Jordejere uden jord Af Knud Rygård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordejere uden jord Af Knud Rygård"

Transkript

1 Jordejere uden jord Af Knud Rygård Hermed det tredje afsnit af vores serie om de meget indviklede forhold, der på alle indianerreservater gør sig gældende når det drejer sig om ejerskab af jord. I to af de forrige numre bragte vi et uddrag fra de først 40 sider af bogen Braid of Feathers: American Indian Law and Contemporary Tribal Life fra 1997 af historikeren Frank Pommersheim. Afsnittet i dette nummer er baseret på en artikel af Alleen Brown: Landowners without land fra juli 2011, publiceret af organisationen Institute for Agriculture and Trade Policy på deres hjemmeside Anledningen til artiklen er den nylige afslutning af en årelang retssag om regeringens grove misligholdelse af sine forpligtelser som administrator af reservatjord. Når indianske jordejere forsøger at bruge den reservat jord, de ejer, møder de problemer, der er noget nær uoverstigelige. Med udgangspunkt i et eksempel fra Pine Ridge-reservatet stiller artiklen skarpt på den historiske baggrund for disse problemer og forliget i den nævnte retssag, der blev indgået i december Retssagen er nu afsluttet, men mange jordejeres problemer er stadig uløste. Hundredetusinder af amerikanske indianere ejer jord på deres reservater, men de færreste har adgang til den. Nu vil en erstatning sikre, at næsten 2 milliarder dollars bliver brugt til at skabe sammenhængende indianskejede landområder på reservaterne, men er beløbet for lille og kommer det for sent? Bisonen levede på prærieområderne. Deres hove presser ikke jorden sammen på den måde kvæg gør det og den bedre dræning hjælper regnvandet til at opretholde grundvandsmagasinerne. De føder selv deres kalve. De smelter frosset drikkevand med deres ånde. Deres kød indeholder mere protein og mindre fedt end oksekød - der er indført fra Europa. Bisonkød var en grundpille i lakota-indianernes kost før nybyggere, embedsmænd og årtier af love og politiske tiltag skubbede lakotaerne og bisoner sammen på mindre og mindre landområder. "Vi levede med bisonen og vi voksede sammen. Vi nærede hinanden, og vi anerkendte hinanden, "sagde Lemoine Lapointe, tidligere direktør for the Healthy Nations program på Minneapolis American Indian Center og lakotaindianer fra Rosebud-reservatet i South Dakota. "Det var virkelig en livsform, som stadig i meget høj grad er en del af os, men en livsform, der i dag er trængt af love og regler, og af vores forflytning til små firkantede landområder, der skulle være den enkeltes ejendom." David Bartecchi, administrerende direktør for den almennyttige Village Jorden, mener de firkantede landområder kan bruges til at holde lakotaernes urgamle forhold til bisonen levende. Hans organisation har hjulpet med at starte the lakota Buffalo Caretaker Cooperative, et andelslandbrug, der består af tre familier på Pine Ridge reservatet i South Dakota. Familierne opdrætter bisoner på en bæredygtig måde og sælger kødet som en specialitet. Village Jorden understøtter dem gennem finansiel bistand, rådgivning og et adopter-en bison -program, hvor online-donorer kan købe bisoner til kooperativet.

2 Bartecchi håber, at andelshavernes erfaringer vil være en model for andre lakotaer, der ønsker at drive bisonfarme på Pine Ridge. Han mener, at en tilbagevenden til en lokal fødeproduktion, der omfatter lakota-forbrugere og producenter, kan bidrage til at tackle de alvorlige økonomiske og kostrelaterede sundhedsproblemer (bl.a. sukkersyge og kredsløbssygdomme), som Pine Ridge står over for. Men for at flere indianske familier på reservatet kan deltage i andelslandbruget, har de brug for adgang til kapital og jord. I teorien skulle det ikke være så svært at få adgang til jord. Pine Ridge er et fællesskab af jordejere. Ifølge Village Jorden er 60 procent af reservatets 7175 km² land inddelt i individuelt ejede jordstykker. Alligevel er det meget få af ejerne, der lever på, arbejder på eller har direkte kontrol over den jord, de rent teknisk ejer. Situationen er ikke enestående for Pine Ridge og en proces kendt som "fraktionering" dvs. opsplitning - har skylden. Fraktionering går tilbage til vedtagelsen i 1887 af the General Allotment Act (= loven om almindelig udstykning af reservatjord - se forrige nummer af Hau Kola). Før 1887 var det samlede areal af stammernes reservatjord i alt ca km2 (et område lidt større end Sverige). Jorden var fælleseje for medlemmerne af stammen. Udstykningsloven opdelte nu jorden på det enkelte reservat i jordlodder på 64, 32 eller 16 hektar, som fremover skulle være de enkelte stammemed-lemmers private ejendom. Udover det officielle formål - at civilisere indianerne indebar den også, at ikke-indianere gennem køb kunne overtage endnu mere reservatjord. De i alt 60 millioner acres reservatjord (= ca km2), der var tilbage efter udstykningen, blev af regeringen erklæret for overskydende jord (dvs. overskydende i forhold til indianernes behov ). Regeringen fordelte jorden til jernbaneselskaber, virksomheder, småfarmere og til sig selv. Overskydende jord var ofte den mest frugtbare på reservatet. "Det nærmeste ord, som vi har for jord er, hvad vi kalder makoce. Det hentyder til alt det, vi ser foran os, men der er ingen følelse af ejerskab over det. Hvad er fremtrædende er en følelse af at være forbundet med det hele," siger Lapointe. "Vi har ikke tal på vores forhold til naturen på denne måde. Udstykningsloven havde til formål at nedbryde fællesskabet i vores familier, vores lokalsamfund og vores folk. " Den resterende jord blev fordelt til de enkelte indianere og sat under forbundsregeringens formynderskab ud fra den forudsætning, at indianerne er ude af stand til at varetage deres egne anliggender. Det var - og er stadig den dag i dag - et system, der er forankret i regeringens racistiske forestilling om, at den kan varetage indianerreservaterne bedre end indianerne selv. Indianere kan ikke sælge eller udleje jord, de ejer under regeringens formynderskab uden regeringens godkendelse og regeringen er forpligtet til at fordele alle indtægter fra jorden (fra udlejning til landmænd, jernbaner, mineselskaber og andre private interessenter) til de enkelte grundejere. Så snart den første generation af indianske jordejere døde, begyndte regeringen at dele jorden mellem deres efterkommere. Men gennem fraktioneringen arvede arvingerne ikke jordstykker med specifikke grænser. I stedet er de arvede procentdele af skødet, et skøde, som forbundsregeringen havde formynderskab over. Dette system efterlader de fleste af nutidens ejere af udstykket reservatjord med små procentdele af ejendomsret, der i realiteten er ubrugelige. I dag er det omkring 30 procent af de officielt anerkendte stammer på reservater over hele USA, der ejer fraktioneret jord. Fraktioneringen gør arealforvaltning utroligt kompliceret for både stammerne og de enkelte jordejere. Den koster også forbundsregering store summer. I mange tilfælde er omkostningerne ved at administrere den enkeltes jordejers konto større end indtægterne fra jorden. Og da mange ejere af udstykket jord ikke efterlader et testamente, bruger regeringen ca. 54,5 millioner dollars årligt til omkostninger i skifteretten. Forbundsregeringen administrerer ca km2 hektar, som den har i formynderskab for stammer og individuelle indianske jordejere. Enkeltpersoner ejer ca km2 og stammer ejer ca km2. I 2009 var der udstykkede jordlodder tilbage, fordelt på 4.5 millioner "fraktionerede andele." "Udstykningen har været forfærdelig. Det er en afskyelig handling, som regeringen gennem tiden har begået mod vores folk. Den var værre end de kugler, der tog livet af mange af vores folk, fordi den gjorde os forældreløse i vores eget land. Det brød vores bånd til vores mor, jorden. Det var lige så afskyeligt som da vores børn blev taget fra deres familier med magt og anbragt i forbundsregeringens kostskoler, "siger Lapointe.

3 Ross Racine er den administrerende direktør for the Intertribal Agriculture Council der har base i Montana. Ifølge ham er den manglende adgang til jord forbundet med fattigdommen, den usikre fødevaresituation og de kostrelaterede sygdomme, der er almindelige på mange reservater. Den amerikanske diabetes-forening forudser, at seks ud af ti amerikanske indianere vil udvikle diabetes i deres levetid. The American Community Survey - en landsdækkende institution, der udgiver hvad der svarer til Statistisk Årbog i Danmark oplyste i 2009, at næsten en ud af fire amerikanske indianere lever under fattigdomsgrænsen. "Hvis ønsket om bæredygtige samfund, både mht. fødevareproduktion og sundhed, blev den drivende kraft bag de politiske beslutninger om anvendelse af jord, så ville dette ændre sig," siger Racine. "Hvis vi brugte vores eget land til at producere sunde fødevarer, og indtægter og jobskabelse blev holdt i lokalsamfundet, ville vi have sundere og mere velstående folk." "Oprigtig forsoning"? I december 2010 bebudede præsident Barack Obama indgåelsen af et 3,4 milliarder dollars forlig for at afslutte den 14- årige kollektiv retssag mod forbundsregeringen. I denne retssag, der bærer det officielle navn Cobell v. Salazar blev der rejst anklage mod regeringen for at misligholde indtægter fra udlejning af ca km2 reservatjord (et område på størrelse med Danmark) til landmænd, ranch-ejere, mineselskaberne og andre private interesser. Elouise Cobell, en bankmand fra Blackfoot Nation i Montana, anlagde i 1996 sag, efter at hun have bemærket, at der var uoverensstemmelser mellem regeringens udbetalinger af lejeindtægter til de indianske jordejere og de beløb, de havde krav på. Den 8. december proklamerede præsident Barack Obama følgende: "Med denne meddelelse tager vi et vigtigt skridt i retning af en oprigtig forsoning mellem regeringen og dem, hvis jord har været under regeringen formynderskab og lægger grundlaget for en mere effektiv forvaltning af de værdier, som regeringen på vegne af indianere har formynderskab over." Cobell er mindre optimistisk. "Det er betydeligt mindre end den fulde godtgørelse, som indianerne har krav på " siger hun. "Vi er tvunget til at indgå forliger nu ud fra den nøgterne erkendelse af, at gruppen af sagsøgere, der kan få glæde af beløbet, bosætter sig nu ved den skuffende erkendelse af, at gruppen af sagsøgere med ret til erstatning bliver mindre hvert år, hver dag, efterhånden som vores ældste dør."

4 Af de $ 3,4 mia.kr., vil 1,5 milliarder dollar vil blive fordelt mellem de omkring , der har part i retssagen - der er omkring $ pr person, hvis alle er berettigede ansøger om erstatning. Og 60 millioner dollar er øremærket til et legat fond til at hjælpe indianerne til uddannelse på colleges eller erhvervsskoler. Det resterende forligsbeløb 1,9 milliarder dollars - vil gå ind i en fond til samling af reservatjord, der skal opkøbe fraktionerede jordandele fra de enkelte ejere og overdrage dem til stammerne. Programmet vil gøre det muligt for stammerne at anvende fraktioneret jord, giver ejere af fraktioneret jord mulighed for at sælge mulighed for at sælge deres interesser og spare regeringen for de penge, den skulle have brugt på forvaltning af individuelle konti for jord, den ellers ville have haft formynderskab og ansvar for. Kritikere af forliget siger, at de kontante udbetalinger, som tidligst vil begynde august 2011, er en ringe trøst for indianere, der kæmper for en tilværelse på reservaterne, hvor deres økonomi kan hænge sammen. Den nuværende version af forbundsregeringens program for samling af reservatjord er blevet kritiseret for at mangle tiltag til at standse fraktioneringen, før den kommer ud af kontrol, som for eksempel støtte til udarbejdelse af lokalplaner. Og for jordejere, der ønsker at anvende deres egen jord, er der ingen hjælp at hente i programmet. Surrealistisk ejendom nogle eksempler Joseph Reynolds vidste, at han ejede jord på Rosebud Sioux reservatet i South Dakota. Han arvede den fra sine bedsteforældre, og regnede med hele et tusinde acres ventede ham til at bygge et liv på. Så da han flyttede tilbage til South Dakota fra Californien i 1971 eller 72, kontaktede den 23-årige Reynolds Federal Bureau of Indian Affairs (BIA). De sendte ham et 12-siders dokument med en detaljeret beskrivelse af al hans jord. Reynolds opsøgte reservatets BIA-kontor og spurgte om embedsmændene ville vise ham, hvad han ejede. "Fyren sagde: 'Jeg vil køre dig derud. Og den lille baseball-kasket du har i hånden - du kan bare smide kasketten op i luften, og der hvor den lander, kan så være det land, du ejer," erindrer Fern Bordeaux-Boltz, Reynolds ekskone, som nu hjælper Rosebud-reservatets jordejere til at få kontrol over deres jord. Asay No Braid, der ejer jord på Pine Ridge Reservatet i South Dakota, ønskede at udveksle et område på 72 hektar jord, han havde arvet direkte fra sin bedstefar for et lidt mindre område, som stammen ejede i nærheden af hans søster. De to søskende ønskede at opdrætte bisoner sammen. Så i 2009 ansøgte han om udvekslingen både i BIA og i hans stamme og ventede, men ikke i stilhed. "Min storesøster sagde:" Ring til dem og fyr op under dem. "Så det er hvad jeg gjorde," fortæller No Braid. Efter et par måneder godkendte reservatets landadministration en udveksling med et jordområde på 64 hektar. Men da No Braids svar fra BIA kom tilbage, fandt han ud af, at hans jord var mere værd end det land, han ville modtage. I håb om en ærlig handel, ansøgte han om et andet område nær en motorvej. En måned senere opdagede No Braid, at hans anmodning til stammen var blevet afvist, fordi området ved motorvejen var reserveret til brug for stammen. Han overvejede sine muligheder i to måneder blot for at finde ud af, at BIA havde nu havde klassificeret hans ansøgning som udløbet. Reservaterne kan byde på rigtig mange historier som Reynolds og No Braids. Sharon Redthunder fra Nez Perce stammens Colville-reservat i Washington ønskede at købe medejerne af hendes jord ud. Men da de fleste banker ikke vil beskæftige sig med jord, der er under regeringens formynderskab, ville Redthunder være nødt til at tegne et

5 personligt lån langt ud over, hvad hun havde råd til. Med den fastlåste situation var hun ude af stand til at udnytte sin jord. I begyndelsen af 90'erne fik Lemoine Lapointes lakota-familie pludselig ikke flere leje-checks for deres jord i South Dakota, fordi forbundsregering havde købte den uden hans mors eller onkels samtykke. Lapointe mener, at salget var relateret til en forældet lov, der tillader den jord, der tilhører "inkompetente" ejere at blive sat til salg, men medmindre han hyrer en advokat, siger han, at han vil aldrig få at vide præcis, hvad der skete med jorden eller hvem der solgte den. Det rodede bureaukratiske system, der opstod som følge af fraktioneringen gør det næsten umuligt for amerikanske indianere rent faktisk at leve på eller bruge den jord, de officielt ejer. Ejernes muligheder kan variere, men de er altid komplicerede, fordi så mange mennesker ejer det samme stykke jord. Enhver beslutning som en indiansk stammer eller enkelte indianere træffer om areal-anvendelse skal være aftalt med mindst 50 procent af jordens ejere. Det gennemsnitlige skøde har 17 ejere, men nogle har flere hundrede. Og som Redthunder måtte konstatere, er det kompliceret at købe medejere ud, fordi bankerne ikke er villige til at indgå forretninger vedr. indiansk jord under regeringens formynderskab. En landbrugslov fra 2008 indeholdt godkendelse af iværksættelse af et program, der skulle tilbyde lån til købere af fraktioneret jord med særlig mange ejere, men i slutningen af 2010 var der stadig høringer i gang blandt stammerne om, hvordan programmet bedst kunne fungere. I 2012-budgettet for USA's landbrugsministerium er der afsat 10 millioner dollars til programmet. Cris Stainbrook er administrerende direktør for Indian Land Tenure Foundation, der har base i Minnesota. Denne organisation søger at bringe al reservatjord tilbage under indiansk kontrol og styring. "Indianerne er kvikke nok til at gøre det her. Men den vedholdenhed som det kræver, går så langt, langt ud over, hvad ikke-indianere møder af krav, at man dårligt kan forestille sig det "siger han. Et eksempel: Pine Ridge-reservatets jordudvekslingsprogram, som No Braid indsendte sin ansøgning til, kræver ikke mindre end 12 frem-og-tilbage transaktioner mellem forskellige stamme- og regeringskontorer. Historisk oversigt over indianske landområder i USA: Udstykningen og forbundsregeringens formynderskab 1829 Det første indianerreservat i USA oprettes: Præsident Andrew Jackson lover Choctaw- og Cherokee indianerne deres eget land, som de skal eje så længe græsset gror eller vandløbene strømmer Med henblik på at civilisere indianerne ved at assimilere dem ind i en bofast livsstil som landmænd opdeler The General Allotment Act (loven om almen udstykning af indiansk jord også kaldet the Dawe s Act ) ca km2, som hidtil har tilhørt stammerne kollektivt og giver et landområde på max. 64 hektar til hver enkelt stammemedlem. Den overskydende jord km2 eller et område 5 gange så stort som Danmark overtager regeringen til langt under markedsprisen, fortrinsvis til videresalg til ikke-indianere I løbet af de næste 123 år bliver udstykkede jordlodder opdelt blandt efterkommerne af den oprindelige ejer. Men arvingerne arver ikke fysisk jord, kun en procentdel af det oprindelige skøde på jorden. Denne proces, der er kendt som fraktionering, resulterer i, at den procentvise ejendomsret for den enkelte bliver stadig mindre i takt med antallet af efterkommere vokser En ny lov - den såkaldte Burke-act - afkorter den 25-årsperiode, der oprindelig var fastsat for varigheden af statens formynderskab over udstykket jord. Grænsen på 25 år var ment som en beskyttelse af de indianske jordejere, så at de ikke kunne lokkes til at sælge jord på urimelige betingelser. Den nye lov indebærer, at indianere kan sælge deres udstykkede jord meget hurtigere. Den giver også regeringen fuldmagt til at erklære nogle jordejere kompetente til at overtage ejendomsretten til deres jord, der så til gengæld fremover skal beskattes. Mange får ikke besked om denne ændring af deres status. Når skattegælden har nået en vis størrelse, sælger regeringen jorden. I sidste ende mister indianerne omkring km2 af deres oprindeligt udstykkede jord på grund af skattegæld og efterfølgende tvangsauktioner.

6 1934 Indian Reorganisation Act (loven om reorganisering af indianernes forhold) vedtages, Loven standser udstykningen af reservat-jord. Men af de oprindelige km2 udstykket jord, er der nu kun km2 tilbage. Loven er meget omfattende og sørger for oprettelse af stammeråd, der kan fungere som en juridisk enhed i forhold til det omgivende samfund. Dette indebærer bl.a. at den enkelte stamme kan eje jord. Men fraktion-eringsprocessen fortsætter med at opdele ejerskabet af udstykket jord mellem flere og flere mennesker Elouise Cobell konstaterer uoverensstemmelser i regeringens udbetalinger af udlejningsindtægter fra jord, som den har formynderskab over på vegne af indianske jordejere. Hun indgiver efterfølgende en anmeldelse mod forbundsregeringen. Cobell og hendes med-sagsøgere gør krav på 48 milliarder dollars, selv om Cobells hold af sagførere beregner, at regeringen i løbet af de sidste 110 år har unddraget indianske jordejere 176 milliarder dollar En kredsdomstol fastslår, at den amerikanske regering har misligholdt sit ansvar som formynder over indiansk-ejet jord. Indenrigsminister Bruce Babbitt og finansminister Robert Rubin kendes skyldige i at udvise foragt for retten, idet de har undladt at gribe ind over fejl ene i regeringens håndtering af indtægterne fra udlejning af reservatjord, der løber op i millioner af dollars Indenrigsminister Gale Norton kendes skyldig i at udvise foragt for retten af samme grund. 8. dec Efter 11 års forhandlinger mellem regeringen og sagsøgere bebuder præsident Barack Obama en erstatning på 3,4 milliarder dollars i retssagen Cobell v. Salazar. Omkring indianere på reservater over hele USA er berettiget til at modtage en del af erstatningsbeløbet; det meste af beløbet er øremærket til få samlet fraktioneret jord, så at stammerne kan disponere direkte over mere jord. I dag Regeringen er formynder og administrator af 56 millioner hektar jord på vegne af enkeltpersoner og stammer. Ikkeindianere ejer og kontrollerer mere end 65 procent af al reser vat-jord. Kilde: Alleen Brown: Landowners without land july (Serien afsluttes i næste nummer).

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Skal din arv hjælpe nødstedte børn? Betænk Terre des Hommes Danmark i dit testamente.

Skal din arv hjælpe nødstedte børn? Betænk Terre des Hommes Danmark i dit testamente. Skal din arv hjælpe nødstedte børn? Betænk Terre des Hommes Danmark i dit testamente. Hvilken verden vil du gerne efterlade dig? Der er flere måder at efterlade et aftryk på verden, når du forlader den.

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt.

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt. ARVEN EFTER DIG giv livet videre Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt 1 2 ET TESTAMENTE ER SUND FORNUFT Når du åbner denne folder, er det nok ikke første gang,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel?

Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel? - 1 Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Da min far døde for 5 år siden, overtog min søster og jeg min fars sommerhus i sameje. Vi ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads.

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Holmbladsgade 76 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 8. september 2010.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

3.1. Opgavesæt T. FVU-læsning. 1. august - 31. december 2007. Forberedende Voksenundervisning

3.1. Opgavesæt T. FVU-læsning. 1. august - 31. december 2007. Forberedende Voksenundervisning 3.1 Opgavesæt T FVU-læsning 1. august - 31. december 2007 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål - 1 Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forvaltningen af umyndiges midler er et retsområde, som de fleste personer møder på et tidspunkt i

Læs mere

Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom

Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom Fuldmagtsgiver og fuldmægtig Undertegnede udsteder hermed fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, som er beskrevet her i dokumentet og med samme virkning,

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Undgå afgifter: Sælg din bolig eller sommerhus til børnene

Undgå afgifter: Sælg din bolig eller sommerhus til børnene Undgå afgifter: Sælg din bolig eller sommerhus til børnene Du kan sælge dit sommerhus, en forældrekøbs-lejlighed eller din helårsbolig billigt til dine børn, så de undgår arveafgift og slipper for gaveafgift.

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Endelig indkaldelse ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej

Endelig indkaldelse ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej Endelig indkaldelse ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej 8-12 Bestyrelsen for indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 18. april 2013 kl. 1900

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler.

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler. Franske arveforhold Af Max Ulrich Klinker, advokat, og Bertil Jacobi, advokat Generelt De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH Kreditorinformation pr. 02. marts 2009

Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH Kreditorinformation pr. 02. marts 2009 Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH Kreditorinformation pr. 02. marts 2009 1. Insolvensplan indsigelse mod bekræftelse af planen Forbundsdomstolen har med kendelse af 5. februar 2009 (modtaget af

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

NYHEDSBREV. Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2

NYHEDSBREV. Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2 NYHEDSBREV Boligadvokaterne Tina Bach, Lars Kaasgaard, Lene Brun og Per Broe-Andersen JANUAR 2018 NR. 07 04. ÅRGANG Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2 DinGeo.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0201 aq. København, den 10. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0201 aq. København, den 10. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 10. maj 2011 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

The Sims 3: Legacy Udfordringen Frit oversat til dansk af www.skinnerup.com. Legacy Udfordringen

The Sims 3: Legacy Udfordringen Frit oversat til dansk af www.skinnerup.com. Legacy Udfordringen Legacy Udfordringen Legacy betyder arv eller testamente og Legacy Udfordringen er en lang, 10-generations udfordring, hvor du starter ud med en enkelt stifter/grundlægger og meget beskedne levevilkår og

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0249 Klageren: XX 8000 Aarhus C Indklagede: DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Landinspektør L blev frifundet.

Landinspektør L blev frifundet. Om underretning af grundejere i forbindelse med skelafsætning og om hvordan underretning skal ske Klager A havde overtaget sin mors ejendom og blev i forbindelse med rydning af et skræntareal opmærksom

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så - 1 Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har tirsdag i denne uge taget stilling til + / 15 pct. s reglen ved overdragelse

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B.

B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Den 20. december 2010 blev i sag nr. 6/2010 A mod Statsautoriseret revisor B truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs-

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009 Opgave 1 Revisoren Mikkel og klinikassistenten Helle bliver gift i 2000. De opretter forinden ægteskabet en formgyldig ægtepagt, hvorefter alt, hvad de ejer ved

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Med denne pjece ønsker vi at give et overblik til efterladte efter en person, der har modtaget en hædersgave og/eller en månedlig ydelse

Læs mere