CENTER APS VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ASTRAZENECA UK LIMITED VR AX FREELANCER VR BAHNE EN GROS, VEJLE A/S VR BAJAK, ZSUZSANNA VA BARNES & NOBLE INC. (A DELAWARE CORPORATION) VR BARNES & NOBLE INC. (A DELAWARE CORPORATION) VR BAYRAK, DIPL.-ING. ZEKERIYA VR BEAUTY & MAKEUP VR BECKMAN COULTER, INC. VR BIOFARMA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE VR BLUEPOSITION APS VA BLUESEQ APS VR BO BEDRE ESBJERG A/S VA CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC VR COCIO BEVERAGE INTERNATIONAL P/S VR COCIO BEVERAGE INTERNATIONAL P/S VR COCO COIN INVESTMENT VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY VR COMPRENDO APS VR COMX NETWORKS A/S VR CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO FR CONTROLLERS APS VA COOP DANMARK A/S VR DANILO I/S VR DANISH CROWN A/S VR DANSESNEAKERS APS VR DANSK FORENING FOR VIDENSKABEN OM KREATIV INTE VR DANSKE FAMILIERESTAURANTER A/S VR DANSKE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENINGER DGI VA DS HÅNDVÆRK & INDUSTRI FR DUEHOLM, SVERRE VR ELECTROLUX, AKTIEBOLAGET VR ENERGI NORD A/S VR EXPERIAN A/S VR EXPERIAN A/S VR EXPERIAN A/S VR EXPERIAN A/S VR EXPERIAN A/S VR F GROUP A/S VR FDM TRAVEL A/S VA FDM TRAVEL A/S VR FIRMAET OLE FRYDKJÆR VR FOOD SOLUTIONS APS VR FORBO-KROMMENIE B.V. VR FYENS STIFTSTIDENDE A/S VR G.E.C. GADS FORLAG A/S VR GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, COMPAGNI VR GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, COMPAGNI VR GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, COMPAGNI VR GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, COMPAGNI VR GOLAD, ADAR VR GUNNEBO AB VR H. P. UNIT APS VR HANSEN & SØRENSEN APS VR HANSEN, ANNETTE VA HARTMAN ENTERPRISES B.V. VR HAYDUK, IBEN VR HELENA RUBINSTEIN S.A. VR HOLSTAT CONSULTING VR HOME A/S VR HUGSTED, JULIE VA HUMMEL A/S VR IDG DANMARK A/S VR IKAST BETONVAREFABRIK, A/S VR INTESIRA APS VR INVESTOR-GRUPPEN A/S VR IT PRACTICE A/S VR JEMO-PHARM A/S VR JENS LINDE A/S VR KIRKEBY CHEESE EXPORT A/S VR KIRKEBY CHEESE EXPORT A/S VR KOHL HOLDING APS VR KREA MEDIE A/S VR LANIEL A/S VR LANTMANNEN SCHULSTAD A/S VR LANTMANNEN UNIBAKE DENMARK A/S VR LINDGAARD/PEDERSEN A/S VR LÆSØ EJENDOMSKONTOR VR MADKULTUREN VR MEDIAXPRESS A/S VR MERCURI INTERNATIONAL DANMARK A/S VR MIDTJYSK EL CENTER A/S VR MINUI A/S VR MISTRAL INTERNATIONAL B.V. VR MISTRAL INTERNATIONAL B.V. VR MOSSBECK, CLAUS VR MUSIKHUSET AARHUS, AARHUS KOMMUNES FRITIDS- OG VR MØLLER, BERIT VR NATURGAS FYN I/S VR NEOLAB MIGGE LABORBEDARF-VERTRIEBS GMBH VR NETS DENMARK A/S VR NORDIC FOOD PARTNERS A/S VR NORDTHY A/S VA NOVARTIS AG VR NOVARTIS AG VR NOVO NORDISK IT A/S VR NYCOMED PHARMA AS VR NYCOMED PHARMA AS VR ONLINE BRANDS NORDIC AB VR ORIFARM GENERICS A/S VR PARTY 2010 APS VR PIF PAF PUF I/S VR PLUS PACK A/S VA POLAR SALMON A/S VR POWERCARE A/S VR RADIO CHARLIE APS VR RCI, LLC VR REMA 1000 AS VR REMA 1000 AS VR SABO-MASCHINENFABRIK GMBH VR SAINT-GOBAIN ISOVER, SOCIETE ANONYME VR SAINT-GOBAIN WEBER A/S VR SATOR DEUTSCHLAND GMBH VR SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S VR SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S VR SCANKØB A/S VR SCANKØB A/S VR SENTIV APS VA SMED, PER NØRGÅRD VR SMIL - KØBENHAVN, FORENINGEN AF 21/ VR SPAREKASSEN LOLLAND A/S VR STARBUCKS CORPORATION, DOING BUSINESS AS STARB VR STARBUCKS CORPORATION, DOING BUSINESS AS STARB VR TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED VR TANGE FRILANDSGARTNERI A/S VR TASTY FRIED CHICKEN APS VR TELEFACTION A/S VR TETRASOFT A/S VR THERMA AG VR TIVOLI A/S VR TO DOOR HOLDING APS VR TOTALKREDIT A/S VR TOTALKREDIT A/S VR TULIP FOOD COMPANY GMBH VR UNILEVER N.V. VR VAN GUCHT VR VARPELEV TOMATER A/S VR VARPELEV TOMATER A/S VR VARPELEV TOMATER A/S VR VARPELEV TOMATER A/S VR VARPELEV TOMATER A/S VR VARPELEV TOMATER A/S VR VICTORIA JEWELS APS VR

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 45 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2267 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 131. årgang. 2010-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 131. årgang. 2010-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 131. årgang. 2010-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1895 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 133. årgang. 2012-05-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 133. årgang. 2012-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 133. årgang. 2012-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 793 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 201 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1199 Afslåede eller

Læs mere