Frederikssund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Kommune"

Transkript

1 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR

2 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks... 6 Læsning af grafik... 8 Resumé... 9 Styrker og svagheder, information... 9 Styrker og svagheder, kontakt...11 Indeks overblik, information...12 Generel tilfredshed med informationen fra/om kommunen...12 Oplevelsen af kommunens hjemmeside, indeks Oplevelsen af kommunens annoncer i Lokalavisen Frederikssund, indeks Oplevelsen af kommunens pjecer/foldere, indeks Oplevelsen af nyheds s fra kommunens hjemmeside, indeks Indeks overblik, seneste kontakt...17 Samlet tilfredshed med den seneste kontakt til kommunen (telefonisk eller personligt), indeks Oplevelsen af den seneste telefoniske kontakt til kommunen, indeks Oplevelsen af det seneste fremmøde på rådhuset, indeks Oplevelsen af den seneste skriftlige kontakt med kommunen, indeks Hovedrapport...21 Bor stadig i Frederikssund Kommune...21 Vil deltage i undersøgelsen...21 Promonitor og Frederikssund Kommune Side 1

3 Information fra/om kommunen...22 Tilfredshed med information fra/om kommunen...22 Spørgsmål vedrørende information fra/om kommunen, det seneste år...23 Har bemærket information fra/om Frederikssund Kommune...23 Har set information fra/om Frederikssund Kommune, gennem...23 Hyppigheden hvormed borgerne har bemærket information fra/om kommunen...24 Synspunkter om hjemmesiden...25 Uddybende om brug af hjemmesiden...26 Hvordan besøges hjemmesiden...26 Hvordan besøges hjemmesiden...26 Synspunkter om kommunens annoncer...27 Synspunkter om kommunens pjecer...28 Synspunkter om kommunens nyheds s fra hjemmesiden...29 Brug af sociale medier generelt...30 Bruger sociale medier - Facebook...31 Bruger sociale medier - Facebook...32 Kendskab til Facebooksiden "Byen Vinge", blandt brugere af Facebook...33 Kender Facebooksiden "Byen Vinge"...33 Hvad synes du om Facebooksiden "Byen Vinge"...33 Kendskab til Facebooksider for kommunens institutioner...34 Hørt om eller set Facebooksider for kommunens institutioner...34 Spørgsmål om kommunen skal have en generel side på Facebook, blandt brugere af Facebook...35 Skal Frederikssund Kommune skal have en generel side på Facebook...35 Skal Frederikssund Kommune skal have en generel side på Facebook...36 Skal Frederikssund Kommune skal have en generel side på Facebook...36 Promonitor og Frederikssund Kommune Side 2

4 Spørgsmål om personlig eller telefonisk kontakt med Frederikssund Kommune...37 Kontakt med kommunen det seneste år...37 Kontakt med kommunen det seneste år...37 Seneste kontakt var til følgende område i kommunen...38 Samlet tilfredshed med den seneste kontakt til kommunen...39 Samlet tilfredshed med den seneste kontakt til kommunen...39 Borgernes oplevelser ved seneste fremmøde på rådhuset...40 Borgernes oplevelser ved seneste telefoniske kontakt med kommunen...41 Brev, eller digital post fra kommunen det seneste år...42 Har modtaget brev, eller digital post fra kommunen, det seneste år...42 Borgernes oplevelse af seneste brev, eller digital post fra kommunen...43 Svarpersonernes baggrund, vejet på alder...44 Køn...44 Aldersgruppe...44 Civilstand...44 Børn hjemme...45 Boligtype...45 Bolig ejer form...45 Erhverv...46 Uddannelse...46 Postnr Promonitor og Frederikssund Kommune Side 3

5 Om undersøgelsen Rapport dato Den Opgavestiller Frederikssund Kommune Leverandør Promonitor, promonitor.net. Tel Rapport emne Kommunikation og kontakt Anvendt metode Spørgeskema CAWI Borgerpanel Dataindsamling i perioden Svarprocent, brutto 53 % Svarprocent, netto 51 % Brug af datavægtning Ja, på alder Udarbejdet af Promonitor Telefon Data og indholdet i denne rapport må frit anvendes og citeres af Frederikssund Kommune, med udtrykkelig henvisning til Promonitor. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 4

6 Undersøgelsens sikkerhed Svarprocenten er ca. 51 %, hvilket vi anser for tilfredsstillende. Normalt siger vi, at målet for svarprocenter ved meningsundersøgelser er 50 %, mens det er 70 % ved undersøgelser med et videnskabeligt, forskningsmæssigt sigte. Antallet af svar udgør netto 457, hvilket giver en tilstrækkelig stor stikprøve i forhold til målgruppens størrelse på totaler. På totaler er stikprøveusikkerheden (med 95 % sikkerhed) højst +/- 4,5 % point, som er udtryk for det interval, svaret ville være inden for, hvis alle i hele målgruppen/befolkningen havde deltaget i undersøgelsen. Statistisk stikprøvesikkerhed, tabel: Antal respondenter ,02 2,47 2,14 1,91 1,74 1,61 1,56 P ,16 3,39 2,94 2,63 2,40 2,22 2,15 r ,95 4,04 3,50 3,13 2,86 2,65 2,56 o ,54 4,53 3,92 3,51 3,20 2,96 2,86 c ,00 4,90 4,24 3,80 3,46 3,21 3,10 e ,35 5,19 4,49 4,02 3,67 3,39 3,28 n ,61 5,40 4,67 4,18 3,82 3,53 3,41 t ,79 5,54 4,80 4,29 3,92 3,63 3, ,89 5,63 4,88 4,36 3,98 3,69 3, ,93 5,66 4,90 4,38 4,00 3,70 3,58 Standardafvigelse ved 95% sikkerhed, for antal respondenter Benchmarking i forhold til andre kommuner: i kommenteringen er resultaterne i visse tilfælde sammenlignet med resultaterne fra gennemsnittet af andre kommuner. Disse sammenligninger baserer sig på nationale niveauer, gennemført som repræsentative landsundersøgelser, samt data fra sammenlignelige undersøgelser for en række andre kommuner. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 5

7 Om indeks Indeks betyder, at en skala (f.eks. en tilfredshedsskala der går fra 1 til 5), er omregnet til en skala, som går fra Fordelen ved omregning til et indeks er, at man kan operere med sammenlignelige talværdier, uanset svarskalaen. Skalaforklaring ved f.eks. tilfredshed, indeks 0-100, udledt fra 5-punkts-skala Svarmulighed 1 meget utilfreds = Indeks 0 Svarmulighed 2 utilfreds = Indeks 25 Svarmulighed 3 hverken/eller = Indeks 50 Svarmulighed 4 tilfreds = Indeks 75 Svarmulighed 5 meget tilfreds = Indeks 100 Promonitor og Frederikssund Kommune Side 6

8 Fortolkning af indeks i forbindelse med tilfredshed Indeks Fortolkning Sammenligning og anbefaling 80 + Meget højt 86: Højst målte i Borgermonitor Fasthold den gode indsats Højt Fasthold den gode indsats, men overvej også, om det gode kan blive endnu bedre Acceptabelt 60: Gennemsnit i Borgermonitor for information og betjening Som regel politisk acceptabelt Lavt Nærmere eftersyn og indsats tilrådes 50-0 Meget lavt 35: Lavest målte i Borgermonitor Nærmere eftersyn og indsats nødvendig Promonitor og Frederikssund Kommune Side 7

9 Læsning af grafik Figur eksempel, tilfredshed Indeks Antal svar. Svaret ved ikke medtælles ikke. Grafikken viser tilfredsheden på indeks skala. Tallene i hver søjle er indekstallet for tilfredshed, og tallet til højre for søjlen antal svar. Skala angivelsen i bunden af figuren, viser skalaen fra 0 til 100. Bemærk at tallene kun er eksempler. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 8

10 Resumé Undersøgelsens hovedtema er information fra og om kommunen, sammen med borgernes kontakt til kommunen. Kommunens stærkeste sider i kommunikationen, er den skriftlige kommunikation og kommunens personlige kontakt med borgerne. Mere på det jævne, men stadigt acceptabelt, er det generelle informationsniveau, kommunens hjemmeside og den telefoniske borgerbetjening. Til sidst, med en meget lav vurdering, finder vi borgernes tilfredshed med information om de politiske visioner og konkrete planer. Information Kontakt Styrker: Annoncer. Pjecer. nyheder fra hjemmesiden. Post. Styrker: Fremmøde på rådhuset. Middel: Informationen generelt (politik undtaget). Hjemmesiden. Middel: Telefonisk kontakt. Svagheder: Politisk information. Svagheder: Ingen. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 9

11 Styrker og svagheder, information Information fra/om kommunen Styrker: Kommunens annoncer, pjecer og nyheds s: stærke på relevans, forståelighed og overskuelighed. Post fra kommunen (brev, mail eller digital post): høje vurderinger på relevans og forståelighed. Mindre godt: hvorvidt annoncer, pjecer og nyheds s er indbydende. Middel: Tilfredshed med information om hvad der sker, fritid og kultur, digital selvbetjening : får acceptable vurderinger. Kommunens hjemmeside: acceptable vurderinger, højst på forståeligheden og lavest på informationssøgningen. Som tilfældet ved den skriftlige information, kunne hjemmesiden også være mere indbydende. Svagheder: Tilfredsheden med kommunens information om politiske visioner og konkrete planer : tildeles en meget lav vurdering. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 10

12 Styrker og svagheder, kontakt Personlig eller telefonisk kontakt med kommunen Styrker: Fremmøde på rådhuset: Helt i top ved det personlige fremmøde ligger vurderingen af medarbejdernes venlighed. Næsten lige så højt vurderes at man får svar på sit spørgsmål, ventetid og samlet tilfredshed. Telefonisk kontakt: hjælpsomme medarbejdere. Middel: Telefonisk kontakt: rimelige ventetider, får svar på sit spørgsmål og samlet tilfredshed. Svagheder: Ingen. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 11

13 Indeks overblik, information Generel tilfredshed med informationen fra/om kommunen Base: 431. Tilfredsheden med informationen om, hvad der sker i kommunen er lige netop acceptabel. Det samme gælder for information om fritid & kultur og digital selvbetjening. Dette er på niveau med gennemsnittet i andre kommuner Tilfredsheden med information om kommunens politiske visioner og konkrete planer er meget lav, og den laveste grad af tilfredshed, som udtrykkes i denne undersøgelse. Desværre er det ikke noget særsyn, at borgere oplever en utilfredsstillende informationsgrad om kommunernes politiske visioner og planer. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 12

14 Oplevelsen af kommunens hjemmeside, indeks Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Base: ca Borgernes oplevelse af kommunens hjemmeside befinder sig på et acceptabelt niveau på områderne professionel og forståelig, mens indbydende får en acceptabel vurdering, grænsende til lav. Endelig tildeles informationssøgning på hjemmesiden, en lav vurdering. Resultatet er på niveau med de vurderinger, som ses i andre kommuner, med udtagelse af om hjemmesiden er indbydende, som vurderes lidt under gennemsnit i forhold til andre. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 13

15 Oplevelsen af kommunens annoncer i Lokalavisen Frederikssund, indeks Base: 266. Kommunens annoncer klarer sig godt i undersøgelsen, og tildeles en høj vurdering af borgerne. Undtagelsen er spørgsmålet om, hvorvidt annoncerne er indbydende, som får en netop acceptabel, grænsende til lav vurdering. Et løft af annoncernes udtryk, så de fremstår mere indbydende, kunne være et forbedringspunkt. Resultatet for annoncerne er bedre end gennemsnittet i andre kommuner. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 14

16 Oplevelsen af kommunens pjecer/foldere, indeks Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Base: 58. De relativt få borgere, som inden for det seneste år har bemærket en pjece eller folder fra kommunen, tildeler disse en høj vurdering. Det svageste led i pjecerne, som dog stadig vurderes positivt, er elementet indbydende, som også var det svage punkt ved kommunens annoncer. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 15

17 Oplevelsen af nyheds s fra kommunens hjemmeside, indeks Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Base: 65. De relativt få borgere, som inden for det seneste år har modtaget kommunens nyheds s fra hjemmesiden, tildeler disse en høj vurdering, på alle parametre, undtagen på indbydende, som kun bedømmes på et acceptabelt niveau. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 16

18 Indeks overblik, seneste kontakt Samlet tilfredshed med den seneste kontakt til kommunen (telefonisk eller personligt), indeks Base, telefonisk kontakt: 121. Base, fremmøde på rådhus: 136. Borgernes tilfredshed samlet set, ved deres seneste kontakt med kommunen, er acceptabel, grænsende til høj. Tilfredsheden med den telefoniske kontakt udviser svagheder i forhold til fremmøde, og lander på en acceptabel vurdering. Fremmøde på rådhuset udløser en høj tilfredshed, som trækker den gennemsnitlige vurdering op. Den gennemsnitlige vurdering af telefonisk kontakt og fremmøde sammenlagt, er således lidt bedre end gennemsnittet for andre kommuner, mens vurderingen af fremmøde er markant bedre end gennemsnitskommunen. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 17

19 Oplevelsen af den seneste telefoniske kontakt til kommunen, indeks Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Base: 120. Ved telefonisk kontakt til kommunen, oplever borgerne kommunens medarbejdere som hjælpsomme (høj vurdering), og at ventetider og muligheden for at få svar på sine spørgsmål er acceptable. Alligevel tildeles den samlede tilfredshed en lidt lavere gennemsnitlig vurdering end enkeltpunktere, hvilket kan skyldes andre faktorer, som ikke indgår i svarmulighederne. I forhold til gennemsnittet for andre kommuner, giver borgerne en mere positiv vurdering af kommunens telefonservice. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 18

20 Oplevelsen af det seneste fremmøde på rådhuset, indeks Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Base: 135. Borgernes samlede tilfredshed med fremmøde på rådhuset er høj, og de enkelte faktorer vurderes også højt eller meget højt. Således tildeles der meget høje vurderinger til medarbejderens hjælpsomhed og at man får svar på sit spørgsmål. Medarbejdernes hjælpsomhed tildeles den højeste vurdering i hele denne undersøgelse. Næsten ligeså højt vurderes ventetiden, der ligger på samme høje niveau som den samlede oplevelse. Vurderingen i Frederikssund er på niveau med de bedste kommuner vi har målt og markant over gennemsnitskommunen. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 19

21 Oplevelsen af den seneste skriftlige kontakt med kommunen, indeks Omfatter kontakt gennem modtaget brev, eller digital post Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Base: 311. Borgerne tildeler en høj, positiv vurdering af post fra kommunen i form af brev, eller digital post. Indholdet såvel som forståeligheden får en høj vurdering. Niveauet er betydeligt over det kommunale gennemsnit og fuldt på højde med de bedste kommuner vi har målt på dette område. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 20

22 Hovedrapport Bor stadig i Frederikssund Kommune Vil deltage i undersøgelsen Promonitor og Frederikssund Kommune Side 21

23 Information fra/om kommunen Tilfredshed med information fra/om kommunen Promonitor og Frederikssund Kommune Side 22

24 Spørgsmål vedrørende information fra/om kommunen, det seneste år Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Har bemærket information fra/om Frederikssund Kommune Har set information fra/om Frederikssund Kommune, gennem Hovedkilderne til information fra/om kommunen er helt klassisk de lokale aviser og kommunens hjemmeside. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 23

25 Hyppigheden hvormed borgerne har bemærket information fra/om kommunen Anført som det seneste år, gennem de anførte medier Også hvad angår hyppigheden dominerer de lokale aviser, her suppleret af nyheds s fra hjemmesiden, som dog ikke benyttes af så mange som avis og hjemmeside. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 24

26 Synspunkter om hjemmesiden Vurderet af borgere som har benyttet hjemmesiden det seneste år Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Promonitor og Frederikssund Kommune Side 25

27 Uddybende om brug af hjemmesiden Vurderet af borgere som har benyttet hjemmesiden det seneste år Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Hvordan besøges hjemmesiden Hvordan besøges hjemmesiden Krydset med: Aldersgruppe Hjemmesiden besøges oftest fra en computer, og dernæst både fra computer og tablet/mobil. Jo yngre borgere er, desto oftere besøges hjemmesiden fra en tablet eller mobil platform. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 26

28 Synspunkter om kommunens annoncer Vurderet af borgere som har bemærket annoncer det seneste år Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Promonitor og Frederikssund Kommune Side 27

29 Synspunkter om kommunens pjecer Vurderet af borgere som har bemærket pjecer det seneste år Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Promonitor og Frederikssund Kommune Side 28

30 Synspunkter om kommunens nyheds s fra hjemmesiden Vurderet af borgere som har bemærket/modtaget disse det seneste år Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Promonitor og Frederikssund Kommune Side 29

31 Brug af sociale medier generelt Facebook er det mest benyttede sociale medie blandt borgerne, efterfulgt af LinkedIn, Instagram og Twitter. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 30

32 Bruger sociale medier - Facebook Krydset med: Aldersgruppe Andelen af Facebook-brugere aftager med stigende alder. Hvor 9,5 ud af 10 borgere under 40 år benytter Facebook, er der kun omkring 4 ud af 10 borgere over 65 år, som gør brug af Facebook. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 31

33 Bruger sociale medier - Facebook Krydset med: Aldersgruppe Figuren viser hyppigheden i brugen af Facebook blandt aktive brugere, fordelt på aldersgrupper. Aktive brugere er defineret med frekvensen "bruger mindst nogle gange om året". Andelen af Facebook-brugere, der bruger FB mindst nogle gange om ugen, er på næsten samme niveau blandt aktive brugere på tværs af alder. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 32

34 Kendskab til Facebooksiden "Byen Vinge", blandt brugere af Facebook Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Kender Facebooksiden "Byen Vinge" Hvad synes du om Facebooksiden "Byen Vinge" Det store flertal på 70 procent af Facebook-brugere, har ikke hørt om Facebooksiden Byen Vinge. En yderligere andel på omkring 2 ud af 10, har hørt om siden, men ikke besøgt den. Tilbage er en gruppe på hhv. 7 og 6 procent, der er besøgt siden, hhv. besøgt og liket siden. Blandt disse relativt få besøgende, synes 63 procent godt eller meget godt om siden, mens 30 procent synes hverken godt eller dårligt om Facebooksiden Byen Vinge. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 33

35 Kendskab til Facebooksider for kommunens institutioner Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Skole, klub, svømmehal, museum, bibliotek eller andet, blandt brugere af Facebook, mindst nogle gange om året. Hørt om eller set Facebooksider for kommunens institutioner Flertallet med omkring 65 procent af Facebookbrugerne, har ikke hørt om eller set Facebooksider for kommunens institutioner. En mindre andel på 15 procent angiver at de har hørt om, men har ikke besøgt. De besøgende på disse sider udgør omkring 19 procent (svarende til 2 ud af 10 Facebook brugende borgere), hvor de 13 procent har besøgt og de 8 procent har liket. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 34

36 Spørgsmål om kommunen skal have en generel side på Facebook, blandt brugere af Facebook (Kommunen har en Facebookside om Byen Vinge og flere af kommunens institutioner har en Facebookside. Synes du, at Frederikssund Kommune skal have en generel side på Facebook? Stillet til borgere, der bruger Facebook mindst månedligt.) Skal Frederikssund Kommune skal have en generel side på Facebook Blandt de frekvente brugere af Facebook, mener 44 procent, at kommunen skal have en generel side. Modsat mener 19 procent, at det skal kommunen ikke, og hele 37 procent er uafklarede. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 35

37 Skal Frederikssund Kommune skal have en generel side på Facebook Krydset med: Aldersgruppe Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Skal Frederikssund Kommune skal have en generel side på Facebook Krydset med: Bruger sociale medier - Facebook Tendens er, at jo yngre borgere er, desto oftere mener de, at kommunen skal have en generel FB side. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 36

38 Spørgsmål om personlig eller telefonisk kontakt med Frederikssund Kommune (Spørgsmålet vedrører din seneste kontakt med Frederikssund Kommune. Har du været i kontakt med kommunen flere gange i løbet af det seneste år, skal du svare på din seneste kontakt med kommunen.) Kontakt med kommunen det seneste år Kontakt med kommunen det seneste år Krydset med: Aldersgruppe Promonitor og Frederikssund Kommune Side 37

39 Seneste kontakt var til følgende område i kommunen Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Promonitor og Frederikssund Kommune Side 38

40 Samlet tilfredshed med den seneste kontakt til kommunen Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Samlet tilfredshed med den seneste kontakt til kommunen Opdelt på: Kontakt med kommunen det seneste år Promonitor og Frederikssund Kommune Side 39

41 Borgernes oplevelser ved seneste fremmøde på rådhuset Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Promonitor og Frederikssund Kommune Side 40

42 Borgernes oplevelser ved seneste telefoniske kontakt med kommunen Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Promonitor og Frederikssund Kommune Side 41

43 Brev, eller digital post fra kommunen det seneste år Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Har modtaget brev, eller digital post fra kommunen, det seneste år Promonitor og Frederikssund Kommune Side 42

44 Borgernes oplevelse af seneste brev, eller digital post fra kommunen Rapport om kommunikation og kontakt i Frederikssund Kommune, 2015 Promonitor og Frederikssund Kommune Side 43

45 Svarpersonernes baggrund, vejet på alder Køn Aldersgruppe Civilstand Promonitor og Frederikssund Kommune Side 44

46 Børn hjemme Boligtype Bolig ejer form Promonitor og Frederikssund Kommune Side 45

47 Erhverv Uddannelse Promonitor og Frederikssund Kommune Side 46

48 Postnr. Promonitor og Frederikssund Kommune Side 47

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Digitale kanaler 18-12-2013 Svarprocent: 51 / 47 1 Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed med kommunes digitale kanaler Gennemført i november 2013 overfor

Læs mere

Kommunikation i Ringsted Kommune

Kommunikation i Ringsted Kommune 2016 Kommunikation i Ringsted Kommune RINGSTED KOMMUNE KOMMUNENS KOMMUNIKATION, 21. OKTOBER 2016 PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Ringsted Kommune. Kommunens kommunikation 2016. Side 1 Indhold...

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Sundhed

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Sundhed RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Sundhed Indhold Om undersøgelsen... 2 Sundhed og sygdomsforebyggelse... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 18 Brugeroversigt... 26 Svarpersonernes baggrund... 27

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Politik

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Politik RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Politik Indhold Om undersøgelsen... 2 Kommunalpolitik... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 19 Brugeroversigt... 27 Svarpersonernes baggrund... 28 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Ældreområdet

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Ældreområdet RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Ældreområdet Indhold Om undersøgelsen... 2 Ældreområdet... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 18 Brugeroversigt... 26 Svarpersonernes baggrund... 27 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE NR. 8 - RESULTATOVERSIGT SEPTEMBER 2017 Undersøgelsen I Holbæk Kommunes borgerpanel, kan byrådet spørge et bredt udvalg af borgere om holdninger, erfaringer

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Kultur

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Kultur RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Kultur Indhold Om undersøgelsen... 2 Kultur og fritid... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 17 Brugeroversigt... 25 Svarpersonernes baggrund... 26 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2016...4 Læsevejledning: Indeksering...4 DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE SERVICE...5 SERVICEN I SAGSBEHANDLINGEN...6

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

BrancheIndex TM Bank 2016

BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex Bank Om undersøgelsen BrancheIndex Bank 2016 afdækker danskernes loyalitet overfor deres bank. BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group oktober-november

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Særlige grupper

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Særlige grupper RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Særlige grupper Indhold Om undersøgelsen... 2 Borgere med særlige behov... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 19 Brugeroversigt... 27 Svarpersonernes baggrund...

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Fritids- og Kulturforvaltningen, januar 2004-1- Indledning Fritids- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2003 udsendt et spørgeskema

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen er

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere Netværksmåling - Samarbejdspartnere Juni 211 Svarprocent: 45% (133 svar ud af 294 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering Vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Oktober 2017 24-10-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Borgerserviceopgaver på henholdsvis biblioteker og Fælleden... 2 Resume...

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Økonomi

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Økonomi RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Økonomi Indhold Om undersøgelsen... 2 Økonomi, skat og service... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 15 Brugeroversigt... 23 Svarpersonernes baggrund... 24 RINGSTED

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Tak for jeres forespørgsel om den videre drift af Borgerpanelet samt de tilhørende undersøgelser. Priserne gælder for resten 2014.

Tak for jeres forespørgsel om den videre drift af Borgerpanelet samt de tilhørende undersøgelser. Priserne gælder for resten 2014. From:Lars Lindenberg To:Nina Kragesteen Subject:Re: _Helsingør Kommune Kære Nina Tak for jeres forespørgsel om den videre drift af Borgerpanelet samt de tilhørende undersøgelser. Priserne gælder for resten

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Læsevejledning til The User Index

Læsevejledning til The User Index Læsevejledning Læsevejledning til The User Index Herunder kan du finde en generel læsevejledning til User Index rapporterne. Læsevejledningen er en generel vejledning på tværs af brancher. Har du spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere