PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK"

Transkript

1 PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK OPFØLGNING NOVEMBER-DECEMBER 2013 Jorit Tellervo, projektleder Marie Krogh Jessen, studentermedhjælper November 2014

2 INDHOLD INDLEDNING 3 1. ANTAL SPECIALISEREDE PALLIATIVE ENHEDER 6 2. FAGLIGHED OG KOMPETENCER 7 3. DØGNBEMANDING HENVISNING OG VISITATION KAPACITET OG TILBUD TILBUD TIL PÅRØRENDE OG EFTERLADTE UNDERVISNING VEDRØRENDE PALLIATION FREMTIDIGE ÆNDRINGER OVERSIGT OVER ENHEDER, KAPACITET OG ETABLERINGSÅR 19 REFERENCER 21 KOLOFON Kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark, opfølgning november-december 2013 ISBN: Redaktion: Jorit Tellervo og Marie Krogh Jessen Udgivet af PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation - København, november 2014

3 INDLEDNING PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation har siden 2009 gennemført kortlægninger af den specialiserede palliative indsats i Danmark. Formålet er både at skabe overblik over de aktuelle tilbud og hvad der kendetegner dem og at dokumentere udviklingen i antal tilbud og ændringer i kapacitet. Resultater fra kortlægningerne formidles som tabeller m.v. i rapporter (som her), i mundtlige oplæg samt i Palliativguiden på Den seneste opfølgning, som formidles her, består af data indrapporteret af de specialiserede palliative enheder (SPE) i november december Opfølgningen er foretaget som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, udarbejdet på baggrund af de kriterier for den specialiserede palliative indsats der fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats (Sundhedsstyrelsen, 2011). Kriterierne er oplistet i Kortlægninger af den specialiserede palliative indsats i Danmark, hvori kortlægningernes metodiske tilgang også er beskrevet (Timm, Vittrup & Tellervo, 2012). I november 2013 var der 51 specialiserede palliative enheder i Danmark (27 palliative team, 18 hospicer og seks palliative afdelinger). Samtlige 51 specialiserede palliative enheder fik tilsendt et elektronisk spørgeskema via Rambøll Results. Spørgeskemaet omfattede spørgsmål (lukkede, halvåbne og åbne) indenfor følgende kategorier: Fakta om enheden Beskrivelse af enheden Kapacitet og henvisning Visitation Personalesammensætning Tilknytning af frivillige Døgnbemanding Tilsyn og rådgivning Tilbud til pårørende og efterladte Tilbud om undervisning Fremtidige ændringer 3

4 Det overordnede billede er, at: Der er som helhed fortsat vækst i antallet af SPE og i den samlede kapacitet. Syv ud af 51 enheder regner med udvidelser af antal sengepladser i enheder regner med ændringer i teamkapacitet, heraf næsten alle med en udvidelse. Syv enheder regner med ændringer i form af udvidelse af ambulante tilbud. Alle SPE har sygeplejersker og læger ansat, heraf har alle hospicer og palliative afdelinger (samt fire team) sygeplejersker i vagt døgnet rundt. Der er palliativt kvalificeret lægefaglig døgnvagt på 14 ud af 18 hospicer, en af seks palliative afdelinger og ni ud af 27 team. Udover sygeplejersker og læger, er der ingen personalegrupper, der findes i alle enheder: Næsten alle enheder angiver at have fysioterapeut ansat eller tilknyttet (48 ud af 51 enheder), det gælder i lidt mindre omfang præst (41/51), socialrådgiver (38/51) og psykolog (36/51). Og i endnu mindre grad musikterapeut (15/51), diætist (13/51) og ergoterapeut (10/51). Ni enheder har social- og sundhedsassistenter ansat. Der er frivillige tilknyttet alle hospicer, en af de seks palliative afdelinger og 11 af de 27 palliative team. Langt de fleste SPE tager kun imod henvisning af patienter fra læger eller personale i andre SPE. Nogle SPE (21/51) angiver, at de arbejder ud fra fælles regionale visitationskriterier. Langt de fleste SPE (42/51) angiver, at visitation ikke afhænger af diagnose. Seks palliative team og tre palliative afdelinger visiterer kun patienter med kræft. Knap halvdelen af de SPE (24/51) angiver, at visitationen ikke afhænger af alder. 27 SPE visiterer kun patienter over 18 år. De fleste SPE (35/51) yder tilsyn til patienter fx i eget hjem, på plejehjem eller på sygehus. 15 hospicer og en palliativ afdeling yder ikke tilsyn til patienter andre steder. De fleste SPE (37/51) rådgiver ved tilsyn andre fagprofessionelle fx i patientens eget hjem, på plejehjem eller på sygehus. 13 hospicer og et palliativt team rådgiver ikke fagprofessionelle andre steder. 4

5 Næsten alle SPE (46/51) tilbyder telefonrådgivning, heraf 27 døgnet rundt. De fleste SPE (33/51) kan give et ambulant tilbud. 15 hospicer og tre palliative team har ikke et ambulant tilbud. Næsten alle SPE (49 af 51) har rutinemæssige tilbud om omsorg til pårørende. To palliative team har ikke. Næsten alle SPE (49 af 51) har rutinemæssige tilbud om omsorg for efterladte. Et hospice og et palliativt team har ikke. Næsten alle SPE (46 af 51) udbyder selv undervisning til fagersoner. Tre hospicer, et palliativt team og en palliativ afdeling gør ikke. Næsten alle SPE (47 af 51) bidrager til andres organisationers undervisning af fagpersoner. Et palliativt team og tre palliative afdelinger gør ikke. De følgende sider viser samtlige resultater præsenteret som ikke-analyserede og ukommenterede tabeller. I tabellerne er de specialiserede palliative enheder opdelt i enhedstyper, dvs. hospicer, palliative team (herunder fire hospicer) og palliative afdelinger, hvormed det er muligt både at skelne og sammenligne svar fra de tre enhedstyper. Alle rådata fra kortlægningen er tilgængelige for interesserede og kan tilsendes efter henvendelse til PAVI. Besvarelserne fra de enkelte enheder er at finde i Palliativguiden på PAVI s hjemmeside: PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, november

6 1. ANTAL SPECIALISEREDE PALLIATIVE ENHEDER Tabel 1.1: Antal specialiserede palliative enheder i Danmark fordelt på enhedstype Enhedstype Antal enheder (N=51) Hospice 18 hospice 27 6 I alt 51 Note: Der er i alt fire hospice. Liste over de specialiserede palliative enheder fremgår af side Tabel 1.2: Har I sengepladser? Palliativ afdeling Ja Nej Note: De elleve team, der har sengepladser, er enten tilknyttet en palliativ afdeling (6), et hospice (4) eller en onkologisk afdeling (1), der ikke har status som en specialiseret palliativ enhed. Tabel 1.3: Har I enestuer? Palliativ afdeling Ja Nej Note: De elleve team, der har sengepladser, er enten tilknyttet en palliativ afdeling (6), et hospice (4) eller en onkologisk afdeling (1), der ikke har status som en specialiseret palliativ enhed. Tabel 1.4: Har pårørende mulighed for at overnatte? Hospice (N=18) Ja Nej I alt Note: De elleve team, der har sengepladser, er enten tilknyttet en palliativ afdeling (6), et hospice (4) eller en onkologisk afdeling (1), der ikke har status som en specialiseret palliativ enhed. 6

7 2. FAGLIGHED OG KOMPETENCER Tabel : Angiv venligst hvilke typer faggrupper I har ansat og/eller tilknyttet som konsulent? OBS: En fagperson, der kommer et fast antal timer pr. uge men ikke er ansat på jeres arbejdsplads, betegnes her som konsulent. Tabel 2.1: Personaleprofil: Sygeplejerske Fuldtid Deltid Konsulent Tabel 2.2: Personaleprofil: Læge Fuldtid Deltid Konsulent Tabel 2.3: Personaleprofil: Fysioterapeut Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.4: Personaleprofil: Psykolog Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt

8 Tabel 2.5: Personaleprofil: Præst Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.6: Personaleprofil: Socialrådgiver Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.7: Personaleprofil: Diætist Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.8: Personaleprofil: Ergoterapeut Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt

9 Tabel 2.9: Personaleprofil: Social- og sundhedsassistent Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.10: Personaleprofil: Social- og sundhedshjælper Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.11: Personaleprofil: Musikterapeut Fuldtid Deltid Konsulent Ingen I alt Tabel 2.12: Personaleprofil: Andre faggrupper Fuldtid Deltid Konsulent Ingen Note: Andre faggrupper dækker over psykomotorisk terapeut, frivilligkoordinator, hospiceleder, souschef, køkkenassistenter, kok, pedel, servicemedarbejdere, rengøringspersonale, ernæringsassistenter og farmaceut. 9

10 Tabel 2.13: Har I mulighed for at få bistand fra andre fagpersoner? Eksempelvis præster/repræsentanter fra andre trossamfund, diætist/ernæringsassistent Ja Nej Note: Andre fagpersoner dækker i besvarelserne over Imam, præster fra andre trossamfund, sognepræster, diætist, tolk, advokat, sexolog, ergoterapeut, talepædagog socialrådgiver og fysioterapeut. Tabel 2.14: Har I frivillige tilknyttet? Ja Nej DØGNBEMANDING Tabel 3.1: Har I døgnbemanding med sygeplejersker? Hospice (N=18) Ja Nej Tabel 3.2: Har I adgang til palliativt kvalificeret lægebistand hele døgnet? Ja Nej

11 4. HENVISNING OG VISITATION Tabel 4.1: Hvor ofte foretager I visitation af patienter? Hospice (N=18) I alt (N=51) Dagligt Flere gange om ugen Sjældnere Tabel 4.2: Hvem kan henvise patienter til enheden? Hospice (N=18) Hospitalslæge I alt (N=51) Egen læge Privatpraktiserende speciallæge Fagpersoner ved andre palliative specialinstitutioner Andre fagpersoner på hospital Hjemmeplejepersonale Personale ved plejehjem/-centre Patienter selv Pårørende Andre Note: Enhederne har haft mulighed for at angive flere svar. Tabel 4.3: Skal patienten have en bestemt diagnose for at blive visiteret til jeres enhed? F.eks. hvis I alene modtager patienter med en kræftdiagnose eller patienter med en KOL-diagnose Hospice (N=18) I alt (N=51) Ja, kræftdiagnose Nej

12 Tabel 4.4: Skal patienten have en bestemt alder for at blive visiteret til jeres enhed? F.eks. hvis I alene modtager patienter over 18 år. Ja, over 18 år Nej I alt (N=51) Tabel 4.5: Har I fælles regionale visitationskriterier på tværs af enhedstyper? OBS: Med enhedstyper menes hospicer, palliative team og palliative afdelinger. Hospice (N=18) I alt (N=51) Ja Nej KAPACITET OG TILBUD Tabel 5.1: Yder I specialiseret palliativ indsats ved tilsyn af patienter et eller flere af følgende steder? Ja, i eget hjem Ja, på sygehus. Hvilke(t)? Ja, på plejehjem. Hvilke(t) Ja, andre steder Nej Note: Enhederne har haft mulighed for at angive flere svar. Tabel 5.2: Rådgiver I ved tilsyn andre fagprofessionelle nogle af følgende steder? Ja, i hjemmeplejen Ja, på sygehus Ja, på plejehjem Ja, praktiserende læger Ja, andre steder Nej Note: Enhederne har haft mulighed for at angive flere svar. 12

13 Tabel 5.3: Har I mulighed for at rådgive andre fagprofessionelle fra nogle af følgende steder? OBS: Spørgsmålet omhandler telefonisk rådgivning fra specialiseret niveau. Ja, i hjemmeplejen Ja, på sygehus Ja, på plejehjem Ja, andre steder Nej Note: Enhederne har haft mulighed for at angive flere svar. Tabel 5.4: Er den telefoniske rådgivning tilgængelig hele døgnet? Ja Nej I alt Tabel 5.5: Kan patienter modtage et ambulant tilbud hos jer? Ja Nej TILBUD TIL PÅRØRENDE OG EFTERLADTE Tabel 6.1: Har I rutinemæssige tilbud om omsorg til pårørende? Hospice (N=18) Ja, til alle pårørende Ja, til udvalgte grupper af pårørende Nej Note: Udvalgte grupper dækker i besvarelserne over nære pårørende og familie. 13

14 Tabel 6.2: Har I rutinemæssige tilbud om omsorg til efterladte? Ja, til alle efterladte Ja, til udvalgte grupper af efterladte Nej Note: Udvalgte grupper dækker i besvarelserne over nære pårørende og familie, ydre pårørende, ægtefæller og efterladte med særlige behov. 7. UNDERVISNING VEDRØRENDE PALLIATION Tabel 7.1: Udbyder I undervisning til fagpersoner/-professionelle? Ja Nej I alt (N=51) Tabel 7.2: Bidrager I til andre organisationers undervisning af fagpersoner/-professionelle? I alt (N=51) Ja Nej FREMTIDIGE ÆNDRINGER Tabel 8.1: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter indenfor det næste år? - Antal sengepladser? Ja Nej Ved ikke I alt

15 De specialiserede palliative enheder, der har svaret ja uddyber, hvad ændringerne vedrørende antallet af sengepladser dækker over. Disse fremgår af respondenternes (ikke-redigerede) svar i tekstboksen nedenfor: Ændringer i antallet af sengepladser dækker over følgende Antal sengepladser på hospice udvides fra 12 til 15 (Det palliative team, Aalborg) Vi påbegynder byggeri af et nyt hospice med 16 pladser i sommeren 2014 og forventer at tage huset i brug i slutningen af 2015 (Diakonissestiftelsens Hospice) Udvider til 14 pladser d. 1. november 2013 (Hospice Svanevig) Yderligere tre hospicepladser (Kamillianergaardens Hospice) Specialiseret palliativt sengeafsnit med senge forventes oprettet på OUH Odense Universitetshospital i foråret 2014 (Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital) Der er pr. 1. september 2013 oprettet et nyt Afsnit for Palliativ Behandling, på Sygehus Thy Mors hvor Teamet også er tilknyttet som en del af denne funktion. Teamlægen er leder af Afsnit for Palliativ Behandling (Det palliative team, Thisted) Vi får muligvis 2 sengepladser i et nyt afsnit for onkologiske og terminalregistrerede patienter (Palliativt Team, Sønderjylland) Vi håber på at blive opnormeret i 2014 så antallet af indlagte svarer til 8-10 palliative patienter (Afsnit for palliativ behandling, Thisted) Note: Ikke alle enheder har uddybet, hvad ændringerne dækker over. Tabel 8.2: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter indenfor det næste år? Teamkapacitet? Hospice (N=16) Ja Nej Ved ikke I alt De specialiserede palliative enheder, der har svaret ja uddyber, hvad ændringerne vedrørende teamkapacitet dækker over. Disse fremgår af respondenternes (ikke-redigerede) svar i tekstboksen nedenfor: Ændringer vedrørende teamkapacitet dækker over følgende Der er planer om ansættelse at psykolog, ikke endelig vedtaget (Palliativt Team, Hospitalsenheden Vest) Vores fysioterapeutstilling bliver nedlagt (Det Palliative Team, Randers) Lægedækningen i Det Palliative Team i Randers overgår fra, at der var ansat en fuldtidsansat specialuddannet palliativ læge, til at denne funktion bliver varetaget og dækket af seks anæstesiloger fra anæstesiafdelingen i Randers (Hospice Djursland) Aktiviteten for teamet øges og der er ansat yderligere en palliationssygeplejerske for øjeblikket samt yderligere en overlæge (Hospice Vendsyssel) Kapaciteten øges i 2014 (Palliativt Team, Herlev Hospital) Aktuelt har vi en palliativ fysioterapeut tilknyttet udefunktionen som et projekt, og vi har søgt om at funktionen bliver varig efter endt projekt 31/ (Palliativ Enhed, Nordsjællands Hospital) Teamkapacitet er øget med en øget normering inden for det sidste år. Forventes øget yderligere bl.a. med opnormering af sygeplejerskefunktionen (Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital) Pr. 1. september 2013 dækker temaet Horsens-, Hedensted-, Odder- og Skanderborg Kommune. I den forbindelse opnormeres alle faggrupper (Palliativt Team, Horsens) Udbygning af Det Palliative Team er bevilget i Palliations-plan II i RM, men endnu ikke udmøntet (Det Palliative Team, Aarhus) Sygeplejerske og læge, der skal rådgive på det basale palliative niveau (Palliativt Team, Bispebjerg Hospital) Øget i 2013 til 100 (teamkapacitet (red.)). Vi har ansat reservelæge i ny normeret stilling. I 2014 øges kapacitet, da vi ansætter en 3. sygeplejerske i ambulatoriet (Palliativt Team, Herlev Hospital) Ansat psykolog pr. 1/ på 20 timer/uge (Det Palliative Team, Regionshospital Skive/Viborg) Teamet blev opnormeret pr med henblik på at udvikle en ny funktion, der starter (Palliativt Team, Vejle) Udvides muligvis med deltidssygeplejerske, som skal arbejde dels i teamet og dels i afsnittet for terminalregistrerede (Palliativt team, Sønderjylland) Der er behov for opnormering til Teamets ansatte (Afsnit for palliativ behandling, Thisted) Note: Ikke alle enheder har uddybet, hvad ændringerne dækker over. 15

16 Tabel 8.3: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter indenfor det næste år? Ambulant funktion? Ja Nej Ved ikke I alt De specialiserede palliative enheder, der har svaret ja uddyber, hvad ændringerne vedrørende ambulant funktion dækker over. Disse fremgår af respondenternes (ikke-redigerede) svar i tekstboksen nedenfor: Ændringer vedrørende ambulant funktion dækker over følgende Visionen er at kunne tilbyde ambulante funktioner til patienter i nærområdet, så de fritages for lang rejse og transporttid. Dette fordrer et tæt samarbejde med egen læge og palliativt team (Anker Fjord Hospice) Udvides med 3. sygeplejerske (, Herlev Hospital) Den ambulante funktion er aktuelt under omstrukturering og der er tilført ekstra sygeplejeressourcer. (Palliativ Enhed, Nordsjællands Hospital) Ambulantkapaciteten øges (Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital) Rehabiliteringstilbud til mennesker, der lever med kræft. Et nyt dagtilbud 'tidlig palliativ indsats' til kræftpatienter i Kræftpatienternes Hus (Palliativt Team, Vejle) Note: Ikke alle enheder har uddybet, hvad ændringerne dækker over. Tabel 8.4: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter indenfor det næste år? Tilbud om faglig rådgivning? Ja Nej Ved ikke I alt

17 De specialiserede palliative enheder, der har svaret ja uddyber, hvad ændringerne vedrørende faglig rådgivning dækker over. Disse fremgår af respondenternes (ikke-redigerede) svar i tekstboksen nedenfor: Ændringer vedrørende faglig rådgivning dækker over følgende Enheden er nyetableret - der er forventning om et større tilbud fra enheden om uddannelse i løbet af 2013 (Palliativt Team, Amager og Hvidovre Hospital) Er i gang med planlægning af undervisning og opkvalificering af basisniveau (Hospice Sønderjylland) I kommende år forventer vi ekstra ressourcer til at varetage såvel tilsynsfunktion på klinisk afdeling som undervisning af det basale palliative niveau (Palliativ Enhed, Nordsjællands Hospital) Der forventes indført døgndækkende telefonvagt v. læger fra specialistniveau i Region Syddanmark forår 2014 (Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital) Udvider netop til sygeplejefaglig rådgivning 24/ (Palliativt Team, Herlev Hospital) Fælles undervisning med palliativt team. Fyraftensmøder på hospice. (Arresødal Hospice udgående hospiceteam) Øget undervisningstilbud sammen med personale fra hospice til alle faggrupper (Palliativt Team, Sønderjylland) Enheden er forholdsvis nyetableret - der er forventning om et større tilbud fra enheden om uddannelse i løbet af 2014 (Palliativt afdeling, Hvidovre Hospital) Note: Ikke alle enheder har uddybet, hvad ændringerne dækker over. Tabel 8.5: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter indenfor det næste år? Regionale forandringer? Ja Nej Ved ikke I alt De specialiserede palliative enheder, der har svaret ja uddyber, hvad ændringerne vedrørende regionale forandringer dækker over. Disse fremgår af respondenternes (ikke-redigerede) svar i tekstboksen nedenfor: Ændringer vedrørende regionale forandringer dækker over følgende Aalborg Sygehus har oprettet "virtuelle palliative senge" på 5 forskellige sengeafd senge på hver afd. Hensigten er, at der skal udvikles et tværfagligt samarbejde om disse patienter bestående af psykolog, fysioterapeut og læge med palliation som hovedbeskæftigelse samt afdelingens faste personale. Dette er dog ikke implementeret, men bliver det forhåbentlig i løbet af 2014 (Det Palliative Team, Aalborg) Hospice Gudenaa i Brædstrup 2014 (Hospice Søholm) Nyt specialiseret palliativt sengeafsnit på OUH forår 2014 (Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital) Hjemtaget Birkerød per , så palliationsenheden dækker alle 9 kommuner i område midt (Palliativt Team, Herlev Hospital) Note: Ikke alle enheder har uddybet, hvad ændringerne dækker over. 17

18 Tabel 8.6: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter indenfor det næste år? Andre ændringer? Palliativ afdeling Ja Nej Ved ikke I alt De specialiserede palliative enheder, der har svaret ja uddyber, hvad ændringerne vedrørende andre ændringer dækker over. Disse fremgår af respondenternes (ikke-redigerede) svar i tekstboksen nedenfor: Andre ændringer dækker over følgende Vi flytter til bedre, større og moderniserede forhold og rammer for patienter, pårørende og personale (Sct. Maria Hospicecenter) Frivillige tilknyttes udgående funktion (Udgående hospiceteam, Hospice Søndergård) Mister optageområde, Skanderborg kommune går fremover til teamet i Horsens (Det Palliative Team, Regionshospital Silkeborg) Færdiggør pilotprojekt med kurser for social- og sundhedsassistenter i Varde Kommune med det sigte at optimere socialog sundhedsassistenternes viden og forståelse for den basale palliative indsats. Projektet evalueres og resultatet bliver sandsynligvis, at vi vil udbyde kurser til social- og sundhedsassistenter i fremtiden (5 dages kurser) (Hospice Sydvestjylland) Patienter udenfor vores optageområde, som modtager behandling for deres kræftsygdom på Herlev Hospital kan visiteres til ambulant forløb eller indlæggelse. Ifald der bliver behov for udefunktion(hjemmebesøg) videregives patienten til det relevante udekørende team. Livsfortællinger er opstartet som et tilbud (, Herlev Hospital) På Fyn er der med ansættelse af en koordinator for de frivillige (okt. 2013) startet opbygning af et netværk af frivillige tilknyttet Palliativt Team Fyn. Initiativet er resultatet af et samarbejde mellem privat forening (foreningen Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn), Palliativt Team Fyn og Region Syddanmark. Ultimo 2012 blev Smerte- og Palliationsenheden Svendborg Sygehus lagt ind under Palliativt Team Fyn, så det nu er ét team som arbejder ud fra to matrikler. I løbet af 2013 er personalet i Svendborg udbygget til 'fuld' tværfaglighed, som udmøntes helt i slutningen af dette år (Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital) Note: Ikke alle enheder har uddybet, hvad ændringerne dækker over. 18

19 9. OVERSIGT OVER ENHEDER, KAPACITET OG ETABLERINGSÅR Tabel 9.1: Liste over specialiserede palliative enheder fordelt på region, enhedstype, etableringsår og kapacitet/antal sengepladser Note: Med kapacitet forstås: antallet (cirka) af aktive patienter, som det udgående team kontinuerligt har kontakt med. HOSPICE REGION ENHEDSTYPE ENHEDENS NAVN ETABLERINGSÅR ANTAL SENGE- PLADSER Nordjylland Hospice Hospice Vendsyssel Hospice Kamillianer Gaardens Hospice Midtjylland Hospice Hospice Djursland Hospice Hospice Limfjord Hospice Anker Fjord Hospice Hospice Hospice Søholm Syddanmark Hospice Hospice Sydfyn Hospice Hospice Sønderjylland Hospice Hospice Sydvestjylland Hospice Hospice Fyn (i Odense) Hospice Sct. Maria Hospice Center Hovedstaden Hospice Hospice Søndergård Hospice Arresødal Hospice Hospice Diakonissestiftelsens Hospice Hospice Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens Hospice Sjælland Hospice Hospicegården Filadelfia Hospice Svanevig Hospice Hospice Hospice Sjælland Antal hospice i alt 18 Antal sengepladser i alt

20 PALLIATIVE TEAM OG UDGÅENDE TEAM FRA HOSPICE REGION ENHEDSTYPE ENHEDENS NAVN ETABLERINGSÅR KAPACITET Nordjylland Midtjylland, Sygehus Himmerland Farsø Det Palliative Team (Aalborg) Sygehus Vendsyssel Det Palliative team, Thisted Palliativt Team, Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Silkeborg Det Palliative Team (Randers) Det Palliative Team, Regionshospital Skive/Viborg Palliativt Team, Hospitalsenheden Vest, Region Midt Det Palliative Team, Aarhus Syddanmark Palliativt Team, Vejle Hovedstaden Sjælland Palliative team/udgående team i alt Palliativt Team Fyn, OUH Odense Universitetshospital , Sønderjylland Palliativt team/udgående team fra hospice Palliativt team/udgående team fra hospice Palliativt team/udgående team fra hospice Palliativt team/udgående team fra hospice Palliativt Team, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Hospice Søndergård udgående hospice team Palliativt Team, Hvidovre Hospital Palliativt afsnit i Onkologisk Klinik (København Ø) Palliationsenheden (PE) Herlev Hospital, ambulatorium/udefunktion Arresødal Hospice udgående hospiceteam Diakonissestiftelsens Udgående Hospiceteam Palliativ Enhed A7A8, Nordsjællands Hospital, Frederikssund Sankt Lukas Udgående Hospiceteam Bispebjerg Hospital Smerteklinikken, Holbæk Sygehus Regionalt smertecenter (Køge) Afdeling for Lindrende Indsats (Næstved) Palliativt Team, Roskilde Sygehus Kapacitet

21 PALLIATIVE AFDELINGER REGION ENHEDSTYPE ENHEDENS NAVN ETABLERINGSÅR Nordjylland Hovedstaden Antal palliative afdelinger i alt Palliativ afdeling Palliativ afdeling Palliativ afdeling Palliativ afdeling Palliativ afdeling Palliativ afdeling 6 Afsnit for Palliativ Behandling, Thisted Palliativ Afdeling, Sygehus Himmerland (Farsø), Hvidovre Hospital Palliationsenheden (PE) Herlev Hospital, sengeafsnit H123PE Palliativ Enhed A7A8, Nordsjællands Hospital, Frederikssund Palliativ Medicinsk Afdeling (Bispebjerg, København) ANTAL SENGE- PLADSER Antal sengepladser i alt 48 REFERENCER Sundhedsstyrelsen. (2011). Anbefalinger for den palliative indsats. København: Sundhedsstyrelsen. Timm H., Vittrup R. & Tellervo J. (2012). Kortlægninger af den specialiserede palliative indsats i Danmark København: Palliativt Videncenter. shx 21

22 PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5 A 1353 København K Telefon Mail:

PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF KOMMUNALE INSTITUTIONER MED SÆRLIGE PALLIATIVE TILBUD

PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF KOMMUNALE INSTITUTIONER MED SÆRLIGE PALLIATIVE TILBUD PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF KOMMUNALE INSTITUTIONER MED SÆRLIGE PALLIATIVE TILBUD OPFØLGNING 2013 Jorit Tellervo, projektleder Marie Krogh Jessen, studentermedhjælper

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 Dansk Sygeplejeråd, Skt. Annæ Plads 30, Kvæsthuset 1008 København K Intro

Læs mere

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger Døds kvalitet - et spørgsmål om ressourcer og holdninger Døden på plejehjem - en undersøgelse gennemført af Landsforeningen Liv&Død Resultater, konklusioner og holdninger November 2006 Metode og gennemførelse

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Socialrådgivere og palliation

Socialrådgivere og palliation Lisbeth Langkilde, Marianne Marie Vinther, Mette Maria Jørgensen, Jannie Kristoffersen og Anne Nissen Socialrådgivere og palliation social palliation, socialrådgiver, familie, sociale vilkår, social sektor

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center under

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter erfaringer fra 2006 2011 Ingelise Bøggild Gentofte Kommune Baggrund 2005 Kommunalt ønske om at kvalificere den palliative indsats Mål at tilbyde

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold.

Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold. Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. På Amtsrådsmødet d. 27. juni 2005 besluttedes, at der i overensstemmelse med lovgivningen, skal etableres et hospice med 12 pladser. Hospice ønskes

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Center for Lindrende Indsats - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Pjecen er udgivet i samarbejde mellem: Kræftens Bekæmpelse, Foreningen for Palliativ Indsats og Hospice Forum

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Ny sorgforståelse stiller krav til plejepersonalet. Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014

Ny sorgforståelse stiller krav til plejepersonalet. Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014 Ny sorgforståelse stiller krav til plejepersonalet Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014 Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen december 2011 - Indsatsen er målrettet alle patienter med livstruende

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Afholdte kurser og foredrag

Afholdte kurser og foredrag Psykolog Eva Handest Cand. Psych og sexolog Afholdte kurser og foredrag 2010 Kvinders seksualliv og seksuel dysfunktion Foredragsaften i regi af GlaxoSmithKline 2009 Seksuel lyst og ulyst i vår tid Foredrag

Læs mere