Hvor skal vi hen? Læsevejledning til papirer fra Hvor skal vi hen? -gruppen landsmøde 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor skal vi hen? Læsevejledning til papirer fra Hvor skal vi hen? -gruppen landsmøde 2016"

Transkript

1 Læsevejledning til papirer fra Hvor skal vi hen? -gruppen landsmøde 2016 Udover denne læsevejledning har du fået 2 forskellige papirer, som opfølgning på Hvor skal vi hen? gruppens arbejde. Det første er rapporten fra gruppen, som er en opsamling på forskellige diskussioner og deres anbefalinger på baggrund af møder afholdt lokalt mv. Denne rapport skal ikke til afstemning, men skal alene bruges som grundlag for den videre diskussion. Konklusionerne er således heller ikke bindende, men er anbefalinger, som kan blive taget med i det videre arbejde. Det næste er en handlingsplan på baggrund af rapporten. I handlingsplanen hives væsentlige anbefalinger frem, og det er med handlingsplanen at Landsmødet fortæller den nye landsledelse, hvordan de skal arbejde videre med rapporten. Handlingsplanen skal til afstemning på landsmødet og der kan stilles ændringsforslag. Den kan sammenlignes med årsplanen, som netop fortæller landsledelsen, hvilke prioriteringer Landsmødet har for det videre arbejde. Der kan ikke laves vedtægtsændringer i handlingsplanen, men det er naturligvis muligt at bede LL om at fremsætte vedtægtsændringer til næste Landsmøde. Ved at vedtage handlingsplanen vedtager landsmødet IKKE samtidig sin opbakning til andre anbefalinger fra rapporten end netop dem, som er fremhævet i handlingsplanen. Hvis man ønsker at have flere anbefalinger med, må man således stille dem som ændringsforslag til handlingsplanen.

2 Rapport fra Hvor skal vi hen? -gruppen landsmøde 2016 Indledning Efter parlamentsvalget i 2014 stod Folkebevægelsen mod EU i den dejlige situation, at vi var gået frem vælgermæssigt. EU-skepsissen og EU-modstanden er lykkeligvist voksende i Danmark. Alligevel var vores fremgang ikke så stor, at den var retningsvisende for fremtiden. Vi fik ikke et klart indtryk af, hvordan Folkebevægelsen skal opfange den voksende EU-modstand, og vi går muligvis ind i en tid med øget konkurrence fra både Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Landsledelsen nedsatte derfor et udvalg i sommeren 2014, der skulle udvikle idéer til, hvordan bevægelsen skulle komme videre efter valget, som skulle behandles på landsmødet i Dette udvalg fik det meget åbne navn Hvor skal vi hen? -gruppen og bestod af både gamle og nye medlemmer. Hvert medlem havde forskellige holdninger til, hvor Folkebevægelsen overordnet skal hen, men udvalget besluttede dog hurtigt, at dets anbefalinger skulle være konkrete og realistiske. I det sidste år har udvalget afholdt møder omtrent hver sjette uge. I foråret har dets medlemmer også besøgt komiteer over alt i landet for at høre, hvad Folkebevægelsens medlemmer havde at sige til dets arbejde, og for at tilpasse ambitionsniveauet til den kapacitet, som Folkebevægelsen har. Resultatet var, at udvalget måtte trække enkelte af sine oprindelige forslag, men fik tilføjet flere. I sommers har udvalgsmedlemmerne så arbejdet med at formulere disse forslag skriftligt. Slutproduktet er denne rapport. Efter indledningen følger fire afsnit. Hvert afsnit omhandler et af de fire områder, som udvalget har arbejdet med: Politik, organisation, finansiering og kommunikation. Udvalgets forslag findes i slutningen af hvert afsnit, mens motivationen for dem findes i selve teksten. God læselyst.

3 2 Politik Folkebevægelsen mod EU s fremmeste politiske mål har, og vil altid være, en danske udmeldelse af den Europæiske Union. Samtidig har Folkebevægelsen formået at samle folk med vidt forskellige baggrunde. Det er vores styrke. Politiske diskussioner, hvad enten det er paneldebatter på uddannelsesinstitutioner eller i avisernes debat sektioner, fokuserer i langt højere grad end tidligere på enkeltsager, og hvad der er aktuelt. Budskabet om dansk udmeldelse af den Europæiske Union, skal altså kunne føres via enkeltsager. Således skal folkebevægelsens debattører, politikere og medlemmer også i langt højere grad end tidligere være klædt på med politiske argumenter om enkeltsager. En af Folkebevægelsens største styrker er vores evne til hurtigt at komme med kvalificerede svar på politiske problemstillinger. Vi har få, men dygtige og engagerede ansatte, som dagligt arbejder med dette. Men hvis ikke Folkebevægelsen mod EU skal komme til at lide under internt demokratisk underskud så er det vigtigt at medlemmerne får lejlighed til at diskutere og vedtage politik og politiske målsætninger. En anden af Folkebevægelsens styrker er medlemmernes stor viden om konkrete problemer, hvor EU er en central aktør. Vi har medlemmer som er aktive i andre bevægelser som fagbevægelsen, studenterbevægelsen, miljøbevægelsen etc. Den viden er en stor ressource, som Folkebevægelsen bør drage nytte af. Derfor foreslår udvalget at der etableres en model som gør det muligt for Folkebevægelsen at udtale sig kvalificeret og med et demokratisk fundament om komplekse problemstillinger med fokus på EU. At Folkebevægelsens øverste politiske målsætning fortsat skal være en dansk udmeldelse af EU. At der etableres en model for at diskutere og vedtage politik på enkeltsagsområder. At Folkebevægelsen udvikler konkrete politiske målsætninger på enkeltsagsområder. Organisation Folkebevægelsen mod EU har siden sin begyndelse bestået af mange selvstændige komiteer, der har kunne organisere EU-modstanden i hvert sit lokalområde. De har stået for aktiviteter og tilstedeværelse i lokalområder lang ud over, hvad andre organisationer historisk har været i stand til. Men det er blevet sværere og sværere for komiteerne at løfte de store opgaver. Folkebevægelsen står derfor med organisatoriske udfordringer, der skal løses. En af udfordringerne er, at al for mange nye medlemmer aldrig bliver aktive i en komite selv om de gerne vil. Det skyldes blandt andet, at vi har mange komiteer på papiret, som ikke er aktive i virkeligheden. Derudover har vi mange hvide pletter på landskortet, hvor der slet ikke er komiteer. Proceduren har været, at når man melder sig ind i folkebevægelsen, bliver man henvist til den nærmeste komite, og det er op til landsorganisationen at starte komiteer i områder, hvor de ikke findes. I praksis har det betydet, at nogle nye medlemmer er blevet henvist til ikke-fungerende komiteer, og andre får at vide, at der ikke er en komite i deres område, men at de skal starte en. Resultatet er, at det nye medlem ikke bliver aktiv. Udvalget foreslår derfor at flytte noget af ansvaret for nye medlemmer ud til de fungerende komiteer. Komiteerne får til opgave at aktivere medlemmer i et større område, så alle de hvide pletter på kortet er dækket ind af en fungerende komite. Det skal så være op til komiteen at vurdere, hvornår der skal oprettes en ny komite. Flere komiteer har været gode til at nå ud til flere byer, men vi ønsker at alle komiteer blive bedre til at aktivere medlemmer i et større område. Dette indebærer også, at landskontoret

4 3 skal have et bedre overblik over de fungerende komiteer og kunne aftale med dem, hvor stort et område, de har ansvar for. Udvalget foreslår derfor også, at komiteerne formelt bliver omdannet afdelinger i landsorganisationen. Denne formelle indskrænkning af komiteernes selvstændighed skal give landsorganisation mulighed for at nedlægge ikke-fungerende komiteer og tildele fungerende komiteer ansvar for nye områder. På længere sigt ser udvalget det som ønskværdigt at ansætte en rejsesekretær eller organisator, der skal være ansvarlig for at støtte både nye og gamle komiteer. Andre udfordringer, som Folkebevægelsen skal arbejde med, er forbundet med landsmøderne. Det har forhen været sådan, at landsmøderne har virket som mediebegivenheder, der kunne tiltrække meget opmærksomhed. Det er de ikke længere. Ud over dette, har vi brugt landsmøderne til at formulere politik og skabe sammenhold i organisationen; men de muligheder anvender vi ikke i nær tilstrækkelig grad, da en for stor del af møderne bruges på taler, beretninger og valg, der ikke afgørende bringer organisationen videre. Til sidste bruger forretningsudvalget og landsledelsen for meget til på at forberede landsmøderne. Arbejdet med at forberede efterårets landsmøde begynder allerede i sommeren. De har altså knapt indtaget deres ledelsesposter, før de skal til at skrive en beretningen om årets arbejde. Udvalget foreslår derfor, at Folkebevægelsen i fremtiden kun skal holde landsmøde hvert andet år. Men vi har behov for at mødes på landsplan hvert år. Det styrker sammenholdet og engagementet i folkebevægelsen. Derfor foreslår udvalget, at folkebevægelsen begynder at arrangere biennale landskonferencer i de år, hvor der ikke er landsmøde. Her skal alle medlemmer inviteres. For eksempel kan de have til formål at oplyse medlemmer og ikke-medlemmer om aktuelle politiske emner. Det kan være et politikområde i EU eller en kommende folkeafstemning. Konferencerne kan indeholde sociale indslag, workshops, debatter og udarbejdelse af politik, som vi ikke har haft nok tid til på landsmøderne. Ydermere kan muligvis konferencerne brandes på en måde, så de bliver mediebegivenheder igen, og de kan være delvist åbne for ikke-medlemmer, så vi får vores budskab ud til flere mennesker. At komiteerne formelt bliver omdannet til afdelinger af Folkebevægelsen mod EU. At landskontoret danner sig et overblik over komiteerne og nedlægger dem, som ikke fungerer. At komiteerne får ansvar for nye medlemmer i et større område, så hele Danmark er dækket ind. At Folkebevægelsen skal sigte efter at kunne ansætte en ansvarlig til at støtte og opbygge komiteer. At Folkebevægelsen i fremtiden kun skal holde landsmøder hvert andet år. At Folkebevægelsen skal afholde landskonferencer hvert andet år, hvor der fokuseres på et eller to politiske temaer. Finansiering Folkebevægelsen mod EU har 4 hovedindtægtskilder: 1. Indtægter i kraft af vores medlem af EU-Parlamentet. Pengene går primært til sekretariatsdrift. 2. Aktivitetstilskud fra bl.a. EUD og EU-Nævnet. Disse midler er bundne til konkrete aktiviteter. 3. Kontingentindtægter, som er frie midler. 4. Gaveindtægter, hvoraf nogle er givet til bestemte aktiviteter. Folkebevægelsen har behov for betydeligt større indtægter, hvis den skal være i stand til at have det samme aktivitetsniveau, som de politiske partier. Det er vigtigt, at en stor del

5 4 af disse nye indtægter er frie midler, således at ledelsen får større handlefrihed. Udvalget har undersøgt økonomien i en organisation, der er sammenlignelig med folkebevægelsen. Her gik man for en del år siden over til at gøre det muligt at betale et valgfrit månedligt beløb som kontingent i stedet for det årlige kontingent. Resultatet for organisationen blev, at over en 10-årig periode blev kontingentindtægterne pr. medlem mere end fordoblede (inkluderer almindelige kontingentstigninger). Foreningens indtægter fra gaver og arv forblev uændrede i denne periode. Folkebevægelsen kan derfor få en betydelig indtægt ved at tilbyde medlemmerne at de erstatter det årlige kontingent med en månedlig betaling på f.eks. 40, 50, 60 eller 75 kr. Beløbet skal være valgfrit for det enkelte medlem. Folkebevægelsen skal også være bedre til at få penge fra folk, som ikke er medlemmer, men som sympatiserer med folkebevægelsen. Her tænkes der for eksempel på de mennesker, som er fan af vores politikere på Facebook. Mange organisationer har gode erfaringer med at have en såkaldt donor-knap på deres hjemmeside og andre sociale medier. Ved at trykke på knappen bliver man trukket for et bestemt beløb f.eks. 100 kr. Denne metode er især velegnet til indsamling af penge i forbindelse med projekter og kampagner. For at afdække mulighederne for at få penge fra fonde og andre indtægter i øvrigt bestilles en ekstern undersøgelse. Den skal resultere i en rapport, som også belyser, om det vil være en god idé for Folkebevægelsen at ansætte en person, der primært skal skaffe indtægter, men eventuelt også skal lede projekter. Folkebevægelsen har hidtil ikke solgt annoncer. Her er der også en indtægtsmulighed. Annoncerne kan f.eks. samles i et indstik i FiB. Annoncerne skal dog leve op til Folkebevægelsens værdigrundlag. At der laves mulighed for månedlig kontingentbetaling. At der tilføjes en donor-knap til Folkebevægelsens hjemmeside og sociale medier. At der laves en ekstern undersøgelse af Folkebevægelsens indtægtsmuligheder. At det overvejes at sælge annoncer. Kommunikation God og effektiv kommunikation er vigtig for Folkebevægelsen mod EU. God kommunikation skal sikre at medlemmerne kan holde sig orienteret om den aktuelle dagsorden i Folkebevægelsen, arbejdet i EU-parlamentet og den politiske situation i EU generelt. Samtidig er god kommunikation også at sikre, at Folkebevægelsen mod EU s politiske budskaber når ud til en stadig bredere del af den danske befolkning. Opgaverne er altså at nå bred en skare at personer (potentielle medlemmer, medlemmer, journalister, samarbejdspartnere etc.) med lige nøjagtig den information, de har brug for. Folkebevægelsen mod EU s kommunikation har altså ikke blot én opgave med mange. Derfor er det vigtigt at vi målretter vores forskellige medier til ikke at løse alle opgaver på en gang, men udnytter vores forskellige platforme til det de er bedst til. Et eksempel på hvad vi gør godt i dag er det faglige nyhedsbrev. Igennem det faglige nyhedsbrev når vi ud til personer, som er aktive i den faglige kamp med information, der er relevant for netop dem. Vi ser på samme gang en fremtid, der vil byde på en række store og små udfordringer. EU udøver sin magt på stadig flere og flere områder, derfor skal Folkebevægelsen mod EU også kunne reagere på stadig flere og stadig mere forskelligartede sager end tidligere. Det betyder at Folkebevægelsen mod EU s medlemmers rolle som led i Folkebevægelsens kommunikation bliver større, hvilket igen kræ-

6 5 ver at medlemmerne får adgang til relevant information hurtigt og effektivt. Her bør de sociale medier spille en central rolle, i forhold til at skabe en følelse af fællesskab og sammenhold imellem Folkebevægelsens medlemmer og som platform for vidensdeling. Men også i forhold til Folkebevægelsens kampagnearbejde kan de sociale medier udnyttes bedre som kommunikationsmedie. Eksempelvis ved at producere simple og visuelt genkendelige elementer, som let kan deles via de sociale medier - en slags virtuel løbeseddel. Samtidig er det vigtigt for Folkebevægelsen mod EU s eksterne kommunikation at vores budskaber fremstår som én del af et samlet hele. Her er den grafiske profil en hjørnesten særligt for den eksterne kommunikation. Igennem al Folkebevægelsens kommunikation skal visuel genkendelighed være essentiel, derfor anbefaler udvalget at der hurtigst muligt udvikles en ny ensrettet grafisk profil for hele Folkebevægelsen. 1. At der på Facebook tænkes i at skabe et fællesskab, hvor medlemmer kan dele historier og billeder fra hverdagens arbejde mod EU. 2. At sociale medier og særligt Facebook i højere grad indtænkes i Folkebevægelsens kampagnearbejde igennem simple og visuelt genkendelige kampagne elementer. 3. At den grafiske profil gentænkes, således at hjemmeside, kommende uddelingsmateriale etc. fremstår som et samlet hele, med ét gennemgående tema og logo.

7 Handlingsplan på baggrund af rapport På baggrund af rapporten fra gruppen fastsætter landsmødet hermed sine prioriteringer for det videre arbejde. Med dette papir peger landsmødet på, hvilke dele af rapporten man ønsker at arbejde videre med og hvordan. Politik Landsmødet bakker op om rapportens tre anbefalinger, når det kommer til politik; At Folkebevægelsens øverste politiske målsætning fortsat skal være en dansk udmeldelse af EU. At der etableres en model for at diskutere og vedtage politik på enkeltsagsområder. At Folkebevægelsen udvikler konkrete politiske målsætninger på enkeltsagsområder. Landsledelsen skal udarbejde og udvikle den omtalte model f.eks. ved at arbejde videre med Åbne Møder i forbindelse med LL-møder, men også på andre måder. Landsmødet ønsker en opfølgning på dette arbejde ved næste Landsmøde. Organisation Landsmødet er ikke klar til at vedtage og omsætte anbefalingerne på området organisation. I stedet pålægges landsledelsen frem til næste landsmøde, at Finde en model for større inddragelse af de enkelte medlemmer Danne sig et overblik over komiteerne og give hjælp til dem, som ikke fungerer Hjælpe stærke komiteer til at inddrage et større område, så hele Danmark i højere grad bliver dækket ind, dog under fuld respekt for og i samarbejde med andre komiteer i området. Styrke det regionale samarbejde i Folkebevægelse. Undersøge mulighederne for at afsætte flere sekretariatstimer til at støtte og opbygge komiteerne. Undersøge fordele og ulemper ved at afholde landsmøder hvert andet år og landskonferencer med fokus på enkelte politikområder de andre år. Herunder at fremsætte konkret forslag til sådan en model inkl nødvendige vedtægtsændringer på næste landsmøde. Finansiering Landsmødet bakker op om udvalgets anbefalinger på området finansiering; At der laves mulighed for månedlig kontingentbetaling. At der tilføjes en donor-knap til Folkebevægelsens hjemmeside og sociale medier. At der laves en ekstern undersøgelse af Folkebevægelsens indtægtsmuligheder. At det overvejes at sælge annoncer. Landsledelsen skal igangsætte arbejdet og undersøge de praktiske omstændigheder for at virkeliggøre de fire punkter. Kommunikation Landsmødet bakker op om udvalgets 3 anbefalinger: At der på Facebook tænkes i at skabe et fællesskab, hvor medlemmer kan dele historier og billeder fra hverdagens arbejde mod EU. At sociale medier og særligt Facebook i højere grad indtænkes i Folkebevægelsens kampagnearbejde igennem simple og visuelt genkendelige kampagneelementer. At den grafiske profil gentænkes, således at hjemmeside, kommende uddelingsmateriale etc. fremstår som et samlet hele, med ét gennemgående tema og logo. Landsledelsen skal afgive en opfølgning på næste landsmøde om, hvordan man helt konkret har arbejdet med disse elementer.

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Forslag 1: Reference til Parisaftalens mål Nuværende formulering

Forslag 1: Reference til Parisaftalens mål Nuværende formulering Landsudvalget i 350 Klimabevægelsen i Danmark fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer på landsmødet søndag 8. oktober 2017. Forslag 1: Reference til Parisaftalens mål * arbejder for en klimapolitik,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende!

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Forumspil for deltagere til sommermødet på Snoghøj Folkehøjskole den 14. august 2004 Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Workshop

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling?

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? Workshop 1A Netværksstrategier 1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? - Mere samarbejde med

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Politiske retningslinjer

Politiske retningslinjer Politiske retningslinjer Retningslinjer for DFUNKs Politiske arbejde Vedtaget af DFUNKs landsbestyrelse 2015 Det politiske arbejde fylder efterhånden mere i DFUNK, og DFUNK har i 2015 fire regionale, politiske

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Visionsaften 1.0 opsamling

Visionsaften 1.0 opsamling Visionsaften 1.0 opsamling Den 3. juni 2013 var der arrangeret Visionsaften på Gasværket, hvor ca. 25 medlemmer havde valgt at dukke op. Mødet handlede om at give bud på, hvordan BLF skal se ud om 5 år

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn, hjemsted, status og mål 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Introduktion til VÆRKTØJSKASSEN

Introduktion til VÆRKTØJSKASSEN Introduktion til VÆRKTØJSKASSEN Indhold Introduktion... 3 Det nye KLF... 3 Landsmøde... 3 Landsstyrelse... 3 Repræsentantskab... 3 Netværk... 3 Teams... 3 Værd at vide om værktøjskassen... 4 De forskellige

Læs mere

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat OPERATE/10.08.10 Side 1 af 1 Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat 1. Udgangspunktet Kommunens visioner for skoleområdet er ambitiøse. Kommunen

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 FORBUND Hvad er egentlig organiserende fagforening? Fra Servicerende til inddragelse Kulturændring Tage ejerskab Tid ressourcer Inddragelse

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar Kommuneperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar Kommuneperspektiv Kommuneperspektiv Inddragelse skal være konkret og tage udgangspunkt i borgeres særlige kompetencer Kommunen skal ikke inddrage på politik og strateginiveau, men være gode til at dele inddragelsen op i

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t

S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t Arbejdsplan 2009 forår Arbejdsplanen er et vigtigt redskab for SR, idet den tydeliggør, hvad organisationen arbejder med. Frem for, som før set, at lave en detaljeret plan, der beskæftiger sig med alt

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Vedtægter for Metodistkirken i Danmark Vedtaget på Metodistkirkens Årskonference 2010 og ændret på Metodistkirkens Årskonference 2013

Vedtægter for Metodistkirken i Danmark Vedtaget på Metodistkirkens Årskonference 2010 og ændret på Metodistkirkens Årskonference 2013 Vedtægter for Metodistkirken i Danmark Vedtaget på Metodistkirkens Årskonference 2010 og ændret på Metodistkirkens Årskonference 2013 1 Metodistkirken i Danmark (Metodistkirkens danske Årskonference) er

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde 1 Marts 2016 Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde Ændringerne i bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger åbner for nye måder at afvikle

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Kolding Februar 2007 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere og vurdere faktorer,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Nummer Borgertilfredshed Fagudvalg udvalget Funktion 06.45.51 Beskrives inden budgetseminar Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 1 Side 1 Nummer Borgerbudgettering Fagudvalg udvalget Funktion

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016.

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Baggrund: Dansk Friskoleforening har sin rod i den foreningsdemokratiske tanke, og ønsker at fastholde sit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne Ennova A/S Man taber sig ikke af at stille sig op på en badevægt, så Har du allerede en plan? Det finder vi ud af når vi har resultatet Hvorfor en nøje planlagt

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere