Oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelsesbaseret forretningsudvikling"

Transkript

1 plevelse Hvidbog om ApEx Hvidbog i-magination om Oplevelsesbaseret ApEx i-magination Hvidbog forretningsudvikling om Oplevelsesbaseret inden for kultur-, ApEx i-magination forretningsudvikling detailhandels- Oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for inden og turismeområdet kultur-, for kultur-, detailhandelsdetailhandelsog og turismeområdet Version 2.0 Version 2.0 Version 2.0 inden 2. reviderede udgave 2014 Redigeret af: Jens F. Jensen, Søren G. Smed, Claus M. Østergaard & Thomas D. Winkel 2. reviderede udgave 2014 Redigeret af: Jens F. Jensen, Søren G. Smed, Claus M. Østergaard & Thomas D. Winkel 2. reviderede udgave 2014 Redigeret af: Jens F. Jensen, Søren G. Smed, Claus M. Østergaard & Thomas D. Winkel

2 INNOVATIONSNETVÆRK / VIDEN / OPLEVELSESØKONOMI Hvidbog om ApEx i-magination: Oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for kultur-, detailhandels- og turismeområdet version 2.0 Redigeret af: Jens F. Jensen, Søren G. Smed, Claus M. Østergaard & Thomas D. Winkel 2014 Forfatterne,, 2. reviderede udgave. 1. udgave InDiMedia (Forskningscenter for Interaktive Digitale Medier), Invio (Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi) og ApEx (Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi) Cover: Thomas D. Winkel og Claus M. Østergaard Layout: Thomas D. Winkel og Claus M. Østergaard Hvidbog om ApEx i-magination. Oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for kultur-, detailhandels- og turismeområdet, version 2.0 er en afrapportering af projekterne ApEx i- MagiNation og ApEx XchangeNet under Vækstforum Nordjylland, projektet ApEx i-magination under Kulturministeriet (KUM) og projekterne ApEx i-magination, ApEx XchangeNet og Cultural HeriTALEs under Kulturaftale Nordjylland (KAN). Udgivere: InDiMedia (Forskningscenter for Interaktive Digitale Medier), Invio (Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi) og ApEx (Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi) Produceret med støttet fra Vækstforum Nordjylland, Region Nordjylland, EU Den Europæiske Socialfond, EU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Kulturaftale Nordjylland (KAN) og Kulturministeriet (KUM). Distribution: ApEx hjemmeside: Invios hjemmeside: Vi investerer i din fremtid InDiMedia Forskningscenter for Interaktive Digitale Medier

3 2

4 Forord ApEx i-magination var et projekt, som havde til formål at igangsætte, udvikle og dokumentere erfaringer og resultater fra en række konkrete projektforløb med udgangspunkt i forskellige tilgange til oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Projektet blev gennemført af ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi i samarbejde med en lang række virksomheder, offentlige institutioner og øvrige videnspartnere i Region Nordjylland i perioden Projektet var støttet af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling via Vækstforum Nordjylland, Kulturaftale Nordjylland samt Styrelsen for Forskning og Innovation via ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi og InViO Innovationsnetværk for Vidensbaseret Oplevelsesøkonomi. Projektet forløb overordnet set i tre forskellige faser, som var: 1) en kortlægningsfase over modeller, metoder og projekter med fokus på oplevelsesbaseret forretningsudvikling, 2) en udførelsesfase af konkrete demoforløb inkluderende regionale offentlige og private virksomheder og 3) en dokumentationsog formidlingsfase af projektets erfaringer. Projektet gennemførte i alt ca. 20 demoforløb, hvoraf de 16 er dokumenteret i denne hvidbog. Hvidbogen har tidligere i en version 1.0 (2012) været publiceret på men udgives her i en revideret udgave 2.0. I de enkelte artikler fremhæves det problembaserede udgangspunkt for casen, forsøgene på at udvikle casen via oplevelser samt de centrale erfaringer med oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for rammerne af hver enkelt case. Casene fordeler sig på tre brede kategorier, der på forhånd var udvalgt som indsatsområder for projektet, henholdsvis kul- 3

5 turområdet, detailhandelsområdet samt turismeområdet. Hvert enkelt demoprojekt er blevet gennemført med respekt for de udfordringer og muligheder, der har været inden for konteksten. Dvs., at der er forskel på den måde hver case er blevet gennemført på og hvilke resultater, der er kommet ud af den. Nogen gange er der kommet konkrete nye produkter eller services ud af demoprojektet, mens der andre gange er afprøvet nye metoder eller nye processer. Vi håber, at casebeskrivelserne på hver deres måde kan inspirere og give nye ideer til, hvordan oplevelser kan anvendes i forbindelse med forretnings- og organisationsudvikling. Også i jeres organisation. Redaktørerne 4

6 Indhold FORORD... 3 INDHOLD... 5 KULTURCASES DET BRUGERDREVNE MUSEUM OM KUNSTEN UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Rekruttering & motivation Fra idé til udstilling Processen RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN KUNSTEN ERHVERVSRETTET OG INVOLVERENDE MEDARBEJDERSKABT KUNST OM KUNSTEN UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Forskellige personlighedstyper Medarbejderskabt kunst RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN DET MUSISKE HUS TRANSFORMATION AF DET MUSISKE HUS SAMARBEJDETS FORMÅL OM DET MUSISKE HUS UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Masterclass og fremtidsværksted Sociale medier Workshop II med kulturinstitutioner Yderligere idéudvikling RESULTATERNE AF SAMARBEJDET SAMLENDE CITATER OM PROCESSEN KULTURCASES EVENTS BARDATRÆF 2011 I REBILD FORANKRING BLANDT ORKER OG ELVERE OM REBILD KOMMUNE UDFORDRINGEN: GAMMEL, NY EVENT TRANSFORMATION OG FORANKRING FORLØBET: WORKSHOP, INFORMATIONSMØDER OG EVALUERING Workshop d. 22. juni hvem, hvad, hvor og hvornår Brobygning til lokale aktører Evaluering af Bardatræf Opsamling på undersøgelsen blandt medvirkende lokale aktører Publikumsundersøgelse Vox pop en kort indfangen af publikums oplevelse

7 Evaluering af de frivillige foreningers hands medvirken Opsamling på evaluering af hands oplevelse af Bardatræffet RESULTAT: RÅD OG VEJLEDNING TIL LOKAL FORANKRING CITAT OM EVENTEN KULTURNATTEN - UDFORDRINGER, ERFARINGER OG FREMTID OM KULTURNATTEN I AALBORG EN KULTURNAT MED UDFORDRINGER FORLØBET ERFARINGER, VIDEN OG PERSPEKTIVER AALBORG I RØDT DATO TIDSPUNKT FOR KULTURNATTENS AFHOLDELSE MÅLGRUPPER KULTURPAS OG ØKONOMI DNA MISSION OG VISION Aktørernes engagement PUBLIKUMSUNDERSØGELSE OG OBSERVATIONER KONCEPTFORSLAG - KULTURNATTEN I FREMTIDEN ERFARINGER FRA CASEN STYREGRUPPENS KOMMENTARER E-LIGAEN OM AALBORG BIBLIOTEKERNE UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Formål med brugerundersøgelser Metode for indhentning af empiri RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN PIXELTOWN ET BRUGERGENERERET NETVÆRK FOR DE FILM- OG MEDIEPRODUCERENDE MILJØER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE OM FREDERIKSHAVN KOMMUNE UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Formål Involvering af potentielle aktører Fundamentet skabes RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN AALBORG BIBLIOTEKERNE INVOLVERING AF UNGE FRIVILLIGE OM AALBORG BIBLIOTEKERNE UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET E-ligaen & GameZone IT-Café RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN DETAILHANDELSCASES AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER OPLEVELSESCOACHING FOR MESSEUDSTILLERE I AKKC OM AKKC UDFORDRINGEN

8 BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Planlægning af forløbet Selve forløbet Evalueringsfase De efterfølgende planlagte arrangementer SAMLENDE RESULTATERNE AF SAMARBEJDET EVALUERING AF SAMARBEJDET CITATER OM PROCESSEN BODY BIKE FORRETNINGSUDVIDELSE UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF FORLØBET Det første koncept Hensigten med empirien Det andet koncept CASENS RESULTATER ERFARINGER FRA CASEN BY URUP BRANDING FOR 0 KR OM BY URUP UDFORDRINGEN FORLØBET OPLEVELSESBASERET FORRETNINGSUDVIKLING SAMARBEJDETS RESULTATER VIGTIGE ERFARINGER CITAT OM PROCESSEN KARNEVAL I AALBORG ET UUDNYTTET POTENTIALE FOR DETAILHANDLEN OM KARNEVAL I AALBORG UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET Det indledende arbejde Imageanalyse og idégenerering Oplevelsesbaseret forretningsudvikling RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN CITAT OM PROCESSEN NO LIMITS AALBORG FRINGE FESTIVAL: PÅ KANTEN AF OPLEVELSEN INDLEDNING OG OPGAVEBESKRIVELSE METODISK AFSNIT NO LIMITS IDENTITET LIDT BAGGRUND FORSLAG TIL VIDEREUDVIKLING AF INDHOLDSSIDEN I NO LIMITS AALBORG FRINGE FESTIVAL DEFINITION AF NO LIMITS BRUGERGRUPPE ORGANISATORISK UDVIKLING ØKONOMISK UDVIKLING MARKEDSFØRING OG SYNLIGGØRELSE OPSUMMERING OG AFRUNDING SHOPPING OG MOBILE OPLEVELSER

9 OM AALBORG CITY UDFORDRINGEN I CASEN BESKRIVELSE AF SELVE FORLØBET LØSNINGEN HVERVNING AF BUTIKKER KAMPAGNEFORLØBET OPLEVELSESBASERET FORRETNINGSUDVIKLING CASENS RESULTATER ERFARINGER FRA CASEN FLEMMING THINGBAK, AALBORG CITY, UDTALER OM FORLØBET MED SMS KONKURRENCEN: TURISMECASES JAMMERBUGT KOMMUNE RIG PÅ OPLEVELSER FORMIDLING AF DET GODE BUDSKAB TIL ILDSJÆLE OG MEDARBEJDERE OM JAMMERBUGT KOMMUNE UDFORDRINGEN: UNDERSTØTTE OG UDBREDE OPLEVELSER FORLØBET: EVENTSEMINAR OG UDVIKLINGSDAGE Eventseminar Udviklingsdage Oplevelsesbaseret forretningsudvikling RESULTATERNE FRA CASEN ERFARINGER FRA CASEN KLIM STRAND CAMPING ØGET SYNLIGHED OG SERVICE VIA SOCIALE MEDIER OM KLIM STRAND CAMPING UDFORDRINGEN: TILTRÆKNING AF GÆSTER CASENS FORLØB Opsummering oplevelsesbaseret forretningsudvikling CASENS RESULTATER ERFARINGER FRA CASEN

10 9

11 Kulturcases 10

12 Det brugerdrevne museum Af Claus M. Østergaard KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg lancerede i foråret 2010 projektet Mit Museum på baggrund af kulturministerens udspil Kultur til alle. Projektets primære mål var at overlade museet til en række brugergrupper, der normalt ikke besøger museet, og lade brugergrupperne give deres bud på, hvad museet skal indeholde for at fange netop deres interesse. Med andre ord leverede en række brugergrupper indholdet til museets udstilling. Om Kunsten KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg blev opført i årene efter tegninger af Elissa og Alvar Aalto og Jean- Jacques Baruël. Bygningen er særlig kendt for dets fleksibilitet grundet et mobilt skillevægssystem samt de unikke belysningsforhold. Det samlede areal er ca m 2, og i år 2010 besøgte gæster museet (mod besøgende i 2009). Udfordringen i casen Museumsverdenen står over for store udfordringer ift. at tiltrække nye brugergrupper. Brugergrupper af personer og typer, der normalt ikke er at finde på museerne eller kun sjældent besøger disse. I den forbindelse er der fra Kulturministeriet kommet et øget fokus på, hvordan nye brugergrupper tiltrækkes, samt hvordan museerne gøres til attraktive besøgssteder. Derfor kom kulturministeren med udspillet Kultur til alle, der lægger op til, at kulturinstitutionerne gør en aktiv indsats for at involvere og dermed tiltrække nye brugergrupper. Det er, hvad det brugergenererede Mit Museum søger at indfri. At skabe brugergenerede udstillinger på et museum stiller nye krav til museets fysiske rammer såvel som evnen til at facilitere processen med brugergrupperne. For hvad sker der, når museet overlades til brugerne? Hvad skal museet være opmærksomt på? Hvad betyder fx de fysiske rammer for brugergruppernes kunstneriske udfoldelser? Beskrivelse af selve forløbet Med inspiration fra kulturudspillet lancerede KUNSTEN i foråret 2010 projektet Mit Museum. KUNSTEN blev inddelt i tre 11

13 fysiske zoner hhv. KunstnerZonen, PublikumZonen og BrugerZonen. KunstnerZonen bestod af tre kunstnergrupper, der hver fik deres sektion af museet stillet til rådighed. Publikum- Zonen gav publikum mulighed for at give deres bud på, hvordan ønskemuseet skulle se ud, bl.a. via en bekendelsesboks med videokamera og en stor væg, hvorpå publikum kunne skrive korte ønsker og beskeder. Billede 1: PublikumZonen blev bl.a. udgjort af en væg, hvor publikum kunne skrive korte ønsker og beskeder BrugerZonen blev sammensat af seks forskellige brugergrupper, der normalt ikke er at finde på KUNSTEN: Parkourudøvere, geocaching-udøvere, rollespils-udøvere, indvandrerkvinder fra Somalia, studerende fra uddannelsen Interaktive Digitale Medier og endeligt en gruppe fra undergrundsmiljøet, der arbejder med auditive og visuelle installationer. Den sidstnævnte del af projektet, BrugerZonen, var tænkt som en direkte afledning af udspillet Kultur til alle og dermed også den største udfordring i projektet: at lade museet være brugergenereret. Det er denne sidste del, processen og arbejdet med at involvere brugergrupper, der udgjorde fokusområdet i regi af ApEx i-magination. Rekruttering & motivation Indledningsvist blev der, i samarbejde mellem KUNSTEN og ApEx, udvalgt knap ti forskellige brugergrupper baseret på KUNSTENs viden om, hvilke brugergrupper, der normalt ikke er at finde på museet. På baggrund af udvælgelsen indledte ApEx samarbejder med de tidligere nævnte seks forskellige brugergrupper. De brugergrupper, der ved indledende kontakt ikke umiddelbart kunne svare på, om de kunne deltage, fandt alle projektet interessant. Grunden til, at brugergrupperne ikke med det samme kunne svare på, om de ønskede at deltage, 12

14 skyldtes, at det var større organisationer, hvor vores forespørgsel skulle op at vende på et højere niveau i organisationen. Det viste sig senere, at det netop var de større organisationer, der ikke kunne finde ressourcer til at deltage i projektet, trods interesse for projektet. Brugergrupperne, der bestod af privatpersoner eller mindre uorganiserede grupper, organisationer og foreninger, var derimod hurtige til at tage imod udfordringen og deltage i projektet. Det skyldtes primært, at de så en kobling mellem deres interesseområde og projektets formål, samt at beslutningen ikke skulle gennem et større hierarki af beslutningstagere. En enkelt brugergruppe adskilte sig dog fra de resterende deltagende grupper, da gruppen havde en konstitueret bestyrelse, hvor beslutningen skulle tages op på næstkommende bestyrelsesmøde. I sidstnævnte tilfælde gik der tre uger fra første kontakt til endelig accept fra gruppen om deltagelse. De resterende brugergrupper accepterede tilbuddet om aktiv deltagelse inden for to til tre dage. Brugergruppernes motivationsfaktor var dermed høj, og en generel motivation for brugergrupperne var lokationen: KUN- STEN Museum of Modern Art Aalborg. Dét at få lov til at udøve og fremvise deres fritidsinteresser på et ellers lukket område havde stor tiltrækningskraft på brugergrupperne. Begejstringenforatkunneudstilleogperformepåetkunstmuseum var i et enkelt tilfælde gruppens eneste incitament for, at den givne brugergruppe ville deltage i projektet: Kortene på bordet, så var det stedet, der var den eneste grund til, vi gjorde det. (Udtalelse af Rollespilsudøvere) Der er ingen tvivl om, at brugergrupperne fandt stor motivation i KUNSTEN som lokation til at deltage i projektet, trods det, at brugergruppernes ambitioner for deres input og leverancer varierede. Fra idé til udstilling Efter rekruttering af brugergrupperne blev der afholdt indledende og afklarende individuelle møder med brugergrupperne, hvor gruppernes idéer til deres udstilling blev præsenteret og diskuteret i forhold til de fysiske rammer på KUNSTEN. Processen med de seks brugergrupper forløb over seks intensive uger, hvor målet var at omsætte brugergruppernes idéer til konkrete udstillinger. Udstillinger skal her tolkes bredt, da de både dækkede traditionelle udstillinger, interaktive udstillinger såvel som events og andre begivenheder. Brugergrupperne genererede idéer uden direkte indvirkning af ApEx eller 13

15 KUNSTEN og arbejdede efterfølgende selvstændigt med at videreudvikle disse til realiserbare udstillinger. Brugergrupperne fik løbende sparring med henblik på at sikre, at de holdt sig inden for rammerne, dvs. både de fysiske og økonomiske rammer såvel som projektets overordnede rammer generelt. ApEx og KUNSTEN blandede sig ikke i de brugerdrevne kreative processer. Processerne resulterede i ni konkrete udstillinger, hvoraf fire af udstillingerne aktivt involverede publikum i oplevelsen via interaktion. Processen Det var på forhånd fastlagt, at rammerne for brugergrupperne skulle være så frie som mulige. Brugergrupperne fik derfor frie hænder til at idégenerere og efterfølgende realisere deres idé naturligvis inden for de fysiske og økonomiske rammer. De frie rammer resulterede i, at brugergrupperne gik til udfordringen fra tre forskellige vinkler. Den ene del af brugergrupperne realiserede en traditionel udstilling med deres interesser. De udstillede f.eks. rekvisitter og brugsgenstande på samme måde, som en kunstner udstiller sine malerier og kunstværker. Denne tilgang benyttede gruppen af somaliske kvinder, gruppen af auditive og visuelle installationer samt delvist rollespilsudøverne. Billede 2: Traditionel udstilling udviklet af gruppen bestående af somaliske kvinder Ovenstående tilgang til udfordringen skyldtes primært, at brugergrupperne forholdte sig til den traditionelle opfattelse af kunstmuseet, hvorfor de ubevidst eller instinktivt tænkte i, hvordan de kunne udstille deres interesseområder for publikum, fremfor at tænke i, hvordan de kunne bryde den traditio- 14

16 nelle museumsopfattelse ved at kombinere kunst med deres interesseområde. 1 Den anden del af brugergrupperne benyttede projektet til at skabe PR for deres interesseområde, som f.eks. parkour og geocaching, da de via kunstmuseet nåede ud til mennesker, de normalt ikke ville nå ud til. Billede 3: Show og workshop afholdt af Parkour-gruppen, hvor publikum selv kunne få lov til at prøve parkour efter gruppens show Denne type tilgang til udfordringen byggede på brugergruppernes muligheder for at rekruttere nye medlemmer til deres forening. Derfor udmundede deres udstillinger sig i events, hvor de viste deres kunnen, samt afviklede workshops, hvor nysgerrige kunne deltage. Disse gruppers arbejdsprocesser fokuserede dermed ikke på at skabe en direkte kobling mellem kunst, KUNSTEN og deres interesseområde de benyttede derimod muligheden til at lave event på en lokation, de normalt ellers ikke ville have adgang til. Den sidste tredjedel af brugergrupperne tilgik udfordringen med KUNSTEN som lokalitet og kunst i det hele taget in mente. 2 Denne del af brugergrupperne forsøgte derfor at skabe en kobling mellem deres interesseområder og kunst. Disse brugergrupper (de studerende fra Interaktive Digitale Medier) leverede de mest publikumsfangende udstillinger, hvor publikum aktivt kunne interagere med udstillingerne, eller hvor de på anden måde blev involveret i udstillingen. Disse udstillinger var desuden i tråd med KUNSTENs egentlige formål med projektet: at involvere nye brugergrupper, der kunne involvere ligesindede publikummer på en ny måde og dermed finde kunstmuseet interessant at besøge. 1 Dette blev tydeligt under de efterfølgende interviews af brugergrupperne. 2 Det afslørede de efterfølgende interviews af brugergrupperne. 15

17 Billede 4: En interaktiv udstilling udviklet af brugergruppen af studerende på Interaktive Digitale Medier Ovenstående billede 4 viser den interaktive udstilling udviklet af brugergruppen af studerende, hvor publikum skulle tegne omridset af kunstværker fra KUNSTEN ved i samarbejde at bevæge det store vippebræt i den retning, som pennen skulle tegne på storskærmen. Sidstnævnte type brugergrupper adskilte sig fra de resterende to typer brugergrupper ved, at de fra begyndelsen af processen søgte at skabe en kobling mellem deres interesseområder og KUNSTEN samt kunst i det hele taget. Det resulterede i, at de genererede en række forskellige idéer, hvorefter de gentagne gange forkastede disse med andre ord var deres indledende kreative idégenereringsfase længere og mere omfangsrig end de to andre typer brugergrupper. Resultaterne fra casen KUNSTEN fik via projektet konkret erfaring med, hvordan de optimale rammer skabes for at sikre, at frivillige brugergrupper aktivt vil involvere sig i brugerdrevne og co-creationinspirerede projekter på både kort og lang sigt. KUNSTEN var ved casens afslutning i gang med at udvikle nye og lignende projekter baseret på erfaringerne fra Mit Museum. Denne gang med fokus på nye brugergrupper og interessenter. Erfaringer fra casen Projektet afslørede en række områder, der er relevante at have fokus på i målet med at udvikle brugerdrevne projekter. Områderne handler primært om at skabe de optimale rammer for, at de frivillige brugergrupper løbende motiveres for fortsat at deltage i projektet. 16

18 Det er afgørende for fremtidige projekter af denne karakter, at en klarere beskrivelse af målet med projektet og målet med involvering af brugergrupper samt en deraf afledt tydeligere ramme for brugergrupperne kan styrke den kreative proces for de involverede brugergrupper. Dermed sikrer projektholder sig, i dette tilfælde KUNSTEN, at koblingen mellem kunstmuseet og den brugerdrevne involvering styrkes. En anden erfaring er, at de involverede brugergrupper var meget forskellige, hvilket naturligvis betød, at deres udstillinger varierede meget ikke blot indholdsmæssigt, men også formmæssigt. En tydeligere ramme for projektet kan i den forbindelse være med til at sikre større konsistens mellem de forskellige brugergruppers formmæssige udtryk: altså i dette tilfælde om de udvikler en traditionel udstilling eller en interaktiv udstilling. Brugergrupperne deltog frivilligt og ulønnet i projektet. De fik dækket køb og rekvirering af diverse materialer, men derudover modtog de ingen økonomisk støtte. Det medførte blandt andet, at deres engagement i projektet løbende faldt, hvilket resulterede i, at aftaler om møder og andre deadlines ofte blev flyttet eller helt aflyst, fordi de prioriterede deres tid i forhold til projektet lavere og lavere med tiden. Udstillingerne på KUNSTEN strakte sig over ca. tre måneder, hvilket voldte udfordringer for de brugergrupper, der afholdte events og workshops, eftersom de krævede deres tilstedeværelse på KUNSTEN de fleste weekender i den givne udstillingsperiode. Ved lignende brugerdrevne projekter kan udstillingsperioden med fordel forkortes, så brugergrupperne ikke mister interessen i løbet af perioden. 17

19 KUNSTEN Erhvervsrettet og involverende medarbejderskabt kunst Af Claus M. Østergaard Med udgangspunkt i projektet Mit Museum 3 vendte KUN- STEN blikket mod en ny brugergruppe: erhvervslivet, med ønsket om at udvikle og tilbyde erhvervslivet aktiviteter, der skaber relationer mellem kunst, KUNSTEN og den givne virksomhed. Aktiviteterne kunne være alt fra workshops over teambuilding til virksomhedsudvikling. Pilotprojektet fokuserede på at skabe et stærkere sammenhold mellem virksomhedens ansatte samt at skabe dialog om virksomhedens vision og strategi mellem ledelse og medarbejder. Til dette pilotprojekt deltog en virksomhed, der i forvejen var medlem af KUN- STENs Erhvervsklub. Om Kunsten KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg er et af Nordjyllands kunstmuseer. Museet har 36 ansatte og blev opført i årene efter tegninger af Elissa og Alvar Aalto og Jean-Jacques Baruël. Bygningen er særlig kendt for dets fleksibilitet grundet et mobilt skillevægssystem samt de unikke belysningsforhold. Museet ønsker at fremhæve den nordjyske landsdel både nationalt og internationalt. Det samlede areal er ca m 2, og i år 2010 besøgte gæster museet (mod besøgende i 2009). Udfordringen i casen ApEx indsamlede og genererede viden om, hvilke aktiviteter KUNSTEN kunne tilbyde, som erhvervslivet ville finde interessante. Opgaven var desuden at udarbejde et idékatalog over potentielle tilbud til erhvervslivet, som tilgodeser KUNSTENS overordnede målsætninger og image. Idékataloget skulle indeholde konkrete aktiviteter, som museet aktivt kan bruge i tiltrækningen og involveringen af erhvervslivet. Yderligere var opgaven at lancere og teste ét af idékatalogets tilbud på en reel virksomhed, hvor undersøgelse af virksomhedens oplevelse af tilbuddet og dets forløb var vigtigt, samt overensstemmelse mellem aktiviteten og KUNSTENs overordnede målsætninger og image. 3 Se artiklen Det Brugergenererede Museum. 18

20 Beskrivelse af selve forløbet Tidligt i processen afholdtes indledende møder omkring KUN- STENs målsætninger og image, samt deres tanker omkring mulige tilbud til erhvervslivet med henblik på at sikre, at de udviklede tilbud under den kommende idégenerering stemte overens med KUNSTENs ønsker til og formål for aktiviteter rettet mod virksomheder. Udfordringerne for at udføre en oplevelsesorienteret forretningsudvikling lå i at kombinere KUN- STENs rammer og selve kunsten med virksomhedsudvikling til et idékatalog indeholdende tilbud, som erhvervslivet vil finde interessante. Der blev efterfølgende udarbejdet et idékatalog, hvilket var en samling af forslag til aktiviteter, KUNSTEN kan tilbyde virksomheder. Udgangspunktet for alle idéer var, at KUNSTEN fungerede som fysisk ramme, hvori aktiviteterne udfoldede sig i og inden for, hvorfor der i flere af idéerne var arbejdet med at skabe en tæt relation mellem aktiviteterne, KUNSTEN og kunst generelt set. Idékataloget var inddelt i overordnede temaer, hvorunder der var beskrevet en række forskellige aktiviteter. Temaerne med underliggende aktiviteter var: Rene Oplevelser o Kunstmiddag på hjul, Stand-up for kunsten Medarbejderudvikling o Medarbejderskabt kunst, Musisk og rytmisk workhop, Kunsten at sælge, Chokoladekunst Teambuilding o Kryds KUNSTENs vandvægge, Kunsttyve Virksomhedsudvikling o Implementering af virksomhedsstrategi, Nye medarbejdere, Integration af udenlandske medarbejdere, Forskellige personlighedstyper Eksterne Samarbejdspartnere Under hvert tema blev der udarbejdet en række forskellige aktiviteter og trods opdelingen i ovenstående temaer, kunne flere af aktiviteterne kombineres på tværs af temaerne med henblik på at skabe længerevarende oplevelsespakker til virksomhederne. Til eksemplificering af ovenstående aktiviteter fremhæves her et par eksempler fra idékataloget: 19

21 Forskellige personlighedstyper Alle mennesker er forskellige. Derfor arbejder medarbejderne i den givne virksomhed også forskelligt, hvor nogle er gode til at holde det store overblik, mens andre fokuserer mere på detaljerne i projektet. Dette er både styrken og svagheden ved projektarbejde, hvor arbejdsgrupper ofte er sammensat af flere personer med mangfoldige styrker og svagheder. Ved bevidst at arbejde med de forskellige personlighedstyper og dermed bevidstgøre medarbejdernes personlighedstype kan arbejdsgruppen styrkes og dermed effektivisere virksomheden. Konkret vil tilbuddet være en workshop, der faciliteres af en ekstern konsulent med speciale i gennemførelse af persontests og gennemførelse af workshops omhandlende personlighedstyper. Medarbejderne kategoriseres ud fra personlighedstesten, hvorefter de individuelt skal opleve og beskrive deres oplevelse af udvalgte kunstværker. Dette afslører bl.a. medarbejdernes forskellighed om de fokuserer på detaljerne i kunstværket eller det samlede udtryk. Dernæst sammensættes medarbejderne i forskellige grupper, hvor grupperne i første omgang består af én type personligheder. Grupperne skal sammen udføre en konkret aktivitet såsom fx at male et maleri. Dernæst dannes der nye grupper med en blanding af forskellige personlighedstyper. Grupperne skal nu gennemføre den samme aktivitet male et maleri. Til sidst evaluerer konsulenten malerierne i plenum, hvor malerierne vil afsløre styrkerne og svaghederne ved at danne og arbejde i grupper bestående af forskellige personlighedstyper. Eventuelt kan en kunstfagkyndig fra KUNSTEN tilknyttes hele processen, så denne løbende kan rådgive og give feedback til medarbejderne. Nedenstående figur 1 illustrerer, hvordan de forskellige aktiviteter placerede sig i forhold til hinanden på en skala, der strækker sig fra rene oplevelser til strategisk virksomhedsudvikling: 20

22 Figur 1: Placering af aktiviteter på en skala fra de rene oplevelser til de tungere procesorienterede oplevelser Medarbejderskabt kunst Med udgangspunkt i idékataloget blev der sammensat og udarbejdet et samlet tilbud til pilotprojektet med fokus på at skabe bedre sammenhold mellem virksomhedens medarbejdere og ledelse såvel som medarbejderne imellem. Derudover var der fokus på at skabe dialog mellem medarbejdere og ledelse omkring virksomhedens visioner og strategier for fremtiden. Tilbuddet byggede således på aktiviteterne Medarbejderskabt kunst og Implementering af virksomhedsstrategi. Det udmøntede sig til et tilbud, hvor omdrejningspunktet var en kreativ workshop for virksomheders medarbejdere, hvor workshoppen havde til formål at skabe en kobling mellem KUNSTEN, kunst og virksomhedens medarbejdere. Workshoppen var inddelt i følgende aktiviteter: Omvisning Omvisningen fokuserede bl.a. på dele af museets samlinger af værker, der efterfølgende udgjorde hovedelementerne i workshoppen. Idéen var, at deltagerne fik en overordnet forståelse for KUNSTEN og dets værker, samt at medarbejderne fik indblik i de værker, medarbejderne senere iformaffotos af værkerne skulle beskære og bearbejde i forbindelse med udformningen af en kunstkollage. Workshop, del 1 KUNSTEN havde printet et antal kopier af en række værker fra samlingen i A3, der havde været en del af omvisningen. Medarbejderne skulle individuelt eller i grupper ud fra disse udvælge tre fotos af værker, der symboliserede følgende: 1. Medarbejderens syn på dem selv i virksomheden 2. Medarbejderens syn på virksomheden 21

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Pædagogisk inspiration

Pædagogisk inspiration Pædagogisk inspiration til Børnenes Grundlovsdags 20 års jubilæum d. 4. juni 2015 Hvis I gerne vil sætte fokus på børns rettigheder i dit dagtilbud, skole og fritidsinstitution kan I hente inspiration

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet AFRAPPORTERING: Thorvaldsens Museum har i perioden september 2011 til marts 2012 gennemført projektet Bruger-talks skal lære museet om formidling af Regin, hvor to nye former for digital formidling af

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi

Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi Væksterhverv Værdiskaber i øvrige erhvervsliv Regionaludvikling

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Hej! Mit navn er Mads Balslev Pedersen

Hej! Mit navn er Mads Balslev Pedersen Hej! Mit navn er Mads Balslev Pedersen CV Professionel profil Jeg er en passioneret, entusiastisk og ansvarsfuld kommende multimediedesigner, der har gåpåmod og er ivrig efter at gøre min hobby og uddannelse

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere