PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK"

Transkript

1 PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK OPFØLGNING NOVEMBER-DECEMBER 2013 Jorit Tellervo, projektleder Marie Krogh Jessen, studentermedhjælper November 2014

2 INDHOLD INDLEDNING 3 1. ANTAL SPECIALISEREDE PALLIATIVE ENHEDER 6 2. FAGLIGHED OG KOMPETENCER 7 3. DØGNBEMANDING HENVISNING OG VISITATION KAPACITET OG TILBUD TILBUD TIL PÅRØRENDE OG EFTERLADTE UNDERVISNING VEDRØRENDE PALLIATION FREMTIDIGE ÆNDRINGER OVERSIGT OVER ENHEDER, KAPACITET OG ETABLERINGSÅR 19 REFERENCER 21 KOLOFON Kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark, opfølgning november-december 2013 ISBN: Redaktion: Jorit Tellervo og Marie Krogh Jessen Udgivet af PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation - København, november 2014

3 INDLEDNING PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation har siden 2009 gennemført kortlægninger af den specialiserede palliative indsats i Danmark. Formålet er både at skabe overblik over de aktuelle tilbud og hvad der kendetegner dem og at dokumentere udviklingen i antal tilbud og ændringer i kapacitet. Resultater fra kortlægningerne formidles som tabeller m.v. i rapporter (som her), i mundtlige oplæg samt i Palliativguiden på Den seneste opfølgning, som formidles her, består af data indrapporteret af de specialiserede palliative enheder (SPE) i november december Opfølgningen er foretaget som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, udarbejdet på baggrund af de kriterier for den specialiserede palliative indsats der fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats (Sundhedsstyrelsen, 2011). Kriterierne er oplistet i Kortlægninger af den specialiserede palliative indsats i Danmark, hvori kortlægningernes metodiske tilgang også er beskrevet (Timm, Vittrup & Tellervo, 2012). I november 2013 var der 51 specialiserede palliative enheder i Danmark (27 palliative team, 18 hospicer og seks palliative afdelinger). Samtlige 51 specialiserede palliative enheder fik tilsendt et elektronisk spørgeskema via Rambøll Results. Spørgeskemaet omfattede spørgsmål (lukkede, halvåbne og åbne) indenfor følgende kategorier: Fakta om enheden Beskrivelse af enheden Kapacitet og henvisning Visitation Personalesammensætning Tilknytning af frivillige Døgnbemanding Tilsyn og rådgivning Tilbud til pårørende og efterladte Tilbud om undervisning Fremtidige ændringer 3

4 Det overordnede billede er, at: Der er som helhed fortsat vækst i antallet af SPE og i den samlede kapacitet. Syv ud af 51 enheder regner med udvidelser af antal sengepladser i enheder regner med ændringer i teamkapacitet, heraf næsten alle med en udvidelse. Syv enheder regner med ændringer i form af udvidelse af ambulante tilbud. Alle SPE har sygeplejersker og læger ansat, heraf har alle hospicer og palliative afdelinger (samt fire team) sygeplejersker i vagt døgnet rundt. Der er palliativt kvalificeret lægefaglig døgnvagt på 14 ud af 18 hospicer, en af seks palliative afdelinger og ni ud af 27 team. Udover sygeplejersker og læger, er der ingen personalegrupper, der findes i alle enheder: Næsten alle enheder angiver at have fysioterapeut ansat eller tilknyttet (48 ud af 51 enheder), det gælder i lidt mindre omfang præst (41/51), socialrådgiver (38/51) og psykolog (36/51). Og i endnu mindre grad musikterapeut (15/51), diætist (13/51) og ergoterapeut (10/51). Ni enheder har social- og sundhedsassistenter ansat. Der er frivillige tilknyttet alle hospicer, en af de seks palliative afdelinger og 11 af de 27 palliative team. Langt de fleste SPE tager kun imod henvisning af patienter fra læger eller personale i andre SPE. Nogle SPE (21/51) angiver, at de arbejder ud fra fælles regionale visitationskriterier. Langt de fleste SPE (42/51) angiver, at visitation ikke afhænger af diagnose. Seks palliative team og tre palliative afdelinger visiterer kun patienter med kræft. Knap halvdelen af de SPE (24/51) angiver, at visitationen ikke afhænger af alder. 27 SPE visiterer kun patienter over 18 år. De fleste SPE (35/51) yder tilsyn til patienter fx i eget hjem, på plejehjem eller på sygehus. 15 hospicer og en palliativ afdeling yder ikke tilsyn til patienter andre steder. De fleste SPE (37/51) rådgiver ved tilsyn andre fagprofessionelle fx i patientens eget hjem, på plejehjem eller på sygehus. 13 hospicer og et palliativt team rådgiver ikke fagprofessionelle andre steder. 4

5 Næsten alle SPE (46/51) tilbyder telefonrådgivning, heraf 27 døgnet rundt. De fleste SPE (33/51) kan give et ambulant tilbud. 15 hospicer og tre palliative team har ikke et ambulant tilbud. Næsten alle SPE (49 af 51) har rutinemæssige tilbud om omsorg til pårørende. To palliative team har ikke. Næsten alle SPE (49 af 51) har rutinemæssige tilbud om omsorg for efterladte. Et hospice og et palliativt team har ikke. Næsten alle SPE (46 af 51) udbyder selv undervisning til fagersoner. Tre hospicer, et palliativt team og en palliativ afdeling gør ikke. Næsten alle SPE (47 af 51) bidrager til andres organisationers undervisning af fagpersoner. Et palliativt team og tre palliative afdelinger gør ikke. De følgende sider viser samtlige resultater præsenteret som ikke-analyserede og ukommenterede tabeller. I tabellerne er de specialiserede palliative enheder opdelt i enhedstyper, dvs. hospicer, palliative team (herunder fire hospicer) og palliative afdelinger, hvormed det er muligt både at skelne og sammenligne svar fra de tre enhedstyper. Alle rådata fra kortlægningen er tilgængelige for interesserede og kan tilsendes efter henvendelse til PAVI. Besvarelserne fra de enkelte enheder er at finde i Palliativguiden på PAVI s hjemmeside: PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, november

6 1. ANTAL SPECIALISEREDE PALLIATIVE ENHEDER Tabel 1.1: Antal specialiserede palliative enheder i Danmark fordelt på enhedstype Enhedstype Antal enheder (N=51) Hospice 18 hospice 27 6 I alt 51 Note: Der er i alt fire hospice. Liste over de specialiserede palliative enheder fremgår af side Tabel 1.2: Har I sengepladser? Palliativ afdeling Ja Nej Note: De elleve team, der har sengepladser, er enten tilknyttet en palliativ afdeling (6), et hospice (4) eller en onkologisk afdeling (1), der ikke har status som en specialiseret palliativ enhed. Tabel 1.3: Har I enestuer? Palliativ afdeling Ja Nej Note: De elleve team, der har sengepladser, er enten tilknyttet en palliativ afdeling (6), et hospice (4) eller en onkologisk afdeling (1), der ikke har status som en specialiseret palliativ enhed. Tabel 1.4: Har pårørende mulighed for at overnatte? Hospice (N=18) Ja Nej I alt Note: De elleve team, der har sengepladser, er enten tilknyttet en palliativ afdeling (6), et hospice (4) eller en onkologisk afdeling (1), der ikke har status som en specialiseret palliativ enhed. 6

7 2. FAGLIGHED OG KOMPETENCER Tabel : Angiv venligst hvilke typer faggrupper I har ansat og/eller tilknyttet som konsulent? OBS: En fagperson, der kommer et fast antal timer pr. uge men ikke er ansat på jeres arbejdsplads, betegnes her som konsulent. Tabel 2.1: Personaleprofil: Sygeplejerske Fuldtid Deltid Konsulent Tabel 2.2: Personaleprofil: Læge Fuldtid Deltid Konsulent Tabel 2.3: Personaleprofil: Fysioterapeut Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.4: Personaleprofil: Psykolog Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt

8 Tabel 2.5: Personaleprofil: Præst Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.6: Personaleprofil: Socialrådgiver Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.7: Personaleprofil: Diætist Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.8: Personaleprofil: Ergoterapeut Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt

9 Tabel 2.9: Personaleprofil: Social- og sundhedsassistent Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.10: Personaleprofil: Social- og sundhedshjælper Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.11: Personaleprofil: Musikterapeut Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.12: Personaleprofil: Andre faggrupper Fuldtid Deltid Konsulent Ingen Note: Andre faggrupper dækker over psykomotorisk terapeut, frivilligkoordinator, hospiceleder, souschef, køkkenassistenter, kok, pedel, servicemedarbejdere, rengøringspersonale, ernæringsassistenter og farmaceut. 9

10 Tabel 2.13: Har I mulighed for at få bistand fra andre fagpersoner? Eksempelvis præster/repræsentanter fra andre trossamfund, diætist/ernæringsassistent Ja Nej Note: Andre fagpersoner dækker i besvarelserne over Imam, præster fra andre trossamfund, sognepræster, diætist, tolk, advokat, sexolog, ergoterapeut, talepædagog socialrådgiver og fysioterapeut. Tabel 2.14: Har I frivillige tilknyttet? Ja Nej DØGNBEMANDING Tabel 3.1: Har I døgnbemanding med sygeplejersker? Hospice (N=18) Ja Nej Tabel 3.2: Har I adgang til palliativt kvalificeret lægebistand hele døgnet? Ja Nej

11 4. HENVISNING OG VISITATION Tabel 4.1: Hvor ofte foretager I visitation af patienter? Hospice (N=18) I alt (N=51) Dagligt Flere gange om ugen Sjældnere Tabel 4.2: Hvem kan henvise patienter til enheden? Hospice (N=18) Hospitalslæge I alt (N=51) Egen læge Privatpraktiserende speciallæge Fagpersoner ved andre palliative specialinstitutioner Andre fagpersoner på hospital Hjemmeplejepersonale Personale ved plejehjem/-centre Patienter selv Pårørende Andre Note: Enhederne har haft mulighed for at angive flere svar. Tabel 4.3: Skal patienten have en bestemt diagnose for at blive visiteret til jeres enhed? F.eks. hvis I alene modtager patienter med en kræftdiagnose eller patienter med en KOL-diagnose Hospice (N=18) I alt (N=51) Ja, kræftdiagnose Nej

12 Tabel 4.4: Skal patienten have en bestemt alder for at blive visiteret til jeres enhed? F.eks. hvis I alene modtager patienter over 18 år. Ja, over 18 år Nej I alt (N=51) Tabel 4.5: Har I fælles regionale visitationskriterier på tværs af enhedstyper? OBS: Med enhedstyper menes hospicer, palliative team og palliative afdelinger. Hospice (N=18) I alt (N=51) Ja Nej KAPACITET OG TILBUD Tabel 5.1: Yder I specialiseret palliativ indsats ved tilsyn af patienter et eller flere af følgende steder? Ja, i eget hjem Ja, på sygehus. Hvilke(t)? Ja, på plejehjem. Hvilke(t) Ja, andre steder Nej Note: Enhederne har haft mulighed for at angive flere svar. Tabel 5.2: Rådgiver I ved tilsyn andre fagprofessionelle nogle af følgende steder? Ja, i hjemmeplejen Ja, på sygehus Ja, på plejehjem Ja, praktiserende læger Ja, andre steder Nej Note: Enhederne har haft mulighed for at angive flere svar. 12

13 Tabel 5.3: Har I mulighed for at rådgive andre fagprofessionelle fra nogle af følgende steder? OBS: Spørgsmålet omhandler telefonisk rådgivning fra specialiseret niveau. Ja, i hjemmeplejen Ja, på sygehus Ja, på plejehjem Ja, andre steder Nej Note: Enhederne har haft mulighed for at angive flere svar. Tabel 5.4: Er den telefoniske rådgivning tilgængelig hele døgnet? Ja Nej I alt Tabel 5.5: Kan patienter modtage et ambulant tilbud hos jer? Ja Nej TILBUD TIL PÅRØRENDE OG EFTERLADTE Tabel 6.1: Har I rutinemæssige tilbud om omsorg til pårørende? Hospice (N=18) Ja, til alle pårørende Ja, til udvalgte grupper af pårørende Nej Note: Udvalgte grupper dækker i besvarelserne over nære pårørende og familie. 13

14 Tabel 6.2: Har I rutinemæssige tilbud om omsorg til efterladte? Ja, til alle efterladte Ja, til udvalgte grupper af efterladte Nej Note: Udvalgte grupper dækker i besvarelserne over nære pårørende og familie, ydre pårørende, ægtefæller og efterladte med særlige behov. 7. UNDERVISNING VEDRØRENDE PALLIATION Tabel 7.1: Udbyder I undervisning til fagpersoner/-professionelle? Ja Nej I alt (N=51) Tabel 7.2: Bidrager I til andre organisationers undervisning af fagpersoner/-professionelle? I alt (N=51) Ja Nej FREMTIDIGE ÆNDRINGER Tabel 8.1: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter indenfor det næste år? - Antal sengepladser? Ja Nej Ved ikke I alt

15 De specialiserede palliative enheder, der har svaret ja uddyber, hvad ændringerne vedrørende antallet af sengepladser dækker over. Disse fremgår af respondenternes (ikke-redigerede) svar i tekstboksen nedenfor: Ændringer i antallet af sengepladser dækker over følgende Antal sengepladser på hospice udvides fra 12 til 15 (Det palliative team, Aalborg) Vi påbegynder byggeri af et nyt hospice med 16 pladser i sommeren 2014 og forventer at tage huset i brug i slutningen af 2015 (Diakonissestiftelsens Hospice) Udvider til 14 pladser d. 1. november 2013 (Hospice Svanevig) Yderligere tre hospicepladser (Kamillianergaardens Hospice) Specialiseret palliativt sengeafsnit med senge forventes oprettet på OUH Odense Universitetshospital i foråret 2014 (Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital) Der er pr. 1. september 2013 oprettet et nyt Afsnit for Palliativ Behandling, på Sygehus Thy Mors hvor Teamet også er tilknyttet som en del af denne funktion. Teamlægen er leder af Afsnit for Palliativ Behandling (Det palliative team, Thisted) Vi får muligvis 2 sengepladser i et nyt afsnit for onkologiske og terminalregistrerede patienter (Palliativt Team, Sønderjylland) Vi håber på at blive opnormeret i 2014 så antallet af indlagte svarer til 8-10 palliative patienter (Afsnit for palliativ behandling, Thisted) Note: Ikke alle enheder har uddybet, hvad ændringerne dækker over. Tabel 8.2: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter indenfor det næste år? Teamkapacitet? Hospice (N=16) Ja Nej Ved ikke I alt De specialiserede palliative enheder, der har svaret ja uddyber, hvad ændringerne vedrørende teamkapacitet dækker over. Disse fremgår af respondenternes (ikke-redigerede) svar i tekstboksen nedenfor: Ændringer vedrørende teamkapacitet dækker over følgende Der er planer om ansættelse at psykolog, ikke endelig vedtaget (Palliativt Team, Hospitalsenheden Vest) Vores fysioterapeutstilling bliver nedlagt (Det Palliative Team, Randers) Lægedækningen i Det Palliative Team i Randers overgår fra, at der var ansat en fuldtidsansat specialuddannet palliativ læge, til at denne funktion bliver varetaget og dækket af seks anæstesiloger fra anæstesiafdelingen i Randers (Hospice Djursland) Aktiviteten for teamet øges og der er ansat yderligere en palliationssygeplejerske for øjeblikket samt yderligere en overlæge (Hospice Vendsyssel) Kapaciteten øges i 2014 (Palliativt Team, Herlev Hospital) Aktuelt har vi en palliativ fysioterapeut tilknyttet udefunktionen som et projekt, og vi har søgt om at funktionen bliver varig efter endt projekt 31/ (Palliativ Enhed, Nordsjællands Hospital) Teamkapacitet er øget med en øget normering inden for det sidste år. Forventes øget yderligere bl.a. med opnormering af sygeplejerskefunktionen (Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital) Pr. 1. september 2013 dækker temaet Horsens-, Hedensted-, Odder- og Skanderborg Kommune. I den forbindelse opnormeres alle faggrupper (Palliativt Team, Horsens) Udbygning af Det Palliative Team er bevilget i Palliations-plan II i RM, men endnu ikke udmøntet (Det Palliative Team, Aarhus) Sygeplejerske og læge, der skal rådgive på det basale palliative niveau (Palliativt Team, Bispebjerg Hospital) Øget i 2013 til 100 (teamkapacitet (red.)). Vi har ansat reservelæge i ny normeret stilling. I 2014 øges kapacitet, da vi ansætter en 3. sygeplejerske i ambulatoriet (Palliativt Team, Herlev Hospital) Ansat psykolog pr. 1/ på 20 timer/uge (Det Palliative Team, Regionshospital Skive/Viborg) Teamet blev opnormeret pr med henblik på at udvikle en ny funktion, der starter (Palliativt Team, Vejle) Udvides muligvis med deltidssygeplejerske, som skal arbejde dels i teamet og dels i afsnittet for terminalregistrerede (Palliativt team, Sønderjylland) Der er behov for opnormering til Teamets ansatte (Afsnit for palliativ behandling, Thisted) Note: Ikke alle enheder har uddybet, hvad ændringerne dækker over. 15

16 Tabel 8.3: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter indenfor det næste år? Ambulant funktion? Ja Nej Ved ikke I alt De specialiserede palliative enheder, der har svaret ja uddyber, hvad ændringerne vedrørende ambulant funktion dækker over. Disse fremgår af respondenternes (ikke-redigerede) svar i tekstboksen nedenfor: Ændringer vedrørende ambulant funktion dækker over følgende Visionen er at kunne tilbyde ambulante funktioner til patienter i nærområdet, så de fritages for lang rejse og transporttid. Dette fordrer et tæt samarbejde med egen læge og palliativt team (Anker Fjord Hospice) Udvides med 3. sygeplejerske (, Herlev Hospital) Den ambulante funktion er aktuelt under omstrukturering og der er tilført ekstra sygeplejeressourcer. (Palliativ Enhed, Nordsjællands Hospital) Ambulantkapaciteten øges (Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital) Rehabiliteringstilbud til mennesker, der lever med kræft. Et nyt dagtilbud 'tidlig palliativ indsats' til kræftpatienter i Kræftpatienternes Hus (Palliativt Team, Vejle) Note: Ikke alle enheder har uddybet, hvad ændringerne dækker over. Tabel 8.4: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter indenfor det næste år? Tilbud om faglig rådgivning? Ja Nej Ved ikke I alt

17 De specialiserede palliative enheder, der har svaret ja uddyber, hvad ændringerne vedrørende faglig rådgivning dækker over. Disse fremgår af respondenternes (ikke-redigerede) svar i tekstboksen nedenfor: Ændringer vedrørende faglig rådgivning dækker over følgende Enheden er nyetableret - der er forventning om et større tilbud fra enheden om uddannelse i løbet af 2013 (Palliativt Team, Amager og Hvidovre Hospital) Er i gang med planlægning af undervisning og opkvalificering af basisniveau (Hospice Sønderjylland) I kommende år forventer vi ekstra ressourcer til at varetage såvel tilsynsfunktion på klinisk afdeling som undervisning af det basale palliative niveau (Palliativ Enhed, Nordsjællands Hospital) Der forventes indført døgndækkende telefonvagt v. læger fra specialistniveau i Region Syddanmark forår 2014 (Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital) Udvider netop til sygeplejefaglig rådgivning 24/ (Palliativt Team, Herlev Hospital) Fælles undervisning med palliativt team. Fyraftensmøder på hospice. (Arresødal Hospice udgående hospiceteam) Øget undervisningstilbud sammen med personale fra hospice til alle faggrupper (Palliativt Team, Sønderjylland) Enheden er forholdsvis nyetableret - der er forventning om et større tilbud fra enheden om uddannelse i løbet af 2014 (Palliativt afdeling, Hvidovre Hospital) Note: Ikke alle enheder har uddybet, hvad ændringerne dækker over. Tabel 8.5: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter indenfor det næste år? Regionale forandringer? Ja Nej Ved ikke I alt De specialiserede palliative enheder, der har svaret ja uddyber, hvad ændringerne vedrørende regionale forandringer dækker over. Disse fremgår af respondenternes (ikke-redigerede) svar i tekstboksen nedenfor: Ændringer vedrørende regionale forandringer dækker over følgende Aalborg Sygehus har oprettet "virtuelle palliative senge" på 5 forskellige sengeafd senge på hver afd. Hensigten er, at der skal udvikles et tværfagligt samarbejde om disse patienter bestående af psykolog, fysioterapeut og læge med palliation som hovedbeskæftigelse samt afdelingens faste personale. Dette er dog ikke implementeret, men bliver det forhåbentlig i løbet af 2014 (Det Palliative Team, Aalborg) Hospice Gudenaa i Brædstrup 2014 (Hospice Søholm) Nyt specialiseret palliativt sengeafsnit på OUH forår 2014 (Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital) Hjemtaget Birkerød per , så palliationsenheden dækker alle 9 kommuner i område midt (Palliativt Team, Herlev Hospital) Note: Ikke alle enheder har uddybet, hvad ændringerne dækker over. 17

18 Tabel 8.6: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter indenfor det næste år? Andre ændringer? Palliativ afdeling Ja Nej Ved ikke I alt De specialiserede palliative enheder, der har svaret ja uddyber, hvad ændringerne vedrørende andre ændringer dækker over. Disse fremgår af respondenternes (ikke-redigerede) svar i tekstboksen nedenfor: Andre ændringer dækker over følgende Vi flytter til bedre, større og moderniserede forhold og rammer for patienter, pårørende og personale (Sct. Maria Hospicecenter) Frivillige tilknyttes udgående funktion (Udgående hospiceteam, Hospice Søndergård) Mister optageområde, Skanderborg kommune går fremover til teamet i Horsens (Det Palliative Team, Regionshospital Silkeborg) Færdiggør pilotprojekt med kurser for social- og sundhedsassistenter i Varde Kommune med det sigte at optimere socialog sundhedsassistenternes viden og forståelse for den basale palliative indsats. Projektet evalueres og resultatet bliver sandsynligvis, at vi vil udbyde kurser til social- og sundhedsassistenter i fremtiden (5 dages kurser) (Hospice Sydvestjylland) Patienter udenfor vores optageområde, som modtager behandling for deres kræftsygdom på Herlev Hospital kan visiteres til ambulant forløb eller indlæggelse. Ifald der bliver behov for udefunktion(hjemmebesøg) videregives patienten til det relevante udekørende team. Livsfortællinger er opstartet som et tilbud (, Herlev Hospital) På Fyn er der med ansættelse af en koordinator for de frivillige (okt. 2013) startet opbygning af et netværk af frivillige tilknyttet Palliativt Team Fyn. Initiativet er resultatet af et samarbejde mellem privat forening (foreningen Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn), Palliativt Team Fyn og Region Syddanmark. Ultimo 2012 blev Smerte- og Palliationsenheden Svendborg Sygehus lagt ind under Palliativt Team Fyn, så det nu er ét team som arbejder ud fra to matrikler. I løbet af 2013 er personalet i Svendborg udbygget til 'fuld' tværfaglighed, som udmøntes helt i slutningen af dette år (Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital) Note: Ikke alle enheder har uddybet, hvad ændringerne dækker over. 18

19 9. OVERSIGT OVER ENHEDER, KAPACITET OG ETABLERINGSÅR Tabel 9.1: Liste over specialiserede palliative enheder fordelt på region, enhedstype, etableringsår og kapacitet/antal sengepladser Note: Med kapacitet forstås: antallet (cirka) af aktive patienter, som det udgående team kontinuerligt har kontakt med. HOSPICE REGION ENHEDSTYPE ENHEDENS NAVN ETABLERINGSÅR ANTAL SENGE- PLADSER Nordjylland Hospice Hospice Vendsyssel Hospice Kamillianer Gaardens Hospice Midtjylland Hospice Hospice Djursland Hospice Hospice Limfjord Hospice Anker Fjord Hospice Hospice Hospice Søholm Syddanmark Hospice Hospice Sydfyn Hospice Hospice Sønderjylland Hospice Hospice Sydvestjylland Hospice Hospice Fyn (i Odense) Hospice Sct. Maria Hospice Center Hovedstaden Hospice Hospice Søndergård Hospice Arresødal Hospice Hospice Diakonissestiftelsens Hospice Hospice Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens Hospice Sjælland Hospice Hospicegården Filadelfia Hospice Svanevig Hospice Hospice Hospice Sjælland Antal hospice i alt 18 Antal sengepladser i alt

20 PALLIATIVE TEAM OG UDGÅENDE TEAM FRA HOSPICE REGION ENHEDSTYPE ENHEDENS NAVN ETABLERINGSÅR KAPACITET Nordjylland Midtjylland, Sygehus Himmerland Farsø Det Palliative Team (Aalborg) Sygehus Vendsyssel Det Palliative team, Thisted Palliativt Team, Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Silkeborg Det Palliative Team (Randers) Det Palliative Team, Regionshospital Skive/Viborg Palliativt Team, Hospitalsenheden Vest, Region Midt Det Palliative Team, Aarhus Syddanmark Palliativt Team, Vejle Hovedstaden Sjælland Palliative team/udgående team i alt Palliativt Team Fyn, OUH Odense Universitetshospital , Sønderjylland Palliativt team/udgående team fra hospice Palliativt team/udgående team fra hospice Palliativt team/udgående team fra hospice Palliativt team/udgående team fra hospice Palliativt Team, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Hospice Søndergård udgående hospice team Palliativt Team, Hvidovre Hospital Palliativt afsnit i Onkologisk Klinik (København Ø) Palliationsenheden (PE) Herlev Hospital, ambulatorium/udefunktion Arresødal Hospice udgående hospiceteam Diakonissestiftelsens Udgående Hospiceteam Palliativ Enhed A7A8, Nordsjællands Hospital, Frederikssund Sankt Lukas Udgående Hospiceteam Bispebjerg Hospital Smerteklinikken, Holbæk Sygehus Regionalt smertecenter (Køge) Afdeling for Lindrende Indsats (Næstved) Palliativt Team, Roskilde Sygehus Kapacitet

21 PALLIATIVE AFDELINGER REGION ENHEDSTYPE ENHEDENS NAVN ETABLERINGSÅR Nordjylland Hovedstaden Antal palliative afdelinger i alt Palliativ afdeling Palliativ afdeling Palliativ afdeling Palliativ afdeling Palliativ afdeling Palliativ afdeling 6 Afsnit for Palliativ Behandling, Thisted Palliativ Afdeling, Sygehus Himmerland (Farsø), Hvidovre Hospital Palliationsenheden (PE) Herlev Hospital, sengeafsnit H123PE Palliativ Enhed A7A8, Nordsjællands Hospital, Frederikssund Palliativ Medicinsk Afdeling (Bispebjerg, København) ANTAL SENGE- PLADSER Antal sengepladser i alt 48 REFERENCER Sundhedsstyrelsen. (2011). Anbefalinger for den palliative indsats. København: Sundhedsstyrelsen. Timm H., Vittrup R. & Tellervo J. (2012). Kortlægninger af den specialiserede palliative indsats i Danmark København: Palliativt Videncenter. shx 21

22 PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5 A 1353 København K Telefon Mail:

PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF KOMMUNALE INSTITUTIONER MED SÆRLIGE PALLIATIVE TILBUD

PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF KOMMUNALE INSTITUTIONER MED SÆRLIGE PALLIATIVE TILBUD PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF KOMMUNALE INSTITUTIONER MED SÆRLIGE PALLIATIVE TILBUD OPFØLGNING 2013 Jorit Tellervo, projektleder Marie Krogh Jessen, studentermedhjælper

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2012 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014. Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014. Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten

Læs mere

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Kliniske retningslinjer Plagsomme symptomer/opgaver Medicinering de sidste levedøgn Åndelig omsorg Søvn og hvile Træthed Sociale forhold Smerter Sansning, guiding Pårørende, elerladte (både børn og voksne

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Jakobsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/14646 Telefon: 76631365 Dato: 26. maj 2010 Notat Udmøntning

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Dansk Palliativ Database Årsrapport 2015 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015 Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

1. JANUAR DECEMBER

1. JANUAR DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Kortlægning 3. Den basale palliative indsats på sygehusene. Lene Jarlbæk, Palliativt Videncenter ph.d, onkolog

Kortlægning 3. Den basale palliative indsats på sygehusene. Lene Jarlbæk, Palliativt Videncenter ph.d, onkolog Kortlægning 3 Den basale palliative indsats på sygehusene Lene Jarlbæk, Palliativt Videncenter (lj@pavi.dk), ph.d, onkolog Kortlægninger PAVI 2009-2012 Kortlægning Metode og materiale Formidling Kortlægning

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

1. JANUAR DECEMBER

1. JANUAR DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2016 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016 Mathilde Adsersen Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 14. oktober 2009 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat Orientering

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

Palliativt Videncenter www.pavi.dk

Palliativt Videncenter www.pavi.dk Palliativt Videncenter www.pavi.dk Forskernetværk 4. november 2009 Rikke Vittrup Cand.scient.soc., projektmedarbejder, Palliativt Videncenter Disposition 1. Kort præsentation af mig 2. Præsentation af

Læs mere

Erfaringer fra og udfordringer ved udvikling af nationale kliniske retningslinjer i palliationen

Erfaringer fra og udfordringer ved udvikling af nationale kliniske retningslinjer i palliationen Erfaringer fra og udfordringer ved udvikling af nationale kliniske retningslinjer i palliationen Birgit Villadsen formand for kliniske retningslinjer for DMCG-PAL Ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

UpdatepåDPD: Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

UpdatepåDPD: Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats UpdatepåDPD: Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats 2006 Ansøgning 2007 Bevilling fra Sundhedsministeriet 2007-2008 9 møder istyreguppe(14 personer)

Læs mere

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden?

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? Kontaktsygeplejersker Region Sjælland og Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse 16. november 2011 Helle Timm Centerchef

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side:

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side: 1 Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts 2006 Åbent: Side: 1. Høring af udkast til bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer 3 2.

Læs mere

Et-årigt projekt til udvikling af den basale indsats for ældre efterladte ved tab af ægtefælle/samlever

Et-årigt projekt til udvikling af den basale indsats for ældre efterladte ved tab af ægtefælle/samlever NOTAT MARTS 2010: KORTLÆGNING AF TILBUD TIL EFTERLADTE I DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DK Fra to til én omsorg for ældre efterladte i sorg Et-årigt projekt til udvikling af den basale indsats

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Palliative faser Hvornår? Hvor dør danskerne? ( og af hvilke årsager?)

Palliative faser Hvornår? Hvor dør danskerne? ( og af hvilke årsager?) Palliative faser Hvornår? Hvor dør danskerne? ( og af hvilke årsager?) KLs konference: Ældre plads til forskellighed Hotel Comwell, Kolding, Mandag d. 26 september 2016 26-09-2016 Lene Jarlbæk, overlæge,

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Udfordringer i kvalificeringen på det kommunale niveau

Udfordringer i kvalificeringen på det kommunale niveau Udfordringer i kvalificeringen på det kommunale niveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Mette Raunkiær Indhold 1.Institutioner og personalesammensætning i de kommunale palliative

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Kliniske retningslinjer. DMCG-PAL s årsdag Den 11. marts 2015

Kliniske retningslinjer. DMCG-PAL s årsdag Den 11. marts 2015 Kliniske retningslinjer DMCG-PAL s årsdag Den 11. marts 2015 Birgit Villadsen formand for kliniske retningslinjer for DMCG-PAL Ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Palliativ indsats i DK og Palliativt Videncenter (PAVI)

Palliativ indsats i DK og Palliativt Videncenter (PAVI) Palliativ indsats i DK og Palliativt Videncenter (PAVI) National konference: Palliation i Danmark - status og visioner 3. februar 2010 Helle Timm mag.art, ph.d, centerchef Status den palliative indsats

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Palliativ indsats på danske sygehuse National konference 6. november 2012 Karen Marie Dalgaard, forsker

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Jorit Tellevo (f. 1957)

Jorit Tellevo (f. 1957) Jorit Tellevo (f. 1957) Projektleder Email: tellervo@sdu.dk Telefon: 2174 7402 Arbejdsopgaver CV Jeg er ansat som projektleder i Palliativt Videncenter fra september 2009, og jeg er primært projektleder

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice

Diakonissestiftelsens Hospice Diakonissestiftelsens Hospice Smukke og hjemlige omgivelser midt i storbyen Velkommen til Diakonissestiftelsens Hospice Diakonissestiftelsens Hospice, som er en selvejende institution under Diakonissestiftelsen,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Hospice; Svanevig Hospice, Hospicegården Filadelfia, Hospice Sjælland.

Hospice; Svanevig Hospice, Hospicegården Filadelfia, Hospice Sjælland. Notat - Kortlægning palliative tilbud 2015 Baggrund Der er i de senere år sket en nødvendig udbygning af den specialiserede palliative indsats med flere hospice- og sengepladser og flere palliative teams.

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Processen hidtil 2006: Ansøgning Sept. 2007: Nedsat styregruppe (14 personer) Ansøgerne (dækker de 5

Læs mere

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder Dato 09-11-2017 Version 1. Godkendt 25.08.2017 Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS SIDE 1 Indledning Som led i arbejdet i Lærings- og Kvalitetsteam

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok?

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? DMCG-PAL Årsmøde 11. marts, 2015, Vejle Helle Timm, centerleder, professor Temaer i oplægget Refleksion over emne

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2007-2009 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser fordelt

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

PALLIATIVT VIDENCENTER KORTLÆGNINGER AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK

PALLIATIVT VIDENCENTER KORTLÆGNINGER AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK PALLIATIVT VIDENCENTER KORTLÆGNINGER AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK 2009-2012 Helle Timm, centerchef Rikke Vittrup, projektmedarbejder Jorit Tellervo, projektmedarbejder 2 palliativt

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 20 0 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team Det palliative team har i 2010 fortsat arbejdet med lindring til alvorligt syge og deres pårørende, i tråd

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) August 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter...

Læs mere

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR DEN PALLIATIVE INDSATS Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.2 Styregruppe...3 2. Mål...3 3. Målgruppen for den palliative indsats...4 4. Definitioner

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere