Oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelsesbaseret forretningsudvikling"

Transkript

1 plevelse Hvidbog om ApEx Hvidbog i-magination om Oplevelsesbaseret ApEx i-magination Hvidbog forretningsudvikling om Oplevelsesbaseret inden for kultur-, ApEx i-magination forretningsudvikling detailhandels- Oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for inden og turismeområdet kultur-, for kultur-, detailhandelsdetailhandelsog og turismeområdet Version 2.0 Version 2.0 Version 2.0 inden 2. reviderede udgave 2014 Redigeret af: Jens F. Jensen, Søren G. Smed, Claus M. Østergaard & Thomas D. Winkel 2. reviderede udgave 2014 Redigeret af: Jens F. Jensen, Søren G. Smed, Claus M. Østergaard & Thomas D. Winkel 2. reviderede udgave 2014 Redigeret af: Jens F. Jensen, Søren G. Smed, Claus M. Østergaard & Thomas D. Winkel

2 INNOVATIONSNETVÆRK / VIDEN / OPLEVELSESØKONOMI Hvidbog om ApEx i-magination: Oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for kultur-, detailhandels- og turismeområdet version 2.0 Redigeret af: Jens F. Jensen, Søren G. Smed, Claus M. Østergaard & Thomas D. Winkel 2014 Forfatterne,, 2. reviderede udgave. 1. udgave InDiMedia (Forskningscenter for Interaktive Digitale Medier), Invio (Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi) og ApEx (Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi) Cover: Thomas D. Winkel og Claus M. Østergaard Layout: Thomas D. Winkel og Claus M. Østergaard Hvidbog om ApEx i-magination. Oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for kultur-, detailhandels- og turismeområdet, version 2.0 er en afrapportering af projekterne ApEx i- MagiNation og ApEx XchangeNet under Vækstforum Nordjylland, projektet ApEx i-magination under Kulturministeriet (KUM) og projekterne ApEx i-magination, ApEx XchangeNet og Cultural HeriTALEs under Kulturaftale Nordjylland (KAN). Udgivere: InDiMedia (Forskningscenter for Interaktive Digitale Medier), Invio (Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi) og ApEx (Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi) Produceret med støttet fra Vækstforum Nordjylland, Region Nordjylland, EU Den Europæiske Socialfond, EU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Kulturaftale Nordjylland (KAN) og Kulturministeriet (KUM). Distribution: ApEx hjemmeside: Invios hjemmeside: Vi investerer i din fremtid InDiMedia Forskningscenter for Interaktive Digitale Medier

3 2

4 Forord ApEx i-magination var et projekt, som havde til formål at igangsætte, udvikle og dokumentere erfaringer og resultater fra en række konkrete projektforløb med udgangspunkt i forskellige tilgange til oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Projektet blev gennemført af ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi i samarbejde med en lang række virksomheder, offentlige institutioner og øvrige videnspartnere i Region Nordjylland i perioden Projektet var støttet af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling via Vækstforum Nordjylland, Kulturaftale Nordjylland samt Styrelsen for Forskning og Innovation via ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi og InViO Innovationsnetværk for Vidensbaseret Oplevelsesøkonomi. Projektet forløb overordnet set i tre forskellige faser, som var: 1) en kortlægningsfase over modeller, metoder og projekter med fokus på oplevelsesbaseret forretningsudvikling, 2) en udførelsesfase af konkrete demoforløb inkluderende regionale offentlige og private virksomheder og 3) en dokumentationsog formidlingsfase af projektets erfaringer. Projektet gennemførte i alt ca. 20 demoforløb, hvoraf de 16 er dokumenteret i denne hvidbog. Hvidbogen har tidligere i en version 1.0 (2012) været publiceret på men udgives her i en revideret udgave 2.0. I de enkelte artikler fremhæves det problembaserede udgangspunkt for casen, forsøgene på at udvikle casen via oplevelser samt de centrale erfaringer med oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for rammerne af hver enkelt case. Casene fordeler sig på tre brede kategorier, der på forhånd var udvalgt som indsatsområder for projektet, henholdsvis kul- 3

5 turområdet, detailhandelsområdet samt turismeområdet. Hvert enkelt demoprojekt er blevet gennemført med respekt for de udfordringer og muligheder, der har været inden for konteksten. Dvs., at der er forskel på den måde hver case er blevet gennemført på og hvilke resultater, der er kommet ud af den. Nogen gange er der kommet konkrete nye produkter eller services ud af demoprojektet, mens der andre gange er afprøvet nye metoder eller nye processer. Vi håber, at casebeskrivelserne på hver deres måde kan inspirere og give nye ideer til, hvordan oplevelser kan anvendes i forbindelse med forretnings- og organisationsudvikling. Også i jeres organisation. Redaktørerne 4

6 Indhold FORORD... 3 INDHOLD... 5 KULTURCASES DET BRUGERDREVNE MUSEUM OM KUNSTEN UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Rekruttering & motivation Fra idé til udstilling Processen RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN KUNSTEN ERHVERVSRETTET OG INVOLVERENDE MEDARBEJDERSKABT KUNST OM KUNSTEN UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Forskellige personlighedstyper Medarbejderskabt kunst RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN DET MUSISKE HUS TRANSFORMATION AF DET MUSISKE HUS SAMARBEJDETS FORMÅL OM DET MUSISKE HUS UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Masterclass og fremtidsværksted Sociale medier Workshop II med kulturinstitutioner Yderligere idéudvikling RESULTATERNE AF SAMARBEJDET SAMLENDE CITATER OM PROCESSEN KULTURCASES EVENTS BARDATRÆF 2011 I REBILD FORANKRING BLANDT ORKER OG ELVERE OM REBILD KOMMUNE UDFORDRINGEN: GAMMEL, NY EVENT TRANSFORMATION OG FORANKRING FORLØBET: WORKSHOP, INFORMATIONSMØDER OG EVALUERING Workshop d. 22. juni hvem, hvad, hvor og hvornår Brobygning til lokale aktører Evaluering af Bardatræf Opsamling på undersøgelsen blandt medvirkende lokale aktører Publikumsundersøgelse Vox pop en kort indfangen af publikums oplevelse

7 Evaluering af de frivillige foreningers hands medvirken Opsamling på evaluering af hands oplevelse af Bardatræffet RESULTAT: RÅD OG VEJLEDNING TIL LOKAL FORANKRING CITAT OM EVENTEN KULTURNATTEN - UDFORDRINGER, ERFARINGER OG FREMTID OM KULTURNATTEN I AALBORG EN KULTURNAT MED UDFORDRINGER FORLØBET ERFARINGER, VIDEN OG PERSPEKTIVER AALBORG I RØDT DATO TIDSPUNKT FOR KULTURNATTENS AFHOLDELSE MÅLGRUPPER KULTURPAS OG ØKONOMI DNA MISSION OG VISION Aktørernes engagement PUBLIKUMSUNDERSØGELSE OG OBSERVATIONER KONCEPTFORSLAG - KULTURNATTEN I FREMTIDEN ERFARINGER FRA CASEN STYREGRUPPENS KOMMENTARER E-LIGAEN OM AALBORG BIBLIOTEKERNE UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Formål med brugerundersøgelser Metode for indhentning af empiri RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN PIXELTOWN ET BRUGERGENERERET NETVÆRK FOR DE FILM- OG MEDIEPRODUCERENDE MILJØER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE OM FREDERIKSHAVN KOMMUNE UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Formål Involvering af potentielle aktører Fundamentet skabes RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN AALBORG BIBLIOTEKERNE INVOLVERING AF UNGE FRIVILLIGE OM AALBORG BIBLIOTEKERNE UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET E-ligaen & GameZone IT-Café RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN DETAILHANDELSCASES AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER OPLEVELSESCOACHING FOR MESSEUDSTILLERE I AKKC OM AKKC UDFORDRINGEN

8 BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Planlægning af forløbet Selve forløbet Evalueringsfase De efterfølgende planlagte arrangementer SAMLENDE RESULTATERNE AF SAMARBEJDET EVALUERING AF SAMARBEJDET CITATER OM PROCESSEN BODY BIKE FORRETNINGSUDVIDELSE UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF FORLØBET Det første koncept Hensigten med empirien Det andet koncept CASENS RESULTATER ERFARINGER FRA CASEN BY URUP BRANDING FOR 0 KR OM BY URUP UDFORDRINGEN FORLØBET OPLEVELSESBASERET FORRETNINGSUDVIKLING SAMARBEJDETS RESULTATER VIGTIGE ERFARINGER CITAT OM PROCESSEN KARNEVAL I AALBORG ET UUDNYTTET POTENTIALE FOR DETAILHANDLEN OM KARNEVAL I AALBORG UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Det indledende arbejde Imageanalyse og idégenerering Oplevelsesbaseret forretningsudvikling RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN CITAT OM PROCESSEN NO LIMITS AALBORG FRINGE FESTIVAL: PÅ KANTEN AF OPLEVELSEN INDLEDNING OG OPGAVEBESKRIVELSE METODISK AFSNIT NO LIMITS IDENTITET LIDT BAGGRUND FORSLAG TIL VIDEREUDVIKLING AF INDHOLDSSIDEN I NO LIMITS AALBORG FRINGE FESTIVAL DEFINITION AF NO LIMITS BRUGERGRUPPE ORGANISATORISK UDVIKLING ØKONOMISK UDVIKLING MARKEDSFØRING OG SYNLIGGØRELSE OPSUMMERING OG AFRUNDING SHOPPING OG MOBILE OPLEVELSER

9 OM AALBORG CITY UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET LØSNINGEN HVERVNING AF BUTIKKER KAMPAGNEFORLØBET OPLEVELSESBASERET FORRETNINGSUDVIKLING CASENS RESULTATER ERFARINGER FRA CASEN FLEMMING THINGBAK, AALBORG CITY, UDTALER OM FORLØBET MED SMS KONKURRENCEN: TURISMECASES JAMMERBUGT KOMMUNE RIG PÅ OPLEVELSER FORMIDLING AF DET GODE BUDSKAB TIL ILDSJÆLE OG MEDARBEJDERE OM JAMMERBUGT KOMMUNE UDFORDRINGEN: UNDERSTØTTE OG UDBREDE OPLEVELSER FORLØBET: EVENTSEMINAR OG UDVIKLINGSDAGE Eventseminar Udviklingsdage Oplevelsesbaseret forretningsudvikling RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN KLIM STRAND CAMPING ØGET SYNLIGHED OG SERVICE VIA SOCIALE MEDIER OM KLIM STRAND CAMPING UDFORDRINGEN: TILTRÆKNING AF GÆSTER CASENS FORLØB Opsummering oplevelsesbaseret forretningsudvikling CASENS RESULTATER ERFARINGER FRA CASEN

10 9

11 Kulturcases 10

12 Det brugerdrevne museum Af Claus M. Østergaard KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg lancerede i foråret 2010 projektet Mit Museum på baggrund af kulturministerens udspil Kultur til alle. Projektets primære mål var at overlade museet til en række brugergrupper, der normalt ikke besøger museet, og lade brugergrupperne give deres bud på, hvad museet skal indeholde for at fange netop deres interesse. Med andre ord leverede en række brugergrupper indholdet til museets udstilling. Om Kunsten KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg blev opført i årene efter tegninger af Elissa og Alvar Aalto og Jean- Jacques Baruël. Bygningen er særlig kendt for dets fleksibilitet grundet et mobilt skillevægssystem samt de unikke belysningsforhold. Det samlede areal er ca m 2, og i år 2010 besøgte gæster museet (mod besøgende i 2009). Udfordringen i casen Museumsverdenen står over for store udfordringer ift. at tiltrække nye brugergrupper. Brugergrupper af personer og typer, der normalt ikke er at finde på museerne eller kun sjældent besøger disse. I den forbindelse er der fra Kulturministeriet kommet et øget fokus på, hvordan nye brugergrupper tiltrækkes, samt hvordan museerne gøres til attraktive besøgssteder. Derfor kom kulturministeren med udspillet Kultur til alle, der lægger op til, at kulturinstitutionerne gør en aktiv indsats for at involvere og dermed tiltrække nye brugergrupper. Det er, hvad det brugergenererede Mit Museum søger at indfri. At skabe brugergenerede udstillinger på et museum stiller nye krav til museets fysiske rammer såvel som evnen til at facilitere processen med brugergrupperne. For hvad sker der, når museet overlades til brugerne? Hvad skal museet være opmærksomt på? Hvad betyder fx de fysiske rammer for brugergruppernes kunstneriske udfoldelser? Beskrivelse af selve forløbet Med inspiration fra kulturudspillet lancerede KUNSTEN i foråret 2010 projektet Mit Museum. KUNSTEN blev inddelt i tre 11

13 fysiske zoner hhv. KunstnerZonen, PublikumZonen og BrugerZonen. KunstnerZonen bestod af tre kunstnergrupper, der hver fik deres sektion af museet stillet til rådighed. Publikum- Zonen gav publikum mulighed for at give deres bud på, hvordan ønskemuseet skulle se ud, bl.a. via en bekendelsesboks med videokamera og en stor væg, hvorpå publikum kunne skrive korte ønsker og beskeder. Billede 1: PublikumZonen blev bl.a. udgjort af en væg, hvor publikum kunne skrive korte ønsker og beskeder BrugerZonen blev sammensat af seks forskellige brugergrupper, der normalt ikke er at finde på KUNSTEN: Parkourudøvere, geocaching-udøvere, rollespils-udøvere, indvandrerkvinder fra Somalia, studerende fra uddannelsen Interaktive Digitale Medier og endeligt en gruppe fra undergrundsmiljøet, der arbejder med auditive og visuelle installationer. Den sidstnævnte del af projektet, BrugerZonen, var tænkt som en direkte afledning af udspillet Kultur til alle og dermed også den største udfordring i projektet: at lade museet være brugergenereret. Det er denne sidste del, processen og arbejdet med at involvere brugergrupper, der udgjorde fokusområdet i regi af ApEx i-magination. Rekruttering & motivation Indledningsvist blev der, i samarbejde mellem KUNSTEN og ApEx, udvalgt knap ti forskellige brugergrupper baseret på KUNSTENs viden om, hvilke brugergrupper, der normalt ikke er at finde på museet. På baggrund af udvælgelsen indledte ApEx samarbejder med de tidligere nævnte seks forskellige brugergrupper. De brugergrupper, der ved indledende kontakt ikke umiddelbart kunne svare på, om de kunne deltage, fandt alle projektet interessant. Grunden til, at brugergrupperne ikke med det samme kunne svare på, om de ønskede at deltage, 12

14 skyldtes, at det var større organisationer, hvor vores forespørgsel skulle op at vende på et højere niveau i organisationen. Det viste sig senere, at det netop var de større organisationer, der ikke kunne finde ressourcer til at deltage i projektet, trods interesse for projektet. Brugergrupperne, der bestod af privatpersoner eller mindre uorganiserede grupper, organisationer og foreninger, var derimod hurtige til at tage imod udfordringen og deltage i projektet. Det skyldtes primært, at de så en kobling mellem deres interesseområde og projektets formål, samt at beslutningen ikke skulle gennem et større hierarki af beslutningstagere. En enkelt brugergruppe adskilte sig dog fra de resterende deltagende grupper, da gruppen havde en konstitueret bestyrelse, hvor beslutningen skulle tages op på næstkommende bestyrelsesmøde. I sidstnævnte tilfælde gik der tre uger fra første kontakt til endelig accept fra gruppen om deltagelse. De resterende brugergrupper accepterede tilbuddet om aktiv deltagelse inden for to til tre dage. Brugergruppernes motivationsfaktor var dermed høj, og en generel motivation for brugergrupperne var lokationen: KUN- STEN Museum of Modern Art Aalborg. Dét at få lov til at udøve og fremvise deres fritidsinteresser på et ellers lukket område havde stor tiltrækningskraft på brugergrupperne. Begejstringenforatkunneudstilleogperformepåetkunstmuseum var i et enkelt tilfælde gruppens eneste incitament for, at den givne brugergruppe ville deltage i projektet: Kortene på bordet, så var det stedet, der var den eneste grund til, vi gjorde det. (Udtalelse af Rollespilsudøvere) Der er ingen tvivl om, at brugergrupperne fandt stor motivation i KUNSTEN som lokation til at deltage i projektet, trods det, at brugergruppernes ambitioner for deres input og leverancer varierede. Fra idé til udstilling Efter rekruttering af brugergrupperne blev der afholdt indledende og afklarende individuelle møder med brugergrupperne, hvor gruppernes idéer til deres udstilling blev præsenteret og diskuteret i forhold til de fysiske rammer på KUNSTEN. Processen med de seks brugergrupper forløb over seks intensive uger, hvor målet var at omsætte brugergruppernes idéer til konkrete udstillinger. Udstillinger skal her tolkes bredt, da de både dækkede traditionelle udstillinger, interaktive udstillinger såvel som events og andre begivenheder. Brugergrupperne genererede idéer uden direkte indvirkning af ApEx eller 13

15 KUNSTEN og arbejdede efterfølgende selvstændigt med at videreudvikle disse til realiserbare udstillinger. Brugergrupperne fik løbende sparring med henblik på at sikre, at de holdt sig inden for rammerne, dvs. både de fysiske og økonomiske rammer såvel som projektets overordnede rammer generelt. ApEx og KUNSTEN blandede sig ikke i de brugerdrevne kreative processer. Processerne resulterede i ni konkrete udstillinger, hvoraf fire af udstillingerne aktivt involverede publikum i oplevelsen via interaktion. Processen Det var på forhånd fastlagt, at rammerne for brugergrupperne skulle være så frie som mulige. Brugergrupperne fik derfor frie hænder til at idégenerere og efterfølgende realisere deres idé naturligvis inden for de fysiske og økonomiske rammer. De frie rammer resulterede i, at brugergrupperne gik til udfordringen fra tre forskellige vinkler. Den ene del af brugergrupperne realiserede en traditionel udstilling med deres interesser. De udstillede f.eks. rekvisitter og brugsgenstande på samme måde, som en kunstner udstiller sine malerier og kunstværker. Denne tilgang benyttede gruppen af somaliske kvinder, gruppen af auditive og visuelle installationer samt delvist rollespilsudøverne. Billede 2: Traditionel udstilling udviklet af gruppen bestående af somaliske kvinder Ovenstående tilgang til udfordringen skyldtes primært, at brugergrupperne forholdte sig til den traditionelle opfattelse af kunstmuseet, hvorfor de ubevidst eller instinktivt tænkte i, hvordan de kunne udstille deres interesseområder for publikum, fremfor at tænke i, hvordan de kunne bryde den traditio- 14

16 nelle museumsopfattelse ved at kombinere kunst med deres interesseområde. 1 Den anden del af brugergrupperne benyttede projektet til at skabe PR for deres interesseområde, som f.eks. parkour og geocaching, da de via kunstmuseet nåede ud til mennesker, de normalt ikke ville nå ud til. Billede 3: Show og workshop afholdt af Parkour-gruppen, hvor publikum selv kunne få lov til at prøve parkour efter gruppens show Denne type tilgang til udfordringen byggede på brugergruppernes muligheder for at rekruttere nye medlemmer til deres forening. Derfor udmundede deres udstillinger sig i events, hvor de viste deres kunnen, samt afviklede workshops, hvor nysgerrige kunne deltage. Disse gruppers arbejdsprocesser fokuserede dermed ikke på at skabe en direkte kobling mellem kunst, KUNSTEN og deres interesseområde de benyttede derimod muligheden til at lave event på en lokation, de normalt ellers ikke ville have adgang til. Den sidste tredjedel af brugergrupperne tilgik udfordringen med KUNSTEN som lokalitet og kunst i det hele taget in mente. 2 Denne del af brugergrupperne forsøgte derfor at skabe en kobling mellem deres interesseområder og kunst. Disse brugergrupper (de studerende fra Interaktive Digitale Medier) leverede de mest publikumsfangende udstillinger, hvor publikum aktivt kunne interagere med udstillingerne, eller hvor de på anden måde blev involveret i udstillingen. Disse udstillinger var desuden i tråd med KUNSTENs egentlige formål med projektet: at involvere nye brugergrupper, der kunne involvere ligesindede publikummer på en ny måde og dermed finde kunstmuseet interessant at besøge. 1 Dette blev tydeligt under de efterfølgende interviews af brugergrupperne. 2 Det afslørede de efterfølgende interviews af brugergrupperne. 15

17 Billede 4: En interaktiv udstilling udviklet af brugergruppen af studerende på Interaktive Digitale Medier Ovenstående billede 4 viser den interaktive udstilling udviklet af brugergruppen af studerende, hvor publikum skulle tegne omridset af kunstværker fra KUNSTEN ved i samarbejde at bevæge det store vippebræt i den retning, som pennen skulle tegne på storskærmen. Sidstnævnte type brugergrupper adskilte sig fra de resterende to typer brugergrupper ved, at de fra begyndelsen af processen søgte at skabe en kobling mellem deres interesseområder og KUNSTEN samt kunst i det hele taget. Det resulterede i, at de genererede en række forskellige idéer, hvorefter de gentagne gange forkastede disse med andre ord var deres indledende kreative idégenereringsfase længere og mere omfangsrig end de to andre typer brugergrupper. Resultaterne fra casen KUNSTEN fik via projektet konkret erfaring med, hvordan de optimale rammer skabes for at sikre, at frivillige brugergrupper aktivt vil involvere sig i brugerdrevne og co-creationinspirerede projekter på både kort og lang sigt. KUNSTEN var ved casens afslutning i gang med at udvikle nye og lignende projekter baseret på erfaringerne fra Mit Museum. Denne gang med fokus på nye brugergrupper og interessenter. Erfaringer fra casen Projektet afslørede en række områder, der er relevante at have fokus på i målet med at udvikle brugerdrevne projekter. Områderne handler primært om at skabe de optimale rammer for, at de frivillige brugergrupper løbende motiveres for fortsat at deltage i projektet. 16

18 Det er afgørende for fremtidige projekter af denne karakter, at en klarere beskrivelse af målet med projektet og målet med involvering af brugergrupper samt en deraf afledt tydeligere ramme for brugergrupperne kan styrke den kreative proces for de involverede brugergrupper. Dermed sikrer projektholder sig, i dette tilfælde KUNSTEN, at koblingen mellem kunstmuseet og den brugerdrevne involvering styrkes. En anden erfaring er, at de involverede brugergrupper var meget forskellige, hvilket naturligvis betød, at deres udstillinger varierede meget ikke blot indholdsmæssigt, men også formmæssigt. En tydeligere ramme for projektet kan i den forbindelse være med til at sikre større konsistens mellem de forskellige brugergruppers formmæssige udtryk: altså i dette tilfælde om de udvikler en traditionel udstilling eller en interaktiv udstilling. Brugergrupperne deltog frivilligt og ulønnet i projektet. De fik dækket køb og rekvirering af diverse materialer, men derudover modtog de ingen økonomisk støtte. Det medførte blandt andet, at deres engagement i projektet løbende faldt, hvilket resulterede i, at aftaler om møder og andre deadlines ofte blev flyttet eller helt aflyst, fordi de prioriterede deres tid i forhold til projektet lavere og lavere med tiden. Udstillingerne på KUNSTEN strakte sig over ca. tre måneder, hvilket voldte udfordringer for de brugergrupper, der afholdte events og workshops, eftersom de krævede deres tilstedeværelse på KUNSTEN de fleste weekender i den givne udstillingsperiode. Ved lignende brugerdrevne projekter kan udstillingsperioden med fordel forkortes, så brugergrupperne ikke mister interessen i løbet af perioden. 17

19 KUNSTEN Erhvervsrettet og involverende medarbejderskabt kunst Af Claus M. Østergaard Med udgangspunkt i projektet Mit Museum 3 vendte KUN- STEN blikket mod en ny brugergruppe: erhvervslivet, med ønsket om at udvikle og tilbyde erhvervslivet aktiviteter, der skaber relationer mellem kunst, KUNSTEN og den givne virksomhed. Aktiviteterne kunne være alt fra workshops over teambuilding til virksomhedsudvikling. Pilotprojektet fokuserede på at skabe et stærkere sammenhold mellem virksomhedens ansatte samt at skabe dialog om virksomhedens vision og strategi mellem ledelse og medarbejder. Til dette pilotprojekt deltog en virksomhed, der i forvejen var medlem af KUN- STENs Erhvervsklub. Om Kunsten KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg er et af Nordjyllands kunstmuseer. Museet har 36 ansatte og blev opført i årene efter tegninger af Elissa og Alvar Aalto og Jean-Jacques Baruël. Bygningen er særlig kendt for dets fleksibilitet grundet et mobilt skillevægssystem samt de unikke belysningsforhold. Museet ønsker at fremhæve den nordjyske landsdel både nationalt og internationalt. Det samlede areal er ca m 2, og i år 2010 besøgte gæster museet (mod besøgende i 2009). Udfordringen i casen ApEx indsamlede og genererede viden om, hvilke aktiviteter KUNSTEN kunne tilbyde, som erhvervslivet ville finde interessante. Opgaven var desuden at udarbejde et idékatalog over potentielle tilbud til erhvervslivet, som tilgodeser KUNSTENS overordnede målsætninger og image. Idékataloget skulle indeholde konkrete aktiviteter, som museet aktivt kan bruge i tiltrækningen og involveringen af erhvervslivet. Yderligere var opgaven at lancere og teste ét af idékatalogets tilbud på en reel virksomhed, hvor undersøgelse af virksomhedens oplevelse af tilbuddet og dets forløb var vigtigt, samt overensstemmelse mellem aktiviteten og KUNSTENs overordnede målsætninger og image. 3 Se artiklen Det Brugergenererede Museum. 18

20 Beskrivelse af selve forløbet Tidligt i processen afholdtes indledende møder omkring KUN- STENs målsætninger og image, samt deres tanker omkring mulige tilbud til erhvervslivet med henblik på at sikre, at de udviklede tilbud under den kommende idégenerering stemte overens med KUNSTENs ønsker til og formål for aktiviteter rettet mod virksomheder. Udfordringerne for at udføre en oplevelsesorienteret forretningsudvikling lå i at kombinere KUN- STENs rammer og selve kunsten med virksomhedsudvikling til et idékatalog indeholdende tilbud, som erhvervslivet vil finde interessante. Der blev efterfølgende udarbejdet et idékatalog, hvilket var en samling af forslag til aktiviteter, KUNSTEN kan tilbyde virksomheder. Udgangspunktet for alle idéer var, at KUNSTEN fungerede som fysisk ramme, hvori aktiviteterne udfoldede sig i og inden for, hvorfor der i flere af idéerne var arbejdet med at skabe en tæt relation mellem aktiviteterne, KUNSTEN og kunst generelt set. Idékataloget var inddelt i overordnede temaer, hvorunder der var beskrevet en række forskellige aktiviteter. Temaerne med underliggende aktiviteter var: Rene Oplevelser o Kunstmiddag på hjul, Stand-up for kunsten Medarbejderudvikling o Medarbejderskabt kunst, Musisk og rytmisk workhop, Kunsten at sælge, Chokoladekunst Teambuilding o Kryds KUNSTENs vandvægge, Kunsttyve Virksomhedsudvikling o Implementering af virksomhedsstrategi, Nye medarbejdere, Integration af udenlandske medarbejdere, Forskellige personlighedstyper Eksterne Samarbejdspartnere Under hvert tema blev der udarbejdet en række forskellige aktiviteter og trods opdelingen i ovenstående temaer, kunne flere af aktiviteterne kombineres på tværs af temaerne med henblik på at skabe længerevarende oplevelsespakker til virksomhederne. Til eksemplificering af ovenstående aktiviteter fremhæves her et par eksempler fra idékataloget: 19

21 Forskellige personlighedstyper Alle mennesker er forskellige. Derfor arbejder medarbejderne i den givne virksomhed også forskelligt, hvor nogle er gode til at holde det store overblik, mens andre fokuserer mere på detaljerne i projektet. Dette er både styrken og svagheden ved projektarbejde, hvor arbejdsgrupper ofte er sammensat af flere personer med mangfoldige styrker og svagheder. Ved bevidst at arbejde med de forskellige personlighedstyper og dermed bevidstgøre medarbejdernes personlighedstype kan arbejdsgruppen styrkes og dermed effektivisere virksomheden. Konkret vil tilbuddet være en workshop, der faciliteres af en ekstern konsulent med speciale i gennemførelse af persontests og gennemførelse af workshops omhandlende personlighedstyper. Medarbejderne kategoriseres ud fra personlighedstesten, hvorefter de individuelt skal opleve og beskrive deres oplevelse af udvalgte kunstværker. Dette afslører bl.a. medarbejdernes forskellighed om de fokuserer på detaljerne i kunstværket eller det samlede udtryk. Dernæst sammensættes medarbejderne i forskellige grupper, hvor grupperne i første omgang består af én type personligheder. Grupperne skal sammen udføre en konkret aktivitet såsom fx at male et maleri. Dernæst dannes der nye grupper med en blanding af forskellige personlighedstyper. Grupperne skal nu gennemføre den samme aktivitet male et maleri. Til sidst evaluerer konsulenten malerierne i plenum, hvor malerierne vil afsløre styrkerne og svaghederne ved at danne og arbejde i grupper bestående af forskellige personlighedstyper. Eventuelt kan en kunstfagkyndig fra KUNSTEN tilknyttes hele processen, så denne løbende kan rådgive og give feedback til medarbejderne. Nedenstående figur 1 illustrerer, hvordan de forskellige aktiviteter placerede sig i forhold til hinanden på en skala, der strækker sig fra rene oplevelser til strategisk virksomhedsudvikling: 20

22 Figur 1: Placering af aktiviteter på en skala fra de rene oplevelser til de tungere procesorienterede oplevelser Medarbejderskabt kunst Med udgangspunkt i idékataloget blev der sammensat og udarbejdet et samlet tilbud til pilotprojektet med fokus på at skabe bedre sammenhold mellem virksomhedens medarbejdere og ledelse såvel som medarbejderne imellem. Derudover var der fokus på at skabe dialog mellem medarbejdere og ledelse omkring virksomhedens visioner og strategier for fremtiden. Tilbuddet byggede således på aktiviteterne Medarbejderskabt kunst og Implementering af virksomhedsstrategi. Det udmøntede sig til et tilbud, hvor omdrejningspunktet var en kreativ workshop for virksomheders medarbejdere, hvor workshoppen havde til formål at skabe en kobling mellem KUNSTEN, kunst og virksomhedens medarbejdere. Workshoppen var inddelt i følgende aktiviteter: Omvisning Omvisningen fokuserede bl.a. på dele af museets samlinger af værker, der efterfølgende udgjorde hovedelementerne i workshoppen. Idéen var, at deltagerne fik en overordnet forståelse for KUNSTEN og dets værker, samt at medarbejderne fik indblik i de værker, medarbejderne senere iformaffotos af værkerne skulle beskære og bearbejde i forbindelse med udformningen af en kunstkollage. Workshop, del 1 KUNSTEN havde printet et antal kopier af en række værker fra samlingen i A3, der havde været en del af omvisningen. Medarbejderne skulle individuelt eller i grupper ud fra disse udvælge tre fotos af værker, der symboliserede følgende: 1. Medarbejderens syn på dem selv i virksomheden 2. Medarbejderens syn på virksomheden 21

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Velkommen til Innovation X!

Velkommen til Innovation X! Velkommen til Innovation X! Innovation X Vi hjælper virksomheder til nytænkning og vækst Innovationsdag 27. januar 2011 I Nordjylland er vi en række organisationer, der hjælper virksomheder til at nytænke

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere