POLITIK FOR AKTIVT MEDBORGERSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIK FOR AKTIVT MEDBORGERSKAB"

Transkript

1 POLITIK FOR AKTIVT MEDBORGERSKAB 1

2

3 Forord Vi vil mere i Randers Kommune. Vi vil skabe større værdi for den enkelte borger, så vi ikke kun yder den lovpligtige service. Vi vil gå videre og skabe de bedste løsninger ved at tænke ud af boksen. Det kan vi ikke gøre alene. For at nå de bedste løsninger må vi arbejde tæt sammen med borgerne i kommunen. Vi har brug for aktive medborgere, der engagerer sig i hinandens hverdag, og som vil være med til at skabe et endnu bedre Randers. Vi vil være førende i at inddrage borgere, virksomheder og foreninger til at udvikle vores fælles velfærd. Derfor er aktivt medborgerskab en central del af Randers Kommunes Byråds Vision 2021, så vi sammen sikrer, at aktivt medborgerskab tænkes ind i alt fra daginstitutionerne til vores fælles grønne områder. Forskellighed er en styrke, og der er brug for, at de aktive medborgere er med til at tænke i (R)anderledes baner og udfordrer kommunen med deres perspektiver og idéer. De aktive medborgere kan bidrage med noget særligt, som kommunen ikke kan skabe alene. Derfor er det vigtigt, at deres bidrag anerkendes, og at de aktive medborgere inddrages så tidligt, at de får indflydelse der, hvor de vil bidrage. Aktivt medborgerskab er mere end frivillighed. Man kan være en aktiv medborger på mange måder. Den aktive medborger kan være naboen, der hjælper til ved sommerfesten. Det kan være besøgsvennen, der tager på tur med beboerne på plejehjemmet. Og det kan være forældreren, der er engageret i skolebestyrelsen. Medborgerskabet har mange former, og de skal alle tænkes ind i alle grene af Randers Kommunes arbejde for at skabe større værdi og bedre løsninger i hele kommunen. Fælles for de aktive medborgere er det dog, at deres bidrag altid er frivilligt, og at det ikke kan erstatte de offentligt ansattes arbejdsopgaver. De aktive medborgere skaber en ekstra værdi og bidrager med at finde innovative løsninger i samarbejde med de offentlige ansatte, politikere og virksomheder. Sammen kan vi skabe et rum, hvor de bedste idéer fremmes, udvikles og dyrkes. Det er derfor, at Randers Kommune vil aktivt medborgerskab. Byrådet vil med denne politik skabe dynamiske rammer og sikre gode vilkår for de mange borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere i forvaltningen, som i fællesskab skal forme vores kommunes fremtid. Med venlig hilsen Claus Omann Jensen, Borgmester i Randers Kommune 3

4 Vi vil mulighederne I de sidste mange år har debatten omkring velfærdssamfundet handlet om begrænsede ressourcer, om skrantende økonomi, om udfordringer med stigende levealder, arbejdsløshed og indvandring. Borgernes forventninger til det offentlige er steget, og i debatten har nogle sået tvivl om, hvordan den offentlige sektor skal kunne håndtere fremtidens udfordringer, når den er kendetegnet ved bureaukrati, formaliseret opgaveløsning og vanetænkning. I denne debat omkring velfærdssamfundet er den offentlige sektor blevet reduceret til en servicevirksomhed. En virksomhed som skal levere service til borgerne så effektivt som muligt under både økonomisk- og kvalitativt pres fra borgere og politikere. I Randers Kommune har vi større ambitioner! Vi vil ikke nøjes med at forstå velfærdssamfundet ud fra begrænsningerne. I stedet vil vi handle ud fra de mange muligheder, der eksisterer i vores samfund på tværs af forvaltning, foreningsliv, erhvervsliv og borgere i Randers. Vi vil tænke ud af boksen og finde innovative løsninger sammen med alle, der vil et endnu stærkere Randers. Vi vil fokusere på det, vi kan i fællesskab, og de enorme ressourcer vi har sammen. Det er det, der udgør velfærdssamfundet, og som gør Randers Kommune til et endnu bedre sted at leve. Innovation og aktivt medborgerskab skal tænkes ind i aktiviteter på tværs af sektorer og alder, så vi sammen kan udnytte hele Randers Kommunes idérigdom. Aktivt medborgerskab skal tænkes ind allerede blandt børnene i børnehaven, og randrusianerne skal have mulighed for at engagere sig i deres omverden helt fra starten af. Det gode liv handler om indflydelse på eget liv. Velfærdsudfordringerne er komplekse løsningen af dem forudsætter, at al viden og erfaring bringes i spil. Derfor vil vi skabe et rum, hvor borgerindflydelse og samarbejde på tværs af sektorer er grundlaget for nytænkning og mere effektive løsninger. Med denne politik vil vi vise, hvad Randers Kommune vil med aktivt medborgerskab, og hvordan vi vil opnå det. Derfor følger politikken gennemgående to spor om, hvad vi vil, og hvordan vi vil gøre det. Sådan vil vi vise, hvordan vi vil tænke Randers borgere ind i de fælles opgaver, så borgerne får indflydelse på det, der ligger dem nært, og vi sammen kan skabe et endnu bedre Randers. Få det (aktive medborgerskab) aktivt ind i skolerne, så tanken kommer tidligt ind i børnenes tankegang naturligt. Citaterne, der løbende fremgår af politikken, er fra borgerinddragelsesprojektet Gratis mad for gode idéer. Her har deltagerne i projektet fået en madkurv for at bidrage med deres perspektiv på, hvordan aktivt medborgerskab fremmes i Randers Kommune. 4

5 Aktivt medborgerskab Aktivt medborgerskab kan være alt, en borger foretager sig med henblik på at deltage i løsningen af samfundsopgaver. Det er altså alt lige fra at købe ind for naboen til engagement i lokalpolitik. Den aktive medborger kan bidrage med at løse forskellige opgaver, der er vigtige for fællesskabet og tilføre en særlig værdi, som de offentlige medarbejdere ikke kan skabe. Men den aktive medborger kan mere end det. Den aktive medborger kan være med til at udvikle opgaverne og skabe mere bæredygtige løsninger ved at få indflydelse på opgaveløsningen. Kun ved at gøre brug af hele kommunens idérigdom kan vi nå de mest innovative løsninger og skabe den største kvalitet for borgerne i Randers Kommune. Vi skaber sammen Der er brug for, at alle, der vil et endnu bedre Randers, samarbejder om at skabe de bedste resultater. Det gælder både politikere, forvaltning, borgere, foreninger og virksomheder i Randers Kommune. Et stærkt samarbejde skaber ikke alene bedre og mere langsigtede løsninger. Det understøtter også, at alle får et ejerskab til opgaverne, og det motiverer flere til at tage ansvar for det lokale fællesskab. Randers Kommune vil samskabelsen. Samskabelse er en proces, hvor flere parter går sammen om at udvikle en opgave. Det er i samspillet mellem borgerne, foreningerne, virksomhederne, politikerne og forvaltningen, at der skabes et rum for innovative løsninger, som er stærkere funderet lokalt og mere bæredygtige, end havde en af parterne alene udviklet idéen. Borgere skal derfor inddrages i løsninger, der påvirker deres og andres hverdag, og gennem deres indflydelse sikre mere effektive løsninger. Randers Kommunes medarbejdere skal arbejde tæt sammen med borgerne for at udvikle og realisere de bedste løsninger. Der skal være kortere vej mellem borgere og forvaltning, så borgerne kan henvende sig med deres idéer, og forvaltningen kan henvende sig med idéer til borgerne. Der er brug for alles input. Samarbejde på tværs af sektorer og borgerinddragelse er nøglen til at fremme de bedste ideer og integrere dem i forvaltningens arbejde. Derfor vil Randers Kommune skabe et rum, hvor innovation og samarbejde er i centrum, så vi sammen skaber det Randers, vi ønsker. Samskabelse i Randers Kommune Politikere Erhvervslivet Samskabelse Borgere Forvaltningen 5

6 (Randers Kommune skal) være åben, lydhør og give feedback! Dermed giver det lyst til at være mere aktiv! 6

7 Alle skal med I Randers Kommune vil vi have alle med! Der er brug for, at alle, der vil være aktive medborgere, bidrager med, hvad de kan. Derfor skal Randers Kommune skabe mulighed for at deltage og tage medansvar på den måde, det giver mening for den enkelte borger. Den aktive medborgers kompetencer skal på samme tid tænkes ind i opgaverne, så borgeren, der deltager i opgaveløsningen, har de rette forudsætninger for at bidrage til løsningen af den aktuelle opgave. Derfor er medborgerskabsrådet blevet nedsat for at fremme og udvikle aktivt medborgerskab i Randers Kommune. Rådet er sammensat af repræsentanter fra frivillige foreninger, virksomheder, byrådet og almindelige borgere, der er engageret i at skabe et endnu bedre Randers. Rådet bidrager med idégenerering og inspiration til, hvordan man kan blive en aktiv medborger (se afsnittet: Medborgerskabsrådet ). Der er mange former for deltagelse, og der skal skabes et rum for dem alle. Kun sådan kan alle borgeres ressourcer bringes i spil, så vi sammen kan skabe de bedste løsninger. Det skaber ikke kun værdi for andre borgere i Randers Kommune, men også for de aktive medborgere selv, der oplever glæden ved at hjælpe og møde andre mennesker gennem deltagelse i samfundet. Det skal være muligt at være en aktiv medborger i hele Randers Kommune, ikke kun i Randers By. Derfor skal aktivt medborgerskab tænkes ind i alle dele af forvaltningen, så det er alle randrusianere, der kan engagere sig i deres omverden. Det styrker sammenhængskraften i hele Randers Kommune og skaber et stærkere lokalt fællesskab. Det skaber større tillid mellem borgere og forvaltning at samarbejde på nye måder. På samme tid får borgerne mulighed for at komme tættere på hinanden, hvilket skaber større tillid borgerne imellem. Det vil vi - Inddrage alle borgere ung som gammel. - Have hele Randers Kommune med, ikke kun Randers By. - Styrke lokalsamfundene og skabe større tillid blandt borgerne. - Styrke tilliden mellem borgerne og forvaltningen. At det ikke er få men alle der skal trække. Sådan gør vi - Vi inddrager borgerne tidligt, så de får indflydelse på, hvordan opgaverne løses der, hvor det betyder noget for dem. - Vi tænker hele Randers Kommune ind i det aktive medborgerskab. Der skal skabes mulighed for at være en aktiv medborger i alle dele af kommunen. Vi vil møde borgerne der hvor de er. - Vi tilstræber, at medborgerskabsrådet repræsenterer Randers Kommunes borgere, foreninger, erhvervsliv og faglige organisationer bredt. Plads til alle Der skal være plads til alle i det aktive medborgerskab. Vi skal i fællesskab skabe et rum for aktivt medborgerskab, hvor vi udnytter hinandens styrker og forskellige perspektiver til at finde de bedste løsninger. Der skal væres plads til at tænke ud af boksen uden at være bange for at begå fejl. Det er forudsætningen for at nå de bedste løsninger. Derfor skal der udvises respekt og forståelse for hinandens forskelligheder og tillid til hinandens evner, så alle kan deltage, ingen tabes på gulvet, og det lokale fællesskab styrkes. 7

8 Det vil vi - Udnytte at forskellighed er en styrke. - Skabe et rum hvor man ikke er bange for at lave fejl. Ingen er alene! Du kan komme uanset, hvad skidt du er rodet ud i. - Sikre at ingen efterlades uden for fællesskabet. Sådan gør vi - Vi tænker aktivt medborgerskab ind i alle dele af Randers Kommune også blandt de socialt udsatte borgere. De udsatte borgere skal have mulighed for at bidrage på en måde, der er meningsfuld for dem, og de skal have indflydelse på de opgaver, der ligger dem nært. - Vi inddrager borgerne tidligt i processen uafhængig af deres baggrunde for at bringe alle gode idéer i spil. - Vi skaber klare linjer for et samarbejde, der fremmer rummelighed og modvirker, at borgerne holder igen med deres idéer af bekymring for, hvordan de bliver modtaget. Forståelse af andre grupper - forskellighed er en styrke. En række konkrete initiativer er allerede sat i værk 18S-midlerne er blevet etableret specifikt til at støtte samskabelsesprojekter i kommunen. Frivilligportalen: frivillig.randers.dk er en fælles indgang til forvaltningen for alle nuværende og kommende frivillige og foreningsaktive i Randers Kommune. Portalen indeholder information om mulighederne som frivillig og inspiration til frivillige aktiviteter. Pjece om forsikring af frivillige er lavet af forvaltningen, for at skabe klarhed over lovgivningen på området. Pjecen er vedlagt som bilag. Randers-rammen sætter rammerne for samarbejdet mellem forvaltningen og civilsamfundet, bl.a. ved at fastsætte et princip om, at den offentlige service borgerne har lovkrav på, skal udføres af de offentlige ansatte. Rammen er vedlagt som bilag. Medborgerskabsrådet er etableret, bl.a. med henblik på at skabe et stærkere bindeled mellem for-valtningen og borgerne. Kompetenceudvikling for medarbejdere er et fokusområde for forvaltningen. Der er taget initiativ til uddannelse af frivilligledere, fastholdelse af seniormedarbejderes kompetencer i det frivillige ar-bejde og der arbejdes på tværs af hele forvaltningen med at sammentænke innovation og aktivt medborgerskab. 8

9 Roller og rammen for samarbejdet En tydelig rollefordeling og gensidig respekt for hinandens indsats er forudsætningerne for et godt samarbejde. Derfor er en forventningsafstemning mellem de offentligt ansatte og de aktive medborgere vigtig, så der er et stærkt fundament for samarbejdet, og aktivt medborgerskab understøttes og udvikles. Denne udvikling handler ikke om, at frivillige indsatser skal erstatte lønnet arbejde. Det handler om, at vi i fællesskab udvikler måden, vi gør tingene på i respekt for hinandens bidrag. De offentligt ansatte har ansvaret for at løse de lovpligtige opgaver, så borgernes rettigheder sikres. De aktive medborgere kan ikke overtage de offentligt ansattes kerneopgaver, hvor der er brug for en særlig faglighed. Imens bidrager de aktive medborgere med en særlig værdi, som de offentligt ansatte ikke har mulighed for at skabe. Deres indsats skal anerkendes og dyrkes. Rollerne i samarbejdet For at borgerinddragelse kan blive til borgerindflydelse er det centralt, at alle parter er opmærksomme på deres indstilling til samarbejdet. Helt grundlæggende skal alle være forberedt på at gøre tingene anderledes og gøre op med træge systemer, der begrænser de gode idéer. Kommunen, borgere og virksomheder skal turde udfordre hinanden med hver deres perspektiver og tage initiativ til at gå skridtet længere. Derfor sættes der i det følgende fokus på hver parts rolle i samarbejdet for, at de mest bæredygtige løsninger nås. Forvaltningen: - Skal se muligheder, ikke begrænsninger. Forvaltningen skal ikke lade formelle barrierer stå i vejen for gode idéer. - Skal være risikovillig og modarbejde en nulfejlskultur. - Skal facilitere samskabelsesprocesser sammen med eller for aktive borgere. Koordinatorrollen skal være der, hvor engagementet er, og det giver mening. Derfor skal det ikke nødvendigvis være forvaltningen, som koordinerer en opgave det afhænger af den enkelte opgave. - Skal være formidler af samarbejde mellem virksomheder og civilsamfund. - Har et ansvar for at gøre relevante borgere til en ressource i opgaveløsningen. Eksempelvis kan flere forældre blive en ressource for sit eget barn ved at få del i det fælles ansvar for elevernes læringsmiljø. Erhvervslivet: - Kan stille ressourcer og kompetencer til rådighed for borgere og civilsamfund. - Kan åbne deres døre for borgerne. De aktive medborgere: - Skal bidrage der, hvor det giver mening for dem. - Skal være igangsættere og idéudviklere. - Skal turde udfordre kommunen med sine idéer. Vi vil samarbejdet For at sikre et godt samarbejde mellem det offentlige og borgere har Randers Kommune lavet Randers-rammen, så alle er klædt godt på til at skabe et solidt samarbejde. Rammen skal ikke læses som en begrænsning for udviklingen af de kommunale opgaver. Den skal læses som et bidrag til at sikre, at udviklingen sker i respekt for de offentlige ansattes faglighed, samt at frivilligt arbejde ikke skal erstatte lønnet arbejdskraft, men er et supplement hertil. 9

10 Derfor er der udviklet tre principper, som udgør fundamentet for et konstruktivt samarbejde, der skaber et rum for idéudvikling og deltagelse: 1) Civilsamfundet og forvaltningen i Randers Kommune er forskellige aktører, men forskelligheden er en styrke, og det er konstruktivt, at de to aktører udfordrer hinanden fra hver deres udgangspunkt og med hver deres kompetencer. Det afgørende er, at samarbejdet mellem de to aktører baserer sig på respekt, tillid og anerkendelse. 2) Civilsamfundet er mangfoldigt og består af mange former for aktiv deltagelse og frivillighed. Mangfoldigheden er en mulighed for at blive udfordret og er ikke en begrænsning. Derfor bør samspillet mellem civilsamfundet og Randers Kommune have plads til alle deltagelsesformer. 3) Samarbejdet mellem civilsamfundet og forvaltningen i Randers Kommune kan bidrage til fornyelse og udvikling af nye løsninger til velfærdssamfundet. Det gode samarbejde baserer sig på, at de to aktører arbejder sammen om konkrete opgaver, hvor der udvikles fælles løsninger, og hvor forventninger afstemmes i fællesskab forud for samarbejdet. Derfor bør udgangspunktet være, at civilsamfundet og Randers Kommune er ligeværdige samarbejdsparter. Samarbejdet kan have mange størrelser. Det kan være enkelt aftaler med individuelle borgere eller det kan være større partnerskabsaftaler på tværs af forvaltningen, virksomheder og frivillige foreninger. Partnerskabsaftalerne kan være et godt redskab til at forpligte alle parterne på en måde, der skaber grobund for et særligt frugtbart og bindende samarbejde til gavn for kommunens borgere. Derfor skal de forskellige samarbejdsformer tænkes ind i det videre arbejde med politikken for aktivt medborgerskab i de politiske udvalg. Det vil vi - Sikre et stærkt samarbejde baseret på gensidig respekt. - Sikre en klar rollefordeling mellem de offentlige ansatte og de aktive medborgere. - Anerkende alles bidrag til at skabe et bedre Randers. - Skabe plads til flere typer af aktive medborgere. Sådan gør vi - Vi respekterer og anerkender både de offentlige ansattes faglige bidrag og de aktive medborgeres særlige værdi. - Vi tænker flere typer af aktivt medborgerskab ind i alle led af forvaltningen, så der skabes plads til mange deltagelsesformer. - De politiske udvalg tænker de forskellige samarbejdsformer ind i deres videre arbejde med aktivt medborgerskab. Anerkendelse og indflydelse Det frivillige engagement skal anerkendes, og de aktive medborgere skal have mulighed for at definere og udvikle de opgaver, de løser. Alle med interesse i en opgave skal inddrages tidligt, så alle idéer kommer i spil. Der skal skabes et rum, hvor aktører med forskellige perspektiver og faglige baggrunde mødes, udvikler og gentænker de offentlige opgaver. Sådan sikres det, at de offentlige opgaver løses på den mest effektive måde. Det er randrusianerne, der ved, hvad de har brug for. Derfor skal de aktive medborgere ikke kun inddrages i udførelsen af samfundsopgaverne. De skal også have indflydelse på, hvordan opgaven løses. Sådan får de aktive medborgere et ejerskab over opgaven, og de får mulighed for at gøre en forskel. 10

11 Når borgerne bliver inddraget tidligt og får medindflydelse på opgaveløsningen, giver det ikke alene bedre løsninger. Det skaber også en større følelse af medansvar for lokalsamfundet og motiverer flere til at deltage. De aktive medborgere skaber en særlig værdi for deres medmennesker, som de offentligt ansatte ikke har mulighed for at bidrage med. Derfor skal deres bidrag til Randers Kommune anerkendes og understøttes, så vi sammen kan skabe endnu større værdi for den enkelte borger i Randers. Det vil vi - Anerkende de aktive medborgeres indsats for lokalsamfundet. - Give borgerne medindflydelse på, hvordan opgaverne løses. - Bringe idéerne i spil og finde de bedste løsninger sammen. Sådan gør vi - Vi inddrager aktivt borgere tidligt i processen og giver dem indflydelse på, hvordan opgaverne tæt på dem løses. - Vi respekterer og anerkender de aktive medborgeres bidrag og den særlige værdi, de skaber for Randers Kommune. Medborgerskabsrådet Medborgerskabsrådet har blandt andet til formål at understøtte aktivt medborgerskab i Randers Kommune. Det gør rådet ved at arbejde for at skabe dialog og samarbejde mellem borgere, politikere og forvaltningen. Men rådet gør mere end det. Rådet giver inspiration til, hvordan man kan blive en aktiv medborger i Randers Kommune. (Vi skal) tage mere ansvar for vores omgivelser. Vi kan godt samle affald og rydde op i nærområdet. Det tager initiativ til at lave aktiviteter, hvor randrusianerne får indflydelse på deres hverdag og kan tage ansvar for at løse nogle af udfordringerne i deres lokalområde. Medborgerskabsrådet tænker ud af boksen og omsætter byens energi og engagement til konkrete initiativer mellem borgere, forvaltning og politikere. Det vil vi - Et medborgerskabsråd der skaber dialog mellem borgere, politikere og forvaltning. - Et medborgerskabsråd der skaber et rum for, at de aktive medborgere får indflydelse dér, hvor det giver mening for dem. - Et medborgerskabsråd der tænker ud af boksen og giver inspiration til, hvordan man kan blive en aktiv medborger. Sådan gør vi - Forvaltning og politikere inddrager medborgerskabsrådet i de processer, som er relevante for borgere i Randers Kommune, så rådet kan skabe dialog og komme med input og anbefalinger. - Bidrager med støtte til medborgerskabsrådets aktiviteter. - Er imødekommende overfor nye ideer til effektiv borgerinddragelse i de kommunale beslutningsprocesser. (Medborgerskabsrådet skal) være et stærkt bindeled mellem borger og kommune. 11

12 Vision 2021 Vi vil være de bedste til at inddrage de aktive medborgere, foreninger og virksomheder til at udvikle vores fælles velfærd. Politikken for aktivt medborgerskab skal derfor ses som et led i Randers Byråds Vision 2021, hvor vi sammen kan skabe gode rammer for et bæredygtigt samarbejde mellem de aktive medborgere og forvaltningen. Det er byrådets vision, at de offentlige ansatte går i dialog med aktive medborgere om, hvordan man deler ansvaret for at skabe større værdi for den enkelte borger. Randers ildsjæle skal inddra-ges tidligt og udfordre kommunen med deres perspektiver, så opgaverne udvikles, og borgerne får medejerskab. 12

13 Fra vision til handling Randers Kommune har længe arbejdet aktivt med frivillighed. Et arbejde der særligt er blevet lagt vægt på siden 2012, hvor frivillighedspolitikken blev vedtaget. Siden da har vi arbejdet på at integrere frivillighed i alle dele af kommunens opgaver. Vi har blandt andet arbejdet på at videreudvikle kommunikationen om frivillighed, og hvilke muligheder man har for at blive frivillig i Randers Kommune. Men vi vil mere end frivillighed! Vi vil tænke aktivt medborgerskab i bredere forstand ind i alle grene af den offentlige opgaveløsning. Der skal være plads til en større mangfoldighed af aktive medborgere, så alle har mulighed for at bidrage med det, de kan. Borgerne skal have indflydelse på opgaverne tæt på dem for, at de bedste løsninger bringes i spil. Flere dele af forvaltningen gør allerede en stor indsats i forbindelse med aktivt medborgerskab. Men vi vil gå skridtet videre og bruge det endnu mere i alle dele af forvaltningen. Borgerne i Randers Kommune er derfor blevet inddraget aktivt i udarbejdelsen af politikken for aktivt medborgerskab, så flere relevante hensyn og idéer er blevet hørt i processen. Sådan har vi styrket forudsætningerne for, at politikken kan udgøre et stærkt fundament for at fremme aktivt medborgerskab i Randers Kommune. Borgerinddragelse For at skabe en politik, der rummer mange perspektiver, har der været en høj grad af borgerinddragelse gennem flere konkrete projekter. Borgerne er blandt andet blevet inddraget gennem det Mobile Kommune Kontor (MOKOKO), hvor en 40-fods container i spraglede farver fungerede som kommunekontor på ni forskellige steder i kommunen. Her havde borgerne mulighed for at komme med deres idéer til en ny politik for aktivt medborgerskab. Borgerne er også blevet hørt gennem Gratis mad for gode idéer, hvor deltagerne fik en madkurv for at bidrage med deres input til, hvordan aktivt medborgerskab styrkes i Randers Kommune. Men det er ikke kun borgerne, der er blevet inddraget. Virksomheder og foreninger er også tænkt ind for at sikre en bredt dækkende politik. Derfor blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse af både virksomheder og foreninger i Randers Kommune. Undersøgelserne viste, at der er potentiale særligt blandt foreningerne for at skabe flere projekter sammen med aktive medborgere og forvaltningen i Randers Kommune. De viste også hvilke barrierer, der er for aktivt medborgerskab, og deraf hvad der skal tænkes ind i den videre strategi. Virksomhederne er også vigtige samarbejdspartnere, som har kompetencer og ressourcer der skal bringes i spil i endnu højere grad end tidligere. Det næste skridt Politikken for aktivt medborgerskab skal ligesom den tidligere frivillighedspolitik tænkes ind i alle dele af forvaltningens opgaveløsning i Randers Kommune. Derfor er der lavet oversigter over aktivitetsniveauet for aktivt medborgerskab inden for alle områderne i forvaltningen, så det er muligt løbende at følge op på resultaterne af politikken. Politikken for aktivt medborgerskab er en rammepolitik. De politiske udvalg er derfor ansvarlige for at konkretisere politikken indenfor deres fagområder, ved at udvælge og prioritere de indsatsområder, aktiviteter og effektmål, som de ønsker at arbejde ud fra på baggrund af politikken. I denne proces har politikere og forvaltning mulighed for at inddrage Medborgerskabsrådet. Efterfølgende vil de politiske udvalg årligt skulle følge op på implementeringen af de konkrete indsatser og aktiviteter, som udgør politikken for aktivt medborgerskab på deres område. 13

14 Hvert område i forvaltningen er forpligtet til at have en ansvarlig kontaktperson, som borgere, foreninger og virksomheder kan henvende sig til. Kontaktpersonen har ligeledes ansvaret for løbende at følge op på implementeringen af politikken for aktivt medborgerskab og forvaltningens opstillede mål på området. I forbindelse med vedtagelsen af politikken udarbejdes der yderligere en informationspakke om, hvad man skal være opmærksom på ved indgåelse af partnerskabsaftaler mellem forvaltningen og frivillige foreninger eller andre samarbejdspartnere samt ved indgåelse af aftaler med personer, der ønsker at være frivillige. Mål og opfølgning For at styrke det aktive medborgerskab i Randers Kommune, er det nødvendigt at udvikle nye og flere samarbejdsformer, så alle borgeres forskellige ressourcer kan komme i spil. Derfor er de politiske udvalg ansvarlige for at tænke brugen af forskellige samarbejdsformer, som eksempelvis partnerskabsaftaler, ind i deres valgte aktiviteter og effektmål. Der kan opstilles flere typer af effektmål. Eksempelvis kan det fastsættes hvor mange nye samskabelsesprojekter eller andre initiativer til borgerinddragelse, der skal igangsættes og hvornår. De politiske udvalg kan også vælge at fokusere på mere kvalitative mål, som større borgertilfredshed i tilbud eller initiativer baseret på frivillighed, bedre evalueringer af initiativer til borgerinddragelse mv. Der vil løbende blive fulgt op på politikkens resultater, gennem tværgående evalueringer af udviklingen i det aktive medborgerskab i Randers Kommune. Det sikrer et løbende fokus på en gennemgående inddragelse af borgernes ressourcer og deltagelse i den offentlige opgaveløsning. Kommunikationsstrategi Politikken og det løbende arbejde med aktivt medborgerskab skal kommunikeres tydeligt ud til hele Randers Kommune, så de gode historier videreformidles. Det er vigtigt for at sikre opbakning til aktivt medborgerskab og engagere flere borgere. Derfor udarbejdes der en kommunikationsstrategi for, hvordan borgerne får større kendskab til aktivt medborgerskab i Randers Kommune og deres muligheder for at engagere sig lokalt. Byrådssekretariatet har ansvaret for at udarbejde kommunikationsstrategien, mens de øvrige dele af forvaltningen er ansvarlige for at tænke strategien ind i det løbende arbejde med aktivt medborgerskab. Følgende elementer tænkes ind i strategien: - Sociale medier: Medier som Facebook-sider og grupper skal bruges aktivt til at sprede den gode historie, aktivere borgerne og starte diskussioner om den fælles velfærd. Randers Kommune skal være aktiv og kommunikere der, hvor borgerne er. - Samlet information: Alle relevante dokumenter og informationer om aktivt medborgerskab i Randers Kommune som forsikring af frivillige mv. samles på én hjemmeside, så borgerne kun behøver at henvende sig ét sted for at kunne danne sig et overblik over forholdene. - Målrettede opslag: Både sociale medier og hjemmesider skal bruges til løbende at videreformidle information om opgaver, hvor aktive medborgere kan bidrage. - Byttebørs: Der oprettes en platform mellem virksomheder, foreninger og aktive medborgere, hvor de hver kan præsentere, hvad de kan bidrage med. På denne måde kan der formidles kontakt mellem gode idéer og borgere, der gerne vil bidrage mere til lokalsamfundet. - Begivenheder: Gennem Facebook vil Randers Kommune dele begivenheder, der er aktuelle for aktive medborgere. - Medborgerskabsrådet: Rådet kan selv skabe debat og engagere borgerne gennem de sociale medier. Men Randers Kommune skal ligeledes bruge de sociale medier og hjemmesiden til at formidle kontakt mellem borgerne og Medborgerskabsrådet. 14

15 Det gør vi - Vi arbejder videre med 18S-midlerne for at støtte samskabelseprojekter i Randers Kommune. - Vi bruger frivillighedsportalen frivillig.randers.dk i højere grad til at engagere aktive medborgere og ud til flere. - Vi prioriterer at være mere aktive på de sociale medier for at diskutere og inddrage borgerne der, hvor det giver mening for dem. - Vi udarbejder en informationspakke med bl.a. pjecen om forsikring af frivillige til forvaltningen om, hvad man skal være opmærksom på ved indgåelse af partnerskabsaftaler med frivillige foreninger. - Vi bruger Randers-rammen aktivt i vores samarbejde med aktive medborgere for at understøtte et konstruktivt og anerkendende samarbejde. - Vi laver en kommunikationsstrategi for at sikre, at borgerne i Randers Kommune får kendskab til medborgerskabsprojekterne, og hvordan de kan engagere sig. - Vi skaber en organisering i forvaltningen, der fremmer vidensdeling og samarbejde om aktivt medborgerskab på tværs af områderne i Randers Kommune. - Vi arbejder for at styrke samarbejdet med Medborgerskabsrådet og inddrager dem, der hvor det er relevant. - Vi videreuddanner medarbejderne løbende for at sikre, at alle har de rette kompetencer til at skabe et godt samarbejde mellem de offentligt ansatte og de aktive medborgere. 15

16 Eksempler på aktivt medborgerskab Vorup FB s fodboldhold for udviklingshæmmede borgere - Hvem: Fodboldklubben i Vorup. - Hvad: Vorup FB har oprettet et hold for udviklingshæmmede, der træner og spiller kampe i klubben ligesom de andre hold. De har bl.a. spillet kamp mod det danske kvindelandshold for udviklingshæmmede. - Hvor: Vorup - Hvorfor: Fordi det giver borgerne mulighed for at få nye venskaber og have det sjovt sammen på fodboldbanen. På samme tid når Vorup FB ud til en gruppe borgere i det almindelige foreningsliv, som man traditionelt har haft svært ved at få med. Samskabelse om byomdannelse i Langå (M&T) - Hvem: Borgere og foreninger i Langå. - Hvad: Gennem et demokratisk valgt lokalråd har de aktivt bidraget til udarbejdelsen af et byfornyelsesprogram, ligesom de bidrager både i planlægning og gennemførelse af programmet. - Hvor: Langå. - Hvorfor: For at give borgerne maksimal indflydelse på indretningen af Langå. Det har givet tilfredshed og ejerskab, ligesom det har styrket fællesskabet. Borgerne har desuden fået mere for pengene, da dyre rådgivere har været overflødige kommunen og borgerne har løftet opgaven sammen. Rickshawcykling (Ældre og Kultur) - Hvem: Ældre og frivillige i Randers Kommune. - Hvad: Frivillige tilbyder ældre medborgere cykleture i rickshawcykler. - Hvor: I hele Randers Kommune, både i byen, på landet, i skoven og ved vandet. - Hvorfor: Fordi det giver smil på læben, frisk luft, en masse gode oplevelser og snak på tværs af generationer og samfundslag. Bogvenner (Ældre og Kultur) - Hvem: Ældre og frivillige i Randers Kommune. - Hvad: Frivillige er bindeled mellem ældre medborgere og bibliotek/bogbus, så deres funktion er at hente og bringe bøger. - Hvor: Hele Randers Kommune. - Hvorfor: Fordi mange ældre stadig har et stort ønske om at læse, selvom de ikke selv er i stand til at komme til biblioteket. Derudover skabes der gode relationer og interessefælleskaber på tværs af generationer og samfundslag. Fortællestund (Børn og skole) - Hvem: Børn og frivillige i Børnehaven Bredstrupsgade. - Hvad: Frivillige fortæller eventyr og fortællinger fra deres liv. - Hvor: I Børnehaven Bredstrupsgade. - Hvorfor: Fordi børnene lærer koncentration og fordybelse og oplever mangfoldighed. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Ny visionspolitik for aktivt medborgerskab i Randers Kommune

Ny visionspolitik for aktivt medborgerskab i Randers Kommune Vedrørende: Procesplan for udarbejdelse af politik for aktivt medborgerskab Sagsnavn: Ny politik for aktivt medborgerskab Sagsnummer: 00.01.00-G00-91-14 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Nuværende viden om partnerskaber mellem det offentlige, det private og civilsamfundet

Nuværende viden om partnerskaber mellem det offentlige, det private og civilsamfundet Nuværende viden om partnerskaber mellem det offentlige, det private og civilsamfundet Parathed og vilje Et bæredygtigt partnerskab kræver, at partnerskabsorganisationerne er parate og villige til at indgå

Læs mere

UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV

UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV Holbæk Kommune vil være borgernes samarbejdspartner, fordi samarbejde styrker både medborgerskab, fælleskab og skaber bedre løsninger og dermed en bedre kommune. Vi skal

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde Johs. Bertelsen Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere