Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt"

Transkript

1 skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget Haragergård Godkendt på beboermødet den Side 1 af 18

2 skatalog Regler og retningslinier I afdelingen er det vedtaget, at beboeren må udføre ændringer/forbedringer, der er angivet i dette råderetskatalog. Forbedringer Ændringer vil typisk være større arbejder, som generelt gøre boligen bedre at bo i, og hvor udgifterne kan godtgøres ved eventuel. vil typisk være de arbejder, der må foretages af beboeren på egen regning og risiko, og hvor der normalt ikke vil være retableringspligt ved eventuel, og hvor der heller ikke vil være tale om godtgørelse ved eventuel. Det er en forudsætning, at arbejdet udføres håndværksmæssigt fuldt forsvarligt, og at der ved indgreb i ejendommens el- og vandforsyning samt afløb benyttes autoriserede håndværksmestre. Det kan, at beboeren stiller sikkerhed for opfyldelsen af erstatningsansvaret, eventuelt ved en forsikring eller på anden måde. Hvor der i råderetskataloget stilles krav om, skal arbejdet anmeldes til boligselskabet senest 8 uger før arbejdet igangsættes. Kræver ændringen byggesagsbehandling eller kommunal godkendelse, indhentes disse af boligselskabet og kan betyde forlængelse af denne 8 uges frist. Boligtageren skal selv betale eventuelle byggesagsomkostninger. Eventuelle øgede vedligeholdelsesudgifter skal betales af beboeren. Side 2 af 18

3 Indholdsfortegnelse A Lejlighedens overflader m.m side 4 7 Lofter Vægge + fliser Gulve Fodlister, gerigter, karme, lysninger m.m. Døre B Vinduer side 8 Vindueskarme/rammer C VVS-installationer side 9 Koldt- og varmtvandshaner Blandingsbatterier Brusere Radiatorer Radiator- og termoventiler D El-installationer side 10 Målerskabe og HFI-relæer Stikkontakter Almindelige kontakter Korrespondancelys Lysdæmpere Rosetter for lampetilslutning 380 volts udtag og kontakter E Bygningsændringer side Nedrivning af vægge Flytning/blænding af døre Skabe Modernisering af køkkener Modernisering af badeværelser Installation af opvaskemaskine m.m. Installation af radioamatørudstyr og parabol G Haver side Fliser Træer Læhegn/Hæk Udestue Drivhus H Godtgørelse side 17 I Beløb og tidsgrænser side 18 Side 3 af 18

4 A: Lejlighedens overflader m.m. Lofter: kan Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge råderet Farveændring Tapetbeklædning af lofter Anden beklædning af lofter (træ og gipsplader) Isolering af lofter Vægge: Skal males hvide Malet glasvæv/filt Malet savsmuldtapet, rute Kan genetableret ved fralytning for egen regning. Glasvæv i entre, køkken og bad Vinyltapet i køkken og bad Side 4 af 18

5 A: Lejlighedens overflader m.m. Vægge - fortsat: kan Skal ansøges hos boligselskabet Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge Tapet (standard) med overlæg på ma. 2 mm Et lag standard-tapet kan gøre det ud for grundpapir når det er fastsiddende og samlingerne er afslebet Strukturmaling på vægge Træbeklædning på vægge Normalt forekommende bore og sømhuller i tapeter Afdelingen opsætter kun savsmuldstapet og andre former for tapet. Kan for egen regning. Hvor lejlighed er født med det, hæfter fraflytter ikke. Side 5 af 18

6 A: Lejlighedens overflader m.m. Flisebeklædning: kan retableret ved Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge Borehuller i fliser Borehuller i fuger Maling af fliser Vinylbeklædning udenpå fliser Opsætning af vægfliser i køkken, bad og bryggers Gulve: Gulvafslibning med efterfølgende lakering Pålægning af linoleumsog vinylfliser (ikke limede) Side 6 af 18

7 A: Lejlighedens overflader m.m. kan retableret ved Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge Gulve - fortsat: Pålægning af fliser og klinker i bad Isolering af gulve Fodlister, Indfatning, karme, lysninger m.m. Farveændring Fjernelse af dørtrin Montering af dørtrin Døre: Skal males grå eller hvide Farveændring (hvis der er malede døre i forvejen). Udskiftning af dørhåndtag Skal males hvide Side 7 af 18

8 B: Vinduer m.m. Vindueskarme/Rammer (træ) Blomsterkarme Farveændring (indvendig) Ubehandlede vinduesrammer Ubehandlede karme kan retableret ved Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge Skal males hvide Side 8 af 18

9 C: VVS-installationer Koldt- og varmtvandshaner. Blandingsbatteri og bruser Manglende perlatorer Udskiftning af eksisterende blandingsbatteri til vandbesparende eller termostatisk Radiatorer kan Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge Farveændring Skal males hvide Montering af termostater Side 9 af 18

10 D: El-installationer Målerskabe og HFIrelæer kan Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge Autoriserede indgreb i skabe og relæer Stik- og vippekontakter: Indgreb (udskiftning) i kontakter Korrespondance lys og lysdæmpere, rosetter for lampetilslutning Autoriserede indgreb i elinstallation Side 10 af 18

11 E: Bygningsændringer Flytning/nedrivning af vægge: Nedrivning af vægge Opsætning af vægge Flytning/blænding af døre kan Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge Blænding af døre Flytning af døre Skabe o.lign.: Opsætning af faste skabe Side 11 af 18

12 E: Bygningsændringer Skabe o.lign.- fortsat: kan Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge Nedtagning af faste skabe Modernisering af køkken: Køkkenmodernisering Ændring af lav/høj køkkenbordshøjde Modernisering af badeværelse: Badeværelsesmodernisering Side 12 af 18

13 E: Bygningsændringer: Installation af hårde hvidevarer: Installation af opvaskemaskine Installation af vaskemaskine kan Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge Installation af tørretumbler Installation af paraboler/radio amatørudstyr: Synlige installationer udenpå hus Antenner på taget Tilladt at sætte parabol i haven på trefod Side 13 af 18

14 G: Haver Fliser: kan Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge Fliser fjernet fra havens gangareal/indgangsparti Fliser i haven Bede: Haven kan delvis benyttes som køkkenhave Udførelse af bede hvor som helst i haven Græs: Græs i hele haven (gangarealer undtaget) Træer: Plantning af alle typer træer Fjerne eksisterende træer Plantekasser Ma. Højde 5m. medmindre det er til gene for naboer. Side 14 af 18

15 G: Haver Læhegn/hæk: Se ordensreglement Ændring af hæk Fjernelse af hæk Maling af læhegn Opsætning af læhegn Skure: Se ordensreglement Maling af skurets træværk Skure/Markiser/Drivhu se: Se ordensreglement Maling af skurets tagplader Udvidelse af skur Opsætning af skur kan Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge Kun i eksisterende farver. Må IKKE monteres i murværket. Kun i eksisterende farver. Side 15 af 18

16 G: Haver Isolering af skur Opsætning af specifik udhæng på ma 14 m2 ifølge specifik tegning. Opsætning af Markiser Opsætning af drivhuse kan X Ikke tilladt Godtgørelse mulig ifølge Se Gribskov kommunes regler nedenunder Må godt opsættes i baghaven dog ma 1.80 m højt, skal følge hækkens højde. Regler vedrørende udhæng I må bygge op til 20 m² jf. bygningsreglementet BR 10, kap. 1.6, stk. 1. og punkt 2) : Der sådan her : 1.6 Byggearbejder, der kan opføres uden tilladelse og anmeldelse Stk. 1. Følgende byggearbejder kan ske uden byggetilladelse og anmeldelse: 1)... 2) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbindelse med byggeri omfattet af kap , Side 16 af 18

17 stk. 1, nr. 1, samlet areal på højst 20 m² pr. bolig. 3)... Det der altså gælder for jeres bebyggelse, som er rækkehuse, er at I må højst bygge 20 m² som nævnt ovenfor. Med hensyn til afstande, så gælder reglerne, at der maks må bygges med en højde på 2,5 meter i skel, og umiddelbart kan terrassen godt placeres i skel. Dog må den samlede længde af 'småbygninger i skel'-...altså udhuse, carporte, osv.... ikke være længere end 12 meter. - det er kun den længste side af hver bygning der tælles med. OG... såfremt der bygges mere end de 20 m ² på grunden - ( I skal huske at tælle eventuelle eksisterende udhuse og carporte med), så skal der søges om en anmeldelse hos kommunen. Godkendt tegning fås hos Domea Frederikssund /Godtgørelse - kort fortalt. Der ydes godtgørelse ved forbedringer efter følgende model: 1. For at være sikker på, at selskabet vil betragte de ønskede arbejder som forbedringer, skal arbejderne anmeldes til regionskontoret inden igangsættelse og ikke påbegyndes før tilladelse foreligger. 2. Kun den del af forbedringsarbejderne som udgør en værdi på over den til enhver tid gældende minimumsstørrelse kan blive godkendt. Beløbet reguleres løbende, jfr. punkt 5. Godtgørelsen kan ma. være satsen for kollektiv råderet ved. Hvis den nedskrevne godtgørelse ikke overstiger et vist beløb, som igen reguleres årligt, på beregningstidspunktet () bortfalder den. 3. Der ydes ikke godtgørelse til særligt luksusprægede eller særligt energiforbrugende arbejder. Arbejder af luksuspræget karakter som HAR fundet sted medregnes ikke i godtgørelsen. Side 17 af 18

18 4. Alle udgifter i forbindelse med forbedringsarbejder skal være momsregistrerede og dokumenteres. Egen arbejdskraft medregnes ikke. Hvis timelønningerne har været uforholdsmæssigt høje, kan de nedskrives til hvad der er normalt for dette arbejde. 5. De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med den i lov om satsregulering fastsatte sats-reguleringsprocent. 6. Reguleringen foretages en gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter finansåret Der kan ydes godtgørelse for flere forbedringer m.v. i samme lejlighed selv om arbejderne ikke er udført samtidigt. Bundfradraget træder dog i kraft ved hver ombygning. Godtgørelsen udbetales først ved. 8. Såfremt forbedringsarbejderne betyder ændringer af eksisterende forhold (eksempelvis et eksisterende køkken), vil værdien af det eksisterende blive fratrukket forbedringsværdien. 9. Ved godtgørelse af et forbedringsarbejde overtager afdelingen vedligeholdelsespligten. Særligt vedligeholdelseskrævende forbedringer vil kunne pålægges den pågældende bolig. 10. Godtgørelsen vil blive afskrevet med 10% om året over 10 år og i lige store dele. 11. Ved udbetaling af godtgørelse til en fraflytter kan en ny beboer enten vælge at betale hele restgælden kontant eller få en huslejestigning svarende til restafskrivningen. Beløb og tidsgrænser. Køkken ma. Kr og skal afskrives over 15 år. Bad ma. Kr og skal afskrives over 20 år. De samme beløb gælder for individuel råderet. Dette for, ikke at huslejen i lejemål med renoveret køkken og bad, skal blive for dyrt, ved genudlejning. Ansøgningsfrist for kollektiv råderet vil blive 1. maj, hvert år. Det vil sige, at de som har søgt om kollektiv råderet inden 1. maj, vil komme med i lånepuljen. Søger man efter 1. maj vil man skulle vente til det efterfølgende år. Side 18 af 18

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer...

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer... Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 Arbejder inden for boligen - forbedringer/forandringer... side 6 Side 2 Indledning

Læs mere

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsen kan findes på adressen Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsens kontortid: Mandag 18.30 19.30 Tlf.: 3918 1303 E-mail.: bestyrelsen@sctkjeldshus.dk www.sctkjeldshus.dk Byg-Selv

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere